AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET VÅREN 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET VÅREN 2004"

Transkript

1 aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET VÅREN 2004 En tidning om forskning och utbildning E X T R A UIK och Umeå universitet, en vinnande kombination Morgondagens bilbränsle skapas i Kemihuset Linda, konstnär med egen värld

2 Bild Erika Lidén L LEDAREN Omslagsbild Johan Gunséus aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET VÅREN 2004 Ansvarig utgivare Ulrika Bergfors Kriström Redaktör Jonas Ericson Tel EXTRA Tidigare nummer av Aktum Extra Adress Informationsenheten Umeå universitet Umeå Tel (vx) Fax Redaktion Jonas Ericson Carina Dahlberg Stefan Lybeck Redaktionsråd Kristina Sjögren Camilla Norrbin Barbro Renkel Gunnel Grelsson Tommy Ericsson Dan Frost Kjell Grankvist Jan Mannberg Layout/produktion/repro Print & Media, Umeå universitet Tryck Danagårds Grafiska Upplaga Nya kunskaper bestämmer samhällsutvecklingen. Över hela världen diskuterar man därför idag universitetens roll. Ofta fokuserar man på produktionen av framtidens varor och tjänster, vad den kräver av förnyelse. Framgång i den ekonomiska konkurrensen mellan företag och länder anses hänga på att folk är tillräckligt väl utbildade för att kunna använda moderna tekniker, och att de produkter som saluförs är tillräckligt avancerade. Det var därför som EU-kommissionen förra året tog initiativ till en bred diskussion om universitetens roll i kunskapens Europa. Den övergripande frågan gällde Europas möjligheter att hävda sig på världsmarknaden. Men man bör inte glömma bort att också mjukare aspekter av samhällsutvecklingen i hög grad är kunskapsberoende. Tänk, exempelvis, på samhällets tre verkligt stora ödesfrågor: demokratin, freden och miljön! För att stärka demokratin, åstadkomma världsomfattande fred och lösa de utmanande miljöfrågorna är det förstås viktigt med ett stort folkligt engagemang och god vilja. Men det räcker inte. Det krävs också kunskaper, till dels säkert helt nya kunskaper, om hur vi människor fungerar i förhållande till varandra och till vår fysiska omgivning. Det nya utvecklingsprogram som Umeå universitet fastställde strax före jul kan med fördel läsas mot bakgrund av den universitetspolitiska debatt som pågår både utomlands och i Sverige. Här är ett universitet som noga har övervägt sina förutsättningar och möjligheter och som energiskt vill bidra till både vetenskapens och samhällets utveckling. Och som tar på genomtänkt allvar att de sakerna hänger ihop. INGE-BERT TÄLJEDAL REKTOR OCH UMU-ALUMN AKTUM extra MARS 2/2004

3 Varför har just du fått Aktum Extra? För att vi vid Umeå universitet vill att du ska få läsa om vår verksamhet! Två gånger om året, vår och höst, förvandlas vår personaltidning Aktum till Aktum Extra. Här berättar vi om ny spännande forskning, nya utbildningar och intressanta människor vid vårt universitet. Här utökar vi också målgruppen ordentligt och når människor långt utanför campus. Du som läser detta kanske är en av våra före detta studenter, du kanske arbetar inom näringslivet, vid någon myndighet eller organisation, eller inom politiken. Välkommen till Aktum Extra våren 2004! JONAS ERICSON, REDAKTÖR INNEHÅLL Ny enhet ger ny ingång 5 Fokus på dokumentära bilder i ny utbildning 6 Hasse spanar för NHL 8 Monica studerar oss för femte gången 10 Profilen: Linda Bergkvist 12 Kunskapsnoden på Grand slog rekord 16 Morgondagens bilbränsle skapas i Kemihuset 18 GreenZone byggd för miljö och hållbarhet 20 Kunglig miljöforskare uppmanar till skärpning 21 Instrument från Kiruna visar på vatten på Mars 22 Medicinsk forskning till folket 24 Var bor våra alumner? 25 Alumner med vinnande formspråk 26 UIK och Umeå universitet en oslagbar kombination 28 Korsord 31 Lasse Eriksson kåserar 32 AKTUM extra MARS 2/2004 3

4 Umeå växer Umeå växer så det knakar. År 2003 hade vi den fjärde största tillväxten i landet. Nu siktar vi på att bli innevånare. Tillväxt i Sverige Stockholm innevånare 2. Göteborg Malmö Umeå Linköping UmU-alumn 1993 Umeås växtkurva År Toppnamn.nu samlar kvinnlig kompetens Nu är det enklare att hitta kompetenta kvinnor till ditt företag. Syftet med Toppnamn är att ha en databas full av habila kvinnor för att underlätta för företag och organisationer att hitta bra personer för olika ändamål. Idag finns 546 kvinnor i databasen från vitt skilda yrkesområden. Sidan öppnades i augusti 2003 och initiativet kommer från sex kvinnor i Umeåregionens näringsliv, bland andra Anna Olofsson, projektledare, Tillväxtalliansen i Umeåregionen och Margareta Berggren, jämställdhetsdirektör, Länsstyrelsen i Västerbotten. TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON Umeås framtid År innevånare Källor: SCB och Umeå kommun. Ett av toppnamnen är Christina Skogberg, vid enheten för näringsliv och samverkan, Umeå universitet. Toppnamn är en bra idé, jag tycker att fler kvinnor vid universitetet borde gå med. Det erbjuds också en hel del fortbildning i form av kurser och seminarier som jag uppskattar. Länsstyrelsen, Nutek, Almi Företagspartner i Västerbotten och EUs strukturfonder står för finansieringen. Läs mer på TEXT OCH BILD JONAS ERICSON Jokkmokks marknad bloggad Vid den 399:e marknaden i Jokkmokk fanns ett bloggteam från Umeå universitet på plats. En blogg är en unik blandning mellan konventionell dagbok, webbsida, tidning och social mötesplats; ett Internetbaserat medium som fått enormt genomslag det senaste året. Den blogg som växte fram under den traditionella vintermarknadens tre dagar har drag av konstinstallation, dokumentärfilm, dagbok och road movie. När nu HUMlab vid Umeå universitet bryter ny mark genom att liveblogga en kulturhändelse mobilt, är det naturligt att välja Jokkmokks vintermarknad med dess kulturella arv, långa historia, tiotusentals besökare och allt starkare internationella profil. Med hjälp av trådlösa nätverk och allehanda mobil informationsteknik dokumenterade och gestaltade fyra personer i direktsändning denna kulturella händelse för svensk och internationell publik. Det handlade också om nya former för mångmedialt berättande och om att utforska nya medier och ny teknik under svåra förhållanden. 4 AKTUM extra MARS 2/2004

5 Ny enhet ger ny ingång Nu blir det enkelt för dig som vill samarbeta med Umeå universitet. En ingång, till den nya Enheten för näringsliv och samhälle i det nya Samverkanshuset, och du finner det du söker. TEXT STEFAN LYBECK BILD JOHAN GUNSÉUS Välkommen hit, säger Pär Lärkeryd, chef för nya enheten för näringsliv och samhälle. Vi kommer att i första hand arbeta med forskningssamarbete och kompetensutveckling. En huvuduppgift för oss blir att mäkla samverkan. I vårt arbete som samverkansmäklare kommer vi att hjälpa två parter, till exempel ett företag och en forskargrupp, att sy ihop projekt med hjälp av våra egna experter. Den nya enheten kommer även att arbeta med andra uppgifter. Exempelvis skall man hjälpa företag och studenter att nå varandra, arbeta med personalutveckling och med internt verksamhetsstöd. Vår vision är att vi inom fem, sex år har nått positionen som landets ledande mäklare när det gäller forskningssamarbete och kompetensutveckling. Dessutom har vi då, bland annat genom vårt samverkansarbete, starkt bidragit till att göra Umeå universitet till en viktig tillväxtfaktor i Sveriges norra region, förklarar Pär, som själv arbetat många år inom näringslivet, senast som teknikchef vid Partek Forest, tillverkare av Valmet skogsmaskiner. Pär Lärkeryd vet av egen erfarenhet att det inte är alldeles lätt att hitta rätt inom Umeå universitet. Därför kommer han att prioritera begreppen synlighet, tydlighet och öppenhet i den nya enhetens framtida arbete. Ambitionen är att enheten skall bli den naturliga ingången till vårt universitet för representanter för näringsliv och samhälle. Och att de utan villrådighet och tvekan skall hitta till det nya huset som skall stå klart i höst. Fotnot Enheten för näringsliv och samhälle är en fusion av Univex, enheten för externa relationer och delar av Uminova Center. Samverkanshuset står färdigt hösten Välkommen till Umeå universitet, säger Pär Lärkeryd, chef för den nya enheten för näringsliv och samhälle. AKTUM extra MARS 2/2004 5

6 Fokus på dokumentära bilder På 1950-talet återvände fotografen och författaren Sune Jonsson till Västerbotten för att dokumentera ett samhälle i snabb förändring. Det kan sägas vara upprinnelsen till den dokumentärfotoutbildning som startar till hösten. När vi för några år sedan fick möjlighet att förvärva hela Sune Jonssons fotografiska arkiv ville vi peka på den betydelse dokumentärfotografi i hans anda har haft och fortfarande har, berättar Ola Kellgren, vice vd och chefredaktör vid Västerbottens museum. Inspirerade av debattartiklar av idéhistorikern Sverker Sörlin och författaren Gunnar Balgård föreslog museiledningen att Umeå universitet borde satsa på en utbildning i dokumentärfotografi. Vi ville starta en diskussion om dokumentärfotografins roll i museivärlden. Men sedan dess har ambitionen växt. Nu omfattar utbildningen ett vidgat dokumentärt begrepp och en diskussion om vad fotografisk bild är, säger Ola Kellgren som varit med under utbildningens planering. Det finns de som talar om dokumentärfotografins renässans under 2000-talet. Tillsammans med kursföreståndaren Kjell Engman Lundberg vid institutionen för kultur och medier har Bildmuseets chef Jan-Erik Lundström arbetat med utbildningsplanerna. Sune Jonsson är en av Sveriges främsta dokumentärfotografer. Han porträtterade änkefru Olga Gavelin i Aronsjö, Vilhelmina, 1961, i samband med sin första stora dokumentation för Västerbottens museum vilken resulterade i boken Bilder från den stora flyttningen (1964). 6 AKTUM extra MARS 2/2004

7 UmU-alumn 1982 der i ny utbildning Det dokumentära har fått en allt större betydelse i hela vår populärkultur. Filmen vänder sig mot realistiska och dokumentära språk, dokusåporna är ett annat tecken i tiden, konstaterar Jan-Erik. Samtidskonsten har, från det fiktiva och iscensatta Nya utbildningar vid Umeå universitet Nya och spännande utbildningar skapas hela tiden vid universitetet. Här är några exempel på utbildningar som startar till hösten 2004: Utbildningen unik i Sverige under och 90-talen, också vänt sig mot dokumentära uttryck. Senaste Documenta i Kassel 2002 var en manifestation i stillbildsfotografi och film med dokumentära ambitioner. Men det har hittills inte funnits någon utbildning i Sverige med inriktning mot dokumentärfotografisk bild. De fotografiska utbildningarna är konstinriktade eller inriktade mot bildjournalistik. Förutom allmänt intresserade riktar sig den nya utbildningen särskilt mot fotografer, konstnärer, curatorer, lärare, musei- och mediemänniskor; yrkesmänniskor som söker ett nytt perspektiv på sitt yrke och på tidigare utbildning. Också forskare och forskarstuderande som använder bilden som historisk källa har nytta av kunskaper om fotografi, bildteori och bildkultur i ett globalt perspektiv. En av dem som vill söka är bildläraren Kristina Bygdén. Vi omges ju av bilder. För mig handlar det om att bli medveten om vad de betyder och hur de påverkar oss. Kristina är en bildmänniska. Både yrkesmässigt och rent personligt är hon intresserad av bilder, allt från konstbilder till reklambilder. Bildläraren Kristina Bygdén är en av dem som ska söka den nya utbildningen. Jag har alltid varit intresserad av fotografi. Jag har funderat på om jag ska plugga vidare till en magisterexamen redan innan jag fick höra om den här utbildningen i dokumentärfotografi. Jag skulle ha användning av den i mitt arbete som bildlärare, men det kan ju också öppna nya vägar yrkesmässigt. Man vet aldrig vart det kan leda och det känns spännande. TEXT HELENA VEJBRINK BILD JOHAN GUNSÉUS OCH SUNE JONSSON Umeå Sason School of Design är ett unikt samarbetsprojekt mellan Designhögskolan vid Umeå universitet och Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Tre tvååriga magisterprogram inryms i projektet, varav två, Exterior Transportation Design och Interior Transportation Design, ges i Umeå. Turismprogrammet, 120/160 poäng Manusutbildning för film och TV, 120 p Livsmedelsprogram, 80 p Idrottsvetenskapliga programmet (ersätter Idrottspedagogprogrammet) 120/160 p Magisterutbildning med ämnesbredd med in-riktning mot dokumentärfotografi, 40 p Magisterutbildning med inriktning mot lärande och utvecklingsarbete i skolan, 40 p Experimentell kemi för högstadiet och gymnasieskolan, 10 p Tandvård för barn i behov av särskilt stöd, 5 p Skellefteå Lärarprogrammet p Fastighetsmäkleri, 5 p Örnsköldsvik Receptarieprogrammet, 120 p Högskoleingenjörsprogrammet i hållbara energisystem, 120 p Högskoleingenjörsprogrammet i geografiska informationssystem, GIS, 120 p Utbildningen...ges som A-kurs (20 p) och B-kurs (20 p) eller som AB-kurs (40 p). Den kan också läsas som magister med ämnesbredd med inriktning mot dokumentärfotografi (40 p), men då måste du ha en 120 p-examen från tidigare studier. Grundläggande behörighet krävs men för övrigt krävs inga särskilda förkunskaper för att söka utbildningen. Mer info: <www.umu.se/kultmed/dokfoto/> Studievägledning: Kjell Engman Lundberg, , För information, kontakta StudentCentrum, , TEXT STEFAN LYBECK AKTUM extra MARS 2/2004 7

8 8 AKTUM extra MARS 2/2004 Hasse Edlund, välkänd hockeyprofil i Umeå, arbetar som talangscout för Dallas Stars i NHL sedan elva år tillbaka.

9 Hockeyn lever i Umeå: Hasse spanar för NHL Ishockeyn i Umeå lever, trots att tidigare SM-vinnarna Björklöven dväljs i anonyma Norra Allsvenskan. Hasse Edlund, talangscout för Dallas Stars, letar unga lovande spelare för NHL och vid Hockeyuniversitetet utbildas framtidens tränare och coacher. TEXT STEFAN LYBECK BILD JOHAN GUNSÉUS Hockeyuniversitetet i Umeå Det som populärt kallas Hockeyuniversitetet är en utbildning i Coaching/ Ledarskap, 40 poäng, 50 % studietakt. I första hand antas idrottsledare som arbetat inom idrottsförening eller motsvarande i minst tre år. Följande kurser ingår: Idrottsmedicin, 10 p Coaching, 5 p Individanpassad träning, 5 p Idrottspsykologi, 10 p Lagspelsmetodik, 5 p Projektarbete, 5 p I elva år har jag varit talangscout för Dallas Stars, som fram till 1993 hette Minnesota North Stars, och jag letar unga, lovande svenska spelare som klarar trycket att spela i NHL. Att jag fått denna mycket spännande och stimulerande uppgift kan jag tacka min före detta klubbkamrat i Björklöven och nuvarande assisterande coachen i Tre Kronor, Ulf Dahlén, för. Han spelade många år i Dallas Stars och rekommenderade mig för uppgiften, inleder Hans Edlund, känd hockeyprofil i Umeå och SM-vinnare med Löven Som ett ytterst påtagligt bevis på sina framgångar som talangscout har Hasse fått den legendariska Stanley Cup-ringen. En ring i rent guld som väger hela 47,5 gram. Ringen tilldelas spelare (som får en diamantprydd ring) och ledare i det lag som vinner en av sportvärldens finaste och mest åtråvärda troféer: Stanley Cup. Dallas Stars lyckades med detta konststycke år Hasse kan berätta flera anekdoter om hur denna kolossala ring kan fungera som dörröppnare i olika sammanhang på andra sidan Atlanten. En duktig spelare som Mattias Tjärnkvist har bland annat genom mitt förmedlande kommit till NHL. Idag fokuserar jag mig på yngre förmågor som Joel Lundqvist i Frölunda och Yared Hagos i Timrå. Båda spelar nu för övrigt i Tre Kronor. Mest intressant för närvarande är annars åldersgruppen födda 1986, fortsätter Hasse, som har många ärrade hockeyveteraner som kollegor i samma bransch. Här kan vi nämna Kenta Nilsson, Tomas Gradin, Dan Labraaten, Inge Hammarstöm, Tommie Bergman, Anders Kallur och Anders Hedberg. Alla 30 lag i NHL arbetar ytterst seriöst för att hitta nya talanger. Lagen har olika struktur på sina organisationer. Dallas Stars har fyra talangscouter i Europa, varav Hasse Edlund i Umeå är en. En ny spelare är en framtida investering för klubben. Kostnaden ligger på cirka 20 miljoner på tre år och då gäller det att hitta en ung grabb som skall vara ordinarie inom tre till fem år. Dallas Stars har en psykolog som flyger över till Europa för att göra djupintervjuer med en ung spelare, som jag eller en kollega rekommenderar. Klubben skaffar sig en helhetsbild av spelaren, där både styrkor och svagheter analyseras. Stor vikt läggs vid den sociala sidan och den utvecklingspotential spelaren visar. Hasse möts inte av några negativa attityder i sitt arbete som talangscout, man tycker inte att han brandskattar svensk hockey. Han säger att samarbetsklimatet har blivit bättre de senaste åren och att alla involverade arbetar för svensk hockeys bästa. Hasse menar också att klubbarna i USA och Kanada har bättre överblick över svensk juniorhockey än vi själva har. Björklöven finns fortfarande i Hasses hjärta, men tiden räcker inte till för ett mer aktivt engagemang. Hans civila arbete som Norrlands-chef för Skandia tar mycket tid och innebär mycket resande. Dock ser han 17-årige sonen Anton spela i ett av Björklövens juniorlag så ofta han kan. Naturligtvis tror jag att svensk hockey har en lovande framtid. Samarbetet mellan Svenska Ishockeyförbundet och Umeå universitet är ett förnämligt initiativ som kommer att ge oss ännu bättre tränare, ledare och coacher, avslutar Hasse, vars hårdskjutande bössa många fortfarande minns. AKTUM extra MARS 2/2004 9

10 Monica studerar oss för femte gången Vetenskapligt sett är norra Sverige numera ett nationellt och internationellt referensområde för de stora folksjukdomarna hjärtinfarkt, slaganfall och diabetes. Skälet heter Monica och fyller snart 20 år. Sedan årsskiftet har hon bott i kemlabbs gamla lokaler i Norrlands universitetssjukhus, NUS och under våren ska hon på turné till vårdcentralerna. Målet är att undersöka slumpvis utvalda västerbottningar och norrbottningar i åldern år. I första omgången ser det ut att bli ungefär 70 procent som kommer, säger Birgitta Stegmayr, docent i medicin och projektansvarig. Tidigare Monica-undersökningar har visat att äldre kommer i mycket högre grad än yngre, men kyla eller en snöstorm tar ner besökssiffrorna direkt. De utvalda som inte hör av sig blir påminda. Det är viktigt att just de kommer. Det som skiljer Monica (en förkortning av Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease, det vill säga övervakning av utveckling och riksfaktorer vid hjärt-kärlsjukdomar) från till exempel Västerbottensprojektet, är att det handlar mer om vetenskap än om råd och behandling. Rötterna finns i ett världsomfattande WHO-projekt som startade i mitten av 1980-talet och som mest omfattade 39 områden. Idag är det i stort sett bara Northern Sweden, det vill säga Västerbottens och Norrbottens län, som fortsätter. Här görs nu den femte befolkningsundersökningen, de tidigare var 1986, 1990, 1994 och Stegmayr är en av två projektansvariga; den andre är docent Torbjörn Messner i Kiruna. Visst kan man säga att vissa förhållanden är speciella i Norrland jämfört med övriga Sverige, men det är ändå bättre att mäta någonstans än att inte mäta alls, säger Birgitta. En brist i materialet är kanske att invandrare är underrepresenterade. De finns inte riktigt i lika stor andel i området och dessutom kan vårt utförliga frågeformulär avskräcka den som inte har svenska som modersmål. Förutom att mäta riskfaktorer i befolkningen registreras även alla som drabbas av hjärt- infarkt eller stroke. En styrka är att vi hela tiden har haft samma, mycket utförliga kriterier för vad som ska räknas som infarkt och stroke oavsett att det har ändrats inom vården. Det gör att siffrorna är jämförbara över tiden. Vad har man då sett under de 20 åren? Ja, insjuknandet i hjärtinfarkt har halverats. Framför allt två omgivnings- och livsstilsfaktorer ligger bakom. Den viktigaste är att rökningen har minskat radikalt: Bland män från procent på talet ner till procent Den andra är att kolesterolvärdena har sjunkit rejält genom förändrade matvanor. I nästa steg, när det gäller överlevnaden sedan man väl har insjuknat, kommer sjukvården och dess metoder in. Genom bättre medicinskt omhändertagande har dödligheten i både infarkt och stroke halverats under de här 20 åren. Provtagningen pågår april månad ut. I maj går alla formulär till ett företag i Kristineberg, Infoscandic, som har teknik för att läsa in alla svar, också de handskrivna, direkt i databasen. Den manuella inknappningen är ett minne blott. I höst inleds analyserna och de första resultaten kan då komma ganska snabbt. Det första vi kommer att titta på är nog hur det utvecklar sig med rökningen, snusandet, medelvikten och blodtrycken, säger Birgitta. Jag hoppas få se att färre kvinnor röker nu än Också kolesterolvärdena ska bli intressanta. TEXT HANS FÄLLMAN BILD JOHAN GUNSÉUS 10 AKTUM extra MARS 2/2004

11 Projektledaren Birgitta Stegmayr och forskningssjuksköterskan Britt-Inger Eklund förbereder ett utskick. AKTUM extra MARS 2/

12 Namn Linda Bergkvist Ålder 26 UmU-alumn 1993 Yrke lärare och kreatör på HUMlab, Umeå universitet Aktuell Arbetar med sin sagobok för vuxna, spelföretaget Resolution vill göra ett dataspel baserat på hennes sagovärld, kommer i vår ut med boken D Artiste om digital konst, prisad digital konstnär 12 AKTUM extra MARS 2/2004

13 PPROFILEN Digital konstnär med egen värld Hon har skapat en egen värld där dödsgudinnan Mehach regerar, hon har träffar i månaden på sin hemsida och får regelbundet frierier via e-post från män hon aldrig mött. Följ med hem till Linda Bergkvist. TEXT JONAS ERICSON BILD JOHAN GUNSÉUS Det finns en virtuell värld där ute av mystik, sagor, älvor och vacker digital konst. För mig öppnade den sig via ytterdörren till en tvåa på Ålidhem i Umeå. Där bor Linda tillsammans med Azrael och det är där hon skapar världen Furiae. Jag älskar skräckböcker och skräckfilmer och Furiae är en sagovärld där element från klassisk saga blandas med fantasy och skräck. Där lever bland andra drottningen Eysaathe, den lilla pojken Jerehneen och dödsgudinnan Mehach. Lindas mål i dessa dagar är att ge ut en modern sagobok om Furiae där handlingen förs framåt både genom text och genom bild. Och hon är på god väg, hon har redan skrivit 300 sidor om ämnet. Den färdiga boken kommer att bestå av löst sammanfogade och rikligt illustrerade avsnitt. För att realisera den planen får Linda hjälp av Uminova Innovation AB i Umeå som utvecklar bra idéer sprungna ur akademi och näringsliv. De letar nu efter ett lämpligt bokförlag. Men nu är Furiae bara en del av helheten som är Linda. Hon är också en prisbelönt digital konstnär, hon utsågs till GFX Artists bästa 2D-konstnär 2002 och det är som konstnär hon skapat sig ett namn världen över. Jag har till besökare på min personliga hemsida varje månad. Jag har också startat ett digitalt konstforum där konstnärer får publicera sina verk och få konstruktiv kritik på dem. Hennes kändisskap har resulterat i stora skaror fans och flera frierier, främst från män på andra sidan Atlanten. Det verkar ju lite udda att fria till någon man aldrig mött, men en del läser in väldigt mycket i mina bilder, kanske lite för mycket ibland. AKTUM extra MARS 2/

14 Att försörja sig som konstnär är svårt. Linda frilansar en del och jobbar som serietidningsfärgläggare åt Dreamwave Production i USA. Hon har bland annat färglagt den mörka Fate of the Blade. Jag har alltid varit en stor serietidningsfantast. När jag var liten var det Tintin, Hulken och Smurfarna som var bäst. Medan vi pratar ligger ett arv från Lindas tidiga serieintresse och spinner svagt i hennes knä gestaltad av den svarta katten Azrael. Azrael var den elake trollkarlens Gargamels kloke katt och alla smurfars svurne fiende. En bra serietidning är som en bok, med skillnaden att hälften av berättandet sker med bilder. Linda jobbar också deltid på HUMlab vid Umeå universitet. Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informations-/medieteknik. Det arbetet har varit en tillgång eftersom labbet är en träffpunkt för kreativa människor. Det var via jobbet jag kom i kontakt med dataspelsföretaget Resolution i Umeå. De vill nu göra ett dataspel baserat på Furiae. När Linda inte målar på datorn med sin digitalpenna gillar hon att göra det på människor, med smink. Själv gillar hon också att byta skepnad. Halloween är klart bästa helgen på året och jag lägger ner rätt mycket tid på att vara kreativ när det gäller kostym och smink. Förra året var jag en elak fågel med fjädrar limmade över hela kroppen och i år ska jag vara en Gargoyle. (Gargoyle? Efter ett frågande ögonkast mellan reporter och fotograf frågar jag Linda lite försynt vad en Gargoyle är.) En sån där stenstaty som brukade sitta på höga pelare i gamla antika städer och titta ner. Jag ska vara en demongargoyle. Helt klart kreativt. HUMLAB är en plats där humaniora och kultur kan möta och samverka med modern informations- och medieteknik både reellt och virtuellt. UMINOVA INNOVATION AB verkar för etablering av nya och utveckling av befintliga företag baserat på projektidéer som kommer från universitets- och sjukhusmiljöer samt från samhället och näringslivet i övrigt. HEMSIDOR enayla.gfartist.com Linda med sin digitala penna. Egentligen valde jag att arbeta med digital konst för att jag är feg, med en digital bild kan man experimentera hur mycket som helst utan att förstöra originalet, säger profilen Linda Bergkvist. 14 AKTUM extra MARS 2/2004

15 Sandra. Karin. PROFIL SHOP för Umeå universitet Umeås schlagerdoktor Sandra Dahlberg besjöng hembygden när hon vann Schlagerfestivalens delfinal i Umeå. Textinnehållet påminner om det i efterkrigstidens sentimentala schlagers, säger Karin Strand, doktor i ämnet schlagertexter. Sven-Olof Sandberg, Bertil Boo och Snoddas sjöng med känsla och darr sina känsliga bitar under mellan- och efterkrigstiden. Karin Strand har i sin avhandling Känsliga bitar, Text- och kontextstudier i sentimental populärsång studerat just denna nostalgiska och sentimentala genre av schlagermusiken. Ofta handlade texterna om en längtan tillbaka till ett lantligt och naturskönt förflutet. Varför blev den typen av schalgers så stort just då? Då stod Sverige med ena benet i det agrara och det andra i det urbana. Nostalgiska tillbakablickar väckte känslor. Men hela schlagergenren var mycket stor då, det var egentligen Sveriges första populärmusik. I dag handlar texterna oftast om andra saker, varför? Om vi ser på Melodifestivalen har startfältet breddats enormt bara de senaste åren, nu tävlar pop, rap och disco vid sidan av traditionella schlagers. Under mellankrigstiden var då en positiv kontrast till nu. Men den nostalgiska laddningen fungerar inte på samma sätt i vårt postmoderna samhälle, vi har inte kvar kopplingen till det agrara. Varför har du skrivit en avhandling om schlagertexter? Jag är intresserad av sångtexter som litterär form och just schlagertexter har väckt så starka känslor både provocerat och attraherat. Spänningsfältet där emellan är intressant. Vilken tycker du är tidernas bästa schlager? Lasse Berghagens Jennie Jennie, för att den både är melankolisk och hoppfull. TEXT JONAS ERICSON BILD JOHAN GUNSEUS & JONAS ERICSON Pins, 17:- Slips, 345:- Kortfack, 99:- Ryggsäck, 197:- Portfölj, 435:- T-shirt, 89:- Teleskopmugg, 120:- I Universums galleria mitt på campus hittar du universitetets egen profilbutik. Här finns massor av roliga prylar. Och för dig som inte längre har nära till oss - beställ direkt från vår hemsida. Välkommen in! Universum, gatuplanet. Tel Öppet: måndag-fredag AKTUM extra MARS 2/

16 Kunskapsnoden på Gra Rekordmånga representanter från svenskt näringsliv kom till Kunskapsnoden på Grand Hôtel i Stockholm när rubriken var Det nordliga rummet. BILD GRAND HOTEL Christer Olsson, Balticgruppens VD och mecenat för både Umeå universitet och Umeå stad, minglade på Kunskapsnoden. Bland annat ligger utvecklingen av Restauranghögskolan vid Umeå universitet honom varmt om hjärtat. Buffé på västerbottniskt vis, Folksams VD Tore Andersson provar laxen. Kunskapsnoden är Umeå universitets årliga samverkansevenemang som äger rum under Västerbottensveckan i februari på Grand Hôtel i Stockholm. Det är en helt unik plattform för ett svenskt universitet att träffa samarbetspartner från näringsliv och samhälle. 16 AKTUM extra MARS 2/2004

17 rand slog rekord Vilka områden tycker du Umeå universitet ska satsa mer på? Per From, VD och styrelseledamot i Astra Zeneca AB samt före detta Umeåbo Det är viktigt att hitta spjutspetsområden och inte försöka vara bra på allt, för det går inte. Givetvis tycker jag att medicinsk forskning ska få stort utrymme, även relaterade ämnen som kemi. Söktrycket på kemi är lågt i hela landet, hur ska vi få upp det? Genom att ha engagerade kemilärare i grundskolan, det är det absolut viktigaste. SonyEricssons styrelseordförande Michael Treschow träffade många bekanta under kvällen, här Sigbrit Franke, UmU-alumn 1967, universitetskansler och tidigare rektor vid Umeå universitet. Ingvar Carlsson, före detta statsminister Medicin, fortsätt att lägga energi på forskning inom det området. Sen ska ni hålla fast vid er starka grundforskning och vid den pionjärsanda som ni alltid haft. Historien upprepar sig nästan, sa karismatiske talaren och dekanen för humanistiska fakulteten Lars-Erik Edlund. Lyssnade gjorde bland andra rektor Inge-Bert Täljedal, universitetsstyrelseordförande Birgitta Johansson Hedberg, centerpartiledare Maud Olofsson, och ordförande i Sony Group in Europé, tillika hedersdoktor vid Umeå universitet, Göran Lindahl. Denna kvartett stod också på talarlistan. På scenen: Spirella Girls från Umeå. Anita Johansson, generaldirektör för Verket för högskoleservice, UmU-alumn 1983 Jag kan inte svara för UmU specifikt, men för hela landet vill jag säga att jag tror det är viktigt att universitet och högskolor nischar sig. Alla måste fokusera sina resurser, annars blir de för sårbara. Olof Johansson, ordförande i Vetenskapsrådet, minglade i foajén. På väg till Västerbottensbuffén i Vinterträdgården: Lennart Ahlgren, ordförande Svenska Världsnaturfonden, UmU-alumnen Wilhelm Geijer, VD Öhrling PricewaterhouseCoopers, Peter Nygårds, vice VD Föreningssparbanken, Meg Tivéus, VD Svenska Spel och Maud Olofsson, centerpartiledare. TEXT OCH BILD JONAS ERICSON Lennart Ahlgren, ordförande Svenska Världsnaturfonden Jag tycker ni ska fortsätta satsningen inom miljö och hållbar utveckling. Ett bra samarbete finns ju redan inom Biofuel Region. AKTUM extra MARS 2/

18 Morgondagens bilbränsl Egentligen är det ett modernt gengasaggregat, säger Ingemar, där flis eller pellets ska omvandlas till syntetisk diesel. Än så länge är det på teststadiet men målet är att göra hela Biofuel Region självförsörjande på fordonsbränsle. Ett gengasaggregat i modern tappning med flera fördelar jämfört med andra världskrigets aggregat inte minst att man slipper ha det monterat bakom bilen. I ett trångt labb i Kemihuset på Umeå universitet har doktoranden Ingemar Olofsson byggt en tre meter hög förgasare som egentligen är ett optimerat gengasaggregat. Rör och slangar skickar heta gaser och vätskor kors och tvärs genom rummet och i själva förgasarkammaren ska flis, pellets och andra restprodukter bli till biobränsle: metanol, vätgas eller syntetisk diesel. Den syntetiska dieseln borde bli enklast att få konsumenterna att använda eftersom alla dieselbilar kan tanka den. Men min förgasare är bara en prototyp, vi har mycket testningar kvar innan vi kan tappa upp den första litern diesel. Labbet i Kemihuset är en av platserna där Biofuel Regions idéer och visioner konkretiseras. Och när den första litern väl tappats upp, kommer nästa steg: att göra Biofuel Region, det vill säga Västernorrlands och Västerbottens län, självförsörjande på fordonsbränsle. Andra mål är att bli världsledande i utvecklingen av tekniken kring bränslet samt samla världsledande kompetens inom regionen. Satsningen är realistisk och ligger onekligen i tiden. Tillgången på olja kommer att sjunka och efterfrågan på biobränslen kommer att stiga, säger doktoranden Karin Lundholm, som fokuserar på torv i sin avhandling. Inblandning av torv kan vara nyckeln för att kostnadseffektivt lyckas producera drivmedel via förgasning. Dessutom har EU bestämt att medlemsländerna har sju år på sig att se till att minst sex procent av alla bilar går på förnyelsebara bränslen. Parallellt med framtagningen av syntetisk diesel undersöks även andra bioalternativ, till exempel etanol; en pilotanläggning för etanoltillverkning i Örnsköldsvik invigs nu i maj av statsministern. Men för att kunna ersätta bensinen och dieseln är det många länkar som måste hålla; till exempel tillräckligt stor produktion av biobränslet, anpassade fordon, tankställen, och inte minst efterfrågan hos konsumenterna. Om 20 år är vi där, säger Ingemar. Biofuel Region...omfattar i första hand Västernorrlands och Västerbottens län, där de flesta kommuner, cirka 25 företag, Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Mitthögskolan samverkar. Målet är att utveckla och introducera förnybara drivmedel baserade på cellulosaråvaror från skog, åker och återvinning. Regionen ska bli världsledande inom stora delar av kedjan för utveckling av kunskap och teknik, för produktion och användning av cellulosabaserade biodrivmedel. Så blir barken diesel Så blir flis och pellets syntetisk diesel Förgasare TEXT JONAS ERICSON BILD JOHAN GUNSÉUS GRAFIK ANNA ERICSSON Pellets/Flis Katalysator 250 grader C Biomassa, det vill säga restprodukter från skogen, t. ex. grenar och och bark, tas till vara och omvandlas till......pellets eller flis som matas in i en grader C...förgasare där den under mycket hög värme och med begränsad tillförsel av syre förvandlas till gas. Gasen renas och leds vidare till en......katalysator där gasen övergår i flytande form. Det är här man väljer vilken typ av bränsle som ska tillverkas, i det här fallet syntetisk diesel. Upp med locket. Dieseln är färdig att tankas direkt i dagens bilar. Två kilo torr biomassa ger en liter syntetisk diesel. 18 AKTUM extra MARS 2/2004

19 sle skapas i Kemihuset Ekonomi motiverar mest Agneta Marell, konsumtionsforskare och rektor på Handelshögskolan vid Umeå universitet: Hur stark är viljan att tanka biobränsle i dag? Inte så väldigt stark, prisskillnaden är för liten jämfört med vanligt bränsle. Vanans makt ska heller inte underskattas, de starka beteendemönstren måste först brytas. Vad krävs för att få den stora massan att börja tanka biobränsle? Det ekonomiska motivet är viktigast, man inte är villig att betala mer för miljövänlighet. Finns det tillgängligt och priset är lika då väger miljövänligheten över till fördel för biobränsle. Vad skulle kunna vara ett första steg på vägen? Förutom ett lägre pris tror jag på information. Konsumenterna måste få klart för sig vilken positiv miljöeffekt det skulle få om fler körde på biobränsle. TEXT OCH BILD JONAS ERICSON AKTUM extra MARS 2/

20 GreenZone byggd för miljö och hållbarhet GreenZone är ett unikt och mycket uppmärksammat ekologiskt kvarter i Umeå byggt för bilism. Det är helt kretsloppsanpassat. Kvarteret ger service till både bilar och människor genom en komplett bilanläggning (Ford), en bensinstation (Statoil) och en vägrestaurang (McDonald s). Allt genomsyras av en helhetstanke, som bygger på hur vi, på bästa och klokaste sätt, kan hushålla med naturens resurser. Kvarteret, som omfattar kvadratmeter, är byggt på sådant sätt att allt kan återanvändas. Här finns inte en spik inslagen, utan vi har byggt med bultar och skruvar. Området drar 60 pro- cent lägre el och värme än ett konventionellt bygge. Vi sparar 70 procent av färskvatten bland annat genom våra specialtoaletter, förklarar Per Carstedt, som tillsammans med arkitekt Anders Nyquist har skapat kvarteret. GreenZone, som började byggas 1997, har givetvis fått oerhörd uppmärksamhet världen över. Sedan år 2000 har man tagit emot över 300 studiebesök och fått fyra prestigefyllda miljöpriser. Speciellt länderna Tyskland och Japan har visat stort intresse för detta världsunika kvarter. Konfucius säger: Att se vad som är rätt, men inte göra det, är brist på mod och moral. Idag vet vi vad som är rätt och hur vi skall leva. Vi har insett att vår planet inte har oändliga resurser. Vi måste skapa en hållbar utveckling och detta kan vi bland annat göra med hjälp av forskning och utbildning. GreenZone har därför inlett samarbete med Umeå universitet på flera plan. Här i regionen finns så mycket kunskap, så att vi redan idag kan skapa ett kunskapscentrum för världen när det gäller hållbar utveckling. UmU-alumn 1976 Ett ekologiskt hållbart samhälle bygger på kunskap. Forskning och utbildning är oerhört väsentligt, därför är våra kontakter med Umeå universitet av högsta vikt, säger Per Carstedt, en av skaparna och initiativtagarna till världsunika GreenZone i Umeå. Ford, MacDonald s och Statoil ryms inom GreenZone. Allt här är energisnålt, kretsloppsanpassat och går att återanvända, säger Per carstedt. TEXT STEFAN LYBECK BILD JOHAN GUNSÉUS 20 AKTUM extra MARS 2/2004

21 Kunglig miljöforskare uppmanar till skärpning Bildtext/ Susan Bak den kungli också först tilldelats d instiftades Gustavs 50 Susan Baker är i vanliga fall professor i Wales, men sen i september finns hon vid Umeå universitet och innehar den kungliga miljöprofessuren. För mig handlar miljö om rättvisa, i-länderna kan inte fortsätta sin överkonsumtion. Vad har du lärt dig under din tid som kunglig professor i Umeå? Först och främst tycker jag att kontakten med naturvetarna har varit oerhört givande! Ofta arbetar samhällsvetare och naturvetare parallellt, inte tillsammans. Men nu i Umeå har jag hållit i seminarier med doktorander från olika discipliner från hela Norden, och det har gett mycket. Miljöhögskolan vid Umeå universitet har också sen starten 1997 verkat för tvärvetenskapliga samarbeten. Sen bor jag på Lars Färgares Gård, fem minuters promenad från campus. Där bor gästforskare från hela världen, ofta naturvetare, vilket har lett till många intressanta diskussioner på kvällarna. Det är lustigt hur olika en naturvetare och en samhällsvetare kan se på samma problem! Hur ska en global hållbar miljöpolitik bedrivas? Det handlar inte om att hitta tekniska lösningar, det handlar istället om att vi på det norra halvklotet måste sluta slösa med resurserna, vi måste minska vår konsumtion och förbruka mindre energi. Om u-länderna skulle komma upp i vår konsumtion skulle det inte fungera, vi skulle tömma vår planet på naturtillgångar. Därför tycker jag att den stora miljöfrågan handlar om rättvisa, vi måste fråga oss; hur kan vi ha rätt att konsumera så mycket? TEXT JONAS ERICSON BILD JOHAN GUNSÉUS Konung Carl XVI Gustav och drottningen besöker Umeå universitet för att medverka på ett miljöseminarium med efterföljande festligheter i samband med doktorspromotionerna den 5 juni. Det är en händelse som ser ut som en tanke att Vårpromotionen äger rum på Världsmiljödagen. <www.umu.se/infoenheten/verksamhet/ utstallningar/miljoseminarium_2004> Namn: Susan Baker Från: Kinsale, på Irlands sydkust Titel: professor i Social Sciences vid Cardiff University i Wales Forskningsområde: Specialiserad på miljöteknik med särskild inriktning mot EU Miljöutbildningar i Umeå Miljöutbildningarna ges inom ramen för Miljöhögskolan, som är ett samarbete mellan Umeå universitet och SLU i Umeå. Två fyraåriga utbildningsprogram med miljöinriktning ges: Mark- och miljöprogrammet, ett naturvetenskapligt magisterprogram Politices magisterprogrammet med miljöinriktning, samhällsvetenskapligt program vid Umeå universitet, har sedan lång tid tillbaka landets enda utbildning i miljö- och hälsoskydd: Miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Dessutom tillkommer tio andra miljömärkta utbildningsprogram vid UmU. Vid SLU ges Skogliga magisterprogrammet och Jägmästarprogrammet, båda med miljöprofil. Miljömärkta kurser: I skrivande stund 144 stycken. Läs mer här: <www.mhu.umu.se>. AKTUM extra MARS 2/

22 Sandkrater på planeten Mars. Den tredimensionella bilden är tagen med dubbla kameror ombord på Mars Express, vilket gör det möjligt att producera perspektivbilder. Instrument från Kiruna visar Vatten på Mars Spår av vatten på Mars indikerar liv. Satelliten Mars Express, med instrument från IRF i Kiruna, cirklar nu runt den röda planeten och skickar information till Jorden. Massmedia och allmänheten har fått en bild av att ESA:s expedition till Mars är ett misslyckande, eftersom landaren Beagle II inte skickar några signaler. Men det är helt fel. Mars Express är vetenskapligt och forskningsmässigt ett lyckat projekt, säger Rickard Lundin, professor vid Institutet för rymdfysik, IRF. Satelliten Mars Express, som cirklar i en polär bana runt Mars, har bevisat att det finns och har funnits vatten på planeten. Mars Express sköts upp den 4 juni 2003, reste genom rymden i sju månader och kom fram till Mars på juldagen förra året. Kort uttryckt är expeditionens syfte att utforska atmosfärens utveckling och om det finns eller har funnits vatten på Mars, och, i så fall, i vilken mängd. Mars Express bär med sig sju olika instrument, som har vitt skilda uppdrag, dock är den gemensamma nämnaren vatten. ASP- ERA-instrumentet, som är tillverkat av IRF i Kiruna, är inriktat på vattnets och atmosfärens historia, medan de andra instrumenten, tillverkade av andra europe- iska länder, fokuserar på den nuvarande atmosfären och förekomsten av vatten. IRF har tidigare indirekt studerat vattnets flykt från Mars. Redan åren mätte vi genom den sovjetiska Phobos-2- rymdsonden flykten av syre- och väteatomer från Mars. Farkoster som Viking, Mariner och Mars Global Surveyor har skickat oss bilder därifrån, som bär spår av vatten. Vi har upptäckt geologiska formationer på planetens yta, som indikerar åar, bäckar och raviner. Nu har Mars Express vetenskapligt bevisat tidigare hypoteser om att det finns mer ansenliga mängder av vatten på Mars, fortsätter Rickard. Han förstår att landare och landningar har ett stort psykologiskt och publicistiskt värde. En lyckad landning skapar förhoppningar och förväntningar om att också vi människor en dag skall kunna landa på Mars. De förväntade vetenskapliga resultaten från landaren Beagle II, döpt efter Charles Darwins skepp, skall dock inte övervärderas. De avancerade instrument och kameror som finns ombord på Mars Express ger oss forskningsresultat, som visar att det exempelvis finns is från vatten på Mars polarkalotter. Med ett annat instrument på Mars Express hoppas man senare under våren 2004, med hjälp av radiovågor, kunna tränga djupare ner under Marsytan och därmed avslöja den eventuella förekomsten av islager, alternativt underjordssjöar. Inom en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid hoppas man inom NASA och ESA kunna skicka rymdsonder med utrustning som gör det möjligt att borra sig ner i Mars berglager och undersöka förekomsten av underjordiskt vatten och liv. Liv och vatten på Mars ger upphov till existentiella frågor, enligt Rickard Lundin. Vad betyder det för oss människor på Jorden, om det finns liv på vår närmaste planet? TEXT STEFAN LYBECK BILD ROLF EKLUND Mars Express har visat att det finns is från vatten på Mars polarkalotter, säger Rickard Lundin, professor vid Institutet för rymdfysik. 22 AKTUM extra MARS 2/2004

23 60 företag visade upp sig på Uniaden Arbetsmarknadsdagen Uniaden vid Umeå universitet lockade i år drygt 60 företag och omkring besökare. Syftet med Uniaden är att studenterna skall kunna knyta kontakter med eventuellt blivande arbetsgivare och få en inblick i dagens arbetsmarknad. För de deltagande företagen är detta en viktig kontaktyta med studenterna i Umeå. Gästföreläsare var Jens Nylander, 24 år, som skapat det framgångsrika företaget Jens of Sweden, som tillverkar populära MP-3-spelare. Årets huvudsponsorer var SCA och Deloitte. Uniaden arrangeras gemensamt av studenter från Handelshögskolan, Naturvetar- och teknologkåren (NTK), programmet för personal- och arbetslivsfrågor samt programmet för systemvetenskap. TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON Vi söker jobb, säger Karin Modigh och Micaela Ericsson, som båda läser sista året på programmet för personal- och arbetslivsfrågor. AKTUM extra MARS 2/

24 Medicinsk forskning till folket Ge, så skall ni få, är den nytestamentliga princip som är grunden för alumnarbetet. Medicinska fakulteten gjorde före jul slag i saken och lottade ut boken Medicinsk och odontologisk spjutspetsforskning i Umeå bland aktiva alumner. TEXT BERTIL BORN (ALUMN 1995), INFORMATÖR VID MEDICINSKA FAKULTETEN Cirka alumner erbjöds att vara med i utlottningen av boken, som kan beskådas på <www.umu.se/medodont/forskning/spetsboken.html>. Gensvaret blev enormt. Närmare alumner hörde av sig och ville ha ett exemplar av boken. I utskicket till alumnerna hade vi lovat att lotta ut 100 exemplar av boken, men det massiva gensvaret fick fakultetens informationskommitté att försöka utöka utlottningen. Landstinget, som finansierat boken till hälften, kontaktades för att höra om de kunde bidra med delar av sin upplaga. Landstingets redaktör Greti Ohlsson, som skrivit hälften av artiklarna i boken, lovade på stående fot att skicka så många böcker de kunde avvara. Så dagarna innan jultidens hemförlovning lackades det julklappar som aldrig förr på medicinsk-odontologiska fakultetens kansli. Boken skickades ut till närmare 300 alumner runt om i landet, och till några i utlandet. En av de lyckliga mottagarna av boken blir en framstående student vid Vilunda gymnasium i Upplands Väsby, som kommer att få boken som avskedsgåva av lärarna vid vårens examen. Även om gåvor utan baktanke tilltalar mig mest, är tanken med utskicket givetvis att vi ska bli mer kända ute i landet, och i bästa fall få lite tillbaka i form av donationer till Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet. Med varje bok följde nämligen ett brev undertecknat av rektor där mottagaren uppmanas att skänka pengar till den medicinska forskningen. Nu är alltså ett antal alumner en bok om medicinsk forskning i Umeå rikare. Och Umeå universitets medicinska och odontologiska forskning mer känd ute i landet. Skidfest i Umeå World Cup i Umeå blev en verklig folkfest Cirka åskådare, underbart väder med strålande sol från en klarblå himmel, perfekta arrangemang och sportslig dramatik gjorde World Cup i Umeå till en veritabel succé. Tävlingen genomfördes nästan mitt i stadens centrum, på friluftsområdet Gammlia ett unikt koncept som givetvis lockar stora mängder av åskådare. Arrangörerna IFK Umeå fick mycket beröm från publik, media och de 150 åkare från 18 nationer som deltog. Åkarna uppskattade speciellt det massiva publikstöd de fick längs spåren ute i skogen. Åskådarna stod väldigt nära spåren och någon av åkarna sa att det kändes som att köra rally. BILDRUTAN B R TEXT STEFAN LYBECK BILD JOHAN GUNSÉUS 24 AKTUM extra MARS 2/2004

25 ALUMNSIDORNA Var bor våra alumner? Alumnerna finns utspridda över hela landet, från Trelleborg till Karesuando. Vi har adresser till alumner i vår databas, säger Fredrik Lindmark, alumnansvarig. Namn Nils Vasara-Hammare Ålder 38 Bor i Kautokeino, Norge Arbetar i Karesuando Yrke Rektor UmU-alumn 1986 Utbildning Grundskollärare 4 9 och fil.mag. i statsvetenskap Varför valde du Umeå universitet? Umeå verkade vara en trevlig stad, vilket också besannades när jag väl började studera där. Vad har du haft för nytta av utbildningen i din karriär? Jag har nytta av utbildningen i alla möjliga och omöjliga situationer. Utbildningen finns i bakgrunden, direkt eller indirekt, i allt vad jag företar mig. I databasen hamnar alla som har tagit en examen och med hjälp av den har vi stenkoll på vart alumnerna har tagit vägen. Jag tänkte visa med denna karta antalet alumner per län. Umeå universitet är ett av de universitet som har den bredaste geografiska studentrekryteringen. Sex av tio studenter kommer från andra län. En tredjedel av dagens studenter åker mer än 60 mil och kommer från Svea- och Götaland. Men hur ser det ut efter studietiden? Vart flyttar våra alumner? En tredjedel bor söder om Norrland. Ungefär 15 procent bor i Stockholm, samtidigt som bara 6 procent av våra studenter kommer därifrån. Men många har också stannat kvar, ungefär var tredje alumn bor kvar i länet och nästan var fjärde alumn har valt att bo kvar i Umeå. FREDRIK LINDMARK, ALUMNANSVARIG INTERVJUER JONAS ERICSON Jämtlands län 1456 Västerbottens län Västernorrlands län 4391 Norrbottens län Namn Katariina Kejonen Ålder 47 år Bor i Torneå, Finland Arbetar i Haparanda Yrke Jurist på Tullverket UmU-alumn 1980 Utbildning språk, juridik Varför valde du Umeå universitet? Min kusin läste i Umeå och jag tyckte att det verkade vara både en spännande och intressant stad. Vad har du haft för nytta av utbildningen i din karriär? Jag har fått jobb på hemorten tack vare den. Jag jobbar bl.a. med handläggning och processföring av punktskatteärenden och tullärenden, handläggning av klagomål och skadeståndsärenden. Alumn betyder före detta student vid ett lärosäte Dalarnas län 872 Gävleborgs län 1221 Namn Conny Holmström Ålder 48 Bor i Strömstad Arbetar i Halden, Norge (ca 30 km norr om Strömstad) Yrke Industripsykolog UmU-alumn 1976 Utbildning Psykolog Varför valde du Umeå universitet? Det var mera tillfälligheter som avgjorde. Min dåvarande flickvän (nuvarande fru) blev oväntat antagen på socionomutbildning i Umeå. Vi hade egentligen förberett oss på att flytta till Lunds universitet och jag skulle läsa psykologi där. Bostad i Lund var redan ordnat. Men denna antagning ändrade förhållandena helt. Vad har du haft för nytta av utbildningen i din karriär? Jag har haft nytta av den grundläggande psykologin. Nu arbetar jag med säkerhetsrelaterat forsknings- och utvecklingsarbete där samspelet mellan människa och system i komplexa industrimiljöer står i centrum, t. ex. kärnkraftindustri, olja- och gasproduktion, flyg- och tågtrafikkontroll. Värmlands län 502 Västra Götalands län Hallands län 384 Skåne län 1277 Jönköpings län 505 Kronobergs län 253 Örebro län 616 Blekinge län 207 Västmanlands län 609 Södermanlands län 571 Östergötlands län 849 Kalmar län 372 Uppsala län 1158 Stockholms län Gotlands län 161 Namn Åsa Holmlund Ålder 62 Bor i Klagstorp Arbetar i byn Äspö, 3 km från Sveriges sydligaste udde Yrke Har tillsammans med min man en egen kursgård, är formellt VD, men gör allt möjligt UmU-alumn 1964 Utbildning Fil kand i beteendevetenskap Varför valde du Umeå universitet? Det var egentligen ett andrahandsval, men jag trivdes fantastiskt bra. Vad har du haft för nytta av utbildningen i din karriär? Har huvudsakligen arbetat med människor och utbildningsfrågor i hela mitt liv och fick en bra grund att stå på när jag läste sociologi och pedagogik i Umeå. AKTUM extra MARS 2/

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2007

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2007 aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2007 Nordliga studier Förste professorn i ryska Blind spansk student på campus Challenging Gender L LEDAREN Profilen Per Ambrosiani, ny professor i ryska,

Läs mer

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2005

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2005 aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2005 Strategisk stab stöder rektorer Kickoff på Designhögskolan Erkänd Svensk Kvalitet på Universitetsservice L LEDAREN Omslagsbild Jonas Ericson aktum AKTUELLT

Läs mer

Hur uppfattas färger i glas?

Hur uppfattas färger i glas? Fokus Ett magasin om utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet Nr 2 2010 Hur uppfattas färger i glas? Sidorna 12-15 Sidan 16 Sidan 10 Ett universitet där människor och idéer växer Uppmärksammad studie

Läs mer

En riktig stjärna till professor. Mitt i naturen resulterade i stora journalistpriset Nu bygger han upp en ny forskargrupp i Umeå.

En riktig stjärna till professor. Mitt i naturen resulterade i stora journalistpriset Nu bygger han upp en ny forskargrupp i Umeå. Aktum EXTRA Aktuellt vid Umeå universitet En tidning om forskning och utbildning Hösten 2008 Staffan Normark världsledande forskare En riktig stjärna till professor Idrottslabb i världsklass på gång Mitt

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

EXTRA. Konstnärligt campus är unikt i världen sid 7. Aktuellt vid Umeå universitet En tidning om forskning och utbildning. Vintern 2010.

EXTRA. Konstnärligt campus är unikt i världen sid 7. Aktuellt vid Umeå universitet En tidning om forskning och utbildning. Vintern 2010. Aktum EXTRA Aktuellt vid Umeå universitet En tidning om forskning och utbildning Vintern 2010 Arkitekthögskolan invigd Nu har studenterna intagit Arkitekthögskolans nya lokaler. sid 6 Rektor installerad

Läs mer

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik?

Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? Fler som kan. Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? A Innehåll 3 Förord 5 Inledning

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

a k t u e l l t v i d u m e å u n i v e r s i t e t m a j 4 / 2 0 0 7

a k t u e l l t v i d u m e å u n i v e r s i t e t m a j 4 / 2 0 0 7 aktum a k t u e l l t v i d u m e å u n i v e r s i t e t m a j 4 / 2 0 0 7 Prefektstyre istället för institutionsstyrelse? Valborg på campus, en ny tradition Profilen Stig Wall L l e d a r e n Vet mycket

Läs mer

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 9/2003. Birgitta tar över efter Lars Framtidsresan är slut, men fortsätter ändå

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 9/2003. Birgitta tar över efter Lars Framtidsresan är slut, men fortsätter ändå aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 9/2003 Året som gått Birgitta tar över efter Lars Framtidsresan är slut, men fortsätter ändå L LEDAREN Ledare om morgonen Omslagsbild Jonas Ericson December.

Läs mer

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP

MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP MUSIK & ENTREPRENÖRSKAP Artisten, Göteborg, 7 december 1999 Denna dokumentation innehåller ett sammandrag av inläggen vid konferensen Musik & entreprenörskap på Artisten i Göteborg den 7 december 1999.

Läs mer

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap

Att våga tänka nytt. Här skapas framtidens fordonsteknik. Dem Collective ett schysst företag. Affärsutveckling på schemat. tema Entreprenörskap www.businessregion.se en tidning från business region göteborg nr 2 2009 tema Entreprenörskap Affärsutveckling på schemat Här skapas framtidens fordonsteknik Dem Collective ett schysst företag Lena Apler

Läs mer

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET APRIL 3/2004. Åtgärder vidtagna på Konsthögskolan Får vi låna dina bilder? Profil i bil

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET APRIL 3/2004. Åtgärder vidtagna på Konsthögskolan Får vi låna dina bilder? Profil i bil aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET APRIL 3/2004 Åtgärder vidtagna på Konsthögskolan Får vi låna dina bilder? Profil i bil L LEDAREN Omslagsbild Johan Gunséus aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET APRIL

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET FEBRUARI 1/2005

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET FEBRUARI 1/2005 aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET FEBRUARI 1/2005 Monica och designåret 2005 Var finns den goda arbetsplatsen Uppdrag skapa attraktivt campus L LEDAREN Argumentation kring expansion Omslagsbild Johan

Läs mer

Rektorskandidat klar Framtidstro på Bildmuseet Nedläggningen av Värdegrundcentrum

Rektorskandidat klar Framtidstro på Bildmuseet Nedläggningen av Värdegrundcentrum aktum A K T U E L LT V I D U M E Å U N I V E R S I T E T MAJ 4/2005 Rektorskandidat klar Framtidstro på Bildmuseet Nedläggningen av Värdegrundcentrum L LEDAREN Omslagsbild Johan Gunséus aktum AKTUELLT

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Kay Pollak. första ridån. -årsjubileum för Umeå universitet. Här gick den. upp för. Möt världens främsta digitalkonstnär. Den nya designforskningen

Kay Pollak. första ridån. -årsjubileum för Umeå universitet. Här gick den. upp för. Möt världens främsta digitalkonstnär. Den nya designforskningen Möt världens främsta digitalkonstnär Linda Bergkvist målar i datorn och skapar världar som ingen ens har kunnat fantisera om tidigare. sid 4 En tidning om den starka tillväxt som sker i Umeåregionen. Visste

Läs mer

alumnitidningen Professorer Håll kontakt alumni.du.se för helskärm en mötesplats för dig som har studerat vid Högskolan Dalarna - nr 3-2010

alumnitidningen Professorer Håll kontakt alumni.du.se för helskärm en mötesplats för dig som har studerat vid Högskolan Dalarna - nr 3-2010 alumnitidningen en mötesplats för dig som har studerat vid Högskolan Dalarna - nr 3-2010 Professorer Tips: för helskärm Håll kontakt Hej, jag har något att berätta: Ett av alumnitidningens syften är att

Läs mer

SKILDA VÄRLDAR. Austin. tips: Hitta din egen affärsängel. kreativ förebild. men samma strävan efter ett gränslöst Västsverige

SKILDA VÄRLDAR. Austin. tips: Hitta din egen affärsängel. kreativ förebild. men samma strävan efter ett gränslöst Västsverige EN TIDNING FRÅN VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN #4/2011 5 tips: Hitta din egen affärsängel Austin kreativ förebild SKILDA VÄRLDAR men samma strävan efter ett gränslöst Västsverige Utbildning Utveckla eller

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus!

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS. Marknadsplats. Eskilstuna företagare i fokus! HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS Marknadsplats 2013 Eskilstuna företagare i fokus! 2 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS årets innovatör Ar det du nasta gang? Kriterier För

Läs mer

Handelshögskolan ÅRSMAGASIN EFMD

Handelshögskolan ÅRSMAGASIN EFMD Handelshögskolan 2009 ÅRSMAGASIN EFMD Grafisk form & produktion: Frank & Earnest Fotografer: Carina Gran, Niklas Bernstone, Emelie Asplund, Göran Olofsson/ Göteborgs universitet, Jeffrey Johns/Handelshögskolan,

Läs mer

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID.

KRUT. Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. KRUT Kreativ utveckling DÅTID. NUTID. FRAMTID. Jag förstår inte varför folk är rädda för nya idéer. Jag är rädd för de gamla. JOHN CAGE KRUT Kreativ utveckling Producerad av: www.abebarod.se Text: Lars

Läs mer

Hon vill se fler män i förskolan SID 16

Hon vill se fler män i förskolan SID 16 2/2013 ett magasin FRÅN HÖGSKOLAN VÄST i trollhättan Hon vill se fler män i förskolan SID 16 Från Iran till Trollhättan SID 4 Möte med Mehdi Eshagh, ny professor i geodesi Ny app ger roligare matupplevelse

Läs mer

Vi får människor att växa

Vi får människor att växa En utbildningsbilaga från Stiftelsen Hantverk & Utbildning Vi får människor att växa Frank i Billion Dollar Babies: Det är lite rock n roll över Entreprenörskolan Bli hantverkslärling: Välj bland 68 olika

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

Entreprenörsjakt Grön energi Twin Parks. Hollywood nästa! Vecka45 program. Läs mer om... Barnkläder som rockar. Världsledande visualisering

Entreprenörsjakt Grön energi Twin Parks. Hollywood nästa! Vecka45 program. Läs mer om... Barnkläder som rockar. Världsledande visualisering HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS FÖR VECKA45 REGIONENS INNOVATIONS- OCH ENTREPRENÖRSKAPSVECKA Läs mer om... Hollywood nästa! Världsledande visualisering Vecka45 program Barnkläder som rockar Entreprenörsjakt

Läs mer

1:2 NYA HORISONTER. Tre forskare om dagens arbetsliv MAGASIN FRÅN UPPSALA UNIVERSITET TEMA: ARBETSLIV. Koppla av från IT-stressen

1:2 NYA HORISONTER. Tre forskare om dagens arbetsliv MAGASIN FRÅN UPPSALA UNIVERSITET TEMA: ARBETSLIV. Koppla av från IT-stressen NYA HORISONTER MAGASIN FRÅN UPPSALA UNIVERSITET 1:2 2013 TEMA: ARBETSLIV Tre forskare om dagens arbetsliv Koppla av från IT-stressen Hans jobb och hennes på 1500-talet Miljögifter kopplas till sjukdomar

Läs mer

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VÄSTERBOTTENS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA ANNONS - Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3 Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten,

Läs mer