CURRICULUM VITAE. för. Stig Sandström 1 EXAMINA PUBLICERADE ARBETEN, INTERNA SKRIFTER MM KURSER...2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE. för. Stig Sandström 1 EXAMINA...2 2 PUBLICERADE ARBETEN, INTERNA SKRIFTER MM...2 3 KURSER...2"

Transkript

1 för Stig Sandström Född: Civilstånd: Befattning: Språk: Placering: 1947 i Göteborg Gift Chefsingenjör (Chief Engineer) Engelska och Tyska (delvis) Datum: 16 November 2000 INNEHÅLL 1 EXAMINA PUBLICERADE ARBETEN, INTERNA SKRIFTER MM KURSER ANSTÄLLNINGAR Institutionen för hållfasthetslära - Chalmers Tekniska Högskola Esso Chemicals AB / STATOIL PETROKEMI AB (1986) / BOREALIS AB (STATOIL/NESTE 1994) Koncernuppdrag - Esso Chemicals Koncernuppdrag - STATOIL (Stationerad i ) Utstationering till TEK-IGT/FTEK/ING-MASK, Forus, Stavanger Koncernuppdrag - STATOIL och Borealis (Stationerad på Krackern i ) EGEN FÖRETAGSVERKSAMHET (SSM Engineering) UNDERVISNING KONFERENSER - VERBAL PRESENTATION Sida 1 av 9

2 1 EXAMINA - Civilingenjörsexamen - Skeppsbyggnadsteknik Chalmers Tekniska Högskola, Teknologie Licentiatexamen - Hållfasthetslära Chalmers Tekniska Högskola, PUBLICERADE ARBETEN, INTERNA SKRIFTER MM - Licentiatavhandling Chalmers Tekniska Högskola, VIBRATION ANALYSIS OF A HEAT EXCHANGER TUBE ROW WITH ADINA, Computers & Structures, Vol 26, No. 1 / 2, pp , SUDDEN LOSS OF ROTOR BLADE FROM WIND POWER TURBINE - CALCULATION OF MAXIMAX RESPONSE SPECTRA, Journal of Sound and Vibration, Vol 80, No 1, pp 81-96, LOSS OF ONE ROTOR BLADE FROM WIND POWER TURBINE - Maximum response of 1-dof system to a transient phase-shifted sinusoidal load, skrift F 65, Institutionen för hållfasthetslära, CTH, Manual till SEKTION - ett datorprogram för beräkning med ABC80 av tvärsnittsfaktorer hos balkar, skrift U42, Institutionen för hållfasthetslära, CTH, VIERENDEELBALKENS LÄGSTA EGENFREKVENS - en jämförelse mellan approximativ skjuvbalksteori och exakt ramteori enligt Euler-Bernoulli, Institutionen för hållfasthetslära, CTH, RÖRELSEMÄNGDENS RADIELLA FÖRDELNING I VÄTSKESTRÅLE I GAS - en litteraturstudie, Institutionen för hållfasthetslära, CTH, KOMPENDIUM - HÅLLFASTHETSBERÄKNING AV RÖRSYSTEM, 1988, 1990; Stavanger KOMPENDIUM - VIBRATIONER I MEKANISKA SYSTEM, 1996, KOMPENDIUM - HÅLLFASTHETSLÄRA, KURSER - Forskarutbildning, Chalmers Tekniska Högskola, Finit Elementmetod, Efterprövningsbevis Chalmers Tekniska Högskola, Sida 2 av 9

3 3 KURSER - Forts - Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering, STF:s ingenjörsutbildning, CAE i praktiken, Göteborgs Datacentral, Maskinvibrationer, Vibrationsteknik AB, BSK - norm för stålkonstruktioner, Bygg-och fastighetssektorns fortbildningsinstitut, Praktisk modanalys, DNV Ingemansson Akustik - Mekanik, Utmattning - teori, provning och dimensionering, Skandinavisk Företagsutbildning AB, Ledarskap och Positiv Påverkan, Utbildningshuset, Pulsation and Vibration Control in Plant Piping Systems, Machinery and Piping Dynamics International, Grundläggande kurs i säkerhet vid offshorearbete (Leiro I & III), Chalmers Tekniska Högskola, Pulsation Seminar, Pipeline and Compressor Research Council, Kurser i säkerhet vid offshorearbete (Leiro II) - Livbåtsstup, Nutec, Selskapsintern sikkerhetsopplæring, STATOIL, Helikopterevakuering, Nutec, Evakuering med SKYSCAPE, Nutec, Dynamic Testing of Structures, Brüel & Kjær, Modal Analysis - Theory, Testing and Application, Brüel & Kjær, Spotlight on Managers, Borealis Corporation, internkurs, Engelska: Certificate in Advanced English, University of Cambridge, Local Examinations Syndicate, june Repetitionskurs: Säkerhet vid offshorearbete (Leiro I & III), Nutec, Trondheim, Brottmekanik, SAQ KONTROLL AB, CAD med SolidWorks, MP Engineering AB, Sida 3 av 9

4 4 ANSTÄLLNINGAR 4.1 Institutionen för hållfasthetslära - Chalmers Tekniska Högskola Doktorandstudier (56 p forskarutbildningskurser) - Undervisning av teknologer (1/3 - tjänst) 4.2 Esso Chemicals AB / STATOIL PETROKEMI AB (1986) / BOREALIS AB (STATOIL/NESTE 1994) Tekniska utredningar, Hållfasthets- och vibrationsberäkningar, projektarbete Koncernuppdrag - Esso Chemicals EssoChem Europe, Brussels (Utstationering till Brüssel) - Deltaga i verifikationsarbete. Utföra hållfasthetsberäkningar och mekaniska analyser på rörledningar, tankar, värmeväxlare, stålstrukturer, rotoraxlar etc. Utföra "troubleshooting" åt driftanläggningar. Deltaga som föreläsare i kursen Mechanical Design Course EssoChem Europe (Stationerad i ) - Tekniska utredningar, hållfasthetsberäkningar Koncernuppdrag - STATOIL (Stationerad i ) Studie angående val - Piping Flexibility Computer Program - Kurs - Hållfasthetsberäkning av allmänna rörsystem - Vibrationsanalys - Vanninjektionssystemet, Gullfaks A - Utveckling & Implementering av datorprogrammet TORSVIB - beräkning av torsionskritiska varvtal för roterande axlar - Vibrationsrisker - Superinjektor, Gullfaksfältet - Vibrationsanalys - Oljeproduktionsledningar, Gullfaks A - Lokala korrosionsskador - Rör, Kårstø - Förstudie - Rörledningar, Gasinjektion, Statfjord A Utstationering till TEK-IGT/FTEK/ING-MASK, Forus, Stavanger Nätverksledare i Mekanik, Statoil A/S - Vibrationsanalys - Vanninjektionssystemet, Gullfaks B - Vibrationsanalys - Vanninjektionssystemet, Veslefrikk - Vibrationsanalys - Oljeproduktionsledning, Statfjord A - Beräkning - Pressure Vessel Heads, Zeepipe - Beräkning - Rörledningar, Kårstø - Kontrollberäkning - Buckling av tanktak, - Pressure Surge - Rörledning mellan SNORRE och Statfjord A - Beräkning - Rörledningar, Sleipner Crossover, Kårstø - Akustiskt Inducerad Utmattning - Fackelledning, Sida 4 av 9

5 4.2.3 Utstationering - forts # - Verifikation - Finit Elementberäkningar på ventilhus 40" Landfall Gate Valve, Zeepipe - Beräkning - Rörledningar, USK-projekt, Kårstø - Akustiskt Inducerad Utmattning - Kårstø samt F&U Trondheim - Verifikation - Finit Elementberäkningar på högtrycksvärmeväxlare, SU-projektet (Heatric Ltd, SHELL, BP & STATOIL) - Beräkning - Rörledningar, Hydratanläggning, Kårstø - Tryckslag - Vanninjektion, Gullfaks B - Leda verifikationsarbete - Rörledningar, EUROPIPE, Plattform 16/11 - S & E - Vibrationsproblem - Rör & Struktur, Övervaka förstärkningsarbeten, USKprojekt, Kårstø Koncernuppdrag - STATOIL och Borealis (Stationerad på Krackern i ) Uppföljning av vibrationsmätningar - Rör & Struktur, USK-projekt, Kårstø - Vibrationsutredning - Rörledningar vid regenereringskompressor, Kårstø - Vibrationer/utmattning av termolommer, Kårstø - Akustiskt inducerad utmattning i nedblåsningsledning, TROLL-projektet - Finit Elementanalys av 6" fläns - Beräkning av temperatur och spänningsfördelning vid flashing, Borealis Beeringen, Belgien - Vibrationsutredning - Klena avstick (LT'er), Gullfaks B Akustiskt Inducerade Vibrationer - Nedblåsningsledning, Statfjord A - Akustiskt Inducerade Vibrationer - Fackelsystem, NORNE-projektet - Vibrationsutredning - Rörsystem Gasproduktion, Gullfaks C - Vibrations- och bullerutredning - Recirkulation, Statfjord A - Akustiskt Inducerade Vibrationer - Högtrycks Fackelsystem, Gullfaks C - Speciella problem på tryckbehållare - Buckling, Lokala laster på skal etc, Borealis PolyEten (PE), - Finit Elementanalys av högtrycks intensifier, Borealis PE, - Ovalisering av krackugnstuber - Finit Elementanalys, STATOIL F&U Trondheim och Borealis Porvoo, Finland - Dynamisk analys av Portalkran, Borealis PE, Utvärdering av Värmeväxlarvibrationer, Heidrun - Utvärdering av Värmeväxlarvibrationer, Gullfaks C - Buckling av oljecistern, Borealis PE, - Div hållfasthetsanalyser av rörsystem, Borealis PE, - Ickelineär Finit Elementanalys av krackungstuber (krypning), Borealis Kracker (KR), - Elastisk-Plastisk Finit Elementanalys av sprucken högtemperaturfläns, Borealis Kracker (KR), - Vibrationer i 2:a steg exportgaskompressor med rörsystem, Heidrun Nätverksledare i Mekanik, Borealis - Vibrationer i rörsystem för Produsert Vann, Statfjord B & C - Ickelineär Finit Elementanalys av högtrycks intensifier - analys av tätningsoch kontakttryck, Borealis PE, Sida 5 av 9

6 4.2.4 Koncernuppdrag - STATOIL och Borealis - forts - Vibrationsanalys av havererad plattvärmeväxlare, Borealis Kracker, Lämnar företaget på egen begäran för att arbeta i eget företag 5 EGEN FÖRETAGSVERKSAMHET (SSM Engineering) Utveckling av datorprogram för dimensionering och stabilitetsberäkningar av hydraulcylindrar, Vaggeryds Mekaniska Verkstad AB, Vaggeryd - Diverse små privata beräkningsuppdrag under tiden som doktorstuderande vid Institutionen för Mekanik och Hållfasthetslära, Chalmers Tekniska Högskola Detaljerad spänningsanalys av övergång mantel/gavel på hydraulcylinder, Olander Sjöstrand & Co, Göteborg Kursverksamhet vid Semcon, Rördesign och AMU, se avsnitt 6 UNDERVISNING nedan Kursverksamhet vid MiROi Utbildning i Göteborg KB, se avsnitt 6 nedan - Beräkningar & analys av rörledningar, ABIK Industrikonstruktioner AB, Göteborg - Beräkningar & analys av Containervagn, IKG West AB, Göteborg Detaljerad hållfasthetsanalys av rörupphängningar, (koncentrerad last på skal), ABIK Industrikonstruktioner AB, Göteborg - Skalbuckling av reaktortank, ABIK Industrikonstruktioner AB, Göteborg - Rådgivning för vibrationstestning av utrustning, Consilium Marine AB, Göteborg - Kursverksamhet vid MEDESO KB, Västerås, se avsnitt 6 nedan Minimering av laster från rörsystem på pumpstudsar, ABIK Industrikonstruktioner AB, Göteborg - Kursverksamhet vid Semcon Engineering AB,, se avsnitt 6 nedan - Hållfasthetsanalys av kollisionslaster på stålram till baksäte i bil (Volvo), Autoliv Mekan AB & Jotech Design AB, Göteborg - Dämpning av vibrationer i huvudångledningar på Ringhals Kärnkraftverk Reaktor 3, ABB STAL AB, Finspång - Vibrationsanalys av havererad plattvärmeväxlare, Borealis KR AB - Uppgradering av tryckkärl, Statfjord C, STATOIL A/S - Vibrationsutredning på sjövattenledningar, Sleipner, STATOIL A/S - Finit Elementanalys på övergång studs-skal, Borealis KR AB samt ABB AB Sida 6 av 9

7 5 EGEN FÖRETAGSVERKSAMHET - forts Godkännande av metoder för hållfasthetsberäkningar och procedurer använda av Furmanite International Ltd Sverige vid arbete för Borealis - Kontroll av vibrationer i värmeväxlare, Borealis KR AB - Div hållfasthetsberäkningar av rörsystem, Borealis PE AB - Kontroll av vibrationer i rekomressionsslinga, STATOIL Gullfaks A - Akustiskt inducerade vibrationer i Processgenerator, NESTE OXO AB - Dynamisk analys (transienta laster från tippning av containrar) av ramverk till packstation 3 & 4, Borealis PE AB - Beräkningar av kryphållfasthet i krackugnstuber, Borealis KR AB - Akustiska problem i avlopp, STATOIL TROLL A - Dämpning av vibrationer i huvudångledningar på Ringhals Kärnkraftverk Reaktor 4, ABB STAL AB, Finspång - Analys av förväntade vibrationsnivåer på huvudångledningar vid turbinsnabbstopp vid Ringhals Kärnkraftverk Reaktor 3, ABB STAL AB, Finspång - Utvärdering och analys av fjäderhängare på huvudångledningar vid Ringhals Kärnkraftverk Reaktor 3, Vattenfall Ringhals - Tryckslagsberäkningar i lastnings- & lossningsledning, Borealis PE AB - Rörvibrationer i recirkulationsslinga, STATOIL A/S, KÅRSTØ - Vibrationsberäkningar å pump- och caissonrör; STURE Crude Upgrade Project, P Å KONSULT AB & SKANSKA AB Analys av vibrationer i tubvärmeväxlare, SCEP (Steam Cracker Expansion Project), Borealis KR AB - Analys av Ångledning mellan Borealis Kracker - Poyleten, Semcon Engineering West AB - Analys av rörledningar, BORSTAR Project, Borealis PE AB - Analys av högtrycksrörledningar, Borealis PE AB - Analys av akustiskt inducerad utmattning, SCEP, Borealis KR AB - Beräkning av trycklast/transient vid haveri av tryckkärl, KONTIKAB AB Göteborg - Ickelineär Finit Elementanalys av högtrycks intensifier - analys av tätningsoch kontakttryck, Borealis PE, - Finit Elementanalys av Silo till Borealis AB, P Å KONSULT AB & Interpipe Contractors AB - Utmattnings- och brottmekanisk analys av vätgasbehållare tillsammans med utförande av dispensansökan hos ASS, Borealis KR, - Analys av tryckslag i propanleveranssystem, Borealis PE AB - Vibrationsanalys av rörledningar i ångsystem, STATOIL Metanolprojekt - Kursverksamhet vid ABIK AB, Göteborg, se avsnitt 6 nedan - Svängningsberäkningar på destillationstorn, Borealis KR, - Sprödbrottsanalys vid avspänningsglödgning, Borealis KR, - Deltagit som mekanisk specialist i olika frågeställningar, SCEP (Steam Cracker Expansion Project), Borealis KR, Kursverksamhet vid MP Engineering, Värnamo, se avsnitt 6 nedan - Arbetsmarknadsutbildning, Vision Education, se avsnitt 6 nedan - Marknadsundersökning - Ankringssystem för flytande offshoreplattformar, DEBEIL-MYRÉN BVBA-SPRL, Bryssel, Belgien Sida 7 av 9

8 5 EGEN FÖRETAGSVERKSAMHET - forts - Analys av akustisk inducerad utmattning i fackelledningar, Borealis KR, - Deltagit i haveriutredning å krypskador i krackugn, Borealis KR, Pågående arbeten - Kursverksamhet vid MP Engineering, Värnamo, se avsnitt 6 nedan - Hållfasthetsanalyser å krackugnstuber, Borealis KR, - Elastoplastisk Finit Elementanalys av övertryckt rörledning, Borealis KR, - Deltager i haveriutredning ang utmattningssprickor i Coldbox (värmeväxlare), Borealis KR, - Vibrationer i mekaniska system, kurs vid MEDESO KB, Västerås 6 UNDERVISNING Räkne- och konstruktionsövningar för teknologer vid Institutionen för Skeppsmaskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola - Teknologi, Göteborgs Tekniska Institut (GTI) Institutionen för Mekanik och Hållfasthetslära, Chalmers Tekniska Högskola - Räkne- och konstruktionsövningar för teknologer på Maskinteknik (M), Skeppsbyggnadsteknik (S), Kemiteknik (K), samt Elektroteknik (E) i följande grundkurser: - Hållfasthetslära del A och B (M) - Hållfasthetslära (K, E) - Skivor, Plattor och Skal (M, S) - Strukturmekanik (M, S) - Strukturdynamik (M, S) - Finit Element Metod (M, S) - Räkne- och konstruktionsövningar för teknologer vid Institutionen för Maskinelement, Chalmers Tekniska Högskola 1979 Föreläsningar och räkneövningar i kursen "Grundkurs i Hållfasthetslära", Rördesign i Göteborg 1980 Föreläsningar och räkneövningar i kursen "Grundkurs i Hållfasthetslära", Esso Chemical AB Föreläsningar och räkneövningar i kursen "Hållfasthetslära - högre utbildning för Ingenjörer", Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV), Göteborg/Kungälv Sida 8 av 9

9 6 UNDERVISNING - forts 1981 Allmän hållfasthetslära för konstruktörer, Rördesign i Göteborg AB 1983 Delaktig i kursen Mechanical Design Course, EssoChem Europe, Brussels 1991 Grundläggande PC-utbildning, Maskin & Elektro, IGT, STATOIL, Stavanger Kursen Hållfasthetsberäkning av allmänna rörsystem är given i olika utföranden vid: - STATOIL A/S (via Nätverk MEKANIK), Semcon Engineering AB,, Rördesign AB,, STATOIL PETROKEMI AB,, STATOIL A/S (via Nätverk MEKANIK), AMU, Uddevalla, Borealis Polyeten/Kracker,, Borealis Polyeten, Rønningen (Bamle), Semcon Engineering AB,, ABIK AB, Göteborg, Mekanik & Hållfasthetslära - Omskolningskurser, MiROi Utbildning i Göteborg KB 1996 Vibrationer i Mekaniska System, MEDESO KB, Västerås Finit Elementmetod med CosmosWorks, MP Engineering AB, Värnamo - Materiallära, arbetsmarknadsutbildning i Lysekil, Vision Education AB Karlstad - Normer och Standarder, arbetsmarknadsutbildning i Lysekil, Vision Education AB Karlstad 7 KONFERENSER - VERBAL PRESENTATION - Svenska Mekanikdagar i Göteborg, Maj Svenska Mekanikdagar i Luleå, Oktober Sixth ADINA Conference, MIT, Cambridge MA, U S A, June Spänningsfördelning i rörböjar, CAEPIPE-seminarie, PROMPT DATA AB, Göteborg, November Vibrationsproblem och dess lösningar i rörsystem, CAEPIPE-seminarie, MEDESO KB, Västerås, Mars Olika seminarier inom mekanikområdet såsom hållfasthet, vibrationer buckling, FEM, tryckslag samt andra mekaniska problem och dess lösningar, Nätverksmöte i Mekanik, Esso Chemicals, STATOIL A/S och Borealis AB, Sida 9 av 9

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer

Svenska / Swedish - Innehållsförteckning. Engelska / English Table of Contents

Svenska / Swedish - Innehållsförteckning. Engelska / English Table of Contents Svenska / Swedish - Innehållsförteckning Westinghouse Electric Company 3 Miljö, Hälsa och Säkerhet 4 Nuclear Automation 5 Nuclear Fuel 6 Produktion Verksamhetsutveckling 7 Produktion Planering och Logistik

Läs mer

Födelseår: 1960. marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 21 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN

Födelseår: 1960. marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 21 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN CV Namn: Peter Collin Födelseår: 1960 Position inom Ramböll: Ledande brokonstruktör, marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 21 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN Övrigt Vice ordf.

Läs mer

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik

Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Programbeskrivning för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik Datum Version Beskrivning/ändring Författare e-post 2007-04-26 0.0 Under bearbetning Mikael Enelund mikael.enelund@chalmers.se 2007-08-29

Läs mer

Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 37 2005-11 Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering Bengt Åkesson Göran Fagerlund Svensk

Läs mer

Makes Industry Grow. IIWs rekommendationer för utmattnings-dimensionering av svetsade konstruktioner, SK7

Makes Industry Grow. IIWs rekommendationer för utmattnings-dimensionering av svetsade konstruktioner, SK7 Kurskatalog 2011 Utformning av svetsade plåtkonstruktioner Måndag - onsdag den 17-19 jan 2011 kl. 8-17 (18 på tis) Kurs i Svetsteknik Måndag - onsdag den 31 jan 2 feb 2011 kl. 9-17 Design for Purpose of

Läs mer

vd har ordet Svetskommissionen Verksamheten 2010 www.svets.se

vd har ordet Svetskommissionen Verksamheten 2010 www.svets.se vd har ordet Svetskommissionen Verksamheten 2010 www.svets.se ordföranden har ordet Svetsmarknaden växte 2010 Efter ett bottenår för många företag i Sverige kom ljusningen 2010 med en tillväxt på cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Avdelningen för Miljö- och energisystem (IMES) juni 2004 Verksamhetsberättelse 2003 Miljö- och energisystem 2 Innehållsförteckning 1. Miljö- och energisystem (IMES)...3 Organisation...3

Läs mer

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK Utbildningsplan dnr CF 52-134/2008 Sida 1(7) CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG CNC Technician Programme, 120 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

OPTIMERING AV MARKLAGERANSLUTNA VÄRMEPUMPSYSTEM FÖR KLIMATISERING AV BYGGNADER

OPTIMERING AV MARKLAGERANSLUTNA VÄRMEPUMPSYSTEM FÖR KLIMATISERING AV BYGGNADER ISSN 1652-6007 INSTALLATIONSTEKNIK Rapport R2010:02 OPTIMERING AV MARKLAGERANSLUTNA VÄRMEPUMPSYSTEM FÖR KLIMATISERING AV BYGGNADER Per Fahlén, Saqib Javed och Johan Claesson Göteborg Juni 2010 CHALMERS

Läs mer

MERITFÖRTECKNING (anno april 2007)

MERITFÖRTECKNING (anno april 2007) Torsten Dilot Född 1962 Civilstånd Bostadsort Gift MERITFÖRTECKNING (anno april 2007) Västerås Sammanfattning Har erfarenhet från främst kärnkraftsbranschen men även från den medicintekniska branschen

Läs mer

CAE- ETT CENTRALT VERKTYG I MASKININGENJÖRSUTBILDNINGEN

CAE- ETT CENTRALT VERKTYG I MASKININGENJÖRSUTBILDNINGEN Examensarbete 20 poäng D-nivå CAE- ETT CENTRALT VERKTYG I MASKININGENJÖRSUTBILDNINGEN Reg.kod: Oru-Te-EXA078-M104/06 Tomas Bäckman Maskiningenjörsprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2006 Examinator: Björn

Läs mer

Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Stiftelsen Bergteknisk Forskning Stiftelsen Bergteknisk Forskning Verksamheten2012 Verksamheten 2012 Programrådets årliga studiebesök med efterföljande programrådsmöte gick till London där två Skanska-projekt besöktes i oktober. Foto:

Läs mer

KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens personal. Vi ger också kompletterande kärnteknisk utbildning på högskolenivå.

KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens personal. Vi ger också kompletterande kärnteknisk utbildning på högskolenivå. PRODUKT- OCH TJÄNSTEKATALOG Utgåva 2012 KSU utbildar och kompetensutvecklar kärnkraftverkens personal. Vi ger också kompletterande kärnteknisk utbildning på högskolenivå. Den här katalogen innehåller

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

CHALMERS Vindkraftsforskning. Ola Carlson. 20110413 Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik

CHALMERS Vindkraftsforskning. Ola Carlson. 20110413 Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik CHALMERS Vindkraftsforskning Ola Carlson 20110413 Institutionen för energi och miljö Avdelningen för elteknik Elteknik - forskning Tillämpade områden: 1. vindkraft 2. transmission, distribution 3. el-

Läs mer

Foto: Gunnar Britse VINDKRAFT. Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003

Foto: Gunnar Britse VINDKRAFT. Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003 Foto: Gunnar Britse VINDKRAFT Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003 VINDKRAFT Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003 Sammanställd av Åsa Elmqvist TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

Kurser och Seminarier Hösten 2007. Courses and Seminars Hösten 2007

Kurser och Seminarier Hösten 2007. Courses and Seminars Hösten 2007 Kurser och Seminarier Hösten 2007 JoR AB har nöjet att inbjuda Dig till följande kurser och seminarier under våren 2007! Har Du inte möjlighet att delta just nu så rekommenderar vi att Du bokmärker denna

Läs mer

En utredning av det Systemvetenskapliga programmet.

En utredning av det Systemvetenskapliga programmet. UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Kursmoment D.1, Obligatorisk arbetsuppgift, 15hp Våren 2008 Handledare: John Waterworth En utredning av det Systemvetenskapliga programmet. En studie om kontakten

Läs mer

Instruktioner för målformulering

Instruktioner för målformulering Instruktioner för målformulering Om CDIO-modellen för formulering av kursmål Inom CDIO-projektet har vi i flera år, tillsammans med Chalmers, Linköping, MIT och flera andra tekniska universitet, arbetat

Läs mer

Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner

Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör JIMMY GUSTAFSSON, BJÖRN WALHELM Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Beslutsdatum: 2011-03-08 Innehåll 1. Personal 3 2. Grundutbildning 4 3. Forskning 11 4. Forskarutbildning 19 5. Arbetsmiljö 19

Läs mer

CAD utbildningar l 2012

CAD utbildningar l 2012 CAD utbildningar l 2012 NTI CADcenter AB totalleverantör av CAD-, CAE-, CAM- och PDM-lösningar NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Slutrapport för EFFSYS 2

Slutrapport för EFFSYS 2 Slutrapport för EFFSYS 2 Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpsystem Effsys 2 2006-07-01 2010-08-31 Eric Granryd Erik Björk Ordförande i programstyrelsen Programsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-10-21 1 (34) Plats och tid Forsmarks kärnkraftverk, informationsbyggnaden, kl 9.00-11.45 Beslutande Anna-Lena Söderblom (M) ordförande Anders Bäckström (M) Bertil Alm (C) Rune Nilsson (FP) Barbro

Läs mer

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth

Sammanfa&ning. Inriktning. Erfarenhet. CV Johan Groth Sammanfa&ning Johan är resultatorienterad, strukturerad och har bred kompetens inom verksamhets-, organisations- och affärsutveckling. Han har lång erfarenhet av avancerade uppdrag inom privat, offentlig

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

Redovisning av åldringsrelaterade tidsberoende analyser för långa drifttider i samband med återkommande helhetsbedömningar

Redovisning av åldringsrelaterade tidsberoende analyser för långa drifttider i samband med återkommande helhetsbedömningar Sida: 1/21 UTREDNINGSRAPPORT Datum: 2012-04-04 Dok nr: SSM2012-1302 Författare: Björn Brickstad Samråd: Peter Ekström, Kostas Xanthopoulos Fastställd: Lars Skånberg, ckr Redovisning av åldringsrelaterade

Läs mer

BIM I SAMSPEL MED FEM

BIM I SAMSPEL MED FEM BIM I SAMSPEL MED FEM Arber Sulejmani Bedri Sallova Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet, 2012 Rapport TVBK - 5205 Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska

Läs mer