Ansökan om medel för pedagogisk utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om medel för pedagogisk utveckling"

Transkript

1 Ansökan om medel för pedagogisk utveckling Sökande: Institution: Mats Leijon Institutionen för teknikvetenskaper Projektnamn: pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektrotekniken. (ProjektID: 119 ) Sökt belopp: Budget: Kortfattad beskrivning: kr 1 Nya lab. (personal/utrustning) kr personalkostnad motsvarande 50% tid som delas mellan senior och doktorand Nyutveckling av högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik vad gäller den industriella förankringen och den ingenjörsvetenskapliga utbildningsmetodiken. Införandet av mer teori och mycket omfattande laborativa delar i hela programmet är också av signifikant betydelse. Arbete kommer att ske med kursutveckling, konstruktiv länkning av kurser och industriell förankring samt en tydlig total linje (röd tråd) genom de tre åren. Anpassning mot kommande masterprogram är även nödvändigt om totalen (3+2 år) ska kunna utgöra grund för vivilingenjörsexamen. Sammanfatta den pedagogiska förnyelsen i projektet: Nytänkande inom den ingenjörsvetenskapliga utbildningsmetodiken som ger fördjupad insikt i yrkesrollen. Studenterna tränas, genom omfattande laborationer och praktiskt arbete, i att tillämpa och befästa relevant teori samt kunna kommunicera denna muntligt och skriftligt. Sammanfatta hur projektet, om det lyckas, kan få genomslag i fakultetens utbildningar: Höja kvaliteten inom teknisk yrkesutbildning till en nivå motsvarande den som finns inom forskningen, dvs världsklass. Sammanfatta projektets eventuella betydelse för examinationsformer: Utveckling av former för kontinuerlig examination, muntlig, skriftlig och praktisk. Sammanfatta projektets eventuella betydelse för internationalisering:

2 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon Ansökan om finansiering för pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektrotekniken. Bakgrund Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik nystartade ht Motiven för en nysatsning har varit många. Ett för UU tydligt skäl, var att söktrycket hade varit lågt i flera år och programmet var på väg att stängas. Viktiga ingångsdata för det nya programmet var att det både skulle finnas en industriell förankring samt en total linje (röd tråd) genom de första tre åren. Dessutom skulle det om möjligt anslutas ett mastersprogram på två år, för att göra det möjligt att få en eftertraktad 3+2 utbildning inom elektroteknik (motsv. Civ.ing. program). Det passar väl in i den strategiska överordnade tanken för ämnet. Undertecknad (som inte är samordnare), men väl lärare, inom programmet och ämnesprofessor i Elektricitetslära, har under det senaste året, förberett ett antal punkter, som ger möjligheter att programmet kan utvecklas på ett positivt sätt. Omfattningen är både den industriella förankringen och den ingenjörsvetenskapliga utbildningsmetodiken. Införandet av mer teori och mycket omfattande laborativa delar i hela programmet är också av signifikant betydelse. Behoven från industrin är mycket stora gigantiska med svenska mått mätt. Bara kraftindustrin anger 7000 nya E-ingenjörer över 10 år. Då är ej den tillverkande elektrotekniska industrin medräknad. Kvalitetskraven från industrin (elevernas anställningsbarhet) innefattar också att ingenjörseleverna är rätt utbildade, både på 3 år (högskoleingenjörsnivå) men även på 5 år (civilingenjörs nivå). Grundläggande elektroteknik del I och II (40 hp) Intresset för ingenjörsvetenskap är mycket stor hos nyantagna elever inom ingenjörsprogrammen. Det visar det diagnostiska prov som genomförts för hela E1 dag 1 i kursen Elektroteknikens grunder I. För att motsvara dessa förväntningar på ett tidigt skede i utbildningen samt att stimulera elevernas intresse ytterliggare har en rad åtgärder införts och testas vid avd. för Elektricitetslära, inst. för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Dessa omfattar idag: - Omfattande lärarledda lektioner - Ämnesprofessor föreläsningar genom hela första året - Laborationer och räkneövningar varvade mot föreläsningar - Industriföreläsningar och vidhängande räkneövningar/laborationer - Veckobladskrivning för samtliga aktiviteter - Studiebesök på industri och forsningsanläggningar varvade med lärarledda föreläsningar/räkneövningar/laborationer Speciell tonvikt har som sagt lagts på den laborativa delen av programmet och som exempel har kurserna Elektroteknikens grunder del I och del II (totalt 40 hp) integrerat föreläsningar och räkneövningar med laborationer på både Ångströmlaboratoriet och gemensamt med den nordiska elektrotekniska industrin.

3 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon Årets intag är 38 ingenjörstudenter, vilkas studietid vid UU inleddes med ett diagnostiskt prov och enkät om förväntningar samt kunskapsnivå. Vår ambision är att fortsätta med detta varje start på höstterminen för att sen kunna intern-utvärdera och studera hur våra elever utvecklats. Antalet lärarledda laborationer är minst 8 h/vecka, för samtliga veckor utom tentamensveckor och ledigheter (under alla de 4 läsperioderna). Omfattningen av lärarledda föreläsningar och räkneövningar är också betydande pga. högre kvalitetskrav från framtida arbetsgivare. Följande personer är inblandade i de olika pedagogiska utbildningsmomenten för de inledande kurserna: Laborationer på Ångström (sista års studenter/nya doktorander) Henrik Skog Rickard Ekström Boel Ekergård Senad Ferhatovic Laborationer/räkneövningar på industrin och forskningsanläggningar (doktorander) Jon Kjellin Fredrik Bulow Erland Strömstedt Andrej Savin Anders Hagnestål Industripersoner esö. Industriell samordning Dr Mikael Bergquist Diskussion/synpunkter/input/krav Dr Lars Ericsson Signaler och system, Inst.Teknikvetenskaper Dr Nora Masszi Samordnare för Elektroteknikprogrammet, Signaler och system, Inst.Teknikvetenskaper Övriga samordnare som visat intresse (STS - Elisabeth, F - Olov) Doc Åsa Kassman TUN Dr Bergitta Gelin Uadm/utbildning Dir Göran Hult Fortum Dir Stefan Brandt Fortum Prof Niklas Dahlbäck Vattenfall Prof Tommy Karlsson Vattenfall Civ ing Tomas Jirenius ABB Ludvika Dir/Dr Birger Drugge ABB Ludvika Dr Mikael Bergquist Samordnare för Masterprogrammet i Förnybar Elproduktion Dr Marcus Lindahl Samordnare för Masterprogrammet i Industriell Teknik Dir Bjrön Hellström Vertical Wind AB Dir Billy Johansson Seabased AB Dr Jörgen Krokstad Statkraft Prof Kristina Edström, koordinator för strategiska satsningen STandUP Prof Håkan Engquist, koordinator för EU - energi KIC (Knowledge Institute of Technology) vid Uppsala universitet

4 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon Föreläsningar och ansvarig lärare Professor Mats Leijon Strategiska övervägande Om elektrotekniken vid Uppsala universitet utvecklas positivt, med de ansträngningar som görs på både delområde, samt på hela programmet finns det en mycket stor möjlighet att söktryck och antalet studerande inom 3- (högskoleingenjör) och/eller 5- (civilingenjör) års inriktningarna ökar betydligt. Industrin och undertecknads ambition är på sikt att E-programmet bör vara lika stort eller större än F-programmet dvs mer än 100 nyantagna studenter per år. Det är av stor vikt att även BASTU medel används för att stödja denna utveckling. Under de kommande åren kommer satsningar på pedagogik och nytänkande inom årskurs två och tre vara mycket viktiga. Ansökan för grundläggande elektroteknik I o II pedagogiska förnyelse (360 ksek). Ansökan omfattar ett del-bidrag till den pedagogiska utvecklingen av grundläggande elektroteknik (40 hp). Erfarenheterna kommer att kunna användas vid andra civilingenjörs och högskoleingenjörsprogram eller specifikt för Bologna programmen (3+2 program). I förekommande fall söker undertecknad finansiering för det extra stöd av pedagogisk utveckling och förnyelse som utgörs av de mycket omfattande laborativa momenten, enligt nedan: 1 Pedagogisk utveckling av de helt nya laborationer som krävs för samtliga fyra läsperioder. Syftet med laborationerna är både att befästa teoretiska kunskaper som undervisas under lärarledda föreläsningar och att träna viktiga ingenjörsfärdigheter. Laborationerna måste därför planeras och utformas utifrån dessa krav och syften, och därmed utifrån de särskilda mål för laborationerna som måste formuleras. Arbetsinsats: 3-5 veckors arbete/period (doktorand+senior). 2 Utveckling av form och kriterier för examination av laborationer (individuella laborations-tentor) för samtliga elever under fyra läsperioder under årskurs 1. Det är mycket viktigt att kunna examinera laborationer då dessa innehåller övningar som är direkt kopplade till målen för hela utbildningen, inklusive progression av färdigheter under kursens gång. I detta arbete skall vi ta lärdom av tidigare erfarenhet, bland annat av examination av laborationer inom kemin, men även från andra. (Här kan vi behöva stöd för att hitta tidigare studier.) Examinationen omfattar även skriftlig tentamen, denna är av mer traditionell typ. Arbetsinsats: 3 veckor/period under period 1 och 2, 2 veckor/period under period 3 och 4 (doktorand+senior). 3 Transporter och övernattningar till platser där omfattande elektrotekniska laborationer jämte föreläsningar skall genomföras -

5 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon speciellt period 3 är av vikt för eleverna. Vi avser utnyttja kompetens och resurser inom hela norden för detta. 4 Utvärdering av det första årets satsningar på det nya Elektroteknik programmet jämte rekommendationer, som kan utnyttjas av andra ingenjörsprogram. Både studenters och lärares erfarenheter skall tas tillvara, genom enkäter och intervjuer. Formerna för utvärdering skall planeras tidigt under året för att kunna samla in relevant information under hela året, men den största arbetsinsatsen planeras till period 4 (senior +doktorand). Ansökan (SEK) Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 1 Nya lab. (personal/utrustning) Ny examinationsformer Transport av elever och övernattningar vid laborationer 4 Dokumentation/utvärdering Totalt Tabell: Sammanställning över ansökan Kostnaderna för uppgifterna 1. och 2. är lagda i de perioder där laborationerna utförs. En betydande del av arbetet utförs dock innan dessa perioder, även om visst arbete kommer att ske parallellt med kursen. Forskningsanknytning inom relevant område - Elektroteknik Idag har Avd för Elektricitetslära vid institutionen för Teknikvetenskaper en omsättning på ca 50 Mkr varav mer än 93% är syftande till forskningen. Avdelningen har ca 37 doktorander verksamma och ca 23 seniora forskare, varav 5 professorer, samt en handfull administrativa och tekniska befattningshavare. Avdelningen är i grunden en teoretisk avdelning (klassisk fysik - Maxwell och Navier Stoke), som har vidareutvecklats inom både beräkningsteknik och experiment. Idag kan vi erbjuda våra studenter omfattande unika laboratorier - från norr i Sverige Porjus (vattenkraft) till Falkenberg (vindkraft) i söder (under byggande) och från väster i Lysekil (vågkraft) till öster Söderforsen (marin strömkraft under konstruktion). Det forskningstunga Svenska Centrumet för Förnybar Elenergiomvandling (finansierat av Energimyndigheten, VINNOVA, Statkraft och Uppsala universitet) är förlagt till avdelningen för Elektricitetslära sen Dessutom, har den av regeringen nyligen (via myndigheter) utlysta strategiska satsningen på inom Energi StandUP sin Uppsala universitets tyngdpunkt på avd för Elektricitetslära. KOF 07 och US DoE 07 har utvärderat verksamheten såsom ledande/excellent forskning. Avdelningen för Elektricitetslära är (tillsammans med KTH) även med på EU:s energi KIC och vi har även inom denna en central roll vid Uppsala universitet. Sen 2001 har medarbetare vid avdelningen har knoppat av ca 10 företag med totalt mer än 50 anställda. Det ger en unik möjlighet att utvärdera utbildningarna för industrianställda ingenjörer med olika utbildning samt återföra detta direkt in i

6 Ansökan om stöd till pedagogisk utveckling och förnyelse inom Elektroteknik. Prof. Mats Leijon kursverksamheten. Antalet patent från avdelningen är avsevärd och antalet peer rev. journal publikationer är hög, mätt inom ingenjörsvetenskap. Se Undertecknad vill, inte bara, att forskningen är av hög klass, utan även att verksamheten håller en mycket hög nivå inom grundutbildningen för professuren Teknisk Fysik inriktning Elektricitetslära. Detta är en viktig anledning till hela det omfattande initiativet och mitt personliga engagemang för de nyantagna eleverna inom det nya Elektroteknikprogrammet och som en naturlig följd - denna BASTUansökan. Som påpekats återkommer vi inom hela E-programmet med pedagogiska kreativa åtgärder för årskurs II och III samt för mastersprogrammen. Bilagor Mats Leijon CV Publikationslista bifogas ansökan Uppsala Mats Leijon Professor Ansökan om BASTU-medel stöds av följande personer:

7 Worlds highest Voltage Porsi 75MW/155 kv Nom Discover awards & FT Energy awards Curriculum Vitae Mats Leijon Professor Div of Electricity Dep. of Engineering Science Swedish Centre for Renewable Electric Energy Conversion Swedish Hydropower Centre Personal M.Leijon, M.A(Å). Leijon M.A.(Å.) S Leijon Mats Leijon Born Six children, Robin 22, Jennifer 19, Erik 11, Moa 9, Linnea 9 and Tor 3 Professional Preparation/Employment PhD period Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden ABB Corporate Research, development ABB Corporate Research, Section Manager ABB Corporate Research, Manager ABB Corporate Research, Steering group ABB International Research Manager High Voltage Electromagnetics Professor in Electricity, Uppsala university Appointments Professor in High Voltage Engineering, Chalmers (Chair) (declined) 1995 Professor in Electricity (Chair), Uppsala university (Full time since feb 2001) Sept Member of Faculty Board (Natural Science and Technology) Education MSc EE, Chalmers 1983 PhD, Chalmers 1987 Dr.Sc.in Power Engineering, Chalmers Adj. Professor, Collage University of Borås Professor, Uppsala university Commission of trust Danish Research Council / Forskningsstyrelsen /evaluation Norwegian Research council /evaluation The Swedish Research Council / VR /evaluation Swedish Royal Academy of Engineering Science World Energy Council Inventors colloquium in Sweden SSF Scientific Advisory Colloquium Elected into European Research Council (ERC) Adv. Grant group PE 8B Professor Mats Leijon Elektricitetslära Box 539, Uppsala Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet Tel:. 018/ Fax: 018/

8 Boards Board member Elektra, Industrial Power Engineering Research Board member in Strategic Foundation (SSF) - Biomaterials and Polymers Board member (Chairman) in SSF FRAM (Magnetic material program) Advisory board member in SSF Material programs Board member Centre for Power engineering EKC/KTH Board member in SSF OXIDE Chairmen of the board in CF:s Small Polhem prize Best MSc thesis in Sweden Board member of Swedish National Committee of CIGRE Board member of Swedish Hydro Power Centre Board member of Swedish Inventors Colloquium Initiator and Program Director of Swedish Centre for Renewable Electric Energy Conversion PIEp KTH Vinnova board member Boards (Entrepreneurial) Founder and Chairmen of the board Seabased AB Founder and Chairman of the board Energy Potential AB Founder and Chairmen of the board and CEO in Leijon Engineering AB Founder and Chairman of the board Vertical Wind AB Founder and Chairmen of the board Current Power Sweden AB Founder and CEO in Scandinavian Energy Centre AB Founder and Chairmen of the Board Electric Line AB Awards John Ericsson medal, Chalmers 1984 Future leadership, Nominated to Final (Research and Education) 1996 The Porjus Hydro Power Prize, Porjus foundation 1998 The KTH:s Grand Prize, Royal Swedish University of Technology (KTH) 1998 (Highest award KTH) Powerformer nominated to Discover Awards (Global 1999 nomination) Powerformer nominated to Financial Times Energy Award (Global nomination) 1999 The Finish Academies of Science and Walter Alströms Prize (Global Prize) 1999 The Gustav Dahlén-medal, Chalmers Sweden (Highest award Chalmers) 2000 The Polhems prize, Union of MSc in Sweden (Highest award Engineering) 2001 Windformer nominated to Financial Times Energy Awards (Global nomination) 2001 The Grand Energy prize in Sweden, DI and Sweco Sweden 2001 The Thureus prize, Royal academy society Sweden 2002 CF:s environmental fund individual grant Sweden 2003 Alde Johanssons innovation prize 2004 Publications and Patents Over 100 papers (including conference articles) whereof 78 in peer reviewed journals. Patents see - look in the global database - worldwide 1279 patent matches on Mats Leijon ( ) in the global database Invited lectures (a selection) of more than 100 invited speaks over the years VR/KVA Energy from Moving Water 2007 Professor Mats Leijon Elektricitetslära Box 539, Uppsala Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet Tel:. 018/ Sid 2 (4) Fax: 018/

9 NTNU, Trondheim, Norway Prof Falnes anniversary 2006 IX World Renewable Energy Congress Italy, Florence 2006 Particle Physics Conference Italy, La Thuille 2005 Euro Science Open Forum, Stockholm 2004 Catholic university of Chile (Santiago de Chile) 2004 KVA s Bio focus foundation (Dublin, Ireland) 2003 EPFL (Laussane, Switzerland) 2002 NTNU, Trondheim, Norway 2001 IEE/IEI, Dublin, Ireland 2001 Nagoya University 1999 IEEJ, Tokyo, Japan 1999 ISH (International Symposium on High Voltage Engineering), London, GB 1999 ETH (Zürich, Switzerland) 1999 University of Queensland, Brisbane, Australia 1998 University of Connecticut, USA 1993 Several invited lectures in industry and academia apart from ABB and Swedish Universities - Toshiba, Alstom, Mitsubishi, Statkraft, Gothenburg Energy, Elforsk, Westinghouse, Södra Skogsägarna, Vattenfall, Scania, SKF, Kockums, CF, Swedepower, Svensk Energi, SKGS, och Ericsson. Graduated students (11 PhD) and (6 Tech Lic) as main supervisor Dr Jörgen Blennow Chalmers 2000, Dr Mats Sjöberg Chalmers 2002, Dr Pär Holmberg Uppsala university 2001, Dr Akbar Kheirmand Chalmers 2003, Dr Erik Segergren Uppsala university 2005, Dr Björn Bolund Uppsala university 2006, Dr Karin Thorburn Uppsala university 2006, Dr Oskar Danielsson Uppsala university 2006, Dr Mikael Eriksson Uppsala university 2007, Dr Karin Thomas Uppsala university 2008, Dr Rafael Waters Uppsala university 2008, Tech Lic Richard Perers 2006 UU, Tech Lic Andreas Solum 2006 UU, Tech Lic Katarina Yuen-Lasson, 2008 UU, Tech Lic Cecilia Boström 2009 UU, Tech Lic Mårten Grabbe 2009 UU, Tech Lic Simon Tyberg Supervision today Today I supervise 11 PhD students 1 as main supervisor. Post docs (in my group/electricity) Dr Marcus Berg 2001-, Dr Elisabeth Sjöstedt , Dr Urban Lundin 2005-, Dr Anna Wolfbrandt Dr Karin Thorburn , Dr Karin Thomas , Dr Torbjörn Lembke Within my time at ABB around 45 PhD were employed by me during the years Recent External Evaluation: Adj pos. DTU Lygnby Denmark 2008, Prof and Lector in Energy at Högskolan I Halmstad 2006, Prof in Antenna Lund institute of Technology 2006, Prof in Power Electronics, Chalmers 2006, Professorship in Electricity at UMIST(Manchester UK) 2004, Lektor position KTH 2003, FOI Grindsjön - Scientific evaluation Manager in Electricity Magnus Stålberg wave power PhD 2009, Erland Strömstedt wave power PhD 2010, Tech Lic,Katarina Yuen Lasson marine current PhD 2010, Tech Lic Mårten Grabbe marine currents PhD 2010, Tech Lic Cecila Broström wave power PhD 2010, Andrej Savins wave power, Olle Svensson wave power, Emilia Lalander marine currents, Tech lic Simon Tyrberg wave power, Halvar Gravråkmoen wave power and Staffan Lundin marine current Professor Mats Leijon Elektricitetslära Box 539, Uppsala Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet Tel:. 018/ Sid 3 (4) Fax: 018/

10 3 rd duty I have also been in different TV appearances internationally, India, China, Korean, Japanese, US, German and Swiss TV. As international expert in Finland before the election of Nuclear power and in Danish TV regarding Barsebäck I and II. Several times in Swedish TV. Frequently also in newspapers and in radio during the years from 95. I have been involved/active in the IVA Energy Foresight 2002 and IVA Technical foresight Vetenskaps magasinet 2004, IVA delegation leader China 2005, Swedish export delegation Chile US Embassy Energy discussions TV Kunskapens krona IVA 2008 (part 3 and 4). Café Einstein Access TV TV years Professor Mats Leijon Elektricitetslära Box 539, Uppsala Ångströmslaboratoriet Uppsala universitet Tel:. 018/ Sid 4 (4) Fax: 018/

Energiteknik vid Uppsala Universitet

Energiteknik vid Uppsala Universitet Energiteknik vid Uppsala Universitet Vindkraft, vågkraft och strömkraft - potential och dagsläge Centrum för förnybar elenergiomvandling Marten.grabbe@angstrom.uu.se Rafael.Waters@angstrom.uu.se Energi

Läs mer

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug.

ENERGY 2050. Professor Elisabeth Rachlew. Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use. Energirike Haugesund, 5 aug. ENERGY 2050 Professor Elisabeth Rachlew Member of the Royal Swedish Academy of Sciences (Physics) and Chair of the Energy Commi=ee Global and Swedish Trends in Energy Supply and Energy Use Energirike Haugesund,

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA)

IFG. ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) IFG ett unikt ledarskaps utvecklingsprogram inom Kungl. Ingenjörs- vetenskapsakademien (IVA) 45 år av ledarskapsutveckling ifg består av 15 exklusivt utvalda medlemmar, alla rekommenderade av IVAs ledamöter.

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Ansökan om medel för pedagogisk utveckling

Ansökan om medel för pedagogisk utveckling Ansökan om medel för pedagogisk utveckling Sökande: Institution: Erik Hultman, Magnus Rahm, Mats Leijon, Marcus Linder Institutionen för teknikvetenskaper Projektnamn: Utveckling av projektlaborationer

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP

Vattenpaketet. Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP. Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP. Vågkraft Teknik och System 1TE043 10HP : Hur får man ihop ett elsystem med olika produktionsslag? och får det att fungera tillsammans? Vattenpaketet Vattenkraft Teknik och System 1TE029 10HP Vattenkraft och reglerkraft 1TE056 5HP Vågkraft Teknik

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015

Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsläget Liselotte Aldén, 24 februari 2015 Utbildningsbehov inom vindkraft Rapport av Garrad Hassan 18 000 varav 10 000 i drift och underhåll saknas 2030 Mer utbildning för att klara den ökade

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Environment Climate Data Sweden

Environment Climate Data Sweden Environment Climate Data Sweden Din portal till miljö- och klimatdata Cecilia Bennet Jessica Forsgard and Jan Svensson Ökande dataanvändning Jorden är ett system av kopplade system Ökande vetenskaplig

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Vattenkraften i kraftsystemet

Vattenkraften i kraftsystemet Vattenkraften i kraftsystemet Sten Åfeldt Enhetschef Enheten för Kraftproduktion 2011-04-05 Energimyndighetens uppdrag: Genomföra den nationella energipolitiken genom att arbeta för ett tryggt, miljövänligt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Elektriska Energisystem

Elektriska Energisystem Elektriska Energisystem 2011-10-20 13.15-16.00 Magnus Hedlund, Institutionen för teknikvetenskaper Avdelningen för Elektricitetslära http://www.el.angstrom.uu.se/ V ä r l d e n s s t ö r s t a s y s t

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

100 % förnybart 2050.!?

100 % förnybart 2050.!? 100 % förnybart 2050.!? Jan-Olof Dalenbäck Professor Profilledare Styrkeområde Energi Svenska solenergiföreningen (Sekr.) International Solar Energy Society (Board) Svenska fjordhästföreningen (Styrelsen)

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008

Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Information om ledamöter som föreslås av Investors Valberedning till Investor ABs styrelse 2008 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

Vindkraftbranschens arbetskraftbehov? Specifika vindkraftutbildningar idag Efterfrågan från branschen

Vindkraftbranschens arbetskraftbehov? Specifika vindkraftutbildningar idag Efterfrågan från branschen Vindkraftbranschens arbetskraftbehov och utbildningsmöjligheter 2010 Vindkraftbranschens arbetskraftbehov? Specifika vindkraftutbildningar idag Efterfrågan från branschen Fotograf: Karin Liinasaari Sammanställning

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2009 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande 1999-2005 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1 Rikta in dig på en karriär som högskoleingenjör i kärnkraftteknik www.karnkraftteknik.se RIKTA IN DIG PÅ EN KARRIÄR SOM HÖGSKOLEINGENJÖR I KÄRNKRAFTTEKNIK Vill

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic

E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON och klimatfrågan Hur ska vi nå 50 % till 2030? Malmö, April 2008 Mattias Örtenvik, Miljöchef E.ON Nordic E.ON Nordic är en marknadsenhet inom energikoncernen E.ON E.ON Nordic i korthet - Affärsinriktning

Läs mer

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01

Information om utbytesstudier. Utlandsstudier. Examenskrav för 300 hp. Utresande W 2010/2011 o 2011/2012. Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 2012 10 02 Utresande W 2010/2011 o 2011/2012 Information om utbytesstudier för W2 och W3 Charlotte Malmgren Marie Brink 2012 10 01 Danmarks Tekniske Universitet University of Iceland Aalto universitet,

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Energimyndighetens solcellsverksamhet

Energimyndighetens solcellsverksamhet Energimyndighetens solcellsverksamhet Linus Palmblad Teknikavdelningen 016-544 23 37 linus.palmblad@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

PROTOKOLL 3 Sammanträdesdag 2014-11-11. Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet

PROTOKOLL 3 Sammanträdesdag 2014-11-11. Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet 1(6) Tid: Tisdagen den 11 november 2014 kl 13.15-16.30 Plats: Beurlingrummet, Ångströmlaboratoriet Närvarande ledamöter ordförande TUN Hans Karlsson, vice ordförande Sandra Eriksson Arnold Pears, t.o.m.

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Årsstämma i Saab AB den 8 april 2014 Bilaga 4 1 (6) Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Föreslagna styrelseledamöter för omval Ordförande i SEB, Ordförande i Electrolux AB, Ordförande

Läs mer

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990

SHORT C.V. :Birgitta Nyström. Date of Birth :23 April 1957. Education :Dr. of Laws 1990 SHORT C.V. Name Title :Birgitta Nyström :Prof. Dr. Date of Birth :23 April 1957 Nationality :Swedish Education :Dr. of Laws 1990 Present Position Prof. of Private Law, Faculty of Law, University of Lund,

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB

Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Bilaga 4 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Information om föreslagna styrelseledamöter i Saab AB Föreslagna styrelseledamöter för omval Ordförande i SEB och Foundation Asset Management AB, Styrelseledamot

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Vision för en svensk vindkraftsindustri

Vision för en svensk vindkraftsindustri Vision för en svensk vindkraftsindustri Presenterad på Chalmers seminarium för Gröna jobb Stefan Karlsson Global Segment Manager Renewable Energy 2012-02-24 Tillväxten i vindkraftsindustrin har just börjat..

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Rekrytering till ingenjörsutbildning - gemensamma strategier

Rekrytering till ingenjörsutbildning - gemensamma strategier Rekrytering till ingenjörsutbildning - gemensamma strategier Eva Malmström Jonsson Vicerektor för Studentrekrytering mavem@kth.se 1 Rekrytering till ingenjörsutbildning - Genomströmning Eva Malmström Jonsson

Läs mer

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers 2010-01-21

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum. Chalmers 2010-01-21 Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum Chalmers 2010-01-21 Innehåll Varför ett Vindkraftstekniskt Centrum Mål Deltagare Organisation Forskningsområden Samverkan med Västra Götalandsregionen Internationell

Läs mer

Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter

Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter Vindkraft, en ren energikälla som skapar arbetstillfällen och exportintäkter Stefan Karlsson Marknadschef, Renewable Energy, AB SKF Stockholm, 2014-01-23 Aktuell status, Vindkraft i Sverige Vindkraft svarar

Läs mer

Förverkliga visionen om bemannad rymdfart från Sverige. Från science fiction till science fact

Förverkliga visionen om bemannad rymdfart från Sverige. Från science fiction till science fact Förverkliga visionen om bemannad rymdfart från Sverige Från science fiction till science fact Sverige håller på att försumma en högteknologisk miljardindustri. Det räcker inte längre att vara förändringsbenägen.

Läs mer

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi

Näringslivstillväxt inom vindenergin. Matthias Rapp Svensk Vindenergi Näringslivstillväxt inom vindenergin Matthias Rapp Svensk Vindenergi Power Väst CHALMERS 21 JANUARI 2010 Svensk Vindenergi 124 medlemsföretag Internationella kraftbolag Kommunala kraftbolag Projekteringsföretag

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

EU:s krav på open access

EU:s krav på open access EU:s krav på open access Dialogmöte om open access-krav, VR 111012 Jan Hagerlid, samordnare för OpenAccess.se, avd f nationell samverkan, KB Open access inom EU - bakgrund EU-rapport om den vetenskapliga

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon

Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon Säkrare batterisystem och elektrifierade fordon utveckla kompetens, design och krav för att säkerställa en bred introducering av elektrifierade fordon Projektfakta 2012-03-01 2015-12-01+förlängning FFI

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Louise Trygg Tekn. Dr.

Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Louise Trygg Tekn. Dr. Systemperspektiv på energieffektivisering i industrin Tekn. Dr. Energisystem Linköpings universitet Tillförd energi för elproduktion i Sverige Foto: Owen Humphreys/AP Bennewitz nära Wurzen Källa: MDR

Läs mer

Karin Wigert, Vice President Human Resources, Power Systems HVDC, 2013-10-21 NOTIS @KTH Lunchseminarium 21 oktober 2013

Karin Wigert, Vice President Human Resources, Power Systems HVDC, 2013-10-21 NOTIS @KTH Lunchseminarium 21 oktober 2013 Karin Wigert, Vice President Human Resources, Power Systems HVDC, 2013-10-21 NOTIS @KTH Lunchseminarium 21 oktober 2013 October 29, 2013 Slide 1 Kort intro October 29, 2013 Slide 2 11H0145 Världsledande

Läs mer

Hur kan forskningen bidra till en hållbar utveckling?

Hur kan forskningen bidra till en hållbar utveckling? Hur kan forskningen bidra till en hållbar utveckling? SSF seminarium 10 mars, Stockholm? John Holmberg Professor Fysisk resursteori och UNESCO Vicerektor NAS 10 miljarder lyckliga människor på denna planet?

Läs mer

Internationell antagning ur ett institutionsperspektiv: problem och möjligheter

Internationell antagning ur ett institutionsperspektiv: problem och möjligheter Internationell antagning ur ett institutionsperspektiv: problem och möjligheter Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet Christine Holmström Lind Daniel Lunneryd Internationell antagning vid

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer