Ventilation in balance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance Airmaster Cv bostäder CityVent TM

2 cityvent Decentral bostadsventilation CityVent ger utrymmesbesparande decentral bostadsventilation med hög värmeåtervinning och låg elförbrukning. En optimal lösning för både dig och din bostad. Airmaster utvecklar och framställer decentrala ventilationslösningar med hög värmeåtervinning och med fokus på bra inomhusklimat, låg energiförbrukning och flexibel integration i byggnader. INNEHÅLL CityVent TM 3 Nytt inomhusklimat 4 Decentral bostadsventilation 6 Fördelar vid projektering 8 Fördelar vid användning 9 Kontrollerat inomhusklimat 10 Exempel på användning av CV Exempel på användning av CV Nybyggnation 16 Inomhusklimat och energirenovering 17 Behovsstyrd ventilation 19 Frisk luft är ett lagstadgat krav 20 Brandvillkor 21 Komponenter 22 CV 80/200/ CityVent TM är Airmasters grundläggande idé om att kunna ventilera bostäder på det mest effektiva, flexibla och bekväma sättet. Det är vårt mål att utveckla och producera anläggningar av mycket hög kvalitet som är utformade för att kunna integreras på ett enkelt och optimalt sätt i både nybyggnationer och renoveringsprojekt. Det grönaste alternativet på marknaden Ventilationsanläggningar från Airmaster har en av marknadens lägsta energiförbrukning genom sina energieffektiva komponenter och extremt låga energiförbrukning för lufttransporten. Effektförbrukning från 17 W 3

3 Skönt inomhusklimat med gott samvete Skärpta lagar och bestämmelser I större delen av Europa står bostadsmarknaden inför massiva krav. Bostäderna ska ha ett sunt inomhusklimat samtidigt som energiförbrukningen ska sänkas. Kraven på energieffektivitet skärps både centralt inom EU och av de enskilda medlemsländernas regeringar. Vi kommer alla att påverkas om målen för sänkt energiförbrukning och därigenom mindre CO 2 -utsläpp ska kunna uppfyllas. De nya lagarna och bestämmelserna kräver inte bara tätare eller mer välisolerade bostäder, utan sätter även gränserna för energiförbrukningen. Behovet av mekanisk ventilation ökar samtidigt som energiförbrukningen ska sänkas. cityvent är framtidssäkert Idéerna bakom CityVent tar både hänsyn till framtida skärpningar av lagstiftningen och användarnas behov. Airmasters CV-serie består av en decentral ventilationsanläggning med värmeåtervinning och är särskilt utformad för bostäder och lokaler. Hem, ljuva hem Vi tillbringar mycket tid inomhus, faktiskt upp till ca 90% av dygnets 24 timmar. Både barn och vuxna. Våra hem ska fungera som uppladdningszoner när vi kommer hem och trötta från skolan och jobbet. Ett bra inomhusklimat är därför otroligt viktigt. Vår hälsa står på spel Det är inte alla hus som har ett bra inomhusklimat, och det brukar ofta bero på att det är för tätt och att det finns för mycket fukt. Det kan både leda till hälsomässiga och ekonomiska problem. Huset kan börja ruttna eller få svamptillväxt i konstruktionen, vilket kan leda till astma och allergier hos dem som bor där om problemen inte åtgärdas. Fler och fler får problem med astma och allergi, och en del av förklaringen är dåligt inomhusklimat. CV-serien baseras på många års erfarenheter inom utveckling och framställning av kompakta ventilationslösningar med låg ljudnivå, låg energiförbrukning och flexibla installationsalternativ. Användningen av de senaste teknikerna inom området gör våra produkter framtidssäkra och innebär att de även i framtiden kommer att uppfylla kraven på inomhusklimat och energiförbrukning. Därför är det nödvändigt att hitta intelligenta sätt att säkra friskluftstillförseln utan att förbruka för mycket energi. Mekanisk ventilation med värmeåtervinning är ofta den bästa lösningen på dessa problem. Stigande energipriser och tätare bostäder skapar ett behov av mekanisk ventilation med värmeåtervinning i våra bostäder. 4 5

4 Decentral bostadsventilation med Cityvent Den kompakta konstruktionen och en höjd på bara 28 cm gör Airmaster CV till en mycket flexibel ventilationslösning. 28 cm 6 Ventilationssystemet växlar luften i bostaden och återvinner värmen till att värma upp uteluften. I samband med detta filtreras även luften på ett effektivt sätt. CV-serien Kan med fördel både användas i nybyggnationer och vid energirenoveringar. Cityvent - konceptet CityVent -konceptet innebär i all enkelhet att ett litet, utrymmessnålt decentralt ventilationssystem med värmeåtervinning installeras i varje bostad ett system som används för en enskild bostad. Enkel projektering Med Airmasters decentrala bostadsventilation installeras en lösning som både är lätt att projektera och enkel att installera i både befintliga hus och nybyggnationer. Låg energiförbrukning Airmasters decentrala bostadsventilation förbrukar normalt mindre el och har lägre värmeförluster än stora centrala system där långa kanalsystem leder till värmeförluster. I kombination med den höga verkningsgraden för motorerna och värmeväxlarna blir det enklare att uppfylla energikraven med den här lösningen. Säkerhet i funktionerna Airmasters decentrala bostadsventilation har en genomtänkt design som innebär att själva ventilationsenheten kan installeras och användas för att ventilera bostäder utan buller. Ventilation ska vara bekväm och kunna styras på ett självständigt sätt. Ventilationssystemet ska helst inte kräva att användarna gör kontinuerliga justeringar. För att möjliggöra detta levereras CV-serien som standard med: Inbyggd passiv kylning via bypass Fuktighetsstyrning Fuktighetskontroll Kondenspump Spara plats och utnyttja rummen Med Airmasters decentrala bostadsventilation med värmeåtervinning frigörs ytor för skåp, kanalsystemet blir enklare och kanalernas dimension minimeras. Jämfört med centrala system med stora rör ger detta lägre bygghöjd och flera m 2 större bostadsyta som kan användas till annat. Kanaldragning Friskluften leds in i bostaden från utsidan via ett kort kanalsystem. Luften leds in i anläggningens värmeväxlare där den värms upp. Den fuktiga och förbrukade luften från bostaden sugs ut ur de olika rummen och leds genom anläggningen där värmen används till friskluften. Normalt leds uteluft och frånluft direkt ut i det fria via ytterväggen. Om så önskas kan frånluften även ledas bort via taket, t.ex. om en befintlig kanal kan användas i samband med renovering. Energidata Airmasters högeffektiva motströmsvärmeväxlare ger upp till 85% mätt som torr verkningsgrad i enlighet med EN308 och upp till 95% om kondensering medräknas. Samtidigt har anläggningen en specifik elförbrukning för lufttransport (SFP) som ligger under 1000 W/(m 3 /s). 7

5 När man i egenskap av byggherre eller konsulterande ingenjör ska välja ventilationssystem, måste man först välja en viss systemtyp. Airmaster har gjort det lätt att välja. CityVent eliminerar de nackdelar som hör ihop med ett stort centralt ventilationssystem med långa kanalsystem. Insug Utblås Inblåsning Utsugning Fördelar vid projektering Användning Fördelar Enkel kanaldragning. Enkel projektering och installation. CityVent Slipp brandspjäll Mer plats och spar in på installationsoch driftkostnaderna. att bo på. Spara bostadsyta med hjälp av decentral bostadsventilation och frigör flera kvadratmeter som Airmasters decentrala bostadsventilationslösningar är de mest flexibla och Slipp ventilationstrummor energiekonomiska alternativen vilket och få större flexibilitet. även gör Airmaster till en attraktiv ventilationsleverantör. Lägre värmeförluster och elräkning tack vare kort kanalsystem I långa ventilationskanaler sker det alltid värmeförluster. CV-seriens minimala behov av kanaldragning bidrar till de mycket små värmeförlusterna. Ett minimalt kanalsystem ger låg strömförbrukning och låga värmeförluster för lufttransport. Stora centrala ventilationsanläggningar med långa kanalsystem har ofta avsevärda värmeförluster. Undvik buller och dålig lukt CV-serien är i första hand tänkt som ventilationssystem för en enskild lägenhet. Eftersom anläggningen installeras i själva bostaden, sker det inget luftutbyte mellan lägenheterna. Samma princip gäller i fråga om buller från intilliggande lägenheter. Individuell förbrukningsräkning El för driften baseras på den enskilda lägenhetens konsumtion, och värmen från lägenheten återförs till densamma. Det innebär att en granne inte behöver betala för den andre grannens förbrukning. 8 9 kan användas på bättre sätt.

6 Airlinq manöverpanel Anslutning till Airlinq pc tools 10 Kontrollerat inomhusklimat Idag är våra bostäder så lufttäta att det ibland kan kännas som att man är inuti en platspåse. Det är bra för värmekostnaderna, men kan vara dåligt för inomhusklimatet och därigenom för vår trivsel och hälsa. Alltid maximalt utnyttjande Alla Airmaster ventilationsanläggningar ska kunna göra sitt bästa i alla avseenden. Därför har Airmaster valt att ge varje anläggning ett styrsystem och en manöverpanel som gör det möjligt för användaren att kunna utnyttja anläggningens funktioner till 100%. Fuktkontroll med två hygrostater CV-produkterna är som standard utrustade med två hygrostater, eftersom vi på Airmaster anser att det är nödvändigt för att få effektiv kontroll över luftfuktigheten i bostaden. Den ena hygrostaten mäter fukten i uteluften och den andra mäter fukten i frånluften. Om den allmänna luftfuktigheten i bostaden blir för låg, t.ex. under 30%, reduceras ventilationen till ett minimum för att undvika uttorkning i bostaden. Om luftfuktigheten under samma period blir för hög, ökas luftflödet tillfälligt. Temperaturkontroll CV-produkterna är även utrustade med en sensor som mäter temperaturen i bostaden. Sensorn används för att starta en passiv kylningsprocess, en s.k. bypass, som gör det möjligt att hålla ned temperaturen på en behaglig nivå. Konkret innebär det att den friska ytterluften leds förbi värmeväxlaren, vilket leder till att inomhustemperaturen sjunker. Nattkylning CV-produkterna har även en funktion för nattkylning. Den svala nattluften används för att sänka inomhustemperaturen under sommaren. 11

7 Exempel på användning CV 80 RBTG0 Enrumslägenhet CV 80 Planritningen till höger visar ett CV CV 80 är ett ventilationssystem som passar i mindre lägenheter som t.ex. studentbostäder, äldreboenden och hotellrum. Här visas olika exempel 80-ventilationssystem som är installerat i en enrumslägenhet. Intaget sker i en genomföring i ytterväggen och avslutas med ett ventilationsgaller. Avluften leds till en ventilationshuv på taket. Hall på användningsområden. Tvårumslägenhet Planritningen till höger visar ett CV 80-ventilationssystem som är installerat i en tvårumslägenhet. Intag och avluft sitter i en genomföring i ytterväggen och avslutas med ett ventilationsgaller. Vardagsrum Kök Vardagsrum Kök CV 80 CV 80 Kök Vardagsrum Två spegelvända lägenheter Planritningen till vänster visar två lägenheter där ett CV 80-ventilationssystem är installerat ovanför badrumstaket i varje lägenhet. Insuget och utblåset sitter i en genomföring i ytterväggen och avslutas med ett ventilationsgaller. CV 80 LBSG0 LSSG0 RSSG

8 Exempel på användning CV 200 Fyrarumslägenhet Intag och avluft sitter i en genomföring i ytterväggen och avslutas med ett ventilationsgaller. Vardagsrum CV 200 Kök CV 200 är det perfekta ventilationssystemet för ventilation av större Vardagsrum lägenheter eller bostäder på upp till ca 150 m 2. CV 200 Installationsversioner Trerumslägenhet Intaget sker bakom ett ventilationsgaller i ytterväggen. Avluften leds via en kanal till ventilationshuven på taket. Kök CV 200 CV 200 L LFF LFS LSF LSS CV 200 R Trerumslägenhet Intaget sker bakom ett ventilationsgaller i ytterväggen. Avluften leds via en kanal till ventilationshuven på taket. RFF RFS RSF RSS CV 200 Vardagsrum CV 200 C CFB CSB CFS CSS Kök 14 15

9 CV används för nybyggnationer CV används för inomhusklimat- och energirenovering Nybyggnation av 175 bostäder byggda efter byggnadsklassen 2020 Byggnadsklassen 2020 ställer höga energikrav. Samtidigt måste byggnaderna vara så optimerade som möjligt. Valet föll på Airmasters CV-serien för att spara på drift- och byggnationsomkostnaderna. Förutom den mycket låga energiförbrukningen och den höga verkningsgraden hos värmeväxlaren, såg rådgivarna och byggherren även andra fördelar med att använda Airmasters CV-produkter: Inga brandspjäll Lägre bygghöjd Installeras färdigt i en lägenhet åt gången Rum med räta vinklar utan ventilationskanaler Mindre justering Räkningen baseras direkt på varje lägenhetsinnehavares förbrukningsmätare CV vid nybyggnation Projekt för inomhusklimat- och energirenovering Dåliga byggnadsmässiga förhållanden har orsakat problem med inomhusklimatet såsom för hög luftfuktighet och problem med mögel. En visuell och termografisk inspektion visade att huset var i behov av energirenovering. Valet föll på ett Airmaster CV-system, eftersom det kunde integreras i byggnadens konstruktion utan att det var tvunget att installera stora kanaler genom byggnaden. CV vid energirenovering 16 17

10 Vi människor är känsliga för förändringar i luften: Temperaturen, samt syre- och CO 2 -nivån måste vara i naturlig balans för att vi ska må bra. perfekt inomhusklimat med behovsstyrd ventilation Våra system är formgivna för att ge maximal komfort för de boende. Därför inriktar sig Airmaster inte bara på själva ventilationsanläggningen, utan även styrsystemet och manövreringen. Intuitiv och enkel manövrering Airmasters ventilationsanläggning styrs med ett intelligent styrsystem Airlinq. Airlinq manövreras via en intuitiv och diskret manöverpanel som tack vare sin unika design och pekfunktion är enkel att använda. Bekvämare manövrering finns inte Funktionerna är direkta och lätta att använda. Ventilationssystemet styrs automatiskt, vilket minimerar risken för användningsfel. Dataloggning Med bostadsventilation från Airmaster har man dessutom möjlighet att löpande logga mer än 100 olika driftparametrar, bl.a. temperatur och fuktighet. Härigenom har man alltid en klar uppfattning om temperaturen och luftfuktigheten i bostaden. Dessutom är det alltid möjligt att läsa ut parametrar för driftoptimering och felsökning. Manöverpanelen justeras primärt efter luftmängden, vilket gör det möjligt för användaren att kontrollera ventilationen på ett bekvämt sätt. Om användaren ändå vill anpassa inställningarna, ta emot driftinformation eller övervaka anläggningens drift, går det både enkelt och snabbt att ansluta en PC till USB-porten i manöverpanelen. I större bostadskomplex kan Airmasters ventilationssystem kopplas till en central övervakningssystem med start/stopp och möjlighet att ändra driftparametrarna. En central start-/stoppfunktion behövs när det är nödvändigt att göra en tvingad avstängning av anläggningen vid t.ex. exceptionella yttre föroreningar

11 FRISK LUFT Brandvillkor ÄR ETT LAGSTADGAT KRAV I takt med skärpta krav på energi och inomhusklimat är luftväxling med energieffektiva ventilationssystem en nödvändighet i många byggnationer nu och i framtiden. Det gäller både för nybyggnationer och i befintliga byggnader. UTVECKLINGEN INOM ENERGIRAMAR FÖR DANMARK M.FL Bostäder, studentkorridorer, hotell m.m. För närvarande finns det tre olika energiramar i danska byggförordningen: energiram BR 2010, samt energiramen för lågenergibyggnationer klass 2015 respektive Energiramen BR 2010 är tvingande, medan energiramarna för lågenergibyggnationer är frivilliga men måste följas om byggnationen ska få klassificeras som en lågenergibyggnation. UTVECKLINGEN INOM KRAV PÅ LUFTTÄTHET: Klass 2010 max. luftväxling 1,5 l/s/m² vid 50 Pa Klass 2015 max. luftväxling 1,0 l/s/m² vid 50 Pa Klass 2020 max. luftväxling 0,5 l/s/m ² vid 50 Pa MINIMIENERGIKRAV PÅ VENTILATIONSSYSTEM I FRISTÅENDE HUS BR10: - Värmeväxlare med en torr verkningsgrad på minst 80% - Maximal energiförbrukning vid lufttransport på 1000 W/(m 3 /s). Byggnadens sammanlagda behov av tillförd energi för uppvärmning, ventilation, kylning och varmvatten får inte överstiga: Energiram BR10: Energiram för lågenergibyggnader klass 2015: GRUNDLÄGGANDE KRAV PÅ LUFTVÄXLING I LÄGENHETER BR Bostadshus STYCKE 1 I sällskapsrum, samt i bostaden i övrigt, krävs uteluftstillförsel på minst 0,3 l/s per m 2 uppvärmd golvyta. Kök ska utrustas med fläktkåpa med utsug ovanför spisen. STYCKE 5 I kök, badrum, toaletter, tvättstugor och motsvarande rum ska luftväxlingen dessutom kunna ökas till minst följande värden: I kök ska det vara möjligt att blåsa ut ett flöde på 20 l/s respektive minst 15 l/s från badrum och toaletter. I synnerhet i toaletter, tvättstugor och källarrum måste 10 l/s kunna blåsas ut. (52, /A) kwh/m² per år, där A är den uppvärmda golvytan ( /A) kwh/m² per år för att byggnaden ska kunna klassificeras som en lågenergibyggnad klass 2015 i bostäder Decentrala ventilationssystem måste, precis som centrala ventilationssystem, följa de brandkrav, t.ex. i fråga om placering, material och brandmotstånd, som den tillståndsgivande myndigheten ställer. Enligt den danska standarden för brandtekniska skyddsåtgärder för ventilationsanläggningar (DS 428:2011) kan en ventilationsanläggning i princip placeras på två olika ställen: i manövreringsområdet eller i ett separat ventilationsrum. När ventilationsanläggningen installeras får det inte medföra några avvikelser i den brandtekniska separationen av olika delar av byggnaden. I allmänhet betraktas en lägenhet eller ett enfamiljshus som en cell ur brandsynpunkt (det kan dock förekomma enskilda undantag som t.ex. enfamiljshus med källare). Det innebär att inblåsnings- och utsugskanaler inte korsar brandavskiljningar som gör brand- och rökspjäll överflödiga. Reglemente Om byggnaden ska förses med ett gemensamt insug för flera ventilationsanläggningar, ska varje anläggning separeras från det gemensamma insuget med hjälp av ett rökspjäll och utrustas med en rökdetektor. Samma sak gäller om byggnaden har ett gemensamt utblås såvida detta inte förses med särskilda vertikala utblåskanaler där den gemensamma ventilationshuven leder ut i det fria och har en Energiram för lågenergibyggnader 20 kwh/m² per år för att byggnaden ska kunna klassificeras maximal tryckförlust på 10 Pa klass 2020: som en lågenergibyggnad klass 2020 (visas på bilden). 20 Gräns för brandsektion 21 Brand- och rökspjäll Brand- och rökspjäll Gräns för brandcell Gräns för brandsektion Decentral ventilationsanläggning inom samma brandcell = inga brandkrav Insug till och utblås från ventilationsanläggningarna kan antingen ledas genom fasaden eller taket. Om insuget eller utblåset leds genom taket ska ventilationskanalerna isoleras med minst 50 mm isolering. För kanalen specificeras några krav på inbördes avstånd i DS 428 som måste följas för att rökspjäll och rökdetektorer ska kunna undvikas. Dessa avståndskrav är emellertid bara tillämpliga om det är fråga om insug/utblås från flera ventilationsanläggningar och där dessa försörjer olika brandceller. För insug och utblås till/från en anläggning finns det inte några brandmässiga krav på inbördes avstånd mellan dessa. Dock måste hänsyn tas till risken för utvändig kortslutning. Se DS 428 Standard för brandtekniska skyddsåtgärder för ventilationsanläggningar för utförliga anvisningar och beskrivningar.. Gemensam avluft max. 10 Pa Brandisolering Brandisolering Isolering Isolering

12 Komponenter CV-serien innehåller alla komponenter som krävs för optimal drift. CV 80 / 200 / 1000 Kapacitet DUBBELT MOTORSTYRD SPJÄLL ser till att luft inte kommer in genom anläggningen när denna är stoppad. KONDENSBALJA MED FLOTTÖR stoppar anläggningen om kondenspumpen har funktionsfel eller om kondenspumpens tillopp/frånlopp blir igentäppt. FILTER för både frånluft och tilluft skyddar motorerna och värmeväxlare mot smuts. F5-filter är standard och F7-filter är tillval. Vid filterbyten dras bara filterpatronen ut. KONDENSPUMP med en takhöjd på max. 6 meter är standard. Ventilationsanläggning Luftmängd (m 3 /h) Externt tillgängligt tryck (Pa) SFP W/(m 3 /s) Ljudtrycksnivå (L pa ) 1 m - db(a) CV CV CV , , , , , ,0 EC-MOTORER inbyggda i EPP-konstruktionen. Effektiva EC-motorer ger en gemensam energiförbrukning (SFP) < ca 950 joule/m 3 inklusive kanalmottryck. Motorerna kan regleras oberoende av varandra. MOTSTRÖMSVÄRMEVÄXLARE med en dokumenterad verkningsgrad på max. ca 85% enligt EN 308 och max. 95% vid kondensering. TEKNISKA DATA CV 80 CV 200 CV 1000 Vikt, standard ventilationsanläggning kg Färg, kabinet RAL 9010 (vit) 9010 (vit) 9010 (vit) Dimensioner (B/H/D) mm 1170 x 275 x 560 L, R: x 299 x H: 1498 x 424 x 1384 mm C: 1336 x 299 x 656 S: 1498 x 501 x 1384 Kanalanslutningar mm Ø125 Ø160 Ø315 Filterklass (standard) M Anläggning, spänning V 1~230 1~230 3~230 Möjlighet till eftervärmebatteri ja ja ja BYPASS med automatisk reglering av luftmängden till TEMPERATURSENSORER vid både utblås, insug, 0 100% för värmeväxlare oberoende av temperaturer och utsugning och inblåsning sörjer för korrekt drift i samspel För ytterligare data hänvisar vi till inställningsvärden. Används även för automatisk nattkylning. med den avancerade programmeringslogiken i Airmasters 22 styrsystem. 23

13 Box 74 S Sandared Sverige Försäljning Sverige: Jens Krantz, tel Håkan Ingesson, tel Vi förbehåller oss rätten till fel och ändringar. Se för uppdateringar av dokumentationen.

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

AMP 1200. Inneklimat i världsklass. info@airmaster.se www.airmaster.se. Krantz, tel. +46 706 536 536 www.airmaster.se. Jens info@airmaster.

AMP 1200. Inneklimat i världsklass. info@airmaster.se www.airmaster.se. Krantz, tel. +46 706 536 536 www.airmaster.se. Jens info@airmaster. AMP 1200 Inneklimat i världsklass Box 74 Box 74 Box Tel. 74 040-40 77 65 S - 518 21 Sandared S - 518 S - 21 518 Sandared 21 Sandared Jens Sverige Sverige Sverige Håkan Vår senaste innovation inom decentral

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi Högre energieffektivitet med automatisk anpassning för lunchrusningen EC-Vent med timer-styrning gör det enkelt för en restaurang att anpassa ventilationen

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance KONTOR & KONFERENS X-VENT: NaVent: 600 Sedan 1991 INTELLIGENT VENTILATION VENTILATION I BALANS Frisk luft är en mänsklig rättighet. Utifrån den devisen har vi på X-Vent utvecklat

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Stora och snabba variationer i luftfuktigheten är typiska för ett duschrum. Genom direkt ventilationsstyrning med EC-Vent och hygrostatsensorer säkerställer

Läs mer

VENTILATION = VÄLBEFINNANDE

VENTILATION = VÄLBEFINNANDE VENTILATION = VÄLBEFINNANDE COMFORT by nilan Sunt inneklimat året runt Ventilation med värmeåtervinning FYLL DITT HEM MED FRISK LUFT Följ med oss in i en värld med ventilation och värmeåtervinning och

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

100 & Plus

100 & Plus www.swegonhomesolutions.se 100 & Plus bättre luft Maximal effekt i minimalt format Effektiv och tyst ventilationssystemet freeair erbjuder en tekniskt optimerad ventilationslösning för energieffektiv nybyggnation

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler Sedan tidigt 70-tal har miljontals hushåll fått produkter

Läs mer

MultiWin FTX-Ventilation

MultiWin FTX-Ventilation MultiWin FTX-Ventilation för bostadsfastigheter & flerfamiljsbostäder Luftmiljö AB Änghagsgatan 13 531 40 Lidköping Tel: 0510 228 00 www.luftmiljo.se Luftmiljö MultiWin - en kostnadseffektiv lösning FTX-Ventilation

Läs mer

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00 Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1. Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 4. Luften värms upp av radiatorn, stiger uppåt och vidare in i

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

Flexit rumsventilator

Flexit rumsventilator Flexit rumsventilator Balanserad ventilation med värmeåtervinning för separata rum Ren och frisk luft för en sund inomhusmiljö DET FINNS BÄTTRE LÖSNINGAR TILL FRISK LUFT FÅ ÖKAD KOMFORT Traditionella klaff-

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 2 RECOM 4. Kompaktaggregat för bostadshus Finns i två versioner för bostäder upp till 250 m 2

Bostadsaggregat RECOM 2 RECOM 4. Kompaktaggregat för bostadshus Finns i två versioner för bostäder upp till 250 m 2 2 4 Kompaktaggregat för bostadshus Finns i två versioner för bostäder upp till 250 m 2 Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid.

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig

Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning. Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Kompakta VRV IV värmepumpar för bostäder och kommersiell tillämpning Fortsätt leta - du kommer aldrig att hitta mig Varför välja Daikin VRV IV S-serierna? Du kan installera extremt effektiva och tillförlitliga

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat.

Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Dr Luft tipsar om hur du förbättrar ditt inomhusklimat. Du träffar mig också på webben där jag berättar mer om vanliga ventilationsproblem som kan uppstå i din bostad men också vad du kan göra åt dem.

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar eller, varför blir det inte som jag tänkt Vätterhem, Torbjörn Lundgren 2013-11-06 Sid 1 Bostads AB VätterHem i Jönköping Bostäder & Lokaler 8 200

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Systemet påverkar hela huset. Alla rum blir renade, alla rum blir tempererade och alla rum blir syresatta.

Systemet påverkar hela huset. Alla rum blir renade, alla rum blir tempererade och alla rum blir syresatta. Luvian FTX-L - Modern infrastruktur för ett mycket komfortabelt inomhusklimat. Kombinerar modern ventilationsteknik med luftkonditionering, temperaturreglering, oöverträffad energieffektivitet, luftkvalitet

Läs mer

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott inneklimat Det finns många goda skäl till att få installerat

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid 2006-01 God komfort i harmoni m Samtidigt som världens befolkning växer och energiförbrukningen ökar så minskar tillgången till de vanligaste

Läs mer

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus

Kravspecifikation. Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Kravspecifikation Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus Allmänt Kravspecifikationen är tänkt att användas som ett stöd för upphandlaren och ger förslag på lämpliga

Läs mer

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare Hitta lösningen för din källare Vers. 03/2015 Innehåll: Allmän information om avfuktning av källare med SolarVenti Avfuktning av källaren 3 SolarVentis källarpaneler 3 En SolarVenti källarsats 3 Varför

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem?

Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Öppet brev till Energimyndigheten. Har kolfilterfläktar en energifördel jfrt med andra osuppfångningssystem? Kolfilterfläkt är en anordning som monteras över spisen för att minska matos och fett som sprids

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning. Daikin sätter ny standard för klimatet

URURU SARARA. Total. komfortlösning. Daikin sätter ny standard för klimatet URURU SARARA Total komfortlösning Daikin sätter ny standard för klimatet Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på temperaturen på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC RT 25S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 25S-EC Allmänt REC Temovex 25S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen Uppdaterad teknologi Lindab Revolutionerande teknologi för exakt mätning och reglering av luftflöde utan ökat tryckfall i ventilationssystem

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se Utbytesguide Upplev kvalitén! Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3 www.luftmiljo.se Ubytesguide REGO-200VE REGO-200VE-B-C4 Blås bort det gamla, in med nya friska vindar... Effektiv värmeåtervinning, tystare

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior och Premium Ventilationsaggregat med kyl-/värmepump kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- och Premium -serier Ventilation värme kyla Ventilationsaggregaten

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat Nya REC Temovex 1S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 1S-EC-RS REC Temovex 1S-EC-RS Används med fördel som trapphusaggregat - Upp till 8 st lägenheter - Kompakt Lättplacerad Kostnadseffektiv

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 4S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 4S-EC-RS REC Temovex 4S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05

Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05 Tekniska anvisningar Energi 2015-02-05 ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENERGI... 2 SYFTE... 3 Allmänna anvisningar... 4 Kravbeskrivning... 4 Effekt... 4 Energi... 4 Kompensation för skuggning... 5 Ventilationstillägg...

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Systemlösningar Hotell

Systemlösningar Hotell Systemlösningar Hotell Känslan av att komma hem I ditt hotell känner sig varje gäst som hemma redan från början. Diskret och lättanvänd Kampmann-teknik skapar en unik atmosfär av vällust. 1 I 6 Allt hos

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU EC. HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön. Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer

Ren luft inomhus! HERU EC. HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön. Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer HERU EC Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer Ren luft inomhus! HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön www.ostberg.com Innehåll REDUCERA ENERGIANVÄNDNINGEN ÄNNU MER.....................3

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer