Ansökan om medel för pedagogisk utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om medel för pedagogisk utveckling"

Transkript

1 Ansökan om medel för pedagogisk utveckling Sökande: Institution: Mats Leijon Institutionen för teknikvetenskaper Projektnamn: pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektrotekniken. (ProjektID: 119 ) Sökt belopp: Budget: Kortfattad beskrivning: kr 1 Nya lab. (personal/utrustning) kr personalkostnad motsvarande 50% tid som delas mellan senior och doktorand Nyutveckling av högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik vad gäller den industriella förankringen och den ingenjörsvetenskapliga utbildningsmetodiken. Införandet av mer teori och mycket omfattande laborativa delar i hela programmet är också av signifikant betydelse. Arbete kommer att ske med kursutveckling, konstruktiv länkning av kurser och industriell förankring samt en tydlig total linje (röd tråd) genom de tre åren. Anpassning mot kommande masterprogram är även nödvändigt om totalen (3+2 år) ska kunna utgöra grund för vivilingenjörsexamen. Sammanfatta den pedagogiska förnyelsen i projektet: Nytänkande inom den ingenjörsvetenskapliga utbildningsmetodiken som ger fördjupad insikt i yrkesrollen. Studenterna tränas, genom omfattande laborationer och praktiskt arbete, i att tillämpa och befästa relevant teori samt kunna kommunicera denna muntligt och skriftligt. Sammanfatta hur projektet, om det lyckas, kan få genomslag i fakultetens utbildningar: Höja kvaliteten inom teknisk yrkesutbildning till en nivå motsvarande den som finns inom forskningen, dvs världsklass. Sammanfatta projektets eventuella betydelse för examinationsformer: Utveckling av former för kontinuerlig examination, muntlig, skriftlig och praktisk. Sammanfatta projektets eventuella betydelse för internationalisering:

2 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon Ansökan om finansiering för pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektrotekniken. Bakgrund Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik nystartade ht Motiven för en nysatsning har varit många. Ett för UU tydligt skäl, var att söktrycket hade varit lågt i flera år och programmet var på väg att stängas. Viktiga ingångsdata för det nya programmet var att det både skulle finnas en industriell förankring samt en total linje (röd tråd) genom de första tre åren. Dessutom skulle det om möjligt anslutas ett mastersprogram på två år, för att göra det möjligt att få en eftertraktad 3+2 utbildning inom elektroteknik (motsv. Civ.ing. program). Det passar väl in i den strategiska överordnade tanken för ämnet. Undertecknad (som inte är samordnare), men väl lärare, inom programmet och ämnesprofessor i Elektricitetslära, har under det senaste året, förberett ett antal punkter, som ger möjligheter att programmet kan utvecklas på ett positivt sätt. Omfattningen är både den industriella förankringen och den ingenjörsvetenskapliga utbildningsmetodiken. Införandet av mer teori och mycket omfattande laborativa delar i hela programmet är också av signifikant betydelse. Behoven från industrin är mycket stora gigantiska med svenska mått mätt. Bara kraftindustrin anger 7000 nya E-ingenjörer över 10 år. Då är ej den tillverkande elektrotekniska industrin medräknad. Kvalitetskraven från industrin (elevernas anställningsbarhet) innefattar också att ingenjörseleverna är rätt utbildade, både på 3 år (högskoleingenjörsnivå) men även på 5 år (civilingenjörs nivå). Grundläggande elektroteknik del I och II (40 hp) Intresset för ingenjörsvetenskap är mycket stor hos nyantagna elever inom ingenjörsprogrammen. Det visar det diagnostiska prov som genomförts för hela E1 dag 1 i kursen Elektroteknikens grunder I. För att motsvara dessa förväntningar på ett tidigt skede i utbildningen samt att stimulera elevernas intresse ytterliggare har en rad åtgärder införts och testas vid avd. för Elektricitetslära, inst. för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Dessa omfattar idag: - Omfattande lärarledda lektioner - Ämnesprofessor föreläsningar genom hela första året - Laborationer och räkneövningar varvade mot föreläsningar - Industriföreläsningar och vidhängande räkneövningar/laborationer - Veckobladskrivning för samtliga aktiviteter - Studiebesök på industri och forsningsanläggningar varvade med lärarledda föreläsningar/räkneövningar/laborationer Speciell tonvikt har som sagt lagts på den laborativa delen av programmet och som exempel har kurserna Elektroteknikens grunder del I och del II (totalt 40 hp) integrerat föreläsningar och räkneövningar med laborationer på både Ångströmlaboratoriet och gemensamt med den nordiska elektrotekniska industrin.

3 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon Årets intag är 38 ingenjörstudenter, vilkas studietid vid UU inleddes med ett diagnostiskt prov och enkät om förväntningar samt kunskapsnivå. Vår ambision är att fortsätta med detta varje start på höstterminen för att sen kunna intern-utvärdera och studera hur våra elever utvecklats. Antalet lärarledda laborationer är minst 8 h/vecka, för samtliga veckor utom tentamensveckor och ledigheter (under alla de 4 läsperioderna). Omfattningen av lärarledda föreläsningar och räkneövningar är också betydande pga. högre kvalitetskrav från framtida arbetsgivare. Följande personer är inblandade i de olika pedagogiska utbildningsmomenten för de inledande kurserna: Laborationer på Ångström (sista års studenter/nya doktorander) Henrik Skog Rickard Ekström Boel Ekergård Senad Ferhatovic Laborationer/räkneövningar på industrin och forskningsanläggningar (doktorander) Jon Kjellin Fredrik Bulow Erland Strömstedt Andrej Savin Anders Hagnestål Industripersoner esö. Industriell samordning Dr Mikael Bergquist Diskussion/synpunkter/input/krav Dr Lars Ericsson Signaler och system, Inst.Teknikvetenskaper Dr Nora Masszi Samordnare för Elektroteknikprogrammet, Signaler och system, Inst.Teknikvetenskaper Övriga samordnare som visat intresse (STS - Elisabeth, F - Olov) Doc Åsa Kassman TUN Dr Bergitta Gelin Uadm/utbildning Dir Göran Hult Fortum Dir Stefan Brandt Fortum Prof Niklas Dahlbäck Vattenfall Prof Tommy Karlsson Vattenfall Civ ing Tomas Jirenius ABB Ludvika Dir/Dr Birger Drugge ABB Ludvika Dr Mikael Bergquist Samordnare för Masterprogrammet i Förnybar Elproduktion Dr Marcus Lindahl Samordnare för Masterprogrammet i Industriell Teknik Dir Bjrön Hellström Vertical Wind AB Dir Billy Johansson Seabased AB Dr Jörgen Krokstad Statkraft Prof Kristina Edström, koordinator för strategiska satsningen STandUP Prof Håkan Engquist, koordinator för EU - energi KIC (Knowledge Institute of Technology) vid Uppsala universitet

4 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon Föreläsningar och ansvarig lärare Professor Mats Leijon Strategiska övervägande Om elektrotekniken vid Uppsala universitet utvecklas positivt, med de ansträngningar som görs på både delområde, samt på hela programmet finns det en mycket stor möjlighet att söktryck och antalet studerande inom 3- (högskoleingenjör) och/eller 5- (civilingenjör) års inriktningarna ökar betydligt. Industrin och undertecknads ambition är på sikt att E-programmet bör vara lika stort eller större än F-programmet dvs mer än 100 nyantagna studenter per år. Det är av stor vikt att även BASTU medel används för att stödja denna utveckling. Under de kommande åren kommer satsningar på pedagogik och nytänkande inom årskurs två och tre vara mycket viktiga. Ansökan för grundläggande elektroteknik I o II pedagogiska förnyelse (360 ksek). Ansökan omfattar ett del-bidrag till den pedagogiska utvecklingen av grundläggande elektroteknik (40 hp). Erfarenheterna kommer att kunna användas vid andra civilingenjörs och högskoleingenjörsprogram eller specifikt för Bologna programmen (3+2 program). I förekommande fall söker undertecknad finansiering för det extra stöd av pedagogisk utveckling och förnyelse som utgörs av de mycket omfattande laborativa momenten, enligt nedan: 1 Pedagogisk utveckling av de helt nya laborationer som krävs för samtliga fyra läsperioder. Syftet med laborationerna är både att befästa teoretiska kunskaper som undervisas under lärarledda föreläsningar och att träna viktiga ingenjörsfärdigheter. Laborationerna måste därför planeras och utformas utifrån dessa krav och syften, och därmed utifrån de särskilda mål för laborationerna som måste formuleras. Arbetsinsats: 3-5 veckors arbete/period (doktorand+senior). 2 Utveckling av form och kriterier för examination av laborationer (individuella laborations-tentor) för samtliga elever under fyra läsperioder under årskurs 1. Det är mycket viktigt att kunna examinera laborationer då dessa innehåller övningar som är direkt kopplade till målen för hela utbildningen, inklusive progression av färdigheter under kursens gång. I detta arbete skall vi ta lärdom av tidigare erfarenhet, bland annat av examination av laborationer inom kemin, men även från andra. (Här kan vi behöva stöd för att hitta tidigare studier.) Examinationen omfattar även skriftlig tentamen, denna är av mer traditionell typ. Arbetsinsats: 3 veckor/period under period 1 och 2, 2 veckor/period under period 3 och 4 (doktorand+senior). 3 Transporter och övernattningar till platser där omfattande elektrotekniska laborationer jämte föreläsningar skall genomföras -

5 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon speciellt period 3 är av vikt för eleverna. Vi avser utnyttja kompetens och resurser inom hela norden för detta. 4 Utvärdering av det första årets satsningar på det nya Elektroteknik programmet jämte rekommendationer, som kan utnyttjas av andra ingenjörsprogram. Både studenters och lärares erfarenheter skall tas tillvara, genom enkäter och intervjuer. Formerna för utvärdering skall planeras tidigt under året för att kunna samla in relevant information under hela året, men den största arbetsinsatsen planeras till period 4 (senior +doktorand). Ansökan (SEK) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 1 Nya lab. (personal/utrustning) Ny examinationsformer Transport av elever och övernattningar vid laborationer 4 Dokumentation/utvärdering Totalt Tabell: Sammanställning över ansökan Kostnaderna för uppgifterna 1. och 2. är lagda i de perioder där laborationerna utförs. En betydande del av arbetet utförs dock innan dessa perioder, även om visst arbete kommer att ske parallellt med kursen. Forskningsanknytning inom relevant område - Elektroteknik Idag har Avd för Elektricitetslära vid institutionen för Teknikvetenskaper en omsättning på ca 50 Mkr varav mer än 93% är syftande till forskningen. Avdelningen har ca 37 doktorander verksamma och ca 23 seniora forskare, varav 5 professorer, samt en handfull administrativa och tekniska befattningshavare. Avdelningen är i grunden en teoretisk avdelning (klassisk fysik - Maxwell och Navier Stoke), som har vidareutvecklats inom både beräkningsteknik och experiment. Idag kan vi erbjuda våra studenter omfattande unika laboratorier - från norr i Sverige Porjus (vattenkraft) till Falkenberg (vindkraft) i söder (under byggande) och från väster i Lysekil (vågkraft) till öster Söderforsen (marin strömkraft under konstruktion). Det forskningstunga Svenska Centrumet för Förnybar Elenergiomvandling (finansierat av Energimyndigheten, VINNOVA, Statkraft och Uppsala universitet) är förlagt till avdelningen för Elektricitetslära sen Dessutom, har den av regeringen nyligen (via myndigheter) utlysta strategiska satsningen på inom Energi StandUP sin Uppsala universitets tyngdpunkt på avd för Elektricitetslära. KOF 07 och US DoE 07 har utvärderat verksamheten såsom ledande/excellent forskning. Avdelningen för Elektricitetslära är (tillsammans med KTH) även med på EU:s energi KIC och vi har även inom denna en central roll vid Uppsala universitet. Sen 2001 har medarbetare vid avdelningen har knoppat av ca 10 företag med totalt mer än 50 anställda. Det ger en unik möjlighet att utvärdera utbildningarna för industrianställda ingenjörer med olika utbildning samt återföra detta direkt in i

6 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon kursverksamheten. Antalet patent från avdelningen är avsevärd och antalet peer rev. journal publikationer är hög, mätt inom ingenjörsvetenskap. Se Undertecknad vill, inte bara, att forskningen är av hög klass, utan även att verksamheten håller en mycket hög nivå inom grundutbildningen för professuren Teknisk Fysik inriktning Elektricitetslära. Detta är en viktig anledning till hela det omfattande initiativet och mitt personliga engagemang för de nyantagna eleverna inom det nya Elektroteknikprogrammet och som en naturlig följd - denna BASTUansökan. Som påpekats återkommer vi inom hela E-programmet med pedagogiska kreativa åtgärder för årskurs II och III samt för mastersprogrammen. Bilagor Mats Leijon CV Publikationslista bifogas ansökan Uppsala Mats Leijon Professor Ansökan om BASTU-medel stöds av följande personer:

7 Worlds highest Voltage Porsi 75MW/155 kv Nom Discover awards & FT Energy awards Curriculum Vitae Mats Leijon Professor Div of Electricity Dep. of Engineering Science Swedish Centre for Renewable Electric Energy Conversion Swedish Hydropower Centre Personal M.Leijon, M.A(Å). Leijon M.A.(Å.) S Leijon Mats Leijon Born Six children, Robin 22, Jennifer 19, Erik 11, Moa 9, Linnea 9 and Tor 3 Professional Preparation/Employment PhD period Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden ABB Corporate Research, development ABB Corporate Research, Section Manager ABB Corporate Research, Manager ABB Corporate Research, Steering group ABB International Research Manager High Voltage Electromagnetics Professor in Electricity, Uppsala university Appointments Professor in High Voltage Engineering, Chalmers (Chair) (declined) 1995 Professor in Electricity (Chair), Uppsala university (Full time since feb 2001) Sept Member of Faculty Board (Natural Science and Technology) Education MSc EE, Chalmers 1983 PhD, Chalmers 1987 Dr.Sc.in Power Engineering, Chalmers Adj. Professor, Collage University of Borås Professor, Uppsala university Commission of trust Danish Research Council / Forskningsstyrelsen /evaluation Norwegian Research council /evaluation The Swedish Research Council / VR /evaluation Swedish Royal Academy of Engineering Science World Energy Council Inventors colloquium in Sweden SSF Scientific Advisory Colloquium Elected into European Research Council (ERC) Adv. Grant group PE 8B Professor Mats Leijon Elektricitetslära Box 539, Uppsala Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet Tel:. 018/ Fax: 018/

8 Boards Board member Elektra, Industrial Power Engineering Research Board member in Strategic Foundation (SSF) - Biomaterials and Polymers Board member (Chairman) in SSF FRAM (Magnetic material program) Advisory board member in SSF Material programs Board member Centre for Power engineering EKC/KTH Board member in SSF OXIDE Chairmen of the board in CF:s Small Polhem prize Best MSc thesis in Sweden Board member of Swedish National Committee of CIGRE Board member of Swedish Hydro Power Centre Board member of Swedish Inventors Colloquium Initiator and Program Director of Swedish Centre for Renewable Electric Energy Conversion PIEp KTH Vinnova board member Boards (Entrepreneurial) Founder and Chairmen of the board Seabased AB Founder and Chairman of the board Energy Potential AB Founder and Chairmen of the board and CEO in Leijon Engineering AB Founder and Chairman of the board Vertical Wind AB Founder and Chairmen of the board Current Power Sweden AB Founder and CEO in Scandinavian Energy Centre AB Founder and Chairmen of the Board Electric Line AB Awards John Ericsson medal, Chalmers 1984 Future leadership, Nominated to Final (Research and Education) 1996 The Porjus Hydro Power Prize, Porjus foundation 1998 The KTH:s Grand Prize, Royal Swedish University of Technology (KTH) 1998 (Highest award KTH) Powerformer nominated to Discover Awards (Global 1999 nomination) Powerformer nominated to Financial Times Energy Award (Global nomination) 1999 The Finish Academies of Science and Walter Alströms Prize (Global Prize) 1999 The Gustav Dahlén-medal, Chalmers Sweden (Highest award Chalmers) 2000 The Polhems prize, Union of MSc in Sweden (Highest award Engineering) 2001 Windformer nominated to Financial Times Energy Awards (Global nomination) 2001 The Grand Energy prize in Sweden, DI and Sweco Sweden 2001 The Thureus prize, Royal academy society Sweden 2002 CF:s environmental fund individual grant Sweden 2003 Alde Johanssons innovation prize 2004 Publications and Patents Over 100 papers (including conference articles) whereof 78 in peer reviewed journals. Patents see - look in the global database - worldwide 1279 patent matches on Mats Leijon ( ) in the global database Invited lectures (a selection) of more than 100 invited speaks over the years VR/KVA Energy from Moving Water 2007 Professor Mats Leijon Elektricitetslära Box 539, Uppsala Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet Tel:. 018/ Sid 2 (4) Fax: 018/

9 NTNU, Trondheim, Norway Prof Falnes anniversary 2006 IX World Renewable Energy Congress Italy, Florence 2006 Particle Physics Conference Italy, La Thuille 2005 Euro Science Open Forum, Stockholm 2004 Catholic university of Chile (Santiago de Chile) 2004 KVA s Bio focus foundation (Dublin, Ireland) 2003 EPFL (Laussane, Switzerland) 2002 NTNU, Trondheim, Norway 2001 IEE/IEI, Dublin, Ireland 2001 Nagoya University 1999 IEEJ, Tokyo, Japan 1999 ISH (International Symposium on High Voltage Engineering), London, GB 1999 ETH (Zürich, Switzerland) 1999 University of Queensland, Brisbane, Australia 1998 University of Connecticut, USA 1993 Several invited lectures in industry and academia apart from ABB and Swedish Universities - Toshiba, Alstom, Mitsubishi, Statkraft, Gothenburg Energy, Elforsk, Westinghouse, Södra Skogsägarna, Vattenfall, Scania, SKF, Kockums, CF, Swedepower, Svensk Energi, SKGS, och Ericsson. Graduated students (11 PhD) and (6 Tech Lic) as main supervisor Dr Jörgen Blennow Chalmers 2000, Dr Mats Sjöberg Chalmers 2002, Dr Pär Holmberg Uppsala university 2001, Dr Akbar Kheirmand Chalmers 2003, Dr Erik Segergren Uppsala university 2005, Dr Björn Bolund Uppsala university 2006, Dr Karin Thorburn Uppsala university 2006, Dr Oskar Danielsson Uppsala university 2006, Dr Mikael Eriksson Uppsala university 2007, Dr Karin Thomas Uppsala university 2008, Dr Rafael Waters Uppsala university 2008, Tech Lic Richard Perers 2006 UU, Tech Lic Andreas Solum 2006 UU, Tech Lic Katarina Yuen-Lasson, 2008 UU, Tech Lic Cecilia Boström 2009 UU, Tech Lic Mårten Grabbe 2009 UU, Tech Lic Simon Tyberg Supervision today Today I supervise 11 PhD students 1 as main supervisor. Post docs (in my group/electricity) Dr Marcus Berg 2001-, Dr Elisabeth Sjöstedt , Dr Urban Lundin 2005-, Dr Anna Wolfbrandt Dr Karin Thorburn , Dr Karin Thomas , Dr Torbjörn Lembke Within my time at ABB around 45 PhD were employed by me during the years Recent External Evaluation: Adj pos. DTU Lygnby Denmark 2008, Prof and Lector in Energy at Högskolan I Halmstad 2006, Prof in Antenna Lund institute of Technology 2006, Prof in Power Electronics, Chalmers 2006, Professorship in Electricity at UMIST(Manchester UK) 2004, Lektor position KTH 2003, FOI Grindsjön - Scientific evaluation Manager in Electricity Magnus Stålberg wave power PhD 2009, Erland Strömstedt wave power PhD 2010, Tech Lic,Katarina Yuen Lasson marine current PhD 2010, Tech Lic Mårten Grabbe marine currents PhD 2010, Tech Lic Cecila Broström wave power PhD 2010, Andrej Savins wave power, Olle Svensson wave power, Emilia Lalander marine currents, Tech lic Simon Tyrberg wave power, Halvar Gravråkmoen wave power and Staffan Lundin marine current Professor Mats Leijon Elektricitetslära Box 539, Uppsala Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet Tel:. 018/ Sid 3 (4) Fax: 018/

10 3 rd duty I have also been in different TV appearances internationally, India, China, Korean, Japanese, US, German and Swiss TV. As international expert in Finland before the election of Nuclear power and in Danish TV regarding Barsebäck I and II. Several times in Swedish TV. Frequently also in newspapers and in radio during the years from 95. I have been involved/active in the IVA Energy Foresight 2002 and IVA Technical foresight Vetenskaps magasinet 2004, IVA delegation leader China 2005, Swedish export delegation Chile US Embassy Energy discussions TV Kunskapens krona IVA 2008 (part 3 and 4). Café Einstein Access TV TV years Professor Mats Leijon Elektricitetslära Box 539, Uppsala Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet Tel:. 018/ Sid 4 (4) Fax: 018/

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms www.technopolis-group.com Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar 30 november - 1 december Campus Norrköping, Linköpings universitet Redaktör Svante Gunnarsson Copyright The publishers will keep this document

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik. Nårvarande ej tjdnstgiirande suppleanter

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik. Nårvarande ej tjdnstgiirande suppleanter PROTOKOLL Nr 1 Sammanträdesdag 1(6) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tid: Plats: Tisdagen den 11 september 2012 k18.l5 Nya konsistorierummet, universitetshuset Närvarande

Läs mer

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del I Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

Ansökan om medel för pedagogisk utveckling 2007

Ansökan om medel för pedagogisk utveckling 2007 Ansökan om medel för pedagogisk utveckling 2007 Sökande: Institution: Torgny Fornstedt Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi Projektnamn: SYSTEMATISKT KAOS- ETT YRKESFÖRBEREDANDE INTEGRERAT MOMENT

Läs mer

Utredning 2012. Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå. -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete

Utredning 2012. Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå. -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete Utredning 2012 Ekonomihögskolans framtida utbildningsutbud på avancerad nivå -Några förutsättningar och förslag inför vårt fortsatta strategiarbete Helena Forslund Mikael Hilmersson Mikael Lundgren Sarah

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan SSF-rapport nr 3 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-42-7

Läs mer

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning Att utveckla den högre utbildningen testamente efter Rådet för högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet

Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet ! Alnarp den 12 oktober 2012 Brev till valförsamlingen vid LTJ-fakulteten -- den som får detta brev är röstberättigad i fakultetnämndsvalet VAL TILL FAKULTETSNÄMND Valet till fakultetsnämnd kommer att

Läs mer

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer.

Utbildningsdepartementet. utför reformer som stärker Sverige. Innehåll. MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Chalmers presenterar sjöfartens fantastiska möjligheter Sidan 6 Vadstena Klosterhotell Sveriges mest spännande hotell Sidan 65 www.miroi.se MiROi distansutbildning. För alla nivåer. Affärstidningen Affärstidningen

Läs mer

Rektors rapport 1 juni 2012

Rektors rapport 1 juni 2012 Rektorsrapport SLTH 2012-06-01 Anders Axelsson Rektor LTH Rektors rapport 1 juni 2012 Avsikten med Rektors rapport till styrelsen är att förmedla väsentliga händelser och vad som arbetats med internt.

Läs mer

Om ackreditering. 28 februari 2014. Filosofiska fakulteten

Om ackreditering. 28 februari 2014. Filosofiska fakulteten 28 februari 2014 Filosofiska fakulteten Uppdrag att utreda förutsättningarna för en ackreditering av Business/Management utbildningar vid den filosofiska fakulteten, Linköpings universitet; Dnr LiU 2013-01850

Läs mer

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System Examensbeskrivning Sida 1 av 1 Dnr: X.X-000/00 Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System Master of Science (60 credits) in Computer Science with specialization

Läs mer

O m s l agsbild I minnesspelet Memory slits man ofta mellan önskan att få ett par och risken att ge motspelaren ny information om man vänder fel

O m s l agsbild I minnesspelet Memory slits man ofta mellan önskan att få ett par och risken att ge motspelaren ny information om man vänder fel Kungliga tekniska högskolan årsredovisning 2007 O m s l agsbild I minnesspelet Memory slits man ofta mellan önskan att få ett par och risken att ge motspelaren ny information om man vänder fel kort. Nu

Läs mer

Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering

Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering Inga Thoresson-Hallgren, Tomas Åström Henrik Segerpalm, Erik Arnold Faugert & Co Utvärdering Augusti 2006 Skogsindustrins Forskningsstiftelse

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

Slutapport från strategipanelen. för tvärvetenskaplig forskning. Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28

Slutapport från strategipanelen. för tvärvetenskaplig forskning. Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28 Slutapport från strategipanelen för tvärvetenskaplig forskning Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28 1 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Tvärpanelens ledamöter... 5 Tvärpanelens arbete och arbetsformer...

Läs mer

Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika

Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika Svar Direkt 2013:13 Forsknings- och innovationspolitik i Sydafrika Denna översikt beskriver sydafrikansk forsknings- och innovationspolitik och innehåller dessutom uppgifter om samarbeten och utbyten mellan

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Årgång 26 ISSN 0281-7659 Upplaga: 260 Redaktör: Åsa Ärlig Ansvarig utgivare: Hans-Erik Källman Information från SSFF Svenska Sjukhusfysikerförbundet Sektion inom Naturvetareförbundet

Läs mer

Forskningens framtid! översikt 2014 forskningsinfrastruktur

Forskningens framtid! översikt 2014 forskningsinfrastruktur Forskningens framtid! översikt 2014 forskningsinfrastruktur VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FORSKNINGENS FRAMTID! Under 2014 tog Vetenskapsrådet med hjälp av aktiva forskare fram en rad översikter. Tillsammans

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 UTBILDNINGSNÄMNDER* Arkitektur, lantmäteri och väg- och vattenbyggnadsteknik (ALV) Datateknik, elektroteknik och teknisk fysik (DEF) Informationsteknik (ITU) Kemi, kemiteknik och bioteknik

Läs mer