Curriculum vitae Anna Henrikson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Curriculum vitae Anna Henrikson"

Transkript

1 Företags information Anna Henrikson Natur & Landskap Org.nummer: Adress: Sandbäckgatan 2A Linköping Landskapsarkitekt LAR/MSA Telefon: Mobil: E-post: Hemsida : Referens Namn / Arbetsplats Relation Telefon Torbjörn Brusk, Markbyrån Åtvidaberg AB Tidigare chef på ISS Landscaping markentreprenör Jan Englund, ingenjör VAP Va-projekt AB Delägare på VAP Utbildningar Skola Kurser Tid Vretagymnasiet Grundkurs lantbruk 01/ /2011 Riksförbundet Svensk Grönt kort fruktträdsbeskärning 03/ trädgård Naturakademin Mindfulness in Nature 01/ /2010 SLU, Institutionen för Trädgårdsterapi, introduktionskurs 01/ /2009 landskapsplanering Alnarp HAGS Aneby Lekplatsbesiktningskurs 2008 SLU, Institutionen för landskapsplanering Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, 200 p 09/ /2004 Tidigare anställningar i branschen Arbetsgivare Arbetsuppgifter Tid Enskild firma Projektering, gestaltning, utredning och 02/2009- naturguidning ISS Landscaping, Linköping Utforming och projektering av bostadsgårdar, 12/ /2009 entréer och lekplatser. VAP Va-projekt AB, Örebro Projektering, utredning, MKB, illustrationer, grönstrukturplaner Heltid 03/ /2007 Praktik 2003 Stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun Examensarbete på planenheten inom grönstrukturplanering och miljöpsykologi 09/ /2004 Heltid Markplan, Uppsala Grovpraktik. Anläggningsarbete på villatomter. Snickeri, lägga gräsmattor och betongplattor. 09/2002 Heltid SLU, Ultuna Grovpraktik. Trädgårdsskötsel. 06/ /2002 heltid BO01, Malmö kommun,malmö Mässpersonal på BO01 i de hemliga trädgårdarna med uppgift ett bemöta besökare och utföra praktisk skötsel. 07/ /2001 heltid Phlox Trädgårdsservice, Uppsala Kommunens planeringsoch miljökontor, Hafnarfjordur,Island Grovpraktik. Främst anläggningsarbete, men även gestaltning av villatomter och trädbeskärning. Kontorspraktik. Gestaltning av gatumiljö och inventering och analys av lekplatser. 05/ /2001 heltid samt helger/kvällar 06/ /2000 heltid

2 Urval av referensobjekt från Natur & Landskap och tidigare anställningar: 2013 Objekt: Lekplats Skeda Udde Idé till förfrågningsunderlag Nybyggnation av lekplats Referens: Björn Tjus Objekt: Förskola Östra Ekängen Förfrågningsunderlag för totalentreprenad Nybyggnation av förskola, lokalplaneringen Referens: Annicka Fant Objekt: Askgravlund Väderstad Idé och för utförandeentreprenad Utformning och projektering Nybyggnation av askgravlund Svenska kyrkan i Mjölby Referens: Pär Martinsson, Objekt: Kv Bommen, Västerås Bygglovhandling Utformning av bostadsgård Nybyggnation av bostadsrätter ByggVesta AB Referens: Jon Arnell Objekt: Kursledare Designkurs Kursledare och lärare Hålla kurs om design för elever på Yrkeshögskolan i Ludvika på programmet Markekologisk design i kursen Design, 15 YHP Yrkeshögskolan i Leksand Referens: Andreas Ottosson Objekt: Mahoniahöjden Projektering av bostadsgård Om- och nybyggnation av bostadsgård Åhlin och Ekeroth Byggnads AB Referens: Gunnar Stenberg

3 2013 Objekt: Statusinventering Stångåstaden Utredning Besiktning Göra statusinventering inför övertagande av skötselentreprenad Peab Drift & Underhåll Referens: Mickael Karlsson, Objekt: Lekplats Höstvindsvägen Tallboda Idé till förfrågningsunderlag Nybyggnation av lekplats Referens: Björn Tjus Objekt: Kv Pluto, Täby Detaljplan Dagvattenutredning och utformning av bostadsgård Nybyggnation av hyresbostäder ByggVesta AB Referens: Cecilia Wallin Objekt: Mahoniahöjden Bygglovhandling Utformning och projektering Om- och nybyggnation av bostadsgård Riksbyggen Referens: Sofie Bornmar Objekt: Elgiganten Norrköping vid totalentreprenad Skiss på omgestaltning och projektering Ny- och ombyggnation av parkering och lastkaj Fastec Sverige AB/Markbyrån i Åtvidaberg AB Referens: Jan Letzner Fastec Objekt: Östra entrén Trädgårdsföreningen Gestaltningsförslag Utredning och utformning Ombyggnation av entré till centrala parken i Linköping via Peab Drift och underhåll Referens: Lotta Johansson

4 2012 Objekt: Servicebyggnader Stångån Idé till bygghandling Skiss och projektering Gestaltning av omgivande mark vid nybyggnation Referens: Lennart Fjellmar Objekt: Lekplats Vikingstad Idé till bygghandling Nybyggnation av lekplats Referens: Björn Tjus Objekt: Askgravlund Landeryds kyrkogård Idéskiss och projektering Gestaltning och projektering Linköpings kyrkliga samfällighet Utforma en ny askgravlund och gemensam gravvård Referens: Gunnar Forsberg Objekt: Pelikanen 11, ombyggnation av innergård Inför ombyggnation Idéskiss och projektering Ståhls fastigheter AB via Markbyrån i Åtvidaberg Utformning av innergård Referens: Torbjörn Brusk Objekt: BRF Vasalunden Vasastaden, Linköping Inför detaljplanearbete Idéskiss Riksbyggen Utformning av bostadsgård Referens: Anders Jacobson Objekt: Lekplats trädgårdsföreningen samt ny isbanesarg Ombyggnation till tema trädgård och tillgänglighet Referens: Björn Tjus

5 2010 Objekt: Förskola Horn Nybyggnation av förskolegård Kinda kommun Referens: Sture Strömberg Objekt: Servicehem Tallholmsvägen 115 Ombyggnation av gård till sinnesträdgård ala fastigheter AB Referens: Linda Ganbrandt Objekt: Cykelväg Spångerumsbron-Hackefors Förstudie Uppdragsansvarig, författare Utreda förutsättningar och ge förslag till ny gc-väg Referens: Per-Eric Hahn Objekt: Lekplats Södermalmsvägen Malmslätt Ombyggnation av lekplats Referens: Jenny Mattiasson Objekt: Förbättringsåtgärder Linköpings centrum Referens: Lotta Johansson Objekt: Stortorget, Våghustorget och Järntorget i Örebro Växtval, gestaltning, möblering Örebro kommun via VAP VA-Projekt AB Referens: Alexander Dufva Objekt: Barnrehabilitering Vrinnevisjukhuset Ombyggnation av innergård till rehabträdgård Landstingsfastigheter Referens: Lars P Svensson

6 2009 Objekt: Väg 51 delen Trolleflodsmosse-Hjortkvarn Arbetsplan Teknikområdesansvarig MKB och gestaltning Miljkonsekvensbeskrivning och gestaltningsprogram vid ny- och ombyggnation av 1+1 -väg Referens: Rolf Svahn 2008 Objekt: Lekplats Kalkstensvägen Gistad Ombyggnation av lekplats Referens: Gunilla Fjellmar 2008 Objekt: Innergårdar Oskarshamns kärnkraftverk Ombyggnation av innergårdar för uteservering OKG 2008 Objekt: Ericsson Katrineholm Nybyggnation av innergård för paus för personalen Ericsson 2008 Objekt: Förskola Rimforsa Nybyggnation av förskolegård med utomhuspedagogik Kinda kommun Referens: Sture Strömberg Objekt: Detaljplan för Flygfyrens handelsområde Teknikområdesansvarig Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Skanska Sverige AB Referens: Olle Huusko Objekt: Detaljplan för Dragets industriområde Teknikområdesansvarig Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Skanska Sverige AB Referens: Olle Huusko

7 2007 Objekt: Landbotorpsallén Projektör, gestaltning Utformning av ombyggnation av gata Örebro kommun Referens: Gunnar Spaak Objekt: Väg 52 Förstudie Projektör Utreda förutsättningarna för breddning av väg Referens: Lars Königsson VMN Objekt: Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i Fjugesta Förstudie Projektör, gestaltning Förslag till omgestaltning av Storgatan Referens: Lars Königsson VMN Objekt: Förbifart Flen Vägutredning Projektör, Bitr MKB Utreda förutsättningarna för olika vägkorridorer Referens: Lars Königsson VMN Objekt: Trafikstudier vid sporthallsetablering Planeringsunderlag Projektör och illustratör Förslag till placering och trafiklösning vid sporthall Arboga kommun Referens: Bo Antonsson Objekt: Bullerskyddsplank, Marieberg Projektör, gestaltning Gestaltning och projektering av bullerskyddsplank Örebro kommun Referens: Gunnar Spaak

8 2005 Objekt: Väg 55 Litslena-Örsundsbro Mötesfri landsväg Teknikområdesansvarig Arbetsplan Miljökonsekvensbeskrivning Referens: Magnus Lundberg Objekt: Fotbollsplaner vid Tybblekullen, Örebro Planeringsunderlag Uppgift Uppdragsansvarig ICA Fastigheter Sverige AB Utredning avseende alternativ lokalisering av fotbollsplaner Referens: Ulf Törnquist, NCC, Objekt: Strukturplan Ladugårdsängen-Sörbyängen Planeringsunderlag Uppgift Uppdragsansvarig Örebro kommun Inventering, analys och förslag till grönstruktur Referens: Gunnar Persson Objekt: MKB Järnväg Nora- Ervalla Planeringsunderlag Översiktlig miljökonsekvensbeskrivning Nora kommun Referens: Peter Grönlund Objekt: Grönstrukturplan Kumla kommun Uppgift Uppdragsansvarig Kumla kommun Sammanställning och layout av grönstrukturplan Referens: Kurt Larsson Objekt: Borgaregatan m fl, Arboga Uppgift Biträdande projektör Arboga kommun Projektering av ny beläggning, gata Referens: Bo Antonsson

9 2004 Objekt: Kristinagatan Lindesberg Förfrågningsunderlag Biträdande projektör Lindesbergs kommun Projektering av gata och växtmaterial Referens Jan Gustafsson Objekt: Ekeby Almby, Örebro Biträdande projektör Mark och VA-projektering för exploateringsområde Fastighets AB L E Lundberg

Tora Bärnarp (1975) REFERENSUPPDRAG I URVAL. Kv. Blåfjäll Kista 2013, ansvarig. Kv. Stenhöga Solna 2013, handläggare

Tora Bärnarp (1975) REFERENSUPPDRAG I URVAL. Kv. Blåfjäll Kista 2013, ansvarig. Kv. Stenhöga Solna 2013, handläggare Tora Bärnarp (1975) Född 1975, uppvuxen i Stockholm. Har studerat landskapsarkitektur på SLU, Ultuna, och i Holland på Wageningen University. Över tio års yrkeserfarenhet som utredande, gestaltande och

Läs mer

Fånga Förstå Förverkliga. Välkommen till bsv. bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag.

Fånga Förstå Förverkliga. Välkommen till bsv. bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag. 2015-08-19 15 Fånga Förstå Förverkliga Välkommen till bsv bsv är inget traditionellt arkitektkontor eller byggkonsultföretag. Vår affärsidé är i många avseenden unik och vår samlade kunskap och erfarenhet

Läs mer

My Ekman my.ekman@tengbom.se

My Ekman my.ekman@tengbom.se CURRICULUM VITAE My Ekman my.ekman@tengbom.se född 1969 nationalitet Svensk språk Svenska, engelska utbildning 2013 2 dagars Retorikkurs, Tengbom 2012 ABK 90, Tengbom 2011 3 dagars kurs Affarsmannaskap,

Läs mer

Kumla kommun. Plan-, byggoch bostadsprogram 2010-2012. antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17

Kumla kommun. Plan-, byggoch bostadsprogram 2010-2012. antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Kumla kommun Plan-, byggoch bostadsprogram 2010-2012 antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Plan-, bygg och bostadsprogram Layout Sofia Eriksson, med inspiration av Grönplan för Kumla kommun Internet

Läs mer

Landskapsingenjörsdagen

Landskapsingenjörsdagen Landskapsingenjörsdagen 2010-02-04 Mässkatalog Utställare: Agroma bg Byggros Blidbergs Mekaniska Kompan Flyinge Plantshop Föreningen Sveriges kyrkogårdar Hags Hasselfors JR Förvaltningsarbete Konstgräsexperten

Läs mer

Extrastämma 2012-02-26

Extrastämma 2012-02-26 1(7) Extrastämma 2012-02-26 1. Mötet öppnades 2. Val av ordförande: Peter Höök 3. Val av sekreterare: Joel Stenberg 4. Val av justerare: Christer Björkman och Johan Edenteg 5. Val av rösträknare: Günter

Läs mer

Helix Lund. stadsbyggnadskontoret presenterar aktuella projekt i lund 1

Helix Lund. stadsbyggnadskontoret presenterar aktuella projekt i lund 1 Helix Lund 2011 stadsbyggnadskontoret presenterar aktuella projekt i lund 1 HELIX LUND Så var det dags för ännu en innehållsrik Helix. Som en upptakt till att skriva dessa inledande rader brukar jag varje

Läs mer

Cv Ingrid Reppen. FÖDELSEÅR: 1957 SPRÅK: Svenska, Engelska, tyska, italienska. NATIONALITET: Schweiz, Sverige

Cv Ingrid Reppen. FÖDELSEÅR: 1957 SPRÅK: Svenska, Engelska, tyska, italienska. NATIONALITET: Schweiz, Sverige Cv Ingrid Reppen FÖDELSEÅR: 1957 SPRÅK: Svenska, Engelska, tyska, italienska NATIONALITET: Schweiz, Sverige UTBILDNING: 1977-1978 Gerlesborgsskolan Stockholm måleri 1979-1980 Konstfackskolan skulptur 1978-1979

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Jag utför uppdrag inom projekteringsledning, projektledning, byggledning samt även Kontrollansvarig KA.

Jag utför uppdrag inom projekteringsledning, projektledning, byggledning samt även Kontrollansvarig KA. Magnus Hybinette Jag utför uppdrag inom projekteringsledning, projektledning, byggledning samt även Kontrollansvarig KA. Under 15 år i branschen har jag varit med i många projekt med fokus på ekonomi,

Läs mer

Kallelse till Socialnämnden

Kallelse till Socialnämnden SOCIALNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Socialnämnden Tid Onsdag den 19 juni 2013, klockan 17:00 Plats Balingsholm, Balingsnäsvägen 27. Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande av

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 15 MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte

Läs mer

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013

Näringslivsnytt 04. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013 Näringslivsnytt 04 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 4 Maj 2013 Företagen viktiga för landsbygdsutveckling Urbaniseringen är stark. Inte bara i den värld

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sidan 1 av 13 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.12.00 Ingvar Nilsson (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) vice ordförande Peter Olofsson (S) Charles

Läs mer

Program för Gröna dalen i Fisksätra-Saltsjöbaden, Nacka kommun

Program för Gröna dalen i Fisksätra-Saltsjöbaden, Nacka kommun 2015-01-09 1 (12) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2014/976-214 Projekt 9543 i Fisksätra-Saltsjöbaden, Nacka kommun Kartan visar områdets ungefärliga avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. MARS NR 2 2011. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. MARS NR 2 2011. Nyköping växer NR 2 MARS 2011 1 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. MARS NR 2 2011 I de nya radhusen vid strandpromenaden i Nyköping har de nyinflyttade fantastisk utsikt. Foto Peter Lundström BYGGLÄGET

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Kommentarer från nämndens ordförande Vi lämnar ett spännande år bakom oss. Organisationsmässigt var 2011 historiskt då två nämnder slagits samman till en. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE Projekt & Affärer 2/14 TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE VI SES I ALMEDALEN! Det har blivit en tradition nu att WSP deltar i Almedalsveckan för att visa upp vår bredd och

Läs mer

3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON

3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON Projekt & Affärer 3/14 FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE STORLEKEN HAR BETYDELSE I dagarna offentliggjorde WSP sin avsikt att förvärva Parsons Brinckerhoff,

Läs mer

I detta nummer: Ny socialchef, Slussen, Familjehem, Värgårdsskolan, Lärcentrum/Allhamra, Björkliden, Avgiftskontroll. Kindanytt

I detta nummer: Ny socialchef, Slussen, Familjehem, Värgårdsskolan, Lärcentrum/Allhamra, Björkliden, Avgiftskontroll. Kindanytt I detta nummer: Ny socialchef, Slussen, Familjehem, Värgårdsskolan, Lärcentrum/Allhamra, Björkliden, Avgiftskontroll Kindanytt Kommunchefen har ordet Utemiljön på nya Värgårdsskolan, foto: Malin Forsberg

Läs mer

Martin Grane. Personliga fakta

Martin Grane. Personliga fakta Martin Grane Arkitekt MSA / illustratör E-post. martin.grane@linkarkitektur.se Födelseår. 1956 Telefon dir. 010-479 98 09 Mobil. 070-312 26 95 Personliga fakta Martin Grane, 57 år. Gift sen 1990 och tvåbarnspappa.

Läs mer

Projekt Affärer 1/15 FOTO: MATTON NY KUNSKAP OM FARLIGA KURVOR

Projekt Affärer 1/15 FOTO: MATTON NY KUNSKAP OM FARLIGA KURVOR & Projekt Affärer 1/15 FOTO: MATTON NY KUNSKAP OM FARLIGA KURVOR PÅ VÄG MOT FRAMTIDENS SAMHÄLLE Man brukar säga att det enda man vet om framtiden är att den innebär ständig förändring. Detta är vi mycket

Läs mer

Slutrapport SBUF Byggpiloterna. CentralGalaxen Bygg AB Prevention 2006:6

Slutrapport SBUF Byggpiloterna. CentralGalaxen Bygg AB Prevention 2006:6 Slutrapport SBUF Byggpiloterna CentralGalaxen Bygg AB Prevention 2006:6 1 Inledning Galaxen har fått ett uppdrag att föra ut forskningsresultat från SBUF till skolor och byggarbetsplatser. Det som varit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-12. JÖNKÖPINGS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-12. JÖNKÖPINGS KOMMUN Stadsbyggnadsnämnden 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping, kl 08:30 17:20 Beslutande Anders Samuelsson (C), ordförande Peter Isoz (M) i st f Kent Ly (M) t 08:55 326 Kent Ly fr 08:55 327-356

Läs mer

Synpunkter rörande planskiss för bostadsområde inom Östra Barkargärdet, delplan 1, Borlänge kommun, Dalarnas län

Synpunkter rörande planskiss för bostadsområde inom Östra Barkargärdet, delplan 1, Borlänge kommun, Dalarnas län Dnr 2011/657 Synpunkter rörande planskiss för bostadsområde inom Östra Barkargärdet, delplan 1, Sammanställning av synpunkter En planerarstuga anordnades den 13-14 december, 2011 mellan kl. 16-19 i samlingslokalen

Läs mer

Öppet för alla! Program för höst och vinter 2011

Öppet för alla! Program för höst och vinter 2011 Öppet för alla! Program för höst och vinter 2011 Presentation av Naturcentrum Naturcentrum ligger i Trädgårdsföreningen, centralt i Linköping. Naturcentrum är öppet måndag till fredag från 12.00 till 16.00,

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 ÅRSMÖTE SAMHÄLLS- BYGGARNA 28 april Frukostseminarium, forskning & samarbete 5 maj Årsmöte i Region Syd Anders Tojkander med engagemang

Läs mer

Halmstad. Framtidens. bostäder planeras. Bra boende när orken börjar tryta. Bygga altan utan bygglov? Pågående och kommande byggen sidan 8

Halmstad. Framtidens. bostäder planeras. Bra boende när orken börjar tryta. Bygga altan utan bygglov? Pågående och kommande byggen sidan 8 Framtidens Halmstad 9 800 bostäder planeras Pågående och kommande byggen sidan 8 Bra boende när orken börjar tryta Ett livslångt boende i Tallvik sidan 4 Bygga altan utan bygglov? Bygglovshandläggaren

Läs mer

Utställningshandling december 2011. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Utställningshandling december 2011. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Utställningshandling december 2011 Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Orienteringskartor över planområdet µ LJUNGSBRO BERG ROXTUNA EKÄNGEN Tvärskogsudde SÄTTUNA LINGHEM MALMSLÄTT LINKÖPING

Läs mer

Välkommen till Arboga!

Välkommen till Arboga! Välkommen till Arboga! Och välkommen som företagare i Arboga. Oavsett om du är etablerad sedan länge eller precis startat din verksamhet här, kan du ha användning för den här företagsguiden. Vår ambition

Läs mer