STUDENTLIV. i Eslöv. Så ska industrin hitta nya medarbetare Hela landet studerar i Eslöv Stehag barnvänlig. mitt i naturen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDENTLIV. i Eslöv. Så ska industrin hitta nya medarbetare Hela landet studerar i Eslöv Stehag barnvänlig. mitt i naturen"

Transkript

1 i Eslöv ETT MAGASIN FÖR OCH OM DIG SOM BOR I ESLÖVS KOMMUN DECEMBER 2006 Så ska industrin hitta nya medarbetare Hela landet studerar i Eslöv Stehag barnvänlig idyll mitt i naturen STUDENTLIV

2 i Eslöv 2 MÅNGA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER TILL SAMFÖRSTÅND Hösten går mot sitt slut och det har minst sagt varit en annorlunda höst. Det är inte bara klimatet som förändras utan även den politiska kartan. Dock är jag inte lika bekymrad för politiken som för klimatet. Läget i kommunen efter den 17 september är att inget block fått egen majoritet utan att Sverigedemokraterna, som gjorde ett mycket bra valresultat med sina sex mandat, kommer att vara vågmästare. Vänsterblocket som fått flest mandat fortsätter att styra. Situationen med en minoritetsregering är ny för Eslöv, men jag vill påpeka att både riket, regionen och många kommuner haft det så utan att det har inneburit någon katastrof. Jag tror att den uppkomna situationen både kommer att innebära många nya utmaningar och leda till nya samförståndslösningar. Det är ju fortfarande så att alla folkvalda vill kommunens bästa. Målen är ofta klara, men det är vägen dit som vi diskuterar. Den politiska debatten kommer troligen att blomma upp och det är ju inte fel! Leder detta till att fler människor känner sig delaktiga och vill arbeta med den demokratiska processen så har alla vunnit. En kommun som ingen bryr sig om är ju det sista vi önskar oss. Så jag ser fram emot ett debattgladare och aktivare Eslöv! Cecilia Lind, (s) Kommunstyrelsens ordförande Telefon FÖJERS FOTO DONERAR SITT ARKIV TILL KOMMUNEN Nyligen donerade Stig Ekander hela sitt arkiv till Eslövs kommun. Det är ett fantastiskt stycke lokalhistoria, och så småningom hoppas jag att det ska kunna digitaliseras och bli tillgängligt för alla, säger han. Men först väntar ett års arbete med att få samma goda ordning på de äldsta bilderna i samlingen. Det handlar om plåtar från de första 40 åren som min assistent sedan 32 år, Monica Sandell, ska gå igenom. Kommunen entusiastisk Det är sorgligt att Föijers foto, med sina 104 år i Eslöv, lägger ned nu, säger Eslövs kulturchef Eva Hallberg. Men det är underbart att vi kan behålla arkivet i kommunen. Eva Hallberg är också nöjd med att Monica Sandell åtagit sig jobbet med sorteringen. Även om det redan är en fantastisk fin ordning på stora delar av arkivet, så gör hennes kunskaper och rutin det oändligt mycket lättare att ordna samlingen. Arkivet kommer förmodligen att förvaras i Stadshusets arkiv. Men kommunen delar Stig Ekanders tankar på att digitalisera det, och därmed göra det tillgängligt för allmänheten. Det kommer att bli en skatt för alla, säger Eva Hallberg. ESLÖVSMODELLEN VISAR VÄGEN TILL FRAMTIDEN Varje tid har sina lösningar eller som Albert Einstein uttryckte det: Inga problem kan lösas med samma sorts tänkande som skapade dem. i Eslöv I Eslöv pågår därför nu ett arbete där många engagerade människor letar efter nya perspektiv och lösningar. Arbetet kallas Eslövsmodellen. Troed Troedson från Paradigmmäklarna beskriver tankarna bakom modellen så här: 1900-talet var industrins och kunskapens århundrade. I det samhället var livskvalitet en fråga om några få, men livsavgörande, beslut. Vi valde utbildning och därmed yrke för hela livet. Vi valde bostadsort och fritidsintressen och livsstil. Då föreställde vi oss livet som en järnvägsresa. I början väljer man destination och resväg och om vi gjort rätt vägval får vi ett relativt bra liv. Nästa århundrade kommer inte att se ut på det sättet. Det blir allt tydligare att livet i stället består av många, många, små val. Vi väljer inte längre för hela livet utan för allt kortare tid. Då blir livskvalitet inte längre en fråga om att välja rätt utan snarare om att se till att vi har kvar vårt handlingsutrymme. Bilden för livet är inte längre en tågresa utan mer av ett schackspel. Det gäller att alltid se till att ha många möjligheter kvar i nästa drag, säger Troed Troedson. Självklart betyder de här två synsätten olika saker för hur man driver en idrottsförening, politiskt arbete eller friskvårdssatsningar. Det betyder också olika saker för hur man hanterar sitt eget liv och hur man skapar livskvalitet. För att utforska vad det egentligen innebär och för att skapa riktigt och praktiskt arbete ur en väldig massa prat samlades ett hundratal ideella, kommersiella och offentliga ledare till en första diskussion i mitten av oktober. Nu fortsätter arbetet i grupper. Syftet är att skapa förutsättningar för ett ännu bättre liv i Eslöv och att visa resten av Sverige en ny väg framåt. Mer info hittar du på Information från Eslövs kommun Nr 4, december Utgiven vecka 47. Nästa nummer kommer i februari Adress: Eslövs kommun, Eslöv Telefon: växel Chefredaktör: Eva-Lena Nilsson, informationsansvarig Eslövs kommun, Ansvarig utgivare: Eje Ringborn. Projektledning, text, form och produktion: ID kommunikation ab, Skribenter i detta nummer: Barbro Blomberg, Erik J. Rudvall. Foto: Jenny Hargne. Tryck: Skånetryck, Genevad, Upplaga: exemplar. ISSN: Omslagsbilden: Elin Olsson, teknikintresserad tjej med uppfinnardrömmar, informerar högstadieelever om fördelarna med att söka till Teknikcollege. Läs mer på sidan 4-5.

