AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET VÅREN 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET VÅREN 2004"

Transkript

1 aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET VÅREN 2004 En tidning om forskning och utbildning E X T R A UIK och Umeå universitet, en vinnande kombination Morgondagens bilbränsle skapas i Kemihuset Linda, konstnär med egen värld

2 Bild Erika Lidén L LEDAREN Omslagsbild Johan Gunséus aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET VÅREN 2004 Ansvarig utgivare Ulrika Bergfors Kriström Redaktör Jonas Ericson Tel EXTRA Tidigare nummer av Aktum Extra Adress Informationsenheten Umeå universitet Umeå Tel (vx) Fax Redaktion Jonas Ericson Carina Dahlberg Stefan Lybeck Redaktionsråd Kristina Sjögren Camilla Norrbin Barbro Renkel Gunnel Grelsson Tommy Ericsson Dan Frost Kjell Grankvist Jan Mannberg Layout/produktion/repro Print & Media, Umeå universitet Tryck Danagårds Grafiska Upplaga Nya kunskaper bestämmer samhällsutvecklingen. Över hela världen diskuterar man därför idag universitetens roll. Ofta fokuserar man på produktionen av framtidens varor och tjänster, vad den kräver av förnyelse. Framgång i den ekonomiska konkurrensen mellan företag och länder anses hänga på att folk är tillräckligt väl utbildade för att kunna använda moderna tekniker, och att de produkter som saluförs är tillräckligt avancerade. Det var därför som EU-kommissionen förra året tog initiativ till en bred diskussion om universitetens roll i kunskapens Europa. Den övergripande frågan gällde Europas möjligheter att hävda sig på världsmarknaden. Men man bör inte glömma bort att också mjukare aspekter av samhällsutvecklingen i hög grad är kunskapsberoende. Tänk, exempelvis, på samhällets tre verkligt stora ödesfrågor: demokratin, freden och miljön! För att stärka demokratin, åstadkomma världsomfattande fred och lösa de utmanande miljöfrågorna är det förstås viktigt med ett stort folkligt engagemang och god vilja. Men det räcker inte. Det krävs också kunskaper, till dels säkert helt nya kunskaper, om hur vi människor fungerar i förhållande till varandra och till vår fysiska omgivning. Det nya utvecklingsprogram som Umeå universitet fastställde strax före jul kan med fördel läsas mot bakgrund av den universitetspolitiska debatt som pågår både utomlands och i Sverige. Här är ett universitet som noga har övervägt sina förutsättningar och möjligheter och som energiskt vill bidra till både vetenskapens och samhällets utveckling. Och som tar på genomtänkt allvar att de sakerna hänger ihop. INGE-BERT TÄLJEDAL REKTOR OCH UMU-ALUMN AKTUM extra MARS 2/2004

3 Varför har just du fått Aktum Extra? För att vi vid Umeå universitet vill att du ska få läsa om vår verksamhet! Två gånger om året, vår och höst, förvandlas vår personaltidning Aktum till Aktum Extra. Här berättar vi om ny spännande forskning, nya utbildningar och intressanta människor vid vårt universitet. Här utökar vi också målgruppen ordentligt och når människor långt utanför campus. Du som läser detta kanske är en av våra före detta studenter, du kanske arbetar inom näringslivet, vid någon myndighet eller organisation, eller inom politiken. Välkommen till Aktum Extra våren 2004! JONAS ERICSON, REDAKTÖR INNEHÅLL Ny enhet ger ny ingång 5 Fokus på dokumentära bilder i ny utbildning 6 Hasse spanar för NHL 8 Monica studerar oss för femte gången 10 Profilen: Linda Bergkvist 12 Kunskapsnoden på Grand slog rekord 16 Morgondagens bilbränsle skapas i Kemihuset 18 GreenZone byggd för miljö och hållbarhet 20 Kunglig miljöforskare uppmanar till skärpning 21 Instrument från Kiruna visar på vatten på Mars 22 Medicinsk forskning till folket 24 Var bor våra alumner? 25 Alumner med vinnande formspråk 26 UIK och Umeå universitet en oslagbar kombination 28 Korsord 31 Lasse Eriksson kåserar 32 AKTUM extra MARS 2/2004 3

4 Umeå växer Umeå växer så det knakar. År 2003 hade vi den fjärde största tillväxten i landet. Nu siktar vi på att bli innevånare. Tillväxt i Sverige Stockholm innevånare 2. Göteborg Malmö Umeå Linköping UmU-alumn 1993 Umeås växtkurva År Toppnamn.nu samlar kvinnlig kompetens Nu är det enklare att hitta kompetenta kvinnor till ditt företag. Syftet med Toppnamn är att ha en databas full av habila kvinnor för att underlätta för företag och organisationer att hitta bra personer för olika ändamål. Idag finns 546 kvinnor i databasen från vitt skilda yrkesområden. Sidan öppnades i augusti 2003 och initiativet kommer från sex kvinnor i Umeåregionens näringsliv, bland andra Anna Olofsson, projektledare, Tillväxtalliansen i Umeåregionen och Margareta Berggren, jämställdhetsdirektör, Länsstyrelsen i Västerbotten. TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON Umeås framtid År innevånare Källor: SCB och Umeå kommun. Ett av toppnamnen är Christina Skogberg, vid enheten för näringsliv och samverkan, Umeå universitet. Toppnamn är en bra idé, jag tycker att fler kvinnor vid universitetet borde gå med. Det erbjuds också en hel del fortbildning i form av kurser och seminarier som jag uppskattar. Länsstyrelsen, Nutek, Almi Företagspartner i Västerbotten och EUs strukturfonder står för finansieringen. Läs mer på TEXT OCH BILD JONAS ERICSON Jokkmokks marknad bloggad Vid den 399:e marknaden i Jokkmokk fanns ett bloggteam från Umeå universitet på plats. En blogg är en unik blandning mellan konventionell dagbok, webbsida, tidning och social mötesplats; ett Internetbaserat medium som fått enormt genomslag det senaste året. Den blogg som växte fram under den traditionella vintermarknadens tre dagar har drag av konstinstallation, dokumentärfilm, dagbok och road movie. När nu HUMlab vid Umeå universitet bryter ny mark genom att liveblogga en kulturhändelse mobilt, är det naturligt att välja Jokkmokks vintermarknad med dess kulturella arv, långa historia, tiotusentals besökare och allt starkare internationella profil. Med hjälp av trådlösa nätverk och allehanda mobil informationsteknik dokumenterade och gestaltade fyra personer i direktsändning denna kulturella händelse för svensk och internationell publik. Det handlade också om nya former för mångmedialt berättande och om att utforska nya medier och ny teknik under svåra förhållanden. 4 AKTUM extra MARS 2/2004

5 Ny enhet ger ny ingång Nu blir det enkelt för dig som vill samarbeta med Umeå universitet. En ingång, till den nya Enheten för näringsliv och samhälle i det nya Samverkanshuset, och du finner det du söker. TEXT STEFAN LYBECK BILD JOHAN GUNSÉUS Välkommen hit, säger Pär Lärkeryd, chef för nya enheten för näringsliv och samhälle. Vi kommer att i första hand arbeta med forskningssamarbete och kompetensutveckling. En huvuduppgift för oss blir att mäkla samverkan. I vårt arbete som samverkansmäklare kommer vi att hjälpa två parter, till exempel ett företag och en forskargrupp, att sy ihop projekt med hjälp av våra egna experter. Den nya enheten kommer även att arbeta med andra uppgifter. Exempelvis skall man hjälpa företag och studenter att nå varandra, arbeta med personalutveckling och med internt verksamhetsstöd. Vår vision är att vi inom fem, sex år har nått positionen som landets ledande mäklare när det gäller forskningssamarbete och kompetensutveckling. Dessutom har vi då, bland annat genom vårt samverkansarbete, starkt bidragit till att göra Umeå universitet till en viktig tillväxtfaktor i Sveriges norra region, förklarar Pär, som själv arbetat många år inom näringslivet, senast som teknikchef vid Partek Forest, tillverkare av Valmet skogsmaskiner. Pär Lärkeryd vet av egen erfarenhet att det inte är alldeles lätt att hitta rätt inom Umeå universitet. Därför kommer han att prioritera begreppen synlighet, tydlighet och öppenhet i den nya enhetens framtida arbete. Ambitionen är att enheten skall bli den naturliga ingången till vårt universitet för representanter för näringsliv och samhälle. Och att de utan villrådighet och tvekan skall hitta till det nya huset som skall stå klart i höst. Fotnot Enheten för näringsliv och samhälle är en fusion av Univex, enheten för externa relationer och delar av Uminova Center. Samverkanshuset står färdigt hösten Välkommen till Umeå universitet, säger Pär Lärkeryd, chef för den nya enheten för näringsliv och samhälle. AKTUM extra MARS 2/2004 5

6 Fokus på dokumentära bilder På 1950-talet återvände fotografen och författaren Sune Jonsson till Västerbotten för att dokumentera ett samhälle i snabb förändring. Det kan sägas vara upprinnelsen till den dokumentärfotoutbildning som startar till hösten. När vi för några år sedan fick möjlighet att förvärva hela Sune Jonssons fotografiska arkiv ville vi peka på den betydelse dokumentärfotografi i hans anda har haft och fortfarande har, berättar Ola Kellgren, vice vd och chefredaktör vid Västerbottens museum. Inspirerade av debattartiklar av idéhistorikern Sverker Sörlin och författaren Gunnar Balgård föreslog museiledningen att Umeå universitet borde satsa på en utbildning i dokumentärfotografi. Vi ville starta en diskussion om dokumentärfotografins roll i museivärlden. Men sedan dess har ambitionen växt. Nu omfattar utbildningen ett vidgat dokumentärt begrepp och en diskussion om vad fotografisk bild är, säger Ola Kellgren som varit med under utbildningens planering. Det finns de som talar om dokumentärfotografins renässans under 2000-talet. Tillsammans med kursföreståndaren Kjell Engman Lundberg vid institutionen för kultur och medier har Bildmuseets chef Jan-Erik Lundström arbetat med utbildningsplanerna. Sune Jonsson är en av Sveriges främsta dokumentärfotografer. Han porträtterade änkefru Olga Gavelin i Aronsjö, Vilhelmina, 1961, i samband med sin första stora dokumentation för Västerbottens museum vilken resulterade i boken Bilder från den stora flyttningen (1964). 6 AKTUM extra MARS 2/2004

7 UmU-alumn 1982 der i ny utbildning Det dokumentära har fått en allt större betydelse i hela vår populärkultur. Filmen vänder sig mot realistiska och dokumentära språk, dokusåporna är ett annat tecken i tiden, konstaterar Jan-Erik. Samtidskonsten har, från det fiktiva och iscensatta Nya utbildningar vid Umeå universitet Nya och spännande utbildningar skapas hela tiden vid universitetet. Här är några exempel på utbildningar som startar till hösten 2004: Utbildningen unik i Sverige under och 90-talen, också vänt sig mot dokumentära uttryck. Senaste Documenta i Kassel 2002 var en manifestation i stillbildsfotografi och film med dokumentära ambitioner. Men det har hittills inte funnits någon utbildning i Sverige med inriktning mot dokumentärfotografisk bild. De fotografiska utbildningarna är konstinriktade eller inriktade mot bildjournalistik. Förutom allmänt intresserade riktar sig den nya utbildningen särskilt mot fotografer, konstnärer, curatorer, lärare, musei- och mediemänniskor; yrkesmänniskor som söker ett nytt perspektiv på sitt yrke och på tidigare utbildning. Också forskare och forskarstuderande som använder bilden som historisk källa har nytta av kunskaper om fotografi, bildteori och bildkultur i ett globalt perspektiv. En av dem som vill söka är bildläraren Kristina Bygdén. Vi omges ju av bilder. För mig handlar det om att bli medveten om vad de betyder och hur de påverkar oss. Kristina är en bildmänniska. Både yrkesmässigt och rent personligt är hon intresserad av bilder, allt från konstbilder till reklambilder. Bildläraren Kristina Bygdén är en av dem som ska söka den nya utbildningen. Jag har alltid varit intresserad av fotografi. Jag har funderat på om jag ska plugga vidare till en magisterexamen redan innan jag fick höra om den här utbildningen i dokumentärfotografi. Jag skulle ha användning av den i mitt arbete som bildlärare, men det kan ju också öppna nya vägar yrkesmässigt. Man vet aldrig vart det kan leda och det känns spännande. TEXT HELENA VEJBRINK BILD JOHAN GUNSÉUS OCH SUNE JONSSON Umeå Sason School of Design är ett unikt samarbetsprojekt mellan Designhögskolan vid Umeå universitet och Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Tre tvååriga magisterprogram inryms i projektet, varav två, Exterior Transportation Design och Interior Transportation Design, ges i Umeå. Turismprogrammet, 120/160 poäng Manusutbildning för film och TV, 120 p Livsmedelsprogram, 80 p Idrottsvetenskapliga programmet (ersätter Idrottspedagogprogrammet) 120/160 p Magisterutbildning med ämnesbredd med in-riktning mot dokumentärfotografi, 40 p Magisterutbildning med inriktning mot lärande och utvecklingsarbete i skolan, 40 p Experimentell kemi för högstadiet och gymnasieskolan, 10 p Tandvård för barn i behov av särskilt stöd, 5 p Skellefteå Lärarprogrammet p Fastighetsmäkleri, 5 p Örnsköldsvik Receptarieprogrammet, 120 p Högskoleingenjörsprogrammet i hållbara energisystem, 120 p Högskoleingenjörsprogrammet i geografiska informationssystem, GIS, 120 p Utbildningen...ges som A-kurs (20 p) och B-kurs (20 p) eller som AB-kurs (40 p). Den kan också läsas som magister med ämnesbredd med inriktning mot dokumentärfotografi (40 p), men då måste du ha en 120 p-examen från tidigare studier. Grundläggande behörighet krävs men för övrigt krävs inga särskilda förkunskaper för att söka utbildningen. Mer info: <www.umu.se/kultmed/dokfoto/> Studievägledning: Kjell Engman Lundberg, , För information, kontakta StudentCentrum, , TEXT STEFAN LYBECK AKTUM extra MARS 2/2004 7

8 8 AKTUM extra MARS 2/2004 Hasse Edlund, välkänd hockeyprofil i Umeå, arbetar som talangscout för Dallas Stars i NHL sedan elva år tillbaka.

9 Hockeyn lever i Umeå: Hasse spanar för NHL Ishockeyn i Umeå lever, trots att tidigare SM-vinnarna Björklöven dväljs i anonyma Norra Allsvenskan. Hasse Edlund, talangscout för Dallas Stars, letar unga lovande spelare för NHL och vid Hockeyuniversitetet utbildas framtidens tränare och coacher. TEXT STEFAN LYBECK BILD JOHAN GUNSÉUS Hockeyuniversitetet i Umeå Det som populärt kallas Hockeyuniversitetet är en utbildning i Coaching/ Ledarskap, 40 poäng, 50 % studietakt. I första hand antas idrottsledare som arbetat inom idrottsförening eller motsvarande i minst tre år. Följande kurser ingår: Idrottsmedicin, 10 p Coaching, 5 p Individanpassad träning, 5 p Idrottspsykologi, 10 p Lagspelsmetodik, 5 p Projektarbete, 5 p I elva år har jag varit talangscout för Dallas Stars, som fram till 1993 hette Minnesota North Stars, och jag letar unga, lovande svenska spelare som klarar trycket att spela i NHL. Att jag fått denna mycket spännande och stimulerande uppgift kan jag tacka min före detta klubbkamrat i Björklöven och nuvarande assisterande coachen i Tre Kronor, Ulf Dahlén, för. Han spelade många år i Dallas Stars och rekommenderade mig för uppgiften, inleder Hans Edlund, känd hockeyprofil i Umeå och SM-vinnare med Löven Som ett ytterst påtagligt bevis på sina framgångar som talangscout har Hasse fått den legendariska Stanley Cup-ringen. En ring i rent guld som väger hela 47,5 gram. Ringen tilldelas spelare (som får en diamantprydd ring) och ledare i det lag som vinner en av sportvärldens finaste och mest åtråvärda troféer: Stanley Cup. Dallas Stars lyckades med detta konststycke år Hasse kan berätta flera anekdoter om hur denna kolossala ring kan fungera som dörröppnare i olika sammanhang på andra sidan Atlanten. En duktig spelare som Mattias Tjärnkvist har bland annat genom mitt förmedlande kommit till NHL. Idag fokuserar jag mig på yngre förmågor som Joel Lundqvist i Frölunda och Yared Hagos i Timrå. Båda spelar nu för övrigt i Tre Kronor. Mest intressant för närvarande är annars åldersgruppen födda 1986, fortsätter Hasse, som har många ärrade hockeyveteraner som kollegor i samma bransch. Här kan vi nämna Kenta Nilsson, Tomas Gradin, Dan Labraaten, Inge Hammarstöm, Tommie Bergman, Anders Kallur och Anders Hedberg. Alla 30 lag i NHL arbetar ytterst seriöst för att hitta nya talanger. Lagen har olika struktur på sina organisationer. Dallas Stars har fyra talangscouter i Europa, varav Hasse Edlund i Umeå är en. En ny spelare är en framtida investering för klubben. Kostnaden ligger på cirka 20 miljoner på tre år och då gäller det att hitta en ung grabb som skall vara ordinarie inom tre till fem år. Dallas Stars har en psykolog som flyger över till Europa för att göra djupintervjuer med en ung spelare, som jag eller en kollega rekommenderar. Klubben skaffar sig en helhetsbild av spelaren, där både styrkor och svagheter analyseras. Stor vikt läggs vid den sociala sidan och den utvecklingspotential spelaren visar. Hasse möts inte av några negativa attityder i sitt arbete som talangscout, man tycker inte att han brandskattar svensk hockey. Han säger att samarbetsklimatet har blivit bättre de senaste åren och att alla involverade arbetar för svensk hockeys bästa. Hasse menar också att klubbarna i USA och Kanada har bättre överblick över svensk juniorhockey än vi själva har. Björklöven finns fortfarande i Hasses hjärta, men tiden räcker inte till för ett mer aktivt engagemang. Hans civila arbete som Norrlands-chef för Skandia tar mycket tid och innebär mycket resande. Dock ser han 17-årige sonen Anton spela i ett av Björklövens juniorlag så ofta han kan. Naturligtvis tror jag att svensk hockey har en lovande framtid. Samarbetet mellan Svenska Ishockeyförbundet och Umeå universitet är ett förnämligt initiativ som kommer att ge oss ännu bättre tränare, ledare och coacher, avslutar Hasse, vars hårdskjutande bössa många fortfarande minns. AKTUM extra MARS 2/2004 9

10 Monica studerar oss för femte gången Vetenskapligt sett är norra Sverige numera ett nationellt och internationellt referensområde för de stora folksjukdomarna hjärtinfarkt, slaganfall och diabetes. Skälet heter Monica och fyller snart 20 år. Sedan årsskiftet har hon bott i kemlabbs gamla lokaler i Norrlands universitetssjukhus, NUS och under våren ska hon på turné till vårdcentralerna. Målet är att undersöka slumpvis utvalda västerbottningar och norrbottningar i åldern år. I första omgången ser det ut att bli ungefär 70 procent som kommer, säger Birgitta Stegmayr, docent i medicin och projektansvarig. Tidigare Monica-undersökningar har visat att äldre kommer i mycket högre grad än yngre, men kyla eller en snöstorm tar ner besökssiffrorna direkt. De utvalda som inte hör av sig blir påminda. Det är viktigt att just de kommer. Det som skiljer Monica (en förkortning av Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease, det vill säga övervakning av utveckling och riksfaktorer vid hjärt-kärlsjukdomar) från till exempel Västerbottensprojektet, är att det handlar mer om vetenskap än om råd och behandling. Rötterna finns i ett världsomfattande WHO-projekt som startade i mitten av 1980-talet och som mest omfattade 39 områden. Idag är det i stort sett bara Northern Sweden, det vill säga Västerbottens och Norrbottens län, som fortsätter. Här görs nu den femte befolkningsundersökningen, de tidigare var 1986, 1990, 1994 och Stegmayr är en av två projektansvariga; den andre är docent Torbjörn Messner i Kiruna. Visst kan man säga att vissa förhållanden är speciella i Norrland jämfört med övriga Sverige, men det är ändå bättre att mäta någonstans än att inte mäta alls, säger Birgitta. En brist i materialet är kanske att invandrare är underrepresenterade. De finns inte riktigt i lika stor andel i området och dessutom kan vårt utförliga frågeformulär avskräcka den som inte har svenska som modersmål. Förutom att mäta riskfaktorer i befolkningen registreras även alla som drabbas av hjärt- infarkt eller stroke. En styrka är att vi hela tiden har haft samma, mycket utförliga kriterier för vad som ska räknas som infarkt och stroke oavsett att det har ändrats inom vården. Det gör att siffrorna är jämförbara över tiden. Vad har man då sett under de 20 åren? Ja, insjuknandet i hjärtinfarkt har halverats. Framför allt två omgivnings- och livsstilsfaktorer ligger bakom. Den viktigaste är att rökningen har minskat radikalt: Bland män från procent på talet ner till procent Den andra är att kolesterolvärdena har sjunkit rejält genom förändrade matvanor. I nästa steg, när det gäller överlevnaden sedan man väl har insjuknat, kommer sjukvården och dess metoder in. Genom bättre medicinskt omhändertagande har dödligheten i både infarkt och stroke halverats under de här 20 åren. Provtagningen pågår april månad ut. I maj går alla formulär till ett företag i Kristineberg, Infoscandic, som har teknik för att läsa in alla svar, också de handskrivna, direkt i databasen. Den manuella inknappningen är ett minne blott. I höst inleds analyserna och de första resultaten kan då komma ganska snabbt. Det första vi kommer att titta på är nog hur det utvecklar sig med rökningen, snusandet, medelvikten och blodtrycken, säger Birgitta. Jag hoppas få se att färre kvinnor röker nu än Också kolesterolvärdena ska bli intressanta. TEXT HANS FÄLLMAN BILD JOHAN GUNSÉUS 10 AKTUM extra MARS 2/2004

11 Projektledaren Birgitta Stegmayr och forskningssjuksköterskan Britt-Inger Eklund förbereder ett utskick. AKTUM extra MARS 2/

12 Namn Linda Bergkvist Ålder 26 UmU-alumn 1993 Yrke lärare och kreatör på HUMlab, Umeå universitet Aktuell Arbetar med sin sagobok för vuxna, spelföretaget Resolution vill göra ett dataspel baserat på hennes sagovärld, kommer i vår ut med boken D Artiste om digital konst, prisad digital konstnär 12 AKTUM extra MARS 2/2004

13 PPROFILEN Digital konstnär med egen värld Hon har skapat en egen värld där dödsgudinnan Mehach regerar, hon har träffar i månaden på sin hemsida och får regelbundet frierier via e-post från män hon aldrig mött. Följ med hem till Linda Bergkvist. TEXT JONAS ERICSON BILD JOHAN GUNSÉUS Det finns en virtuell värld där ute av mystik, sagor, älvor och vacker digital konst. För mig öppnade den sig via ytterdörren till en tvåa på Ålidhem i Umeå. Där bor Linda tillsammans med Azrael och det är där hon skapar världen Furiae. Jag älskar skräckböcker och skräckfilmer och Furiae är en sagovärld där element från klassisk saga blandas med fantasy och skräck. Där lever bland andra drottningen Eysaathe, den lilla pojken Jerehneen och dödsgudinnan Mehach. Lindas mål i dessa dagar är att ge ut en modern sagobok om Furiae där handlingen förs framåt både genom text och genom bild. Och hon är på god väg, hon har redan skrivit 300 sidor om ämnet. Den färdiga boken kommer att bestå av löst sammanfogade och rikligt illustrerade avsnitt. För att realisera den planen får Linda hjälp av Uminova Innovation AB i Umeå som utvecklar bra idéer sprungna ur akademi och näringsliv. De letar nu efter ett lämpligt bokförlag. Men nu är Furiae bara en del av helheten som är Linda. Hon är också en prisbelönt digital konstnär, hon utsågs till GFX Artists bästa 2D-konstnär 2002 och det är som konstnär hon skapat sig ett namn världen över. Jag har till besökare på min personliga hemsida varje månad. Jag har också startat ett digitalt konstforum där konstnärer får publicera sina verk och få konstruktiv kritik på dem. Hennes kändisskap har resulterat i stora skaror fans och flera frierier, främst från män på andra sidan Atlanten. Det verkar ju lite udda att fria till någon man aldrig mött, men en del läser in väldigt mycket i mina bilder, kanske lite för mycket ibland. AKTUM extra MARS 2/

14 Att försörja sig som konstnär är svårt. Linda frilansar en del och jobbar som serietidningsfärgläggare åt Dreamwave Production i USA. Hon har bland annat färglagt den mörka Fate of the Blade. Jag har alltid varit en stor serietidningsfantast. När jag var liten var det Tintin, Hulken och Smurfarna som var bäst. Medan vi pratar ligger ett arv från Lindas tidiga serieintresse och spinner svagt i hennes knä gestaltad av den svarta katten Azrael. Azrael var den elake trollkarlens Gargamels kloke katt och alla smurfars svurne fiende. En bra serietidning är som en bok, med skillnaden att hälften av berättandet sker med bilder. Linda jobbar också deltid på HUMlab vid Umeå universitet. Humlab är en mötesplats för humaniora, kultur och informations-/medieteknik. Det arbetet har varit en tillgång eftersom labbet är en träffpunkt för kreativa människor. Det var via jobbet jag kom i kontakt med dataspelsföretaget Resolution i Umeå. De vill nu göra ett dataspel baserat på Furiae. När Linda inte målar på datorn med sin digitalpenna gillar hon att göra det på människor, med smink. Själv gillar hon också att byta skepnad. Halloween är klart bästa helgen på året och jag lägger ner rätt mycket tid på att vara kreativ när det gäller kostym och smink. Förra året var jag en elak fågel med fjädrar limmade över hela kroppen och i år ska jag vara en Gargoyle. (Gargoyle? Efter ett frågande ögonkast mellan reporter och fotograf frågar jag Linda lite försynt vad en Gargoyle är.) En sån där stenstaty som brukade sitta på höga pelare i gamla antika städer och titta ner. Jag ska vara en demongargoyle. Helt klart kreativt. HUMLAB är en plats där humaniora och kultur kan möta och samverka med modern informations- och medieteknik både reellt och virtuellt. UMINOVA INNOVATION AB verkar för etablering av nya och utveckling av befintliga företag baserat på projektidéer som kommer från universitets- och sjukhusmiljöer samt från samhället och näringslivet i övrigt. HEMSIDOR enayla.gfartist.com Linda med sin digitala penna. Egentligen valde jag att arbeta med digital konst för att jag är feg, med en digital bild kan man experimentera hur mycket som helst utan att förstöra originalet, säger profilen Linda Bergkvist. 14 AKTUM extra MARS 2/2004

15 Sandra. Karin. PROFIL SHOP för Umeå universitet Umeås schlagerdoktor Sandra Dahlberg besjöng hembygden när hon vann Schlagerfestivalens delfinal i Umeå. Textinnehållet påminner om det i efterkrigstidens sentimentala schlagers, säger Karin Strand, doktor i ämnet schlagertexter. Sven-Olof Sandberg, Bertil Boo och Snoddas sjöng med känsla och darr sina känsliga bitar under mellan- och efterkrigstiden. Karin Strand har i sin avhandling Känsliga bitar, Text- och kontextstudier i sentimental populärsång studerat just denna nostalgiska och sentimentala genre av schlagermusiken. Ofta handlade texterna om en längtan tillbaka till ett lantligt och naturskönt förflutet. Varför blev den typen av schalgers så stort just då? Då stod Sverige med ena benet i det agrara och det andra i det urbana. Nostalgiska tillbakablickar väckte känslor. Men hela schlagergenren var mycket stor då, det var egentligen Sveriges första populärmusik. I dag handlar texterna oftast om andra saker, varför? Om vi ser på Melodifestivalen har startfältet breddats enormt bara de senaste åren, nu tävlar pop, rap och disco vid sidan av traditionella schlagers. Under mellankrigstiden var då en positiv kontrast till nu. Men den nostalgiska laddningen fungerar inte på samma sätt i vårt postmoderna samhälle, vi har inte kvar kopplingen till det agrara. Varför har du skrivit en avhandling om schlagertexter? Jag är intresserad av sångtexter som litterär form och just schlagertexter har väckt så starka känslor både provocerat och attraherat. Spänningsfältet där emellan är intressant. Vilken tycker du är tidernas bästa schlager? Lasse Berghagens Jennie Jennie, för att den både är melankolisk och hoppfull. TEXT JONAS ERICSON BILD JOHAN GUNSEUS & JONAS ERICSON Pins, 17:- Slips, 345:- Kortfack, 99:- Ryggsäck, 197:- Portfölj, 435:- T-shirt, 89:- Teleskopmugg, 120:- I Universums galleria mitt på campus hittar du universitetets egen profilbutik. Här finns massor av roliga prylar. Och för dig som inte längre har nära till oss - beställ direkt från vår hemsida. Välkommen in! Universum, gatuplanet. Tel Öppet: måndag-fredag AKTUM extra MARS 2/

16 Kunskapsnoden på Gra Rekordmånga representanter från svenskt näringsliv kom till Kunskapsnoden på Grand Hôtel i Stockholm när rubriken var Det nordliga rummet. BILD GRAND HOTEL Christer Olsson, Balticgruppens VD och mecenat för både Umeå universitet och Umeå stad, minglade på Kunskapsnoden. Bland annat ligger utvecklingen av Restauranghögskolan vid Umeå universitet honom varmt om hjärtat. Buffé på västerbottniskt vis, Folksams VD Tore Andersson provar laxen. Kunskapsnoden är Umeå universitets årliga samverkansevenemang som äger rum under Västerbottensveckan i februari på Grand Hôtel i Stockholm. Det är en helt unik plattform för ett svenskt universitet att träffa samarbetspartner från näringsliv och samhälle. 16 AKTUM extra MARS 2/2004

17 rand slog rekord Vilka områden tycker du Umeå universitet ska satsa mer på? Per From, VD och styrelseledamot i Astra Zeneca AB samt före detta Umeåbo Det är viktigt att hitta spjutspetsområden och inte försöka vara bra på allt, för det går inte. Givetvis tycker jag att medicinsk forskning ska få stort utrymme, även relaterade ämnen som kemi. Söktrycket på kemi är lågt i hela landet, hur ska vi få upp det? Genom att ha engagerade kemilärare i grundskolan, det är det absolut viktigaste. SonyEricssons styrelseordförande Michael Treschow träffade många bekanta under kvällen, här Sigbrit Franke, UmU-alumn 1967, universitetskansler och tidigare rektor vid Umeå universitet. Ingvar Carlsson, före detta statsminister Medicin, fortsätt att lägga energi på forskning inom det området. Sen ska ni hålla fast vid er starka grundforskning och vid den pionjärsanda som ni alltid haft. Historien upprepar sig nästan, sa karismatiske talaren och dekanen för humanistiska fakulteten Lars-Erik Edlund. Lyssnade gjorde bland andra rektor Inge-Bert Täljedal, universitetsstyrelseordförande Birgitta Johansson Hedberg, centerpartiledare Maud Olofsson, och ordförande i Sony Group in Europé, tillika hedersdoktor vid Umeå universitet, Göran Lindahl. Denna kvartett stod också på talarlistan. På scenen: Spirella Girls från Umeå. Anita Johansson, generaldirektör för Verket för högskoleservice, UmU-alumn 1983 Jag kan inte svara för UmU specifikt, men för hela landet vill jag säga att jag tror det är viktigt att universitet och högskolor nischar sig. Alla måste fokusera sina resurser, annars blir de för sårbara. Olof Johansson, ordförande i Vetenskapsrådet, minglade i foajén. På väg till Västerbottensbuffén i Vinterträdgården: Lennart Ahlgren, ordförande Svenska Världsnaturfonden, UmU-alumnen Wilhelm Geijer, VD Öhrling PricewaterhouseCoopers, Peter Nygårds, vice VD Föreningssparbanken, Meg Tivéus, VD Svenska Spel och Maud Olofsson, centerpartiledare. TEXT OCH BILD JONAS ERICSON Lennart Ahlgren, ordförande Svenska Världsnaturfonden Jag tycker ni ska fortsätta satsningen inom miljö och hållbar utveckling. Ett bra samarbete finns ju redan inom Biofuel Region. AKTUM extra MARS 2/

18 Morgondagens bilbränsl Egentligen är det ett modernt gengasaggregat, säger Ingemar, där flis eller pellets ska omvandlas till syntetisk diesel. Än så länge är det på teststadiet men målet är att göra hela Biofuel Region självförsörjande på fordonsbränsle. Ett gengasaggregat i modern tappning med flera fördelar jämfört med andra världskrigets aggregat inte minst att man slipper ha det monterat bakom bilen. I ett trångt labb i Kemihuset på Umeå universitet har doktoranden Ingemar Olofsson byggt en tre meter hög förgasare som egentligen är ett optimerat gengasaggregat. Rör och slangar skickar heta gaser och vätskor kors och tvärs genom rummet och i själva förgasarkammaren ska flis, pellets och andra restprodukter bli till biobränsle: metanol, vätgas eller syntetisk diesel. Den syntetiska dieseln borde bli enklast att få konsumenterna att använda eftersom alla dieselbilar kan tanka den. Men min förgasare är bara en prototyp, vi har mycket testningar kvar innan vi kan tappa upp den första litern diesel. Labbet i Kemihuset är en av platserna där Biofuel Regions idéer och visioner konkretiseras. Och när den första litern väl tappats upp, kommer nästa steg: att göra Biofuel Region, det vill säga Västernorrlands och Västerbottens län, självförsörjande på fordonsbränsle. Andra mål är att bli världsledande i utvecklingen av tekniken kring bränslet samt samla världsledande kompetens inom regionen. Satsningen är realistisk och ligger onekligen i tiden. Tillgången på olja kommer att sjunka och efterfrågan på biobränslen kommer att stiga, säger doktoranden Karin Lundholm, som fokuserar på torv i sin avhandling. Inblandning av torv kan vara nyckeln för att kostnadseffektivt lyckas producera drivmedel via förgasning. Dessutom har EU bestämt att medlemsländerna har sju år på sig att se till att minst sex procent av alla bilar går på förnyelsebara bränslen. Parallellt med framtagningen av syntetisk diesel undersöks även andra bioalternativ, till exempel etanol; en pilotanläggning för etanoltillverkning i Örnsköldsvik invigs nu i maj av statsministern. Men för att kunna ersätta bensinen och dieseln är det många länkar som måste hålla; till exempel tillräckligt stor produktion av biobränslet, anpassade fordon, tankställen, och inte minst efterfrågan hos konsumenterna. Om 20 år är vi där, säger Ingemar. Biofuel Region...omfattar i första hand Västernorrlands och Västerbottens län, där de flesta kommuner, cirka 25 företag, Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Mitthögskolan samverkar. Målet är att utveckla och introducera förnybara drivmedel baserade på cellulosaråvaror från skog, åker och återvinning. Regionen ska bli världsledande inom stora delar av kedjan för utveckling av kunskap och teknik, för produktion och användning av cellulosabaserade biodrivmedel. Så blir barken diesel Så blir flis och pellets syntetisk diesel Förgasare TEXT JONAS ERICSON BILD JOHAN GUNSÉUS GRAFIK ANNA ERICSSON Pellets/Flis Katalysator 250 grader C Biomassa, det vill säga restprodukter från skogen, t. ex. grenar och och bark, tas till vara och omvandlas till......pellets eller flis som matas in i en grader C...förgasare där den under mycket hög värme och med begränsad tillförsel av syre förvandlas till gas. Gasen renas och leds vidare till en......katalysator där gasen övergår i flytande form. Det är här man väljer vilken typ av bränsle som ska tillverkas, i det här fallet syntetisk diesel. Upp med locket. Dieseln är färdig att tankas direkt i dagens bilar. Två kilo torr biomassa ger en liter syntetisk diesel. 18 AKTUM extra MARS 2/2004

19 sle skapas i Kemihuset Ekonomi motiverar mest Agneta Marell, konsumtionsforskare och rektor på Handelshögskolan vid Umeå universitet: Hur stark är viljan att tanka biobränsle i dag? Inte så väldigt stark, prisskillnaden är för liten jämfört med vanligt bränsle. Vanans makt ska heller inte underskattas, de starka beteendemönstren måste först brytas. Vad krävs för att få den stora massan att börja tanka biobränsle? Det ekonomiska motivet är viktigast, man inte är villig att betala mer för miljövänlighet. Finns det tillgängligt och priset är lika då väger miljövänligheten över till fördel för biobränsle. Vad skulle kunna vara ett första steg på vägen? Förutom ett lägre pris tror jag på information. Konsumenterna måste få klart för sig vilken positiv miljöeffekt det skulle få om fler körde på biobränsle. TEXT OCH BILD JONAS ERICSON AKTUM extra MARS 2/

20 GreenZone byggd för miljö och hållbarhet GreenZone är ett unikt och mycket uppmärksammat ekologiskt kvarter i Umeå byggt för bilism. Det är helt kretsloppsanpassat. Kvarteret ger service till både bilar och människor genom en komplett bilanläggning (Ford), en bensinstation (Statoil) och en vägrestaurang (McDonald s). Allt genomsyras av en helhetstanke, som bygger på hur vi, på bästa och klokaste sätt, kan hushålla med naturens resurser. Kvarteret, som omfattar kvadratmeter, är byggt på sådant sätt att allt kan återanvändas. Här finns inte en spik inslagen, utan vi har byggt med bultar och skruvar. Området drar 60 pro- cent lägre el och värme än ett konventionellt bygge. Vi sparar 70 procent av färskvatten bland annat genom våra specialtoaletter, förklarar Per Carstedt, som tillsammans med arkitekt Anders Nyquist har skapat kvarteret. GreenZone, som började byggas 1997, har givetvis fått oerhörd uppmärksamhet världen över. Sedan år 2000 har man tagit emot över 300 studiebesök och fått fyra prestigefyllda miljöpriser. Speciellt länderna Tyskland och Japan har visat stort intresse för detta världsunika kvarter. Konfucius säger: Att se vad som är rätt, men inte göra det, är brist på mod och moral. Idag vet vi vad som är rätt och hur vi skall leva. Vi har insett att vår planet inte har oändliga resurser. Vi måste skapa en hållbar utveckling och detta kan vi bland annat göra med hjälp av forskning och utbildning. GreenZone har därför inlett samarbete med Umeå universitet på flera plan. Här i regionen finns så mycket kunskap, så att vi redan idag kan skapa ett kunskapscentrum för världen när det gäller hållbar utveckling. UmU-alumn 1976 Ett ekologiskt hållbart samhälle bygger på kunskap. Forskning och utbildning är oerhört väsentligt, därför är våra kontakter med Umeå universitet av högsta vikt, säger Per Carstedt, en av skaparna och initiativtagarna till världsunika GreenZone i Umeå. Ford, MacDonald s och Statoil ryms inom GreenZone. Allt här är energisnålt, kretsloppsanpassat och går att återanvända, säger Per carstedt. TEXT STEFAN LYBECK BILD JOHAN GUNSÉUS 20 AKTUM extra MARS 2/2004

21 Kunglig miljöforskare uppmanar till skärpning Bildtext/ Susan Bak den kungli också först tilldelats d instiftades Gustavs 50 Susan Baker är i vanliga fall professor i Wales, men sen i september finns hon vid Umeå universitet och innehar den kungliga miljöprofessuren. För mig handlar miljö om rättvisa, i-länderna kan inte fortsätta sin överkonsumtion. Vad har du lärt dig under din tid som kunglig professor i Umeå? Först och främst tycker jag att kontakten med naturvetarna har varit oerhört givande! Ofta arbetar samhällsvetare och naturvetare parallellt, inte tillsammans. Men nu i Umeå har jag hållit i seminarier med doktorander från olika discipliner från hela Norden, och det har gett mycket. Miljöhögskolan vid Umeå universitet har också sen starten 1997 verkat för tvärvetenskapliga samarbeten. Sen bor jag på Lars Färgares Gård, fem minuters promenad från campus. Där bor gästforskare från hela världen, ofta naturvetare, vilket har lett till många intressanta diskussioner på kvällarna. Det är lustigt hur olika en naturvetare och en samhällsvetare kan se på samma problem! Hur ska en global hållbar miljöpolitik bedrivas? Det handlar inte om att hitta tekniska lösningar, det handlar istället om att vi på det norra halvklotet måste sluta slösa med resurserna, vi måste minska vår konsumtion och förbruka mindre energi. Om u-länderna skulle komma upp i vår konsumtion skulle det inte fungera, vi skulle tömma vår planet på naturtillgångar. Därför tycker jag att den stora miljöfrågan handlar om rättvisa, vi måste fråga oss; hur kan vi ha rätt att konsumera så mycket? TEXT JONAS ERICSON BILD JOHAN GUNSÉUS Konung Carl XVI Gustav och drottningen besöker Umeå universitet för att medverka på ett miljöseminarium med efterföljande festligheter i samband med doktorspromotionerna den 5 juni. Det är en händelse som ser ut som en tanke att Vårpromotionen äger rum på Världsmiljödagen. <www.umu.se/infoenheten/verksamhet/ utstallningar/miljoseminarium_2004> Namn: Susan Baker Från: Kinsale, på Irlands sydkust Titel: professor i Social Sciences vid Cardiff University i Wales Forskningsområde: Specialiserad på miljöteknik med särskild inriktning mot EU Miljöutbildningar i Umeå Miljöutbildningarna ges inom ramen för Miljöhögskolan, som är ett samarbete mellan Umeå universitet och SLU i Umeå. Två fyraåriga utbildningsprogram med miljöinriktning ges: Mark- och miljöprogrammet, ett naturvetenskapligt magisterprogram Politices magisterprogrammet med miljöinriktning, samhällsvetenskapligt program vid Umeå universitet, har sedan lång tid tillbaka landets enda utbildning i miljö- och hälsoskydd: Miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Dessutom tillkommer tio andra miljömärkta utbildningsprogram vid UmU. Vid SLU ges Skogliga magisterprogrammet och Jägmästarprogrammet, båda med miljöprofil. Miljömärkta kurser: I skrivande stund 144 stycken. Läs mer här: <www.mhu.umu.se>. AKTUM extra MARS 2/

22 Sandkrater på planeten Mars. Den tredimensionella bilden är tagen med dubbla kameror ombord på Mars Express, vilket gör det möjligt att producera perspektivbilder. Instrument från Kiruna visar Vatten på Mars Spår av vatten på Mars indikerar liv. Satelliten Mars Express, med instrument från IRF i Kiruna, cirklar nu runt den röda planeten och skickar information till Jorden. Massmedia och allmänheten har fått en bild av att ESA:s expedition till Mars är ett misslyckande, eftersom landaren Beagle II inte skickar några signaler. Men det är helt fel. Mars Express är vetenskapligt och forskningsmässigt ett lyckat projekt, säger Rickard Lundin, professor vid Institutet för rymdfysik, IRF. Satelliten Mars Express, som cirklar i en polär bana runt Mars, har bevisat att det finns och har funnits vatten på planeten. Mars Express sköts upp den 4 juni 2003, reste genom rymden i sju månader och kom fram till Mars på juldagen förra året. Kort uttryckt är expeditionens syfte att utforska atmosfärens utveckling och om det finns eller har funnits vatten på Mars, och, i så fall, i vilken mängd. Mars Express bär med sig sju olika instrument, som har vitt skilda uppdrag, dock är den gemensamma nämnaren vatten. ASP- ERA-instrumentet, som är tillverkat av IRF i Kiruna, är inriktat på vattnets och atmosfärens historia, medan de andra instrumenten, tillverkade av andra europe- iska länder, fokuserar på den nuvarande atmosfären och förekomsten av vatten. IRF har tidigare indirekt studerat vattnets flykt från Mars. Redan åren mätte vi genom den sovjetiska Phobos-2- rymdsonden flykten av syre- och väteatomer från Mars. Farkoster som Viking, Mariner och Mars Global Surveyor har skickat oss bilder därifrån, som bär spår av vatten. Vi har upptäckt geologiska formationer på planetens yta, som indikerar åar, bäckar och raviner. Nu har Mars Express vetenskapligt bevisat tidigare hypoteser om att det finns mer ansenliga mängder av vatten på Mars, fortsätter Rickard. Han förstår att landare och landningar har ett stort psykologiskt och publicistiskt värde. En lyckad landning skapar förhoppningar och förväntningar om att också vi människor en dag skall kunna landa på Mars. De förväntade vetenskapliga resultaten från landaren Beagle II, döpt efter Charles Darwins skepp, skall dock inte övervärderas. De avancerade instrument och kameror som finns ombord på Mars Express ger oss forskningsresultat, som visar att det exempelvis finns is från vatten på Mars polarkalotter. Med ett annat instrument på Mars Express hoppas man senare under våren 2004, med hjälp av radiovågor, kunna tränga djupare ner under Marsytan och därmed avslöja den eventuella förekomsten av islager, alternativt underjordssjöar. Inom en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid hoppas man inom NASA och ESA kunna skicka rymdsonder med utrustning som gör det möjligt att borra sig ner i Mars berglager och undersöka förekomsten av underjordiskt vatten och liv. Liv och vatten på Mars ger upphov till existentiella frågor, enligt Rickard Lundin. Vad betyder det för oss människor på Jorden, om det finns liv på vår närmaste planet? TEXT STEFAN LYBECK BILD ROLF EKLUND Mars Express har visat att det finns is från vatten på Mars polarkalotter, säger Rickard Lundin, professor vid Institutet för rymdfysik. 22 AKTUM extra MARS 2/2004

23 60 företag visade upp sig på Uniaden Arbetsmarknadsdagen Uniaden vid Umeå universitet lockade i år drygt 60 företag och omkring besökare. Syftet med Uniaden är att studenterna skall kunna knyta kontakter med eventuellt blivande arbetsgivare och få en inblick i dagens arbetsmarknad. För de deltagande företagen är detta en viktig kontaktyta med studenterna i Umeå. Gästföreläsare var Jens Nylander, 24 år, som skapat det framgångsrika företaget Jens of Sweden, som tillverkar populära MP-3-spelare. Årets huvudsponsorer var SCA och Deloitte. Uniaden arrangeras gemensamt av studenter från Handelshögskolan, Naturvetar- och teknologkåren (NTK), programmet för personal- och arbetslivsfrågor samt programmet för systemvetenskap. TEXT STEFAN LYBECK BILD JONAS ERICSON Vi söker jobb, säger Karin Modigh och Micaela Ericsson, som båda läser sista året på programmet för personal- och arbetslivsfrågor. AKTUM extra MARS 2/

24 Medicinsk forskning till folket Ge, så skall ni få, är den nytestamentliga princip som är grunden för alumnarbetet. Medicinska fakulteten gjorde före jul slag i saken och lottade ut boken Medicinsk och odontologisk spjutspetsforskning i Umeå bland aktiva alumner. TEXT BERTIL BORN (ALUMN 1995), INFORMATÖR VID MEDICINSKA FAKULTETEN Cirka alumner erbjöds att vara med i utlottningen av boken, som kan beskådas på <www.umu.se/medodont/forskning/spetsboken.html>. Gensvaret blev enormt. Närmare alumner hörde av sig och ville ha ett exemplar av boken. I utskicket till alumnerna hade vi lovat att lotta ut 100 exemplar av boken, men det massiva gensvaret fick fakultetens informationskommitté att försöka utöka utlottningen. Landstinget, som finansierat boken till hälften, kontaktades för att höra om de kunde bidra med delar av sin upplaga. Landstingets redaktör Greti Ohlsson, som skrivit hälften av artiklarna i boken, lovade på stående fot att skicka så många böcker de kunde avvara. Så dagarna innan jultidens hemförlovning lackades det julklappar som aldrig förr på medicinsk-odontologiska fakultetens kansli. Boken skickades ut till närmare 300 alumner runt om i landet, och till några i utlandet. En av de lyckliga mottagarna av boken blir en framstående student vid Vilunda gymnasium i Upplands Väsby, som kommer att få boken som avskedsgåva av lärarna vid vårens examen. Även om gåvor utan baktanke tilltalar mig mest, är tanken med utskicket givetvis att vi ska bli mer kända ute i landet, och i bästa fall få lite tillbaka i form av donationer till Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet. Med varje bok följde nämligen ett brev undertecknat av rektor där mottagaren uppmanas att skänka pengar till den medicinska forskningen. Nu är alltså ett antal alumner en bok om medicinsk forskning i Umeå rikare. Och Umeå universitets medicinska och odontologiska forskning mer känd ute i landet. Skidfest i Umeå World Cup i Umeå blev en verklig folkfest Cirka åskådare, underbart väder med strålande sol från en klarblå himmel, perfekta arrangemang och sportslig dramatik gjorde World Cup i Umeå till en veritabel succé. Tävlingen genomfördes nästan mitt i stadens centrum, på friluftsområdet Gammlia ett unikt koncept som givetvis lockar stora mängder av åskådare. Arrangörerna IFK Umeå fick mycket beröm från publik, media och de 150 åkare från 18 nationer som deltog. Åkarna uppskattade speciellt det massiva publikstöd de fick längs spåren ute i skogen. Åskådarna stod väldigt nära spåren och någon av åkarna sa att det kändes som att köra rally. BILDRUTAN B R TEXT STEFAN LYBECK BILD JOHAN GUNSÉUS 24 AKTUM extra MARS 2/2004

25 ALUMNSIDORNA Var bor våra alumner? Alumnerna finns utspridda över hela landet, från Trelleborg till Karesuando. Vi har adresser till alumner i vår databas, säger Fredrik Lindmark, alumnansvarig. Namn Nils Vasara-Hammare Ålder 38 Bor i Kautokeino, Norge Arbetar i Karesuando Yrke Rektor UmU-alumn 1986 Utbildning Grundskollärare 4 9 och fil.mag. i statsvetenskap Varför valde du Umeå universitet? Umeå verkade vara en trevlig stad, vilket också besannades när jag väl började studera där. Vad har du haft för nytta av utbildningen i din karriär? Jag har nytta av utbildningen i alla möjliga och omöjliga situationer. Utbildningen finns i bakgrunden, direkt eller indirekt, i allt vad jag företar mig. I databasen hamnar alla som har tagit en examen och med hjälp av den har vi stenkoll på vart alumnerna har tagit vägen. Jag tänkte visa med denna karta antalet alumner per län. Umeå universitet är ett av de universitet som har den bredaste geografiska studentrekryteringen. Sex av tio studenter kommer från andra län. En tredjedel av dagens studenter åker mer än 60 mil och kommer från Svea- och Götaland. Men hur ser det ut efter studietiden? Vart flyttar våra alumner? En tredjedel bor söder om Norrland. Ungefär 15 procent bor i Stockholm, samtidigt som bara 6 procent av våra studenter kommer därifrån. Men många har också stannat kvar, ungefär var tredje alumn bor kvar i länet och nästan var fjärde alumn har valt att bo kvar i Umeå. FREDRIK LINDMARK, ALUMNANSVARIG INTERVJUER JONAS ERICSON Jämtlands län 1456 Västerbottens län Västernorrlands län 4391 Norrbottens län Namn Katariina Kejonen Ålder 47 år Bor i Torneå, Finland Arbetar i Haparanda Yrke Jurist på Tullverket UmU-alumn 1980 Utbildning språk, juridik Varför valde du Umeå universitet? Min kusin läste i Umeå och jag tyckte att det verkade vara både en spännande och intressant stad. Vad har du haft för nytta av utbildningen i din karriär? Jag har fått jobb på hemorten tack vare den. Jag jobbar bl.a. med handläggning och processföring av punktskatteärenden och tullärenden, handläggning av klagomål och skadeståndsärenden. Alumn betyder före detta student vid ett lärosäte Dalarnas län 872 Gävleborgs län 1221 Namn Conny Holmström Ålder 48 Bor i Strömstad Arbetar i Halden, Norge (ca 30 km norr om Strömstad) Yrke Industripsykolog UmU-alumn 1976 Utbildning Psykolog Varför valde du Umeå universitet? Det var mera tillfälligheter som avgjorde. Min dåvarande flickvän (nuvarande fru) blev oväntat antagen på socionomutbildning i Umeå. Vi hade egentligen förberett oss på att flytta till Lunds universitet och jag skulle läsa psykologi där. Bostad i Lund var redan ordnat. Men denna antagning ändrade förhållandena helt. Vad har du haft för nytta av utbildningen i din karriär? Jag har haft nytta av den grundläggande psykologin. Nu arbetar jag med säkerhetsrelaterat forsknings- och utvecklingsarbete där samspelet mellan människa och system i komplexa industrimiljöer står i centrum, t. ex. kärnkraftindustri, olja- och gasproduktion, flyg- och tågtrafikkontroll. Värmlands län 502 Västra Götalands län Hallands län 384 Skåne län 1277 Jönköpings län 505 Kronobergs län 253 Örebro län 616 Blekinge län 207 Västmanlands län 609 Södermanlands län 571 Östergötlands län 849 Kalmar län 372 Uppsala län 1158 Stockholms län Gotlands län 161 Namn Åsa Holmlund Ålder 62 Bor i Klagstorp Arbetar i byn Äspö, 3 km från Sveriges sydligaste udde Yrke Har tillsammans med min man en egen kursgård, är formellt VD, men gör allt möjligt UmU-alumn 1964 Utbildning Fil kand i beteendevetenskap Varför valde du Umeå universitet? Det var egentligen ett andrahandsval, men jag trivdes fantastiskt bra. Vad har du haft för nytta av utbildningen i din karriär? Har huvudsakligen arbetat med människor och utbildningsfrågor i hela mitt liv och fick en bra grund att stå på när jag läste sociologi och pedagogik i Umeå. AKTUM extra MARS 2/

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp 2008-12-03 Till dig som är anställd i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför vi en attitydundersökning:

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012

Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 1 of 11 2012-10-10 09:37 Survey Speldesign och programmering Förväntningsenkät 2012 Helena Petrini Number of evaluated questionnaires: Question Result n Frågor om dina förväntningar på dina studier vid

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den demografiska utmaningen

Den demografiska utmaningen Den demografiska utmaningen Generationsväxlingens effekter Oktober 2015 Analysavdelningen Utredningsenheten Jan Sundqvist Antal 80000 Befolkning 16-64 Förändring per efter födelseregion Sverige Norden

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer