Namn: Hans Kempén. Födelseår: E-post: Mobil:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namn: Hans Kempén. Födelseår: 1955. E-post: hans.kempen@teknikotext.se. Mobil: 070-523 52 84"

Transkript

1 Curriculum Vitae Namn: Hans Kempén Födelseår: 1955 VD och Delägare i Teknik & Text i Luleå AB E-post: Mobil: BAKGRUND/ERFARENHET Jag har huvudsakligen arbetat i konsultorganisationer ända från gymnasietidens praktik. Tillsammans med några års värdefulla erfarenheter från fastighetsförvaltning och i beställarorganisationer har det gett mig en bred erfarenhet från olika teknikområden och arbetssituationer. Jag har genom åren arbetat med en mängd olika arbetsuppgifter, allt från fältmätning till personalledning. Även under åren som kontors/regionchef har jag inte helt släppt tekniken utan hela tiden kombinerat ledarskapet med arbete i uppdrag. Åren 2001 t o m 2008 var jag chef för Banverket Projekterings Luleåkontor, vilket inneburit ansvar för verksamheten i Luleå med satellitkontor, Kiruna, Boden, Umeå och Mellansel. I slutet av 2008 öppnades även ett kontor i Piteå tillsammans med den nya partnern Vägverket Konsult. Verksamheten som 2000 bestod av 52 konsulter hade vid utgången av 2008 vuxit till att omfatta 72 konsulter. Omsättningen hade under samma period ökat från 36 Mkr till 70 Mkr för Luleåkontoret och dess satellitkontor. Rollen som kontors/regionchef innebar att jag ingick i divisionens ledningsgrupp. Under de senaste åren har det bland annat inneburit att jag varit processägare för processen projektera järnvägslösningar. Där finns samlat de olika flöden och rutiner som tillsammans beskriver arbete med framtagning av bygghandlingar. I rollen som kontors- /regionchef ingick även ansvar för arbetsmiljö, lönesättning, rekrytering, budget och affärsverksamhet inom regionen. I årsskiftet 2008/2009 bildade Banverket Projektering och Vägverket Konsult det gemensamma aktiebolaget Vectura Consulting AB, och skildes därmed från sina respektive myndigheter. I samband med Vecturas bildande valde jag att inte gå vidare som regionchef, utan koncentrera mig på uppdragsledning på heltid. Efter några månader tog jag sedan beslutet att övergå till egen verksamhet och att starta Teknik & Text i Luleå AB tillsammans med min hustru Lena. Behörigheter Utfärdare Giltigt t.o.m Vistas i spår, Egenskydd Utmärkningsansvarig, nivå 1 Byggarbetsmiljösamordnare vid BV Utförande av stabilitetspåverkande arbeten i spår och spårområde AtumoAB Aptum AB Järnvägsskolan Sv Järnvägsteknik AB

2 Ett urval relevanta referensuppdrag från de senaste åren Uppdrag: ABK Gymnasieskolor, Skellefteå, Ombyggnation av tre gymnasieskolor Beställare: PEAB, Göran Brandt Roll: Projekteringsledare och BAS P Uppdrag: Tomtebo skola, Umeå, Till och ombyggnad av lågstadieskola Beställare: PEAB, Susanne Hallberg Roll: Projekteringsledare och BAS P Uppdrag: Vindkraftspark, Maevaara, Uppförande av fundament för vindkraft Beställare: PEAB, Peter Åkerström Roll: Projekteringsledare och BAS P Uppdrag: Nya Gruvor, Mertainen, Uppförande av ny järnmalmsgruva Beställare: LKAB, Peder Nensén Roll: Teknikstödsledare, projekteringsledare Uppdrag: Väg 870, Kiruna Granskning Arbetsplan BeställareRamböl. Curt Blixt Roll: Oberoende teknikgranskare Uppdrag: Örnsköldsvik Ting 1, Nybyggnation av bostadsrättsförening Beställare: Peab, Lars Österlund Roll: Projekteringssamordnare, Bas-P Uppdrag: Kaunisvaara, Nytt Anrikningsverk Beställare: Peab, Anders Gard Roll: Projekteringssamordnare Kommentar: Genom WSP Samhällsbyggnad 2010 Uppdrag: Vägskydd Sundet A-anläggning Beställare: Trafikverket, Ulf Sundqvist Roll: Projekteringssamordnare och kanalisationsansvarig Kommentar: Genom Sweco Energuide

3 2010 Uppdrag: Slutbesiktning ombyggnad Holmfors- och Luleåmalmbangård Beställare: Banverket, Örjan Johansson Roll: Delbesiktningsman Kommentar: Entreprenadbesiktningar av mark och kanalisationsarbeten. Genom SWECO Energuide 2010 Uppdrag: Teknisk funktionsutredning Kiruna C Beställare: Banverket, Robert Eriksson Roll: Utredare Kommentar: Beskriva trafikeringssituationen på Kiruna C första året efter Kiruna NY järnväg är tagen i bruk. Genom SWECO Energuide Uppdrag: Projekterings BEST, mark och bro, OKB Gävle - Sundsvall Beställare: Banverket, Robert Pettersson Kommentar: Bygghandlingar för tre nya mötesstationer och ombyggnad signalsystem på två. Uppdraget utförs som underkonsult åt SWECO Infrastructure AB, Fredrik Wallner Uppdrag: Utredning och detaljprojektering KUJ 1365 ( Ny huvudnivå i Kiruna) Beställare: LKAB, Åke Skoglind /projekteringsledare Kommentar: Utredning av spåranläggning samt ledning av detaljprojektering av spåranläggningen, från 2009 som underkonsult åt Vectura Consulting AB, Lis- Marie Ljunggren Uppdrag: Järnvägsutredning Kiruna ny järnväg Beställare: BV Region Nord, Robert Eriksson Roll: Samordnare för BEST-utredningar Kommentar: BV Projektering var underkonsult till VV Konsult Uppdrag: Uppstartsseminarium, Trafikplats Insjön Beställare: VV Region Mitt, Lars-Erik Håkansson Roll: Seminarieledare Kommentar: Uppstart av partneringprojekt mellan VV, VV Produktion och Leksands Kommun Uppdrag: Ombyggnad Svappavaara bangård Beställare: LKAB, Jan Lundberg Roll: Utredning spårutformning Kommentarer: BV Projektering var underkonsult åt Ramböl

4 Uppdrag: Stax 30 ton Sjöbangården Beställare: LKAB, Kurt Bågesund Roll: Utredningsledare Kommentar: Uppdatering av tidigare utredning samt utredning av nya alternativ för terminalhantering i Kiruna Uppdrag: Geoteknisk undersökning Holmsundsspåret Beställare: Botniabanan AB, Curt Blixt Kommentar: Uppdragsledning för genomförandet av fältgeotekniska undersökningar för Botniabanans anslutning in mot Umeå Uppdrag: Järnvägsplan ny spåranslutning i Rotlunda Beställare: BV Region Nord, Örjan Johansson Kommentar: Uppdragsledning vid framtagning och fastställning av järnvägsplan för ny anslutning mellan Malmbanan och Haparandabanan Uppdrag: Upprustning till STAX 25 ton Älvsbyn - Piteå Beställare: BV region Nord, Lars Hedvall Kommentar: Leda framtagning av utredning, systemhandling och bygghandlingar för upprustningsarbeten på underbyggnad och spår Uppdrag: Bangårdsupprustning Långträsk Beställare: BV Region Nord, Per Lindmark Kommentar: Ansvarig för genomförandet av projekteringen inför bangårdsupprustningen Långträsk bangård, inkluderande framtagning av systemhandling, bygghandlingar och relationsritningar Uppdrag: Bangårdsombyggnad Mellansel Beställare: BV Region Nord, Per Lindmark Kommentar: Ansvarig för genomförandet av projekteringen inför bangårdsombyggnaden av Mellansels bangård, inkluderande framtagning av systemhandling, bygghandlingar och relationsritningar Uppdrag: Utredning ombyggnad av Sjöbangården i Kiruna Beställare: LKAB, Ulf Lindström Roll: Utredare Kommentar: Utredning för ombyggnad av befintlig bangård till STAX 30 ton samt möjlighet att hantera 750 m långa tåg.

5 Uppdrag: Förstudie Holmsunds bangård Beställare: BV Region Nord, Thorsten Björk Roll: Utredningsledare Kommentar: Förstudie ombyggnad Holmsunds bangård Uppdrag: Sunderby Sjukhus ny järnvägsstation Beställare: BV Region Nord, Alf Karlsson Kommentar: Omfattade systemhandling, Järnvägsplan och bygghandling 1997 Uppdrag: Linjeomläggning i Slind Beställare: BV Region Nord, Alf Karlsson Roll: Projekteringsledare Kommentar: Samordning och ledning av upphandlad markkonsult för den nya linjesträckningen 1997 Uppdrag: Botniabanan Beställare: BV Region Nord, Kristina Falk Roll: Utredare Kommentar: Linjestudie och kostnadskalkylering av Botniabanan mellan Ångermanälven och Umeå

6 Nedan följer ett urval relevanta referensuppdrag från åren (Scandiaconsult) Uppdrag: Ostkustbanan/E4 Söderhamn- Hudiksvall, Förstudie/Arbetsplan Beställare: BV Mellersta Regionen/VV Region Mitt Roll: Ansvarig projektör Kommentar: Projektering av ny väg- och järnvägssträckning Uppdrag: Nytt spår till Luleå nya malmhamn Beställare: BV Region Nord, Björn Töyrä Roll: Ansvarig Projektör Kommentar: Ansvarig för projektering av underbyggnad för den nya linjesträckningen 1995 Uppdrag; Ny cirkulationsplats på Bergnäset Beställare: Vägverket, Ragnar Granberg Kommentar: Ansvarig för anpassning till befintliga och planerade väganslutningar samt framtagning av bygghandling Uppdrag: Utbildning projektering Beställare: Länsarbetsnämnden, Sigrid Nilsson Roll: Utbildningsledare 1994 Uppdrag: Vägomläggning till ny bro Hönö Fotö, Ökerö Beställare: Vägverket Region Väst Roll: Ansvarig Projektör Kommentar: Ansvarig för projektering av anslutande vägsträckor mot den nya bron Uppdrag: Linjeomläggning Högbränna - Hörnsjö Beställare: BV Region Nord, Björn Töyrä Roll: Ansvarig Projektör Kommentar: Ansvarig för projektering av underbyggnad för den nya linjesträckningen 1993 Uppdrag: Bro över Öre Älv Beställare: BV Region Nord, Björn Töyrä Roll: Samordning mark/bro Kommentar: Samordna brokonsultens och markkonsultens handlingar

7 Från åren (HSB). Uppdrag: Områdeschef för Luleåbos fastigheter på Porsön, Luleå Roll: Områdeschef. Kommentar: Ansvarig för drift och underhåll av bostäder, skollokaler, och affärslokaler. Beställare av entreprenadarbeten. Budgetansvar. Uppdrag: Planera och genomföra reparationer och nyproduktion Roll: Beställarombud. Kommentar: Planera för periodiskt underhåll samt ombyggnationer. Uppdrag: Ansvarig över fastighetsskötare, reparatörer och lokalvårdare Roll: Arbetsledare Kommentar: Operativ ledning av personalen som arbetade på området. Uppdrag: Representant för HSB i Bostadsrättsföreningar. Roll: Företräda förvaltningsorganisationen Kommentar: Bistod bostadsrättsföreningar med sakkunskap. Uppdrag: Avflyttningsbesiktning av lägenheter. Roll: Ansvarig Besiktningsman Kommentar: Besiktiga lägenheter vid avflyttning och säkerställa lägenhetens standard.

8 Från åren ( Orrje & Co Scandiaconsult) kan man bland annat nämna. Uppdrag: Ombyggnad av Luleå och Östersunds flygstationer Beställare: Luftfartsverket,, Roll: Ansvarig Projektör Kommentar: Ansvarig för projektering och samordning av vägar och flygplansytor vid flytt av terminalanläggningarna. Uppdrag: Ny järnvägstunnel genom Nuolja Beställare: SJ Roll: Ansvarig Projektör Kommentar: Ansvarig för projektering av anslutningsvägar och järnvägslinjen. Uppdrag: Anläggande av militära flygbaser (Bas 90) i norrland. Beställare: Fortifikationsförvaltningen Roll: Ansvarig Mätningstekniker Kommentar: Utsättning och mätning för nya flygplansvägar Uppdrag: Precisionsmätning av maskinutrustning. Beställare: SSAB Roll: Ansvarig Mätningstekniker Kommentar: Kontrollmätningar och utsättningar för produktionslinjer och ombyggnationer. Uppdrag: Beräkning av väglinjer och konstruktion av bla vägkorsningar Beställare: Vägverket och Luleå Kommun. Roll: Projektör Kommentarer: Genomförde mätningar och beräkningar för byggnationer av ett stort antal vägar i norr- och västerbotten. Uppdrag: Projektering av genomfartsvägar i Luleå, Varvsgatan, Hertsövägen och Uddebovägen Beställare: Luleå Kommun Roll: Projektör Kommentar: Projektering av vägar och anslutande gator.

9 Tidigare Anställningar/befattning Vectura Consulting AB, Järnväg nord, Uppdragsledare Banverket Projektering Luleå, Kontorschef, Ansvarig för Banverket Projektering Luleå inkl satellitkontor Banverket Projektering Luleå, Leveransansvarig/ stf kontorschef, Ansvarig för kontorets uppdrag inom projektering och järnvägstekniska tjänster samt projekteringsledning Banverket Projektering Luleå, Projekteringsledare/ stf kontorschef, Projekteringsledning av ny- och reinvesteringsprojekt Norra banregionen, Projekteringsledare, Samordning av i första hand markprojektering Scandiaconsult, Ledande konstruktör, Projekteringsledare/projektör vid markprojektering HSB Luleå, Områdeschef, Ansvarig för drift och underhåll av fastigheter på Porsön Luleå Orrje & Co - Scandiaconsult, Konstruktör, Markprojektering Industriprojekt, Arbetsledning på byggarbetsplatser Kontrollmätningar på industrier Utbildning med examina Tekniskt gymnasium, Midskogsskolan, Luleå Ingenjör Övrigt Språkkunskaper: Engelska IT-verktyg i projekt Microsoft Office-programvaror samt MS Project Grunder i MicroStation och Autocad

10 Annan utbildning BASÄVISTA, repetition SSG LKAB SSG Grund + Northland Resources, Interaktiv AMA Anläggning 10 + MER Anläggning 10, 2 dagar Utökad samverkan, interaktiv utbildning Säkerhet på väg, 1 dag Stabilitetspåverkande arbeten i spår och spårområde, 1 dag Fördjupad entreprenadjuridik, 2 dagar Byggarbetsmiljösamordnare vid Banverket, 2 dagar 2010 ABK 09, 1 dag 2009 LKAB utbildning Portalen och dokumenthanteringssystem, 2 dagar 2009 LKAB interaktiv arbetsmiljöutbildning 2009 Banverket interaktiv sekretess och säkerhetsutbildning 2009 Första hjälpen + hjärt- och lungräddning, 1 dag 2005 Processägare i praktiken, 1 dag 2005 Affärsmannaskap, 5 dagar 2004 LMI Personligt ledarskap, 10 dagar IPF Ledarskap, 26 dagar 2002 BV Arbetsmiljö 2, funktionsutbildning, 3 dagar 1999 Miljöbalken, 1 dag 1999 Miljöutbildning steg 1, 1 dag 1999 Miljöutbildning steg 2, 1 dag 1999 DFL (Det framtida ledarskapet), 5 dagar 1998 MKB i teori och praktik, 1 dag 1998 Intern kvalitetsrevision, 2 dagar 1998 AF Ama 98, 1 dag 1996 Entreprenadjuridik, 2 dagar 1996 Kvalitetsplaner vid markarbeten, 1 dag 1992 Aktivt Affärsmannaskap, projektledarutbildning, 5 dagar 1983 Marknadsföring B, 10 poäng 1982 Marknadsföring A, 10 poäng 1982 ADB A, 20 poäng Övrigt Föreningsliv Branschorganisationer Körkort Odd Fellow, Luleå Segelsällskap(ordförande) Trafiktekniska föreningen, Insatsingenjörerna AB

Arbetade med projekt och byggledning.

Arbetade med projekt och byggledning. Curriculum Vitae Håkan Larsson (Biträdande Konsult) SENSUM AB Sätraängsvägen 27 182 56 Danderyd Kompetensprofil och målsättning 28 års erfarenhet inom mark- och infrastrukturssektorn, både i rollen som

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL. Tema: Trendbrott med Kraftsamling underhåll. Ny strategi för D&U 4-5. Lyckad termografering 8-9. Nr 5/2003

DRIFT OCH UNDERHÅLL. Tema: Trendbrott med Kraftsamling underhåll. Ny strategi för D&U 4-5. Lyckad termografering 8-9. Nr 5/2003 Nr 5/2003 Kundtidning för Banverket Projektering Tema: DRIFT OCH UNDERHÅLL Trendbrott med Kraftsamling underhåll 3 Ny strategi för D&U 4-5 Lyckad termografering 8-9 Mario Lövstrand på Norells använder

Läs mer

Lyckad introduktion i England

Lyckad introduktion i England N y h e t e r o c h I n f o r m a t i o n m e d s u g 2 0 0 6 Sugkraft i Londons tunnelbana sid 2 Satsning på akademiker sid 9 Signaluppdrag på Malmbanan sid 10 Lyckad introduktion i England sid 4 Tubevac

Läs mer

Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN

Projekt. Affärer VÄRTAN 4/14 TRAFIKPLATS. Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN Projekt & Affärer 4/14 TRAFIKPLATS VÄRTAN Ett av WSPs största brouppdrag FOTO: MIKAEL ULLÉN VISIONER OCH MOD Kanske har några av er sett WSPs pågående rekryteringskampanj där vi säger att det krävs mod

Läs mer

2011 Projekt- och byggledare, delägare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning, byggledning.

2011 Projekt- och byggledare, delägare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning, byggledning. Curriculum Vitae Nichlas Aldén SENSUM AB Sätraängsvägen 27 182 56 Danderyd Kompetensprofil och målsättning 26 års erfarenhet inom mark- och infrastrukturssektorn, både i rollen som entreprenör och beställare.

Läs mer

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) 2012-03-16 1.0 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan

Läs mer

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Utbildning en bra investering Välkommen till Byggingenjörernas kursprogram för våren 2010. Här finner du ett brett utbud av kvalificerade kurser för vidareutbildning.

Läs mer

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5

Nu är vi igång! Många besked kommer i höst. Mycket jobb med upprustning. Majoritet för nedgrävning Sid 10. Sid 2-3. Sid 5 Många besked kommer i höst Sid 2-3 Mycket jobb med upprustning Sid 5 Majoritet för nedgrävning Sid 10 Nu är vi igång! Spännande tid! MAN BRUKAR JU SÄGA att en gång är ingen gång. Därför känns det skönt

Läs mer

1 2013-05-03. Banbrytande kompetens

1 2013-05-03. Banbrytande kompetens 1 2013-05-03 Banbrytande kompetens Detta är Infranord Infranord ägs av svenska staten, bolagiserades 2010 och hette tidigare Banverket Produktion. 2 600 medarbetare varav drygt 2000 tekniker. 4 516 miljoner

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010 INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010 förnyar gamla traditioner mackmyra Marlène Hök från disneyland till shoppinggallerior tema: energi Grön energi på frammarsch Ramböll Inblick #1 2010 Inblick

Läs mer

1/14. Projekt. Affärer STADSOMVANDLINGEN I GÄLLIVARE-MALMBERGET UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/14. Projekt. Affärer STADSOMVANDLINGEN I GÄLLIVARE-MALMBERGET UNITED BY OUR DIFFERENCE Projekt & Affärer 1/14 STADSOMVANDLINGEN I GÄLLIVARE-MALMBERGET UNITED BY OUR DIFFERENCE STEGET FÖRE Det är en väldigt speciell känsla att just ha bytt jobb. Plötsligt är ryggsäcken lätt och skrivbordet

Läs mer

STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag

STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag STATUSRAPPORT 2009 för Infrastrukturuppdrag GÖTEBORG Mölndal Kungsbacka Varberg Falkenberg HALMSTAD Laholm Båstad Ängelholm Maria HELSINGBORG Landskrona Kävlinge Lund MALMÖ Enkelspår Dubbelspår Innehåll

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

Testprojekt i Stockholm

Testprojekt i Stockholm N y h e t e r o c h I n f o r m a t i o n m e d s u g 2 0 0 7 Testprojekt i Stockholm sid 2 Dan ny VD för Railcare Group sid 4 Railcare Group mot börsen! sid 6 IM Consulting och Haparandabanan sid 8 RA6

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE Projekt & Affärer 2/14 TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE VI SES I ALMEDALEN! Det har blivit en tradition nu att WSP deltar i Almedalsveckan för att visa upp vår bredd och

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen. och vid utgången av året var antalet anställda 3 159.

AB Fortum Värme samt flera kommuner, hamnar och industrier. Under år 2007 var nettoomsättningen. och vid utgången av året var antalet anställda 3 159. Årsrapport 2007 Innehåll 3 4 5 7 9 11 18 20 24 24 25 27 28 30 32 36 38 39 Det nya Banverket Produktion 2007 i korthet Chefen har ordet Vision, affärsidé och strategiska mål Marknad och omvärld Våra affärsområden

Läs mer

Många nya jobb! Sid 5. Hur blir det i Sundsvall? Flytta eller inte flytta? Sid 8-9. Sid 6-7

Många nya jobb! Sid 5. Hur blir det i Sundsvall? Flytta eller inte flytta? Sid 8-9. Sid 6-7 Många nya jobb! Sid 5 Hur blir det i Sundsvall? Sid 6-7 Flytta eller inte flytta? Sid 8-9 För en bättre järnväg Du håller i din hand det första numret av Tidningen Ådalsbanan, magasinet om projekt Ådalsbanan!

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING. Förslag till åtgärder och kostnader vid rivning av banan

BILAGEFÖRTECKNING. Förslag till åtgärder och kostnader vid rivning av banan BILAGEFÖRTECKNING Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Utredningsdirektiven Förslag till åtgärder och kostnader vid rivning av banan Nora Bergslagen veteranjärnväg, Östra Södermanlands

Läs mer

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Medverkande Trafikverket Susann Appelqvist, projektledare Helena Södergård, biträdande projektledare Marie Johansson,

Läs mer

Näringslivsutskottets ordförande har ordet

Näringslivsutskottets ordförande har ordet Näringslivsutskottets ordförande har ordet Hej alla ingenjörer och övriga besökare! Jag vill hälsa er varmt välkomna till Ingenjörssektionens arbetsmarknadsdag 2010. Det har varit en intressant resa som

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg Nyheter och Information med sug 2008 Ny metod för snabb och säker fundamentsättning sid 2 Tryggare på spåret sid 4 köper Three T sid 6 Satsning på större trummor sid 8 Snabb tillväxt för Bantåg sid 10

Läs mer

3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON

3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON Projekt & Affärer 3/14 FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE STORLEKEN HAR BETYDELSE I dagarna offentliggjorde WSP sin avsikt att förvärva Parsons Brinckerhoff,

Läs mer

WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013

WSP SVERIGE AB. Verksamhetsåret 2013 WSP SVERIGE AB Verksamhetsåret 2013 Illustration: Från filmen Designing Future Transport, framtagen av VR-avdelningen på WSP. DETTA ÄR WSP WSP är ett globalt analys- och teknikföretag. Vår multidisciplinära

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Umeå

Årsredovisning 2013 HSB Umeå Årsredovisning HSB Umeå 1 2 VÄLKOMMEN TILL HSB UMEÅ Vi är en medlemsägd organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. Vi vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

Läs mer