Cisco UCS: En verklighetsanalys av totala ägandekostnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cisco UCS: En verklighetsanalys av totala ägandekostnader"

Transkript

1 Cisco UCS: En verklighetsanalys av totala ägandekostnader En faktarapport från ENTERPRISE MANAGEMENT ASSOCIATES (EMA ) framtagen för Cisco April 2011 EMA: IT- & datahanteringsundersökning, branschanalyser & konsulttjänster

2 Innehåll Inledning Cisco UCS Översikt Undersökning av den total ägandekostnaden för UCS Databehandling Nätverk Virtualisering Lagring Hantering EMA-perspektiv

3 Inledning Fortsatta ekonomiska utmaningar i kombination med ständigt växande konkurrerande krafter har skapat ett affärsklimat olikt allt annat i historien. Företag måste i dag upprätthålla ett laserliknande fokus på kostnader och ökad effektivitet på alla möjliga sätt för att generera vinster och bibehålla konkurrenskraft. IT är naturligtvis inget undantag och målet att nå ett verkligt automatiserat datacenter ligger slutligen inom räckhåll tack vare att viktiga tekniker har mognat och konvergerar. Vägen mot automatiserade datacenter har varit lång. Under det senaste årtiondet har en ständig flod av datacenterhanteringstekniker lanserats till tonerna av databehandling "på begäran", "autonom" och "verktyg", vilka alla har lovat att datacenter ska kunna leverera hög tillgänglighet och företagstillämpningar med utökade prestanda till lägsta kostnad. Hörnstenen för det automatiserad databehandlingskonceptet är virtualisering. Förmågan att kombinera resurserna för databehandling, nätverksarbete och lagring i gemensamma pooler, som en övergripande hanteringsplattform kan tillföra verksamhetsanpassade tjänster, är ett kraftfullt koncept. Fram till helt nyligen har emellertid de flesta av dessa försök bara lyckats till viss del. Det beror främst på bristen på integrering mellan stora datacenter, s.k. "siloer", när det gäller virtualisering, databehandling, nätverk, lagring och hantering. Medan investeringar i enskilda siloer tillför verksamheten ett värde, behövs korsvis integrering och styrning mellan siloer via en gemensam hanteringsplattform, för att fullt ut kunna ge verksamheten resurserna för datacenterautomatisering. Ur perspektivet total ägandekostnad (TCO) är de främsta sätten för organisationer att minska datacenterkostnaderna att öka administrationseffektiviteten (minska arbetskostnaderna för IT), sänka elförbrukningen, minska behovet av uppvärmning och kylning, skära ned på maskinvara och kablage och minska kostnaderna för servrar och fysiskt utrymme. Cisco har i åratal varit en stark kraft inom datacenter och banbrytande när det gäller många viktiga tekniker för nätverksvirtualisering. Cisco lanserade sin vision för enhetlig databehandling (Unified Computing) i mitten av Cisco utnyttjade marknadens utveckling och behov genom att utforma Cisco Unified Computing System (UCS) från grunden hela vägen upp genom att dra lärdom av misstagen som gjordes av tidiga aktörer på bladservermarknaden. Denna ingång gjorde det möjligt för Cisco att utforma visionen utifrån ett "nolltställt" perspektiv. UCS uppfyller löftet om datacenterautomatisering genom att dels implementera korsvis hantering av siloer, dels maximera affärsverksamhetens flexibilitet och smidighet med verklig "tillståndslös databehandling", dels leverera de virtualiseringsfunktioner som är nödvändiga för moderna datacenterinitiativ. Cisco anlitade Enterprise Management Associates (EMA) för att noggrant undersöka den totala ägandekostnaden för UCS, visa hur kombinationen av de tre "benen" hos UCS (databehandling, lagring och nätverk) kombinerade med höggradig virtualisering och en enda central hanterare ger lägre total ägarkostnad och väsentligt högre avkastning på investeringarna jämfört med äldre konkurrenskraftiga lösningar. Den här EMA-rapporten börjar med en kortfattad UCS-översikt och dyker sedan ned i en djuplodande analys av de totala ägandekostnaderna med fokus på de primärområden där IT-chefer kan utnyttja betydande fördelar: databehandling, nätverk, lagring, virtualisering och hantering. Faktarapporten intar en pragmatisk inställning till utvärderingen av den totala ägandekostnaden, dvs. den är till stor del baserad på verkliga kunders erfarenheter av UCS i verkliga livet. Rapporten avslutas sedan med EMA:s syn på rapportens resultat.

4 Cisco UCS Översikt Cisco lanserade Unified Computing System (UCS) i mars UCS består av en innovativ uppsättning tekniker för nätverks- och databehandling, virtualisering och drift i en enda centralt styrd enhet som är sammanknuten med öppna standarder och en enda gemensam rutinhanterare. UCS integrerar maskin- och programvarukomponenter, tillhandahåller höga prestanda och kostnadseffektiv arkitektur som fungerar tillsammans med en mängd olika maskinvaror, vilket inbegriper utrustning från såväl Cisco som andra tillverkare. När det gäller nätverk, som givetvis är Ciscos traditionella styrka, är Unified Fabric det "hemliga bränsle" som driver många UCS-fördelar och maximerar arkitektonisk flexibilitet. Unified Fabric är ett konvergerat stamnätverk som leder all trafik för alla nätverk, t.ex. LAN, SAN och styrning, genom låg latens och Ethernetanslutningar med 10 Gbit/s. Traditionella metoder som kräver separata nätverkskort, kablar och anslutningar med switchar för varje nätverk, skapade höga drift- och kapitalkostnader för kablar och nätverksswitchar med åtföljande ökad komplexitet. Unified Fabric reducerar allt detta ned till en enda uppsättning kablar och ett enda protokoll, vilket minskar kostnaderna för datacenternätverk betydligt. Den enda uppsättningen kablar och protokoll gör det möjligt att ansluta till vilken typ av lagringssystem som helst, t.ex. NAS och iscsi, liksom DAS (Direct Attached Storage) samtidigt som till SAN-system. Cisco tog nätverksvirtualisering till en ny avancerad nivå genom att tillåta att fysiska och logiska nätverksanslutningar fullständigt frikopplades från varandra. Den här enhetliga strukturen gör att flera Cisco UCS-bladchassier och de tillhörande servrarna kan behandlas som ett enda "virtuellt bladserverchassi" utifrån driftsättnings- och hanteringssynpunkt. Ciscos "virtuella bladserverchassier" kan också integrera rackservrar direkt i miljön med fullständig hantering och integrering av nätverksarbetet, vilket är ett annat exempel på Ciscos innovation när det gäller datacenterkärnans serverfunktionalitet. När det gäller nätverk, som givetvis är Ciscos traditionella styrka, är Unified Fabric det "hemliga bränsle" som driver många UCS-fördelar och maximerar arkitektonisk flexibilitet. UCS införde också flera fördelar i servertekniken. I nära samarbete med Intel, VMware och BMC utvecklade Cisco en innovativ uppsättning blad- och rackmonterade servrar som var konstruerade att kunna hantera höggradig virtualisering och hantering, inklusive snabb provisionering. Eftersom dagens servrar tenderar att köra minnesintensiva 64-bitarstillämpningar, inklusive virtuella maskiner, operativsystem, databaser och affärstillämpningar, måste kanske servrarna uppgraderas för att minnet ska utökas långt innan processorns utrymme tar slut. Ciscos utökade minnesteknik (Extended Memory Technology) som har utvecklats i samarbete med Intel gör det möjligt för UCS-servrar med två socklar att hantera upp till 384 GB RAM via 48 DIMM-moduler vilket är dubbelt så mycket minne som traditionella servrar kan hantera. Ciscos minnesarkitektur är unik då den även gör det möjligt att använda snabbare prestanda med MHz-kretsar för alla 48 DIMM-modulerna, medan de flesta andra leverantörer på grund av minnesarkitekturens begränsningar stannar vid 800 MHz vid högst sammanlagd RAM-kapacitet.

5 Ciscos teknik levererar upp till 27 % snabbare minnesåtkomsthastigheter vid hög minnesdensitet. Denna höga åtkomsthastighet är viktig för högpresterande databaser som inte bara kräver stort minnesutrymme utan också låg latens. Det finns också en ny (april 2011) UCS C260 2RU-rackserver som använder två Intel Xeon E processorer, vilket gör att två socklar kan hantera upp till 1 TB minne över 64 DIMM-moduler genom att utnyttja Ciscos utökade minnesteknik (Extended Memory Technology). Organisationer kan nu vara värdar för tillämpningar genom att använda mindre dyrbara servrar med två socklar. Annars skulle de vara tvungna att använda servrar med fyra socklar på grund av begränsningarna när det gäller minne och prestanda. Den utökade minnesteknikens konvergens, den snabba ökningen inom processorkonstruktion, mognandet inom virtualiseringstekniken, den avancerade nätverksstrukturen och hanteringsteknikerna som har varit på gång under de senaste tio åren har slutligen gjort det möjligt att leverera visionen om molnbaserad dataanvändning till ett pris som innebär att organisationer har råd att virtualisera vilken storlek som helst. Cisco har varit i framkanten av denna våg och UCS är en av de först integrerade lösningarna som kombinerar alla dessa framsteg i en enda IT-plattform för leverans av tjänster. Med Cisco UCS går det nu att utnyttja verklig "tillståndslös databehandling" med maximal flexibilitet i datacenter. Utan att kunna bevisa att tekniker som UCS är kostnadsmotiverade, kommer de aldrig att bli vanliga. I återstoden av den här faktarapporten är målet att undersöka just detta. EMA undersökte ur ett ägarperspektiv de fördelar som ett antal UCS-kunder fick när det gällde den totala kostnaden för ägandet. Undersökning av den total ägandekostnaden för UCS Som tidigare nämnts är målet för den här faktarapporten att undersöka den totala ägandekostnaden för Cisco UCS (Unified Computing System) med fokus på fem nyckelperspektiv: 1. Databehandling Den totala ägandekostnadens fördelar som uppnås när Ciscos processor-/ minneskonfiguration med hög densitet kombineras med förbättrad minnesteknik kopplad till Intel Xeon-processorteknik. 2. Nätverk Den totala ägandekostnadens fördelar med konvergerat nätverksarbete, inklusive Fiber Channel (fiberkanal) via Ethernet (FCoE) och Cisco Unified Fabric, vilket inbegriper minskning av kostnaderna för kablage, switchar och hantering. 3. Virtualisering Besparingar som erhålls genom virtualisering av servermaskinvara och programvara som gör att det går lätt att flytta affärstillämpningar mellan servrar. Driftsättning av virtuella maskiner och hypervisorer som kan hanteras direkt från UCS ingår. 4. Lagring Fördelar som erhålls från möjligheten att lätt integrera befintliga och nya lagringstekniker i ett fullständigt virtualiserat, UCS-baserat datacenter. UCS gör det också möjligt att använda virtualiserat inbyggt UCS-lagringsminne, vilket skjuter upp inköp av SAN-tekniker. 5. Hantering Kostnadsminskningar som uppnås med effektiv konvergering av databehandling, nätverk, virtualisering och lagringshantering då Cisco UCS Manager används, inklusive integrering av äldre och anpassade användarhanteringsverktyg i UCS som använder öppna XML/API-gränssnitt.

6 Bild 1: Cisco Unified Computing System UCS Målet för den här faktarapporten är att i detalj rikta in sig på fem områden för den totala ägandekostnaden som nämns ovan, undersöka särskilda fördelar hos den totala ägandekostnaden för vart och ett och validera genom analys av kunders aktuella driftsättningar av UCS. 1. Databehandling Som tidigare har nämnts tenderar datacentertillämpningar att bli minnesbegränsade långt innan de får slut på resurser, inklusive processor och hårddisk. I minnesintensiva tillämpningar ingår virtualisering, databaser och andra affärstillämpningar som är konstruerade att ge snabba svarstider och höga prestanda genom att cachelagra stora datamängder i minnet. Särskilt virtualisering ökar behovet av serverminne. Virtuella maskintekniker som VMware tillhandahåller en rak väg till paketservertillämpningar inuti en portabel "behållare" som lätt kan flyttas mellan servrar i datacentret när verksamheten så behöver. De tillåter också flera virtuella maskiner att köras på en enda server, vilket hjälper till att maximera maskinutnyttjandet och minska kostnaderna. När tekniker för virtuella maskiner, t.ex. VMware vmotion, läggs till mixen kombineras de med rutiner, och de virtuella maskinerna kan flyttas mellan servrarna när så behövs. Ciscos patenterade utökade minnesteknik, som finns för dess B-serie-bladservrar och C-serie-rackmonterade servrar, kan hantera upp till 384 GB RAM per server (två gånger mer RAM-minne än konventionella servrar med två socklar). Utifrån perspektivet total ägandekostnad tillåter Cisco också att billiga 4 GB DIMMmoduler används i stället för 8 GB, vilket ger flexibilitet att hantera 384 GB med 8 GB DIMM-moduler eller spara upp till 20 procent genom att använda 4 GB moduler och sammanlagt 192 GB. Det här alternativet ger Ciscos kunder en hög grad av flexibilitet vid konfigurering av UCS-servrar, så att de uppfyller både verksamhets- och budgetkraven. Ciscos B230 bladserver, en halvbred server med två Intel Nehalem EXprocessorer och 32 DIMM-kortplatser, är en utmärkt server för databehandling och tillhandahåller minne och utrymme för användare med stora databaskrav och som vill ha alternativ till RISC-baserade arkitekturer.

7 Följande tabell visar de besparingarna som kan fås med Cisco Extended Memory: Bild 2: Cisco Extended Memory sparar upp till 24 % i förhållande till konkurrenters minneskostnader Det finns ett antal Cisco-kunder som har rapporterat betydande fördelar med den totala ägandekostnaden som kan hänföras till UCS-databehandlingsstrukturen, inklusive följande: EMC: en leverantör av informationsinfrastrukturteknik, migrerade från en äldre Sun SPARC- och Solaris-infrastruktur till Cisco UCS-system som kör Linux och Oracle RAC. EMC rapporterar att den nya UCS-driftsättningen presterar upp till 20 gånger bättre än den tidigare lösningen genom att minska slutanvändarsvarstider och batchkörning med över 60 %, och Oracle-transaktionstiden ökade med så mycket som 800 %. EMC uppskattar också att UCS sparar mellan 5 och 17 miljoner dollar per år genom att minska kostnaderna för datacentermiljön, programlicenser, underhåll av programvara och maskinvara samt miljöstöd. NetApp: en leverantör av lagringslösningar som har byggt ett personligt "teknik-som-en-tjänst"- moln för testning använder UCS, konsoliderade 51 bladserverchassier och 714 servrar till 15 UCS-chassier och 120 servrar. Terremark: en tjänsteleverantör som rapporterar en 400-procentig ökning i serverdensiteten efter driftsättning av UCS (jämförd med deras tidigare serverarkitektur). Deras tidigare serverleverantör kunde bara hantera 8 servrar (64 kärnor) per rack, medan UCS kan hantera 32 servrar (256 kärnor) per rack med samma krav på el och kylning. Terremark rapporterade också att UCS ger 300 % större minneskapacitet per rack, vilket innebär att de kan köra mycket större virtuella maskiner än tidigare. Tutor Perini: ett byggföretag som på grund av flera förvärv byggde ett nytt datacenter i syfte att sammanföra fem datacenter. De driftsatte UCS i det nya datacentret, vilket gjorde att de kunde sammanföra 230 servrar till fyra UCS-chassier med 22 bladservrar och minskade utrymmet för maskinvara med 60 % medan de förbrukade 38 % mindre ström än deras tidigare datacenterarkitekturer.

8 2. Nätverk Traditionella datacenternätverk kan kräva upp till åtta separata portar och kablar för varje fysisk server i ett system där driftsättningen är av VMware-typ. Nu finns flera tillgängliga nya konvergerade bladchassi-i/omoduler, men de är fortfarande anpassade till traditionell arkitektur i vilka de kräver flera separata Ethernetoch fiberkanalsändaremottagare och kablar som utgår från chassier, till skillnad från Ciscos sammanförda innovativa "virtuella chassier". Cisco var banbrytande när det gäller nätverksarbete via dess Unified Fabricerbjudande, som gör det möjligt för en enda enhetlig, förlustfri Ethernet-anslutning att överföra trafik för alla servrars behov, inklusive Fibre Channel, Fiber Channel over Ethernet, iscsi, NAS och HPC alla via en enda kabel. Detta minskar kostnaderna på många olika sätt, inklusive en märkbar minskning av kablagets komplexitet och kostnader (och de fasta kostnaderna för installation och underhåll av alla dessa kablar), kostnadsbesparingar för nätverkskonfigurering och lägre switchkostnader med lägre switchportanvändning. Bild 3: Cisco Unified Fabric Cisco UCS-blad kräver inte individuella switchar i chassier, vilket vanligen krävs av traditionella bladserverarkitekturer. Eftersom man inte behöver ytterligare switchar med varje chassi, minskar detta kostnader och hanteringskomplexiteten samt de fasta kostnaderna. Unified Fabrics strukturanslutningar får hela hanteringsdomänen att se ut som ett enda system till överordnade Ethernet- och Fibre Channel-switchar, vilket förenklar lager 2-hantering och konfigurering av Fibre Channel-nätverk. Det här är det koncept för "virtuella bladserverchassier" som utgör en övertygande arkitektonisk konkurrensfördel för Cisco UCS på marknaden. Arkitekturen har också förutsägbar och driftsäker "nätverkslatens" mellan alla servrar (rack- och bladservrar) i hela det "virtuella chassit" till skillnad från aktuella konkurrenskraftiga konstruktioner som har variabel latens mellan bladservrar beroende på var de finns i de olika mångahanda chassierna. Konvergerat

9 nätverksarbete resulterar i ökade nätverksprestanda genom att protokollkonvertering elimineras mellan fiberkanal- och Ethernet-enheter utöver förutsebar latens som är så viktig för viktiga tillämpningsprestanda. EMA-studier har visat att Cisco Nexus 5000 Unified Fabric-switchen kan spara 33 % på maskinvara, installation och el jämfört med konventionella "ej konsoliderade" LAN- och SAN-anslutningar, plus upp till 95 % av kostnaderna för kablage mellan racken. Exempel: Kostnaden under tre år för 500 serverdatacenter uppgår till ungefär 4,5 miljoner dollar. Ett konsoliderat nätverk baserat på Nexus 5000 skulle kosta uppskattningsvis 3 miljoner dollar dvs. besparingen under tre år blir 1,5 miljoner dollar. I dessa beräkningar beaktas kostnaderna för nätverksmaskinvara, kabelinstallation och elström. Bild 4: Jämförelse av kostnaderna för traditionella och konsoliderade nätverk Följande Cisco-kunder erfor betydande minskning av nätverkskostnaderna genom att ta UCS i drift: ExamWorks: ett medicinskt och juridiskt granskningsföretag som minskade kravet på kablage från 35 Gig-E-anslutningar ned till åtta Ethernet-anslutningar på 10 Gbit/s genom att använda UCS. NetApp: en leverantör av lagerlösningar som minskade kabelkostnaderna med 78 % genom att använda UCS från kablar till 250. Nighthawk Radiology Services: ett hälsovårdsföretag som sänkte kraven för kabel per chassi med 500 % genom att använda UCS. Pacific Coast Building Materials: ett byggbolag som minskade antalet kablar per chassi från 15 till 4.

10 3. Virtualisering Virtualiseringshanteringstekniker konvergerar äntligen tack vare framväxten av viktiga industristandarder, kombinerat med utveckling av virtuella maskiner (VM) som virtualiseringens minsta enhet. Det är VM, och "hypervisor" som skiljer ut VM från den underliggande maskinvaran och som gör mycket av vad som händer möjligt. Tekniker som VMwares VMotion, Microsoft Live Migration och liknande tekniker som erbjuds från andra hypervisorleverantörer, som kan flytta en tillämpning som körs på plats från server till server, tillhandahåller grunden för sann virtualisering. Dessa tekniker lovar nu att leverera verkliga verktygslika databehandlingstjänster som gör det möjligt att köra affärstillämpningar på en mängd olika maskinvaror, både i och utanför datacentret (inklusive molnbaserade resurser) och omärkligt flytta dem från server till server och plattform till plattform när ändringar krävs. Medan UCS konstruerades för både virtuella och icke-virtuella miljöer, utgör förmågan att fullt ut hantera virtualiserade system en betydande styrka. UCS integrerar säkerhet och nätverksarbete i en enda policy som följer med virtuella maskiner. Det kan fungera tillsammans med en stort antal VM-leverantörer, inklusive VMware, Citrix och Microsoft, och tillför lönsamhetsvärde för både server- och skrivbordsvirtualisering. Servermaskinvara kan nu placeras i resurspooler och UCS Manager kan sedan användas till att automatiskt balansera serverutnyttjandet så att kurvan för kostnad/prestanda säkert maximeras. Virtuella maskiner är emellertid bara en del av historien om UCS-virtualisering. UCS virtuella nätverkskort (Virtual Network Cards) eller vnics är I/O-enheter vars typ och identitet konfigureras på begäran. Dynamiskt tillhandahållna nätverksgränssnitt kan nu anslutas direkt till virtuella maskiner och ger insyn i hela processen hela vägen till den virtuella maskinen. vnics sitter fast på de virtuella maskinerna, vilket innebär att maskinerna kan flyttas och/eller försättas offline utan att detta påverkar nätverkets anslutning för någon annan virtuell maskin som körs på samma server. Men viktigast av allt är att gränssnittsdefinition och nätverksprofiler och säkerhet flyttar mellan servrar tillsammans och är sammanfogade med de virtuella maskinerna. UCS kan också fungerar tillsammans med Ciscos VN-Link-arkitektur, som tillåter att flera virtuella länkar konfigureras på en enda fysisk länk. Virtual länkar som ansluter vnics inuti en virtuell maskin till ett virtuellt gränssnitt inuti strukturen, gör att nätverkslänkar inuti virtuella maskiner kan hanteras på samma sätt som fysiska länkar. Samma metod tillämpas också på vhbas (Virtual HBAs). När en virtuell maskin flyttas från en fysisk server till en annan, associeras automatiskt det virtuella gränssnitt (vnic), som den virtuella maskinens virtuella länk är ansluten till, med en annan fysisk port. Det gör att virtuella maskiner kan flyttas från server till server samtidigt som deras nätverksegenskaper bibehålls (och därmed minskar antalet egenskaper som måste ändras eller manuellt konfigureras när en flytt sker).

11 Bild 5: Cisco VN-Link-teknik När det gäller att minska den totala ägandekostnaden är virtualisering verkligen UCS "lyckoslant" eftersom den överlappar och accelererar kostnadsfördelarna som UCS och andra tredjepartskomponenter förverkligar. Följande exempel visar på de besparingar som UCS-kunder har gjort tack vare ökade virtualiseringmöjligheter: Examworks: ett medicinskt och juridiskt granskningsföretag som rapporterar en årlig besparing på dollar genom att undvika inköp av nya datorer tack vare att de tog i drift virtualiserade skrivbord på UCS-servrar. De rapporterar att kostnaden för support för virtuella skrivbord som använder UCS är 67 % lägre än för konventionella serverarkitekturer. Savvis: den multinationella IT-tjänstleverantör som lanserade sin VPDC-tjänst (Symphony Virtual Private Data Center) baserad på UCS. VPDC är ett personligt moln som gör att man kan maximera maskinvaruutnyttjandet medan prestanda bibehålls och kunders serviceavtal uppfylls. Detta innebär inte bara att Savvis sparar pengar utan även att det är en betydande konkurrensfördel. 4. Lagring Som tidigare har nämnts är en av de viktigaste fördelarna med UCS förmågan att konsolidera resurser i ett enda hanteringsverktyg och konvergera nätverksstrukturen. UCS låter servrar att komma åt lagerutrymme via ett antal olika medier, inklusive Ethernet, Fibre Channel, FCoE and iscsi, vilket skyddar befintliga investeringar samtidigt som en flexibel uppgraderingsmöjlighet är möjlig när verksamhetsbehoven så påkallar. Unified Fabric fungerar också tillsammans med SAN-nätverk från ett stort antal leverantörer, t.ex. Compellent, EMC, NetApp, NEC, Hitachi, HP och 3PAR, och HBA/CNA-lagringsadaptrar från Emulex och QLogic, vilka ytterligare utökar dess flexibilitet och skyddar investeringar i lagringsutrymme. Att utnyttja Cisco Unified Fabric minskar också kostnaderna för växling mellan fiberkanal och Ethernet och strukturanslutningar. UCS låter lagringsadministratörer fördefiniera regler för åtkomst till lagringsutrymmen som blir en integrerad del av standard-ucs-serviceprofilen, vilket sparar in IT-resurser under serverprovisionering, liksom av- och återprovisionering genom att ta bort behovet för lagringsadministratörer att återuppta processen.

12 Exempel på kunder som har upptäckt det värdefulla hos UCS-lagringsegenskaperna: LaSalle Solutions: en tjänsteleverantör som kunde skjuta upp inköpet av ett EMC-lagringssystem genom att utnyttja det 4 TB stora inbyggda lagringsutrymmet som finns i UCS-bladservrar, vilket gjorde att de kunde köra 15 virtuella maskiner per bladserver. Efterhand som kunder behöver lagringsutrymmen utöver 4 TB per bladserver, kan LaSalle enkelt lägga till ett lagringssystem samtidigt som utnyttjandet av Cisco Extended Memory-teknik kan maximera serverdensiteten. 5. Hantering UCS skiljer ut sig självt från andra leverantörer med sin inriktning på hantering, genom att erbjuda en enhetlig hantering som gör det möjligt att från en enda glasruta hantera hela infrastrukturen för servrar, nätverk, lagringsåtkomst och virtualisering. UCS Manager är i sanning UCS "hemliga bränsle" genom att tillhandahålla en enda plats och en plan för hantering av alla UCS-resurser, både server och nätverksarbete liksom för lagerutrymmesanslutning. Den här egenskapen ökar betydligt den flexibilitet som datacentrets personal behöver för att i realtid kunna reagera och ändra i takt med verksamhetens behov. För UCS-servrar är den här hanteringsfunktionen "agentlös" genom att den underhållsbörda som krävs av andra lösningar elimineras till att hålla flera fasta programversioner synkroniserade så att funktionaliteten stärks. En annan viktig fördel för UCS är att den konstruerades från början för att tillhandahålla öppna gränssnitt, t.ex. GUI, CLI och XML-baserad API-åtkomst för att hantera UCS-resurser. Det gör att UCS-kunder kan integrera datacenters befintliga hanteringsverktyg med UCS och därmed skydda befintliga investeringar liksom att med UCS Manager direkt skriva sin egen kod till gränssnitt. Eftersom alla datacenteradministratörer (fokuserade på databehandling, nätverk, virtualisering och lagringsutrymme) interagerar med UCS Manager via rollbaserad åtkomst och ett enda gränssnitt, kan de dynamiskt samarbeta för att skapa återanvändbara mallar för UCS-serviceprofiler för särskild användning och särskilda tillämpningar. Serviceprofiler är datauppsättningar som kan integrera server och nätverktillstånd, konfiguration och infrastrukturregler i portabla, återanvändbara "profiler". Genom att använda mallar kan administratörer mycket snabbt driftsätta serverar gentemot fördefinierade konfigurationer på ett upprepbart, automatiserat sätt utan att behöva ändra inställningar för kända tillämpningskrav. Metoden "bygg en gång, återanvänd vid behov" gör "tillståndslös databehandling" till en realitet och har funktionsfördelen att det tar mycket kort "tid till produktion" för nya servrar och gör all arbetsbelastning till verkligt portabel (oavsett om den är virtualiserad eller inte). UCS Manager kan betydligt öka den dynamiska flexibiliteten hos vilket datacenter som helst. Mallar för UCS-serviceprofiler gör att administratörer kan driftsätta bladservrar så mycket som 47 % snabbare med upp till 67 % färre steg än andra lösningar.

13 Bild 6: Cisco UCS Manager-serviceprofil UCS Manager upptäcker automatiskt nya resurser (t.ex. servrar) så snart de har kopplats in och tillhandahåller (provisionerar) och sätter dem automatiskt i drift för användning (eller i tillgängliga resurspooler) baserat på fördefinierade regler. Genom att använda UCS-serviceprofiler ger denna regelbaserade funktionalitet stora besparingar när det gäller reducering av den administrativa arbetskraften och maximering av maskinvaruutnyttjandet i en monolitisk eller virtualiserad miljö. Efterhand som verksamhetens behov ökar kan UCS automatiskt provisionera ytterligare resurser för underhåll av servicenivåerna. Genom att automatiskt få servrar sammankopplade i resurspooler minskar behovet av dubbla servrar för "burstkapacitet" eftersom dessa servrar nu kan delas mellan flera tillämpningsgrupper. Bild 7: Fördelar med Cisco UCS-serviceprofiler och "resurspooler"

14 Exempel på UCS-kunder som har upptäckt det värdefulla med Cisco UCS Manager: Examworks: kan hantera användare med en IT-avdelning som består av fyra personer (en administratör per 250 användare), jämfört med branschgenomsnittet 20 personer för användare (en administratör per 50 användare) 500 % minskning i driftkostnader beroende på arbetskraftsbesparingar med 1,1 miljoner dollar. De rapporterade också att möjligheten att snabbt konvertera servrar från förvärvade företag till virtuella maskiner och portera dem till UCS, minskade integreringstiden betydligt samtidigt som svarstiderna förbättrades, vilket gjorde att det gick att integrera system från förvärvade företag över ett veckoslut. Holmesglen TAFE: en utbildningsleverantör som genom att använda UCS Manager minskade tiden för provisionering av ny server från dagar eller veckor till minuter. Mediapro: ett medieföretag som sparade euro genom insourcing av levererat innehåll då de använde UCS. De snabbade också upp tiden till marknad för nya tjänster med 50 % tack vare den effektivitet de erhöll från UCS Manager och virtualisering samtidigt som IT-personalens nivåer, tack vare ökad administrativ effektivitet, upprätthölls under perioder av betydande verksamhetstillväxt. EMA-perspektiv Konvergeringen av de viktiga datacentertekniker som UCS står för förebådar en fullständig förändring av det sätt på vilket IT-branschen kommer att leverera tjänster till företag. Förmågan att paketera alla komponenter för affärstillämpningar inuti en portabel, lätthanterad behållare (t.ex. en virtuell maskin) kopplad till förmågan att definiera en fullständigt uppsättning regler, s.k. serviceregler, gör det möjligt för UCS Manager att effektivt mappa affärstillämpningar till pooler med maskinvaruresurser baserat på resurstillgänglighet och prestanda. Tillsammans tillhandahåller de förmågan att tillfredsställa affärskraven samtidigt som datacenterinvesteringarna maximeras. Till lycka för UCS-kunderna har Cisco konstruerat UCS till att driftsättas stegvis så att lönsamhet tillförs företag i varje steg av processen. En organisation kan t.ex. välja att initialt driftsätta UCS-servrar för att vara värdar för konventionella (ej virtualiserade) inläsningar utan att flytta till Unified Fabric och upptäcka lönsamhet för servrarna innan de driftsätter ytterligare UCS-komponenter. Vart och ett av de fem områdena för total ägandekostnad som tidigare har beskrivits i det här dokumentet är fristående när det gäller att vara lönsamt för verksamheten, och som man kan vänta sig förkortar en kombination av flera områden tiden till lönsamhet och avkastning på investeringen. EMA analyserade lönsamhetsvärdet som erhållits hos ett stort antal Cisco-kunder, och baserat på dessa analyser, i kombination med betydande exponering på UCS-tekniker sedan dess lansering, leder oss till slutsatsen att Cisco-kunder som väljer att investera i UCS har en utmärkt möjlighet att utvinna betydande, kvantifierbara lönsamhetsvärden inom en relativt kort tidsperiod samtidigt som svarstider, prestanda, verksamhetsförmåga och tillgänglighet till viktiga affärstillämpningar totalt förbättras väsentligt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7

STORAGE. Resan mot molnet. Proacts flexibla verksamhetsmodell möjliggör en smidig övergång till molnet. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 STORAGE. Mer än moln i SMHI:s nya datacenter Sidan 7 NetApp: trender inom datalagring & molntjänster Sidan 8 Hemligheten bakom EMC:s framgång Sidan 13 Proact Summit 11: världsnyheter på hemmaplan Sidan

Läs mer

HP BladeSystem: Vad företaget har att tjäna på att införa HP Integrityserverblad

HP BladeSystem: Vad företaget har att tjäna på att införa HP Integrityserverblad HP BladeSystem: Vad företaget har att tjäna på att införa HP Integrityserverblad i datacentret Innehållsförteckning Inledning..................................................................... 1 Fördelarna

Läs mer

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE www.novell.com Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server Kostnader och fördelar när man migrerar från NetWare Novell Open Enterprise Server 2

Läs mer

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9

STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5. Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 STORAGE. 7 tips för en lyckad övergång till molnet Sidan 5 Grafia virtualiserar för mer flexibilitet Sidan 9 Molnlösningarna ligger rätt i tiden Sidan 10 ÖstgötaTrafikens IT går som på räls Sidan 13 Summit

Läs mer

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6

STORAGE. Hur säkert är ditt företag? Proact visar vägen till katastrofsäkring. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 STORAGE. Katastrofsäkring området under ständig utveckling Sidan 6 EMC satsar både stort och smått Sidan 8 Proacts vd Olof Sand ser ljust på framtiden Sidan 10 NetApp fortsätter att växa Sidan 12 Hur säkert

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo?

STORAGE NEWS. Cloud Storage. Visioner om datalagring. Aktuellt på lagringsfronten. Lagring som tjänst. 1 800 exabyte 2011: Är du redo? HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS STORAGE NEWS Visioner om datalagring Cloud Storage 1 800 exabyte 2011: Är du redo? Lagring som tjänst Kundreferenser Aktuellt på lagringsfronten 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN

Läs mer

Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet

Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet Fallstudie av kund Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet Hannover förändrar datacenterhanteringen SAMMANFATTNING HANNOVER LIFE RE AMERICA Finansiella

Läs mer

Startguide till paketerade it-tjänster

Startguide till paketerade it-tjänster Startguide till paketerade it-tjänster För att bli ett framgångsrikt tjänsteföretag som erbjuder paketerade it-tjänster krävs en stabil affärsstrategi och tjänsteleveransmodell, såväl som den rätta tekniken.

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport SUNET Strategigrupp för teknikområdet Rapport SUNET teknikstrategigrupp Hösten 2011 Förord SUNET:s styrelse har beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras.

Läs mer

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Hur Unified Communications kan erbjuda föregripande åtgärder i kärva ekonomiska tider och hur Microsofts UC lösningar kan förverkliga dessa

Läs mer

Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur. Whitepaper. Definition från Wikipedia

Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur. Whitepaper. Definition från Wikipedia Whitepaper Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur Definition från Wikipedia Konvergerad infrastruktur innebär att flera IT-komponenter kopplas samman till

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV

Nummer 2, 2008. Com Hem byter upp sig. Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Nummer 2, 2008 ledare Vision, fokus, resurser, teknik Com Hem byter upp sig Dokumenthantering hos Volvo PV Vad är skillnaden mellan en

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

Unified Messaging övertygar

Unified Messaging övertygar Ändringar i Unified Communications gör UM till det rätta valet för de flesta företag. Marty Parker Huvudansvarig på UniComm Consulting, LLC Uppdaterad i augusti 2009 Inledning: Unified Messaging är för

Läs mer

Bästa metoder för partners

Bästa metoder för partners T Bästa metoder för partners Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care Utkast 1.0 Cisco Huvudkontor 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation Mitel Solidus ecare Smart kommunikation för utmärkt kundservice En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation De företag som lyckas bäst är de sombäst förstår och tillgodoser kundernasbehov.

Läs mer

Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult

Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult Rapport framtagen för Microsoft Corporation Oktober 2007 Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult 1 Innehållsförteckning

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT IT Management Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 Planering av tjänsteorienterad arkitektur En studie som behandlar vad företag skall tänkta på gällande den egna förmågan att

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

Cloud based operating systems

Cloud based operating systems TDTS09 Cloud based operating systems "computation may someday be organized as a public utility" John McCarthy - 1960 Daniel Nilsson danni701@student.liu.se Oskar Solsjö oskpa039@student.liu.se 2011-02-23

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer