koncernen eskilstuna-kuriren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "koncernen eskilstuna-kuriren"

Transkript

1 2013 koncernen eskilstuna-kuriren

2 Koncernstruktur Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Eskilstuna-Kuriren AB 100 % Arnöhuset i Nyköping AB (fastighetsbolag) Tidningshuset i Katrineholm AB (fastighetsbolag) Södermanlands Nyheter AB 100 % Eskilstuna-Kuriren Media AB 100 % Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning ekuriren.se Gratistidningarna EK Extra ST Extra EKM Försäljnings AB Mediehuset i Sörmland AB 100 % Annonsproduktion Reklamateljé Webbstudio Tidningen Folket AB 100 % Tidningen Folket Prolog T&L AB 40 % Distributionsverksamhet Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB 100 % Eskilstuna SBS Radio AB 30 % Radioreklamförsäljning Katrineholms- Kuriren AB 100 % Katrineholms-Kuriren kkuriren.se Gratistidningen KK Extra FLT Media AB 8 % (Mediekompaniet) Riksannonsförsäljning Södermanlands Nyheter SN Extra sn.se Österbergs Tryckeri AB Tidningsservice i Nyköping SN Försäljnings AB Liberala Tidningar i Mellansverige AB 20 % Nerikes Allehanda VLT Länstidningen Södertälje Norrtelje Tidning Ingress Media Nynäshamns Posten Citygate AB 10 % Utvecklingsföretag Lokus Mktmedia AB 5 % Utvecklingsföretag Adeprimo AB 10 % Utvecklingsföretag Avser förhållanden maj 2014 Innehåll: EK-koncernen i korthet 3 Koncernchefen har ordet 4 5 Eskilstuna-Kuriren 6 Dotterföretagen 7 9 Utdrag från års- och koncernredovisning Verksamhetsidé 14 Styrelse och koncernledning Adresser 17 Produktion: Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren. 2

3 EK-koncernen i korthet Eskilstuna-Kurirens Stiftelse Org nr Äger och förvaltar samtliga aktier i Eskilstuna-Kuriren AB. Koncernuppgifter Antal anställda 348 (398) årsarbetare TS-upplaga helår (67 500) exemplar Nettoomsättning ( ) tkr Resultat efter finansiella poster ( ) tkr Aktiekapital (10 000) tkr Balansomslutning ( ) tkr Soliditet 41,6 % (47,9) % Eskilstuna-Kuriren AB Org nr Antal anställda 25 (26) årsarbetare TS-upplaga helår (29 800) exemplar Nettoomsättning (48 359) tkr Resultat efter finansiella poster ( ) tkr Aktiekapital (10 000) tkr Balansomslutning ( ) tkr ESKILSTUNA-KURIREN MEDIA AB Org nr Antal anställda 65 (74) årsarbetare Nettoomsättning ( ) tkr Resultat efter finansiella poster 457 (-5 868) tkr Aktiekapital 250 (250) tkr Balansomslutning (42 179) tkr EKM försäljnings AB Org nr Antal anställda 0 årsarbetare Nettoomsättning -9 tkr Resultat efter finansiella poster -9 tkr Aktiekapital 50 tkr Balansomslutning 40 tkr Mediehuset i Sörmland AB Org nr Antal anställda 49 (57) årsarbetare Nettoomsättning (49 179) tkr Resultat efter finansiella poster (-4 450) tkr Aktiekapital 100 (100) tkr Balansomslutning (11 141) tkr Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Org nr Antal anställda 37 (42) årsarbetare Nettoomsättning (89 918) tkr Resultat efter finansiella poster (2 698) tkr Aktiekapital (20 000) tkr Balansomslutning (65 561) tkr Södermanlands Nyheter AB Org nr Antal anställda 54 (54) årsarbetare TS-upplaga helår (23 600) exemplar Nettoomsättning ( ) tkr Resultat efter finansiella poster (7 376) tkr Aktiekapital (15 000) tkr Balansomslutning (56 543) tkr SN:s Försäljnings AB Org nr Antal anställda 15 (17) årsarbetare Nettoomsättning (17 445) tkr Resultat efter finansiella poster 602 (-223) tkr Aktiekapital (1 000) tkr Balansomslutning (4 033) tkr Österbergs Tryckeri AB Org nr Antal anställda 15 (17) årsarbetare Nettoomsättning (18 177) tkr Resultat efter finansiella poster (-3 053) tkr Aktiekapital (2 000) tkr Balansomslutning (17 067) tkr Tidningsservice i Nyköping AB Org nr Antal anställda 57 (61) årsarbetare Nettoomsättning (35 944) tkr Resultat efter finansiella poster (4 100) tkr Aktiekapital (1 500) tkr Balansomslutning (13 380) tkr Katrineholms-Kuriren AB Org nr Antal anställda 27 (35) årsarbetare TS-upplaga helår (10 900) exemplar Nettoomsättning (55 582) tkr Resultat efter finansiella poster (-2 381) tkr Aktiekapital (1 000) tkr Balansomslutning (31 360) tkr Tidningen Folket AB Org nr Antal anställda 4 (15) årsarbetare TS-upplaga helår (3 200) exemplar Nettoomsättning (11 198) tkr Resultat efter finansiella poster -648 (-8 406) tkr Aktiekapital (1 000) tkr Balansomslutning (6 869) tkr 3

4 Koncernchefen har ordet Information om verksamheten Inom koncernen bedrivs tidningsutgivning, civiltryckerirörelse, tidningsdistribution, radioreklamförsäljning, produktion av kundtidningar, gratistidningsverksamhet, webb-publicering samt försäljning av webbtjänster. Verksamheten bedrivs i tretton företag på orterna Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. De fyra dagstidningar som utges är Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren och Tidningen Folket. Inom ramen för de fyra dagstidningarna bedrivs kommersiell och publicistisk verksamhet på internet. Civiltryckeriproduktion bedrivs i Eskilstuna och i Nyköping. Anläggningen i Eskilstuna producerar koncernens tidningar samt en stor andel produkter för externa kunder. Under året såldes företaget Brovakten i Nyköping AB. Företaget ägde fastigheten i centrala Nyköping där Södermanlands Nyheter bedrivit verksamhet sedan år Under året startades två företag som har till uppgift att förvalta våra fastigheter i centrala Katrineholm respektive på Arnö industriområde i Nyköping. Vidare startades ett säljbolag där försäljningsavdelningen för Eskilstuna-Kuriren AB kommer att placeras. Intresseföretag Moderföretaget är delägare i Liberala Tidningar i Mellansverige AB, som är ägare till femton dagstidningar i Västmanland, Värmland, Sörmland, Uppland och Närke samt i Prolog KB som bedriver tidningsdistribution inom samma område. Moderföretaget är vidare delägare i Eskilstuna SBS Radio AB som bedriver radioverksamhet i Eskilstuna med omnejd. Marknad och verksamhet Trots stora tapp av annonsintäkter kan vi, rensat för jämförelsestörande poster, redovisa ett marginellt bättre operativt rörelseresultat jämfört med föregående år. I slutet av 2012 beslutade vi om personalneddragningar och erbjöd nästan 30 medarbetare att sluta med avgångsvederlag. Under första halvan av 2013 lämnade dessa sin anställning. Till detta ska läggas att tryckerianläggning i Nyköping stängdes i månadsskiftet augusti/september och tryckningen av Södermanlands Nyheter flyttades till Lagersberg. Därmed möjliggjordes att koncernens samtliga tidningar kunde redigeras i samma form. Vår organisation har klarat detta mycket bra och när de årliga TS-siffrorna nyligen publicerades visade det sig att koncernens tidningar klarat upplageutvecklingen på bästa sätt. Minus visserligen, men inga betydande sådana. En milstolpe passerades i oktober när vi för första gången började ta betalt för delar av vårt digitala innehåll. På kort registrerade sig nästan 40% av våra prenumeranter och nu har vi en årlig digital prenumerantintäkt på 1,2 Mkr. Den kommer att vara betydligt högre om ett år. Annonsmarknaden var mycket svag Dessutom drabbades tidningsbranschen strukturellt. Därför tog vi 2013 beslutet att rejält vässa vår försäljningsverksamhet. Ett arbete är påbörjat och förväntas pågå även 2014/2015. Det ska leda till att vi har landets bästa säljkår och en produktportfölj som hjälper våra kunder att skapa bra resultat i sina verksamheter. Vår marknad växer. Framför allt gäller det kommunerna vid Mälaren, Eskilstuna och Strängnäs. Under hösten gjorde Eskilstuna- Kuriren en daglig uppräkning på förstasidan och kommunen firade med jubel och fyrverkerier. Att sedan gränsen, innevånare, passerades några dagar in på 2014 bekräftar bara att såväl tidningen som kommunen är framsynta lanserades även koncernens webbtvkanal, Under 2014 blir den paraplykanal för koncernens samtliga kanaler. Vi räknar med ökat antal tittare och sjusiffrigt belopp på annonsintäkterna. Det är mycket glädjande att vårt civiltryckeri, efter fusionen med Dahlström, visar god lönsamhet. Ett gediget arbete i alla led kombinerat med hög och bred kundservice ger resultat på en mycket pressad marknad beslutade vi om en ny strategi för vår fastighetsverksamhet. De av oss ägda fastigheterna ska i första hand vara ändmålsenliga. Så var inte fallet i Nyköping. Därför avyttrades Brovakten AB. Vi hoppas inom kort finna nya lokaler i Nyköping. Citygate sålde under året sina aktier i Morningstar vilket resulterade att vi kunde tillgodogöra oss en utdelning på 7,5 Mkr. Likaså fick vi för första gången utdelning från Liberala Tidningar. Investeringsverksamheten Vi har varit mycket sparsamma, vilket varit enkelt då behovet inte varit stort. Den största enskilda investeringen, ca 1,5 Mkr, gjordes i ett system som möjliggör betalningar för digitala publikationer. Framför oss ligger byte av webbplattform men i övrigt föreligger inga stora behov. Utsikter inför 2014 Reklamprognoserna för 2014 har blivit mer positiva. Tidningarna brukar dessutom kunna ta del av reklam inför valen till riksdag, landsting och kommun. Därför tror vi att de senaste årens nedgångsspiral avseende annonsintäkter kommer att brytas. De besparingsprogram som genomförts under 2011 och 2012 får genomslag Vi kommer därför att kunna redovisa resultatförbättringar även om intäkterna sjunker. Inom områdena tryck och distribution är vi optimistiska. Här tar vi marknadsandelar. Orderläget är bra och bolagens utrustningar och organisationer är i gott skick. Eskilstuna-Kurirens kulturpris Eskilstuna-Kurirens kulturpris på kr utdelades 2013 till keramikern Per Hammarström, Strängnäs, där han dagligen basar för Keramikens Hus. Vill man inte bege sig till Strängnäs kan man njuta av infarten till Eskilstuna. Den bär Pers signum. Priset har årligen utdelats sedan Sören Axelsson VD och koncernchef 4

5 5

6 Eskilstuna-Kuriren AB 2013 var ett intensivt år med många och stora publicistiska frågor i Sverige och världen. Debatten dominerades av de stora övervakningsfrågorna som avslöjats genom bland annat Edward Snowden, Julien Assange och Bradley Mannings. Den nya datatekniken gör nu att myndigheterna, inte bara i princip utan i sak, kan övervaka alla människor på jorden. All e-post, all telefontrafik och all annan digital kommunikation övervakas i dag. Aldrig tidigare har stater vetat mer om sina medborgare än i dag. I alla samhällen som har hemlig övervakning av sina medborgare finns en stor risk för missbruk av de uppgifter som kommer fram i övervakningen. Vi vet sedan tidigare hur svårt och allvarligt det kunnat drabba enskilda individer och mer som övervakas mer kan givetvis missbrukas och också feltolkas. Den individuella integriteten är synnerligen försvagad och i förlängningen även demokratiaspekter. Men det är inte bara individer som övervakas. Varje minut övervakas även journalister och journalisternas källor i denna enorma övervakningsprocess. Det skapar givetvis en otrygghet hos källor och en rädsla att kontakta media. Det finns ett uttryck som säger Vem ringer du om du är rädd för polisen (samhället)?. Svaret har varit media. Så är det tack och lov fortfarande men om vi inte ifrågasätter den hemliga övervakningen och får till stånd förändringar och regleringar så är risken stor att denna bild kan förändras. För år sedan hade jag själv sagt att allt detta var konspirationsteorier. Nu vet vi att det tyvärr är sant. Den hemliga övervakningen får inte ske på grundval av epitetet Vi gör det eftersom vi kan göra det utan det måste styras i en väl avvägd kombination av nytta och avgränsning. Och självklart under demokratisk tillsyn. PeO Wärring Chefredaktör/VD 6

7 Övriga dotterföretag Robert Jonsson, VD, SN 02 göran carstorp, chefred/ansvarig utgivare, sn 03 elisabet bäck, VD, chefred/ansvarig utgivare, KK 04 Anders Boberg, VD, Folket 05 marie hillblom, chefred/ansvarig utgivare, Folket 06 PHILIP BRÄNNLUND, VD, EKTAB 07 Stefan Toll, VD, MEDIEHUSET I SÖRMLAND 07 7

8 Södermanlands Nyheter AB 2013 var på många sätt ett dramatiskt år för SN med ny grafisk form på den prenumererade tidningen, flytt av SN:s tryckning till Eskilstuna, införande av betalvägg på webben och temporär veckoutgivning av gratistidningen SN EXTRA. Men det var också ett historiskt år. SN fyllde 120 år. Det uppmärksammades med minnesboken Moderna Tider som såldes till läsarna inför julhandeln. Boken baserades på en artikelserie om stora händelser i Nyköpings och omvärldens historia. Några stora, aktuella lokala frågor som tagit plats i SN:s journalistik under året har annars varit hotet mot pendeltåget till Gnesta, folkomröstningen i Trosa om länsbyte till Stockholm och flyktingarnas situation på förläggningen Jollen i Oxelösund. Arbetsmässigt fick den nya mediehusstrategin en naturlig fortsättning i och med att SN:s redaktion organiserades i två grupper. Den ena gruppen nu ansvarar för premiumjournalistiken och den andra för det material som ska vara gratis för alla. Förändringen parades under hösten med införandet av en betalvägg på webben. Samtidigt växlade SN under hösten upp utgivningsfrekvensen på den nya gratistidning SN EXTRA till veckoutgivning och det första återkommande digitala nyhetsprogrammet SN Alarm hade premiär. Affärsmässigt var SN ett av få mediehus med tidningsutgivning som huvudprodukt som höll sin försäljning till företagskunder jämfört med året innan. Sista augusti lades SN:s tryckeri på Arnö ned och tryckningen av SN flyttades till EKTAB i Eskilstuna. I anslutning till det bytte SN till den koncerngemensamma grafiska form som Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren redan använde. Förändringen uppskattades tyvärr inte av läsarna. SN fick massiv kritik för att tidningen skulle vara svårläst, att den upplevdes som mindre lokal än tidigare och att limningen inte fungerade. Företaget svarade med en rad åtgärder som fick den värsta kritikerstomen att lugna ned sig. Läsarnas missnöje med den nya formgivningen drabbade dock upplagan negativt, efter att SN tidigare under året hade hållit den med endast ett mindre tapp. Robert Jonsson, VD och Göran Carstorp, chefredaktör och ansvarig utgivare Katrineholms-Kuriren AB 2013 blev året då Katrineholms-Kuriren fortsatte den digitala omställningen för att bli ett modernt tidningshus. Vi höjde ambitionsribban och började göra webb-tv som i stort liknar»riktig«tv.»trädgård med Bergius«var så proffsigt och välgjort att Tidningarnas Telegrambyrå tog kontakt och ville inleda ett samarbete där KK skulle bli deras första leverantör av rörligt featurematerial. Vem kunde tro det om»lilla«kk! Detta följdes senare av träningsprogrammen»träna med Lautakoski«. Till båda programmen lyckades vi också sälja annonser, vilket sätter fokus på den viktiga frågan att få intäkter på våra nya digitala satsningar. Relationsbygget med invånarna i Katrineholm och Vingåker har tagits på stort allvar på alla avdelningar i mediehuset under Detta har visat sig på många sätt, inom flera områden. Den tragiska mordbranden när bygdegården brändes ned i Björkvik fick stor uppmärksamhet i tidningen. Vi engagerade oss också i uppbyggnaden av bygdegården och den ekonomiskt svåra situationen för idrottsföreningen. KK startade en insamling och la en grundplåt på kronor. Sedan många år bevakar vi årets stora begivenhet Katrineholmsgalan, såväl inför som under galan. Som vanligt delade vi också i år ut priset på kronor till Årets Ambassadör, vilket gick till den»riktige«svenske ambassadören i Turkiet Lars Wahlund, som är bördig från och fortfarande fritidsboende i Katrineholm. För första gången gjorde vi motsvarande satsning på näringslivet Vingåkersgala. Här delade KK ut kronor till Årets Eldsjäl Lars Gunnar Eriksson. Under de senaste åren har kontakterna med det lokala näringslivet intensifierats genom olika evenemang, bland annat»morgonsoffan«som startades Åtta frukostar för näringslivet i Katrineholm, Flen och Vingåker, som direktsänds på kkuriren.se. Flera journalistiska satsningar har satt avtryck under året;»bättre måltider«granskning av skolmåltiderna,»det är vårt land«- kampanj för alla människors lika värde,»framtidens stad«katrineholm om 20 år,»fokus hälsa«- specialreporter med placering på Kullbergska sjukhuset,»krisen i damfotbollen - KK:sporten granskar,»fråga doktorn«och»fråga polisen«, samt»presstationen 32 klasser läser och använder KK kontinuerligt i skolarbetet. I maj 2013 fick tidningschefen i uppdrag att utreda Katrineholms-Kurirens framtid ur olika aspekter för att säkra mediehuset framtid. Arbetet var intensivt under hela året med många studiebesök till andra mediekoncerner i Sverige, utredningar om periodicitet av papperstidningen, satsning på nya publiceringskanaler, analyser av marknaden, samt noggrant arbete tillsammans med Prolog för att lokalisera olönsamma exemplar. Framtidsutredningen ska vara klar och redovisas för styrelsen i maj Elisabet Bäck, chefredaktör, vd och ansvarig utgivare Tidningen Folket AB Under 2013 fortsatte Folkets arbete med att ge ut tidningen på söndagar. En organisation på 3 personer har genomfört arbetet på ett uppskattat sätt under året. Under våren gjordes en enkät med Folkets läsare som visar att en majoritet är mycket nöjd med tidningen, och framför allt med opinionsmaterialet och de långa reportagen. Åtta av tio gav tidningen tummen upp! Bland de redaktionella satsningarna 2013 kan bland annat Folkets Sommarskribenter lyftas fram, där 13 personer med anknytning till Eskilstuna under sommarmånaderna bjöd Folkets läsare på personliga berättelser ur livet. Här syntes bland andra tidigare fotbollsproffset Kennet Andersson, jämställdhetsarbetare Zarah Ismail och 18-årige Elias Kivipaasi, som berättade om sin väg mot könsbyte och att fullt ut bli man. En berättelse som också fortsatt efter sommaren då Elias Kivipaasi blivit en återkommande krönikör i tidningen. I december genomförde Folket för tredje året i rad en julinsamling till förmån för kvinnojouren Moa. Resultatet blev till sist över kronor! En insats helt i linje med Folkets vision: vi vill vara modiga, vi vill vara medvetna och stå upp för jämställdhet. Här är kampen mot kränkningar och våld mot kvinnor oerhört central. Dock har de marknadsmässiga framgångarna för tidningen uteblivet under Både annonsintäkter och upplagan har inte nått upp till de mål vi har satt för verksamheten. Därför togs beslut på styrelsemötet i december 2013 att ändra utgivningsdagen till lördagar från och med 4 januari Då planeras också en omfattande marknadsföringskampanj med bland annat totalutdelning till alla hushåll i Eskilstuna kommun vid två tillfällen. Och till första numret 2014 jobbade redaktionen också med en layoutförändring med hjälp av konsulter på tidningsformarna på 8

9 A4. Vidare så planeras det för omfattande abonnemangsbefrämjande åtgärder under 2014 i syfte till att stärka och öka upplagan. Resultatet för tidningen hamnade på ett minus även för 2013, dock ett förbättrat resultat jämfört med året Anders Boberg, VD och Marie Hillblom, chefredaktör och ansvarig utgivare Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Strukturförändringarna i branschen fortsätter i samma takt som föregående år. Betalda dagstidningar fortsätter att tappa upplagor i någorlunda hanterbar takt, rikssnittet för Landsortspressen ligger kring 4,0 %. Annonsintäkterna är besvärligare, här sker tappet i en betydligt högre takt, rikssnittet för Landsortspressen ligger kring 11,0 %. Externmarknaden är besvärlig och präglas av att det finns alltför många tryckerier vilket gör att utbudet av trycktjänster är betydligt högre än efterfrågan. Ett pristryck nedåt finns från köparna av trycksaker. Kapacitet måste tas bort från marknaden för att vi skall kunna ha en fungerande marknad framledes. Konsumtionsmönstren förändras och annonsmarknaden fragmenteras, båda genom att de digitala kanalerna blir fler och tillgängliga på ett helt nytt sätt. Konsekvensen av ovanstående är minskade intäkter för tidningar / tidskrifter och tryckerier. Ovanstående förändringar ställer stora krav på kostnadsreduktioner såväl för trycksaksköpare som tryckerier för att kunna uppnå balans mellan intäkter och kostnader. Sannolikt behöver för tryckerierna nya produktionsstrukturer skapas där en större flexibilitet uppnås och där tillverkningskostnaden för varje exemplar kan sänkas. Det kommande året 2014 kommer att innebära stora och nödvändiga förändringar för hela branschen. Flera av de större mediekoncernerna i Sverige har under slutet av 2013 aviserat stora förändringar avseende trycktiderna för sina betalda tidningar. Diskussioner förs också kring att begränsa antalet utgivningsdagar för de betalda tidningarna. Försäljningsstrukturen på EKTAB är fastlagd för att få en bra avvägning av kunder som har större volymer sett över året och sådana som har mindre volymer men är periodiska. Mycket av framgången här är att kunna ha en bra grundbeläggning samt kunna hitta kunder som bildar kittet så att den totala beläggningsgraden kan öka under åren. Vi försöker på detta sätt skapa en bättre riskspridning och försöker strategiskt hitta stabila högre beläggningsnivåer. En tydlig trend för att attrahera nya kunder är allt högre kvalitetsanspråk på produkterna, detta ställer stora krav på oss både tekniskt och definitivt också på vårt engagemang att klara kundernas krav. EKTAB har under 2013 genomfört stora förändringar för att åstadkomma en bättre följsamhet med de förändringar som pågår och fortsätter. Tryckeriet på Arnö stängdes under hösten 2013 och all produktion sker sedan i september 2013 i Lagersberg. Vårt Miljöledningssystem innebär ett mycket aktivt miljöarbete genom att ha en struktur som kräver årliga förbättringar i miljöprestanda. Vi arbetar hårt med att reducera resursförbrukningen för att bli mer effektiva. Personalminskningar blev möjliga under året genom att koncentrera tryckningen till endast tryckeriet i Lagersberg. Makulaturen har ett stort fokus och sänktes under året kraftigt. Vi hade i slutet av året kommit ned på sk all time best för EKTAB. Ännu tuffare mål är satta för nästa år, med dessa nivåer närmar vi oss de absolut lägsta nivåerna som något tryckeri kan prestera i hela Sverige. Energi har vi arbetat med under en längre tid, förbrukningen har minskat under flera år tog vi nya steg som gett oss ytterligare besparingar. Fjärrvärme är ett nytt fokusområde för året och här finns besparingar som bör ligga i intervallet minus % fullt realiserade. Året 2013 åstadkom vi strax under 10%, full effekt av vidtagna åtgärder kommer under nästa år. Kvalitetsarbetet är en mycket viktig faktor och har alltid stort fokus hos oss. Vi försöker ständigt att hitta mer effektiva tekniska hjälpmedel, bli smartare i våra arbetssätt samt sträva mot en mer optimal organisation. Allt i syfte att öka den totala kvaliteten till våra kunder, så att deras affärer blir mer effektiva. Vi ser kvalitetsprocessen som ett ständigt pågående projekt som aldrig blir färdigt. Philip Brännlund, VD mediehuset i sörmland AB Annonskonjunkturen fortsatte neråt även 2013 och medieinvesteringarna minskade i våra produkter. Under året fortsatte våra neddragningar på kostnadssidan. Annonsproduktion är formad till en enhet och flyttas till Eskilstuna. Vår reklam och webbverksamhet slogs ihop till en enhet och arbetet har startat med att hitta nya pengar på marknaden. Under 2014 formar vi det nya Mediehuset, där vi förändrar en del i uppdraget och strukturen efter ett stort projekt som genomfördes under 2013 i syfte att finna den optimala koncernstrukturen i försäljningsarbetet. Våra kunder behöver mer rådgivning i och med att fler kanaler växer fram, därav genomfördes bland annat en medieskola för säljarna med avslut under året. Strukturen i medieinvesteringar är under förändring och vi anpassar verksamheten för att möta marknadens krav. Stefan Toll, VD 9

10 koncernen Utdrag från års- och koncernredovisning Allmänt om verksamheten Ägarförhållanden Företaget är ett helägt dotterföretag till Eskilstuna-Kurirens Stiftelse ( ), med säte i Eskilstuna, som upprättar koncernredovisning för den översta koncernen. Eskilstuna-Kuriren AB ( ) är moderföretag till de helägda dotterföretagen Katrineholms-Kuriren AB ( ), Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB ( ), Mediehuset i Sörmland AB ( ), Eskilstuna- Kuriren Media AB ( ), Arnöhuset i Nyköping AB ( ), Tidningshuset i Katrineholm AB ( ), Södermanlands Nyheter AB ( ) och Tidningen Folket AB ( ). Södermanlands Nyheter är moderföretag till de helägda dotterföretagen SN:s Försäljnings AB ( ), Österbergs Tryckeri AB ( ) och distributionsföretaget Tidningsservice i Nyköping AB ( ). Eskilstuna-Kuriren Media AB är moderföretag till det helägda dotterföretaget EKM Försäljnings AB ( ). Information om verksamheten Inom koncernen bedrivs tidningsutgivning, civiltryckerirörelse, tidningsdistribution, radioreklamförsäljning, produktion av kundtidningar, gratistidningsverksamhet, webb-publicering samt försäljning av webb-tjänster. Verksamheten bedrivs i tretton företag på orterna Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. De fyra dagstidningar som utges är Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren och Tidningen Folket. Inom ramen för de fyra dagstidningarna bedrivs kommersiell och publicistisk verksamhet på internet. Civiltryckeriproduktion bedrivs i Eskilstuna och i Nyköping. Anläggningen i Eskilstuna producerar koncernens tidningar samt en stor andel produkter för externa kunder. Under året såldes företaget Brovakten i Nyköping AB. Företaget ägde fastigheten i centrala Nyköping där Södermanlands Nyheter bedrivit verksamhet sedan år Under året startades två företag som har till uppgift att förvalta våra fastigheter i centrala Katrineholm respektive på Arnö industriområde i Nyköping. Vidare startades ett säljbolag där försäljningsavdelningen för Eskilstuna-Kuriren AB kommer att placeras. Intresseföretag Moderföretaget är delägare i Liberala Tidningar i Mellansverige AB, som är ägare till femton dagstidningar i Västmanland, Värmland, Sörmland, Uppland och Närke samt i Prolog KB som bedriver tidningsdistribution inom samma område. Moderföretaget är vidare delägare i Eskilstuna SBS Radio AB som bedriver radioverksamhet i Eskilstuna med omnejd. Marknad och verksamhet Trots stora tapp av annonsintäkter kan vi, rensat för jämförelsestörande poster, redovisa ett marginellt bättre operativt rörelseresultat jämfört med föregående år. I slutet av 2012 beslutade vi om personalneddragningar och erbjöd nästan 30 medarbetare att sluta med avgångsvederlag. Under första halvan av 2013 lämnade dessa sin anställning medförande att kraven på ökad effektivitet blev tydligt. Till detta ska läggas att tryckerianläggning i Nyköping stängdes i månadsskiftet augusti/september. I samband detta möjliggjordes att koncernens samtliga tidningar kunde redigeras i samma form. Vår organisation har klarat detta mycket bra och när de årliga TS-siffrorna nyligen publicerades visade det sig att koncernens tidningar klarat upplageutvecklingen på bästa sätt. Minus visserligen, men inga betydande sådana. TS-upplagor 2013 Utgivnings Utgivningsfrekvens frekvens Eskilstuna-Kuriren ggr/vecka ggr/vecka Katrineholms-Kuriren ggr/vecka ggr/vecka Tidningen Folket *) ggr/vecka ggr/vecka Södermanlands Nyheter ggr/vecka ggr/vecka Summa * 2012 avser tertial 3 En milstolpe passerades i oktober när vi för första gången började ta betalt för delar av vårt digitala innehåll. På kort registrerade sig nästan 40% av våra prenumeranter sig och nu, i mitten av mars, har vi en årlig prenumerantintäkt på 1,2 Mkr. Den kommer att vara betydligt högre om ett år. Annonsmarknaden var mycket svag Dessutom drabbades tidningsbranschen strukturellt. Trots hög försäljningsökning av sökord matchar inte det på långa vägar de annonsintäkter som gått tidningarna förbi. Därför tog vi 2013 beslutade att rejält vässa vår försäljningsverksamhet. Vi har påbörjat ett strukturellt arbete som förväntas pågå även 2014/2015. Det ska leda till att vi har landets bästa säljkår och en produktportfölj som hjälper våra kunder att skapa bra resultat i sina verksamheter. Vår marknad växer. Framför allt gäller det kommunerna vid Mälaren, Eskilstuna och Strängnäs. Under hösten gjorde Eskilstuna-Kuriren en daglig uppräkning på förstasidan. Och kommunen firade med jubel och fyrverkerier. Att sedan gränsen, innevånare, passerades några dagar in på 2014 bekräftar bara att såväl tidningen som kommunen är framsynta lanserades även koncernens webbtv-kanal, Under 2014 blir den paraplykanal för samtliga kanaler och vi räknar med ökat antal tittare och sjusiffrigt belopp på annonsintäkterna. Det är mycket glädjande att vårt civiltryckeri, efter fusionen med Dahlström, visar god lönsamhet. Ett gediget arbete i alla led kombinerat med hög och bred kundservice ger resultat på en mycket pressad marknad beslutade vi om en ny strategi för vår fastighetsverksamhet. Lokalerna ska i första hand vara ändmålsenliga. Så är inte fallet i Nyköping. Därför avyttrades Brovakten AB. Vi hoppas inom kort finna nya lokaler i Nyköping. Citygate sålde under året sina aktier i Morningstar vilket resulterade att vi kunde tillgodogöra oss en utdelning på 7,5 Mkr. Likaså fick vi för första gången utdelning från Liberala Tidningar, en blygsam sådan men ändå. investeringar Koncernen Koncernens investeringar i maskiner och inventarier, fastigheter och mark, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick till 0,5 Mkr (8,6 Mkr). Vi har varit mycket sparsamma, vilket varit enkelt då behovet inte varit stort. Framför oss ligger byte av webbplattform men i övrigt föreligger inga stora behov. Moderbolaget Investeringar i maskiner och inventarier samt fastigheter och markanläggningar, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick till 0,0 mkr ( 0,2 mkr). 10

11 koncernen Ekonomisk översikt Koncern Rörelseintäkter, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Rörelsemarginal, % 5,0 Vinstmarginal, % 4,2 Soliditet, % 41,6 47,9 57,2 54,9 53,2 Bland övriga rörelseintäkter har upptagits tkr (f.g. år tkr) som avser för mycket inbetald moms pga ändrad praxis. Bakgrunden är den förändring av momssats som Skatteverket genomfört. Högsta Förvaltningsdomstolen i en dom, i mars 2014, beslutat att Skatteverket har rätt att sänka ingående mervärdeskatt retroaktivt från år 2004 för beställare av trycksaker i de fall tryckeriet begärt och fått den utgående mervärdeskatten sänkt för samma trycksak. Det har därvid uppstått osäkerhet i om beställaren har rätt att kräva tillbaka motsvarande belopp från tryckeriet. I en nyligen avkunnad dom i Tingsrätt förlorade en beställare rätten att kräva betalning från sitt tryckeri. Av Högsta Förvaltningsdomstolens dom framgår att om beställaren inte kan få betalning från tryckeriet kan Skatteverkets krav i vissa fall avskrivas. Med anledning av det osäkra rättsläget har bland övriga externa kostnader kostnadsförts tkr (0) för befarad återbetalning avseende för mycket inbetald moms intäktsförda år Efter Högsta Förvaltningsdomstolens dom har i balansräkningen upptagits skatteskulder i dotterbolagen på tillsammans 5,6 mkr. Beloppet avser de krav som Skatteverket haft vilande i avvaktan på domslut. Beloppen avser den s.k. tryckerimomsen. Ett motsvarande belopp har i balansräkningen upptagits som fordran till berört tryckeri. Det föreligger en risk i denna fordran för den händelse det inte skulle gå att kräva in den fordran från tryckeriet. I intressebolaget Liberala Tidningar i Mellansverige AB har styrelsen beslutat göra en nedskrivning av goodwillvärdet i dotterbolagen med 522,0 Mkr. Vår andel av nedskrivningen uppgår till 104,1 Mkr. Genom upplösning av del av vårt bokförda undervärde i intressebolaget blir nettoeffekten -48,7 mkr, som belastar resultaträkningen; Andel i intresseföretags resultat. Goodwill avseende Södermanlands Nyheter AB har år 2012 skrivits ned med 123,0 mkr utöver plan med anledning av att resultatet förväntas bli lägre i framtiden än vad tidigare antagits. Resultatet år 2012 har även belastats med avsättning för avgångsvederlag uppgående till tkr. Under år 2013 har Brovakten i Nyköping AB (org nr ) avyttrats. Resultatet från detta bolag är medtaget i koncernens resultat för tiden fram till avyttringsdagen. Realisationsresultatet i övrigt är redovisat som finansiell intäkt. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Utsikter inför 2014 Reklamprognoserna för 2014 har blivit mer positiva. Tidningarna brukar dessutom kunna ta del av reklam inför valen till riksdag, landsting och kommun. Det besparingsprogram som genomförts under 2012/2013 får fullt genomslag Eskilstuna-Kurirens kulturpris Eskilstuna-Kurirens kulturpris på kr utdelades 2013 till keramikern Per Hammarström, Strängnäs. Den som har vägarna förbi är välkommen att besöka Keramikens Hus. Vill man inte bege sig till Strängnäs kan man njuta av infarten till Eskilstuna. Den bär Pers signum. Priset har utdelats årligen sedan Miljöinformation Koncernen Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB:s tryckeri i Lagersberg är certifierat enligt ISO Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Tryckeriet i Österbergs Tryckeri AB är certifierat enligt den nordiska miljöstandarden Svanen. Koncernen har avtal om leverans av 100% vindel. Moderföretaget Moderföretaget bedriver ingen anmälningspliktig verksamhet. Förslag till disposition av företagets vinst Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen Belopp i SEK Balanserade vinstmedel ,53 Årets resultat ,50 Summa ,03 Styrelsen föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning. Av koncernens fria egna kapital, tkr föreslås 0 tkr bli överfört till bundna reserver. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Moderföretag Rörelseintäkter, tkr Rörelseresultat, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Rörelsemarginal, % 2,4 2,5 Vinstmarginal, % 47,3 Soliditet, % 41,3 39,8 56,6 50,8 50,8 Bland övriga externa kostnader har kostnadsförts 7,0 tkr (0) för befarad återbetalning avseende för mycket inbetald moms intäktsförda år Under året har dotterbolaget Brovakten i Nyköping AB (org nr ) avyttrats. Resultatet från detta bolag är medtaget i moderbolagets resultat för tiden fram till avyttringsdagen. Realisationsresultatet i övrigt är redovisat som finansiell intäkt. Andelarna i Södermanlands Nyheter AB har år 2012 skrivits ned med 170,0 mkr efter utförd värdering. Resultatet år 2012 har även belastats med avsättning för avgångsvederlag uppgående till tkr. 11

12 koncernen Resultaträkning, tkr Balansräkning, tkr Balansräkning, tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor 449 och pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Reklamskatt Summa intäkter Rörelsens kostnader Papper och insatsvaror inklusive köpt redaktionsmaterial Distributionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier och IT-utrustning Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Pågående arbeten för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 128 Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Avsättningar för övriga skatter Övriga avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit 763 Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder, prenumerationer Förskott från kunder, övrigt Leverantörsskulder Skatteskulder 272 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter för egna skulder Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Övriga ställda panter etc aktier i Södermanlands Nyheter AB ( ) aktier i Liberala Tidningar i Mellansverige AB ( ) Summa ställda panter och säkerheter för egna skulder Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser 9 10 Pensionsförpliktelse till tidigare VD i dotterföretag 95 Summa ansvarsförbindelser

13 koncernen Kassaflödesanalys, indirekt metod, tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Resultat från andelar i intresseföretag Av- och nedskrivningar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar -257 Förändring av övriga avsättningar Förändring av pensionsskuld Erhållen utdelning från intresseföretag Erhållen ränta Erlagd ränta Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning( )/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning ( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillångar Avyttring av materiella anläggningstillångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att: - De har en obetydlig risk för värdefluktuationer. - De kan lätt omvandlas till kassamedel. - De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten. Förvärv av dotterföretag Förvärvade tillgångar och skulder: Likvida medel Summa tillgångar Summa skulder och avsättningar Köpeskilling Utbetald köpeskilling Avgår: Likvida medel i det förvärvade företaget Påverkan på likvida medel År 2013 förvärvade moderbolaget lagerbolaget Aktiebolaget Grundstenen , som sedermera namnändrades till Tidningshuset i Katrineholm AB samt lagerbolaget Aktiebolaget Grundstenen , som sedermera namnändrades till Arnöhuset i Nyköping AB. Dotterbolaget Eskilstuna-Kuriren Media AB förvärvade lagerbolaget Aktiebolaget Grundstenen , som sedermera namnändrades till EKM Försäljnings AB Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Verksamhetsidé och mål för Eskilstuna-Kuriren Våra medier är redskap i demokratins tjänst. Våra värderingar vilar på de stadgar som formulerats av J A Selander i november En väl fungerande demokrati förutsätter informerade medborgare som har gemensamma verklighetsbilder om det samhället vi lever i. Det är medierna som är den främsta källan till information om politik och samhälle. De medier som vi äger ska erbjuda en heltäckande nyhetsförmedling som bygger på en fri och granskande journalistik och en opinions-bildning som utgår från respekten för alla människors lika värde. Princip 1 Våra tidningar har alla olika historia som gör att de har skilda ideologiska utgångspunkter för sitt opinionsbildande material. Gemensamt för alla koncernens medier är dock att de ska värna yttrandefrihet och demokrati, de ska präglas av öppenhet och spegla en mångfald samtidigt som de erbjuder de främsta möjligheterna för öppna och fria samtal. Princip 2 Vi ska vara den ledande medieaktören inom regionen genom ett väl utvecklat koncernsamarbete. Princip 3 Vi vill ha långsiktiga och fruktbara relationer till våra läsare, annonsörer och övriga kunder för att på så sätt säkerställa att vi driver publicistisk verksamhet under sunda ekonomiska former och med bra lönsamhet för koncernen som helhet. Princip 4 Våra medarbetare ska vara kunniga och nyfikna. Vår strävan är att ha en mix av medarbetare som etniskt och könsmässigt så långt möjligt ska motsvara det samhälle som vi publicistiskt bevakar. Vi vill ha en förtroendefull dialog mellan ledning och medarbetare som skapar delaktighet och engagemang och det är viktigt för oss att alla medarbetare känner mål- och resultatmedvetenhet. Vi vill att koncernens bolag ska ha ett resultatbonussystem som på ett relevant och rättvist sätt premierar insatser för att nå uppsatta mål. Publicistisk idé Våra medier ska vara positiva krafter för utveckling och välstånd. Genom lokal journalistik av högsta kvalitet, som berör och engagerar, ska vi ge läsarna de bästa förutsättningarna för att göra medvetna val i sina liv och vidga sina vyer. Affärsidé Vår affärsidé grundar sig på att många människor är villiga att betala för ett kvalitativt och rikhaltigt redaktionellt material. På så sätt blir vi intressanta även för annonsörerna och därigenom förses också våra produkter med ytterligare intressant innehåll. Vi ska som en enskild aktör vara marknadsledande i vår region. Därför ska vi ständigt följa med i utvecklingen och kunna erbjuda de medier marknaden efterfrågar. Ekonomiskt mål Koncernen ska ha ett långsiktigt positivt rörelseresultat uppgående till minst 10% rörelse-marginal över konjunkturcykler. Koncernen ska även ha en soliditet uppgående till minst 50%. Med rörelseresultat avses resultat efter avskrivningar men före finansiella poster och goodwill. RÄCKVIDDSmål Vi ska vara marknadsledande på våra marknader. Det innebär att alla i vår region som har möjlighet varje dag ska ta del av någon av våra kanaler. MEDIEHUSEN som arbetsgivare Vi ska vara en attraktiv arbetsplats för människor som engagerar sig i våra produkter, i de lokalsamhällen där vi har våra marknader och i våra värderingar så som de framställs i detta dokument. Det ska vara självklart för våra medarbetare att våra medier är fria och obundna och att våra kunder står i centrum. Vi arbetar med ständig förbättring. Våra arbetsplatser ska därför vara dynamiska och utvecklande och vi ska aktivt arbeta för att attrahera medarbetare som bejakar detta. Vi vill att varje bolag, med utgångspunkt från dessa riktlinjer, ska ha ett löpande utvecklingsarbete som syftar till att skapa delaktighet och engagemang genom att alla medarbetare förstår sin roll för både det egna bolaget och för koncernen. 14

15 Styrelse Lars-Olov Thim, ordförande 02 Sören Axelsson, VD, koncernchef 03 LENA HERRMANN 04 Anders Westermark 05 Urban Wallin 06 PeO Wärring, chefredaktör ek 07 Inger andersson 08 peter larsson 09 Anna Greta Lundh 15

16 Stiftelse anders frostell 02 sören axelsson 03 lars-olof thim 04 Anette rogers 05 peo wärring 06 karin bogen 07 gunnar andrén 08 hans rinkeborn

17 Ledningsgrupper EK-Koncernen ESKILSTUNA-KURIREN Sören Axelsson, VD, Koncernchef Robert Horacek, Administrativ chef Bengt Salomonsson, IT-chef Per Johansson, Ekonomichef Eskilstuna-Kuriren Media AB PeO Wärring, VD, chefredaktör Eva Burman, Redaktionschef Jenny Hoflund Bergvall, Försäljningschef Jessica Pettersson, Tf privatmarknadschef Mediehuset i Sörmland AB Stefan Toll, VD Anders Boberg, Chef R&W Kent Zetterberg, Chef annonsproduktion Katrineholms-Kuriren AB Elisabet Bäck, VD, chefredaktör Henrik Wising, Nyhetschef Kurt Sjöblom, Personalredaktör Jessica Pettersson, Tf privatmarknadschef Maria Mokvist, Säljledare Tidningen Folket AB Anders Boberg, VD Marie Hillblom, Chefredaktör Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Philip Brännlund, VD Tony Laine, Produktionschef Södermanlands Nyheter AB Robert Jonsson, VD Andreas Hall, Försäljningschef Göran Carstorp, Chefredaktör Kecke Lundh, Privatmarknadschef Tidningsservice i Nyköping AB Christina Öhman, Distributionschef Therese Kavilo, Budchef Ilija Gerasovski, Nattchef, budorg Österbergs Tryckeri AB Robert Jonsson, VD Hans Wiberg, Platschef Henrik Eriksson, Arbetsledare Adresser Eskilstuna-Kuriren AB Huvudkontor Eskilstuna Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: Internet: ekuriren.se E-post: Eskilstuna-Kuriren media AB Huvudkontor Eskilstuna Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: Internet: ekuriren.se E-post: Lokalkontor Flen Götgatan 2A, Flen, Tel: EKM Försäljnings AB Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: Internet: ekuriren.se E-post: Strengnäs Tidning Storgatan 14, Strängnäs, Tel: Internet: strengnastidning.se E-post: mediehuset i sörmland AB Huvudkontor Eskilstuna Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: E-post: Eskilstuna-Kurirens Tryckeri AB Besöksadress: Montörgatan 1 Postadress: Box 120, Eskilstuna Tel: Internet: ektab.se E-post: Katrineholms-Kuriren AB Huvudkontor Katrineholm Köpmangatan 2, Box 111, Katrineholm Tel: Internet: kkuriren.se E-post: Lokalredaktion Flen Götgatan 2A, Flen, Tel Lokalredaktion Vingåker Järnvägsgatan 4, Vingåker Tel: TIDNINGEN FOLKET Besöksadress: Rademachergatan 16 Postadress: Box 368, Eskilstuna Tel: Internet: folket.se E-post: Södermanlands Nyheter AB Huvudkontor Nyköping Besöksadress: S:t Annegatan 3 Postadress: Nyköping, Tel: Internet: sn.se E-post: Lokalredaktion Gnesta Stenstagatan 7, Gnesta Tel: Lokalredaktion Trosa Busstorget 5, Trosa Tel: Tidningsservice i Nyköping AB Besöksadress: S:t Annegatan 3 Postadress: Nyköping Tel: Österbergs Tryckeri AB Besöksadress: Stockholmsvägen 10 Postadress: Nyköping, Tel Internet: osterbergstryckeri.se E-post: 17

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Södermanlands Nyheter AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning Mörarp 2003-04-23 AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning 030101 030331 Aqua Terrena International AB redovisar ett planenligt resultat. Bolaget förväntas ha goda rörelsemarginaler

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Q2 delårsrapport 2011

Q2 delårsrapport 2011 Q2 delårsrapport 2011 AdTail AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2011 AdTail skapar, driver och utvecklar vertikala annonsnätverk på Internet. Genom paketering av trafik från nischade sajter med kvalitativt

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer