Ventilation in balance

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ventilation in balance"

Transkript

1 Ventilation in balance Airmaster Cv bostäder CityVent TM

2 cityvent Decentral bostadsventilation CityVent ger utrymmesbesparande decentral bostadsventilation med hög värmeåtervinning och låg elförbrukning. En optimal lösning för både dig och din bostad. Airmaster utvecklar och framställer decentrala ventilationslösningar med hög värmeåtervinning och med fokus på bra inomhusklimat, låg energiförbrukning och flexibel integration i byggnader. INNEHÅLL CityVent TM 3 Nytt inomhusklimat 4 Decentral bostadsventilation 6 Fördelar vid projektering 8 Fördelar vid användning 9 Kontrollerat inomhusklimat 10 Exempel på användning av CV Exempel på användning av CV Nybyggnation 16 Inomhusklimat och energirenovering 17 Behovsstyrd ventilation 19 Frisk luft är ett lagstadgat krav 20 Brandvillkor 21 Komponenter 22 CV 80/200/ CityVent TM är Airmasters grundläggande idé om att kunna ventilera bostäder på det mest effektiva, flexibla och bekväma sättet. Det är vårt mål att utveckla och producera anläggningar av mycket hög kvalitet som är utformade för att kunna integreras på ett enkelt och optimalt sätt i både nybyggnationer och renoveringsprojekt. Det grönaste alternativet på marknaden Ventilationsanläggningar från Airmaster har en av marknadens lägsta energiförbrukning genom sina energieffektiva komponenter och extremt låga energiförbrukning för lufttransporten. Effektförbrukning från 17 W 3

3 Skönt inomhusklimat med gott samvete Skärpta lagar och bestämmelser I större delen av Europa står bostadsmarknaden inför massiva krav. Bostäderna ska ha ett sunt inomhusklimat samtidigt som energiförbrukningen ska sänkas. Kraven på energieffektivitet skärps både centralt inom EU och av de enskilda medlemsländernas regeringar. Vi kommer alla att påverkas om målen för sänkt energiförbrukning och därigenom mindre CO 2 -utsläpp ska kunna uppfyllas. De nya lagarna och bestämmelserna kräver inte bara tätare eller mer välisolerade bostäder, utan sätter även gränserna för energiförbrukningen. Behovet av mekanisk ventilation ökar samtidigt som energiförbrukningen ska sänkas. cityvent är framtidssäkert Idéerna bakom CityVent tar både hänsyn till framtida skärpningar av lagstiftningen och användarnas behov. Airmasters CV-serie består av en decentral ventilationsanläggning med värmeåtervinning och är särskilt utformad för bostäder och lokaler. Hem, ljuva hem Vi tillbringar mycket tid inomhus, faktiskt upp till ca 90% av dygnets 24 timmar. Både barn och vuxna. Våra hem ska fungera som uppladdningszoner när vi kommer hem och trötta från skolan och jobbet. Ett bra inomhusklimat är därför otroligt viktigt. Vår hälsa står på spel Det är inte alla hus som har ett bra inomhusklimat, och det brukar ofta bero på att det är för tätt och att det finns för mycket fukt. Det kan både leda till hälsomässiga och ekonomiska problem. Huset kan börja ruttna eller få svamptillväxt i konstruktionen, vilket kan leda till astma och allergier hos dem som bor där om problemen inte åtgärdas. Fler och fler får problem med astma och allergi, och en del av förklaringen är dåligt inomhusklimat. CV-serien baseras på många års erfarenheter inom utveckling och framställning av kompakta ventilationslösningar med låg ljudnivå, låg energiförbrukning och flexibla installationsalternativ. Användningen av de senaste teknikerna inom området gör våra produkter framtidssäkra och innebär att de även i framtiden kommer att uppfylla kraven på inomhusklimat och energiförbrukning. Därför är det nödvändigt att hitta intelligenta sätt att säkra friskluftstillförseln utan att förbruka för mycket energi. Mekanisk ventilation med värmeåtervinning är ofta den bästa lösningen på dessa problem. Stigande energipriser och tätare bostäder skapar ett behov av mekanisk ventilation med värmeåtervinning i våra bostäder. 4 5

4 Decentral bostadsventilation med Cityvent Den kompakta konstruktionen och en höjd på bara 28 cm gör Airmaster CV till en mycket flexibel ventilationslösning. 28 cm 6 Ventilationssystemet växlar luften i bostaden och återvinner värmen till att värma upp uteluften. I samband med detta filtreras även luften på ett effektivt sätt. CV-serien Kan med fördel både användas i nybyggnationer och vid energirenoveringar. Cityvent - konceptet CityVent -konceptet innebär i all enkelhet att ett litet, utrymmessnålt decentralt ventilationssystem med värmeåtervinning installeras i varje bostad ett system som används för en enskild bostad. Enkel projektering Med Airmasters decentrala bostadsventilation installeras en lösning som både är lätt att projektera och enkel att installera i både befintliga hus och nybyggnationer. Låg energiförbrukning Airmasters decentrala bostadsventilation förbrukar normalt mindre el och har lägre värmeförluster än stora centrala system där långa kanalsystem leder till värmeförluster. I kombination med den höga verkningsgraden för motorerna och värmeväxlarna blir det enklare att uppfylla energikraven med den här lösningen. Säkerhet i funktionerna Airmasters decentrala bostadsventilation har en genomtänkt design som innebär att själva ventilationsenheten kan installeras och användas för att ventilera bostäder utan buller. Ventilation ska vara bekväm och kunna styras på ett självständigt sätt. Ventilationssystemet ska helst inte kräva att användarna gör kontinuerliga justeringar. För att möjliggöra detta levereras CV-serien som standard med: Inbyggd passiv kylning via bypass Fuktighetsstyrning Fuktighetskontroll Kondenspump Spara plats och utnyttja rummen Med Airmasters decentrala bostadsventilation med värmeåtervinning frigörs ytor för skåp, kanalsystemet blir enklare och kanalernas dimension minimeras. Jämfört med centrala system med stora rör ger detta lägre bygghöjd och flera m 2 större bostadsyta som kan användas till annat. Kanaldragning Friskluften leds in i bostaden från utsidan via ett kort kanalsystem. Luften leds in i anläggningens värmeväxlare där den värms upp. Den fuktiga och förbrukade luften från bostaden sugs ut ur de olika rummen och leds genom anläggningen där värmen används till friskluften. Normalt leds uteluft och frånluft direkt ut i det fria via ytterväggen. Om så önskas kan frånluften även ledas bort via taket, t.ex. om en befintlig kanal kan användas i samband med renovering. Energidata Airmasters högeffektiva motströmsvärmeväxlare ger upp till 85% mätt som torr verkningsgrad i enlighet med EN308 och upp till 95% om kondensering medräknas. Samtidigt har anläggningen en specifik elförbrukning för lufttransport (SFP) som ligger under 1000 W/(m 3 /s). 7

5 När man i egenskap av byggherre eller konsulterande ingenjör ska välja ventilationssystem, måste man först välja en viss systemtyp. Airmaster har gjort det lätt att välja. CityVent eliminerar de nackdelar som hör ihop med ett stort centralt ventilationssystem med långa kanalsystem. Insug Utblås Inblåsning Utsugning Fördelar vid projektering Användning Fördelar Enkel kanaldragning. Enkel projektering och installation. CityVent Slipp brandspjäll Mer plats och spar in på installationsoch driftkostnaderna. att bo på. Spara bostadsyta med hjälp av decentral bostadsventilation och frigör flera kvadratmeter som Airmasters decentrala bostadsventilationslösningar är de mest flexibla och Slipp ventilationstrummor energiekonomiska alternativen vilket och få större flexibilitet. även gör Airmaster till en attraktiv ventilationsleverantör. Lägre värmeförluster och elräkning tack vare kort kanalsystem I långa ventilationskanaler sker det alltid värmeförluster. CV-seriens minimala behov av kanaldragning bidrar till de mycket små värmeförlusterna. Ett minimalt kanalsystem ger låg strömförbrukning och låga värmeförluster för lufttransport. Stora centrala ventilationsanläggningar med långa kanalsystem har ofta avsevärda värmeförluster. Undvik buller och dålig lukt CV-serien är i första hand tänkt som ventilationssystem för en enskild lägenhet. Eftersom anläggningen installeras i själva bostaden, sker det inget luftutbyte mellan lägenheterna. Samma princip gäller i fråga om buller från intilliggande lägenheter. Individuell förbrukningsräkning El för driften baseras på den enskilda lägenhetens konsumtion, och värmen från lägenheten återförs till densamma. Det innebär att en granne inte behöver betala för den andre grannens förbrukning. 8 9 kan användas på bättre sätt.

6 Airlinq manöverpanel Anslutning till Airlinq pc tools 10 Kontrollerat inomhusklimat Idag är våra bostäder så lufttäta att det ibland kan kännas som att man är inuti en platspåse. Det är bra för värmekostnaderna, men kan vara dåligt för inomhusklimatet och därigenom för vår trivsel och hälsa. Alltid maximalt utnyttjande Alla Airmaster ventilationsanläggningar ska kunna göra sitt bästa i alla avseenden. Därför har Airmaster valt att ge varje anläggning ett styrsystem och en manöverpanel som gör det möjligt för användaren att kunna utnyttja anläggningens funktioner till 100%. Fuktkontroll med två hygrostater CV-produkterna är som standard utrustade med två hygrostater, eftersom vi på Airmaster anser att det är nödvändigt för att få effektiv kontroll över luftfuktigheten i bostaden. Den ena hygrostaten mäter fukten i uteluften och den andra mäter fukten i frånluften. Om den allmänna luftfuktigheten i bostaden blir för låg, t.ex. under 30%, reduceras ventilationen till ett minimum för att undvika uttorkning i bostaden. Om luftfuktigheten under samma period blir för hög, ökas luftflödet tillfälligt. Temperaturkontroll CV-produkterna är även utrustade med en sensor som mäter temperaturen i bostaden. Sensorn används för att starta en passiv kylningsprocess, en s.k. bypass, som gör det möjligt att hålla ned temperaturen på en behaglig nivå. Konkret innebär det att den friska ytterluften leds förbi värmeväxlaren, vilket leder till att inomhustemperaturen sjunker. Nattkylning CV-produkterna har även en funktion för nattkylning. Den svala nattluften används för att sänka inomhustemperaturen under sommaren. 11

7 Exempel på användning CV 80 RBTG0 Enrumslägenhet CV 80 Planritningen till höger visar ett CV CV 80 är ett ventilationssystem som passar i mindre lägenheter som t.ex. studentbostäder, äldreboenden och hotellrum. Här visas olika exempel 80-ventilationssystem som är installerat i en enrumslägenhet. Intaget sker i en genomföring i ytterväggen och avslutas med ett ventilationsgaller. Avluften leds till en ventilationshuv på taket. Hall på användningsområden. Tvårumslägenhet Planritningen till höger visar ett CV 80-ventilationssystem som är installerat i en tvårumslägenhet. Intag och avluft sitter i en genomföring i ytterväggen och avslutas med ett ventilationsgaller. Vardagsrum Kök Vardagsrum Kök CV 80 CV 80 Kök Vardagsrum Två spegelvända lägenheter Planritningen till vänster visar två lägenheter där ett CV 80-ventilationssystem är installerat ovanför badrumstaket i varje lägenhet. Insuget och utblåset sitter i en genomföring i ytterväggen och avslutas med ett ventilationsgaller. CV 80 LBSG0 LSSG0 RSSG

8 Exempel på användning CV 200 Fyrarumslägenhet Intag och avluft sitter i en genomföring i ytterväggen och avslutas med ett ventilationsgaller. Vardagsrum CV 200 Kök CV 200 är det perfekta ventilationssystemet för ventilation av större Vardagsrum lägenheter eller bostäder på upp till ca 150 m 2. CV 200 Installationsversioner Trerumslägenhet Intaget sker bakom ett ventilationsgaller i ytterväggen. Avluften leds via en kanal till ventilationshuven på taket. Kök CV 200 CV 200 L LFF LFS LSF LSS CV 200 R Trerumslägenhet Intaget sker bakom ett ventilationsgaller i ytterväggen. Avluften leds via en kanal till ventilationshuven på taket. RFF RFS RSF RSS CV 200 Vardagsrum CV 200 C CFB CSB CFS CSS Kök 14 15

9 CV används för nybyggnationer CV används för inomhusklimat- och energirenovering Nybyggnation av 175 bostäder byggda efter byggnadsklassen 2020 Byggnadsklassen 2020 ställer höga energikrav. Samtidigt måste byggnaderna vara så optimerade som möjligt. Valet föll på Airmasters CV-serien för att spara på drift- och byggnationsomkostnaderna. Förutom den mycket låga energiförbrukningen och den höga verkningsgraden hos värmeväxlaren, såg rådgivarna och byggherren även andra fördelar med att använda Airmasters CV-produkter: Inga brandspjäll Lägre bygghöjd Installeras färdigt i en lägenhet åt gången Rum med räta vinklar utan ventilationskanaler Mindre justering Räkningen baseras direkt på varje lägenhetsinnehavares förbrukningsmätare CV vid nybyggnation Projekt för inomhusklimat- och energirenovering Dåliga byggnadsmässiga förhållanden har orsakat problem med inomhusklimatet såsom för hög luftfuktighet och problem med mögel. En visuell och termografisk inspektion visade att huset var i behov av energirenovering. Valet föll på ett Airmaster CV-system, eftersom det kunde integreras i byggnadens konstruktion utan att det var tvunget att installera stora kanaler genom byggnaden. CV vid energirenovering 16 17

10 Vi människor är känsliga för förändringar i luften: Temperaturen, samt syre- och CO 2 -nivån måste vara i naturlig balans för att vi ska må bra. perfekt inomhusklimat med behovsstyrd ventilation Våra system är formgivna för att ge maximal komfort för de boende. Därför inriktar sig Airmaster inte bara på själva ventilationsanläggningen, utan även styrsystemet och manövreringen. Intuitiv och enkel manövrering Airmasters ventilationsanläggning styrs med ett intelligent styrsystem Airlinq. Airlinq manövreras via en intuitiv och diskret manöverpanel som tack vare sin unika design och pekfunktion är enkel att använda. Bekvämare manövrering finns inte Funktionerna är direkta och lätta att använda. Ventilationssystemet styrs automatiskt, vilket minimerar risken för användningsfel. Dataloggning Med bostadsventilation från Airmaster har man dessutom möjlighet att löpande logga mer än 100 olika driftparametrar, bl.a. temperatur och fuktighet. Härigenom har man alltid en klar uppfattning om temperaturen och luftfuktigheten i bostaden. Dessutom är det alltid möjligt att läsa ut parametrar för driftoptimering och felsökning. Manöverpanelen justeras primärt efter luftmängden, vilket gör det möjligt för användaren att kontrollera ventilationen på ett bekvämt sätt. Om användaren ändå vill anpassa inställningarna, ta emot driftinformation eller övervaka anläggningens drift, går det både enkelt och snabbt att ansluta en PC till USB-porten i manöverpanelen. I större bostadskomplex kan Airmasters ventilationssystem kopplas till en central övervakningssystem med start/stopp och möjlighet att ändra driftparametrarna. En central start-/stoppfunktion behövs när det är nödvändigt att göra en tvingad avstängning av anläggningen vid t.ex. exceptionella yttre föroreningar

11 FRISK LUFT Brandvillkor ÄR ETT LAGSTADGAT KRAV I takt med skärpta krav på energi och inomhusklimat är luftväxling med energieffektiva ventilationssystem en nödvändighet i många byggnationer nu och i framtiden. Det gäller både för nybyggnationer och i befintliga byggnader. UTVECKLINGEN INOM ENERGIRAMAR FÖR DANMARK M.FL Bostäder, studentkorridorer, hotell m.m. För närvarande finns det tre olika energiramar i danska byggförordningen: energiram BR 2010, samt energiramen för lågenergibyggnationer klass 2015 respektive Energiramen BR 2010 är tvingande, medan energiramarna för lågenergibyggnationer är frivilliga men måste följas om byggnationen ska få klassificeras som en lågenergibyggnation. UTVECKLINGEN INOM KRAV PÅ LUFTTÄTHET: Klass 2010 max. luftväxling 1,5 l/s/m² vid 50 Pa Klass 2015 max. luftväxling 1,0 l/s/m² vid 50 Pa Klass 2020 max. luftväxling 0,5 l/s/m ² vid 50 Pa MINIMIENERGIKRAV PÅ VENTILATIONSSYSTEM I FRISTÅENDE HUS BR10: - Värmeväxlare med en torr verkningsgrad på minst 80% - Maximal energiförbrukning vid lufttransport på 1000 W/(m 3 /s). Byggnadens sammanlagda behov av tillförd energi för uppvärmning, ventilation, kylning och varmvatten får inte överstiga: Energiram BR10: Energiram för lågenergibyggnader klass 2015: GRUNDLÄGGANDE KRAV PÅ LUFTVÄXLING I LÄGENHETER BR Bostadshus STYCKE 1 I sällskapsrum, samt i bostaden i övrigt, krävs uteluftstillförsel på minst 0,3 l/s per m 2 uppvärmd golvyta. Kök ska utrustas med fläktkåpa med utsug ovanför spisen. STYCKE 5 I kök, badrum, toaletter, tvättstugor och motsvarande rum ska luftväxlingen dessutom kunna ökas till minst följande värden: I kök ska det vara möjligt att blåsa ut ett flöde på 20 l/s respektive minst 15 l/s från badrum och toaletter. I synnerhet i toaletter, tvättstugor och källarrum måste 10 l/s kunna blåsas ut. (52, /A) kwh/m² per år, där A är den uppvärmda golvytan ( /A) kwh/m² per år för att byggnaden ska kunna klassificeras som en lågenergibyggnad klass 2015 i bostäder Decentrala ventilationssystem måste, precis som centrala ventilationssystem, följa de brandkrav, t.ex. i fråga om placering, material och brandmotstånd, som den tillståndsgivande myndigheten ställer. Enligt den danska standarden för brandtekniska skyddsåtgärder för ventilationsanläggningar (DS 428:2011) kan en ventilationsanläggning i princip placeras på två olika ställen: i manövreringsområdet eller i ett separat ventilationsrum. När ventilationsanläggningen installeras får det inte medföra några avvikelser i den brandtekniska separationen av olika delar av byggnaden. I allmänhet betraktas en lägenhet eller ett enfamiljshus som en cell ur brandsynpunkt (det kan dock förekomma enskilda undantag som t.ex. enfamiljshus med källare). Det innebär att inblåsnings- och utsugskanaler inte korsar brandavskiljningar som gör brand- och rökspjäll överflödiga. Reglemente Om byggnaden ska förses med ett gemensamt insug för flera ventilationsanläggningar, ska varje anläggning separeras från det gemensamma insuget med hjälp av ett rökspjäll och utrustas med en rökdetektor. Samma sak gäller om byggnaden har ett gemensamt utblås såvida detta inte förses med särskilda vertikala utblåskanaler där den gemensamma ventilationshuven leder ut i det fria och har en Energiram för lågenergibyggnader 20 kwh/m² per år för att byggnaden ska kunna klassificeras maximal tryckförlust på 10 Pa klass 2020: som en lågenergibyggnad klass 2020 (visas på bilden). 20 Gräns för brandsektion 21 Brand- och rökspjäll Brand- och rökspjäll Gräns för brandcell Gräns för brandsektion Decentral ventilationsanläggning inom samma brandcell = inga brandkrav Insug till och utblås från ventilationsanläggningarna kan antingen ledas genom fasaden eller taket. Om insuget eller utblåset leds genom taket ska ventilationskanalerna isoleras med minst 50 mm isolering. För kanalen specificeras några krav på inbördes avstånd i DS 428 som måste följas för att rökspjäll och rökdetektorer ska kunna undvikas. Dessa avståndskrav är emellertid bara tillämpliga om det är fråga om insug/utblås från flera ventilationsanläggningar och där dessa försörjer olika brandceller. För insug och utblås till/från en anläggning finns det inte några brandmässiga krav på inbördes avstånd mellan dessa. Dock måste hänsyn tas till risken för utvändig kortslutning. Se DS 428 Standard för brandtekniska skyddsåtgärder för ventilationsanläggningar för utförliga anvisningar och beskrivningar.. Gemensam avluft max. 10 Pa Brandisolering Brandisolering Isolering Isolering

12 Komponenter CV-serien innehåller alla komponenter som krävs för optimal drift. CV 80 / 200 / 1000 Kapacitet DUBBELT MOTORSTYRD SPJÄLL ser till att luft inte kommer in genom anläggningen när denna är stoppad. KONDENSBALJA MED FLOTTÖR stoppar anläggningen om kondenspumpen har funktionsfel eller om kondenspumpens tillopp/frånlopp blir igentäppt. FILTER för både frånluft och tilluft skyddar motorerna och värmeväxlare mot smuts. F5-filter är standard och F7-filter är tillval. Vid filterbyten dras bara filterpatronen ut. KONDENSPUMP med en takhöjd på max. 6 meter är standard. Ventilationsanläggning Luftmängd (m 3 /h) Externt tillgängligt tryck (Pa) SFP W/(m 3 /s) Ljudtrycksnivå (L pa ) 1 m - db(a) CV CV CV , , , , , ,0 EC-MOTORER inbyggda i EPP-konstruktionen. Effektiva EC-motorer ger en gemensam energiförbrukning (SFP) < ca 950 joule/m 3 inklusive kanalmottryck. Motorerna kan regleras oberoende av varandra. MOTSTRÖMSVÄRMEVÄXLARE med en dokumenterad verkningsgrad på max. ca 85% enligt EN 308 och max. 95% vid kondensering. TEKNISKA DATA CV 80 CV 200 CV 1000 Vikt, standard ventilationsanläggning kg Färg, kabinet RAL 9010 (vit) 9010 (vit) 9010 (vit) Dimensioner (B/H/D) mm 1170 x 275 x 560 L, R: x 299 x H: 1498 x 424 x 1384 mm C: 1336 x 299 x 656 S: 1498 x 501 x 1384 Kanalanslutningar mm Ø125 Ø160 Ø315 Filterklass (standard) M Anläggning, spänning V 1~230 1~230 3~230 Möjlighet till eftervärmebatteri ja ja ja BYPASS med automatisk reglering av luftmängden till TEMPERATURSENSORER vid både utblås, insug, 0 100% för värmeväxlare oberoende av temperaturer och utsugning och inblåsning sörjer för korrekt drift i samspel För ytterligare data hänvisar vi till inställningsvärden. Används även för automatisk nattkylning. med den avancerade programmeringslogiken i Airmasters 22 styrsystem. 23

13 Box 74 S Sandared Sverige Försäljning Sverige: Jens Krantz, tel Håkan Ingesson, tel Vi förbehåller oss rätten till fel och ändringar. Se för uppdateringar av dokumentationen.

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex Genvex World Wide: 1 Danmark - Dänemark - Denmark Genvex A/S DK - 6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 Fax: +45 73 53 27 07 E-Mail: salg@genvex.dk 2 Belgien - Belgium Artiklima bvba B - 9220 Hamme Tel.:

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG

VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG VENTILATIONSSYSTEM PRODUKTKATALOG AERECO, BEHOVSSTYRD VENTILATION Som grundare av fuktstyrd ventilation utvecklar Aereco innovativa lösningar för bostäder och kontorsbyggnader. Med huvudsyfte att anpassa

Läs mer

Behovsstyrd hybridventilation. mer än förstärkt självdrag

Behovsstyrd hybridventilation. mer än förstärkt självdrag Behovsstyrd hybridventilation mer än förstärkt självdrag Innehåll Förord Förord 3 Varför hybridventilation? 4 Så fungerar hybridventilation 6 Integrera ventilationen i projekteringen 9 Passar hybridventilation

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort www.swegon.com Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar Like a Breath of Fresh Air Enervent Ventilationslösningar 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent hämtar in utomhusluften ännu renare och fräschare Ensto är ett internationellt cleantech-familjeföretag

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV VÄRMEÅTERVINNING VENTIL TIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, FFÄRER, LOK LER FRISK LUFT FRISK RE LIV VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler VENTILTION Med energikrisen på 70-talet

Läs mer

Friskluft med värmeåtervinning

Friskluft med värmeåtervinning Friskluft med värmeåtervinning Andra generationen Air Star är tystare och snyggare! Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

TermoDeck modern uppvärmning

TermoDeck modern uppvärmning TermoDeck modern uppvärmning 1 En kakelugn magasinerar värme tack vare sin tyngd och massa. Värmen avges sedan långsamt i rummet. De varma rökgaserna leds i kakelugnen via en labyrint av rökgångar som

Läs mer

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING

RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING RENOVERING AV PREFABRICERADE FLERFAMILJSHUS RIKTLINJER FÖR LÅGENERGIRENOVERING Titel Riktlinjer för lågenergirenovering Author Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Czech Republic (English) Erik Prejer,

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

VÄRME & VENTILATION. Nyhet! för ett bättre inomhusklimat 04/2014. Myson. Produktkatalog PRODUKTKATALOG WWW.MYSON.SE

VÄRME & VENTILATION. Nyhet! för ett bättre inomhusklimat 04/2014. Myson. Produktkatalog PRODUKTKATALOG WWW.MYSON.SE VÄRME & för ett bättre inomhusklimat Myson Produktkatalog Nyhet! MYSON STANDARD Oljefylld elradiator. Se sid 10 04/2014 PRODUKTKATALOG WWW.MYSON.SE 2 Innehåll VÄRME VÄRME Myson en certifierad värmepartner...4

Läs mer