3 i Eslöv 3 PERSONLIGT OMBUD HJÄLP TILL ETT BÄTTRE LIV Får vi presentera Susanne Ekvall som sedan september är personligt ombud i Eslöv. Du hittar inte henne bakom ett skrivbord med besöksstol och namnskylt på dörren utan mest i bilen. Jag åker runt till mina klienter och vi träffas ofta hemma hos dem. Ett personligt ombud är som en spindel i nätet, en person som ska hjälpa psykiskt sjuka och funktionshindrade i kontakter med vård, myndigheter, boende ja i stort sett alla de instanser som man behöver komma i kontakt med för att livet ska kunna fungera så bra som möjligt. Jag arbetar helt på klientens uppdrag och ska se till att han eller hon får den service, vård, rehabilitering och det stöd som han eller hon anser sig vara i behov av. Det är alltid den enskilde som bestämmer om han eller hon vill ha ett personligt ombud, säger Susanne Ekvall. Hennes tjänster är helt kostnadsfria för klienten. Susanne Ekvall är anställd av Föreningen Personligt Ombud i Skåne (PO- Skåne) som i sin tur skrivit ett två-årigt avtal med Eslövs kommun. PO-Skåne är en ideell förening som på uppdrag av kommunerna bedriver sin verksamhet. Professionell medmänniska Jag är högskoleutbildad socialpedagog och har bland annat arbetat med funktionshindrade och missbrukare. Mitt uppdrag är att vara en professionell medmänniska när mina klienter behöver det. Jag ska se till att klienterna får den service, vård och rehabilitering som de har laglig rätt till. Det gäller bland annat att se till att institutioner och myndigheter samverkar på ett så bra sätt som möjligt. Dessutom följer jag upp vad som har hänt, om det har fungerat och om man behöver vidta ytterligare åtgärder. Klienten är min uppdragsgivare och jag gör inget som han eller hon inte vill att jag ska göra. Jag har tystnadsplikt och för inga journaler. Susanne Ekvall hinner med cirka 15 aktiva klienter. Ofta kan det vara komplexa och tunga ärenden som kräver mycket insatser. Största belöningen Mitt mål är att få människor att må bättre. Det är den största belöningen i mitt arbete. Den första tiden i Eslöv har Susanne Ekvall ägnat åt att informera om sin verksamhet hos kommunala nämnder, öppenvården, psykiatriska vården, hos samtliga bovärdar och andra ställen som bör känna till hennes tjänster. PO-Skåne har idag avtal med elva kommuner i Skåne. Inom föreningen får de som arbetar som personliga ombud stöd och handledning. Om du vill komma i kontakt med Susanne Ekvall, ring

4 I i Eslöv 4 SÅ SKA INDUSTRIN Henry Svensson, projektledare för Teknikcollege har ägnat mycket tid till att kontakta företag i Eslövstrakten. Här är det Roland Hansson på Saint-Gobain Sekurit som får besök.

5 i Eslöv 5 HITTA NYA MEDARBETARE Till hösten startar Teknikcollege Mitt i Skåne. Det är en utbildning som vänder sig till både ungdomar och vuxna. Bakgrunden är industrins svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Genom samarbete med det skånska näringslivet skräddarsys utbildningen efter de behov som finns på arbetsmarknaden. Och därmed garanteras också eleverna arbete. I dag startas Teknikcollege i en rad regioner i Sverige, där det lokala näringslivets inriktning påverkar utbildningen. Bakom idén står fackliga organisationer och näringsliv i samverkan inom Industrikommittén. Teknikcollege Mitt i Skåne är ett samverkansprojekt mellan Eslöv, Höör och Hörby. I höstas arrangerade Eslövs kommun ett seminarium om Teknikcollege för intresserade inom utbildning, kommun och näringsliv. Företagen behöver arbetskraft som inte går att få tag på, säger Bertil Åhnberg på fackförbundet IF Metall som är ordförande i den nationella styrgruppen för Teknikcollege. För att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt globalt krävs att vi har kompetent och rätt utbildad personal. Industrins andel av BNP kommer i framtiden att ligga kring 30 procent. Av vår export idag är 90 procent industrirelaterad. Med andra ord måste vi se till att industrin kan växa. Kan man inte locka ungdomar till industrin står Sverige inför ett allvarligt problem. Lägg till att den stora 40-talistgenerationen nu börjar gå i pension. Ny tid nya krav I dag ställs det också helt andra krav på arbetet inom industrin; inte minst krävs både stort teknikkunnande och social kompetens eftersom direkta sälj- och kundkontakter ingår allt mer. Arbetet blir allt mer självständigt och i takt med den ökade datoriseringen krävs andra kunskaper än för kanske år sedan. Jag tror att företagen måste ställa upp mer och bidra till utbildningen för att vi ska kunna överleva, säger Stefan Persson som är produktionschef på Höörs Plåt. Finessen med Teknikcollege är att man kan utnyttja både skolans och industrins utrustning mer, dygnet runt. Industrin kan, förutom att ge eleverna praktikplatser, även utnyttja dem för forsknings- och utvecklingsuppdrag. I skolan eller på företaget. Teknikcollege har en del gemensamt med forna tiders lärlingsutbildningar. Många intresserade Henry Svensson är projektledare för Teknikcollege Mitt i Skåne och har ägnat mycket tid åt att besöka företag. Jag har fått en fantastisk respons. Många företag har redan sagt att de vill medverka aktivt i utbildningen. Ungefär procent av utbildningen är planerad att förläggas ute på företagen. De teknik- och industriprogram som i dag finns på gymnasieskolan i Eslöv ska ingå i Teknikcollege. Se vidare Våren 2006 gick Elin Olsson teknikerprogrammet på Salliusgymnasiet och fick omedelbart jobb på Medical Rubber i Hörby där hon också sommarjobbat tidigare. Jag visste inte vad jag ville gå för linje, men valde teknikerprogrammet för att de har kontakt med företag och att man hade möjlighet att praktisera. När jag var liten drömde jag om att bli uppfinnare. Under hösten har hon också varit engagerad av Teknikcollege för att informera elever på högstadiet om fördelarna med att söka till Teknikcollege. Det behövs fler tjejer på dessa program.

6 i Eslöv 6 HELA LANDET STUDERAR I ESLÖV Det blev en väldig succé! Vi fick dubblera vissa utbildningar. Det säger Tommy Wiberg, rektor för den Kvalificerade Yrkesutbildningen apropå de distansutbildningar som Eslöv står värd för. I dag har KY i Eslöv elever från hela landet. DET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT STUDERA Vi kommer att dubblera utbildningen i Fastighetsteknik. Vi startar dessutom en ny klass redan i januari i Kvalificerad redovisningsekonom. Även vårdutbildningens två olika inriktningar Socialpsykiatri och Kvalificerad vård och omsorg har väckt stort intresse. Där har vi definitivt hittat nya målgrupper för KY. Utbildningen sker på distans, eleverna löser sina uppgifter via en särskild datorplattform som Eslöv hyr från Lunds universitet. Då kan eleverna lösa sina uppgifter när de vill och i sin egen takt. Många väljer att jobba parallellt med studierna. Två gånger per termin kommer eleverna till Eslöv. Den utvärdering som nyligen gjorts ger utbildningen högsta betyg. Vi utvecklar ständigt utbildningen. Just nu arbetar vi på en helt ny utbildning med start hösten Tyvärr kan jag inte avslöja vilken ännu. Men då finns det anledning för tidningen att återkomma. KY har även så kallad salsbunden utbildning i samma ämnen som ges på distans. Dessutom finns utbildning för Produktionstekniker med miljöprofil samt i Elkonstruktion för Europamarknaden. Behöver du komplettera gymnasiebetyget med fler ämnen, har du dålig grundutbildning, är du osäker över universitetsstudier, behöver du lära dig bättre svenska? Komvux kan hjälpa dig med det mesta. Vi utgår alltid från vad eleven behöver och vill ha, säger Ingrid Hägerklint som är rektor för Komvux. Saknar vi en utbildning så försöker vi alltid lösa det genom att köpa in kurser från annat håll. Vissa ämnen har flexibel kursstart, eleverna kan börja i stort sett när de vill. Om de behöver läsa in något kärnämne kan de göra det under handledning av lärare. Förutom engelska, svenska och matte kan man läsa olika kurser i till exempel databashantering, grafisk kommunikation, multimedia, webbdesign, företagsekonomi mm. Det finns heller inget krav på hur många timmar eleverna måste läsa per vecka det går lika bra att läsa en timme i veckan som upp till 30 timmar. Totalt går cirka 700 elever på Komvux på olika utbildningsnivåer. Det är verkligen roligt att vi haft sådan framgång med distansutbildningen, säger Tommy Wiberg.

7 i Eslöv 7 Nu är det snart dags att välja program på gymnasiet. Eslöv har ett rikt utbud av program för alla de elever som kommer från Eslöv, Höör och Hörby. En del elever väljer att åka Eslöv förbi och gå på konkurrerande friskolor i Lund och Malmö. Men den stora majoriteten söker sig till Eslöv. GYMNASIESKOLANS SMÖRGÅSBORD STÅR DUKAT De utbildningar som erbjuds är Grundläggande utbildning SFI svenska för invandrare Särvux Gymnasial utbildning Högskolekurser på distans i Lärcentrums lokaler på Komvux. Vi öppnade för ett drygt år sedan en studieverkstad dit elever kan komma för att få hjälp med att skriva CV och jobbansökningar, studieteknik samt extra stöd och handledning. De som läser på distans kan komma hit för att få hjälp med uppkoppling via webbkameror för att lösa sina hemuppgifter. Ingrid Hägerklint välkomnar också Teknikcollege eftersom det ger även vuxeneleverna möjlighet att läsa enstaka eller fler ämnen inom ramen för Teknikcollege från och med augusti nästa år. Det är en ny resurs och jättebra för oss. Dessutom är det positivt när unga och vuxna studerar tillsammans. Dessutom ligger Uppdragsutbildning och Kvalificerad yrkesutbildning inom Komvux. Salliusgymnasiet och Bergagymnasiet erbjuder tillsammans 14 olika program. Om man jämför med gymnasieskolor i storstäderna har Eslöv en stor fördel. När jag var rektor för Latinskolan i Malmö hade vi elever men bara tre program, här har vi 14 program, säger Viveca Serder, chef Gymnasie- och Vuxenutbildning. Det är stor tillgång för eleverna. Det är lättare att byta program om en elev känner att hon eller han har valt fel. En annan fördel är att det skapas ett mervärde i utbildningen, eftersom många ämnen kan samverka, idéer och kunskap spiller över till de olika programmen. På så sätt tas erfarenhet och kunskap bättre till vara. Egentligen skulle en helt ny gymnasieskola ta emot eleverna till hösten, men den nya regeringen valde att lägga hela Gy 07 i malpåse i avvaktan på en större reformering av skolan. Men en del av de intentioner som fanns i Gy 07 kan vi ändå genomföra. Man kan ta den matematik som eleverna läser på fordonsprogrammet som exempel. Alla ska ha samma mål för kunskaperna i kärnämnena, men vägen dit kan se annorlunda ut. Därför är till exempel matten på fordonsprogrammet relaterad till de ämnen man läser där. Den tidigare aviserade omorganisationen av utbildningen resulterade också i en rad arbetsgrupper med lärare och elever som förberett förändringar. En hel del av det arbetet kan också tas till vara för att skapa en ännu bättre utbildning. En fördel med gymnasieskolan i Eslöv är att ungdomselever och vuxna elever studerar i samma lokaler inom vissa program. Samt att man samarbetar mycket med det lokala näringslivet. Det kommer att bli ännu tydligare i och med att Teknikcollege startar till hösten. Eleverna har ett stort antal program att välja mellan på gymnasieskolorna i Eslöv, säger Viveca Serder.

8 i Eslöv 8 KOPPLA HUNDEN! Får man ha hunden lös i Eslöv? Både ja och nej. Det beror på var man befinner sig i kommunen och vilken årstid det är. Vad man får och inte får finns reglerat i de lokala föreskrifterna. De handlar inte bara om hundar, utan också om en rad andra saker som lastning av varor, schaktning och grävning, containrar, markiser, flaggor och skyltar, träd och växtlighet, affischering, hur och när man får använda högtalarutrustning, fyrverkerier, sprängning och skjutning och så hundarnas koppel och huruvida man ska plocka upp efter sina små älsklingar eller inte. Det är en del som ringer hit och klagar på främst lösspringande hundar. Många är rädda för hundar och det måste man ta hänsyn till, säger Ingela Nyberg, miljö- och hälsochef. Så här står det i Lokala ordningsföreskrifter för Eslövs kommun: 5 Hundar på offentlig plats skall hållas under tillsyn. Hund skall föras kopplad på följande platser: försäljningsplats medan torghandel pågår, lekplats, idrottsplats och begravningsplats, under perioden fr.o.m. 15 mars t.o.m. 15 oktober i park eller plantering. Tikar skall under löptid hållas kopplade, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Utöver ordningsföreskrifter finns det dessutom lagar som rör hundar och katter: Lagen om tillsyn över hundar och katter 1 Ägare eller innehavare av hund eller katt är alltid skyldig att hålla djuret under sådan uppsikt att den inte skrämmer, orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Jaktlagen 6 Under tiden 1 mars till den 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i mark där det finns vilt. * Alla hundar borde vara kopplade! Det tycker cockerspanieln Zaffi 11 år och hennes matte Mona Johansson. Nu senast var det en stackars papillon som blev ihjälbiten av en schäfer. Det var hemskt! Många tycker att deras hund är lydig, men hundar handlar efter instinkt och plötsligt kan något hända. Och så ska man plocka upp efter hunden skriv det, säger matte som troget går ut med sin kelgris från tidiga morgonen till sena natten ** Jag heter Ville, är tre månader och är en pitbullterrier. Enligt matte Emilia Hurtig är jag väldigt snäll och har lärt mig sitta och räcka vacker tass. Folk klappar mig gärna, men när de får veta vad jag är för ras blir de rädda. Matte tycket att jag ska vara kopplad, men på kvällarna får jag springa lös i parken. Man ska plocka upp efter sin hund också. HALLÅ ZAFFI, VILLE OCH KRÖLLE! Vi gick ut på stan för att höra lite vad hundarna själva tycker om dessa regler. Voff** Viff*** Vaff* 16 Fast förorening efter hund skall plockas upp från gångbana, cykelbana, gata, torg, park, lekplats, idrottsplats och plantering samt från särskilt anlagd motionsslinga inom detaljplanelagt område inom Eslövs kommun. Vilka regler som gäller för övrigt hittar du på klicka på Kommunfakta och därefter Lokala föreskrifter. *** Jag har lite brådis för jag ska på trimning. Mitt namn är Krölle och jag är en pudel på ett och ett halvt år. Matte Hanne Pedersen tycker att hundar alltid ska vara kopplade. Annars kan de hända otäcka saker. Om man ska plocka upp efter hunden? Självklart!.

9 i Eslöv 9 Nedan: Där stod han Mick Taylor som tidigare spelat med Rolling Stones, nu med Wentus Blues Band. Varje år reser Malin Ekstrand, Maria Klang och Lena Klang från Stockholm till Eslöv för att jobba i kassan. BLUESFESTSjunde bluesfestivalen lockade i vanlig ordning både inbitna fantaster och nyfikna unga som fick uppleva både storstjärnor och lokal nykomlingar. Musiken är i centrum, men en massa kringaktiviteter lockar också. Nu jobbar arrangörerna hårt inför tioårsjubileet. Bluesblocket från Lund spelade med Troels Jensen Ralph Svensson, Mr Bluesfestival och eldsjäl hinner vara på scen också. Publikens favorit munspelskungen Sugar Blue.

10 i Eslöv 10 TRISS I NYA FÖRVALTNINGSCHEFER Tre nya förvaltningschefer började i Eslöv i höst: Lisa Bäck, Viveca Serder och Eva-Marie Engström. Vi samlade dem för att prata om Eslöv, deras förväntningar på arbetet och första intryck av kommunen. Vilka vackra blommor! utbrister Eva- Marie Engström när trion samlas. Ja, jag fick ett litet växtlandskap som välkomsthälsning, säger Lisa Bäck medan vi slår oss ned runt bordet för en timmes samtal mellan budgetdiskussioner och möten. Alla tre har fullt upp från första stund, någon smekmånad är det inte tal om det är pang på rödbetan med en gång. Men vi har varit på bussutflykt i kommunen precis som alla nyanställda. Det var väldigt roligt och lärorikt, tycker de. Först en kort presentation: Viveca Serder, ansvarig för Gymnasieoch Vuxenutbildning. Kommer närmast från Malmö högskola där hon arbetat på rektorskansliet med kontakter och utvecklingsfrågor. Var innan dess rektor för Latinskolan i Malmö. Eva-Marie Engström ansvarig för Miljö och Samhällsbyggnad. Kommer närmast från Länsstyrelsen i Örebro där hon var avdelningschef på förvaltningsenheten. Lisa Bäck, ansvarig för Barn och Familj, kommer närmast från Lomma kommun där hon ansvarade för den förvaltning som bland annat har hand om utbildning, kultur och fritid. Vad var det som fick er att söka jobbet i Eslöv? Det var dags att pröva något nytt, säger Lisa Bäck, och Viveca Serder instämmer: Jag hade arbetat nästan sju år på Malmö högskola och fyller 60 år nästa gång. Därför kände jag att jag ville göra något nytt och få ett utmanande uppdrag till innan pensionen. I mitt fall var det familjeskäl som gjorde att jag sökte jobb i Skåne, säger Eva-Marie Engström. Därmed lägger vi bort titlarna och fortsätter vårt samtal med Viveca, Lisa och Eva-Marie. Vad var det i själva jobbet som lockade? Jag ville komma närmare verksamheten. Eslövs gymnasier har också ett gott rykte. Det som är stimulerande är att alla delarna finns med i förvaltningen, både ungdomsgymnasiet, vuxenutbildningen, SFI (Svenska för invandrare) och KY (Kvalificerad yrkesutbildning). Det är utvecklande att kunna arbeta med både ungdomar och vuxna samtidigt, säger Viveca. Eslöv befinner sig en expansiv period, en kommun som ligger strategiskt bra i regionen och som har många möjligheter. Det är min förvaltning som ska se till att det byggs ut vatten och avlopp, gator, parker, med andra ord se till att det finns en miljö att bygga på, säger Eva-Marie och fortsätter: För min del hoppas jag att man kan förena expansionen med att även kunna bevara de små idyllerna, den fina miljön som finns i byarna runt Eslöv. Just helheten är något som alla tre poängterar, att det finns möjlighet att ta ett helhetsgrepp på verksamheten. I detta ligger också att kunna samarbeta över förvaltningsgränserna. Jag har hand om förskoleverksamhet, grundskola och individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar upp till 18 år. Det finns spännande möjligheter att samordna de olika stödjande verksamheterna, säger Lisa. Men samtidigt som alla lovordar helheten så väntar utmaningen att ro nya organisationsförändringar i land. En annan utmaning är den stora inflyttningen, inte minst av barnfamiljer, som gör att trycket ökar både på förskolan, skolan och gymnasiet. I andra kommuner sjunker antalet elever i grundskolan eftersom de aktuella kullarna minskar. Samtidigt har man en babyboom. I normala fall kan man föra över resurser från grundskolan till förskolan, men det går inte i Eslöv. Därför måste vi vara kreativa och försöka hitta andra lösningar som utedagis och bussdagis, säger Lisa. Samtliga tre har naturligtvis förväntningar på samarbetet med politikerna, hur de ska kunna omsätta de politiska målen i praktiken. Ska man komma framåt krävs prestigelöshet, att politikerna är sampratade och att alla arbetar för att hitta konstruktiva lösningar som är till gagn för kommuninvånarna, säger Lisa.

11 i Eslöv 11 FÖRENADE KRAFTER I MARIEHOLM Marieholm och dess omgivning har 885 hushåll och minst 20 föreningar. Nu har föreningarna gått ihop för att marknadsföra sig och sina verksamheter ännu bättre. Tre nya förvaltningschefer: från vänster Lisa Bäck, Viveca Serder och Eva- Marie Engström. Vad visste ni om Eslöv innan ni kom hit? När jag satt på kommunhuset och väntade på anställningsintervjun fick jag tag på en broschyr om Eslöv. Den visade, tycker jag, att kommunen vet var den befinner sig på kartan. Visionerna är handfasta och realistiska, säger Viveca. För Viveca är inte Eslövstrakten okänd. Jag är friluftsintresserad och åker ofta till området runt Ringsjön. Mitt stora intresse är att fotografera blommor. Beviset hänger på tjänstrummet i form av fantastiska uppförstorningar av pyttesmå blommor. Jag hade inte en aning om var Eslöv låg när jag skulle på anställningsintervju. Tänkte att det löser sig, det står väl en skylt vid E22. Det gjorde det tack och lov, för i kartboken hade Eslöv hamnat mitt i vecket, säger Lisa. I dag är hon ambassadör för kommunen. Det är ju fascinerande hur många fina ställen det finns i Eslöv. Jag använder tjänstecykeln så ofta jag kan. Ingen av dem bor dock i kommunen. Lisa bor kvar i Lomma, Viveca i Höllviken och Eva-Marie i Malmö. Det finns en tradition i mindre kommuner att man ska bo och verka på samma ställe. Men jag bor bra där jag bor och vill inte flytta, säger Lisa som precis som Viveca pendlar med buss och tåg varje dag. Och så hastar alla tre vidare till nästa möte. Många av föreningarna har redan samverkat i åratal, inte minst om och med den årliga julmarknad som brukar få hela bygden på fötter. Men i våras var vi några föreningar som vill skapa ett närmare samarbete. Vi började med att inventera vilka föreningar som fanns, och jag hoppas att vi har hittat alla. Annars får de höra av sig! Det säger Magdalena Tellenbach Uttman, som är aktiv i Byaföreningen och Röda Korset och en av de tre i föreningarnas gemensamma samordningskommitté. Det är kommittén som har samlat in materialet till den broschyr som nyligen delades ut till alla invånare i närområdet, 28 sidor tjock och fylld med presentationer av alla föreningarna. Några av oss är relativt nyinflyttade och har egna erfarenheter av att det kan ta flera år innan man inser hur mycket som händer inom föreningslivet här, säger Magdalena. Varje dag är det aktiviteter någonstans. Det var inte många skånska kommuners hemsidor som fick godkänt i det test som handikapporganisationen HSO Skåne låtit göra. De flesta hemsidor hade bristande tillgänglighet för personer med funktionshinder. Förutom Skåne har HSO även tittat på hemsidor i Kalmar, Östergötlands och Norrbottens län. Av totalt 72 kommunala hemsidor uppfyller endast två de krav som ställs enligt den internationella så kallade WAI-standarden (WAI = Web Accessibility Iniative). Inom ramen för Kommunförbundet Skåne pågår just nu ett e-24-samarbete där det ingår att Den som behöver fler exemplar av broschyren, eller eventuellt blivit utan, kan hämta den på biblioteket och i flera av affärerna i byn. Skapat nätverk Samordningskommitténs arbete med broschyren har också skapat ett nätverk, både för det vanliga arbetet och för att kunna agera snabbt om det händer någonting speciellt. I somras blev en Marieholmsbo illa misshandlad med ett basebollträ i Lund, och Företagarföreningen ville snabbt organisera en manifestation mot våldet, berättar Magdalena. Tack vare det nya kontaktnätet var det enkelt att nå många med kort varsel. Julmarknad den 10 december Årets julmarknad äger rum söndag den 10 december klockan Många föreningar är engagerade där, säger Magdalena. Vi hoppas att det kommer många, så att vi verkligen får visa upp mångfalden i föreningslivet. ESLÖVS HEMSIDA SKA BLI MER ANVÄNDARVÄNLIG se över de skånska kommunala hemsidorna. Olika arbetsgrupper tittar på olika funktioner som menyer, hur man söker sig fram till information, utseende, tillgänglighet etc Vi gör arbetet gemensamt för att få en slags enhetlig standard, säger Ann Ekvall, informatör i Eslöv. Vissa synpunkter ur undersökningen går att rätta till ganska så enkelt, andra kräver mer omfattande ingrepp. Under 2007 kommer en total översyn av kommunens hemsida att påbörjas, inte bara med tanke på funktionshindrade. För mer information se

12 i Eslöv 12 SHOPPING FÖR NYFIKNA Åk till Eslöv och shoppa! Här hittar du massor av butiker som inte finns någon annanstans med varierat utbud och personlig service. Det låter som en klyscha, men det är sant. Ta vilken stad som helst i Sverige och du hittar garanterat de större affärskedjorna och exakt samma utbud. Men inte i Eslöv. De små butikerna är Eslövs styrka, säger Gunnel Herrström, näringslivsansvarig i kommunen. Nivaldos Under den senaste tiden har en rad nya butiker öppnat. Vi tar en runda på stan och tittar först in hos Nivaldos i gallerian vid stationen som säljer presentartiklar och möbler. Jag hade gått och tänkt i flera år att jag skulle vilja ha en affär, säger Lotta Persson som precis öppnat butiken för dagen. Plötsligt blev drömmen verklighet, då hon blev uppsagd från Domus där hon arbetat i 20 år. Och ungefär samtidigt köptes svägerskan My Wessbergs familjeföretag Swed-Filter upp och även hon började fundera på att göra något annat. Vi var runt och tittade på lokaler. Till slut fastnade vi för denna, mycket för det vackra ljusinsläppet som takfönstret ger, säger Lotta. Dessutom ligger lokalen bra till, mitt emot Kassaservice och med flera legendariska butiker i närheten. Den 26 augusti var det premiär för Nivaldos. Innan dess hade Lotta och My rest runt på olika mässor i Sverige och i Danmark och pratat med massor av leverantörer. Man måste gilla det man säljer. Vi tänker ganska lika, men ibland så får man jämka lite. Om det är svårt att hitta varor? Inte det minsta, det finns snarare för mycket. Vi försöker att inte ta hem för många exemplar av varje sak. Köper man något här ska man kunna vara relativt ensam om den. Svägerskorna har delat upp arbetet mellan sig: Lotta står i butiken och My sköter ekonomin. Men inköpen gör de tillsammans. Samma dag som tidningen kommer på besök ska My och Lotta hålla föredrag på Eslövs nyföretagarcentrum om sitt affärsprojekt. Den andre talaren är Percy Nilsson från Malmö. Två Skinnare Nu byts skånskan ut mot gotländska. På Södergatan 20 hittar vi Två Skinnare som visar sig vara Eva Jansson och Eva Bjersander. Två Evor som träffades på Stenebyskolan i Dals Långed på en skinnhantverksutbildning. Min man fick jobb på Danisco, så vi flyttade från Visby till Eslöv, berättar Eva Bjersander. Tanken på en skinnverksamhet omsattes i praktiken med hjälp av vännen Eva som övertalades att lämna Västmanland för att flytta ned till Skåne. Vi började med ateljé hemma i mitt hus, berättar gotländska Eva. Men i april i år slog de upp dörrarna till den nya butiken efter att ha jobbat febrilt med inredningen. Vi tyckte det var dags att satsa på en butik, säger Eva Jansson. Hittills har vi mest rest runt på olika hantverksmässor som på Kulturen i Lund, Fredriksdal, Sofiero med flera. Det gotländska fårskinnet är grundmaterial. Av det blir det mössor, handledsvärmare, kappor, västar, plädar, väskor med mera. Fotopärmen åker fram och där finns dokumenterade beställningsverk som en mjuk lammboa till ett bröllop och en fantastisk soffa klädd enbart i fårskinn. Vi har kunder både från Eslöv och kunder som vi träffat på olika marknader, säger Eva och Eva. Bakom butiken ligger ateljén och där finns också skinnlagret. Plus boxar med fantastiska skinnbitar som Evorna hittat

13 i Eslöv 13 Välkomna till våra butiker säger från vänster Lotta Persson, Eva Jansson, Eva Bjersander, Ann- Christin Henriksson, Michéle Nilsson och Tove Wennström. på loppis eller hos skinngrossister. De används som roliga detaljer på bland annat väskor. Förutom skinnhantverk tillhandahåller Två Skinnare även läderhantverkstillbehör. Dessutom håller de kurser i skinnhantverk. Just nu är det full rulle i ateljén lagret inför alla julmässor ska sys upp. Annorlunden Present och Interiör Sedan är dags för nästa nyöppnade butik; Annorlunden Present & Interiör. Här står Ann-Christin Henriksson bakom disken tillsammans med en praoelev. Efter att ha jobbat 15 år på dagis, 15 år på natten på sjukhem i Höör när barnen var små, utbildat sig till undersköterska, jobbat på operation på Lunds lasarett och slutligen i hemtjänsten bestämde hon sig för ett friår. Det har alltid funnits en dröm att öppna en egen affär, nu fick jag chansen. Jag har alltid varit intresserad av heminredning och att skapa. Hemma i garderoben hade jag en kasse full med kataloger som jag samlat på mig från olika mässor. Jag var väl förberedd, hade en bild i huvudet om hur affären skulle se ut och vad jag skulle sälja. Det var bara lokalen som fattades. Så en dag var jag ute och promenerade och råkade gå förbi den här lokalen som stod tom. Tog med mig min man och min bror. Det är nu eller aldrig, sa min bror, den här är perfekt för dig. Ta den! Så blev det, katalogerna åkte fram, Ann-Christin ringde till olika leverantörer och den 17 maj förra året var det dags att öppna butiken. Det är ett privilegium att få jobba med det som också är ens hobby. Eftersom jag är ensam är affären stängd på måndagar, för att få tid med att beställa och hämta varor. Ann-Christin har en stadig kundkrets. Prisnivån är sådan att det alltid finns något för alla. Mina kunder ska få inspiration och idéer hos mig. Ann-Christins specialitet är olika ljusarrangemang; ljusfat som hon dekorerar med olika detaljer från naturen. Minito Runt hörnet ligger Minito Wearhouse på Västergatan, en relativt stor klädbutik för både damer och herrar som drivs av de två kompanjonerna Michéle Nilsson och Tove Wennström. Båda har erfarenhet från klädbutiker tidigare. Jag hade inte planerat att starta butik igen just nu, säger Michéle som varit mammaledig ett tag. Men så råkade jag se en annons om en klädaffär i Eslöv som gått i konkurs. Ring och kolla, sa min man. Och så blev den en ny butik. Med kläder för både dam och herr. Men jag behövde en kompanjon eftersom jag vet att man som småbarnsförälder kan behöva vara hemma ibland. Jag hade jobbat ihop med Tove tidigare och dessutom har hon erfarenhet av herrkläder vilket jag inte har. Jag tvekade inte en sekund, säger Tove som har 16 års erfarenhet av klädbranschen. Jag tycker det här arbetet är så roligt. Butiken är dessutom så stor att det krävs anställd personal, i dag två stycken. Kunderna kommer från hela Eslövstrakten, från Höör och Hörby men det finns även kunder som reser speciellt från Lund för att handla hos Minito. De tycker att det är mycket lättare att hitta kläder här. Vi har ett utbud som man inte hittar i storstäderna. Och Tove fyller i: Det är gemytligt och lätt att flanera snabbt genom centrum. Om vi inte har ett klädmärke så hänvisar vi gladeligen till våra kollegor. Vi måste måna om varandra. Om inte alla säljer samma märken blir ju också utbudet större. Vilket alla tjänar på. ONECAFÉ INTERNATIONAL AB ETABLERAR SIG I ESLÖV Nu blev det inte Percy Nilsson som föreläste samtidigt som My Wessberg på Nyföretagarcentrum, eftersom han tvingades lämna återbud i sista stund. Istället kom Håkan Löfholm från OneCafé som under hösten flyttat ut från Ideon Innovation i Lund och till Eslöv. OneCafé är en ny patenterad och världsunik förpackningslösning som gör det möjligt att brygga kaffe direkt i koppen, helt utan maskiner eller annan utrustning. Detta tack vare en mycket unik förpackning som omsluter kaffet och behåller kaffearomerna. Bryggningen är jämförbar med presskaffe. Kaffet är förpackat i en filterpåse, liknande en traditionell tepåse, säger Håkan Löfholm. OneCafé har utvecklat tekniken, produktionsutrustning och tillverkningsmaskin för förpackningen, en produktionsteknik som kommer att licensieras ut till rosterier och cateringföretag världen över enligt samma modell som Tetra Pak. I Eslöv arbetar sex anställda. Se vidare

14 i Eslöv 14 BARNVÄNLIG IDYLL MITT I NATUREN Naturen! utbrister alla på frågan vad som kännetecknar Stehag. Vi har stämt träff på nya busstorget med Intresse- och försköningsföreningen och Vägföreningen för att vandra i byn. Med i gruppen finns både de som varit Stehagsbor i hela sitt liv och nyinflyttade med barn.

15 i Eslöv 15 När Pågatågen började stanna i Stehag i slutet av 1980-talet innebar det ett rejält uppsving för byn. I dag går det knappt att få tag i en tomt eller ett hus som är till salu. Många barnfamiljer söker sig till byn. I Malmö var det omöjligt att få dagisplats, här löste det sig på en eftermiddag, säger Cristian Abrahamsson som är ordförande i Stehags Intresse- och försköningsförening. Tor Billing och Malte Jönsson från Vägföreningen, som har bott hela respektive en stor del av sitt liv i Stehag, har upplevt både uppgångar och svackor. Förr i världen var Stehag självförsörjande, här fanns affärer, konditorier, mjölkaffär och charkuteri. Även om det inte finns lika mycket verksamheter kvar i byn idag, finns livsmedelsbutik, restaurang, frisör, flera hantverkare och en välsorterad byggmaterialfirma. Rönneholms gods dominerade Stehag med omgivningar fram till 1918 då godset upphörde och jorden styckades. I slottsbyggnaderna bedrivs idag två olika behandlingshem för kvinnor med missbruksproblem. En annan verksamhet som tillkommit är Sydvattens anläggning i Stehag som förser en stor del av västra Skåne med färskvatten. Nära till allt När vi pratar stannar ett Pågatåg och massor av passagerare stiger av. Med bara några minuter till Eslöv, lite längre till Lund, är det lätt att pendla från Stehag. Känner man för det kan man lätt åka till Köpenhamn, säger Mona Björk som bott i Stehag sedan början av 1970-talet. Busstorget är alldeles nytt och det byggs mycket kring stationen. Perrongen ska sänkas för att passa de nya tågen och järnvägsundergången har fått en handikappvänlig trottoar för att nämna några exempel Det är många parter inblandade i bygget, säger Nina Hult. Vi i Intresseoch Försköningsföreningen och Vägföreningen ordnade i början av projektet möten på biblioteket i Stehag där vi sammanförde personer från kommunen, Skånetrafiken, Vägverket och Banverket och hjälpte på så sätt till med att få en helhetssyn i projektet. Närmast är det buskar och växter som ska planteras vid det nya stationsområdet. Med den fina naturen som signum för byn är det viktigt att den nya växtligheten smälter bra in. Malte Jönsson har bott större delen av sitt liv i Stehag och njuter av naturen året runt. Väckte liv i föreningen Alla som bor i Stehag har naturen in på knutarna. Härifrån kan man ge sig rakt ut i skogen, säger Hans Månsson som också är född i Stehag och vars fru arbetar på biblioteket. Biblioteket, som finns i samma byggnad som skolan, har en central plats i byn. Vägföreningen startade för drygt fyrtio år sedan medan Intresse- och försköningsföreningen har funnits sedan ett par år tillbaka och har varit väldigt aktiv. Starten blev när Karin Månsson kallade till allmänt möte på biblioteket. Längre bak i tiden när byn blomstrade fanns det också en försköningsförening så byn är på rätt väg nu. Försköningsföreningen kan behövas i en by som expanderar. I dag har byn cirka invånare och ett helt nytt villaområde med 35 tomter blev nyligen klart öster om järnvägen. Fler utbyggnadsplaner finns också i andra delar av byn, där man bland annat vill satsa på hästgårdar. För hästarna är många i kommunen. Namnet häst finns faktiskt i byns namn: forndanska stoth hästflock och hage inhägnad enligt Nationalencyklopedin. Idrott och kyrka för ungdomar För barnen är det också väl försörjt i byn med dagis, bland annat ett dagis som hålls i frisksportklubben FK Tors regi samt låg- och mellanstadieskola. Ungdomarna får ta sig till Eslöv för högstadiet och gymnasieskolan. På fritiden finns bland annat. tillgång till frisksportklubb och idrottsförening. Kyrkan har också en omfattande ungdomsverksamhet. Men det är klart för de ungdomar som inte idrottar eller är intresserade av kyrkans verksamheter finns inte så stort utbud. Men det bästa är som sagt naturen. Det finns många stigar och elljusspår för den som vill promenera eller jogga. Och så är det så stilla och fridfullt. Utom då tågen dundrar förbi på stambanan.

16 Baksidan: Stig Ekander ESLÖVS MESTE FOTOGRAF I 54 år har Stig Ekander på Föjers foto porträtterat Eslövsbor. Han har sparat nästan alla negativ från firmans drygt 100 år på marknaden och kan plocka fram önskad bild ur detta jättearkiv på några minuter. Och om han hade varit ung igen skulle han ha valt samma jobb igen. Ja, det är ju så roligt att fotografera. Föjers foto startades 1902, och 1952 började en mycket ung Stig Ekander som assistent till dåvarande ägaren Sven Rogle köpte Stig både rörelsen och den fastighet den finns i och han har bott i lägenheten som ligger vägg i vägg med ateljén sedan dess. I dag är firman en institution i Eslöv. Att Stig Ekander är vice ordförande i Eslöfs museiförening känns på något vis ganska självklart, när vi traskar omkring i den minutiösa ordningen bland bilderna på vinden i hans kombinerade ateljé och bostad vid Stora torg. Inte minst när vi, så där lite händelsevis, snubblar över en 2 x 1 meter stor förstoring av en familj från början av 1900-talet. Titta, säger Stig, där är Frank Heller och hans pappa prästen! Frank Heller hette egentligen Gunnar Serner och föddes 1886 i Bosarp där fadern var kyrkoherde. År 1912 anklagades Frank Heller för växelförfalskning och lämnade landet för gott. Senare blev han en av Sveriges mest lästa underhållningsförfattare och översatt till de flesta europeiska språk. Tio ton negativ på vinden Bilden är ett typexempel på vad som finns i arkiven: har de bott i Eslöv är chansen stor att de finns på bild hos Föjers foto. På vinden finns nämligen negativen från de i runda tal fotograferingar som gjorts under 104 år. Samlingen är tung på mer än ett sätt. Bortsett från den respektingivande vikten på drygt ton är den organiserad så att Stig Ekander med hjälp av bara ett namn eller ett fotograferingsdatum snabbt och enkelt kan plocka fram negativen. Stig Ekander har också kvar samtliga gamla kameror som gjort tjänst i ateljén stora vidunder byggda i trä och med negativformat upp till häpnadsväckande 40 x 50 centimeter. Han har också egen maskinell utrustning för färgkopiering i format upp till 70 x 100 och för svartvitt i format upp till vad som helst, som det verkar. Föredrar svartvitt Och han gillar verkligen det svartvita fotot. Det är dock en passion som blivit allt svårare att utöva de senaste åren, eftersom det knappt går att köpa fotopapper för svartvitt längre. Stig framhärdar dock med sitt svartvita intresse så länge det går och talar länge och gärna om de unika konstnärliga fördelar som svartvitt har framför färg. Och när det gäller den digitala tekniken kan han låta som en riktig bakåtsträvare. Ja, jag köpte en digital Hasselbladskamera för att hänga med, brummar han, men den ligger bara på en pall och samlar damm! När man fotograferar med analog kamera och traditionell film är det själva fotograferingsögonblicket som gäller, förklarar han. Det kräver en närvaro och skärpning hos fotografen som passar mig. Digitalfotograferna kan ta hundratals bilder och sedan sitta och välja framför datorn. Händerna fulla 54 år på samma jobb är anmärkningsvärt och tyder på att han har trivts. Ja, det kan du tro, skrockar han nöjt. Jag hade gärna gjort om det om jag hade varit ung igen. För det har alltid varit så roligt att fotografera. Jag har kunder som kommer igen i flera generationer! Man undrar möjligen hur det ska gå när han lägger ned firman vid årsskiftet; men risken för sysslolöshet verkar inte särskilt överhängande: Nej, jag har många intressen! Dels lär det väl bli lite fortsatt fotografering och kopiering, mer för nöjes skull, dels tycker jag mycket om att resa i världen. Och så äger jag alltså fastigheten där ateljén finns, och där finns lite att pyssla med. Se även artikel på sidan 2

i Eslöv God Jul & Gott Nytt År! Hur funkar Eslöv som ekokommun? Starka känslor efter branden Vårt offentliga rum ska utvecklas

i Eslöv God Jul & Gott Nytt År! Hur funkar Eslöv som ekokommun? Starka känslor efter branden Vårt offentliga rum ska utvecklas i Eslöv Nummer 3 December 2008 En tidning om Eslöv från Eslövs kommun Hur funkar Eslöv som ekokommun? Starka känslor efter branden Vårt offentliga rum ska utvecklas Vad vill fåglarna ha att äta i vinter?

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun

i Eslöv felixprofessor Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun i Eslöv Ett magasin för och om dig som bor i Eslövs kommun november 2007 Bostäder på flygfältet Nytt guldlag i Eslöv Hög trivselfaktor i Löberöd felixprofessor i Eslöv SISTA NUMRET MEN SNART TAR VI NYA

Läs mer

Vi får människor att växa

Vi får människor att växa En utbildningsbilaga från Stiftelsen Hantverk & Utbildning Vi får människor att växa Frank i Billion Dollar Babies: Det är lite rock n roll över Entreprenörskolan Bli hantverkslärling: Välj bland 68 olika

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14

valde drömmen före karriären Mats och Nina Ljung startade eget på Gotland sid 22 Nytt chefsjobb istället för pension sid 14 U en tidning om ledarskap från fackförbundet Vision lönestatistik. Kvinnorna kommer ikapp sid 5 U nr 5 november 2011 U Lösnummerpris 60 kr Så håller du dig frisk i vinter sid 28 porträttet. Nytt chefsjobb

Läs mer

Demokratitorg våren 2015

Demokratitorg våren 2015 Demokratitorg våren 2015 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2015 1 Inledning Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som praoar eller praktiserar Innehållsförteckning 1 03. 04. 07. Din möjlighet Fyra elever, fyra upplevelser Vad vill du göra? 2 08. 08. 11. 12. 13. 16. Inför din

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16

Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 INOM VÅRD & OMSORG Åsa redo för nya utmaningar sidan 16 okt 2012 brukarnas inflytande allt mer i fokus s8 9 drottning silvias systrar tar plats i malmö s7 lärlingsplats med studier ny väg till arbete s14

Läs mer

Företagsklimat. det är enkelt att vara företagare i mariestad. 2015 En tidning från. 3 nya. solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad

Företagsklimat. det är enkelt att vara företagare i mariestad. 2015 En tidning från. 3 nya. solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad Företagsklimat 2015 En tidning från Svenskt Näringsliv viktigt med tydlig målbild Strängnäs och Kävlinge berättar om sina framgångsrecept solna Entreprenörskommunen vinner för åttonde året i rad 3 nya

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tanum. Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006. TEMA: Skola. BILAGA: Novell i tanumsmiljö. av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS!

Tanum. Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006. TEMA: Skola. BILAGA: Novell i tanumsmiljö. av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS! Tanum Information från Tanums kommun Nummer 22 Juni 2006 TEMA: Skola BILAGA: Novell i tanumsmiljö av Camilla Läckberg SEGER TILL VARJE PRIS! Mat i Tanum Tanums kommun har sedan en tid tillbaka samarbete

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006. Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer.

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006. Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer. Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006 Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer Framsidan 3/2006 Ledare Vinna eller försvinna? I snitt har 28 filialbibliotek

Läs mer

6 studenter hösten 1997

6 studenter hösten 1997 6 studenter hösten 1997 deras liv, upplevelser av studierna och förhoppningar inför framtiden av Karin Agélii Studenterna i Sverige StudS Arbetsrapport nr 4 Högskoleverket 1998 StudS (Studenterna i Sverige)

Läs mer

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning

Guldsitsen. om tillitsfulla relationer. Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning Guldsitsen om tillitsfulla relationer Socialtjänstförvaltningen och Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 1 Innehåll: Guldsitsen en väg till tillitsfulla relationer med barnens föräldrar 4 Ett effektivt sätt

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE ÅRSREDOVISNING 2011 HSB SKÅNE INNEHÅLL VD ANN IREBO HAR ORDET _ BRA AFFÄRER OCH GLADA SKRATT; SÅ VAR VÅRT 2011 JANUARI _ THERESE GÖR SKILLNAD; PRECIS SOM HSB SKÅNE FEBRUARI _ HSB SKÅNES EXPERTER GER FÖRENINGEN

Läs mer

MER ÄN TAK ÖVER HUVUDET SEPTEMBER 2009

MER ÄN TAK ÖVER HUVUDET SEPTEMBER 2009 MER ÄN TAK ÖVER HUVUDET SEPTEMBER 2009 Råslättsdagen lördag 5 september Råslätt - ett populärt område för 55-plussare Hans Ludvigsson på scenen kl 15.00 Artister som gästar Råslättsdagen Hungry Heart Band

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

1/2006. Samarbete på gång/3. 27-hem en väg tillbaka till livet/8. Att läka en institution: Fallet Älvgården/17. En kompis att hålla i handen/20

1/2006. Samarbete på gång/3. 27-hem en väg tillbaka till livet/8. Att läka en institution: Fallet Älvgården/17. En kompis att hålla i handen/20 1/2006 Samarbete på gång/3 27-hem en väg tillbaka till livet/8 Att läka en institution: Fallet Älvgården/17 En kompis att hålla i handen/20 SiStone är en tidskrift från Statens institutionsstyrelse Adress

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer