IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr

2 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 PENSIONÄRSFÖRENINGEN IDUN DANDERYD Innehåll i nr 1. Februari 2013 Styrelsen har ordet 4 Årsmöte i SPF IDUN 2013, dagordning (förslag) 6 Verksamhetsberättelse Information från KPR 11 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 14 Vad har hänt sedan sist? 15 Kulturkrockar & politiska kriser 15 Fritiof Nilsson Piraten 18 Kommande program 18 Anslagstavlan, ABF våren Information hörselskador 23 Tra ik 27 Friskvårdsaktiviteter 28 Styrelse 29 Funktionsansvariga 30 Kommuninfo 32 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Gunnar Helsing Februari är den verkliga vintermånaden även om man kan notera att dagsljuset blir längre och längre för var vecka. Snön får skare och det går int att åka skidor. Längs åkerrenen löper rävens spår. Där spåren djupnar har han stannat för att lyssna till sorkarnas och de andra råttdjurens rasslande under snötäcket. Det frostfria utrymmet mellan snötäckets undersida och marken är ett int gömställe för många småkryp under vintern. Här och var ser man att fruktträdens stammar har kalkats vita. Den tidiga vårsolen är stark. Stammarna värms upp och träden fylls alltför tidigt med sav. När nattfrosten förvandlar saven till is utvidgas saven och kan spränga barken. Den vita, kalkade färgen kastar ljuset tillbaka så värmepåverkan blir mindre. Fågelborden får gäster. Talgoxe, blåmes, grön ink och koltrast är några av besökarna. Berg inkar och sidensvansar kan man få syn på med lite tur. Har man börjat ge fåglarna mat måste man fortsätta med det en bra bit in på våren. Våra lygande vänner skaffar sig lätt vanor. Skridskoåkning är från början samma sport som skidåkning. Man anpassade helt enkelt åkverktygen efter underlaget. Skida, skrida, skrinna är gemensamma ord för att glida. De äldsta skridskorna kallades isläggar och var gjorda av lårben från häst, älg eller nötkreatur. Man stakade sig fram på de planslipade benen med hjälp av ispikar. Snorre Sturlasson och Olaus Magnus talar om tävlingar i skridskoåkning med isläggar. I Sverige tillverkades järnskridskor i Uppsala på 1850-talet. Den 24 februari är det Matteusmässodag och namnsdagen är Mattias. Då ansåg man förr var halva vintern gången. Maskarna får liv. Alla djur som ligger i dvala vänder sig om för att fortsätta sin sömn. Tjälen fräts lika mycket underifrån som från ovan. 4

5 Hos oss i Idun bjuder vi på en Dan Andersson-dag den 7 februari. Jannika Häggström sjunger hans visor och berättar om Dan Andersson. Anmälan sker senast den 4 februari. Den 21 februari har vi årsmöte. För säkerhets skull har vi förlagt det till den rymliga Församlingsgården på Bragevägen i Djursholm. Vi bjuder på kaffe och semla och anmälan ska ske senast den 18 februari. Hjärtligt välkommen till alla våra möten. Inte minst till dem i februari. Brevduva sökes! Vill du hjälpa Idun med utdelning av medlemsbladet fyra gånger per år? Vi saknar brevduva till distrikt 4 i Danderyd. Cirka 28 brevinkast. August Wahlströms väg, Axel Johnsons väg. Gärna någon Idunmedlem som bor i området och som har kännedom om portkoderna. Kontakta Solweig Johansson på tfn eller e-post Hjälp till att underlätta för brevduvorna. Tacksam om du även märker din brevlåda med husnumret, det kan vara svårt att hitta rätt ibland. 5

6 ÅRSMÖTE I SPF IDUN Torsdagen den 21 februari 2013 kl Djursholms församlingsgård (Änglagaraget) Dagordning (Förslag) 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet 3. Fråga om mötet kallats i behörig ordning 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två justerare, tillika rösträknare 6. Verksamhetsberättelse för år Resultat- och balansräkning 8. Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fråga om arvode för styrelsen 11. Budget för år Fastställande av årsavgift för år Val av styrelse Valda fram till årsmötet 2014: Tord Céwe, Ulla Julander, Ann-Charlotte Sillén och Tom Thyblad. Valda fram till årsmötet 2013: Margareta Almquist, Marie-Louise Björkman, Elisabeth Falck, Karl-Johan Fyrö, Gunnar Helsing och Monica Wikman. 14. Val av ordförande i föreningen 15. Val av två revisorer och suppleanter 16. Utseende av ombud och suppleanter till SPF-distriktets årsstämma 17. Val av valberedning 18. Information om vårens aktiviteter fasta månadsträffar utan särskilt program 19. Motioner 20. Övriga frågor 21. Årsmötet avslutas 6

7 Dagordning och verksamhetsberättelse till årsmötet inns i detta medlemsblad. Tag därför med det till årsmötet. Övriga handlingar kommer att innas vid årsmötet och även på vår hemsida, men kan i förväg erhållas av den som önskar. Vänligen kontakta Marie-Louise Björkman på tfn eller I anslutning till årsmötet serveras traditionsenligt kaffe med semla. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Styrelsens sammansättning, se sid 29. Funktionärer IDUN:s funktionärer åter inns på sid. 30. Revisorer Sven Ydell, Börje Johansson, revisorssuppleant Rolf Skogsborg. Sammansättning av Valberedning, Redaktions- och Programgrupp, se sid. 31. Representanter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) har varit Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman och Jan Halldin samt under tiden Birgith Ljung. Beträffande representanter i Förtroenderåden hänvisas till på årsmötet utlagda förteckningar. Medlemmar Medlemsantalet var vid årets ingång 997 och vid årets slut 990, alltså en minskning med 7 efter nytillskott, avlidna, ut lyttade och utträdda. Föreningens verksamhet under 2012 Följande arrangemang har under året genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 9 jan Kyrkoherde Staffan Hellgren - nya Församlingshuset. 2 feb Hörselpedagog Inger Tillberg m. l. - information om hörsel- 7

8 skador, Kevinge Värdshus. 20 feb SPF Idun:s årsmöte. 8 mars Sten Niklasson, Den stora smällen en skapelseberättelse, Kevinge Värdshus. 26 mars Besök Stockholms Auktionsverk. 18 apr Besök Judiska muséet, släkten Josephson. 23 maj Skärgårdsresa Ängsö nationalpark. 17 sept Besök Hagströmerbiblioteket, Gamla Haga Tingshus, Solna. 8 okt Marie-Louise Zeisig, Tranströmer i våra hjärtan, Kevinge Värdshus. 15 nov Roland Ekström, Kulturkrockar och politiska kriser, Kevinge Värdshus. Dessutom 27 sept och 25 okt Träff hos Idun, medlemmar inbjöds utan särskilt program, Kevinge Värdshus. Styrelsearbetet Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden under Programgruppen Under året har gruppen sammanträtt tre gånger, dessutom ett stort antal mejl- och telefonkontakter. Kommunala pensionärsrådet & Förtroenderåden Under året har KPR sammanträtt fyra gånger samt en gång med arbetsutskottet. Närmare information från dessa sammanträden åter inns i medlemsbladets utgåvor. Förtroenderåden fungerar på samtliga boenden i kommunen. Under året har ansvaret att verka som kontaktperson för dessa överförts till Jan Halldin (medlem i styrelsen). Friskvård ute och inne De olika aktiviteterna, boule, golf och bridge ger stimulans, god social samvaro och är mycket uppskattade. Boule: Banorna bakom Kevinge pensionärsboende har utnyttjats litigt 8

9 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Föreningen Psykisk Hälsa som driver den med bidrag från Arvsfonden. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

10 tisdagar, torsdagar och söndagar av Iduns medlemmar under ledning av Elisabet Orve. Golf: Ingegerd Linton har varit ansvarig för verksamheten under Årets Idungolf spelades på Djursholms GK och 14 entusiastiska medlemmar ställde upp. Vann gjorde Oddvar Tranback. Ingegerd ser fram emot fortsatt och utökat deltagande under Bridge: Alla spel har bedrivits på Kevinge pensionärsboende på torsdagar kl under ledning av Åsa Orrgård och på fredagar kl under ledning av Ranveig Bergström. Åsa och Ranveig välkomnar självfallet ler deltagare under Slutord Under det gångna verksamhetsåret har vi bevakat pensionärspolitik, sjukvårds- och pensionsfrågor. I detta sammanhang har vi tillsammans med PRO Danderyd uppvaktat landstingsrådet Stig Nyman och uttalat våra farhågor mot Landstingets planer att lytta Geriatriken från Danderyds Sjukhus till Sollentuna. En skrivelse i detta ärende har även ingetts till kommunfullmäktige i Danderyd. Den 6 november deltog vi i Seniordagen i Mörby Centrum. Vi har även haft samråd med andra SPF-föreningar i norra Storstockholm (Framtidsgruppen). Representanter för styrelsen har dessutom deltagit i av distriktet anordnade ordförandekonferenser samt ett antal möten med Polisen i Danderyd, där bland annat diskuterats hur vi bäst skall förebygga brott mot äldre. Styrelsen framför sitt varma tack till Danderyds kommun, Polisen och alla medlemmar som på ett eller annat sätt hjälp oss i vårt föreningsarbete. Ett särskilt tack också till våra brevduvor, som under året varit oss behjälpliga med distribution av vårt medlemsblad. Danderyd i januari 2013 Tom Thyblad, Gunnar Helsing, Marie-Louise Björkman, Jan Halldin, 10

11 Monica Wikman, Margareta Almquist, Tord Céwe, Ann-Charlotte Sillén, Karl-Johan Fyrö, Ulla Julander, Elisabeth Falck. INFORMATION FRÅN KPR Tom Thyblad Sammanträde 12 nov Rapport från förtroenderådet Förtroenderådet ick anordna mötet på Storkalmar själv eftersom den nya verksamhetschefen inte var bekant med förtroenderådets rutiner. I september hade förtroenderådet möte på Odinslund. För personalen pågår utbildning om åldrandet och demens. En ny läkare inns på Odinslund som är mycket uppskattad. Även Klingsta hade förtroenderåd i september. Birgitta Björling är ny verksamhetschef. Vid mötena på de särskilda boendena framkom att det att de nya verksamhetscheferna inte har fått information om att minnesanteckningarna från förtroenderådets möten ska skickas till KPR. Information om Kevingeprojektet Vahid Samei är nytillsatt aktivitetssamordnare på Kevinge. I Vahids uppdrag ingår att samordna lokalerna så att de används på bästa sätt. Vid bokning av lokaler skall han kontaktas. Vahid informerade om att under hösten har aktiviteter kommit i gång på Kevinge, t ex sittgymnastik på måndagar och torsdagar, bingo eller frågesport på tisdagar. Även målarkurser och musikunderhållning planeras framöver. Isabella Jernbeck påpekade att syftet med aktiviteterna på Kevinge är att bryta isoleringen för de äldre. Aktiviteterna riktar sig till alla äldre boende i kommunen. Vahids telefonnummer

12 Information om värdegrundsarbetet och Representant till FoU-senioriums seniorråd. Margareta Funemyr, konsult FOU-seniorium En ny bestämmelse i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 januari I 5 kap. 4 inns en ny bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Syftet är att tydliggöra de etiska värden och normer som ska vara grunden för arbetet. Varje kommun kan arbeta fram egna lokala s k värdighetsgarantier. Margareta Funemyr informerade om ett samverkansprojekt mellan FoU Seniorium och kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker. Planen är att förslag på värdighetsgarantier ska vara framtagna i maj Seniorium är en regional forsknings-och utvecklingsenhet i nordöstra Stockholm med syfte att främja forskning och utveckling inom vård och omsorg om äldre. Seniorium omfattar kommunerna Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Styrgruppen består av socialchefer och handläggare från landstinget. Det ska även innas ett seniorråd med representanter i form av en ordinarie och en suppleant. Förslag inns på att träffas ett par gånger per termin. Från Danderyd nominerades Marianne Ramström (ersättare) och Jan Halldin (ordinarie). Information om klagomålsarbetet Lotten Rudberg Flismark, kvalitetsutvecklare, informerade om Klagomålshanteringen på socialkontoret. Anmälan om ett klagomål kan göras på hemsidan. Varje klagomål registreras och skickas till berörd verksamhet. Verksamheten har en bestämd tid på sig att besvara klagomålet. Svaret granskas av Lotten. Ca 100 klagomål har inkommit i år vilket är en ökning. Information från socialkontoret Uppföljning på individnivå på de särskilda boendena har påbörjats. På Mörbylunds gruppboende är uppföljningarna klara. 12

13 Bo på första parkett. Brf. Downtown är ett toppmodernt och nytänkande hus precis vid det nya torget och mittemot nya Täby Centrum. Med utmanande arkitektur, modern inredning och citypuls utanför dörren är det ett boende utöver det vanliga. I huset finns 1 5 rok med öppna ytor, hög grundstandard och alla bekvämligheter du kan tänka dig. Alla lägenheter har minst en balkong, de flesta två. Välkommen hem! Planerad inflyttning För mer info: eller kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Känner du till vad som skiljer Riksbyggen från andra i vår värld? Svaret hittar du i vårt långsiktiga engagemang. Ta bostäder till exempel. När konkurrenterna säljer och lämnar över sina lägenheter, ser vi försäljningen bara som början av vårt viktigaste engagemang den dagliga skötseln och utvecklingen av fastigheten. Sedan är vi med på resan under många år, vilket gör att vi tar ett annat ansvar redan från början. Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

14 Resultatet i öppna jämförelser har sjunkit för Danderyds del. Framförallt på de särskilda boendena har ett sämre resultat uppvisats. Övriga frågor * Mörbylunds gruppboende har fått besked om att verksamheten planeras att lytta Marianne Ramström undrade om det är beslutat vad lokalerna på Mörbylund ska användas till efter lytten. Vad lokalerna ska användas till efter lytten är inte bestämt. * Isabella Jernbeck informerade om att Olle Reichenberg ska bli ordförande i produktionsstyrelsen. RAPPORT FRÅN NÄTVERKET FÖR FÖREBYG GANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Just nu (i skrivande stund november 2012) har det varit en lugn period, inga brott mot äldre eller funktionshindrade har anmälts under november månad. * Två manliga bedragare som låtsades vara barnbarn och ringde och bad om pengar blev den 24/10 dömda till fängelse i 3 år och 10 månader. De har sammanlagt lurat till sig 1,7 miljoner kronor. * En manlig bedragare som kommit in hos äldre under förevändning att han behöver låna en hink har dömts till fängelse i 2 år och 6 månader. * Den kvinnliga tjuv som distraherat äldre personer vid bankomater och tagit ut pengar från deras konto är fortfarande efterlyst. Under september och oktober var hon åter aktiv i Stockholmsområdet, hon åker runt i hela landet. * En kvinna som utger sig för att komma från el-bolaget E-On har tillsammans med en kumpan tagit sig in hos folk. Fyra anmälningar inns i länet. Länskriminalen har hand om ärendet. 14

15 * De icktjuvar som stal från en kvinna i en rulltrappa i Mörby Centrum har visat sig vara ett gäng om minst fyra. En av dem inns på bild vid den uttagsautomat där han tog ut pengar från kvinnans konto. Han är nu efterlyst och om han åter inns kan han bli åtalad för bedrägeri. * Ficktjuvar inns i Mörby Centrum varje dag. För några veckor sedan var de även aktiva i tunnelbanan. Många icktjuvar grips via godsspaning. Det är viktigt att uppmana människor att hålla koll på väskor och plånböcker! Man bör även vara mycket försiktig med sin kod till kontokorten, tjuvar iakttar när man slår in koden i butikerna och följer sedan efter och tar plånboken. De kan då snabbt ta ut mycket pengar från kontot i närmsta automat. Behöver du kontakt med polisen men är osäker på om det är öppet i Mörby Centrum kan du alltid åka till Täby, där det är öppet dygnet runt. Du kan också ringa på tel och begära att få tala med polisen i Danderyd. Närpolisen i Danderyd blir tyvärr ofta kallad att arbeta med andra uppdrag än som närpoliser i Danderyd, t ex att köra radiobil i polismästardistriktet. Det innebär att man tyvärr inte kan göra lika mycket förebyggande arbete här. Sedan tre månader följs brottsoffren upp genom att man anger dem som drabbats och ser om de behöver stöd av brottsofferjouren eller annat. VAD HAR HÄNT SEDAN SIST? Italien utanför de vanliga turiststråken - Kulturkrockar och politiska kriser Ulla Julander Torsdagen den 15 november berättade Roland Ekström om livet i den lilla staden Rieto i de Apenninska bergen cirka 8 mil öster om Rom. Konstnären och hans italienska hustru Guiliana bor i Italien sedan 32 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 år tillbaka i den vackra Sabinadalen. Härifrån ordnar de konferenser, familjehögtider, gourmetresor, matlagningkurser, bergsvandringar och kulturresor för stora och små grupper. Tema, reseperiod och antal programdagar får man själv välja. Roland är dessutom sångare och underhåller med italienska visor och Evert Taube. De har 15 års erfarenhet av att skräddarsy program på begäran och nöjda svenskar har deltagit i dessa resor under åren. Mer info på deras hemsida: www. rolandekstrom.com, e-post: Fritiof Nilsson Piraten Margareta Almquist En januarieftermiddag för ett par veckor sedan samlades ett 30-tal IDUN-medlemmar på Kevinge Äldreboende för att lyssna till medlemmen Lennart Pernstam som vuxit upp i Färs härad i Skåne, varifrån också Fritiof Nilsson Piraten härstammade. Lennarts favoritförfattare har kommit att bli Piraten och denna eftermiddag berättade Lennart om hans liv och citerade ur ett lertal av Piratens alster. Flera av IDUN:s medlemmar är också aktiva i Fritiof Nilsson Piraten-sällskapet, som bildades i Lund 1982 och bara i Stockholm har 600 medlemmar. Det blev en mycket glad och trevlig eftermiddag i Piratens anda. KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! 18

19 Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Dan Andersson Dan Andersson var författare med en minst sagt brokig bakgrund. Han studerade ett år på Brunnsviks folkhögskola men försörjde sig som trädgårds- och skogsarbetare och gårdfarihandlare. Hans prosa är i dag mindre känd men de lesta av oss har säkert gnolat med i hans visor, till exempel Jungman Jansson och Helgdagskväll i Timmerkojan. Torsdag 7 februari har SPF Idun har bjudit in Jannika Häggström, en vissångerska med rötter i Helsingfors. Hon kommer att bjuda oss på Dan Andersson - förebild och medvandrare. Visor, berättelser och anekdoter med allsångshäfte att sjunga med i om man vill. Vi kan säkert räkna med att få höra både kända och okända visor. Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast måndag 4 februari till Jan Halldin på tfn eller SPF Idun:s årsmöte Torsdag 21 februari kl hålls Idun:s årsmöte i Djursholms Församlingsgård (Änglagaraget) Bragevägen 32, Djursholm. Handlingar till årsmötet medföljer detta nummer av Medlemsbladet eller delas ut vid mötet. Ingen kostnad. Som vanligt serveras kaffe och semla. Dessutom kommer pianisten Anna Strååt att spela för oss. Anmälan senast måndag 18 februari till Elisabeth Falck på tfn Ludvig Rasmusson Ludvig Rasmusson är en känd pro il i Kultursverige. Han studerade bland annat konsthistoria vid Stockholms Universitet och var en tid 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 gallerist med förkärlek för popkonsten. Han blev sedan frilansande journalist och kritiker inom jazz och rock. Lägg därtill författare med ett 20-tal böcker i vitt skilda ämnen. Arbetet som kåsör med en underfundig humor har lett till epitetet Sveriges roligaste journalist promoverades han till hedersdoktor vid Stockholms Universitet. Torsdag 7 mars kommer Ludvig Rasmusson till Idun och Kevinge Värdshus kl där han ger oss Intryck från Kina, särskilt Shanghai. Anmälan senast 4 mars till Ann-Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Bengt Jangfeldt Bengt Jangfeldt är docent i slaviska språk vid Stockholms universitet och författare. Han har skrivit lera böcker om rysk litteratur. Redan 1998 utkom hans bok Svenska vägar till Sankt Petersburg. För den tilldelades han Augustpriset för årets svenska fackbok tilldelades han samma pris för biogra in över Axel Munthe utkom han med biogra in över Raoul Wallenberg. Om denna bok kommer han att berätta för oss måndag 18 mars kl i Kevinge Värdhus. Anmälan senast 13 mars till Karl Johan Fyrö på tfn eller e-post: Helsingforsresa till Svenska Teatern och Kristina från Duvemåla Idun inleder nu ett samarbete med Tallink Silja Line med avfärd från Värtahamnen onsdag 10 april kl Föreställningen börjar kl torsdag 11 april och pågår till Det inns god tid att promenera till båten som avgår kl ( insk tid!). Hemkomst fredagen 12 april kl Pris: 1700 kr per person. I detta ingår resa t o r med del i dubbelhytt, två frukostar, 2 middagar och teaterbiljetten. Biljetterna är mycket attraktiva. Trots att vi förbeställde dem i början av november kunde vi 21

22 inte få ler än18 biljetter. Dessa biljetter är nu preliminärbokade, men Svenska Teatern vill veta redan den 20 februari om vi skall utnyttja dem. Med andra ord: bestäm dig snabbt om du skall ha en chans. Anmälan senast onsdag 20 februari till Ann-Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Konstmuséet Artipelag Huset är storleksmässigt i nivå med de största av Sveriges statliga muséer och utställningsinstitutioner. Arkitekten Johan Nyrén har skapat en naturnära byggnad klädd i tjärade furuplankor och varsamt placerad bland klippor och tallar med utsikt över Baggens järden. Byggnaden är en sevärdhet i sig. Några dagar innan vårt besök öppnas en utställning kallad Hello Nature av den amerikanske konstnären William Wegman. Han är bl a känd för sina Weimaranerhundar, som deltar i barnprogrammet Sesam Street. Direkt efter ankomst till muséet får vi en visning av utställningen och även en orientering om huset. En buffélunch i Café Bådan ingår i priset. Om väder och tiden tillåter kommer vi att göra ett besök i naturreservatet Storängsudd. Tid: onsdag 29 maj. Buss avgår från Danderydsgården, från Kevinge pensionärboende och från Mörbyleden/Ica Myran. Beräknad hemkomst kl Pris:350 kr. Betalas vid bussen. Anmälan senast 24 maj till Tord och Lillemor Céwe på tfn eller e-post: ANSLAGSTAVLAN Föreläsningar i ABF-huset våren Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF. 6 februari kl Är aktivt åldrande smart åldrande? 22

23 Föreläsare: docent Martin Lövdén. 21 mars kl Åldrande och äldreomsorg vilka är dagens och morgondagens utmaningar? Föreläsare: professor Mats Thorslund. 16 maj kl Äldre och livslust. Föreläsare: universitetslektor, leg psykolog Barbro Lenner Axelsson. Träffpunkt Kulturhuset Konst och mingel många intressanta programpunkter. På grund av utrymmesskäl i vårt medlemsblad se istället vår hemsida: Café Opera 15 april kl Pris: 100 kr inkluderar inträde och ett glas vin. INFORMATION HÖRSELSKADOR Anita Strihagen Många har hörselproblem, inte alla gör något åt dem. Att nå fram med råd och tips till dem som har problem med hörseln har vist sig vara svårt. En del hankar sig fram trots sina problem, en del till och med förnekar sina problem och en del drar sig för att umgås med andra och blir isolerade. Inom Idun har vi många varianter av hörselproblem och i befolkningen som helhet är ca 10 % drabbade. Min egen dåliga hörsel är en drivkraft och jag har lärt mig mycket genom att ta del av det stora utbudet av information. Det mesta står till allas förfogande, gratis eller ibland mot en blygsam kostnad. Sen utnyttjar jag den tekniska utrustning som kan underlätta min vardag. Har du själv problem, börja läsa på, är du anhörig puffa på! 23

24 Kvalitativ Hemtjänst sedan 1999 Hemtjänstkompaniet finns idag etablerat i Danderyd, Täby och Sollentuna. Vi vill med denna annons tacka våra kunder för förtroendet att få ansvara för er hemtjänst. Vi är stolta att kunna förmedla tjänster från våra mycket engagerade medarbetare. Över 80% har undersköterskeutbildning och i många fall även andra specialkompetenser som kommer våra kunder till del. Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss. Danderyd: Camilla Eva Dahlby Dahlin Täby: Carina Fageryd Sollentuna: Jessica Forsell

25 HRF, Hörselskadades Riksförening HRF:s huvuduppgift är att kämpa för allt som rör hörsel i samhället, påverka politiker, bilda opinion, lägga fram nya fakta och undersökningar, bevaka tillgänglighet. Vidare ger HRF råd och stöd via informationstjänsten Hörsellinjen, och och utverkar rabatter och ger juridiska råd. Korta videoguider inns på Deras rikstidning, AURIS, åtta nr/år är fylld med nyttigheter och reportage. Medlemskap kostar 250 kr/år och hemsidan är Lokalföreningarna ordnar trivsamma träffar och har egna tidningar och utskick. Textning via text-tv TV-programmen sätter ofta hörseln på svåra prov. Att höja ljudet hjälper inte alla, men att utnyttja extra text även till svenska program är en utmärkt lösning. Alla TV-kanaler har verkligen skärpt sig och det lönar sig att leta med järrkontrollen för att få fram texten. SVT1 sidan199, SVT2 s.299, Kunskapskanalen s.794 och TV4 s.890. Inom en snar framtid drar SVT igång ett försök med att texta de regionala nyheterna. SVT-slingan s beskriver vilka teaterföreställningar på Dramaten och Stadsteatern som är textade på skärm. Tolkning Beroende på hörselskadans karaktär kan Tolkcentralen vid Stockholms läns landsting tillhandahålla vardagstolkning till hörselskadade. Skrivtolkning på skärm, teckenspråk mm erbjuds vid fritidsaktiviteter, sjukvårdsbesök, arbetsplatsbesök, föräldramöten, begravningar, dop, bröllop. Du beställer tolk via telefon , e-post: Läs mer på SMS Telefonsamtal kan vara ett bekymmer för hörselskadade. Det inns tele- 25

26 foner som är speciellt anpassade för personer med hörselproblem. Men nästan alla har nuförtiden mobiltelefoner och därför också tillgång till att skriva och läsa meddelanden via SMS. Fingerfärdigheten blir snabbt allt bättre. Hörsel och mediciner Medicinering är ett vardagsbestyr för många pensionärer. Förutom önskad effekt kan biverkningar uppstå och även hörselorganet kan drabbas på olika sätt. Kunskapen om detta är fortfarande ofullständig. En grupp antibiotika, aminoglycosider, kan störa balans och hörsel, cellgifter, t.ex. cisplatin, kan ge tinnitus och hörselproblem och ett stort intag av acetylsalicylsyra (Magnecyl, Treo) ger ökad tinnitus. Kolla alltid med din läkare och läs alla bipacksedlar. Heminstruktör I Danderyd har vi sedan länge fått hjälp av kommunens heminstruktör, Liselott Andersson, tel och e-post danderyd.se. Hon tränar, informerar och stödjer personer med nedsatt hörsel. Liselott gör även hembesök, och vi kan glädjas åt att kunna få hjälp med många praktiska problem. Alla boende i Stockholm skall nu få tillgång till heminstruktör. Datorn, nätet och e-post Allt ler av oss pensionärer använder sig av hemdatorns möjligheter. Via enkla sökord kan man få svar på det mesta om hörsel. Alla hörsel irmor har egna hemsidor. Sjukvården ställer upp med bl. a. Vårdguiden. FASS berättar om mediciner. Skriver man t.ex. Hörselvård Stockholm kommer massor av tips på länkar. E-post är ett utmärkt och snabbt sätt att kommunicera med sin omgivning utan att hörfel uppstår. Att komma igång med datorn kan man bl. a. få hjälp med hos SeniorNet Danderyd. 26

27 Böcker om hörsel, exempel Boken Hörseln. Det första sinnet beskriver hur vi hör, vad som orsakar hörselnedsättning och hur tekniken kan hjälpa oss att höra bättre. Den ingår i en populärvetenskaplig serie och är skriven av docent Konrad S Konradsson och utges av Karolinska Institutet University Press, pris ca 200 kr. eller Även om vi inte hör så bra, kan vi kanske se att läsa och alltid lära. TRAFIK Gertrud Lönegren Beslut om nya hastighetsgränser Enligt sammanträdesprotokoll har Tekniska nämnden beslutat att godkänna Hastighetsplan för Danderyds kommun Såväl i protokollet som i Tjänsteutlåtande framgår att allmänhetens synpunkter föranleder inga förändringar, vilket redovisas i bilaga 1. Tjänsteutlåtandet underskrivet av teknisk direktör samt anläggningschef. Jag har på begäran fått ta del av samtliga handlingar: Sändlistor, samtliga remissvar med tillägg av kortfattade kommentarer. Av tillskrivna myndigheter inns ett mer detaljerat svar från Tra ikverket som tar upp problem som berör miljön, framförallt buller. Länsstyrelsen har valt att inte lämna synpunkter med motiveringen att de är överprövande myndighet vid beslut om lokala tra ikföreskrifter. Yttrande från SPF IDUN Efter noggrann genomgång av Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 framgår att en hastighetssänkning från 50 km till 40 km skall genomföras. Undantaget en bråkdel av vägnätet som får höjning till 60 km. Höjningen kommer att skapa mer buller men de fåtal fastigheter som påverkas av bullernivåerna från vägarna består huvudsakligen av verksamhetslokaler. 27

28 Mörbyleden, Vendevägen (korsningen Vendevägen/Mörbyleden) ligger i direkt anslutning till Mörbyskogen kommunens mest tättbebyggda område Mörbygårdsvägen och E 18 ligger i direkt anslutning till lerfamiljsbostäder Edsbergsvägen (södra sidan) villor samt lerfamiljsbostäder Rinkeby. Av SPF IDUN:s yttrande framgår klart att påståendet om verksamhetslokaler är felaktigt och att en hastighetsökning inte bör genomföras. Begäran om överprövning kommer att göras. FRISKVÅRDSAKTIVITETER Boule - Kontakta Elisabet Orve på tfn Fler medlemmar är välkomna till våra ina banor! Bridge Torsdagar (övningsspel eller tidigare grundkurs) i Kevinge pensionärsboende kl , kontakta Åsa Orrgård på tfn Fredagar i Kevinge pensionärsboende kl , kontakta Ranveig Bergström på tfn Golf Kontakta Ingegerd Linton på tfn , e-post: Tänk på att ni kan träna trots snö och is. Golfpunkten vid Åkersbergaavfarten är utmärkt för träning inför sommaren. (klicka på seniorträning). På Golfcenter Danderyd, Enebybergsvägen kan ni också träna, öppet året runt. IDUN-tävlingen spelas i år liksom förra året på Djursholms niohålsbana i september. Mer information kommer i nästa nummer av medlemsbladet i april

29 SPF IDUN:S STYRELSE Ordförande Tom Thyblad Vice ordförande Gunnar Helsing Sekreterare Marie-Louise Björkman Vice sekreterare Jan Halldin Ekonomiansvarig Monica Wikman Medlemssekreterare Margareta Almquist Programansvarig Tord Céwe Vice programansvarig Ann-Charlotte Sillén Klubbmästare Elisabeth Falck Vice klubbmästare Marie-Louise Björkman Margareta Almquist Webbansvarig Karl-Johan Fyrö Kansliansvarig Ulla Julander Adj. medlemsansvarig Vera Håkansson

30 FUNKTIONSANSVARIGA Redaktör & annonsansvarig Christina Thyblad Programansvarig Tord Céwe Brevdistribution Solweig Johansson Boule Elisabet Orve Bridge Ranveig Bergström Åsa Orrgård Golf Ingegerd Linton KPR-ledamöter Tom Thyblad ord Marie-Louise Björkman ord Jan Halldin suppl Kontaktperson för förtroenderåden Jan Halldin Hörselombud Anita Strihagen Per-Axel Werner Tra ikombud Gertrud Lönegren Rättsombud Tom Thyblad

31 Webbansvarig Karl-Johan Fyrö Revisorer Ordinarie Börje Johansson , Sven Ydell Suppleant Rolf Skogsborg Brevombud (ombud för postnr med närområde) Ulla Julander Danderyd Ann-Charlotte Sillén Danderyd Vivi Stackegård Enebyberg Monica Thunegard Danderyd Axel Andersson Klubbvägen, Danderyd Margareta Almquist Djursholm Marina Lembke Djursholm Monica Wikman Stocksund Inga-Britta Wickman Kevinge pensionärsboende Valberedning Lillemor Céwe (sammankallande) Annabella Wrangel Gunnar Andrén Redaktionsgrupp Tom Thyblad, Gunnar Helsing, Marie-Louise Björkman & Karl-Johan Fyrö. Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Margareta Almquist, Ann Hamilton, Maud Reuterwall, Ann-Charlotte Sillén och Per-Olof Håkansson telefon , e-post: 31

32 KOMMUNINFO Anhörigstöd - stöd till dig som stödjer Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet som vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte klarar sig på egen hand. Du som stödjer kan vara make, maka, förälder, barn, vän, kollega eller granne till den som behöver stödet. Varför anhörigstöd? Två tredjedelar av all vård och omsorg ges i hemmet av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande och som ofta sker i det tysta. Många som be inner sig mitt i livet har fullt upp med att pussla ihop familjelivet med barn, karriär, friskvård och den egna hälsan. Om det utöver detta tillkommer ett ansvar att hjälpa en närstående som drabbats av skada eller sjukdom kan man plötsligt be inna sig i en tuff situation som är omöjlig att förbereda sig inför. Man påverkas mycket, mår dåligt, inkomsten kanske blir sämre och många gånger förändras det sociala nätverket. Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv. De medborgare som vårdar eller stödjer en närstående ska få stöd av kommunen. Aktiviteter Anhörigstödet ordnar en rad aktiviteter, till exempel nätverk och samtalsgrupper. Så gör du för att få anhörigstöd Varje 1:a torsdag i månaden är du välkommen till vårt café i Information Danderyd, plan 4, Mörby centrum där du kan träffa anhörigkonsulent och frivilliga inom anhörigstödet över en kopp kaffe. Du kan även ringa eller maila en anhörigkonsulent. Ansvarig anhörigkonsulent för äldre och LSS är Sol-Britt Österlund. Tfn , 32

33 mail Ansvarig anhörigkonsultent för övriga är Catherine Berglund. Telefon , mail catherine. Det går också bra att maila till: danderyd.se. Kontakt med andra anhöriga Genom anhörigstödet kan du få kontakt med andra som är i liknande situation. Du kan också få tips på sociala aktiviteter för att bryta ensamhet och förebygga ohälsa. Via webbtjänsten Gapet kan anhörigstödet komma till dig när du själv har tid och behöver det som allra mest. Du får login till Gapet via din anhörigkonsulent. Du kan också maila till eller anmäla ditt intresse via En anhörigkonsulent då tar kontakt med dig och ger dig loginuppgifterna. Anhörigvårdarkort Anhörigvårdarkort är ett kort vars syfte är att vara en trygghet för den anhörige/närstående och för den som är beroende av hjälp. Om anhörigvårdaren råkar ut för en akut sjukdom eller olycka, ger kortet information om vilka personer som bör kontaktas. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information. Uppsökande verksamhet bland äldre Från kommunen ges information om äldreomsorg till äldre personer som fyller 80 år under året. Syftet med verksamheten är att öka kunskaperna, dels om vilket stöd som kommunen kan erbjuda, dels att skapa trygghet i hemmet. Ett annat syfte är att förbättra livssituationen för anhörigvårdare. Med bättre kunskap om olika stödinsatser skapas förutsättningar för att den dagliga livssituationen blir bättre både för den som vårdar och den som blir vårdad. Verksamheten erbjuder information om vilka råd och stödinsatser som du kan ansöka om. Du kan få informationen vid hembesök, via telefon, brev eller mail. 33

34 ÄR DU TRÖTT PÅ ATT LAGA MAT? Lugn, det fixar vi! Kom till Djursholms Delikatesser, vi har alltid ett tiotal färdiglagade rätter. Till helgerna lagar vi en trerättersmeny som varieras med årstiderna. Vi sätter en ära i att arbeta med de bästa råvarorna och lagar allt själva från grunden. Du hittar oss i den gamla mjölkbutiken på Stockholmsvägen 119 i Djursholm. Välkommen in! Hans Röing med personal Öppet tisdag-fredag , lördag Tel SPF IDUN Kansli Edsviksvägen 1 A Danderyd Telefonsvarare E-post Hemsida Medlemsavgift 225 kr/år 2013 PlusGiro På vår hemsida inns all aktuell information som av tids- eller utrymmesskäl inte kunnat tas med i detta medlemsblad. Planerade utgivningsdatum 2013 är 25 april, 5 september och 21 november. 34

35

36 Din fastighetsmäklare i Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2012 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel 08-755 56 60 mobelbutiken@englesson.com,

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2012 Oförväntade och lyckosamma upptäckter Nu finns det en ny affär i Danderyd för dig med intresse för inredning, hem och trädgård. Med en personlig

Läs mer

Skeppsposten 2015:4 Programblad

Skeppsposten 2015:4 Programblad Lidingöskeppet Skeppsposten 2015:4 Programblad Engagemang Omtanke Värdighet Clementia hemtjänst Det privata alternativet i Lidingö sedan 2006 Clementia AB är det lilla hemtjänstföretaget i Lidingö som

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Jan Sanfridsson, tekniska kontoret 14.00 15.00 Anita Forslöv sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.00 Beslutande Birgith Ljung, ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF Idun, 14.00-14.30

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012

Brf Svalan 32-38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 Brf Svalan 32-38 38 STÄMMOHANDLINGAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DEN 14 JUNI 2012 1 Brf Svalan 32-38 Kallelse till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Lidingö SK Hansbolls lokal Svalvägen 32, ingång på baksidan

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 NÄTVERK FÖR ANHÖRIGA Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2015 taby.se/anhorigstod NÄTVERK HÖSTEN FÖR ANHÖRIGA 2015 Mötesplatser för anhöriga Täby kommun ordnar mötesplatser där du som anhörig får

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Anhörigstödet finns för både ung och äldre

Anhörigstödet finns för både ung och äldre Anhörigstöd Höstprogram 2016 Att hjälpa en anhörig i vardagen ger mycket, men kräver också mycket. Du som hjälper kanske själv behöver stöd ibland för att må bra och kunna fortsätta ge kraft, inspiration

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN

ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN ANHÖRIGSTÖD I HAGFORS KOMMUN HAGFORS KOMMUN STÖD TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i sin vardag. Din omsorg om en närstående kan betyda mycket

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig

Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Anhörigstöd för dig som stödjer och vårdar en anhörig Foto Jesper Molin Jag vet inte vad jag skulle ha tagit mig till utan anhörigstödet. Kvinna, 65 + som vårdar sin make Som anhörig har man ofta inte

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade

STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade STADGAR för VIKING Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade (VIKING RFHLT) 2008 2016-05-17 1 Föreningens namn Föreningens namn är VIKING - Riksföreningen för Hjärt-Lungtransplanterade och är ansluten

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Cristine Dahlbom Nygren enhetschef Lotten Rudberg Flismark, kvalitetsutvecklare Margareta Funemyr, MAS Anita Forslöv sekreterare. Marion Glassing PRO

Cristine Dahlbom Nygren enhetschef Lotten Rudberg Flismark, kvalitetsutvecklare Margareta Funemyr, MAS Anita Forslöv sekreterare. Marion Glassing PRO Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tranholmen, kl 14.00 16.10 Beslutande Cecilia Sylten (m) ordförande Birgith Ljung SPF Idun vice ordförande Anna-Lena Corell (m) Kristina Rönn PRO Sven Dahlgren SPF

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2014

Programblad Vår - Sommar 2014 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober - december 2016

Anhörigstöd Program oktober - december 2016 Anhörigstöd Program oktober - december 2016 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle

PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer. Söder Gävle PRO slår larm om ökad fattigdom bland pensionärer Söder Gävle Omvårdnad Gävle Föreningen NIX-Telefon Omvårdnad Gävle har ansvar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Anhörigstöd Program april - juni 2017

Anhörigstöd Program april - juni 2017 Anhörigstöd Program april - juni 2017 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Bärby Hage egnahemsförening

Bärby Hage egnahemsförening Bärby Hage egnahemsförening Årsmötesprotokoll 2009-03-31 1 Årsmötet öppnas Ordförande Anders Lindblad hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Årsmötets behöriga utlysande Det konstateras, att

Läs mer

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Medlemsbladet 2016 februari - augusti kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Ordföranden har ordet Se i medlemsbladet, det finns säkert något

Läs mer

Fritidsverksamhet för äldre (FFÄ) - Samrådsmöte den 31 maj 2012

Fritidsverksamhet för äldre (FFÄ) - Samrådsmöte den 31 maj 2012 Fritidsverksamhet för äldre (FFÄ) - Samrådsmöte den 31 maj 2012 Närvarande: Desirée Björk kontaktpolitiker Alina Ericsson kontaktpolitiker Börje Bystedt representant för pensionärer på Stockbygården Margit

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 STADGAR Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 1 2 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Hjärt- och Lungsjukas förening i och den är en lokalförening inom Hjärt-

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Wagner-Sällskapet i Göteborg. Årsmötesprotokoll 2011

Wagner-Sällskapet i Göteborg. Årsmötesprotokoll 2011 Wagner-Sällskapet i Göteborg Årsmötesprotokoll 2011 Tidpunkt: 2011-03-14 kl 17.30 Plats: Norska Sjömanskyrkan, Göteborg Närvarande: 34 medlemmar och 9 gäster 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av sällskapets

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare

Margareta Heimer socialdirektör Cristine Dahlbom Nygren, enhetschef Hans Adeby, Färdtjänsten Anita Forslöv, sekreterare Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Långängen 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Cecilia Sylten (m) ordförande Anna-Lena Corell (m) Ingar Beckman Hirschfeldt (s) Birgit Ljung SPF,

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss!

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss! SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 3/2007 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Årsmöte! I detta SVEFOinfo finner du kallelsen till stämman som hålls söndag den 25 november kl 11.00 i

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer