HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Nr.2 / September 2009 VIRTUALISERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Nr.2 / September 2009 VIRTUALISERING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / September 2009 VIRTUALISERING 4TIPS TILL ETT EFFEKTIVARE ARBETSFLÖDE Arbeta mobilt Med VDI kan du nå systemen var du än är Servervirtualisering Förenkla IT-administrationen och bli produktivare Expertpanelen Svarar på hur dem ser på den framtida IT-miljön SKONA MILJÖN & DRA NER FOTO: LARS KARLSSON GIT ERIKSSON, SYSTEMSÄLJARE OFFICE IT-PARTNER. KOSTNADERNA Inte längre ett val: I rådande ekonomiska klimat och med de miljökrav som ställs väljer allt fler verksamheter att virtualisera sina IT-miljöer. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. Heeeeeeeeeeeeela IT-driften tillgänglig var du än befinner dig! Servrar, backuper, brandväggar, kommunikationsförbindelser och programvaror ingår i tjänsten. Till ett fast pris per användare och månad. Läs mer på Vi håller koll på din IT

2 2 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR I dagens lågkonjunktur ökar intresse och behov av virtualisering, men det är samtidigt viktigt att reflektera över vad det innebär och vad som är nästa steg. Virtualisering en bra start för minskad miljöpåverkan I dag står IT för dryga fem procent av företags kostnadsbudgetar. Under en lågkonjunktur, som den vi i dag går igenom, ställs stora krav på företag och organisationer att minska sina kostnader. Det innebär att IT behöver ses över i perspektivet hur och på vilket sätt det bäst kan spara kostnader. De största besparingarna finns i att utnyttja IT i processer utanför IT-avdelningen, men detta innebär inte att IT-avdelningen kan nonchalera sitt ansvar att effektivisera IT. Centralt i att effektivisera och minska komplexiteten i IT är virtualisering, konsolidering och standardisering. I dag har ungefär hälften av Sveriges företag genomfört eller börjat genomföra virtualisering. Fördelen med effektiviseringsprojekt är att IT-avdelningarna ges nya möjligheter att ta kontroll över den allt mer diversifierade IT-strukturen i företag. Virtuella servrar Virtualiseringens roll i detta 1 är tydlig, eftersom virtualisering innebär att en fysisk server kör flera operativsystem samtidigt och därigenom kan fördela serverkraft mellan virtuella servrar. Följden blir att såväl redundans som tillgänglighet blir avsevärt högre. Detta möjliggör exempelvis att 100 servrar kan ersättas med 40 servrar och därigenom sparas både serverkapacitet och energi. Alla servrar kan emellertid inte virtualiseras, utan normalt är att mellan 60 och 75 procent av servrarna är virtualiseringsbara. Virtualisering är också en grund för konsolidering. Genom att minska antalet fysiska servrar och planera för hur serverstrukturen bör se ut i företaget kan överkapaciteten minskas och IT-avdelningen får möjligheter att än bättre förstå verksamhetens behov och utmaningar, samt att ta ett större ansvar för företagets applikationer. Detta gäller inte minst eftersom en del i en virtualiseringsprocess är att kartlägga kapacitetsbehovet från olika applikationer för att undvika kapacitetsbrist både i processorer och i lagring. Fler och fl er företag säger sig även välja leverantör utifrån leverantörens möjligheter att minska energianvändningen. Staffan Movin Partner, Exido. Grön IT Företag som har kontroll över 2 sin serverstruktur kan också lättare verka för att IT-strukturen inte blir alltför diversifierad. Detta är annars lätt hänt i och med att en så pass stor andel av IT-investeringar sker i verksamheten utanför ITavdelningen och genom olika typer av terminaler, vilket i sin tur försvårar en effektiv IT-arkitektur. Det är inte bara effektivitet som uppnås genom virtualisering, utan också minskad energikonsumtion och minskad miljöbelastning. Detta är allt viktigare eftersom allt fler tar systematisk hänsyn till IT:s miljöpåverkan i IT-driften. Drivkraften är energibesparing och möjligheterna ligger i virtualisering av serverparken och konsolidering av datacenters. Fler och fler företag säger sig även välja leverantör utifrån leverantörens möjligheter att minska energianvändningen. I en ambition att minska företagets miljöbelastning är det viktigt att se till grön IT, både ur aspekten att minska IT:s egen påverkan och att se till IT som en del av lösningen för att minska företagets övriga miljöbelastning. Det kan vara svårt att få gehör i en organisation för att förändra beteenden eller investera i bättre lösningar för miljön om det inte följer en mer övergripande plan som omfattar både drift, användning och tillämpning. Det är dessutom viktigt att IT-avdelningen först ser över sitt eget ansvarsområde. En tydligare struktur gör också att företaget kan komma åt de stora miljövinsterna, vilka inte återfinns i serverhallen, utan finns i att utnyttja IT bättre som substitut i olika processer och som del i nya lösningar. Ökad acceptans Genom att tydliggöra att IT-avdelningen är strukturerad, 3 minskar sina egna kostnader, tänker miljöeffektivitet och ser till den egna produktiviteten skapas också möjligheten till ökad acceptans från andra delar i organisationen. Denna acceptans underlättar i sin tur för IT-avdelningen att agera offensivt och proaktivt inom andra områden. VI REKOMMENDERAR SIDA 5 Rolf Wallentin Marknadschef, Proact. Drivkrafter är behov av att bättre kunna nå information i olika disksystem i blandade miljöer, spara diskutrymme och att komma bort från leverantörsberoenden. Virtualiserad servermiljö s. 8 Busslink sparar stora pengar genomvirtualisering och central lagring SAN-nätverk. Molnen breddar ut sig s. 12 Få all datakraft som behövs utan att behöva tänka på vartifrån den kommer. Vi får våra läsare att lyckas! VIRTUALISERING NR 2 SEPTEMBER 2009 Redaktionschef: Nadine Kissmann Försäljningschef: Gustaf Ryding Affärsutvecklare: Johan Lilljebjörn Redigerare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Erik Wallstedt Tel: E-post: Distribution: Computer Sweden, September 2009 Tryckeri: Pressgrannar AB Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Johan Lilljebjörn Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Experter på virtualisering

3 Hantera riskerna med virtualisering genom Capacity Management De förväntade kostnadsbesparingarna med virtualisering är övertygande men det innebär också att man lägger fler ägg i samma korg. Risken är att man går från ett serverkaos till ett virtuellt kaos med begränsad kontroll över resursutnyttjandet. TeamQuest verktyg ger ett avancerat stöd genom virtualiseringens alla faser, från planering och implementering till att uppfylla utlovade servicenivåer nu och i framtiden. Med TeamQuest Capacity Management kan ni säkra: Att kapacitetsutnyttjandet optimeras och följer företagets framtida tillväxt Att utlovade servicenivåer uppfylls Genom att Enkelt identifiera virtualiseringskandidater i heterogena servermiljöer Identifiera potentiella problem i virtuella lager samt IT silos Specializing in IT Capacity Management Hokus pokus filiokus! HP LeftHand P4000 SAN trollar bort dina lagringsproblem genom att leverera avancerad funktionalitet för virtuella servermiljöer där tillgänglighetskraven är väldigt höga. De är enkla att implementera, hantera, skala upp och ner över tid etc samt har unika egenskaper som till exempel synkron replik ering och snapshots mellan datahallar. Intresserad av att veta mer? Kontakta Thomas Johansson på B2B IT-Partner via eller ring honom på telefon Lite snabbare, lite bättre.

4 4 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER VIRTUALISERA FÖR MILJÖN OCH EKONOMIN 1TIPS MINSKA KOSTNADERNA Fråga: Hur ska man klara att hantera en allt mer komplex ITmiljö samtidigt som verksamheten måste spara pengar och skona miljön? Svar: Virtualisering förenklar IT-administrationen, ökar tempot i nya servrar och tjänster och spar pengar på minskad lokalyta och strömförbrukning. Servervirtualisering har med stor framgång använts för att konsolidera serverparker. Genom att virtualisera har många verksamheter och datahallar i dag en serverpark med en virtualiseringsgrad på 40 procent eller mer. Peter Eriksson System Sale Manager, Exait. FOTO: EXAIT En del av begreppet grön-it Virtualisering är en del av begreppet grön IT. Investeringar i virtualisering har den trevliga effekten av att både spara stora pengar och bidra till miljövänligare IT, säger Peter Eriksson på Exait. Många blir förvånade över hur mycket det går att spara bara på strömförbrukningen, faktiskt runt kronor per år för virtualisering av tio servrar till en fysisk. Ofta kan virtualisering betala sig på bara sex månader, menar Peter Eriksson. Tvingas virtualisera Vare sig företag vill eller inte, kommer de att tvingas virtualisera på grund av kommande regleringar och krav på nationell och europeisk nivå. I storstäder krävs virtualisering eftersom det börjar bli brist på lokaler för ännu fler fysiska servrar och tillhörande kylanläggningar. Men fördelarna är många och tekniken för virtualisering är mogen. I dag är 30 till 40 procent av alla servrar virtualiserade. Det är de mindre servrarna och enklaste applikationerna man har tagit först, säger Mathias Engstrand på Parera Systemarkitekter AB. För att dra full nytta av fördelarna med virtualisering ska man dock upp i runt 80 procent. Det innebär att även större databasservrar virtualiseras. Nu ökar också kraven på att den virtuella miljön är konfigurerad för att klara av stora belastningar. Dels i form av Mathias Engstrand Konsultchef, Parera Systemarkitekter AB. krav på prestanda och dels att det finns en fungerande administration, backup och katastrofsäkring. Den utmaning vi står inför i dag är just att lyckas med detta, säger Mathias Engstrand. Det går egentligen bra att virtualisera alla servrar och system, möjligen med undantag för vissa transaktionsintensiva system eller där krav på unika hårdvaror finns. Med molntjänster kan virtualisering tas ett steg till, där nya spännande funktioner och tjänster separeras helt från hårdvara, säger Peter Eriksson. Ordning på administration och organisation Problemet med virtualisering har väl varit att det varit för lätt att skapa en massa virtuella servrar. Utmaningen är att se till att det finns adekvat prestanda i nät, processorer och lagring. Inte minst viktigt är att få ordning på administrationen av virtuella maskiner, så kallad life cycle management. Organisationen påverkas dessutom av virtualiseringen. Normalt jobbar olika personer med olika delar av IT-miljön. Nu kan mer än 70 procent komma att skötas från virtualiseringsgränssnittet vilket påverkar rutiner och rättigheter för all IT-personal, avslutar Peter Eriksson. HANS HJELMSTAD UNDERLÄTTAR DITT JOBB 1. Virtualisera er IT-miljö och spar utrymme på arbetsplatsen. 2. Minska behovet av IT-administration genom virtualisering. 3. Anlita en kunnig partner som kan hjälpa efter era behov. FOTO: ISTOCKPHOTO Make It Right First Time Vi är specialister på: Virtualisering Backup Datalagring Tillgänglighet Arkivering Storage Area Networks (SAN) enterprise PARTNER

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER Kräver bra lagring och backup Med servervirtualisering har många företag konsoliderat sin serverpark till ett färre antal fysiska maskiner. Samtidigt har sårbarheten och datamängderna ökat när allt fler virtuella maskiner packas in i få fysiska servrar. Det ställer krav på bra lösningar för lagring och backup. I den första vågen virtualiserades servrarna. Nu kommer den andra vågen med full kraft där företag virtualiserar lagringen. Drivkrafter är behov av att bättre kunna nå information i olika disksystem i blandade miljöer, spara diskutrymme och att komma bort från leverantörsberoenden. Många företag fick problem med lagringen efter konsolideringen. Antalet virtuella servrar ökade och datamängderna växte snabbt när det inte fanns kontroll över eller backup i den virtuella IT-miljön, säger Rolf Wallentin, marknadschef på Proact. Stor efterfrågan på backup Det finns stor efterfrågan på lösningar för backup och recovery bland små och medelstora företag. Den stora frågan för många nu är hur den virtuella IT-miljön ska skyddas, säger Henrik Jalsborn, Director Sales Scandinavia påacronis. Rolf Wallentin Marknadschef, Proact. FOTO: ACRONIS Henrik Jalsborn Director Sales Scandinavia, Acronis. Det gäller att skaffa en helhetslösning som skyddar både den fysiska virtuella IT-miljön med heltäckande backup och recovery. Ny teknik som deduplicering, där man rensar bort alla dubletter av filer i backupprocessen, både på servrar och datalagringsplatser, är extra intressant för virtuella miljöer, fortsätter Henrik Jalsborn. Själva lagringen i sig löses bra med teknik som deduplicering och thin provisioning för virtuella ITmiljöer. Det går att spara 50 till 70 procent i diskutrymme med effektivare lagring, säger Rolf Wallentin. Men hur löser man frågan om backup och recovery i virtuella miljöer? När många system konsolideras till en enda IT-miljö, vad händer då om miljön kraschar? Det är frågor som Rolf Wallentin menar att IT-ansvariga måste ställa och hitta svar på. Se på rutiner och SLA Man måste se på rutiner och mappa lagringen mot avtalad SLA. Hur länge får system ligga nere och hur mycket samt vilka data kan förloras vid en krasch? För företag som Ikea eller banker handlar det om minuter och inga förlorade data, för andra företag kan viss dataförlust samt stillestånd en dag vara acceptabelt. Det bästa är att skaffa en policydriven backuplösning för företagets hela fysiska och virtuella IT-miljö, som är oberoende av typ av hårdvara och vilka applikationer som finns. Med virtualisering finns det i dag väldigt stora möjligheter att hitta kreativa lösningar för all lagring och backup, avslutar Henrik Jalsborn. HANS HJELMSTAD 5 TIPS FRÅN ERIK JEANSSON Erik Jeansson Affärsområdesansvarig, EdgeIT. Vad vill ni uppnå? 1 Ta fram en kravbild för vad just er organisation vill uppnå med virtualiserad lagring. Det underlättar val av lämplig lösning. Planera noggrant 2 Avsätt tillräckligt med tid för planering. Genomför gärna en förstudie för att få en så exakt bild som möjligt över er nuvarande lagringsmiljö vad gäller utnyttjad diskyta, IO prestanda med mera. På så sätt undviks potentiella flaskhalsar i den nya lösningen. Det blir rätt från början. Stöd för samtliga 3 Vid val av lösning är det mycket viktigt att verifiera att det verkligen finns stöd för samtliga system och operativsystem som ska anslutas till den virtualiserade lagringen, samt om det krävs klientmjukvara till dessa eller inte. Ta er tid och provkör 4 Labba med systemet innan det tas i skarp drift. Testa dess funktioner och lär känna administrationsgränssnittet så att ni behärskar det och känner er bekväma med det. Det lönar sig alltid. Glöm inte backup 5 Oftas kan detta göras på betydligt smidigare sätt med en virtualiserad lösning än genom traditionella system. Rackservrar för virtualisering 1U Dual Xeon GB RAM under :- Kon gurera din nästa server på:

6 6 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Få tillgång till allt vart du än befi nner dig 2TIPS ÖKA TILLGÄNG- LIGHETEN TIPS FRÅN CARL Carl Nakamura Systems Consultant Windows Management, Quest software. Fråga: Hur klara ökande krav på att kunna arbeta mobilt mot företagets alla system? Svar: Med VDI, Virtual desktop infrastructure, kan man använda mobil, netbook, laptop eller hemdator för att få tillgång till företagssystem i form av virtuella datorer och skrivbord. Med VDI, Virtual Desktop Infrastructure kan användare komma åt företagssystem från vilken klient som helst. Oavsett var man befinner sig upplever man sig ha tillgång till företagets alla resurser och information, säger Magnus Toft, Product Manager på Citrix. Allt finns och körs i en central datahall Tidigare var det servrar som virtualiserades. Nu är det dags för användarnas skrivbord. Vi jobbar allt mer hemifrån samt mobilt med smådatorer och datorlika mobiler och är beroende av att kunna ha direkt tillgång till information i företaget. Med VDI centraliseras anställdas skrivbord och körs på servrar i datorhall. I stället för att en användare har flera fysiska datorer, kan hon eller han koppla upp sin klient mot en central datorhall och använda och byta mellan en mängd virtuella datorer och skrivbord, allt efter behov. VDI ger användarna en optimal upplevelse av att vara i företaget oavsett var man egentligen befinner sig och vilken klient man har för stunden. Ta exempelvis en person som är ute och reser med sin laptop och behöver en ny funktion eller applikation. Med VDI räcker det med en knapptryckning så kan Stefan Andersson Vd, Viridis IT. FOTO: ROSE-MARIE BORGSTRÖM personen direkt se förändringen och fortsätta jobba, säger Magnus Toft. VDI är ett sätt att leverera virtuella skrivbord till användarna. I företagens infrastruktur kompletterar VDI andra lösningar som klientserver- och terminalserver-lösningar, säger Stefan Andersson, vd på Viridis IT. FAKTA OM VDI VDI står för Virtual Desktop Infrastructure och är lösningar där klientdatorer virtualiseras på servrar i central datahall. VDI är en kombination av den traditionella modellen med tunna klienter och den nya tekniken med virtualisering. Med VDI erhålls en central serverbaserad lösning som erbjuder användarna en fullständig pc-miljö som inte är begränsad av hårdvara eller placering. VDI ger administratörerna central kontroll av hela pc-miljön med virtuella datorer, skrivbord, filer och applikationer i Magnus Toft Product Manager, Citrix. Utgå från varje användares behov, Centralt i datahallen finns alla processorer, minnen, användarprofiler, program och olika operativsystem. Allt efter önskemål och behov kan användare få tillgång till rätt virtuell dator och skrivbordet, arbetsytan, strömmas över företagsnätet eller internet. I kommunikationen mellan användarens datacenter. Fördelarna med VDI är många: allt finns lagrat centralt som virtuella pc med skrivbord, applikationer och filer. Användaren kan koppla upp sig från valfri plats för att med valfri klientdator hämta sitt skrivbord och börja jobba som vanligt.det går snabbt att införa nya virtuella desktop-datorer och blir betydligt billigare att rulla ut nya applikationer i företaget. Vid en datorkrasch återställs all data omedelbart. klient och datahallen krävs det därför bara en minimal dataström. Det primära är att utgå från användarnas behov. Vad är det som de vill få levererat till sig? Det kan vara säkerhet, kontorsdator med Office, högpresterande grafikdator eller tillgång till affärssystem och databaser. VDI ska ge en optimal användarupplevelse som gör oss nöjda och glada i vårt arbete, säger Magnus Toft. Teknik som har mognat VDI är en teknik som har mognat och nu planeras att införas på många företag. Viktigt är dock att man tänker efter innan och gör en förstudie av behoven. Om användare har höga krav på prestanda eller att fritt kunna installera applikationer bör man välja VDI, annars kan i många fall en terminal server-lösning räcka. Tyvärr är det ofta fel kompetens som installerar VDI. Ett VDI-projekt liknar mer ett terminal server- eller ett desktop management-projekt än ett servervirtualiseringsprojekt, understryker Stefan Andersson. Lägre kostnader och effektivare arbete Vi går mot mer centrala lösningar och sparkrav på IT-budgetar. Då gäller det att it används för att minska kostnader genom att effektivisera företagets sätt att arbeta. Med VDI blir det mycket enklare och billigare att administrera användarnas skrivbord och användarna själva kan arbeta effektivare och mer flexibelt, avslutar Magnus Toft. HANS HJELMSTAD Företag har alltid haft och kommer alltid att ha en vilja att minska komplexiteten och kostnaden för att hantera och drifta sina IT-system. VDI är en naturlig utveckling av standardisering och harmonisering av teknik och processer för hantering av användares arbetsplatser via Terminal Services och Systems Management, verktyg med syfte att uppfylla denna önskan. Den generella kompetensen inom virtualisering och Systems Management har ökat markant hos IT-proffs de senaste 2-3 åren. Tekniken för VDI har också mognat så pass mycket att den inte längre kräver specialister för att få allt att fungera. I och med att kompetensen och mognaden ökat så pass mycket kan man förmedla budskapen för effektivitet och kostnadsbesparingar på ett tydligare sätt både till tekniker och beslutsfattare. Dessa generella budskap är: Minskade kostnader för drift och förvaltning av företagets klientplattform. Ökad säkerhet för applikationer och data som körs i datacenter. Bättre kontroll och hantering av licenser. Bättre stabilitet, pålitlighet och tillgänglighet av applikationer och data. E ny alterna v för Västsverige Vi ger din verksamhet rådgivare med rä kompetens Xenit AB Teatergatan 19, Göteborg Besök för e rik gt bra erbjudande!

7

8 8 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur kan man konsolidera och modernisera en serverpark med många fysiska servrar? Svar: Busslink sparar stora pengar på en virtualiserad servermiljö och central lagring i SAN-nätverk. Virtuella servrar tar bara några minuter att sätta upp LEDARE TILL LEDARE BUSSLINK Visst känner du till den glada lilla sköldpaddan som är Busslinks symbol? Busslink i Sverige AB har runt 5000 förare som kör 1500 bussar i linjetrafik i städer och på landsbygden från Jönköping i söder till Sundsvall i norr. Busslink har i sitt tjänsteutbud även taxioch sjuktransporter och arbetar också med trafikplanering. All verksamhet stöds av en rad ITsystem med servrar och applikationer för olika uppgifter. Förutom generella system för ekonomi, lön och crm, finns även branschspecifika, som verkstadssystem för bussar, system för att sche- malägga bussar och förare samt dessut- om system FOTO: ISTOCKPHOTO där förarna kan skriva ut körspecar och söka tider för när de vill jobba. Upphandling om att modernisera serverpark För några år sedan började vi titta på hur vi på ett ekonomiskt sätt skulle kunna konsolidera och modernisera vår fysiska serverpark, säger Paul Licznerski, IT-tekniker på Busslink. Så vi gjorde en upphandling Våra önskemål var att få förslag på en lösning för central lagring, servervirtualisering och backup samt återställning av data. Utgångsläget var att vi hade runt 50 fysiska applikationsservrar och ville ta bort mesta möjliga hårdvara genom att migrera till miljö med virtuella servrar, berättar Paul Licznerski. Konsolidera all lagringsyta i ett SAN som alla servrar dynamiskt kan använda allt efter skiftande behov. Paul Licznerski IT-tekniker, Busslink. Virtualiserat nästan alla servrar I upphandlingen valde Busslink en lösning från företaget ITF. Lösningen är en Vmware-miljö med IBM 3850-servrar, SAN-lagringsnät, dubbla datahallar med spegling och gemensamma fiberlinor för Ethernet och SAN mellan hallarna. Vmware-lösningen implementerades under hösten I virtualiseringen renodlades varje virtuell server till att bara köra en applikation. Målet var att virtualisera alla servrar. I dag har vi över 100 virtuella servrar. De fysiska som är kvar är fyra databasservrar, två Oracle- och två SQLservrar, en managementserver och en Tivoli-server. Dessutom kör vi Citrixservrar som 40 fysiska bladservrar, säger Paul Licznerski. Citrix-servrarna är inte virtualiserade då det rör sig om enklare applikationsservrar där det är mer ekonomiskt att köra dem som fysiska bladservrar i datahallen. Fördelar med den nya IT-miljön är att man vet vad den kostar, slipper köpa in fysiska servrar och är oberoende av hårdvara, säger Lars Söderström på ITF. I den gamla IT-miljön hade varje server en egen given lagringsyta. Det ledde till problem med att vissa servrars lagringsutrymme utnyttajdes alldeles för dåligt och andras inte räckte till. Lösningen blev att konsolidera all lagringsyta i ett SAN, Storage Area Network, som alla servrar dynamiskt kan använda allt efter skiftande behov, berättar Paul Licznerski. Lätt att sätta upp nya servrar Paul Licznerski verkar märkbart nöjd med den nya IT-miljön. Han understryker att den har lett till en rad fördelar både ekonomiskt och administrativt, då den virtuella IT-miljön förenklar IT-avdelningens arbete och erbjuder användarna IT-tjänster mycket mer flexibelt och snabbare än förr. Det går väldigt lätt att sätta upp nya virtuella servrar. Förr var det dyrt och tog lång tid då man först måste beställa och köpa in ny hårdvara, sedan installera och testa för att till sist kunna köra. Då kunde det ta veckor, nu går det på minuter. Vi har också riktigt bra överblick över hela den virtuella IT-miljön tack vare bra management-verktyg, menar Paul Licznerski. Enbart fördel Än så länge har vi faktiskt inte haft några problem. Vi kör VMware-miljön i två datahallar med spegling emellan för högsta säkerhet och snabb återställning om något system skulle gå ner. En av de kanske största fördelarna med vår lösning är just att vi har all affärskritisk data och alla applikationer speglade till en annan serverhall med hjälp av VMware och SAN spegling. Vi har inte räknat på vinsterna i kronor än, men kan se att vi spar stora pengar tack vare virtualiseringen. Allt blir snabbare, enklare och mer ekonomiskt. Användarna upplever dessutom en mycket högre kvalitet i tjänsterna som erbjuds, avslutar Paul Licznerski. HANS HJELMSTAD

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER TIPS FRÅN FYSISK TILL VIRTUELL IT-MILJÖ FOTO: ISTOCKPHOTO FLEXIBLARE OCH SNABBARE En del av virtualiseringslösningen innebär att förarna enkelt kan söka tider när dem vill jobba. FOTO: BUSSLINK Välj en bra partner 1 Leta efter en partner som har erfarenhet av att genomföra migrering från fysisk till virtuell miljö. För oss var det viktigt att hitta en partner som passade oss. Vi är inte jättestora och behöver en partner som finns där, lyssnar på oss och förstår våra behov. Hårdvaruleverantör 2 Välj en bra hårdvaruleverantör som har den hårdvara som krävs i virtualiserad miljö. Vår lösning är dubblerad i alla led. Fysiska Vmware-servrar, diskar, SANswitchar och nätverk. Ta steg för steg 3 Låt migreringen ta lite tid. Gör inte allt på en gång. Vi har tagit det stegvis, ett system i taget. Först test och verifiering och sedan produktionssättning. Enkelt att uppdatera 4 Dimensionera för att det ska kunna gå att stänga av en fysisk Vmwareserver för underhåll. Det känns underbart när man inte måste stänga servar för att det kommit en ny version eller patch som måste på. Det är bara att flytta servern till en annan host, man behöver inte göra det under servicefönster. Edge ger dig framtidens lagring idag Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina affärsmål. Med hjälp av kompetens, branschkännedom, professionalism och vårt proak- och kostnadseffektiva lösningar. Vi har specialister inom alla våra områden. Vi skapar projektgrupper anpassade till varje enskilt uppdrag och vår strategi baseras på att utveckla och bibehålla långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer. Kompetens, informationssäkerhet, innovationsförmåga, pålitlighet och långsiktighet är självklara komponenter för att kunna fullfölja vår strategi. Tänk dig en lagringslösning där du inte behöver veta idag hur din miljö ser ut imorgon ett SAN som konstant optimeras efter just din situation och som hanterar din data på ett så intelligent sätt att allt annat bleknar i jämförelse. Som alltid ger dig maximal prestanda där den behövs för stunden. Ett SAN som inte blir gammalt efter 3 år eller måste bytas ut på grund av Ny teknik. Ett SAN som samtidigt innebär att du gör stora besparingar i ditt datacenter. Edge visar dig vägen dit. Edge Lona Knapes Gata Västra Frölunda

10 10 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 1 3TIPS 2 EFFEKTIVISERA FEKT ISERA SERVERPLATT- FORMEN NYHETER I KORTHET FOTO: ISTOCKPHOTO TUNGT ARBETE KRÄVER SÄKRA LÖSNINGAR 1. Här lyfter man terazzoelement på plats till en gångtunnel som skall gå under alla spår på Centralpassagen, Uppsala centralstation. 2. Uppställning av plattformselement till vad som skall bli en perrong vid Nynäshamns station. 3. Tunnelbana mot Farsta totalavstängd för spårbyte samt renoveringar av broar och dess kantbalkar. FOTO: PETER STEEN S äkerställ den dagliga driften dygnet runt Fråga: Är inköp av nya servrar det enda alternativet när ett företag ska öka den totala serverkapaciteten? Svar: Genom att virtualisera servrarna så ökar den totala kapaciteten vilket dessutom leder till en ökad driftsäkerhet. HUR VI LYCKADES MÄLARDALEN & SKÅNE SVEAB, Svensk Entreprenad i Mälardalen AB är ett anläggningsföretag som är verksamt i Mälardalen och Skåne samt utmed Sveriges järnvägsnät. Jonas Skårman som har varit verksam sedan företaget startade 2002 är i dag IT-ansvarig samt arbetar med företagets logistik gällandes fordon, maskiner, bodar med mera. I slutet på förra året konstaterade Jonas och hans medarbetare att den befintliga serverprestandan behövde uppgraderas men det var aldrig något alternativ att bygga ut den faktiska serverhallen. Tar nästa steg I samband med att vi växte ur vår gamla serverpark så ville jag få till en plattform som vi kunde växa med. Då kändes virtualiseringen som ett självklart val. Allt fungerade förvisso sedan innan men i takt med ett ökat antal servar så fick vi en väldig massa maskiner i serverrummet. Det skulle helt enkelt bli för dyrt att förnya hela serverparken vart tredje år eller förlänga serviceavtalen. Kostnadseffektivt SVEAB:s verksamhet ställer inte några anmärkningsvärt höga krav på den totala serverprestandan FAKTA OM SVEAB Serverparken har gjort det möjligt att snabbt lägga upp testservrar utan att behöva investera i ny hårdvara. Jonas Skårman IT-ansvarig, Sveab. men däremot så har man ett antal olika serverapplikationer som måste finnas tillgängliga i produktion hela tiden dygnet runt. Den nya lösningen skulle vara en kostnadseffektiv serverplattform som dessutom skulle kunna växa SVEAB är ett anläggningsföretag inom järnvägsrelaterade anläggningsprojekt. Det geografiska verksamhetsområdet är Mälardalen, Skåne samt i anslutning till det nationella järnvägsnätet. Totalt så jobbar det cirka 250 människor på SVEAB. Av dessa är cirka 100 personer datoranvändare. Total 12 servrar varav tre är fysiska och nio är virtuella. Samtliga servrar är virtualiserade. De tre fysiska servrar som finns i serverhallen utgörs av två som bär HyperV-hostarna och en med SCVMM, System Center Virtual Machine Manager, som knyter samman hostarna. Virtualiseringsprocessen började planeras i november 2008 varpå de befi ntliga servrarna konfi gurerades i januari I slutet på samma månad var virtualiseringen färdigställd. SVEAB efterlyste en kostnadseffektiv serverplattform som kunde expandera i takt med ett ökat antal servrar, lagringsutrymmen samt den total prestandan. 3 med över tid vad gäller antal servrar, lagringsutrymme och prestanda. I början på 2009 fick Jonas kontakt med Magnus Olausson, konsultchef hos leverantören Systeam som kunde erbjuda en lösning som uppfyllde de definierade kraven varpå konfigureringen av servrarna påbörjades. Implementeringen skedde helt problemfritt och den dagliga produktionen påverkades inte alls enligt Jonas som med facit i hand är väldigt nöjd med att man valde att virtualisera servrarna där alternativet annars hade varit att göra kostsamma nyinvesteringar i ett större antal nya servrar. Enkelt att utöka Virtualiseringen av serverparken har gjort det möjligt att snabbt lägga upp testservrar utan att behöva investera i ny hårdvara. Skulle någon av värdmaskinerna krascha eller behövas tas ner så kan vi enkelt flytta över de virtuella servrarna till den andra noden. Det senaste som hänt är att vi utökat serverparken med fyra virtuella maskiner för vårt ekonomisystem som vi tidigare delat med ett systerbolag. Än så länge är vi bara i teststadiet och då känns det bra att vi kan arbeta i testmiljön utan att behöva göra några hårdvaruinvesteringar. MATTIAS NYBERG LAGRING Undvik virtualiseringsmissen Förhållandet mellan lagringsmedier och virtualisering är något många företag missar när de skapar virtualiserade miljöer. För att få alla fördelar som virtualisering ger krävs den kunskapen. Prestandaförbättringar på upp till 60 procent så mycket kan en rätt konfigurerad servervirtualisering ge enligt virtualiseringsexperter och analytiker. Det motsvarar en stor del av den vinst som just servervirtualisering ska bidra med, både i besparingar när ny hårdvara inte behöver köpas in och i förlängningen också mätt i elförbrukning och ett minskat behov av serverkylning. Men det handlar inte bara om att företag ska känna till problemet, det gäller att de konfigurerar sina miljöer rätt redan från start. Att lösa det i efterhand är komplicerat och krångligt. Disk alignment kallas fenomenet. Det handlar om att se till att den logiska organisationen av hårddiskarna och de fysiska hårddiskarna inte hamnar snett i förhållande till varandra. Det vill säga att ta hänsyn till hur data är sparade och minimera antalet onödiga läsningar och skrivningar till och från lagringsmedier, så kallad I/O-kommunikation. KÄLLA: SERVRAR Virtuella maskiner dominerar framtiden Över hälften av alla nya servrar som installeras i år är virtualiserade. Om tre år är siffran 80 procent, enligt en rapport. Nyttan med virtualisering i kombination med sparkrav i det rådande ekonomiska klimatet gör att allt fler verksamheter virtualiserar sina it-miljöer. Det menar analysfirman Theinfopro, som granskat hur den globala trenden ser ut för 2009, där prognosen är att över 50 procent av alla nyinstallerade servrar är virtualiserade. År 2012 förutspår analytikerna att den siffran kommer att öka till 80 procent. Omkring en tredjedel av alla nya servrar 2008 är virtualiserade. Underlag för analysen kommer från intervjuer med itproffs från 195 större företag i Nordamerika och Europa. Ungefär 10 procent av respondenterna uppger att man har över 1000 instanser av virtuella maskiner, medan hälften svarat att man har minst 100 instanser. KÄLLA:

11 Kontakta oss idag för en kostnadsfri heldagsanalys av er IT-miljö med konkret handlingsplan för att ta din miljö till nästa nivå! Låt oss visa hur du bäst effektiviserar och sparar pengar på att nyttja den senaste teknologin! För information kontakta: Stockholm Magnus Olausson, Huskvarna Stefan Nohammar, Borås Carl Otter, Virtualisera hela din miljö enkelt och kostnadseffektivt Varför nöja dig med att bara virtualisera serverhallen? Vi hjälper dig att dra nytta av virtualisering i hela din miljö. Från servern till applikationerna! Detta möjliggör total kontroll på din IT-plattform. Det minimerar även problemen med hantering och kompabilitet. Våra 300 infrastrukturkonsulter har genomfört hundratals lyckade virtualiseringsprojekt i några av sveriges mest krävande IT-miljöer. Vi arbetar med de ledande teknologierna från de ledande leverantörerna. Därför kan du lita på att vi rekommenderar och implementerar den lösning som är bäst just för dig. Vare sig det rör sig om vsphere, Hyper-V, App-V, Med-V, ThinApp, Virtual Machine Manager, XEN... SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 40 orter i Norden, har ca anställda och ägs av norska ErgoGroup.

12 12 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS Molnigheten tilltar i IT-världen Fråga: Hur ska en verksamhet på effektivaste sätt skaffa och använda IT-system i en allt mer snabbföränderlig värld? Svar: Identifi era IT-system och funktioner som är bättre att köpa som tjänster från molnet för att användas enbart vid behov. Cloud Computing eller molnet som det kallas rätt och slätt, är inte längre ett flummigt modeord utan en konkret verklighet som börjar revolutionera vårt sätt att köpa och använda IT. Föreningen av virtuell teknik och internet har lett till att IT nu kan köpas som tjänster från molnet. Erik Garsten Nordisk marknadschef, VMware. MOLNTJÄNSTER UNDERLÄTTAR. Med IT som tjänst behöver man inte ha hårdvara, program, serverrum, och IT-avdelningar. Man betalar bara efter användning eller per månad, säger Mattias Bolander, Sverigechef SMB på SAP. Använd IT utan att tänka på var den finns Förutsättningarna är internet som bärare och mjukvara för virtualisering av servrar, minnen, processorer, skrivbord och applikationer i datahallarna. Tjänster via molnet innebär att kunden alltid får den datakraft som behövs utan att behöva tänka på varifrån den kommer, precis som vi får el ur väggkontakten, säger Erik Garsten, nordisk marknadschef på VMware. I dag finns leverantörer av molntjänster som kan erbjuda helt virtualiserade IT-miljöer i molnet. Det är upp till varje företag att välja vad man vill köra i molnet, som infrastruktur, skrivbord, klienter och applikationer. För vissa är datakraften det intressanta, för andra vissa applikationer. Capacity on the demand Ett exempel är företag som jobbar med test och utveckling. De kan då vända sig till en leverantör av molntjänster och beställa en virtuell server för en viss tid och betala med kreditkort. Det är capacity on the demand helt LITE LJUS ÖVER MOLNET Vem har inte hört om molntjänster från Google och Salesforce. Det var bara början. Idag finns en mängd tjänster på internet för både företag och privatpersoner. I förlängningen kanske vi alla snart bara behöver en mobil eller laptop med bredbandsuppkoppling. Resten finns som tjänster i moln på internet. Förutsättningarna för molnet är internet som bärare och mjukvara för att virtualisera servrar, minnen, processorer, klienter/skrivbord och applikationer i datahallar och serverrum. Det krävs en virtualiserad miljö för att fritt flytta datakraft dit där konkret det. Man kommer också mer fritt att kunna välja och byta mellan molnleverantörer, även om vi inte är helt där än. De tekniska möjligheterna finns, men det krävs fler molnleverantörer och ökad efterfrågan på molntjänster, säger Erik Garsten. Jag lovar att vi än så länge bara har sett en bråkdel av alla tjänster som kommer att finnas i molnet. den för stunden bäst behövs, om det så är internt inom en datahall eller mellan stora datacenter runt om i världen. Äkta moln använder en virtualiserad plattform för att dynamiskt allokera servrar och alla andra delar av IT-miljön efter skiftande behov. I interna moln kan företag snabbt skapa flexibla miljöer för test. Genom att koppla interna moln till externa skapas förutsättningar för samarbete och dynamisk anpassning av kapacitet efter behov. Molnet innebär stordriftsfördelar eftersom många kunder kan dela på molnets IT-tjänster och kapacitet. ANPASSA EFTER DINA BEHOV Det är enkelt att beställa samt använda och tekniken är mogen, säger Erik Garsten. Betala endast för IT som används Allt fler företag vill inte längre betala stora belopp upfront för IT utan bara betala för vad de använder, säger Mattias Bolander, Sverigechef SMB på SAP. IT ses allt mer som en tjänst där verksamheten inte själv ska behöva ha hårdvara, program, serverrum och IT-avdelning med personal. I stället kan man betala efter användning eller per månad rullande. När IT köps som tjänst går det att se affärsnyttan med att allt efter behov använda datorkraften från ett större datacenter. Molntjänster kan även underlätta personalens användning av mobila verktyg. Ett mindre företag kan till exempel skicka rapporter till Iphone eller liknande klienter. De kan också snabbt vara igång med sälj- och kundvårdsarbete genom tillgång till CRM i molnet. Man kan helt enkelt ha hela kontoret på fickan, säger Mattias Bolander. För små och medelstora företag är molnet ett sätt att slippa långa processer med att skaffa och införa IT-system. Man kan ha vad man behöver i sin klient och vet vad användning av IT-tjänster från molnet kostar, fortsätter Mattias Bolander. Tekniken är beprövad. Gemensamt för virtualisering och molntjänster är att det ställer krav på den egna organisationen att anpassa processer, rutiner och arbetssätt, annars får man inte ut all den affärsnytta som finns där potentiellt, understryker Erik Garsten. HANS HJELMSTAD GARTNER SPÅR FRAMTIDENS TEKNIK Alla vill skapa en effektivare organisation och tjäna mer pengar. Gartner har listat tre tekniker som de tror kommer att slå igenom de kommande åren och förändra affärerna för företagen. Virtualisering, hypervisors för x86-servrar och virtuella mjukvaror för pc. Virtualisering De närmaste två till fem åren kommer virtualisering ha en stor påverkan på affärerna. Det finns många olika typer av virtualisering och utmaningen är att välja vilken form man ska använda. Virtualisering gör det lättare för it att leverera snabbare, ha en lägre ingångströskel och leverera endast precis det som behövs, varken mer eller mindre. Hypervisors Är något man från Gartners sida tror kommer blomma ut inom två år. Hypervisors är program som låter fler operativsystem dela samma hårdvara för x86-servrar. Detta är en strategisk teknik som kommer att bli standard för de flesta servrar inom tre år. Servervirtualisering sänker hårdvarukostnaderna genom serverkonsolidering och genom att öka hårdvaruutnyttjandet. Virtuella mjukvaror Det här är något som man tror kommer att förändra affärerna inom de närmaste tvåfem åren. Produktutvecklingscykeln kommer att öka i takt för leverantörerna och leda till snabbare laddtider för användarna. KÄLLA: COMPUTER SWEDEN Clavister säkrar virtuella miljöer Clavister erbjuder unik lösning för att säkra virtuella miljöer När vi gjorde en enkätundersökning i England där vi frågade ett tusental företag svarade ca 40% av IT Cheferna att de ansåg säkerhet vara en komponent som ingick i paketet när man virtualiserar. Så är inte fallet. När man virtualiserar öppnar man upp Telefon för nya hotbilder och det finns mycket att tänka på. Clavister har med sina Virtual Security Gateways lösningen på hur man säkrar sina applikationer inne i det virtuella molnet. Hör av er till er Datacom kontakt för mer information. VIRTUALISERING, EFFEKTIV IT-DRIFT - Hur går det till? Stockholm oktober 2009 Skaffa möjligheten att hitta förbättringar i ditt datacenter och förstå tekniken för att kunna ställa krav vid t.ex. outsourcing. För mer information och kursanmälan kontakta Martin Rawet, tfn , Andra intressanta kurser: Säkerhet i IP-nät med brandväggar och VPN Stockholm 6-9 oktober 2009 IPv6 Implementation BOOT camp Stockholm 2-6 november 2009 Hacking - workshop Stockholm11-13 november 2009

13

14 14 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Torbjörn Andreasson Vd, Innovation Group. Git Eriksson Systemsäljare, Office IT-partner Rolf Öhman Infrastruktur-arkitekt ICW ab. FOTO: LARS KARLSSON Fråga 1: Varför tror du att virtualisering har blivit så viktigt för IT-chefer att hålla ett extra öga på? Virtualisering av servrar kan spara mycket pengar, förutsatt att man gör rätt. Det man framför allt har att vinna är bättre nyttjande av hårdvara, betydligt enklare och snabbare sjösättning av nya servar, applikationer och mycket bättre möjligheter att testa nya versioner innan de produktionssätts. Också en högre tillgänglighet, återstart av en virtuell maskin med en ny hårdvara går mycket snabbare. Men samtidigt som det finns mycket att vinna finns det också en uppenbar risk att man får en okontrollerad ökning av antalet virtuella maskiner. Dessa kräver ju trots allt en del administration. Med virtualisering minskar företag sina kostnader. Grön IT är på frammarsch och något man möter överallt i dessa dagar. Elförbrukningen minskar genom virtualisering, vilket både är en miljöfråga och en ekonomisk fråga. Med virtualisering kan man spara mycket bara genom minskade driftkostnader, elkostnader och kostnader för systemadministration. Alla som arbetar med IT har stora möjligheter att minska miljöpåverkan, inte minst genom att virtualisera sin ITmiljö. Virtualisering som teknik är absolut ingen nyhet och är inblandad på ett eller annat sätt i nästan alla moduler i infrastrukturen redan idag. Den stora skillnaden, jämfört med för 5-6 år sedan som gör att det vore tjänstefel av IT-chefen att inte beakta en högre grad av virtualisering, är att det nu finns vägval att göra där man kan göra osedvanligt stora besparingar. Det gäller förstås även som ITchef att förstå vad som avses, nu när alla använder ordet virtualisering i sin marknadsföring. Fråga 2: Vilket råd har du att ge till de företag som överväger att virtualisera sin IT-miljö? Tänk över vilka applikationer som ger den största vinsten, och börja med dem. Uppenbara tillämpningar är Windows applikationer som traditionellt finns på separata fysiska servrar och som inte kräver allt för mycket I/O. Där har man den absolut största vinsten. Tunga transaktionsintensiva applikationer med stora datamängder kräver betydligt mer eftertanke och kanske inte alltid lämpar sig att köra i en virtuell miljö. Har man servrar som behöver bytas ut rekommenderar jag att överväga virtualisering. Se över era servrar för att se vilka system och applikationer som kan virtualiseras. Hårdvaran utnyttjas effektivare genom virtualisering och serverparken blir betydligt mindre, vilket resulterar i färre fysiska servrar att underhålla och ha serviceavtal på. Nya servrar kan tas i drift på några minuter, resurser tilldelas dynamiskt och systemen behöver inte vara nere för underhåll av hårdvara. Man kan vara rätt så lugn för att tekniken som sådan fungerar om man väljer en etablerad produkt. Mängden produktionssatta installationer världen över visar detta. Det som man måste vara beredd på är att alla IT-relaterade problem initialt kommer att skyllas på virtualiseringen. Då är det av yttersta vikt att man har tillgång till kompetens som kan bidra i felsökningen över teknikgränser, men som även kan ta folk och på ett konstruktivt sätt lösa den dialogen. Politiska problem överväger. Fråga 3: Hur ser du på framtiden för virtualisering och vad är nästa steg? Högre tillgänglighet, servervirtualisering kommer att ersätta traditionella HA-kluster. Sen så kommer man till en högre grad att börja virtualisera klienter, där har man mycket att vinna på administration. FOTO: ISTOCKPHOTO Krav från användare att kunna arbeta var de vill och med valfri typ av klient (Pc, Mac, mobiltelefon) ställer stora krav på administrationen av IT-miljön. Applikationerna blir fler, större och mer avancerade vilket leder till Desktop virtualisering. Molntjänsterna blir fler och innehåller mer funktioner och onlinetjänster där slutanvändaren kräver de funktioner de behöver för stunden kommer att öka. Företagen tilltalas av virtualisering då de på ett effektivare sätt kan stödja verksamheten och deras arbetssätt. Jag tror inte att det finns några speciella steg. Det är en löpande teknisk utveckling och inom inte alls för lång framtid så kommer man inte att tala om till exempel server-virtualisering som ett val. Det kommer att vara en självklarhet på samma sätt som virtualisering i nätverk eller lagring eller inom operativsystem är det idag. Det som kommer att vara intressant är hur säkert och kostnadseffektivt sluttjänsterna kan realiseras. I lokalt eller publikt drivna moln av infrastrukturella resurser. Bästa intressent! Vill du: sänka dina operationella kostnader med upp till 90%? sänka dina kapital investeringar med upp till 50%? uppnå en SLA nivå på 99,999% till lägre kostnad? uppnå sk. Grön-IT och spara på jordens resurser? använda IEEE 802.1x Port Based Authentication? logga in med smarta kort och hårda certifikat? göra hälsokontroll på din virtualiserade miljö? virtualisera ditt Mitel IP-telefoni system? höja säkerheten på din IT-drift? använda tunna klienter? göra mer med mindre? Har du svarat JA på någon fråga är du välkommen till våra seminarier i Sverige, Vägen till lyckad virtualisering! Som specialist på virtualisering, access, datalagring, nätverk, tunna klienter och IP-telefoni hjälper vi dig med rätt lösning i syfte till ökad kund- och affärsnytta för dig och din organisation. GRÖN IT Att välja en grön väg brukar kosta, du vet säkert att KRAV märkt är dyrare. Men med Grön IT är det annorlunda! Det behöver inte vara svårt, vi hjälper dig hitta enkla lösningar. Låt oss berätta mer om vad vi menar med Grön IT och Grön IT audit. favorreklambyra.se Extended Ångström DATA nätverksorganisation 2009

15 Lan (Lokalt nätverk) Switchar Layer 3 Switchar Layer 2 Switchar 48 Volt Industriell Ethernet Mediakonverterare Bluetooth HomePlug-Lan över elnätet Trådlöst Nätverkskort Print servers Nätverkskamera Larminsamling Nätverksadministration WAN (Lan till Lan) Ethernet-förlängare Routers IP-telefoni Kommunikation Modem och telefontillbehör Gränssnitts-omvandlare Terminalserver Serie/parallellkort USB-tillbehör IEEE 1394/FireWire KVM-switchar/Dataväxlar KVM-switchar IP/Cat5 KVM-switchar övriga KVM-förlängning Multimedia/Audio/Video Presentations-produkter VGA till TV VGA/Audio/RS232-förl./splitters Digital Signage Fastighetsnät Dataskåp Kopplingspaneler Väggdosor Strömförsörjning Eluttagslist Avbrottsfri kraft (UPS) Power over Ethernet (POE) Test Nätverkstester Kabel- & CCTV-tester Monitor/tangentbordsarmar Bordsarmar Väggarmar Takarmar Väggfästen Stativ för många bildskärmar Mobila arbetsstationer Tillbehör Kablage Kablage - Nätverk Kablage - Fiber Kablage - PC Kablage - SCSI Kablage - V35 Kablage - Monitor Kablage - IEEE 1394/FireWire Kablage - USB Kablage - Kundanpassat Kablage - RJ11/RJ45 Kabel/Verktyg Kabel - Nätverk Kabel - Koax/Video Kabel - Fiber Verktyg Adaptrar/Kontaktdon/Kåpor Adaptrar och donövergångar Könbytare Kontaktdon Kåpor - D-SUB Modulartillbehör Övriga tillbehör SCSI-tillbehör Tangentbord CD-förvaring Larmförlängare/ Styrning via IP Best.nr: Javisst kan du bli återförsäljare, ring oss eller ansök under Logga in på webben. En lättanvänd och mycket mångsidig produkt som ger dig tillgång till larm-/styrportar via Internet. En extra intressant egenskap är möjligheten att koppla två enheter rygg mot rygg och på så sätt få en transparent förlängning av en I/O-port eller ett larm via IP. Enkelt beskrivet kan du till exempel ansluta en strömbrytare till en enhet och en lampa till en annan. Med knappen i Göteborg och lampan i Nynäshamn kan du tända och släcka som du vill, slå av och på pumpar, ventiler, kontrollera elektroniska dörrlås, garage portar och bommar, boota om datorer och annan utrustning. Tillämpningarna är nästan oändliga. Best.nr: dubbla bandbredden på din fiberkabel med CWDM-mux Att använda CWDM-muxar är ett enkelt sätt att utöka kapaciteten i befintlig fiber. Tekniken bygger på en helt passiv mux/demux, som blandar ljus av olika våglängder i ena änden (Mux) och som separerar ljuset (Demux) i andra änden. Du behöver alltså ett par för att få en fungerande länk. I vanliga fall, utan CWDM-mux, hade du varit tvungen att gräva ned ytterligare fiberkabel eller öka hastigheten på befintlig kabel. Att öka farten i den kabel man har låter ju enkelt, men det medför stora investeringar i switchar och routers som måste uppgraderas eller ersättas för gå från exempelvis 1Gbit to 10G. Utnyttja kapaciteten till max, med vår CWDM-mux kan du köra 16 duplexkanaler på ett enda fiberpar. Dataprodukter utöver det vanliga 2 Megapixel för maximal skärpa IP7161 från Vivotek med 2-megapixel upplösning ger helt nya förutsättningar för identifiering och övervakning av större områden. Tack vare den höga upplösningen kan bilden zoomas digitalt utan att tappa för mycket skärpa. Det gör att ett område som tidigare krävde flera kameror nu kan övervakas med en eller ett fåtal. Med färre kameror blir administrationen enklare och totalkostnaden sjunker, detta trots att kameran är något dyrare i inköp. Ett utmärkt val för exempelvis flygplatser och parkeringsplatser, även banker och butiker där detaljrikedomen i bilden underlättar identifiering. Best.nr: Strömlist med amperemeter Med amperemeter i strömlisten vet du vad utrustningen drar och som hosting-företag får du underlag för att debitera kunder också efter utrustningens strömförsörjning, ett miljösmart och rättvist sätt att ta betalt. Driftar man sin egen datahall kan det vara nog så viktigt att veta vilken strömförbrukningen är, inte minst vid val av UPS. Vi erbjuder ett stort urval av strömlister för både stående och liggande montage med olika anslutningar mot befintlig strömförsörjning. Enheterna tar endast en höjdenhet (HE) i racket och är försedda med 2 m anslutningskabel. Best.nr: tel MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP

16 Nu förverkligas ytterligare den vision om dynamisk it som Microsoft för sex år sedan presenterade med sitt Dynamic Systems Initiative. Med samtidiga releaser av Windows 7, Windows Server 2008 R2, System Center Virtual Machine Manager och Microsoft Deployment Toolkit, finns för första gången en plattform för att hantera tjänster end-to-end i fysiska och virtuella it-miljöer. NU FÖRVERKLIGAS VISIONEN OM DYNAMISK IT Dessa releaser är de mest synkroniserade och integererade som Microsoft har gjort, säger Ulf Alvarsson på Microsoft entusiastiskt. De nya releaserna är en naturlig följd av den utveckling Microsoft har bedrivit ända sedan företaget år 2003 med Dynamic Systems Initiative presenterade sin vision om dynamisk it. Ledstjärna var att it ska leverera tjänster och framtidens dynamiska it måste därför kunna kontrollera tjänster end-to-end. I visionen ska dynamiska, virtuella och lättskötta it-miljöer ersätta krångliga, dyra och allt mer komplicerade traditionella fysiska it-miljöer. HELTÄCKANDE FRÅN DATACENTER TILL ENSKILD KLIENT Med releaserna erbjuds kunder en lösning för heltäckande virtualisering av allt från datacenter till enskilda datorer och applikationer. Klientoperativet Windows 7, serveroperativet Windows Server 2008 R2, managementverktyget System Center Virtual Machine Manager och installationsverktyget Deployment Toolkit är alla tätt integererade med varandra. Det är en hel plattform för klienter, servrar, applikationer och tjänster och med enhetliga verktyg för att hantera och kontrollera allt. Det går att blanda fysiska och virtuella miljöer och hantera allt med System Center, säger Ulf Alvarsson på Microsoft. Serverreleasen har Hyper-V för virtualisering av servrar och applikationer och klienter kan köra virtuella bubblor i Windows 7 eller VDI mot Hyper-V-server. Microsoft har en för virtualisering anpassad licensmodell som senast kompletterades förra året. Företaget har vidare gjort det lätt för kunder att kunna räkna ut licenskostnader, fortsätter Ulf Alvarsson. FOKUS PÅ TJÄNSTERS KVALITET Virtualisering har fram tills nu haft sitt fokus på att konsolidera serverparker genom att klämma in så många virtuella maskiner som möjligt i ett fåtal större fysiska servrar. Microsoft kommer in på marknaden för virtualisering från ett annat håll, där fokus snarare ligger på en virtualisering som kan leverera tjänster av högsta kvalitet. Man måste se till att applikationer alltid levererar det de ska, att de mår bra, med andra ord kan ta emot anrop, snabbt verkställa och bjuda på korta svarstider. Fokus ligger därför på kontroll av tjänster, end-to-end. Med System Center går det att övervaka hela tjänster, berättar Ulf Alvarsson. EN TJÄNST BESTÅR AV MÅNGA DELAR Ulf Alvarsson förklarar att en tjänst består av många olika delar, som applikationer och hårdvaror, vilka tillsammans levererar tjänsten. Fungerar inte en del, fungerar inte tjänsten. Delar av en tjänst finns på olika ställen i itsystemen. Om delar finns i en virtuell miljö flyttas dessa runt dynamiskt allt efter var det finns behov. Andra delar av en tjänst kan däremot finnas fast knutna till en fysisk miljö, som till exempel brandväggar. För att en tjänst ska fungera måste man därför ha kontroll på hela kedjan och tjänstens alla delar, särskilt i den virtuella miljön där delarna hela tiden flyttar på sig. Det får man med vår heltäckande plattform och enhetliga verktyg, understryker Ulf Alvarsson. När man virtualiserar blir till exempel en server en egen bubbla som flyter omkring mellan olika fysiska servrar. It-miljön kan därför göras flexibel och anpassningsbar till alla snabba förändringar som sker i dagens verksamheter. KRÄVS FULL KONTROLL ÄVEN I VIRTUELL MILJÖ Ulf Alvarsson menar att har man bara fokus på att klämma in så många virtuella maskiner som möjligt i en fysisk, är det lätt hänt att man inte har någon kontroll på eller inte ens vet vad det är som snurrar inne i dem fysiska servrarna. Det går ju att fylla en server till 90 procent med virtuella processorer och minnen, men hur mår själva applikationerna egentligen? Om det finns tjänster vars delar snurrar på och flyttas mellan olika maskiner, måste man ha verktyg för att hantera helheten. Syftet med it är ju att leverera tjänster och inte bara maskiner. Nu har vi en plattform för att hantera hela tjänster end-to-end i både fysiska och virtuella miljöer. Ulf Alvarsson, Produktmarknadschef. Det är en enhetlig svit produkter för klienter, servrar, applikationer och tjänster. Gränssnitten är välbekanta för användarna. System Center vet hur applikationer och tjänster fungerar och kan behandla dem i både fysisk och virtuell miljö. Särskilt i virtuella miljöer rör sig alla delar hela tiden, vilket kräver full kontroll, avslutar Ulf Alvarsson.

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore?

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore? SOLUTION BRIEF Står du inför utmaningar som berör backup, arkivering och lagring? Minimera risker för incidenter genom att låta de som har specialistkompetens ta hand om ditt data. Varför backup som tjänst

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

B2B Cloud. Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.

B2B Cloud. Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav. B2B Cloud zx Vi hjälper dig på din resa mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav. Pär Norberg Affärsområdesansvarig Infrastruktur Pappa till Loke (3år), bonus till Frida (15 år) & Ellie (19 år)

Läs mer

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware Malmö 22 oktober Agenda vtour 2014 08.30 Registrering med kaffe Registrering samt kaffe med smörgås 09.00 Senaste nytt från VMworld Vi går kort igenom de viktigaste

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

GITindex Hösten 2010. Rapport December 2010. Page 1

GITindex Hösten 2010. Rapport December 2010. Page 1 GITindex Hösten 2010 Rapport December 2010 Page 1 Om Grön IT i Sverige Hösten 2010 Rapporten Grön IT i Sverige Hösten 2010 baseras på intervjuer gjorda med drygt 500 svenska företag och organisationer.

Läs mer

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS?

MOLNTJÄNSTER ÄR DET NÅGOT FÖR OSS? Molntjänster Molntjänster Molntjänster, vad är det egentligen? Molntjänst (Cloud Computing, Cloud Service) Program (PaaS, Software as a Service) Plattform (PaaS, Platform as a Service) Infrastruktur (IaaS,

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret Nicklas Pettersson Atea Detta pass presenterar hur Atea, med teknik från Symantec, hjälpt några av sina kunder inom privat och

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Datormolnet och SMHI Hösten 2009 - en teknisk utredning om molntjänster Under vintern 2009/2010 - ett

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Filöverföring i Windowsmiljö

Filöverföring i Windowsmiljö Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Filöverföring i Windowsmiljö Erik Ljungqvist, Viktor Hjertman 10 januari 2014 Sammanfattning I detta projekt undersöks skillnaden i

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis Så kör du Windows på din Mac 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis. Så kör du Windows på din Mac Virtualbox gör din Mac till en pc Du behöver inte köra Bootcamp

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Framgångsfaktorer i molnet!

Framgångsfaktorer i molnet! Framgångsfaktorer i molnet! Inledning samt presentation av panelen, Cloud Sweden och molntjänster Affärs-/verksamhetsnytta Juridik Säkerhet Infrastruktur Enstaka frågor kommer att besvaras Sammanfattning

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

Nexsan lanserar ytterligare en ny modell i sin serie av lagringssystem på den Svenska marknaden.

Nexsan lanserar ytterligare en ny modell i sin serie av lagringssystem på den Svenska marknaden. Manufacturers rep. in Sweden for Nexsan, SANRAD and Qualstar Göteborg Februari 2008 Nexsan lanserar ytterligare en ny modell i sin serie av lagringssystem på den Svenska marknaden. Nexsan DATAbeast Nexsan

Läs mer

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment Economicmodelimpactand cloud management PART 2: Business model enactment 1. BUSINESS MODEL S CHARACTERISTICS Attbyggaen affärsmodell Utvärdera värdet För kunden och för leverantör För att definiera potentiellt

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware. Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.com 14. november 2010 page 1 Agenda Kort om Proact Göteborgs Universitet

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0

EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 EKLIENT STANDARD KLASSIFICERING AV KLIENTER 1.0 eklient plattform standard klassificering av klienter 1 av 13 eklient plattform standard klassificering av klienter 2 av 13 Innehåll Historik... Fel! Bokmärket

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

OJCO International AB Drottninggatan 60 252 21 Helsingborg +46 42 12 02 30 Info@ojco.se www.ojco.se

OJCO International AB Drottninggatan 60 252 21 Helsingborg +46 42 12 02 30 Info@ojco.se www.ojco.se Olyckor inträffar - Vi på OJCO ser till att ditt företag är i trygga händer. Gör som Hanson & Möhring, Sveriges största saltdistributör Välj OJCO och företagets säkerhet är en självklarhet. Branden hos

Läs mer

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson Integration BYOD Bring Your Own Device Peter Andersson Historik 1980-2014 Stordatorer eller Mainframe(IBM, mfl) Fleranvändarsystem (kopplade terminaler) Minidator (Digital mfl) Storhetstid slutet 80tal

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet

1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet Länsteknik Sida 1 (6) 1.1 Kravbeskrivning för all utrustning eller system som ska kunna anslutas till NLLnet 1.1.1 Syfte Många system som upphandlas av olika enheter inom Norrbottens läns landsting, t

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien En nyckelfärdig och heltäckande global dedupliceringslösning för företag. Informationsblad: Dataskydd Översikt Symantec NetBackup 5000-serien levererar en innehållsmedveten, heltäckande lösning med global

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer