Cisco UCS: En verklighetsanalys av totala ägandekostnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cisco UCS: En verklighetsanalys av totala ägandekostnader"

Transkript

1 Cisco UCS: En verklighetsanalys av totala ägandekostnader En faktarapport från ENTERPRISE MANAGEMENT ASSOCIATES (EMA ) framtagen för Cisco April 2011 EMA: IT- & datahanteringsundersökning, branschanalyser & konsulttjänster

2 Innehåll Inledning Cisco UCS Översikt Undersökning av den total ägandekostnaden för UCS Databehandling Nätverk Virtualisering Lagring Hantering EMA-perspektiv

3 Inledning Fortsatta ekonomiska utmaningar i kombination med ständigt växande konkurrerande krafter har skapat ett affärsklimat olikt allt annat i historien. Företag måste i dag upprätthålla ett laserliknande fokus på kostnader och ökad effektivitet på alla möjliga sätt för att generera vinster och bibehålla konkurrenskraft. IT är naturligtvis inget undantag och målet att nå ett verkligt automatiserat datacenter ligger slutligen inom räckhåll tack vare att viktiga tekniker har mognat och konvergerar. Vägen mot automatiserade datacenter har varit lång. Under det senaste årtiondet har en ständig flod av datacenterhanteringstekniker lanserats till tonerna av databehandling "på begäran", "autonom" och "verktyg", vilka alla har lovat att datacenter ska kunna leverera hög tillgänglighet och företagstillämpningar med utökade prestanda till lägsta kostnad. Hörnstenen för det automatiserad databehandlingskonceptet är virtualisering. Förmågan att kombinera resurserna för databehandling, nätverksarbete och lagring i gemensamma pooler, som en övergripande hanteringsplattform kan tillföra verksamhetsanpassade tjänster, är ett kraftfullt koncept. Fram till helt nyligen har emellertid de flesta av dessa försök bara lyckats till viss del. Det beror främst på bristen på integrering mellan stora datacenter, s.k. "siloer", när det gäller virtualisering, databehandling, nätverk, lagring och hantering. Medan investeringar i enskilda siloer tillför verksamheten ett värde, behövs korsvis integrering och styrning mellan siloer via en gemensam hanteringsplattform, för att fullt ut kunna ge verksamheten resurserna för datacenterautomatisering. Ur perspektivet total ägandekostnad (TCO) är de främsta sätten för organisationer att minska datacenterkostnaderna att öka administrationseffektiviteten (minska arbetskostnaderna för IT), sänka elförbrukningen, minska behovet av uppvärmning och kylning, skära ned på maskinvara och kablage och minska kostnaderna för servrar och fysiskt utrymme. Cisco har i åratal varit en stark kraft inom datacenter och banbrytande när det gäller många viktiga tekniker för nätverksvirtualisering. Cisco lanserade sin vision för enhetlig databehandling (Unified Computing) i mitten av Cisco utnyttjade marknadens utveckling och behov genom att utforma Cisco Unified Computing System (UCS) från grunden hela vägen upp genom att dra lärdom av misstagen som gjordes av tidiga aktörer på bladservermarknaden. Denna ingång gjorde det möjligt för Cisco att utforma visionen utifrån ett "nolltställt" perspektiv. UCS uppfyller löftet om datacenterautomatisering genom att dels implementera korsvis hantering av siloer, dels maximera affärsverksamhetens flexibilitet och smidighet med verklig "tillståndslös databehandling", dels leverera de virtualiseringsfunktioner som är nödvändiga för moderna datacenterinitiativ. Cisco anlitade Enterprise Management Associates (EMA) för att noggrant undersöka den totala ägandekostnaden för UCS, visa hur kombinationen av de tre "benen" hos UCS (databehandling, lagring och nätverk) kombinerade med höggradig virtualisering och en enda central hanterare ger lägre total ägarkostnad och väsentligt högre avkastning på investeringarna jämfört med äldre konkurrenskraftiga lösningar. Den här EMA-rapporten börjar med en kortfattad UCS-översikt och dyker sedan ned i en djuplodande analys av de totala ägandekostnaderna med fokus på de primärområden där IT-chefer kan utnyttja betydande fördelar: databehandling, nätverk, lagring, virtualisering och hantering. Faktarapporten intar en pragmatisk inställning till utvärderingen av den totala ägandekostnaden, dvs. den är till stor del baserad på verkliga kunders erfarenheter av UCS i verkliga livet. Rapporten avslutas sedan med EMA:s syn på rapportens resultat.

4 Cisco UCS Översikt Cisco lanserade Unified Computing System (UCS) i mars UCS består av en innovativ uppsättning tekniker för nätverks- och databehandling, virtualisering och drift i en enda centralt styrd enhet som är sammanknuten med öppna standarder och en enda gemensam rutinhanterare. UCS integrerar maskin- och programvarukomponenter, tillhandahåller höga prestanda och kostnadseffektiv arkitektur som fungerar tillsammans med en mängd olika maskinvaror, vilket inbegriper utrustning från såväl Cisco som andra tillverkare. När det gäller nätverk, som givetvis är Ciscos traditionella styrka, är Unified Fabric det "hemliga bränsle" som driver många UCS-fördelar och maximerar arkitektonisk flexibilitet. Unified Fabric är ett konvergerat stamnätverk som leder all trafik för alla nätverk, t.ex. LAN, SAN och styrning, genom låg latens och Ethernetanslutningar med 10 Gbit/s. Traditionella metoder som kräver separata nätverkskort, kablar och anslutningar med switchar för varje nätverk, skapade höga drift- och kapitalkostnader för kablar och nätverksswitchar med åtföljande ökad komplexitet. Unified Fabric reducerar allt detta ned till en enda uppsättning kablar och ett enda protokoll, vilket minskar kostnaderna för datacenternätverk betydligt. Den enda uppsättningen kablar och protokoll gör det möjligt att ansluta till vilken typ av lagringssystem som helst, t.ex. NAS och iscsi, liksom DAS (Direct Attached Storage) samtidigt som till SAN-system. Cisco tog nätverksvirtualisering till en ny avancerad nivå genom att tillåta att fysiska och logiska nätverksanslutningar fullständigt frikopplades från varandra. Den här enhetliga strukturen gör att flera Cisco UCS-bladchassier och de tillhörande servrarna kan behandlas som ett enda "virtuellt bladserverchassi" utifrån driftsättnings- och hanteringssynpunkt. Ciscos "virtuella bladserverchassier" kan också integrera rackservrar direkt i miljön med fullständig hantering och integrering av nätverksarbetet, vilket är ett annat exempel på Ciscos innovation när det gäller datacenterkärnans serverfunktionalitet. När det gäller nätverk, som givetvis är Ciscos traditionella styrka, är Unified Fabric det "hemliga bränsle" som driver många UCS-fördelar och maximerar arkitektonisk flexibilitet. UCS införde också flera fördelar i servertekniken. I nära samarbete med Intel, VMware och BMC utvecklade Cisco en innovativ uppsättning blad- och rackmonterade servrar som var konstruerade att kunna hantera höggradig virtualisering och hantering, inklusive snabb provisionering. Eftersom dagens servrar tenderar att köra minnesintensiva 64-bitarstillämpningar, inklusive virtuella maskiner, operativsystem, databaser och affärstillämpningar, måste kanske servrarna uppgraderas för att minnet ska utökas långt innan processorns utrymme tar slut. Ciscos utökade minnesteknik (Extended Memory Technology) som har utvecklats i samarbete med Intel gör det möjligt för UCS-servrar med två socklar att hantera upp till 384 GB RAM via 48 DIMM-moduler vilket är dubbelt så mycket minne som traditionella servrar kan hantera. Ciscos minnesarkitektur är unik då den även gör det möjligt att använda snabbare prestanda med MHz-kretsar för alla 48 DIMM-modulerna, medan de flesta andra leverantörer på grund av minnesarkitekturens begränsningar stannar vid 800 MHz vid högst sammanlagd RAM-kapacitet.

5 Ciscos teknik levererar upp till 27 % snabbare minnesåtkomsthastigheter vid hög minnesdensitet. Denna höga åtkomsthastighet är viktig för högpresterande databaser som inte bara kräver stort minnesutrymme utan också låg latens. Det finns också en ny (april 2011) UCS C260 2RU-rackserver som använder två Intel Xeon E processorer, vilket gör att två socklar kan hantera upp till 1 TB minne över 64 DIMM-moduler genom att utnyttja Ciscos utökade minnesteknik (Extended Memory Technology). Organisationer kan nu vara värdar för tillämpningar genom att använda mindre dyrbara servrar med två socklar. Annars skulle de vara tvungna att använda servrar med fyra socklar på grund av begränsningarna när det gäller minne och prestanda. Den utökade minnesteknikens konvergens, den snabba ökningen inom processorkonstruktion, mognandet inom virtualiseringstekniken, den avancerade nätverksstrukturen och hanteringsteknikerna som har varit på gång under de senaste tio åren har slutligen gjort det möjligt att leverera visionen om molnbaserad dataanvändning till ett pris som innebär att organisationer har råd att virtualisera vilken storlek som helst. Cisco har varit i framkanten av denna våg och UCS är en av de först integrerade lösningarna som kombinerar alla dessa framsteg i en enda IT-plattform för leverans av tjänster. Med Cisco UCS går det nu att utnyttja verklig "tillståndslös databehandling" med maximal flexibilitet i datacenter. Utan att kunna bevisa att tekniker som UCS är kostnadsmotiverade, kommer de aldrig att bli vanliga. I återstoden av den här faktarapporten är målet att undersöka just detta. EMA undersökte ur ett ägarperspektiv de fördelar som ett antal UCS-kunder fick när det gällde den totala kostnaden för ägandet. Undersökning av den total ägandekostnaden för UCS Som tidigare nämnts är målet för den här faktarapporten att undersöka den totala ägandekostnaden för Cisco UCS (Unified Computing System) med fokus på fem nyckelperspektiv: 1. Databehandling Den totala ägandekostnadens fördelar som uppnås när Ciscos processor-/ minneskonfiguration med hög densitet kombineras med förbättrad minnesteknik kopplad till Intel Xeon-processorteknik. 2. Nätverk Den totala ägandekostnadens fördelar med konvergerat nätverksarbete, inklusive Fiber Channel (fiberkanal) via Ethernet (FCoE) och Cisco Unified Fabric, vilket inbegriper minskning av kostnaderna för kablage, switchar och hantering. 3. Virtualisering Besparingar som erhålls genom virtualisering av servermaskinvara och programvara som gör att det går lätt att flytta affärstillämpningar mellan servrar. Driftsättning av virtuella maskiner och hypervisorer som kan hanteras direkt från UCS ingår. 4. Lagring Fördelar som erhålls från möjligheten att lätt integrera befintliga och nya lagringstekniker i ett fullständigt virtualiserat, UCS-baserat datacenter. UCS gör det också möjligt att använda virtualiserat inbyggt UCS-lagringsminne, vilket skjuter upp inköp av SAN-tekniker. 5. Hantering Kostnadsminskningar som uppnås med effektiv konvergering av databehandling, nätverk, virtualisering och lagringshantering då Cisco UCS Manager används, inklusive integrering av äldre och anpassade användarhanteringsverktyg i UCS som använder öppna XML/API-gränssnitt.

6 Bild 1: Cisco Unified Computing System UCS Målet för den här faktarapporten är att i detalj rikta in sig på fem områden för den totala ägandekostnaden som nämns ovan, undersöka särskilda fördelar hos den totala ägandekostnaden för vart och ett och validera genom analys av kunders aktuella driftsättningar av UCS. 1. Databehandling Som tidigare har nämnts tenderar datacentertillämpningar att bli minnesbegränsade långt innan de får slut på resurser, inklusive processor och hårddisk. I minnesintensiva tillämpningar ingår virtualisering, databaser och andra affärstillämpningar som är konstruerade att ge snabba svarstider och höga prestanda genom att cachelagra stora datamängder i minnet. Särskilt virtualisering ökar behovet av serverminne. Virtuella maskintekniker som VMware tillhandahåller en rak väg till paketservertillämpningar inuti en portabel "behållare" som lätt kan flyttas mellan servrar i datacentret när verksamheten så behöver. De tillåter också flera virtuella maskiner att köras på en enda server, vilket hjälper till att maximera maskinutnyttjandet och minska kostnaderna. När tekniker för virtuella maskiner, t.ex. VMware vmotion, läggs till mixen kombineras de med rutiner, och de virtuella maskinerna kan flyttas mellan servrarna när så behövs. Ciscos patenterade utökade minnesteknik, som finns för dess B-serie-bladservrar och C-serie-rackmonterade servrar, kan hantera upp till 384 GB RAM per server (två gånger mer RAM-minne än konventionella servrar med två socklar). Utifrån perspektivet total ägandekostnad tillåter Cisco också att billiga 4 GB DIMMmoduler används i stället för 8 GB, vilket ger flexibilitet att hantera 384 GB med 8 GB DIMM-moduler eller spara upp till 20 procent genom att använda 4 GB moduler och sammanlagt 192 GB. Det här alternativet ger Ciscos kunder en hög grad av flexibilitet vid konfigurering av UCS-servrar, så att de uppfyller både verksamhets- och budgetkraven. Ciscos B230 bladserver, en halvbred server med två Intel Nehalem EXprocessorer och 32 DIMM-kortplatser, är en utmärkt server för databehandling och tillhandahåller minne och utrymme för användare med stora databaskrav och som vill ha alternativ till RISC-baserade arkitekturer.

7 Följande tabell visar de besparingarna som kan fås med Cisco Extended Memory: Bild 2: Cisco Extended Memory sparar upp till 24 % i förhållande till konkurrenters minneskostnader Det finns ett antal Cisco-kunder som har rapporterat betydande fördelar med den totala ägandekostnaden som kan hänföras till UCS-databehandlingsstrukturen, inklusive följande: EMC: en leverantör av informationsinfrastrukturteknik, migrerade från en äldre Sun SPARC- och Solaris-infrastruktur till Cisco UCS-system som kör Linux och Oracle RAC. EMC rapporterar att den nya UCS-driftsättningen presterar upp till 20 gånger bättre än den tidigare lösningen genom att minska slutanvändarsvarstider och batchkörning med över 60 %, och Oracle-transaktionstiden ökade med så mycket som 800 %. EMC uppskattar också att UCS sparar mellan 5 och 17 miljoner dollar per år genom att minska kostnaderna för datacentermiljön, programlicenser, underhåll av programvara och maskinvara samt miljöstöd. NetApp: en leverantör av lagringslösningar som har byggt ett personligt "teknik-som-en-tjänst"- moln för testning använder UCS, konsoliderade 51 bladserverchassier och 714 servrar till 15 UCS-chassier och 120 servrar. Terremark: en tjänsteleverantör som rapporterar en 400-procentig ökning i serverdensiteten efter driftsättning av UCS (jämförd med deras tidigare serverarkitektur). Deras tidigare serverleverantör kunde bara hantera 8 servrar (64 kärnor) per rack, medan UCS kan hantera 32 servrar (256 kärnor) per rack med samma krav på el och kylning. Terremark rapporterade också att UCS ger 300 % större minneskapacitet per rack, vilket innebär att de kan köra mycket större virtuella maskiner än tidigare. Tutor Perini: ett byggföretag som på grund av flera förvärv byggde ett nytt datacenter i syfte att sammanföra fem datacenter. De driftsatte UCS i det nya datacentret, vilket gjorde att de kunde sammanföra 230 servrar till fyra UCS-chassier med 22 bladservrar och minskade utrymmet för maskinvara med 60 % medan de förbrukade 38 % mindre ström än deras tidigare datacenterarkitekturer.

8 2. Nätverk Traditionella datacenternätverk kan kräva upp till åtta separata portar och kablar för varje fysisk server i ett system där driftsättningen är av VMware-typ. Nu finns flera tillgängliga nya konvergerade bladchassi-i/omoduler, men de är fortfarande anpassade till traditionell arkitektur i vilka de kräver flera separata Ethernetoch fiberkanalsändaremottagare och kablar som utgår från chassier, till skillnad från Ciscos sammanförda innovativa "virtuella chassier". Cisco var banbrytande när det gäller nätverksarbete via dess Unified Fabricerbjudande, som gör det möjligt för en enda enhetlig, förlustfri Ethernet-anslutning att överföra trafik för alla servrars behov, inklusive Fibre Channel, Fiber Channel over Ethernet, iscsi, NAS och HPC alla via en enda kabel. Detta minskar kostnaderna på många olika sätt, inklusive en märkbar minskning av kablagets komplexitet och kostnader (och de fasta kostnaderna för installation och underhåll av alla dessa kablar), kostnadsbesparingar för nätverkskonfigurering och lägre switchkostnader med lägre switchportanvändning. Bild 3: Cisco Unified Fabric Cisco UCS-blad kräver inte individuella switchar i chassier, vilket vanligen krävs av traditionella bladserverarkitekturer. Eftersom man inte behöver ytterligare switchar med varje chassi, minskar detta kostnader och hanteringskomplexiteten samt de fasta kostnaderna. Unified Fabrics strukturanslutningar får hela hanteringsdomänen att se ut som ett enda system till överordnade Ethernet- och Fibre Channel-switchar, vilket förenklar lager 2-hantering och konfigurering av Fibre Channel-nätverk. Det här är det koncept för "virtuella bladserverchassier" som utgör en övertygande arkitektonisk konkurrensfördel för Cisco UCS på marknaden. Arkitekturen har också förutsägbar och driftsäker "nätverkslatens" mellan alla servrar (rack- och bladservrar) i hela det "virtuella chassit" till skillnad från aktuella konkurrenskraftiga konstruktioner som har variabel latens mellan bladservrar beroende på var de finns i de olika mångahanda chassierna. Konvergerat

9 nätverksarbete resulterar i ökade nätverksprestanda genom att protokollkonvertering elimineras mellan fiberkanal- och Ethernet-enheter utöver förutsebar latens som är så viktig för viktiga tillämpningsprestanda. EMA-studier har visat att Cisco Nexus 5000 Unified Fabric-switchen kan spara 33 % på maskinvara, installation och el jämfört med konventionella "ej konsoliderade" LAN- och SAN-anslutningar, plus upp till 95 % av kostnaderna för kablage mellan racken. Exempel: Kostnaden under tre år för 500 serverdatacenter uppgår till ungefär 4,5 miljoner dollar. Ett konsoliderat nätverk baserat på Nexus 5000 skulle kosta uppskattningsvis 3 miljoner dollar dvs. besparingen under tre år blir 1,5 miljoner dollar. I dessa beräkningar beaktas kostnaderna för nätverksmaskinvara, kabelinstallation och elström. Bild 4: Jämförelse av kostnaderna för traditionella och konsoliderade nätverk Följande Cisco-kunder erfor betydande minskning av nätverkskostnaderna genom att ta UCS i drift: ExamWorks: ett medicinskt och juridiskt granskningsföretag som minskade kravet på kablage från 35 Gig-E-anslutningar ned till åtta Ethernet-anslutningar på 10 Gbit/s genom att använda UCS. NetApp: en leverantör av lagerlösningar som minskade kabelkostnaderna med 78 % genom att använda UCS från kablar till 250. Nighthawk Radiology Services: ett hälsovårdsföretag som sänkte kraven för kabel per chassi med 500 % genom att använda UCS. Pacific Coast Building Materials: ett byggbolag som minskade antalet kablar per chassi från 15 till 4.

10 3. Virtualisering Virtualiseringshanteringstekniker konvergerar äntligen tack vare framväxten av viktiga industristandarder, kombinerat med utveckling av virtuella maskiner (VM) som virtualiseringens minsta enhet. Det är VM, och "hypervisor" som skiljer ut VM från den underliggande maskinvaran och som gör mycket av vad som händer möjligt. Tekniker som VMwares VMotion, Microsoft Live Migration och liknande tekniker som erbjuds från andra hypervisorleverantörer, som kan flytta en tillämpning som körs på plats från server till server, tillhandahåller grunden för sann virtualisering. Dessa tekniker lovar nu att leverera verkliga verktygslika databehandlingstjänster som gör det möjligt att köra affärstillämpningar på en mängd olika maskinvaror, både i och utanför datacentret (inklusive molnbaserade resurser) och omärkligt flytta dem från server till server och plattform till plattform när ändringar krävs. Medan UCS konstruerades för både virtuella och icke-virtuella miljöer, utgör förmågan att fullt ut hantera virtualiserade system en betydande styrka. UCS integrerar säkerhet och nätverksarbete i en enda policy som följer med virtuella maskiner. Det kan fungera tillsammans med en stort antal VM-leverantörer, inklusive VMware, Citrix och Microsoft, och tillför lönsamhetsvärde för både server- och skrivbordsvirtualisering. Servermaskinvara kan nu placeras i resurspooler och UCS Manager kan sedan användas till att automatiskt balansera serverutnyttjandet så att kurvan för kostnad/prestanda säkert maximeras. Virtuella maskiner är emellertid bara en del av historien om UCS-virtualisering. UCS virtuella nätverkskort (Virtual Network Cards) eller vnics är I/O-enheter vars typ och identitet konfigureras på begäran. Dynamiskt tillhandahållna nätverksgränssnitt kan nu anslutas direkt till virtuella maskiner och ger insyn i hela processen hela vägen till den virtuella maskinen. vnics sitter fast på de virtuella maskinerna, vilket innebär att maskinerna kan flyttas och/eller försättas offline utan att detta påverkar nätverkets anslutning för någon annan virtuell maskin som körs på samma server. Men viktigast av allt är att gränssnittsdefinition och nätverksprofiler och säkerhet flyttar mellan servrar tillsammans och är sammanfogade med de virtuella maskinerna. UCS kan också fungerar tillsammans med Ciscos VN-Link-arkitektur, som tillåter att flera virtuella länkar konfigureras på en enda fysisk länk. Virtual länkar som ansluter vnics inuti en virtuell maskin till ett virtuellt gränssnitt inuti strukturen, gör att nätverkslänkar inuti virtuella maskiner kan hanteras på samma sätt som fysiska länkar. Samma metod tillämpas också på vhbas (Virtual HBAs). När en virtuell maskin flyttas från en fysisk server till en annan, associeras automatiskt det virtuella gränssnitt (vnic), som den virtuella maskinens virtuella länk är ansluten till, med en annan fysisk port. Det gör att virtuella maskiner kan flyttas från server till server samtidigt som deras nätverksegenskaper bibehålls (och därmed minskar antalet egenskaper som måste ändras eller manuellt konfigureras när en flytt sker).

11 Bild 5: Cisco VN-Link-teknik När det gäller att minska den totala ägandekostnaden är virtualisering verkligen UCS "lyckoslant" eftersom den överlappar och accelererar kostnadsfördelarna som UCS och andra tredjepartskomponenter förverkligar. Följande exempel visar på de besparingar som UCS-kunder har gjort tack vare ökade virtualiseringmöjligheter: Examworks: ett medicinskt och juridiskt granskningsföretag som rapporterar en årlig besparing på dollar genom att undvika inköp av nya datorer tack vare att de tog i drift virtualiserade skrivbord på UCS-servrar. De rapporterar att kostnaden för support för virtuella skrivbord som använder UCS är 67 % lägre än för konventionella serverarkitekturer. Savvis: den multinationella IT-tjänstleverantör som lanserade sin VPDC-tjänst (Symphony Virtual Private Data Center) baserad på UCS. VPDC är ett personligt moln som gör att man kan maximera maskinvaruutnyttjandet medan prestanda bibehålls och kunders serviceavtal uppfylls. Detta innebär inte bara att Savvis sparar pengar utan även att det är en betydande konkurrensfördel. 4. Lagring Som tidigare har nämnts är en av de viktigaste fördelarna med UCS förmågan att konsolidera resurser i ett enda hanteringsverktyg och konvergera nätverksstrukturen. UCS låter servrar att komma åt lagerutrymme via ett antal olika medier, inklusive Ethernet, Fibre Channel, FCoE and iscsi, vilket skyddar befintliga investeringar samtidigt som en flexibel uppgraderingsmöjlighet är möjlig när verksamhetsbehoven så påkallar. Unified Fabric fungerar också tillsammans med SAN-nätverk från ett stort antal leverantörer, t.ex. Compellent, EMC, NetApp, NEC, Hitachi, HP och 3PAR, och HBA/CNA-lagringsadaptrar från Emulex och QLogic, vilka ytterligare utökar dess flexibilitet och skyddar investeringar i lagringsutrymme. Att utnyttja Cisco Unified Fabric minskar också kostnaderna för växling mellan fiberkanal och Ethernet och strukturanslutningar. UCS låter lagringsadministratörer fördefiniera regler för åtkomst till lagringsutrymmen som blir en integrerad del av standard-ucs-serviceprofilen, vilket sparar in IT-resurser under serverprovisionering, liksom av- och återprovisionering genom att ta bort behovet för lagringsadministratörer att återuppta processen.

12 Exempel på kunder som har upptäckt det värdefulla hos UCS-lagringsegenskaperna: LaSalle Solutions: en tjänsteleverantör som kunde skjuta upp inköpet av ett EMC-lagringssystem genom att utnyttja det 4 TB stora inbyggda lagringsutrymmet som finns i UCS-bladservrar, vilket gjorde att de kunde köra 15 virtuella maskiner per bladserver. Efterhand som kunder behöver lagringsutrymmen utöver 4 TB per bladserver, kan LaSalle enkelt lägga till ett lagringssystem samtidigt som utnyttjandet av Cisco Extended Memory-teknik kan maximera serverdensiteten. 5. Hantering UCS skiljer ut sig självt från andra leverantörer med sin inriktning på hantering, genom att erbjuda en enhetlig hantering som gör det möjligt att från en enda glasruta hantera hela infrastrukturen för servrar, nätverk, lagringsåtkomst och virtualisering. UCS Manager är i sanning UCS "hemliga bränsle" genom att tillhandahålla en enda plats och en plan för hantering av alla UCS-resurser, både server och nätverksarbete liksom för lagerutrymmesanslutning. Den här egenskapen ökar betydligt den flexibilitet som datacentrets personal behöver för att i realtid kunna reagera och ändra i takt med verksamhetens behov. För UCS-servrar är den här hanteringsfunktionen "agentlös" genom att den underhållsbörda som krävs av andra lösningar elimineras till att hålla flera fasta programversioner synkroniserade så att funktionaliteten stärks. En annan viktig fördel för UCS är att den konstruerades från början för att tillhandahålla öppna gränssnitt, t.ex. GUI, CLI och XML-baserad API-åtkomst för att hantera UCS-resurser. Det gör att UCS-kunder kan integrera datacenters befintliga hanteringsverktyg med UCS och därmed skydda befintliga investeringar liksom att med UCS Manager direkt skriva sin egen kod till gränssnitt. Eftersom alla datacenteradministratörer (fokuserade på databehandling, nätverk, virtualisering och lagringsutrymme) interagerar med UCS Manager via rollbaserad åtkomst och ett enda gränssnitt, kan de dynamiskt samarbeta för att skapa återanvändbara mallar för UCS-serviceprofiler för särskild användning och särskilda tillämpningar. Serviceprofiler är datauppsättningar som kan integrera server och nätverktillstånd, konfiguration och infrastrukturregler i portabla, återanvändbara "profiler". Genom att använda mallar kan administratörer mycket snabbt driftsätta serverar gentemot fördefinierade konfigurationer på ett upprepbart, automatiserat sätt utan att behöva ändra inställningar för kända tillämpningskrav. Metoden "bygg en gång, återanvänd vid behov" gör "tillståndslös databehandling" till en realitet och har funktionsfördelen att det tar mycket kort "tid till produktion" för nya servrar och gör all arbetsbelastning till verkligt portabel (oavsett om den är virtualiserad eller inte). UCS Manager kan betydligt öka den dynamiska flexibiliteten hos vilket datacenter som helst. Mallar för UCS-serviceprofiler gör att administratörer kan driftsätta bladservrar så mycket som 47 % snabbare med upp till 67 % färre steg än andra lösningar.

13 Bild 6: Cisco UCS Manager-serviceprofil UCS Manager upptäcker automatiskt nya resurser (t.ex. servrar) så snart de har kopplats in och tillhandahåller (provisionerar) och sätter dem automatiskt i drift för användning (eller i tillgängliga resurspooler) baserat på fördefinierade regler. Genom att använda UCS-serviceprofiler ger denna regelbaserade funktionalitet stora besparingar när det gäller reducering av den administrativa arbetskraften och maximering av maskinvaruutnyttjandet i en monolitisk eller virtualiserad miljö. Efterhand som verksamhetens behov ökar kan UCS automatiskt provisionera ytterligare resurser för underhåll av servicenivåerna. Genom att automatiskt få servrar sammankopplade i resurspooler minskar behovet av dubbla servrar för "burstkapacitet" eftersom dessa servrar nu kan delas mellan flera tillämpningsgrupper. Bild 7: Fördelar med Cisco UCS-serviceprofiler och "resurspooler"

14 Exempel på UCS-kunder som har upptäckt det värdefulla med Cisco UCS Manager: Examworks: kan hantera användare med en IT-avdelning som består av fyra personer (en administratör per 250 användare), jämfört med branschgenomsnittet 20 personer för användare (en administratör per 50 användare) 500 % minskning i driftkostnader beroende på arbetskraftsbesparingar med 1,1 miljoner dollar. De rapporterade också att möjligheten att snabbt konvertera servrar från förvärvade företag till virtuella maskiner och portera dem till UCS, minskade integreringstiden betydligt samtidigt som svarstiderna förbättrades, vilket gjorde att det gick att integrera system från förvärvade företag över ett veckoslut. Holmesglen TAFE: en utbildningsleverantör som genom att använda UCS Manager minskade tiden för provisionering av ny server från dagar eller veckor till minuter. Mediapro: ett medieföretag som sparade euro genom insourcing av levererat innehåll då de använde UCS. De snabbade också upp tiden till marknad för nya tjänster med 50 % tack vare den effektivitet de erhöll från UCS Manager och virtualisering samtidigt som IT-personalens nivåer, tack vare ökad administrativ effektivitet, upprätthölls under perioder av betydande verksamhetstillväxt. EMA-perspektiv Konvergeringen av de viktiga datacentertekniker som UCS står för förebådar en fullständig förändring av det sätt på vilket IT-branschen kommer att leverera tjänster till företag. Förmågan att paketera alla komponenter för affärstillämpningar inuti en portabel, lätthanterad behållare (t.ex. en virtuell maskin) kopplad till förmågan att definiera en fullständigt uppsättning regler, s.k. serviceregler, gör det möjligt för UCS Manager att effektivt mappa affärstillämpningar till pooler med maskinvaruresurser baserat på resurstillgänglighet och prestanda. Tillsammans tillhandahåller de förmågan att tillfredsställa affärskraven samtidigt som datacenterinvesteringarna maximeras. Till lycka för UCS-kunderna har Cisco konstruerat UCS till att driftsättas stegvis så att lönsamhet tillförs företag i varje steg av processen. En organisation kan t.ex. välja att initialt driftsätta UCS-servrar för att vara värdar för konventionella (ej virtualiserade) inläsningar utan att flytta till Unified Fabric och upptäcka lönsamhet för servrarna innan de driftsätter ytterligare UCS-komponenter. Vart och ett av de fem områdena för total ägandekostnad som tidigare har beskrivits i det här dokumentet är fristående när det gäller att vara lönsamt för verksamheten, och som man kan vänta sig förkortar en kombination av flera områden tiden till lönsamhet och avkastning på investeringen. EMA analyserade lönsamhetsvärdet som erhållits hos ett stort antal Cisco-kunder, och baserat på dessa analyser, i kombination med betydande exponering på UCS-tekniker sedan dess lansering, leder oss till slutsatsen att Cisco-kunder som väljer att investera i UCS har en utmärkt möjlighet att utvinna betydande, kvantifierbara lönsamhetsvärden inom en relativt kort tidsperiod samtidigt som svarstider, prestanda, verksamhetsförmåga och tillgänglighet till viktiga affärstillämpningar totalt förbättras väsentligt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt.

Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Datacenter från Cisco med Intel. Ingenting blir sig likt. Tänk om. Tänk nytt. Förr sa man att alla vägar bär till Rom. Nu leder alla vägar till ett datacenter. Det mesta du gör i din verksamhet påverkar

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet

Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet Fallstudie av kund Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet Hannover förändrar datacenterhanteringen SAMMANFATTNING HANNOVER LIFE RE AMERICA Finansiella

Läs mer

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

I D C : S L E V E R A N T Ö R S - G R A N S K N I N G

I D C : S L E V E R A N T Ö R S - G R A N S K N I N G I D C : S L E V E R A N T Ö R S - G R A N S K N I N G Automatiserad provisionering och orkestrering är avgörande för effektiva operationer i privata moln Juni 2012 U.S. 2011 Private Cloud Management Survey:

Läs mer

Nexsan lanserar ytterligare en ny modell i sin serie av lagringssystem på den Svenska marknaden.

Nexsan lanserar ytterligare en ny modell i sin serie av lagringssystem på den Svenska marknaden. Manufacturers rep. in Sweden for Nexsan, SANRAD and Qualstar Göteborg Februari 2008 Nexsan lanserar ytterligare en ny modell i sin serie av lagringssystem på den Svenska marknaden. Nexsan DATAbeast Nexsan

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron.

Lagringssystem. server. arbetsstationer. Katalog 2013. 08-584 006 41 Öppettider: 09:00-17:00 alla vardagar. www.nextron.se E-mail: sales@nextron. Katalog 2013 Lagringssystem Upp till 288TB i ett kabinett SAN, NAS och DAS lösningar Automatisk failover mellan redundanta system server 1U till 5U 1 till 8 processorer Single, Microcloud, Twin eller Blade

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010

Vanliga partnerfrågor WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 Vanliga partnerfrågor www.novell.com WorkloadIQ Vanliga frågor och svar 17 augusti 2010 V a d ä r m a r k n a d e n f ö r I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t? Marknaden för Intelligent

Läs mer

Helhet istället för delar. Datacenter från Cygate.

Helhet istället för delar. Datacenter från Cygate. Helhet istället för delar. Datacenter från Cygate. Vägen till nästa generation datacenter. Allt det här ställer helt nya krav på ditt datacenter. På Cygate bygger vi nya datacenter baserade på mer än 30

Läs mer

Administratör IT-system Kursplan

Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursplan Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20

Läs mer

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15

BLI EN CLOUDPILOT I ONE LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING ARBETA SMARTARE 2011 NUMMER 15 2011 NUMMER 15 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAGARE I ONE LYFT DIN IT STRATEGI TILL MOLNEN Dra nytta av allt som Cloud Computingen kan erbjuda dig FÖRSTÅ CLOUD COMPUTING Kostnadseffektiva, smidiga lösningar ARBETA

Läs mer

Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro

Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro Nå fler kunder och utöka ditt IT-tjänsteutbud med HPE och Ingram Micro Framtiden är redan här. Är den hos dig? Många av de snabbast växande IT-företagen är någon form av Service provider. Som Service provider

Läs mer

HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant

HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant HP Services Teknisk information Genom HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon

Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Kraftfull dual-core-prestanda Kraftfulla dual-core-prestanda för företag idag och imorgon Toshibas senaste bärbara datorer för professionellt bruk med Intel Core 2 Duo-processorer är innovativa, kraftfulla

Läs mer

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment

Economicmodelimpactand cloud management. PART 2: Business model enactment Economicmodelimpactand cloud management PART 2: Business model enactment 1. BUSINESS MODEL S CHARACTERISTICS Attbyggaen affärsmodell Utvärdera värdet För kunden och för leverantör För att definiera potentiellt

Läs mer

PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort

PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort PCI Express 10 Gigabit Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCIe x4 10Gb-nätverkskort Product ID: ST10000SPEX ST10000SPEX PCI Express-nätverkskortet på 10 Gbps låter dig lägga till en 10-Gigabit Ethernet-port

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Introduktion till migrering till molnet. PART 5: Infrastruktur för molntjänster

Introduktion till migrering till molnet. PART 5: Infrastruktur för molntjänster Introduktion till migrering till molnet PART 5: Infrastruktur för molntjänster PART 5 ÖVERSIKT 1.IaaS modellen 2.Kännedom om grön databehandling och energieffektivitet 3.Arkitekt- och programvara för delar

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret Nicklas Pettersson Atea Detta pass presenterar hur Atea, med teknik från Symantec, hjälpt några av sina kunder inom privat och

Läs mer

PCIe 10Gbase-T/NBASE-T Ethernet-nätverkskort med 1 port

PCIe 10Gbase-T/NBASE-T Ethernet-nätverkskort med 1 port PCIe 10Gbase-T/NBASE-T Ethernet-nätverkskort med 1 port Product ID: ST10GSPEXNB Denna nätverksadapter-kort med 5 hastigheter ger mångsidig och kostnadseffektiv nätverksanslutning. Den låter dig lägga till

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien En nyckelfärdig och heltäckande global dedupliceringslösning för företag. Informationsblad: Dataskydd Översikt Symantec NetBackup 5000-serien levererar en innehållsmedveten, heltäckande lösning med global

Läs mer

ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift

ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift ISY Case är ett standardsystem för hantering av verksamhetsspecifika behov hos en kommun. Systemet finns idag tillgängligt för verksamheterna

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Företagen behöver hantera mer osäkerhet än någonsin

Företagen behöver hantera mer osäkerhet än någonsin Konvergerad infrastruktur Arkitektoniskt självförtroende i en osäker värld IT-avdelningens försök att uppnå stabilitet, förutsägbara ekonomiska följder och anpassningsbara prestanda i stor skala. Företagen

Läs mer

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Faktablad om verksamheten NOVELL OPEN WORKGROUP SUITE Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Maximera förmågan hos din arbetskraft med nästa generations samarbetsverktyg

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy utförs implementering

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer En bra övervakning är viktig för att säkerställa god samtalskvalitet samt att kunna analysera och felsöka orsaker till

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013

I D C : S Y T T R A N D E. Sponsrad av: VMware. Brett Waldman Maj 2013 Globalt huvudkontor: 5 Speen Street Framingham, MA 01701, USA Tel. 508,872.8200 Fax 508,935.4015 www.idc.com V I T B O K B yg g vi d a r e p å d i n l ö s n i n g f ö r l i vs c yk e l h a n t e r i n

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster?

Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Teknik 5:2 Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur bör stadsnäten förbereda sig för att kunna distribuera kvalitativa molntjänster? Hur säkerställer stadsnätsägaren

Läs mer

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur

JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur JHS 179 Planering och utveckling av en övergripande arkitektur Bilaga 9. Virtualisering och molntjänster i planering av teknologiarkitektur Version: 2.0 Publicerad: 7.2.2017 Giltighetstid: tills vidare

Läs mer

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware. Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.com 14. november 2010 page 1 Agenda Kort om Proact Göteborgs Universitet

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance Översikt av tjänst Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura ("Dell"). Genom

Läs mer

De 10 bästa sätten att spara pengar med Windows Server 2008 R2

De 10 bästa sätten att spara pengar med Windows Server 2008 R2 De 10 bästa sätten att spara pengar med Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 är det senaste Windows serveroperativsystemet från Microsoft. Windows Server 2008 R2 är utformat för att hjälpa olika

Läs mer

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober

RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware. Malmö 22 oktober RTS vtour 2014 Senaste nyheterna från VMware Malmö 22 oktober Agenda vtour 2014 08.30 Registrering med kaffe Registrering samt kaffe med smörgås 09.00 Senaste nytt från VMworld Vi går kort igenom de viktigaste

Läs mer

Random Access Memory. Amare Reda Jenny Holmberg Henrik Kreipke Gaylord Kaya

Random Access Memory. Amare Reda Jenny Holmberg Henrik Kreipke Gaylord Kaya Random Access Memory Amare Reda Jenny Holmberg Henrik Kreipke Gaylord Kaya Introduktion Historia Vad är RAM? Hur fungerar RAM? Dataöverföring, tidsklocka och termer Vilka är de olika typerna av RAM? Vad

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Kylning. Ström. Kylning. Ström. Kylning. Ström. Dells guide till. Kylning. Ström och kylning

Kylning. Ström. Kylning. Ström. Kylning. Ström. Dells guide till. Kylning. Ström och kylning Ström Kylning Ström Kylning Ström Kylning Ström Dells guide till Kylning Ström och kylning tröm ylning tröm ylning tröm ylning tröm ylning MER DATORKRAFT, MINDRE FÖRBRUKNING Det är mycket viktigt att ha

Läs mer

Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8

Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8 Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8 SKF Multilog On-line System IMx-8 Kompakt övervakningsenhet, inte större än en bok Vikt: 450

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad

Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Cloud Computing för arkitekter Sten Sundblad IASA och Sundblad & Sundblad Är Cloud Computing intressant? 40 % tillväxt globalt 2009. Blir likadant i Sverige! Computer Sweden/IDC 2009-03-06 USA 2008 23

Läs mer

Bilaga B Specifikation

Bilaga B Specifikation Bilaga B Specifikation 1 Beräkningskluster Klustret som efterfrågas skall innehålla: Beräkningsnoder (1.1.1) Systemservrar (1.2) Kommunikationsnätverk (1.3) Övervakningsnätverk (1.4) Rack, övrig utrustning

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Smarta beslut i ovanliga tider

Smarta beslut i ovanliga tider UC-KOSTNADSBESPARINGAR DATABLAD Smarta beslut i ovanliga tider I tider som är ekonomiskt utmanande finns det ovanliga möjligheter. Men för att utnyttja de möjligheterna måste djärva affärsbeslut fattas,

Läs mer

Test: Optimerad fallprovning med Dell, Intel och Altair

Test: Optimerad fallprovning med Dell, Intel och Altair Test: Optimerad fallprovning med Dell, Intel och Altair Fredrik Nordgren, M.Sc. M.E. (Master of Science in Mechanical Engineering), Applikationsingenjör, Altair Eric Lequiniou, Chef, High Performance Computing,

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur. Whitepaper. Definition från Wikipedia

Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur. Whitepaper. Definition från Wikipedia Whitepaper Datacenter på burk Konvergens & hyperkonvergens formar morgondagens IT-infrastruktur Definition från Wikipedia Konvergerad infrastruktur innebär att flera IT-komponenter kopplas samman till

Läs mer

Som man frågar får man svar. En handbok i upphandling av IT-infrastruktur. Januari 2013.

Som man frågar får man svar. En handbok i upphandling av IT-infrastruktur. Januari 2013. Som man frågar får man svar. En handbok i upphandling av IT-infrastruktur. Januari 2013. Hjärtat i IT är infrastrukturen De sju budorden IT är idag en central del av all verksamhet. IT ska kunna fungera

Läs mer

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering Windows Server 01 Faktablad om licensiering Produktöversikt Utgåva Funktionsjämförelse Licensieringsmodell Pris* I och med lanseringen av Windows Server 01 kan Microsoft överföra sina erfarenheter av att

Läs mer

10G Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCI Express - Intel X550-AT-chip

10G Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCI Express - Intel X550-AT-chip 10G Ethernet-nätverkskort med 1 port - PCI Express - Intel X550-AT-chip Product ID: ST10000SPEXI Här är en kraftfull och kostnadseffektiv lösning för att uppgradera din server eller arbetsstation till

Läs mer

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International

CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP. DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International CSC UTVÄRDERING AV KOSTNADSPÅVERKAN GENOM INFÖRANDE AV CSC DESKTOPVIRTUALISERING CSC DYNAMIC DESKTOP DESKTOPVIRTUALISERING Radar Group International Page2 SLUTSATS Radar Group har genomfört en analys runt

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

JAG MINNS NÄR VÅRT DATACENTER STRÄCKTE SIG SÅ LÅNGT SOM ÖGAT NÅDDE. Virtualiseringslösningar från Sun Microsystems

JAG MINNS NÄR VÅRT DATACENTER STRÄCKTE SIG SÅ LÅNGT SOM ÖGAT NÅDDE. Virtualiseringslösningar från Sun Microsystems JAG MINNS NÄR VÅRT DATACENTER STRÄCKTE SIG SÅ LÅNGT SOM ÖGAT NÅDDE. Virtualiseringslösningar från Sun Microsystems INLEDNING/ÖVERSIKT SAMMANFATTNING Dagens företag förlitar sig på sina IT-infrastrukturer,

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS Som verksam inom segmentet för bank och finans ställs du dagligen inför utmaningen att bland annat säkra hundratals anställda och besökare på bankkontor samt användare

Läs mer

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA)

2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) 2012 2011 Undersökning av katastrofberedskap RESULTAT FÖR EMEA (EUROPA, MELLANÖSTERN OCH AFRIKA) INNEHÅLL Inledning........................................................................ 3 Metodik.........................................................................

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Anbudsbegäran server och lagringsutrustning

Anbudsbegäran server och lagringsutrustning Dokumentansvarig Ronny Holmström-Wall ANBUDSBEGÄRAN 1(5) Datum Dokumentets id 2015-11-05 Ag-it12-2015 Mottagare Öppen anbudsbegäran Anbudsbegäran server och lagringsutrustning Ålands Gymnasium begär anbud

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag

Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag Lär dig sälja framtidens trådlösa. idag Customer presentation 1 Agenda Förändringar Ny standard Vad kan vi göra Hur går vi vidare 2 Hur vi kopplar upp oss är under förändring. Antalet switchportar som

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Migrering av lagring från DAS till SAN

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Migrering av lagring från DAS till SAN Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Migrering av lagring från DAS till SAN Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 24 april 2013 Instruktioner Organisation och genomförande Laborationen består

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit

Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit 1 Sikta högt Nå molnet HP Reseller Option Kit Upplev molnanpassad styrka och kapacitet Dagens företag är intresserade av mer än bara virtualisering. De vill utnyttja möjligheterna med modern IT. De vill

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer