Handbok för Testcenter. Enlight ET 2. Enlight Candidate. Enlight TestStation Manager med Skills Card hanterare. DF Datakörkortet AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för Testcenter. Enlight ET 2. Enlight Candidate. Enlight TestStation Manager med Skills Card hanterare. DF Datakörkortet AB"

Transkript

1 Handbok för Testcenter Enlight ET 2 Enlight Candidate Enlight TestStation Manager med Skills Card hanterare DF Datakörkortet AB Handbok för testcenter ET25 v1.0.doc

2 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION KONCEPT OCH GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER Delarna i applikationsfönstret Ikoner Organisationsträdet Medlemmar Resurser Roller Användarrättigheter Resurstilldelningar Kontohantering och resurskategorier Andra begrepp ENLIGHT CANDIDATE LOGGA IN MED TESTTAGAR-ID OCH LÖSENORD STARTEN STÄNGA PROGRAMMET KATALOGEN Välja ett test Välja en produkt RESULTAT Visa resultat ANVÄNDARPROFIL ATT GENOMFÖRA ETT TEST Testet startar Hjälpfunktionen Navigeringsfönstret Frågetyper Avbryta test Återuppta ett test Avslutning av test Resultatsidan ENLIGHT TESTSTATION MANAGER LOGGA IN STARTSIDA Testövervakarsession Snabblänkar Visa resultat ADMINISTRATION AV TESTTAGARE Information Redigera testtagarinformation Skapa nytt lösenord Återställ antalet inloggningsförsök Sök testtagare Ta över testtagare Visa skuggtesttagare Återskapa testtagare Uppdatera resultat för en produkt ADMINISTRATION AV GRUPPER Skapa ny grupp Redigera gruppinformation...31 DF Datakörkortet AB ii/49

3 3.5 GENERELL ADMINISTRATION Fliken Medlemmar Tilldelningar Rättigheter Roller Gränser RAPPORTER Skapa rapport Överskriden gräns för antal testtagare Beställningsrapport Certifikatrapport Enlight TS 122 Admin-rapport Förbrukning - detaljerad Förbrukningsrapport Gränsrapport Månadsrapport Resultatrapport Snabbrapport Testtagarrapport Tilldelningsrapport Volymrapport LOGGA UT SKILLS CARD-HANTERAREN VISA TESTTAGARE Visa resultat SÖK OCH HÄMTA TESTTAGARE NYA TESTTAGARE SALDO Beställa nya Skills Card Flytta Skills Card...46 DF Datakörkortet AB iii/49

4 1 Introduktion I denna handbok beskrivs följande delar: Enlight Candidate Enlight TestStation Manager Enlight Candidate är en modul för testtagare. Den används för att få tillgång till tester, titta på resultat och hantera den personliga profilen. Enlight TestStation Manager innehåller funktionalitet för testcenter. Med denna modul kan tester tilldelas testtagare, testtagare kan placeras i grupper och standard rapporter ger en effektiv uppföljning. 1.1 Koncept och grundläggande funktioner Delarna i applikationsfönstret Huvudfliken Huvudflikarna är de stora funktionsgrupperna som samlar funktioner som hör i hop. Vilka som är tillgängliga för en användare beror på de systemroller som användaren har. 1. Startsidan Första sidan som möter en certifierad testledare 2. Testtagare och grupper Fliken för hantering av grupper och testtagare 3. Rapporter Fliken för alla rapporter 4. Katalogen Fliken för hantering av tester och kategorier 5. Produkter Fliken för hantering av produkter 6. Skills Card Fliken för hantering av Skills Card Verktygsfältet Verktygsfältet innehåller funktioner som är tillgängliga beroende på vilken flik som användaren tittar på, men även vilken roll användaren har Trädstrukturen Trädstrukturen visar en vy över de grupper och användare som den certifierade testledareadministratören har möjlighet att se Underflikar i Testtagare och grupper Under fliken Testtagare och grupper finns det underflikar som innehåller olika typer av information om den markerade användaren eller gruppen i trädet. Medlemmar En listning av innehållet i den valda gruppen Information Generell information om den valda gruppen/testtagaren 1/46

5 Tilldelningar Information om vilka resurser den valda gruppen/testtagaren har tillgång till. Rättigheter Information om de användarrättigheter som den valda gruppen/testtagaren har tillgång till. Roller Information om vilka roller den valda gruppen/testtagaren har Ikoner Generella Hjälp öppnar ett fönster med hjälptext. Öppna Enlight Candidate Logga ut Testtagare och grupper Skapa grupp Klipp ut klipper ut den valda gruppen/testtagaren Klistra in klistrar in den utklippta gruppen/testtagaren Ta bort tar bort den valda gruppen/testtagaren (kan återskapas) Sök testtagare eller grupper Återskapa möjliggör återskapande av borttagna grupper/testtagare Ta över testtagare möjliggör övertagande av testtagare från ett annat testcenter (se även Hämta testtagare under fliken Skills Card) Uppdatera produkt 2/46

6 1.1.3 Organisationsträdet Organisationsträdet är en hierarkisk struktur med testtagare, grupper och testcenter (även Virtuella Servrar ingår i trädet). Alla testtagare, grupper, testcenter och virtuella serverar är medlemmar i den organisatoriska strukturen. Allt nedanför en medlem tillhör och ärver egenskaper av medlemmen under vilken den är registrerad. Detta inkluderar egenskaper som: Resurstilldelningar Roller Användarrättighet Det är viktigt att komma ihåg detta arv när trädstrukturen sätts upp. Det är t ex bra att lägga certifierade testledare separat från testtagarna för att förhindra oönskat arv. Organisationsträdet är för det mesta synligt på den vänstra sidan av applikationen. I trädstrukturen kan du markera och flytta medlemmar Medlemmar Det finns fyra olika typer av medlemmar i organisationsträdet: operatör (virtuell server), testcenter, grupper och testtagare. De olika medlemmarna har olika egenskaper. Testtagare Varje testtagare har sitt egen personliga testtagarkonto (TTID) Grupp En grupp är en samling medlemmar. Den kan innehålla alla typer av medlemmar, inte enbart testtagare. Syftet med grupper är att samla flera medlemmar som hör ihop, det kan vara en avdelning inom en organisation eller en grupp inom ett testcenter som delar egenskaper. Testcenter Ett testcenter har samma funktion som en grupp, men den har också extra testcenterinformation. För ett testcenter summeras kontinuerligt all användning av 3/46

7 tester. Därför är det alltid möjligt att få fram exakt information om testförbrukning för ett testcenter. Virtuell Server DF Datakörkortet är en medlem av typen virtuell server Resurser En resurs är något som kan användas av en testtagare i systemet, t ex ett test. När en resurs används skapas ett resultat. Det finns två typer av resurser: Online test Ett test som genomförs i Enlight Candidate. Test används i systemet genom att en sekvens frågor besvaras direkt online. Resultatet sparas direkt och är tillgängligt både för testtagaren och för administratören Produkter Produkter är en samling online-tester och manuella tester som krävs för att uppfylla ett visst kunskapsmål. Produkten skapas i systemet och består av de tester som finns i systemet Roller Roller definierar vad en användare har rätt att göra i systemet. Det finns flera olika roller som motsvarar olika aspekter av användning av systemet. Användare kan ha flera roller beroende på vad de är tänkt att de skall göra i systemet. Rollerna ärvs Testtagare Grundrollen för alla användare i systemet. Denna roll ger användare rätt att logga in i system, att använda online tester och att ändra informationen om sig själv. Om en användare endast har rollen Testtagare kommer Enlight Candidate-gränssnittet att öppnas vid inloggningen. Där ser användaren sina tilldelade resurser, resultat och användarinformation Administratör Den certifierade testledaren har rollen som administratör och är ansvarig för hanteringen av testtagare, grupper och testcenter. Detta inkluderar visning och ändring av information, tilldelning av resurser samt administration av användarrättigheter och roller. Det kan finnas flera certifierade testledare på ett testcenter Virtuell serveradministratör DF Datakörkortet har rollen som virtuell-server-administratör och är ansvarig för administration av den virtuella servern och de resurser som används på den virtuella servern. 4/46

8 Skills Card ansvarig Den certifierade testledaren som vanligtvis både har rollen som administratör och Skills Card-ansvarig, är ansvarig för hanteringen av Skills Card på ett testcenter. Om man har denna roll kan man skapa testtagare, koppla Skills Card och söka/hämta testtagare. I det fall den Skills Card-ansvarige också har rättigheter till testcentret går det också att beställa nya Skills Card, direkt i systemet Skills Card ansvarig Förenklat gränssnitt Denna roll ger samma rättigheter som Skills Card ansvarig, men genom det förenklade gränssnittet som endast används i övergången från Enlight TestStation Användarrättigheter Användarrättigheterna styr vilken del av det organisatoriska trädet som en användare har rätt att administrera. Om en användare har användarrättigheter för en viss grupp så kommer denna användare ha möjlighet att se gruppen och alla som tillhör den. En administratör kan inte ge mer rättigheter till någon än vad han/hon själv har. Användarrättigheter ärvs i trädstrukturen vilket gör att alla som tillhör t ex en grupp får de rättigheter som gruppen har, utöver de rättigheter som de har individuellt. Det finns tre typer av rättigheter: Läs Användarrättigheten Läs ger rättighet att se de delar av trädstrukturen som rättigheten gäller Ändra Användarrättigheten Ändra ger rättighet att ändra informationen om, lägga till och ta bort medlemmar i den del av trädstrukturen som rättigheten gäller Tilldela Användarrättigheten Tilldela ger rättighet att tilldela resurser till den del av trädstrukturen som rättigheten gäller Resurstilldelningar Resurstilldelningar är den egenskap som ger en testtagare/administratör tillåtelse att använda, tilldela eller ändra en resurs. Resurstilldelningar ärvs i trädstrukturen vilket gör att alla som tillhör t ex en grupp får de tilldelningar som gruppen har, utöver de tilldelningar som de har individuellt. Det finns tre olika tilldelningar: Använd Resurstilldelningen Använd på en resurs ger en testtagare tillåtelse att använda resursen. 5/46

9 Tilldela Resurstilldelningen Tilldela på en resurs ger möjlighet att tilldela resursen till andra grupper och testtagare i trädstrukturen. Det krävs även användarrättigheten Tilldela för de medlemmar som ska tilldelas en resurs Ändra Resurstilldelningen Ändra på en resurs ger möjlighet att ändra, ta bort eller ersätta resursen Kontohantering och resurskategorier Resurskategorier En resurskategori är en samling av resurser som hör ihop när det gäller förbrukning Enhet Varje enhet motsvarar en användning av någon resurs som tillhör en specifik resurskategori Transaktioner När enheter flyttas mellan medlemmar, t ex ges till en testtagare är det en transaktion Tillgängliga enheter Det antal enheter som kan fördelas av en administratör eller förbrukas av en testtagare Andra begrepp Slutanvändaravtal En användare godkänner ett slutanvändaravtal första gången användaren loggar in i systemet Ta bort Ta bort definierar en funktion som flyttar någonting, t ex en testtagare eller en resurs, från möjlig användning. Det är dock möjligt att återskapa dessa testtagare eller resurser Radera Radera definierar en funktion som permanent avlägsnar något ur systemet. Har t ex en resurs raderats kan den inte återskapas. Det finns starka restriktioner kring funktionen radera Obligatoriska fält Ett obligatoriskt fält måste vara ifyllt. 6/46

10 Stäng av inloggning Det är möjligt att stänga av inloggningen för ett specifikt testcenter eller en virtuell server. Det görs under fliken Gränser under Testtagare och Grupper. I det fall inloggningen är avstängd kan ingen testtagare som tillhör det testcentret eller den virtuella servern logga in. 7/46

11 2 Enlight Candidate Enlight Candidate är den del av Enlight ET2 som används av testtagare för genomförande av test och för att titta på resultat. 2.1 Logga in med Testtagar-ID och lösenord Starta din webbläsare och ange adressen till startsidan. 1. Testtagaren anger sitt Testtagar-ID och lösenord och klickar på Login-knappen (eller trycker på [Enter]). 2. Vid första inloggningen skall slutanvändaravtal godkännas. Välj land och språk för slutanvändaravtal. 3. Klicka på knappen Nästa. 8/46

12 4. Läs slutanvändaravtalet och klicka för Ja, jag godkänner slutanvändaravtalet,om du gör det. Klicka sedan på knappen Fortsätt. 5. Fyll i uppgifterna. Fält markerade med rött är obligatoriska och måste vara ifyllda. 6. Klicka på Spara-knappen när informationen är korrekt. 7. Enlight Candidate öppnas. På första sidan ser testtagaren alla sina testtilldelningar. Vid nästa inloggning krävs ingen registrering och Enlight Candidate öppnas direkt. 9/46

13 2.2 Starten När en testtagare har loggat in i Enlight ET2 startas Enlight Candidate. Testtagaren får då tillgång till tre flikar med olika användningsområden: Katalog Här visas alla tester som testtagaren har tilldelats. Starta ett test genom att klicka på det Resultat Här visas testtagarens alla resultat Användarprofil Här kan testtagaren titta på och/eller redigera informationen samt ändra sitt lösenord. Välj en flik genom att klicka på den. 2.3 Stänga programmet Klicka på ikonen Logga ut i övre högra hörnet i Enlight Candidate. 2.4 Katalogen I katalogen visas de tester och produkter som testtagaren har tilldelats. Testtagaren startar ett test genom att klicka på namnet på testet eller produkten. I listan visas också det senaste resultatet för resursen. Om testet har en godkändgräns och testtagaren har ett godkänt resultat, visas en grön markering längst till vänster på raden. 10/46

14 I fältet Resursnamnfilter kan du ange en del av ett namn på ett test för att endast se de tester vars namn innehåller denna textsträng. Rullgardinsmenyn Filter kan användas för att visa en typ av resurser i taget, t ex alla produkter Välja ett test Välj ett test under fliken Katalog genom att klicka på det. Notera att ett onlinetest har ikonen ovan placerad framför namnet. Om inte funktionen Testövervakarsession använts visas nu en inloggningsida för testövervakare. Testövervakaren fyller i sitt TTID och lösenord. 11/46

15 Ett säkerhetsvarningsfönster visas. Klicka på knappen Ja (Yes) för att fortsätta. Klicka i rutan Lita alltid på innehåll från Enlight AB (Always trust content from Enlight AB) för att undvika att denna dialogruta visas i framtiden. Ett fönster som innehåller information om testet och dess egenskaper visas. När stapeln i fönstret har nått 100% är testet laddat. Klicka på knappen Starta för att starta testet. 12/46

16 2.4.2 Välja en produkt Välj en produkt under fliken Katalog genom att klicka på den. Notera att en produkt har ikonen ovan placerad framför namnet. Produkten öppnas och information om huruvida respektive delmål i produkten är godkända (grön fyrkant) eller icke godkända (röd fyrkant) visas. Starta ett test genom att klicka på testets namn. Klicka på Gå tillbaka-knappen för att gå tillbaka till föregående vy. 13/46

17 2.5 Resultat Under fliken Resultat visas alla testresultat. Som standard visas alla resurstyper. För att se exempelvis bara onlinetester, välj Onlinetester i fältet Filter Visa resultat Klicka på ett test Resultatsidan öppnas. För att stänga resultatsidan, klickar du på knappen för stäng fönster (X) i det övre högra hörnet. 2.6 Användarprofil Klicka på fliken Användarprofil om du vill titta på eller ändra information om dig själv. Som standard visas de vanligaste fälten för din profil. Du kan välja att visa alla fält genom att välja Visa alla fält i rullgardinsmenyn. 14/46

18 Gör ändringar i fälten och klicka på knappen Spara. Observera: Fält som är gråa kan ej ändras. Om det är nödvändigt att ändra dessa var god tag kontakt med din administratör/testledare. 2.7 Att genomföra ett test Detta händer när du klickat på Start-knappen Testet startar Överst i fönstret finns ett vertygsfält med knappar för navigering. Här finns en knapp som du använder för att besvara en fråga, en knapp för att återställa en fråga (d v s ta bort svaret), en knapp för att avsluta testet och en hjälpknapp. Den nedre delen av fönstret innehåller själva frågan, med frågeställning och svarsalternativ. Utseendet beror på vilken typ av fråga det är. 15/46

19 Funktionsknappar Öppnar hjälpfunktionen Förgående obesvarade fråga Nästa obesvarade fråga Anger numret på frågan av totalt antal frågor i testet. Besvarar frågan Återställer frågan till ursprungsskick, tar bort avgivet svar på frågan Avslutar testet. alla frågor som inte besvarats räknas som felaktigt besvarade. Denna knapp ska egentligen bara användas om du råkar starta fel test Hjälpfunktionen Öppna hjälpfunktionen genom att klicka på hjälpknappen. Hjälpfunktionen i Enlight Candidate har tre flikar: Uppgiftsinformation Uppgiftsinformationen innehåller information om den aktuella frågan, t ex frågans nummer och mätpunkt, men också hur frågan ska besvaras Testinformation På fliken Testinformation visar information om och egenskaper hos det test som genomförs. 16/46

20 Om På fliken Om visar information om systemet Navigeringsfönstret I navigeringsfönstret kan du förflytta dig mellan olika uppgifter i testet. Klicka på uppgiftsnumret som står till vänster, längst upp i fönstret, t ex 1 / 36 17/46

21 Genom att klicka på ett uppgiftsnummer eller frågetexten kommer den uppgiften att öppnas i uppgiftsfönstret. Första kolumnen: Status: I kolumnen längst till höger visas frågans status: Frågan är obesvarad Frågan är besvarad Andra kolumnen: Frågetyp I den andra kolumnen visas en symbol som anger vilken typ av fråga det är. Flervalsuppgift Fyll i-uppgift Drag och släpp-uppgift Fyll i uppgift med webbläsare Klicka på bilden-uppgift Matchningsuppgift Flervalsuppgift med webbläsare Ordna objekt uppgift Tredje kolumnen: Uppgiftsnummer Fjärde kolumnen: Frågans inledning 18/46

22 2.7.4 Frågetyper Ett test kan bestå av flera olika frågetyper: Flervalsfråga Frågetypen Flervalsfråga består av en fråga och mellan två och åtta svarsalternativ. Ett eller flera svar kan vara korrekta. Radioknappar vid svaren indikerar att ett alternativ ska väljas och kryssrutor indikerar att flera alternativ ska väljas. Flervalsfrågor kan visas med eller utan bild. Läs frågan. Klicka på en radioknapp eller i kryssrutorna för att markera önskat svar. Klicka på knappen Svara för att registrera svaret Flervalsfråga med webbläsare Frågetypen Flervalsfråga med webbläsare liknar Flervalsfråga. Skillnaden är möjligheten att använda en webbläsare för att hitta informationen du behöver för att kunna besvara frågan. Läs frågan. Använd webbläsaren för att få information om och hjälp med svaret. Klicka på en radioknapp eller i kryssrutorna för det eller de svar du väljer. Klicka på knappen Svara för att registrera svaret Fyll i Frågetypen Fyll i består av en fråga och/eller en uppmaning samt ett eller två tomma fält där du ska skriva in ditt svar, och på så sätt färdigställa en mening eller fylla i ett numeriskt värde. En Fyll i-fråga kan visas med eller utan bild. Läs frågan. Välj ett svarsfält genom att klicka i det. Med hjälp av tangentbordet skriver du in svaret i fältet med bokstäver eller siffror. Klicka på knappen Svara för att registrera svaret Fyll i med webbläsare Fyll i med webbläsare liknar frågetypen Fyll i. Skillnaden är möjligheten att använda en webbläsare för att hitta informationen du behöver för att kunna besvara frågan. Läs frågan. Använd webbläsaren för att få information om och hjälp med svaret. Välj ett svarsfält genom att klicka i det. Skriv in svaret med bokstäver eller siffror i svarsfältet med hjälp av tangentbordet. Klicka på knappen Svara för att registrera svaret Klicka på bilden Frågetypen Klicka på bilden innehåller en frågetext men saknar textbaserade, svarsalternativ. Du besvarar frågan genom att klicka någonstans på bilden. Läs frågan. Svara genom att klicka på bilden med musen. Flera svar kan vara korrekta men du kan bara välja ett alternativ. En grön pil visar var du klickat på bilden d v s ditt angivna svar. 19/46

23 Klicka på knappen Svara för att registrera svaret Matchning Frågetypen Matchning besvaras genom att välja ett svar från en lista (listalternativ) för varje svarsalternativ som uppgiften innehåller. Listan kan innehålla ett varierande antal alternativ att välja mellan. Samma lista visas för varje svarsalternativ. Matchningsfrågan kan visas med eller utan bild. Läs frågan. Välj ett listalternativ som besvarar (matchar) svarsalternativet till vänster om listan. Fortsätt för varje svarsalternativ tills att alla val har gjorts. Klicka på knappen Svara för att registrera svaret Dra och släpp Dra och släpp-frågan besvaras genom att dra och släppa små bilder på en större bild med hjälp av musen. Det kan finnas upp till fem små bilder. Läs frågan eller påståendet. Använd musen för att dra de små bilderna till vänster till rätt position i den stora bilden till höger. Fortsätt till dess att alla bilder befinner sig i rätt position. Klicka på knappen Svara för att registrera svaret Ordna objekt Du besvarar en Ordna objekt-fråga genom att placera bilder i rätt ordningsföljd. Läs frågan eller påståendet. Klicka med musen på en bild i den övre raden, håll ner vänster musknapp och dra bilden till den korrekta positionen i den undre raden. Fortsätt tills alla bilder är korrekt placerade. Klicka på knappen Svara för att registrera svaret Avbryta test Du kan avbryta testet t ex om det går långsamt på Internet och du misstänker att testtagaren inte kommer att hinna bli klar inom utsatt tid på grund av detta. Det är endast testledare/testövervakare som får avbryta test inte testtagarna själva. Klicka på krysset längst uppe i högra hörnet av fönstret, så avbryts testet Återuppta ett test Ett avbrutet test har inget resultat, istället visas det med kommentaren Avbrutet test i kolumnen Senaste resultat. Du återupptar ett avbrutet test på samma sätt som du startar ett test genom att klicka på testnamnet. 20/46

24 Klicka på Start knappen för att starta testet. Testet startar på första obesvarade frågan Avslutning av test Alla frågor är besvarade När alla frågor är besvarade visas en dialogruta: 1. Klicka på OK för att avsluta. (Om du klickar på Avbryt knappen så återgår du till testet.) 2. En resultatsida visas. Informationen på resultatsidan beror på inställningar i det test du har genomfört. 21/46

25 Avsluta testet med frågor kvar att besvara När du klickar på knappen Avsluta test kommer följande dialog att visas. Klicka på Visa resultatsida för att avsluta testet och visa resultatsidan. Klicka på Återgå till testet för att återgå till testet. En resultatsida visas. Informationen på resultatsidan beror på inställningar på det test du har genomfört Resultatsidan Beroende på inställningar på testet visas olika information på resultatsidan. Nedan är några exempel på olika resultatsidor Resultatsidan kan visa enbart totalresultatet. 22/46

26 Resultatsidan kan innehålla mer information och t ex visa total resultat, resultat per testkategori och för varje fråga frågelydelsen, ditt svar och rätt svar Skriva ut resultatet Resultatsidan kan skrivas ut. 1. För att skriva ut resultatsidan, klicka på knappen Skriv ut. 2. En utskriftsdialog visas. 3. Välj en skrivare och klicka på OK. 23/46

27 3 Enlight TestStation Manager Här kan du som certifierad testledare administrera testtagarna, d v s lägga in dem i grupper, tilldela tester, byta lösenord etc. 3.1 Logga in Inloggningen sker på samma sätt som för testtagare (se Enlight Candidate), men när en certifierad testledare loggar in visas följande sida: 3.2 Startsida När du har loggat in i systemet som certifierad testledare visas systemets startsida. På startsidan kan du ta fram resultatrapporter, skapa grupper och undergrupper eller ändra din profilinformation. På startsidan visas även en förklaring till ikoner och symboler. 24/46

28 3.2.1 Testövervakarsession Med denna funktion kan du logga in som certifierad testledare på alla testtagarnas datorer i förväg, innan testningen börjar. När sedan testtagarna kommer loggar de in med sina TTIDn och lösenord och kan välja test och köra igång direkt. Logga in som certifierad testledare på alla datorer som ska användas vid testningen Klicka på länken Skapa testövervakarsession på Startsidan. En inloggningssida visas, där testtagare sedan kan logga in med sitt TTID och lösenord Snabblänkar Min användarprofil Här kan du visa eller redigera din användarprofil. Klicka på länken Min användarprofil. Användarprofilen öppnas i ett nytt fönster. Som standard visas de vanligaste fälten. Välj Visa alla fält om du vill visa alla fält. Gör ändringar i fälten och klicka på Spara. Grå fält är inte redigerbara. Fältnamn med fet text är obligatoriska och måste fyllas i. Om du ändrar ditt lösenord måste du skriva in det nya lösenordet i båda lösenordsfälten. Om du inte vill göra några förändringar klickar du på en annan flik eller stänger fönstret. Klicka på Återställ om du vill ångra alla ändringar du gjort sedan du senast sparade användarprofilen Visa resultat Du kan ta fram en volymrapport som visar hur många testresultat som gjorts idag resp. denna månad. 25/46

29 Välj vilka resultat du vill se i rullgardinsmenyn på Startsidan. Klicka på knappen Skapa rapport. Beroende på vad du valt visas hur många tester som gjorts idag resp. denna månad, i ett stapeldiagram. Klicka på Skriv ut om du vill skriva ut rapporten. 3.3 Administration av testtagare Administration av testtagare görs under fliken Testtagare och grupper Information Du kan skriva in och redigera kontaktinformation för ett testcenter. 26/46

30 Välj det testcenter (ditt eget, översta noden i trädet) som du vill skriva in eller redigera kontaktinformation för. Klicka på fliken Information om den inte redan är aktiv. Klicka på knappen Kontaktinformation. Skriv in information i fälten. Alla fält listas om du väljer Visa alla fält i rullgardinsmenyn. Klicka på knappen Spara. Klicka på Återställ om du vill ångra alla ändringar du gjort sedan du senast sparade kontaktinformationen Klicka på Gå tillbaka om du vill gå tillbaka till Informationen för testcenter. Om du inte vill göra några förändringar klickar du bara på någon annan flik Redigera testtagarinformation Under fliken Information kan du redigera information om testtagare. Som standard visas de vanligaste fälten. Du kan visa en längre lista genom att välja Visa alla fält i rullgardinsmenyn. Markera testtagaren du vill redigera, i trädstrukturen. Klicka på fliken Information om den inte redan är aktiv. Skriv in information i fälten. Klicka på knappen Spara. Klicka på Återställ om du vill ångra alla ändringar du gjort sedan du senast sparade testtagarinformationen. För att lämna testtagaren utan att ändra något, klickar du på en annan testtagare i trädstrukturen eller på någon annan flik. 27/46

31 3.3.3 Skapa nytt lösenord Du kan antingen låta systemet hitta på ett nytt lösenord, eller också skriva in ett nytt lösenord själv. Om du skriver in lösenordet själv måste du bekräfta det i fältet Bekräfta lösenord, genom att skriva in det en gång till. Klicka på Spara för att spara lösenordet. Så här gör du om du vill att systemet ska skapa lösenord: Markera den testtagare vars lösenord du vill ändra. Klicka på knappen Skapa nytt lösenord. En bekräftelsedialog visas med det nya lösenordet. Klicka på OK. Klicka på Spara om du vill spara det nya lösenordet eller Klicka på Spara och skicka lösenordet med e-post om du vill spara lösenordet och skicka det med e-post till användarens e-postadress. Om det inte finns någon e-postadress angiven vissa det här meddelandet överst i Informationsfönstret: Det uppstod problem med den senaste åtgärden: Ett fel uppstod när lösenordet skulle skickas med e-post. Ingen e-postadress var angiven. Inget nytt lösenord har sparats. Kontakta din administratör. 28/46

32 3.3.4 Återställ antalet inloggningsförsök Om en testtagare misslyckas med inloggningen fem (5) gånger kommer kontot att låsas, vilket innebär att det inte går att logga in med detta användarnamn. Du kan låsa upp användarkontot genom att återställa fältet Antal inloggningsförsök. Markera den testtagare som du vill återställa antalet inloggningsförsök för. Klicka på fliken Information om den inte redan är aktiv. Välj Visa alla fält i rullgardinsmenyn Klicka på knappen Återställ Sök testtagare Markera den grupp du vill göra sökningen i, i trädstrukturen. 29/46

33 Klicka på ikonen Sök testtagare. Fönstret Sök testtagare öppnas. Sökkriterierna är TTID eller gruppnamn, Efternamn och Förnamn. Du kan också söka efter borttagna testtagare genom att bocka för rutan Är borttagen. Skriv in sökvillkoren och klicka på knappen Sök. Klicka på TTID. Trädstrukturen öppnas och testtagaren markeras. Obs! Du kan göra en mer precis sökning genom att bocka för rutan Matcha gemener/versaler Ta över testtagare Med denna funktion kan du hämta en testtagare från ett annat testcenter, förutsatt att du känner till TTID och lösenord. Under fliken Skills Card finns funktionen Hämta testtagare. För att använda den behöver du känna till antingen personnummer eller TTID. När en testtagre flyttas från ett testcenter till ett annat lämnas en "skugganvändare" kvar på den gamla platsen med information om den flyttade testtagaren. Denna "skugganvändare" kan raderas om så önskas alt. placeras i en grupp. Gör så här: Markera den grupp som testtagaren ska flyttas till Klicka på ikonen Ta över testtagare. Skriv in testtagarens TTID och lösenord. Klicka på knappen Ta över. När övertagandet är klart visas ett meddelande i statusfältet. För att avbryta processen, klickar du på knappen Avbryt eller på en av flikarna eller ikonerna överst i fönstret Visa skuggtesttagare När en testtagare har flyttats från ett testcenter till ett annat med någon av funktionerna Ta över eller Hämta (fliken Skills Card) kommer en skugga av denna testtagare ( ) att finnas kvar på den plats som testtagaren flyttades från. Om du klickar på denna ikon visas information om vart testtagaren flyttats Återskapa testtagare Om du råkar ta bort testtagare av misstag går det alltid att återskapa dem igen. Markera den grupp i trädstrukturen där testtagaren fanns. Klicka på ikonen Återskapa. Välj den eller de testtagare du vill återskapa genom att klicka i kryssrutorna, Klicka på knappen Återskapa. 30/46

34 3.3.9 Uppdatera resultat för en produkt Vissa produktresultat kanske inte är uppdaterade med det senaste testresultatet. När en produkt tilldelas en testtagare görs ingen automatisk kontroll för att spåra resultat. Gör så här: Markera testtagaren i trädstrukturen. Klicka på ikonen Uppdatera resultat för testprodukt. Klicka i kryssrutan för produkten som ska uppdateras. Klicka på knappen Uppdatera. 3.4 Administration av grupper Skapa ny grupp Gå till den plats i trädstrukturen där du vill lägga till gruppen. Den nya gruppen kommer att läggas till under den markerade gruppen. Klicka på ikonen Skapa grupp. Skriv in information i fälten. Klicka på knappen Spara. Om du vill ta bort all information du just skrivit in klickar du på Återställ. För att avbryta funktionen, klickar du på knappen Avbryt, på en annan grupp eller testtagare i trädet eller på någon av flikarna eller ikonerna överst Redigera gruppinformation Under fliken Information kan du ändra information om grupper. Markera den grupp du vill arbeta med. Klicka på fliken Information, om den inte redan är aktiv. Gör ändringar i fälten och klicka på Spara. De grå fälten kan inte ändras. Om du ångrar alla ändringar du gjort sedan du sparade senast, klickar du på Återställ. Om du inte vill göra några förändringar klickar du på knappen Avbryt, en annan flik eller stänger fönstret. 3.5 Generell administration Fliken Medlemmar En medlem kan vara en grupp eller en testtagare. Om du markerar en grupp i trädstrukturen, visas de testtagare (och eventuella undergrupper) som finns i denna grupp. Om du klickar på en undergrupp blir denna markerad i trädstrukturen och innehållet visas i fönstret. 31/46

35 Du kan sortera innehållet i listan genom att klicka på en rubrik Tilldelningar Ändra tilldelningar De resurser som visas i listan under fliken Tilldelningar är de som den inloggade administratören har tillstånd att administrera. Kryssrutorna visar vilken tilldelning den markerade testtagaren/gruppen i trädstrukturen har av dessa resurser. Det finns tre typer av tilldelningar som visas i varsin kolumn med kryssrutor: Använd den markerade användaren kan använda resursen, t ex utföra ett test Tilldela - den markerade användaren kan tilldela resursen till andra testtagare/grupper Ändra - den markerade användaren kan redigera resursen, t ex ta bort eller ersätta den. Inte alla resurstyper kan redigeras. I denna kolumn visas endast om den inloggade administratören har tilldelningen Ändra på någon resurs. En kryssruta kan vara: Aktiv men ej ifylld Testtagaren/gruppen har inte tilldelats denna resurs. Administratören kan tilldela resursen till testtagaren/gruppen Aktiv och ifylld Testtagaren/gruppen har tilldelats denna resurs av en administratör. Administratören kan ta bort tilldelningen. Ej aktiv och ej ifylld Testtagaren/gruppen har inte tilldelats denna resurs. Administratören har inte rätt att tilldela denna resurs. Ej aktiv men ifylld Testtagaren/gruppen har tilldelats denna resurs. Möjligheten för administratören att ändra tilldelningen är avaktiverad, antingen på grund av att den är tilldelad högre upp i trädstrukturen eller också för att administratören inte själv har tilldelningen Tilldela för denna resurs. Obs! Om en resurs skrivs med kursiv stil betyder det att testtagaren/gruppen har tilldelats resursen, men att den inloggade administratören inte har det. Administratören har då inte möjlighet att ändra denna tilldelning. Ärvd tilldelning Resurstilldelning som är angiven för en grupp gäller för alla testtagare och undergrupper i denna grupp eftersom de ärver tilldelningen. När du tilldelar resurser till en grupp tilldelar du även resurserna till alla medlemmar i gruppen. Om en avaktiverad kryssruta visas i resurslistan finns även en arvsikon längst ut till höger på samma rad. Om du klickar på ikonen visas ett fönster med information om varifrån testtagaren/gruppen ärvt tilldelningen. 32/46

36 Markera allt Du kan ge en testtagare/grupp tillgång till samtliga resurser i listan genom att klicka i kryssrutan Markera allt överst i listan. Du kan ta bort samtliga resurser för en användare genom att klicka i kryssrutan Markera allt ytterligare en gång. När du tittar på en testtagares tilldelade resurser kan du även se resurser som du inte själv har tilldelats. Dessa visas då i kursiv stil. Notera: Du kan filtrera listan med fältet Resursnamnfilter. Ange text och tryck [Enter]. De resurser vars namn innehåller textsträngen, visas Rättigheter Administrationsrättigheter Administrationsrättigheterna styr vad en användare (Certifierad testledare) kan administrera. Två trädstrukturer visas när du klickar på fliken Rättigheter. I det vänstra trädet visas den markerade användaren (certifierade testledaren, testövervakaren eller gruppen) som du vill ge administrationsrättigheter. I det högra trädet visas de testtagare/grupper som den markerade användaren i det vänstra trädet ska ha behörighet till, d v s de som ska administreras. Så här anger du administrationsrättigheter: Klicka på fliken Testtagare och grupper. I det vänstra trädet markerar du den användare (certifierade testledare, testövervakare eller grupp) som du vill ge administrationsrättigheter. Det är alltså den person som ska utföra administration av testtagare. Klicka på fliken Rättigheter. I det högra trädet markerar du den eller de grupper (eller testtagare) som ska administreras. Välj administrationsrättigheter genom att markera kryssrutorna till höger. Klicka på knappen Spara. En bekräftelse visas i den övre högra delen av fönstret. Notera: Om du vill ta bort administrationsrättigheter, avmarkerar du kryssrutorna och klickar på Spara Ärvda rättigheter När du ger administrationsrättigheter till en grupp innebär det att rättigheterna ges till alla testtagare och undergrupper i denna grupp. De ärver rättigheterna från föräldern över dem. Om en förälder, t ex en grupp, har administrationsrättigheter, kommer en arvsikon att visas när en underliggande testtagare eller grupp markeras. Klicka på ikonen visas information om varifrån rättigheten ärvts. så 33/46

37 3.5.4 Roller En medlem kan ha en eller flera av följande roller: Systemadministratör Användaradministratör Virtuell serveradministratör Testtagare Certifieringsansvarig Skills Card-ansvarig Tilldela roller Så här tilldelar du roller: Markera den användare du vill tilldela en eller flera roller. Klicka på fliken Roller under fliken Testtagare och Grupper. Tilldela roller genom att klicka i en eller flera kryssrutor. Klicka på knappen Spara. Notera: För att ändra roller för en medlem, avmarkera önskade kryssrutor och klicka på knappen Spara Ärvda roller Roller kan ärvas. Ärvda roller visas genom att kryssrutan är gråtonad. Namnet på den användare som rollen är ärvd ifrån visas i kolumnen till höger om rollen Gränser Att ange gränser för en medlem; Markera den användare som du vill ange gränser för. Klicka på fliken Gränser under fliken Testtagare och Grupper. Skriv in värden i fälten. Klicka på knappen Spara. Om du vill ta bort allt du just skrivit in klickar du på Återställ Gränser för testtagare Du kan ange följande gränser för en testtagare: Slutdatum: Datum och tid när kontot upphör. Datum skrivs i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm. Om du inte skriver in någon tid, blir det automatiskt 00:00. T ex: :00. Resursgräns per testtagare: Här anger du hur många tester testtagaren får göra. Resursförbrukning: Här visas hur många testresultat testtagaren har genererat. Under gränserna för den aktuella testtagaren kan du också se gränser som ärvts av andra medlemmar Gruppgränser Du kan ange följande gränser för en grupp: Gräns för antalet testtagare: Maximalt antal testtagare som kan ingå i gruppen Antal testtagare: Det faktiska antalet testtagare som ingår i gruppen 34/46

38 Slutdatum: Datum och tid när gruppen ska upphöra Resursgräns per testtagare: Maximalt antal tester per testtagare i gruppen och ev. undergrupper. Under gränserna för den aktuella gruppen kan du också se gränser som ärvts av andra medlemmar Resursgränser Du kan också sätta gränser för hur tester (resurser) får användas. Användningen av ett test kan styras både som en inställning på Från- och Till-datum för resursen och genom Förbrukningsgräns, det antal gånger resursen får användas av den valda gruppen eller testtagaren. De ovan beskrivna begränsningarna kan användas var för sig eller tillsammans. Så här sätter du gränser: 1. Klicka på fliken Tilldelningar. 2. Klicka på knappen Gränser längst ned i fönstret. 3. Fyll i datumintervallet inom vilket testerna ska vara tillgängliga, i fälten Från datum och Till datum. Datum skrivs i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. 4. Skriv in det antal gånger som resursen får användas i fältet Max antal tester. 5. Klicka på knappen Spara. Notera: Du kan filtrera listan med funktionen Resursnamnfilter. Skriv in ett filterkritierium och tryck på [Enter]. 3.6 Rapporter Skapa rapport Gör så här: Klicka på fliken Rapporter Markera den grupp som du vill se information om. Välj rapporttyp och klicka på knappen Skapa rapport. Du kan sortera de flesta av rapporterna i annan ordning, genom att klicka på kolumnrubrikerna. Samtliga rapporter kan också sparas i en fil bocka för kryssrutan Till fil Överskriden gräns för antal testtagare Flera rapporter har en övre gräns för antalet testtagare. Om du får ett meddelande om detta betyder det att gruppen du markerat innehåller fler testtagare än vad rapporten är beräknad för. Välj en grupp med färre antal testtagare. 35/46

39 3.6.3 Beställningsrapport I Beställningsrapporten visas dina beställningar av Skills Card och Diplom. Välj Beställningsrapport i rullgardinsmenyn Välj typ av beställning Skriv in Från datum och/eller Till datum Klicka på Skapa rapport Certifikatrapport I Certifikatrapporten visas de användare som har klarat en viss testprodukt (certifikat). Följande fält visas: TTID, förnamn, efternamn, e-postadress, testcenter och datum då testtagaren blev godkänd i den valda testprodukten ( t ex Datakörkortet ECDL). I rapporten visas bl a TTID, namn, testcenter och datum Välj Certifikatrapport i rullgardinsmenyn Välj Testprodukt i rullgardinsmenyn. Fyll i fälten Från datum och Till datum (valfritt). Klicka på knappen Skapa rapport Enlight TS 122 Admin-rapport Detta är en resultatrapport som visar alla resultat hos de testtagare som hör till den markerade gruppen. I rapporten visas bl a TTID, namn, testnamn och testresultat Välj Enlight TS 122 Admin-rapport i rullgardinsmenyn Välj Från datum och/eller Till datum (valfritt). Välj Visa kategorier (valfritt). Klicka på knappen Skapa rapport Förbrukning - detaljerad I denna rapport visas information om testförbrukning, nuvarande saldo och gränser för kategorierna för den valda gruppen/testtagaren. Välj Förbrukningsrapport- detaljerad i rullgardinsmenyn Välj Kategori i rullgardinsmenyn (valfritt). Välj Från datum och/eller Till datum (valfritt). Klicka på knappen Skapa rapport. Sortera listan genom att klicka på en av rubrikerna Förbrukningsrapport Förbrukningsrapporten visar hur många tester per resurskategori som förbrukats på testcentret under en vald månad. Rapporten visar även hur många av varje test som testcentret har använt. Välj en Virtuell server eller ett Testcenter i trädstrukturen. Markera testcentret i trädstrukturen 36/46

40 Välj Förbrukningsrapport i rullgardinsmenyn Välj månad i rullgardinsmenyn. Klicka på knappen Skapa rapport Gränsrapport Om du väljer alternativet Antal testtagare, visas information faktiskt antal testtagare samt maximalt antal testtagare i den grupp du markerat i trädstrukturen. Om du väljer alternativet Antal tester visas faktiskt antal genomförda tester samt maximalt antal tester som får göras av testtagare i den grupp du markerat i trädstrukturen. Välj Gränsrapport i rullgardinsmenyn Välj antingen Antal testtagare eller Antal tester Klicka på knappen Skapa rapport Månadsrapport Denna rapport kan bara tas fram för testcenter, inte för grupper på testcentret. Månadsrapporten visar information om alla testtagare som har genomfört tester under vald månad. Information som visas är bl a TID, namn, personnr, adress, testnamn, testdatum, testresultat, testövervakare Välj Månadsrapport i rullgardinsmenyn Välj en av de tillgängliga rapporterna Klicka på knappen Skapa rapport Resultatrapport Detta är standardresultatrapporten. Rapporten visar en lista över alla resultat för testtagare som hör till den valda medlemmen. Varje resultat visas tillsammans med testtagar-id, namn, resursnamn, datum, varaktighet, poäng och status. Välj Resultatrapport i rullgardinsmenyn Välj Testprodukt eller resurs (valfritt) Välj Från datum och/eller Till datum (valfritt) Välj Visa kategori (valfritt) Välj Visa borttagna (valfritt) Klicka på knappenskapa rapport Snabbrapport Detta är en enklare version av resultatrapporten. Snabbrapporten innehåller de senast avklarade testprodukterna och testresultaten som har genomförts av testtagarna i den markerade gruppen. Välj Snabbrapport i rullgardinsmenyn Klicka på Skapa rapport. Sortera listan genom att klicka på en kolumnrubrik. 37/46

41 Testtagarrapport I denna rapport listas alla testtagare i den valda gruppen. Rapporten visar bl a TTID, efternamn, förnamn, gatuadress, postnummer, ort och personnummer. Markera den grupp du vill ta fram rapporten för. Välj Testtagarrapport i rullgardinsmenyn Om du vill ha rapporten till fil bockar du för rutan Till fil. Klicka på Skapa rapport Tilldelningsrapport I tilldelningsapporten visas vilka testtagare som ännu inte har påbörjat sina tilldelade resurser. Rapporten visar alla testtagare som t ex har ett test tilldelat men som inte har genererat några resultat på det. Du kan endast välja att visa resurser som är tilldelade till den valda gruppen/testtagaren. Välj Tilldelningsrapport i rullgardinsmenyn. Välj resurs Klicka på knappen Skapa rapport Volymrapport Volymrapporten visar hur många test som har tagits under en viss period. Rapporten visar ett stapeldiagram över användningen för det valda datumintervallet. För ett år är användningen uppdelad i månader, för månader i dagar och för dagar i timmar. För år och månader är det möjligt att klicka på en månad eller en dag för att se ett nytt intervall. Välj Volymrapport i rullgardinsmenyn. Välj Resurs. Välj Period (År, Månad, Dag) Klicka på knappen Skapa rapport. Om du vill se en rapport för en speciell månad eller dag, klicka på den stapel som representerar den månad eller den dag som du vill se. 3.7 Logga ut För att logga ut från Enlight TestStation Manager klickar du på ikonen högra hörnet. i det övre 38/46

42 4 Skills Card-hanteraren Skills Card-hanteringen sker under fliken Skills Card. 4.1 Visa testtagare Under denna flik listas alla testtagare på ditt testcenter. En testtagare som har flera Skills Card, t ex ett för Datakörkortet ECDL, ett för ECDL Advanced Word Processing och ett för Security, kommer att finnas med på tre rader i listan. Normalt sett visas alla testtagare på ditt testcenter, men om antalet testtagare överstiger 1000 kommer endast testtagarna på den valda nivån att visas. Om du markerar en grupp i trädstrukturen, visas testtagare och undergrupper i denna grupp. Om du markerar en testtagare visas samma information som om du klickar på TTID. Du kan filtrera listan med funktionen Produktfilter. Skriv in ett filterkriterium med ett eller flera tecken och tryck på [Enter]. Alla produkter vars namn innehåller den angivna textsträngen, kommer att visas. 39/46

43 Om du klickar på ett TTID visas detaljerad information om testtagaren. Här kan du genomföra följande aktiviteter: Koppla Skills Card till en testtagare Ta bort Skills Card från en testtagare (såvida inte testning påbörjats) Rapportera uppgradering Beställa nya diplom Visa resultat för en testtagare Texten på knappen som visas på raden för resp. Skills Card-typ ändras beroende på vad du kan göra i ett visst läge. Knapptext Nytt: Klicka på knappen så kopplas ett Skills Card av denna typ till testtagaren Ta bort: Ett Skills Card av denna typ är kopplat till testtagaren, men kan tas bort eftersom testtagaren inte börjat testa sig i denna produkt. Detta Skills Card återförs då till saldot, lediga Skills Card. Beställ diplom: Klicka på knappen om testtagaren vill beställa en kopia (nytt diplom) av sitt originalcertifikat Rapportera uppgradering: När en uppgradering är avslutad, rapporterar du denna för att generera nytt diplom/datakörkort till testtagaren Klicka på knappen Visa resultat om du vill titta på testtagarens samtliga testresultat. 40/46

44 4.1.1 Visa resultat Här visas information om testtagaren och samtliga testresultat. Informationen är uppdelad i en sektion som informerar om vilka diplom som utfärdats och vilket datum, och en sektion med alla gjorda tester samt resultat och datum för varje test. 4.2 Sök och hämta testtagare Här kan du söka efter testtagare som ska börja testa på ditt testcenter. Du kan söka med antingen Testtagar-ID (TTID) eller personnummer 41/46

45 Gör så här: Klicka på fliken Sök / Hämta Ange TTID eller personnummer (ååmmdd-xxxx eller födelsedatum: ååmmdd) Klicka på knappen Sök. En tabell med en eller flera testtagare visas. Om en testtagare är registrerad på något annat testcenter, visas knappen Hämta testtagare i kolumnen längst till höger. Om testtagaren finns på ditt eget testcenter kan du klicka på TTID för att få möjlighet att koppla Skills Card till testtagaren eller titta på testtagarens resultat. När du ska hämta en testtagare ska du först markera den grupp som testtagaren ska placeras i. När du sedan hämtat testtagaren placeras han/hon i den grupp du markerat. Testcentret, som testtagaren hämtades från, kan fortfarande se testtagaren TTIDt visas med grå, kursiv stil. Om du klickar på ett sådant TTID visas information om vart testtagaren flyttats. Du kan, om du vill, placera alla testtagare som flyttat till något annat testcenter i en speciell grupp t ex Flyttade testtagare. 42/46

46 4.3 Nya Testtagare Under den här fliken skapar du nya testtagare och kopplar samtidigt ett eller flera Skills Card till dem. Gör så här: Markera den grupp som du vill placera de nya testtagarna i. Ange antal nya testtagare som du vill skapa Bocka för en eller flera typer av Skills Card Klicka på knappen Skapa testtagare. De nya testtagarna skapas i den grupp du markerat i trädstrukturen. Information om hur många testtagare som håller på att skapas visas. Klicka på OK. Testtagarna visas med TTID och lösenord. Testtagarna ska använda dessa TTIDn och lösenord när de loggar in. Klicka på knappen Skriv ut. Obs! Det är endast vid detta tillfälle som testtagarnas lösenord visas. Skriv ut sidan så att du kan dela ut TTID och lösenord till testtagarna. Om du inte skriver ut sidan med lösenorden kan du ändra testtagarnas lösenord under Testtagare och Grupper, Informations-fliken. 43/46

47 4.4 Saldo Här kan du se hur många kopplade respektive okopplade (lediga) Skills Card det finns på ditt testcenter. Här kan du också beställa nya Skills Card samt flytta Skills Card till andra testcenter. Gör så här: Klicka på knappen Beställ om du vill beställa nya Skills Card Klicka på knappen Flytta om du vill flytta Skills Card till något annat testcenter Klicka på knappen Lista transaktioner om du vill se de transaktioner som är gjorda på ditt testcenter. 44/46

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

E-läromedel Manual Version 3

E-läromedel Manual Version 3 Manual 1 (18) E-läromedel Manual 31.08.2015 Version 3 Kirjavälitys Oy 2015 Manual 2 (18) Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Uppgifter om organisationen... 3 2 Skapa användare... 4 2.1 Allmänt... 4 2.2 Skapa en

Läs mer

Bokningsadministration - Användarmanual

Bokningsadministration - Användarmanual 2010 Bokningsadministration - Användarmanual Bengt Henriksson Bokningsportalen 2010 2(20) Innehållsförteckning Översikt... 3 Komma igång... 4 Hur startar jag upp mitt bokningssystem?... 4 Bokning... 5

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

Administrera behörighet

Administrera behörighet Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet 3.1.1 091116 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1. Log-in Logga in till ServiceFirst på: www.servicef.com. Skriv in ditt användarnamn och lösenord Klicka på

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

E-läromedel Manual Version 3

E-läromedel Manual Version 3 Manual 1 (19) E-läromedel Manual 31.08.2015 Version 3 Kirjavälitys Oy 2015 Manual 2 (19) Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Hur man använder e-läromedlen... 3 3 Hantera användarrättigheter... 3 3.1 Uppgifter om

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 2013) Version 2.4 (2013 11 27)

KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 2013) Version 2.4 (2013 11 27) KLARA Lathundar för inventerare (inför versionslyft 03) Version.4 (03 7) Björn Orheim Nordic, Po Första utgåva 03 Innehållsförteckning Introduktion KLARAs nya gränssnitt 3 KLARAs menyval... 3 Produktregister...

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

Manual Assessio WebTest. Logga in på sidan https://webtest.assessio.com/sv med användarnamn och lösenord

Manual Assessio WebTest. Logga in på sidan https://webtest.assessio.com/sv med användarnamn och lösenord Manual Assessio WebTest Logga in på sidan https://webtest.assessio.com/sv med användarnamn och lösenord Startsidan På Startsidan kan man bland annat Se sina tre senaste testresultat Beställa rapporter

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster

Efter inloggningen kommer du till applikationens huvudfönster Nilex Inventarie 1. Logga in i Nilex... 2 2. Personliga inställningar... 3 2.1. Meny Visa... 3 2.2. Inventarielistan... 5 2.3. Inställningar för fält... 6 2.3.1. Fliken Sortering/Visning... 7 2.3.2. Fliken

Läs mer

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23 Dokumentation Användarmanual Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5 Konfidentiellt Sida 1 av 23 Versionshantering Version Datum Namn Kommentar 1.0 2006-01-03 JEJ Dokument upprättat

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer