Supporten för Windows Server 2003 upphör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Supporten för Windows Server 2003 upphör"

Transkript

1 RAPPORT FÖR LEDNINGEN Supporten för Windows Server 2003 upphör Sponsored by: Intel Andrew Buss Maj 2015 Andreas Olah BAKGRUND För ett decennium sedan rönte Microsoft stora framgångar på datacentermarknaden med Windows Server 2003 på standardmässig x86-maskinvara, och gav de traditionella Unix-systemen med egenutvecklade RISC-processorer en match. Avdelningsspecifik användning av resurser fick en enorm skjuts framåt, men det förde också med sig en viss komplexitet: företag implementerade en rad olika kommersiella program från ledande leverantörer och oberoende programleverantörer (ISV:er) och anpassade applikationer som utvecklats internt. Sedan dess har en del av dessa arbetsbelastningar uppgraderats, men många används fortfarande trots att all support upphört. Företag som fortfarande förlitar sig på Windows Server 2003 står nu inför en akut utmaning när all utökad support för plattformen slutligen upphör den 14 juli 2015 om mindre än 40 dagar. Windows Server 2003 stod för upp till 20 % av alla operativsystem på servrar i slutet av 2014 och att supportåtgärderna nu upphör får därför stora konsekvenser för europeiska företag. Trots att IDC har sett antalet globala Windows Server 2003-installationer minska från 19,2 miljoner 2009 till 5,7 miljoner 2013 och 3,0 miljoner 2014, finns det i år, 2015, fortfarande runt 1,5 miljoner installationer som kan utsättas för mycket stora risker om inga åtgärder vidtas. I DEN HÄR RAPPORTEN FÖR LEDNINGEN Den här rapporten från IDC är en 30-dagars åtgärdsplan som diskuterar vilka åtgärder företag behöver vidta för att inte stå kvar med en infrastruktur utan support och som inte klarar efterlevnadskraven. Tillgängliga alternativ tas upp i rapporten, bland annat migrering till en mer uppdaterad version av Windows Server eller lämpligt alternativ, migrering till en helt molnbaserad IaaS-lösning (infrastruktur som en tjänst) eller SaaS-lösning (program som en tjänst) eller en hybridlösning med både lokal och molnbaserad installation. Vi tar också upp potentiella problem som kan uppstå under migreringen och vilka åtgärder som bör vidtas när migreringen slutförts. SAMMANFATTNING AV SITUATIONEN Att prata om att livslängden tar slut kan låta dramatiskt när man pratar om att supportcykeln för en produkt upphör, men det är en bra metafor som nu är vedertagen i branschen. Från den 14 juli tillhandahåller Microsoft inga fler programuppdateringar eller säkerhetskorrigeringar för plattformen. Faktum är att det här är något som har planerats länge och kommunicerats offentligt i flera år efter det att den aktiva försäljningen upphört och både de standardmässiga och utökade supportfaserna, som funnits i mer än ett decennium, avvecklats. Maj 2015, IDC #IDCEB01X

2 Slutet på livslängden för Windows Server 2003 får ett antal konsekvenser: Alla applikationer som körs på plattformen utsätts för allt fler säkerhetsrisker eftersom korrigeringar inte tillhandahålls längre för att skydda mot nya sårbarheter och zero-day-attacker. Företag som fortfarande använder Windows Server 2003 uppfyller eventuellt inte alla regelmässiga krav. I enlighet med den gällande dataskyddslagen i Storbritannien kan ett företag få böta upp till GBP för dataförlust. I förslaget till en ny datalag inom EU, som kan träda i kraft redan i början av nästa år, kan böter för dataförlust uppgå till så mycket som 5 % av den globala omsättningen, med högre straffavgifter beroende på hur stor skuld företaget anses ha. Troligast är att myndigheter lägger skulden på företag som väljer att köra en gammal serverplattform med avslutad support och yrka på högre böter och strängare sanktioner. En gammal infrastruktur med avslutad support som inte klarar regelmässiga krav kan också åsamka företag stora kostnader: det är dyrt att betala för anpassad support och det kan vara svårt och dyrare att teckna försäkringar för dataförlust eller andra problem som kan uppstå därigenom. Att underhålla gammal maskinvara kan vara kostsamt: reservdelar blir allt svårare att få tag på samtidigt som konsulter och IT-anställda med rätt kompetens blir alltmer sällsynta och dyra att anlita. I slutändan påverkar en instabil IT-infrastruktur din förmåga att förse dina anställda och kunder med tillförlitliga och värdefulla tjänster. FÖRDELAR MED ATT UPPGRADERA FRÅN WINDOWS SERVER 2003 Affärsvärlden blir allt mer digital, med moln, mobilitet, Big Data och sociala medier som leder till nya, innovativa affärsmodeller och skapar nya marknader. I den här tredje IT-plattformen har affärstakten ökat dramatiskt, och många företags intäktsgenerering och lönsamhet bygger på en flexibel, skalbar, tillförlitlig och säker IT-tjänst. Windows Server 2003 var en enorm succé för Microsoft, och implementerades i mycket stor utsträckning. När det utvecklades utgick man dock inte från de krav som den moderna, digitala affärsvärlden ställer idag, med tanke på vårt datoriserade och mobila samhälle. En övergång till ett modernt molnfokuserat operativsystem som Windows Server 2012 R2 utnyttjar modern, skalbar och robust servermaskinvara med höga prestanda. Med de senaste Azureuppdateringspaketen och administrationsverktyg som System Center 2012 har det stöd för en övergång till en hybridmolnmodell, och gör dessutom arbetsbelastningar mycket snabbare och enklare att ta i drift. Moores lag och designförbättringar betyder att maskinvaran idag har oerhört mycket större kapacitet att köra applikationer än för bara några år sedan. Processorer med flera kärnor och energimedvetenhet gör att många arbetsbelastningar kan konsolideras till färre rack med reducerad energianvändning och mindre kylning. Om vi tittar på de ledande x86-baserade superdatorerna i Europa 2012 använde de mest kraftfulla systemen kärnor och producerade runt TFLOPs vid KW strömförbrukning uppgår dessa siffror till kärnor och TFOPs, samtidigt som de är mycket effektivare eftersom de endast förbrukar halva strömmängden, cirka kw, för sex gånger prestandan. Modern maskinvara har också stöd för virtualisering med hög densitet och IDC Server Tracker visar att det genomsnittliga antalet kärnor per server har ökat från 6 till 9 mellan 2010 och 2014 i Västeuropa. Enligt IDC:s prognoser ökar också den totala densiteten för virtuella maskiner från 9, till 9,9 2014, till 10, och sedan till Operativsystem som installerats under Windows Server 2003-eran klarar därför troligtvis inte att hantera servrar med högre kärndensitet, eller nya tekniker som Dockercontainerisering. Genom att uppgradera till Windows Server 2012 kan kunder utnyttja fasta tekniker för deduplicering, som höga prestanda är av största vikt för när stora datavolymer hanteras. Den senaste versionen erbjuder också "större" virtuella maskiner som kan hantera de mest krävande applikationerna. När ett stort antal virtuella maskiner används kan licensieringen bli dyr och komplex med äldre versioner av Windows Server. Genom att övergå till Windows Server 2012 Datacenter Edition kan kostnaderna bli lägre eftersom licensieringen inte längre baseras på antalet serverinstanser som körs, utan ger en lämpligare och mer förutsägbar licens som tar med antalet processoruttag i beräkningen IDC #IDCEB01X 2

3 En uppgradering kan innebära en stor vinst med avseende på de löpande operativa kostnaderna. IDC förutspår att utan åtgärd ökar opex med ungefär 6 % till 80 % av den totala datacenterbudgeten 2018, vilket betyder att budgeten för investering i nya tekniker och ny innovation minskar. Det här återspeglar den trend som uppstått under de två senaste decennierna av klient-/servereran. En uppgradering av dina gamla operativsystem kan vända den här trenden och underlättar också användningen av de senaste övervakningsverktygen för datacenter, inklusive värmesensorer och avancerad kylhantering, vilket håller driftkostnaderna nere. Om den här nya strategin inte införlivas ökar arbetskostnader för den manuella hanteringen och administreringen av servrarna, oavsett typ, men i synnerhet för virtuella maskiner, med 19 % från 2013 till Därför finns det stora vinster med att sänka antalet servrar eller värdar per administratör genom att använda de senaste verktygen för systemhantering i kombination med moderna operativsystem och uppdaterad maskinvara. Den förbättrade operativa automatiseringen i Windows Server 2012 kan frigöra personalresurser, som kan fokusera på att utveckla nya appar och verktyg, medan tiden som läggs på rutinmässigt underhåll och förebyggande aktiviteter, som inte skapar ett mervärde men ofta upptar upp till 80 % av administratörens tid, minimeras. Om du kör ett gammalt program från en ISV finns det möjlighet att övergå till en modern version av applikationen eller till en konkurrerande plattform där användaren kan utnyttja fördelarna med bättre prestandafunktioner, säkerhet och funktioner i den moderna maskinvaran, operativsystemen och hanteringsplattformarna. UTMANINGAR Windows Server 2012 R2 ger relativt god kompatibilitet för de flesta applikationer som fortfarande finns på Windows Server Det största undantaget är applikationer som körs nära kärnan och inte i användarläge, eftersom 32-bitarskod måste köras i emulerat läge, inte i enhetligt läge. Anpassade applikationer eller mycket modifierade versioner av standardapplikationer kan vara svåra att migrera, eftersom koden ofta behöver flyttas med av samma utvecklare som skapade den ursprungliga applikationen. Det är vanligtvis enklare om applikationen utvecklats helt internt, men endast om utvecklarteamet fortfarande kan ge support för applikationen och har tid att arbeta med migreringen. Andra utmaningar har med applikationsprogram med avslutad support att göra, det vill säga produkter som support inte längre ges för eller produkter där supporten snart upphör. Ett typiskt exempel är Microsoft-kunder som fortfarande använder SQL Server 2005, eftersom den här databasversionens supportlivslängd också är på väg att upphöra (upphör i början av 2016). Därför är det inte så lönsamt att migrera SQL Server 2005 till Windows Server 2008 eller Windows Server 2012, bara för att inom ett år eller två stå inför ännu en migrering. I det här fallet är det bäst att migrera både Windows Server och SQL Server samtidigt till de senaste versionerna. När det gäller Windows Server-migreringar och applikationsutveckling och -migrering råder det stor brist på expertis, i synnerhet i Europa. Det är särskilt viktigt att se till att du hittar och bokar de konsulter du behöver så tidigt som möjligt. Utbildningsinitiativ i form av workshops som kan köras tillsammans med stora IT-leverantörer eller systemintegratörer kan förbereda dina anställda ännu bättre och leda till en långsiktig kompetenshöjning. I det här skedet kanske det inte finns utrymme för migreringen i den vanliga IT-budgeten: migreringen är inte gratis, så du måste identifiera alla relevanta budgetkällor och säkra nödvändig finansiering från den vanliga IT-budgeten, men också från ansvariga intressenter IDC #IDCEB01X 3

4 WINDOWS SERVER 2003-MIGRERING ÅTGÄRDSPLAN Om du kör Windows Server 2003 är det dags att agera omedelbart eftersom det är mindre än 40 dagar kvar tills supporten upphör och efterlevnaden kan bli ett bekymmer. Om du bryter ned ett stort projekt i mindre delar får du en bild av den uppgift du har framför dig och du kan planera och administrera migreringen på ett effektivt sätt. Migreringen bör ske i tre steg: Utvärdera Förbered Utför Med de här tre stegen bör du få en tydlig bild av den aktuella situationen eller hur stort problemet är. Med hjälp av de här stegen kan du också få hjälp att förbereda migreringsprocessen genom att planera att anlita konsulter och tekniker när och där det behövs, införa eventuella inköpsprocesser för inköp av ny maskinvara eller molnbaserade tjänster, samt planera detaljerade åtgärder som krävs för att utföra migreringen. STEG 1 UTVÄRDERA Utvärderingsfasen består av två steg. Det första är att förstå, inte bara vad du redan har, utan också vilka beroenden som finns. Arbetet med det här steget bör inledas omedelbart, om det inte redan inletts, och det fastställer i första hand i vilken utsträckning Windows Server 2003 fortfarande används, men bör också omfatta maskinvaran den körs på och detaljer om eventuell programvara som finns installerad. Dessa genomgångar och utvärderingar är ganska intensiva att genomföra. Med hjälp av automatiserade identifieringsverktyg kan uppgiften gå mycket snabbare och öka utvärderingens täckning och tillförlitlighet avsevärt jämfört med manuell identifiering. IDC rekommenderar att ett sådant verktyg används om möjlighet finns. Under identifieringsprocessen ska också personer eller team med ansvar för finansiering och administration av alla dessa delar utses och systemen ska prioriteras efter hur kritiska de är för verksamheten och i vilken utsträckning de används. När Windows Server 2003-systemen har identifierats ska de utvärderas med avseende på hur enkelt det är att migrera dem till en annan plattform, i första hand Windows Server 2012 R2 som körs på modern 64-bitars maskinvara som utnyttjar virtualiseringsfunktioner eller en molntjänst som erbjuder IaaS (infrastruktur som en tjänst) eller till och med SaaS (program som en tjänst). IDC föreslår följande fyra kategorier: Applikationer som kan migreras i befintligt skick eller med små insatser Applikationer som kräver att ett måttligt antal modifieringar sker för att migreringen ska kunna utföras Applikationer som kräver stora investeringar för omutveckling före migreringen Applikationer som det inte är möjligt att migrera och som kräver antingen skydd för att reducera konsekvenserna av att slutet på livslängden uppnåtts eller som inte längre ska användas Det är nu du måste inse hur komplex den anpassade koden är eller hur komplexa de anpassade applikationerna som körs på din infrastruktur är. Om den ursprungliga utvecklaren inte längre är 2015 IDC #IDCEB01X 4

5 anställd eller tillgänglig måste du även räkna med arbetet med att hitta och betala för de specialistkunskaper som krävs eller överväga att utveckla eller köpa ett modernare alternativ. Du måste också överväga vilken effekt migreringen har på verksamheten. Både applikationer och personal behöver fungera under en migrering, så det är av största vikt att planera för minimala driftstopp och att ha en möjlighet att återgå till tidigare nivå om problem uppstår. I slutet av den här identifieringsprocessen bör du ha en tydlig bild av hur din befintliga Windows Server 2003-installation ser ut och kontroll över vilka åtgärder och resurser som krävs samt vilka kostnader det innebär att utföra migreringen. Det är också viktigt att räkna med potentiella störningar av interna strukturer och processer som en följd av den ändrade infrastrukturen. Potentiella meningsskiljaktigheter mellan avdelningar eller enskilda individer bör också bemötas vid behov. I vissa fall är det befogat att centralisera IThanteringen, särskilt i fall då övergången sker från fysiska servrar till virtuella system. Dessutom måste ledningen, inte bara IT-chefen, övertygas om uppgraderingarnas värde och fördelar för att säkra deras stöd och finansiering. STEG 2 FÖRBERED Problemen som identifieras under utvärderingsfasen och som har med applikationer att göra måste lösas i det här skedet. Det kan vara så enkla saker som att flytta den befintliga arbetsbelastningen till en modernare plattform, som till fullo stöds av programskaparen. Men livet är oftast inte fullt så enkelt, så troligtvis krävs viss arbetsinsats för uppgraderingarna eller modifieringarna, eller till och med för att övergå till en alternativ applikation, om sådan finns. Om modifieringar krävs måste lämplig värdplattform först väljas för den uppdaterade applikationen. Windows Server 2012 R2 är den senaste Windows-plattformen, med funktioner för virtualisering, hanterbarhet och säkerhet. Det är också ett 64-bitars operativsystem med stöd för enorma minnesresurser, vilket bidrar till förbättrade prestanda och större skalbarhet. Om det inte går att köra arbetsbelastningen på ett 64-bitars operativsystem och om de nödvändiga ändringarna är för stora på kort sikt kan dock en provisorisk lösning vara att migrera till Windows Server Det andra möjliga valet av plattform är att överväga en molntjänst för arbetsbelastningen. Hybridmoln skapar flexibilitet och gör det möjligt att hantera arbetsbelastningar, lokalt eller i molnet, genom att vid behov lägga till mer kapacitet, antingen tillfälligt för att klara en tillfällig topp i arbetsbelastningen eller för att klara en expansion av verksamheten på längre sikt. Applikationen kan vara tillgänglig som SaaS (program som en tjänst), och i så fall kan problemet lösas genom att informationen och andra data migreras till molnet. I annat fall kan IaaS vara en lösning för att få igång arbetsbelastningar på moderna plattformar som ett månadsabonnemang. Då behöver du inte spendera stora summor initialt för att uppgradera maskinvara lokalt om budgeten är snäv. Det blir allt vanligare att använda molntjänster som en del av den vanliga IT-tjänstleveransen, och IDC förutspår att SaaS-lösningar som tillhandahåller helt hanterade applikationstjänster blir den viktigaste investeringsstrategin för många företag som vill uppdatera eller migrera arbetsbelastningar (se figur 1) IDC #IDCEB01X 5

6 FIGUR 1 Allt fler appar kommer från molnet Källa: IDC Western Europe Public Cloud Forecast, 2014 (miljarder USD) För applikationer som inte kan uppdateras eller migreras är valet att antingen övergå helt till en alternativ produkt eller sluta med att använda applikationen och ta den ur drift. I värsta fall, om ingetdera är möjligt, kan särskilda skyddsåtgärder vidtas, som att placera systemet bakom en skyddande brandvägg eller inkräktarsäkra system för att skydda systemet från kända attackbärare, till och med mot kända, men icke-korrigerade, sårbarheter. Varje segment av den nya installationen bör riskutvärderas: gör en bedömning av hur kritisk varje process och applikation är och i vilken ordningsföljd problem behöver lösas. En risk kan vara informationsläckage: hackare söker rutinmässigt efter sårbara punkter i organisationers system, och ju längre en installation med avslutad support används, desto större är risken att hackarna hittar den. Om efterlevnadsmyndigheter får information om att det gäller en installation med avslutad support riskerar också bötesbeloppen att bli högre. Även om en applikation kanske inte orsakar efterlevnadsproblem kan den ändå vara kritisk för verksamheten. Den andra förberedelsefasen är att förstå arbetets omfattning: hur lång tid det tar och vilka kunskaper som krävs och hur mycket allt kostar. I det här förberedelsesteget bör all expertis som du behöver ingå: om de kunskaper du behöver inte finns internt måste IT-teamet genomgå utbildning eller så måste externa konsulter anlitas. Vi behöver dock utfärda en varning här. Eftersom tidsramen innan support för Windows Server 2003 upphör är så snäv är det, som vi nämnt tidigare, är experter och konsulter troligtvis hett eftertraktade under de här sista supportdagarna, så du måste inte bara identifiera behovet av konsulter, utan också hitta konsulter som är tillgängliga och inom budgetens ramar. Relevanta kostnader bör också identifieras i det här skedet, men fördelarna och värdet med investeringen bör också övervägas noga och kommuniceras till företaget och relevanta intressenter. Måhända är det här en forcerad migrering, men det finns absoluta mervärden för företaget när det 2015 IDC #IDCEB01X 6

7 gäller prestanda, flexibilitet, säkerhet och hanterbarhet, som enkelt kan omvandla kostnaden för migreringen till en vinst för företaget. Den här förberedelsen och planeringen resulterar i en utvärderingsmatris för Windows Server 2003-programvara som kan användas för att hantera migreringen. Ett enkelt exempel på en sådan matris visas i figur 2. FIGUR 2 Utvärderingsmatris för migrering av Windows Server 2003-programvara Källa: IDC, 2015 STEG 3 UTFÖR Om allt har gått bra med utvärderings- och förberedelsefaserna bör du nu ha en tydlig och detaljerad bild av din aktuella IT-installation och en plan för inköp av hårdvara, programvara, tjänster och extra hjälp med implementeringen av den detaljerade planen för prototyputveckling, testning och drifttagning av den nya infrastrukturen och applikationsmigreringar. Du bör också veta varifrån pengarna kommer och vem som ansvarar för budgeten. Det är dags att ta ett djupt andetag och göra sig redo för det första utförandesteget: prototyputveckling. Under optimala omständigheter bör prototyputvecklingen ske parallellt med förberedelsefasen för att ge en bättre bild av hur lång tid processen tar och vilken svårighetsnivå eller risk den innebär, så att du kan finjustera tidsplaner eller vidta ytterligare åtgärder när du fortfarande är i förberedelsefasen. Efter prototyputvecklingen och planeringen bör du utföra testmigreringar. Här testas den planerade metoden och eventuella problem kan tas itu med nu, istället för senare, så att verksamheten inte behöver påverkas. Att ta itu med problem kan vara allt från att åtgärda små problem till att fatta beslut om att spara på krutet och gå vidare med plan B. Plan B bör redan vara redo att implementeras: det kan vara att flytta till en plattform med halva livslängden kvar som en provisorisk lösning eller att placera applikationen i en särskilt skyddad miljö samtidigt under tiden som arbete med problemet utförs. Den här testfasen bör också identifiera andra eventuella åtgärder du behöver vidta, eller sådana som kan uteslutas i den slutgiltiga migreringen, och optimerar därmed migreringsprocessen. Det ger dig också en bild av hur lång tid den slutgiltiga migreringen tar, så var beredd på att revidera tidsplanen i det här steget och anlita extra hjälp om så behövs. Det slutgiltiga steget i en migrering är optimering. I det här skedet måste eventuella provisoriska lösningar åtgärdas. När nu den största delen av migreringen har slutförts och verksamheten fungerar smidigt är det dags att undersöka hur snabba och tillfälliga lösningar kan förbättras genom att finjustera dem efter rådande efterlevnads- och affärskrav IDC #IDCEB01X 7

8 REKOMMENDATIONER FRÅN IDC Många företag kan säkert tycka att upphörandet av Windows Server 2003 känns som om Microsoft och IT-avdelningen håller en pistol mot deras huvud. En omfattande IT-uppgradering eller migrering bör alltid ske vid en självvald tidpunkt, istället för att man ska bli tvingad att genomföra den. Men de sista veckorna med support kan också ge företag en möjlighet att ta ett steg tillbaka och gå igenom den aktuella IT-provisioneringen och fatta beslut som kan vara till organisationens fördel långt framöver. Organisationer har en rad valmöjligheter, från ett totalt byte av hårdvara och programvara lokalt till en flytt till molnet, och alla tänkbara alternativ mellan dessa två ytterligheter. Även om det går att köpa utökad support från Microsoft bör det endast ses som en provisorisk lösning för en extrem situation, eftersom det inte är ett kostnadseffektivt alternativ. Våra rekommendationer är att organisationer påbörjar migreringsprocessen så snart som möjligt genom att följa vår strategi för utvärdering, planering och utförande. Det är också nödvändigt att ha en migreringsstrategi som inkluderar mer långsiktiga mål för konkurrensfördelar i såväl IT-verksamheten som i hela företaget. Den här stora migreringen är därför inte bara en omedelbart förestående nödåtgärd, den ger också många möjligheter för större IT-flexibilitet, säkerhet, mobilitet och effektivitet. Du kan också behöva revidera dina partnerskapsstrategier om du inte får tillräckligt med support från dina återförsäljare, systemintegratörer eller IT-leverantörer, och du kan överväga att migrera infrastrukturen till leverantörer med mer heltäckande lösningar som också kan köra de senaste processorerna och har exempelvis in-memory computing-funktioner för ökade prestanda och sinnesro. Se till att du har utökad support redan från början och att ledningen är helt införstådd med varför migreringen måste ske vilka fördelarna kommer att bli och vilka konsekvenser det skulle få om den inte genomförs IDC #IDCEB01X 8

9 Om IDC International Data Corporation (IDC) is the premier global provider of market intelligence, advisory services, and events for the information technology, telecommunications and consumer technology markets. IDC helps IT professionals, business executives, and the investment community make factbased decisions on technology purchases and business strategy. More than 1,100 IDC analysts provide global, regional, and local expertise on technology and industry opportunities and trends in over 110 countries worldwide. For 50 years, IDC has provided strategic insights to help our clients achieve their key business objectives. IDC is a subsidiary of IDG, the world's leading technology media, research, and events company. Globalt huvudkontor 5 Speen Street Framingham, MA USA idc-insights-community.com Information om upphovsrätt Detta IDC-dokument har publicerats som en del av en kontinuerlig informationstjänst från IDC som tillhandahåller skriftliga undersökningar samt interaktioner, telebriefings och konferenser från analytiker. Besök för mer information om prenumeration på IDC och konsulttjänster. En lista över globala IDC-kontor finns på Kontakta IDC på , anslutn (eller ) eller för information om tillämpning av priset på detta dokument vid inköp av IDC-tjänst eller för information om ytterligare kopior eller webbrättigheter. Copyright 2015 IDC. Kopiering förbjuden utan tillstånd. Med ensamrätt

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft

Med Microsoft mot molnet Anders Långberg. Specialist Säljare - Microsoft Med Microsoft mot molnet Anders Långberg Specialist Säljare - Microsoft 2 Tech Data Confidential ..This company has always had a big vision to help people realize their full potential. In the earliest

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

Utmaningar vid molnupphandlingar

Utmaningar vid molnupphandlingar Utmaningar vid molnupphandlingar Inger Gran Grundare av Cloud Sweden och Kompetens@rkitekt En skeptisk och entusiastisk it-användare redan på 70-talet Kopplade upp mig på internet 1993 sedan aldrig frånkopplad

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International.

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International. Molnet - en fluga eller här för att stanna Lars Backhans vice VD Radar Group International. Agenda Vad är molnet? Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS,

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Outsourcing och molntjänster

Outsourcing och molntjänster Outsourcing och molntjänster Risker och förebyggande åtgärder IT utvecklas för att möta nya krav Systemcentrerad Informationscentrerad Data: Centraliserad, strukturerad Infrastruktur: Fysisk IT fokus:

Läs mer

Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit

Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit 1 Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit Upplev molnanpassad styrka och kapacitet Dagens företag är intresserade av mer än bara virtualisering. De vill utnyttja möjligheterna med modern IT. De vill

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver Hosted Exchange 2010 Surfcity Sverige Hosting är unik i sitt upplägg av produkten Hosted Exchange 2010. Dessutom är vi förmodligen det enda företaget som erbjuder 2010:an i hostad variant i Sverige vilket

Läs mer

Att tämja odjuret mobil fildelning

Att tämja odjuret mobil fildelning White paper Fil- och nätverkstjänster Att tämja odjuret mobil fildelning Vem låter du hantera företagets resurser? Mobil filåtkomst och delning är rykande hett, och håller på att bli en absolut nödvändighet

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware Malmö 22 oktober Agenda vtour 2014 08.30 Registrering med kaffe Registrering samt kaffe med smörgås 09.00 Senaste nytt från VMworld Vi går kort igenom de viktigaste

Läs mer

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra

Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens. Leverantörsreskontra Ökad kontroll, högre effektivitet och bättre transparens Leverantörsreskontra Utforma leverantörsreskontran på det sätt som passar just dig Enklare lösningar Här kommer lösningen till ett enklare och smartare

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus?

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Förvirringen ökar kring vad Cloud Computing egentligen är HÖG TID ATT KATEGORISERA Stratus betyder dimmoln och nimbus betyder ovädersmoln kanske

Läs mer

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se

Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster. http://cloudsweden.se Välkommen! Bakgrund Cloud Sweden Vad är molnet? Legala aspekter på molntjänster Cloud Sweden Oberoende kompetensnätverk Analys & Konsultbolag Leverantörer Kunder Dataföreningen Startat i mars 2010 Predrag

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering Windows Server 01 Faktablad om licensiering Produktöversikt Utgåva Funktionsjämförelse Licensieringsmodell Pris* I och med lanseringen av Windows Server 01 kan Microsoft överföra sina erfarenheter av att

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners!

Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Molnbaserad B2B: Minska kostnader och integrera fler partners! Dagens globala affärslandskap översvämmas av interaktionspunkter mellan partners. Verksamheter av olika storlekar försöker kontinuerligt optimera

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

IPv6- Inventering. Västkom Västra Götalands Län

IPv6- Inventering. Västkom Västra Götalands Län Västkom Västra Götalands Län Interlan Gefle AB Filialkontor Telefon Telefax epost Säte Org.nr. Norra Kungsgatan 5 Bollnäs 026 18 50 00 026 18 50 70 info@interlan.se Gävle 5565447272 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23

Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI. Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI. Mallversion 1.0 2009-09-23 Hot eller möjlighet? Datormolnet och SMHI Lisa Hammar, IT-arkivarie, SMHI Mallversion 1.0 2009-09-23 Datormolnet och SMHI Hösten 2009 - en teknisk utredning om molntjänster Under vintern 2009/2010 - ett

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning

Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Microsoft Office Fallstudie av kundlösning Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Översikt Land eller område: USA Bransch: Media och underhållning

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore?

SOLUTION BRIEF. Varför backup som tjänst från Savecore? SOLUTION BRIEF Står du inför utmaningar som berör backup, arkivering och lagring? Minimera risker för incidenter genom att låta de som har specialistkompetens ta hand om ditt data. Varför backup som tjänst

Läs mer

Toshiba och Intel Centrino Duo mobile teknologi för professionella användare

Toshiba och Intel Centrino Duo mobile teknologi för professionella användare Toshiba och Intel Centrino Duo mobile teknologi för professionella användare I dagens affärsvärld är den bärbara datorn det främsta mobila verktyget för produktivitet och kommunikation. Detta verktyg har

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 september 2007 Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats Stockholm-Arlanda Airport ska utrustas med levande laboratorier för att flygplatsens närmare 18 miljoner

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet.

Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Utvärdering av distansmötesverktyg via Internet. Under 2010 till 2012 har olika webkonferensverktyg testats. Det bör noteras att uppdateringar sker och därför kan de verktyg som testats tidigt idag ha

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget

Canon Essential Business Builder Program. Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Canon Essential Business Builder Program Samlar allt du behöver för att lyckas med företaget Essential Business Builder Program Inledning Att driva en tryckeriverksamhet är en utmaning. Att få den att

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET

MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET MARKNAD OCH TRENDER I KORTHET PEDAB [P0433] Senast ändrad 15-06-10 Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I KORTHET: ANALYTICS... 3 2. I KORTHET: CLOUD... 4 3. I KORTHET: MOBILITY... 5 4. I KORTHET: SECURITY...

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

EKLIENT STANDARD HANTERING AV KLIENTER MED OPERATIVSYSTEM SOM GÅTT EOL 1.0

EKLIENT STANDARD HANTERING AV KLIENTER MED OPERATIVSYSTEM SOM GÅTT EOL 1.0 EKLIENT STANDARD HANTERING AV KLIENTER MED OPERATIVSYSTEM SOM GÅTT EOL 1.0 1 av 8 2 av 8 Innehåll Historik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 Målgrupper... 3 Revision...

Läs mer