KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 25 november 2009, kl på Utbildningscentrum i Skärhamn. Sammanträdet börjar med en rundvandring på Utbildningscentrum 1. Val av protokollsjusterare (Owe Berntsson) 2. Fastställande av föredragningslista 3. Information 4. Sammanträdesordning 2010 för Barn- och utbildningsnämnd och utskott 5. Tidplan för ärendehantering under år Återrapport revisionsrapporter 7. Läsårstider för förskoleklasserna, grundskolan, särskolan och gymnasieskolan 2010/2011, 2011/2012, 2012/ Förslag till samverkansavtal för förskoleverksamhet i Göteborgsregionen 9. Förslag till interkommunalersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret Förslag till interkommunal ersättning för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem samt obligatorisk särskola Reviderat verksamhetsprogram och kvalitetsplan för skolhälsovården på Tjörn 13. Verksamhetschef och medicinsk verksamhetsansvarig för skolhälsovården i Tjörns kommun Välkomna! Inga-Lill Hast ordförande Iréne Hillberg nämndsekreterare

2 2 Ärendebeskrivningar 1. Val av protokolljusterare (Owe Berntsson) 2. Fastställande av föredragningslista. 3. Information Inbjudna Anders Bergius, verksamhetsområdeschef, informerar om ny förarutbildning i Stenungsund (kl 13.30) Stefan Karlsson, rektor Sjöfartsgymnasiet, informerar om Sjöfartsgymnasiets verksamhet (kl 13.45) Information - Administrationen inom förskola. grundskola, gymnasie- och vuxenutbildningen - GR gemensamma enkäter - Jämtegrering utbildning, studie- och yrkesvägledning utbildningsresultat - Projekt Comenius, Fridas Hage - Kvalitetsfolder för grundskolan Dnr 2009/ Sammanträdesordning 2010 för Barn- och utbildningsnämnd och arbetsutskott Förslag till sammanträdesordning 2010 för barn- och utbildningsnämnden och dess utskott presenteras. Arbetsutskottets sammanträden äger rum onsdagar med början klockan 13.00: 20/1, 10/2 eller 17/2, 17/3, 21/4, 26/5, 25/8, 29/9, 27/10 och 1/ februari är sportlovsveckan. Nämndens sammanträden äger rum torsdagar med början klockan 17.00: 4/2, 4/3, 8/4, 6/5, 10/6, 9/9, 21/10, 18/11 och 16/12 Dnr 2009/ Tidplan för ärendehantering under år 2010 Förslag till tidplan för ärendehantering under år 2009 presenteras.

3 3 Dnr 2008/ Återrapport revisionsrapporter Öhrlings revisor Monica Axelsson har våren 2008 genomfört granskning avseende elevers arbetsmiljö och inflytande samt föräldrasamverkan i grundskolan och rutiner för elever med behov av särskilt stöd. Revisorerna i Tjörns kommun och Öhrlings revisor var inbjuda till arbetsutskottets sammanträde med anledning av de två revisionsrapporterna: Granskning avseende rutiner för elever med behov av särskilt stöd i Tjörns kommun Granskning avseende elever arbetsmiljö och inflytande samt föräldrasamverkan i grundskolan i Tjörns kommun Vid mötet bestämdes att en återrapport angående åtgärdsprogram skulle lämnas till revisorerna senast juni Återrapport av övriga synpunkter lämnas under hösten 2009.under hösten. Revisorerna har i juni tagit del av redovisning angående åtgärdsprogram. Övriga synpunkter redovisas av förvaltningens verksamhetsområdeschefer. Tidigare beslut Arbetsutskottet Dnr 2009/ Läsårstider för förskoleklasserna, grundskolan, särskolan och gymnasieskolan 2010/2011, 2011/2012 och 2012/2013 Verksamhetscheferna Jan-Anders Andersson och Britt-Marie Rastman har fått i uppdrag av förvaltningen att ta fram förslag till läsårstider 2010/2011, 2011/2012 och 2012/2013. Förslagen redovisas på arbetsutskottets sammanträde Läsåret 2010/2011 startar för eleverna 23 augusti 2010 och slutar 16 juni 2011 Läsåret 2011/2012 startar för eleverna 23 augusti 2011 och slutar 15 juni 2012 Läsåret 2012/2013 startar för eleverna 22 augusti 2012 och slutar 14 juni 2013 Dnr 2009/ Förslag till samverkansavtal för förskoleverksamhet i Göteborgsregionen Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har översänt förslag till samverkansavtal för förskoleverksamhet i GR i enlighet med dokument, daterat Förbundsstyrelsen godkände förslaget för sin del vid sitt sammanträde Kommunerna rekommenderas att godkänna förslaget till samverkansavtal för förskoleverksamhet i GR i enlighet med dokument, daterat Beslut skall vara GR tillhanda senast

4 4 Dnr 2009/ Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2010 Göreborgsregionens förbundsstyrelse har översänt förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen (GR) 2010 för de vuxenutbildningar som inte ingår i samverkansavtalet följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom GR utgår och avser gymnasial vuxenutbildning (gym), påbyggnadsutbildningar (pu) och grundläggande vuxenutbildning (gruv). Förbundsstyrelsen beslutar, , rekommendera medlemskommunerna att fastställa en prismodell och prisnivå för gymnasial vuxenutbildning (gym), påbyggnadsutbildningar (pu) och grundläggande vuxenutbildning (gruv) i Göteborgsregionen kalenderåret 2010 enligt följande: a) ett enhetspris på 43 kronor/gymnasiepoäng (gyp/vp) tillämpas, b) för dyrare respektive billigare kurser ska beräkningsgrunderna rimlighetsbedömas av GRs Vuxgrupp, samt c) för sfi och särvux gäller bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner. Dnr 2009/ Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2010 Göteborgsregionens förbundsstyrelse har översänt förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2010, för de kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund, presenteras i ett material daterat Förbundsstyrelsen beslutar, , föreslå medlemskommunerna fastställa prislista för interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2010 i enlighet med innehåll i material daterat Dnr 2009/ Förslag till interkommunal ersättning för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem samt obligatorisk särskola 2010 Göteborgsregionens förbundsstyrelse har översänt förslag till interkommunala ersättningar där ersättningen för 2010 utgår från 2008 års redovisade kostnader schablonmässigt indexerade till 2010 års penningvärde. Förbundsstyrelsen beslutar, , rekommenderar medlemskommunerna:

5 5 För kalenderåret 2010 fastställa en interkommunal ersättning för förskoleverksamhet i Göteborgsregionen enligt följande: Förskola Barn 1-2 år med upp till 15 tim kronor/år Förskola Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim kronor/år Förskola Barn 3-5 år med upp till 15 tim kronor/år Förskola Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim kronor/år Familjedaghem Barn 1-2 år med upp till 15 tim kronor/år Familjedaghem Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim kronor/år Familjedaghem Barn 3-5 år med upp till 15 tim kronor/år Familjedaghem Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim kronor/år För kalenderåret 2010, med avstämningstidpunkterna 15 mars och 15 oktober, fastställa en interkommunal ersättning i Göteborgsregionen enligt följande: Förskoleklass kronor/elev och termin Grundskola åk kronor/elev och termin Grundskola åk kronor/elev och termin Fritidshem åk F kronor/elev och termin Fritidshem åk kronor/elev och termin.. För kalenderåret 2010, med avstämningstidpunkterna 15 mars och 15 oktober, fastställa en interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för den obligatoriska särskolan enligt följande: Nivå kronor/elev och termin Nivå kronor/elev och termin Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna För kalenderåret 2010 följa ovanstående ersättningsmodell för den nationella delen av ISGR Dnr 2009/ Reviderat verksamhetsprogram och kvalitetsplan för skolhälsovården på Tjörn Reviderat verksamhetsprogram och kvalitetsplan, daterad , för skolhälsovården på Tjörn presenteras. Tidigare behandling BoU-nämnden

6 6 Dnr 209/ Verksamhetschef och medicinsk verksamhetsansvarig för skolhälsovården i Tjörns kommun Verksamhetschefer för skolhälsovården i Tjörns kommun är för grundskolan, Staffan Johansson och för gymnasie- och vuxenutbildning Kerstin Littke. Dessa båda har slutat i kommunen. Medicinsk verksamhetsansvarig är skolläkare Torbjörn Erneholm. Nämndens båda förvaltningar har januari 2009 slagits ihop till en gemensam förvaltning. Nämnden förslås besluta Förvaltningschef Berit Swanström utses som verksamhetschef för skolhälsovården i Tjörns kommun. Som medicinsk verksamhetsansvarig utses skolläkare Torbjörn Erneholm Tidigare behandling BoU-nämnden

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-17 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-17 1(15) Nr xx Kultur- och utbildningsnämnden 2013-04-17 1(15) Tid och plats Onsdagen den 17 april 2013, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Rune Stenén, ordf. (C) Pål Magnussen, v. ordf.

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125

Utbildningschef Lisbeth Göthberg Ekonom Roger Lundvold Lärare Rolf Fläring 131 Rektor Tommy Nilsson 131 Utredningssekreterare Ulla Brissman 119, 125 2008-11-11 166 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 09:00 16:00 Beslutande Ersättare Beslutande Pereric Gustavsson, ordf (s) Marie Sjörén (s) 115-126 Anette Söderstedt (s) Ann-Sofie Hagenvind (s)

Läs mer

3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015.

3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015. HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20r4-tt-13 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid fär sammanträde Röda rummet, kulturhuset, Mölnlycke måndagen 24 november 2014 ki 16.00 Ärenden l. Antagande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare

Lars Bennersten, förvalningschef Karin Strutz, förvaltningsekonom 1 Kenneth Sundström, IT-tekniker 1 Ann-Catrin Ottosson, sekreterare DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2011-01-12 Plats och tid Kommunkontoret, kl 13.00 16.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Kerstin Johansson (c) Roger Johansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (25) Tid Onsdagen den 29 april 2015 klockan 15:00 Plats Konferensrum, Sjöormen, Johan Kocksgatan 4,4:e vån Ärenden 73 Upprop 74 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14 Protokoll 1 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Timrå kommun 13.30 Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Lotta Borg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21

~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21 'tj'tj'o'tj'o' =---=---=---= 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 203 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 204 Budgetuppföljning 31 oktober 2013 205 Utvärdering

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (26) Tid Onsdagen den 30 april 2014 klockan 09:00 Plats Sessionssalen, Rådhuset Ärenden 63 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista 64 Möjligheter med mer resurser

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2015-02-20 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 16.10 BILDNINGS- OCH SOCIALT UTSKOTT Plats Ledamöter Skeppet, kommunhuset Linda-Maria Hermansson (C) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Carl-Henrik Lindberg (M)

Läs mer