INNEHÅLL. Elektroniktidningen i ny kostym. Detta nummer distribueras endast elektroniskt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Elektroniktidningen i ny kostym. Detta nummer distribueras endast elektroniskt."

Transkript

1 elteknik Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 4 /september /2005 Detta nummer distribueras endast elektroniskt. INNEHÅLL 1 Elektroniktidningen i ny kostym 2 Fler Karriärkvällar Hur fungerar EU? 3 Studiebesök i Älvkarleby 4 Debatt: Ingenjörsbristen 5 Debatt: Det är för många grabbar här! Elektroniktidningen i ny kostym Som de flesta SER-medlemmar säkert har märkt så ser Elektroniktidningen inte längre ut som förr. Ett omdesignat magasin i A4-format med Mats Lindoff på framsidan har förhoppningsvis redan nått era brevlådor. Förändringarna är dock större än bara ett nytt format. Med grundtanken nyheter på webben mer läsning i tidningen har vi gjort om hela verksamheten. Vi producerar numera ett dagligt nyhetsbrev som via epost delger branschen de viktigaste branschnyheterna. Vår webb är ständigt uppdaterad med de senate nyheterna. Och tidningen, som numera kommer ut en gång i månaden, får ett lite lugnare tempo med mer djupläsning, pappers- intervjuer och djupare teknikartiklar. Ytterligare en förändring är att vi bjuder in experter i industrin och akademin att delge läsarna sina kunskaper i artikelform. I första numret finns tre sådana expertartiklar och vi räknar med tre fyra i varje nummer, inom ramen för den specifika utgåvans tema. En minst lika stor förändring för oss på tidningen, må vara mindre för läsarna, är att vi numera driver Elektroniktidningen i egen regi. Vi har köpt alla rättigheter och tagit över all Elektroniktidningens verksamhet från Ingenjörsförlaget AB, så tidningen ges numera ut av Elektroniktidningen Sverige AB. Förutom undertecknad består företaget av redaktörerna Anna Wennberg, Per Henricsson och Jan Tångring samt annonsansvarige Fredrik Söderberg. Vi hoppas förstås att nymodigheterna tas väl emot av läsare och annonsörer. Berätta gärna vad just du tycker maila eller ring mig, telefon Vi jobbar nu för fullt med nästa nummer som kommer ut den 27 september, med temat rf och trådlöst. ADAM EDSTRÖM, chefredaktör Fr. v. Fredrik Söderberg, Anna Wennberg och Per Henricsson bak, Jan Tång ring och Adam Edström fram. SER Stockholm tel: Besök oss på: Ansvarig utgivare: Mikael Östling

2 2 Fler Karriärkvällar Förra hösten arrangerade SER ett par Karriärkvällar för studenter. Dessa blev mycket uppskattade och önskemål om repris har dykt upp, varför SERs styrelse nu planerar ytterligare 2 3 stycken under hösten. En av dessa kommer att hållas för studenterna på Chalmers i Göteborg och vår målsättning är att nå ut till fler högskolor. Karriärkvällar i september för E- och D-teknologer Med praktiska karriärtips och hur du skaffar jobbet du vill ha! Funderar du på hur du hittar drömjobbet eller ett intressant ingenjörsjobb? Ska du läsa annonser, utnyttja kontakter eller lägga ut ditt CV på Internet? Finns det bättre sätt? Ska du ligga i, visa framfötterna eller vara mer avvaktande? Hur föreställer du dig det första jobbet och vad förväntar du dig? Hur är det att vara kvinnlig ingenjör? Känner du dig säker på dig själv och dina kunskaper? Är du tillräckligt kvalificerad? Behöver du inspiration för att ge dina studier ett mål? Funderar du på att starta eget företag, men känner dig osäker på om det är din grej? Vill du jobba utomlands eller ser du en forskarkarriär framför dig? Vet du vilka krav det ställer? Många frågor, och du har säkert fler! En kvalificerad panel med erfarna E- och D-ingenjörer svarar på dina frågor Civilingenjörer från små och stora företag, forskarvärlden och med internationella erfarenheter. Hur gjorde de, varför och hur nådde de sina mål? Ställ alla dina frågor till dem! I skrivande stund har vi planerat för två kvällar, men det kan bli fler. Tisdag 13/9, kl på KTH, Campus Valhallavägen, sektionssalen Tolvan, Osquars backe 12. Anmälan senast 11/9. Onsdag 21/9, kl på CTH Campus Johanneberg, Linsen i ED-huset. Anmälan senast 18/9. SER bjuder på något gott och blodsockerhöjande. Och du, ta gärna med en kompis! Anmäl dig till eller på Eventuella ändringar läggs ut på under Aktuellt. Välkommen! Hur fungerar EU? SER erbjuder även i år ett par resestipendier till Young Engineers Seminar i Bryssel, som är ett samarrangemang mellan EUREL, EU kommissionen och EU Parlamentet. Seminariet hålls i år onsdag 23 november och syftet är att ett antal teknologer/yngre ingenjörer från

3 3 EURELs medlemsländer skall erbjudas mer kunskap om EU, dess struktur och lagar, vad som är på gång samt vad EU kan erbjuda den enskilde ingenjören. Missa inte denna möjlighet utan maila snarast din intresseanmälan till och berätta vem du är, vad du gör och varför du vill deltaga. SERs styrelse utser sedan de två stipendiaterna. Stipendiet innebär att SER står för rese- och hotellkostnad enligt överenskommelse. Programmet kommer att fastslås under september. Är du nyfiken på tidigare seminarier? Rapporter finner i Elteknik nr 3/00, 1/01, 1/02, 1/03, 2/04 på vår webbsida: SUSANNE GESTER, kansliet, Studiebesök i Älvkarleby Fredagen den 13:e maj begav sig en grupp SER-medlemmar på studieresa till Vattenfalls anläggningar i Älvkarleby. Besöket inleddes i Älvkarlebylaboratoriet. Vi fick en allmän information om Vattenfall Utveckling AB av Alf Linderheim och besökte därefter modellhallen, där vattenflödet i modeller av älvsträckorna vid bl.a. Stornorrfors och Harsprånget förevisades. Gösta Amnell visade också ett svallningsprov i en modell av bergtunnlarna i kraftstationen Seitevare. Detta prov har tidigare förklarat vad som hände vid en översvämning i kraftstationen för några år sedan. Vattenpelaren i utloppstuben kom i svallning efter ett plötsligt frånslag i stationen och spillde över till nedfartstunneln till maskinsalen. I tunneln stod en parkerad Volvo, som vattenmassorna sköljde ner i maskinsalen. Vattnet läckte alltså inte upp från turbinen underifrån utan rann in i maskinsalen uppifrån. Detta visade provet, som vi fick se en upprepning av. I modellhallen fanns också en modell av en sträcka av den tyska floden Spree, där vattenströmningen studerades av en tysk doktorand. Vattenfall har ju en väsentlig del av sin verksamhet i Tyskland och Vattenfall Utveckling AB engageras även i tyska studier. Ett tekniskt mycket intressant område beskrevs och förevisades av Peter Kroon, nämligen solfångare och solceller. Vattenfall har sedan 80-talet gjort olika prov med att utvinna både värme och el ur solstrålningen, men verksamheten ligger (bildligt talat) numera på is. Kostnaderna för att utvinna solenergi bedöms nämligen under överskådlig tid fortsätta att vara alltför höga. Men på en del av Älvkarlebylaboratoriets tak, som vi fick möjlighet att kliva ut på, finns fortfarande en hel del olika solpaneler uppställda. Peter Kroon poängterade skillnaden mellan solfångare och solceller, nämligen att solfångare tar vara på värmen från solinstrålningen medan solceller direkt ger en elektrisk ström. Verkningsgraden för kommersiella solceller kan i dag vara upp till 15%, men i praktiken skall man nog inte räkna med mer än 10%. Vid laboratorietester i Uppsala påstår man sig emellertid ha kommit upp till närmare 30% verkningsgrad. Det är dock tekniskt svårare, eftersom man bl.a. då behöver utnyttja ett bredare frekvensspektrum hos det infallande ljuset. Sommartid är instrålningen mot en horisontell yta i Sverige ungefär 1100 W/m 2 och i praktiken kan man då räkna med att kunna tillgodogöra sig c:a 110 W/m 2. En typisk solcell ger en ½ volts utspänning och i panelerna seriekopplas celler så att utspänningen blir 18 à 24 V/panel. Eftersom cellerna är seriekopplade, så måste hela panelen vara solbelyst för

4 4 att man skall få ut någon ström. Skuggning av en mindre del medför strömavbrott. Å andra sidan kommer strömmen momentant vid belysning. Kraftverket i Älvkarleby, som är ett av de äldsta i landet togs i drift De fem identiska aggregaten med horisontella dubbla Francisturbiner kompletterades på 1990-talet med en vertikalaxlad Kaplanturbin. I samband med detta renoverades också de gamla aggregaten. Den totala installerade effekten i Älvkarleby är nu 126 MW, normalårsproduktionen 530 GWh, maximal vattenföring genom turbinerna: 700 m 3 per sekund. Peter Ljung från Vattenfall AB Vattenkraft visade oss både det gamla kontrollrummet med instrumenten infällda i en marmortavla och ett nyare kontrollrum med datorskärmar. Men även det nyare kontrollrummet är numera bara en back-up. Driftläggningen styrs från Vattenfalls driftcentral i Storuman via satellitkommunikation. I den nya maskinhallen fick vi sedan en principgenomgång av hur vattenvägar och Kaplanturbin är konstruerade. Därefter fick vi möjlighet att gå ner under generatorplanet och kika på den roterande axeln, som förbinder turbinen med generatorn. Denna moderna generator ger en spänning på 16 kv, medan de fem generatorerna i den intilliggande äldre maskinsalen bara är på 10 kv. I den gamla maskinsalen såg man de fem horisontalaxlade generatorerna stå på rad med var sin matare för rotormagnetiseringen framför. Nästan 100 år gammal teknik, som fungerar! Älvkarlebyfallens huvudfåra är ju genom kraftverksbygget torrlagd, men det finns en sidogren, där man genom vattendom är ålagd att släppa spillvatten på minst 12 m 3 per sekund. Därigenom får laxen möjlighet att ta sig upp. Det finns f.ö. två laxodlingar i Älvkarleby, som drivs av dels fiskeriverket, dels Vattenfall. Vi såg några flugfiskare ute i vattnet nedströms kraftverket. Men ingen, som fick napp. Det var väl för fint väder JAN BLIX, SER-styrelsen, D E B A T T Ingenjörsbristen Bästa läsare av nyhetsbrevet. Ett högaktuellt ämne är bristen på kvalificerade ingenjörer, bl.a. inom SERs verksamhetsområde. Varför söker inte ungdomarna dessa utbildningslinjer? Varför är det så få tjejer? Frågorna är många och vi vill gärna ta del av era synpunkter kring detta. Maila oss dina funderingar på så fortsätter vi debatten i nästa utgåva. Inledande synpunkter kommer från Lars-Göran Johansson Hässleholms Tekniska Högskola samt Alexander Witte, e-teknolog på KTH Ni, i Elteknik nr 3, ville ha åsikter om varför våra ungdomar ratar elektronik på högskolorna. En orsak kan vara att de oftast överhuvudtaget inte kommer i kontakt med elektronik på de gymnasieprogram som de läser som förberedelse till högskolestudier. Har studenterna t.ex. gått Teknikprogrammet så nämns överhuvudtaget ordet elektronik inte en enda gång i de gemensamma teknikkurser som är obligatoriska (Datorkunskap, Teknik människa samhälle,

5 5 Teknikutveckling och företagande). Sedan finns det i och för sig valbara kurser men då kan det vara, som t.ex. på Tekniska skolan i Hässleholm där jag arbetar, att för att läsa dessa valbara kurser med elektronikinnehåll så måste eleverna välja bort Matematik D, E och Fysik N! Har studenterna i stället en bakgrund från Naturvetenskapsprogrammet så finns det inget, i vare sig de gemensamma kurserna eller i de gemensamt alternativa kurserna, som ens är i närheten av elektronik! Med en sådan studiebakgrund så känns antagligen en elektronikutbildning ganska främmande. Det vore därför önskvärd att SER, och för den delen också CF, mer aktivt påverkade Skolverket vad det gäller framtida kursplaners elektronikinnehåll. En ny gymnasieskola skall sjösättas LARS-GÖRAN JOHANSSON, civ ing, Hässleholms Tekniska Skola, D E B A T T Det är för många grabbar här! Det är tjejerna som ratar våra utbildningar, och vi bär ansvaret. Ibland, när jag sitter på en föreläsning, så känns det som en scen ur filmen Döda poeters sällskap. Ni vet, den där scenen där Charly Dalton mitt i rektorns tal till eleverna svarar i telefonen: Welton Academy, hello. Yes he is, hold on. Mr. Nolan (rektor), it s for you. It s God. He says we should have girls at Welton!. Till skillnad från filmen är det i mitt fall definitivt inte skolans fel, även om könsfördelningen inom personalen fortfarande är långt ifrån jämställd. Till exempel är bara 6,2% av alla professorer kvinnor. Då ska man komma ihåg att det är 84 år sedan som kvinnor först fick tillträde till KTH. Dessvärre kan jag inte peka ut någon individ som jag skulle kunna hålla ansvarig som Mr. Nolan. I flera år har andelen kvinnor inom data- och elektroutbildningar minskat i hela riket, samtidigt som också antalet sökande har gått ner. Visst, det är många ungdomar som ratar teknik på högskolan. Men det är allt för många tjejer bland dem som gör det. Höstens antagningsstatistik kommer om några veckor, men man kan redan nu säga att det fortfarande är svalt intresse för teknik. Färska siffror från KTH s civilingenjörsutbildning elektroteknik visar dock en liten förbättring av könsfördelningen (18,6%). Att kvinnor inte skulle vara lämpliga för tekniska utbildningar anser jag vara felaktigt. Det finns visserligen biologiska skillnader mellan män och kvinnor, dock spelar de ingen roll längre vid val av utbildning. Ingen behöver längre jaga en mammut för att få mat. Varför söker sig inte fler tjejer till elektro- eller datateknik? När såg du en kvinnlig elektriker? När hörde du talas om en jämställd styrelse på ett stort företag? Uppväxten formar oss mycket mer än all tid efteråt. Inom skola och fritid bildas våra intressen. Men det råder fortfarande könsdiskriminering i vårt samhälle. Vi planterar fortfarande våra urgamla könsroller i våra söner och döttrar. Män våldtar fortvarande kvinnor. Vi är inte lika, men vi måste lära oss att vi är likvärdiga. Lära oss att dottern kan meka med mopeden likaväl som sonen kan gå på balettskola.

6 6 Frågar man dagens ungdomar om deras hjältar så tar det väldigt lång tid innan de nämner en ingenjör, ännu längre tid om det ska vara en kvinnlig ingenjör. Albert Einstein hörs långt före Marie Curie. I film och tv finns det gott om läkare, jurister och poliser. Men har du sett en ingenjör som inte avbildas som en nörd, som en liten socialt efterbliven mattenisse? Företagens besparingar har säkerligen inte heller lett till större sympatier för teknik bland ungdomar. Teknik är mycket mer dold för människan än tidigare. Innan vi öppnar något för att fixa det eller för att se hur det fungerar, köper vi hellre något nytt. Det känns som att utbildningen innehåller allt mindre praktik, och företagen nekar också till praktikplatser med hänvisning till ekonomin. Det är längesedan jag såg någon med en lödkolv i handen på skolan. Vi måste ändra på det, vi måste se till att det är lika många tjejer som killar i tekniska utbildningar. Det är allas vårt ansvar i ett rättvist samhälle. Bara så kan vi säkerställa en framtida jämställdhet. Det känns mycket viktigare än funderingar över hur många ingenjörer vi behöver. Vi måste tänka om. SERs stadgar säger att vi ska åstadkomma och stimulera utbyte av erfarenheter och kunskaper. Låt oss gå ut och visa hur kul teknik är, och låt ungdomarna få ta del av det. Mycket mer än tidigare. Då kommer också tjejerna tillbaka. ALEXANDER WITTE, E-teknolog KTH, D E B A T T Bemöt gärna dessa båda inlägg maila S L U T

Skolans bortglömda fråga

Skolans bortglömda fråga Skolans bortglömda fråga 1 Goda Exempel om lärande Kvaliteten i skolan och frågan om vi gör rätt prioriteringar jagar ständigt politiker och beslutsfattare. En ofta bortglömd lösning är läromedel. Läromedlen

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Tekniken i skolan. Tekniken i skolan fyller 20 år. Rubrikerna

Tekniken i skolan. Tekniken i skolan fyller 20 år. Rubrikerna Tekniken i skolan NYHETSBREV FÖR TEKNIKÄMNET I FÖRSKOLA OCH SKOLA NR 2 MAJ 2014 ÅRGÅNG 20 Tekniken i skolan fyller 20 år TEXT OCH FOTO: KATARINA REHDER, CETIS Tittar du längst upp på denna sida, kan du

Läs mer

innehåll Bästa SER-medlem Detta nummer distribueras endast elektroniskt

innehåll Bästa SER-medlem Detta nummer distribueras endast elektroniskt Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 1 /februari /2007 Detta nummer distribueras endast elektroniskt innehåll 1 Bästa SER-medlem 2 Bredbandsprogram 12 mars 3 Imponerande

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Tellas Consulting Copyright Tellas Consulting, 2002. Kvinnliga företagares intresse för kraft. KrAft. Uppdragsgivare:

Tellas Consulting Copyright Tellas Consulting, 2002. Kvinnliga företagares intresse för kraft. KrAft. Uppdragsgivare: Copyright Tellas Consulting, 2002 KrAft Kvinnliga företagares intresse för kraft Uppdragsgivare: KrAft Beställare: Marianne Sökjer-Petersen Upplägg: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Genomförande:

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja?

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Nu & Framtiden INFÖR GYMNASIET Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Hur ska jag kunna välja? Tarek Arnaout Vi har alla fått frågor som Vad vill du bli när du blir stor?, Vad

Läs mer

Intervju med Ingemar Svensson

Intervju med Ingemar Svensson 1 Intervju med Ingemar Svensson Ingemar Svensson, född 1946 i Lund. Hur kommer det sig att du hamnade i Katrineholm? Ja, det är väl en lång historia, det är det. Ja, egentligen hamnade jag först i Göteborg.

Läs mer

Demokratitorg våren 2015

Demokratitorg våren 2015 Demokratitorg våren 2015 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2015 1 Inledning Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN

NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN ENSAM ÄR INTE STARK! Vår konferens Skolforum 2013 som vänder sig till

Läs mer

Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag erfarenheter från fem företagsgymnasier

Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag erfarenheter från fem företagsgymnasier Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag erfarenheter från fem företagsgymnasier Av: Kristine Persson, Ratio Rapport nr 14, november 2014 Jag vill tacka alla de företrädare för företag och företagsgymnasier

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar

TE-idning. UF Ditt egna företag. Treornas studieresa till Köpenhamn. Innehåll. Tre Inriktningar Tre Intervjuer. Lars-Åkes Kluringar 20 November 2012 Erik Dahlbergsgymnasiet UF Ditt egna företag Läs om kursen Ung Företagsamhet som Teknikeleverna har möjlighet att läsa. Sida 7 Innehåll Vårt projektarbete s. 2 Treornas studieresa till

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Energi - Kvinnligt eller Manligt?

Energi - Kvinnligt eller Manligt? Energi - Kvinnligt eller Manligt? N Y A p e r s p e k t i v i e n e r g i d e b a t t e n Är unga tjejer verkligen intresserade av energi? Vi har svaret Kvinnlig kompetens behövs i energibranschen. Energiprofiler

Läs mer

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete?

TE-idning. Studiebesök på LIU. Tipsen för den bästa studentendagen. Högskoleprovet. Innehåll: Svårt att komma på ett projektarbete? 1 Mars 2013 Erik Dahlbergsgymnasiet Studiebesök på LIU Följ med oss till Linköpings Universitet sida 21-23 Tipsen för den bästa studentendagen Högskoleprovet Hur fungerar det? sida 5-6 Svårt att komma

Läs mer

Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare?

Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare? Bengt Svensson - tio år som generalsekreterare Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som generalsekreterare? - Det är väldigt varierande. När jag började så menade de som anställde mig att jag skulle

Läs mer

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1

adoptivfamiljer Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 adoptivfamiljer MEDLEMSTIDNING FÖR FAMILJEFÖRENINGEN FÖR INTERNATIONELL ADOPTION NR 4 2010 Vi adoptivfamiljer nr 4 2010 1 ledare Den färggranna familjen Vi är alla olika. En del är långa, en del är korta,

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer