Satsa på det du är bra på!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsa på det du är bra på!"

Transkript

1 Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr SKATT FAR presenterar 3:12-alternativ REVISION Slopad revisionsplikt ger fler sena årsredovisningar MUTOR & KORRUPTION Svenska företag blundar för riskerna debatt: sekretessreglerna bör vara samma för alla Far-medlemmar Satsa på det du är bra på! Per Schlingmann om att navigera i en föränderlig värld

2 Svårt att bestiga K2? Hur hanterar du K3? K3 i teori och praktik Hogia bjuder in till ett halvdagsseminarium i K3 den 17 september i Stockholm. Eva Törning ger tillsammans med Henrik Dahlin från Hogia tips och praktiska råd om hur du hanterar övergången och hjälper dina kunder att välja rätt regelverk. Anmäl dig på Hogia Redovisning & Revision AB Tfn

3 nummer 7/2013 BALANS ledare nummer 7/2013 Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor NR SKATT FAR presenterar 3:12-alternativ Hösttid är förändringstid REVISION Slopad revisionsplikt ger fler sena årsredovisningar MUTOR & KORRUPTION Svenska företag blundar för riskerna DEBATT: RNA SEKRETESSREGLE FÖR BÖR VARA SAMMA MMAR ALLA FAR-MEDLE Satsa på det du är bra på! Per Schlingmann om att navigera i en föränderlig värld Foto: Kristofer Hedlund Balans är FARs tidning för fri och obunden debatt. Införda artiklar åter ger författar nas eller intervju personernas åsikte r, vilka inte behöver mot svara FARs. prenumeration Pris: 597,50 kronor/år. Studentrabatt 50 procent. Kontakta kundservice vid frågor rörande din prenumeration , Äldre lösnummer av Balans går att be ställa för 65 kronor i mån av tillgång. Porto tillkommer. Du beställer dessa från kundservice. Är du medlem i FAR och har frågor om din prenumeration? Mejla till Balans Box Stockholm Prenumerationsärenden , FAR-medlem: H östen är här. Och med laddade batterier efter sommarledigheten är det många som nu är sugna på förändring, som att byta jobb eller ta sig an nya utmaningar på sin nuvarande arbetsplats. Kanske är det också läge att krydda cv:t med en kompetenshöjande utbildning? Den här typen av förändringar sker uteslutande i en positiv anda, helt enkelt för att man själv har initierat dem. Men förändringar kan också upplevas som hotfulla. Särskilt om de är oväntade och kommer utan att man har möjlighet att påverka. Revisions- och rådgivningsbranschen har präglats av stora förändringar de senaste åren, inte minst genom slopandet av revisionsplikten för mindre bolag. Och medan en del ligger steget före och har anpassat sin verksamhet efter den nya spelplanen tycker andra fortfarande att det var bättre förr. En som kan det här med förändringar är Moderaternas tidigare partisekreterare Per Schlingmann. Tillsammans med Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Sven-Otto Littorin drev han det framgångsrika förändringarbete som utmynnade i Nya Moderaterna. Balans har träffat honom för att prata om hur man navigerar i en föränderlig värld. För förändringar kan vara urjobbiga, det tror jag de flesta kan skriva under på. Men är man förberedd är man i alla fall Chefredaktör och ansvarig utgivare Och just det, apropå förändringar Vi på Balansredaktionen är också sugna på förändring. Nästa nummer kommer att se annorlunda ut, både till form och innehåll. Och att förändringen sker nu är knappast en slump. Det är ju höst! Men till dess trevlig läsning! Pernilla Halling Redaktör Redaktör Redaktör/debatt Lisa Bergman Charlotta Danielsson Rakel Lennartsson Tryckt hos Exakta 2013 ISSN Pernilla Halling Annonser Medlem av Sveriges Tidskrifter. TS-kon trol lerad fackpress upplaga (2012) bättre rustad att möta dem. Och kanske finns det faktiskt möjligheter i det som vid en första anblick såg mörkt och dystert ut? Läs intervjun med Per Schlingmann på sidan Swartling & Bergström Media AB Balans ges ut av FAR med tio utgåvor per år. Tidningen kommer ut första måndagen i varje månad, med undantag för juli och augusti. Äldre nummer (från och med nr 4/2010) finns att läsa på far.se/balans. 3

4 jessica thörn, VisMa spcs vill du ta dina uppdrag till en ny nivå? då föreslår Jessica visma byråpaket. ST3294 Sju av tio byråer använder våra bokföringsprogram enligt en ny Sifoundersökning*. Men trots att ni byråer liknar varandra ställer ni olika krav på bokföringen och administrationen. Därför skräddarsyr vi våra byråpaket. Du får en lösning som ger dig full kontroll, effektivitet och lönsamhet i byrån. I den ingår våra kunniga branschexperter som du kan kontakta när du vill. Det ger dig tid över åt kunderna och till fler och bättre affärer. 7 av 10 använder våra bokföringsprogram Kontakta Jessica eller någon av hennes kollegor så berättar de mer. För även om vi strävar efter att utveckla ny teknik så finns det en sak vi aldrig automatiserar. Och det är den personliga rådgivningen. Ring och boka möte på eller läs mer på vismaspcs.se/byra. Källa: TNS Sifo Marknadsandelsmätning vi tar ditt företagande personligt

5 innehåll 7/ noteringar. Nya revisionsberättelsen ett systemskifte. Kritiska röster befarar dock att informationsmängden drar med sig nya tolkningsproblem Månadens gästkrönikör: 54 Pär Bygdeson är vd för Livsmedelshandlarna som organiserar handlare i Sverige. 09 noteringar. PWC ska betala rekordskadestånd. Redovisningen i Prosolvia stred mot god redovisningssed, konstaterar hovrätten. 11 noteringar. 5 frågor till Pernilla Broberg som har skrivit en avhandling om revisorns arbete. 12 I Fokus. Omdiskuterade 3:12-regler skapar splittring. FAR lägger fram ett eget förslag till nya 3:12-regler. 18 profil i balans. När förändring är det konstanta tillståndet. Per Schlingmann om hur du lyckas navigera i den nya verkligheten. 30 inblick. ESMA granskar börsföretagens redovisning. Rolf Rundfelt Supervalåret ewa fallenius Svårtolkad paragraf i ABL blir utan vägledning med K3. Jan Marton European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) Fact or fiction? Pär falkman 36 fördjupning. Locked box kan vara ett attraktivt alternativ vid företagsförvärv. johan berg Att verkställa en due diligence. Robert sevenius 43 i branschen. Auktoriserad revisor. Helena Adrian vill vara med och rita kartan. 44 debatt. Samma sekretessregler bör gälla för alla FAR-medlemmar. Urban Engerstedt Folkvalda revisorer är en demokratisk grundbult. kåre olsson, Lars munters Sverige på efterkälken när allt fler anammar XBRL. Björn rydberg, per thorling, mikael törneberg 52 far förtroende, ansvar, relevans. Hallå där Ingela Bäckgren, affärsområdeschef för utbildning på FAR Akademi. 3:12-frågan lockade många till FAR:s seminarium i Almedalen. 28 mutor och korruption. Svenska företag blundar för riskerna med mutor. 5

6

7 nummer 7/2013 BALANS Noteringar bild: dreamstime Flera remissinstanser har flaggat för riskerna med hanteringen av»going concern«i den nya avrapporteringen. Nya revisionsberättelsen ett systemskifte Den nya revisionsberättelsen ska förse marknaden med mer information och återupprätta förtroendet för branschen. Men kritiska röster befarar att informationsmängden kommer att dra med sig nya tolkningsproblem kommer en ny internationell standard som revolutionerar revisorns rapportering. Förslaget som har beretts inom International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) är nu ute på en sista remissrunda. Bo Hjalmarsson, ordförande i FAR:s policygrupp för revision, menar att huvuddragen redan är klara. Detta har varit en prioriterad fråga för IAASB som har lyckats uppnå en tillräckligt bred acceptens runtom i världen för att man nu ska kunna räkna med att ändringarna går igenom, säger han. Den nya revisionsberättelsen markerar ett systemskifte, från standardiserat till individualiserat och mer utrymme för revisorns bedömningar. Enligt IAASB är förändringarna avgörande för yrkets framtid och en åtgärd för att återupprätta förtroendet för branschen efter finanskrisen. Samtidigt berör förändringarna i princip bara börsbolagsrevisorer. Sverige är bland de länder som har störst beredskap för förändringarna, tror Bo Hjalmarsson. Sverige är ett av få länder där revisorn håller tal på bolagsstämman. I ett bra tal tar revisorn upp vad som varit viktigt i årets revision och det är vad IAASB nu vill att börsrevisorerna ska göra i revisionsberättelsen, säger han. Även om revisorerna i de mindre företagen inte kommer att beröras hörs kritiska röster från deras företrädare. Syftet med den nya revisionsberättelsen är att minska förväntningsgapet men effekten kan lika gärna bli den motsatta. Användarna kan få svårt att se skogen för alla träd, och flera remissinstanser, däribland FAR, har särskilt flaggat för riskerna med hanteringen av going concern i den nya avrapporteringen, säger Mats Olsson som är FAR:s representant i IFAC:s SMP-kommitté. Han ser även problem om onoterade bolag frivilligt får tillämpa de nya reglerna. Det kan komma att leda till minskad jämförbarhet för bolag i SME-segmentet samt riskerar dessutom att leda till snedvridande konkurrenseffekter mellan stora respektive små och medelstora byråer, säger Mats Olsson. Trots revolutionerande inslag, har den nya revisionsberättelsen inte vållat någon större debatt i Sverige. Både Bo Hjalmarsson och Mats Olsson är av uppfattningen att det liggande förslaget i huvudsak kommer att antas. Remisstiden pågår till 22 november. Rakel Lennartsson 7

8 BALANS nummer 7/2013 Noteringar skadestånd PwC ska betala rekordskadestånd Redovisningen i Prosolvia stred mot god redovisningssed. Det slår Hovrätten för Västra Sverige fast och utdömer ett rekordskadestånd. PwC och den ansvarige revisorn ska betala närmare en miljard kronor. Integrerad rapportering har en helhetssyn på företagets verksamhet. Såväl sociala och miljömässiga som finansiella värden beaktas. Perspektivet är mer långsiktigt och intressenterna är en bredare krets. foto: dreamstime Ett skadestånd på 890 miljoner kronor och rättegångskostnader som uppgår till sammanlagt cirka 112 miljoner kronor, alltså sammantaget en miljard kronor. Det är facit efter den tolv år långa tvisten mellan PwC och Prosolvias konkursbo. Tingsrätten kom fram till att redovisningen stred mot god redovisningssed, samt att revisionen och förvaltningen var vårdslös. Rätten fann dock inte att det fanns ett skadeståndsgrundande orsakssamband mellan den oaktsamma revisionen och skadan. Men hovrätten gör en annan bedömning. Det finns ett tillräckligt orsakssamband mellan revisorernas oaktsamhet och skadan. Den skada som ska ersättas av revisorerna är dels bristen i Prosolviabolagens konkurser, dels förlorade rörelsevärden, enligt hovrätten. Om domen vinner laga kraft kan den innebära ett paradigmskifte när det gäller synen på revision och där ansvaret av verksamhet alltmer förflyttas från den egna styrelsen till en extern revisor. Det är också orimligt att revisorn nu anses som ansvarig under samma förutsättningar som två domstolar tidigare har ansett inte ska föranleda något ansvar, säger Peter Clemedtson, styrelseordförande för PwC. PwC har beslutat att överklaga domen. Det finns starka skäl att få denna dom prövad i Högsta Domstolen. Vi är övertygade om att vi har rätt och kommer således att agera därefter. Hovrätten har uppenbarligen gjort ett antal antaganden som inte har grund vare sig i rättspraxis eller i lagstiftning och som har avgörande betydelse för utfallet av målet, säger Peter Clemedtson. Charlotta Danielsson Hovrätten för Västra Sverige, mål nr T Integrerad rapportering svensk konkurrensfördel Svenska företag ligger bra till när det gäller anpassningen till framtidens redovisning integrerad rapportering (IR). Både branschen och företagen är positiva till förslaget som tagits fram av IIRC. Under sommaren har International Integrated Reporting Council (IIRC) samlat in synpunkter på sitt förslag till nytt redovisningsramverk för så kallad integrerad rapportering (IR), som Balans skrivit om tidigare (Balans nr 5/2013). Vi är väldigt positiva i vårt remissvar, både ur redovisnings- och revisionsperspektiv, säger Åse Bäckström, ordförande i FAR:s arbetsgrupp för hållbar utveckling. Möjligheten att revidera annan information än finan- siell har väckt debatt och IIRC har själva uttryckt osäkerhet i det avseendet. Men FAR argumenterar i sitt remissvar för att detta är fullt möjligt. Vi tycker att den information som efterfrågas i IIRC:s föreslagna ramverk påminner mycket om det som ingår i en svensk förvaltningsberättelse, så där vet vi av erfarenhet att detta är information som är fullt möjligt att revidera, säger Åse Bäckström. Hon bedömer att anpassningen till den nya integrerade redovisningsmodellen kan gå snabbare i Sverige än i många andra länder. På företagssidan låter det likadant: Svenska företag är redan långt framme när det gäller sådana här frågor, säger Mikael Hagström, ansvarig för finansiell rapportering på Volvokoncernen. På Volvo i Göteborg bedrivs sedan ett par år tillbaka ett pilotprojekt kring integrerad rapportering. Det kommer att ta tid innan IR ersätter IFRS, men man måste börja för att kunna utveckla best practice, säger Mikael Hagström. Både Åse Bäckström och Mikael Hagström tror att IIRC kommer att klara tidtabellen och att ett första ramverk kommer att finnas på plats, som utlovat, före årsskiftet. Med tanke på hur snabbt GRI etablerade sig som standard för hållbarhetsredovisning tror jag att skiftet från IFRS till IR är genomfört inom år, säger Åse Bäckström. Rakel Lennartsson 8

9 nummer 7/2013 BALANS Noteringar Allt fler sena årsredovisningar Allt fler lämnar sin årsredovisning till Bolagsverket för sent, eller inte alls. I år räknar myndigheten med förseningsavgifter. På Bolagsverket ser man en klar koppling till att allt fler väljer bort revisorn. Juli är semestermånad för många. Men för den som driver eget aktiebolag finns mycket att tänka på. Senast 31 juli skulle aktiebolag som har kalenderår som räkenskapsår inkommit till Bolagsverket med sin årsredovisning för att slippa förseningsavgift. Bo Lagerqvist, enhetschef på Bolagsverket, säger sig märka att allt fler kommer in med årsredovisningen under juli månad. Något som kan skapa problem, även om årsredovisningen kommer in i tid. Om man trots allt skickar in sin årsredovisning i rätt tid, men gör det väldigt sent är det viktigt att den är korrekt. Skulle det finnas brister i den inskickade årsredovisningen finns det en risk att man inte hinner komplettera den innan den sista dagen som vi måste ha korrekta årsredovisningar, säger han. De senaste tre åren har Bolagsverket märkt en ökning av antalet förseningsavgifter beslutade Bolagsverket om förseningsavgifter, 2011 var det och 2012 var det En stadig ökning varje år. I år räknar Bolagsverket med cirka beslutade förseningsavgifter, och 13 augusti var myndigheten uppe i förseningsavgifter. Vi tror att ökningen av för sent inskickade årsredovisningar och de som har fått förseningsavgifter beror på reglerna om slopad revisionsplikt. I de bolag som inte har kvar sin revisor ser vi en ökning av antalet förseningsavgifter. I dessa bolag finns inte längre någon som påminner bolagets styrelse om vikten av att 2010 beslutade Bolagsverket om förseningsavgifter. I år räknar man med cirka En kraftig ökning på tre år. skicka in årsredovisningen i tid, säger Bo Lagerqvist. Men det är inte bara förseningarna eller helt uteblivna årsredovisningar som är ett problem. Bolagsverket noterar också att kvalitén på de inskickade årsredovisningarna har blivit sämre under de senaste åren. I de företag där företagaren ska göra allt själv, där man varken har någon revisor eller någon som sköter den löpande bokföringen, är kvalitén på de inskickade årsredovisningarna betydligt sämre och de får i högre omfattning även förseningsavgifter, säger Bo Lagerqvist. Charlotta Danielsson K m is i n f k b lags n ed 1897 La b la H w.k m is i n. O

10 BALANS nummer 7/2013 Noteringar Ernst & Young blir EY nytt namn bild: dreamstime Ernst & Young har förkortat sitt varu märkesnamn till EY. Förändringen gjordes 1 juli i år. Vi har förkortat vårt namn till EY för att skapa enhetlighet runt om i världen. Vi har också omdesignat vår logotyp för att spegla vårt nya namn, säger Ulrika Wass, nordisk marknads- och kommunikationschef i ett pressmeddelande. Samtidigt som varumärkesnamnet ändrades tog Mark Weinberger över som ny global styrelseordförande efter Jim Turley. Är det skit på lagret är det ofta skit i räken skaperna. Styrelseproffset Caroline Sundewall i podcasten Rakt med Rakel om vikten av att gå ut i verkligheten. Ny vd för PwC Sverige ny vd Peter Nyllinge tillträdde 1 juli i år som ny vd för PwC Sverige och tar över efter Hans Börsvik. Peter Nyllinge har en bakgrund från olika tjänsteområden och ledande befattningar inom PwC. Sedan tidigare är han Territory Senior Partner för PwC Sverige i det globala PwC-nätverket. Han har sedan 2005 arbetat uteslutande med revision av stora multinationella företag som Ericsson, SEB och Securitas. I samband med vd-skiftet sker även en förändring av PwC Sveriges företagsledning. Dubbelbestraffning inte okej döms ut av HD Det är inte längre möjligt att dömas för skattebrott och få skattetillägg för samma gärning. Det står klart sedan Högsta domstolen satt ner foten i frågan. Konsekvensen blir att Skatteverket brottsanmäler i mindre utsträckning än tidigare. I juni i år stod det klart. Det svenska skattesystemet var inte förenligt med Europakonventionen. Högsta domstolen meddelade 13 juni att en person som påförts skattetillägg i skatteförfarandet inte får åtalas för ett skattebrott som avser samma oriktiga uppgift. Domen i Högsta domstolen har fått konsekvenser. Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har diskuterat frågan och hur myndigheterna nu ska förhålla sig. På Ekobrottsmyndigheten har man tillsatt en grupp bestående av åklagare och administrativ personal för att identifiera de ärenden där det kan finnas skäl att vidta rättelse. Det handlar om mer än 1000 ärenden och hur många av dessa som kräver åtgärder är ännu inte helt klart. Prioriterade grupper är de som redan avtjänar fängelsestraff för skattebrott. Högsta domstolen har behandlat frågan om resning och kommit fram till att skattetillägget och skattebrottet måste gälla en och samma person, samt avse samma gärning. Skatteverket måste också ha beslutat att påföra skattetillägget innan åtal väcktes för att resning ska kunna beviljas. Domen måste också ha meddelats efter 10 februari Även på Skatteverket har man påverkats konkret efter domen. Olle Sundin, rättslig expert på Skatteverket, konstaterar att konsekvensen är att gränserna för när Skatteverket brottsanmäler har höjts i de fall förbudet mot dubbelbestraffning aktualiseras. Tidigare har vi brottsanmält så snart det funnits misstanke om skattebrott, nu gör vi det endast när det är frågan om grövre överträdelser. HD:s beslut kommer därför medföra att antalet brottsanmälningar minskar, säger han. Olle Sundin framhåller dock att de flesta ärenden där det finns misstanke om brott inte berörs av förbudet och i de fallen påförs skattetillägg och brottsanmäls det i samma omfattning som tidigare. 9 september kommer en utredning om hur rättssäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet kan stärkas ytterligare att presenteras. I den utredningen finns även frågan om dubbelbestraffningen och skattetilläggen med. Charlotta Danielsson 10

11 ISBN ISBN ISBN En En kommentar En kommentar Del III Del I 29- kap. Andersson Saldén Enérus Tivéus Beställningar: Beställningar: Norstedts Norstedts Juridik Juridik AB AB Kundservice Stockholm Stockholm 47 Tel Stockholm Tel Tel Fax Fax Fax Vx Vx Vx e-post: e-post: e-post: Beställningar: Beställningar: Norstedts Norstedts Juridik Juridik AB AB Kundservice Stockholm Stockholm 47 Tel Stockholm Tel Tel Fax Fax Fax Vx Vx Vx e-post: e-post: e-post: kap kap. Andersson Andersson Saldén Saldén Enérus Enérus Tivéus Tivéus 67 ISBN ISBN ISBN IS BN ISB N Beställningar: Norstedts Juridik AB Kundservice Stockholm Tel Fax Vx e-post: En En kommentar En kommentar Del I I Del I 1-28 kap kap. Andersson Andersson Saldén Saldén Enérus Enérus Tivéus Tivéus 1-28 kap. Andersson Saldén Enérus Tivéus ska hanteras. marknadsplats att skadas. yrkesmässigt, till exempel: advokater revisorer konsulter. tidigare bolagsjurist vid PwC. ISBN: ISB N Beställningar: Norstedts Juridik AB Kundservice Stockholm Tel Fax Vx e-post: Januari Februari Mars April Maj Juni nummer 7/2013 BALANS Noteringar 5 frågor... till Pernilla Broberg som nyligen disputerade med avhandlingen The Auditor at Work, vid School of Economics and Management vid Lunds universitet. Revision är kommunikation 1I din forskning intresserar du dig för vad revisorer gör, varför? Från början ville jag undersöka hur revisorer hanterar den tilltagande regleringen av yrket. Men när jag började utforska detta närmare insåg jag att det saknades en grundläggande förståelse för vad en revisor gör. Mycket forskning på området är normativ och handlar om vad revision borde eller kan vara. Jag bestämde mig för att i stället göra en deskriptiv studie om yrkesrollen vad gör en revisor på jobbet? 2Vad har du kommit fram till? Det mest överraskande var kanske att revision handlar så lite om siffror. Många kopplar det till bokföring, men revision handlar om att lära känna företaget och förstå dess strategi och målsättning. Den vanligaste aktiviteten i revisorers dagliga arbete är kommunikation. I min undersökning har jag även sett en tendens till ökad kommersialisering. Jag säger inte att det är dåligt, men revisorn är väldigt affärsinriktad. 3 Hur ser du på den förändrade revisorsrollen? Många talar om att den ökande regleringen med exempelvis omfattande dokumentationskrav har skett på bekostnad av den professionella bedömningen. Men när revisorn får vara mer affärsinriktad leder det till fler egna beslut och ett större utrymme för professionell bedömning. Jag ser inte heller att struktur nödvändigtvis måste innebära mindre professionell bedömning, utan att denna i stället görs inom ramen för regelstrukturen - jag kallar det för strukturerade bedömningar. 4 På vems uppdrag arbetar revisorer i dag? Den traditionella bilden är att revisorer finns där för ägarna och andra intressenter, men i mina observationer och i de intervjuer jag gjort med revisorer som är anställda inom Big 4 har jag fått en helt annan bild. De betraktar sina klienter som kunder och har fokus på att behålla och skaffa nya kunder. Nackdelen med detta är att det utarmar revisionens funktion. Fördelen är att det kan hjälpa företagen att bli bättre. Mitt intryck är att revisorer gör ett bra arbete, men den bild som finns av vad en revisor gör behöver uppdateras. 5Du har intervjuat många revisorer vad utmärker gruppen? Jag har intervjuat personer som är anställda vid de största revisionsbyråerna. Det syns och märks att de är anställda på stora företag; de känns som representanter för det stora företaget. Utmärkande för samtliga är att de är otroligt kunniga. Rakel Lennartsson NYHET: Brotten i näringsverksamhet, 3 u Rolf Holmquist Vem är straffrättsligt ansvarig för brott som har begåtts i ett aktiebolag? När kan personer åläggas näringsförbud eller rådgivningsförbud? Vad är företagsbot? Förutom svaren på dessa frågor innehåller boken en utförlig och pedagogisk redovisning av de olika brottstyper och straffrättsliga påföljder och andra rättsverkningar som är aktuella i näringsverksamhet. Utk. aug/sep kr (prel. pris) exkl. moms nr nj.se Andra intressanta böcker: Inkomstskattelagelageskatteskattelageskatte- Inkomstlagen ngb ngb Inkomstskattelagen Inkomstskattelagen En En En kommentar. Del Del I I II En En En kommentar. Del Del I I I kap. kap. kap. Mari Mari Andersson Anita Anita Saldén Saldén Enérus Mari Enérus Mari Andersson Ulf Ulf Tivéus Tivéus Anita Anita Saldén Saldén Enérus Enérus Ulf Ulf Tivéus Tivéus kap. kap. 9 NorstedtsJuridik AB Kundservice 9 NorstedtsJuridik AB Kundservice norstedts gula gula bibliotek norstedts gula gula bibliotek ngb ngb Inkomstskattelagen, 13 u Del I och del II M Andersson, A Saldén Enérus, U Tivéus Del I och II kr exkl. moms nr nj.se jilkén grip dufwa Kupongskattelagen NGB Kupongskattelagen En kommentar Daniel Jilkén Ulrika Grip Johanna Dufwa NORSTEDTS GULA BIBLIOTEK Kupongskattelagen D Jilkén, U Grip, J Dufwa kr exkl. moms nr nj.se Fler titlar hittar du på nj.se Norstedts Juridik främst för de främsta. Insiderinformation. Hantering och kontroll SIGURD ELOFSSON ROBERT ENGSTEDT MATTIAS FALCK FREDRIK LJUNG Detta är en bok för dig som behöver känna till hur insiderinformation Att förfoga över insiderinformation kan jämföras med att ha tillgång till en kristallkula. Insiderinformation är nämligen information om omständigheter som ännu inte är allmänt kända och som bedöms väsentligt kunna påverka börskursen. För att inte detta informationsövertag ska missbrukas finns regler för hur insiderinformationen ska skyddas. I ett samhälle som vårt, där kapitalmarknaden får en allt mer central roll, är det särskilt viktigt att vi kan förlita oss på att insiderinformation inte utnyttjas otillbörligt. Annars riskerar tilltron till kapitalmarknaden som en effektiv I denna handbok analyseras och jämförs bland annat lagtext, regelverk och risker. Vidare presenteras ett ramverk för intern kontroll avseende hantering av insiderinformation med en serie kontrollfrågor som är utförligt kommenterade. Boken vänder sig i första hand till dig som hanterar insiderinformation insynspersoner i noterade bolag SIGURD ELOFSSON är specialist på redovisning och revision vid PwC, medförfattare till boken Bokföringsbrott och bokföringslagen. ROBERT ENGSTEDT är ekoåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, MATTIAS FALCK är specialist på intern kontroll vid PwC. FREDRIK LJUNG är bolagsjurist vid PwC. 13:1 Insiderinformation Elofsson Engstedt Falck Ljung hantering och kontroll Sigurd Elofsson Robert Engstedt Mattias Falck Fredrik Ljung G U N N A R R A B E SKATTE LAGSTIFTNING LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR SOM DE LYDER DEN 1 JULI :2 HANTERING OCH KONTROLL Insiderinformation Hantering och kontroll S Elofsson, R Engstedt, M Falck, F Ljung kr exkl. moms nr nj.se Skattelagstiftning 13:2 Gunnar Rabe kr exkl. moms nr nj.se 11

12 BALANS nummer 7/2013 Omdiskuterade 3:12-regler skapar splittring Det stormar kring 3:12-reglerna. Förslaget som regeringen presenterade i våras mötte skarp kritik. Även trycket inom partierna var hårt och skapade splittring i regeringen. Enligt vad Balans erfar var frågan så komplicerad att lösa att den gick upp på partiledarnivå, där Moderaterna stod ensamma mot de andra partierna. I mer än 20 år har 3:12-reglerna, som infördes i samband med den stora skattereformen i Sverige 1990, varit föremål för debatt. Det senaste året har debatten tilltagit i styrka, och före sommaren blev 3:12-reglerna en känslig fråga för regeringen. I slutet av 1980-talet ansåg lagstiftaren att möjligheterna för företagare att fördela inkomster mellan högre beskattad arbetsinkomst och lägre beskattad kapitalinkomst behövde regleras. Därmed föddes 3:12-reglerna. Dessa regler bestämmer hur fåmansföretagares eventuella vinst kan tas ut och beskattas som kapitalinkomst eller tjänst. Reglerna möttes redan från början av missnöjda röster, och omarbetades 2005 av Ingemar Hansson, P-O Edin och Sven-Olof Lodin som fick i uppdrag av dåvarande finansminister Bosse Ringholm och regeringen att förenkla reglerna och göra dem mer förmånliga. Men reglerna gäller inte bara ägare av små fåmansföretag, som var den ursprungliga tanken, utan även ägare av större fåmansföretag och bolag inom bland annat advokat-, revisions- och reklambranschen. Detta uppmärksammades i en artikelserie i Svenska Dagbladet som 2010 granskade revisionsbyråerna och då främst Big 4. Artikelserien blev startskottet på en ny debatt om 3:12-reglerna och 12 i våras agerade finansminister Anders Borg och näringsminister Annie Lööf. I en debattartikel i Dagens Industri 12 april 2013, skrev de båda ministrarna: Det har visat sig att dessa regler används för skattedrivna upplägg i partnerägda företag. Vissa revisorer med inkomster på flera miljoner utnyttjar reglerna på ett sätt som gör att de betalar väsentligt lägre skatt än många andra som arbetar. Regeringens förslag till lösning var att personer med litet delägarskap inte ska tilllämpa den så kallade löneunderlagsregeln som innebär att ju mer ett företag betalar ut i lön till sina anställda desto större belopp kan delägarna ta ut i kapitalbeskattad inkomst. Samtidigt föreslog de att personer som utnyttjar regeln måste öka sitt eget löneuttag. Förslaget från regeringen möttes med skepsis. Inte bara av revisions- och rådgivningsbranschen, utan även av andra branscher som var berörda. För exempelvis ICA-handlare runt om i landet innebär de nya förslagen att det krävs ett löneuttag på cirka två miljoner kronor per år för att kunna tillgodoräkna sig löneunderlaget. En lönebild som enligt Elisabeth Due, chef för näringslivs- och branschfrågor Icahandlarnas förbund, är en fantasisumma för de flesta. Även det svenska näringslivet i övrigt reagerade hårt, och bland andra FAR inledde ett intensivt lobbyarbete för att påverka politikerna att tänka om. Av remissvaren som kom in till Regeringskansliet sågade 25 av 31 remissinstanser förslaget till nya 3:12-regler. Den starka kritiken verkade ge resultat. I maj kom signaler om att näringsminister Annie Lööf ändrat sig och försökte I samband med ett regeringssammanträde i augusti sa finansminister Anders Borg att när budgetpropositionen presenteras kommer det att bli tydligt hur man gör med 3:12-frågan. stoppa delar av förslaget hon själv varit med och presenterat. 31 maj skrev de båda ministrarna återigen i DI. Nu presenterades en ändring av det ursprungliga förslaget om omgörning av 3:12-reglerna, och bland annat sänktes kravet på ägarandel för den som vill utnyttja löneunderlaget från fem till fyra procent. Modifieringen av ursprungsförslaget togs inte emot som ministrarna troligtvis hoppats utan retade snarare upp näringslivet ytterligare. Några veckor senare kom nästa motgång för regeringen. Lagrådet sågade förslaget om 3:12-regelverket. Det framgår inte av remissen i vad mån lagstiftningsärendet har bedömts vara

13 nummer 7/2013 BALANS foto: utrikesdepartementet särskilt brådskande eller varför inte en fördjupad översyn av fåmansbolagsreglerna bedömts vara behövlig. Den bild som ges i remissen av hur företag organiseras och de aktuella skattereglerna utnyttjas ger inte intryck av att vara väl grundad, något som också påvisas i ett betydande antal remissyttranden. Att döma av det material som står till Lagrådets förfogande synes det ha varit fullt möjligt att bereda ärendet på ett mer normalt sätt och därmed säkrare förankra förslagets grunder och öka träffsäkerheten i regleringen. Tillsammans med de tveksamheter som redovisats i det föregående föranleder detta att Lagrådet inte kan tillstyrka att de föreliggande förslagen läggs till grund för lagstiftning. Då skedde något ovanligt. Anders Borg valde att kommentera Lagrådets yttrande i ett uttalande. Han vidhöll att syftet med förändringarna i 3:12-regelverket hela tiden varit att motverka överutnyttjande som att anställda med mycket litet ägande kan tillämpa regler som är avsedda för personer som genom sitt ägande tar risker. I sin kommentar skrev han också: För vissa skatteförslag inför budgetpropositionen har de senaste åren det normala varit att avisering skett i samband med vårpropositionen. Så har skett även i detta lagstiftningsärende. Förslagen ska därefter hinna remitteras och lagrådsgranskas för att kunna presenteras i budgetpropositionen. Det finns i nuläget inte anledning att frångå denna rutin. 18 september ska budgetpropositionen för 2014 lämnas till Riksdagen. Vid denna tidnings pressläggning hade ännu inget besked kommit från regeringen om hur man tänker hantera 3:12-frågan. I samband med ett regeringssammanträde i början av augusti sa finansminister Anders Borg till Balans att när budgetpropositionen presenteras kommer det att bli tydligt hur man gör med 3:12-frågan. Om det innebär att frågan lyfts ur budgeten eller om den kommer att finnas med där valde han alltså att inte ge något besked om. Charlotta Danielsson 13

14 BALANS nummer 7/2013 FAR:s förslag minskar tröskeleffekterna FAR har tagit fram ett eget förslag till ändring av 3:12-reglerna. Allt för att få regeringen att tänka om. FAR:s förslag mildrar tröskeleffekterna vilket är positivt för näringslivet, säger Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare. Sedan regeringen meddelade att 3:12-reglerna ska förändras har aktiviteten inom det svenska näringslivet varit hög. Flera branschorganisationer, däribland FAR, har jobbat hårt för att få regeringen på andra tankar. I media har åtskilliga debattartiklar synts, bland annat skrev Fredrik Johansson, policychef på Stockholms handelskammare, en debattartikel i Svenska Dagbladet i mitten av augusti där han konstaterar att regeringens förslag till nya 3:12-regler riskerar att hämma den svenska tjänstenäringen. Under Almedalsveckan arrangerade FAR, som enda organisation, ett mycket välbesökt seminarium om 3:12. Utöver det har bland andra Svenskt Näringsliv och FAR startat kampanjsajter på nätet. Under vinjetten 3:12 entreprenörskatt eller tillväxt samlar FAR vad som händer kring 3:12. Ett stort antal remissinstanser, samt lagrådet, har kritiserat regeringens förslag. De menar att det närmast är omöjligt att överblicka konsekvenserna av förslaget när man ser till helheten. FAR tycker att det är bra att reglerna ses över, men betonar att det måste ske i nära dialog med näringslivet. Men opinionsarbetet stannar inte vid seminarier, sajter på nätet eller tyckande. Arbetet med att påverka politikerna pågår och under våren och sommaren har FAR uppvaktat i princip samtliga riksdagspartier samt företrädare för regeringen. 14 FAR har dessutom tagit påverkansarbetet ett steg längre och presenterar ett helt eget förslag till förändring av 3:12. I arbetet med att ta fram förslaget har FAR anlitat Copenhagen Economics som hjälpt till med ekonomiska analyser, dataunderlag och beräkningar. Tanken med förslaget är att det ska vara politiskt gångbart, så vi har utgått från regeringens förslag. FAR har förståelse för att regeringen vill motverka den överkompensation som löneunderlagsregeln sägs medföra men anser att kravet på ägarandel skapar allvarliga tröskeleffekter, säger Dan Brännström. Enligt honom visar ekonomisk forskning att företag kommer att styras av tröskeln som uppkommer genom kravet på ägarandel. En sådan anpassning är både kostsam och tillväxthämmande. FAR:s förslag innebär att delägare med kapitalandel mindre än fyra procent får beräkna lönebaserat utrymme men endast upp till en nivå motsvarande två gånger delägarens lön. På så sätt mildras tröskeleffekterna och då blir negativ inverkan på tillväxt och konkurrens mindre, säger Dan Brännström. Charlotta Danielsson FAR har under sommaren arbetat fram ett eget färdigt förslag om nya 3:12-regler. Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare, säger att en utgångspunkt var att förslaget skulle vara politiskt gångbart. Fotnot: För den som vill läsa mer om FAR:s förslag finns det på eller på foto: christian gustavsson

15 Coface en trygg samarbetspartner som minimerar riskerna vid internationell handel ANNONS I samband med en internationell på gedigna kreditbedömningar. het. Coface är en internationell samarbetspartner med en stark finansiell lansering I samband känns med en det internationell tryggt att lansering känns Våra det experter tryggt analyserar att minimera och antalet minimera riskfaktorer. antalet En kreditförsäkring riskfaktorer. är En ett effektivt bevakar sätt ständigt att säkerställa länder, marknader företagets kreditförsäkring kassafl öde och minimera är ett effektivt kreditförluster och i samband enskilda med företag, internationella vilket ger affärer. oss bas och en tjänstemix som omfattar kreditbedömning, internationellt sätt att säkerställa företagets tillgång till ständigt uppdaterad marknadsinformation. inkasso och kreditförsäkring. Det internationellt het. verkande Coface Det företag är gör en mot internationell att kredit vi kan förluster, sam- kassaflöde Coface Sverige och har lång minimera erfarenhet på gedigna av kreditförluster att kreditbedömningar. erbjuda innebär att Coface kreditförsäkringar konkurrenskraftiga i samband kreditförsäkringslösningar Våra experter med internationella vars analyserar fastställa säkerställer och kreditlimiter kassafl arbetspartner ödet och på effektiviserar med stark den senast kredithanteringen, samt bas och finansiell med fördel kan kombineras med olika skyddsnivå baseras affärer. på försäkringstagarens bevakar ständigt behov. länder, marknader uppdaterade informationen utgör en tjänstemix stabil plattform som omfattar om våra för och enskilda företag, vilket ger oss kreditbedömning, internationellt finansieringsmodeller, exempelvis Coface Sverige är en del av Coface Group, en global företagets risk management verksamhet. tillgång till ständigt uppdaterad försäkringstagares marknadsinformation. inkasso och kunder, kreditförsäkring. säger Coface Det factoring. försäkringskoncern med kreditförsäkring Coface Sverige har lång som kärnverksamhet och lokal närvaro fastställa i över sextio kreditlimiter länder, vilket på den med senast stark finansiell med fördel bas kan och kombineras en tjänstemix med som olika erfarenhet Det av gör att Coface vi kan är en Sveriges innebär internationell vd, Mikael att Coface samarbetspartner Pettersson. kreditförsäkringar att innebär erbjuda att samtliga konkurrenskraftiga kreditförsäkringar uppdaterade grundas kreditförsäkringslösningar gedigna kreditbedömningar. försäkringstagares vars skydds- kunder, Internationell säger och kreditförsäkring. Co- factoring. samarbetspartner Det innebär att Coface rantör är i dagsläget vd en Coface avgörande Sverige informationen på omfattar våra kreditbedömning, finansieringsmodeller, internationellt exempelvis inkasso En erfaren kreditförsäkringsleve- Mikael Pettersson nivå Våra baseras experter på analyserar försäkringstagarens och face bevakar Sveriges länder, vd, Mikael Pettersson. med kreditförsäkringar en stark med finansiell fördel kan bas kombineras med framgångsfaktor för svenska exportföretag. I takt med att bankernas En erfaren kreditförsäkringsleverantör är i behov. marknader Coface och enskilda Sverige företag, Internationell är vilket en ger del oss av tillgång samarbetspartner En olika kreditförsäkring finansieringsmodeller, skyddar exempelvis dagsläget en ett factoring. avgörande till ständigt uppdaterad marknadsinformation. Det En erfaren kreditförsäkringsleverantör är i Coface Group, en global med försäkringskoncern med kreditförsäkring En kreditförsäkring som skyddar kreditförluster, ett företag. säkerställer takt med att kassaflö- bankernas en stark finansiell internationellt bas framgångsfaktor verkande företag svenska mot export- utlåningsregler skärps söker allt fler gör att vi kan fastställa kreditlimiter på den senast dagsläget en avgörande framgångsfaktor för uppdaterade informationen om internationella kunder kredit hos sina internationellt våra försäkrings verkande tagares företag svenska mot exportföretag. utlåningsregler I takt med skärps att bankernas söker allt fler kärnverksamhet kunder, säger Coface Sveriges och lokal närvaro i det och effektiviserar kredithanteringen, kunder samt kredit utgör hos leverantörer, sina en leverantörer, stabil vilket plattform ökar vilket behovet ökar för behovet av träffsäkra kreditbedömningar och väl leverantörer, vilket ökar behovet av kreditförluster, vd, Mikael Pettersson. säkerställer kassaflödet och innebär effektiviserar att kredithantering- utlåningsregler internationella skärps söker allt kunder fler internationella kredit hos sina över sextio länder, vilket samtliga Internationell kreditförsäkringar samarbetspartner en, samt grundas med utgör en en stark stabil plattform företagets av träffsäkra risk kredit träffsäkra management-verksam- bedömningar kreditbedömningar och väl anpassade och väl anpassade kreditförsäkringslösningar. finansiell bas. En kreditförsäkring företagets skyddar risk ett management-verksam- kreditförsäkrings anpassade lösningar. kreditförsäkringslösningar. Coface en trygg samarbetspartner som minimerar riskerna vid internationell handel I samband med en internationell lansering känns det tryggt att minimera antalet riskfaktorer. En kreditförsäkring är ett effektivt sätt att säkerställa företagets kassaflöde och minimera kreditförluster i samband med internationella affärer. Coface Sverige har lång erfarenhet av att erbjuda konkurrenskraftiga kreditförsäkringslösningar vars skyddsnivå baseras på försäkringstagarens behov. Coface Sverige är en del av Coface Group, en global försäkringskoncern med kreditförsäkring som kärnverksamhet och lokal närvaro i över sextio länder, vilket innebär att samtliga kreditförsäkringar grundas Bygg din egen kursvecka Måndag till torsdag vecka 44 erbjuder vi flera nyttiga endagskurser i Stockholm inom skatteområdet. Här har du möjlighet att plocka ihop din egen kursvecka precis som det passar dig. Välj mellan följande kurstillfällen: Avveckling av företag, måndag 28 oktober 2013 Fastighetsbeskattning, tisdag 29 oktober 2013 Fastighet och byggmoms, onsdag 30 oktober 2013 Momsen Nyhetsdag, torsdag 31 oktober 2013 PS: Missa inte vår kursöversikt i tidningens bilaga! SRF Ekonomiutbildning Kunskap i praktiken Boka och läs mer på srfekonomiutbildning.se

16 BALANS nummer 7/2013 Håll ordning och håll tyst ödesdigra konsekvenser när information hamnar fel Om insiderinformation hamnar i fel händer kan det få stora konsekvenser. Därför gäller det att tänka sig för både en och två gånger när man hanterar känslig information. En enkel grundregel är: Håll ordning och håll tyst, säger Sigurd Elofsson som är en av författarna till boken Insiderinformation - hantering och kontroll. Under 2012 fick åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM) ta emot 111 anmälningar från Finansinspektionen (FI) rörande misstänkt insiderbrott. Till och med april i år har Ekobrottsmyndigheten fått in 39 anmälningar från Finansinspektionen. Frågan är viktig för företagen eftersom en insiderläcka inte bara leder till att företaget tappar i förtroende. De ekonomiska konsekvenserna kan bli anmärkningsvärda. I början av april rapporterade TT i Sverige om att en partner på KPMG i Los Angeles i USA fått lämna byrån på grund av en insideraffär. Det visar hur stort det här är. En händelse i USA som rör insiderinformation uppmärksammas till och med i Sverige, säger Sigurd Elofsson. Tillsammans med Mattias Falck och Fredrik Ljung samt Robert Engstedt, har han skrivit boken Insiderinformation hantering och kontroll. Arbetet med boken började för drygt fem år sedan när författarna såg behovet av att utarbeta interna system för hantering av insiderinformation. Tanken med boken är att ge alla som hanterar insiderinformation verktyg att dels avgöra vad som är insiderinformation, dels skaffa sig system för att minimera risken att informationen sprids. Den här frågan är särskilt lämpad för vår bransch. Revisorer och rådgivare är vana att hantera insiderinformation och i och med att vi arbetar med väsentlighet och värdering av information kan vi avgöra vad som är insiderinformation. Det här är något som näringslivet måste kunna förvänta sig att vi som bransch kan, säger Fredrik Ljung. Sigurd Elofsson Författarna till boken menar att det finns brister i Sverige i dag när det gäller hur insiderinformation hanteras. Bland annat hänvisar de till en utredning som Finansinspektionen låtit göra kring hur de noterade bolagen tolkar loggboksreglerna. Reglerna innebär i stora drag att noterade bolag ska föra loggbok över alla som har tillgång till insiderinformation. På så sätt får företagen kontroll över vilka som har insiderinformation och det blir enkelt att i efterhand spåra vilka som haft tillgång till insiderinformation vid ett visst tillfälle. Loggboken är en central del i bolagets hantering av insiderinformation, och den är så väl ett styr- som ett kontrollinstrument. Men för att kunna använda loggboken korrekt måste man veta vad som är insiderinformation och den frågan är viktig att bolla med sin revisor eller rådgivare, säger Mattias Falck. Hantering av insiderinformation bör ske enligt samma principer som andra kontroller hos företagen, det vill säga att systemet för hur insiderinformation ska hanteras bakas in i den interna kontrollen. I grunden handlar det om att förebygga insiderläckor. Stora noterade bolag har ofta ganska bra system och intern kontroll när det rör Fredrik Ljung Mattias Falck de här frågorna, men bland de mindre bolagen kan det vara lite olika. Många har varit tacksamma att vi lyft frågan eftersom man kanske inte alltid har tänkt på att det kan vara ett problem. Inte sällan blandas till exempel insiderloggning ihop med registrering av insynspersoner hos Finansinspektionen, säger Fredrik Ljung. Frågan har tidigare mest belysts ur ett brottsperspektiv, och det är visserligen viktigt, men vi menar att det också är viktigt att informera om vad man kan göra för att förebygga att insiderinformationen hamnar i fel händer, säger Sigurd Elofsson. Han menar att det är viktigt att de noterade bolagen i samband med att de anlitar revisorer och rådgivare försäkrar sig om att det finns väl fungerande system för hur insiderinformation hanteras. Han anser också att revisorerna bör granska att loggningen sker korrekt. Jag menar att en revisor i ett noterat insiderinformation Författarna till boken Insiderinformation hantering och kontroll: Sigurd Elofsson, juristenheten på PwC, Fredrik Ljung, bolagsjurist, juristenheten på PwC, Mattias Falck, director, PwC, Robert Engstedt, åklagare Ekobrottsmyndigheten 16

17 nummer 7/2013 BALANS bolag bör granska efterlevnaden av loggningen eftersom kontrollen av insiderinformation är av väsentlig betydelse för de noterade bolagen. Detta visas exempelvis genom att EU föreslår straffavgifter på upp till tio procent av omsättningen om insiderloggningen fallerar. Näringslivet bör därför kunna förvänta sig att revisorn uppmärksammar dessa för marknaden väsentliga frågor och genom att revisorn granskar om loggningsregeln efterlevs kommer frågan automatiskt upp för diskussion med de noterade bolagens ledningar, säger Sigurd Elofsson. foto: dreamstime Fredrik Ljung betonar att det kommer att bli allt viktigare för ett företag att visa att det har kontroll över insiderinformationen och att det ytterst handlar om att säkerställa kapitalmarknadens trovärdighet. Det är viktigt att säkra upp sitt företag så att man kan visa att man kan hantera kundens information på rätt sätt. Vi tror också att det kommer att finnas ett ökat behov hos företagen att kunna visa upp ett bestyrkande från en oberoende extern part om att de interna kontrollerna är granskade, säger han. Charlotta Danielsson Sunt förnuft förhindrar spridning Lösenordsskydda utskrifter, prata inte om känslig information så att andra kan höra och var försiktig om du använder din dator på en offentlig plats. Mycket handlar om sunt förnuft för att förhindra att information hamnar i fel händer. Att ha insiderinformation kan jämföras med att ha tillgång till en kristallkula, konstaterar Sigurd Elofsson. Men det behövs inte mycket för att information ska spridas på ett felaktigt sätt och sedan utnyttjas för att göra aktieklipp. För att detta inte ska hända finns regler som styr hur de noterade bolagen ska hantera sin insiderinformation och vad som är insiderinformation. På det stora hela handlar det om sunt förnuft, betonar författarna till boken Insiderinformation hantering och kontroll. Det här är en fråga som hör hemma inom den interna kontrollen, säger Mattias Falck. Utöver att ha en fungerande IT-säkerhet och en IT-policy ska man även göra personalen medveten om reglerna kring hantering av insiderinformation. Det kan handla om slutna mötesrum, att aldrig lämna handlingar framme på sitt skrivbord, ha lösenordsskyddade skrivare för hantering av känslig information, tänka sig för när man använder sin dator och e-post på en offentlig plats som tåget eller flyget och att inte prata med andra. Någon som råkar höra vad man säger kan dra slutsatser även om man inte har nämnt några företagsnamn eller liknande så man ska vara väldigt vaksam på vad man säger, betonar Sigurd Elofsson. Men det är inte bara företagets egen personal som kan komma över insiderinformation. Även externa parter kan beröras, både avsiktligt och oavsiktligt. Till dem som avsiktligt kan få ta del av information hör bland annat revisorer, rådgivare och advokater och till dem som oavsiktligt kan få information hör till exempel städare och växtskötare. Som noterat bolag är det viktig att försäkra sig om att de parter man kommer i kontakt med verkligen har rutiner för hur insiderinformation ska hanteras och att skriva avtal som innehåller klausuler som behandlar hur insiderinformation ska hanteras. Bolag som har tillgång till lokaler där det kan finnas insiderinformation ska också ha rutiner kring sekretess, säger Fredrik Ljung. Charlotta Danielsson tips Lösenordsskydda din dator. Lösenordsskydda skrivaren. Var försiktig när du använder dator och e-post i en offentlig miljö. Sprid inte information i sociala medier. Tänk på att andra kan lägga ihop ett plus ett även om du inte nämner företagsnamn. Lämna aldrig information framme på ditt skrivbord. Prata inte öppet med kollegor om känsliga frågor. Se till att utbilda personalen. Säkerställ att exempelvis konsulter och revisorer har adekvata rutiner för hantering av insiderinformation. 17

Hon värnar oberoendet

Hon värnar oberoendet Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor NR 6 2013 KARRIÄR Kvalitetskontrollen stärker din konkurrenskraft NÄRINGSLIV FAR vill lära av företagsskandalerna SKATT Näringslivet sågar förslaget om ändrade 3:12-regler

Läs mer

Yngst, först, skarpast!

Yngst, först, skarpast! Balans I KARRIÄREN / I LIVET NR 8 OKTOBER 2013 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 39 PRIS 65 KRONOR Yngst, först, skarpast! Redan som 33-åring har Pernilla Lundqvist ett svårslaget cv. s. 28 PROSOLVIA Friad i tingsrätten,

Läs mer

Yngst, först, skarpast!

Yngst, först, skarpast! i karriären / i Livet nr 8 oktober 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Yngst, först, skarpast! Redan som 33-åring har Pernilla Lundqvist ett svårslaget cv. s. 28 PROSOLVIA Friad i tingsrätten,

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 4 2013 FRAMTIDEN Branschen spanar efter nya trender REVISION Högre kreditrisk utan revisor GENERATIONSSKIFTE Sälja eller låta gå i arv? Opartisk debatt:

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

YES, jag klarade det!

YES, jag klarade det! i karriären / i Livet nr 3 mars 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se YES, jag klarade det! Balans har följt Åsa Kroksgård fram till revisorsexamen

Läs mer

En bransch i blåsväder. Katarina Lidén ska öka förtroendet för finansiella rådgivare 1. inför bokslutet 2012. nyheter

En bransch i blåsväder. Katarina Lidén ska öka förtroendet för finansiella rådgivare 1. inför bokslutet 2012. nyheter nyheter inför bokslutet 2012 Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 60 kronor Nr 12 2012 REDOVISNING Nya Reko ska lyfta redovisningstjänsterna REVISION Äldst möter yngst i ett samtal om yrkesrollen PANAXIAFALLET

Läs mer

Finansmannen PETER NORMAN (M) HAR SYNPUNKTER PÅ REVISIONEN. Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte.

Finansmannen PETER NORMAN (M) HAR SYNPUNKTER PÅ REVISIONEN. Jag är krass och säger så här; det spelar ingen roll om det är sant eller inte. NYHETER Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor NR 41 2010 2011 AVVIKELSER FRÅN IFRS, ÄR DET TILLÅTET? ANSVARSFULLHET ÄR VIKTIGARE ÄN ATT FÖLJA REGLER CSR PÅVERKAR FINANSMARKNADEN Jag är krass och säger

Läs mer

Christer Wiberg satsar både på jobbet och familjen 1

Christer Wiberg satsar både på jobbet och familjen 1 Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 3 2013 JÄMSTÄLLDHET Mest jämställt bland delägarna i Mazars STÄMMOSÄSONG 2013 Hetaste frågorna på vårens stämmor AKTIER I KONSULTBOLAG PwC och Skatteverket

Läs mer

Carl Lindgren har tjänat nog. Nu vill han arbeta för en bättre värld. i karriären / i Livet nr 1 januari 2014. utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor

Carl Lindgren har tjänat nog. Nu vill han arbeta för en bättre värld. i karriären / i Livet nr 1 januari 2014. utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor i karriären / i Livet nr 1 januari 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Carl Lindgren har tjänat nog Nu vill han arbeta för en bättre värld s. 28 karriär 1 000 nya jobb Goda utsikter för den som

Läs mer

Göran Lambertz. försöker inte bli populär. Närheten är den lilla byråns styrka. Tufft för revisorn att behålla kunderna

Göran Lambertz. försöker inte bli populär. Närheten är den lilla byråns styrka. Tufft för revisorn att behålla kunderna i karriären / i Livet nr 9 november 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Göran Lambertz försöker inte bli populär Som ordförande i FAR:s disciplinnämnd har han unik insyn i branschen s. 28 FRIVILLIG

Läs mer

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor Nr 412 2010 2011 verkligt värde i hetluften kapitalbrist hindrar tillväxt i små bolag bedrägerier på alla plan i hq-affären Risk- Nyheter inför bokslutet

Läs mer

Världs- resenären. Göran tidström tjänar allmänintresset. Debatt: Skatteverket riskerar att krossa svenska företag. lärdomar av hq-kraschen

Världs- resenären. Göran tidström tjänar allmänintresset. Debatt: Skatteverket riskerar att krossa svenska företag. lärdomar av hq-kraschen Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor Nr 4112010 2011 lärdomar av hq-kraschen kina den nya supermakten kvalitetskontroll av redovisningskonsulter Världs- Debatt: Skatteverket riskerar att

Läs mer

Fortfarande få kvinnliga delägare visar Balans jämställdhetsundersökning. s. 20. VÄRLDEN Effektivare revision. Ny nordisk standard utmanar ISA.

Fortfarande få kvinnliga delägare visar Balans jämställdhetsundersökning. s. 20. VÄRLDEN Effektivare revision. Ny nordisk standard utmanar ISA. I KARRIÄREN / I LIVET NR 3 MARS 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Bilaga: Fördjupning #2/2015 1 AV 5 Fortfarande få kvinnliga delägare

Läs mer

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå i karriären / i Livet nr 6 juni 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Omstart Gunnar Thuresson byter till lag KPMG s. 22 balans granskar Nya

Läs mer

MER ÄN BARA SIFFROR. Hållbarhetsredovisning. EU och regeringen höjer kraven Swedfund först med reviderad IR-redovisning s. 26. PROFILEN Uppskattad

MER ÄN BARA SIFFROR. Hållbarhetsredovisning. EU och regeringen höjer kraven Swedfund först med reviderad IR-redovisning s. 26. PROFILEN Uppskattad I KARRIÄREN / I LIVET NR 6 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se MER ÄN BARA SIFFROR Hållbarhetsredovisning. EU och regeringen höjer

Läs mer

Inspirerar andra. Redovisningsspecialisten Eva Törning banar vägen. s. 22. FOKUS Var finns de nya medarbetarna?

Inspirerar andra. Redovisningsspecialisten Eva Törning banar vägen. s. 22. FOKUS Var finns de nya medarbetarna? I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Inspirerar andra Redovisningsspecialisten Eva Törning banar vägen s.

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 I KARRIÄREN / I LIVET NR 2 FEBRUARI 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Allt måste inte ske vid 30 Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg efterfrågar

Läs mer

Advokat med skatteperspektiv

Advokat med skatteperspektiv Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 6-7 2012 REDOVISNING Blir K3 försenat igen? FORSKNING Så beskrivs misslyckanden i finansiella rapporter REVISION Den auktoriserade revisorn fyller 100

Läs mer

I maktens korridorer. Magnus Graner ansvarar för reglerna som styr revisorer 1. debatt: låt marknaden styra revisionsberättelsen

I maktens korridorer. Magnus Graner ansvarar för reglerna som styr revisorer 1. debatt: låt marknaden styra revisionsberättelsen Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 60 kronor Nr 1 2013 BOLAGSSTYRNING Styrelsens ansvar vet du vad som gäller? BRANSCHEN Vad händer 2013? REDOVISNING Ingen avkriminalisering av sen årsredovisning debatt:

Läs mer

Skattegeneralen. ingemar 1 hansson har landat på skatteverket. Ju fler som anlitar en revisor och ju

Skattegeneralen. ingemar 1 hansson har landat på skatteverket. Ju fler som anlitar en revisor och ju Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 Pris 60 kronor Nr 46-7 2010 2010 redovisningstillsynen behöver förändras flera frågetecken kring kassaregisterlagen skatterätt eller konsten att veta vad som är fel Ju

Läs mer

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten

Inga-Britt Ahlenius vågar utmana makteliten Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 5 2012 KARRIÄR Praktik på redovisningsbyrå blev en lyckträff FÖRETAGANDE Svårt för mindre företag att låna pengar REVISION FAR till Bryssel med uppdrag

Läs mer

Byrån i takt med tiden

Byrån i takt med tiden I KARRIÄREN / I LIVET NR 9 NOVEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Bilaga: Fördjupning #4/2014 Byrån i takt med tiden Duon bakom Årets

Läs mer

Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna.

Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna. Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 Pris 60 kronor Nr 48-9 2010 2010 Så vill partierna stärka företagandet hög kvalitet bland redovisningskonsulter låga nedskrivningar av goodwill igen Jag var övertygad om

Läs mer

Mauro banar väg för svensk export

Mauro banar väg för svensk export Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 11 2012 KARRIÄR Hon vann drömjobbet REVISION Anita Wickström ny chef för Revisorsnämnden INTERN STYRNING OCH KONTROLL Är IFACs vägledning rätt väg framåt?

Läs mer

Kvalitet bygger förtroende

Kvalitet bygger förtroende I KARRIÄREN / I LIVET NR 1 JANUARI 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Bilaga: Fördjupning #1/2015 Kvalitet bygger förtroende Katarina Ljungqvist

Läs mer

Jag ser framför mig hur det vi kallar sanning jagas som en skållad råtta världen runt. TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2013 ÅRGÅNG 79

Jag ser framför mig hur det vi kallar sanning jagas som en skållad råtta världen runt. TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2013 ÅRGÅNG 79 Jag ser framför mig hur det vi kallar sanning jagas som en skållad råtta världen runt. Publicisten Bertil Torekull Advokaten TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 7 2013 ÅRGÅNG 79 Fokus: Offentlig

Läs mer

Moms med mervärde. Frihet är nyckeln till framgång. Pia Hedberg bygger sin karriär på andra värden än bara pengar

Moms med mervärde. Frihet är nyckeln till framgång. Pia Hedberg bygger sin karriär på andra värden än bara pengar i karriären / i Livet nr 10 december 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Moms med mervärde Pia Hedberg bygger sin karriär på andra värden än bara pengar s. 24 karriär Barnen eller jobbet? Ingen

Läs mer