Ansökan om medel för pedagogisk utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om medel för pedagogisk utveckling"

Transkript

1 Ansökan om medel för pedagogisk utveckling Sökande: Institution: Mats Leijon Institutionen för teknikvetenskaper Projektnamn: pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektrotekniken. (ProjektID: 119 ) Sökt belopp: Budget: Kortfattad beskrivning: kr 1 Nya lab. (personal/utrustning) kr personalkostnad motsvarande 50% tid som delas mellan senior och doktorand Nyutveckling av högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik vad gäller den industriella förankringen och den ingenjörsvetenskapliga utbildningsmetodiken. Införandet av mer teori och mycket omfattande laborativa delar i hela programmet är också av signifikant betydelse. Arbete kommer att ske med kursutveckling, konstruktiv länkning av kurser och industriell förankring samt en tydlig total linje (röd tråd) genom de tre åren. Anpassning mot kommande masterprogram är även nödvändigt om totalen (3+2 år) ska kunna utgöra grund för vivilingenjörsexamen. Sammanfatta den pedagogiska förnyelsen i projektet: Nytänkande inom den ingenjörsvetenskapliga utbildningsmetodiken som ger fördjupad insikt i yrkesrollen. Studenterna tränas, genom omfattande laborationer och praktiskt arbete, i att tillämpa och befästa relevant teori samt kunna kommunicera denna muntligt och skriftligt. Sammanfatta hur projektet, om det lyckas, kan få genomslag i fakultetens utbildningar: Höja kvaliteten inom teknisk yrkesutbildning till en nivå motsvarande den som finns inom forskningen, dvs världsklass. Sammanfatta projektets eventuella betydelse för examinationsformer: Utveckling av former för kontinuerlig examination, muntlig, skriftlig och praktisk. Sammanfatta projektets eventuella betydelse för internationalisering:

2 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon Ansökan om finansiering för pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektrotekniken. Bakgrund Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik nystartade ht Motiven för en nysatsning har varit många. Ett för UU tydligt skäl, var att söktrycket hade varit lågt i flera år och programmet var på väg att stängas. Viktiga ingångsdata för det nya programmet var att det både skulle finnas en industriell förankring samt en total linje (röd tråd) genom de första tre åren. Dessutom skulle det om möjligt anslutas ett mastersprogram på två år, för att göra det möjligt att få en eftertraktad 3+2 utbildning inom elektroteknik (motsv. Civ.ing. program). Det passar väl in i den strategiska överordnade tanken för ämnet. Undertecknad (som inte är samordnare), men väl lärare, inom programmet och ämnesprofessor i Elektricitetslära, har under det senaste året, förberett ett antal punkter, som ger möjligheter att programmet kan utvecklas på ett positivt sätt. Omfattningen är både den industriella förankringen och den ingenjörsvetenskapliga utbildningsmetodiken. Införandet av mer teori och mycket omfattande laborativa delar i hela programmet är också av signifikant betydelse. Behoven från industrin är mycket stora gigantiska med svenska mått mätt. Bara kraftindustrin anger 7000 nya E-ingenjörer över 10 år. Då är ej den tillverkande elektrotekniska industrin medräknad. Kvalitetskraven från industrin (elevernas anställningsbarhet) innefattar också att ingenjörseleverna är rätt utbildade, både på 3 år (högskoleingenjörsnivå) men även på 5 år (civilingenjörs nivå). Grundläggande elektroteknik del I och II (40 hp) Intresset för ingenjörsvetenskap är mycket stor hos nyantagna elever inom ingenjörsprogrammen. Det visar det diagnostiska prov som genomförts för hela E1 dag 1 i kursen Elektroteknikens grunder I. För att motsvara dessa förväntningar på ett tidigt skede i utbildningen samt att stimulera elevernas intresse ytterliggare har en rad åtgärder införts och testas vid avd. för Elektricitetslära, inst. för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Dessa omfattar idag: - Omfattande lärarledda lektioner - Ämnesprofessor föreläsningar genom hela första året - Laborationer och räkneövningar varvade mot föreläsningar - Industriföreläsningar och vidhängande räkneövningar/laborationer - Veckobladskrivning för samtliga aktiviteter - Studiebesök på industri och forsningsanläggningar varvade med lärarledda föreläsningar/räkneövningar/laborationer Speciell tonvikt har som sagt lagts på den laborativa delen av programmet och som exempel har kurserna Elektroteknikens grunder del I och del II (totalt 40 hp) integrerat föreläsningar och räkneövningar med laborationer på både Ångströmlaboratoriet och gemensamt med den nordiska elektrotekniska industrin.

3 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon Årets intag är 38 ingenjörstudenter, vilkas studietid vid UU inleddes med ett diagnostiskt prov och enkät om förväntningar samt kunskapsnivå. Vår ambision är att fortsätta med detta varje start på höstterminen för att sen kunna intern-utvärdera och studera hur våra elever utvecklats. Antalet lärarledda laborationer är minst 8 h/vecka, för samtliga veckor utom tentamensveckor och ledigheter (under alla de 4 läsperioderna). Omfattningen av lärarledda föreläsningar och räkneövningar är också betydande pga. högre kvalitetskrav från framtida arbetsgivare. Följande personer är inblandade i de olika pedagogiska utbildningsmomenten för de inledande kurserna: Laborationer på Ångström (sista års studenter/nya doktorander) Henrik Skog Rickard Ekström Boel Ekergård Senad Ferhatovic Laborationer/räkneövningar på industrin och forskningsanläggningar (doktorander) Jon Kjellin Fredrik Bulow Erland Strömstedt Andrej Savin Anders Hagnestål Industripersoner esö. Industriell samordning Dr Mikael Bergquist Diskussion/synpunkter/input/krav Dr Lars Ericsson Signaler och system, Inst.Teknikvetenskaper Dr Nora Masszi Samordnare för Elektroteknikprogrammet, Signaler och system, Inst.Teknikvetenskaper Övriga samordnare som visat intresse (STS - Elisabeth, F - Olov) Doc Åsa Kassman TUN Dr Bergitta Gelin Uadm/utbildning Dir Göran Hult Fortum Dir Stefan Brandt Fortum Prof Niklas Dahlbäck Vattenfall Prof Tommy Karlsson Vattenfall Civ ing Tomas Jirenius ABB Ludvika Dir/Dr Birger Drugge ABB Ludvika Dr Mikael Bergquist Samordnare för Masterprogrammet i Förnybar Elproduktion Dr Marcus Lindahl Samordnare för Masterprogrammet i Industriell Teknik Dir Bjrön Hellström Vertical Wind AB Dir Billy Johansson Seabased AB Dr Jörgen Krokstad Statkraft Prof Kristina Edström, koordinator för strategiska satsningen STandUP Prof Håkan Engquist, koordinator för EU - energi KIC (Knowledge Institute of Technology) vid Uppsala universitet

4 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon Föreläsningar och ansvarig lärare Professor Mats Leijon Strategiska övervägande Om elektrotekniken vid Uppsala universitet utvecklas positivt, med de ansträngningar som görs på både delområde, samt på hela programmet finns det en mycket stor möjlighet att söktryck och antalet studerande inom 3- (högskoleingenjör) och/eller 5- (civilingenjör) års inriktningarna ökar betydligt. Industrin och undertecknads ambition är på sikt att E-programmet bör vara lika stort eller större än F-programmet dvs mer än 100 nyantagna studenter per år. Det är av stor vikt att även BASTU medel används för att stödja denna utveckling. Under de kommande åren kommer satsningar på pedagogik och nytänkande inom årskurs två och tre vara mycket viktiga. Ansökan för grundläggande elektroteknik I o II pedagogiska förnyelse (360 ksek). Ansökan omfattar ett del-bidrag till den pedagogiska utvecklingen av grundläggande elektroteknik (40 hp). Erfarenheterna kommer att kunna användas vid andra civilingenjörs och högskoleingenjörsprogram eller specifikt för Bologna programmen (3+2 program). I förekommande fall söker undertecknad finansiering för det extra stöd av pedagogisk utveckling och förnyelse som utgörs av de mycket omfattande laborativa momenten, enligt nedan: 1 Pedagogisk utveckling av de helt nya laborationer som krävs för samtliga fyra läsperioder. Syftet med laborationerna är både att befästa teoretiska kunskaper som undervisas under lärarledda föreläsningar och att träna viktiga ingenjörsfärdigheter. Laborationerna måste därför planeras och utformas utifrån dessa krav och syften, och därmed utifrån de särskilda mål för laborationerna som måste formuleras. Arbetsinsats: 3-5 veckors arbete/period (doktorand+senior). 2 Utveckling av form och kriterier för examination av laborationer (individuella laborations-tentor) för samtliga elever under fyra läsperioder under årskurs 1. Det är mycket viktigt att kunna examinera laborationer då dessa innehåller övningar som är direkt kopplade till målen för hela utbildningen, inklusive progression av färdigheter under kursens gång. I detta arbete skall vi ta lärdom av tidigare erfarenhet, bland annat av examination av laborationer inom kemin, men även från andra. (Här kan vi behöva stöd för att hitta tidigare studier.) Examinationen omfattar även skriftlig tentamen, denna är av mer traditionell typ. Arbetsinsats: 3 veckor/period under period 1 och 2, 2 veckor/period under period 3 och 4 (doktorand+senior). 3 Transporter och övernattningar till platser där omfattande elektrotekniska laborationer jämte föreläsningar skall genomföras -

5 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon speciellt period 3 är av vikt för eleverna. Vi avser utnyttja kompetens och resurser inom hela norden för detta. 4 Utvärdering av det första årets satsningar på det nya Elektroteknik programmet jämte rekommendationer, som kan utnyttjas av andra ingenjörsprogram. Både studenters och lärares erfarenheter skall tas tillvara, genom enkäter och intervjuer. Formerna för utvärdering skall planeras tidigt under året för att kunna samla in relevant information under hela året, men den största arbetsinsatsen planeras till period 4 (senior +doktorand). Ansökan (SEK) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 1 Nya lab. (personal/utrustning) Ny examinationsformer Transport av elever och övernattningar vid laborationer 4 Dokumentation/utvärdering Totalt Tabell: Sammanställning över ansökan Kostnaderna för uppgifterna 1. och 2. är lagda i de perioder där laborationerna utförs. En betydande del av arbetet utförs dock innan dessa perioder, även om visst arbete kommer att ske parallellt med kursen. Forskningsanknytning inom relevant område - Elektroteknik Idag har Avd för Elektricitetslära vid institutionen för Teknikvetenskaper en omsättning på ca 50 Mkr varav mer än 93% är syftande till forskningen. Avdelningen har ca 37 doktorander verksamma och ca 23 seniora forskare, varav 5 professorer, samt en handfull administrativa och tekniska befattningshavare. Avdelningen är i grunden en teoretisk avdelning (klassisk fysik - Maxwell och Navier Stoke), som har vidareutvecklats inom både beräkningsteknik och experiment. Idag kan vi erbjuda våra studenter omfattande unika laboratorier - från norr i Sverige Porjus (vattenkraft) till Falkenberg (vindkraft) i söder (under byggande) och från väster i Lysekil (vågkraft) till öster Söderforsen (marin strömkraft under konstruktion). Det forskningstunga Svenska Centrumet för Förnybar Elenergiomvandling (finansierat av Energimyndigheten, VINNOVA, Statkraft och Uppsala universitet) är förlagt till avdelningen för Elektricitetslära sen Dessutom, har den av regeringen nyligen (via myndigheter) utlysta strategiska satsningen på inom Energi StandUP sin Uppsala universitets tyngdpunkt på avd för Elektricitetslära. KOF 07 och US DoE 07 har utvärderat verksamheten såsom ledande/excellent forskning. Avdelningen för Elektricitetslära är (tillsammans med KTH) även med på EU:s energi KIC och vi har även inom denna en central roll vid Uppsala universitet. Sen 2001 har medarbetare vid avdelningen har knoppat av ca 10 företag med totalt mer än 50 anställda. Det ger en unik möjlighet att utvärdera utbildningarna för industrianställda ingenjörer med olika utbildning samt återföra detta direkt in i

6 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon kursverksamheten. Antalet patent från avdelningen är avsevärd och antalet peer rev. journal publikationer är hög, mätt inom ingenjörsvetenskap. Se Undertecknad vill, inte bara, att forskningen är av hög klass, utan även att verksamheten håller en mycket hög nivå inom grundutbildningen för professuren Teknisk Fysik inriktning Elektricitetslära. Detta är en viktig anledning till hela det omfattande initiativet och mitt personliga engagemang för de nyantagna eleverna inom det nya Elektroteknikprogrammet och som en naturlig följd - denna BASTUansökan. Som påpekats återkommer vi inom hela E-programmet med pedagogiska kreativa åtgärder för årskurs II och III samt för mastersprogrammen. Bilagor Mats Leijon CV Publikationslista bifogas ansökan Uppsala Mats Leijon Professor Ansökan om BASTU-medel stöds av följande personer:

7 Worlds highest Voltage Porsi 75MW/155 kv Nom Discover awards & FT Energy awards Curriculum Vitae Mats Leijon Professor Div of Electricity Dep. of Engineering Science Swedish Centre for Renewable Electric Energy Conversion Swedish Hydropower Centre Personal M.Leijon, M.A(Å). Leijon M.A.(Å.) S Leijon Mats Leijon Born Six children, Robin 22, Jennifer 19, Erik 11, Moa 9, Linnea 9 and Tor 3 Professional Preparation/Employment PhD period Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden ABB Corporate Research, development ABB Corporate Research, Section Manager ABB Corporate Research, Manager ABB Corporate Research, Steering group ABB International Research Manager High Voltage Electromagnetics Professor in Electricity, Uppsala university Appointments Professor in High Voltage Engineering, Chalmers (Chair) (declined) 1995 Professor in Electricity (Chair), Uppsala university (Full time since feb 2001) Sept Member of Faculty Board (Natural Science and Technology) Education MSc EE, Chalmers 1983 PhD, Chalmers 1987 Dr.Sc.in Power Engineering, Chalmers Adj. Professor, Collage University of Borås Professor, Uppsala university Commission of trust Danish Research Council / Forskningsstyrelsen /evaluation Norwegian Research council /evaluation The Swedish Research Council / VR /evaluation Swedish Royal Academy of Engineering Science World Energy Council Inventors colloquium in Sweden SSF Scientific Advisory Colloquium Elected into European Research Council (ERC) Adv. Grant group PE 8B Professor Mats Leijon Elektricitetslära Box 539, Uppsala Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet Tel:. 018/ Fax: 018/

8 Boards Board member Elektra, Industrial Power Engineering Research Board member in Strategic Foundation (SSF) - Biomaterials and Polymers Board member (Chairman) in SSF FRAM (Magnetic material program) Advisory board member in SSF Material programs Board member Centre for Power engineering EKC/KTH Board member in SSF OXIDE Chairmen of the board in CF:s Small Polhem prize Best MSc thesis in Sweden Board member of Swedish National Committee of CIGRE Board member of Swedish Hydro Power Centre Board member of Swedish Inventors Colloquium Initiator and Program Director of Swedish Centre for Renewable Electric Energy Conversion PIEp KTH Vinnova board member Boards (Entrepreneurial) Founder and Chairmen of the board Seabased AB Founder and Chairman of the board Energy Potential AB Founder and Chairmen of the board and CEO in Leijon Engineering AB Founder and Chairman of the board Vertical Wind AB Founder and Chairmen of the board Current Power Sweden AB Founder and CEO in Scandinavian Energy Centre AB Founder and Chairmen of the Board Electric Line AB Awards John Ericsson medal, Chalmers 1984 Future leadership, Nominated to Final (Research and Education) 1996 The Porjus Hydro Power Prize, Porjus foundation 1998 The KTH:s Grand Prize, Royal Swedish University of Technology (KTH) 1998 (Highest award KTH) Powerformer nominated to Discover Awards (Global 1999 nomination) Powerformer nominated to Financial Times Energy Award (Global nomination) 1999 The Finish Academies of Science and Walter Alströms Prize (Global Prize) 1999 The Gustav Dahlén-medal, Chalmers Sweden (Highest award Chalmers) 2000 The Polhems prize, Union of MSc in Sweden (Highest award Engineering) 2001 Windformer nominated to Financial Times Energy Awards (Global nomination) 2001 The Grand Energy prize in Sweden, DI and Sweco Sweden 2001 The Thureus prize, Royal academy society Sweden 2002 CF:s environmental fund individual grant Sweden 2003 Alde Johanssons innovation prize 2004 Publications and Patents Over 100 papers (including conference articles) whereof 78 in peer reviewed journals. Patents see - look in the global database - worldwide 1279 patent matches on Mats Leijon ( ) in the global database Invited lectures (a selection) of more than 100 invited speaks over the years VR/KVA Energy from Moving Water 2007 Professor Mats Leijon Elektricitetslära Box 539, Uppsala Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet Tel:. 018/ Sid 2 (4) Fax: 018/

9 NTNU, Trondheim, Norway Prof Falnes anniversary 2006 IX World Renewable Energy Congress Italy, Florence 2006 Particle Physics Conference Italy, La Thuille 2005 Euro Science Open Forum, Stockholm 2004 Catholic university of Chile (Santiago de Chile) 2004 KVA s Bio focus foundation (Dublin, Ireland) 2003 EPFL (Laussane, Switzerland) 2002 NTNU, Trondheim, Norway 2001 IEE/IEI, Dublin, Ireland 2001 Nagoya University 1999 IEEJ, Tokyo, Japan 1999 ISH (International Symposium on High Voltage Engineering), London, GB 1999 ETH (Zürich, Switzerland) 1999 University of Queensland, Brisbane, Australia 1998 University of Connecticut, USA 1993 Several invited lectures in industry and academia apart from ABB and Swedish Universities - Toshiba, Alstom, Mitsubishi, Statkraft, Gothenburg Energy, Elforsk, Westinghouse, Södra Skogsägarna, Vattenfall, Scania, SKF, Kockums, CF, Swedepower, Svensk Energi, SKGS, och Ericsson. Graduated students (11 PhD) and (6 Tech Lic) as main supervisor Dr Jörgen Blennow Chalmers 2000, Dr Mats Sjöberg Chalmers 2002, Dr Pär Holmberg Uppsala university 2001, Dr Akbar Kheirmand Chalmers 2003, Dr Erik Segergren Uppsala university 2005, Dr Björn Bolund Uppsala university 2006, Dr Karin Thorburn Uppsala university 2006, Dr Oskar Danielsson Uppsala university 2006, Dr Mikael Eriksson Uppsala university 2007, Dr Karin Thomas Uppsala university 2008, Dr Rafael Waters Uppsala university 2008, Tech Lic Richard Perers 2006 UU, Tech Lic Andreas Solum 2006 UU, Tech Lic Katarina Yuen-Lasson, 2008 UU, Tech Lic Cecilia Boström 2009 UU, Tech Lic Mårten Grabbe 2009 UU, Tech Lic Simon Tyberg Supervision today Today I supervise 11 PhD students 1 as main supervisor. Post docs (in my group/electricity) Dr Marcus Berg 2001-, Dr Elisabeth Sjöstedt , Dr Urban Lundin 2005-, Dr Anna Wolfbrandt Dr Karin Thorburn , Dr Karin Thomas , Dr Torbjörn Lembke Within my time at ABB around 45 PhD were employed by me during the years Recent External Evaluation: Adj pos. DTU Lygnby Denmark 2008, Prof and Lector in Energy at Högskolan I Halmstad 2006, Prof in Antenna Lund institute of Technology 2006, Prof in Power Electronics, Chalmers 2006, Professorship in Electricity at UMIST(Manchester UK) 2004, Lektor position KTH 2003, FOI Grindsjön - Scientific evaluation Manager in Electricity Magnus Stålberg wave power PhD 2009, Erland Strömstedt wave power PhD 2010, Tech Lic,Katarina Yuen Lasson marine current PhD 2010, Tech Lic Mårten Grabbe marine currents PhD 2010, Tech Lic Cecila Broström wave power PhD 2010, Andrej Savins wave power, Olle Svensson wave power, Emilia Lalander marine currents, Tech lic Simon Tyrberg wave power, Halvar Gravråkmoen wave power and Staffan Lundin marine current Professor Mats Leijon Elektricitetslära Box 539, Uppsala Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet Tel:. 018/ Sid 3 (4) Fax: 018/

10 3 rd duty I have also been in different TV appearances internationally, India, China, Korean, Japanese, US, German and Swiss TV. As international expert in Finland before the election of Nuclear power and in Danish TV regarding Barsebäck I and II. Several times in Swedish TV. Frequently also in newspapers and in radio during the years from 95. I have been involved/active in the IVA Energy Foresight 2002 and IVA Technical foresight Vetenskaps magasinet 2004, IVA delegation leader China 2005, Swedish export delegation Chile US Embassy Energy discussions TV Kunskapens krona IVA 2008 (part 3 and 4). Café Einstein Access TV TV years Professor Mats Leijon Elektricitetslära Box 539, Uppsala Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet Tel:. 018/ Sid 4 (4) Fax: 018/

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober VINNOVAs planering inför Horizon 2020 Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober Bakgrund Bild 2 FP7:s betydelse för svensk FoI Million SEK Swedish Research Council FP7 VINNOVA Swedish Energy Agency FORMAS

Läs mer

Energiteknik vid Uppsala Universitet

Energiteknik vid Uppsala Universitet Energiteknik vid Uppsala Universitet Vindkraft, vågkraft och strömkraft - potential och dagsläge Centrum för förnybar elenergiomvandling Marten.grabbe@angstrom.uu.se Rafael.Waters@angstrom.uu.se Energi

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Nordic Energy Perspectives

Nordic Energy Perspectives Nordic Energy Perspectives Utvecklingen av Sveriges och Nordens energisystem till 2030 Bo Rydén Profu Projektinriktad forskning och utveckling Profu etablerades 1987 och består idag av ca 20 personer.

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Pär Weihed Professor in Ore Geology Director CAMM (Centre of advanced mining and metallurgy) par.weihed@ltu.se

Pär Weihed Professor in Ore Geology Director CAMM (Centre of advanced mining and metallurgy) par.weihed@ltu.se Pär Weihed Professor in Ore Geology Director CAMM (Centre of advanced mining and metallurgy) par.weihed@ltu.se Två satsningar från Nordiska Ministerrådet: NordMin Nordisk Mastersutbildning Bakgrund och

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export

Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Vindenergi till havs en möjlighet till ny energi, industri och export Staffan Jacobsson, Chalmers tekniska högskola Stefan Ivarsson, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut OECD Europas elproduktion 2013

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Aalto-universitetet - Hos oss förenas vetenskap och konst med teknik och ekonomi

Aalto-universitetet - Hos oss förenas vetenskap och konst med teknik och ekonomi Aalto-universitetet - Hos oss förenas vetenskap och konst med teknik och ekonomi Almedalen 1.7.2013 Tuula Teeri Rektor, Aalto-universitetet Global Technology Index 2011 Vi I Norden harbra förutsättningar

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

QS World University Rankings 2014/2015

QS World University Rankings 2014/2015 Sid 1 (6) QS World University Rankings 2014/2015 Umeå universitet klättrar i årets QS World University Ranking med 22 platser. Bästa placeringen för universitetet någonsin med nummer 267. Placeringen innebär

Läs mer

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? IVA seminarium 8 april 2013 Matthias Rapp agenda Internationell

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Elektroingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng Programkod TGELK 1(5)

UTBILDNINGSPLAN. Elektroingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng Programkod TGELK 1(5) 1(5) Elektroingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng Programkod TGELK Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Högskoleingenjörsexamen

Läs mer

Kraftsamling inom Hållbar utveckling på LiU. Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings Universitet

Kraftsamling inom Hållbar utveckling på LiU. Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings Universitet Kraftsamling inom Hållbar utveckling på LiU Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings Universitet 1 Utbildning Tekniska fakulteten Civilingenjör Energi-miljö-management Masterprogram Energy

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Mer än 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs

Läs mer

Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180 higher education credits Inriktningskod -----

Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180 higher education credits Inriktningskod ----- 1(6) Institutionen för ingenjörsvetenskap Elektroingenjör med inriktning mot elkraft, 180 högskolepoäng Programkod TGELK Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180 higher education credits

Läs mer

Ansökan om medel för pedagogisk utveckling

Ansökan om medel för pedagogisk utveckling Ansökan om medel för pedagogisk utveckling Sökande: Institution: Erik Hultman, Magnus Rahm, Mats Leijon, Marcus Linder Institutionen för teknikvetenskaper Projektnamn: Utveckling av projektlaborationer

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP : Hur får man ihop ett elsystem med olika produktionsslag? och får det att fungera tillsammans? Vattenpaketet Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP Vågkraft Teknik

Läs mer

Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10

Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10 Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10 En orsak Utfall av forskningsansökningar sämre än väntat Linnéstöd GU 2 Linnéstöd (2 omgångar) LU 14 Linnéstöd Strategiska områden

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

STINT - till nytta för Malmö högskola. Andreas Göthenberg, VD Mattias Löwhagen, Programansvarig September 2014

STINT - till nytta för Malmö högskola. Andreas Göthenberg, VD Mattias Löwhagen, Programansvarig September 2014 STINT - till nytta för Malmö högskola Andreas Göthenberg, VD Mattias Löwhagen, Programansvarig September 2014 Disposition 1. Nyttan med internationalisering 2. Om STINT 3. STINTs programportfölj 2014 4.

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Trafikverkets. Nytt trafikverk, ny. Susanne Ingo

Trafikverkets. Nytt trafikverk, ny. Susanne Ingo Trafikverkets omvärldsanalys Nytt trafikverk, ny omvärld äld Susanne Ingo Stockholm 11 april 2012 2 2012-04-13 Stora demografiska utmaningar i världen. The Demographic transition Deat h rat e Birt h rat

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Utbildning av elkraftingenjör 2.0. Jörgen Blennow, Docent Utbildningsområdesledare EDITI Elkraftteknik/Institutionen för Elektroteknink

Utbildning av elkraftingenjör 2.0. Jörgen Blennow, Docent Utbildningsområdesledare EDITI Elkraftteknik/Institutionen för Elektroteknink Utbildning av elkraftingenjör 2.0 Jörgen Blennow, Docent Utbildningsområdesledare EDITI Elkraftteknik/Institutionen för Elektroteknink Vilka är det här? Var kommer de ifrån? Vad kan de? Vilka drivkrafter

Läs mer

University of Technology

University of Technology Welcome Jan-Olof Dalenbäck, Prof., Civil and Environmental Engineering, Building services Holger Wallbaum, Prof., Civil and Environmental Engineering, Building technology University of Technology European

Läs mer

Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15

Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15 Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15 OBS: Ändringar kan förekomma Senast uppdaterad: 2015-10-26 v.44 Tid och plats Tema Tisdag 27-okt Kursintro Mänsklig och naturlig påverkan

Läs mer

Forskningsinformation Strategier och. prestationer. Biblioteksrådet, Mälardalens högskola 9:e mars 2017

Forskningsinformation Strategier och. prestationer. Biblioteksrådet, Mälardalens högskola 9:e mars 2017 Forskningsinformation Strategier och prestationer Biblioteksrådet, Mälardalens högskola 9:e mars 2017 > Embracing the Need for Radical Change 17-03-20 Chalmers 2 Som en del av det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Om open access och nya publiceringsvägar

Om open access och nya publiceringsvägar Om open access och nya publiceringsvägar Open Access Week vid KTH, 27 oktober 2011 Aina Svensson, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Sidnummer Varför open access? Fler kan få tillgång

Läs mer

IFG. unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

IFG. unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IFG Ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Mer än 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan

NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan NOTIS Inlämningsuppgift till Mentorskap inom Samverkan adept: Nihad Subasic subasic@kth.se KTH, ITM, TMT Campus Södertälje mentor: Joakim Gimholt joakim.gimholt@scania.com Scania Tekniskt Center Södertälje

Läs mer

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott

Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot i Saabs ersättningsutskott 1 (5) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Information om föreslagna styrelseledamöter Marcus Wallenberg Ordförande sedan 2006. Vice ordförande 1993-2006 och ledamot av styrelsen sedan 1992 Ledamot

Läs mer

Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15

Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15 Schema för Klimatet, energin och det moderna samhället. Ht -15 OBS: Ändringar kan förekomma Senast uppdaterad: 2015-12-01 v.44 Tid och plats Tema Tisdag 27-okt Kursintro Mänsklig och naturlig påverkan

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Tempus (JEP 2002) Utveckling av utbildningscentrum och kurser i Jordanien

Tempus (JEP 2002) Utveckling av utbildningscentrum och kurser i Jordanien (JEP 2002) Utveckling av utbildningscentrum och kurser i Jordanien JEP-30057-2002 Educational Centre in Renewable Energy Resources and The Efficient Use of Energy at JUST Energiteknik land Jordanien Att

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Tekniska utbildningsnämnden 1(5) PROTOKOLL6 Sarnmanträdesdag

UPPSALA UNIVERSITET. Tekniska utbildningsnämnden 1(5) PROTOKOLL6 Sarnmanträdesdag UPPSALA Sarnmanträdesdag Tid: Tisdagen den 17 maj 2016 kl 13.15-17.15 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet 1(5) Närvarande ledamöter Cecilia Gustavsson Jan Andersson Hans Karlsson Arnold Pears Katarina

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsbehov inom vindkraft Rapport av Garrad Hassan 18 000 varav 10 000 i drift och underhåll saknas 2030 Mer utbildning för att klara den ökade

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Vattenkraften i kraftsystemet

Vattenkraften i kraftsystemet Vattenkraften i kraftsystemet Sten Åfeldt Enhetschef Enheten för Kraftproduktion 2011-04-05 Energimyndighetens uppdrag: Genomföra den nationella energipolitiken genom att arbeta för ett tryggt, miljövänligt

Läs mer

Kan marin energi bli kommersiellt gångbar?

Kan marin energi bli kommersiellt gångbar? Program seminarium 2, 6 oktober: Seminarium om tillförseln av energi tekniker för el- och värmeproduktion Kan marin energi bli kommersiellt gångbar? Heije Westberg - CTO heije.westberg@minesto.com Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2007-2008

Årsredovisning 2007-2008 Godkänd enligt beslut i utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik 2009-05-27 Årsredovisning 2007-2008 Detta är den första årsredovisningen skriven för the Master s Program in Electronics/Telecommunications

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Prioriteringar i Svensk Energis EU-arbete. Henrik Wingfors Svensk Energi

Prioriteringar i Svensk Energis EU-arbete. Henrik Wingfors Svensk Energi Prioriteringar i Svensk Energis EU-arbete Henrik Wingfors Svensk Energi Svensk Energi Elnätsföretag, elhandelsföretag och elproducenter. Cirka 350 medlemsföretag i cirka 175 koncerner. Ökad samverkan med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

KORT BESKRIVNING AV INNOENERGY OCH DEN SVENSKA NODEN, CC-SWEDEN EIT

KORT BESKRIVNING AV INNOENERGY OCH DEN SVENSKA NODEN, CC-SWEDEN EIT Stockholm 2010-03-29 KORT BESKRIVNING AV INNOENERGY OCH DEN SVENSKA NODEN, CC-SWEDEN EIT Syftet med EIT Europeiska Institutet för Innovation och Teknik - är att uppnå nödvändig ekonomisk tillväxt genom

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden Environment Climate Data Sweden Din portal till miljö- och klimatdata Cecilia Bennet Jessica Forsgard and Jan Svensson Ökande dataanvändning Jorden är ett system av kopplade system Ökande vetenskaplig

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Utlysning av projektmedel

Utlysning av projektmedel Utlysning av projektmedel Effektiva och hållbara produktionssystem inom vattenbruk och jord-och trädgårdsbruk Finansiärer Formas, Mistra och Lantmännens forskningsstiftelse Utlyst belopp Särskilda villkor

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Grundforskning inom gruv och mineral hur ser det ut? Björn Öhlander Tillämpad geologi Luleå tekniska universitet

Grundforskning inom gruv och mineral hur ser det ut? Björn Öhlander Tillämpad geologi Luleå tekniska universitet Grundforskning inom gruv och mineral hur ser det ut? Björn Öhlander Tillämpad geologi Luleå tekniska universitet Vad är grundforskning? Inom grundforskningen letar forskarna efter det okända. De ger oss

Läs mer

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad. Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet nytänkande föds i möten Ny kunskap för en bättre värld På Högskolan i Halmstad vill vi hitta nya sätt att göra världen bättre. Genom kunskap, nytänkande

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS

NR UPPGIFTER VEM NÄR STATUS Security Link styrgruppsmöte TYP AV MÖTE Styrgruppsmöte #9 Security Link TID 2012-01-26 kl 9.30-14.00 PLATS DELTAGARE LiU, Systemet Fredrik Gustafsson, Staffan Rudner, Erik G. Larsson, Mats Eriksson, Henrik

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen

Beslut om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@hsv.se

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i energiteknik vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i energiteknik vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i energiteknik vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals Kursplan PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå Educational leadership for principals 7.5 Higher Education Credits *), Graduate Level Mål Det övergripande målet är att den

Läs mer

PROTOKOLL6 Sammanträdesdag Tid: Tisdagen den 14 maj 2013, kl Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet

PROTOKOLL6 Sammanträdesdag Tid: Tisdagen den 14 maj 2013, kl Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet PROTOKOLL6 1(5) Tid: Tisdagen den 14 maj 2013, kl. 13.15-16.35 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet Närvarande ledamöter Marika Edoff Klas Hjort Arnold Pears Katarina Hedman Sofia Hedberg Andreas

Läs mer

Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv

Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv Jaan Haabma Basesoft Open Systems AB jaan@basesoft.se www.basesoft.se Möjligheter Realisera nya behov / krav hos användare Finansiering

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap.

Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda. masterexamen inom området utbildningsvetenskap. BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se 2016-05-02 42-402-15 Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävles ansökan om tillstånd att utfärda

Läs mer

Elektriska Energisystem

Elektriska Energisystem Elektriska Energisystem 2011-10-20 13.15-16.00 Magnus Hedlund, Institutionen för teknikvetenskaper Avdelningen för Elektricitetslära http://www.el.angstrom.uu.se/ V ä r l d e n s s t ö r s t a s y s t

Läs mer

Energimarknaden 2030 Några funderingar med svenskt perspektiv

Energimarknaden 2030 Några funderingar med svenskt perspektiv Energimarknaden 2030 Några funderingar med svenskt perspektiv Bo Normark Power Circle Det kan vara svårt att spå.. I slutet av 1960-talet genomfördes ett antal intervjuer med 24 personer. De skulle uttala

Läs mer