REN LUFT EN FRAMGÅNGS- SAGA FRÅN TROSA STANDARD GER PROFFSSTATUS ÅT VÅRDHUNDAR. Vässa ditt cv med personcertifiering MINISTRAR OM STANDARDISERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REN LUFT EN FRAMGÅNGS- SAGA FRÅN TROSA STANDARD GER PROFFSSTATUS ÅT VÅRDHUNDAR. Vässa ditt cv med personcertifiering MINISTRAR OM STANDARDISERING"

Transkript

1 NR 3, SEPTEMBER 2011 PRIS 65 KR STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, STANDARD GER PROFFSSTATUS ÅT VÅRDHUNDAR Vässa ditt cv med personcertifiering REN LUFT EN FRAMGÅNGS- SAGA FRÅN TROSA 4 MINISTRAR OM STANDARDISERING

2 LEDARE LARS FLINK Hållbarhet ett av flera viktiga ämnen i Almedalen NÄR LONDON-OS invigs nästa år ska det finnas en standard för hållbara evenemang. En ny ISO-standard, Hållbarhet vid evenemang, är på väg. Den nya standarden som täcker evenemang, möten och konferenser var ute på remiss i Sverige under sommaren. I somras var SIS också engagerad i ett traditionellt och allt större evenemang politikerveckan i Almedalen. I år var hållbara evenemang naturligt nog ett av ämnena på SIS agenda. SIS delade för första gången ut ett särskilt pris i Almedalen, till ett evenemang som satsat på hållbarhet. Priset gick till SKTF och Fairtrade Sverige som ordnade Almedalens schystaste mingel. SIS genomförde också flera andra framgångsrika seminarier, till exempel om hur organisationer vill ta socialt ansvar och hur miljöledningssystem gör affärsnytta. Andra seminarier tog upp hur vården kan bli säkrare med ledningssystem och hur vårdhundar kan arbeta med hjälp av en standard. Mötena i Almedalen är betydelsefulla och detta är en viktig arena för att beskriva nyttan med standarder, både inom offentlig och privat sektor och för samverkan mellan sektorerna. Att vi också satsar på ett särskilt pris för hållbara evenemang hänger ihop med att konferenser, tävlingar, festivaler och andra evenemang har mycket stor inverkan både miljömässigt och socialt. Läs mer om SIS i Almedalen på sid Notiser STANDARD MAGAZINE NR 3, SEPTEMBER Ren luft en global framgångssaga från Trosa Trosaföretaget Camfil Farr har blivit världsledande på att producera luftfilter och teknik för ren luft. Vi är väldigt aktiva när det gäller standardisering. Det har gett resultat, säger Nordenchefen Anders Freyschuss 10 Standard ger professionell status åt vårdhundar Vårdhundar har funnits länge, både i Sverige och i andra länder. En standard ska göra klart vad vårdhundar och deras förare behöver kunna för att arbeta professionellt. nyttan av att kunna skriva ut tredimensionella modeller som skapats i ett dataprogram. En standard ska snabba på utvecklingen. 13 SIS i media Bli klar i tid en del av kvalitetsarbetet Projekt ska kunna räknas hem En ny standard ska göra det lättare att följa upp projekt på ett enhetligt sätt SIS Inside: Så kan arbetsgivare bygga upp sitt varumärke 19 SIS Inside: Nya medlemmar och nya ansikten LARS FLINK, VD SIS Skriv ut i 3D Många företag har upptäckt 20 Frågan till fyra och Aktuella utbildningar STANDARD MAGAZINE SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE PRIS: 65 kr. Prenumeration 240 kr/år ADRESS: Stockholm BESÖKSADRESS: Sankt Paulsgatan 6 TELEFON: ANSVARIG UTGIVARE: Olle Axenborg REDAKTÖR: Lovisa Krebs REDAKTION OCH PRENUMERATIONSSERVICE: ANNONSKONTAKT: Annonshuset AB, annonshuset.se MEDARBETARE I DETTA NUMMER: Pamela Collin, Lena Lidberg, Magnus Norrman, Per Magnus Persson, Susanne Rydell DESIGN: Rekyl Reklambyrå REPRO: Bildrepro TRYCK: Alloffset DISTRIBUTION: OnTime ISSN STANDARD MAGAZINE ges ut av SIS, Swedish Standards Institute. Den utkommer fyra gånger per år och är en av förmånerna kopplade till medlemskapet i SIS. SIS huvuduppgift är att driva svenskt deltagande i internationellt standardiseringsarbete så att svenska företag, myndigheter och andra organisationer får möjlighet att påverka innehållet i internationella standarder. ANVÄNDNINGEN AV STANDARDER syftar till att göra varor och tjänster enklare och säkrare samt att underlätta handel över gränserna. SIS utarbetar standarder inom bl.a. bygg, hälso- och sjukvård, konsumentskydd, tjänster, ledningssystem och miljö. SIS VERKSAMHET BEDRIVS i en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor och i ett aktiebolag; SIS Förlag. SIS omsatte år 2010 ca 224 miljoner kronor och har 183 anställda. 2 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

3 NYHETER & NOTISER Aktuellt från SIS Förlag Emma Rung från Fairtrade Sverige och Annika Strandhäll från SKTF tog emot SIS pris för hållbara evenemang. SIS prisade schyst mingel i Almedalen SIS inrättade i år ett nytt pris för hållbara evenemang. SKTF och Fairtrade Sverige vann det första priset för att de satsat på ett schyst mingel i Almedalen. Det vinnande minglet bjöd på närproducerad mat och visning av kläder i Fairtrade-certifierad bomull. TANKEN MED PRISET ÄR ATT uppmärksamma en arrangör som har ett genomtänkt koncept för hållbarhet. Det handlar om allt från miljön till sociala och ekonomiska aspekter. BAKGRUNDEN ÄR ATT det pågår ett arbete med en global standard för hållbara evenemang. SIS deltar i det svenska arbetet tillsammans med bland andra orienteringstävlingen O-Ringen och arrangörerna bakom fest i- valen Way Out West. Branschen kan bidra till hållbar utveckling vid alla typer av event. När OS-facklan tänds i London 2012 ska det finnas en global standard som ska kunna användas brett, för allt från enorma OS-arrangemang till företagsseminarier eller lokala midsommarfester, sa Bengt Rydstedt, projektledare på SIS. I MOTIVERINGEN FÖR årets pris skriver juryn: Med stor kreativitet och i en spännande samverkan mellan två olika organisationer har det vinnande evenemanget presenterat en genomtänkt idé på ett tilltalande sätt. Hållbarhet handlar både om klimatfrågor och om fattigdomsbekämpning. Vi har visat att det också kan vara glädjefyllt, sa Emma Rung, generalsekreterare för Fairtrade Sverige. För oss är ett schyst arbetsliv en mänsklig rättighet både i Sverige och globalt. Nio av tio av våra medlemmar tycker det är viktigt att deras arbetskläder produceras på ett schyst sätt när det gäller arbetsvillkor och miljö. Vi vill visa att sådana arbetskläder finns idag och önskar att svenska arbetsgivare också ska välja dem, säger SKTF:s förbundsordförande Annika Strandhäll. SIS PRISUTDELNING skedde i Öre - sundshuset i Almedalen. Business Region Skåne satsar, i likhet med många andra aktörer i Visby, på att erbjuda goda förutsättningar för framtida evenemang. SIS PLANERAR ATT uppmärksamma hållbarhet även under kommande Almedalsveckor. Vi hoppas att tävlingen har gett mer uppmärksamhet till hållbarhet. Och vi ser det här som ett gemensamt arbete som kommer att engagera fler och fler. När vi ses här i Almedalen nästa år är jag övertygad att det kommer att vara långt många fler som målmedvetet tillämpar hållbarhet på sina evenemang, sa Lars Flink, VD för SIS. Text: Maritha Sandberg Lööf Foto: Mikael Håkansson BYGG 90-7 Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, det vill säga de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt. Denna nya utgåva av Bygghandlingar 90 del 7 är en anpassning till utvecklingen inom området sedan förra utgåvan som kom Framför allt gäller detta hanteringen av digital information, som i allt högre grad används genom hela byggprocessen. I boken finns också inloggningsuppgifter till Där kan man bland annat ladda ner mallar och ritningsexempel. Pris: kr, Art nr KONSTEN ATT HÅLLBARHETSREDOVISA Det här är en bok för dig som står inför utmaningen att skapa eller vidareutveckla en hållbarhetsredovisning. En trovärdig hållbarhetsredovisning stärker varumärket, motiverar medarbetarna och bidrar till att utveckla arbetet med miljömässigt och socialt ansvarstagande. Med hjälp av boken blir hållbarhetsredovisningen ett t bättre beslutsunderlag för intressenterna och en starkare pådrivande kraft för en hållbar utveckling. Pris: 795 kr, Art nr KOMPETENSFÖRSÖRJNING FRÅN STRATEGI TILL RESULTAT Pensionsavgångar, ny teknik och en rörlig arbetsmarknad är bara några av de utmaningar som företag och organisationer ställs inför. Men hur tar man sig an dessa utmaningar? Svaren får du i denna bok som utgår från kompetensförsörjningsprocessen i den svenska standarden SS Ledningssystem för kompetensförsörjning. Du får också konkreta tips på hur du skapar och utvecklar ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt för kompetensförsörjning. Boken vänder sig till alla typer av företag och organisationer samt myndigheter. Pris: 595 kr, Art nr SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 3

4 NYHETER & NOTISER Mäkitalo banade väg för Sveriges mobila tätposition Östen Mäkitalo, känd som en av mobiltelefonins förgrundsgestalter, avled i somras. Han genomförde en rad banbrytande insatser som bidrog till Sveriges ledande position inom mobiltelefoni. SÅ KAN SMÅFÖRETAG BLI MILJÖANPASSADE SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG och organisationer kan nu få hjälp att arbeta miljöanpassat. En ny standard vägleder genom de olika stegen i miljöarbetet. De standarder som hittills har funnits har ibland upplevts som svåra att använda för mindre organisationer. Stora företag och organisationer har ofta ett miljöl edningssystem, vilket hjälper dem att hitta hållbara lösningar. Situationen är annorlunda för många små och medelstora organisationer. De standarder som funnits hittills pekar på vilka mål man ska uppnå. Det fungerar bra för stora organisationer som har egna experter. Men den nya standarden ger istället konkret vägledning för hur man ska gå tillväga, vilka steg man ska ta på vägen, säger Curt Henricson, ordförande i den kommitté som arbetat med frågan på SIS. Den nya standarden innehåller konkreta exempel och finns i en svensk översättning från SIS, Swedish Standards Institute. Standarden, som kan anpassas för olika branscher, är en ISO-standard och heter ISO 14005, Stegvis införande av miljöledningssystem. Den fungerar som en vägledning. De företag som vill certifiera sig använder sig precis som tidigare av ISO För mer information: Karin Bagge, projektledare SIS, FOTO: SCANPIX ÖSTEN MÄKITALO ARBETADE i över 40 år på Telia, tidigare Televerket. Ett exempel på hans insatser är när Norden var först med automatisk mobiltelefoni, NMT, i början av 80-talet. Den utvecklingen brukar i hög grad kopplas samman med Östen Mäkitalos insatser på dåvarande Televerket, där han bland annat arbetade som forskningschef. MARIANNE NIVERT, tidigare vd på Telia, började arbeta på Televerket i början av 60-talet. Samtidigt började också Östen Mäkitalo. Östen var inte bara en genuin tekniker, han hade också en filosofisk känsla för vad han höll på med. Han hade större visioner än bara det som fungerade för stunden, säger Marianne Nivert. Hon Östen var inte bara en genuin tekniker, han hade också en filosofisk känsla, säger Marianne Nivert. konstaterar att Östen Mäkitalo sökte lösningar som fungerade både tekniskt och kommersiellt. Hon tar ett exempel från slutet av 90-talet och början av 2000-talet när de nordiska marknaderna låg långt före resten av världen när det gällde mobiltelefonins genomslagskraft. Även där var Östen Mäkitalo med och banade väg för framgångarna. Vi hade problem med att klara frekvensutrymmet. Då hittade Östen en lösning för hur vi kunde återutnyttja frekvenserna, vilket gjorde det möjligt att expandera, säger hon. Han ville skapa nytta för användaren och kunde koppla ihop teknik och användarens behov. Han hade också betydelse inom många andra områden än mobiltelefonin, till exempel för HD-tv, säger Marianne Nivert. ÖSTEN MÄKITALOS insatser hade också stor betydelse för Ericsson och telekombranschen utanför Telia. I mitten av 90-talet skapade Ericsson och Televerket ett samarbete inriktad Östen Mäkitalo forskade och arbetade med mobil kommunikation och betraktas som en av dem som banade väg för mobiltelefonin. Han spelade en nyckelroll i utvecklandet av både NMT- och GSMsystemen. på den framtida GSM-standarden inom mobiltelefon. ÅTERIGEN KOM SAMARBETET med Televerket och Östen att lägga grunden för Ericssons enorma framgångar inom GSM, sammanfattar tre av Ericssons chefer, Sven-Olof Öhrvik, Jan Uddenfeldt och Håkan Eriksson, på DN:s familjesida. Östen Mäkitalo hade också andra positioner. Han var bland annat medlem i Kungliga Vetenskapsakademins exp ertorgan Svenska nationalkommittén för radiovetenskap. Han var också under en tid med i SIS styrelse. Efter pensioneringen blev han adjungerad professor på KTH för att arbeta med internetteknologin. FOTO: SCANPIX 4 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

5 NYHETER & NOTISER Vässa ditt cv med personcertifiering BÄTTRE SKYDD AV NATURVÄRDEN TUSENTALS NATUROMRÅDEN inventeras varje år inför exploateringar av olika slag, till exempel vid väg-, järnvägs- och vindkraftsbyggen. Men inventeringarna som görs av naturmiljökonsulter, enskilda kommunekologer, institutioner och ideella organisationer ser väldigt olika ut. Personcertifiering gör att du kan få dina kunskaper verifierade av en oberoende part. Nu startar SIS personcertifiering. Det första området är miljörevisorer, där de första revisorerna gjorde sitt certifieringsprov i slutet av augusti. NU STARTAR SIS arbetet med en svensk standard för naturvärdesinventering. Det huvudsakliga syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera biologisk mångfald. Någon beskrivning av hur inventeringen ska gå till och vad den ska innehålla finns inte. En standard kan till exempel innehålla mallar för hur bedömningar ska göras och vilka utbildningskrav som kan ställas på dem som ska utföra inventeringarna. Jag ser ett jättebehov av en sådan standard. För att kunna skydda naturvärden krävs bra underlag, säger Anders Sjölund som arbetar som nationell samordnare för naturfrågor vid Trafikverket och är ordförande i SIS standardiseringsarbete. Kontaktperson SIS, Patrick Lindén: PERSONCERTIFIERING innebär att man får sin kompetens verifierad och kan visa att man uppfyller de krav som ställs på en befattning eller på ett specifikt arbetsmoment. För dig som är yrkeskunnig innebär det ett starkare cv. För dig som är arbetsgivare förenklas anställningsprocessen. Den som ska anställa till exempel konsulter får en enklare urvals process. I FRAMTIDEN RÄKNAR SIS med att erbjuda personcertifiering in - om flera olika kompetensområden. Det första området, miljörevisorer, vänder sig till miljöchefer, miljösamordnare, miljökonsulter eller miljörevisorer som vill få ett externt verifikat på sina kunskaper och erfarenheter inom miljörevisionsområdet. SIS FUNGERAR SOM EN oberoende part och verifierar kompetenskraven enligt de me toder som finns fastställda i internationella standarder. SIS avser att bedriva personcertifiering för miljörevisorer som en ackrediterad verksamhet. Ackreditering innebär att SIS återkommande kommer att kontrolleras av ackrediteringsmyndigheten SWEDAC. Helen Strandgren, verksamhetsansvarig för SIS personcertifiering. Helen Strandgren är verksamhetsansvarig för SIS personcertifiering och ser hur behovet har ökat i takt med arbetsmarknadens utveckling. Det råder stor rörlighet på arbetsmarknaden och snabbare kunskapsutveckling, vilket har lett till ökad efterfrågan på bevis på att personer uppfyller de kompetenskrav som krävs för specifika uppdrag, arbetsmoment eller befattningar, säger hon. PERSPEKTIVDAGEN Årets viktigaste mötesplats för dig som arbetar med ledningssystem och hållbar utveckling. Boka din plats på perspektivdagen.se SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 5

6 REPORTAGE CAMFIL FARR BÄTTRE LUFT EN GLOBAL FRAMGÅNGSSAGA FRÅN TROSA De har kunder i över 50 länder. De omsätter 4,5 miljarder kronor. Genom målmedvetet arbete har Trosaföretaget Camfil Farr blivit världsledande på att producera luftfilter och teknik för ren luft. Vi är väldigt aktiva när det gäller standardisering. Det har gett resultat, säger Nordenchefen Anders Freyschuss. ALLT STARTADE I BÖRJAN av 1960-talet, när ingenjören Gösta Larson från Trosa arbetade med att bygga en ny ventilationsanläggning i Studsviks kärnlaboratorium. I Europa hade han svårt att hitta ventilationsfilter som klarade tillräckligt höga kvalitetskrav, så lösningen blev att vända sig till det amerikanska företaget Cambridge Filter. Det blev inledningen till ett fruktbart samarbete. Några år senare hade Gösta Larson etablerat tre filterfabriker i Europa, varav en i Trosa. Här finns än i dag en av de numera 23 produktionsanläggningarna runt om i världen köpte Gösta Larson den amerikanska delen av verksamheten och omvandlade Camfil till ett helägt, svenskt familjeföretag. Sedan dess har bolaget gjort ett antal förvärv ett av de största skedde år 2000, då Camfil tillsammans med investmentbolaget Ratos köpte den amerikanska konkurrenten Farr. Efter det har den globala expansionen fortsatt ytterligare, med den skillnaden att Ratos köptes ut under 2010 och att Camfil nu åter är privat- och familjeägt. Styrelseordförande är Jan Eric Larson, son till Gösta Larson. >> Företaget har alltid haft höga internationella ambitioner och därför har det varit naturligt att satsa på standardisering, enligt Anders Freyschuss. 6 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

7 INTERVJU STIG JÖNSSON >> CAMFIL FARR BAKGRUND: Grundades 1963 av ingenjören Gösta Larson. Familjen Larson är även i dag bolagets huvudägare. VERKSAMHET: Världsledande producent av luftfilter och teknik för ren luft. FINNS I: Har agenter och återförsäljare i mer än 50 länder. Driver 23 fabriker, varav tre i Sverige (i Trosa, Borås och Österbymo). Huvudkontoret för Camfil Svenska AB finns i Trosa. OMSÄTTNING: Cirka 4,5 miljarder kronor per år. ANSTÄLLDA: 3 300, varav cirka 500 i Sverige. HEMSIDA: SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 7

8 REPORTAGE CAMFIL FARR Att leda standardiseringen är att leda branschen >> Camfil Farr är på många sätt en blågul framgångssaga och bolagets ledare får ofta frågan om hur Trosaföretaget har lyckats bli världsledande i sin bransch. Ett av skälen är att vi har tagit hjälp av standarder. Redan från start har företaget haft väldigt höga internationella ambitioner, och därför har det varit naturligt att satsa mycket tid och resurser på att utnyttja standarder och på att påverka standardiseringsarbetet. Ett företags tillväxt går betydligt lättare om det finns internationella standarder att luta sig mot, säger Anders Freyschuss. I DAG HAR CAMFIL Farr representanter i 18 av 28 grupper som arbetar med standardiseringsfrågor för luftfilter inom ISO, CEN, Ashrae (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning) och Eurovent (europeisk certifieringsorganisation på ventilationsområdet). Bland annat leder Camfil Farr ISO:s arbete kring luftfilter, vilket innebär både ventilationsfilter, ke miska filter och filter till turbinanläggningar. Företaget har även ordförandeposten för filtergruppen inom Eurovent och initierade certifieringen av luftfilter. Dessutom deltar man i ISO-projekt kring hållbar utveckling och livscykelkostnader. Vi arbetar brett och är väldigt aktiva. Att leda standardiseringen är Att leda standardiseringsarbetet innebär att leda sina branschkolleger. Samtidigt lär du känna dina konkurrenter och deras styrkor och svagheter. Standardisering skapar en nyfikenhet inom företaget, och nyfikenheten driver medarbetarna framåt. att leda branschen, säger Anders Freyschuss. Camfil Farrs affärsidé är att skapa hälsosamma och behagliga inomhusmiljöer för människor, att öka driftseffektiviteten hos industriföretag och att skydda människor och miljö mot luftburna risker. EFTERSOM FÖRETAGETS första produkter utvecklades för kärnkraftsindustrin blev inriktningen redan från början att prioritera hög teknisk prestanda och hög kvalitet. I dag levererar Camfil Farr filter bland annat till alla kärnkraftverk i Norden. Vi satsar på omfattande forskning och utveckling och har ett nära samarbete med universitet, högskolor och andra organisationer. Vår produktionsutrustning och våra produktionsmetoder är egenutvecklade och vi har många patent, berättar Anders Freyschuss. I FÖRETAGETS HISTORIA finns flera milstolpar när det gäller standardisering. På 1970-talet blev till exempel en amerikansk standard kring rena rum en standard även i Europa, vilket underlättade Camfil Farrs expansion. Samma årtionde fick dessutom användandet av partikelräknare ett genomslag, vid ett tillfälle när Camfil Farr var det enda företag i branschen som räknade partiklar. FÖRDELAR MED ATT ENGAGERA SIG I STANDARDISERING FÖR ETT INTERNATIONELLT FÖRETAG SOM CAMFIL FARR: Att vara påläst om standardisering inger respekt på marknaden. Standardisering bidrar till ökad produktivitet i tillverkningsprocessen. Standardisering blir en kvalitetsmässig måttstock gentemot underleverantörerna. Se video med Anders Freyschuss på Se och hör Anders Du kan också hitta powerpointbilder med Anders Freyschuss presen tation Så blev en svensk koncern världsledande med hjälp av standar d er på: kundseminarium2011 MEN ÄVEN I NUTID finns flera avgörande hållpunkter. I år lanserar Euro vent en ny energiklassning av filter, och en ny ISO-standard kring luftfilter är tänkt att publiceras under Den nya standarden är jätteviktig för oss och kommer förhoppningsvis att leda till att det blir ett större kvalitetsfokus vid till exempel offentliga upphandlingar. Normalt sett används ett luftfilter under ett år, sedan ska det bytas. På Camfil Farr har vi alltid fokuserat på hur filtret 8 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

9 Camfil Farr s produktionsmetoder är egenutvecklade och företaget har många patent. Camfil Farr arbetar med många olika typer av filter och är drivande i standardiseringsarbetet. Bland annat leder företaget ISO:s arbete kring luftfilter. ska fungera under hela den perioden, alltså vilken kapacitet filtret har även efter 365 dagar. Problemet med den nuvarande standarden är att den bara tar hänsyn till filtrets kapacitet under dag ett. Det har lett till att många av filtren på marknaden generellt sett är av låg kvalitet. Här vill vi bidra till en rejäl förändring det är viktigt både för slutanvändarna och för samhället, säger Anders Freyschuss. HAN PÅPEKAR ATT företagets omfattande standardiseringsarbete innehåller flera utmaningar. Internt inne bär det till exempel att kraven på kompetensutveckling, produktutveckling, produktion och inköp blir höga. Externt behöver kunder och underleverantörer informeras och utbildas i företagets arbetssätt och vikten av standardisering. För att nå framgång inom standardisering krävs det att ledningen är engagerad och avsätter tid och resurser. Det här är ett långsiktigt arbete, där företaget måste våga ligga i fronten för ny teknik. Anders Freyschuss önskar att fler statliga intressenter och även andra kunder vore med i standardiseringsgrupperna. Staten är en stor fastighetsägare och därmed en viktig slutkund i branschen. Om deras representanter fanns med redan när standarderna utformas skulle arbetet både gå snabbare och bli bättre, betonar han. INNAN ANDERS FREYSCHUSS blev vd och Nordenchef deltog han själv i flera standardiseringskommittéer. Hans tips för att lyckas är att vara envis, ha tålamod och kompromissvilja. Standardisering är kostsamt och tar tid. Men för oss har det absolut varit värt satsningarna. I till ex- För att nå framgång inom standardisering krävs ledningens engagemang. Det är ett långsiktigt arbete och företaget måste våga ligga i fronten för ny teknik, enligt Anders Freyschuss. >> FAKTA ANDERS FREYSCHUSS empel USA uppfattades Camfil Farr som branschledande redan innan vi var det. Skälet var att vi tagit på oss ledartröjan inom standardisering, och därför sågs vi som väldigt pålästa och drivande. Text: Lena Lidberg. Foto: Per Magnus Persson Nordenchef för luftfilterföretaget Camfil Farr. BAKGRUND: Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm. Är bland annat utbildad i ventilationsteknik. Har tidigare arbetat inom ABB Fläkt, både i Sverige och Frankrike (där han var teknisk chef under åren ). FÖDD: 1963 i Stockholm. FAMILJ: Sambo och tioårig son. BOR: I villa i Mälarhöjden i södra Stockholm. FRITID: Paddlar gärna. Gillar båtar i alla former. DOLD TALANG: Dansar Lindy Hop. SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 9

10 NYTT OMRÅDE VÅRDHUNDAR Vårdhundar arbetar till exempel inom äldrevården. Vårdhundar ska få professionell status Vårdhundar finns i allt fler kommuner och landsting i Sverige. Hundarna medverkar inom allt från äldrevård till rehabilitering av barn med förvärvade hjärnskador. En ny standard ska säkra att hundar och hundförare arbetar professionellt och säkert. JUST NU HAR ETT 40-tal kommuner i Sverige anställda vårdhundar och hundförare. Hundarna medverkar till exempel inom äldrevård, demensvård och vid rehabilitering av barn eller vuxna med förvärvad hjärnskada. Vårdhundar är en av flera tjänster inom vården där SIS driver standardiseringsprojekt. INGEBORG HÖÖK, SJUKSKÖTERSKA och forskare inom vårdvetenskap, är initiativtagare till kommittén som arbetar med vårdhundstjänster Hon tror att standardiseringen är viktig av flera skäl. Ett skäl är att rensa upp i floran av olika begrepp kring hundar som medverkar i vårdsammanhang och ett annat skäl är att underlätta för inköpare. >> OLIKA OMRÅDEN Vårdhundar kan jobba inom olika områden, exempelvis: Minnesträning, fysisk träning, träning efter stroke, kognitiv träning, social träning och empatiträning Dessutom kan en standard hjälpa till att säkra kvaliteten på de skolor som utbildar vårdhundar och i förlängningen säkra att hundar och hundförare arbetar professionellt. Ingeborg Höök betonar också att det är viktigt att vårdhundarna och hundförarna får en professionell status i vården. Många andra länder, till exempel USA, har hundar som medverkar i rehabiliteringssammanhang. Men då bygger insatserna oftast på frivilligarbete. Det är viktigt att vårdhundarna får en professionell status här i Sverige och att arbetet inte bygger på volontärinsatser. DET FINNS FORSKNING som visar vilken betydelse vårdhundar kan ha, bland annat för att minska behovet av medicinering och för att öka rörligheten hos äldre. Ingeborg Höök tror att vårdhundar i framtiden kan spela stor roll inom ännu flera områden inom vården, till exempel inom psykiatrin. Hennes eget intresse för området Ingeborg Höök, utbildningsledare vid Vårdhundskolan och initiativtagare till kommittén för standardisering. väcktes när hon tog med sin hund till olika arbetsplatser på 90-talet. Ett exempel är pudeln Lord som fick följa med till ett äldreboende. Där var det ofta svårt att motivera de boende att vara med i sjukgymnastiken. Ingeborg Höök lät då hunden delta tillsammans med de boende. Det resulterade i att vi fick tredubbla tiderna för sjukgymnastik. Många ville vara med för att hjälpa hunden, de glömde att det var jobbigt när de fick engagera sig i att få hunden att klara övningar tillsammans med dem själva. Ingeborg Höök studerade sedan i USA där hundar använts länge i vården. Hon startade också utbildningsinstitutet Vårdhundskolan. Text: Susanne Rydell Foto: Linus Höök/Reportage >> SIS KOMMITTÉ FÖR VÅRDHUNDAR Målet med standardisering inom området vårdhundar är att: Säkerställa vilka egenskaper en vårdhund bör ha, hur hunden ska tränas, vilka moment den ska kunna samt vilken utbildning och kompetens som krävs av vårdhundförare. Uppnå enhetlig certifiering för team med vårdhund. Förbereda för att ta fram en internationell standard. Kontaktperson: Christa Ahlenblom, projektledare för Vårdhundar, SIS/TK 551, STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

11 180 GRAM SI S SKILLNADEN MELLAN DITT NUVARANDE JOBB OCH DRÖMJOBBET SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 180 gram. Mer än så väger inte det intyg som visar att du har certifi erat din kompetens som miljörevisor. Något som i sin tur gör det enklare att söka dig vidare, uppåt i karriären. Vi säkerställer att du uppfyller vissa specifi cerade kompetenskrav som till exempel arbetslivserfarenhet, nuvarande kunskap och framtida fortbildning. Drömjobbet är närmare än du tror. Läs mer och anmäl dig på sispersoncertifiering.se SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 11

12 INTERVJU ADDITIV TILLVERKNING 3D-utskrifter från prototyper till verkliga produkter Många flygplanstillverkare använder komponenter tillverkade med additiv tillverkning för att förenkla produktionskedjan. Konstruktörer gör ofta 3D-modeller i CAD-program och allt fler har också upptäckt nyttan av att kunna skriva ut produkten. Tanken är att metoden, som kallas additiv tillverkning, ska kunna användas för produktion i högre grad. Nu arbetar ISO med en ny standard där SIS deltar. KAN GÖRAS i flera olika plaster eller UTSKRIFTEN metaller, och fungera som en visualiseringsmodell eller en prototyp, men också som en fullt funktionsduglig produkt färdig att säljas och tas i bruk. Det berättar Karin Sundby som är projektledare på SIS. Nya riktlinjer kommer leda till effektivare produktion och till helt nya produkter. >> FAKTA ADDITIV TILLVERKNING Additiv tillverkning är en tillverkningsmetod. Utgångspunkten är en 3D-modell som är skapad i ett CAD-program. Tillverkningsprocessen sker sedan genom att man lägger till material där man vill ha det. Det skiljer sig från traditionella tillverkningsprocesser som ofta inneburit att man tar bort material som man inte vill ha. Additiv tillverkning kallas ibland för utskrifter i 3D. METODEN KALLAS ADDITIV TILLVERKNING. VAD ÄR DET OCH VARFÖR BEHÖVS EN STANDARD? Metoden utgår från en 3D-modell som har gjorts i ett datorprogram. I tillverkningsprocessen bygger man sedan produkten genom att lägga till material där man vill ha det. Det skiljer sig från de flesta vanliga tillverkningsmetoder. I vanliga fall börjar man med ett överdimensionerat råämne, till exempel en plastbit eller ett stycke metall. Sedan tar man bort de delar som inte behövs i den färdiga produkten. Egentligen har inte de vanligaste additiva tillverkningsteknikerna något att göra med printerteknik. 3D printing eller utskrifter är bara ett begrepp som används för att beskriva att man får ut en nästan färdig produkt i en enda direkttillverkningsprocess. Tidigare var FFF (Fri Forms Framställning) ett vanligt begrepp för den här typen av tekniker i Sverige. Kontakt på SIS: Förslaget till en ny ISO-standard kommer från Tyskland och motivet är att snabba på utvecklingen av tekniken med hjälp av en internationell standard. Tekniken är välkänd för att tillverka prototyper, inte minst inom fordonsindustrin. Nu ökar också användningen av tekniken för att producera delar till färdiga produkter, till exempel hörapparater och höftleds- och dentalimplantat. Även flygplanstillverkare använder i allt högre grad komponenter tillverkade med additiv tillverkning både för att kunna minska vikten i flygplanen men också för att höja prestandan och förenkla produktionskedjan. VILKA RIKTAR SIG STANDARDEN TILL? Användningen av tekniken ökar, som sagt, inom flera sektorer av den varuproducerande industrin, kanske främst internationellt. Även i Sverige finns tillverkare som arbetar med produktion i liten skala, dessutom finns det servicebyråer som tar fram prototyper på beställning. Standarden ska också kunna användas av dem som beställer produkter och prototyper eller av dem som levererar utrustning. Några exempel på företag som arbetar med tekniken i Sverige är Scania, Volvo Aero, Sandvik, Alfa Lafal och Atlas Copco. 12 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

13 VILKA HAR NYTTA AV ATT VARA MED I DEN SVENSKA KOMMITTÉN? Vi riktar oss till alla som jobbar med den här tekniken, inklusive universitets- och forskningsvärlden. Det är viktigt att Sverige är med och påverkar så att vi får en ISO-standard som är användbar för oss. Nya deltagare är välkomna, arbetet har just startat. Det är viktigt att Sverige är med och påverkar så vi får en standard som är användbar för oss. VAD KAN STANDARDEN FÅ FÖR BETYDELSE PÅ LITE LÄNGRE SIKT OM DEN FÅR GENOM- SLAG? Tekniken är idag välkänd för prototypframtagning, men fram tills nu har bristen på gemensam terminologi och gemensamma riktlinjer hämmat användandet av additiv tillverkning som en produktionsmetod. En ny ISO-standard förväntas undanröja flera av de hindren. Eftersom metoden har stora fördelar vad gäller att effektivisera produktion och därmed spara pengar, är det angeläget Karin Sundby, projektledare SIS. för tillverkare att bättre kunna dra nytta av teknikens alla möjligheter. Nya gemensamma riktlinjer kommer att erbjuda möjligheter både till ökad effektivitet inom befintlig produktion till exempel genom nya och bättre verktyg och till skapandet av helt nya produkter. FINNS DET NÅGON NATIONELL STANDARD ATT UTGÅ IFRÅN? Det pågår redan ett arbete inom ASTM, en amerikansk standardiseringsorganisation. Tanken är inte att utveckla en parallell standard utan att samarbeta och dra nytta av det som redan är gjort. Text: Susanne Rydell SIS i media Media fortsätter att intressera sig för den nya globala standarden för socialt ansvarstagande, ISO Andra standardiseringsarbeten som har fått uppmärksamhet i fackpress under sommaren handlar om biobränslen, digitala läromedel och inventering av naturvärden. Den nya standarden för socialt ansvarstagande har fått lika stort genomslag som när ISO kom. Företag och organisationer har nu fått ett nytt sätt att väga in sociala frågor i affärsmodellen och upptäcker vita fläckar i sitt hållbarhetsarbete med hjälp av ISO MILJÖRAPPORTEN SIS lanserar flera nya europeiska standarder för biobränslen. Och snart kommer också globala standarder. Tanken är att de 30-talet standarder som nu finns på området ska underlätta handeln i länderna. MILJÖ&UTVECKLING SIS, Swedish Standards Institute har arbetat fram den nya standarden ISO som tar upp områden som arbetsvillkor, ansvarsfulla affärsmetoder, konsumentfrågor och lokal samhällsutveckling. ISO väntas bli reseföretagens nya standard i CSR-frågor. NYA WERMLANDS-TIDNINGEN Idag finns europeiska standarder för biobränslen. Om några år kommer de att bli globala. Användningen av fasta biobränslen ökar runt om i världen. I Sverige ska minst hälften av den energi som används år 2020 vara förnybar och komma från till exempel biobränsle. KEMIVÄRLDEN Det ska bli lättare att ta hjälp av digitala läromedel i skolan. Ett nytt projekt som leds av SIS ska se till att leverantörer och kommuner kan välja standardlösningar och inte behöver hitta på egna lösningar för integrationen av innehåll. COMPUTER SWEDEN Det främsta syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera den biologiska mångfalden. Och i dagsläget finns det inte någon beskrivning om hur inventeringen ska gå till och vad den ska innehålla. Genom att SIS ska ta fram en standard så kan man få en mall att utgå ifrån för hur bedömningar ska göras och vilka utbildningskrav som kan ställas på dem som ska utföra inventeringarna. CSR GUIDEN Tusentals naturområden inventeras varje år inför exploatering av olika slag, till exempel vid väg-, järnvägs- och vindkraftsbyggen. Men inventeringarna som görs av naturmiljökonsulter, enskilda kommunekologer, institutioner och ideella organisationer ser väldigt olika ut. Nu startar SIS, Swedish Standards Institute arbetet med en svensk standard för naturvärdesinventering. FASTIGHET OCH BOSTADSRÄTT SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 13

14 FOKUS KVALITETSARBETE Bli klar i tid en bortglömd del i kvalitetsarbetet Synen på kvalitetsarbete skiljer sig runt om i världen. Svenska företag tror att de ligger i framkant, men vi fokuserar för mycket på produktkvalitet och glömmer tidsaspekten, menar Ali Barhoon på DynaMate. ALI BARHOON, KVALITETSCHEF på Scanias underhållsbolag DynaMate, har arbetat internationellt med kvalitet sedan mitten av 1990-talet. Han har bland annat varit på Gislaved Gummi, Sony Ericsson och Scania både i Sverige, Kina, Mellanöstern och Latinamerika och ställer sig delvis frågande till hur vi ser på kvalitet här i Sverige. Både till synen på vad begreppet egentligen inbegriper och hur duktiga vi är på det i Sverige. Svenskar har en överdriven tro på att vi är bra på kvalitetsarbete, i själva verket ligger vi mycket efter. Vi är bra på kvalitet inom vissa områden, men vår bild av vad som är kvalitet och kundfokus är inte komplett. ALI BARHOON MENAR ATT svenskar ofta stirrar sig blinda på produktkvaliteten och missar att se tid och kostnader som en viktig del av de övergripande målen. När vi tappar fokus på kostnader blir inte heller projekten klara i tid. Eftersom utländska konkurrenter ofta har större fokus på kostnader, ibland på bekostnad av produktkvaliteten, får de snabbare ut nya produkter och tar marknadsandelar. Min erfarenhet är att procent av projekten i svenska företag spränger tidsgränserna och budgeten överskrids med procent. Att inte lansera i tid är att missa målet. Ali Barhoon anser att det faktum att vi i Sverige är dåliga på att hålla tider, hänger ihop med vår syn på management. Vi tycker om att frågor drivs av alla tillsammans och att det alltid ska råda konsensus. I andra länder kan chefen, på gott och ont, peka med hela handen. Alla behöver kanske inte vara med och bestämma om allt, det räcker oftast med en övervägande del och några nyckelpersoner. Det som styr i Sverige är rädslan för att fatta beslut och rädslan för att projekt och produkter ska misslyckas. Man vågar inte vara den som är ansvarig. Om alla är med så är det också allas fel. MEN I VISSA LÄGEN i projekt måste man fatta beslut väldigt snabbt. Är man då ett internationellt företag där beslutsfattarna finns spridda på olika Ali Barhoon, kvalitetschef på Scanias underhållsbolag DynaMate. platser, med fabriken i en världsdel och utvecklingsavdelningen i en annan, blir det väldigt omständligt att få med sig alla. Vad kännetecknar kvalitetsarbete i andra länder? Ali Barhoon menar att gemensamt för såväl Mellanöstern, Kina och Latinamerika är vikten av personliga relationer och fysisk närvaro. För att lyckas med kvalitetsarbetet måste man vara på plats och möta dem du arbetar med ansikte mot ansikte. I Sverige kan vi skicka ut direktiv om förändringar per 14 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

15 mejl, eftersom vi litar på systemet. Men det går överhuvudtaget inte på många håll i världen där det istället finns en stark misstro. Ständig närvaro är nödvändigt. Om du inte dyker upp på fabriksgolvet, äter lunch med dem och syns, så finns du inte i deras värld. I Latinamerika är uppfattningen om vad som är kvalitetsarbete väldigt annorlunda jämfört med övriga världen, menar Ali Barhoon. I till exempel Brasilien är kvaliteten viktig, nästan helig, men vad Tidsaspekten riskerar att bli bortglömd om man fokuserar för mycket på produktkvalitet, enligt Ali Barhoon. som är kvalitet är godtyckligt. Där skulle det behövas en standardiserad syn på kvalitet i högre utsträckning. Arbetet med kvalitet präglas av starka individer och inslag av pessimism mot importerade system som delvis har en politisk bakgrund. Även i Kina står politiken i centrum. När jag arbetade i Kina så läste jag därför Maos Lilla Röda, bara för att kunna citera honom i argumentation med medarbetare. Jag använde citatet»när förändringsvindar blåser använder vissa väderkvarn medan andra tar till vindskydd«, för att få dem att se möjligheter istället för hot. Det visade sig fungera bra! FINNS DET NÅGOT SÄTT SOM GÖR ATT MAN SOM SVENSK KAN LYCKAS BRA MED KVALI- TETSARBETE UTE I VÄRLDEN? Det krävs närvaro, tålamod och ödmjukhet. Var ödmjuk inför andra kulturer, ha låg profil, våga ta beslut och försök lära dig den lokala kulturen och traditioner. Då lyckas man. Text: Magnus Norrman Ill: Dennis Eriksson/Woo Agentur SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 15

16 INTERVJU TORBEN GRUT Så blir det lättare att räkna hem projekt Projekt följs ofta upp på olika sätt. Det göra att resultaten blir svåra att jämföra. Nu tar SIS fram en standard för olika områden inom projektledning. Torben Grut, forsknings- och utvecklingschef på Semcon Management, är ordförande. PROJEKT HANDLAR EGENTLIGEN OM arbetsformer, att gå från vad till hur. Det är viktigt att man kan räkna hem effekten av ett projekt enligt Torben Grut, som har mångårig erfarenhet av projektledning inom flera olika områden. Men sju av tio IT-projekt lever inte upp till beställarens förväntade resultat. Genom att ta fram standarder som omfattar både terminologi och program (till exempel resursallokering) och portföljdelen (till exempel hur ett strategiskt urval går till) kommer både beställning, leverans och uppföljning av ett projekt >> TORBEN GRUT att fungera bättre, säger Torben Grut. Det kommer bli enklare att beställa ett projekt om alla använder ett gemensamt språk. Det blir förhoppningsvis färre missförstånd och mindre flum om vi får bort svepande formuleringar när det gäller syftet med ett projekt, som: Vi ska få en bättre administration, exemplifierar Torben Grut. Arbetsprocessen blir helt enkelt mer effektiv, ledtider från idé till färdig leverans av en produkt UTBILDNING: Byggnadsingenjör samt ljusdesigner vid Dramatiska Institutet ( mycket kreativ kombination av musik och konstruktion ). TIDIGARE OCH NUVARANDE ARBETE: Projektledning under 25 år inom teater, TV, film, IT- och systemutveckling med specialisering: projektmetodik. Forsknings- och utvecklingschef på Semcon Management AB sedan 2,5 år. FÖDD: FAMILJ: Fru och två barn (15 och 22 år). BOR: Gröndal, söder om Stockholm. FRITID: Schack, träffa människor, spelar flera instrument, sjunga. h i d Sätt av tillräckligt och en tjänst t minskar om det finns med tid, och se till standarder att hålla sig till. Man sparar tid, pengar och resurser, vilket att dolda agendor kommer upp på bordet, råder i sin tur frigör affärspotential och Torben Grut dem som vill arbeta med projektet får högre kvalitet, säger Torben Grut. standardiseringsprojekt. DOLD TALANG: De få jag har, har jag försökt att använda öppet, som att jonglera med tre bollar. DET VILL JAG SE STANDARDI- SERAT: Elkontakter. HUR SER DU PÅ DIN ORDFÖRANDEROLL? Det är mycket givande att vara delaktig i en beslutsprocess där flera bidrar med sina erfarenheter. Det handlar om att kunna sammanväga olika åsikter och tankar, och jag känner att jag har utvecklats som person sedan jag antog utmaningen som ordförande för den svenska kommittén, som kom igång DU FÖRETRÄDER OCKSÅ SVERIGE I ARBETET PÅ INTERNATIONELL NIVÅ. VILKA ÄR DINA ERFARENHETER? Arbetet har fortskridit mycket bra, trots många starka uppfattn ing ar har det rullat på. Som ord - förande handlar det om att lyfta 16 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

17 fram allas åsikter och skapa en stark konsensus och förankring. Jag tror att jag har lyckats bra med att få alla att samarbeta. Rollen som ordförande har gett mig träning i att lyssna och att se utan för själva området projektledning, att helt enkelt arbeta med en bredare ansats för att få perspektiv. Att jobba internationellt gör också att man kommer i kontakt med helt andra kulturer och det ger perspektiv på den egna, poängterar Torben Grut. PÅ VILKET SÄTT HAR DIN ARBETSGIVARE NYTTA AV DITT ARBETE INOM STANDARDISE- RINGEN? Med medarbetare är vi stora i vår bransch. Att vi ligger i framkant när det gäller standardisering och den utveckling som det innebär, gör att vi positionerar bolaget gentemot våra kunder ett slags branding. Att ligga i framkant inom standardiseringen gör att vi positionerar oss gentemot våra kunder. HAR DU NÅGRA TIPS TILL ANDRA SOM FUNDERAR PÅ ATT STÄLLA UPP SOM ORDFÖRANDE? Det är viktigt att kunna släppa sin egen åsikt till förmån för gruppens och att man på det sättet kan skapa en gemensam uppfattning. Man ska inte hårdnackat driva sin >> VAR MED OCH SÄTT STANDARDEN Arbetar din organisation med projektledning i olika former? ISO har nu etablerat ett nytt standardiseringsområde ISO/TC 258 Project, programme and portfolio management där flera standarder inom området kommer tas fram. Dessutom pågår slutarbetet inför publiceringen av ISO Guidance on project management som egen linje, utan man måste se till att dolda agendor hamnar på bordet. Dessutom måste man sätta av rejält med tid och slutligen: man måste verkligen vilja ägna sig åt det här, säger Torben Grut med entusiasm i rösten. Text: Pamela Collin förväntas bli godkänd och publicerad under hösten Ta chansen och var med och påverka det fortsatta internationella standardiseringsarbetet. Vi ser gärna fler deltagare i SIS kommitté, TK 510 Projekt, program och projektportfölj, säger Helene Edmark, projektledare hos SIS. Kontakt: Tel: Det finns inte en enda bra anledning att komma på våra frukostseminarier. Det finns minst tio. Välkommen till något av våra kostnadsfria frukostseminarier. Under två timmar berättar vi allt om fördelarna med standarder och vad de kan göra för din verksamhet. Vi visar dig även e-nav, det moderna, enkla sättet att göra standarder till en naturlig del av din arbetsdag. Datum, tider och platser samt hur du anmäler dig finns på SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 17

18 SIS INSIDE EMPLOYER BRANDING ARBETSGIVARENS VARUMÄRKE: Det räcker inte att vara känd Det räcker inte med ett känt varumärke för att locka de bästa medarbetarna. Daniel Wägerth, employer brandingspecialist på Universum, har följt företag och myndigheter som lyckats med att attrahera rätt medarbetare. Här är hans tips. EN GRUNDFÖRUTSÄTTNING ÄR att veta vilka målgrupper man ska prioritera, konstaterar Daniel Wägerth. Vilka framtida medarbetare vill företaget ha? När du vet vilka personer du vill nå kan du gå vidare med att försöka nå fram till dem. >> 5 FRÅGOR ATT BESVARA VID EMPLOYER BRANDING Daniel Wägerths tips om frågor att ställa sig som arbetsgivare: 1. Hur attraktiva är ni i de primära målgrupperna? 2. Vilka mål vill ni uppnå när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare för målgruppen? 3. Hur når ni dit? Hur särskiljer ni er från konkurrenterna? 4. Vilka utmaningar har ni? Handlar det om att bygga kännedom om varumärket eller något annat? 5. Vilka kanaler är viktigast för att nå de primära målgrupperna? De företag som kommunicerar mest effektivt kommer att vinna kampen om talangerna, säger han. Tyvärr finns det inte ett recept som fungerar för alla när det gäller kommunikationen. En del kanske behöver börja med att arbeta för att målgruppen överhuvudtaget ska känna till företaget, medan andra kan hoppa över den delen och istället satsa på att marknadsföra sig som arbetsgivare. GENERELLT RÄCKER DET INTE med ett känt varumärke, man måste också ha ett starkt varumärke som arbetsgivare, säger Daniel Wägerth. Men han identifierar en viktig faktor som gäller för alla: det måste vara ett långsiktigt arbete. Det handlar om hur prioriterad frågan är. De som lyckas har arbetat långsiktigt och har förankrat arbetet på ledningsnivå. En annan grundförutsättning som gäller för alla är att det krävs För att lyckas med employer branding måste man jobba långsiktigt och förankra det på ledningsnivå, enligt Daniel Wägerth. kunskap om hur attraktiv man egentligen är som arbetsgivare alltså att man kontinuerligt mäter och följer upp vad målgruppen tycker. EN DEL ORGANISATIONER, myndigheter och företag är också känsliga för konjunktursvängningar när det gäller attraktiviteten som arbetsgivare. I högkonjunktur ökar intresset för managementkonsulter och investmentbanker, medan andra företag eller myndigheter som betraktas som tryggare kan öka i lågkonjunktur, säger Daniel Wägerth. Det betyder inte att det är hopplöst att parera konjunktursvängningarna. Man ser det på företag som teknikkonsulterna ÅF och Sweco, de har i flera år stadigt legat högt på listorna. De arbetar strategiskt med sitt varumärke som arbetsgivare, säger han. Ett praktiskt tips är att inte glömma det personliga mötet när du funderar över vilka kanaler du vill använda för att nå framtida medarbetare. Företagets egna medarbet are betraktas generellt som mest trovärdiga när det gäller att beskriva företaget. Det gäller särskilt om företaget representeras av någon man redan känner. Det personliga mötet är också viktigt på evenemang och mässor. Tidigare var det ganska vanligt att de som skulle representera företaget eller myndigheten var obekväma i situationen. De kunde prata med kolleger istället för med besökarna, till exempel. Men det har generellt blivit bättre. Text: Susanne Rydell UNIVERSUM MÄTER POPULÄRA ARBETSGIVARE Universum är ett konsultföretag som fokuserar på employer branding, alltså arbetsgivares varumärken. Varje år publicerar Universum undersökningen Företagsbarometern, en mätning av hur populära olika blivande arbetsgivare är bland studenter. Här är några av resultaten från vårens mätning: EKONOMI- STUDENTER Ikea Google H&M IT-STUDENTER Google Microsoft Sony Ericsson CIVILINGENJÖRER Google ABB Ikea 18 STANDARD MAGAZINE SEPTEMBER 2011

19 NYA ANSIKTEN NYA MEDLEMMAR 24 MAJ AUGUSTI 2011 >> ANDERS SJÖLUND är ny ordförande för Naturvärdesinventering, SIS/TK 555. Anders är ingenjör och ekolog och arbetar sedan 1997 på Trafikverket i Borlänge som Nationell samordnare natur. Under 80-talet arbetade Anders som systemoperatör och programmerare på Ericsson och utbildade sig till zooekolog vid Stockholms och Uppsala universitet. På fritiden driver han egen gård med islandshästar och får vid Siljan. >> JAN-OLOF LEVIN är omvald som ordförande i Luftkvalitet, SIS/TK 423. Jan-Olof har en lång bakgrund som forskare och har tidigare arbetat bland annat på Arbetslivsinstitutet. Han har forskat inom området luftkvalitet sedan 1975 och är sedan 2007 professor i kemisk yrkeshygien vid Umeå universitet. Utöver det så arbetar han som vd för konsult- och utvecklingsföretaget Fenix Environmental AB. >> JOHAN ISAKSSON är ny ordförande för Stålrör, rördelar och rörflänsar, TK 118. Han arbetar på Nordic Flanges AB i Stockholm med internationell marknadsföring och försäljning av rostfria flänsar och specialprodukter. Dessförinnan var Johan anställd som produktchef för Rör och Rördelar på Ahlsell. Hans bakgrund innehåller också bland annat studier i företagsekonomi vid IFL vid Handelshögskolan och deltagande i olika bransch- och standardiseringsorgan sedan >> LILLEMOR HARNELL är ny ordförande i Kvalitetsledning, SIS/TK 304. Lillemor har lång erfarenhet inom kvalitets- och verksamhetsutveckling i både offentlig och privat miljö och arbetar sedan 2003 med utgångspunkt från det egna företaget Resalus AB i Göteborg. Hon har en utbildning som internationell projektkoordinator och är också utbildad sjuksköterska med kompletterande kurser i bland annat forskningsmetodik. >> LENNART ROLFSMAN är ny ordförande för Kyl- och värmepumpsanläggningar Säkerhet, SIS/TK 243. Lennart är civilingenjör från Chalmers och arbetar på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB i Borås med energifrågor, huvudsakligen kyl- och värmepumpsteknik. Lennart har 15 års erfarenhet av standardiseringsfrågor på svensk och europeisk nivå. >> MALIN ALBERTSSON, Hultsfred, är ny ordförande för Kommunservice till företag, SIS/TK 541. Malin har en fil. kand. i företagsekonomi och arbetar sedan 2008 som Näringslivs- och utvecklingssamordnare på utvecklingskontoret i Hultsfreds kommun, bland annat med hjälp till företag med organisationsutveckling där fokus är service, kvalitet och lean management. Tidigare har Malin även arbetat som controller inom hotellvärlden och som gymnasielärare i företagsekonomi. >> PATRIK PERBECK är ny ordförande för Brand och räddning, SIS/TK 360. Patrik är brandingenjör och arbetar sedan 2009 som chef för enheten för brandskydd och brandfarlig vara på Myndigheten för samhällsskydd i Stockholm. Patrik har tidigare arbetat både som brandingenjör på Räddningsverket och inom kommunal räddningstjänst och sedan 2006 är han även extern examinator för kurser i riskanalysmetoder och branddynamik för den norska brandingenjörsutbildningen vid Högskolan Stord/Haugesund. >> THOMAS PERSSON är ny ordförande i Outsourcing, SIS/TK 559. Thomas är civilekonom och sedan 2008 är han VD för Mirror Accounting AB i Stockholm, ett företag inom Lindorff-koncernen som erbjuder outsourcing av ekonomitjänster. I drygt 10 års tid har Thomas varit engagerad i företag som ägnat sig åt att köpa eller sälja outsourcing-tjänster. AddQ4 AB Arcam AB Design for All Sverige Fireline HB Folkpool AB Forbo Flooring AB GrandSecure Sweden AB Högsby kommun Hörselskadades Riksförbund HRF IOGT-NTO STOCKHOLM Isoft Services AB Lantmännen ekonomisk förening LIDAB Sweden AB Peace & Love Foundation PK Garden AB Plast- och kemiföretagens Service, PKS AB Sodahuskommittén Sponsrings & Eventföreningen i Sverige AB Stockholm Business Region AB Strukton Rail AB Sweco Energuide AB Swede Heat Mobil Värmebehandling AB Sverigespisen AB Synergus AB TB Propharma Unibrands AB VISSTE DU ATT......SIS har mer än 1500 svenska företag, myndigheter och organisationer som medlemmar...sis driver ungefär 350 aktiva standardiseringsprojekt SEPTEMBER 2011 STANDARD MAGAZINE 19

Företaget med flyt. Tjänstesektorn hetare än någonsin. Per Frode har tävlingsinstinkten kvar från tävlingsseglare till ledande flytvästproducent

Företaget med flyt. Tjänstesektorn hetare än någonsin. Per Frode har tävlingsinstinkten kvar från tävlingsseglare till ledande flytvästproducent nr 1, MARS 2008 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Tjänstesektorn hetare än någonsin ISO-projektet för Socialt Ansvar 3 deltagare berättar om sitt engagemang

Läs mer

VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA

VÅRA PRODUKTER MÅSTE VARA SÄKRA NR 1, MARS 2005 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE VAD HÄNDER INOM EUROKODER? Enklare att elda miljöanpassat DESIGN OCH STANDARDISERING I

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

STANDARDER GÖR IKEA MER EFFEKTIVT

STANDARDER GÖR IKEA MER EFFEKTIVT NR 3 SEPTEMBER 2004 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE TEMA TJÄNSTER EU satsar på tjänstestandarder Service kring fastigheter får egen standard

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER LENA MOSSBERG, Alla vill ta Socialt Ansvar. Påverka morgondagens energianvändning!

TURISTNÄRINGEN TJÄNAR PÅ STANDARDER LENA MOSSBERG, Alla vill ta Socialt Ansvar. Påverka morgondagens energianvändning! NR 2, JUNI 2005 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE Påverka morgondagens energianvändning! Alla vill ta Socialt Ansvar SÄKRARE BYGGNADER MED

Läs mer

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 3 September 2013 Pris 65 kr 14 sidor om konstruktion och tillverkning FORSKNING KTH

Läs mer

ÖKAR TILLVÄXTEN MED EFFEKTIVA METODER. Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing. INGA-LISA JOHANSSON VD Daloc:

ÖKAR TILLVÄXTEN MED EFFEKTIVA METODER. Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing. INGA-LISA JOHANSSON VD Daloc: NR 2, JUNI 2007 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE Energieffektivisering är inte samma sak som energibesparing GODA RÅD FÖR EN LYCKAD PRESENTATION

Läs mer

Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering

Innovation. strategisk. Standard Magazine. Strukturer öppnar för nytänkande. bioenergi. Tydligt nödstopp kurs för ordförande IT-standardisering Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema Innovation Standard Magazine Nr 4 December 2014 Pris 65 kr Magnus Karlsson arbetar med innovations ledningssystem,

Läs mer

Effektiv målstyrning. Tänk efter först och hitta rätt indikatorer. en tidskrift om Hållbar verksamhetsutveckling Nr. 2, 2014

Effektiv målstyrning. Tänk efter först och hitta rätt indikatorer. en tidskrift om Hållbar verksamhetsutveckling Nr. 2, 2014 en tidskrift om Hållbar verksamhetsutveckling Nr. 2, 2014 Fördjupning Bra målstyrning kräver relevanta nyckeltal Reportage Skepparholmen har hittat rätta känslan Expertråd Psykologens tips till chefer

Läs mer

SKILDA VÄRLDAR. Austin. tips: Hitta din egen affärsängel. kreativ förebild. men samma strävan efter ett gränslöst Västsverige

SKILDA VÄRLDAR. Austin. tips: Hitta din egen affärsängel. kreativ förebild. men samma strävan efter ett gränslöst Västsverige EN TIDNING FRÅN VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN #4/2011 5 tips: Hitta din egen affärsängel Austin kreativ förebild SKILDA VÄRLDAR men samma strävan efter ett gränslöst Västsverige Utbildning Utveckla eller

Läs mer

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Klassat och klart. Energieffektiva hus. Standard Magazine. Samverkan ger bättre affärer. Det smarta huset är alltid uppkopplat. Tema Hållbart byggande

Klassat och klart. Energieffektiva hus. Standard Magazine. Samverkan ger bättre affärer. Det smarta huset är alltid uppkopplat. Tema Hållbart byggande Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema Hållbart byggande Standard Magazine Nr 2 juni 2015 Pris 65 kr Samverkan ger bättre affärer Åsa Wahlström,

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Rent hus Fläckfria fabriker. Standard Magazine. Möt SIS nya VD. Skydda dig mot företagets fiender. Så ska Bågenholm mäta vården

Rent hus Fläckfria fabriker. Standard Magazine. Möt SIS nya VD. Skydda dig mot företagets fiender. Så ska Bågenholm mäta vården STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 4 december 2012 Pris 65 kr Nu kommer nya mätmetoder och material som kan göra industrins

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft

Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft TEMA: Kompetensförsörjning 8 maj 2012 Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft Christer Ågren, vice VD på Svenskt Näringsliv om kompetensförsörjningen hos svenska företag

Läs mer

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012.

FRAMTID SVERIGES MED FOKUS PÅ. EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan INTELLIGENS SVERKER MARTIN-LÖF TIDNINGEN WE 1 2012. TIDNINGEN WE 1 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. MED FOKUS PÅ SVERIGES FRAMTID SVERKER MARTIN-LÖF EUROPA FALLER ISÄR Nu krävs samverkan Effektiva team Så skapas de The SSG Way

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE detta är en från universum SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE 43 arbetsgivare som får din karriär att blomstra MEDFÖLJER SOM BILAGA TILL DAGENS INDUSTRI Inte för rutinuppdrag. Men när det verkar omöjligt. Letar

Läs mer

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EN TEMATIDNING OM FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR OCH ENGAGEMANG APRIL 2006 FRÅN PAPPERSPRODUKT TILL PRAKTISKT GENOMFÖRANDE För att komma igång

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 1.2010. Diversity Management idag affärsnytta med mångfald Strategier för att leda och hantera olikheter och likheter

Handelskammarens rapport nr 1.2010. Diversity Management idag affärsnytta med mångfald Strategier för att leda och hantera olikheter och likheter Diversity Management idag affärsnytta med mångfald Strategier för att leda och hantera olikheter och likheter 2 Handelskammarens rapport nr 1.2010 Innehållsförteckning Mångfalden kommer mångfaldigas Per

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap www.businessregion.se en tidning från business region göteborg nr 2 2009 tema Entreprenörskap Affärsutveckling på schemat Här skapas framtidens fordonsteknik Dem Collective ett schysst företag Lena Apler

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer