STUDENTLIV. i Eslöv. Så ska industrin hitta nya medarbetare Hela landet studerar i Eslöv Stehag barnvänlig. mitt i naturen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDENTLIV. i Eslöv. Så ska industrin hitta nya medarbetare Hela landet studerar i Eslöv Stehag barnvänlig. mitt i naturen"

Transkript

1 i Eslöv ETT MAGASIN FÖR OCH OM DIG SOM BOR I ESLÖVS KOMMUN DECEMBER 2006 Så ska industrin hitta nya medarbetare Hela landet studerar i Eslöv Stehag barnvänlig idyll mitt i naturen STUDENTLIV

2 i Eslöv 2 MÅNGA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER TILL SAMFÖRSTÅND Hösten går mot sitt slut och det har minst sagt varit en annorlunda höst. Det är inte bara klimatet som förändras utan även den politiska kartan. Dock är jag inte lika bekymrad för politiken som för klimatet. Läget i kommunen efter den 17 september är att inget block fått egen majoritet utan att Sverigedemokraterna, som gjorde ett mycket bra valresultat med sina sex mandat, kommer att vara vågmästare. Vänsterblocket som fått flest mandat fortsätter att styra. Situationen med en minoritetsregering är ny för Eslöv, men jag vill påpeka att både riket, regionen och många kommuner haft det så utan att det har inneburit någon katastrof. Jag tror att den uppkomna situationen både kommer att innebära många nya utmaningar och leda till nya samförståndslösningar. Det är ju fortfarande så att alla folkvalda vill kommunens bästa. Målen är ofta klara, men det är vägen dit som vi diskuterar. Den politiska debatten kommer troligen att blomma upp och det är ju inte fel! Leder detta till att fler människor känner sig delaktiga och vill arbeta med den demokratiska processen så har alla vunnit. En kommun som ingen bryr sig om är ju det sista vi önskar oss. Så jag ser fram emot ett debattgladare och aktivare Eslöv! Cecilia Lind, (s) Kommunstyrelsens ordförande Telefon FÖJERS FOTO DONERAR SITT ARKIV TILL KOMMUNEN Nyligen donerade Stig Ekander hela sitt arkiv till Eslövs kommun. Det är ett fantastiskt stycke lokalhistoria, och så småningom hoppas jag att det ska kunna digitaliseras och bli tillgängligt för alla, säger han. Men först väntar ett års arbete med att få samma goda ordning på de äldsta bilderna i samlingen. Det handlar om plåtar från de första 40 åren som min assistent sedan 32 år, Monica Sandell, ska gå igenom. Kommunen entusiastisk Det är sorgligt att Föijers foto, med sina 104 år i Eslöv, lägger ned nu, säger Eslövs kulturchef Eva Hallberg. Men det är underbart att vi kan behålla arkivet i kommunen. Eva Hallberg är också nöjd med att Monica Sandell åtagit sig jobbet med sorteringen. Även om det redan är en fantastisk fin ordning på stora delar av arkivet, så gör hennes kunskaper och rutin det oändligt mycket lättare att ordna samlingen. Arkivet kommer förmodligen att förvaras i Stadshusets arkiv. Men kommunen delar Stig Ekanders tankar på att digitalisera det, och därmed göra det tillgängligt för allmänheten. Det kommer att bli en skatt för alla, säger Eva Hallberg. ESLÖVSMODELLEN VISAR VÄGEN TILL FRAMTIDEN Varje tid har sina lösningar eller som Albert Einstein uttryckte det: Inga problem kan lösas med samma sorts tänkande som skapade dem. i Eslöv I Eslöv pågår därför nu ett arbete där många engagerade människor letar efter nya perspektiv och lösningar. Arbetet kallas Eslövsmodellen. Troed Troedson från Paradigmmäklarna beskriver tankarna bakom modellen så här: 1900-talet var industrins och kunskapens århundrade. I det samhället var livskvalitet en fråga om några få, men livsavgörande, beslut. Vi valde utbildning och därmed yrke för hela livet. Vi valde bostadsort och fritidsintressen och livsstil. Då föreställde vi oss livet som en järnvägsresa. I början väljer man destination och resväg och om vi gjort rätt vägval får vi ett relativt bra liv. Nästa århundrade kommer inte att se ut på det sättet. Det blir allt tydligare att livet i stället består av många, många, små val. Vi väljer inte längre för hela livet utan för allt kortare tid. Då blir livskvalitet inte längre en fråga om att välja rätt utan snarare om att se till att vi har kvar vårt handlingsutrymme. Bilden för livet är inte längre en tågresa utan mer av ett schackspel. Det gäller att alltid se till att ha många möjligheter kvar i nästa drag, säger Troed Troedson. Självklart betyder de här två synsätten olika saker för hur man driver en idrottsförening, politiskt arbete eller friskvårdssatsningar. Det betyder också olika saker för hur man hanterar sitt eget liv och hur man skapar livskvalitet. För att utforska vad det egentligen innebär och för att skapa riktigt och praktiskt arbete ur en väldig massa prat samlades ett hundratal ideella, kommersiella och offentliga ledare till en första diskussion i mitten av oktober. Nu fortsätter arbetet i grupper. Syftet är att skapa förutsättningar för ett ännu bättre liv i Eslöv och att visa resten av Sverige en ny väg framåt. Mer info hittar du på Information från Eslövs kommun Nr 4, december Utgiven vecka 47. Nästa nummer kommer i februari Adress: Eslövs kommun, Eslöv Telefon: växel Chefredaktör: Eva-Lena Nilsson, informationsansvarig Eslövs kommun, Ansvarig utgivare: Eje Ringborn. Projektledning, text, form och produktion: ID kommunikation ab, Skribenter i detta nummer: Barbro Blomberg, Erik J. Rudvall. Foto: Jenny Hargne. Tryck: Skånetryck, Genevad, Upplaga: exemplar. ISSN: Omslagsbilden: Elin Olsson, teknikintresserad tjej med uppfinnardrömmar, informerar högstadieelever om fördelarna med att söka till Teknikcollege. Läs mer på sidan 4-5.

3 i Eslöv 3 PERSONLIGT OMBUD HJÄLP TILL ETT BÄTTRE LIV Får vi presentera Susanne Ekvall som sedan september är personligt ombud i Eslöv. Du hittar inte henne bakom ett skrivbord med besöksstol och namnskylt på dörren utan mest i bilen. Jag åker runt till mina klienter och vi träffas ofta hemma hos dem. Ett personligt ombud är som en spindel i nätet, en person som ska hjälpa psykiskt sjuka och funktionshindrade i kontakter med vård, myndigheter, boende ja i stort sett alla de instanser som man behöver komma i kontakt med för att livet ska kunna fungera så bra som möjligt. Jag arbetar helt på klientens uppdrag och ska se till att han eller hon får den service, vård, rehabilitering och det stöd som han eller hon anser sig vara i behov av. Det är alltid den enskilde som bestämmer om han eller hon vill ha ett personligt ombud, säger Susanne Ekvall. Hennes tjänster är helt kostnadsfria för klienten. Susanne Ekvall är anställd av Föreningen Personligt Ombud i Skåne (PO- Skåne) som i sin tur skrivit ett två-årigt avtal med Eslövs kommun. PO-Skåne är en ideell förening som på uppdrag av kommunerna bedriver sin verksamhet. Professionell medmänniska Jag är högskoleutbildad socialpedagog och har bland annat arbetat med funktionshindrade och missbrukare. Mitt uppdrag är att vara en professionell medmänniska när mina klienter behöver det. Jag ska se till att klienterna får den service, vård och rehabilitering som de har laglig rätt till. Det gäller bland annat att se till att institutioner och myndigheter samverkar på ett så bra sätt som möjligt. Dessutom följer jag upp vad som har hänt, om det har fungerat och om man behöver vidta ytterligare åtgärder. Klienten är min uppdragsgivare och jag gör inget som han eller hon inte vill att jag ska göra. Jag har tystnadsplikt och för inga journaler. Susanne Ekvall hinner med cirka 15 aktiva klienter. Ofta kan det vara komplexa och tunga ärenden som kräver mycket insatser. Största belöningen Mitt mål är att få människor att må bättre. Det är den största belöningen i mitt arbete. Den första tiden i Eslöv har Susanne Ekvall ägnat åt att informera om sin verksamhet hos kommunala nämnder, öppenvården, psykiatriska vården, hos samtliga bovärdar och andra ställen som bör känna till hennes tjänster. PO-Skåne har idag avtal med elva kommuner i Skåne. Inom föreningen får de som arbetar som personliga ombud stöd och handledning. Om du vill komma i kontakt med Susanne Ekvall, ring

4 I i Eslöv 4 SÅ SKA INDUSTRIN Henry Svensson, projektledare för Teknikcollege har ägnat mycket tid till att kontakta företag i Eslövstrakten. Här är det Roland Hansson på Saint-Gobain Sekurit som får besök.

5 i Eslöv 5 HITTA NYA MEDARBETARE Till hösten startar Teknikcollege Mitt i Skåne. Det är en utbildning som vänder sig till både ungdomar och vuxna. Bakgrunden är industrins svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Genom samarbete med det skånska näringslivet skräddarsys utbildningen efter de behov som finns på arbetsmarknaden. Och därmed garanteras också eleverna arbete. I dag startas Teknikcollege i en rad regioner i Sverige, där det lokala näringslivets inriktning påverkar utbildningen. Bakom idén står fackliga organisationer och näringsliv i samverkan inom Industrikommittén. Teknikcollege Mitt i Skåne är ett samverkansprojekt mellan Eslöv, Höör och Hörby. I höstas arrangerade Eslövs kommun ett seminarium om Teknikcollege för intresserade inom utbildning, kommun och näringsliv. Företagen behöver arbetskraft som inte går att få tag på, säger Bertil Åhnberg på fackförbundet IF Metall som är ordförande i den nationella styrgruppen för Teknikcollege. För att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt globalt krävs att vi har kompetent och rätt utbildad personal. Industrins andel av BNP kommer i framtiden att ligga kring 30 procent. Av vår export idag är 90 procent industrirelaterad. Med andra ord måste vi se till att industrin kan växa. Kan man inte locka ungdomar till industrin står Sverige inför ett allvarligt problem. Lägg till att den stora 40-talistgenerationen nu börjar gå i pension. Ny tid nya krav I dag ställs det också helt andra krav på arbetet inom industrin; inte minst krävs både stort teknikkunnande och social kompetens eftersom direkta sälj- och kundkontakter ingår allt mer. Arbetet blir allt mer självständigt och i takt med den ökade datoriseringen krävs andra kunskaper än för kanske år sedan. Jag tror att företagen måste ställa upp mer och bidra till utbildningen för att vi ska kunna överleva, säger Stefan Persson som är produktionschef på Höörs Plåt. Finessen med Teknikcollege är att man kan utnyttja både skolans och industrins utrustning mer, dygnet runt. Industrin kan, förutom att ge eleverna praktikplatser, även utnyttja dem för forsknings- och utvecklingsuppdrag. I skolan eller på företaget. Teknikcollege har en del gemensamt med forna tiders lärlingsutbildningar. Många intresserade Henry Svensson är projektledare för Teknikcollege Mitt i Skåne och har ägnat mycket tid åt att besöka företag. Jag har fått en fantastisk respons. Många företag har redan sagt att de vill medverka aktivt i utbildningen. Ungefär procent av utbildningen är planerad att förläggas ute på företagen. De teknik- och industriprogram som i dag finns på gymnasieskolan i Eslöv ska ingå i Teknikcollege. Se vidare Våren 2006 gick Elin Olsson teknikerprogrammet på Salliusgymnasiet och fick omedelbart jobb på Medical Rubber i Hörby där hon också sommarjobbat tidigare. Jag visste inte vad jag ville gå för linje, men valde teknikerprogrammet för att de har kontakt med företag och att man hade möjlighet att praktisera. När jag var liten drömde jag om att bli uppfinnare. Under hösten har hon också varit engagerad av Teknikcollege för att informera elever på högstadiet om fördelarna med att söka till Teknikcollege. Det behövs fler tjejer på dessa program.

6 i Eslöv 6 HELA LANDET STUDERAR I ESLÖV Det blev en väldig succé! Vi fick dubblera vissa utbildningar. Det säger Tommy Wiberg, rektor för den Kvalificerade Yrkesutbildningen apropå de distansutbildningar som Eslöv står värd för. I dag har KY i Eslöv elever från hela landet. DET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT STUDERA Vi kommer att dubblera utbildningen i Fastighetsteknik. Vi startar dessutom en ny klass redan i januari i Kvalificerad redovisningsekonom. Även vårdutbildningens två olika inriktningar Socialpsykiatri och Kvalificerad vård och omsorg har väckt stort intresse. Där har vi definitivt hittat nya målgrupper för KY. Utbildningen sker på distans, eleverna löser sina uppgifter via en särskild datorplattform som Eslöv hyr från Lunds universitet. Då kan eleverna lösa sina uppgifter när de vill och i sin egen takt. Många väljer att jobba parallellt med studierna. Två gånger per termin kommer eleverna till Eslöv. Den utvärdering som nyligen gjorts ger utbildningen högsta betyg. Vi utvecklar ständigt utbildningen. Just nu arbetar vi på en helt ny utbildning med start hösten Tyvärr kan jag inte avslöja vilken ännu. Men då finns det anledning för tidningen att återkomma. KY har även så kallad salsbunden utbildning i samma ämnen som ges på distans. Dessutom finns utbildning för Produktionstekniker med miljöprofil samt i Elkonstruktion för Europamarknaden. Behöver du komplettera gymnasiebetyget med fler ämnen, har du dålig grundutbildning, är du osäker över universitetsstudier, behöver du lära dig bättre svenska? Komvux kan hjälpa dig med det mesta. Vi utgår alltid från vad eleven behöver och vill ha, säger Ingrid Hägerklint som är rektor för Komvux. Saknar vi en utbildning så försöker vi alltid lösa det genom att köpa in kurser från annat håll. Vissa ämnen har flexibel kursstart, eleverna kan börja i stort sett när de vill. Om de behöver läsa in något kärnämne kan de göra det under handledning av lärare. Förutom engelska, svenska och matte kan man läsa olika kurser i till exempel databashantering, grafisk kommunikation, multimedia, webbdesign, företagsekonomi mm. Det finns heller inget krav på hur många timmar eleverna måste läsa per vecka det går lika bra att läsa en timme i veckan som upp till 30 timmar. Totalt går cirka 700 elever på Komvux på olika utbildningsnivåer. Det är verkligen roligt att vi haft sådan framgång med distansutbildningen, säger Tommy Wiberg.

7 i Eslöv 7 Nu är det snart dags att välja program på gymnasiet. Eslöv har ett rikt utbud av program för alla de elever som kommer från Eslöv, Höör och Hörby. En del elever väljer att åka Eslöv förbi och gå på konkurrerande friskolor i Lund och Malmö. Men den stora majoriteten söker sig till Eslöv. GYMNASIESKOLANS SMÖRGÅSBORD STÅR DUKAT De utbildningar som erbjuds är Grundläggande utbildning SFI svenska för invandrare Särvux Gymnasial utbildning Högskolekurser på distans i Lärcentrums lokaler på Komvux. Vi öppnade för ett drygt år sedan en studieverkstad dit elever kan komma för att få hjälp med att skriva CV och jobbansökningar, studieteknik samt extra stöd och handledning. De som läser på distans kan komma hit för att få hjälp med uppkoppling via webbkameror för att lösa sina hemuppgifter. Ingrid Hägerklint välkomnar också Teknikcollege eftersom det ger även vuxeneleverna möjlighet att läsa enstaka eller fler ämnen inom ramen för Teknikcollege från och med augusti nästa år. Det är en ny resurs och jättebra för oss. Dessutom är det positivt när unga och vuxna studerar tillsammans. Dessutom ligger Uppdragsutbildning och Kvalificerad yrkesutbildning inom Komvux. Salliusgymnasiet och Bergagymnasiet erbjuder tillsammans 14 olika program. Om man jämför med gymnasieskolor i storstäderna har Eslöv en stor fördel. När jag var rektor för Latinskolan i Malmö hade vi elever men bara tre program, här har vi 14 program, säger Viveca Serder, chef Gymnasie- och Vuxenutbildning. Det är stor tillgång för eleverna. Det är lättare att byta program om en elev känner att hon eller han har valt fel. En annan fördel är att det skapas ett mervärde i utbildningen, eftersom många ämnen kan samverka, idéer och kunskap spiller över till de olika programmen. På så sätt tas erfarenhet och kunskap bättre till vara. Egentligen skulle en helt ny gymnasieskola ta emot eleverna till hösten, men den nya regeringen valde att lägga hela Gy 07 i malpåse i avvaktan på en större reformering av skolan. Men en del av de intentioner som fanns i Gy 07 kan vi ändå genomföra. Man kan ta den matematik som eleverna läser på fordonsprogrammet som exempel. Alla ska ha samma mål för kunskaperna i kärnämnena, men vägen dit kan se annorlunda ut. Därför är till exempel matten på fordonsprogrammet relaterad till de ämnen man läser där. Den tidigare aviserade omorganisationen av utbildningen resulterade också i en rad arbetsgrupper med lärare och elever som förberett förändringar. En hel del av det arbetet kan också tas till vara för att skapa en ännu bättre utbildning. En fördel med gymnasieskolan i Eslöv är att ungdomselever och vuxna elever studerar i samma lokaler inom vissa program. Samt att man samarbetar mycket med det lokala näringslivet. Det kommer att bli ännu tydligare i och med att Teknikcollege startar till hösten. Eleverna har ett stort antal program att välja mellan på gymnasieskolorna i Eslöv, säger Viveca Serder.

8 i Eslöv 8 KOPPLA HUNDEN! Får man ha hunden lös i Eslöv? Både ja och nej. Det beror på var man befinner sig i kommunen och vilken årstid det är. Vad man får och inte får finns reglerat i de lokala föreskrifterna. De handlar inte bara om hundar, utan också om en rad andra saker som lastning av varor, schaktning och grävning, containrar, markiser, flaggor och skyltar, träd och växtlighet, affischering, hur och när man får använda högtalarutrustning, fyrverkerier, sprängning och skjutning och så hundarnas koppel och huruvida man ska plocka upp efter sina små älsklingar eller inte. Det är en del som ringer hit och klagar på främst lösspringande hundar. Många är rädda för hundar och det måste man ta hänsyn till, säger Ingela Nyberg, miljö- och hälsochef. Så här står det i Lokala ordningsföreskrifter för Eslövs kommun: 5 Hundar på offentlig plats skall hållas under tillsyn. Hund skall föras kopplad på följande platser: försäljningsplats medan torghandel pågår, lekplats, idrottsplats och begravningsplats, under perioden fr.o.m. 15 mars t.o.m. 15 oktober i park eller plantering. Tikar skall under löptid hållas kopplade, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Utöver ordningsföreskrifter finns det dessutom lagar som rör hundar och katter: Lagen om tillsyn över hundar och katter 1 Ägare eller innehavare av hund eller katt är alltid skyldig att hålla djuret under sådan uppsikt att den inte skrämmer, orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Jaktlagen 6 Under tiden 1 mars till den 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i mark där det finns vilt. * Alla hundar borde vara kopplade! Det tycker cockerspanieln Zaffi 11 år och hennes matte Mona Johansson. Nu senast var det en stackars papillon som blev ihjälbiten av en schäfer. Det var hemskt! Många tycker att deras hund är lydig, men hundar handlar efter instinkt och plötsligt kan något hända. Och så ska man plocka upp efter hunden skriv det, säger matte som troget går ut med sin kelgris från tidiga morgonen till sena natten ** Jag heter Ville, är tre månader och är en pitbullterrier. Enligt matte Emilia Hurtig är jag väldigt snäll och har lärt mig sitta och räcka vacker tass. Folk klappar mig gärna, men när de får veta vad jag är för ras blir de rädda. Matte tycket att jag ska vara kopplad, men på kvällarna får jag springa lös i parken. Man ska plocka upp efter sin hund också. HALLÅ ZAFFI, VILLE OCH KRÖLLE! Vi gick ut på stan för att höra lite vad hundarna själva tycker om dessa regler. Voff** Viff*** Vaff* 16 Fast förorening efter hund skall plockas upp från gångbana, cykelbana, gata, torg, park, lekplats, idrottsplats och plantering samt från särskilt anlagd motionsslinga inom detaljplanelagt område inom Eslövs kommun. Vilka regler som gäller för övrigt hittar du på klicka på Kommunfakta och därefter Lokala föreskrifter. *** Jag har lite brådis för jag ska på trimning. Mitt namn är Krölle och jag är en pudel på ett och ett halvt år. Matte Hanne Pedersen tycker att hundar alltid ska vara kopplade. Annars kan de hända otäcka saker. Om man ska plocka upp efter hunden? Självklart!.

9 i Eslöv 9 Nedan: Där stod han Mick Taylor som tidigare spelat med Rolling Stones, nu med Wentus Blues Band. Varje år reser Malin Ekstrand, Maria Klang och Lena Klang från Stockholm till Eslöv för att jobba i kassan. BLUESFESTSjunde bluesfestivalen lockade i vanlig ordning både inbitna fantaster och nyfikna unga som fick uppleva både storstjärnor och lokal nykomlingar. Musiken är i centrum, men en massa kringaktiviteter lockar också. Nu jobbar arrangörerna hårt inför tioårsjubileet. Bluesblocket från Lund spelade med Troels Jensen Ralph Svensson, Mr Bluesfestival och eldsjäl hinner vara på scen också. Publikens favorit munspelskungen Sugar Blue.

10 i Eslöv 10 TRISS I NYA FÖRVALTNINGSCHEFER Tre nya förvaltningschefer började i Eslöv i höst: Lisa Bäck, Viveca Serder och Eva-Marie Engström. Vi samlade dem för att prata om Eslöv, deras förväntningar på arbetet och första intryck av kommunen. Vilka vackra blommor! utbrister Eva- Marie Engström när trion samlas. Ja, jag fick ett litet växtlandskap som välkomsthälsning, säger Lisa Bäck medan vi slår oss ned runt bordet för en timmes samtal mellan budgetdiskussioner och möten. Alla tre har fullt upp från första stund, någon smekmånad är det inte tal om det är pang på rödbetan med en gång. Men vi har varit på bussutflykt i kommunen precis som alla nyanställda. Det var väldigt roligt och lärorikt, tycker de. Först en kort presentation: Viveca Serder, ansvarig för Gymnasieoch Vuxenutbildning. Kommer närmast från Malmö högskola där hon arbetat på rektorskansliet med kontakter och utvecklingsfrågor. Var innan dess rektor för Latinskolan i Malmö. Eva-Marie Engström ansvarig för Miljö och Samhällsbyggnad. Kommer närmast från Länsstyrelsen i Örebro där hon var avdelningschef på förvaltningsenheten. Lisa Bäck, ansvarig för Barn och Familj, kommer närmast från Lomma kommun där hon ansvarade för den förvaltning som bland annat har hand om utbildning, kultur och fritid. Vad var det som fick er att söka jobbet i Eslöv? Det var dags att pröva något nytt, säger Lisa Bäck, och Viveca Serder instämmer: Jag hade arbetat nästan sju år på Malmö högskola och fyller 60 år nästa gång. Därför kände jag att jag ville göra något nytt och få ett utmanande uppdrag till innan pensionen. I mitt fall var det familjeskäl som gjorde att jag sökte jobb i Skåne, säger Eva-Marie Engström. Därmed lägger vi bort titlarna och fortsätter vårt samtal med Viveca, Lisa och Eva-Marie. Vad var det i själva jobbet som lockade? Jag ville komma närmare verksamheten. Eslövs gymnasier har också ett gott rykte. Det som är stimulerande är att alla delarna finns med i förvaltningen, både ungdomsgymnasiet, vuxenutbildningen, SFI (Svenska för invandrare) och KY (Kvalificerad yrkesutbildning). Det är utvecklande att kunna arbeta med både ungdomar och vuxna samtidigt, säger Viveca. Eslöv befinner sig en expansiv period, en kommun som ligger strategiskt bra i regionen och som har många möjligheter. Det är min förvaltning som ska se till att det byggs ut vatten och avlopp, gator, parker, med andra ord se till att det finns en miljö att bygga på, säger Eva-Marie och fortsätter: För min del hoppas jag att man kan förena expansionen med att även kunna bevara de små idyllerna, den fina miljön som finns i byarna runt Eslöv. Just helheten är något som alla tre poängterar, att det finns möjlighet att ta ett helhetsgrepp på verksamheten. I detta ligger också att kunna samarbeta över förvaltningsgränserna. Jag har hand om förskoleverksamhet, grundskola och individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar upp till 18 år. Det finns spännande möjligheter att samordna de olika stödjande verksamheterna, säger Lisa. Men samtidigt som alla lovordar helheten så väntar utmaningen att ro nya organisationsförändringar i land. En annan utmaning är den stora inflyttningen, inte minst av barnfamiljer, som gör att trycket ökar både på förskolan, skolan och gymnasiet. I andra kommuner sjunker antalet elever i grundskolan eftersom de aktuella kullarna minskar. Samtidigt har man en babyboom. I normala fall kan man föra över resurser från grundskolan till förskolan, men det går inte i Eslöv. Därför måste vi vara kreativa och försöka hitta andra lösningar som utedagis och bussdagis, säger Lisa. Samtliga tre har naturligtvis förväntningar på samarbetet med politikerna, hur de ska kunna omsätta de politiska målen i praktiken. Ska man komma framåt krävs prestigelöshet, att politikerna är sampratade och att alla arbetar för att hitta konstruktiva lösningar som är till gagn för kommuninvånarna, säger Lisa.

11 i Eslöv 11 FÖRENADE KRAFTER I MARIEHOLM Marieholm och dess omgivning har 885 hushåll och minst 20 föreningar. Nu har föreningarna gått ihop för att marknadsföra sig och sina verksamheter ännu bättre. Tre nya förvaltningschefer: från vänster Lisa Bäck, Viveca Serder och Eva- Marie Engström. Vad visste ni om Eslöv innan ni kom hit? När jag satt på kommunhuset och väntade på anställningsintervjun fick jag tag på en broschyr om Eslöv. Den visade, tycker jag, att kommunen vet var den befinner sig på kartan. Visionerna är handfasta och realistiska, säger Viveca. För Viveca är inte Eslövstrakten okänd. Jag är friluftsintresserad och åker ofta till området runt Ringsjön. Mitt stora intresse är att fotografera blommor. Beviset hänger på tjänstrummet i form av fantastiska uppförstorningar av pyttesmå blommor. Jag hade inte en aning om var Eslöv låg när jag skulle på anställningsintervju. Tänkte att det löser sig, det står väl en skylt vid E22. Det gjorde det tack och lov, för i kartboken hade Eslöv hamnat mitt i vecket, säger Lisa. I dag är hon ambassadör för kommunen. Det är ju fascinerande hur många fina ställen det finns i Eslöv. Jag använder tjänstecykeln så ofta jag kan. Ingen av dem bor dock i kommunen. Lisa bor kvar i Lomma, Viveca i Höllviken och Eva-Marie i Malmö. Det finns en tradition i mindre kommuner att man ska bo och verka på samma ställe. Men jag bor bra där jag bor och vill inte flytta, säger Lisa som precis som Viveca pendlar med buss och tåg varje dag. Och så hastar alla tre vidare till nästa möte. Många av föreningarna har redan samverkat i åratal, inte minst om och med den årliga julmarknad som brukar få hela bygden på fötter. Men i våras var vi några föreningar som vill skapa ett närmare samarbete. Vi började med att inventera vilka föreningar som fanns, och jag hoppas att vi har hittat alla. Annars får de höra av sig! Det säger Magdalena Tellenbach Uttman, som är aktiv i Byaföreningen och Röda Korset och en av de tre i föreningarnas gemensamma samordningskommitté. Det är kommittén som har samlat in materialet till den broschyr som nyligen delades ut till alla invånare i närområdet, 28 sidor tjock och fylld med presentationer av alla föreningarna. Några av oss är relativt nyinflyttade och har egna erfarenheter av att det kan ta flera år innan man inser hur mycket som händer inom föreningslivet här, säger Magdalena. Varje dag är det aktiviteter någonstans. Det var inte många skånska kommuners hemsidor som fick godkänt i det test som handikapporganisationen HSO Skåne låtit göra. De flesta hemsidor hade bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder. Förutom Skåne har HSO även tittat på hemsidor i Kalmar, Östergötlands och Norrbottens län. Av totalt 72 kommunala hemsidor uppfyller endast två de krav som ställs enligt den internationella så kallade WAI-standarden (WAI = Web Accessibility Iniative). Inom ramen för Kommunförbundet Skåne pågår just nu ett e-24-samarbete där det ingår att Den som behöver fler exemplar av broschyren, eller eventuellt blivit utan, kan hämta den på biblioteket och i flera av affärerna i byn. Skapat nätverk Samordningskommitténs arbete med broschyren har också skapat ett nätverk, både för det vanliga arbetet och för att kunna agera snabbt om det händer någonting speciellt. I somras blev en Marieholmsbo illa misshandlad med ett basebollträ i Lund, och Företagarföreningen ville snabbt organisera en manifestation mot våldet, berättar Magdalena. Tack vare det nya kontaktnätet var det enkelt att nå många med kort varsel. Julmarknad den 10 december Årets julmarknad äger rum söndag den 10 december klockan Många föreningar är engagerade där, säger Magdalena. Vi hoppas att det kommer många, så att vi verkligen får visa upp mångfalden i föreningslivet. ESLÖVS HEMSIDA SKA BLI MER ANVÄNDARVÄNLIG se över de skånska kommunala hemsidorna. Olika arbetsgrupper tittar på olika funktioner som menyer, hur man söker sig fram till information, utseende, tillgänglighet etc Vi gör arbetet gemensamt för att få en slags enhetlig standard, säger Ann Ekvall, informatör i Eslöv. Vissa synpunkter ur undersökningen går att rätta till ganska så enkelt, andra kräver mer omfattande ingrepp. Under 2007 kommer en total översyn av kommunens hemsida att påbörjas, inte bara med tanke på funktionshindrade. För mer information se

12 i Eslöv 12 SHOPPING FÖR NYFIKNA Åk till Eslöv och shoppa! Här hittar du massor av butiker som inte finns någon annanstans med varierat utbud och personlig service. Det låter som en klyscha, men det är sant. Ta vilken stad som helst i Sverige och du hittar garanterat de större affärskedjorna och exakt samma utbud. Men inte i Eslöv. De små butikerna är Eslövs styrka, säger Gunnel Herrström, näringslivsansvarig i kommunen. Nivaldos Under den senaste tiden har en rad nya butiker öppnat. Vi tar en runda på stan och tittar först in hos Nivaldos i gallerian vid stationen som säljer presentartiklar och möbler. Jag hade gått och tänkt i flera år att jag skulle vilja ha en affär, säger Lotta Persson som precis öppnat butiken för dagen. Plötsligt blev drömmen verklighet, då hon blev uppsagd från Domus där hon arbetat i 20 år. Och ungefär samtidigt köptes svägerskan My Wessbergs familjeföretag Swed-Filter upp och även hon började fundera på att göra något annat. Vi var runt och tittade på lokaler. Till slut fastnade vi för denna, mycket för det vackra ljusinsläppet som takfönstret ger, säger Lotta. Dessutom ligger lokalen bra till, mitt emot Kassaservice och med flera legendariska butiker i närheten. Den 26 augusti var det premiär för Nivaldos. Innan dess hade Lotta och My rest runt på olika mässor i Sverige och i Danmark och pratat med massor av leverantörer. Man måste gilla det man säljer. Vi tänker ganska lika, men ibland så får man jämka lite. Om det är svårt att hitta varor? Inte det minsta, det finns snarare för mycket. Vi försöker att inte ta hem för många exemplar av varje sak. Köper man något här ska man kunna vara relativt ensam om den. Svägerskorna har delat upp arbetet mellan sig: Lotta står i butiken och My sköter ekonomin. Men inköpen gör de tillsammans. Samma dag som tidningen kommer på besök ska My och Lotta hålla föredrag på Eslövs nyföretagarcentrum om sitt affärsprojekt. Den andre talaren är Percy Nilsson från Malmö. Två Skinnare Nu byts skånskan ut mot gotländska. På Södergatan 20 hittar vi Två Skinnare som visar sig vara Eva Jansson och Eva Bjersander. Två Evor som träffades på Stenebyskolan i Dals Långed på en skinnhantverksutbildning. Min man fick jobb på Danisco, så vi flyttade från Visby till Eslöv, berättar Eva Bjersander. Tanken på en skinnverksamhet omsattes i praktiken med hjälp av vännen Eva som övertalades att lämna Västmanland för att flytta ned till Skåne. Vi började med ateljé hemma i mitt hus, berättar gotländska Eva. Men i april i år slog de upp dörrarna till den nya butiken efter att ha jobbat febrilt med inredningen. Vi tyckte det var dags att satsa på en butik, säger Eva Jansson. Hittills har vi mest rest runt på olika hantverksmässor som på Kulturen i Lund, Fredriksdal, Sofiero med flera. Det gotländska fårskinnet är grundmaterial. Av det blir det mössor, handledsvärmare, kappor, västar, plädar, väskor med mera. Fotopärmen åker fram och där finns dokumenterade beställningsverk som en mjuk lammboa till ett bröllop och en fantastisk soffa klädd enbart i fårskinn. Vi har kunder både från Eslöv och kunder som vi träffat på olika marknader, säger Eva och Eva. Bakom butiken ligger ateljén och där finns också skinnlagret. Plus boxar med fantastiska skinnbitar som Evorna hittat

13 i Eslöv 13 Välkomna till våra butiker säger från vänster Lotta Persson, Eva Jansson, Eva Bjersander, Ann- Christin Henriksson, Michéle Nilsson och Tove Wennström. på loppis eller hos skinngrossister. De används som roliga detaljer på bland annat väskor. Förutom skinnhantverk tillhandahåller Två Skinnare även läderhantverkstillbehör. Dessutom håller de kurser i skinnhantverk. Just nu är det full rulle i ateljén lagret inför alla julmässor ska sys upp. Annorlunden Present och Interiör Sedan är dags för nästa nyöppnade butik; Annorlunden Present & Interiör. Här står Ann-Christin Henriksson bakom disken tillsammans med en praoelev. Efter att ha jobbat 15 år på dagis, 15 år på natten på sjukhem i Höör när barnen var små, utbildat sig till undersköterska, jobbat på operation på Lunds lasarett och slutligen i hemtjänsten bestämde hon sig för ett friår. Det har alltid funnits en dröm att öppna en egen affär, nu fick jag chansen. Jag har alltid varit intresserad av heminredning och att skapa. Hemma i garderoben hade jag en kasse full med kataloger som jag samlat på mig från olika mässor. Jag var väl förberedd, hade en bild i huvudet om hur affären skulle se ut och vad jag skulle sälja. Det var bara lokalen som fattades. Så en dag var jag ute och promenerade och råkade gå förbi den här lokalen som stod tom. Tog med mig min man och min bror. Det är nu eller aldrig, sa min bror, den här är perfekt för dig. Ta den! Så blev det, katalogerna åkte fram, Ann-Christin ringde till olika leverantörer och den 17 maj förra året var det dags att öppna butiken. Det är ett privilegium att få jobba med det som också är ens hobby. Eftersom jag är ensam är affären stängd på måndagar, för att få tid med att beställa och hämta varor. Ann-Christin har en stadig kundkrets. Prisnivån är sådan att det alltid finns något för alla. Mina kunder ska få inspiration och idéer hos mig. Ann-Christins specialitet är olika ljusarrangemang; ljusfat som hon dekorerar med olika detaljer från naturen. Minito Runt hörnet ligger Minito Wearhouse på Västergatan, en relativt stor klädbutik för både damer och herrar som drivs av de två kompanjonerna Michéle Nilsson och Tove Wennström. Båda har erfarenhet från klädbutiker tidigare. Jag hade inte planerat att starta butik igen just nu, säger Michéle som varit mammaledig ett tag. Men så råkade jag se en annons om en klädaffär i Eslöv som gått i konkurs. Ring och kolla, sa min man. Och så blev den en ny butik. Med kläder för både dam och herr. Men jag behövde en kompanjon eftersom jag vet att man som småbarnsförälder kan behöva vara hemma ibland. Jag hade jobbat ihop med Tove tidigare och dessutom har hon erfarenhet av herrkläder vilket jag inte har. Jag tvekade inte en sekund, säger Tove som har 16 års erfarenhet av klädbranschen. Jag tycker det här arbetet är så roligt. Butiken är dessutom så stor att det krävs anställd personal, i dag två stycken. Kunderna kommer från hela Eslövstrakten, från Höör och Hörby men det finns även kunder som reser speciellt från Lund för att handla hos Minito. De tycker att det är mycket lättare att hitta kläder här. Vi har ett utbud som man inte hittar i storstäderna. Och Tove fyller i: Det är gemytligt och lätt att flanera snabbt genom centrum. Om vi inte har ett klädmärke så hänvisar vi gladeligen till våra kollegor. Vi måste måna om varandra. Om inte alla säljer samma märken blir ju också utbudet större. Vilket alla tjänar på. ONECAFÉ INTERNATIONAL AB ETABLERAR SIG I ESLÖV Nu blev det inte Percy Nilsson som föreläste samtidigt som My Wessberg på Nyföretagarcentrum, eftersom han tvingades lämna återbud i sista stund. Istället kom Håkan Löfholm från OneCafé som under hösten flyttat ut från Ideon Innovation i Lund och till Eslöv. OneCafé är en ny patenterad och världsunik förpackningslösning som gör det möjligt att brygga kaffe direkt i koppen, helt utan maskiner eller annan utrustning. Detta tack vare en mycket unik förpackning som omsluter kaffet och behåller kaffearomerna. Bryggningen är jämförbar med presskaffe. Kaffet är förpackat i en filterpåse, liknande en traditionell tepåse, säger Håkan Löfholm. OneCafé har utvecklat tekniken, produktionsutrustning och tillverkningsmaskin för förpackningen, en produktionsteknik som kommer att licensieras ut till rosterier och cateringföretag världen över enligt samma modell som Tetra Pak. I Eslöv arbetar sex anställda. Se vidare

14 i Eslöv 14 BARNVÄNLIG IDYLL MITT I NATUREN Naturen! utbrister alla på frågan vad som kännetecknar Stehag. Vi har stämt träff på nya busstorget med Intresse- och försköningsföreningen och Vägföreningen för att vandra i byn. Med i gruppen finns både de som varit Stehagsbor i hela sitt liv och nyinflyttade med barn.

15 i Eslöv 15 När Pågatågen började stanna i Stehag i slutet av 1980-talet innebar det ett rejält uppsving för byn. I dag går det knappt att få tag i en tomt eller ett hus som är till salu. Många barnfamiljer söker sig till byn. I Malmö var det omöjligt att få dagisplats, här löste det sig på en eftermiddag, säger Cristian Abrahamsson som är ordförande i Stehags Intresse- och försköningsförening. Tor Billing och Malte Jönsson från Vägföreningen, som har bott hela respektive en stor del av sitt liv i Stehag, har upplevt både uppgångar och svackor. Förr i världen var Stehag självförsörjande, här fanns affärer, konditorier, mjölkaffär och charkuteri. Även om det inte finns lika mycket verksamheter kvar i byn idag, finns livsmedelsbutik, restaurang, frisör, flera hantverkare och en välsorterad byggmaterialfirma. Rönneholms gods dominerade Stehag med omgivningar fram till 1918 då godset upphörde och jorden styckades. I slottsbyggnaderna bedrivs idag två olika behandlingshem för kvinnor med missbruksproblem. En annan verksamhet som tillkommit är Sydvattens anläggning i Stehag som förser en stor del av västra Skåne med färskvatten. Nära till allt När vi pratar stannar ett Pågatåg och massor av passagerare stiger av. Med bara några minuter till Eslöv, lite längre till Lund, är det lätt att pendla från Stehag. Känner man för det kan man lätt åka till Köpenhamn, säger Mona Björk som bott i Stehag sedan början av 1970-talet. Busstorget är alldeles nytt och det byggs mycket kring stationen. Perrongen ska sänkas för att passa de nya tågen och järnvägsundergången har fått en handikappvänlig trottoar för att nämna några exempel Det är många parter inblandade i bygget, säger Nina Hult. Vi i Intresseoch Försköningsföreningen och Vägföreningen ordnade i början av projektet möten på biblioteket i Stehag där vi sammanförde personer från kommunen, Skånetrafiken, Vägverket och Banverket och hjälpte på så sätt till med att få en helhetssyn i projektet. Närmast är det buskar och växter som ska planteras vid det nya stationsområdet. Med den fina naturen som signum för byn är det viktigt att den nya växtligheten smälter bra in. Malte Jönsson har bott större delen av sitt liv i Stehag och njuter av naturen året runt. Väckte liv i föreningen Alla som bor i Stehag har naturen in på knutarna. Härifrån kan man ge sig rakt ut i skogen, säger Hans Månsson som också är född i Stehag och vars fru arbetar på biblioteket. Biblioteket, som finns i samma byggnad som skolan, har en central plats i byn. Vägföreningen startade för drygt fyrtio år sedan medan Intresse- och försköningsföreningen har funnits sedan ett par år tillbaka och har varit väldigt aktiv. Starten blev när Karin Månsson kallade till allmänt möte på biblioteket. Längre bak i tiden när byn blomstrade fanns det också en försköningsförening så byn är på rätt väg nu. Försköningsföreningen kan behövas i en by som expanderar. I dag har byn cirka invånare och ett helt nytt villaområde med 35 tomter blev nyligen klart öster om järnvägen. Fler utbyggnadsplaner finns också i andra delar av byn, där man bland annat vill satsa på hästgårdar. För hästarna är många i kommunen. Namnet häst finns faktiskt i byns namn: forndanska stoth hästflock och hage inhägnad enligt Nationalencyklopedin. Idrott och kyrka för ungdomar För barnen är det också väl försörjt i byn med dagis, bland annat ett dagis som hålls i frisksportklubben FK Tors regi samt låg- och mellanstadieskola. Ungdomarna får ta sig till Eslöv för högstadiet och gymnasieskolan. På fritiden finns bland annat. tillgång till frisksportklubb och idrottsförening. Kyrkan har också en omfattande ungdomsverksamhet. Men det är klart för de ungdomar som inte idrottar eller är intresserade av kyrkans verksamheter finns inte så stort utbud. Men det bästa är som sagt naturen. Det finns många stigar och elljusspår för den som vill promenera eller jogga. Och så är det så stilla och fridfullt. Utom då tågen dundrar förbi på stambanan.

16 Baksidan: Stig Ekander ESLÖVS MESTE FOTOGRAF I 54 år har Stig Ekander på Föjers foto porträtterat Eslövsbor. Han har sparat nästan alla negativ från firmans drygt 100 år på marknaden och kan plocka fram önskad bild ur detta jättearkiv på några minuter. Och om han hade varit ung igen skulle han ha valt samma jobb igen. Ja, det är ju så roligt att fotografera. Föjers foto startades 1902, och 1952 började en mycket ung Stig Ekander som assistent till dåvarande ägaren Sven Rogle köpte Stig både rörelsen och den fastighet den finns i och han har bott i lägenheten som ligger vägg i vägg med ateljén sedan dess. I dag är firman en institution i Eslöv. Att Stig Ekander är vice ordförande i Eslöfs museiförening känns på något vis ganska självklart, när vi traskar omkring i den minutiösa ordningen bland bilderna på vinden i hans kombinerade ateljé och bostad vid Stora torg. Inte minst när vi, så där lite händelsevis, snubblar över en 2 x 1 meter stor förstoring av en familj från början av 1900-talet. Titta, säger Stig, där är Frank Heller och hans pappa prästen! Frank Heller hette egentligen Gunnar Serner och föddes 1886 i Bosarp där fadern var kyrkoherde. År 1912 anklagades Frank Heller för växelförfalskning och lämnade landet för gott. Senare blev han en av Sveriges mest lästa underhållningsförfattare och översatt till de flesta europeiska språk. Tio ton negativ på vinden Bilden är ett typexempel på vad som finns i arkiven: har de bott i Eslöv är chansen stor att de finns på bild hos Föjers foto. På vinden finns nämligen negativen från de i runda tal fotograferingar som gjorts under 104 år. Samlingen är tung på mer än ett sätt. Bortsett från den respektingivande vikten på drygt ton är den organiserad så att Stig Ekander med hjälp av bara ett namn eller ett fotograferingsdatum snabbt och enkelt kan plocka fram negativen. Stig Ekander har också kvar samtliga gamla kameror som gjort tjänst i ateljén stora vidunder byggda i trä och med negativformat upp till häpnadsväckande 40 x 50 centimeter. Han har också egen maskinell utrustning för färgkopiering i format upp till 70 x 100 och för svartvitt i format upp till vad som helst, som det verkar. Föredrar svartvitt Och han gillar verkligen det svartvita fotot. Det är dock en passion som blivit allt svårare att utöva de senaste åren, eftersom det knappt går att köpa fotopapper för svartvitt längre. Stig framhärdar dock med sitt svartvita intresse så länge det går och talar länge och gärna om de unika konstnärliga fördelar som svartvitt har framför färg. Och när det gäller den digitala tekniken kan han låta som en riktig bakåtsträvare. Ja, jag köpte en digital Hasselbladskamera för att hänga med, brummar han, men den ligger bara på en pall och samlar damm! När man fotograferar med analog kamera och traditionell film är det själva fotograferingsögonblicket som gäller, förklarar han. Det kräver en närvaro och skärpning hos fotografen som passar mig. Digitalfotograferna kan ta hundratals bilder och sedan sitta och välja framför datorn. Händerna fulla 54 år på samma jobb är anmärkningsvärt och tyder på att han har trivts. Ja, det kan du tro, skrockar han nöjt. Jag hade gärna gjort om det om jag hade varit ung igen. För det har alltid varit så roligt att fotografera. Jag har kunder som kommer igen i flera generationer! Man undrar möjligen hur det ska gå när han lägger ned firman vid årsskiftet; men risken för sysslolöshet verkar inte särskilt överhängande: Nej, jag har många intressen! Dels lär det väl bli lite fortsatt fotografering och kopiering, mer för nöjes skull, dels tycker jag mycket om att resa i världen. Och så äger jag alltså fastigheten där ateljén finns, och där finns lite att pyssla med. Se även artikel på sidan 2

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 32 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 32 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 32 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1995-12-18, ändrade senast 2012-05-28 64, att gälla från och med 2012-08-01 Eslövs kommun

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 1 Dnr TK 2006/76.003 Antaget av KF 2006-04-27, 53 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Östra Göinge kommun föreskriver följande

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Örebro läns författningssamling

Örebro läns författningssamling Örebro läns författningssamling Kumla kommun 18FS 2010:37 Utkom från trycket den 18 maj 2010 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun; beslutade den 19 april 2010 Kumla kommun föreskriver

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ÅSA ÖHNELL ORDLISTA otrogen (sida 6, rad 10) träffat andra kvinnor (eller män) efterlyste (sida 6, rad 16) sökte efter, frågade efter, kanske på teve och i tidningar inte råd

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN 1(5) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÅSELE KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 1996-03-11, 12. Åsele kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne

välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne välkommen till Teknikcollege Sydöstra Skåne Information från Parkgymnasiet Välkomna till Parkgymnasiet och nya Teknikcollege Sydöstra Skåne! Utbildningen vid Parkgymmnasiet skall vara en utmaning för alla.

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp

fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun Kommunal författningssamling B 1 Dnr 2011/32.003 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun Gäller från: 2011-05-01 Antagen: kommunfullmäktige 1995-12-18, 187 och ändrade senast 2011-03-28

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

KSS projekt Skåneresan

KSS projekt Skåneresan KSS projekt Skåneresan Antal anmälda klasser Helsingborg 20 1 149 elever Övriga Skåne 32-688 elever Avhopp Helsingborg - Övriga Skåne 5 klasser Nationella prov i årskurs 6 Tack Jan Björklund! Antal elever

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Färgelanda kommun 14 FS 2007:115 Utkom från trycket den 23 mars 2007 Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Olle Innehållsförteckning Kap 1 Olle sida 2 Kap 2 Blomplockning i nationalparken sida 3 och 4 Kap 3 Bankrånet sida 5 Kap 4 Rättegången sida 6 Kap 5 videogranskningen sida 7 Kap 6 Den rätta rättegången sida

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Reportage. Plug In Möjligheten

Reportage. Plug In Möjligheten 30 Reportage. Plug In Möjligheten Som en landningsbana. Så beskriver koordinatorn Maria Herrman verksamheten på Plug In Möjligheten i Alingsås. Här får man tid att pausa, boosta sig med ny energi och sedan

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kumla kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 17 september 2007, 112. Ändrade av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 78. Kumla kommun föreskriver följande med

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Rev: KF 2007-06-18 47 Dnr: 956/95 003 1(5) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Mora kommun föreskriver följande med stöd av 1 Förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och

Läs mer

Information till dig som har hund eller katt

Information till dig som har hund eller katt Information till dig som har hund eller katt Hörby Brukshundsklubb www.hbbk.se webmaster@hbbk.se 0415-153 12 Miljökontoret 2011 Hundar i naturen Viktiga datum Under tiden 1 mars - 20 augusti får inga hundar

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 53 / 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 53 / 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 53 / 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER antagna av kommunfullmäktige den 29 april 1996 och gällande fr o m den 1 juli 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Eda kommun

Värmlands läns författningssamling Eda kommun Värmlands läns författningssamling Eda kommun ISSN 0347-1667 Utkom från trycket Kungörelse den 15 november 2006 av lokala ordningsföreskrifter för Eda kommun; Kommunfullmäktige i Eda kommun har den 28

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet.

TRO. Paula Rehn-Sirén. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. Här nedan finns de tre första scenerna ur pjäsen TRO. Kontakta författaren ifall du vill läsa pjäsen i sin helhet. TRO Paula Rehn-Sirén Personer: Tove Robert Olivia DEL 1 (Vi befinner oss i ett trevåningshus.

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Danderyds kommun 01FS 1996:169 Danderyds kommuns föreskrifter 15:50 Utkom från trycket den 19 september 1996 om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Danderyds kommun;

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun

Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 3:1 1(8) Antagen av kommunfullmäktige 134/95 Nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Staffanstorps kommun beslutade av kommunfullmäktige den 27 november 1995. Staffanstorps kommunfullmäktige

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Gymnasieskola Gymnasiesärskola s www.norrangsskolan.se Trygga elever med möjlighet till ett framgångsrikt vuxenliv www.hassleholm.se Gymnasiesärskolans program

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget.

Reggio Emilia, en stad med ca invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Reggio Emilia Reggio Emilia, en stad med ca 150 000 invånare i norra Italien. Den är känd för sin pedagogiska filosofi som växte fram efter andra världskriget. Kärnan i verksamheten är ca 35 förskolor

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Den blinda floristen ORDLISTA SOFIA BERGVALL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN Sofia Bergvall DEN BLINDA FLO ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN RISTEN SOFIA BERGVALL Evas blomsteraffär går dåligt. Ingen köper blommor. Nu ska hon dessutom ha en praktikant som är blind. Hur ska det gå? www.viljaforlag.se

Läs mer

Målmedveten, kreativ och professionell

Målmedveten, kreativ och professionell Joacim Petersson 070-865 72 23 Joacim Petersson Erikdahlbergs väg 8 39235 Kalmar Privat 070-865 72 23 Arbete 070-234 26 70 info@joacimpetersson.se The best from all! Här hittar du mig på webben: www.joacimpetersson.se

Läs mer

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Ulrika Rosengren, rektor på Einar Hansengymnasiet Natur och Estet Ulrika Lena Fredrik Ulrika Mark Erik Stefan Den lilla skolan med de stora möjligheterna Mitt

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Cafemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Cafemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Cafemysteriet Martin Widmark Helena Willis Böckerna utspelar sig i och omkring den lilla staden Valleby, där de flesta känner varandra och kyrkan står mitt i byn. Huvudpersonerna Lasse och Maja är klasskompisar

Läs mer

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Att bli uppsagd är alltid jobbigt. Jag intalade mig länge att jag inte brydde mig, att jag ändå ville sluta. Trots det var det tufft när det väl blev uttalat. Känslan

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Österåkers kommun Österåkers kommuns föreskrifter om ändring av föreskrifterna (01FS 1996:86) om allmänna lokala ordningsföreskrifter för Österåkers kommun; 01FS 2003:85

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012.

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012. Namn: Johan Lindblad Födelsedatum: 1974-02-23 Adress: Värnhemsgatan 25, 621 49 Visby E-post: johan@saljhjalpen.se Mobiltelefon 072-501 89 00 Personligt brev Hej, Jag heter Johan Lindblad och jag lever

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1979:42 1996-03-25, 43 1998-02-23, 21 Kommunstyrelsen 1999-03-15, 29 Kommunfullmäktige 2008-12-22, 152 2009-12-21, 147 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Burlövs kommun Beslutade av kommunfullmäktige den 16 september 1996 89, ändring 2004-06-21 70 och ändring 2009-11-16 104 Burlövs kommunföreskriver följande med

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Kap,1. De nyinflyttade

Kap,1. De nyinflyttade Kap,1 De nyinflyttade Det är mitt i sommaren och Clara sitter i fönstret och tittar ut, hon ser dem nyinflyttade bära in flyttkartonger. Mamma hade sagt att dom hade en tjej som är lika gammal som Clara.

Läs mer