IDUN. Pensionärsförening Danderyd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IDUN. Pensionärsförening Danderyd"

Transkript

1 IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr

2 Vi gör kostnadsfria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår butik på Danderydsvägen 69, Djursholm, Tel se Öppet: Mån - fre 11-18, Lör 11-16

3 PENSIONÄRSFÖRENINGEN IDUN DANDERYD Innehåll i nr 1. Februari 2013 Styrelsen har ordet 4 Årsmöte i SPF IDUN 2013, dagordning (förslag) 6 Verksamhetsberättelse Information från KPR 11 Nätverket för förebyggande av brott mot äldre 14 Vad har hänt sedan sist? 15 Kulturkrockar & politiska kriser 15 Fritiof Nilsson Piraten 18 Kommande program 18 Anslagstavlan, ABF våren Information hörselskador 23 Tra ik 27 Friskvårdsaktiviteter 28 Styrelse 29 Funktionsansvariga 30 Kommuninfo 32 Redaktör: Christina Thyblad. Ansvarig utgivare: Tom Thyblad Gra isk form: Erika Hornberger. Omslag: Carl-Gustav Cajander Tryck: Stockholms Läns Gra iska, Danderyd 3

4 STYRELSEN HAR ORDET Gunnar Helsing Februari är den verkliga vintermånaden även om man kan notera att dagsljuset blir längre och längre för var vecka. Snön får skare och det går int att åka skidor. Längs åkerrenen löper rävens spår. Där spåren djupnar har han stannat för att lyssna till sorkarnas och de andra råttdjurens rasslande under snötäcket. Det frostfria utrymmet mellan snötäckets undersida och marken är ett int gömställe för många småkryp under vintern. Här och var ser man att fruktträdens stammar har kalkats vita. Den tidiga vårsolen är stark. Stammarna värms upp och träden fylls alltför tidigt med sav. När nattfrosten förvandlar saven till is utvidgas saven och kan spränga barken. Den vita, kalkade färgen kastar ljuset tillbaka så värmepåverkan blir mindre. Fågelborden får gäster. Talgoxe, blåmes, grön ink och koltrast är några av besökarna. Berg inkar och sidensvansar kan man få syn på med lite tur. Har man börjat ge fåglarna mat måste man fortsätta med det en bra bit in på våren. Våra lygande vänner skaffar sig lätt vanor. Skridskoåkning är från början samma sport som skidåkning. Man anpassade helt enkelt åkverktygen efter underlaget. Skida, skrida, skrinna är gemensamma ord för att glida. De äldsta skridskorna kallades isläggar och var gjorda av lårben från häst, älg eller nötkreatur. Man stakade sig fram på de planslipade benen med hjälp av ispikar. Snorre Sturlasson och Olaus Magnus talar om tävlingar i skridskoåkning med isläggar. I Sverige tillverkades järnskridskor i Uppsala på 1850-talet. Den 24 februari är det Matteusmässodag och namnsdagen är Mattias. Då ansåg man förr var halva vintern gången. Maskarna får liv. Alla djur som ligger i dvala vänder sig om för att fortsätta sin sömn. Tjälen fräts lika mycket underifrån som från ovan. 4

5 Hos oss i Idun bjuder vi på en Dan Andersson-dag den 7 februari. Jannika Häggström sjunger hans visor och berättar om Dan Andersson. Anmälan sker senast den 4 februari. Den 21 februari har vi årsmöte. För säkerhets skull har vi förlagt det till den rymliga Församlingsgården på Bragevägen i Djursholm. Vi bjuder på kaffe och semla och anmälan ska ske senast den 18 februari. Hjärtligt välkommen till alla våra möten. Inte minst till dem i februari. Brevduva sökes! Vill du hjälpa Idun med utdelning av medlemsbladet fyra gånger per år? Vi saknar brevduva till distrikt 4 i Danderyd. Cirka 28 brevinkast. August Wahlströms väg, Axel Johnsons väg. Gärna någon Idunmedlem som bor i området och som har kännedom om portkoderna. Kontakta Solweig Johansson på tfn eller e-post Hjälp till att underlätta för brevduvorna. Tacksam om du även märker din brevlåda med husnumret, det kan vara svårt att hitta rätt ibland. 5

6 ÅRSMÖTE I SPF IDUN Torsdagen den 21 februari 2013 kl Djursholms församlingsgård (Änglagaraget) Dagordning (Förslag) 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet 3. Fråga om mötet kallats i behörig ordning 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två justerare, tillika rösträknare 6. Verksamhetsberättelse för år Resultat- och balansräkning 8. Revisionsberättelse 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fråga om arvode för styrelsen 11. Budget för år Fastställande av årsavgift för år Val av styrelse Valda fram till årsmötet 2014: Tord Céwe, Ulla Julander, Ann-Charlotte Sillén och Tom Thyblad. Valda fram till årsmötet 2013: Margareta Almquist, Marie-Louise Björkman, Elisabeth Falck, Karl-Johan Fyrö, Gunnar Helsing och Monica Wikman. 14. Val av ordförande i föreningen 15. Val av två revisorer och suppleanter 16. Utseende av ombud och suppleanter till SPF-distriktets årsstämma 17. Val av valberedning 18. Information om vårens aktiviteter fasta månadsträffar utan särskilt program 19. Motioner 20. Övriga frågor 21. Årsmötet avslutas 6

7 Dagordning och verksamhetsberättelse till årsmötet inns i detta medlemsblad. Tag därför med det till årsmötet. Övriga handlingar kommer att innas vid årsmötet och även på vår hemsida, men kan i förväg erhållas av den som önskar. Vänligen kontakta Marie-Louise Björkman på tfn eller I anslutning till årsmötet serveras traditionsenligt kaffe med semla. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelse Styrelsens sammansättning, se sid 29. Funktionärer IDUN:s funktionärer åter inns på sid. 30. Revisorer Sven Ydell, Börje Johansson, revisorssuppleant Rolf Skogsborg. Sammansättning av Valberedning, Redaktions- och Programgrupp, se sid. 31. Representanter i Kommunala pensionärsrådet (KPR) har varit Tom Thyblad, Marie-Louise Björkman och Jan Halldin samt under tiden Birgith Ljung. Beträffande representanter i Förtroenderåden hänvisas till på årsmötet utlagda förteckningar. Medlemmar Medlemsantalet var vid årets ingång 997 och vid årets slut 990, alltså en minskning med 7 efter nytillskott, avlidna, ut lyttade och utträdda. Föreningens verksamhet under 2012 Följande arrangemang har under året genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 9 jan Kyrkoherde Staffan Hellgren - nya Församlingshuset. 2 feb Hörselpedagog Inger Tillberg m. l. - information om hörsel- 7

8 skador, Kevinge Värdshus. 20 feb SPF Idun:s årsmöte. 8 mars Sten Niklasson, Den stora smällen en skapelseberättelse, Kevinge Värdshus. 26 mars Besök Stockholms Auktionsverk. 18 apr Besök Judiska muséet, släkten Josephson. 23 maj Skärgårdsresa Ängsö nationalpark. 17 sept Besök Hagströmerbiblioteket, Gamla Haga Tingshus, Solna. 8 okt Marie-Louise Zeisig, Tranströmer i våra hjärtan, Kevinge Värdshus. 15 nov Roland Ekström, Kulturkrockar och politiska kriser, Kevinge Värdshus. Dessutom 27 sept och 25 okt Träff hos Idun, medlemmar inbjöds utan särskilt program, Kevinge Värdshus. Styrelsearbetet Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden under Programgruppen Under året har gruppen sammanträtt tre gånger, dessutom ett stort antal mejl- och telefonkontakter. Kommunala pensionärsrådet & Förtroenderåden Under året har KPR sammanträtt fyra gånger samt en gång med arbetsutskottet. Närmare information från dessa sammanträden åter inns i medlemsbladets utgåvor. Förtroenderåden fungerar på samtliga boenden i kommunen. Under året har ansvaret att verka som kontaktperson för dessa överförts till Jan Halldin (medlem i styrelsen). Friskvård ute och inne De olika aktiviteterna, boule, golf och bridge ger stimulans, god social samvaro och är mycket uppskattade. Boule: Banorna bakom Kevinge pensionärsboende har utnyttjats litigt 8

9 Vår stödtelefon riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem. Äldretelefonen är öppen kl alla vardagar. För äldretelefonen svarar Föreningen Psykisk Hälsa som driver den med bidrag från Arvsfonden. Telefonen vänder sig i första hand till äldre som mår psykiskt dåligt. Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa. Djursholms Begravningsbyrå H A L L S É N I U S BEGRAVNINGAR FAMILJEJURIDIK Omtanke, kvalité och familjetradition sedan 1884 Personlig hjälp och rådgivning i samband med dödsfall. Vänd Er med förtroende till oss i alla frågor som gäller begravning, testamente och bouppteckning. Vi gör även hembesök. Tel Medlemmar i SPF har 10% rabatt på begravningsbyråns arvode

10 tisdagar, torsdagar och söndagar av Iduns medlemmar under ledning av Elisabet Orve. Golf: Ingegerd Linton har varit ansvarig för verksamheten under Årets Idungolf spelades på Djursholms GK och 14 entusiastiska medlemmar ställde upp. Vann gjorde Oddvar Tranback. Ingegerd ser fram emot fortsatt och utökat deltagande under Bridge: Alla spel har bedrivits på Kevinge pensionärsboende på torsdagar kl under ledning av Åsa Orrgård och på fredagar kl under ledning av Ranveig Bergström. Åsa och Ranveig välkomnar självfallet ler deltagare under Slutord Under det gångna verksamhetsåret har vi bevakat pensionärspolitik, sjukvårds- och pensionsfrågor. I detta sammanhang har vi tillsammans med PRO Danderyd uppvaktat landstingsrådet Stig Nyman och uttalat våra farhågor mot Landstingets planer att lytta Geriatriken från Danderyds Sjukhus till Sollentuna. En skrivelse i detta ärende har även ingetts till kommunfullmäktige i Danderyd. Den 6 november deltog vi i Seniordagen i Mörby Centrum. Vi har även haft samråd med andra SPF-föreningar i norra Storstockholm (Framtidsgruppen). Representanter för styrelsen har dessutom deltagit i av distriktet anordnade ordförandekonferenser samt ett antal möten med Polisen i Danderyd, där bland annat diskuterats hur vi bäst skall förebygga brott mot äldre. Styrelsen framför sitt varma tack till Danderyds kommun, Polisen och alla medlemmar som på ett eller annat sätt hjälp oss i vårt föreningsarbete. Ett särskilt tack också till våra brevduvor, som under året varit oss behjälpliga med distribution av vårt medlemsblad. Danderyd i januari 2013 Tom Thyblad, Gunnar Helsing, Marie-Louise Björkman, Jan Halldin, 10

11 Monica Wikman, Margareta Almquist, Tord Céwe, Ann-Charlotte Sillén, Karl-Johan Fyrö, Ulla Julander, Elisabeth Falck. INFORMATION FRÅN KPR Tom Thyblad Sammanträde 12 nov Rapport från förtroenderådet Förtroenderådet ick anordna mötet på Storkalmar själv eftersom den nya verksamhetschefen inte var bekant med förtroenderådets rutiner. I september hade förtroenderådet möte på Odinslund. För personalen pågår utbildning om åldrandet och demens. En ny läkare inns på Odinslund som är mycket uppskattad. Även Klingsta hade förtroenderåd i september. Birgitta Björling är ny verksamhetschef. Vid mötena på de särskilda boendena framkom att det att de nya verksamhetscheferna inte har fått information om att minnesanteckningarna från förtroenderådets möten ska skickas till KPR. Information om Kevingeprojektet Vahid Samei är nytillsatt aktivitetssamordnare på Kevinge. I Vahids uppdrag ingår att samordna lokalerna så att de används på bästa sätt. Vid bokning av lokaler skall han kontaktas. Vahid informerade om att under hösten har aktiviteter kommit i gång på Kevinge, t ex sittgymnastik på måndagar och torsdagar, bingo eller frågesport på tisdagar. Även målarkurser och musikunderhållning planeras framöver. Isabella Jernbeck påpekade att syftet med aktiviteterna på Kevinge är att bryta isoleringen för de äldre. Aktiviteterna riktar sig till alla äldre boende i kommunen. Vahids telefonnummer

12 Information om värdegrundsarbetet och Representant till FoU-senioriums seniorråd. Margareta Funemyr, konsult FOU-seniorium En ny bestämmelse i socialtjänstlagen trädde i kraft den 1 januari I 5 kap. 4 inns en ny bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Syftet är att tydliggöra de etiska värden och normer som ska vara grunden för arbetet. Varje kommun kan arbeta fram egna lokala s k värdighetsgarantier. Margareta Funemyr informerade om ett samverkansprojekt mellan FoU Seniorium och kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker. Planen är att förslag på värdighetsgarantier ska vara framtagna i maj Seniorium är en regional forsknings-och utvecklingsenhet i nordöstra Stockholm med syfte att främja forskning och utveckling inom vård och omsorg om äldre. Seniorium omfattar kommunerna Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Styrgruppen består av socialchefer och handläggare från landstinget. Det ska även innas ett seniorråd med representanter i form av en ordinarie och en suppleant. Förslag inns på att träffas ett par gånger per termin. Från Danderyd nominerades Marianne Ramström (ersättare) och Jan Halldin (ordinarie). Information om klagomålsarbetet Lotten Rudberg Flismark, kvalitetsutvecklare, informerade om Klagomålshanteringen på socialkontoret. Anmälan om ett klagomål kan göras på hemsidan. Varje klagomål registreras och skickas till berörd verksamhet. Verksamheten har en bestämd tid på sig att besvara klagomålet. Svaret granskas av Lotten. Ca 100 klagomål har inkommit i år vilket är en ökning. Information från socialkontoret Uppföljning på individnivå på de särskilda boendena har påbörjats. På Mörbylunds gruppboende är uppföljningarna klara. 12

13 Bo på första parkett. Brf. Downtown är ett toppmodernt och nytänkande hus precis vid det nya torget och mittemot nya Täby Centrum. Med utmanande arkitektur, modern inredning och citypuls utanför dörren är det ett boende utöver det vanliga. I huset finns 1 5 rok med öppna ytor, hög grundstandard och alla bekvämligheter du kan tänka dig. Alla lägenheter har minst en balkong, de flesta två. Välkommen hem! Planerad inflyttning För mer info: eller kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Känner du till vad som skiljer Riksbyggen från andra i vår värld? Svaret hittar du i vårt långsiktiga engagemang. Ta bostäder till exempel. När konkurrenterna säljer och lämnar över sina lägenheter, ser vi försäljningen bara som början av vårt viktigaste engagemang den dagliga skötseln och utvecklingen av fastigheten. Sedan är vi med på resan under många år, vilket gör att vi tar ett annat ansvar redan från början. Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

14 Resultatet i öppna jämförelser har sjunkit för Danderyds del. Framförallt på de särskilda boendena har ett sämre resultat uppvisats. Övriga frågor * Mörbylunds gruppboende har fått besked om att verksamheten planeras att lytta Marianne Ramström undrade om det är beslutat vad lokalerna på Mörbylund ska användas till efter lytten. Vad lokalerna ska användas till efter lytten är inte bestämt. * Isabella Jernbeck informerade om att Olle Reichenberg ska bli ordförande i produktionsstyrelsen. RAPPORT FRÅN NÄTVERKET FÖR FÖREBYG GANDE AV BROTT MOT ÄLDRE Tom Thyblad Just nu (i skrivande stund november 2012) har det varit en lugn period, inga brott mot äldre eller funktionshindrade har anmälts under november månad. * Två manliga bedragare som låtsades vara barnbarn och ringde och bad om pengar blev den 24/10 dömda till fängelse i 3 år och 10 månader. De har sammanlagt lurat till sig 1,7 miljoner kronor. * En manlig bedragare som kommit in hos äldre under förevändning att han behöver låna en hink har dömts till fängelse i 2 år och 6 månader. * Den kvinnliga tjuv som distraherat äldre personer vid bankomater och tagit ut pengar från deras konto är fortfarande efterlyst. Under september och oktober var hon åter aktiv i Stockholmsområdet, hon åker runt i hela landet. * En kvinna som utger sig för att komma från el-bolaget E-On har tillsammans med en kumpan tagit sig in hos folk. Fyra anmälningar inns i länet. Länskriminalen har hand om ärendet. 14

15 * De icktjuvar som stal från en kvinna i en rulltrappa i Mörby Centrum har visat sig vara ett gäng om minst fyra. En av dem inns på bild vid den uttagsautomat där han tog ut pengar från kvinnans konto. Han är nu efterlyst och om han åter inns kan han bli åtalad för bedrägeri. * Ficktjuvar inns i Mörby Centrum varje dag. För några veckor sedan var de även aktiva i tunnelbanan. Många icktjuvar grips via godsspaning. Det är viktigt att uppmana människor att hålla koll på väskor och plånböcker! Man bör även vara mycket försiktig med sin kod till kontokorten, tjuvar iakttar när man slår in koden i butikerna och följer sedan efter och tar plånboken. De kan då snabbt ta ut mycket pengar från kontot i närmsta automat. Behöver du kontakt med polisen men är osäker på om det är öppet i Mörby Centrum kan du alltid åka till Täby, där det är öppet dygnet runt. Du kan också ringa på tel och begära att få tala med polisen i Danderyd. Närpolisen i Danderyd blir tyvärr ofta kallad att arbeta med andra uppdrag än som närpoliser i Danderyd, t ex att köra radiobil i polismästardistriktet. Det innebär att man tyvärr inte kan göra lika mycket förebyggande arbete här. Sedan tre månader följs brottsoffren upp genom att man anger dem som drabbats och ser om de behöver stöd av brottsofferjouren eller annat. VAD HAR HÄNT SEDAN SIST? Italien utanför de vanliga turiststråken - Kulturkrockar och politiska kriser Ulla Julander Torsdagen den 15 november berättade Roland Ekström om livet i den lilla staden Rieto i de Apenninska bergen cirka 8 mil öster om Rom. Konstnären och hans italienska hustru Guiliana bor i Italien sedan 32 15

16 Behöver du hjälp med att sälja din bostad? Välkommen till Svensk Fastighetsförmedling Danderyd. Som lokal företagare vet vi hur bostadsmarknaden fungerar här. Samtidigt är Svensk Fastighetsförmedling en rikstäckande mäklarkedja med komplett mäklartjänst, unika produkter och en framgångsrik försäljningsmetod. Kombinationen av allt detta ger dig goda möjligheter till en lyckad och smidig bostadsaffär. Kontakta oss när det är läge. Din lokala fastighetsmäklare i Danderyd. DANDERYD MÖRBY CENTRUM PLAN 5. TEL

17

18 år tillbaka i den vackra Sabinadalen. Härifrån ordnar de konferenser, familjehögtider, gourmetresor, matlagningkurser, bergsvandringar och kulturresor för stora och små grupper. Tema, reseperiod och antal programdagar får man själv välja. Roland är dessutom sångare och underhåller med italienska visor och Evert Taube. De har 15 års erfarenhet av att skräddarsy program på begäran och nöjda svenskar har deltagit i dessa resor under åren. Mer info på deras hemsida: www. rolandekstrom.com, e-post: Fritiof Nilsson Piraten Margareta Almquist En januarieftermiddag för ett par veckor sedan samlades ett 30-tal IDUN-medlemmar på Kevinge Äldreboende för att lyssna till medlemmen Lennart Pernstam som vuxit upp i Färs härad i Skåne, varifrån också Fritiof Nilsson Piraten härstammade. Lennarts favoritförfattare har kommit att bli Piraten och denna eftermiddag berättade Lennart om hans liv och citerade ur ett lertal av Piratens alster. Flera av IDUN:s medlemmar är också aktiva i Fritiof Nilsson Piraten-sällskapet, som bildades i Lund 1982 och bara i Stockholm har 600 medlemmar. Det blev en mycket glad och trevlig eftermiddag i Piratens anda. KOMMANDE PROGRAM Tord Céwe Alla programpunkter i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Priset vid möten är (om inte annat anges) 50 kr för medlem och 80 kr för medföljande anhöriga och vänner. Det är mycket viktigt att den som anmält sig till något arrangemang men får förhinder, meddelar detta omgående då arrangemangen kan vara fulltecknade och det kan innas personer på väntelista. Anmälan är bindande. Om ersättare inte hinner meddelas, riskerar du att Idun kräver dig på avgiften! 18

19 Anmälan (och eventuell avanmälan) görs till den person som anges vid varje arrangemang. Om du möts av telefonsvarare, lämna namn och telefonnummer, repetera gärna! Gör inte anmälan eller avanmälan på expeditionens telefonsvarare. Dan Andersson Dan Andersson var författare med en minst sagt brokig bakgrund. Han studerade ett år på Brunnsviks folkhögskola men försörjde sig som trädgårds- och skogsarbetare och gårdfarihandlare. Hans prosa är i dag mindre känd men de lesta av oss har säkert gnolat med i hans visor, till exempel Jungman Jansson och Helgdagskväll i Timmerkojan. Torsdag 7 februari har SPF Idun har bjudit in Jannika Häggström, en vissångerska med rötter i Helsingfors. Hon kommer att bjuda oss på Dan Andersson - förebild och medvandrare. Visor, berättelser och anekdoter med allsångshäfte att sjunga med i om man vill. Vi kan säkert räkna med att få höra både kända och okända visor. Lokal: Kevinge Värdshus. Anmälan senast måndag 4 februari till Jan Halldin på tfn eller SPF Idun:s årsmöte Torsdag 21 februari kl hålls Idun:s årsmöte i Djursholms Församlingsgård (Änglagaraget) Bragevägen 32, Djursholm. Handlingar till årsmötet medföljer detta nummer av Medlemsbladet eller delas ut vid mötet. Ingen kostnad. Som vanligt serveras kaffe och semla. Dessutom kommer pianisten Anna Strååt att spela för oss. Anmälan senast måndag 18 februari till Elisabeth Falck på tfn Ludvig Rasmusson Ludvig Rasmusson är en känd pro il i Kultursverige. Han studerade bland annat konsthistoria vid Stockholms Universitet och var en tid 19

20 När ett liv blir till minnen Vi erbjuder personlig utformning av minneshögtiden. Hembesök, jour dygnet runt, familjejuridik Välkommen! DANDERYDS Begravningsbyrå Golfvägen 4C, Danderyd, tel T-bana Mörby Centrum ADVOKATERNA I CENTRUM Arv, testamenten, generationsskiften, bouppteckningar, arvskiften, äktenskapsförord & bodelningar. Vi gör även hembesök. Advokat Madeleine Ödlund Advokat Helen Hamrefors Mörby Centrum, Campus, plan 7, hiss 7

21 gallerist med förkärlek för popkonsten. Han blev sedan frilansande journalist och kritiker inom jazz och rock. Lägg därtill författare med ett 20-tal böcker i vitt skilda ämnen. Arbetet som kåsör med en underfundig humor har lett till epitetet Sveriges roligaste journalist promoverades han till hedersdoktor vid Stockholms Universitet. Torsdag 7 mars kommer Ludvig Rasmusson till Idun och Kevinge Värdshus kl där han ger oss Intryck från Kina, särskilt Shanghai. Anmälan senast 4 mars till Ann-Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Bengt Jangfeldt Bengt Jangfeldt är docent i slaviska språk vid Stockholms universitet och författare. Han har skrivit lera böcker om rysk litteratur. Redan 1998 utkom hans bok Svenska vägar till Sankt Petersburg. För den tilldelades han Augustpriset för årets svenska fackbok tilldelades han samma pris för biogra in över Axel Munthe utkom han med biogra in över Raoul Wallenberg. Om denna bok kommer han att berätta för oss måndag 18 mars kl i Kevinge Värdhus. Anmälan senast 13 mars till Karl Johan Fyrö på tfn eller e-post: Helsingforsresa till Svenska Teatern och Kristina från Duvemåla Idun inleder nu ett samarbete med Tallink Silja Line med avfärd från Värtahamnen onsdag 10 april kl Föreställningen börjar kl torsdag 11 april och pågår till Det inns god tid att promenera till båten som avgår kl ( insk tid!). Hemkomst fredagen 12 april kl Pris: 1700 kr per person. I detta ingår resa t o r med del i dubbelhytt, två frukostar, 2 middagar och teaterbiljetten. Biljetterna är mycket attraktiva. Trots att vi förbeställde dem i början av november kunde vi 21

22 inte få ler än18 biljetter. Dessa biljetter är nu preliminärbokade, men Svenska Teatern vill veta redan den 20 februari om vi skall utnyttja dem. Med andra ord: bestäm dig snabbt om du skall ha en chans. Anmälan senast onsdag 20 februari till Ann-Charlotte Sillén på tfn eller e-post: Konstmuséet Artipelag Huset är storleksmässigt i nivå med de största av Sveriges statliga muséer och utställningsinstitutioner. Arkitekten Johan Nyrén har skapat en naturnära byggnad klädd i tjärade furuplankor och varsamt placerad bland klippor och tallar med utsikt över Baggens järden. Byggnaden är en sevärdhet i sig. Några dagar innan vårt besök öppnas en utställning kallad Hello Nature av den amerikanske konstnären William Wegman. Han är bl a känd för sina Weimaranerhundar, som deltar i barnprogrammet Sesam Street. Direkt efter ankomst till muséet får vi en visning av utställningen och även en orientering om huset. En buffélunch i Café Bådan ingår i priset. Om väder och tiden tillåter kommer vi att göra ett besök i naturreservatet Storängsudd. Tid: onsdag 29 maj. Buss avgår från Danderydsgården, från Kevinge pensionärboende och från Mörbyleden/Ica Myran. Beräknad hemkomst kl Pris:350 kr. Betalas vid bussen. Anmälan senast 24 maj till Tord och Lillemor Céwe på tfn eller e-post: ANSLAGSTAVLAN Föreläsningar i ABF-huset våren Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med ABF, Vuxenskolan, PRO, SPF och SPRF. 6 februari kl Är aktivt åldrande smart åldrande? 22

23 Föreläsare: docent Martin Lövdén. 21 mars kl Åldrande och äldreomsorg vilka är dagens och morgondagens utmaningar? Föreläsare: professor Mats Thorslund. 16 maj kl Äldre och livslust. Föreläsare: universitetslektor, leg psykolog Barbro Lenner Axelsson. Träffpunkt Kulturhuset Konst och mingel många intressanta programpunkter. På grund av utrymmesskäl i vårt medlemsblad se istället vår hemsida: Café Opera 15 april kl Pris: 100 kr inkluderar inträde och ett glas vin. INFORMATION HÖRSELSKADOR Anita Strihagen Många har hörselproblem, inte alla gör något åt dem. Att nå fram med råd och tips till dem som har problem med hörseln har vist sig vara svårt. En del hankar sig fram trots sina problem, en del till och med förnekar sina problem och en del drar sig för att umgås med andra och blir isolerade. Inom Idun har vi många varianter av hörselproblem och i befolkningen som helhet är ca 10 % drabbade. Min egen dåliga hörsel är en drivkraft och jag har lärt mig mycket genom att ta del av det stora utbudet av information. Det mesta står till allas förfogande, gratis eller ibland mot en blygsam kostnad. Sen utnyttjar jag den tekniska utrustning som kan underlätta min vardag. Har du själv problem, börja läsa på, är du anhörig puffa på! 23

24 Kvalitativ Hemtjänst sedan 1999 Hemtjänstkompaniet finns idag etablerat i Danderyd, Täby och Sollentuna. Vi vill med denna annons tacka våra kunder för förtroendet att få ansvara för er hemtjänst. Vi är stolta att kunna förmedla tjänster från våra mycket engagerade medarbetare. Över 80% har undersköterskeutbildning och i många fall även andra specialkompetenser som kommer våra kunder till del. Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss. Danderyd: Camilla Eva Dahlby Dahlin Täby: Carina Fageryd Sollentuna: Jessica Forsell

25 HRF, Hörselskadades Riksförening HRF:s huvuduppgift är att kämpa för allt som rör hörsel i samhället, påverka politiker, bilda opinion, lägga fram nya fakta och undersökningar, bevaka tillgänglighet. Vidare ger HRF råd och stöd via informationstjänsten Hörsellinjen, och och utverkar rabatter och ger juridiska råd. Korta videoguider inns på Deras rikstidning, AURIS, åtta nr/år är fylld med nyttigheter och reportage. Medlemskap kostar 250 kr/år och hemsidan är Lokalföreningarna ordnar trivsamma träffar och har egna tidningar och utskick. Textning via text-tv TV-programmen sätter ofta hörseln på svåra prov. Att höja ljudet hjälper inte alla, men att utnyttja extra text även till svenska program är en utmärkt lösning. Alla TV-kanaler har verkligen skärpt sig och det lönar sig att leta med järrkontrollen för att få fram texten. SVT1 sidan199, SVT2 s.299, Kunskapskanalen s.794 och TV4 s.890. Inom en snar framtid drar SVT igång ett försök med att texta de regionala nyheterna. SVT-slingan s beskriver vilka teaterföreställningar på Dramaten och Stadsteatern som är textade på skärm. Tolkning Beroende på hörselskadans karaktär kan Tolkcentralen vid Stockholms läns landsting tillhandahålla vardagstolkning till hörselskadade. Skrivtolkning på skärm, teckenspråk mm erbjuds vid fritidsaktiviteter, sjukvårdsbesök, arbetsplatsbesök, föräldramöten, begravningar, dop, bröllop. Du beställer tolk via telefon , e-post: Läs mer på SMS Telefonsamtal kan vara ett bekymmer för hörselskadade. Det inns tele- 25

26 foner som är speciellt anpassade för personer med hörselproblem. Men nästan alla har nuförtiden mobiltelefoner och därför också tillgång till att skriva och läsa meddelanden via SMS. Fingerfärdigheten blir snabbt allt bättre. Hörsel och mediciner Medicinering är ett vardagsbestyr för många pensionärer. Förutom önskad effekt kan biverkningar uppstå och även hörselorganet kan drabbas på olika sätt. Kunskapen om detta är fortfarande ofullständig. En grupp antibiotika, aminoglycosider, kan störa balans och hörsel, cellgifter, t.ex. cisplatin, kan ge tinnitus och hörselproblem och ett stort intag av acetylsalicylsyra (Magnecyl, Treo) ger ökad tinnitus. Kolla alltid med din läkare och läs alla bipacksedlar. Heminstruktör I Danderyd har vi sedan länge fått hjälp av kommunens heminstruktör, Liselott Andersson, tel och e-post danderyd.se. Hon tränar, informerar och stödjer personer med nedsatt hörsel. Liselott gör även hembesök, och vi kan glädjas åt att kunna få hjälp med många praktiska problem. Alla boende i Stockholm skall nu få tillgång till heminstruktör. Datorn, nätet och e-post Allt ler av oss pensionärer använder sig av hemdatorns möjligheter. Via enkla sökord kan man få svar på det mesta om hörsel. Alla hörsel irmor har egna hemsidor. Sjukvården ställer upp med bl. a. Vårdguiden. FASS berättar om mediciner. Skriver man t.ex. Hörselvård Stockholm kommer massor av tips på länkar. E-post är ett utmärkt och snabbt sätt att kommunicera med sin omgivning utan att hörfel uppstår. Att komma igång med datorn kan man bl. a. få hjälp med hos SeniorNet Danderyd. 26

27 Böcker om hörsel, exempel Boken Hörseln. Det första sinnet beskriver hur vi hör, vad som orsakar hörselnedsättning och hur tekniken kan hjälpa oss att höra bättre. Den ingår i en populärvetenskaplig serie och är skriven av docent Konrad S Konradsson och utges av Karolinska Institutet University Press, pris ca 200 kr. eller Även om vi inte hör så bra, kan vi kanske se att läsa och alltid lära. TRAFIK Gertrud Lönegren Beslut om nya hastighetsgränser Enligt sammanträdesprotokoll har Tekniska nämnden beslutat att godkänna Hastighetsplan för Danderyds kommun Såväl i protokollet som i Tjänsteutlåtande framgår att allmänhetens synpunkter föranleder inga förändringar, vilket redovisas i bilaga 1. Tjänsteutlåtandet underskrivet av teknisk direktör samt anläggningschef. Jag har på begäran fått ta del av samtliga handlingar: Sändlistor, samtliga remissvar med tillägg av kortfattade kommentarer. Av tillskrivna myndigheter inns ett mer detaljerat svar från Tra ikverket som tar upp problem som berör miljön, framförallt buller. Länsstyrelsen har valt att inte lämna synpunkter med motiveringen att de är överprövande myndighet vid beslut om lokala tra ikföreskrifter. Yttrande från SPF IDUN Efter noggrann genomgång av Hastighetsplan för Danderyds kommun 2012 framgår att en hastighetssänkning från 50 km till 40 km skall genomföras. Undantaget en bråkdel av vägnätet som får höjning till 60 km. Höjningen kommer att skapa mer buller men de fåtal fastigheter som påverkas av bullernivåerna från vägarna består huvudsakligen av verksamhetslokaler. 27

28 Mörbyleden, Vendevägen (korsningen Vendevägen/Mörbyleden) ligger i direkt anslutning till Mörbyskogen kommunens mest tättbebyggda område Mörbygårdsvägen och E 18 ligger i direkt anslutning till lerfamiljsbostäder Edsbergsvägen (södra sidan) villor samt lerfamiljsbostäder Rinkeby. Av SPF IDUN:s yttrande framgår klart att påståendet om verksamhetslokaler är felaktigt och att en hastighetsökning inte bör genomföras. Begäran om överprövning kommer att göras. FRISKVÅRDSAKTIVITETER Boule - Kontakta Elisabet Orve på tfn Fler medlemmar är välkomna till våra ina banor! Bridge Torsdagar (övningsspel eller tidigare grundkurs) i Kevinge pensionärsboende kl , kontakta Åsa Orrgård på tfn Fredagar i Kevinge pensionärsboende kl , kontakta Ranveig Bergström på tfn Golf Kontakta Ingegerd Linton på tfn , e-post: Tänk på att ni kan träna trots snö och is. Golfpunkten vid Åkersbergaavfarten är utmärkt för träning inför sommaren. (klicka på seniorträning). På Golfcenter Danderyd, Enebybergsvägen kan ni också träna, öppet året runt. IDUN-tävlingen spelas i år liksom förra året på Djursholms niohålsbana i september. Mer information kommer i nästa nummer av medlemsbladet i april

29 SPF IDUN:S STYRELSE Ordförande Tom Thyblad Vice ordförande Gunnar Helsing Sekreterare Marie-Louise Björkman Vice sekreterare Jan Halldin Ekonomiansvarig Monica Wikman Medlemssekreterare Margareta Almquist Programansvarig Tord Céwe Vice programansvarig Ann-Charlotte Sillén Klubbmästare Elisabeth Falck Vice klubbmästare Marie-Louise Björkman Margareta Almquist Webbansvarig Karl-Johan Fyrö Kansliansvarig Ulla Julander Adj. medlemsansvarig Vera Håkansson

30 FUNKTIONSANSVARIGA Redaktör & annonsansvarig Christina Thyblad Programansvarig Tord Céwe Brevdistribution Solweig Johansson Boule Elisabet Orve Bridge Ranveig Bergström Åsa Orrgård Golf Ingegerd Linton KPR-ledamöter Tom Thyblad ord Marie-Louise Björkman ord Jan Halldin suppl Kontaktperson för förtroenderåden Jan Halldin Hörselombud Anita Strihagen Per-Axel Werner Tra ikombud Gertrud Lönegren Rättsombud Tom Thyblad

31 Webbansvarig Karl-Johan Fyrö Revisorer Ordinarie Börje Johansson , Sven Ydell Suppleant Rolf Skogsborg Brevombud (ombud för postnr med närområde) Ulla Julander Danderyd Ann-Charlotte Sillén Danderyd Vivi Stackegård Enebyberg Monica Thunegard Danderyd Axel Andersson Klubbvägen, Danderyd Margareta Almquist Djursholm Marina Lembke Djursholm Monica Wikman Stocksund Inga-Britta Wickman Kevinge pensionärsboende Valberedning Lillemor Céwe (sammankallande) Annabella Wrangel Gunnar Andrén Redaktionsgrupp Tom Thyblad, Gunnar Helsing, Marie-Louise Björkman & Karl-Johan Fyrö. Programgrupp Tord Céwe (sammankallande), Margareta Almquist, Ann Hamilton, Maud Reuterwall, Ann-Charlotte Sillén och Per-Olof Håkansson telefon , e-post: 31

32 KOMMUNINFO Anhörigstöd - stöd till dig som stödjer Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet som vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte klarar sig på egen hand. Du som stödjer kan vara make, maka, förälder, barn, vän, kollega eller granne till den som behöver stödet. Varför anhörigstöd? Två tredjedelar av all vård och omsorg ges i hemmet av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande och som ofta sker i det tysta. Många som be inner sig mitt i livet har fullt upp med att pussla ihop familjelivet med barn, karriär, friskvård och den egna hälsan. Om det utöver detta tillkommer ett ansvar att hjälpa en närstående som drabbats av skada eller sjukdom kan man plötsligt be inna sig i en tuff situation som är omöjlig att förbereda sig inför. Man påverkas mycket, mår dåligt, inkomsten kanske blir sämre och många gånger förändras det sociala nätverket. Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv. De medborgare som vårdar eller stödjer en närstående ska få stöd av kommunen. Aktiviteter Anhörigstödet ordnar en rad aktiviteter, till exempel nätverk och samtalsgrupper. Så gör du för att få anhörigstöd Varje 1:a torsdag i månaden är du välkommen till vårt café i Information Danderyd, plan 4, Mörby centrum där du kan träffa anhörigkonsulent och frivilliga inom anhörigstödet över en kopp kaffe. Du kan även ringa eller maila en anhörigkonsulent. Ansvarig anhörigkonsulent för äldre och LSS är Sol-Britt Österlund. Tfn , 32

33 mail Ansvarig anhörigkonsultent för övriga är Catherine Berglund. Telefon , mail catherine. Det går också bra att maila till: danderyd.se. Kontakt med andra anhöriga Genom anhörigstödet kan du få kontakt med andra som är i liknande situation. Du kan också få tips på sociala aktiviteter för att bryta ensamhet och förebygga ohälsa. Via webbtjänsten Gapet kan anhörigstödet komma till dig när du själv har tid och behöver det som allra mest. Du får login till Gapet via din anhörigkonsulent. Du kan också maila till eller anmäla ditt intresse via En anhörigkonsulent då tar kontakt med dig och ger dig loginuppgifterna. Anhörigvårdarkort Anhörigvårdarkort är ett kort vars syfte är att vara en trygghet för den anhörige/närstående och för den som är beroende av hjälp. Om anhörigvårdaren råkar ut för en akut sjukdom eller olycka, ger kortet information om vilka personer som bör kontaktas. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information. Uppsökande verksamhet bland äldre Från kommunen ges information om äldreomsorg till äldre personer som fyller 80 år under året. Syftet med verksamheten är att öka kunskaperna, dels om vilket stöd som kommunen kan erbjuda, dels att skapa trygghet i hemmet. Ett annat syfte är att förbättra livssituationen för anhörigvårdare. Med bättre kunskap om olika stödinsatser skapas förutsättningar för att den dagliga livssituationen blir bättre både för den som vårdar och den som blir vårdad. Verksamheten erbjuder information om vilka råd och stödinsatser som du kan ansöka om. Du kan få informationen vid hembesök, via telefon, brev eller mail. 33

34 ÄR DU TRÖTT PÅ ATT LAGA MAT? Lugn, det fixar vi! Kom till Djursholms Delikatesser, vi har alltid ett tiotal färdiglagade rätter. Till helgerna lagar vi en trerättersmeny som varieras med årstiderna. Vi sätter en ära i att arbeta med de bästa råvarorna och lagar allt själva från grunden. Du hittar oss i den gamla mjölkbutiken på Stockholmsvägen 119 i Djursholm. Välkommen in! Hans Röing med personal Öppet tisdag-fredag , lördag Tel SPF IDUN Kansli Edsviksvägen 1 A Danderyd Telefonsvarare E-post Hemsida Medlemsavgift 225 kr/år 2013 PlusGiro På vår hemsida inns all aktuell information som av tids- eller utrymmesskäl inte kunnat tas med i detta medlemsblad. Planerade utgivningsdatum 2013 är 25 april, 5 september och 21 november. 34

35

36 Din fastighetsmäklare i Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2013 Välkommen att se alla nyheter och bli inspirerad! Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är fylld

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad Nr 1 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vår Nr 1 2012 SPF Medlemsresor Följ med på någon av våra medlemsresor till Kina, Indien och Vietnam i samarbete med SPF Stockholmsdistriktet. Tala med ditt

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2013 Höstens nyheter på väg in Välkommen till butiken och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik,

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2012 NYPRODUK- TION LÄNSFÖRSÄKRINGAR PRESENTERAR RIKSBYGGENS BRF DOWNTOWN TÄBY CENTRUM PLANERAD INFLYTT VÅREN 2014 DET FINNS CITYLÄGEN OCH DET FINNS

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2014 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2012 Oförväntade och lyckosamma upptäckter Nu finns det en ny affär i Danderyd för dig med intresse för inredning, hem och trädgård. Med en personlig

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2014 Emma fåtölj Nu 10% rabatt Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - höst Nr 3 2011 När Kina är som bäst! Sista-Minuten- Erbjudande- Spara upp till 2395 kr! Upplev Kina på hösten! Nu erbjuder vi dig som medlem i Idun Danderyd

Läs mer

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015

Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Idun Danderyd Medlemsblad Nr 2 2015 Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Välkommen till vår unika butik, som är fylld med snygga möbler och inredningsdetaljer till ditt hem. Utöver Englessons

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - vinter Nr 4 2013 Höstens nyheter i butik Välkommen in och bli inspirerad Vi gör fria hembesök och kompletta inredningsförslag Besök vår unika butik, som är

Läs mer

IDUN. Pensionärsförening Danderyd

IDUN. Pensionärsförening Danderyd IDUN Pensionärsförening Danderyd Medlemsblad - sommar Nr 2 2011 Skön höst i Kina 5-10% rabatt ".ƫ ġ medlemmar* Upplev Kina när vädret är som bäst. Peking ligger endast 8 timmar bort och väntar med en fantastisk

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 Januari 2013 årgång 70

Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 Januari 2013 årgång 70 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 Januari 2013 årgång 70 Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar Innehåll nr 1 2013 3 4 5 6 9 10 10

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2012:3 augusti

Luren. Medlemstidning 2012:3 augusti Luren Medlemstidning 2012:3 augusti Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Anette Nyberg Grau, ordförande 018-14 67 14, anette.nyberggrau@hrf-uppsala.se Nathalie Colombo, kassör 018-406 23 28,

Läs mer

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011

TibbleSenioren. Bowling för att det är så kul. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2011 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2011 Bowling för att det är så kul TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Utgivare: Ingela Lindberger, 560 354 51 Chefredaktör:

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! Människor, möten, minnen... Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2013 Människor, möten, minnen... Tibbleseniorerna firar 25 år. Fler bilder på sidan 14-16! TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 1/02 Årg.7 MEDLEMSBLAD JAN-FEB. Nr 1-2002 1

Föreningen grundad 1975. Nr 1/02 Årg.7 MEDLEMSBLAD JAN-FEB. Nr 1-2002 1 1 Föreningen grundad 1975 Nr 1/02 Årg.7 MEDLEMSBLAD JAN-FEB Nr 1-2002 1 Välj din egen vård! Du väljer själv vem som får komma hem till dig. Behöver du hjälp och stöd i din vardag är det extra viktigt att

Läs mer

Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Tunasol LOKALAVDELNING I SOLLENUNA INOM SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND INFORMATION VÅREN 2012 SENIORER I TIDEN INFLYTANDE. VALFRIHET. LIVSKVALITET Ordföranden har ordet När jag skriver detta sitter en koltrast

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 3/2013 Årg. 18 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER NOVEMBER. Om återseendets glädje Förebygg fallskador Gåsablot Adventsutflykt

Föreningen grundad 1975. Nr 3/2013 Årg. 18 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER NOVEMBER. Om återseendets glädje Förebygg fallskador Gåsablot Adventsutflykt 3 Föreningen grundad 1975 Nr 3/2013 Årg. 18 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER NOVEMBER Om återseendets glädje Förebygg fallskador Gåsablot Adventsutflykt 1 LET S PARTY! SENIORTRÄNA MED FRISKIS&SVETTIS TÄBY Viktig

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 April 2012 årgång 69 Lilian blingar gärna sin hörapparat Innehåll nr 2 2012 3 4 6 7 8 10 12 13 15 16 Ledaren

Läs mer

ALMA. En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 1 Mars 2013. Sid 20 21 Nu är det dags att ta nästa steg för Äldrepower

ALMA. En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 1 Mars 2013. Sid 20 21 Nu är det dags att ta nästa steg för Äldrepower En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 1 Mars 2013 ALMA Se resultatet på vår webbenkät om framtidens boende? Sid 16 17 Lennart Francke rapporterar om stadgearbetet Sid 20 Äldreomsorgen

Läs mer

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida)

SPF-NYTT 2014-1. Falubygden INFÖR VÅREN. Inte gör det ont när knoppar brister... (Läs mer på omslagets baksida) SPF-NYTT 2014-1 Falubygden INFÖR VÅREN Inte gör det ont när knoppar brister... Foto: Lena Tysk (Läs mer på omslagets baksida) Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Gunnar Trued 0246-30211

Läs mer

TibbleSenioren. Ny epostadress: tibbleseniorerna@gmail.com. Vinterpromenad vid Djursgårdsbrunnskanalen Se sid. 17

TibbleSenioren. Ny epostadress: tibbleseniorerna@gmail.com. Vinterpromenad vid Djursgårdsbrunnskanalen Se sid. 17 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 1, 2015 Ny epostadress: tibbleseniorerna@gmail.com Vinterpromenad vid Djursgårdsbrunnskanalen Se sid. 17 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning

Föreningen grundad 1975. Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER. Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 2 Föreningen grundad 1975 Nr 2/2014 Årg. 19 MEDLEMSBLAD MAJ SEPTEMBER Gribbylund en förort i Täby Politikerutfrågning 1 Årsavgiften 2014 En person 250:- Två samboende 480:- Medlem i annan SPF-förening

Läs mer

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013

TibbleSenioren. Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 2, 2013 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2013 Tibbleseniorerna firar 25-årsjubileum, se sid 10-11 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström,

Läs mer

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012

TibbleSenioren. Dansant par på vårfesten. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Nr 3, 2012 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 3, 2012 Dansant par på vårfesten TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström, 768 60 78 Chefredaktör:

Läs mer

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr tre i lådan. I detta nummer presenterar vi hösten 2010, vi berättar om träffar och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. Framsidan speglar

Läs mer