Supporten för Windows Server 2003 upphör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Supporten för Windows Server 2003 upphör"

Transkript

1 RAPPORT FÖR LEDNINGEN Supporten för Windows Server 2003 upphör Sponsored by: Intel Andrew Buss Maj 2015 Andreas Olah BAKGRUND För ett decennium sedan rönte Microsoft stora framgångar på datacentermarknaden med Windows Server 2003 på standardmässig x86-maskinvara, och gav de traditionella Unix-systemen med egenutvecklade RISC-processorer en match. Avdelningsspecifik användning av resurser fick en enorm skjuts framåt, men det förde också med sig en viss komplexitet: företag implementerade en rad olika kommersiella program från ledande leverantörer och oberoende programleverantörer (ISV:er) och anpassade applikationer som utvecklats internt. Sedan dess har en del av dessa arbetsbelastningar uppgraderats, men många används fortfarande trots att all support upphört. Företag som fortfarande förlitar sig på Windows Server 2003 står nu inför en akut utmaning när all utökad support för plattformen slutligen upphör den 14 juli 2015 om mindre än 40 dagar. Windows Server 2003 stod för upp till 20 % av alla operativsystem på servrar i slutet av 2014 och att supportåtgärderna nu upphör får därför stora konsekvenser för europeiska företag. Trots att IDC har sett antalet globala Windows Server 2003-installationer minska från 19,2 miljoner 2009 till 5,7 miljoner 2013 och 3,0 miljoner 2014, finns det i år, 2015, fortfarande runt 1,5 miljoner installationer som kan utsättas för mycket stora risker om inga åtgärder vidtas. I DEN HÄR RAPPORTEN FÖR LEDNINGEN Den här rapporten från IDC är en 30-dagars åtgärdsplan som diskuterar vilka åtgärder företag behöver vidta för att inte stå kvar med en infrastruktur utan support och som inte klarar efterlevnadskraven. Tillgängliga alternativ tas upp i rapporten, bland annat migrering till en mer uppdaterad version av Windows Server eller lämpligt alternativ, migrering till en helt molnbaserad IaaS-lösning (infrastruktur som en tjänst) eller SaaS-lösning (program som en tjänst) eller en hybridlösning med både lokal och molnbaserad installation. Vi tar också upp potentiella problem som kan uppstå under migreringen och vilka åtgärder som bör vidtas när migreringen slutförts. SAMMANFATTNING AV SITUATIONEN Att prata om att livslängden tar slut kan låta dramatiskt när man pratar om att supportcykeln för en produkt upphör, men det är en bra metafor som nu är vedertagen i branschen. Från den 14 juli tillhandahåller Microsoft inga fler programuppdateringar eller säkerhetskorrigeringar för plattformen. Faktum är att det här är något som har planerats länge och kommunicerats offentligt i flera år efter det att den aktiva försäljningen upphört och både de standardmässiga och utökade supportfaserna, som funnits i mer än ett decennium, avvecklats. Maj 2015, IDC #IDCEB01X

2 Slutet på livslängden för Windows Server 2003 får ett antal konsekvenser: Alla applikationer som körs på plattformen utsätts för allt fler säkerhetsrisker eftersom korrigeringar inte tillhandahålls längre för att skydda mot nya sårbarheter och zero-day-attacker. Företag som fortfarande använder Windows Server 2003 uppfyller eventuellt inte alla regelmässiga krav. I enlighet med den gällande dataskyddslagen i Storbritannien kan ett företag få böta upp till GBP för dataförlust. I förslaget till en ny datalag inom EU, som kan träda i kraft redan i början av nästa år, kan böter för dataförlust uppgå till så mycket som 5 % av den globala omsättningen, med högre straffavgifter beroende på hur stor skuld företaget anses ha. Troligast är att myndigheter lägger skulden på företag som väljer att köra en gammal serverplattform med avslutad support och yrka på högre böter och strängare sanktioner. En gammal infrastruktur med avslutad support som inte klarar regelmässiga krav kan också åsamka företag stora kostnader: det är dyrt att betala för anpassad support och det kan vara svårt och dyrare att teckna försäkringar för dataförlust eller andra problem som kan uppstå därigenom. Att underhålla gammal maskinvara kan vara kostsamt: reservdelar blir allt svårare att få tag på samtidigt som konsulter och IT-anställda med rätt kompetens blir alltmer sällsynta och dyra att anlita. I slutändan påverkar en instabil IT-infrastruktur din förmåga att förse dina anställda och kunder med tillförlitliga och värdefulla tjänster. FÖRDELAR MED ATT UPPGRADERA FRÅN WINDOWS SERVER 2003 Affärsvärlden blir allt mer digital, med moln, mobilitet, Big Data och sociala medier som leder till nya, innovativa affärsmodeller och skapar nya marknader. I den här tredje IT-plattformen har affärstakten ökat dramatiskt, och många företags intäktsgenerering och lönsamhet bygger på en flexibel, skalbar, tillförlitlig och säker IT-tjänst. Windows Server 2003 var en enorm succé för Microsoft, och implementerades i mycket stor utsträckning. När det utvecklades utgick man dock inte från de krav som den moderna, digitala affärsvärlden ställer idag, med tanke på vårt datoriserade och mobila samhälle. En övergång till ett modernt molnfokuserat operativsystem som Windows Server 2012 R2 utnyttjar modern, skalbar och robust servermaskinvara med höga prestanda. Med de senaste Azureuppdateringspaketen och administrationsverktyg som System Center 2012 har det stöd för en övergång till en hybridmolnmodell, och gör dessutom arbetsbelastningar mycket snabbare och enklare att ta i drift. Moores lag och designförbättringar betyder att maskinvaran idag har oerhört mycket större kapacitet att köra applikationer än för bara några år sedan. Processorer med flera kärnor och energimedvetenhet gör att många arbetsbelastningar kan konsolideras till färre rack med reducerad energianvändning och mindre kylning. Om vi tittar på de ledande x86-baserade superdatorerna i Europa 2012 använde de mest kraftfulla systemen kärnor och producerade runt TFLOPs vid KW strömförbrukning uppgår dessa siffror till kärnor och TFOPs, samtidigt som de är mycket effektivare eftersom de endast förbrukar halva strömmängden, cirka kw, för sex gånger prestandan. Modern maskinvara har också stöd för virtualisering med hög densitet och IDC Server Tracker visar att det genomsnittliga antalet kärnor per server har ökat från 6 till 9 mellan 2010 och 2014 i Västeuropa. Enligt IDC:s prognoser ökar också den totala densiteten för virtuella maskiner från 9, till 9,9 2014, till 10, och sedan till Operativsystem som installerats under Windows Server 2003-eran klarar därför troligtvis inte att hantera servrar med högre kärndensitet, eller nya tekniker som Dockercontainerisering. Genom att uppgradera till Windows Server 2012 kan kunder utnyttja fasta tekniker för deduplicering, som höga prestanda är av största vikt för när stora datavolymer hanteras. Den senaste versionen erbjuder också "större" virtuella maskiner som kan hantera de mest krävande applikationerna. När ett stort antal virtuella maskiner används kan licensieringen bli dyr och komplex med äldre versioner av Windows Server. Genom att övergå till Windows Server 2012 Datacenter Edition kan kostnaderna bli lägre eftersom licensieringen inte längre baseras på antalet serverinstanser som körs, utan ger en lämpligare och mer förutsägbar licens som tar med antalet processoruttag i beräkningen IDC #IDCEB01X 2

3 En uppgradering kan innebära en stor vinst med avseende på de löpande operativa kostnaderna. IDC förutspår att utan åtgärd ökar opex med ungefär 6 % till 80 % av den totala datacenterbudgeten 2018, vilket betyder att budgeten för investering i nya tekniker och ny innovation minskar. Det här återspeglar den trend som uppstått under de två senaste decennierna av klient-/servereran. En uppgradering av dina gamla operativsystem kan vända den här trenden och underlättar också användningen av de senaste övervakningsverktygen för datacenter, inklusive värmesensorer och avancerad kylhantering, vilket håller driftkostnaderna nere. Om den här nya strategin inte införlivas ökar arbetskostnader för den manuella hanteringen och administreringen av servrarna, oavsett typ, men i synnerhet för virtuella maskiner, med 19 % från 2013 till Därför finns det stora vinster med att sänka antalet servrar eller värdar per administratör genom att använda de senaste verktygen för systemhantering i kombination med moderna operativsystem och uppdaterad maskinvara. Den förbättrade operativa automatiseringen i Windows Server 2012 kan frigöra personalresurser, som kan fokusera på att utveckla nya appar och verktyg, medan tiden som läggs på rutinmässigt underhåll och förebyggande aktiviteter, som inte skapar ett mervärde men ofta upptar upp till 80 % av administratörens tid, minimeras. Om du kör ett gammalt program från en ISV finns det möjlighet att övergå till en modern version av applikationen eller till en konkurrerande plattform där användaren kan utnyttja fördelarna med bättre prestandafunktioner, säkerhet och funktioner i den moderna maskinvaran, operativsystemen och hanteringsplattformarna. UTMANINGAR Windows Server 2012 R2 ger relativt god kompatibilitet för de flesta applikationer som fortfarande finns på Windows Server Det största undantaget är applikationer som körs nära kärnan och inte i användarläge, eftersom 32-bitarskod måste köras i emulerat läge, inte i enhetligt läge. Anpassade applikationer eller mycket modifierade versioner av standardapplikationer kan vara svåra att migrera, eftersom koden ofta behöver flyttas med av samma utvecklare som skapade den ursprungliga applikationen. Det är vanligtvis enklare om applikationen utvecklats helt internt, men endast om utvecklarteamet fortfarande kan ge support för applikationen och har tid att arbeta med migreringen. Andra utmaningar har med applikationsprogram med avslutad support att göra, det vill säga produkter som support inte längre ges för eller produkter där supporten snart upphör. Ett typiskt exempel är Microsoft-kunder som fortfarande använder SQL Server 2005, eftersom den här databasversionens supportlivslängd också är på väg att upphöra (upphör i början av 2016). Därför är det inte så lönsamt att migrera SQL Server 2005 till Windows Server 2008 eller Windows Server 2012, bara för att inom ett år eller två stå inför ännu en migrering. I det här fallet är det bäst att migrera både Windows Server och SQL Server samtidigt till de senaste versionerna. När det gäller Windows Server-migreringar och applikationsutveckling och -migrering råder det stor brist på expertis, i synnerhet i Europa. Det är särskilt viktigt att se till att du hittar och bokar de konsulter du behöver så tidigt som möjligt. Utbildningsinitiativ i form av workshops som kan köras tillsammans med stora IT-leverantörer eller systemintegratörer kan förbereda dina anställda ännu bättre och leda till en långsiktig kompetenshöjning. I det här skedet kanske det inte finns utrymme för migreringen i den vanliga IT-budgeten: migreringen är inte gratis, så du måste identifiera alla relevanta budgetkällor och säkra nödvändig finansiering från den vanliga IT-budgeten, men också från ansvariga intressenter IDC #IDCEB01X 3

4 WINDOWS SERVER 2003-MIGRERING ÅTGÄRDSPLAN Om du kör Windows Server 2003 är det dags att agera omedelbart eftersom det är mindre än 40 dagar kvar tills supporten upphör och efterlevnaden kan bli ett bekymmer. Om du bryter ned ett stort projekt i mindre delar får du en bild av den uppgift du har framför dig och du kan planera och administrera migreringen på ett effektivt sätt. Migreringen bör ske i tre steg: Utvärdera Förbered Utför Med de här tre stegen bör du få en tydlig bild av den aktuella situationen eller hur stort problemet är. Med hjälp av de här stegen kan du också få hjälp att förbereda migreringsprocessen genom att planera att anlita konsulter och tekniker när och där det behövs, införa eventuella inköpsprocesser för inköp av ny maskinvara eller molnbaserade tjänster, samt planera detaljerade åtgärder som krävs för att utföra migreringen. STEG 1 UTVÄRDERA Utvärderingsfasen består av två steg. Det första är att förstå, inte bara vad du redan har, utan också vilka beroenden som finns. Arbetet med det här steget bör inledas omedelbart, om det inte redan inletts, och det fastställer i första hand i vilken utsträckning Windows Server 2003 fortfarande används, men bör också omfatta maskinvaran den körs på och detaljer om eventuell programvara som finns installerad. Dessa genomgångar och utvärderingar är ganska intensiva att genomföra. Med hjälp av automatiserade identifieringsverktyg kan uppgiften gå mycket snabbare och öka utvärderingens täckning och tillförlitlighet avsevärt jämfört med manuell identifiering. IDC rekommenderar att ett sådant verktyg används om möjlighet finns. Under identifieringsprocessen ska också personer eller team med ansvar för finansiering och administration av alla dessa delar utses och systemen ska prioriteras efter hur kritiska de är för verksamheten och i vilken utsträckning de används. När Windows Server 2003-systemen har identifierats ska de utvärderas med avseende på hur enkelt det är att migrera dem till en annan plattform, i första hand Windows Server 2012 R2 som körs på modern 64-bitars maskinvara som utnyttjar virtualiseringsfunktioner eller en molntjänst som erbjuder IaaS (infrastruktur som en tjänst) eller till och med SaaS (program som en tjänst). IDC föreslår följande fyra kategorier: Applikationer som kan migreras i befintligt skick eller med små insatser Applikationer som kräver att ett måttligt antal modifieringar sker för att migreringen ska kunna utföras Applikationer som kräver stora investeringar för omutveckling före migreringen Applikationer som det inte är möjligt att migrera och som kräver antingen skydd för att reducera konsekvenserna av att slutet på livslängden uppnåtts eller som inte längre ska användas Det är nu du måste inse hur komplex den anpassade koden är eller hur komplexa de anpassade applikationerna som körs på din infrastruktur är. Om den ursprungliga utvecklaren inte längre är 2015 IDC #IDCEB01X 4

5 anställd eller tillgänglig måste du även räkna med arbetet med att hitta och betala för de specialistkunskaper som krävs eller överväga att utveckla eller köpa ett modernare alternativ. Du måste också överväga vilken effekt migreringen har på verksamheten. Både applikationer och personal behöver fungera under en migrering, så det är av största vikt att planera för minimala driftstopp och att ha en möjlighet att återgå till tidigare nivå om problem uppstår. I slutet av den här identifieringsprocessen bör du ha en tydlig bild av hur din befintliga Windows Server 2003-installation ser ut och kontroll över vilka åtgärder och resurser som krävs samt vilka kostnader det innebär att utföra migreringen. Det är också viktigt att räkna med potentiella störningar av interna strukturer och processer som en följd av den ändrade infrastrukturen. Potentiella meningsskiljaktigheter mellan avdelningar eller enskilda individer bör också bemötas vid behov. I vissa fall är det befogat att centralisera IThanteringen, särskilt i fall då övergången sker från fysiska servrar till virtuella system. Dessutom måste ledningen, inte bara IT-chefen, övertygas om uppgraderingarnas värde och fördelar för att säkra deras stöd och finansiering. STEG 2 FÖRBERED Problemen som identifieras under utvärderingsfasen och som har med applikationer att göra måste lösas i det här skedet. Det kan vara så enkla saker som att flytta den befintliga arbetsbelastningen till en modernare plattform, som till fullo stöds av programskaparen. Men livet är oftast inte fullt så enkelt, så troligtvis krävs viss arbetsinsats för uppgraderingarna eller modifieringarna, eller till och med för att övergå till en alternativ applikation, om sådan finns. Om modifieringar krävs måste lämplig värdplattform först väljas för den uppdaterade applikationen. Windows Server 2012 R2 är den senaste Windows-plattformen, med funktioner för virtualisering, hanterbarhet och säkerhet. Det är också ett 64-bitars operativsystem med stöd för enorma minnesresurser, vilket bidrar till förbättrade prestanda och större skalbarhet. Om det inte går att köra arbetsbelastningen på ett 64-bitars operativsystem och om de nödvändiga ändringarna är för stora på kort sikt kan dock en provisorisk lösning vara att migrera till Windows Server Det andra möjliga valet av plattform är att överväga en molntjänst för arbetsbelastningen. Hybridmoln skapar flexibilitet och gör det möjligt att hantera arbetsbelastningar, lokalt eller i molnet, genom att vid behov lägga till mer kapacitet, antingen tillfälligt för att klara en tillfällig topp i arbetsbelastningen eller för att klara en expansion av verksamheten på längre sikt. Applikationen kan vara tillgänglig som SaaS (program som en tjänst), och i så fall kan problemet lösas genom att informationen och andra data migreras till molnet. I annat fall kan IaaS vara en lösning för att få igång arbetsbelastningar på moderna plattformar som ett månadsabonnemang. Då behöver du inte spendera stora summor initialt för att uppgradera maskinvara lokalt om budgeten är snäv. Det blir allt vanligare att använda molntjänster som en del av den vanliga IT-tjänstleveransen, och IDC förutspår att SaaS-lösningar som tillhandahåller helt hanterade applikationstjänster blir den viktigaste investeringsstrategin för många företag som vill uppdatera eller migrera arbetsbelastningar (se figur 1) IDC #IDCEB01X 5

6 FIGUR 1 Allt fler appar kommer från molnet Källa: IDC Western Europe Public Cloud Forecast, 2014 (miljarder USD) För applikationer som inte kan uppdateras eller migreras är valet att antingen övergå helt till en alternativ produkt eller sluta med att använda applikationen och ta den ur drift. I värsta fall, om ingetdera är möjligt, kan särskilda skyddsåtgärder vidtas, som att placera systemet bakom en skyddande brandvägg eller inkräktarsäkra system för att skydda systemet från kända attackbärare, till och med mot kända, men icke-korrigerade, sårbarheter. Varje segment av den nya installationen bör riskutvärderas: gör en bedömning av hur kritisk varje process och applikation är och i vilken ordningsföljd problem behöver lösas. En risk kan vara informationsläckage: hackare söker rutinmässigt efter sårbara punkter i organisationers system, och ju längre en installation med avslutad support används, desto större är risken att hackarna hittar den. Om efterlevnadsmyndigheter får information om att det gäller en installation med avslutad support riskerar också bötesbeloppen att bli högre. Även om en applikation kanske inte orsakar efterlevnadsproblem kan den ändå vara kritisk för verksamheten. Den andra förberedelsefasen är att förstå arbetets omfattning: hur lång tid det tar och vilka kunskaper som krävs och hur mycket allt kostar. I det här förberedelsesteget bör all expertis som du behöver ingå: om de kunskaper du behöver inte finns internt måste IT-teamet genomgå utbildning eller så måste externa konsulter anlitas. Vi behöver dock utfärda en varning här. Eftersom tidsramen innan support för Windows Server 2003 upphör är så snäv är det, som vi nämnt tidigare, är experter och konsulter troligtvis hett eftertraktade under de här sista supportdagarna, så du måste inte bara identifiera behovet av konsulter, utan också hitta konsulter som är tillgängliga och inom budgetens ramar. Relevanta kostnader bör också identifieras i det här skedet, men fördelarna och värdet med investeringen bör också övervägas noga och kommuniceras till företaget och relevanta intressenter. Måhända är det här en forcerad migrering, men det finns absoluta mervärden för företaget när det 2015 IDC #IDCEB01X 6

7 gäller prestanda, flexibilitet, säkerhet och hanterbarhet, som enkelt kan omvandla kostnaden för migreringen till en vinst för företaget. Den här förberedelsen och planeringen resulterar i en utvärderingsmatris för Windows Server 2003-programvara som kan användas för att hantera migreringen. Ett enkelt exempel på en sådan matris visas i figur 2. FIGUR 2 Utvärderingsmatris för migrering av Windows Server 2003-programvara Källa: IDC, 2015 STEG 3 UTFÖR Om allt har gått bra med utvärderings- och förberedelsefaserna bör du nu ha en tydlig och detaljerad bild av din aktuella IT-installation och en plan för inköp av hårdvara, programvara, tjänster och extra hjälp med implementeringen av den detaljerade planen för prototyputveckling, testning och drifttagning av den nya infrastrukturen och applikationsmigreringar. Du bör också veta varifrån pengarna kommer och vem som ansvarar för budgeten. Det är dags att ta ett djupt andetag och göra sig redo för det första utförandesteget: prototyputveckling. Under optimala omständigheter bör prototyputvecklingen ske parallellt med förberedelsefasen för att ge en bättre bild av hur lång tid processen tar och vilken svårighetsnivå eller risk den innebär, så att du kan finjustera tidsplaner eller vidta ytterligare åtgärder när du fortfarande är i förberedelsefasen. Efter prototyputvecklingen och planeringen bör du utföra testmigreringar. Här testas den planerade metoden och eventuella problem kan tas itu med nu, istället för senare, så att verksamheten inte behöver påverkas. Att ta itu med problem kan vara allt från att åtgärda små problem till att fatta beslut om att spara på krutet och gå vidare med plan B. Plan B bör redan vara redo att implementeras: det kan vara att flytta till en plattform med halva livslängden kvar som en provisorisk lösning eller att placera applikationen i en särskilt skyddad miljö samtidigt under tiden som arbete med problemet utförs. Den här testfasen bör också identifiera andra eventuella åtgärder du behöver vidta, eller sådana som kan uteslutas i den slutgiltiga migreringen, och optimerar därmed migreringsprocessen. Det ger dig också en bild av hur lång tid den slutgiltiga migreringen tar, så var beredd på att revidera tidsplanen i det här steget och anlita extra hjälp om så behövs. Det slutgiltiga steget i en migrering är optimering. I det här skedet måste eventuella provisoriska lösningar åtgärdas. När nu den största delen av migreringen har slutförts och verksamheten fungerar smidigt är det dags att undersöka hur snabba och tillfälliga lösningar kan förbättras genom att finjustera dem efter rådande efterlevnads- och affärskrav IDC #IDCEB01X 7

8 REKOMMENDATIONER FRÅN IDC Många företag kan säkert tycka att upphörandet av Windows Server 2003 känns som om Microsoft och IT-avdelningen håller en pistol mot deras huvud. En omfattande IT-uppgradering eller migrering bör alltid ske vid en självvald tidpunkt, istället för att man ska bli tvingad att genomföra den. Men de sista veckorna med support kan också ge företag en möjlighet att ta ett steg tillbaka och gå igenom den aktuella IT-provisioneringen och fatta beslut som kan vara till organisationens fördel långt framöver. Organisationer har en rad valmöjligheter, från ett totalt byte av hårdvara och programvara lokalt till en flytt till molnet, och alla tänkbara alternativ mellan dessa två ytterligheter. Även om det går att köpa utökad support från Microsoft bör det endast ses som en provisorisk lösning för en extrem situation, eftersom det inte är ett kostnadseffektivt alternativ. Våra rekommendationer är att organisationer påbörjar migreringsprocessen så snart som möjligt genom att följa vår strategi för utvärdering, planering och utförande. Det är också nödvändigt att ha en migreringsstrategi som inkluderar mer långsiktiga mål för konkurrensfördelar i såväl IT-verksamheten som i hela företaget. Den här stora migreringen är därför inte bara en omedelbart förestående nödåtgärd, den ger också många möjligheter för större IT-flexibilitet, säkerhet, mobilitet och effektivitet. Du kan också behöva revidera dina partnerskapsstrategier om du inte får tillräckligt med support från dina återförsäljare, systemintegratörer eller IT-leverantörer, och du kan överväga att migrera infrastrukturen till leverantörer med mer heltäckande lösningar som också kan köra de senaste processorerna och har exempelvis in-memory computing-funktioner för ökade prestanda och sinnesro. Se till att du har utökad support redan från början och att ledningen är helt införstådd med varför migreringen måste ske vilka fördelarna kommer att bli och vilka konsekvenser det skulle få om den inte genomförs IDC #IDCEB01X 8

9 Om IDC International Data Corporation (IDC) is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology, telecommunications and consumer technology markets. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment community make factbased decisions on technology purchases and business strategy. More than 1,100 IDC analysts provide global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends in over 110 countries worldwide. For 50 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. Globalt huvudkontor 5 Speen Street Framingham, MA USA idc-insights-community.com Information om upphovsrätt Detta IDC-dokument har publicerats som en del av en kontinuerlig informationstjänst från IDC som tillhandahåller skriftliga undersökningar samt interaktioner, telebriefings och konferenser från analytiker. Besök för mer information om prenumeration på IDC och konsulttjänster. En lista över globala IDC-kontor finns på Kontakta IDC på , anslutn (eller ) eller för information om tillämpning av priset på detta dokument vid inköp av IDC-tjänst eller för information om ytterligare kopior eller webbrättigheter. Copyright 2015 IDC. Kopiering förbjuden utan tillstånd. Med ensamrätt

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 STORAGE. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 NetApp: trender inom datalagring & molntjänster Sidan 8 Hemligheten bakom EMC:s framgång Sidan 13 Proact Summit 11: världsnyheter på hemmaplan Sidan

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se. Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet.

Läs mer

Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult

Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult Rapport framtagen för Microsoft Corporation Oktober 2007 Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult 1 Innehållsförteckning

Läs mer

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5 Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 Molnlösningarna ligger rätt i tiden Sidan 10 ÖstgötaTrafikens IT går som på räls Sidan 13 Summit

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

business intelligence

business intelligence MEDFÖLJER COMPUTER SWEDEN MAJ 2012 business intelligence Coop MedMera sparar miljoner med BI-system SIDAN 5 Bättre beslutsunderlag på 15 minuter SIDAN 6 10 BI-TIPS! SIDAN 14 2 Ledare En vision för BI och

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE www.novell.com Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server Kostnader och fördelar när man migrerar från NetWare Novell Open Enterprise Server 2

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Startguide till paketerade it-tjänster

Startguide till paketerade it-tjänster Startguide till paketerade it-tjänster För att bli ett framgångsrikt tjänsteföretag som erbjuder paketerade it-tjänster krävs en stabil affärsstrategi och tjänsteleveransmodell, såväl som den rätta tekniken.

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

SOFTWARE AS A SERVICE

SOFTWARE AS A SERVICE SOFTWARE AS A SERVICE En granskning av för- och nackdelar Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: 2012-06-01 Författare: Nina Ternby och Amanda Wiiala Handledare: Markus Lahtinen

Läs mer

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport SUNET Strategigrupp för teknikområdet Rapport SUNET teknikstrategigrupp Hösten 2011 Förord SUNET:s styrelse har beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras.

Läs mer

ALBIHNS LÖSNINGSKUND HOS DUSTIN: När alla inköp samordnas blir prisbilden lägre och administrationen av licenserna förenklas. Grön it kommer starkt

ALBIHNS LÖSNINGSKUND HOS DUSTIN: När alla inköp samordnas blir prisbilden lägre och administrationen av licenserna förenklas. Grön it kommer starkt Simply Faster Solutions VIPSERVICE Snabbare service till storkunder 8 REPORTAGE En vilja att tänka på kundens bästa 20 ANALYS Samarbete säkerställer kundnyttan 26 REPORTAGE Albihns satsar på bättre likviditet

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Företagsekonomiska institutionen Business Intelligence Software as a Service Magisteruppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning 15hp Slutseminarium 2010-03-26 Författare: Martin Beyer 850226 Joakim Lindholm

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer