teknik;forskning Säkrare bakom ratten i elbilen Rekordbro i trä snart på plats sid 6 Ny teknik ger noggrann rökgasmätning sid 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "teknik;forskning Säkrare bakom ratten i elbilen Rekordbro i trä snart på plats sid 6 Ny teknik ger noggrann rökgasmätning sid 5"

Transkript

1 Cellulosa kan bli Nordens bomull sid 4 Ny teknik ger noggrann rökgasmätning sid 5 Rekordbro i trä snart på plats sid 6 teknik;forskning Kundtidning från SP-koncernen Säkrare bakom ratten i elbilen Elbilsutvecklingen tar fart inom ramen för Blixtprojektet, som syftar till att öka kunskap erna kring de nya säkerhetsrisker som följer med en elbil. Lillemor Lindberg på Innovatum har koordinerat Blixt-projektet. SID 12 #3.2010

2 ledare/per-erik petersson I SP-koncernen ingår bolagen: CBI Betonginstitutet GLAFO Glasforskningsinstitutet, JTI Institutet för jordbruksoch miljöteknik SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik SMP Svensk Maskinprovning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut YKI Ytkemiska Institutet SP-koncernen fortsätter att växa I augusti anställdes docent Mikael Lindgren på SP. Mikael är en av de omkring 100 personer som hittills sökt sig till SPkoncernen i år. Just denna anställning var dock speciell: Mikael blev medarbetare nr inom koncernen! Detta är en viktig milstolpe i vår strävan att ta en alltmer framskjuten position i det svenska forsknings- och innovationssystemet. Vidare är det ett stort steg mot vår vision att vara: Ett internationellt ledande institut för forskning och innovation med avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Våra tjänster blir alltmer efterfrågade på marknaden. Intäkterna ökar i allt snabbare takt och orderingång och orderstock är högre än någonsin. För att klara efterfrågan måste vi bli fler. När vi bröt vallen var detta bara ett steg mot vidare expansion. Inom fem år kommer vi att vara många fler, troligen uppemot personer. Detta ökar vår förmåga att bedriva stora, komplexa projekt och stärker vår internationella förmåga. Därmed bidrar vi till att skapa värde i samverkan med våra kunder. SP finns över hela Sverige, från Malmö i söder till Skellefteå i norr, från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Vi kommer att växa på många olika håll, dels vid huvudanläggningen i Borås men också i expansiva regioner som Göteborg, Stockholm och Lund. Detta gör att vi kommer nära våra kunder samtidigt som möjligheterna att knyta nödvändiga nyckelpersoner med spetskompetens till verksamheten stärks. Genom att växa får SP-koncernen ökade möjligheter att utveckla nya spetsområden och avancerade tjänster som kan utnyttjas av näringslivets alla aktörer, av stora företag liksom av de för landet så viktiga små- och medelstora företagen (SMF). Många av våra kompetenser är redan i dag internationellt konkurrenskraftiga, bland annat brand, energi&miljö, trä och ytkemi. Mer än 20 procent av SP-koncernens intäkter kommer i dag från utlandet, men det finns stor potential att öka denna siffra. Genom att bli större kan vi ta för oss mer internationellt, dels genom ett ännu större deltagande i de europeiska forskningsprogrammen och dels genom att göra fler och större uppdrag för internationella kunder, i och utanför Europa. Per-Erik Petersson Teknisk direktör SP 2 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

3 teknik;forskning #3/10 10 Isen ska få svårare att fästa 8 sjukdomsgåta på spåren Peter Sjövall är en av de forskare som undersöker vilken betydelse kolesterol har för uppkomsten av Alzheimers sjukdom. Annica Pilgård har studerat modifierat trä, ett miljösmart alternativ för byggindustrin. 16 teknik;forskning är SPs kundtidning och utkommer med fyra nummer per år. ansvarig utgivare Cecilia Nielsen, redaktör Staffan Ljung, adress SP, Box 857, Borås, grafisk form: Studio Desktop AB, Stora Brogatan 11 13, Borås. tryck Responstryck, Borås 2010 upplaga ex. ISSN adressändringar eftertryck Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på omslagsbild Lillemor Lindberg, foto Dick Gillberg skum 20 får fin form Formpressade cellulosakompositer kan användas till mycket, och råvaran kommer från skogen. SIK studerar materialet. Tre tunnelbanevagnar ska eldas upp i ett projekt som ska öka brandsäkerheten i 19 tunnlar. oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 3

4 nyheter Bygg i betong Årets Betongbyggnadsdag hålls på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg november. Läs mer på hallå där Per Fahlén, professor och värmepumpsexpert, som är tillbaka på SP efter flera år på Chalmers. Vad ska du ägna dig åt på SP? Jag ska handleda doktorander, starta nya projekt och leda ett EU-projekt om utveckling av ett nytt värmepumpskoncept. Vilka är trenderna inom värmepumpsutvecklingen? Ett starkt genomslag för kapacitetsreglering med hjälp av varvtalsstyrning för kompressorer, pumpar och fläktar. Intresset för marksystem med kombinationen kyla och värme växer också snabbt. Slutligen arbetas det mycket med olika typer av köldmedier, inte bara naturliga, utan också nya syntetiska medier. Hur ser du på SPs förmåga att göra insatser för svenska tillverkare av värmepumpar? Provningsverksamheten, som jag var med om att bygga upp i början av 80-talet, har gett SP högklassig utrustning, en fantastisk databank och ett mycket starkt kontaktnät. Dessutom har SP satsat på egna doktorander och fått en internationell position genom arbetet med IEA Heat Pump Centre. Allt detta gör att SP har mycket goda förutsättningar att hjälpa svenska tillverkare på alla plan vare sig det gäller teknisk utveckling, tolkning eller ändring av standarder och produktgodkännande i andra länder. staffan ljung Skogsråvara kan bli alternativ till bomull Redan på 1800-talet kunde forskare förvandla cellulosa till textilfibrer. Viskos blev den dominerande konstfibern fram till slutet av 1960-talet. Nu tar industri och forskare nya tag på området genom projektet CelluNova. träteknik I korthet handlar det om att på ett kostnadseffektivt sätt utvinna cellulosa ur skogsråvara och förädla den till textilfibrer. Projektdeltagarna hoppas på ett nordiskt alternativ till bomull, en textilråvara som belastas med mycket stor vattenförbrukning, som kräver mängder av kemiska bekämpningsmedel och som måste fraktas långa vägar. Vi tror att det finns förutsättningar att uppnå klart förbättrade fiberegenskaper och textila material med mindre miljöbelastning än alla andra, säger Nu tar lantbruksforskarna till bilindustrins metoder för att öka lönsamheten inom svensk grisproduktion. djurhållning JTI leder ett projekt där man, tillsammans med SIK och Hushållningssällskapet i Halland, ska se hur Lean production kan tilllämpas på tre slaktgrisgårdar. Målet är att minimera slöseriet och därmed öka lönsamheten. Lean betyder resurssnål och det är vad det handlar om. Man identifierar onödigt slöseri för att spara på resurserna, och uppnår därmed bättre lönsamhet och konkurrenskraft. Slöseri är alla aktiviteter i företaget som inte är värdeskapande för kunden, Magnus Wålinder, ledare för kompetenscentrumet EcoBuild. Forskningen omfattar metoder för aktivering av dissolvingmassa, teoretisk modellering, nya metoder att lösa upp cellulosa, utformning av lämplig spinningsteknologi, efterbehandling av fibrer, vävnings- och nonwoven-teknologi samt uthållighetsbedömning. Totalt jobbar nära 30 personer med CelluNova-projektet som har en treårsbudget på 6 Mkr. Arbetet utförs huvudsakligen vid SP och Swerea IVF och vid fyra universitet. Från industrin deltar H&M, Ikea, Kiram, SödraCell och Svenskt Konstsilke. Vi är väldigt glada att ha fått med representanter från hela värdekedjan, från skogsråvara till färdiga textilprodukter, säger Magnus Wålinder. Industrimetod provas på grisar staffan ljung och som därför bör minimeras, säger Anna Rydberg, chef Råvaruproduktion och kvalitet vid JTI. Forskarna har startat arbetet i projektet med en workshop, där de tre deltagande slaktgrisgårdarna har fått redogöra för hur de upplever sin produktion i dag. Verksamheten ska sedan kartläggas på plats genom att ett så kallat värdeflöde tas fram för respektive gård, som identifierar och skiljer ut vad som är värdeskapande. Under hösten ska varje gård få besök av oss under några dagar för att vi i detalj ska kartlägga deras arbete, säger Anna Rydberg. Projektet finansieras huvudsakligen av Jordbruksverket. 4 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

5 foto sp USA-samarbete SP kan nu utföra brandprovningar enligt standarder som ligger till grund för listning hos Underwriters Laboratories Mikael Lindgren Med Mikael blev SP Mikael Lindgren, 47, blev SPs 1 000:e medarbetare. Han kommer närmast från Saab Bofors Dynamics. Han har tidigare doktorerat på Chalmers och har tillbringat ett par år som post doc i Rochester, New York. Med min bakgrund från både akademi och industri känns det spännande att börja på SP, det är som att de två världarna möts här, säger Mikael. Mikael är expert på optronik, en teknologi som kombinerar optiska och elektriska komponenter. Bärgade agnar gav mer halm Det är numera tekniskt möjligt att samla in även agnarna när man bärgar halm till energiändamål. Detta har gjorts i ett försök på JTI och SP med positivt resultat. Mängden bärgade skörderester ökade med 14 procent och agnarna gav inte sämre förbränningsegenskaper, säger Marie Rönnbäck, forskare vid SP. Halm är den jordbruksrest som på kort sikt bedöms ha den största potentialen som biobränsle. Unik teknik för mätningar av rökgas Med hjälp av ny, världsunik mätteknik som utvecklats på SP är det möjligt att analysera vilka askelement som avgår när fasta bränslen brinner och förgasas. Mätningen görs on-line. energiteknik Tekniken bygger på att en labbreaktor kopplas samman med en masspektrometer, ICP-MS. Pannkonstruktörer, bränsleleverantörer och kraft- och värmeproducenter kan dra nytta av tekniken när de vill veta vilka egenskaper olika bränslen till exempel pellets och avfall och bränsleblandningar har, eller hur de kan påverka processen genom ändrade driftsförhållanden. Man kan till exempel samelda med torv eller tillsätta additiv som kaolin och kalk till biobränslen vilket påverkar innehållet av besvärliga ämnen i rökgaserna. Vi kan mäta vilka askelement, till exempel kalium, som lämnar en förbränningsanläggning och på så sätt kan man förutsäga askbeläggningar i pannan. Askelementen kan också Rörflen är lättodlat och snabbväxande. Därför passar det bra som miljöanpassad energiråvara. energiteknik Nu satsar Jordbruksverket 2,5 Mkr på att utveckla och optimera produktion av briketter av rörflen. Projektet Förädlat biobränsle från åkern från frö till färdig värme driver SP tillsammans med Låttra Gård Bioprodukter och Teem Combustion Group. Några av delmålen är att utveckla och optimera en briketteringsanläggning, bygga om och optimera två förbränningsanläggningar samt att leverera cirka ton rörflensbriketter per år till värmeanläggningar som ligger i området runt Låttra gård i Sörmland. I masspektrometern, ICP-MS (Inductively coupled plasma mass spectrometry), slår plasmat sönder partiklar och molekyler vilket gör att de olika ämnena i rökgaserna kan analyseras. ge upphov till oönskade partikelutsläpp, säger Linda Bäfver, förbränningsforskare på SP. Mätutrustningen på SP är småskalig. En stor fördel, enligt Linda Bäfver. Att göra försök med olika bränsleblandningar i stora anläggningar kan bli väldigt kostsamt, både att få fram stora mängder av nya bränslen och ifall det uppstår driftstörningar vid testkörningar.s Staffan ljung Snabbväxande gräs blir energi Vi vill också få igång en fungerande visningsanläggning från frö till färdig värme som lantbrukare och slutanvändare kan besöka och lära av, säger Susanne Paulrud, forskare på SP. Rörflen är det energigräs som hittills visat sig bäst lämpat för odling i Sverige. Det fleråriga gräset kan bli upp till två meter högt och växer vilt på fuktiga marker i stora delar av landet. Gräset är lättodlat och kan under normala förhållanden ge en avkastning på 4 6 ton torrsubstans per hektar. En hektar rörflen räcker då till att producera MWh energi per år, vilket motsvarar 3 4 kubikmeter olja. Läs mer om rörflen på bioenergiportalen.se. s Staffan ljung foto sp oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 5

6 nyheter Livsmedel Se över mätutrustning och mätmetoder för högre kvalitet och lönsamhet. Temadag på SIK i Göteborg 2/11. Mer på Träbro blir Nordens längsta Nordens längsta snedstagsbro i trä beräknas stå klar i Skellefteå i november. konstruktion Martinsons konstruerar, tillverkar och monterar den 130 meter långa gång- och cykelbron, som även blir viktig som forskningsprojekt. SP Trätek medverkar i arbetet. Mikael Lindberg, vd på Martinsons Träbroar, menar att bron, som redan döpts till Älvsbackabron i folkmun, kommer att hålla absolut världsklass: Det kan bli ett landmärke för Skellefteå som tydligt visar kommunens vilja att bygga hållbart, såväl som den kompetens som finns på orten, både hos oss som leverantör och inom forskningssamhället. Dessutom får vi ytterligare ett referensobjekt som visar de stora möjligheter som finns med att bygga broar i trä. I bron, vars totala vikt uppskattas till 270 ton, monteras sensorer för att samla mätdata. Mätningarna ska ge upphov till nya modeller och verktyg för att mäta prestanda och kvalitet på avancerade träkonstruktioner. Forskningen sker på Luleå Tekniska Universitet och SP Trätek under tre år Mellan de cirka 23 meter höga pylonparen har bron en fri spännvidd som uppgår till hela 130 meter. Bron prefabriceras till stor del i Martinsons träbrofabrik och transporteras därefter till montageplatsen förberedd för el, vatten och avlopp. framåt. Tack vare samverkan med forskningssamhället är bron delfinansierad av EU-medel. Det vi främst vill veta är hur bron rör sig med tanke på vindlasterna. Vi ska även utveckla mätmetoder för att kontinuerligt kunna övervaka broars tillstånd, säger Anders Gustafsson, forskare på SP Trätek. Borås lär amerikaner ta hand om avfall Amerikanska Savannah har ett stort intresse för Borås sätt att ta hand om sitt avfall och ett avtal om samarbete över Atlanten är nära. sopor De har ett oerhört stort intresse för vår modell, de har resurser och vilja att samarbeta med oss, säger Ulrik Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås. staffan ljung En delegation från Borås besökte Savannah, Georgia, i somras. Då presenterade man Borås arbetssätt där hushållsavfall rötas till fordonsgas. I Savannah och i USA lever man med att lägga allt på tipp, en metod Borås övergav för 20 år sedan. Företrädare för Savannah bedömer att redan minskningen i material som måste läggas på tipp skulle göra det mödan värt att samarbeta med Borås. Sedan kommer energin i fordonsgasen som grädde på moset. I samverkan mellan Högskolan i Borås, SP, Borås Energi och Miljö AB och Borås stad erbjuds nu svenskt kunnande till amerikanerna. För oss kan intresset från USA vara inledningen till spännande samarbeten och uppdrag i framtiden, säger Jessica Magnusson på SP. skiss Martinsons 6 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

7 15 doktorander ska utbildas i ett EU-projekt, PowTech ITN, om pulverteknik som koordineras av SIK. Större kunskaper om pulver kan ge vinster när det gäller ekonomi och miljö. AstraZeneca, Nestlé, Santa Maria, Chalmers och YKI finns bland projektdeltagarna. Ny ekonomidirektör hos SP SP har från och med den 9 augusti en ny ekonomidirektör Stefan Liljedahl. Närmast kommer han från Husqvarna där han haft rollen som CFO (Chief Financial Officer) för bland annat alla säljbolag i Europa. Stefan Liljedahl Waste Refinery växer E.ON Värme, Sysav Utveckling och Luleå tekniska universitet, avdelningen för avfallsteknik, är nya samarbetsparter till Waste Refinery, som är ett nationellt kunskapscentrum för optimal resurshantering av avfall. Mer på wasterefinery.se. FoU-stöd Små och medelstora företag i Västra Götaland kan få extra stöd. Anmäl ditt företag senast 31/10. Se Uppsving för P-märkt fjärrvärme Nu utökas antalet P-märkta fjärrvärmecentraler för flerbostadshus på den svenska marknaden. Armatec är det andra företaget som får sätta SPs kvalitetsmärke på sina produkter. energiteknik SP har P-märkt fjärrvärmecentraler för småhus i tio år. Sedan en tid finns också möjlighet för tillverkare att certifiera centraler för flerbostadshus. NordIQ var först ut och nu har även Armatec fått en serie produkter provade, granskade och P-märkta. Det här betyder att det finns två fabrikat att välja på om man vill ha en P-märkt fjärrvärmecentral för flerbostadshus. Två alternativ breddar marknaden och gör det lättare för fjärrvärmeföretagen att ställa krav på P-märkning vid upphandling, säger Anna Boss på SP. P-märkningen innebär en standardisering, vilket säkerställer kvaliteten och gör det lättare att jämföra alternativen. En köpare kan välja mellan ett antal storlekar i en serie och behöver inte bygga unika centraler för olika hus. En märkning ger också tillverkaren konkurrensfördelar. Ett ultraljudsbaserat mätsystem, UVP-PD, är nu på plats hos Danisco i Danmark. mätsystem Tekniken, som är utvecklad på SIK av Johan Wiklund, sitter i företagets avancerade Oil s and Fats pilotanläggning. Mätsystemet ska främst användas för att öka förståelsen kring nya fettbaserade produkter och deras egenskaper, produktutveckling och för att övervaka och styra kristallisationsförlopp. Anna Boss och kollegan Markus Alsbjer under provningen av Sveriges första P-märkta fjärrvärmecentral för flerbostadshus som 2008 gick till företaget NordIQ. Armatec är det andra företaget som får sätta SPs kvalitetsmärke på sina produkter. Det är ett enkelt sätt att visa att produkterna uppfyller uppsatta kvalitetskrav, säger Anna Boss. Det är branschföreningen Svensk Fjärrvärme som sätter kraven på funktion. SP provar produkterna, granskar dokumentationen och kontrollerar tillverkningen löpande. Resultaten från provningar presenteras på Svensk Fjärrvärmes webbplats (www.svenskfjarrvarme.se). Certifieringen synliggörs genom märkning av produkterna med SPs P-märke tillsammans med Svensk Fjärrvärmes fjärrvärmesymbol. Danisco mäter med ultraljud staffan ljung Danisco vill även använda tekniken för att kunna mäta in-line, direkt i processlinjen samt i realtid. Det finns ingen annan teknik som tilllåter detta, förklarar Johan Wiklund. UVP-PD är en avancerad form av tubviskosimeter där två tekniker kombineras, Ultrasound Velocity Profiling och Pressure Difference. Några fördelar är att man mäter i realtid, i processlinjen och kan följa snabba förlopp, till exempel kristallisation. Därmed kan man också styra sin process. staffan ljung foto Sofia Sabel oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 7

8 medicinteknik Söker svaret på Alzheimers gåta Vilken betydelse har kolesterol för uppkomsten av Alzheimers sjukdom? En forskargrupp, där SP finns med, söker svaret på frågan. Med hjälp av ett kemiskt mikroskop, så kallat TOF-SIMS, tar man fram bilder av hur olika ämnen finns fördelade i hjärnvävnad. Rönen kan hjälpa till att öka förståelsen för hur den fruktade sjukdomen uppstår. text staffan ljung foto dick gillberg Med hjälp av TOF- SIMs-mikroskopet kan Peter Sjövall ta fram bilder med en upplösning ned till en tiotusendels millimeter. Peter Sjövall, adjungerad professor och forskare på SP, och hans kollegor har i tidigare projekt använt laboratoriemöss för att studera hur utbredningen av fetter, lipider, förändras i hjärnvävnad vid olika stadier av Alzheimers sjukdom. Nu har de även fått tillgång till mänskliga hjärnor. Det rör sig om mycket små delar av organ som donerats till forskning. Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens. I dag är cirka 15 miljoner människor världen över berörda av sjukdomen. År 2050 beräknas cirka 25 procent av västvärldens befolkning vara äldre än 65 år. En tredjedel av dessa kommer troligtvis att drabbas av Alzheimers sjukdom. Hjärnvävnaden förtvinar Peter Sjövall berättar att kännetecknande för sjukdomen är förekomsten i hjärnan av små klumpar som består av en speciell substans, så kallad amyloid-beta peptid (Aβ). Dessa Aβ-partiklar har en nedbrytande effekt på omgivande nervceller. Vid långt utvecklad sjukdom kan vissa delar av hjärnan innehålla stora mängder av sådana klumpar, så kallade plack, som kan vara upp till några tiondels millimeter stora. Den omgivande hjärnvävnaden kan vara synbart förtvinad. Forskningen kring Alzheimers sjukdom är i dag omfattande och Sverige har en framstående position. Arbetet är dels inriktat på att hitta terapier för att avlägsna Aβ-partiklarna i hjärnan och därmed bota symptomen av sjukdomen och dels på att förstå mekanismen för bildandet av Aβpartiklarna. Ökade kunskaper kan leda fram till terapier (medicinering) eller livsstilsförändringar, exempelvis diet, motion och att sluta röka, som kan försena eller minska risken att sjukdomen bryter ut. Vi ska studera möjliga mekanismer för bildandet av Aβ-partiklar genom att kombinera TOF- SIMS med andra mikroskopitekniker och även genom att utveckla nya metoder. Med hjälp av dessa kan vi samtidigt undersöka en stor mängd olika biomolekyler, främst proteiner och lipider, i Alzheimer-vävnad, säger Peter Sjövall. Kolesterol fyller viktig funktion En mängd övertygande forskningsresultat tyder på att bildandet av Aβ-plack i hjärnan är kopplat till processer som styr transport av kolesterol och lipider. Kolesterol fyller en viktig funktion i hjärnan, bland annat i myelinskidorna som omger och isolerar nervcellernas utskott, axoner, där nervimpulserna fortplantas. Transporten av kolesterol till olika strukturer i hjärnan är dock komplex och sker i form av små partiklar (lipoproteiner) som kontrolleras av en mängd speciella transportproteiner. Man tror i dag att lipoproteiner även transporterar Aβ och därmed påverkar bildandet och eli- 8 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

9 Flytande kväve använder Peter Sjövall för att kyla ner biologiska prover till mycket låga temperaturer. minering av Aβ-partiklar, men det är oklart hur detta sker. Även lipider, till exempel triglycerider och sulfatider, tros vara inblandade i dessa transportprocesser och bildandet av Aβ-partiklar. Värdefull kunskap För att öka kunskapen kring kopplingen mellan Alzheimers sjukdom och transport av kolesterol och lipider i hjärnan tycker Peter Sjövall att det vore mycket värdefullt om man kan ta fram kunskap om hur de inblandade biomolekylerna, det vill säga kolesterol, olika proteiner och lipider, är lokaliserade i området kring Aβ-partiklarna. I tidigare studier har man främst studerat olika ämnen i hjärnvävnad utan möjlighet att lokalisera dessa till speciella strukturer. Med hjälp av vår teknik analyserar vi både vilka ämnen som finns i vävnaden och var i hjärnan de är koncentrerade, till exempel relativt Aβ-partiklarna, säger han. Förutom SP och Karolinska Institutet deltar även forskare från Chalmers och Linköpings Universitet i arbetet. n fakta Högenergetiska joner bombarderar ytan TOF-SIMS (time-of-flight secondary ion mass spectrometry)-tekniken bygger på att molekyler på provets yta slås ut av högenergetiska joner som bombarderar ytan. Olika molekyler ger upphov till olika toppar i ett masspektrum. Genom att svepa den fokuserade jonstrålen över provytan kan bilder genereras som visar utbredningen av specifika ämnen på ytan. Bilder med en upplösning av ned till en tiotusendels millimeter kan uppnås, vilket är tillräckligt för att observera inre strukturer i enskilda celler. kontakt +46 (0) oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 9

10 Flygplan och vindkraftverk har stora problem med isbildning på vingar och rotorblad. Is bildas när fuktig luft kondenserar på den kallare ytan. För att få bort isen används dyra eller miljömässigt tveksamma metoder som glykol och uppvärmning av vingblad. En alternativ lösning på problemet finns i naturen. Fjärilsvingar och många växtblad har en yta som är extremt vattenavvisande. Ytan är superhydrofob. Naturens mest kända superhydrofoba yta är lotusblommans blad. Regndroppar som faller på ett lotusblad rinner av utan att ytan blir fuktig. Superhydrofob (grekiska): hydro = vatten, fobi = skräck. Man påvisar superhydrofobitet genom att en liten vattendroppe bildar en pärla på ytan och mycket enkelt rullar av. Tjock kompakt is med stor tät anläggningsyta som sitter fast hårt. Bollar av is med mindre kontaktyta. Isen lossar lättare. vattendroppe is vattendroppe is Konventionell yta Vattenmolekyler är bundna i hexagonala (sexkantiga) kristaller som kan växa i olika makrostrukturer. Hur hårt isen fastnar på vingen avgörs av isens densitet, det vill säga hur mycket luft isen innehåller. Superhydrofob yta Om vingar och rotorer till flygplan och vindkraftverk byggs med en superhydrofob yta bildas en mikrostruktur som ger extrem vattenavvisning och som även gör det svårt för isen att fästa. 10 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

11 Isen hindras att fästa kemiteknik Nedisning orsakar problem för flygplan, vindkraftverk och värmeväxlare. Dagens metoder med uppvärmning och kemiska behandlingar är dyra, ineffektiva och påfrestande för miljön. Med hjälp av nanoteknik kan man skapa ytor där isen inte fäster. Tekniken utvecklas nu i projektet TopNano. text staffan ljung grafik martin gradén Nedisning är ett stort bekymmer inom flygindustri, vindkraft och för värmeväxlare (is sänker maskinernas verkningsgrad). Så mycket som 15 procent av vindkraftkapaciteten kan falla bort till följd av nedisning och dyra installationer för att elektriskt värma rotorbladen. Is är ett problem speciellt för vindkraftverk i fjällen. Förutom att hämma elproduktionen kan det i värsta fall skada turbinen eller få den att stoppa. Flygplan avisas regelbundet med hjälp av en varm blandning av glykol och vatten. Proceduren är ganska enkel men medför vissa miljöproblem, bland annat orsakar glykolspill syrebrist i vattendrag. Enligt Luftfartsverket samlas i dag dock cirka 80 procent av all använd glykol upp. För flygplan kan effekterna av nedisning bli rent katastrofala, men i vanliga fall som mest orsaka förseningar, säger Agne Swerin på YKI, projektkoordinator för TopNano. Ytorna måste vara robusta Han berättar att det finns många olika tekniker att välja bland när det handlar om att konstruera superhydrofoba ytor. Det är inte där den stora utmaningen finns för forskarna. Det viktiga är att kunna skapa ytor som är kemiskt och mekaniskt robusta och klarar att stå emot smuts och nedslitning även efter flera års användning i tuffa miljöer. Vi ska utveckla ett par olika koncept och testa dem, säger Agne Swerin. Han hoppas också att de tillämpningar som tas fram i projektet även kan bli till nytta när det gäller exempelvis kraftledningar och fartyg som ofta blir nedisade med olyckor och ekonomiska konsekvenser som följd. YKI, Ytkemiska Institutet i Stockholm, leder projektet som har industrideltagare från fyra nordiska länder, bland andra Saab Aeronautics, Vestas, Vattenfall och Akzo Nobel. Den totala budgeten är på närmare 38 miljoner kronor. Det är väldigt glädjande att det blir ett samnordiskt forskningsprojekt inom detta område, som dessutom spänner över flera mycket viktiga och samhällsbärande funktioner för de nordiska länderna, säger Eduardo Figueroa Karlström på Saab Aeronautics i Linköping som är en av initiativtagarna till projektet och ordförande i projektgruppen. Tar vara på vintrarna Den svenska forskningen i projektet, utförd av YKI, Kungliga Tekniska Högskolan och SP, fokuserar på utveckling av robusta superhydrofoba ytor och analyser med ytspektroskopi. Finska VTT står för expertis om isens fysik. Aarhus Universitet i Danmark och deras inano-center arbetar med att efterlikna naturens sätt att förhindra nedfrysning i celler. Projektet är treårigt men vi startar så snart det går under hösten 2010 eftersom det är viktigt att hinna med så många vintersäsonger som möjligt för olika typer av utomhustester, säger Agne Swerin. n fakta TopNano är ett samnordiskt forsknings projekt som finansieras av Toppforskningsinitiativet och administreras av Nordisk InnovationsCenter (NICE). Toppforskningsinitiativet (TFI) är en stor nordisk forsknings- och innovationssatsning för klimat, miljö och energi. TFI finansieras med 50 miljoner euro under fem år och är uppdelat i sex områden, TopNano-projektet är en del av delprogrammet Energieffektivitet med nanoteknologi. kontakt +46 (0) oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 11

12 fordonsteknik 12 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

13 på väg mot säkrare elbilar Vad händer med batteriet om en elbil krockar? Den frågan söker SP svaret på inom ramen för Blixt-projektet som samlar en rad aktörer i svensk fordonsindustri. Tillsammans sätter de fart på elbilsutvecklingen. text staffan ljung foto dick gillberg oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 13

14 fordonsteknik Ett batteri till en elbil innehåller väldigt mycket energi. Dessa krafter får inte släppas loss fritt. Ingvar Karlson Blixt-projektet kan beskrivas som ett unikt samarbete med dubbla syften: att skynda på och möjliggöra en svensk elbilsproduktion och att öppna nya möjligheter för svenska underleverantörer att göra affärer. Saab Automobile, SP och Innovatum Teknikpark i Trollhättan är några av deltagarna. Sommaren 2009, under Almedalsveckan på Gotland, kunde man visa upp ett första konkret resultat: En elbilsprototyp, baserad på en konverterad Saab 9-3 cabriolet. Samtidigt godkändes projektet av Energimyndigheten inom programmet Fordonsstrategisk forskning och Innovation (FFI), statens satsning på fordonsforskning. Kräver mindre resurser Grundidén med Blixt var inte att utveckla helt nya elfordon. Tanken är i stället att ta en befintlig, fungerande bil, en Saab 9-3, och ersätta dess konventionella förbränningsmotor med en eldriven motor och tillhörande batterier och drivlina. Finessen är att det kräver betydligt mindre resurser, både ekonomiskt och tekniskt, än vad det hade gjort om man gått den långa vägen med utveckling av en helt ny elbil. Ytterligare ett plus är att Blixt-bilen har en modern design som tilltalar många, säger Lillemor Lindberg, projektkoordinator på Innovatum. Electroengine in Sweden, en av Blixt-deltagarna, har utvecklat ett konverteringskit som möjliggör uppgradering av drivlinan på befintliga bilar till en ren elbil. Lillemor Lindberg är projektkoordinator på Innovatum som finns i Trollhättan. Nya typer av risker Tanken är att projektet ska bygga och analysera testbilar samt ta fram ett beslutsunderlag för en tänkt serieproduktion. Som konkret leverans i projektet har byggts en så kallad demonstrator (läs: Saab 9-3 cabriolet) som kan utvärderas och fungera som beslutsunderlag. En viktig fråga när det gäller elbilar är att säkerhetsriskerna skiljer sig från de risker man har i konventionella fordon. Nya testmetoder behöver utvecklas för att man ska klara kraven på säkerhet. Batteriet har en mycket viktig roll i en elbil. Det ska gärna gå lätt och snabbt att ladda, det ska kunna lagra så mycket energi att bilen kan köras 14 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

15 Demonstratorn, en Saab 9-3 cabriolet, är ursprungligen en dieselbil som byggts om tll eldrift. Ren kraft. En elmotor har mycket hög verkningsgrad vilket innebär lägre miljöpåverkan jämfört med fossildrivna bilar. åtminstone 7 8 mil och det ska, om möjligt, inte innehålla farliga eller giftiga ämnen eller ge upphov till sådana. Det får heller inte vara riskabelt om bilen krockar eller råkar ut för andra incidenter. Brett batterikunnande Enligt Peter Leisner, chef för SPs elektronikenhet och en av projektdeltagarna i Blixt, är ingenjörerna ute på något av jungfrulig mark när det gäller undersökningar av riskerna med batterier till elfordon. Det finns inte särskilt många studier gjorda någonstans i världen på området. Men vinsterna för industrin med nya rön är tydliga. Större kunskaper gör att biltillverkarna lättare kan utveckla elbilar som är säkra och tillförlitliga, konstaterar Peter Leisner. På SP finns brett kunnande om batterier och dessa kunskaper har kommit väl till pass i Blixtprojektet. Under hösten 2009 utfördes en rad tester på litiumjon-batterier, som är den vanligaste typen av batterier som används till elfordon, berättar Ingvar Karlson, ingenjör på SP. Ett batteri till en elbil innehåller väldigt mycket energi. Dessa krafter får inte släppas loss fritt om något oförutsett skulle hända. Batteriet håller dessutom höga spänningsnivåer, vilket också kan utgöra en säkerhetsrisk. Kemiska riskbedömningar I SPs laboratorier har batterierna brand- och krockprovats. Vilka partiklar och gaser släpps ut vid en brand? Hur ser själva brandförloppet ut och vilka är explosionsriskerna? Vad händer när batteriet träffas av yttre krafter vid en kollision? Det är några av frågorna som legat till grund för undersökningarna. Batterierna har även utsatts för kortslutningstester där man studerat vad som händer när batteriet pressas samman vid en olycka. Kemiska riskbedömningar finns också med. Där studerar vi vilka kemikalier som kan tänkas skada omgivningen, säger Ingvar Karlson. Projektet fortsätter Blixt-projektet följs nu av ZE SAAB 9-3 ett demoprojekt som stöder det nationella målet om elfordon (14 procent av personbilsflottan) till år 2020 som en rad svenska aktörer har sett som möjligt. Projektet ska ta fram tio testfordon och 70 fordon i testflotta för bredare prov. Bilarna ska vara konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv och uppfylla Saabs krav på kundnytta i premiumklass. Följande parter ingår: Saab Automobile, Boston- Power, Electroengine Sweden, Innovatum Teknikpark och Power Circle. Projektet har beviljats stöd från Energimyndigheten på 86 miljoner kronor. Det totala projektet uppgår till 217 miljoner kronor. Projektet löper från 1 november 2009 till utgången av n fakta Den totala projektbudgeten för Blixt är cirka 24 miljoner kronor. Energimyndigheten, Vinnova och Trafikverket, inom ramen för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI), bidrog med ungefär 10 miljoner kronor. Projektdeltagare: Innovatum Teknikpark (projektägare), Electroengine in Sweden, Saab Automobile, ETC Battery and FuelCells Sweden, BEVI och SP. Deltagarna har också samarbetat med Power Circle. kontakt +46 (0) (0) oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 15

16 Ett nytt alternativ för byggbranschen. Annica Pilgård har tittat närmare på varför rötsvampen kapitulerar när den ställs inför furfurylerat trä. Hon har även studerat eventuella skadliga ämnen. 16 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

17 porträttet Doktor på hållbart och miljösmart trä Modifierat trä kan revolutionera byggindustrin. Trendriktigt och motståndskraftigt mot nedbrytning är det ett miljövänligt alternativ till ädelträ och trä behandlat med traditionella träskyddsmedel. Annica Pilgård på SP har studerat hur det fungerar. Det är fuktigt i jorden där träproven är nedstuckna. Ett lätt regn, en föraning om höstens stormar, har dragit förbi. Som lekman ger man inte de korta trästavarna alltför höga odds för fortbestånd stavarna kommer snart ha murknat, brutits ned. Ändå kommer de stå där, opåverkade, även nästa år. Och året efter det. Fingranskar metoderna Det finns en rad olika metoder att modifiera trä för att göra det mer beständigt. Men det är lite känt vad som gör att de fungerar. Annica Pilgård har valt att koncentrera sin forskning på furfurylerat trä en process som varit känd sedan 1960-talet men inte använts kommersiellt förrän i början av 2000-talet. Jag har tittat på de mekanismer som gör att furfurylerat trä kan motstå angrepp av rötsvamp. Jag har också tittat på förekomsten av eventuellt skadliga ämnen i lakvatten från furfurylerat trä. Målet är ju en produkt som inte bryts ned men samtidigt inte är skadlig för närmiljön. text jörgen tiger foto dick gillberg Nu är hon den ledande experten på ämnet. I juni i år la hon fram sin doktorsavhandling på institutionen för Bygg- och miljöteknik vid Chalmers i Göteborg. På plats i Norge Arbetet har gjorts i samverkan med bland andra Norsk Institutt for Skog og Landskap i Ås utanför Oslo. En del av forskningen har Annica också genomfört på plats i Norge. Det betydde mycket att komma till Norge för att fortsätta min forskning. Dels kunde jag fokusera på molekylärbiologin, dels fanns det kollegor som arbetade med liknande forskning. Naturen lockade Ofta var det långa dagar på institutet. Samtidigt lockade naturen utanför Oslo till utflykter, skidåkning och att gå på tur. Resultatet blev snart ett sammansvetsat gäng på forskningsavdelningen. Exempelvis ligger skidområdet Tryvann endast sju minuter bort från skogsinstitutet. fakta Annica Pilgård Ålder: 32; Bor: Borås; Familj: Pojkvän och hunden Tigra, en rottweilertik; Intressen: Vandra i naturen, gärna berg och fjäll. Skidåkning. Umgås med vänner. Teckning; Dold talang: Restaurera gamla möbler; Aktuell: Har doktorerat på Chalmers Tekniska Högskola, 4 juni. Fungal degradation patterns and toxicity of furfurylated wood oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 17

18 porträttet foto kebony Träprover på rad. Rötsvampar i odling. Lämnat obehandlat kommer det furfurylerade virket att övergå till silvergrått. I mitt arbete kunde jag peka på att ett steg i tillverkningsprocessen hade stor betydelse för vilka ämnen som kommer ut i lakvattnet Annica Pilgård Jag fick snabbt många goda vänner. Vi jobbade enskilt med våra projekt, men kunde ändå stötta varandra. Det gjorde arbetet mycket lättare. tar med tester av ekotoxikologi. I mitt arbete kunde jag peka på att ett steg med vakuumtorkning i tillverkningsprocessen hade stor betydelse för vilka ämnen som kommer ut i lakvattnet. Trycket på regnskogen minskar Annicas forskning visar att lakvattnet har väldigt låg toxikologisk effekt. Men det har fler fördelar, påpekar hon. En större användning av modifierat trä kan minska trycket på exotiska träslag från regnskogen. Och som alternativ till växthusgasintensiva material som betong och aluminium i byggindustrin är det också klimatsmart. Intressanta genförändringar Nu hoppas Annica att kunna studera vidare i ämnet. Hon vill bland annat göra en djupdykning i rötsvampars genuttryck. När rötsvampen råkar på hårt motstånd som furfurylerat trä försöker den ändra på sin metabolism för att ändå lyckas med nedbrytningen. Lär vi oss hur svampen gör detta så har vi nyckeln till att ännu effektivare förhindra angrepp. n Tillverkningen gör skillnad Annica har haft två infallsvinklar på arbetet i sin doktorsavhandling. Dels att finna en större kunskap om varför furfurylerat trä fungerar, dels att kontrollera vilken påverkan lakvattnet från det modifierade virket har på mikroorganismer. Bland annat har hon studerat om skillnader i tillverkningsprocessen kan medföra ytterligare förbättringar för miljön. Det är inte så ofta man studerar båda sidor samtidigt, men det är viktigt att få med alla förändringar i tillverkningsprocessen när man arbefakta Furfurylerat trä: Metoden att behandla trä med furfuryalkohol har varit känd sedan 1960-talet. Det behandlade virket får en god motståndskraft mot biologisk nedbrytning. Samtidigt får det en mörk finish som om det lämnas obehandlat övergår i en silvergrå patina. Tillverkning av furfurylerat trä sker bland annat i Norge. Virket är Svanenmärkt och certifierat av FSC, Forest Stewardship Council. 18 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

19 brandsäkerhet Säkrare tunnelbana Hur kan man minska risken för bränder i tunnlar? Hur påverkas människor vid brandolyckor? Två av frågorna som ska besvaras i forskningsprojektet Metro där bland annat tre tunnelbanevagnar eldas upp. text staffan ljung Haukur Ingason på SP forskar om bränder i tunnlar och är en av Metros vetenskapliga ledare. Han berättar att syftet med projektet är att få fram underlag som kan användas för att göra undermarksanläggningar, exempelvis tunnlar och T-banestationer, säkrare. Risk för attentat De tunnelbränder som har inträffat de senaste åren visar att en brand kan få både stora och ödesdigra konsekvenser. Samtidigt måste vi tänka på att det finns risker för medvetna attentat, som till exempel det som inträffade i London I Metroprojektet tar vi därför hänsyn även till anlagda bränder och explosioner, säger Haukur Ingason. En hel del av de praktiska brandförsöken ska genomföras i en 400 meter lång före detta järnvägstunnel norr om Karlstad. Bland annat ska tre tunnelbanevagnar eldas upp. Vi vill studera både vad som händer inne i ett brinnande tunnelbanetåg och i fullt utvecklade bränder i tunnelmiljö. Olika antändningskällor finns med i de scenarier vi planerar för. Studerar räddningsinsatser Metro är ett så kallat interdisciplinärt projekt. I klartext betyder det att forskare från olika ämnesområden samarbetar. Genom att projektet omfattar allt från människors beteende vid utrymning till brandsimulering och brandförsök får man fram en heltäckande bild av säkerheten. Studier av räddningsinsatser finns också med, vilket innebär att inte bara allmänhetens utan även räddningstjänstpersonalens situation beaktas. Vi har också med Storstockholms lokaltrafik i projektet. Det innebär att det finns mycket goda möjligheter att införa konkreta forskningsresultat direkt i Stockholms tunnelbana för att höja säkerheten där, säger Haukur Ingason. n fakta Metroprojektet genomförs i samarbete mellan Mälardalens högskola, Lunds tekniska högskola, SP, FOI, Högskolan i Gävle, Försvarshögskolan, Fortifikationsverket, Storstockholms brandförsvar och Storstockholms lokaltrafik. Totalt satsas 19 miljoner kronor under åren 2010 till kontakt +46 (0) foto Storstockholms lokaltrafik Tack vare att SL medverkar i Metroprojektet finns det goda möjligheter att snabbt införa säkerhetshöjande resultat från forskningen. oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 19

20 materialteknik Skum som har framtiden för sig Många tänkbara tillämpningar öppnar sig för cellulosakompositer som tillverkas av miljöanpassade, nedbrytbara råvaror. På SIK studerar man material och produktionstekniker tillsammans med skogsföretaget Södra Cell. text staffan ljung foto dick gillberg Här provas kompositens egenskaper ur hållfasthetssynpunkt. Isolermaterial till hus, stötdämpning till cykelhjälmar, rumsavskiljare Cellulosakompositer har många tänkbara användningsområden. På SIK jobbar Emma Levenstam Bragd med att tillverka kompositer i en skumningsprocess med råvaror från skog och jord som huvudsakliga ingredienser. Finessen är att dessa råvaror är både billiga och lätta för naturen att bryta ner, säger hon. Lätt och formstabil Kompositmaterialet som Emma arbetar med tillverkas genom att man låter en massa som består av stärkelse, cellulosafibrer och vatten bakas mellan två varma plattor. Resultatet blir en skummad platta som påminner lite om riskakor eller frigolit till utseendet. En av fördelarna med en skummad produkt är att den blir relativt formstabil samtidigt som den väger lite. Genom att variera vattenmängden och fiberhalten samt att tillsätta mjukgörare kan man åstadkomma olika egenskaper hos materialet, förklarar Emma. Det finns flera sätt att producera skum på. Extrudering är den vanligaste tekniken, både i industrin och i forskningslabben. Den innebär att man formar material genom att pressa det igenom en profilgivande öppning eller munstycke. Det finns flera fördelar med extrudering. Den viktigaste är att det är en kontinuerlig process, vilket är en förutsättning för att den ska kunna användas i industrin. Bättre vattentålighet önskas Det återstår en hel del forsknings- och utvecklingsarbete när det gäller att optimera de fysiska och mekaniska egenskaperna hos skumprodukter. Ett praktiskt exempel är att skummen inte tål vatten i någon större utsträckning. Det här är förstås något som forskarna arbetar med. Egenskaperna kan till exempel förbättras genom att man blandar stärkelsen med traditionella polymerer. Emma Levenstam Bragd berättar att det finns mer miljöanpassade tillsatsämnen att jobba med. I stället för de traditionella polymererna kan nedbrytbara polymerer som PLA (polylactic acid) användas. Nackdelen är att de fortfarande är ganska dyra. Men med större tillverkningsvolymer sjunker förhoppningsvis priserna. n kontakt +46 (0) fakta Ett skum definieras som ett material som utgörs av en kontinuerlig matris, bestående av ett fast eller flytande material, som omger en gasfas. Genom att kombinera dessa två faser kan ett material erhållas som presterar bra samtidigt som dess massa är liten. 20 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

21 Emma Levenstam Bragd tillverkar kompositmaterialet i en process där stärkelse, fibrer och vatten bakas mellan två varma plattor ungefär som våfflor! oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 21

22 noterat bildskatt räddas åt framtiden I Lantmäteriets flygfotoarkiv i Gävle finns cirka 1,2 miljoner bilder tagna över Sverige. De har fotograferats från slutet av 1920-talet fram till 2006 då man övergick till att spara bilderna digitalt. Nu vill man rädda bildskatten åt kommande generationer. SP har fått i uppdrag att bedöma kvaliteten på det omfattade arkivet av flygfotonegativ. Vi har granskat delar av det analoga materialet med avseende på skador och slitage som kan ha orsakat informationsförluster eller kommer att göra det på sikt. I uppdraget ingick också att vi skulle ta fram förslag till fortsatta åtgärder, säger Margareta Antonsson på SP. Bilden från den pågående bärgningen av Regalskeppet Vasa utanför Kastellholmen i Stockholm är en av drygt en miljon bilder som finns i Lantmäteriets arkiv i Gävle. foto lantmäteriet Forskare blir professor Thomas Svensson, till vardags forskare inom hållfasthet och konstruktion på SP, har utsetts till adjungerad professor på Chalmers. Thomas specialområde är matematisk statistik. Han jobbar bland annat med att bestämma säkerhetsfaktorer för olika farkoster, som fartyg och lastbilar. Med hjälp av matematisk statistik kan man räkna fram hur starka konstruktionerna måste vara för att tåla de belastningar de utsätts för. Tjänsten innebär också att jag ska öka kontakterna med industrin och fungera som en länk mellan forskning och praktisk tillämpning, säger Thomas Svensson. Maskiningenjör belönad Ola Gustafsson, doktorand på SP, har belönats med John Ericssonmedaljen. Den delas varje år ut till 20 framgångsrika studenter på Chalmers civilingenjörs- och arkitektprogram. Ola examinerades från Chalmers maskinteknikprogram 2009 och uppvisade det bästa studieresultatet. Jag visste faktiskt inte att den här medaljen fanns, men det känns jätteroligt att bli uppmärksammad på det här sättet, säger Ola Gustafsson. Medaljen har delats ut till framgångsrika studenter på Chalmers sedan år Den instiftades till minne av den svenskamerikanska uppfinnaren och ingenjören John Ericsson. 22 TEKNIK;FORSKNING oktober 2010

23 sök nytt jobb på SP Vi växer och är ständigt på jakt efter drivande och kreativa medarbetare. Alla lediga tjänster läggs ut på under fliken Jobba hos oss. Om du inte hittar någon tjänst som passar eller om vi för tillfället inte har några lediga tjänster så är du välkommen att skicka en öppen ansökan med ditt CV bifogat till Aktuellt just nu: Ingenjör, mekanisk och klimatisk miljötålighet; kemist till SP Mått och Vikt; ingenjör fältkalibrering; mätingenjör. SMP söker besiktningsingenjörer till Gällivare, Hässleholm och Ljungby. Glafo söker flera engagerade och drivande personer med intresse för glasforskning. Forskare får karriärskjuts Josefina Lindqvist Hoffmann och Andra Dedinaite på YKI, Ytkemiska institutet, är två av 17 lovande kvinnliga forskare. Tack vare Vinnovaprogrammet Vinnmer får de upp till halva lönen betald för att etablera sig i en ledan de forskningsmiljö. Josefina Lindqvist Hoffman forskar om nya material och funktioner för stärkelse. Andra Dedinaite arbetar inom Intermat, YKIs kompetensplattform för utveckling av alternativ energiproduktion. Det här är hårt konkurrensutsatta anslag, så vi gläder oss oerhört, säger Peter Alberius, vd på YKI. FN slipper farligt bly Dag Hammarskjöldsmedaljen delas ut till personer som har omkommit när de arbetade för FNs fredsstyrkor. Medaljen har hittills tillverkats av blyhaltigt kristallglas som är lätt att polera. När FN nu ska upphandla nya medaljer tog man via UD hjälp av Glafo för att komma ifrån det miljöfarliga blyet. Många tror att det inte går att polera blyfritt glas, men det går visst! säger Marita Jansson på Glafo. Hon har skrivit en rapport med specifikationer som FN kan använda vid kommande upphandlingar av kristallglas. Värmepumpar hett ämne Det senaste inom forskning och teknikutveckling. Marknadstrender. Lagar och regler. Det är en del av innehållet i konferensen Heat Pumps The Solution for a Low Carbon World. Den hålls i Tokyo i maj Värmepumpar kommer att få en allt viktigare roll när det gäller att förse världen med koldioxidsnål värme och kyla. Vi räknar med att konferensen i Japan lockar de flesta ledande aktörerna på området, säger Monica Axell, värmepumpsexpert på SP som är med och arrangerar. Program och aktiviteter finns på 23 blev SPs placering när tidning en Ny Teknik och Sveriges Ingenjörer ställde frågan om vilken arbetsgivare inom teknik och IT som är populärast. Enkäten gjordes bland företag med mer än 100 civilingenjörer och nästan ingenjörer svarade. I undersökningen frågades vad som är viktigast på drömjobbet. Generellt är det utmanande och utvecklande uppgifter samt möjligheten att själv kunna utforma arbetet. 23:e plats tycker jag är ett rätt bra resultat. SPkoncernen kommer att växa rejält de närmaste åren och vi hoppas att den här rankingen blir till nytta i vårt rekryteringsarbete, säger Anita Olson, HR-director på SP. Webb enkäten gjordes i juni, och 189 företag rankades. Lysande temadag i Alingsås Är LED-lampor värda sitt pris? Vad väntar runt hörnet lägre priser eller bättre lampor? Det här hör till det som tas upp på en temadag om lysdiodbaserad belysning på Grand i Alingsås den 20 oktober. Dagen är fylld av presentationer från tillverkare, installatörer och användare. SPs ljusexperter delar också med sig av sina kunskaper om LED-baserade konsumentprodukter. Vi hoppas på en riktigt givande dag med många frågor och diskussioner, säger Per Olof Hedekvist på SP. Anmäl dig på SPs webbplats under fliken utbildningar. Temadagen arrangeras samtidigt som den årliga utställningen Lights in Alingsås. Läs mer om den på lightsinalingsas.se bild alingsås kommun oktober 2010 TEKNIK;FORSKNING 23

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik

Greenchem. Speciality Chemicals from Renewable Resources. Hållbar produktion och bioteknik Greenchem Speciality Chemicals from Renewable Resources Hållbar produktion och bioteknik Paradigmskifte för svensk kemiindustri? Det finns många skäl, såväl miljömässiga som ekonomiska, till att intresset

Läs mer

Salix som bränsle. Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Salix som bränsle. Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Salix som bränsle Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP-KONCERNEN Svenska Staten RISE Holding AB Huvudkontor: Borås Övriga orter: Stockholm Göteborg Malmö/Lund Uppsala Växjö Skellefteå

Läs mer

Utmärkt kvalitet för din skull

Utmärkt kvalitet för din skull Lilla boken om P Utmärkt kvalitet för din skull En P-märkt vara eller tjänst är noggrant typprovad mot högt ställda krav och godkänd av en oberoende part. Det innebär att att den är trygg och säker att

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman Hållbar utveckling tema Energi och Miljö Petra Norman Energi och Miljö Eftersom vi är många här på jorden och resurserna är begränsade och vissa håller redan på att ta slut idag så måste vi ta vara på

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum

Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Arena för metallteknologi Trollhättan PTC - Produktionstekniskt Centrum Cecilia Ramberg Programkoordinator Swerea IVF Arenaföreträdare PTC i Innovair cecilia.ramberg@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion

RYMD I VÄST. Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion RYMD I VÄST Ett initiativ av GKN och RUAG för Sveriges främsta rymdregion VÄRLDSKLASS ÄR INTE NOG - SKA MAN NÅ RYMDEN MÅSTE ALLT FUNGERA I Västsverige utvecklas och levereras tjänster och produkter som

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING

NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING Insulation Technology TM Made in Sweden Grymt bra isolering, finns inget bättre. Matte Karlsson, snickare NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING - för varma, tysta och sunda hus med miljövänlig cellulosaisolering

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR

MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR MILJÖEGENSKAPER HOS HYDRAULOLJOR Varför miljöanpassade oljor? Introduktion En oberoende granskning av miljögodkända hydrauloljor SP-listan Vätskors kompatibilitet med olika

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Ting och tanke annars ingen teknik

Ting och tanke annars ingen teknik Ting och tanke annars ingen teknik Med teknik menar man att föremål används för ett bestämt syfte. Det är det som kapitlets namn syftar på. Ting och tanke betyder ungefär samma sak som föremål och syfte.

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

The SP Way. Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans

The SP Way. Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans The SP Way Vårt sätt att arbeta och agera tillsammans THE SP WAY 3 Om SP SP är en ledande forskningskoncern som finns i hela Sverige och som även arbetar internationellt. Vi erbjuder våra kunder ett brett

Läs mer

Svåra bränslen sänk temperaturen!

Svåra bränslen sänk temperaturen! Svåra bränslen sänk temperaturen! Fredrik Niklasson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Varför vill man undvika alkali i rökgasen? Vid förbränning och förgasning är icke organiska föreningar oftast

Läs mer

4 juni 2007 Sol i fjärrvärme

4 juni 2007 Sol i fjärrvärme En stark miljöprofil!!! 3000 Svavel NOX Fossil CO2 350000 2500 300000 250000 2000 200000 1500 150000 1000 100000 500 50000 0 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD

AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL SWEDEN AB SEALING THE WORLD AESSEAL GÖR DET MÖJLIGT Redan år 1983 klev AESSEAL in i en bransch som dominerades av några stora internationella aktörer. För att kunna ta sig in på marknaden och överleva

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Norups gård AB Journalnummer: 2009-6220 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Byggforskningen inom SP

Byggforskningen inom SP Byggforskningen inom SP Byggverksamheten inom SP-koncernen Exempel från Forsknings- och Innovationsverksamheten Behovet av ett kompetenslyft inom sektorn Per-Erik Petersson 2011-10-05 SP gruppen med stor

Läs mer

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Profilområde Certifiering SP-koncernen har en omfattande certifieringsverksamhet som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 2.2.14 2015-11-18 Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Göteborg Energis satsningar på biogas är lyckade ur klimatsynpunkt. Världen står inför

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

certifiering av fjärrvärmecentraler enkelt, tryggt och bekvämt för kunden

certifiering av fjärrvärmecentraler enkelt, tryggt och bekvämt för kunden certifiering av fjärrvärmecentraler enkelt, tryggt och bekvämt för kunden Allt fler upptäcker att fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp sin fastighet. Med funktionsprovade och

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Vi är specialisterna på betong

Vi är specialisterna på betong Vi är specialisterna på betong Vi började med en fabrik i Sverige 1955 Allt startade 1955 då den svenske ingenjören och entreprenören Martin Thomas grundade företagets första betongfabrik i Karlstad. Martin

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank.

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank. BIOMAL-projektet som startades i januari 2004 och som delvis finansierats inom LIFE Environmental Program har nu framgångsrikt avslutats. En ny beredningsfabrik för Biomal, med kapaciteten 85 000 ton/år,

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

JTI är en del av SP-koncernen

JTI är en del av SP-koncernen Rötning och förbränning som behandlingsalternativ - Tekniska möjligheter och utmaningar Arlanda, 6 Oktober 2011 JTI är en del av SP-koncernen Ingår i SP-koncernen tillsammans med sex systerbolag: SP, SIK,

Läs mer

Underhållsfria byggsystem

Underhållsfria byggsystem Underhållsfria byggsystem 1 Gör miljön och ekonomin en tjänst genom att bygga underhållsfritt Trä är ett fantastiskt material på många sätt. Men det ruttnar. Plast ruttnar inte, men ärligt talat, är det

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2015 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Forskningen vid Polymera material och kompositer, Material och tillverkningsteknik, Chalmers. Antal Boldizar

Forskningen vid Polymera material och kompositer, Material och tillverkningsteknik, Chalmers. Antal Boldizar Forskningen vid Polymera material och kompositer, Material och tillverkningsteknik, Chalmers Antal Boldizar Forskargruppens verksamhet Avser allmänt sambandet Materialkomposition Tillverkning Struktur

Läs mer

Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand

Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand Välkommen till SP och det första seminariet i Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd Brand Margaret Simonson McNamee Teknisk projektledare Brandforsks särskilda satsning mot Anlagd brand SP-koncernen

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping

Fjärrvärmecentraler och energimätare. 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping Fjärrvärmecentraler och energimätare 30 september - 1 oktober, 2014 Elmia, Jönköping PROGRAM Tisdagen den 30 september 10.00 11.00 Registrering Moderator Hans Lund, Fortum Värme och deltagare i Fjärrvärmecentralgruppen

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se

ALF Infravärme. Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF Infravärme Nordisk Distributör - Nor veco AB www.nor veco.se ALF - Infravärme En av de bästa Infravärmare alternativen som marknaden kan erbjuda idag. Förutom att den är energieffektiv så är den också

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Produktion och förbränning -tekniska möjligheter. Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik

Produktion och förbränning -tekniska möjligheter. Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik Produktion och förbränning -tekniska möjligheter Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik Dagens presentation Förutsättningar för att vidareförädla nya råvaror i mindre produktionsanläggningar

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Org. nr 556464-6874 Första kvartalet Omsättningen uppgick till 266,4 Mkr (238,4). Rörelseresultatet uppgick till 7,6

Läs mer

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande.

Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Trävaror och byggprodukter för industriell tillverkning och modernt byggande. Hög kapacitet och nyskapande lösningar. För våra kunders behov Visionen för Martinsons Trä är att med engagerade medarbetare

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Ultimately our vision is about using science to make a difference in the world.

Ultimately our vision is about using science to make a difference in the world. GRAND CHALLENGE GRAND CHALLENGE Ultimately our vision is about using science to make a difference in the world. GRAND CHALLENGE GRAND CHALLENGE GRAND CHALLENGE GRAND CHALLENGE Information & Communication

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek Dagens träbyggande Carl-Johan Johansson SP Trätek Innehåll Nationella träbyggnadsstrategin Tekniska lösningar SP och SP Trätek Nationella Trästrategin Nationell strategi att främja användning av trä i

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer