koncernen eskilstuna-kuriren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "koncernen eskilstuna-kuriren"

Transkript

1 2013 koncernen eskilstuna-kuriren

2 Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Arnöhuset i Nyköping AB (fastighetsbolag) Tidningshuset i Katrineholm AB (fastighetsbolag) Södermanlands Nyheter AB 100 % Eskilstuna-Kuriren Media AB 100 % Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning ekuriren.se Gratistidningarna EK Extra ST Extra EKM Försäljnings AB Mediehuset i Sörmland AB 100 % Annonsproduktion Reklamateljé Webbstudio Tidningen Folket AB 100 % Tidningen Folket Prolog T&L AB 40 % Distributionsverksamhet Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB 100 % Eskilstuna SBS Radio AB 30 % Radioreklamförsäljning Katrineholms- Kuriren AB 100 % Katrineholms-Kuriren kkuriren.se Gratistidningen KK Extra FLT Media AB 8 % (Mediekompaniet) Riksannonsförsäljning Södermanlands Nyheter SN Extra sn.se Österbergs Tryckeri AB Tidningsservice i Nyköping SN Försäljnings AB Liberala Tidningar i Mellansverige AB 20 % Nerikes Allehanda VLT Länstidningen Södertälje Norrtelje Tidning Ingress Media Nynäshamns Posten Citygate AB 10 % Utvecklingsföretag Lokus Mktmedia AB 5 % Utvecklingsföretag Adeprimo AB 10 % Utvecklingsföretag Avser förhållanden maj 2014 Innehåll: EK-koncernen i korthet 3 Koncernchefen har ordet 4 5 Eskilstuna-Kuriren 6 Dotterföretagen 7 9 Utdrag från års- och koncernredovisning Verksamhetsidé 14 Styrelse och koncernledning Adresser 17 Produktion: Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren. 2

3 EK-koncernen i korthet Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Org nr Äger och förvaltar samtliga aktier i Eskilstuna-Kuriren AB. Koncernuppgifter Antal anställda 348 (398) årsarbetare TS-upplaga helår (67 500) exemplar Nettoomsättning ( ) tkr Resultat efter finansiella poster ( ) tkr Aktiekapital (10 000) tkr Balansomslutning ( ) tkr Soliditet 41,6 % (47,9) % Eskilstuna-Kuriren AB Org nr Antal anställda 25 (26) årsarbetare TS-upplaga helår (29 800) exemplar Nettoomsättning (48 359) tkr Resultat efter finansiella poster ( ) tkr Aktiekapital (10 000) tkr Balansomslutning ( ) tkr ESKILSTUNA-KURIREN MEDIA AB Org nr Antal anställda 65 (74) årsarbetare Nettoomsättning ( ) tkr Resultat efter finansiella poster 457 (-5 868) tkr Aktiekapital 250 (250) tkr Balansomslutning (42 179) tkr EKM försäljnings AB Org nr Antal anställda 0 årsarbetare Nettoomsättning -9 tkr Resultat efter finansiella poster -9 tkr Aktiekapital 50 tkr Balansomslutning 40 tkr Mediehuset i Sörmland AB Org nr Antal anställda 49 (57) årsarbetare Nettoomsättning (49 179) tkr Resultat efter finansiella poster (-4 450) tkr Aktiekapital 100 (100) tkr Balansomslutning (11 141) tkr Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Org nr Antal anställda 37 (42) årsarbetare Nettoomsättning (89 918) tkr Resultat efter finansiella poster (2 698) tkr Aktiekapital (20 000) tkr Balansomslutning (65 561) tkr Södermanlands Nyheter AB Org nr Antal anställda 54 (54) årsarbetare TS-upplaga helår (23 600) exemplar Nettoomsättning ( ) tkr Resultat efter finansiella poster (7 376) tkr Aktiekapital (15 000) tkr Balansomslutning (56 543) tkr SN:s Försäljnings AB Org nr Antal anställda 15 (17) årsarbetare Nettoomsättning (17 445) tkr Resultat efter finansiella poster 602 (-223) tkr Aktiekapital (1 000) tkr Balansomslutning (4 033) tkr Österbergs Tryckeri AB Org nr Antal anställda 15 (17) årsarbetare Nettoomsättning (18 177) tkr Resultat efter finansiella poster (-3 053) tkr Aktiekapital (2 000) tkr Balansomslutning (17 067) tkr Tidningsservice i Nyköping AB Org nr Antal anställda 57 (61) årsarbetare Nettoomsättning (35 944) tkr Resultat efter finansiella poster (4 100) tkr Aktiekapital (1 500) tkr Balansomslutning (13 380) tkr Katrineholms-Kuriren AB Org nr Antal anställda 27 (35) årsarbetare TS-upplaga helår (10 900) exemplar Nettoomsättning (55 582) tkr Resultat efter finansiella poster (-2 381) tkr Aktiekapital (1 000) tkr Balansomslutning (31 360) tkr Tidningen Folket AB Org nr Antal anställda 4 (15) årsarbetare TS-upplaga helår (3 200) exemplar Nettoomsättning (11 198) tkr Resultat efter finansiella poster -648 (-8 406) tkr Aktiekapital (1 000) tkr Balansomslutning (6 869) tkr 3

4 Koncernchefen har ordet Information om verksamheten Inom koncernen bedrivs tidningsutgivning, civiltryckerirörelse, tidningsdistribution, radioreklamförsäljning, produktion av kundtidningar, gratistidningsverksamhet, webb-publicering samt försäljning av webbtjänster. Verksamheten bedrivs i tretton företag på orterna Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. De fyra dagstidningar som utges är Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren och Tidningen Folket. Inom ramen för de fyra dagstidningarna bedrivs kommersiell och publicistisk verksamhet på internet. Civiltryckeriproduktion bedrivs i Eskilstuna och i Nyköping. Anläggningen i Eskilstuna producerar koncernens tidningar samt en stor andel produkter för externa kunder. Under året såldes företaget Brovakten i Nyköping AB. Företaget ägde fastigheten i centrala Nyköping där Södermanlands Nyheter bedrivit verksamhet sedan år Under året startades två företag som har till uppgift att förvalta våra fastigheter i centrala Katrineholm respektive på Arnö industriområde i Nyköping. Vidare startades ett säljbolag där försäljningsavdelningen för Eskilstuna-Kuriren AB kommer att placeras. Intresseföretag Moderföretaget är delägare i Liberala Tidningar i Mellansverige AB, som är ägare till femton dagstidningar i Västmanland, Värmland, Sörmland, Uppland och Närke samt i Prolog KB som bedriver tidningsdistribution inom samma område. Moderföretaget är vidare delägare i Eskilstuna SBS Radio AB som bedriver radioverksamhet i Eskilstuna med omnejd. Marknad och verksamhet Trots stora tapp av annonsintäkter kan vi, rensat för jämförelsestörande poster, redovisa ett marginellt bättre operativt rörelseresultat jämfört med föregående år. I slutet av 2012 beslutade vi om personalneddragningar och erbjöd nästan 30 medarbetare att sluta med avgångsvederlag. Under första halvan av 2013 lämnade dessa sin anställning. Till detta ska läggas att tryckerianläggning i Nyköping stängdes i månadsskiftet augusti/september och tryckningen av Södermanlands Nyheter flyttades till Lagersberg. Därmed möjliggjordes att koncernens samtliga tidningar kunde redigeras i samma form. Vår organisation har klarat detta mycket bra och när de årliga TS-siffrorna nyligen publicerades visade det sig att koncernens tidningar klarat upplageutvecklingen på bästa sätt. Minus visserligen, men inga betydande sådana. En milstolpe passerades i oktober när vi för första gången började ta betalt för delar av vårt digitala innehåll. På kort registrerade sig nästan 40% av våra prenumeranter och nu har vi en årlig digital prenumerantintäkt på 1,2 Mkr. Den kommer att vara betydligt högre om ett år. Annonsmarknaden var mycket svag Dessutom drabbades tidningsbranschen strukturellt. Därför tog vi 2013 beslutet att rejält vässa vår försäljningsverksamhet. Ett arbete är påbörjat och förväntas pågå även 2014/2015. Det ska leda till att vi har landets bästa säljkår och en produktportfölj som hjälper våra kunder att skapa bra resultat i sina verksamheter. Vår marknad växer. Framför allt gäller det kommunerna vid Mälaren, Eskilstuna och Strängnäs. Under hösten gjorde Eskilstuna- Kuriren en daglig uppräkning på förstasidan och kommunen firade med jubel och fyrverkerier. Att sedan gränsen, innevånare, passerades några dagar in på 2014 bekräftar bara att såväl tidningen som kommunen är framsynta lanserades även koncernens webbtvkanal, Under 2014 blir den paraplykanal för koncernens samtliga kanaler. Vi räknar med ökat antal tittare och sjusiffrigt belopp på annonsintäkterna. Det är mycket glädjande att vårt civiltryckeri, efter fusionen med Dahlström, visar god lönsamhet. Ett gediget arbete i alla led kombinerat med hög och bred kundservice ger resultat på en mycket pressad marknad beslutade vi om en ny strategi för vår fastighetsverksamhet. De av oss ägda fastigheterna ska i första hand vara ändmålsenliga. Så var inte fallet i Nyköping. Därför avyttrades Brovakten AB. Vi hoppas inom kort finna nya lokaler i Nyköping. Citygate sålde under året sina aktier i Morningstar vilket resulterade att vi kunde tillgodogöra oss en utdelning på 7,5 Mkr. Likaså fick vi för första gången utdelning från Liberala Tidningar. Investeringsverksamheten Vi har varit mycket sparsamma, vilket varit enkelt då behovet inte varit stort. Den största enskilda investeringen, ca 1,5 Mkr, gjordes i ett system som möjliggör betalningar för digitala publikationer. Framför oss ligger byte av webbplattform men i övrigt föreligger inga stora behov. Utsikter inför 2014 Reklamprognoserna för 2014 har blivit mer positiva. Tidningarna brukar dessutom kunna ta del av reklam inför valen till riksdag, landsting och kommun. Därför tror vi att de senaste årens nedgångsspiral avseende annonsintäkter kommer att brytas. De besparingsprogram som genomförts under 2011 och 2012 får genomslag Vi kommer därför att kunna redovisa resultatförbättringar även om intäkterna sjunker. Inom områdena tryck och distribution är vi optimistiska. Här tar vi marknadsandelar. Orderläget är bra och bolagens utrustningar och organisationer är i gott skick. Eskilstuna-Kurirens kulturpris Eskilstuna-Kurirens kulturpris på kr utdelades 2013 till keramikern Per Hammarström, Strängnäs, där han dagligen basar för Keramikens Hus. Vill man inte bege sig till Strängnäs kan man njuta av infarten till Eskilstuna. Den bär Pers signum. Priset har årligen utdelats sedan Sören Axelsson VD och koncernchef 4

5 5

6 Eskilstuna-Kuriren AB 2013 var ett intensivt år med många och stora publicistiska frågor i Sverige och världen. Debatten dominerades av de stora övervakningsfrågorna som avslöjats genom bland annat Edward Snowden, Julien Assange och Bradley Mannings. Den nya datatekniken gör nu att myndigheterna, inte bara i princip utan i sak, kan övervaka alla människor på jorden. All e-post, all telefontrafik och all annan digital kommunikation övervakas i dag. Aldrig tidigare har stater vetat mer om sina medborgare än i dag. I alla samhällen som har hemlig övervakning av sina medborgare finns en stor risk för missbruk av de uppgifter som kommer fram i övervakningen. Vi vet sedan tidigare hur svårt och allvarligt det kunnat drabba enskilda individer och mer som övervakas mer kan givetvis missbrukas och också feltolkas. Den individuella integriteten är synnerligen försvagad och i förlängningen även demokratiaspekter. Men det är inte bara individer som övervakas. Varje minut övervakas även journalister och journalisternas källor i denna enorma övervakningsprocess. Det skapar givetvis en otrygghet hos källor och en rädsla att kontakta media. Det finns ett uttryck som säger Vem ringer du om du är rädd för polisen (samhället)?. Svaret har varit media. Så är det tack och lov fortfarande men om vi inte ifrågasätter den hemliga övervakningen och får till stånd förändringar och regleringar så är risken stor att denna bild kan förändras. För år sedan hade jag själv sagt att allt detta var konspirationsteorier. Nu vet vi att det tyvärr är sant. Den hemliga övervakningen får inte ske på grundval av epitetet Vi gör det eftersom vi kan göra det utan det måste styras i en väl avvägd kombination av nytta och avgränsning. Och självklart under demokratisk tillsyn. PeO Wärring Chefredaktör/VD 6

7 Övriga dotterföretag Robert Jonsson, VD, SN 02 göran carstorp, chefred/ansvarig utgivare, sn 03 elisabet bäck, VD, chefred/ansvarig utgivare, KK 04 Anders Boberg, VD, Folket 05 marie hillblom, chefred/ansvarig utgivare, Folket 06 PHILIP BRÄNNLUND, VD, EKTAB 07 Stefan Toll, VD, MEDIEHUSET I SÖRMLAND 07 7

8 Södermanlands Nyheter AB 2013 var på många sätt ett dramatiskt år för SN med ny grafisk form på den prenumererade tidningen, flytt av SN:s tryckning till Eskilstuna, införande av betalvägg på webben och temporär veckoutgivning av gratistidningen SN EXTRA. Men det var också ett historiskt år. SN fyllde 120 år. Det uppmärksammades med minnesboken Moderna Tider som såldes till läsarna inför julhandeln. Boken baserades på en artikelserie om stora händelser i Nyköpings och omvärldens historia. Några stora, aktuella lokala frågor som tagit plats i SN:s journalistik under året har annars varit hotet mot pendeltåget till Gnesta, folkomröstningen i Trosa om länsbyte till Stockholm och flyktingarnas situation på förläggningen Jollen i Oxelösund. Arbetsmässigt fick den nya mediehusstrategin en naturlig fortsättning i och med att SN:s redaktion organiserades i två grupper. Den ena gruppen nu ansvarar för premiumjournalistiken och den andra för det material som ska vara gratis för alla. Förändringen parades under hösten med införandet av en betalvägg på webben. Samtidigt växlade SN under hösten upp utgivningsfrekvensen på den nya gratistidning SN EXTRA till veckoutgivning och det första återkommande digitala nyhetsprogrammet SN Alarm hade premiär. Affärsmässigt var SN ett av få mediehus med tidningsutgivning som huvudprodukt som höll sin försäljning till företagskunder jämfört med året innan. Sista augusti lades SN:s tryckeri på Arnö ned och tryckningen av SN flyttades till EKTAB i Eskilstuna. I anslutning till det bytte SN till den koncerngemensamma grafiska form som Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren redan använde. Förändringen uppskattades tyvärr inte av läsarna. SN fick massiv kritik för att tidningen skulle vara svårläst, att den upplevdes som mindre lokal än tidigare och att limningen inte fungerade. Företaget svarade med en rad åtgärder som fick den värsta kritikerstomen att lugna ned sig. Läsarnas missnöje med den nya formgivningen drabbade dock upplagan negativt, efter att SN tidigare under året hade hållit den med endast ett mindre tapp. Robert Jonsson, VD och Göran Carstorp, chefredaktör och ansvarig utgivare Katrineholms-Kuriren AB 2013 blev året då Katrineholms-Kuriren fortsatte den digitala omställningen för att bli ett modernt tidningshus. Vi höjde ambitionsribban och började göra webb-tv som i stort liknar»riktig«tv.»trädgård med Bergius«var så proffsigt och välgjort att Tidningarnas Telegrambyrå tog kontakt och ville inleda ett samarbete där KK skulle bli deras första leverantör av rörligt featurematerial. Vem kunde tro det om»lilla«kk! Detta följdes senare av träningsprogrammen»träna med Lautakoski«. Till båda programmen lyckades vi också sälja annonser, vilket sätter fokus på den viktiga frågan att få intäkter på våra nya digitala satsningar. Relationsbygget med invånarna i Katrineholm och Vingåker har tagits på stort allvar på alla avdelningar i mediehuset under Detta har visat sig på många sätt, inom flera områden. Den tragiska mordbranden när bygdegården brändes ned i Björkvik fick stor uppmärksamhet i tidningen. Vi engagerade oss också i uppbyggnaden av bygdegården och den ekonomiskt svåra situationen för idrottsföreningen. KK startade en insamling och la en grundplåt på kronor. Sedan många år bevakar vi årets stora begivenhet Katrineholmsgalan, såväl inför som under galan. Som vanligt delade vi också i år ut priset på kronor till Årets Ambassadör, vilket gick till den»riktige«svenske ambassadören i Turkiet Lars Wahlund, som är bördig från och fortfarande fritidsboende i Katrineholm. För första gången gjorde vi motsvarande satsning på näringslivet Vingåkersgala. Här delade KK ut kronor till Årets Eldsjäl Lars Gunnar Eriksson. Under de senaste åren har kontakterna med det lokala näringslivet intensifierats genom olika evenemang, bland annat»morgonsoffan«som startades Åtta frukostar för näringslivet i Katrineholm, Flen och Vingåker, som direktsänds på kkuriren.se. Flera journalistiska satsningar har satt avtryck under året;»bättre måltider«granskning av skolmåltiderna,»det är vårt land«- kampanj för alla människors lika värde,»framtidens stad«katrineholm om 20 år,»fokus hälsa«- specialreporter med placering på Kullbergska sjukhuset,»krisen i damfotbollen - KK:sporten granskar,»fråga doktorn«och»fråga polisen«, samt»presstationen 32 klasser läser och använder KK kontinuerligt i skolarbetet. I maj 2013 fick tidningschefen i uppdrag att utreda Katrineholms-Kurirens framtid ur olika aspekter för att säkra mediehuset framtid. Arbetet var intensivt under hela året med många studiebesök till andra mediekoncerner i Sverige, utredningar om periodicitet av papperstidningen, satsning på nya publiceringskanaler, analyser av marknaden, samt noggrant arbete tillsammans med Prolog för att lokalisera olönsamma exemplar. Framtidsutredningen ska vara klar och redovisas för styrelsen i maj Elisabet Bäck, chefredaktör, vd och ansvarig utgivare Tidningen Folket AB Under 2013 fortsatte Folkets arbete med att ge ut tidningen på söndagar. En organisation på 3 personer har genomfört arbetet på ett uppskattat sätt under året. Under våren gjordes en enkät med Folkets läsare som visar att en majoritet är mycket nöjd med tidningen, och framför allt med opinionsmaterialet och de långa reportagen. Åtta av tio gav tidningen tummen upp! Bland de redaktionella satsningarna 2013 kan bland annat Folkets Sommarskribenter lyftas fram, där 13 personer med anknytning till Eskilstuna under sommarmånaderna bjöd Folkets läsare på personliga berättelser ur livet. Här syntes bland andra tidigare fotbollsproffset Kennet Andersson, jämställdhetsarbetare Zarah Ismail och 18-årige Elias Kivipaasi, som berättade om sin väg mot könsbyte och att fullt ut bli man. En berättelse som också fortsatt efter sommaren då Elias Kivipaasi blivit en återkommande krönikör i tidningen. I december genomförde Folket för tredje året i rad en julinsamling till förmån för kvinnojouren Moa. Resultatet blev till sist över kronor! En insats helt i linje med Folkets vision: vi vill vara modiga, vi vill vara medvetna och stå upp för jämställdhet. Här är kampen mot kränkningar och våld mot kvinnor oerhört central. Dock har de marknadsmässiga framgångarna för tidningen uteblivet under Både annonsintäkter och upplagan har inte nått upp till de mål vi har satt för verksamheten. Därför togs beslut på styrelsemötet i december 2013 att ändra utgivningsdagen till lördagar från och med 4 januari Då planeras också en omfattande marknadsföringskampanj med bland annat totalutdelning till alla hushåll i Eskilstuna kommun vid två tillfällen. Och till första numret 2014 jobbade redaktionen också med en layoutförändring med hjälp av konsulter på tidningsformarna på 8

9 A4. Vidare så planeras det för omfattande abonnemangsbefrämjande åtgärder under 2014 i syfte till att stärka och öka upplagan. Resultatet för tidningen hamnade på ett minus även för 2013, dock ett förbättrat resultat jämfört med året Anders Boberg, VD och Marie Hillblom, chefredaktör och ansvarig utgivare Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Strukturförändringarna i branschen fortsätter i samma takt som föregående år. Betalda dagstidningar fortsätter att tappa upplagor i någorlunda hanterbar takt, rikssnittet för Landsortspressen ligger kring 4,0 %. Annonsintäkterna är besvärligare, här sker tappet i en betydligt högre takt, rikssnittet för Landsortspressen ligger kring 11,0 %. Externmarknaden är besvärlig och präglas av att det finns alltför många tryckerier vilket gör att utbudet av trycktjänster är betydligt högre än efterfrågan. Ett pristryck nedåt finns från köparna av trycksaker. Kapacitet måste tas bort från marknaden för att vi skall kunna ha en fungerande marknad framledes. Konsumtionsmönstren förändras och annonsmarknaden fragmenteras, båda genom att de digitala kanalerna blir fler och tillgängliga på ett helt nytt sätt. Konsekvensen av ovanstående är minskade intäkter för tidningar / tidskrifter och tryckerier. Ovanstående förändringar ställer stora krav på kostnadsreduktioner såväl för trycksaksköpare som tryckerier för att kunna uppnå balans mellan intäkter och kostnader. Sannolikt behöver för tryckerierna nya produktionsstrukturer skapas där en större flexibilitet uppnås och där tillverkningskostnaden för varje exemplar kan sänkas. Det kommande året 2014 kommer att innebära stora och nödvändiga förändringar för hela branschen. Flera av de större mediekoncernerna i Sverige har under slutet av 2013 aviserat stora förändringar avseende trycktiderna för sina betalda tidningar. Diskussioner förs också kring att begränsa antalet utgivningsdagar för de betalda tidningarna. Försäljningsstrukturen på EKTAB är fastlagd för att få en bra avvägning av kunder som har större volymer sett över året och sådana som har mindre volymer men är periodiska. Mycket av framgången här är att kunna ha en bra grundbeläggning samt kunna hitta kunder som bildar kittet så att den totala beläggningsgraden kan öka under åren. Vi försöker på detta sätt skapa en bättre riskspridning och försöker strategiskt hitta stabila högre beläggningsnivåer. En tydlig trend för att attrahera nya kunder är allt högre kvalitetsanspråk på produkterna, detta ställer stora krav på oss både tekniskt och definitivt också på vårt engagemang att klara kundernas krav. EKTAB har under 2013 genomfört stora förändringar för att åstadkomma en bättre följsamhet med de förändringar som pågår och fortsätter. Tryckeriet på Arnö stängdes under hösten 2013 och all produktion sker sedan i september 2013 i Lagersberg. Vårt Miljöledningssystem innebär ett mycket aktivt miljöarbete genom att ha en struktur som kräver årliga förbättringar i miljöprestanda. Vi arbetar hårt med att reducera resursförbrukningen för att bli mer effektiva. Personalminskningar blev möjliga under året genom att koncentrera tryckningen till endast tryckeriet i Lagersberg. Makulaturen har ett stort fokus och sänktes under året kraftigt. Vi hade i slutet av året kommit ned på sk all time best för EKTAB. Ännu tuffare mål är satta för nästa år, med dessa nivåer närmar vi oss de absolut lägsta nivåerna som något tryckeri kan prestera i hela Sverige. Energi har vi arbetat med under en längre tid, förbrukningen har minskat under flera år tog vi nya steg som gett oss ytterligare besparingar. Fjärrvärme är ett nytt fokusområde för året och här finns besparingar som bör ligga i intervallet minus % fullt realiserade. Året 2013 åstadkom vi strax under 10%, full effekt av vidtagna åtgärder kommer under nästa år. Kvalitetsarbetet är en mycket viktig faktor och har alltid stort fokus hos oss. Vi försöker ständigt att hitta mer effektiva tekniska hjälpmedel, bli smartare i våra arbetssätt samt sträva mot en mer optimal organisation. Allt i syfte att öka den totala kvaliteten till våra kunder, så att deras affärer blir mer effektiva. Vi ser kvalitetsprocessen som ett ständigt pågående projekt som aldrig blir färdigt. Philip Brännlund, VD mediehuset i sörmland AB Annonskonjunkturen fortsatte neråt även 2013 och medieinvesteringarna minskade i våra produkter. Under året fortsatte våra neddragningar på kostnadssidan. Annonsproduktion är formad till en enhet och flyttas till Eskilstuna. Vår reklam och webbverksamhet slogs ihop till en enhet och arbetet har startat med att hitta nya pengar på marknaden. Under 2014 formar vi det nya Mediehuset, där vi förändrar en del i uppdraget och strukturen efter ett stort projekt som genomfördes under 2013 i syfte att finna den optimala koncernstrukturen i försäljningsarbetet. Våra kunder behöver mer rådgivning i och med att fler kanaler växer fram, därav genomfördes bland annat en medieskola för säljarna med avslut under året. Strukturen i medieinvesteringar är under förändring och vi anpassar verksamheten för att möta marknadens krav. Stefan Toll, VD 9

10 koncernen Utdrag från års- och koncernredovisning Allmänt om verksamheten Ägarförhållanden Företaget är ett helägt dotterföretag till Eskilstuna-Kurirens Stiftelse ( ), med säte i Eskilstuna, som upprättar koncernredovisning för den översta koncernen. Eskilstuna-Kuriren AB ( ) är moderföretag till de helägda dotterföretagen Katrineholms-Kuriren AB ( ), Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB ( ), Mediehuset i Sörmland AB ( ), Eskilstuna- Kuriren Media AB ( ), Arnöhuset i Nyköping AB ( ), Tidningshuset i Katrineholm AB ( ), Södermanlands Nyheter AB ( ) och Tidningen Folket AB ( ). Södermanlands Nyheter är moderföretag till de helägda dotterföretagen SN:s Försäljnings AB ( ), Österbergs Tryckeri AB ( ) och distributionsföretaget Tidningsservice i Nyköping AB ( ). Eskilstuna-Kuriren Media AB är moderföretag till det helägda dotterföretaget EKM Försäljnings AB ( ). Information om verksamheten Inom koncernen bedrivs tidningsutgivning, civiltryckerirörelse, tidningsdistribution, radioreklamförsäljning, produktion av kundtidningar, gratistidningsverksamhet, webb-publicering samt försäljning av webb-tjänster. Verksamheten bedrivs i tretton företag på orterna Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. De fyra dagstidningar som utges är Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren och Tidningen Folket. Inom ramen för de fyra dagstidningarna bedrivs kommersiell och publicistisk verksamhet på internet. Civiltryckeriproduktion bedrivs i Eskilstuna och i Nyköping. Anläggningen i Eskilstuna producerar koncernens tidningar samt en stor andel produkter för externa kunder. Under året såldes företaget Brovakten i Nyköping AB. Företaget ägde fastigheten i centrala Nyköping där Södermanlands Nyheter bedrivit verksamhet sedan år Under året startades två företag som har till uppgift att förvalta våra fastigheter i centrala Katrineholm respektive på Arnö industriområde i Nyköping. Vidare startades ett säljbolag där försäljningsavdelningen för Eskilstuna-Kuriren AB kommer att placeras. Intresseföretag Moderföretaget är delägare i Liberala Tidningar i Mellansverige AB, som är ägare till femton dagstidningar i Västmanland, Värmland, Sörmland, Uppland och Närke samt i Prolog KB som bedriver tidningsdistribution inom samma område. Moderföretaget är vidare delägare i Eskilstuna SBS Radio AB som bedriver radioverksamhet i Eskilstuna med omnejd. Marknad och verksamhet Trots stora tapp av annonsintäkter kan vi, rensat för jämförelsestörande poster, redovisa ett marginellt bättre operativt rörelseresultat jämfört med föregående år. I slutet av 2012 beslutade vi om personalneddragningar och erbjöd nästan 30 medarbetare att sluta med avgångsvederlag. Under första halvan av 2013 lämnade dessa sin anställning medförande att kraven på ökad effektivitet blev tydligt. Till detta ska läggas att tryckerianläggning i Nyköping stängdes i månadsskiftet augusti/september. I samband detta möjliggjordes att koncernens samtliga tidningar kunde redigeras i samma form. Vår organisation har klarat detta mycket bra och när de årliga TS-siffrorna nyligen publicerades visade det sig att koncernens tidningar klarat upplageutvecklingen på bästa sätt. Minus visserligen, men inga betydande sådana. TS-upplagor 2013 Utgivnings Utgivningsfrekvens frekvens Eskilstuna-Kuriren ggr/vecka ggr/vecka Katrineholms-Kuriren ggr/vecka ggr/vecka Tidningen Folket *) ggr/vecka ggr/vecka Södermanlands Nyheter ggr/vecka ggr/vecka Summa * 2012 avser tertial 3 En milstolpe passerades i oktober när vi för första gången började ta betalt för delar av vårt digitala innehåll. På kort registrerade sig nästan 40% av våra prenumeranter sig och nu, i mitten av mars, har vi en årlig prenumerantintäkt på 1,2 Mkr. Den kommer att vara betydligt högre om ett år. Annonsmarknaden var mycket svag Dessutom drabbades tidningsbranschen strukturellt. Trots hög försäljningsökning av sökord matchar inte det på långa vägar de annonsintäkter som gått tidningarna förbi. Därför tog vi 2013 beslutade att rejält vässa vår försäljningsverksamhet. Vi har påbörjat ett strukturellt arbete som förväntas pågå även 2014/2015. Det ska leda till att vi har landets bästa säljkår och en produktportfölj som hjälper våra kunder att skapa bra resultat i sina verksamheter. Vår marknad växer. Framför allt gäller det kommunerna vid Mälaren, Eskilstuna och Strängnäs. Under hösten gjorde Eskilstuna-Kuriren en daglig uppräkning på förstasidan. Och kommunen firade med jubel och fyrverkerier. Att sedan gränsen, innevånare, passerades några dagar in på 2014 bekräftar bara att såväl tidningen som kommunen är framsynta lanserades även koncernens webbtv-kanal, Under 2014 blir den paraplykanal för samtliga kanaler och vi räknar med ökat antal tittare och sjusiffrigt belopp på annonsintäkterna. Det är mycket glädjande att vårt civiltryckeri, efter fusionen med Dahlström, visar god lönsamhet. Ett gediget arbete i alla led kombinerat med hög och bred kundservice ger resultat på en mycket pressad marknad beslutade vi om en ny strategi för vår fastighetsverksamhet. Lokalerna ska i första hand vara ändmålsenliga. Så är inte fallet i Nyköping. Därför avyttrades Brovakten AB. Vi hoppas inom kort finna nya lokaler i Nyköping. Citygate sålde under året sina aktier i Morningstar vilket resulterade att vi kunde tillgodogöra oss en utdelning på 7,5 Mkr. Likaså fick vi för första gången utdelning från Liberala Tidningar, en blygsam sådan men ändå. investeringar Koncernen Koncernens investeringar i maskiner och inventarier, fastigheter och mark, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick till 0,5 Mkr (8,6 Mkr). Vi har varit mycket sparsamma, vilket varit enkelt då behovet inte varit stort. Framför oss ligger byte av webbplattform men i övrigt föreligger inga stora behov. Moderbolaget Investeringar i maskiner och inventarier samt fastigheter och markanläggningar, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick till 0,0 mkr ( 0,2 mkr). 10

11 koncernen Ekonomisk översikt Koncern Rörelseintäkter, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Rörelsemarginal, % 5,0 Vinstmarginal, % 4,2 Soliditet, % 41,6 47,9 57,2 54,9 53,2 Bland övriga rörelseintäkter har upptagits tkr (f.g. år tkr) som avser för mycket inbetald moms pga ändrad praxis. Bakgrunden är den förändring av momssats som Skatteverket genomfört. Högsta Förvaltningsdomstolen i en dom, i mars 2014, beslutat att Skatteverket har rätt att sänka ingående mervärdeskatt retroaktivt från år 2004 för beställare av trycksaker i de fall tryckeriet begärt och fått den utgående mervärdeskatten sänkt för samma trycksak. Det har därvid uppstått osäkerhet i om beställaren har rätt att kräva tillbaka motsvarande belopp från tryckeriet. I en nyligen avkunnad dom i Tingsrätt förlorade en beställare rätten att kräva betalning från sitt tryckeri. Av Högsta Förvaltningsdomstolens dom framgår att om beställaren inte kan få betalning från tryckeriet kan Skatteverkets krav i vissa fall avskrivas. Med anledning av det osäkra rättsläget har bland övriga externa kostnader kostnadsförts tkr (0) för befarad återbetalning avseende för mycket inbetald moms intäktsförda år Efter Högsta Förvaltningsdomstolens dom har i balansräkningen upptagits skatteskulder i dotterbolagen på tillsammans 5,6 mkr. Beloppet avser de krav som Skatteverket haft vilande i avvaktan på domslut. Beloppen avser den s.k. tryckerimomsen. Ett motsvarande belopp har i balansräkningen upptagits som fordran till berört tryckeri. Det föreligger en risk i denna fordran för den händelse det inte skulle gå att kräva in den fordran från tryckeriet. I intressebolaget Liberala Tidningar i Mellansverige AB har styrelsen beslutat göra en nedskrivning av goodwillvärdet i dotterbolagen med 522,0 Mkr. Vår andel av nedskrivningen uppgår till 104,1 Mkr. Genom upplösning av del av vårt bokförda undervärde i intressebolaget blir nettoeffekten -48,7 mkr, som belastar resultaträkningen; Andel i intresseföretags resultat. Goodwill avseende Södermanlands Nyheter AB har år 2012 skrivits ned med 123,0 mkr utöver plan med anledning av att resultatet förväntas bli lägre i framtiden än vad tidigare antagits. Resultatet år 2012 har även belastats med avsättning för avgångsvederlag uppgående till tkr. Under år 2013 har Brovakten i Nyköping AB (org nr ) avyttrats. Resultatet från detta bolag är medtaget i koncernens resultat för tiden fram till avyttringsdagen. Realisationsresultatet i övrigt är redovisat som finansiell intäkt. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Utsikter inför 2014 Reklamprognoserna för 2014 har blivit mer positiva. Tidningarna brukar dessutom kunna ta del av reklam inför valen till riksdag, landsting och kommun. Det besparingsprogram som genomförts under 2012/2013 får fullt genomslag Eskilstuna-Kurirens kulturpris Eskilstuna-Kurirens kulturpris på kr utdelades 2013 till keramikern Per Hammarström, Strängnäs. Den som har vägarna förbi är välkommen att besöka Keramikens Hus. Vill man inte bege sig till Strängnäs kan man njuta av infarten till Eskilstuna. Den bär Pers signum. Priset har utdelats årligen sedan Miljöinformation Koncernen Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB:s tryckeri i Lagersberg är certifierat enligt ISO Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Tryckeriet i Österbergs Tryckeri AB är certifierat enligt den nordiska miljöstandarden Svanen. Koncernen har avtal om leverans av 100% vindel. Moderföretaget Moderföretaget bedriver ingen anmälningspliktig verksamhet. Förslag till disposition av företagets vinst Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen Belopp i SEK Balanserade vinstmedel ,53 Årets resultat ,50 Summa ,03 Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning. Av koncernens fria egna kapital, tkr föreslås 0 tkr bli överfört till bundna reserver. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Moderföretag Rörelseintäkter, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Rörelsemarginal, % 2,4 2,5 Vinstmarginal, % 47,3 Soliditet, % 41,3 39,8 56,6 50,8 50,8 Bland övriga externa kostnader har kostnadsförts 7,0 tkr (0) för befarad återbetalning avseende för mycket inbetald moms intäktsförda år Under året har dotterbolaget Brovakten i Nyköping AB (org nr ) avyttrats. Resultatet från detta bolag är medtaget i moderbolagets resultat för tiden fram till avyttringsdagen. Realisationsresultatet i övrigt är redovisat som finansiell intäkt. Andelarna i Södermanlands Nyheter AB har år 2012 skrivits ned med 170,0 mkr efter utförd värdering. Resultatet år 2012 har även belastats med avsättning för avgångsvederlag uppgående till tkr. 11

12 koncernen Resultaträkning, tkr Balansräkning, tkr Balansräkning, tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor 449 och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Reklamskatt Summa intäkter Rörelsens kostnader Papper och insatsvaror inklusive köpt redaktionsmaterial Distributionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 128 Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättningar för övriga skatter Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit 763 Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder, prenumerationer Förskott från kunder, övrigt Leverantörsskulder Skatteskulder 272 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Övriga ställda panter etc aktier i Södermanlands Nyheter AB ( ) aktier i Liberala Tidningar i Mellansverige AB ( ) Summa ställda panter och säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser 9 10 Pensionsförpliktelse till tidigare VD i dotterföretag 95 Summa ansvarsförbindelser

13 koncernen Kassaflödesanalys, indirekt metod, tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Resultat från andelar i intresseföretag Av- och nedskrivningar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar -257 Förändring av övriga avsättningar Förändring av pensionsskuld Erhållen utdelning från intresseföretag Erhållen ränta Erlagd ränta Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning( )/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning ( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillångar Avyttring av materiella anläggningstillångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. Förvärv av dotterföretag Förvärvade tillgångar och skulder: Likvida medel Summa tillgångar Summa skulder och avsättningar Köpeskilling Utbetald köpeskilling Avgår: Likvida medel i det förvärvade företaget Påverkan på likvida medel År 2013 förvärvade moderbolaget lagerbolaget Aktiebolaget Grundstenen , som sedermera namnändrades till Tidningshuset i Katrineholm AB samt lagerbolaget Aktiebolaget Grundstenen , som sedermera namnändrades till Arnöhuset i Nyköping AB. Dotterbolaget Eskilstuna-Kuriren Media AB förvärvade lagerbolaget Aktiebolaget Grundstenen , som sedermera namnändrades till EKM Försäljnings AB Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Verksamhetsidé och mål för Eskilstuna-Kuriren Våra medier är redskap i demokratins tjänst. Våra värderingar vilar på de stadgar som formulerats av J A Selander i november En väl fungerande demokrati förutsätter informerade medborgare som har gemensamma verklighetsbilder om det samhället vi lever i. Det är medierna som är den främsta källan till information om politik och samhälle. De medier som vi äger ska erbjuda en heltäckande nyhetsförmedling som bygger på en fri och granskande journalistik och en opinions-bildning som utgår från respekten för alla människors lika värde. Princip 1 Våra tidningar har alla olika historia som gör att de har skilda ideologiska utgångspunkter för sitt opinionsbildande material. Gemensamt för alla koncernens medier är dock att de ska värna yttrandefrihet och demokrati, de ska präglas av öppenhet och spegla en mångfald samtidigt som de erbjuder de främsta möjligheterna för öppna och fria samtal. Princip 2 Vi ska vara den ledande medieaktören inom regionen genom ett väl utvecklat koncernsamarbete. Princip 3 Vi vill ha långsiktiga och fruktbara relationer till våra läsare, annonsörer och övriga kunder för att på så sätt säkerställa att vi driver publicistisk verksamhet under sunda ekonomiska former och med bra lönsamhet för koncernen som helhet. Princip 4 Våra medarbetare ska vara kunniga och nyfikna. Vår strävan är att ha en mix av medarbetare som etniskt och könsmässigt så långt möjligt ska motsvara det samhälle som vi publicistiskt bevakar. Vi vill ha en förtroendefull dialog mellan ledning och medarbetare som skapar delaktighet och engagemang och det är viktigt för oss att alla medarbetare känner mål- och resultatmedvetenhet. Vi vill att koncernens bolag ska ha ett resultatbonussystem som på ett relevant och rättvist sätt premierar insatser för att nå uppsatta mål. Publicistisk idé Våra medier ska vara positiva krafter för utveckling och välstånd. Genom lokal journalistik av högsta kvalitet, som berör och engagerar, ska vi ge läsarna de bästa förutsättningarna för att göra medvetna val i sina liv och vidga sina vyer. Affärsidé Vår affärsidé grundar sig på att många människor är villiga att betala för ett kvalitativt och rikhaltigt redaktionellt material. På så sätt blir vi intressanta även för annonsörerna och därigenom förses också våra produkter med ytterligare intressant innehåll. Vi ska som en enskild aktör vara marknadsledande i vår region. Därför ska vi ständigt följa med i utvecklingen och kunna erbjuda de medier marknaden efterfrågar. Ekonomiskt mål Koncernen ska ha ett långsiktigt positivt rörelseresultat uppgående till minst 10% rörelse-marginal över konjunkturcykler. Koncernen ska även ha en soliditet uppgående till minst 50%. Med rörelseresultat avses resultat efter avskrivningar men före finansiella poster och goodwill. RÄCKVIDDSmål Vi ska vara marknadsledande på våra marknader. Det innebär att alla i vår region som har möjlighet varje dag ska ta del av någon av våra kanaler. MEDIEHUSEN som arbetsgivare Vi ska vara en attraktiv arbetsplats för människor som engagerar sig i våra produkter, i de lokalsamhällen där vi har våra marknader och i våra värderingar så som de framställs i detta dokument. Det ska vara självklart för våra medarbetare att våra medier är fria och obundna och att våra kunder står i centrum. Vi arbetar med ständig förbättring. Våra arbetsplatser ska därför vara dynamiska och utvecklande och vi ska aktivt arbeta för att attrahera medarbetare som bejakar detta. Vi vill att varje bolag, med utgångspunkt från dessa riktlinjer, ska ha ett löpande utvecklingsarbete som syftar till att skapa delaktighet och engagemang genom att alla medarbetare förstår sin roll för både det egna bolaget och för koncernen. 14

15 Styrelse Lars-Olov Thim, ordförande 02 Sören Axelsson, VD, koncernchef 03 LENA HERRMANN 04 Anders Westermark 05 Urban Wallin 06 PeO Wärring, chefredaktör ek 07 Inger andersson 08 peter larsson 09 Anna Greta Lundh 15

16 Stiftelse anders frostell 02 sören axelsson 03 lars-olof thim 04 Anette rogers 05 peo wärring 06 karin bogen 07 gunnar andrén 08 hans rinkeborn

17 Ledningsgrupper EK-Koncernen ESKILSTUNA-KURIREN Sören Axelsson, VD, Koncernchef Robert Horacek, Administrativ chef Bengt Salomonsson, IT-chef Per Johansson, Ekonomichef Eskilstuna-Kuriren Media AB PeO Wärring, VD, chefredaktör Eva Burman, Redaktionschef Jenny Hoflund Bergvall, Försäljningschef Jessica Pettersson, Tf privatmarknadschef Mediehuset i Sörmland AB Stefan Toll, VD Anders Boberg, Chef R&W Kent Zetterberg, Chef annonsproduktion Katrineholms-Kuriren AB Elisabet Bäck, VD, chefredaktör Henrik Wising, Nyhetschef Kurt Sjöblom, Personalredaktör Jessica Pettersson, Tf privatmarknadschef Maria Mokvist, Säljledare Tidningen Folket AB Anders Boberg, VD Marie Hillblom, Chefredaktör Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Philip Brännlund, VD Tony Laine, Produktionschef Södermanlands Nyheter AB Robert Jonsson, VD Andreas Hall, Försäljningschef Göran Carstorp, Chefredaktör Kecke Lundh, Privatmarknadschef Tidningsservice i Nyköping AB Christina Öhman, Distributionschef Therese Kavilo, Budchef Ilija Gerasovski, Nattchef, budorg Österbergs Tryckeri AB Robert Jonsson, VD Hans Wiberg, Platschef Henrik Eriksson, Arbetsledare Adresser Eskilstuna-Kuriren AB Huvudkontor Eskilstuna Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: Internet: ekuriren.se E-post: Eskilstuna-Kuriren media AB Huvudkontor Eskilstuna Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: Internet: ekuriren.se E-post: Lokalkontor Flen Götgatan 2A, Flen, Tel: EKM Försäljnings AB Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: Internet: ekuriren.se E-post: Strengnäs Tidning Storgatan 14, Strängnäs, Tel: Internet: strengnastidning.se E-post: mediehuset i sörmland AB Huvudkontor Eskilstuna Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: E-post: Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Besöksadress: Montörgatan 1 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: Internet: ektab.se E-post: Katrineholms-Kuriren AB Huvudkontor Katrineholm Köpmangatan 2, Box 111, Katrineholm Tel: Internet: kkuriren.se E-post: Lokalredaktion Flen Götgatan 2A, Flen, Tel Lokalredaktion Vingåker Järnvägsgatan 4, Vingåker Tel: TIDNINGEN FOLKET Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 368, Eskilstuna Tel: Internet: folket.se E-post: Södermanlands Nyheter AB Huvudkontor Nyköping Besöksadress: S:t Annegatan 3 Postadress: Nyköping, Tel: Internet: sn.se E-post: Lokalredaktion Gnesta Stenstagatan 7, Gnesta Tel: Lokalredaktion Trosa Busstorget 5, Trosa Tel: Tidningsservice i Nyköping AB Besöksadress: S:t Annegatan 3 Postadress: Nyköping Tel: Österbergs Tryckeri AB Besöksadress: Stockholmsvägen 10 Postadress: Nyköping, Tel Internet: osterbergstryckeri.se E-post: 17

koncernen eskilstuna-kuriren

koncernen eskilstuna-kuriren 2012 koncernen eskilstuna-kuriren Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Brovakten i Nyköping AB 100 % Södermanlands Nyheter AB 100 % Fastighetsförvaltning Eskilstuna-Kuriren

Läs mer

koncernen eskilstuna-kuriren

koncernen eskilstuna-kuriren 2011 koncernen eskilstuna-kuriren Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Mediehuset i Sörmland AB 100 % Södermanlands Nyheter AB 100 % Södermanlands Nyheter SN Extra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013 4 Renodling, förbättring och stora investeringar Henriette Zeuchner, vd och koncernchef Berling Media AB 8 Ett framgångsrikt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012

Årsredovisning 2011/2012 Årsredovisning 2011/2012 Innehåll Hållbarhetsarbete 13 Kedjans utveckling 13 Året i korthet 3 Affärsmodell 4 VD kommenterar 6 verksamheten 8 koncernens utveckling 10 mio 50 år 11 medarbetare 12 Styrelseordföranden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter.

Årsredovisning 2011. Vi tar vara på naturens krafter. Årsredovisning 2011 Vi tar vara på naturens krafter. Likt en fallskärm tar vi på Bixia vara på naturens krafter. Vi älskar vind-, men också soloch vattenkraft. Genom att satsa på utbyggnaden av närproducerad,

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar

Verksamhetsberättelse 2012 Ett elval som förändrar Verksamhetsberättelse Ett elval som förändrar Vi älskar väder Många i vårt land pratar om vädret. Vi på Bixia älskar vårt svenska väder, oavsett om det blåser och regnar eller om solen strålar. Tillsammans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse med årsredovisning Verksamhetsåret- 2007-05-01 2008-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF INNEHÅLL Förbundsordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4-8 Förbundsstyrelsen...8

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G

Å R S R E D OV I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2002 Prisvärt mode för många människor. Året som gått Ledningsgruppens kommentar 4 Mötet med kunden Målgrupp och sortiment 7 Butiker och marknadsföring 9 Marknad och försäljning 9 Bakom

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003. Innehåll

UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003. Innehåll UNT-KONCERNEN Årsredovisning 2003 1 Innehåll 113 år i korthet 3 Kort om UNT-koncernen 5 VD har ordet 6 7 Chefredaktörerna har ordet 8 9 Tidningshändelser 2003 10 11 Förvaltningsberättelse 13 15 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2012. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2012 KVD Kvarndammen Gruppen AB innehåll 2012 i sammanfattning 3 VD har ordet 4 I köparens och säljarens intresse 5 Tillgänglighet ökar köpkraften 6 Personbilar 7 Maskiner och tunga fordon

Läs mer

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE

CUTTING THE ON THE CUTTING EDGE EDGE CUTTING THE ON proplate årsredovisning 2010/2011 ON THE CUTTING EDGE >> Förändrat processflöde, kortare ledtider Två nya produktionshallar och en ny produktionslinje har gjort Proplate mer komplett

Läs mer

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning

Det spännande alternativet 2013/2014. Årsredovisning Det spännande alternativet 2013/2014 Årsredovisning året 2013/2014 3 Vd kommenterar 4 mål, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 6 starkt koncept 7 VERKSAMHETEN 8 STYRELSEORDFÖRANDEN KOMMENTERAR 9 FEM ÅR I ÖVERSIKT 10

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Vi är vana att förändra marknaden!

Vi är vana att förändra marknaden! Årsredovisning 2013 Vi är vana att förändra marknaden! En värld som enbart använder ren el kan verka som ett orimligt mål. Men ser vi tillbaka på vår historia så har vi förändrat marknaden radikalt, mer

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010 Årsredovisning 2010 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010 1 Årsredovisning 2010 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Grafisk form: Rosanna Werner, www.rosanna.se Tryck: ToroGötatryckeriet,

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information Elverkets årsredovisning 2004 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen 12 17 Moderbolaget 17

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer