HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Nr.2 / September 2009 VIRTUALISERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Nr.2 / September 2009 VIRTUALISERING"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / September 2009 VIRTUALISERING 4TIPS TILL ETT EFFEKTIVARE ARBETSFLÖDE Arbeta mobilt Med VDI kan du nå systemen var du än är Servervirtualisering Förenkla IT-administrationen och bli produktivare Expertpanelen Svarar på hur dem ser på den framtida IT-miljön SKONA MILJÖN & DRA NER FOTO: LARS KARLSSON GIT ERIKSSON, SYSTEMSÄLJARE OFFICE IT-PARTNER. KOSTNADERNA Inte längre ett val: I rådande ekonomiska klimat och med de miljökrav som ställs väljer allt fler verksamheter att virtualisera sina IT-miljöer. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. Heeeeeeeeeeeeela IT-driften tillgänglig var du än befinner dig! Servrar, backuper, brandväggar, kommunikationsförbindelser och programvaror ingår i tjänsten. Till ett fast pris per användare och månad. Läs mer på Vi håller koll på din IT

2 2 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR I dagens lågkonjunktur ökar intresse och behov av virtualisering, men det är samtidigt viktigt att reflektera över vad det innebär och vad som är nästa steg. Virtualisering en bra start för minskad miljöpåverkan I dag står IT för dryga fem procent av företags kostnadsbudgetar. Under en lågkonjunktur, som den vi i dag går igenom, ställs stora krav på företag och organisationer att minska sina kostnader. Det innebär att IT behöver ses över i perspektivet hur och på vilket sätt det bäst kan spara kostnader. De största besparingarna finns i att utnyttja IT i processer utanför IT-avdelningen, men detta innebär inte att IT-avdelningen kan nonchalera sitt ansvar att effektivisera IT. Centralt i att effektivisera och minska komplexiteten i IT är virtualisering, konsolidering och standardisering. I dag har ungefär hälften av Sveriges företag genomfört eller börjat genomföra virtualisering. Fördelen med effektiviseringsprojekt är att IT-avdelningarna ges nya möjligheter att ta kontroll över den allt mer diversifierade IT-strukturen i företag. Virtuella servrar Virtualiseringens roll i detta 1 är tydlig, eftersom virtualisering innebär att en fysisk server kör flera operativsystem samtidigt och därigenom kan fördela serverkraft mellan virtuella servrar. Följden blir att såväl redundans som tillgänglighet blir avsevärt högre. Detta möjliggör exempelvis att 100 servrar kan ersättas med 40 servrar och därigenom sparas både serverkapacitet och energi. Alla servrar kan emellertid inte virtualiseras, utan normalt är att mellan 60 och 75 procent av servrarna är virtualiseringsbara. Virtualisering är också en grund för konsolidering. Genom att minska antalet fysiska servrar och planera för hur serverstrukturen bör se ut i företaget kan överkapaciteten minskas och IT-avdelningen får möjligheter att än bättre förstå verksamhetens behov och utmaningar, samt att ta ett större ansvar för företagets applikationer. Detta gäller inte minst eftersom en del i en virtualiseringsprocess är att kartlägga kapacitetsbehovet från olika applikationer för att undvika kapacitetsbrist både i processorer och i lagring. Fler och fl er företag säger sig även välja leverantör utifrån leverantörens möjligheter att minska energianvändningen. Staffan Movin Partner, Exido. Grön IT Företag som har kontroll över 2 sin serverstruktur kan också lättare verka för att IT-strukturen inte blir alltför diversifierad. Detta är annars lätt hänt i och med att en så pass stor andel av IT-investeringar sker i verksamheten utanför ITavdelningen och genom olika typer av terminaler, vilket i sin tur försvårar en effektiv IT-arkitektur. Det är inte bara effektivitet som uppnås genom virtualisering, utan också minskad energikonsumtion och minskad miljöbelastning. Detta är allt viktigare eftersom allt fler tar systematisk hänsyn till IT:s miljöpåverkan i IT-driften. Drivkraften är energibesparing och möjligheterna ligger i virtualisering av serverparken och konsolidering av datacenters. Fler och fler företag säger sig även välja leverantör utifrån leverantörens möjligheter att minska energianvändningen. I en ambition att minska företagets miljöbelastning är det viktigt att se till grön IT, både ur aspekten att minska IT:s egen påverkan och att se till IT som en del av lösningen för att minska företagets övriga miljöbelastning. Det kan vara svårt att få gehör i en organisation för att förändra beteenden eller investera i bättre lösningar för miljön om det inte följer en mer övergripande plan som omfattar både drift, användning och tillämpning. Det är dessutom viktigt att IT-avdelningen först ser över sitt eget ansvarsområde. En tydligare struktur gör också att företaget kan komma åt de stora miljövinsterna, vilka inte återfinns i serverhallen, utan finns i att utnyttja IT bättre som substitut i olika processer och som del i nya lösningar. Ökad acceptans Genom att tydliggöra att IT-avdelningen är strukturerad, 3 minskar sina egna kostnader, tänker miljöeffektivitet och ser till den egna produktiviteten skapas också möjligheten till ökad acceptans från andra delar i organisationen. Denna acceptans underlättar i sin tur för IT-avdelningen att agera offensivt och proaktivt inom andra områden. VI REKOMMENDERAR SIDA 5 Rolf Wallentin Marknadschef, Proact. Drivkrafter är behov av att bättre kunna nå information i olika disksystem i blandade miljöer, spara diskutrymme och att komma bort från leverantörsberoenden. Virtualiserad servermiljö s. 8 Busslink sparar stora pengar genomvirtualisering och central lagring SAN-nätverk. Molnen breddar ut sig s. 12 Få all datakraft som behövs utan att behöva tänka på vartifrån den kommer. Vi får våra läsare att lyckas! VIRTUALISERING NR 2 SEPTEMBER 2009 Redaktionschef: Nadine Kissmann Försäljningschef: Gustaf Ryding Affärsutvecklare: Johan Lilljebjörn Redigerare: Alex Mak Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Erik Wallstedt Tel: E-post: Distribution: Computer Sweden, September 2009 Tryckeri: Pressgrannar AB Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Johan Lilljebjörn Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Experter på virtualisering

3 Hantera riskerna med virtualisering genom Capacity Management De förväntade kostnadsbesparingarna med virtualisering är övertygande men det innebär också att man lägger fler ägg i samma korg. Risken är att man går från ett serverkaos till ett virtuellt kaos med begränsad kontroll över resursutnyttjandet. TeamQuest verktyg ger ett avancerat stöd genom virtualiseringens alla faser, från planering och implementering till att uppfylla utlovade servicenivåer nu och i framtiden. Med TeamQuest Capacity Management kan ni säkra: Att kapacitetsutnyttjandet optimeras och följer företagets framtida tillväxt Att utlovade servicenivåer uppfylls Genom att Enkelt identifiera virtualiseringskandidater i heterogena servermiljöer Identifiera potentiella problem i virtuella lager samt IT silos Specializing in IT Capacity Management Hokus pokus filiokus! HP LeftHand P4000 SAN trollar bort dina lagringsproblem genom att leverera avancerad funktionalitet för virtuella servermiljöer där tillgänglighetskraven är väldigt höga. De är enkla att implementera, hantera, skala upp och ner över tid etc samt har unika egenskaper som till exempel synkron replik ering och snapshots mellan datahallar. Intresserad av att veta mer? Kontakta Thomas Johansson på B2B IT-Partner via eller ring honom på telefon Lite snabbare, lite bättre.

4 4 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER VIRTUALISERA FÖR MILJÖN OCH EKONOMIN 1TIPS MINSKA KOSTNADERNA Fråga: Hur ska man klara att hantera en allt mer komplex ITmiljö samtidigt som verksamheten måste spara pengar och skona miljön? Svar: Virtualisering förenklar IT-administrationen, ökar tempot i nya servrar och tjänster och spar pengar på minskad lokalyta och strömförbrukning. Servervirtualisering har med stor framgång använts för att konsolidera serverparker. Genom att virtualisera har många verksamheter och datahallar i dag en serverpark med en virtualiseringsgrad på 40 procent eller mer. Peter Eriksson System Sale Manager, Exait. FOTO: EXAIT En del av begreppet grön-it Virtualisering är en del av begreppet grön IT. Investeringar i virtualisering har den trevliga effekten av att både spara stora pengar och bidra till miljövänligare IT, säger Peter Eriksson på Exait. Många blir förvånade över hur mycket det går att spara bara på strömförbrukningen, faktiskt runt kronor per år för virtualisering av tio servrar till en fysisk. Ofta kan virtualisering betala sig på bara sex månader, menar Peter Eriksson. Tvingas virtualisera Vare sig företag vill eller inte, kommer de att tvingas virtualisera på grund av kommande regleringar och krav på nationell och europeisk nivå. I storstäder krävs virtualisering eftersom det börjar bli brist på lokaler för ännu fler fysiska servrar och tillhörande kylanläggningar. Men fördelarna är många och tekniken för virtualisering är mogen. I dag är 30 till 40 procent av alla servrar virtualiserade. Det är de mindre servrarna och enklaste applikationerna man har tagit först, säger Mathias Engstrand på Parera Systemarkitekter AB. För att dra full nytta av fördelarna med virtualisering ska man dock upp i runt 80 procent. Det innebär att även större databasservrar virtualiseras. Nu ökar också kraven på att den virtuella miljön är konfigurerad för att klara av stora belastningar. Dels i form av Mathias Engstrand Konsultchef, Parera Systemarkitekter AB. krav på prestanda och dels att det finns en fungerande administration, backup och katastrofsäkring. Den utmaning vi står inför i dag är just att lyckas med detta, säger Mathias Engstrand. Det går egentligen bra att virtualisera alla servrar och system, möjligen med undantag för vissa transaktionsintensiva system eller där krav på unika hårdvaror finns. Med molntjänster kan virtualisering tas ett steg till, där nya spännande funktioner och tjänster separeras helt från hårdvara, säger Peter Eriksson. Ordning på administration och organisation Problemet med virtualisering har väl varit att det varit för lätt att skapa en massa virtuella servrar. Utmaningen är att se till att det finns adekvat prestanda i nät, processorer och lagring. Inte minst viktigt är att få ordning på administrationen av virtuella maskiner, så kallad life cycle management. Organisationen påverkas dessutom av virtualiseringen. Normalt jobbar olika personer med olika delar av IT-miljön. Nu kan mer än 70 procent komma att skötas från virtualiseringsgränssnittet vilket påverkar rutiner och rättigheter för all IT-personal, avslutar Peter Eriksson. HANS HJELMSTAD UNDERLÄTTAR DITT JOBB 1. Virtualisera er IT-miljö och spar utrymme på arbetsplatsen. 2. Minska behovet av IT-administration genom virtualisering. 3. Anlita en kunnig partner som kan hjälpa efter era behov. FOTO: ISTOCKPHOTO Make It Right First Time Vi är specialister på: Virtualisering Backup Datalagring Tillgänglighet Arkivering Storage Area Networks (SAN) enterprise PARTNER

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER Kräver bra lagring och backup Med servervirtualisering har många företag konsoliderat sin serverpark till ett färre antal fysiska maskiner. Samtidigt har sårbarheten och datamängderna ökat när allt fler virtuella maskiner packas in i få fysiska servrar. Det ställer krav på bra lösningar för lagring och backup. I den första vågen virtualiserades servrarna. Nu kommer den andra vågen med full kraft där företag virtualiserar lagringen. Drivkrafter är behov av att bättre kunna nå information i olika disksystem i blandade miljöer, spara diskutrymme och att komma bort från leverantörsberoenden. Många företag fick problem med lagringen efter konsolideringen. Antalet virtuella servrar ökade och datamängderna växte snabbt när det inte fanns kontroll över eller backup i den virtuella IT-miljön, säger Rolf Wallentin, marknadschef på Proact. Stor efterfrågan på backup Det finns stor efterfrågan på lösningar för backup och recovery bland små och medelstora företag. Den stora frågan för många nu är hur den virtuella IT-miljön ska skyddas, säger Henrik Jalsborn, Director Sales Scandinavia påacronis. Rolf Wallentin Marknadschef, Proact. FOTO: ACRONIS Henrik Jalsborn Director Sales Scandinavia, Acronis. Det gäller att skaffa en helhetslösning som skyddar både den fysiska virtuella IT-miljön med heltäckande backup och recovery. Ny teknik som deduplicering, där man rensar bort alla dubletter av filer i backupprocessen, både på servrar och datalagringsplatser, är extra intressant för virtuella miljöer, fortsätter Henrik Jalsborn. Själva lagringen i sig löses bra med teknik som deduplicering och thin provisioning för virtuella ITmiljöer. Det går att spara 50 till 70 procent i diskutrymme med effektivare lagring, säger Rolf Wallentin. Men hur löser man frågan om backup och recovery i virtuella miljöer? När många system konsolideras till en enda IT-miljö, vad händer då om miljön kraschar? Det är frågor som Rolf Wallentin menar att IT-ansvariga måste ställa och hitta svar på. Se på rutiner och SLA Man måste se på rutiner och mappa lagringen mot avtalad SLA. Hur länge får system ligga nere och hur mycket samt vilka data kan förloras vid en krasch? För företag som Ikea eller banker handlar det om minuter och inga förlorade data, för andra företag kan viss dataförlust samt stillestånd en dag vara acceptabelt. Det bästa är att skaffa en policydriven backuplösning för företagets hela fysiska och virtuella IT-miljö, som är oberoende av typ av hårdvara och vilka applikationer som finns. Med virtualisering finns det i dag väldigt stora möjligheter att hitta kreativa lösningar för all lagring och backup, avslutar Henrik Jalsborn. HANS HJELMSTAD 5 TIPS FRÅN ERIK JEANSSON Erik Jeansson Affärsområdesansvarig, EdgeIT. Vad vill ni uppnå? 1 Ta fram en kravbild för vad just er organisation vill uppnå med virtualiserad lagring. Det underlättar val av lämplig lösning. Planera noggrant 2 Avsätt tillräckligt med tid för planering. Genomför gärna en förstudie för att få en så exakt bild som möjligt över er nuvarande lagringsmiljö vad gäller utnyttjad diskyta, IO prestanda med mera. På så sätt undviks potentiella flaskhalsar i den nya lösningen. Det blir rätt från början. Stöd för samtliga 3 Vid val av lösning är det mycket viktigt att verifiera att det verkligen finns stöd för samtliga system och operativsystem som ska anslutas till den virtualiserade lagringen, samt om det krävs klientmjukvara till dessa eller inte. Ta er tid och provkör 4 Labba med systemet innan det tas i skarp drift. Testa dess funktioner och lär känna administrationsgränssnittet så att ni behärskar det och känner er bekväma med det. Det lönar sig alltid. Glöm inte backup 5 Oftas kan detta göras på betydligt smidigare sätt med en virtualiserad lösning än genom traditionella system. Rackservrar för virtualisering 1U Dual Xeon GB RAM under :- Kon gurera din nästa server på:

6 6 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Få tillgång till allt vart du än befi nner dig 2TIPS ÖKA TILLGÄNG- LIGHETEN TIPS FRÅN CARL Carl Nakamura Systems Consultant Windows Management, Quest software. Fråga: Hur klara ökande krav på att kunna arbeta mobilt mot företagets alla system? Svar: Med VDI, Virtual desktop infrastructure, kan man använda mobil, netbook, laptop eller hemdator för att få tillgång till företagssystem i form av virtuella datorer och skrivbord. Med VDI, Virtual Desktop Infrastructure kan användare komma åt företagssystem från vilken klient som helst. Oavsett var man befinner sig upplever man sig ha tillgång till företagets alla resurser och information, säger Magnus Toft, Product Manager på Citrix. Allt finns och körs i en central datahall Tidigare var det servrar som virtualiserades. Nu är det dags för användarnas skrivbord. Vi jobbar allt mer hemifrån samt mobilt med smådatorer och datorlika mobiler och är beroende av att kunna ha direkt tillgång till information i företaget. Med VDI centraliseras anställdas skrivbord och körs på servrar i datorhall. I stället för att en användare har flera fysiska datorer, kan hon eller han koppla upp sin klient mot en central datorhall och använda och byta mellan en mängd virtuella datorer och skrivbord, allt efter behov. VDI ger användarna en optimal upplevelse av att vara i företaget oavsett var man egentligen befinner sig och vilken klient man har för stunden. Ta exempelvis en person som är ute och reser med sin laptop och behöver en ny funktion eller applikation. Med VDI räcker det med en knapptryckning så kan Stefan Andersson Vd, Viridis IT. FOTO: ROSE-MARIE BORGSTRÖM personen direkt se förändringen och fortsätta jobba, säger Magnus Toft. VDI är ett sätt att leverera virtuella skrivbord till användarna. I företagens infrastruktur kompletterar VDI andra lösningar som klientserver- och terminalserver-lösningar, säger Stefan Andersson, vd på Viridis IT. FAKTA OM VDI VDI står för Virtual Desktop Infrastructure och är lösningar där klientdatorer virtualiseras på servrar i central datahall. VDI är en kombination av den traditionella modellen med tunna klienter och den nya tekniken med virtualisering. Med VDI erhålls en central serverbaserad lösning som erbjuder användarna en fullständig pc-miljö som inte är begränsad av hårdvara eller placering. VDI ger administratörerna central kontroll av hela pc-miljön med virtuella datorer, skrivbord, filer och applikationer i Magnus Toft Product Manager, Citrix. Utgå från varje användares behov, Centralt i datahallen finns alla processorer, minnen, användarprofiler, program och olika operativsystem. Allt efter önskemål och behov kan användare få tillgång till rätt virtuell dator och skrivbordet, arbetsytan, strömmas över företagsnätet eller internet. I kommunikationen mellan användarens datacenter. Fördelarna med VDI är många: allt finns lagrat centralt som virtuella pc med skrivbord, applikationer och filer. Användaren kan koppla upp sig från valfri plats för att med valfri klientdator hämta sitt skrivbord och börja jobba som vanligt.det går snabbt att införa nya virtuella desktop-datorer och blir betydligt billigare att rulla ut nya applikationer i företaget. Vid en datorkrasch återställs all data omedelbart. klient och datahallen krävs det därför bara en minimal dataström. Det primära är att utgå från användarnas behov. Vad är det som de vill få levererat till sig? Det kan vara säkerhet, kontorsdator med Office, högpresterande grafikdator eller tillgång till affärssystem och databaser. VDI ska ge en optimal användarupplevelse som gör oss nöjda och glada i vårt arbete, säger Magnus Toft. Teknik som har mognat VDI är en teknik som har mognat och nu planeras att införas på många företag. Viktigt är dock att man tänker efter innan och gör en förstudie av behoven. Om användare har höga krav på prestanda eller att fritt kunna installera applikationer bör man välja VDI, annars kan i många fall en terminal server-lösning räcka. Tyvärr är det ofta fel kompetens som installerar VDI. Ett VDI-projekt liknar mer ett terminal server- eller ett desktop management-projekt än ett servervirtualiseringsprojekt, understryker Stefan Andersson. Lägre kostnader och effektivare arbete Vi går mot mer centrala lösningar och sparkrav på IT-budgetar. Då gäller det att it används för att minska kostnader genom att effektivisera företagets sätt att arbeta. Med VDI blir det mycket enklare och billigare att administrera användarnas skrivbord och användarna själva kan arbeta effektivare och mer flexibelt, avslutar Magnus Toft. HANS HJELMSTAD Företag har alltid haft och kommer alltid att ha en vilja att minska komplexiteten och kostnaden för att hantera och drifta sina IT-system. VDI är en naturlig utveckling av standardisering och harmonisering av teknik och processer för hantering av användares arbetsplatser via Terminal Services och Systems Management, verktyg med syfte att uppfylla denna önskan. Den generella kompetensen inom virtualisering och Systems Management har ökat markant hos IT-proffs de senaste 2-3 åren. Tekniken för VDI har också mognat så pass mycket att den inte längre kräver specialister för att få allt att fungera. I och med att kompetensen och mognaden ökat så pass mycket kan man förmedla budskapen för effektivitet och kostnadsbesparingar på ett tydligare sätt både till tekniker och beslutsfattare. Dessa generella budskap är: Minskade kostnader för drift och förvaltning av företagets klientplattform. Ökad säkerhet för applikationer och data som körs i datacenter. Bättre kontroll och hantering av licenser. Bättre stabilitet, pålitlighet och tillgänglighet av applikationer och data. E ny alterna v för Västsverige Vi ger din verksamhet rådgivare med rä kompetens Xenit AB Teatergatan 19, Göteborg Besök för e rik gt bra erbjudande!

7

8 8 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur kan man konsolidera och modernisera en serverpark med många fysiska servrar? Svar: Busslink sparar stora pengar på en virtualiserad servermiljö och central lagring i SAN-nätverk. Virtuella servrar tar bara några minuter att sätta upp LEDARE TILL LEDARE BUSSLINK Visst känner du till den glada lilla sköldpaddan som är Busslinks symbol? Busslink i Sverige AB har runt 5000 förare som kör 1500 bussar i linjetrafik i städer och på landsbygden från Jönköping i söder till Sundsvall i norr. Busslink har i sitt tjänsteutbud även taxioch sjuktransporter och arbetar också med trafikplanering. All verksamhet stöds av en rad ITsystem med servrar och applikationer för olika uppgifter. Förutom generella system för ekonomi, lön och crm, finns även branschspecifika, som verkstadssystem för bussar, system för att sche- malägga bussar och förare samt dessut- om system FOTO: ISTOCKPHOTO där förarna kan skriva ut körspecar och söka tider för när de vill jobba. Upphandling om att modernisera serverpark För några år sedan började vi titta på hur vi på ett ekonomiskt sätt skulle kunna konsolidera och modernisera vår fysiska serverpark, säger Paul Licznerski, IT-tekniker på Busslink. Så vi gjorde en upphandling Våra önskemål var att få förslag på en lösning för central lagring, servervirtualisering och backup samt återställning av data. Utgångsläget var att vi hade runt 50 fysiska applikationsservrar och ville ta bort mesta möjliga hårdvara genom att migrera till miljö med virtuella servrar, berättar Paul Licznerski. Konsolidera all lagringsyta i ett SAN som alla servrar dynamiskt kan använda allt efter skiftande behov. Paul Licznerski IT-tekniker, Busslink. Virtualiserat nästan alla servrar I upphandlingen valde Busslink en lösning från företaget ITF. Lösningen är en Vmware-miljö med IBM 3850-servrar, SAN-lagringsnät, dubbla datahallar med spegling och gemensamma fiberlinor för Ethernet och SAN mellan hallarna. Vmware-lösningen implementerades under hösten I virtualiseringen renodlades varje virtuell server till att bara köra en applikation. Målet var att virtualisera alla servrar. I dag har vi över 100 virtuella servrar. De fysiska som är kvar är fyra databasservrar, två Oracle- och två SQLservrar, en managementserver och en Tivoli-server. Dessutom kör vi Citrixservrar som 40 fysiska bladservrar, säger Paul Licznerski. Citrix-servrarna är inte virtualiserade då det rör sig om enklare applikationsservrar där det är mer ekonomiskt att köra dem som fysiska bladservrar i datahallen. Fördelar med den nya IT-miljön är att man vet vad den kostar, slipper köpa in fysiska servrar och är oberoende av hårdvara, säger Lars Söderström på ITF. I den gamla IT-miljön hade varje server en egen given lagringsyta. Det ledde till problem med att vissa servrars lagringsutrymme utnyttajdes alldeles för dåligt och andras inte räckte till. Lösningen blev att konsolidera all lagringsyta i ett SAN, Storage Area Network, som alla servrar dynamiskt kan använda allt efter skiftande behov, berättar Paul Licznerski. Lätt att sätta upp nya servrar Paul Licznerski verkar märkbart nöjd med den nya IT-miljön. Han understryker att den har lett till en rad fördelar både ekonomiskt och administrativt, då den virtuella IT-miljön förenklar IT-avdelningens arbete och erbjuder användarna IT-tjänster mycket mer flexibelt och snabbare än förr. Det går väldigt lätt att sätta upp nya virtuella servrar. Förr var det dyrt och tog lång tid då man först måste beställa och köpa in ny hårdvara, sedan installera och testa för att till sist kunna köra. Då kunde det ta veckor, nu går det på minuter. Vi har också riktigt bra överblick över hela den virtuella IT-miljön tack vare bra management-verktyg, menar Paul Licznerski. Enbart fördel Än så länge har vi faktiskt inte haft några problem. Vi kör VMware-miljön i två datahallar med spegling emellan för högsta säkerhet och snabb återställning om något system skulle gå ner. En av de kanske största fördelarna med vår lösning är just att vi har all affärskritisk data och alla applikationer speglade till en annan serverhall med hjälp av VMware och SAN spegling. Vi har inte räknat på vinsterna i kronor än, men kan se att vi spar stora pengar tack vare virtualiseringen. Allt blir snabbare, enklare och mer ekonomiskt. Användarna upplever dessutom en mycket högre kvalitet i tjänsterna som erbjuds, avslutar Paul Licznerski. HANS HJELMSTAD

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SEPTEMBER TIPS FRÅN FYSISK TILL VIRTUELL IT-MILJÖ FOTO: ISTOCKPHOTO FLEXIBLARE OCH SNABBARE En del av virtualiseringslösningen innebär att förarna enkelt kan söka tider när dem vill jobba. FOTO: BUSSLINK Välj en bra partner 1 Leta efter en partner som har erfarenhet av att genomföra migrering från fysisk till virtuell miljö. För oss var det viktigt att hitta en partner som passade oss. Vi är inte jättestora och behöver en partner som finns där, lyssnar på oss och förstår våra behov. Hårdvaruleverantör 2 Välj en bra hårdvaruleverantör som har den hårdvara som krävs i virtualiserad miljö. Vår lösning är dubblerad i alla led. Fysiska Vmware-servrar, diskar, SANswitchar och nätverk. Ta steg för steg 3 Låt migreringen ta lite tid. Gör inte allt på en gång. Vi har tagit det stegvis, ett system i taget. Först test och verifiering och sedan produktionssättning. Enkelt att uppdatera 4 Dimensionera för att det ska kunna gå att stänga av en fysisk Vmwareserver för underhåll. Det känns underbart när man inte måste stänga servar för att det kommit en ny version eller patch som måste på. Det är bara att flytta servern till en annan host, man behöver inte göra det under servicefönster. Edge ger dig framtidens lagring idag Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina affärsmål. Med hjälp av kompetens, branschkännedom, professionalism och vårt proak- och kostnadseffektiva lösningar. Vi har specialister inom alla våra områden. Vi skapar projektgrupper anpassade till varje enskilt uppdrag och vår strategi baseras på att utveckla och bibehålla långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer. Kompetens, informationssäkerhet, innovationsförmåga, pålitlighet och långsiktighet är självklara komponenter för att kunna fullfölja vår strategi. Tänk dig en lagringslösning där du inte behöver veta idag hur din miljö ser ut imorgon ett SAN som konstant optimeras efter just din situation och som hanterar din data på ett så intelligent sätt att allt annat bleknar i jämförelse. Som alltid ger dig maximal prestanda där den behövs för stunden. Ett SAN som inte blir gammalt efter 3 år eller måste bytas ut på grund av Ny teknik. Ett SAN som samtidigt innebär att du gör stora besparingar i ditt datacenter. Edge visar dig vägen dit. Edge Lona Knapes Gata Västra Frölunda

10 10 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION 1 3TIPS 2 EFFEKTIVISERA FEKT ISERA SERVERPLATT- FORMEN NYHETER I KORTHET FOTO: ISTOCKPHOTO TUNGT ARBETE KRÄVER SÄKRA LÖSNINGAR 1. Här lyfter man terazzoelement på plats till en gångtunnel som skall gå under alla spår på Centralpassagen, Uppsala centralstation. 2. Uppställning av plattformselement till vad som skall bli en perrong vid Nynäshamns station. 3. Tunnelbana mot Farsta totalavstängd för spårbyte samt renoveringar av broar och dess kantbalkar. FOTO: PETER STEEN S äkerställ den dagliga driften dygnet runt Fråga: Är inköp av nya servrar det enda alternativet när ett företag ska öka den totala serverkapaciteten? Svar: Genom att virtualisera servrarna så ökar den totala kapaciteten vilket dessutom leder till en ökad driftsäkerhet. HUR VI LYCKADES MÄLARDALEN & SKÅNE SVEAB, Svensk Entreprenad i Mälardalen AB är ett anläggningsföretag som är verksamt i Mälardalen och Skåne samt utmed Sveriges järnvägsnät. Jonas Skårman som har varit verksam sedan företaget startade 2002 är i dag IT-ansvarig samt arbetar med företagets logistik gällandes fordon, maskiner, bodar med mera. I slutet på förra året konstaterade Jonas och hans medarbetare att den befintliga serverprestandan behövde uppgraderas men det var aldrig något alternativ att bygga ut den faktiska serverhallen. Tar nästa steg I samband med att vi växte ur vår gamla serverpark så ville jag få till en plattform som vi kunde växa med. Då kändes virtualiseringen som ett självklart val. Allt fungerade förvisso sedan innan men i takt med ett ökat antal servar så fick vi en väldig massa maskiner i serverrummet. Det skulle helt enkelt bli för dyrt att förnya hela serverparken vart tredje år eller förlänga serviceavtalen. Kostnadseffektivt SVEAB:s verksamhet ställer inte några anmärkningsvärt höga krav på den totala serverprestandan FAKTA OM SVEAB Serverparken har gjort det möjligt att snabbt lägga upp testservrar utan att behöva investera i ny hårdvara. Jonas Skårman IT-ansvarig, Sveab. men däremot så har man ett antal olika serverapplikationer som måste finnas tillgängliga i produktion hela tiden dygnet runt. Den nya lösningen skulle vara en kostnadseffektiv serverplattform som dessutom skulle kunna växa SVEAB är ett anläggningsföretag inom järnvägsrelaterade anläggningsprojekt. Det geografiska verksamhetsområdet är Mälardalen, Skåne samt i anslutning till det nationella järnvägsnätet. Totalt så jobbar det cirka 250 människor på SVEAB. Av dessa är cirka 100 personer datoranvändare. Total 12 servrar varav tre är fysiska och nio är virtuella. Samtliga servrar är virtualiserade. De tre fysiska servrar som finns i serverhallen utgörs av två som bär HyperV-hostarna och en med SCVMM, System Center Virtual Machine Manager, som knyter samman hostarna. Virtualiseringsprocessen började planeras i november 2008 varpå de befi ntliga servrarna konfi gurerades i januari I slutet på samma månad var virtualiseringen färdigställd. SVEAB efterlyste en kostnadseffektiv serverplattform som kunde expandera i takt med ett ökat antal servrar, lagringsutrymmen samt den total prestandan. 3 med över tid vad gäller antal servrar, lagringsutrymme och prestanda. I början på 2009 fick Jonas kontakt med Magnus Olausson, konsultchef hos leverantören Systeam som kunde erbjuda en lösning som uppfyllde de definierade kraven varpå konfigureringen av servrarna påbörjades. Implementeringen skedde helt problemfritt och den dagliga produktionen påverkades inte alls enligt Jonas som med facit i hand är väldigt nöjd med att man valde att virtualisera servrarna där alternativet annars hade varit att göra kostsamma nyinvesteringar i ett större antal nya servrar. Enkelt att utöka Virtualiseringen av serverparken har gjort det möjligt att snabbt lägga upp testservrar utan att behöva investera i ny hårdvara. Skulle någon av värdmaskinerna krascha eller behövas tas ner så kan vi enkelt flytta över de virtuella servrarna till den andra noden. Det senaste som hänt är att vi utökat serverparken med fyra virtuella maskiner för vårt ekonomisystem som vi tidigare delat med ett systerbolag. Än så länge är vi bara i teststadiet och då känns det bra att vi kan arbeta i testmiljön utan att behöva göra några hårdvaruinvesteringar. MATTIAS NYBERG LAGRING Undvik virtualiseringsmissen Förhållandet mellan lagringsmedier och virtualisering är något många företag missar när de skapar virtualiserade miljöer. För att få alla fördelar som virtualisering ger krävs den kunskapen. Prestandaförbättringar på upp till 60 procent så mycket kan en rätt konfigurerad servervirtualisering ge enligt virtualiseringsexperter och analytiker. Det motsvarar en stor del av den vinst som just servervirtualisering ska bidra med, både i besparingar när ny hårdvara inte behöver köpas in och i förlängningen också mätt i elförbrukning och ett minskat behov av serverkylning. Men det handlar inte bara om att företag ska känna till problemet, det gäller att de konfigurerar sina miljöer rätt redan från start. Att lösa det i efterhand är komplicerat och krångligt. Disk alignment kallas fenomenet. Det handlar om att se till att den logiska organisationen av hårddiskarna och de fysiska hårddiskarna inte hamnar snett i förhållande till varandra. Det vill säga att ta hänsyn till hur data är sparade och minimera antalet onödiga läsningar och skrivningar till och från lagringsmedier, så kallad I/O-kommunikation. KÄLLA: SERVRAR Virtuella maskiner dominerar framtiden Över hälften av alla nya servrar som installeras i år är virtualiserade. Om tre år är siffran 80 procent, enligt en rapport. Nyttan med virtualisering i kombination med sparkrav i det rådande ekonomiska klimatet gör att allt fler verksamheter virtualiserar sina it-miljöer. Det menar analysfirman Theinfopro, som granskat hur den globala trenden ser ut för 2009, där prognosen är att över 50 procent av alla nyinstallerade servrar är virtualiserade. År 2012 förutspår analytikerna att den siffran kommer att öka till 80 procent. Omkring en tredjedel av alla nya servrar 2008 är virtualiserade. Underlag för analysen kommer från intervjuer med itproffs från 195 större företag i Nordamerika och Europa. Ungefär 10 procent av respondenterna uppger att man har över 1000 instanser av virtuella maskiner, medan hälften svarat att man har minst 100 instanser. KÄLLA:

11 Kontakta oss idag för en kostnadsfri heldagsanalys av er IT-miljö med konkret handlingsplan för att ta din miljö till nästa nivå! Låt oss visa hur du bäst effektiviserar och sparar pengar på att nyttja den senaste teknologin! För information kontakta: Stockholm Magnus Olausson, Huskvarna Stefan Nohammar, Borås Carl Otter, Virtualisera hela din miljö enkelt och kostnadseffektivt Varför nöja dig med att bara virtualisera serverhallen? Vi hjälper dig att dra nytta av virtualisering i hela din miljö. Från servern till applikationerna! Detta möjliggör total kontroll på din IT-plattform. Det minimerar även problemen med hantering och kompabilitet. Våra 300 infrastrukturkonsulter har genomfört hundratals lyckade virtualiseringsprojekt i några av sveriges mest krävande IT-miljöer. Vi arbetar med de ledande teknologierna från de ledande leverantörerna. Därför kan du lita på att vi rekommenderar och implementerar den lösning som är bäst just för dig. Vare sig det rör sig om vsphere, Hyper-V, App-V, Med-V, ThinApp, Virtual Machine Manager, XEN... SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 40 orter i Norden, har ca anställda och ägs av norska ErgoGroup.

12 12 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 4TIPS Molnigheten tilltar i IT-världen Fråga: Hur ska en verksamhet på effektivaste sätt skaffa och använda IT-system i en allt mer snabbföränderlig värld? Svar: Identifi era IT-system och funktioner som är bättre att köpa som tjänster från molnet för att användas enbart vid behov. Cloud Computing eller molnet som det kallas rätt och slätt, är inte längre ett flummigt modeord utan en konkret verklighet som börjar revolutionera vårt sätt att köpa och använda IT. Föreningen av virtuell teknik och internet har lett till att IT nu kan köpas som tjänster från molnet. Erik Garsten Nordisk marknadschef, VMware. MOLNTJÄNSTER UNDERLÄTTAR. Med IT som tjänst behöver man inte ha hårdvara, program, serverrum, och IT-avdelningar. Man betalar bara efter användning eller per månad, säger Mattias Bolander, Sverigechef SMB på SAP. Använd IT utan att tänka på var den finns Förutsättningarna är internet som bärare och mjukvara för virtualisering av servrar, minnen, processorer, skrivbord och applikationer i datahallarna. Tjänster via molnet innebär att kunden alltid får den datakraft som behövs utan att behöva tänka på varifrån den kommer, precis som vi får el ur väggkontakten, säger Erik Garsten, nordisk marknadschef på VMware. I dag finns leverantörer av molntjänster som kan erbjuda helt virtualiserade IT-miljöer i molnet. Det är upp till varje företag att välja vad man vill köra i molnet, som infrastruktur, skrivbord, klienter och applikationer. För vissa är datakraften det intressanta, för andra vissa applikationer. Capacity on the demand Ett exempel är företag som jobbar med test och utveckling. De kan då vända sig till en leverantör av molntjänster och beställa en virtuell server för en viss tid och betala med kreditkort. Det är capacity on the demand helt LITE LJUS ÖVER MOLNET Vem har inte hört om molntjänster från Google och Salesforce. Det var bara början. Idag finns en mängd tjänster på internet för både företag och privatpersoner. I förlängningen kanske vi alla snart bara behöver en mobil eller laptop med bredbandsuppkoppling. Resten finns som tjänster i moln på internet. Förutsättningarna för molnet är internet som bärare och mjukvara för att virtualisera servrar, minnen, processorer, klienter/skrivbord och applikationer i datahallar och serverrum. Det krävs en virtualiserad miljö för att fritt flytta datakraft dit där konkret det. Man kommer också mer fritt att kunna välja och byta mellan molnleverantörer, även om vi inte är helt där än. De tekniska möjligheterna finns, men det krävs fler molnleverantörer och ökad efterfrågan på molntjänster, säger Erik Garsten. Jag lovar att vi än så länge bara har sett en bråkdel av alla tjänster som kommer att finnas i molnet. den för stunden bäst behövs, om det så är internt inom en datahall eller mellan stora datacenter runt om i världen. Äkta moln använder en virtualiserad plattform för att dynamiskt allokera servrar och alla andra delar av IT-miljön efter skiftande behov. I interna moln kan företag snabbt skapa flexibla miljöer för test. Genom att koppla interna moln till externa skapas förutsättningar för samarbete och dynamisk anpassning av kapacitet efter behov. Molnet innebär stordriftsfördelar eftersom många kunder kan dela på molnets IT-tjänster och kapacitet. ANPASSA EFTER DINA BEHOV Det är enkelt att beställa samt använda och tekniken är mogen, säger Erik Garsten. Betala endast för IT som används Allt fler företag vill inte längre betala stora belopp upfront för IT utan bara betala för vad de använder, säger Mattias Bolander, Sverigechef SMB på SAP. IT ses allt mer som en tjänst där verksamheten inte själv ska behöva ha hårdvara, program, serverrum och IT-avdelning med personal. I stället kan man betala efter användning eller per månad rullande. När IT köps som tjänst går det att se affärsnyttan med att allt efter behov använda datorkraften från ett större datacenter. Molntjänster kan även underlätta personalens användning av mobila verktyg. Ett mindre företag kan till exempel skicka rapporter till Iphone eller liknande klienter. De kan också snabbt vara igång med sälj- och kundvårdsarbete genom tillgång till CRM i molnet. Man kan helt enkelt ha hela kontoret på fickan, säger Mattias Bolander. För små och medelstora företag är molnet ett sätt att slippa långa processer med att skaffa och införa IT-system. Man kan ha vad man behöver i sin klient och vet vad användning av IT-tjänster från molnet kostar, fortsätter Mattias Bolander. Tekniken är beprövad. Gemensamt för virtualisering och molntjänster är att det ställer krav på den egna organisationen att anpassa processer, rutiner och arbetssätt, annars får man inte ut all den affärsnytta som finns där potentiellt, understryker Erik Garsten. HANS HJELMSTAD GARTNER SPÅR FRAMTIDENS TEKNIK Alla vill skapa en effektivare organisation och tjäna mer pengar. Gartner har listat tre tekniker som de tror kommer att slå igenom de kommande åren och förändra affärerna för företagen. Virtualisering, hypervisors för x86-servrar och virtuella mjukvaror för pc. Virtualisering De närmaste två till fem åren kommer virtualisering ha en stor påverkan på affärerna. Det finns många olika typer av virtualisering och utmaningen är att välja vilken form man ska använda. Virtualisering gör det lättare för it att leverera snabbare, ha en lägre ingångströskel och leverera endast precis det som behövs, varken mer eller mindre. Hypervisors Är något man från Gartners sida tror kommer blomma ut inom två år. Hypervisors är program som låter fler operativsystem dela samma hårdvara för x86-servrar. Detta är en strategisk teknik som kommer att bli standard för de flesta servrar inom tre år. Servervirtualisering sänker hårdvarukostnaderna genom serverkonsolidering och genom att öka hårdvaruutnyttjandet. Virtuella mjukvaror Det här är något som man tror kommer att förändra affärerna inom de närmaste tvåfem åren. Produktutvecklingscykeln kommer att öka i takt för leverantörerna och leda till snabbare laddtider för användarna. KÄLLA: COMPUTER SWEDEN Clavister säkrar virtuella miljöer Clavister erbjuder unik lösning för att säkra virtuella miljöer När vi gjorde en enkätundersökning i England där vi frågade ett tusental företag svarade ca 40% av IT Cheferna att de ansåg säkerhet vara en komponent som ingick i paketet när man virtualiserar. Så är inte fallet. När man virtualiserar öppnar man upp Telefon för nya hotbilder och det finns mycket att tänka på. Clavister har med sina Virtual Security Gateways lösningen på hur man säkrar sina applikationer inne i det virtuella molnet. Hör av er till er Datacom kontakt för mer information. VIRTUALISERING, EFFEKTIV IT-DRIFT - Hur går det till? Stockholm oktober 2009 Skaffa möjligheten att hitta förbättringar i ditt datacenter och förstå tekniken för att kunna ställa krav vid t.ex. outsourcing. För mer information och kursanmälan kontakta Martin Rawet, tfn , Andra intressanta kurser: Säkerhet i IP-nät med brandväggar och VPN Stockholm 6-9 oktober 2009 IPv6 Implementation BOOT camp Stockholm 2-6 november 2009 Hacking - workshop Stockholm11-13 november 2009

13

14 14 SEPTEMBER 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Torbjörn Andreasson Vd, Innovation Group. Git Eriksson Systemsäljare, Office IT-partner Rolf Öhman Infrastruktur-arkitekt ICW ab. FOTO: LARS KARLSSON Fråga 1: Varför tror du att virtualisering har blivit så viktigt för IT-chefer att hålla ett extra öga på? Virtualisering av servrar kan spara mycket pengar, förutsatt att man gör rätt. Det man framför allt har att vinna är bättre nyttjande av hårdvara, betydligt enklare och snabbare sjösättning av nya servar, applikationer och mycket bättre möjligheter att testa nya versioner innan de produktionssätts. Också en högre tillgänglighet, återstart av en virtuell maskin med en ny hårdvara går mycket snabbare. Men samtidigt som det finns mycket att vinna finns det också en uppenbar risk att man får en okontrollerad ökning av antalet virtuella maskiner. Dessa kräver ju trots allt en del administration. Med virtualisering minskar företag sina kostnader. Grön IT är på frammarsch och något man möter överallt i dessa dagar. Elförbrukningen minskar genom virtualisering, vilket både är en miljöfråga och en ekonomisk fråga. Med virtualisering kan man spara mycket bara genom minskade driftkostnader, elkostnader och kostnader för systemadministration. Alla som arbetar med IT har stora möjligheter att minska miljöpåverkan, inte minst genom att virtualisera sin ITmiljö. Virtualisering som teknik är absolut ingen nyhet och är inblandad på ett eller annat sätt i nästan alla moduler i infrastrukturen redan idag. Den stora skillnaden, jämfört med för 5-6 år sedan som gör att det vore tjänstefel av IT-chefen att inte beakta en högre grad av virtualisering, är att det nu finns vägval att göra där man kan göra osedvanligt stora besparingar. Det gäller förstås även som ITchef att förstå vad som avses, nu när alla använder ordet virtualisering i sin marknadsföring. Fråga 2: Vilket råd har du att ge till de företag som överväger att virtualisera sin IT-miljö? Tänk över vilka applikationer som ger den största vinsten, och börja med dem. Uppenbara tillämpningar är Windows applikationer som traditionellt finns på separata fysiska servrar och som inte kräver allt för mycket I/O. Där har man den absolut största vinsten. Tunga transaktionsintensiva applikationer med stora datamängder kräver betydligt mer eftertanke och kanske inte alltid lämpar sig att köra i en virtuell miljö. Har man servrar som behöver bytas ut rekommenderar jag att överväga virtualisering. Se över era servrar för att se vilka system och applikationer som kan virtualiseras. Hårdvaran utnyttjas effektivare genom virtualisering och serverparken blir betydligt mindre, vilket resulterar i färre fysiska servrar att underhålla och ha serviceavtal på. Nya servrar kan tas i drift på några minuter, resurser tilldelas dynamiskt och systemen behöver inte vara nere för underhåll av hårdvara. Man kan vara rätt så lugn för att tekniken som sådan fungerar om man väljer en etablerad produkt. Mängden produktionssatta installationer världen över visar detta. Det som man måste vara beredd på är att alla IT-relaterade problem initialt kommer att skyllas på virtualiseringen. Då är det av yttersta vikt att man har tillgång till kompetens som kan bidra i felsökningen över teknikgränser, men som även kan ta folk och på ett konstruktivt sätt lösa den dialogen. Politiska problem överväger. Fråga 3: Hur ser du på framtiden för virtualisering och vad är nästa steg? Högre tillgänglighet, servervirtualisering kommer att ersätta traditionella HA-kluster. Sen så kommer man till en högre grad att börja virtualisera klienter, där har man mycket att vinna på administration. FOTO: ISTOCKPHOTO Krav från användare att kunna arbeta var de vill och med valfri typ av klient (Pc, Mac, mobiltelefon) ställer stora krav på administrationen av IT-miljön. Applikationerna blir fler, större och mer avancerade vilket leder till Desktop virtualisering. Molntjänsterna blir fler och innehåller mer funktioner och onlinetjänster där slutanvändaren kräver de funktioner de behöver för stunden kommer att öka. Företagen tilltalas av virtualisering då de på ett effektivare sätt kan stödja verksamheten och deras arbetssätt. Jag tror inte att det finns några speciella steg. Det är en löpande teknisk utveckling och inom inte alls för lång framtid så kommer man inte att tala om till exempel server-virtualisering som ett val. Det kommer att vara en självklarhet på samma sätt som virtualisering i nätverk eller lagring eller inom operativsystem är det idag. Det som kommer att vara intressant är hur säkert och kostnadseffektivt sluttjänsterna kan realiseras. I lokalt eller publikt drivna moln av infrastrukturella resurser. Bästa intressent! Vill du: sänka dina operationella kostnader med upp till 90%? sänka dina kapital investeringar med upp till 50%? uppnå en SLA nivå på 99,999% till lägre kostnad? uppnå sk. Grön-IT och spara på jordens resurser? använda IEEE 802.1x Port Based Authentication? logga in med smarta kort och hårda certifikat? göra hälsokontroll på din virtualiserade miljö? virtualisera ditt Mitel IP-telefoni system? höja säkerheten på din IT-drift? använda tunna klienter? göra mer med mindre? Har du svarat JA på någon fråga är du välkommen till våra seminarier i Sverige, Vägen till lyckad virtualisering! Som specialist på virtualisering, access, datalagring, nätverk, tunna klienter och IP-telefoni hjälper vi dig med rätt lösning i syfte till ökad kund- och affärsnytta för dig och din organisation. GRÖN IT Att välja en grön väg brukar kosta, du vet säkert att KRAV märkt är dyrare. Men med Grön IT är det annorlunda! Det behöver inte vara svårt, vi hjälper dig hitta enkla lösningar. Låt oss berätta mer om vad vi menar med Grön IT och Grön IT audit. favorreklambyra.se Extended Ångström DATA nätverksorganisation 2009

15 Lan (Lokalt nätverk) Switchar Layer 3 Switchar Layer 2 Switchar 48 Volt Industriell Ethernet Mediakonverterare Bluetooth HomePlug-Lan över elnätet Trådlöst Nätverkskort Print servers Nätverkskamera Larminsamling Nätverksadministration WAN (Lan till Lan) Ethernet-förlängare Routers IP-telefoni Kommunikation Modem och telefontillbehör Gränssnitts-omvandlare Terminalserver Serie/parallellkort USB-tillbehör IEEE 1394/FireWire KVM-switchar/Dataväxlar KVM-switchar IP/Cat5 KVM-switchar övriga KVM-förlängning Multimedia/Audio/Video Presentations-produkter VGA till TV VGA/Audio/RS232-förl./splitters Digital Signage Fastighetsnät Dataskåp Kopplingspaneler Väggdosor Strömförsörjning Eluttagslist Avbrottsfri kraft (UPS) Power over Ethernet (POE) Test Nätverkstester Kabel- & CCTV-tester Monitor/tangentbordsarmar Bordsarmar Väggarmar Takarmar Väggfästen Stativ för många bildskärmar Mobila arbetsstationer Tillbehör Kablage Kablage - Nätverk Kablage - Fiber Kablage - PC Kablage - SCSI Kablage - V35 Kablage - Monitor Kablage - IEEE 1394/FireWire Kablage - USB Kablage - Kundanpassat Kablage - RJ11/RJ45 Kabel/Verktyg Kabel - Nätverk Kabel - Koax/Video Kabel - Fiber Verktyg Adaptrar/Kontaktdon/Kåpor Adaptrar och donövergångar Könbytare Kontaktdon Kåpor - D-SUB Modulartillbehör Övriga tillbehör SCSI-tillbehör Tangentbord CD-förvaring Larmförlängare/ Styrning via IP Best.nr: Javisst kan du bli återförsäljare, ring oss eller ansök under Logga in på webben. En lättanvänd och mycket mångsidig produkt som ger dig tillgång till larm-/styrportar via Internet. En extra intressant egenskap är möjligheten att koppla två enheter rygg mot rygg och på så sätt få en transparent förlängning av en I/O-port eller ett larm via IP. Enkelt beskrivet kan du till exempel ansluta en strömbrytare till en enhet och en lampa till en annan. Med knappen i Göteborg och lampan i Nynäshamn kan du tända och släcka som du vill, slå av och på pumpar, ventiler, kontrollera elektroniska dörrlås, garage portar och bommar, boota om datorer och annan utrustning. Tillämpningarna är nästan oändliga. Best.nr: dubbla bandbredden på din fiberkabel med CWDM-mux Att använda CWDM-muxar är ett enkelt sätt att utöka kapaciteten i befintlig fiber. Tekniken bygger på en helt passiv mux/demux, som blandar ljus av olika våglängder i ena änden (Mux) och som separerar ljuset (Demux) i andra änden. Du behöver alltså ett par för att få en fungerande länk. I vanliga fall, utan CWDM-mux, hade du varit tvungen att gräva ned ytterligare fiberkabel eller öka hastigheten på befintlig kabel. Att öka farten i den kabel man har låter ju enkelt, men det medför stora investeringar i switchar och routers som måste uppgraderas eller ersättas för gå från exempelvis 1Gbit to 10G. Utnyttja kapaciteten till max, med vår CWDM-mux kan du köra 16 duplexkanaler på ett enda fiberpar. Dataprodukter utöver det vanliga 2 Megapixel för maximal skärpa IP7161 från Vivotek med 2-megapixel upplösning ger helt nya förutsättningar för identifiering och övervakning av större områden. Tack vare den höga upplösningen kan bilden zoomas digitalt utan att tappa för mycket skärpa. Det gör att ett område som tidigare krävde flera kameror nu kan övervakas med en eller ett fåtal. Med färre kameror blir administrationen enklare och totalkostnaden sjunker, detta trots att kameran är något dyrare i inköp. Ett utmärkt val för exempelvis flygplatser och parkeringsplatser, även banker och butiker där detaljrikedomen i bilden underlättar identifiering. Best.nr: Strömlist med amperemeter Med amperemeter i strömlisten vet du vad utrustningen drar och som hosting-företag får du underlag för att debitera kunder också efter utrustningens strömförsörjning, ett miljösmart och rättvist sätt att ta betalt. Driftar man sin egen datahall kan det vara nog så viktigt att veta vilken strömförbrukningen är, inte minst vid val av UPS. Vi erbjuder ett stort urval av strömlister för både stående och liggande montage med olika anslutningar mot befintlig strömförsörjning. Enheterna tar endast en höjdenhet (HE) i racket och är försedda med 2 m anslutningskabel. Best.nr: tel MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET CLOUD COMPUTING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET CLOUD COMPUTING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/Juni 2009 CLOUD COMPUTING 4TIPS EN REVOLUTION INOM IT-BRANSCHEN FOTO: ISTOCKPHOTO Kundrelationer Cloud Computing skapar effektivare

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 STORAGE. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 NetApp: trender inom datalagring & molntjänster Sidan 8 Hemligheten bakom EMC:s framgång Sidan 13 Proact Summit 11: världsnyheter på hemmaplan Sidan

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

ALBIHNS LÖSNINGSKUND HOS DUSTIN: När alla inköp samordnas blir prisbilden lägre och administrationen av licenserna förenklas. Grön it kommer starkt

ALBIHNS LÖSNINGSKUND HOS DUSTIN: När alla inköp samordnas blir prisbilden lägre och administrationen av licenserna förenklas. Grön it kommer starkt Simply Faster Solutions VIPSERVICE Snabbare service till storkunder 8 REPORTAGE En vilja att tänka på kundens bästa 20 ANALYS Samarbete säkerställer kundnyttan 26 REPORTAGE Albihns satsar på bättre likviditet

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

Vi vill ha besvärsfrihet

Vi vill ha besvärsfrihet Simply Faster Solutions WEBB REPORTAGE It utan besvär hos Attendo 10 SERVER/STORAGE Dags att effektivisera it-miljön 16 REPORTAGE Modernisering pågår 22 Webmaster informerar 30 Nr 2 2009 dustins democenter:

Läs mer

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo?

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo? HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS STORAGE NEWS Visioner om datalagring Cloud Storage 1 800 exabyte 2011: Är du redo? Lagring som tjänst Kundreferenser Aktuellt på lagringsfronten 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport SUNET Strategigrupp för teknikområdet Rapport SUNET teknikstrategigrupp Hösten 2011 Förord SUNET:s styrelse har beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras.

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5 Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 Molnlösningarna ligger rätt i tiden Sidan 10 ÖstgötaTrafikens IT går som på räls Sidan 13 Summit

Läs mer

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION

INDUSTRIELL IT & AUTOMATION Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

VÄGEN TILL BÄTTRE LICENSKÖP. Därför utvecklar vi vårt tjänsteutbud. www.dustin.se. Känslan är att man har koll på sina licenser, man slipper grubbla

VÄGEN TILL BÄTTRE LICENSKÖP. Därför utvecklar vi vårt tjänsteutbud. www.dustin.se. Känslan är att man har koll på sina licenser, man slipper grubbla Simply Faster Solutions DUSTINNYTT Nr 1 januari 2009 LOGISTIKCENTER Logistik i storlek XXL 10 BONNIER TIDSKRIFTER Able Enterprise 18 SÄKERHET Löksäkerhet bästa lösningen 20 Senaste händelserna på företaget

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9

Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS ingår som bil aga i dagens industri i november 2006 Livet som outsourcad sid 12 Utvärderingar ger bättre affärer sid 9 Intervjun: Birgitta

Läs mer

MODERN IT-INFRASTRUKTUR

MODERN IT-INFRASTRUKTUR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERN IT-INFRASTRUKTUR HAR AFFÄRSANSVARIGA GJORT HEMLÄXAN? I samarbete med Öhrlings PriceWaterhouseCooper, PWC, har XLENT i seminarier

Läs mer

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

vardagliga business intelligence Verksamhetsstöd som skapar intelligenta affärer sid 4 The Diver Solution Gör informationen tillgänglig sid 17

vardagliga business intelligence Verksamhetsstöd som skapar intelligenta affärer sid 4 The Diver Solution Gör informationen tillgänglig sid 17 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 business intelligence Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype

Läs mer

Bättre styrning av transportföretag

Bättre styrning av transportföretag Oraclet Tidningen för dig som använder Oracles programvaror Nr 3 Oktober 2008 Bättre styrning av transportföretag med Business Intelligence vid ratten Sidan 8 Besök Oracle Fusion Middleware och BPM Forum

Läs mer