CURRICULUM VITAE. för. Stig Sandström 1 EXAMINA PUBLICERADE ARBETEN, INTERNA SKRIFTER MM KURSER...2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CURRICULUM VITAE. för. Stig Sandström 1 EXAMINA...2 2 PUBLICERADE ARBETEN, INTERNA SKRIFTER MM...2 3 KURSER...2"

Transkript

1 för Stig Sandström Född: Civilstånd: Befattning: Språk: Placering: 1947 i Göteborg Gift Chefsingenjör (Chief Engineer) Engelska och Tyska (delvis) Datum: 16 November 2000 INNEHÅLL 1 EXAMINA PUBLICERADE ARBETEN, INTERNA SKRIFTER MM KURSER ANSTÄLLNINGAR Institutionen för hållfasthetslära - Chalmers Tekniska Högskola Esso Chemicals AB / STATOIL PETROKEMI AB (1986) / BOREALIS AB (STATOIL/NESTE 1994) Koncernuppdrag - Esso Chemicals Koncernuppdrag - STATOIL (Stationerad i ) Utstationering till TEK-IGT/FTEK/ING-MASK, Forus, Stavanger Koncernuppdrag - STATOIL och Borealis (Stationerad på Krackern i ) EGEN FÖRETAGSVERKSAMHET (SSM Engineering) UNDERVISNING KONFERENSER - VERBAL PRESENTATION Sida 1 av 9

2 1 EXAMINA - Civilingenjörsexamen - Skeppsbyggnadsteknik Chalmers Tekniska Högskola, Teknologie Licentiatexamen - Hållfasthetslära Chalmers Tekniska Högskola, PUBLICERADE ARBETEN, INTERNA SKRIFTER MM - Licentiatavhandling Chalmers Tekniska Högskola, VIBRATION ANALYSIS OF A HEAT EXCHANGER TUBE ROW WITH ADINA, Computers & Structures, Vol 26, No. 1 / 2, pp , SUDDEN LOSS OF ROTOR BLADE FROM WIND POWER TURBINE - CALCULATION OF MAXIMAX RESPONSE SPECTRA, Journal of Sound and Vibration, Vol 80, No 1, pp 81-96, LOSS OF ONE ROTOR BLADE FROM WIND POWER TURBINE - Maximum response of 1-dof system to a transient phase-shifted sinusoidal load, skrift F 65, Institutionen för hållfasthetslära, CTH, Manual till SEKTION - ett datorprogram för beräkning med ABC80 av tvärsnittsfaktorer hos balkar, skrift U42, Institutionen för hållfasthetslära, CTH, VIERENDEELBALKENS LÄGSTA EGENFREKVENS - en jämförelse mellan approximativ skjuvbalksteori och exakt ramteori enligt Euler-Bernoulli, Institutionen för hållfasthetslära, CTH, RÖRELSEMÄNGDENS RADIELLA FÖRDELNING I VÄTSKESTRÅLE I GAS - en litteraturstudie, Institutionen för hållfasthetslära, CTH, KOMPENDIUM - HÅLLFASTHETSBERÄKNING AV RÖRSYSTEM, 1988, 1990; Stavanger KOMPENDIUM - VIBRATIONER I MEKANISKA SYSTEM, 1996, KOMPENDIUM - HÅLLFASTHETSLÄRA, KURSER - Forskarutbildning, Chalmers Tekniska Högskola, Finit Elementmetod, Efterprövningsbevis Chalmers Tekniska Högskola, Sida 2 av 9

3 3 KURSER - Forts - Utmattningshållfasthet - praktisk dimensionering, STF:s ingenjörsutbildning, CAE i praktiken, Göteborgs Datacentral, Maskinvibrationer, Vibrationsteknik AB, BSK - norm för stålkonstruktioner, Bygg-och fastighetssektorns fortbildningsinstitut, Praktisk modanalys, DNV Ingemansson Akustik - Mekanik, Utmattning - teori, provning och dimensionering, Skandinavisk Företagsutbildning AB, Ledarskap och Positiv Påverkan, Utbildningshuset, Pulsation and Vibration Control in Plant Piping Systems, Machinery and Piping Dynamics International, Grundläggande kurs i säkerhet vid offshorearbete (Leiro I & III), Chalmers Tekniska Högskola, Pulsation Seminar, Pipeline and Compressor Research Council, Kurser i säkerhet vid offshorearbete (Leiro II) - Livbåtsstup, Nutec, Selskapsintern sikkerhetsopplæring, STATOIL, Helikopterevakuering, Nutec, Evakuering med SKYSCAPE, Nutec, Dynamic Testing of Structures, Brüel & Kjær, Modal Analysis - Theory, Testing and Application, Brüel & Kjær, Spotlight on Managers, Borealis Corporation, internkurs, Engelska: Certificate in Advanced English, University of Cambridge, Local Examinations Syndicate, june Repetitionskurs: Säkerhet vid offshorearbete (Leiro I & III), Nutec, Trondheim, Brottmekanik, SAQ KONTROLL AB, CAD med SolidWorks, MP Engineering AB, Sida 3 av 9

4 4 ANSTÄLLNINGAR 4.1 Institutionen för hållfasthetslära - Chalmers Tekniska Högskola Doktorandstudier (56 p forskarutbildningskurser) - Undervisning av teknologer (1/3 - tjänst) 4.2 Esso Chemicals AB / STATOIL PETROKEMI AB (1986) / BOREALIS AB (STATOIL/NESTE 1994) Tekniska utredningar, Hållfasthets- och vibrationsberäkningar, projektarbete Koncernuppdrag - Esso Chemicals EssoChem Europe, Brussels (Utstationering till Brüssel) - Deltaga i verifikationsarbete. Utföra hållfasthetsberäkningar och mekaniska analyser på rörledningar, tankar, värmeväxlare, stålstrukturer, rotoraxlar etc. Utföra "troubleshooting" åt driftanläggningar. Deltaga som föreläsare i kursen Mechanical Design Course EssoChem Europe (Stationerad i ) - Tekniska utredningar, hållfasthetsberäkningar Koncernuppdrag - STATOIL (Stationerad i ) Studie angående val - Piping Flexibility Computer Program - Kurs - Hållfasthetsberäkning av allmänna rörsystem - Vibrationsanalys - Vanninjektionssystemet, Gullfaks A - Utveckling & Implementering av datorprogrammet TORSVIB - beräkning av torsionskritiska varvtal för roterande axlar - Vibrationsrisker - Superinjektor, Gullfaksfältet - Vibrationsanalys - Oljeproduktionsledningar, Gullfaks A - Lokala korrosionsskador - Rör, Kårstø - Förstudie - Rörledningar, Gasinjektion, Statfjord A Utstationering till TEK-IGT/FTEK/ING-MASK, Forus, Stavanger Nätverksledare i Mekanik, Statoil A/S - Vibrationsanalys - Vanninjektionssystemet, Gullfaks B - Vibrationsanalys - Vanninjektionssystemet, Veslefrikk - Vibrationsanalys - Oljeproduktionsledning, Statfjord A - Beräkning - Pressure Vessel Heads, Zeepipe - Beräkning - Rörledningar, Kårstø - Kontrollberäkning - Buckling av tanktak, - Pressure Surge - Rörledning mellan SNORRE och Statfjord A - Beräkning - Rörledningar, Sleipner Crossover, Kårstø - Akustiskt Inducerad Utmattning - Fackelledning, Sida 4 av 9

5 4.2.3 Utstationering - forts # - Verifikation - Finit Elementberäkningar på ventilhus 40" Landfall Gate Valve, Zeepipe - Beräkning - Rörledningar, USK-projekt, Kårstø - Akustiskt Inducerad Utmattning - Kårstø samt F&U Trondheim - Verifikation - Finit Elementberäkningar på högtrycksvärmeväxlare, SU-projektet (Heatric Ltd, SHELL, BP & STATOIL) - Beräkning - Rörledningar, Hydratanläggning, Kårstø - Tryckslag - Vanninjektion, Gullfaks B - Leda verifikationsarbete - Rörledningar, EUROPIPE, Plattform 16/11 - S & E - Vibrationsproblem - Rör & Struktur, Övervaka förstärkningsarbeten, USKprojekt, Kårstø Koncernuppdrag - STATOIL och Borealis (Stationerad på Krackern i ) Uppföljning av vibrationsmätningar - Rör & Struktur, USK-projekt, Kårstø - Vibrationsutredning - Rörledningar vid regenereringskompressor, Kårstø - Vibrationer/utmattning av termolommer, Kårstø - Akustiskt inducerad utmattning i nedblåsningsledning, TROLL-projektet - Finit Elementanalys av 6" fläns - Beräkning av temperatur och spänningsfördelning vid flashing, Borealis Beeringen, Belgien - Vibrationsutredning - Klena avstick (LT'er), Gullfaks B Akustiskt Inducerade Vibrationer - Nedblåsningsledning, Statfjord A - Akustiskt Inducerade Vibrationer - Fackelsystem, NORNE-projektet - Vibrationsutredning - Rörsystem Gasproduktion, Gullfaks C - Vibrations- och bullerutredning - Recirkulation, Statfjord A - Akustiskt Inducerade Vibrationer - Högtrycks Fackelsystem, Gullfaks C - Speciella problem på tryckbehållare - Buckling, Lokala laster på skal etc, Borealis PolyEten (PE), - Finit Elementanalys av högtrycks intensifier, Borealis PE, - Ovalisering av krackugnstuber - Finit Elementanalys, STATOIL F&U Trondheim och Borealis Porvoo, Finland - Dynamisk analys av Portalkran, Borealis PE, Utvärdering av Värmeväxlarvibrationer, Heidrun - Utvärdering av Värmeväxlarvibrationer, Gullfaks C - Buckling av oljecistern, Borealis PE, - Div hållfasthetsanalyser av rörsystem, Borealis PE, - Ickelineär Finit Elementanalys av krackungstuber (krypning), Borealis Kracker (KR), - Elastisk-Plastisk Finit Elementanalys av sprucken högtemperaturfläns, Borealis Kracker (KR), - Vibrationer i 2:a steg exportgaskompressor med rörsystem, Heidrun Nätverksledare i Mekanik, Borealis - Vibrationer i rörsystem för Produsert Vann, Statfjord B & C - Ickelineär Finit Elementanalys av högtrycks intensifier - analys av tätningsoch kontakttryck, Borealis PE, Sida 5 av 9

6 4.2.4 Koncernuppdrag - STATOIL och Borealis - forts - Vibrationsanalys av havererad plattvärmeväxlare, Borealis Kracker, Lämnar företaget på egen begäran för att arbeta i eget företag 5 EGEN FÖRETAGSVERKSAMHET (SSM Engineering) Utveckling av datorprogram för dimensionering och stabilitetsberäkningar av hydraulcylindrar, Vaggeryds Mekaniska Verkstad AB, Vaggeryd - Diverse små privata beräkningsuppdrag under tiden som doktorstuderande vid Institutionen för Mekanik och Hållfasthetslära, Chalmers Tekniska Högskola Detaljerad spänningsanalys av övergång mantel/gavel på hydraulcylinder, Olander Sjöstrand & Co, Göteborg Kursverksamhet vid Semcon, Rördesign och AMU, se avsnitt 6 UNDERVISNING nedan Kursverksamhet vid MiROi Utbildning i Göteborg KB, se avsnitt 6 nedan - Beräkningar & analys av rörledningar, ABIK Industrikonstruktioner AB, Göteborg - Beräkningar & analys av Containervagn, IKG West AB, Göteborg Detaljerad hållfasthetsanalys av rörupphängningar, (koncentrerad last på skal), ABIK Industrikonstruktioner AB, Göteborg - Skalbuckling av reaktortank, ABIK Industrikonstruktioner AB, Göteborg - Rådgivning för vibrationstestning av utrustning, Consilium Marine AB, Göteborg - Kursverksamhet vid MEDESO KB, Västerås, se avsnitt 6 nedan Minimering av laster från rörsystem på pumpstudsar, ABIK Industrikonstruktioner AB, Göteborg - Kursverksamhet vid Semcon Engineering AB,, se avsnitt 6 nedan - Hållfasthetsanalys av kollisionslaster på stålram till baksäte i bil (Volvo), Autoliv Mekan AB & Jotech Design AB, Göteborg - Dämpning av vibrationer i huvudångledningar på Ringhals Kärnkraftverk Reaktor 3, ABB STAL AB, Finspång - Vibrationsanalys av havererad plattvärmeväxlare, Borealis KR AB - Uppgradering av tryckkärl, Statfjord C, STATOIL A/S - Vibrationsutredning på sjövattenledningar, Sleipner, STATOIL A/S - Finit Elementanalys på övergång studs-skal, Borealis KR AB samt ABB AB Sida 6 av 9

7 5 EGEN FÖRETAGSVERKSAMHET - forts Godkännande av metoder för hållfasthetsberäkningar och procedurer använda av Furmanite International Ltd Sverige vid arbete för Borealis - Kontroll av vibrationer i värmeväxlare, Borealis KR AB - Div hållfasthetsberäkningar av rörsystem, Borealis PE AB - Kontroll av vibrationer i rekomressionsslinga, STATOIL Gullfaks A - Akustiskt inducerade vibrationer i Processgenerator, NESTE OXO AB - Dynamisk analys (transienta laster från tippning av containrar) av ramverk till packstation 3 & 4, Borealis PE AB - Beräkningar av kryphållfasthet i krackugnstuber, Borealis KR AB - Akustiska problem i avlopp, STATOIL TROLL A - Dämpning av vibrationer i huvudångledningar på Ringhals Kärnkraftverk Reaktor 4, ABB STAL AB, Finspång - Analys av förväntade vibrationsnivåer på huvudångledningar vid turbinsnabbstopp vid Ringhals Kärnkraftverk Reaktor 3, ABB STAL AB, Finspång - Utvärdering och analys av fjäderhängare på huvudångledningar vid Ringhals Kärnkraftverk Reaktor 3, Vattenfall Ringhals - Tryckslagsberäkningar i lastnings- & lossningsledning, Borealis PE AB - Rörvibrationer i recirkulationsslinga, STATOIL A/S, KÅRSTØ - Vibrationsberäkningar å pump- och caissonrör; STURE Crude Upgrade Project, P Å KONSULT AB & SKANSKA AB Analys av vibrationer i tubvärmeväxlare, SCEP (Steam Cracker Expansion Project), Borealis KR AB - Analys av Ångledning mellan Borealis Kracker - Poyleten, Semcon Engineering West AB - Analys av rörledningar, BORSTAR Project, Borealis PE AB - Analys av högtrycksrörledningar, Borealis PE AB - Analys av akustiskt inducerad utmattning, SCEP, Borealis KR AB - Beräkning av trycklast/transient vid haveri av tryckkärl, KONTIKAB AB Göteborg - Ickelineär Finit Elementanalys av högtrycks intensifier - analys av tätningsoch kontakttryck, Borealis PE, - Finit Elementanalys av Silo till Borealis AB, P Å KONSULT AB & Interpipe Contractors AB - Utmattnings- och brottmekanisk analys av vätgasbehållare tillsammans med utförande av dispensansökan hos ASS, Borealis KR, - Analys av tryckslag i propanleveranssystem, Borealis PE AB - Vibrationsanalys av rörledningar i ångsystem, STATOIL Metanolprojekt - Kursverksamhet vid ABIK AB, Göteborg, se avsnitt 6 nedan - Svängningsberäkningar på destillationstorn, Borealis KR, - Sprödbrottsanalys vid avspänningsglödgning, Borealis KR, - Deltagit som mekanisk specialist i olika frågeställningar, SCEP (Steam Cracker Expansion Project), Borealis KR, Kursverksamhet vid MP Engineering, Värnamo, se avsnitt 6 nedan - Arbetsmarknadsutbildning, Vision Education, se avsnitt 6 nedan - Marknadsundersökning - Ankringssystem för flytande offshoreplattformar, DEBEIL-MYRÉN BVBA-SPRL, Bryssel, Belgien Sida 7 av 9

8 5 EGEN FÖRETAGSVERKSAMHET - forts - Analys av akustisk inducerad utmattning i fackelledningar, Borealis KR, - Deltagit i haveriutredning å krypskador i krackugn, Borealis KR, Pågående arbeten - Kursverksamhet vid MP Engineering, Värnamo, se avsnitt 6 nedan - Hållfasthetsanalyser å krackugnstuber, Borealis KR, - Elastoplastisk Finit Elementanalys av övertryckt rörledning, Borealis KR, - Deltager i haveriutredning ang utmattningssprickor i Coldbox (värmeväxlare), Borealis KR, - Vibrationer i mekaniska system, kurs vid MEDESO KB, Västerås 6 UNDERVISNING Räkne- och konstruktionsövningar för teknologer vid Institutionen för Skeppsmaskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola - Teknologi, Göteborgs Tekniska Institut (GTI) Institutionen för Mekanik och Hållfasthetslära, Chalmers Tekniska Högskola - Räkne- och konstruktionsövningar för teknologer på Maskinteknik (M), Skeppsbyggnadsteknik (S), Kemiteknik (K), samt Elektroteknik (E) i följande grundkurser: - Hållfasthetslära del A och B (M) - Hållfasthetslära (K, E) - Skivor, Plattor och Skal (M, S) - Strukturmekanik (M, S) - Strukturdynamik (M, S) - Finit Element Metod (M, S) - Räkne- och konstruktionsövningar för teknologer vid Institutionen för Maskinelement, Chalmers Tekniska Högskola 1979 Föreläsningar och räkneövningar i kursen "Grundkurs i Hållfasthetslära", Rördesign i Göteborg 1980 Föreläsningar och räkneövningar i kursen "Grundkurs i Hållfasthetslära", Esso Chemical AB Föreläsningar och räkneövningar i kursen "Hållfasthetslära - högre utbildning för Ingenjörer", Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV), Göteborg/Kungälv Sida 8 av 9

9 6 UNDERVISNING - forts 1981 Allmän hållfasthetslära för konstruktörer, Rördesign i Göteborg AB 1983 Delaktig i kursen Mechanical Design Course, EssoChem Europe, Brussels 1991 Grundläggande PC-utbildning, Maskin & Elektro, IGT, STATOIL, Stavanger Kursen Hållfasthetsberäkning av allmänna rörsystem är given i olika utföranden vid: - STATOIL A/S (via Nätverk MEKANIK), Semcon Engineering AB,, Rördesign AB,, STATOIL PETROKEMI AB,, STATOIL A/S (via Nätverk MEKANIK), AMU, Uddevalla, Borealis Polyeten/Kracker,, Borealis Polyeten, Rønningen (Bamle), Semcon Engineering AB,, ABIK AB, Göteborg, Mekanik & Hållfasthetslära - Omskolningskurser, MiROi Utbildning i Göteborg KB 1996 Vibrationer i Mekaniska System, MEDESO KB, Västerås Finit Elementmetod med CosmosWorks, MP Engineering AB, Värnamo - Materiallära, arbetsmarknadsutbildning i Lysekil, Vision Education AB Karlstad - Normer och Standarder, arbetsmarknadsutbildning i Lysekil, Vision Education AB Karlstad 7 KONFERENSER - VERBAL PRESENTATION - Svenska Mekanikdagar i Göteborg, Maj Svenska Mekanikdagar i Luleå, Oktober Sixth ADINA Conference, MIT, Cambridge MA, U S A, June Spänningsfördelning i rörböjar, CAEPIPE-seminarie, PROMPT DATA AB, Göteborg, November Vibrationsproblem och dess lösningar i rörsystem, CAEPIPE-seminarie, MEDESO KB, Västerås, Mars Olika seminarier inom mekanikområdet såsom hållfasthet, vibrationer buckling, FEM, tryckslag samt andra mekaniska problem och dess lösningar, Nätverksmöte i Mekanik, Esso Chemicals, STATOIL A/S och Borealis AB, Sida 9 av 9

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT

Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT KURSPROGRAM 2008 Material, form och kraft (VSM131, 9hp) Mål Målet med kursen är en fördjupad formförståelse; en förståelse om samspelet mellan material, form

Läs mer

Westin Elkonsult AB. Curriculum Vitae JONAS WESTIN. Född 1971

Westin Elkonsult AB. Curriculum Vitae JONAS WESTIN. Född 1971 (2008-05-02) 1 (5) JONAS WESTIN Född 1971 Utbildning 1990-1992 Elkraftteknisk linje 80p, Teknisk Högskola, Mälardalens högskola, Ludvika. 1987-1990 3 årig elteknisk linje, Tekniskt gymnasium i Arvika,

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Kompetens. 232 51 Åkarp. torgny.sternsjo@gmail.com. www.sternsjo.se

Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Kompetens. 232 51 Åkarp. torgny.sternsjo@gmail.com. www.sternsjo.se CV Torgny Sternsjö Kontaktuppgifter Namn: Torgny Sternsjö Födelsedata: 65-08-08 Adress: Kullavägen 20 232 51 Åkarp Hemtelefon: 040-914030 Mobiltelefon: 0709-218018 E-post: torgny.sternsjo@gmail.com Web:

Läs mer

Utbildningsplan för Civilingenjör i maskinteknik (300 högskolepoäng) Master of science in mechanical engineering. (300 ECTS credits)

Utbildningsplan för Civilingenjör i maskinteknik (300 högskolepoäng) Master of science in mechanical engineering. (300 ECTS credits) Utbildningsplan för Civilingenjör i maskinteknik (300 högskolepoäng) Master of science in mechanical engineering. (300 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid

Läs mer

Utbildningsplan för civilingenjörsutbildning i Teknisk design

Utbildningsplan för civilingenjörsutbildning i Teknisk design Diarienr: 2003:15 Utbildningsplan för civilingenjörsutbildning i Teknisk design Inrättande Styrelsen för Mitthögskolan har 2003-10-20 beslutat att från höstterminen 2004 inrätta ett utbildningsprogram

Läs mer

Martin Larssons produkt- och tjänsteutbud

Martin Larssons produkt- och tjänsteutbud Martin Larsson Ett företag presenterar sig 75 år av erfarenhet har givit oss kunskaper som krävs för att erbjuda kundanpassade lösningar för teknisk krävande system och funktioner till industrin. Företaget

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

A.Jensen Ingengör AB CV

A.Jensen Ingengör AB CV Namn Name Adress Adress Land Country Personal Information: A.Jensen Ingengör AB CV Anders Jensen Krokusvägen 2 SE-618 31 Kolmården Sverige Sweden Född Born 1960 Telefon Phone +46 (0) 70-399 10 12 E-mail

Läs mer

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers 2010-01-21

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers 2010-01-21 Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum Chalmers 2010-01-21 Innehåll Varför ett Vindkraftstekniskt Centrum Mål Deltagare Organisation Forskningsområden Samverkan med Västra Götalandsregionen Internationell

Läs mer

1980 Civilingenjör Elkraft, Chalmers Tekniska högskola. 1998 1998 IEEE Industry Applications Conference, St. Louis 12-15 oktober, 1998.

1980 Civilingenjör Elkraft, Chalmers Tekniska högskola. 1998 1998 IEEE Industry Applications Conference, St. Louis 12-15 oktober, 1998. CURRICULUM VITAE Namn KARLÉN Olof Födelsedatum 6 Oktober 1954 Nationalitet Svensk Nuvarande befattning Språkkunskaper Egen företagare Karlén Engineering Svenska, Engelska, Tyska Utbildning 1980 Civilingenjör

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik Utbildning med Steel Högskoleingenjör Materialteknik Högskoleingenjör i Materialteknik är en utbildning som kommer att ge dig ett roligt och omväxlande jobb med möjlighet att göra karriär, fortsätta utvecklas

Läs mer

Programinformation för. Civilingenjör i maskinteknik, 300 högskolepoäng

Programinformation för. Civilingenjör i maskinteknik, 300 högskolepoäng Programinformation för Civilingenjör i maskinteknik, 300 högskolepoäng (Master of Science in Mechanical Engineering, 300 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av utbildningsansvarig på sektionen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

MERITFÖRTECKNING (anno april 2007)

MERITFÖRTECKNING (anno april 2007) Torsten Dilot Född 1962 Civilstånd Bostadsort Gift MERITFÖRTECKNING (anno april 2007) Västerås Sammanfattning Har erfarenhet från främst kärnkraftsbranschen men även från den medicintekniska branschen

Läs mer

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen.

Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Nedan följer en guide till hur ansökningsblanketten ska fyllas i. Vänligen följ detta för att underlätta handläggningen. Spara din ifyllda ansökan som Förnamn_Efternamn.docx Spara ej som pdf. Som en liten

Läs mer

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY

ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY ÖMV AB AN OSTP GROUP COMPANY Antal anställda: 65 Omsättning cirka: 90-100 MSEK PRODUKTION ÖMV är specialiserade på att producera processutrustning i rostfritt stål. Företagets produkter är uppdelade i

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och levererar ingenjörstjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar främst inom affärsområdena

Läs mer

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V CONMORE KUNSKAP, TRYGGHET OCH TEAM SPIRIT CONMORE ÄR DEN TRYGGA INGENJÖRSBYRÅN INOM PRODUKT- UTVECKLING MED MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING, KONSTRUKTION, PROVNING OCH KVALITET. I SAMVERKAN

Läs mer

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Matematik (som stödjer ellära och elmaskiner) Vektorer, grafisk framställning Algebra Trigonometri Ekvationer Funktioner 20p Processkunskap samt säkerhetsutbildningar

Läs mer

Embedded systems at the ITM-

Embedded systems at the ITM- Embedded systems at the ITM- school Prof Mats Hanson Machine Design Mechatronics Divison ITM matsh@kth.se Tel 08-790 6309 1 1 Kandidat Master Civ. Ing. Söka - Behörighet Maskinteknik Design och produktframtagning

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare Arbetsmarknadsdag 2014-11-04 Lars Johansson, företagsrådgivare Ett av alla teknikföretag Gemensam nämnare? I en globaliserad värld är kreativitet Sveriges styrka En miljon jobb och nästan hela exporten

Läs mer

- Personlig teknik med totalekonomi

- Personlig teknik med totalekonomi - Personlig teknik med totalekonomi Presentation av Alingsåskontoret Pär Stenberg, delägare Projektledning, upphandling, process, design. Emil Lingehed, processingenjör Process, beräkningar, utredningar.

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Kurser i plastsvetsning. Academy

Kurser i plastsvetsning. Academy Plastsvetsning GPA Academy Kurser i plastsvetsning Academy Vårt kursutbud Här finner du vårt kursutbud i det vi kallar för GPA Academy, detta är de standardkurser vi har. Finner du inte det du söker så

Läs mer

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK Henrik Sandberg (hsan@kth.se) Reglerteknik EES Osquldas väg 10, plan 6 Dagens program Kursinformation Reglerteknik konsten att styra Inledande

Läs mer

Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år

Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år Läsordning 2015/16 - Sjökapten 4 år K1 K2 K3 K4 Matematik 1 GS Grundl Säkerhet Fartygskonstruktion och stabilitet Tillämpad Matematik och mekanik Terrester Navigation Maritim engelska Tidvatten Radar ochsjövägsregler

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Om Ocean Energy Centre

Om Ocean Energy Centre Om Ocean Energy Centre Vårt uppdrag är att främja havsenergiindustrin i Sverige och internationellt Vi tillhandahåller en öppen innovationsplattform för samarbete och informationsutbyte mellan industrins

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP : Hur får man ihop ett elsystem med olika produktionsslag? och får det att fungera tillsammans? Vattenpaketet Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP Vågkraft Teknik

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Uppföljnings- och Alumni-undersökning. bland personer som tagit doktorsexamen. vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998.

Uppföljnings- och Alumni-undersökning. bland personer som tagit doktorsexamen. vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998. Uppföljnings- och Alumni-undersökning bland personer som tagit doktorsexamen vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998 Resultatrapport 2006-04-28 Skrivkraft Magnus Lindgren Uppföljnings- och Alumni-undersökning

Läs mer

Makes Industry Grow. IIWs rekommendationer för utmattnings-dimensionering av svetsade konstruktioner, SK7

Makes Industry Grow. IIWs rekommendationer för utmattnings-dimensionering av svetsade konstruktioner, SK7 Kurskatalog 2011 Utformning av svetsade plåtkonstruktioner Måndag - onsdag den 17-19 jan 2011 kl. 8-17 (18 på tis) Kurs i Svetsteknik Måndag - onsdag den 31 jan 2 feb 2011 kl. 9-17 Design for Purpose of

Läs mer

Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga

Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga CURRICULUM VITAE Namn Lars Sandholm Kontaktuppgifter E_post: lars.sandholm@prokomp-projekt.se Mobil: 0703 78 43 75 Adress: Bennebolsgatan 34, 163 50 Spånga Nationalitet Svensk Födelseår 1960 Utbildning

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Onsdag den 22 augusti 2012 kl 8:30-13:30 i V. Examinator: Bitr. Prof.

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Onsdag den 22 augusti 2012 kl 8:30-13:30 i V. Examinator: Bitr. Prof. Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Onsdag den 22 augusti 2012 kl 8:30-13:30 i V Examinator: Bitr. Prof. Louise Olsson Louise Olsson (031-722 4390) kommer att besöka tentamenslokalen

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott Årsstämma i Saab AB (publ) den 7 april 2011 Information om föreslagna styrelseledamöter Ledamöter föreslagna till omval Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet Swedish Institute of Computer Science Swedsoft i samarbete

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet

EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet 2004-10-06 EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet Bakgrund År 1975 deltog jag i ett informationsmöte i Bryssel

Läs mer

Yrkeserfarenhet. Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se

Yrkeserfarenhet. Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se CV Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se Yrkeserfarenhet 2007/08 2007/01 2006/10 Egenföretagare Koteko ProjektStyrning AB 2006- Projektledare för

Läs mer

Specialist på projektverksamhet

Specialist på projektverksamhet Specialist på projektverksamhet Håkan Olsson Födelseår 1961 Telefon: 0737316302 Adress: Kastanjegatan 20 E-post: hakan.olsson@p4m.se Sammanfattning Under mitt arbetsliv har min passion har mer och mer

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK Utbildningsplan dnr CF 52-134/2008 Sida 1(7) CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG CNC Technician Programme, 120 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Strukturdynamiska simuleringar och PDE

Strukturdynamiska simuleringar och PDE Strukturdynamiska simuleringar och PDE Staffan Häglund 4 november 2014 Staffan Häglund Strukturdynamiska simuleringar och PDE 4 november 2014 1 / 16 Struktur Struktur Om FS Dynamics Exempel, vad kan man

Läs mer

Deltagande i olika former av studier

Deltagande i olika former av studier Deltagande i olika former av studier 9 Vill inte vara med Avsluta intervjun Text i kursiv stil är instruktioner till intervjuarna som skall synas i DATI och behöver bara läsas upp för den intervjuade personen

Läs mer

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7

Regional vätgassamverkan öppnar för f r deltagande i FP7 Regional vätgassamverkan v öppnar för f r deltagande i FP7 Erfarenheter och planer från n SamVäte, J Vätgasgruppen V ETC Agenda Presentation av projektet SamVäte och Vätgasgruppens verksamhet Planerna

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Klicka på "X-et" nedan eller företagsnamnet för att få fram adressuppgifter m.m.

Klicka på X-et nedan eller företagsnamnet för att få fram adressuppgifter m.m. MILJÖPROVNINGSRESURSER Klicka på "X-et" nedan eller företagsnamnet för att få fram adressuppgifter m.m. KYLKAMMARE, FRYSBOXAR VÄRMEKAMMARE TEMP.-VÄXLING / -ÄNDRING KLIMATSKÅP TRYCK, LUFT/VATTEN SOLBESTRÅLNING

Läs mer

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006 Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 26 Institution / Enhet / Kostnadsställe Inkomst 4 Inkomst 5 Inkomst 6 Preliminärt Diff Tak-

Läs mer

Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits)

Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits) Utbildningsplan för Produktutveckling (120 högskolepoäng) Product Development (120 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola

Läs mer

Riktiga experter på IR-teknik. Stefan Sjökvist www.termisk.se

Riktiga experter på IR-teknik. Stefan Sjökvist www.termisk.se Riktiga experter på IR-teknik Utvecklar och tillhandahåller kvalificerade produkter och tjänster inom IR-teknik och värmeöverföring. Stefan Sjökvist www.termisk.se Agenda Termisk Systemteknik Värmekameror

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Söderhamn, centralt i Sverige! Tillverkningsföretaget Process Produkter Köpet av Process Produkter Varför köpa ett företag? Kort presentation

Läs mer

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 2 av 17 Innehåll 3 av 17 Konsumentpolitiska målet Konsumentverkets utbildningsverksamhet Vårt utbud 4 av 17 Ansökan Vem kan söka? Hur fördelas kursplatserna? Hur

Läs mer

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1 Rikta in dig på en karriär som högskoleingenjör i kärnkraftteknik www.karnkraftteknik.se RIKTA IN DIG PÅ EN KARRIÄR SOM HÖGSKOLEINGENJÖR I KÄRNKRAFTTEKNIK Vill

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I MASKINTEKNIK PÅ CHALMERS Sveriges ppuläraste ch största civilingenjörsutbildning i maskinteknik Maskinteknik MIKAEL ENELUND, PROGRAMANSVARIG Ansvarig för utbildningen, helhet,

Läs mer

Akustisk forskning för hållbar utveckling

Akustisk forskning för hållbar utveckling Akustisk forskning för hållbar utveckling Klas Hagberg Industriellt byggande och trämanufaktur 27 oktober 2011 Klas.hagberg@sp.se Klas.hagberg@wspgroup.se Akustisk forskning för en hållbar utveckling Det

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Energieffektiviseringens roll i utveckling av kemiklustret i Stenungsund

Energieffektiviseringens roll i utveckling av kemiklustret i Stenungsund Heat and Power Technology Dept of Energy and Environment Energieffektiviseringens roll i utveckling av kemiklustret i Stenungsund Simon Harvey Professor i industriella energisystem Institutionen för energi

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Årsstämma i Saab AB den 8 april 2014 Bilaga 4 1 (6) Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Föreslagna styrelseledamöter för omval Ordförande i SEB, Ordförande i Electrolux AB, Ordförande

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om installation av CO 2 -anläggning i köksventilation; beslutade den 8 februari 2001. Sjöfartsverket föreskriver 1 följande

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Order från Andritz Oy (09.09.2014) Ställning leverans till pannanläggning i Mjölby (27.08.2014)

Order från Andritz Oy (09.09.2014) Ställning leverans till pannanläggning i Mjölby (27.08.2014) Order från Andritz Oy (09.09.2014) Order gällande isolering av PO-Reaktor på Södra Cells bruk i Mönsterås. Reaktorn är ca 55 m hög och arbetet omfattar en isoleringsyta på drygt 1200 m2. Till detta kommer

Läs mer

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll

Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Från ett Reaktivt till ett Proaktivt underhåll Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Bilaga 4 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Föreslagna styrelseledamöter för omval Ordförande i SEB och Foundation Asset Management AB, Styrelseledamot

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer