teknik;forskning Säkrare bakom ratten i elbilen Rekordbro i trä snart på plats sid 6 Ny teknik ger noggrann rökgasmätning sid 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "teknik;forskning Säkrare bakom ratten i elbilen Rekordbro i trä snart på plats sid 6 Ny teknik ger noggrann rökgasmätning sid 5"

Transkript

1 Cellulosa kan bli Nordens bomull sid 4 Ny teknik ger noggrann rökgasmätning sid 5 Rekordbro i trä snart på plats sid 6 teknik;forskning Kundtidning från SP-koncernen Säkrare bakom ratten i elbilen Elbilsutvecklingen tar fart inom ramen för Blixtprojektet, som syftar till att öka kunskap erna kring de nya säkerhetsrisker som följer med en elbil. Lillemor Lindberg på Innovatum har koordinerat Blixt-projektet. SID 12 #3.2010

2 ledare/per-erik petersson I SP-koncernen ingår bolagen: CBI Betonginstitutet GLAFO Glasforskningsinstitutet, JTI Institutet för jordbruksoch miljöteknik SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik SMP Svensk Maskinprovning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut YKI Ytkemiska Institutet SP-koncernen fortsätter att växa I augusti anställdes docent Mikael Lindgren på SP. Mikael är en av de omkring 100 personer som hittills sökt sig till SPkoncernen i år. Just denna anställning var dock speciell: Mikael blev medarbetare nr inom koncernen! Detta är en viktig milstolpe i vår strävan att ta en alltmer framskjuten position i det svenska forsknings- och innovationssystemet. Vidare är det ett stort steg mot vår vision att vara: Ett internationellt ledande institut för forskning och innovation med avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Våra tjänster blir alltmer efterfrågade på marknaden. Intäkterna ökar i allt snabbare takt och orderingång och orderstock är högre än någonsin. För att klara efterfrågan måste vi bli fler. När vi bröt vallen var detta bara ett steg mot vidare expansion. Inom fem år kommer vi att vara många fler, troligen uppemot personer. Detta ökar vår förmåga att bedriva stora, komplexa projekt och stärker vår internationella förmåga. Därmed bidrar vi till att skapa värde i samverkan med våra kunder. SP finns över hela Sverige, från Malmö i söder till Skellefteå i norr, från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Vi kommer att växa på många olika håll, dels vid huvudanläggningen i Borås men också i expansiva regioner som Göteborg, Stockholm och Lund. Detta gör att vi kommer nära våra kunder samtidigt som möjligheterna att knyta nödvändiga nyckelpersoner med spetskompetens till verksamheten stärks. Genom att växa får SP-koncernen ökade möjligheter att utveckla nya spetsområden och avancerade tjänster som kan utnyttjas av näringslivets alla aktörer, av stora företag liksom av de för landet så viktiga små- och medelstora företagen (SMF). Många av våra kompetenser är redan i dag internationellt konkurrenskraftiga, bland annat brand, energi&miljö, trä och ytkemi. Mer än 20 procent av SP-koncernens intäkter kommer i dag från utlandet, men det finns stor potential att öka denna siffra. Genom att bli större kan vi ta för oss mer internationellt, dels genom ett ännu större deltagande i de europeiska forskningsprogrammen och dels genom att göra fler och större uppdrag för internationella kunder, i och utanför Europa. Per-Erik Petersson Teknisk direktör SP 2 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

3 teknik;forskning #3/10 10 Isen ska få svårare att fästa 8 sjukdomsgåta på spåren Peter Sjövall är en av de forskare som undersöker vilken betydelse kolesterol har för uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Annica Pilgård har studerat modifierat trä, ett miljösmart alternativ för byggindustrin. 16 teknik;forskning är SPs kundtidning och utkommer med fyra nummer per år. ansvarig utgivare Cecilia Nielsen, redaktör Staffan Ljung, adress SP, Box 857, Borås, grafisk form: Studio Desktop AB, Stora Brogatan 11 13, Borås. tryck Responstryck, Borås 2010 upplaga ex. ISSN adressändringar eftertryck Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på omslagsbild Lillemor Lindberg, foto Dick Gillberg skum 20 får fin form Formpressade cellulosakompositer kan användas till mycket, och råvaran kommer från skogen. SIK studerar materialet. Tre tunnelbanevagnar ska eldas upp i ett projekt som ska öka brandsäkerheten i 19 tunnlar. oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 3

4 nyheter Bygg i betong Årets Betongbyggnadsdag hålls på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg november. Läs mer på hallå där Per Fahlén, professor och värmepumpsexpert, som är tillbaka på SP efter flera år på Chalmers. Vad ska du ägna dig åt på SP? Jag ska handleda doktorander, starta nya projekt och leda ett EU-projekt om utveckling av ett nytt värmepumpskoncept. Vilka är trenderna inom värmepumpsutvecklingen? Ett starkt genomslag för kapacitetsreglering med hjälp av varvtalsstyrning för kompressorer, pumpar och fläktar. Intresset för marksystem med kombinationen kyla och värme växer också snabbt. Slutligen arbetas det mycket med olika typer av köldmedier, inte bara naturliga, utan också nya syntetiska medier. Hur ser du på SPs förmåga att göra insatser för svenska tillverkare av värmepumpar? Provningsverksamheten, som jag var med om att bygga upp i början av 80-talet, har gett SP högklassig utrustning, en fantastisk databank och ett mycket starkt kontaktnät. Dessutom har SP satsat på egna doktorander och fått en internationell position genom arbetet med IEA Heat Pump Centre. Allt detta gör att SP har mycket goda förutsättningar att hjälpa svenska tillverkare på alla plan vare sig det gäller teknisk utveckling, tolkning eller ändring av standarder och produktgodkännande i andra länder. staffan ljung Skogsråvara kan bli alternativ till bomull Redan på 1800-talet kunde forskare förvandla cellulosa till textilfibrer. Viskos blev den dominerande konstfibern fram till slutet av 1960-talet. Nu tar industri och forskare nya tag på området genom projektet CelluNova. träteknik I korthet handlar det om att på ett kostnadseffektivt sätt utvinna cellulosa ur skogsråvara och förädla den till textilfibrer. Projektdeltagarna hoppas på ett nordiskt alternativ till bomull, en textilråvara som belastas med mycket stor vattenförbrukning, som kräver mängder av kemiska bekämpningsmedel och som måste fraktas långa vägar. Vi tror att det finns förutsättningar att uppnå klart förbättrade fiberegenskaper och textila material med mindre miljöbelastning än alla andra, säger Nu tar lantbruksforskarna till bilindustrins metoder för att öka lönsamheten inom svensk grisproduktion. djurhållning JTI leder ett projekt där man, tillsammans med SIK och Hushållningssällskapet i Halland, ska se hur Lean production kan tilllämpas på tre slaktgrisgårdar. Målet är att minimera slöseriet och därmed öka lönsamheten. Lean betyder resurssnål och det är vad det handlar om. Man identifierar onödigt slöseri för att spara på resurserna, och uppnår därmed bättre lönsamhet och konkurrenskraft. Slöseri är alla aktiviteter i företaget som inte är värdeskapande för kunden, Magnus Wålinder, ledare för kompetenscentrumet EcoBuild. Forskningen omfattar metoder för aktivering av dissolvingmassa, teoretisk modellering, nya metoder att lösa upp cellulosa, utformning av lämplig spinningsteknologi, efterbehandling av fibrer, vävnings- och nonwoven-teknologi samt uthållighetsbedömning. Totalt jobbar nära 30 personer med CelluNova-projektet som har en treårsbudget på 6 Mkr. Arbetet utförs huvudsakligen vid SP och Swerea IVF och vid fyra universitet. Från industrin deltar H&M, Ikea, Kiram, SödraCell och Svenskt Konstsilke. Vi är väldigt glada att ha fått med representanter från hela värdekedjan, från skogsråvara till färdiga textilprodukter, säger Magnus Wålinder. Industrimetod provas på grisar staffan ljung och som därför bör minimeras, säger Anna Rydberg, chef Råvaruproduktion och kvalitet vid JTI. Forskarna har startat arbetet i projektet med en workshop, där de tre deltagande slaktgrisgårdarna har fått redogöra för hur de upplever sin produktion i dag. Verksamheten ska sedan kartläggas på plats genom att ett så kallat värdeflöde tas fram för respektive gård, som identifierar och skiljer ut vad som är värdeskapande. Under hösten ska varje gård få besök av oss under några dagar för att vi i detalj ska kartlägga deras arbete, säger Anna Rydberg. Projektet finansieras huvudsakligen av Jordbruksverket. 4 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

5 foto sp USA-samarbete SP kan nu utföra brandprovningar enligt standarder som ligger till grund för listning hos Underwriters Laboratories Mikael Lindgren Med Mikael blev SP Mikael Lindgren, 47, blev SPs 1 000:e medarbetare. Han kommer närmast från Saab Bofors Dynamics. Han har tidigare doktorerat på Chalmers och har tillbringat ett par år som post doc i Rochester, New York. Med min bakgrund från både akademi och industri känns det spännande att börja på SP, det är som att de två världarna möts här, säger Mikael. Mikael är expert på optronik, en teknologi som kombinerar optiska och elektriska komponenter. Bärgade agnar gav mer halm Det är numera tekniskt möjligt att samla in även agnarna när man bärgar halm till energiändamål. Detta har gjorts i ett försök på JTI och SP med positivt resultat. Mängden bärgade skörderester ökade med 14 procent och agnarna gav inte sämre förbränningsegenskaper, säger Marie Rönnbäck, forskare vid SP. Halm är den jordbruksrest som på kort sikt bedöms ha den största potentialen som biobränsle. Unik teknik för mätningar av rökgas Med hjälp av ny, världsunik mätteknik som utvecklats på SP är det möjligt att analysera vilka askelement som avgår när fasta bränslen brinner och förgasas. Mätningen görs on-line. energiteknik Tekniken bygger på att en labbreaktor kopplas samman med en masspektrometer, ICP-MS. Pannkonstruktörer, bränsleleverantörer och kraft- och värmeproducenter kan dra nytta av tekniken när de vill veta vilka egenskaper olika bränslen till exempel pellets och avfall och bränsleblandningar har, eller hur de kan påverka processen genom ändrade driftsförhållanden. Man kan till exempel samelda med torv eller tillsätta additiv som kaolin och kalk till biobränslen vilket påverkar innehållet av besvärliga ämnen i rökgaserna. Vi kan mäta vilka askelement, till exempel kalium, som lämnar en förbränningsanläggning och på så sätt kan man förutsäga askbeläggningar i pannan. Askelementen kan också Rörflen är lättodlat och snabbväxande. Därför passar det bra som miljöanpassad energiråvara. energiteknik Nu satsar Jordbruksverket 2,5 Mkr på att utveckla och optimera produktion av briketter av rörflen. Projektet Förädlat biobränsle från åkern från frö till färdig värme driver SP tillsammans med Låttra Gård Bioprodukter och Teem Combustion Group. Några av delmålen är att utveckla och optimera en briketteringsanläggning, bygga om och optimera två förbränningsanläggningar samt att leverera cirka ton rörflensbriketter per år till värmeanläggningar som ligger i området runt Låttra gård i Sörmland. I masspektrometern, ICP-MS (Inductively coupled plasma mass spectrometry), slår plasmat sönder partiklar och molekyler vilket gör att de olika ämnena i rökgaserna kan analyseras. ge upphov till oönskade partikelutsläpp, säger Linda Bäfver, förbränningsforskare på SP. Mätutrustningen på SP är småskalig. En stor fördel, enligt Linda Bäfver. Att göra försök med olika bränsleblandningar i stora anläggningar kan bli väldigt kostsamt, både att få fram stora mängder av nya bränslen och ifall det uppstår driftstörningar vid testkörningar.s Staffan ljung Snabbväxande gräs blir energi Vi vill också få igång en fungerande visningsanläggning från frö till färdig värme som lantbrukare och slutanvändare kan besöka och lära av, säger Susanne Paulrud, forskare på SP. Rörflen är det energigräs som hittills visat sig bäst lämpat för odling i Sverige. Det fleråriga gräset kan bli upp till två meter högt och växer vilt på fuktiga marker i stora delar av landet. Gräset är lättodlat och kan under normala förhållanden ge en avkastning på 4 6 ton torrsubstans per hektar. En hektar rörflen räcker då till att producera MWh energi per år, vilket motsvarar 3 4 kubikmeter olja. Läs mer om rörflen på bioenergiportalen.se. s Staffan ljung foto sp oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 5

6 nyheter Livsmedel Se över mätutrustning och mätmetoder för högre kvalitet och lönsamhet. Temadag på SIK i Göteborg 2/11. Mer på Träbro blir Nordens längsta Nordens längsta snedstagsbro i trä beräknas stå klar i Skellefteå i november. konstruktion Martinsons konstruerar, tillverkar och monterar den 130 meter långa gång- och cykelbron, som även blir viktig som forskningsprojekt. SP Trätek medverkar i arbetet. Mikael Lindberg, vd på Martinsons Träbroar, menar att bron, som redan döpts till Älvsbackabron i folkmun, kommer att hålla absolut världsklass: Det kan bli ett landmärke för Skellefteå som tydligt visar kommunens vilja att bygga hållbart, såväl som den kompetens som finns på orten, både hos oss som leverantör och inom forskningssamhället. Dessutom får vi ytterligare ett referensobjekt som visar de stora möjligheter som finns med att bygga broar i trä. I bron, vars totala vikt uppskattas till 270 ton, monteras sensorer för att samla mätdata. Mätningarna ska ge upphov till nya modeller och verktyg för att mäta prestanda och kvalitet på avancerade träkonstruktioner. Forskningen sker på Luleå Tekniska Universitet och SP Trätek under tre år Mellan de cirka 23 meter höga pylonparen har bron en fri spännvidd som uppgår till hela 130 meter. Bron prefabriceras till stor del i Martinsons träbrofabrik och transporteras därefter till montageplatsen förberedd för el, vatten och avlopp. framåt. Tack vare samverkan med forskningssamhället är bron delfinansierad av EU-medel. Det vi främst vill veta är hur bron rör sig med tanke på vindlasterna. Vi ska även utveckla mätmetoder för att kontinuerligt kunna övervaka broars tillstånd, säger Anders Gustafsson, forskare på SP Trätek. Borås lär amerikaner ta hand om avfall Amerikanska Savannah har ett stort intresse för Borås sätt att ta hand om sitt avfall och ett avtal om samarbete över Atlanten är nära. sopor De har ett oerhört stort intresse för vår modell, de har resurser och vilja att samarbeta med oss, säger Ulrik Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås. staffan ljung En delegation från Borås besökte Savannah, Georgia, i somras. Då presenterade man Borås arbetssätt där hushållsavfall rötas till fordonsgas. I Savannah och i USA lever man med att lägga allt på tipp, en metod Borås övergav för 20 år sedan. Företrädare för Savannah bedömer att redan minskningen i material som måste läggas på tipp skulle göra det mödan värt att samarbeta med Borås. Sedan kommer energin i fordonsgasen som grädde på moset. I samverkan mellan Högskolan i Borås, SP, Borås Energi och Miljö AB och Borås stad erbjuds nu svenskt kunnande till amerikanerna. För oss kan intresset från USA vara inledningen till spännande samarbeten och uppdrag i framtiden, säger Jessica Magnusson på SP. skiss Martinsons 6 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

7 15 doktorander ska utbildas i ett EU-projekt, PowTech ITN, om pulverteknik som koordineras av SIK. Större kunskaper om pulver kan ge vinster när det gäller ekonomi och miljö. AstraZeneca, Nestlé, Santa Maria, Chalmers och YKI finns bland projektdeltagarna. Ny ekonomidirektör hos SP SP har från och med den 9 augusti en ny ekonomidirektör Stefan Liljedahl. Närmast kommer han från Husqvarna där han haft rollen som CFO (Chief Financial Officer) för bland annat alla säljbolag i Europa. Stefan Liljedahl Waste Refinery växer E.ON Värme, Sysav Utveckling och Luleå tekniska universitet, avdelningen för avfallsteknik, är nya samarbetsparter till Waste Refinery, som är ett nationellt kunskapscentrum för optimal resurshantering av avfall. Mer på wasterefinery.se. FoU-stöd Små och medelstora företag i Västra Götaland kan få extra stöd. Anmäl ditt företag senast 31/10. Se Uppsving för P-märkt fjärrvärme Nu utökas antalet P-märkta fjärrvärmecentraler för flerbostadshus på den svenska marknaden. Armatec är det andra företaget som får sätta SPs kvalitetsmärke på sina produkter. energiteknik SP har P-märkt fjärrvärmecentraler för småhus i tio år. Sedan en tid finns också möjlighet för tillverkare att certifiera centraler för flerbostadshus. NordIQ var först ut och nu har även Armatec fått en serie produkter provade, granskade och P-märkta. Det här betyder att det finns två fabrikat att välja på om man vill ha en P-märkt fjärrvärmecentral för flerbostadshus. Två alternativ breddar marknaden och gör det lättare för fjärrvärmeföretagen att ställa krav på P-märkning vid upphandling, säger Anna Boss på SP. P-märkningen innebär en standardisering, vilket säkerställer kvaliteten och gör det lättare att jämföra alternativen. En köpare kan välja mellan ett antal storlekar i en serie och behöver inte bygga unika centraler för olika hus. En märkning ger också tillverkaren konkurrensfördelar. Ett ultraljudsbaserat mätsystem, UVP-PD, är nu på plats hos Danisco i Danmark. mätsystem Tekniken, som är utvecklad på SIK av Johan Wiklund, sitter i företagets avancerade Oil s and Fats pilotanläggning. Mätsystemet ska främst användas för att öka förståelsen kring nya fettbaserade produkter och deras egenskaper, produktutveckling och för att övervaka och styra kristallisationsförlopp. Anna Boss och kollegan Markus Alsbjer under provningen av Sveriges första P-märkta fjärrvärmecentral för flerbostadshus som 2008 gick till företaget NordIQ. Armatec är det andra företaget som får sätta SPs kvalitetsmärke på sina produkter. Det är ett enkelt sätt att visa att produkterna uppfyller uppsatta kvalitetskrav, säger Anna Boss. Det är branschföreningen Svensk Fjärrvärme som sätter kraven på funktion. SP provar produkterna, granskar dokumentationen och kontrollerar tillverkningen löpande. Resultaten från provningar presenteras på Svensk Fjärrvärmes webbplats (www.svenskfjarrvarme.se). Certifieringen synliggörs genom märkning av produkterna med SPs P-märke tillsammans med Svensk Fjärrvärmes fjärrvärmesymbol. Danisco mäter med ultraljud staffan ljung Danisco vill även använda tekniken för att kunna mäta in-line, direkt i processlinjen samt i realtid. Det finns ingen annan teknik som tilllåter detta, förklarar Johan Wiklund. UVP-PD är en avancerad form av tubviskosimeter där två tekniker kombineras, Ultrasound Velocity Profiling och Pressure Difference. Några fördelar är att man mäter i realtid, i processlinjen och kan följa snabba förlopp, till exempel kristallisation. Därmed kan man också styra sin process. staffan ljung foto Sofia Sabel oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 7

8 medicinteknik Söker svaret på Alzheimers gåta Vilken betydelse har kolesterol för uppkomsten av Alzheimers sjukdom? En forskargrupp, där SP finns med, söker svaret på frågan. Med hjälp av ett kemiskt mikroskop, så kallat TOF-SIMS, tar man fram bilder av hur olika ämnen finns fördelade i hjärnvävnad. Rönen kan hjälpa till att öka förståelsen för hur den fruktade sjukdomen uppstår. text staffan ljung foto dick gillberg Med hjälp av TOF- SIMs-mikroskopet kan Peter Sjövall ta fram bilder med en upplösning ned till en tiotusendels millimeter. Peter Sjövall, adjungerad professor och forskare på SP, och hans kollegor har i tidigare projekt använt laboratoriemöss för att studera hur utbredningen av fetter, lipider, förändras i hjärnvävnad vid olika stadier av Alzheimers sjukdom. Nu har de även fått tillgång till mänskliga hjärnor. Det rör sig om mycket små delar av organ som donerats till forskning. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens. I dag är cirka 15 miljoner människor världen över berörda av sjukdomen. År 2050 beräknas cirka 25 procent av västvärldens befolkning vara äldre än 65 år. En tredjedel av dessa kommer troligtvis att drabbas av Alzheimers sjukdom. Hjärnvävnaden förtvinar Peter Sjövall berättar att kännetecknande för sjukdomen är förekomsten i hjärnan av små klumpar som består av en speciell substans, så kallad amyloid-beta peptid (Aβ). Dessa Aβ-partiklar har en nedbrytande effekt på omgivande nervceller. Vid långt utvecklad sjukdom kan vissa delar av hjärnan innehålla stora mängder av sådana klumpar, så kallade plack, som kan vara upp till några tiondels millimeter stora. Den omgivande hjärnvävnaden kan vara synbart förtvinad. Forskningen kring Alzheimers sjukdom är i dag omfattande och Sverige har en framstående position. Arbetet är dels inriktat på att hitta terapier för att avlägsna Aβ-partiklarna i hjärnan och därmed bota symptomen av sjukdomen och dels på att förstå mekanismen för bildandet av Aβpartiklarna. Ökade kunskaper kan leda fram till terapier (medicinering) eller livsstilsförändringar, exempelvis diet, motion och att sluta röka, som kan försena eller minska risken att sjukdomen bryter ut. Vi ska studera möjliga mekanismer för bildandet av Aβ-partiklar genom att kombinera TOF- SIMS med andra mikroskopitekniker och även genom att utveckla nya metoder. Med hjälp av dessa kan vi samtidigt undersöka en stor mängd olika biomolekyler, främst proteiner och lipider, i Alzheimer-vävnad, säger Peter Sjövall. Kolesterol fyller viktig funktion En mängd övertygande forskningsresultat tyder på att bildandet av Aβ-plack i hjärnan är kopplat till processer som styr transport av kolesterol och lipider. Kolesterol fyller en viktig funktion i hjärnan, bland annat i myelinskidorna som omger och isolerar nervcellernas utskott, axoner, där nervimpulserna fortplantas. Transporten av kolesterol till olika strukturer i hjärnan är dock komplex och sker i form av små partiklar (lipoproteiner) som kontrolleras av en mängd speciella transportproteiner. Man tror i dag att lipoproteiner även transporterar Aβ och därmed påverkar bildandet och eli- 8 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

9 Flytande kväve använder Peter Sjövall för att kyla ner biologiska prover till mycket låga temperaturer. minering av Aβ-partiklar, men det är oklart hur detta sker. Även lipider, till exempel triglycerider och sulfatider, tros vara inblandade i dessa transportprocesser och bildandet av Aβ-partiklar. Värdefull kunskap För att öka kunskapen kring kopplingen mellan Alzheimers sjukdom och transport av kolesterol och lipider i hjärnan tycker Peter Sjövall att det vore mycket värdefullt om man kan ta fram kunskap om hur de inblandade biomolekylerna, det vill säga kolesterol, olika proteiner och lipider, är lokaliserade i området kring Aβ-partiklarna. I tidigare studier har man främst studerat olika ämnen i hjärnvävnad utan möjlighet att lokalisera dessa till speciella strukturer. Med hjälp av vår teknik analyserar vi både vilka ämnen som finns i vävnaden och var i hjärnan de är koncentrerade, till exempel relativt Aβ-partiklarna, säger han. Förutom SP och Karolinska Institutet deltar även forskare från Chalmers och Linköpings Universitet i arbetet. n fakta Högenergetiska joner bombarderar ytan TOF-SIMS (time-of-flight secondary ion mass spectrometry)-tekniken bygger på att molekyler på provets yta slås ut av högenergetiska joner som bombarderar ytan. Olika molekyler ger upphov till olika toppar i ett masspektrum. Genom att svepa den fokuserade jonstrålen över provytan kan bilder genereras som visar utbredningen av specifika ämnen på ytan. Bilder med en upplösning av ned till en tiotusendels millimeter kan uppnås, vilket är tillräckligt för att observera inre strukturer i enskilda celler. kontakt +46 (0) oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 9

10 Flygplan och vindkraftverk har stora problem med isbildning på vingar och rotorblad. Is bildas när fuktig luft kondenserar på den kallare ytan. För att få bort isen används dyra eller miljömässigt tveksamma metoder som glykol och uppvärmning av vingblad. En alternativ lösning på problemet finns i naturen. Fjärilsvingar och många växtblad har en yta som är extremt vattenavvisande. Ytan är superhydrofob. Naturens mest kända superhydrofoba yta är lotusblommans blad. Regndroppar som faller på ett lotusblad rinner av utan att ytan blir fuktig. Superhydrofob (grekiska): hydro = vatten, fobi = skräck. Man påvisar superhydrofobitet genom att en liten vattendroppe bildar en pärla på ytan och mycket enkelt rullar av. Tjock kompakt is med stor tät anläggningsyta som sitter fast hårt. Bollar av is med mindre kontaktyta. Isen lossar lättare. vattendroppe is vattendroppe is Konventionell yta Vattenmolekyler är bundna i hexagonala (sexkantiga) kristaller som kan växa i olika makrostrukturer. Hur hårt isen fastnar på vingen avgörs av isens densitet, det vill säga hur mycket luft isen innehåller. Superhydrofob yta Om vingar och rotorer till flygplan och vindkraftverk byggs med en superhydrofob yta bildas en mikrostruktur som ger extrem vattenavvisning och som även gör det svårt för isen att fästa. 10 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

11 Isen hindras att fästa kemiteknik Nedisning orsakar problem för flygplan, vindkraftverk och värmeväxlare. Dagens metoder med uppvärmning och kemiska behandlingar är dyra, ineffektiva och påfrestande för miljön. Med hjälp av nanoteknik kan man skapa ytor där isen inte fäster. Tekniken utvecklas nu i projektet TopNano. text staffan ljung grafik martin gradén Nedisning är ett stort bekymmer inom flygindustri, vindkraft och för värmeväxlare (is sänker maskinernas verkningsgrad). Så mycket som 15 procent av vindkraftkapaciteten kan falla bort till följd av nedisning och dyra installationer för att elektriskt värma rotorbladen. Is är ett problem speciellt för vindkraftverk i fjällen. Förutom att hämma elproduktionen kan det i värsta fall skada turbinen eller få den att stoppa. Flygplan avisas regelbundet med hjälp av en varm blandning av glykol och vatten. Proceduren är ganska enkel men medför vissa miljöproblem, bland annat orsakar glykolspill syrebrist i vattendrag. Enligt Luftfartsverket samlas i dag dock cirka 80 procent av all använd glykol upp. För flygplan kan effekterna av nedisning bli rent katastrofala, men i vanliga fall som mest orsaka förseningar, säger Agne Swerin på YKI, projektkoordinator för TopNano. Ytorna måste vara robusta Han berättar att det finns många olika tekniker att välja bland när det handlar om att konstruera superhydrofoba ytor. Det är inte där den stora utmaningen finns för forskarna. Det viktiga är att kunna skapa ytor som är kemiskt och mekaniskt robusta och klarar att stå emot smuts och nedslitning även efter flera års användning i tuffa miljöer. Vi ska utveckla ett par olika koncept och testa dem, säger Agne Swerin. Han hoppas också att de tillämpningar som tas fram i projektet även kan bli till nytta när det gäller exempelvis kraftledningar och fartyg som ofta blir nedisade med olyckor och ekonomiska konsekvenser som följd. YKI, Ytkemiska Institutet i Stockholm, leder projektet som har industrideltagare från fyra nordiska länder, bland andra Saab Aeronautics, Vestas, Vattenfall och Akzo Nobel. Den totala budgeten är på närmare 38 miljoner kronor. Det är väldigt glädjande att det blir ett samnordiskt forskningsprojekt inom detta område, som dessutom spänner över flera mycket viktiga och samhällsbärande funktioner för de nordiska länderna, säger Eduardo Figueroa Karlström på Saab Aeronautics i Linköping som är en av initiativtagarna till projektet och ordförande i projektgruppen. Tar vara på vintrarna Den svenska forskningen i projektet, utförd av YKI, Kungliga Tekniska Högskolan och SP, fokuserar på utveckling av robusta superhydrofoba ytor och analyser med ytspektroskopi. Finska VTT står för expertis om isens fysik. Aarhus Universitet i Danmark och deras inano-center arbetar med att efterlikna naturens sätt att förhindra nedfrysning i celler. Projektet är treårigt men vi startar så snart det går under hösten 2010 eftersom det är viktigt att hinna med så många vintersäsonger som möjligt för olika typer av utomhustester, säger Agne Swerin. n fakta TopNano är ett samnordiskt forsknings projekt som finansieras av Toppforskningsinitiativet och administreras av Nordisk InnovationsCenter (NICE). Toppforskningsinitiativet (TFI) är en stor nordisk forsknings- och innovationssatsning för klimat, miljö och energi. TFI finansieras med 50 miljoner euro under fem år och är uppdelat i sex områden, TopNano-projektet är en del av delprogrammet Energieffektivitet med nanoteknologi. kontakt +46 (0) oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 11

12 fordonsteknik 12 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

13 på väg mot säkrare elbilar Vad händer med batteriet om en elbil krockar? Den frågan söker SP svaret på inom ramen för Blixt-projektet som samlar en rad aktörer i svensk fordonsindustri. Tillsammans sätter de fart på elbilsutvecklingen. text staffan ljung foto dick gillberg oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 13

14 fordonsteknik Ett batteri till en elbil innehåller väldigt mycket energi. Dessa krafter får inte släppas loss fritt. Ingvar Karlson Blixt-projektet kan beskrivas som ett unikt samarbete med dubbla syften: att skynda på och möjliggöra en svensk elbilsproduktion och att öppna nya möjligheter för svenska underleverantörer att göra affärer. Saab Automobile, SP och Innovatum Teknikpark i Trollhättan är några av deltagarna. Sommaren 2009, under Almedalsveckan på Gotland, kunde man visa upp ett första konkret resultat: En elbilsprototyp, baserad på en konverterad Saab 9-3 cabriolet. Samtidigt godkändes projektet av Energimyndigheten inom programmet Fordonsstrategisk forskning och Innovation (FFI), statens satsning på fordonsforskning. Kräver mindre resurser Grundidén med Blixt var inte att utveckla helt nya elfordon. Tanken är i stället att ta en befintlig, fungerande bil, en Saab 9-3, och ersätta dess konventionella förbränningsmotor med en eldriven motor och tillhörande batterier och drivlina. Finessen är att det kräver betydligt mindre resurser, både ekonomiskt och tekniskt, än vad det hade gjort om man gått den långa vägen med utveckling av en helt ny elbil. Ytterligare ett plus är att Blixt-bilen har en modern design som tilltalar många, säger Lillemor Lindberg, projektkoordinator på Innovatum. Electroengine in Sweden, en av Blixt-deltagarna, har utvecklat ett konverteringskit som möjliggör uppgradering av drivlinan på befintliga bilar till en ren elbil. Lillemor Lindberg är projektkoordinator på Innovatum som finns i Trollhättan. Nya typer av risker Tanken är att projektet ska bygga och analysera testbilar samt ta fram ett beslutsunderlag för en tänkt serieproduktion. Som konkret leverans i projektet har byggts en så kallad demonstrator (läs: Saab 9-3 cabriolet) som kan utvärderas och fungera som beslutsunderlag. En viktig fråga när det gäller elbilar är att säkerhetsriskerna skiljer sig från de risker man har i konventionella fordon. Nya testmetoder behöver utvecklas för att man ska klara kraven på säkerhet. Batteriet har en mycket viktig roll i en elbil. Det ska gärna gå lätt och snabbt att ladda, det ska kunna lagra så mycket energi att bilen kan köras 14 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

15 Demonstratorn, en Saab 9-3 cabriolet, är ursprungligen en dieselbil som byggts om tll eldrift. Ren kraft. En elmotor har mycket hög verkningsgrad vilket innebär lägre miljöpåverkan jämfört med fossildrivna bilar. åtminstone 7 8 mil och det ska, om möjligt, inte innehålla farliga eller giftiga ämnen eller ge upphov till sådana. Det får heller inte vara riskabelt om bilen krockar eller råkar ut för andra incidenter. Brett batterikunnande Enligt Peter Leisner, chef för SPs elektronikenhet och en av projektdeltagarna i Blixt, är ingenjörerna ute på något av jungfrulig mark när det gäller undersökningar av riskerna med batterier till elfordon. Det finns inte särskilt många studier gjorda någonstans i världen på området. Men vinsterna för industrin med nya rön är tydliga. Större kunskaper gör att biltillverkarna lättare kan utveckla elbilar som är säkra och tillförlitliga, konstaterar Peter Leisner. På SP finns brett kunnande om batterier och dessa kunskaper har kommit väl till pass i Blixtprojektet. Under hösten 2009 utfördes en rad tester på litiumjon-batterier, som är den vanligaste typen av batterier som används till elfordon, berättar Ingvar Karlson, ingenjör på SP. Ett batteri till en elbil innehåller väldigt mycket energi. Dessa krafter får inte släppas loss fritt om något oförutsett skulle hända. Batteriet håller dessutom höga spänningsnivåer, vilket också kan utgöra en säkerhetsrisk. Kemiska riskbedömningar I SPs laboratorier har batterierna brand- och krockprovats. Vilka partiklar och gaser släpps ut vid en brand? Hur ser själva brandförloppet ut och vilka är explosionsriskerna? Vad händer när batteriet träffas av yttre krafter vid en kollision? Det är några av frågorna som legat till grund för undersökningarna. Batterierna har även utsatts för kortslutningstester där man studerat vad som händer när batteriet pressas samman vid en olycka. Kemiska riskbedömningar finns också med. Där studerar vi vilka kemikalier som kan tänkas skada omgivningen, säger Ingvar Karlson. Projektet fortsätter Blixt-projektet följs nu av ZE SAAB 9-3 ett demoprojekt som stöder det nationella målet om elfordon (14 procent av personbilsflottan) till år 2020 som en rad svenska aktörer har sett som möjligt. Projektet ska ta fram tio testfordon och 70 fordon i testflotta för bredare prov. Bilarna ska vara konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv och uppfylla Saabs krav på kundnytta i premiumklass. Följande parter ingår: Saab Automobile, Boston- Power, Electroengine Sweden, Innovatum Teknikpark och Power Circle. Projektet har beviljats stöd från Energimyndigheten på 86 miljoner kronor. Det totala projektet uppgår till 217 miljoner kronor. Projektet löper från 1 november 2009 till utgången av n fakta Den totala projektbudgeten för Blixt är cirka 24 miljoner kronor. Energimyndigheten, Vinnova och Trafikverket, inom ramen för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI), bidrog med ungefär 10 miljoner kronor. Projektdeltagare: Innovatum Teknikpark (projektägare), Electroengine in Sweden, Saab Automobile, ETC Battery and FuelCells Sweden, BEVI och SP. Deltagarna har också samarbetat med Power Circle. kontakt +46 (0) (0) oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 15

16 Ett nytt alternativ för byggbranschen. Annica Pilgård har tittat närmare på varför rötsvampen kapitulerar när den ställs inför furfurylerat trä. Hon har även studerat eventuella skadliga ämnen. 16 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

17 porträttet Doktor på hållbart och miljösmart trä Modifierat trä kan revolutionera byggindustrin. Trendriktigt och motståndskraftigt mot nedbrytning är det ett miljövänligt alternativ till ädelträ och trä behandlat med traditionella träskyddsmedel. Annica Pilgård på SP har studerat hur det fungerar. Det är fuktigt i jorden där träproven är nedstuckna. Ett lätt regn, en föraning om höstens stormar, har dragit förbi. Som lekman ger man inte de korta trästavarna alltför höga odds för fortbestånd stavarna kommer snart ha murknat, brutits ned. Ändå kommer de stå där, opåverkade, även nästa år. Och året efter det. Fingranskar metoderna Det finns en rad olika metoder att modifiera trä för att göra det mer beständigt. Men det är lite känt vad som gör att de fungerar. Annica Pilgård har valt att koncentrera sin forskning på furfurylerat trä en process som varit känd sedan 1960-talet men inte använts kommersiellt förrän i början av 2000-talet. Jag har tittat på de mekanismer som gör att furfurylerat trä kan motstå angrepp av rötsvamp. Jag har också tittat på förekomsten av eventuellt skadliga ämnen i lakvatten från furfurylerat trä. Målet är ju en produkt som inte bryts ned men samtidigt inte är skadlig för närmiljön. text jörgen tiger foto dick gillberg Nu är hon den ledande experten på ämnet. I juni i år la hon fram sin doktorsavhandling på institutionen för Bygg- och miljöteknik vid Chalmers i Göteborg. På plats i Norge Arbetet har gjorts i samverkan med bland andra Norsk Institutt for Skog og Landskap i Ås utanför Oslo. En del av forskningen har Annica också genomfört på plats i Norge. Det betydde mycket att komma till Norge för att fortsätta min forskning. Dels kunde jag fokusera på molekylärbiologin, dels fanns det kollegor som arbetade med liknande forskning. Naturen lockade Ofta var det långa dagar på institutet. Samtidigt lockade naturen utanför Oslo till utflykter, skidåkning och att gå på tur. Resultatet blev snart ett sammansvetsat gäng på forskningsavdelningen. Exempelvis ligger skidområdet Tryvann endast sju minuter bort från skogsinstitutet. fakta Annica Pilgård Ålder: 32; Bor: Borås; Familj: Pojkvän och hunden Tigra, en rottweilertik; Intressen: Vandra i naturen, gärna berg och fjäll. Skidåkning. Umgås med vänner. Teckning; Dold talang: Restaurera gamla möbler; Aktuell: Har doktorerat på Chalmers Tekniska Högskola, 4 juni. Fungal degradation patterns and toxicity of furfurylated wood oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 17

18 porträttet foto kebony Träprover på rad. Rötsvampar i odling. Lämnat obehandlat kommer det furfurylerade virket att övergå till silvergrått. I mitt arbete kunde jag peka på att ett steg i tillverkningsprocessen hade stor betydelse för vilka ämnen som kommer ut i lakvattnet Annica Pilgård Jag fick snabbt många goda vänner. Vi jobbade enskilt med våra projekt, men kunde ändå stötta varandra. Det gjorde arbetet mycket lättare. tar med tester av ekotoxikologi. I mitt arbete kunde jag peka på att ett steg med vakuumtorkning i tillverkningsprocessen hade stor betydelse för vilka ämnen som kommer ut i lakvattnet. Trycket på regnskogen minskar Annicas forskning visar att lakvattnet har väldigt låg toxikologisk effekt. Men det har fler fördelar, påpekar hon. En större användning av modifierat trä kan minska trycket på exotiska träslag från regnskogen. Och som alternativ till växthusgasintensiva material som betong och aluminium i byggindustrin är det också klimatsmart. Intressanta genförändringar Nu hoppas Annica att kunna studera vidare i ämnet. Hon vill bland annat göra en djupdykning i rötsvampars genuttryck. När rötsvampen råkar på hårt motstånd som furfurylerat trä försöker den ändra på sin metabolism för att ändå lyckas med nedbrytningen. Lär vi oss hur svampen gör detta så har vi nyckeln till att ännu effektivare förhindra angrepp. n Tillverkningen gör skillnad Annica har haft två infallsvinklar på arbetet i sin doktorsavhandling. Dels att finna en större kunskap om varför furfurylerat trä fungerar, dels att kontrollera vilken påverkan lakvattnet från det modifierade virket har på mikroorganismer. Bland annat har hon studerat om skillnader i tillverkningsprocessen kan medföra ytterligare förbättringar för miljön. Det är inte så ofta man studerar båda sidor samtidigt, men det är viktigt att få med alla förändringar i tillverkningsprocessen när man arbefakta Furfurylerat trä: Metoden att behandla trä med furfuryalkohol har varit känd sedan 1960-talet. Det behandlade virket får en god motståndskraft mot biologisk nedbrytning. Samtidigt får det en mörk finish som om det lämnas obehandlat övergår i en silvergrå patina. Tillverkning av furfurylerat trä sker bland annat i Norge. Virket är Svanenmärkt och certifierat av FSC, Forest Stewardship Council. 18 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

19 brandsäkerhet Säkrare tunnelbana Hur kan man minska risken för bränder i tunnlar? Hur påverkas människor vid brandolyckor? Två av frågorna som ska besvaras i forskningsprojektet Metro där bland annat tre tunnelbanevagnar eldas upp. text staffan ljung Haukur Ingason på SP forskar om bränder i tunnlar och är en av Metros vetenskapliga ledare. Han berättar att syftet med projektet är att få fram underlag som kan användas för att göra undermarksanläggningar, exempelvis tunnlar och T-banestationer, säkrare. Risk för attentat De tunnelbränder som har inträffat de senaste åren visar att en brand kan få både stora och ödesdigra konsekvenser. Samtidigt måste vi tänka på att det finns risker för medvetna attentat, som till exempel det som inträffade i London I Metroprojektet tar vi därför hänsyn även till anlagda bränder och explosioner, säger Haukur Ingason. En hel del av de praktiska brandförsöken ska genomföras i en 400 meter lång före detta järnvägstunnel norr om Karlstad. Bland annat ska tre tunnelbanevagnar eldas upp. Vi vill studera både vad som händer inne i ett brinnande tunnelbanetåg och i fullt utvecklade bränder i tunnelmiljö. Olika antändningskällor finns med i de scenarier vi planerar för. Studerar räddningsinsatser Metro är ett så kallat interdisciplinärt projekt. I klartext betyder det att forskare från olika ämnesområden samarbetar. Genom att projektet omfattar allt från människors beteende vid utrymning till brandsimulering och brandförsök får man fram en heltäckande bild av säkerheten. Studier av räddningsinsatser finns också med, vilket innebär att inte bara allmänhetens utan även räddningstjänstpersonalens situation beaktas. Vi har också med Storstockholms lokaltrafik i projektet. Det innebär att det finns mycket goda möjligheter att införa konkreta forskningsresultat direkt i Stockholms tunnelbana för att höja säkerheten där, säger Haukur Ingason. n fakta Metroprojektet genomförs i samarbete mellan Mälardalens högskola, Lunds tekniska högskola, SP, FOI, Högskolan i Gävle, Försvarshögskolan, Fortifikationsverket, Storstockholms brandförsvar och Storstockholms lokaltrafik. Totalt satsas 19 miljoner kronor under åren 2010 till kontakt +46 (0) foto Storstockholms lokaltrafik Tack vare att SL medverkar i Metroprojektet finns det goda möjligheter att snabbt införa säkerhetshöjande resultat från forskningen. oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 19

20 materialteknik Skum som har framtiden för sig Många tänkbara tillämpningar öppnar sig för cellulosakompositer som tillverkas av miljöanpassade, nedbrytbara råvaror. På SIK studerar man material och produktionstekniker tillsammans med skogsföretaget Södra Cell. text staffan ljung foto dick gillberg Här provas kompositens egenskaper ur hållfasthetssynpunkt. Isolermaterial till hus, stötdämpning till cykelhjälmar, rumsavskiljare Cellulosakompositer har många tänkbara användningsområden. På SIK jobbar Emma Levenstam Bragd med att tillverka kompositer i en skumningsprocess med råvaror från skog och jord som huvudsakliga ingredienser. Finessen är att dessa råvaror är både billiga och lätta för naturen att bryta ner, säger hon. Lätt och formstabil Kompositmaterialet som Emma arbetar med tillverkas genom att man låter en massa som består av stärkelse, cellulosafibrer och vatten bakas mellan två varma plattor. Resultatet blir en skummad platta som påminner lite om riskakor eller frigolit till utseendet. En av fördelarna med en skummad produkt är att den blir relativt formstabil samtidigt som den väger lite. Genom att variera vattenmängden och fiberhalten samt att tillsätta mjukgörare kan man åstadkomma olika egenskaper hos materialet, förklarar Emma. Det finns flera sätt att producera skum på. Extrudering är den vanligaste tekniken, både i industrin och i forskningslabben. Den innebär att man formar material genom att pressa det igenom en profilgivande öppning eller munstycke. Det finns flera fördelar med extrudering. Den viktigaste är att det är en kontinuerlig process, vilket är en förutsättning för att den ska kunna användas i industrin. Bättre vattentålighet önskas Det återstår en hel del forsknings- och utvecklingsarbete när det gäller att optimera de fysiska och mekaniska egenskaperna hos skumprodukter. Ett praktiskt exempel är att skummen inte tål vatten i någon större utsträckning. Det här är förstås något som forskarna arbetar med. Egenskaperna kan till exempel förbättras genom att man blandar stärkelsen med traditionella polymerer. Emma Levenstam Bragd berättar att det finns mer miljöanpassade tillsatsämnen att jobba med. I stället för de traditionella polymererna kan nedbrytbara polymerer som PLA (polylactic acid) användas. Nackdelen är att de fortfarande är ganska dyra. Men med större tillverkningsvolymer sjunker förhoppningsvis priserna. n kontakt +46 (0) fakta Ett skum definieras som ett material som utgörs av en kontinuerlig matris, bestående av ett fast eller flytande material, som omger en gasfas. Genom att kombinera dessa två faser kan ett material erhållas som presterar bra samtidigt som dess massa är liten. 20 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

21 Emma Levenstam Bragd tillverkar kompositmaterialet i en process där stärkelse, fibrer och vatten bakas mellan två varma plattor ungefär som våfflor! oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 21

22 noterat bildskatt räddas åt framtiden I Lantmäteriets flygfotoarkiv i Gävle finns cirka 1,2 miljoner bilder tagna över Sverige. De har fotograferats från slutet av 1920-talet fram till 2006 då man övergick till att spara bilderna digitalt. Nu vill man rädda bildskatten åt kommande generationer. SP har fått i uppdrag att bedöma kvaliteten på det omfattade arkivet av flygfotonegativ. Vi har granskat delar av det analoga materialet med avseende på skador och slitage som kan ha orsakat informationsförluster eller kommer att göra det på sikt. I uppdraget ingick också att vi skulle ta fram förslag till fortsatta åtgärder, säger Margareta Antonsson på SP. Bilden från den pågående bärgningen av Regalskeppet Vasa utanför Kastellholmen i Stockholm är en av drygt en miljon bilder som finns i Lantmäteriets arkiv i Gävle. foto lantmäteriet Forskare blir professor Thomas Svensson, till vardags forskare inom hållfasthet och konstruktion på SP, har utsetts till adjungerad professor på Chalmers. Thomas specialområde är matematisk statistik. Han jobbar bland annat med att bestämma säkerhetsfaktorer för olika farkoster, som fartyg och lastbilar. Med hjälp av matematisk statistik kan man räkna fram hur starka konstruktionerna måste vara för att tåla de belastningar de utsätts för. Tjänsten innebär också att jag ska öka kontakterna med industrin och fungera som en länk mellan forskning och praktisk tillämpning, säger Thomas Svensson. Maskiningenjör belönad Ola Gustafsson, doktorand på SP, har belönats med John Ericssonmedaljen. Den delas varje år ut till 20 framgångsrika studenter på Chalmers civilingenjörs- och arkitektprogram. Ola examinerades från Chalmers maskinteknikprogram 2009 och uppvisade det bästa studieresultatet. Jag visste faktiskt inte att den här medaljen fanns, men det känns jätteroligt att bli uppmärksammad på det här sättet, säger Ola Gustafsson. Medaljen har delats ut till framgångsrika studenter på Chalmers sedan år Den instiftades till minne av den svenskamerikanska uppfinnaren och ingenjören John Ericsson. 22 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

23 sök nytt jobb på SP Vi växer och är ständigt på jakt efter drivande och kreativa medarbetare. Alla lediga tjänster läggs ut på under fliken Jobba hos oss. Om du inte hittar någon tjänst som passar eller om vi för tillfället inte har några lediga tjänster så är du välkommen att skicka en öppen ansökan med ditt CV bifogat till Aktuellt just nu: Ingenjör, mekanisk och klimatisk miljötålighet; kemist till SP Mått och Vikt; ingenjör fältkalibrering; mätingenjör. SMP söker besiktningsingenjörer till Gällivare, Hässleholm och Ljungby. Glafo söker flera engagerade och drivande personer med intresse för glasforskning. Forskare får karriärskjuts Josefina Lindqvist Hoffmann och Andra Dedinaite på YKI, Ytkemiska institutet, är två av 17 lovande kvinnliga forskare. Tack vare Vinnovaprogrammet Vinnmer får de upp till halva lönen betald för att etablera sig i en ledan de forskningsmiljö. Josefina Lindqvist Hoffman forskar om nya material och funktioner för stärkelse. Andra Dedinaite arbetar inom Intermat, YKIs kompetensplattform för utveckling av alternativ energiproduktion. Det här är hårt konkurrensutsatta anslag, så vi gläder oss oerhört, säger Peter Alberius, vd på YKI. FN slipper farligt bly Dag Hammarskjöldsmedaljen delas ut till personer som har omkommit när de arbetade för FNs fredsstyrkor. Medaljen har hittills tillverkats av blyhaltigt kristallglas som är lätt att polera. När FN nu ska upphandla nya medaljer tog man via UD hjälp av Glafo för att komma ifrån det miljöfarliga blyet. Många tror att det inte går att polera blyfritt glas, men det går visst! säger Marita Jansson på Glafo. Hon har skrivit en rapport med specifikationer som FN kan använda vid kommande upphandlingar av kristallglas. Värmepumpar hett ämne Det senaste inom forskning och teknikutveckling. Marknadstrender. Lagar och regler. Det är en del av innehållet i konferensen Heat Pumps The Solution for a Low Carbon World. Den hålls i Tokyo i maj Värmepumpar kommer att få en allt viktigare roll när det gäller att förse världen med koldioxidsnål värme och kyla. Vi räknar med att konferensen i Japan lockar de flesta ledande aktörerna på området, säger Monica Axell, värmepumpsexpert på SP som är med och arrangerar. Program och aktiviteter finns på 23 blev SPs placering när tidning en Ny Teknik och Sveriges Ingenjörer ställde frågan om vilken arbetsgivare inom teknik och IT som är populärast. Enkäten gjordes bland företag med mer än 100 civilingenjörer och nästan ingenjörer svarade. I undersökningen frågades vad som är viktigast på drömjobbet. Generellt är det utmanande och utvecklande uppgifter samt möjligheten att själv kunna utforma arbetet. 23:e plats tycker jag är ett rätt bra resultat. SPkoncernen kommer att växa rejält de närmaste åren och vi hoppas att den här rankingen blir till nytta i vårt rekryteringsarbete, säger Anita Olson, HR-director på SP. Webb enkäten gjordes i juni, och 189 företag rankades. Lysande temadag i Alingsås Är LED-lampor värda sitt pris? Vad väntar runt hörnet lägre priser eller bättre lampor? Det här hör till det som tas upp på en temadag om lysdiodbaserad belysning på Grand i Alingsås den 20 oktober. Dagen är fylld av presentationer från tillverkare, installatörer och användare. SPs ljusexperter delar också med sig av sina kunskaper om LED-baserade konsumentprodukter. Vi hoppas på en riktigt givande dag med många frågor och diskussioner, säger Per Olof Hedekvist på SP. Anmäl dig på SPs webbplats under fliken utbildningar. Temadagen arrangeras samtidigt som den årliga utställningen Lights in Alingsås. Läs mer om den på lightsinalingsas.se bild alingsås kommun oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 23

teknik;forskning Kundtjänst som sparar papper Klättrande barn Laserpekare märks med för låg effekt sid 5 Sojabönor möjlig gröda i södra Sverige sid 4

teknik;forskning Kundtjänst som sparar papper Klättrande barn Laserpekare märks med för låg effekt sid 5 Sojabönor möjlig gröda i södra Sverige sid 4 Sojabönor möjlig gröda i södra Sverige sid 4 Laserpekare märks med för låg effekt sid 5 Klättrande barn studerade sid 6 teknik;forskning Kundtidning från SP-koncernen Kundtjänst som sparar papper SCA Hygiene

Läs mer

NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008

NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008 Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2008 NY LAG HÖJER TEMPEN PÅ SP BETONG SKA BLI BRANDSÄKRARE DELEGATION avvärjer INGENJÖRSBRIST INGVAR SAHLIN ARKITEKT UTAN GRÄNSER Vem ångrar sina teknikstudier?

Läs mer

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS

TEMA ETANOL PROVNING FORSKNING NUMMER 2 2006 NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS Aktuellt från SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING NYTT CENTER FÖR TRÄFORSKNING TEKNOLOGERNA VÄLJER SP ENERGIRENOVERING AV HUS NUMMER 2 2006 TEMA ETANOL LÄS OM RISKERNA OCH

Läs mer

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA Aktuellt från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA NUMMER 3 2006 FÖLJ MED OFF

Läs mer

RÄTT KLIMAT FÖR MAT? TEKNIK FORSKNING ÖK ANDE INTRESSE FÖR KLIMATMÄRKTA LIVSMEDEL NUMMER 2 2007

RÄTT KLIMAT FÖR MAT? TEKNIK FORSKNING ÖK ANDE INTRESSE FÖR KLIMATMÄRKTA LIVSMEDEL NUMMER 2 2007 Aktuellt från SP TEKNIK FORSKNING KOLDIOXIDFRIA MIL ÄR PÅ VÄG AGRODIESEL GER RENARE LUFT FORSKNING I ATMOSFÄREN NUMMER 2 2007 RÄTT KLIMAT FÖR MAT? ÖK ANDE INTRESSE FÖR KLIMATMÄRKTA LIVSMEDEL Innovation

Läs mer

SP I NY FÖRPACKNING TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2006 TEMA: FÖRPACKNINGAR SP RIGGAR FÖR BÄTTRE VÄRME LAG ATT CYKLA SÄKRARE SÅ BRINNER DET I DIN BUTIK

SP I NY FÖRPACKNING TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2006 TEMA: FÖRPACKNINGAR SP RIGGAR FÖR BÄTTRE VÄRME LAG ATT CYKLA SÄKRARE SÅ BRINNER DET I DIN BUTIK Aktuellt från SP TEKNIK FORSKNING NUMMER 4 2006 SP I NY FÖRPACKNING TEMA: FÖRPACKNINGAR SP RIGGAR FÖR BÄTTRE VÄRME LAG ATT CYKLA SÄKRARE SÅ BRINNER DET I DIN BUTIK Nytt ansikte för SP vid årsskiftet! SP

Läs mer

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2012. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2012 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Vd:s kommentar 6 Detta är SP 8 SP-koncernens strategi för tillväxt 2012 2014 10 SP:s affärsområden 12 Verksamhet

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

Chalmers årsberättelse 2012 Årsberättelse och årsredovisning

Chalmers årsberättelse 2012 Årsberättelse och årsredovisning Chalmers årsberättelse 2012 Årsberättelse och årsredovisning 2012 1 Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur

Läs mer

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Årsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Årsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Året i korthet 3 SP forskning och innovation i samverkan 4 VD-ord 6 SPs strategi för hållbar tillväxt 8 Omvärld och marknad 10 SPs affärsområden

Läs mer

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch

DRIV KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG. Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch DRIV ETT MAGASIN FRÅN JTI INSTITUTET FÖR JORDBRUKS- OCH MILJÖTEKNIK #2.2013 KUNSKAP PÅ EXPORT GYNNAR FÖRETAG Kvalster i stället för kemikalier Nya lösningar för het hästbransch nyheter Glass från svensk

Läs mer

På jakt efter nya biomarkörer

På jakt efter nya biomarkörer f o r s k n i n g i n n o v a t i o n t i l l v ä x t #3 juni 2007 nytt Maximal styrka i minimal motor Energiforskning som erövrar havets krafter Miljöforskning kräver systemtänkande På jakt efter nya

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen.

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen. värmerapporten 2013 innehållsförteckning Fjärrvärmen som samhällsbyggare 13 Trender i Sverige 17 Aktuell forskning 20 Vision förflyttning framtid 24 Goda exempel 26 Hälften av svenskarna vet inte vad den

Läs mer

Året i korthet. Innehåll

Året i korthet. Innehåll Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 2 Året i korthet 3 VD:s kommentar 4 Detta är SP 6 Vision, affärsidé och strategi 8 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö 12 Energi och miljö 14 Bygg, anläggning

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt

Har medicin för läkemedelsindustrin. nytt forskning innovation tillväxt #3 juni 2009 nytt Ordförandeskapet lyfter svensk forskning Flaggskepp ska göra Östersjöregionen ledande Årskonferens i möjligheternas tecken Har medicin för läkemedelsindustrin

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem

Det oupptäckta. Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Det oupptäckta Om hur innovation löser samhällsproblem Ansvarig utgivare: Cecilia Driving, RISE Holding Textproduktion: Gullers Grupp och RISE Holding

Läs mer

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former

Miljöfokus ger SKF energi. Standarder bas i global expansion. Standard Magazine. KTH skapar framtidens material. Bygg unika former STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 3 September 2013 Pris 65 kr 14 sidor om konstruktion och tillverkning FORSKNING KTH

Läs mer

ROADS VÄRSTA SANDLÅDAN/20 BETONGFABRIKEN ERSÄTTER GRUS MED BERG /6 BLOMMANDE VÄGKANTER KRÄVER SÄRSKILD SKÖTSEL /9 ASFALT SOM ENERGIKÄLLA /12

ROADS VÄRSTA SANDLÅDAN/20 BETONGFABRIKEN ERSÄTTER GRUS MED BERG /6 BLOMMANDE VÄGKANTER KRÄVER SÄRSKILD SKÖTSEL /9 ASFALT SOM ENERGIKÄLLA /12 ROADS 3 2008 TIDNINGEN OM BALLAST OCH BELÄGGNING VÄRSTA SANDLÅDAN/20 BETONGFABRIKEN ERSÄTTER GRUS MED BERG /6 BLOMMANDE VÄGKANTER KRÄVER SÄRSKILD SKÖTSEL /9 ASFALT SOM ENERGIKÄLLA /12 ROADS 3 2008 1 ROADS

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

utblick Lyxkryssarens flygande öga

utblick Lyxkryssarens flygande öga utblick En 2 15 ny tidning från ABB Sverige Lyxkryssarens flygande öga Kampen mot klockan 14 På 15 år ska Göteborg Energi göra staden oberoende av fossilt bränsle Solen visar vägen 20 Alla är överens om

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

Vision om säkrare väderprognoser. Klimat. Energi FRÅN FORSKNING TILL TV

Vision om säkrare väderprognoser. Klimat. Energi FRÅN FORSKNING TILL TV KARRIÄR, VETENSKAP, BRANSCH NUMMER 7 2010 TEMA: Klimat & Energi Vision om säkrare väderprognoser METEOROLO GEN SOM GICK FRÅN FORSKNING TILL TV NATURVETARE I RIKSDAGEN SID 8 DUELL OM LIVSMEDELSHYGIEN IDÉ

Läs mer