REN LUFT EN FRAMGÅNGS- SAGA FRÅN TROSA STANDARD GER PROFFSSTATUS ÅT VÅRDHUNDAR. Vässa ditt cv med personcertifiering MINISTRAR OM STANDARDISERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REN LUFT EN FRAMGÅNGS- SAGA FRÅN TROSA STANDARD GER PROFFSSTATUS ÅT VÅRDHUNDAR. Vässa ditt cv med personcertifiering MINISTRAR OM STANDARDISERING"

Transkript

1 NR 3, SEPTEMBER 2011 PRIS 65 KR STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, STANDARD GER PROFFSSTATUS ÅT VÅRDHUNDAR Vässa ditt cv med personcertifiering REN LUFT EN FRAMGÅNGS- SAGA FRÅN TROSA 4 MINISTRAR OM STANDARDISERING

2 LEDARE LARS FLINK Hållbarhet ett av flera viktiga ämnen i Almedalen NÄR LONDON-OS invigs nästa år ska det finnas en standard för hållbara evenemang. En ny ISO-standard, Hållbarhet vid evenemang, är på väg. Den nya standarden som täcker evenemang, möten och konferenser var ute på remiss i Sverige under sommaren. I somras var SIS också engagerad i ett traditionellt och allt större evenemang politikerveckan i Almedalen. I år var hållbara evenemang naturligt nog ett av ämnena på SIS agenda. SIS delade för första gången ut ett särskilt pris i Almedalen, till ett evenemang som satsat på hållbarhet. Priset gick till SKTF och Fairtrade Sverige som ordnade Almedalens schystaste mingel. SIS genomförde också flera andra framgångsrika seminarier, till exempel om hur organisationer vill ta socialt ansvar och hur miljöledningssystem gör affärsnytta. Andra seminarier tog upp hur vården kan bli säkrare med ledningssystem och hur vårdhundar kan arbeta med hjälp av en standard. Mötena i Almedalen är betydelsefulla och detta är en viktig arena för att beskriva nyttan med standarder, både inom offentlig och privat sektor och för samverkan mellan sektorerna. Att vi också satsar på ett särskilt pris för hållbara evenemang hänger ihop med att konferenser, tävlingar, festivaler och andra evenemang har mycket stor inverkan både miljömässigt och socialt. Läs mer om SIS i Almedalen på sid Notiser STANDARD MAGAZINE NR 3, SEPTEMBER Ren luft en global framgångssaga från Trosa Trosaföretaget Camfil Farr har blivit världsledande på att producera luftfilter och teknik för ren luft. Vi är väldigt aktiva när det gäller standardisering. Det har gett resultat, säger Nordenchefen Anders Freyschuss 10 Standard ger professionell status åt vårdhundar Vårdhundar har funnits länge, både i Sverige och i andra länder. En standard ska göra klart vad vårdhundar och deras förare behöver kunna för att arbeta professionellt. nyttan av att kunna skriva ut tredimensionella modeller som skapats i ett dataprogram. En standard ska snabba på utvecklingen. 13 SIS i media Bli klar i tid en del av kvalitetsarbetet Projekt ska kunna räknas hem En ny standard ska göra det lättare att följa upp projekt på ett enhetligt sätt SIS Inside: Så kan arbetsgivare bygga upp sitt varumärke 19 SIS Inside: Nya medlemmar och nya ansikten LARS FLINK, VD SIS Skriv ut i 3D Många företag har upptäckt 20 Frågan till fyra och Aktuella utbildningar STANDARD MAGAZINE SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE PRIS: 65 kr. Prenumeration 240 kr/år ADRESS: Stockholm BESÖKSADRESS: Sankt Paulsgatan 6 TELEFON: ANSVARIG UTGIVARE: Olle Axenborg REDAKTÖR: Lovisa Krebs REDAKTION OCH PRENUMERATIONSSERVICE: ANNONSKONTAKT: Annonshuset AB, annonshuset.se MEDARBETARE I DETTA NUMMER: Pamela Collin, Lena Lidberg, Magnus Norrman, Per Magnus Persson, Susanne Rydell DESIGN: Rekyl Reklambyrå REPRO: Bildrepro TRYCK: Alloffset DISTRIBUTION: OnTime ISSN STANDARD MAGAZINE ges ut av SIS, Swedish Standards Institute. Den utkommer fyra gånger per år och är en av förmånerna kopplade till medlemskapet i SIS. SIS huvuduppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. ANVÄNDNINGEN AV STANDARDER syftar till att göra varor och tjänster enklare och säkrare samt att underlätta handel över gränserna. SIS utarbetar standarder inom bl.a. bygg, hälso- och sjukvård, konsumentskydd, tjänster, ledningssystem och miljö. SIS VERKSAMHET BEDRIVS i en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor och i ett aktiebolag; SIS Förlag. SIS omsatte år 2010 ca 224 miljoner kronor och har 183 anställda. 2 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

3 NYHETER & NOTISER Aktuellt från SIS Förlag Emma Rung från Fairtrade Sverige och Annika Strandhäll från SKTF tog emot SIS pris för hållbara evenemang. SIS prisade schyst mingel i Almedalen SIS inrättade i år ett nytt pris för hållbara evenemang. SKTF och Fairtrade Sverige vann det första priset för att de satsat på ett schyst mingel i Almedalen. Det vinnande minglet bjöd på närproducerad mat och visning av kläder i Fairtrade-certifierad bomull. TANKEN MED PRISET ÄR ATT uppmärksamma en arrangör som har ett genomtänkt koncept för hållbarhet. Det handlar om allt från miljön till sociala och ekonomiska aspekter. BAKGRUNDEN ÄR ATT det pågår ett arbete med en global standard för hållbara evenemang. SIS deltar i det svenska arbetet tillsammans med bland andra orienteringstävlingen O-Ringen och arrangörerna bakom fest i- valen Way Out West. Branschen kan bidra till hållbar utveckling vid alla typer av event. När OS-facklan tänds i London 2012 ska det finnas en global standard som ska kunna användas brett, för allt från enorma OS-arrangemang till företagsseminarier eller lokala midsommarfester, sa Bengt Rydstedt, projektledare på SIS. I MOTIVERINGEN FÖR årets pris skriver juryn: Med stor kreativitet och i en spännande samverkan mellan två olika organisationer har det vinnande evenemanget presenterat en genomtänkt idé på ett tilltalande sätt. Hållbarhet handlar både om klimatfrågor och om fattigdomsbekämpning. Vi har visat att det också kan vara glädjefyllt, sa Emma Rung, generalsekreterare för Fairtrade Sverige. För oss är ett schyst arbetsliv en mänsklig rättighet både i Sverige och globalt. Nio av tio av våra medlemmar tycker det är viktigt att deras arbetskläder produceras på ett schyst sätt när det gäller arbetsvillkor och miljö. Vi vill visa att sådana arbetskläder finns idag och önskar att svenska arbetsgivare också ska välja dem, säger SKTF:s förbundsordförande Annika Strandhäll. SIS PRISUTDELNING skedde i Öre - sundshuset i Almedalen. Business Region Skåne satsar, i likhet med många andra aktörer i Visby, på att erbjuda goda förutsättningar för framtida evenemang. SIS PLANERAR ATT uppmärksamma hållbarhet även under kommande Almedalsveckor. Vi hoppas att tävlingen har gett mer uppmärksamhet till hållbarhet. Och vi ser det här som ett gemensamt arbete som kommer att engagera fler och fler. När vi ses här i Almedalen nästa år är jag övertygad att det kommer att vara långt många fler som målmedvetet tillämpar hållbarhet på sina evenemang, sa Lars Flink, VD för SIS. Text: Maritha Sandberg Lööf Foto: Mikael Håkansson BYGG 90-7 Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, det vill säga de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Denna nya utgåva av Bygghandlingar 90 del 7 är en anpassning till utvecklingen inom området sedan förra utgåvan som kom Framför allt gäller detta hanteringen av digital information, som i allt högre grad används genom hela byggprocessen. I boken finns också inloggningsuppgifter till Där kan man bland annat ladda ner mallar och ritningsexempel. Pris: kr, Art nr KONSTEN ATT HÅLLBARHETSREDOVISA Det här är en bok för dig som står inför utmaningen att skapa eller vidareutveckla en hållbarhetsredovisning. En trovärdig hållbarhetsredovisning stärker varumärket, motiverar medarbetarna och bidrar till att utveckla arbetet med miljömässigt och socialt ansvarstagande. Med hjälp av boken blir hållbarhetsredovisningen ett t bättre beslutsunderlag för intressenterna och en starkare pådrivande kraft för en hållbar utveckling. Pris: 795 kr, Art nr KOMPETENSFÖRSÖRJNING FRÅN STRATEGI TILL RESULTAT Pensionsavgångar, ny teknik och en rörlig arbetsmarknad är bara några av de utmaningar som företag och organisationer ställs inför. Men hur tar man sig an dessa utmaningar? Svaren får du i denna bok som utgår från kompetensförsörjningsprocessen i den svenska standarden SS Ledningssystem för kompetensförsörjning. Du får också konkreta tips på hur du skapar och utvecklar ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt för kompetensförsörjning. Boken vänder sig till alla typer av företag och organisationer samt myndigheter. Pris: 595 kr, Art nr SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 3

4 NYHETER & NOTISER Mäkitalo banade väg för Sveriges mobila tätposition Östen Mäkitalo, känd som en av mobiltelefonins förgrundsgestalter, avled i somras. Han genomförde en rad banbrytande insatser som bidrog till Sveriges ledande position inom mobiltelefoni. SÅ KAN SMÅFÖRETAG BLI MILJÖANPASSADE SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG och organisationer kan nu få hjälp att arbeta miljöanpassat. En ny standard vägleder genom de olika stegen i miljöarbetet. De standarder som hittills har funnits har ibland upplevts som svåra att använda för mindre organisationer. Stora företag och organisationer har ofta ett miljöl edningssystem, vilket hjälper dem att hitta hållbara lösningar. Situationen är annorlunda för många små och medelstora organisationer. De standarder som funnits hittills pekar på vilka mål man ska uppnå. Det fungerar bra för stora organisationer som har egna experter. Men den nya standarden ger istället konkret vägledning för hur man ska gå tillväga, vilka steg man ska ta på vägen, säger Curt Henricson, ordförande i den kommitté som arbetat med frågan på SIS. Den nya standarden innehåller konkreta exempel och finns i en svensk översättning från SIS, Swedish Standards Institute. Standarden, som kan anpassas för olika branscher, är en ISO-standard och heter ISO 14005, Stegvis införande av miljöledningssystem. Den fungerar som en vägledning. De företag som vill certifiera sig använder sig precis som tidigare av ISO För mer information: Karin Bagge, projektledare SIS, FOTO: SCANPIX ÖSTEN MÄKITALO ARBETADE i över 40 år på Telia, tidigare Televerket. Ett exempel på hans insatser är när Norden var först med automatisk mobiltelefoni, NMT, i början av 80-talet. Den utvecklingen brukar i hög grad kopplas samman med Östen Mäkitalos insatser på dåvarande Televerket, där han bland annat arbetade som forskningschef. MARIANNE NIVERT, tidigare vd på Telia, började arbeta på Televerket i början av 60-talet. Samtidigt började också Östen Mäkitalo. Östen var inte bara en genuin tekniker, han hade också en filosofisk känsla för vad han höll på med. Han hade större visioner än bara det som fungerade för stunden, säger Marianne Nivert. Hon Östen var inte bara en genuin tekniker, han hade också en filosofisk känsla, säger Marianne Nivert. konstaterar att Östen Mäkitalo sökte lösningar som fungerade både tekniskt och kommersiellt. Hon tar ett exempel från slutet av 90-talet och början av 2000-talet när de nordiska marknaderna låg långt före resten av världen när det gällde mobiltelefonins genomslagskraft. Även där var Östen Mäkitalo med och banade väg för framgångarna. Vi hade problem med att klara frekvensutrymmet. Då hittade Östen en lösning för hur vi kunde återutnyttja frekvenserna, vilket gjorde det möjligt att expandera, säger hon. Han ville skapa nytta för användaren och kunde koppla ihop teknik och användarens behov. Han hade också betydelse inom många andra områden än mobiltelefonin, till exempel för HD-tv, säger Marianne Nivert. ÖSTEN MÄKITALOS insatser hade också stor betydelse för Ericsson och telekombranschen utanför Telia. I mitten av 90-talet skapade Ericsson och Televerket ett samarbete inriktad Östen Mäkitalo forskade och arbetade med mobil kommunikation och betraktas som en av dem som banade väg för mobiltelefonin. Han spelade en nyckelroll i utvecklandet av både NMT- och GSMsystemen. på den framtida GSM-standarden inom mobiltelefon. ÅTERIGEN KOM SAMARBETET med Televerket och Östen att lägga grunden för Ericssons enorma framgångar inom GSM, sammanfattar tre av Ericssons chefer, Sven-Olof Öhrvik, Jan Uddenfeldt och Håkan Eriksson, på DN:s familjesida. Östen Mäkitalo hade också andra positioner. Han var bland annat medlem i Kungliga Vetenskapsakademins exp ertorgan Svenska nationalkommittén för radiovetenskap. Han var också under en tid med i SIS styrelse. Efter pensioneringen blev han adjungerad professor på KTH för att arbeta med internetteknologin. FOTO: SCANPIX 4 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

5 NYHETER & NOTISER Vässa ditt cv med personcertifiering BÄTTRE SKYDD AV NATURVÄRDEN TUSENTALS NATUROMRÅDEN inventeras varje år inför exploateringar av olika slag, till exempel vid väg-, järnvägs- och vindkraftsbyggen. Men inventeringarna som görs av naturmiljökonsulter, enskilda kommunekologer, institutioner och ideella organisationer ser väldigt olika ut. Personcertifiering gör att du kan få dina kunskaper verifierade av en oberoende part. Nu startar SIS personcertifiering. Det första området är miljörevisorer, där de första revisorerna gjorde sitt certifieringsprov i slutet av augusti. NU STARTAR SIS arbetet med en svensk standard för naturvärdesinventering. Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera biologisk mångfald. Någon beskrivning av hur inventeringen ska gå till och vad den ska innehålla finns inte. En standard kan till exempel innehålla mallar för hur bedömningar ska göras och vilka utbildningskrav som kan ställas på dem som ska utföra inventeringarna. Jag ser ett jättebehov av en sådan standard. För att kunna skydda naturvärden krävs bra underlag, säger Anders Sjölund som arbetar som nationell samordnare för naturfrågor vid Trafikverket och är ordförande i SIS standardiseringsarbete. Kontaktperson SIS, Patrick Lindén: PERSONCERTIFIERING innebär att man får sin kompetens verifierad och kan visa att man uppfyller de krav som ställs på en befattning eller på ett specifikt arbetsmoment. För dig som är yrkeskunnig innebär det ett starkare cv. För dig som är arbetsgivare förenklas anställningsprocessen. Den som ska anställa till exempel konsulter får en enklare urvals process. I FRAMTIDEN RÄKNAR SIS med att erbjuda personcertifiering in - om flera olika kompetensområden. Det första området, miljörevisorer, vänder sig till miljöchefer, miljösamordnare, miljökonsulter eller miljörevisorer som vill få ett externt verifikat på sina kunskaper och erfarenheter inom miljörevisionsområdet. SIS FUNGERAR SOM EN oberoende part och verifierar kompetenskraven enligt de me toder som finns fastställda i internationella standarder. SIS avser att bedriva personcertifiering för miljörevisorer som en ackrediterad verksamhet. Ackreditering innebär att SIS återkommande kommer att kontrolleras av ackrediteringsmyndigheten SWEDAC. Helen Strandgren, verksamhetsansvarig för SIS personcertifiering. Helen Strandgren är verksamhetsansvarig för SIS personcertifiering och ser hur behovet har ökat i takt med arbetsmarknadens utveckling. Det råder stor rörlighet på arbetsmarknaden och snabbare kunskapsutveckling, vilket har lett till ökad efterfrågan på bevis på att personer uppfyller de kompetenskrav som krävs för specifika uppdrag, arbetsmoment eller befattningar, säger hon. PERSPEKTIVDAGEN Årets viktigaste mötesplats för dig som arbetar med ledningssystem och hållbar utveckling. Boka din plats på perspektivdagen.se SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 5

6 REPORTAGE CAMFIL FARR BÄTTRE LUFT EN GLOBAL FRAMGÅNGSSAGA FRÅN TROSA De har kunder i över 50 länder. De omsätter 4,5 miljarder kronor. Genom målmedvetet arbete har Trosaföretaget Camfil Farr blivit världsledande på att producera luftfilter och teknik för ren luft. Vi är väldigt aktiva när det gäller standardisering. Det har gett resultat, säger Nordenchefen Anders Freyschuss. ALLT STARTADE I BÖRJAN av 1960-talet, när ingenjören Gösta Larson från Trosa arbetade med att bygga en ny ventilationsanläggning i Studsviks kärnlaboratorium. I Europa hade han svårt att hitta ventilationsfilter som klarade tillräckligt höga kvalitetskrav, så lösningen blev att vända sig till det amerikanska företaget Cambridge Filter. Det blev inledningen till ett fruktbart samarbete. Några år senare hade Gösta Larson etablerat tre filterfabriker i Europa, varav en i Trosa. Här finns än i dag en av de numera 23 produktionsanläggningarna runt om i världen köpte Gösta Larson den amerikanska delen av verksamheten och omvandlade Camfil till ett helägt, svenskt familjeföretag. Sedan dess har bolaget gjort ett antal förvärv ett av de största skedde år 2000, då Camfil tillsammans med investmentbolaget Ratos köpte den amerikanska konkurrenten Farr. Efter det har den globala expansionen fortsatt ytterligare, med den skillnaden att Ratos köptes ut under 2010 och att Camfil nu åter är privat- och familjeägt. Styrelseordförande är Jan Eric Larson, son till Gösta Larson. >> Företaget har alltid haft höga internationella ambitioner och därför har det varit naturligt att satsa på standardisering, enligt Anders Freyschuss. 6 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

7 INTERVJU STIG JÖNSSON >> CAMFIL FARR BAKGRUND: Grundades 1963 av ingenjören Gösta Larson. Familjen Larson är även i dag bolagets huvudägare. VERKSAMHET: Världsledande producent av luftfilter och teknik för ren luft. FINNS I: Har agenter och återförsäljare i mer än 50 länder. Driver 23 fabriker, varav tre i Sverige (i Trosa, Borås och Österbymo). Huvudkontoret för Camfil Svenska AB finns i Trosa. OMSÄTTNING: Cirka 4,5 miljarder kronor per år. ANSTÄLLDA: 3 300, varav cirka 500 i Sverige. HEMSIDA: SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 7

8 REPORTAGE CAMFIL FARR Att leda standardiseringen är att leda branschen >> Camfil Farr är på många sätt en blågul framgångssaga och bolagets ledare får ofta frågan om hur Trosaföretaget har lyckats bli världsledande i sin bransch. Ett av skälen är att vi har tagit hjälp av standarder. Redan från start har företaget haft väldigt höga internationella ambitioner, och därför har det varit naturligt att satsa mycket tid och resurser på att utnyttja standarder och på att påverka standardiseringsarbetet. Ett företags tillväxt går betydligt lättare om det finns internationella standarder att luta sig mot, säger Anders Freyschuss. I DAG HAR CAMFIL Farr representanter i 18 av 28 grupper som arbetar med standardiseringsfrågor för luftfilter inom ISO, CEN, Ashrae (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning) och Eurovent (europeisk certifieringsorganisation på ventilationsområdet). Bland annat leder Camfil Farr ISO:s arbete kring luftfilter, vilket innebär både ventilationsfilter, ke miska filter och filter till turbinanläggningar. Företaget har även ordförandeposten för filtergruppen inom Eurovent och initierade certifieringen av luftfilter. Dessutom deltar man i ISO-projekt kring hållbar utveckling och livscykelkostnader. Vi arbetar brett och är väldigt aktiva. Att leda standardiseringen är Att leda standardiseringsarbetet innebär att leda sina branschkolleger. Samtidigt lär du känna dina konkurrenter och deras styrkor och svagheter. Standardisering skapar en nyfikenhet inom företaget, och nyfikenheten driver medarbetarna framåt. att leda branschen, säger Anders Freyschuss. Camfil Farrs affärsidé är att skapa hälsosamma och behagliga inomhusmiljöer för människor, att öka driftseffektiviteten hos industriföretag och att skydda människor och miljö mot luftburna risker. EFTERSOM FÖRETAGETS första produkter utvecklades för kärnkraftsindustrin blev inriktningen redan från början att prioritera hög teknisk prestanda och hög kvalitet. I dag levererar Camfil Farr filter bland annat till alla kärnkraftverk i Norden. Vi satsar på omfattande forskning och utveckling och har ett nära samarbete med universitet, högskolor och andra organisationer. Vår produktionsutrustning och våra produktionsmetoder är egenutvecklade och vi har många patent, berättar Anders Freyschuss. I FÖRETAGETS HISTORIA finns flera milstolpar när det gäller standardisering. På 1970-talet blev till exempel en amerikansk standard kring rena rum en standard även i Europa, vilket underlättade Camfil Farrs expansion. Samma årtionde fick dessutom användandet av partikelräknare ett genomslag, vid ett tillfälle när Camfil Farr var det enda företag i branschen som räknade partiklar. FÖRDELAR MED ATT ENGAGERA SIG I STANDARDISERING FÖR ETT INTERNATIONELLT FÖRETAG SOM CAMFIL FARR: Att vara påläst om standardisering inger respekt på marknaden. Standardisering bidrar till ökad produktivitet i tillverkningsprocessen. Standardisering blir en kvalitetsmässig måttstock gentemot underleverantörerna. Se video med Anders Freyschuss på Se och hör Anders Du kan också hitta powerpointbilder med Anders Freyschuss presen tation Så blev en svensk koncern världsledande med hjälp av standar d er på: kundseminarium2011 MEN ÄVEN I NUTID finns flera avgörande hållpunkter. I år lanserar Euro vent en ny energiklassning av filter, och en ny ISO-standard kring luftfilter är tänkt att publiceras under Den nya standarden är jätteviktig för oss och kommer förhoppningsvis att leda till att det blir ett större kvalitetsfokus vid till exempel offentliga upphandlingar. Normalt sett används ett luftfilter under ett år, sedan ska det bytas. På Camfil Farr har vi alltid fokuserat på hur filtret 8 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

9 Camfil Farr s produktionsmetoder är egenutvecklade och företaget har många patent. Camfil Farr arbetar med många olika typer av filter och är drivande i standardiseringsarbetet. Bland annat leder företaget ISO:s arbete kring luftfilter. ska fungera under hela den perioden, alltså vilken kapacitet filtret har även efter 365 dagar. Problemet med den nuvarande standarden är att den bara tar hänsyn till filtrets kapacitet under dag ett. Det har lett till att många av filtren på marknaden generellt sett är av låg kvalitet. Här vill vi bidra till en rejäl förändring det är viktigt både för slutanvändarna och för samhället, säger Anders Freyschuss. HAN PÅPEKAR ATT företagets omfattande standardiseringsarbete innehåller flera utmaningar. Internt inne bär det till exempel att kraven på kompetensutveckling, produktutveckling, produktion och inköp blir höga. Externt behöver kunder och underleverantörer informeras och utbildas i företagets arbetssätt och vikten av standardisering. För att nå framgång inom standardisering krävs det att ledningen är engagerad och avsätter tid och resurser. Det här är ett långsiktigt arbete, där företaget måste våga ligga i fronten för ny teknik. Anders Freyschuss önskar att fler statliga intressenter och även andra kunder vore med i standardiseringsgrupperna. Staten är en stor fastighetsägare och därmed en viktig slutkund i branschen. Om deras representanter fanns med redan när standarderna utformas skulle arbetet både gå snabbare och bli bättre, betonar han. INNAN ANDERS FREYSCHUSS blev vd och Nordenchef deltog han själv i flera standardiseringskommittéer. Hans tips för att lyckas är att vara envis, ha tålamod och kompromissvilja. Standardisering är kostsamt och tar tid. Men för oss har det absolut varit värt satsningarna. I till ex- För att nå framgång inom standardisering krävs ledningens engagemang. Det är ett långsiktigt arbete och företaget måste våga ligga i fronten för ny teknik, enligt Anders Freyschuss. >> FAKTA ANDERS FREYSCHUSS empel USA uppfattades Camfil Farr som branschledande redan innan vi var det. Skälet var att vi tagit på oss ledartröjan inom standardisering, och därför sågs vi som väldigt pålästa och drivande. Text: Lena Lidberg. Foto: Per Magnus Persson Nordenchef för luftfilterföretaget Camfil Farr. BAKGRUND: Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm. Är bland annat utbildad i ventilationsteknik. Har tidigare arbetat inom ABB Fläkt, både i Sverige och Frankrike (där han var teknisk chef under åren ). FÖDD: 1963 i Stockholm. FAMILJ: Sambo och tioårig son. BOR: I villa i Mälarhöjden i södra Stockholm. FRITID: Paddlar gärna. Gillar båtar i alla former. DOLD TALANG: Dansar Lindy Hop. SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 9

10 NYTT OMRÅDE VÅRDHUNDAR Vårdhundar arbetar till exempel inom äldrevården. Vårdhundar ska få professionell status Vårdhundar finns i allt fler kommuner och landsting i Sverige. Hundarna medverkar inom allt från äldrevård till rehabilitering av barn med förvärvade hjärnskador. En ny standard ska säkra att hundar och hundförare arbetar professionellt och säkert. JUST NU HAR ETT 40-tal kommuner i Sverige anställda vårdhundar och hundförare. Hundarna medverkar till exempel inom äldrevård, demensvård och vid rehabilitering av barn eller vuxna med förvärvad hjärnskada. Vårdhundar är en av flera tjänster inom vården där SIS driver standardiseringsprojekt. INGEBORG HÖÖK, SJUKSKÖTERSKA och forskare inom vårdvetenskap, är initiativtagare till kommittén som arbetar med vårdhundstjänster Hon tror att standardiseringen är viktig av flera skäl. Ett skäl är att rensa upp i floran av olika begrepp kring hundar som medverkar i vårdsammanhang och ett annat skäl är att underlätta för inköpare. >> OLIKA OMRÅDEN Vårdhundar kan jobba inom olika områden, exempelvis: Minnesträning, fysisk träning, träning efter stroke, kognitiv träning, social träning och empatiträning Dessutom kan en standard hjälpa till att säkra kvaliteten på de skolor som utbildar vårdhundar och i förlängningen säkra att hundar och hundförare arbetar professionellt. Ingeborg Höök betonar också att det är viktigt att vårdhundarna och hundförarna får en professionell status i vården. Många andra länder, till exempel USA, har hundar som medverkar i rehabiliteringssammanhang. Men då bygger insatserna oftast på frivilligarbete. Det är viktigt att vårdhundarna får en professionell status här i Sverige och att arbetet inte bygger på volontärinsatser. DET FINNS FORSKNING som visar vilken betydelse vårdhundar kan ha, bland annat för att minska behovet av medicinering och för att öka rörligheten hos äldre. Ingeborg Höök tror att vårdhundar i framtiden kan spela stor roll inom ännu flera områden inom vården, till exempel inom psykiatrin. Hennes eget intresse för området Ingeborg Höök, utbildningsledare vid Vårdhundskolan och initiativtagare till kommittén för standardisering. väcktes när hon tog med sin hund till olika arbetsplatser på 90-talet. Ett exempel är pudeln Lord som fick följa med till ett äldreboende. Där var det ofta svårt att motivera de boende att vara med i sjukgymnastiken. Ingeborg Höök lät då hunden delta tillsammans med de boende. Det resulterade i att vi fick tredubbla tiderna för sjukgymnastik. Många ville vara med för att hjälpa hunden, de glömde att det var jobbigt när de fick engagera sig i att få hunden att klara övningar tillsammans med dem själva. Ingeborg Höök studerade sedan i USA där hundar använts länge i vården. Hon startade också utbildningsinstitutet Vårdhundskolan. Text: Susanne Rydell Foto: Linus Höök/Reportage >> SIS KOMMITTÉ FÖR VÅRDHUNDAR Målet med standardisering inom området vårdhundar är att: Säkerställa vilka egenskaper en vårdhund bör ha, hur hunden ska tränas, vilka moment den ska kunna samt vilken utbildning och kompetens som krävs av vårdhundförare. Uppnå enhetlig certifiering för team med vårdhund. Förbereda för att ta fram en internationell standard. Kontaktperson: Christa Ahlenblom, projektledare för Vårdhundar, SIS/TK 551, STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

11 180 GRAM SI S SKILLNADEN MELLAN DITT NUVARANDE JOBB OCH DRÖMJOBBET SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 180 gram. Mer än så väger inte det intyg som visar att du har certifi erat din kompetens som miljörevisor. Något som i sin tur gör det enklare att söka dig vidare, uppåt i karriären. Vi säkerställer att du uppfyller vissa specifi cerade kompetenskrav som till exempel arbetslivserfarenhet, nuvarande kunskap och framtida fortbildning. Drömjobbet är närmare än du tror. Läs mer och anmäl dig på sispersoncertifiering.se SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 11

12 INTERVJU ADDITIV TILLVERKNING 3D-utskrifter från prototyper till verkliga produkter Många flygplanstillverkare använder komponenter tillverkade med additiv tillverkning för att förenkla produktionskedjan. Konstruktörer gör ofta 3D-modeller i CAD-program och allt fler har också upptäckt nyttan av att kunna skriva ut produkten. Tanken är att metoden, som kallas additiv tillverkning, ska kunna användas för produktion i högre grad. Nu arbetar ISO med en ny standard där SIS deltar. KAN GÖRAS i flera olika plaster eller UTSKRIFTEN metaller, och fungera som en visualiseringsmodell eller en prototyp, men också som en fullt funktionsduglig produkt färdig att säljas och tas i bruk. Det berättar Karin Sundby som är projektledare på SIS. Nya riktlinjer kommer leda till effektivare produktion och till helt nya produkter. >> FAKTA ADDITIV TILLVERKNING Additiv tillverkning är en tillverkningsmetod. Utgångspunkten är en 3D-modell som är skapad i ett CAD-program. Tillverkningsprocessen sker sedan genom att man lägger till material där man vill ha det. Det skiljer sig från traditionella tillverkningsprocesser som ofta inneburit att man tar bort material som man inte vill ha. Additiv tillverkning kallas ibland för utskrifter i 3D. METODEN KALLAS ADDITIV TILLVERKNING. VAD ÄR DET OCH VARFÖR BEHÖVS EN STANDARD? Metoden utgår från en 3D-modell som har gjorts i ett datorprogram. I tillverkningsprocessen bygger man sedan produkten genom att lägga till material där man vill ha det. Det skiljer sig från de flesta vanliga tillverkningsmetoder. I vanliga fall börjar man med ett överdimensionerat råämne, till exempel en plastbit eller ett stycke metall. Sedan tar man bort de delar som inte behövs i den färdiga produkten. Egentligen har inte de vanligaste additiva tillverkningsteknikerna något att göra med printerteknik. 3D printing eller utskrifter är bara ett begrepp som används för att beskriva att man får ut en nästan färdig produkt i en enda direkttillverkningsprocess. Tidigare var FFF (Fri Forms Framställning) ett vanligt begrepp för den här typen av tekniker i Sverige. Kontakt på SIS: Förslaget till en ny ISO-standard kommer från Tyskland och motivet är att snabba på utvecklingen av tekniken med hjälp av en internationell standard. Tekniken är välkänd för att tillverka prototyper, inte minst inom fordonsindustrin. Nu ökar också användningen av tekniken för att producera delar till färdiga produkter, till exempel hörapparater och höftleds- och dentalimplantat. Även flygplanstillverkare använder i allt högre grad komponenter tillverkade med additiv tillverkning både för att kunna minska vikten i flygplanen men också för att höja prestandan och förenkla produktionskedjan. VILKA RIKTAR SIG STANDARDEN TILL? Användningen av tekniken ökar, som sagt, inom flera sektorer av den varuproducerande industrin, kanske främst internationellt. Även i Sverige finns tillverkare som arbetar med produktion i liten skala, dessutom finns det servicebyråer som tar fram prototyper på beställning. Standarden ska också kunna användas av dem som beställer produkter och prototyper eller av dem som levererar utrustning. Några exempel på företag som arbetar med tekniken i Sverige är Scania, Volvo Aero, Sandvik, Alfa Lafal och Atlas Copco. 12 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

13 VILKA HAR NYTTA AV ATT VARA MED I DEN SVENSKA KOMMITTÉN? Vi riktar oss till alla som jobbar med den här tekniken, inklusive universitets- och forskningsvärlden. Det är viktigt att Sverige är med och påverkar så att vi får en ISO-standard som är användbar för oss. Nya deltagare är välkomna, arbetet har just startat. Det är viktigt att Sverige är med och påverkar så vi får en standard som är användbar för oss. VAD KAN STANDARDEN FÅ FÖR BETYDELSE PÅ LITE LÄNGRE SIKT OM DEN FÅR GENOM- SLAG? Tekniken är idag välkänd för prototypframtagning, men fram tills nu har bristen på gemensam terminologi och gemensamma riktlinjer hämmat användandet av additiv tillverkning som en produktionsmetod. En ny ISO-standard förväntas undanröja flera av de hindren. Eftersom metoden har stora fördelar vad gäller att effektivisera produktion och därmed spara pengar, är det angeläget Karin Sundby, projektledare SIS. för tillverkare att bättre kunna dra nytta av teknikens alla möjligheter. Nya gemensamma riktlinjer kommer att erbjuda möjligheter både till ökad effektivitet inom befintlig produktion till exempel genom nya och bättre verktyg och till skapandet av helt nya produkter. FINNS DET NÅGON NATIONELL STANDARD ATT UTGÅ IFRÅN? Det pågår redan ett arbete inom ASTM, en amerikansk standardiseringsorganisation. Tanken är inte att utveckla en parallell standard utan att samarbeta och dra nytta av det som redan är gjort. Text: Susanne Rydell SIS i media Media fortsätter att intressera sig för den nya globala standarden för socialt ansvarstagande, ISO Andra standardiseringsarbeten som har fått uppmärksamhet i fackpress under sommaren handlar om biobränslen, digitala läromedel och inventering av naturvärden. Den nya standarden för socialt ansvarstagande har fått lika stort genomslag som när ISO kom. Företag och organisationer har nu fått ett nytt sätt att väga in sociala frågor i affärsmodellen och upptäcker vita fläckar i sitt hållbarhetsarbete med hjälp av ISO MILJÖRAPPORTEN SIS lanserar flera nya europeiska standarder för biobränslen. Och snart kommer också globala standarder. Tanken är att de 30-talet standarder som nu finns på området ska underlätta handeln i länderna. MILJÖ&UTVECKLING SIS, Swedish Standards Institute har arbetat fram den nya standarden ISO som tar upp områden som arbetsvillkor, ansvarsfulla affärsmetoder, konsumentfrågor och lokal samhällsutveckling. ISO väntas bli reseföretagens nya standard i CSR-frågor. NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Idag finns europeiska standarder för biobränslen. Om några år kommer de att bli globala. Användningen av fasta biobränslen ökar runt om i världen. I Sverige ska minst hälften av den energi som används år 2020 vara förnybar och komma från till exempel biobränsle. KEMIVÄRLDEN Det ska bli lättare att ta hjälp av digitala läromedel i skolan. Ett nytt projekt som leds av SIS ska se till att leverantörer och kommuner kan välja standardlösningar och inte behöver hitta på egna lösningar för integrationen av innehåll. COMPUTER SWEDEN Det främsta syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera den biologiska mångfalden. Och i dagsläget finns det inte någon beskrivning om hur inventeringen ska gå till och vad den ska innehålla. Genom att SIS ska ta fram en standard så kan man få en mall att utgå ifrån för hur bedömningar ska göras och vilka utbildningskrav som kan ställas på dem som ska utföra inventeringarna. CSR GUIDEN Tusentals naturområden inventeras varje år inför exploatering av olika slag, till exempel vid väg-, järnvägs- och vindkraftsbyggen. Men inventeringarna som görs av naturmiljökonsulter, enskilda kommunekologer, institutioner och ideella organisationer ser väldigt olika ut. Nu startar SIS, Swedish Standards Institute arbetet med en svensk standard för naturvärdesinventering. FASTIGHET OCH BOSTADSRÄTT SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 13

14 FOKUS KVALITETSARBETE Bli klar i tid en bortglömd del i kvalitetsarbetet Synen på kvalitetsarbete skiljer sig runt om i världen. Svenska företag tror att de ligger i framkant, men vi fokuserar för mycket på produktkvalitet och glömmer tidsaspekten, menar Ali Barhoon på DynaMate. ALI BARHOON, KVALITETSCHEF på Scanias underhållsbolag DynaMate, har arbetat internationellt med kvalitet sedan mitten av 1990-talet. Han har bland annat varit på Gislaved Gummi, Sony Ericsson och Scania både i Sverige, Kina, Mellanöstern och Latinamerika och ställer sig delvis frågande till hur vi ser på kvalitet här i Sverige. Både till synen på vad begreppet egentligen inbegriper och hur duktiga vi är på det i Sverige. Svenskar har en överdriven tro på att vi är bra på kvalitetsarbete, i själva verket ligger vi mycket efter. Vi är bra på kvalitet inom vissa områden, men vår bild av vad som är kvalitet och kundfokus är inte komplett. ALI BARHOON MENAR ATT svenskar ofta stirrar sig blinda på produktkvaliteten och missar att se tid och kostnader som en viktig del av de övergripande målen. När vi tappar fokus på kostnader blir inte heller projekten klara i tid. Eftersom utländska konkurrenter ofta har större fokus på kostnader, ibland på bekostnad av produktkvaliteten, får de snabbare ut nya produkter och tar marknadsandelar. Min erfarenhet är att procent av projekten i svenska företag spränger tidsgränserna och budgeten överskrids med procent. Att inte lansera i tid är att missa målet. Ali Barhoon anser att det faktum att vi i Sverige är dåliga på att hålla tider, hänger ihop med vår syn på management. Vi tycker om att frågor drivs av alla tillsammans och att det alltid ska råda konsensus. I andra länder kan chefen, på gott och ont, peka med hela handen. Alla behöver kanske inte vara med och bestämma om allt, det räcker oftast med en övervägande del och några nyckelpersoner. Det som styr i Sverige är rädslan för att fatta beslut och rädslan för att projekt och produkter ska misslyckas. Man vågar inte vara den som är ansvarig. Om alla är med så är det också allas fel. MEN I VISSA LÄGEN i projekt måste man fatta beslut väldigt snabbt. Är man då ett internationellt företag där beslutsfattarna finns spridda på olika Ali Barhoon, kvalitetschef på Scanias underhållsbolag DynaMate. platser, med fabriken i en världsdel och utvecklingsavdelningen i en annan, blir det väldigt omständligt att få med sig alla. Vad kännetecknar kvalitetsarbete i andra länder? Ali Barhoon menar att gemensamt för såväl Mellanöstern, Kina och Latinamerika är vikten av personliga relationer och fysisk närvaro. För att lyckas med kvalitetsarbetet måste man vara på plats och möta dem du arbetar med ansikte mot ansikte. I Sverige kan vi skicka ut direktiv om förändringar per 14 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

15 mejl, eftersom vi litar på systemet. Men det går överhuvudtaget inte på många håll i världen där det istället finns en stark misstro. Ständig närvaro är nödvändigt. Om du inte dyker upp på fabriksgolvet, äter lunch med dem och syns, så finns du inte i deras värld. I Latinamerika är uppfattningen om vad som är kvalitetsarbete väldigt annorlunda jämfört med övriga världen, menar Ali Barhoon. I till exempel Brasilien är kvaliteten viktig, nästan helig, men vad Tidsaspekten riskerar att bli bortglömd om man fokuserar för mycket på produktkvalitet, enligt Ali Barhoon. som är kvalitet är godtyckligt. Där skulle det behövas en standardiserad syn på kvalitet i högre utsträckning. Arbetet med kvalitet präglas av starka individer och inslag av pessimism mot importerade system som delvis har en politisk bakgrund. Även i Kina står politiken i centrum. När jag arbetade i Kina så läste jag därför Maos Lilla Röda, bara för att kunna citera honom i argumentation med medarbetare. Jag använde citatet»när förändringsvindar blåser använder vissa väderkvarn medan andra tar till vindskydd«, för att få dem att se möjligheter istället för hot. Det visade sig fungera bra! FINNS DET NÅGOT SÄTT SOM GÖR ATT MAN SOM SVENSK KAN LYCKAS BRA MED KVALI- TETSARBETE UTE I VÄRLDEN? Det krävs närvaro, tålamod och ödmjukhet. Var ödmjuk inför andra kulturer, ha låg profil, våga ta beslut och försök lära dig den lokala kulturen och traditioner. Då lyckas man. Text: Magnus Norrman Ill: Dennis Eriksson/Woo Agentur SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 15

16 INTERVJU TORBEN GRUT Så blir det lättare att räkna hem projekt Projekt följs ofta upp på olika sätt. Det göra att resultaten blir svåra att jämföra. Nu tar SIS fram en standard för olika områden inom projektledning. Torben Grut, forsknings- och utvecklingschef på Semcon Management, är ordförande. PROJEKT HANDLAR EGENTLIGEN OM arbetsformer, att gå från vad till hur. Det är viktigt att man kan räkna hem effekten av ett projekt enligt Torben Grut, som har mångårig erfarenhet av projektledning inom flera olika områden. Men sju av tio IT-projekt lever inte upp till beställarens förväntade resultat. Genom att ta fram standarder som omfattar både terminologi och program (till exempel resursallokering) och portföljdelen (till exempel hur ett strategiskt urval går till) kommer både beställning, leverans och uppföljning av ett projekt >> TORBEN GRUT att fungera bättre, säger Torben Grut. Det kommer bli enklare att beställa ett projekt om alla använder ett gemensamt språk. Det blir förhoppningsvis färre missförstånd och mindre flum om vi får bort svepande formuleringar när det gäller syftet med ett projekt, som: Vi ska få en bättre administration, exemplifierar Torben Grut. Arbetsprocessen blir helt enkelt mer effektiv, ledtider från idé till färdig leverans av en produkt UTBILDNING: Byggnadsingenjör samt ljusdesigner vid Dramatiska Institutet ( mycket kreativ kombination av musik och konstruktion ). TIDIGARE OCH NUVARANDE ARBETE: Projektledning under 25 år inom teater, TV, film, IT- och systemutveckling med specialisering: projektmetodik. Forsknings- och utvecklingschef på Semcon Management AB sedan 2,5 år. FÖDD: FAMILJ: Fru och två barn (15 och 22 år). BOR: Gröndal, söder om Stockholm. FRITID: Schack, träffa människor, spelar flera instrument, sjunga. h i d Sätt av tillräckligt och en tjänst t minskar om det finns med tid, och se till standarder att hålla sig till. Man sparar tid, pengar och resurser, vilket att dolda agendor kommer upp på bordet, råder i sin tur frigör affärspotential och Torben Grut dem som vill arbeta med projektet får högre kvalitet, säger Torben Grut. standardiseringsprojekt. DOLD TALANG: De få jag har, har jag försökt att använda öppet, som att jonglera med tre bollar. DET VILL JAG SE STANDARDI- SERAT: Elkontakter. HUR SER DU PÅ DIN ORDFÖRANDEROLL? Det är mycket givande att vara delaktig i en beslutsprocess där flera bidrar med sina erfarenheter. Det handlar om att kunna sammanväga olika åsikter och tankar, och jag känner att jag har utvecklats som person sedan jag antog utmaningen som ordförande för den svenska kommittén, som kom igång DU FÖRETRÄDER OCKSÅ SVERIGE I ARBETET PÅ INTERNATIONELL NIVÅ. VILKA ÄR DINA ERFARENHETER? Arbetet har fortskridit mycket bra, trots många starka uppfattn ing ar har det rullat på. Som ord - förande handlar det om att lyfta 16 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

17 fram allas åsikter och skapa en stark konsensus och förankring. Jag tror att jag har lyckats bra med att få alla att samarbeta. Rollen som ordförande har gett mig träning i att lyssna och att se utan för själva området projektledning, att helt enkelt arbeta med en bredare ansats för att få perspektiv. Att jobba internationellt gör också att man kommer i kontakt med helt andra kulturer och det ger perspektiv på den egna, poängterar Torben Grut. PÅ VILKET SÄTT HAR DIN ARBETSGIVARE NYTTA AV DITT ARBETE INOM STANDARDISE- RINGEN? Med medarbetare är vi stora i vår bransch. Att vi ligger i framkant när det gäller standardisering och den utveckling som det innebär, gör att vi positionerar bolaget gentemot våra kunder ett slags branding. Att ligga i framkant inom standardiseringen gör att vi positionerar oss gentemot våra kunder. HAR DU NÅGRA TIPS TILL ANDRA SOM FUNDERAR PÅ ATT STÄLLA UPP SOM ORDFÖRANDE? Det är viktigt att kunna släppa sin egen åsikt till förmån för gruppens och att man på det sättet kan skapa en gemensam uppfattning. Man ska inte hårdnackat driva sin >> VAR MED OCH SÄTT STANDARDEN Arbetar din organisation med projektledning i olika former? ISO har nu etablerat ett nytt standardiseringsområde ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management där flera standarder inom området kommer tas fram. Dessutom pågår slutarbetet inför publiceringen av ISO Guidance on project management som egen linje, utan man måste se till att dolda agendor hamnar på bordet. Dessutom måste man sätta av rejält med tid och slutligen: man måste verkligen vilja ägna sig åt det här, säger Torben Grut med entusiasm i rösten. Text: Pamela Collin förväntas bli godkänd och publicerad under hösten Ta chansen och var med och påverka det fortsatta internationella standardiseringsarbetet. Vi ser gärna fler deltagare i SIS kommitté, TK 510 Projekt, program och projektportfölj, säger Helene Edmark, projektledare hos SIS. Kontakt: Tel: Det finns inte en enda bra anledning att komma på våra frukostseminarier. Det finns minst tio. Välkommen till något av våra kostnadsfria frukostseminarier. Under två timmar berättar vi allt om fördelarna med standarder och vad de kan göra för din verksamhet. Vi visar dig även e-nav, det moderna, enkla sättet att göra standarder till en naturlig del av din arbetsdag. Datum, tider och platser samt hur du anmäler dig finns på SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 17

18 SIS INSIDE EMPLOYER BRANDING ARBETSGIVARENS VARUMÄRKE: Det räcker inte att vara känd Det räcker inte med ett känt varumärke för att locka de bästa medarbetarna. Daniel Wägerth, employer brandingspecialist på Universum, har följt företag och myndigheter som lyckats med att attrahera rätt medarbetare. Här är hans tips. EN GRUNDFÖRUTSÄTTNING ÄR att veta vilka målgrupper man ska prioritera, konstaterar Daniel Wägerth. Vilka framtida medarbetare vill företaget ha? När du vet vilka personer du vill nå kan du gå vidare med att försöka nå fram till dem. >> 5 FRÅGOR ATT BESVARA VID EMPLOYER BRANDING Daniel Wägerths tips om frågor att ställa sig som arbetsgivare: 1. Hur attraktiva är ni i de primära målgrupperna? 2. Vilka mål vill ni uppnå när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare för målgruppen? 3. Hur når ni dit? Hur särskiljer ni er från konkurrenterna? 4. Vilka utmaningar har ni? Handlar det om att bygga kännedom om varumärket eller något annat? 5. Vilka kanaler är viktigast för att nå de primära målgrupperna? De företag som kommunicerar mest effektivt kommer att vinna kampen om talangerna, säger han. Tyvärr finns det inte ett recept som fungerar för alla när det gäller kommunikationen. En del kanske behöver börja med att arbeta för att målgruppen överhuvudtaget ska känna till företaget, medan andra kan hoppa över den delen och istället satsa på att marknadsföra sig som arbetsgivare. GENERELLT RÄCKER DET INTE med ett känt varumärke, man måste också ha ett starkt varumärke som arbetsgivare, säger Daniel Wägerth. Men han identifierar en viktig faktor som gäller för alla: det måste vara ett långsiktigt arbete. Det handlar om hur prioriterad frågan är. De som lyckas har arbetat långsiktigt och har förankrat arbetet på ledningsnivå. En annan grundförutsättning som gäller för alla är att det krävs För att lyckas med employer branding måste man jobba långsiktigt och förankra det på ledningsnivå, enligt Daniel Wägerth. kunskap om hur attraktiv man egentligen är som arbetsgivare alltså att man kontinuerligt mäter och följer upp vad målgruppen tycker. EN DEL ORGANISATIONER, myndigheter och företag är också känsliga för konjunktursvängningar när det gäller attraktiviteten som arbetsgivare. I högkonjunktur ökar intresset för managementkonsulter och investmentbanker, medan andra företag eller myndigheter som betraktas som tryggare kan öka i lågkonjunktur, säger Daniel Wägerth. Det betyder inte att det är hopplöst att parera konjunktursvängningarna. Man ser det på företag som teknikkonsulterna ÅF och Sweco, de har i flera år stadigt legat högt på listorna. De arbetar strategiskt med sitt varumärke som arbetsgivare, säger han. Ett praktiskt tips är att inte glömma det personliga mötet när du funderar över vilka kanaler du vill använda för att nå framtida medarbetare. Företagets egna medarbet are betraktas generellt som mest trovärdiga när det gäller att beskriva företaget. Det gäller särskilt om företaget representeras av någon man redan känner. Det personliga mötet är också viktigt på evenemang och mässor. Tidigare var det ganska vanligt att de som skulle representera företaget eller myndigheten var obekväma i situationen. De kunde prata med kolleger istället för med besökarna, till exempel. Men det har generellt blivit bättre. Text: Susanne Rydell UNIVERSUM MÄTER POPULÄRA ARBETSGIVARE Universum är ett konsultföretag som fokuserar på employer branding, alltså arbetsgivares varumärken. Varje år publicerar Universum undersökningen Företagsbarometern, en mätning av hur populära olika blivande arbetsgivare är bland studenter. Här är några av resultaten från vårens mätning: EKONOMI- STUDENTER Ikea Google H&M IT-STUDENTER Google Microsoft Sony Ericsson CIVILINGENJÖRER Google ABB Ikea 18 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

19 NYA ANSIKTEN NYA MEDLEMMAR 24 MAJ AUGUSTI 2011 >> ANDERS SJÖLUND är ny ordförande för Naturvärdesinventering, SIS/TK 555. Anders är ingenjör och ekolog och arbetar sedan 1997 på Trafikverket i Borlänge som Nationell samordnare natur. Under 80-talet arbetade Anders som systemoperatör och programmerare på Ericsson och utbildade sig till zooekolog vid Stockholms och Uppsala universitet. På fritiden driver han egen gård med islandshästar och får vid Siljan. >> JAN-OLOF LEVIN är omvald som ordförande i Luftkvalitet, SIS/TK 423. Jan-Olof har en lång bakgrund som forskare och har tidigare arbetat bland annat på Arbetslivsinstitutet. Han har forskat inom området luftkvalitet sedan 1975 och är sedan 2007 professor i kemisk yrkeshygien vid Umeå universitet. Utöver det så arbetar han som vd för konsult- och utvecklingsföretaget Fenix Environmental AB. >> JOHAN ISAKSSON är ny ordförande för Stålrör, rördelar och rörflänsar, TK 118. Han arbetar på Nordic Flanges AB i Stockholm med internationell marknadsföring och försäljning av rostfria flänsar och specialprodukter. Dessförinnan var Johan anställd som produktchef för Rör och Rördelar på Ahlsell. Hans bakgrund innehåller också bland annat studier i företagsekonomi vid IFL vid Handelshögskolan och deltagande i olika bransch- och standardiseringsorgan sedan >> LILLEMOR HARNELL är ny ordförande i Kvalitetsledning, SIS/TK 304. Lillemor har lång erfarenhet inom kvalitets- och verksamhetsutveckling i både offentlig och privat miljö och arbetar sedan 2003 med utgångspunkt från det egna företaget Resalus AB i Göteborg. Hon har en utbildning som internationell projektkoordinator och är också utbildad sjuksköterska med kompletterande kurser i bland annat forskningsmetodik. >> LENNART ROLFSMAN är ny ordförande för Kyl- och värmepumpsanläggningar Säkerhet, SIS/TK 243. Lennart är civilingenjör från Chalmers och arbetar på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB i Borås med energifrågor, huvudsakligen kyl- och värmepumpsteknik. Lennart har 15 års erfarenhet av standardiseringsfrågor på svensk och europeisk nivå. >> MALIN ALBERTSSON, Hultsfred, är ny ordförande för Kommunservice till företag, SIS/TK 541. Malin har en fil. kand. i företagsekonomi och arbetar sedan 2008 som Näringslivs- och utvecklingssamordnare på utvecklingskontoret i Hultsfreds kommun, bland annat med hjälp till företag med organisationsutveckling där fokus är service, kvalitet och lean management. Tidigare har Malin även arbetat som controller inom hotellvärlden och som gymnasielärare i företagsekonomi. >> PATRIK PERBECK är ny ordförande för Brand och räddning, SIS/TK 360. Patrik är brandingenjör och arbetar sedan 2009 som chef för enheten för brandskydd och brandfarlig vara på Myndigheten för samhällsskydd i Stockholm. Patrik har tidigare arbetat både som brandingenjör på Räddningsverket och inom kommunal räddningstjänst och sedan 2006 är han även extern examinator för kurser i riskanalysmetoder och branddynamik för den norska brandingenjörsutbildningen vid Högskolan Stord/Haugesund. >> THOMAS PERSSON är ny ordförande i Outsourcing, SIS/TK 559. Thomas är civilekonom och sedan 2008 är han VD för Mirror Accounting AB i Stockholm, ett företag inom Lindorff-koncernen som erbjuder outsourcing av ekonomitjänster. I drygt 10 års tid har Thomas varit engagerad i företag som ägnat sig åt att köpa eller sälja outsourcing-tjänster. AddQ4 AB Arcam AB Design for All Sverige Fireline HB Folkpool AB Forbo Flooring AB GrandSecure Sweden AB Högsby kommun Hörselskadades Riksförbund HRF IOGT-NTO STOCKHOLM Isoft Services AB Lantmännen ekonomisk förening LIDAB Sweden AB Peace & Love Foundation PK Garden AB Plast- och kemiföretagens Service, PKS AB Sodahuskommittén Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB Stockholm Business Region AB Strukton Rail AB Sweco Energuide AB Swede Heat Mobil Värmebehandling AB Sverigespisen AB Synergus AB TB Propharma Unibrands AB VISSTE DU ATT......SIS har mer än 1500 svenska företag, myndigheter och organisationer som medlemmar...sis driver ungefär 350 aktiva standardiseringsprojekt SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 19

20 POSTTIDNING B AVSÄNDARE: SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE STOCKHOLM Vad är nyttan med standardisering? Alla bilder: Foto: Johan Ödmann BIRGITTA OHLSSON CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD STEFAN ATTEFALL EWA BJÖRLING EU-MINISTER INFRASTRUKTURMINISTER CIVIL- OCH BOSTADSMINISTER HANDELSMINISTER Standardiseringen förenklar tillvaron för oss konsumenter saker vi köper är genomtänkta och fungerar ihop. Dessutom behövs standardiseringen för att komplettera vår EUlagstiftning på varuområdet. Tack vare standarder blir det mycket lättare för tillverkarna att bevisa att deras varor uppfyller lagens krav. Detta gynnar i slutändan konsumenterna, som får tillgång till ett brett utbud av varor de kan lita på. Nyttan handlar om enkelhet och smidighet. Att inte behöva uppfinna hjulet på nytt hela tiden. Ett exempel är vid brokonstruktioner eller plattformsbyggnation vid tågstationer. Man kan utgå från en standard och ändra där det behövs. Det ger lägre kostnad och är mer effektivt. Standarder skapar ofta en bättre ordning till lägre kostnader och det blir lättare att göra affärer. Ett område där detta blir särskilt viktigt är byggsektorn. Ett bra exempel är den nya EU-förordningen för byggprodukter. Den ersätter nationella provningskrav med standardiserade bedömningsmetoder. Då slipper tillverkaren dyra extrakostnader vid försäljning i andra EU-länder. Nyligen genomfördes också ett standardiserat sätt för ingenjörsprojektering av t.ex. byggnader och vägar genom eurokodsystemet. Det förväntas leda till lägre projekteringskostnader. Standardisering är ett kraftfullt instrument för att skapa tillväxt och öka konkurrenskraften hos svenska företag. Att delta i standardiseringsarbete är ett effektivt sätt att få genomslag för sina idéer och få kunskap om teknisk utveckling. I den globaliserade värld vi lever i idag är det avgörande att svenska intressen förs fram i den internationella standardiseringen. Jag är övertygad om att gemensamma standarder bidrar både till ökad konkurrens, bättre kvalitet och till mer handel. Aktuella utbildningar För mer information om utbildningar, gå in på sis.se/utbildning Frukostseminarium: Medicinteknik, Ledningssystemet från skrivbord till VD-stol Ett dokumenterat kvalitetsledningssystem är ett måste för en medicinteknisk verksamhet. Så, vad kan man göra och vilka är de avgörande framgångsfaktorerna för ett effektivt ledningssystem? Med seminariet vill vi inspirera dig och ge praktiska tips på hur du som arbetar i en medicinteknisk verksamhet kan göra ledningssystemet till ett användbart och accepterat stöd i den dagliga verksamheten. Datum och ort: 12 oktober, Uppsala Kvalitetssystem för medicintekniska produkter En kurs för medicintekniska tillverkare som ska arbeta enligt ett kvalitetsledningssystem. Standarden ISO 13485:2003 är det bäst lämpade stödet. Den är baserad på ISO 9001 och samtidigt framtagen för att uppfylla lagkraven i det medicintekniska direktivet. Under två intensiva dagar går vi igenom kraven, avsnitt för avsnitt samt förklarar hur du tolkar kraven och integrerar dem i verksamheten. Datum och ort: oktober, Göteborg Grundkurs i CSR Du får kunskap om viktiga begrepp, standarder och verktyg inom CSR-området och du lär dig hur du genom strategiska val och rätt prioriteringar kan minska kostnaderna och öka lönsamheten. Vi visar även hur du kommer igång med CSR-arbetet och du får praktiska tips och en kort handlingsplan över hur ni kan gå tillväga för att identifiera och integrera de sociala frågorna i verksamheten. Datum och ort: 25 oktober, Malmö Kontinuitetshantering upprätthåll verksamheten oavsett händelse Kontinuitetsplanering kan beskrivas som den process som säkerställer att organisationen kan fortsätta driva den kritiska verksamheten på en tolerabel nivå oavsett vilka störningar som inträffar. Du lär dig att genomföra en konsekvensanalys där du kartlägger vilka kritiska aktiviteter, resurser och infrastruktur som måste fungera. Du lär dig även att göra en riskvärdering och att analysera befintliga robusthetslösningar med hjälp av konsekvensanalysen. Datum och ort: oktober, Stockholm Maskinsäkerhet och CE-märkning Kursen ger dig en grundläggande orientering för CE-märkning enligt nya Maskindirektivet och behandlar strategiska frågor, krav och konsekvenser av lagar (MD, EMC och LVD) samt standarder och produktansvar. Vi tar dessutom upp viktiga konstruktions- och säkerhetskrav, säkerhetslösningar samt exemplifierar med hjälp av praktikfall. Vi går på djupet inom frågor som när begagnade eller ombyggda maskiner ska CE-märkas samt hur den som bygger maskinceller bör agera. Datum och ort: oktober, Göteborg Nya pelletsstandarder och ny virkesmätningslag så påverkar det dig Seminarium för dig som handlar med eller använder fasta biobränslen (t.ex. pellets, briketter och flis) och som vill veta mer om de nya standarderna och den kommande virkesmätningslagen. Lyssna på vad myndigheter och aktörer i branschen har att säga. Dag 2 kan du som vill besöka Skellefteå Krafts anläggning Hedensbynverken och se hur en anläggning för bioenergikombinat fungerar. Datum och ort: 5 6 oktober, Skellefteå

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS Standardisering för kvalitet inom äldrevård och omsorg Informationsmöte 2 maj 2012 Marie Brandvold, verksamhetsområdeschef SIS, Swedish Standards Institute Vad är SIS? Varför behövs standarder? Varför

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Standardisering trender i en föränderlig värld Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Vid förändring behövs standarder Förändringens vindar hos SIS Produkter Arbetssätt Nya

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Regional kompetensdag 2013 Från samverkan till samhandling 18 december, 2013 En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Copyright Comborama Text & Layout 2010 Intresse,

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spårpartner: Swedish Standards Institute (SIS) Bengt Rydstedt, projektledare för Teknisk Kommitté 478 Socialt Ansvarstagande som även är

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT

SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT SÅ ARBETAR CONTROLLERS PÅ LEDANDE SVENSKA FÖRETAG MED INFORMATION, ANALYS OCH BESLUT Agenda Studiens bakgrund och syfte Controllerns roll Controllerns arbete Konsekvenser av dåligt arbete med information

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad

Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Välkommen till Affärsverkstan! Marknadsföring och varumärkesuppbyggnad Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se 2011-04-18 Marknadsföring och VarumärkesuppbyggnadMarknadsföring och Varumärkesuppbyggnad

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Presentation ISO 10667

Presentation ISO 10667 Presentation ISO 10667 Testdagen 2012 2011-03-30 1 Agenda 11.00 11.45 1. Övergripande presentation av ISO 10667 2. Certifiering mot ISO 10667 3. Frågor Tidplan ISO 10667 Vi är här nu ISO 10667 Förslag

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002

Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Ledningssystem för tillgångar (Asset Management) SS-ISO 55000, 55001 och 55002 Sven Jansson Programområdesansvarig Överföring & Distribution Elforsk AB 101 53 Stockholm Tel 08-677 27 32 Mobil 0706-99 27

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se

Yrkeserfarenhet. lars@bjarnemark.se 0708-78 40 70 bjarnemark.se Yrkeserfarenhet 2012 - S Bjarnemark AB Egen konsultverksamhet, interim management Egen konsultverksamhet inom interim management. Styrelseordförande i Stureplanskliniken. 2010 2012 Stockholms Regiondjursjukhus/Djursjukhusgruppen

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

SKI WEAR CROSS COUNTRY ÅRE SWEDEN VARUMÄRKET FRÅN ÅRE EST. 2014 IN. Sweare utvecklar funktionskläder för

SKI WEAR CROSS COUNTRY ÅRE SWEDEN VARUMÄRKET FRÅN ÅRE EST. 2014 IN. Sweare utvecklar funktionskläder för VARUMÄRKET Sweare utvecklar funktionskläder för Vi kommer arbeta i nära samarbete sport- och fritidsaktiviteter utomhus. med utövare för att utveckla special- Kännetecknande är en hög kvalitet funktioner

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Protokoll från SKYREVs informationskommitté

Protokoll från SKYREVs informationskommitté Protokoll från SKYREVs informationskommitté Plats: Stockholms läns landstings revisionskontor, Eastmangatan 1, Stockholm. Tid: 2005-12-01 kl. 10.00 14.30 Deltagare:, ordförande,, -Johan Olsson, och. 50.

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera.

Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. Standarder som hjälp vid tjänsteupphandlingar Om standarder Standarder i offentlig upphandling Exempel på tjänstestandarder Joakim Rönnblom

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle.

Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle. Samlad kunskap Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle. SWECO är Sveriges ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Tio bolag

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer