Historia C-nivå, poäng Bringegård, Carin Makar skiljas åt. En undersökning av landsbygdsänkors levnadsvillkor under 1800-talet ht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historia C-nivå, 41-60 poäng Bringegård, Carin Makar skiljas åt. En undersökning av landsbygdsänkors levnadsvillkor under 1800-talet ht 93 93 09 20"

Transkript

1 Uppsatser i historia Detta är en förteckning över de C- och D-uppsatser i historia som producerades vid Institutionen för humaniora vid Högskolan i Växjö/Växjö universitet från och med läsåret 93/94 till och med år Senare uppsatser ska finnas i DiVA. Förteckningen är upplagd enligt följande system: Ämne Nivå Författare (ev flera); Efternamn, förnamn Titel Termin (vt/ht) Datum =================== Bringegård, Carin Makar skiljas åt. En undersökning av landsbygdsänkors levnadsvillkor under 1800-talet ht Johnsson, Annika Sigrid Vejde ( ) - en studie om en borgerlig kvinnas insatser i olika föreningar, inom politiken och i hemmet ht Notini, Urban Den tidigmedeltida stadsbildningen i Svealand och Götaland ur ett urbaniseringsperspektiv. Perioden vt Skoglund, Charlotte Sveriges och rikspressens syn på och agerande i tibetfrågan vt Fagerlund, Solveig Helsingborg - färjestaden. En uppsats om vilka krafter som påverkar en medeltida stads utveckling vt

2 Änghede, Åsa Hovmantorp - en landsbygd i förändring vt Stahl, Katarina Kvinnor i Kalmarpolitiken vt Damberg, Stefan Volontärer på Kronobergs regemente ht Lindgren, Patric Skandinaviskt vägval ht Gereborg, Martin Stenbocks getapojkar: Kring nyuppsättningen av den karolinska armén och fälttåget i Skåne ht Bohman, Johan Döödhen döö? En studie av brott och straff i Skänninge Rådstugurätt ht Ekström, Therese Kvinnors Brottslighet i Västra Göinge Härad och Kristianstad ht Hamacher, Harald Växjös riksdagsmän i andra kammaren och den lokala opinionen i lokalpressen vt

3 Larsnäs, Mats Kommunindelningsreformen Lammhults kommuns del i processen och dess inflytande i den nya kommunen, Växjö vt Sandahl, Christian Att vidga sin militära blick. Svenska arméofficerares studieresor till Europa vt Blanc, Patrik Lyckeåborgs bruk vid industrialismens genombrott i Sverige. En undersökning av Lyckeåborgs bruks arbetskraft mellan vt Larsson, Anna En industristad blir till. Näringslivets utveckling i Oskarshamn under perioden vt Nilsson, Johan Från lokal dårstuga till centralhospital. En översikt över Växjö hospital från medeltiden till 1850-talet och ett särskilt studium av centraliseringen av hospitalsväsendet och etableringen av ett kurhospital i Växjö vt Carlsson, Victor Aktiv svensk utrikespolitik en studie av förhållningssättet mot Centralamerika och Baltikum vt Jacobson, Per-Ola De Hedervärdas samfund. Studier i en maffiakultur vt

4 Larsson, Erika Andra om den tredje Gustaf. Några författares syn på valda områden av Gustaf III:s liv vt Strömberg, Kenneth Bönderna och historikerna. Synen på senmedeltida bondeuppror, samt en teoretisk reflexion vt Skoglund, Charlotte Tibetansk nationstanke och nationalism - En studie av begreppen nation och nationalism med en empirisk undersökning gjord hos exiltibetanerna i Indien vt Fagerlund, Solveig Cathrine Petter Sigstensen skräddares, Bendt Pihl och de svenska besökarna. Om personlighet, ära, tullar och makt i och 1670-talens Helsingborg vt Nilsson, Jonny Döpt till Kristus. Om den radikala reformationen i Växjö och Jönköping vid 1800-talets slut och talets början vt Johanson, Staffan Gods och Gårdar, Bönder och Herrar. Friköp och Godsdrift i Halmstads härad vt Olsson, Per-Håkan "Gud ger åt vem Han vill". En studie av Erik XIV:s politik och maktuppfattning vt Bringegård, Carin Kvarlämnade. En undersökning av levnadsvillkoren för änkor och änklingar i Bringetofta socken under 1800-talets förra hälft vt

5 Änghede, Åsa Politik och föreningsliv i Hovmantorp under slutet av 1800-talet (with a summary in English) vt Jonsson, Magdalena Glasarbetarnas fackliga organisering vt Sörmlind, Jan-Erik Herrar, bönder och kapital. En studie av Hushållningssällskapet i Blekinge län vt Malmström, Ray Den svenska militärattachéen. En studie i dess tillkomst och utveckling fram till 1905 ht Svensson, Patric Politik och ekonomi i Alvesta municipalsamhälle vt Ammert, Niklas Vänstervågen i press mellan höger och vänster. En språkteoretisk och innehållslig analys av hur tre svenska dagstidningar skildrade studentupproret i Paris och kårhusockupationen i Stockholm 1968 vt Cid, Amelie Fängslande fängslade kvinnor. En studie av Växjö fängelse de intagna kvinnorna och deras brott vt Däldhagen, Caroline "The begiärte hon skulle få gå till sacramentet men thet förwägrades henne" - Nattvarden i 1600-talets Sverige vt

6 Posse, Agneta Hembygdsrörelsen. Att slå broar mellan historien, nuet och framtiden vt Kakoulidou, Kristina Nåja, vad är väl ett arbete på slottet? Det kan ju vara långtråkigt och dötrist och alldeles...alldeles underbart! En undersökning av personal och gäster som befunnit sig på Kalmar slott under perioden oktober september 1582 vt Svenson, Joakim Historieläroböcker för gymnasieskolan vt Svensson, Joakim Säkrad osäkerhet eller osäker säkerhet. Den offentliga debatten om regementsindragningen i Eksjö och försvarsbesluten 1925 och 1936 vt Strömberg, Kenneth "... huru föga detta samhälles befolkning varit intresserade för nykterhetens ädla verksamhet." Om medlemmar och andra problem i tre nykterhetsloger i Hovmantorps socken vt Johansson, Staffan Livet på Landet. Motiv, resursmobilisering och framtid för de bönder som friköpte gårdar i Slättåkra socken åren vt Sandahl, Christian "The styckier som en krigsman tilhöra". Levande och döda vid Kronobergs regemente vt

7 Karlsson, Anna Den växande befolkningen. En studie av demografiska mönster i Jäts socken under 1800-talet vt Larsson, Erika Ett saligt affskedh. Om döendets konst i 1600-, och 1800-talets likpredikningar och minnesord vt Nordström, Richard Läroböcker i historia för gymnasieskolan. En studie som omfattar 1970-, 80- och 90-talet vt Rosander, Sven Fideikommiss, till familjens heder och konservation! En studie över fideikommiss i allmänhet och Burensköldska fideikommisset i synnerhet vt Skoog, Anna Bångstyriga bönder eller driftiga frihetskämpar. Synen på de tre dalupproren mot Gustav Vasa vt Korsfeldt, Ola De som återvände från Amerika. Om återvändarna till Bäckaby, Korsberga och S.Solberga socknar i Småland vt Lajos, Attila Svenska tidningar om En Ungersk Revolution vt Svensson, Patric Municipalernas uppkomst. En kartläggning av och diskussion kring bildandet av Sveriges municipalsamhällen ht

8 Albertsson, Rolf Skogen. Motsättningarnas arena? Omständigheter kring skogsbrist och skogslagstiftning under perioden med särskild hänsyn till Jönköpings län ht Svensson, Jessica Nykterhet och förbud i Skåne. En studie av förbudsomröstningen 1922 med fokusering på politiken, nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen och pressen. ht Wolter, Eike Vita Rosen - ungdoms- eller vuxenmotståndsgrupp i Tredje Riket ? ht Boström, Marcus Svenska dagstidningars syn på supermakterna Språkliga termer och retoriska mönster på ledarsidorna i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Norrskensflamman i inlednings- och slutskedena till Vietnamkriget respektive Afghanistankriget Hamacher, Harald Renässans för Habsburg? Ett tvärvetenskapligt försök till beskrivning och analys av en regions historia från Habsburgepoken fram till postsovjetisk tid Edqvist, Dan-Eric Återtåget. Ut- och återinvandringen i Ramdala församling Jacobson, Per-Ola Homo mafioso. En kulturhistorisk studie om den maffiösa människans varande inom traditionell siciliansk kultur

9 Wester, Margareta Regleringarna av lyx under den svenska stormaktstiden. Studie om överflödsförordningarna och debatten runtomkring dem Fjeld, Christian och Grubbström, Andreas Detaljerad internering. En studie av den svenska interneringsdetaljens organisation och arbetsuppgifter under perioden Eriksson, Göran Expressen och Nya Dagligt Allehanda. En undersökning av tidningsvärldens vinnare och förlorare Karlsson, Inger Trotteslövs skola och Berga skoldistrikt under folkskolans epok Lindell, Lena Bygdens frälsare - en studie av Burseryd-Sandviks hembygdsförenings verksamhet och dess förändring , samt en jämförelse med övriga hembygdsrörelsen Dahlgren, Christian Vägen till högertrafik. Folkomröstningsinstitutet och högertrafikfrågan Hellberg, Mariann Från "Silfversparres jern" till grosshandlarns butelj Wångmar, Erik Aspekter på förändrad kommunal indelning inom nuvarande Kalmar, Mönsterås och Torsås kommuner under tiden

10 Sandstedt, Bodil Kriminaliteten i Blekinge. En brottsstatistisk undersökning, med tyngdpunkt på åren Molldius, Ingemar Inrikes/utrikes pass. En studie om rörligheten i det svenska samhället och kontrollen av denna Kakoulidou, Kristina Den omtvistade Kalmarunionen. En studie över nordisk 1900-talsforskning kring Kalmarunionen, samt ett försök att knyta an resultaten till deras tillkomsttid Bengtsson, Linda Den inställda utställningen! Synen på samerna i anslutning till den planerade sameutställningen på Liseberg vid Jubileumsutställningen i Göteborg Ekwall, Karl-Georg Juridiskt oskyldig! Moraliskt dömd? Hjalmar Schacht i ett etiskt perspektiv Martinsson, Linda Konkurrerande maktanspråk i de svenska lappmarkerna? Tingets funktion i Umeå och Luleå lappmarker Sten, Viviann Fackföreningsrörelsen vid bruken i Klafreström och Huseby. En komparativ studie av den tidiga fackföreningsrörelsen vid två småländska bruk

11 Melkersson, Jan Nationalism, nationalisering av konflikter. Tre individuella studier och en komparativ ansats. Regionalnationalism i Sverige, Spanien och Frankrike Cid, Amelie "Åsyftar fattige och frånfallna barns uppfostran till gudsfruktan, arbetsamhet och rena seder." En studie av donationer i Växjö ca Larsson, Anna När frikyrkorna kom till staden. En undersökning av tre friförsamlingar i 1800-talets Oskarshamn Nilsson, Allan Röd splittring i blått län. En lokalhistorisk studie av Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och Sveriges kommunistiska parti i Kronobergs län Svensson, Leif Svenska arbetare drar söderut. En studie av svensk arbetskraftsvandring till Danmark och Tyskland tiden Här ingår en fördjupad undersökning av församlingarna i Almundsryd, Pjätteryd och Södra Sandsjö Öbrink, Mats Makt och rätt. Den politiska makten hos nämndemännen i Kinnevalds härad Gustavsson-Goddijn, Ann Karl IX - en omstridd härskargestalt? En studie av hur Karl IX framställdes i den svenska vetenskapliga litteraturen från 1920-talet till 1970-talet

12 Ivarsson, Stefan Herren Gudh före migh åtter engångh till Smålandh igien. En kohortundersökning av förlusterna vid Smålands kavalleriregemente Almström, Magnus Från Nürnberg till Haag - en studie i beivrandet av krigsförbrytelser Hedenquist, Johanna Emigranter Brev Indianer. Varför så lite skrivet? Arlefur, Johanna Livet i den inre skärgården. En studie av genusrollerna i Blekinge skärgård åren , samt en jämförelse med genusrollerna på landsbygden Hall, Eva "Flickor slåss inte." En studie av de ärenden som behandlades vid Jönköpings rådstugerätt Wigström, Magnus Nazismen på den skånska landsbygden under 1930-talet Börjesson, Sven Sverige och EEC. Associeringsansökan ht Albertsson, Rolf Vägen till ett disciplinerat skogsbruk. En utvecklingsskiss kring skogsvårdslagstiftningen ht

13 Linderos, Christina Spindeln i nätet? En tysk köpmans kontaktnät under hansatiden ht Liljekvist, Samuel Apologi eller fördömande. Tendenser i svensk historieforskning om Sverige under andra världskriget vt Wängelin, Lena Obemärkt önskar inackordering... En studie av den obemärkta kvinnan och hennes levnadsvillkor under 1900-talet i annonser, lagar och debatter vt Frey-Skött, Emma Maskuliniseringsprocessen inom mejerihanteringen vid Huseby herrgårdsmejeri vt Wirdefeldt, Anders "Under Amerikas stjernbanér klingar jag i jul med er". En kvalitativ studie kring svenska emigranters tankar om nation och hembygd under 1800-talets emigrationsepok vt Petersson, Johanna Mellan Korporations-Sverige och Organisations-Sverige. Industriföretagande och politiskt agerande i Ljungby vt Lindwall, Carolina Synen på damfotboll vt Wångmar, Erik Att lägga till rätta för kommunerna. Kommunblocksreformens genomförande vt

14 Bjuvsjö, Elisabet Storskifte och laga skifte i Södra Hagby och Hagbytorp - två byar på Möreslätten vt Björkman, Joachim "Den glider in i mål, den glider in i MÅÅÅÅÅLL" En studie om ishockeyns utveckling under och 1970-talen. vt Estvall, Martin Den goda viljan. Filantropiska argument i kampen för rashygien i Allmänna Svenska Läkartidningen vt Berg, Christian Prästernas syn på samhällstillståndet i Växjö stift vt Josefsson, Daniel Bilden av nazisternas judeförföljelser i svensk press. Smålandspostens och Arbetets rapportering mellan 1933 och vt Ohlander, Mathias Människa eller monster? En studie av historieskrivningen om Napoleon Bonaparte i Frankrike och England under första delen av 1900-talet vt Bjälkenborn, Niclas "löpa 2 gånger gatlopp..." Brottsligheten vid Narvas garnisonsregemente En detaljstudie av ett karolinskt värvat regementes domböcker vt

15 Hedenquist, Johanna En klarsynt man? Möten mellan en svensk emigrant ochnordamerikanska indianer under 1800-talets sista decennier vt Håkansson, Yvonne Gud i Catharina Wallenstedts och Jon Stålhammars värld. En studie i gudssynen på 1600-talet vt Gellertz, Marie Kvinnor i politik och periferi: Den moderata och socialdemokratiska kvinnorörelsen i Blekinge under 1920-talet vt Karlsson, Lennart Kriget, potatisen och politiken. Hungerdemonstrationernas effekter på arbetarnas representation i vissa nämnder och organ i Västervik vt Jonsson, Magdalena Socialdemokratins etablering i ett brukssamhälle. Arbetarrörelsen och föreningslivet på Kosta glasbruk vt Eriksson, Lars De glömdas röst eller de gömdas tankar - perspektiv på facklig verksamhet vt Eckerström, Anders IOGT-NTO och Svenska Bryggareföreningen ht Andersson, Johan Södergrenska bokhandeln i Växjö. En studie av kundkrets och försäljning samt ht

16 Jakobsen, Mattias Växjö skarpskytteförening ht Beskow, Annika Hur har statens samepolitik förändrats? En undersökning av propositioner ht Liedholm, Mattias Trasproletariat. En berättelse om rädslan för det utanförstående ht Svensson, Leif Egnahem i Växjö. Kommunal och privat bostadsproduktion för mindre bemedlade mellan ht Bogatic, Wirginia Höger och vänster i pressen. Tre svenska tidningars skildring av händelserna i Gdansk 1980 ht Eriksson, Anders Resa i främre Orienten. Tvenne svenska orientalisters möte med det Osmanska imperiet under 1700-talet ht Rosander, Sven Småländska bruksgrundningar En fallstudie om de pauliströmska verken ht Wirdefeldt, Anders Politiska/Offentliga skandaler i Växjö under 1900-talet. En historisk studie över den lokala tidningspressens spegling av politiska/offentliga skandaler i ett försök att nyansera bilden av 1990-talet som ett nationellt skandaldecennium ht

17 Karlsson, Tobias "... tillsammans till Consistorii ärenders mogna öfverläggande..." - Ett bidrag till förståelsen av Växjö domkapitels verksamhet och funktion åren 1700, 1750 och 1799 ht Karlsson, Gerd "Makten över medlemmarnas medvetande". Kollektivanslutning. Bakgrunden och diskussionerna på LO:s kongresser 1898 och 1900 och Metalls kongresser åren 1899 t o m vt Rundqwist, Linda Feminisering inom gymnasielärarkåren? - en komparativ genusundersökning om statens syn på läroverkslärare under 1930, 1960 och 1990-talet vt Ammert, Niklas Frihet, solidaritet och Åsanissemarxister. Ledarsidans politiska diskurs i förändring? vt Bill, Frederic "Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort." En studie av den svenska 1700-tals prästen Gabriel Näsmans gärning i Nordamerika, i ett perspektiv på kristenhetens utveckling som en dubbel assimilation. vt Lundwall, Cecilia Föreningslivets och pressens betydelse för den svenska etniciteten och assimilationen i USA. En studie av Svensk-Amerikanska Patriotiska Förbundet i San Francisco åren samt Vestkusten åren vt Martinsson, Jon Läsarmedverkan i en svensk barntidning. En undersökning av barns brev, insändare och frågor till Folkskolans Barntidning och Kamratposten vt

18 Åberg, Martin Kommunalpolitik i två Smålandssocknar - en studie av kommunalstämma, kommunfullmäktige och kommunalnämnd i Furuby och Hemmesjö under 1900-talets första decennier vt Lundberg, Hans Är historia på väg att bli en produkt till salu av olika mäklare på olika eller samma arenor? En presentation av en analysmodell för studium av historiekulturens förändringar. vt Åhlin, Fredrick "Fools paradise". En studie av Sveriges förhållande gentemot Sovjetunionen 1948 till 1951 och händelserna som ledde fram till ett hot om en omdefiniering av den svenska utrikespolitiken vt Eliasson, Ulf Institutet för blinda och dövstumma. Manillaskolans grundande och vidare utveckling åren vt Karlsson, Fredrik Braverman och Rydefors Glasbruk vt Niléhn, Göran En jämförelse av läroböcker i historia resp tal. vt Nilsson, Allan Enighetens gränser. En studie av Lessebos pappersbruksarbetares fackliga verksamhet under perioden vt

19 Arlefur, Johanna Kvinnor i Karlskrona runt sekelskiftet En studie ur ett struktur- och aktörperspektiv, med huvudsaklig koncentration på adel och och högre borgerskap vt Andersson, Torbjörn "Det är pansarbåtar vi behöfva" En studie om pansarbåtsinsamlingen 1912 vt Bengtsson, Anna Vad visste vi? - en innehållslig undersökning av hur fyra svenska dagstidningar skildrade nazisternas väg till makten i Tyskland på 1930-talet. vt Johansson, Niklas Djävulens barn. En studie av insekternas roll i den svenska folktron vt Petersson, Thomas Bärare av Al-Mahdis standar. Likheter över tid hos shiíterna. En jämförelse mellan två tidsperioder. vt Wennerberg, Marcus Båtsmanshållets avveckling i Torhamns socken vt Bogatic, Wirginia 8:e mars i svensk press under perioden ht Engren, Jimmy "Enade vi stå, söndrade vi falla" En studie av tre svenska fackförbunds internationella kontakter före första världskriget ht

20 Möllerberg, Mikael Amerikabilden i svensk press ht Björkman, Jeanette "medborgligt förtroende förlustig" En komparativ undersökning av den kvinnliga brottsligheten i Göteborg med dess förstäder ht Folkesson, Åsa En modern socialpolitiks födelse - kommunal socialpolitik betraktad genom Växjö stads fattigvårdsstyrelses verksamhet ht Zattberg, Pierre Elfsborgs Regemente - Levande och döda under Napoleonkrigen ht Bladh, Per-Olof "Inte för allt smör i Småland". En studie av mejeriindustrins framväxt i Kronobergs län med fokus på andelsmejerierna ht Björklund, Tobias Ishockeyböcker, vad förmedlar de idag och vad förmedlade de då? En historisk komparativ studie av ungdomslitteratur som handlar om ishockey, från och 1990-talen ht Persson, Cecilia Brott, straff och socialiseringsprocess vid Kalmar regemente ht

21 Stridh, Fredrik "Den dynamiska medeltidsveckan" - en studie av historieförmedling, kulturturism och Medeltidsveckan på Gotland ht Karlsson, Inger "...symtom af den nervositet, som för nuvarande behärskar stämningen i Europa" Hur skrivelser från de svenska beskickningarna i Berlin, Wien och St: Petersburg kan öka kunskapen om de nationella och internationella spänningsförhållandena som föregick utbrottet av första världskriget ht Bergman, Ann-Sofie Oäkta barns föräldrar. En studie av föräldraskap vid oäkta födslar i Jäts församling perioden ht Einarsson, Olof Fattigvården i Väckelsångs socken betraktad genom 1918 års fattigvårdslag ht Hartwig, Mikael Måltavla: Palme - en uppsats om Olof Palme och hatet mot honom ht Nilsson, Katarina En fostran in i samhället? - en undersökning och analys av Föreningen för nödställda mödrar och deras barn i Växjö ht Jormfeldt, Johanna En fråga om miljö!? En historisk studie av miljöfrågans politisering i Ljungby kommun vt

22 Baum, Anna "Ett värdigt understöd"? Om betänkandet bakom vår första folkpension 1918 och kvinnors föreslagna lägre pension vt Olsson, Per-Håkan Statsbildning, territoriell integration och centralmaktens kontaktnät i 1500-talets Sverige vt Axelsson, Claes "Inom warje samhälle finnes wanligen något ludet att sweda..." - en historisk undersökning av den politiska verklighetsskildringen i Wexiö Bladet/Nya Wexjö-Bladet och Jököpingsbladet under perioden vt Svensson, John Historieförmedling i förändring. Svensk stormaktstid i fokus - Analys av gymnasieläroböcker i historia från vt Andersson, Madeleine Egnahemsägarna i Växjöföreningen Egna hem u.p.a En undersökning av egnahemsrörelsens förhållande till skötsamhetskulturen. vt Gustafsson, Frans Laga skiftet i Vrigstad socken. En undersökning av laga skiftet i två byar i Vrigstad socken. vt Lönnbäck, Daniel "Dessa eländets och olyckans barn" En undersökning av de intagna på Växjö hospital och vt

23 Andersson, Göran Soldatfamiljer i Sunnerbo. En undersökning rörande indelta soldaters boende, rekrytering, familjebildning och sociala liv i Småland vt Karlsson, Thorbjörn Laga skiftets betydelse för Virestad. Hur kom 1827 års skiftesreform att påverka socknens bebyggelse? vt Magnusson, Åse...i Kraft av Guds och weredslig lag ifrån hwarandra laga skilda - skilsmässor i Kalmar stift i en komparativ studie vt Karlsson, Lennart Antikommunism i fackföreningar. Om motståndet mot kommunister i fackföreningar i Lessebo och Nottebäck vt Sandstedt, Bodil Hur Härnäs blev Hemsjö. Bondbyn som industrialiserades. Befolkningsstrukturens förändring åren vt Johansson, Niklas Att minnas i en blomsterkonungs hembygd - en studie av makten bakom Råshults Linnémonument vt Uhrding, Cathrine Hembiträde- och pigdebatt - en analys av argumenteringen vt

24 Biesèrt, Nils Från karolinsk krigsfot till fredligare frihetstid. En studie av indelningsverkets husesynsprotokoll under 1720-talet inom Kalmar regementes område vt Joas-Karlsson, Elke Pehr Kalms nordamerikanska resa - En diskursteoretisk undersökning kring skildrandet av indianer vt Rohmann, Jette "Koketta badflickor, små chokladpraliner och jämnplatta fenomen"... en undersökning av massmedias mottagande av kvinnliga idrottare under fyra olympiader vt Alfredsson, Dan Guds lag - Människors rätt. En studie av skillnaderna i synen på Ahmadiyya-rörelsen i Pakistan mellan pakistansk press och Amnesty ur ett människorättsperspektiv vt Hoff, Linda Barnomsorg - en analys av statens argumentering vt Thuresson, Kerstin Lära för livet - men hur? En studie av skola och den pedagogiska debatten i Växjö med fokus på tidigt 1900-tal ht Ottosson, Johan Hamnen Järnavik under åren En studie av relationen mellan den internationella, nationella och lokala sjöfartskonjunkturen ht

25 Adin, Ingela "Främlingsskapandet" En studie av främlingsskapandet inom den svenska socialpolitiken under 1900-talet ht Sepp, Peter Estniska flyktingar i Älmhult. Arbete och opinion mellan åren 1944 till 1947 ht Håkansson, Fredrik På västfronten intet nytt. En studie av krigsrapporteringen i svensk press under första världskriget ht Bersbo, Zara Staten är min herde, mig skall intet fattas? En beteendeanalys av skilsmässotvister i Växjö perioden Sett ur ett genusperspektiv med tyngdpunkt på välfärdsstaten ht Norrlin, Annelie Ogifta kvinnors ansökan om myndighet, Östra Härad, år ht Hultman, Olof Korea - i dikesrenen på vägen till återföreningen ht (20-poängsuppsats) Ekberg, Anders Det glokala kompetenslandskapet. Den regionala kunskapsuppbyggnaden vid Växjö universitet samt dess val av hemregion ht Einvall, Maria Sig sjelf till straff och andra till warning... En studie i Göta hovrätts brottmålsutslag gällande mål från Uppvidinge häradsrätt ht

26 Höckert, Hanna "Fotboll är en kampsport, en grabbsport. Ingenting för tjejer" En kulturkritisk studie om damfotboll, vad gäller publik, nationalism, kvinnlighet och spel ht Leijon, Daniel Svenska Dagbladets syn på Tyskland och nationalsocialismen under 1930-talet ht Magnusson, Åse Den Utställda Kvinnan - En analys av hur kvinnorna framställs på tre svenska museer samt hur detta förhåller sig till den kvinnohistoriska forskningen ht Karlsson, Thorbjörn Hur har historiker sett på den svenska representationsreformen ? En historiografisk analys av historikers syn på ett skede. Från 1880-talet till 1990-talet. vt Krantz, Anders Walt Disney's American Way of Life - as seen through his historically themed live-action movies of the 1950's vt Uhrding, Cathrine "Verklighetens" hembiträden och pigor - En fallstudie av hembiträden och pigor verksamma under åren vt Edvardsson, Linda Det hade inte varit vad det hade varit om det inte hade varit vad det var - En uppsats om historiemedvetandet i en gymnasieklass vt

27 Gunnarsson, Ingemar "Karlshamn-Wislanda Jernväg". intentioner hos lokala aktörer i Allbo härad vid banans tillblivelse vt Nicklasson, Viveka Från saga till verklighet - en studie av historieförmedling och Jan Guillous historiska romaner om Arn vt Nordahl, Kjell-Åke Muslim i Växjö En studie av Muslimska förbundets tillkomst och verksamhet utifrån ett konfliktperspektiv vt Persson, Mona Lagen om den ogifta kvinnans myndighet i riksdagens debatt och i Sunnerbo härad vt Baum, Anna Kvinnor i Kronobergs folkrörelser Om kvinnligt agerande och delaktighetssträvande i tre föreningar kring sekelskiftet vt Notini, Urban Öland - tummelplats för Svitjod eller Svitjods like? Studie av riksenandet under perioden ur ett regionalt perspektiv vt Brunk, Thomas Hemlig brittisk operation i Sverige år hur reagerade Sverige politiskt? vt Dahlin, Maria Att vara eller inte vara aktiv? En studie om kvinnors lokalpolitiska aktivitet i fyra Kronobergs kommuner åren vt

28 Hjort, Nils Sterilisering - en metod för samhället eller individen? En studie av argumentationen i läkartidningen kring Steriliseringslagens förändring 1976 vt Bergman, Ann-Sofie "Fosterbarnsindustri förekommer här alls icke". En studie av fosterhemsplaceringar i nå,gra småländska landsbygdsförsamlingar, under senare delen av 1800-talet samt i början av 1900-talet. ht Björkman, Jeanette "Kunde man bara leva kläder och föda förutan, då vore det ingen nöd". En komparativ undersökning av den kvinnliga brottsligheten i Göteborg och Stockholm vt Sigfridsson, Anna Jeanne D'Arc. Film och historia - myt och berättelse ht Ericson, Stefan Genusperspektivet i historieläroböcker för gymnasiet ht Carlsson, Solvig Ryttmästaren Axel Adlersparre, född 1763, död 1838 : en kritisk studie av hans eftermäle ht Andersson, Joakim Länsmuseer - en komparativ studie om historieförmedling, historiebruk och historiesyn på Varbergs och Västergötlands länsmuseum. ht

29 Andersson, Maria "TV-årets mest utskällda program". En analys av DN- och Aftonbladets framställning av schlagerfestivalen ht Karlsson Jörgensen, Helena "Nu är Sverige blivet en man, och alla hava vi en Herre och en Gud". Kyrkans kamp mot kvardröjande katolsk fromhet och vidskepelse vid ärkebiskop Angermannus generalvisitation i Kalmar och på Öland, 1596 ht Krantz, Johan Införandet av den engelska skeppsstilen till den svenska flottan under 1600-talet ht Kruse, Sofia Indianer i läroböckerna i historia för gymnasiet kurs A ht Petersson, Jenny Svensk-amerikanskt föreningsliv. Svenska Fruntimmers Föreningen i New York. Tidsperiod ht Trifkovic, Borislav UD & Mellanöstern - Svensk utrikespolitik i Mellanösternfrågan/-konflikten under perioden ht Axelsson, Daniel Bilden av en myt, bilden av en legend (om Jim Morrison) ht Ek, Christer Svenska tidningars syn på Sexdagars kriget : Vad fick det svenska folket läsa? ht

30 Persson, Mimmi Jag finns här fortfarande och därför är jag skyldig." Överlevande från Förintelsen berättar om skuld och hat ht Sambjer, Linda Ung tyska i efterkrigstidens Danmark En kvalitativ studie om livet i de danska flyktinglägrena ht Strandberg, Martin Ny och gammal vänster. Från slagord till stenkastning ht Svensson, Sofie Realitetens och filmens Eva Maria Duarte de Perón - en jämförande studie med utgångspunkt i genuskontrakt ht Björkman, Jeanette "Kunde man bara leva kläder och föda förutan, då vore det ingen nöd". En komparativ undersökning av den kvinnliga brottsligheten i Göteborg och Stockholm vt D-nivå, poäng (20-pängsuppsats) Eriksson, Marie "Att giva sig i mannens våld"? Genuskonstruktion och våldets villkorliga legitimitet genom fallstudier av mäns våld mot kvinnor inom äktenskapet. Växjö vt Kotremagias, Dimitrios Transsylvanien. Ett landskap, två historieskildringar vt

31 Enström, Anna Gifta kvinnor eller arbetskraftsinvandring? LOs och SAFs syn på hur arbetskraftsbristen skulle lösas vt Eriksson, Emma "Apseluta hyss som historiebruk". En studie i historieförmedling i Astrid Lindgrens barnböcker och hur de skulle kunna användas i undervisningen i historia. vt Joas Karlsson, Elke "Fattigvården har gått från att vara ett allmosegivande efter råd och lägenhet till att bli ett kännbart onus...". Fattigdomen i Tjureda socken vt Bersbo, Zara Genuskontrakt och äktenskapslagstiftning. Svensk äktenskapslagstiftning och rättspraxis från Växjö vt Ekman, Håkan Foran går till Danmark vt Kronberg, Ola "You provide the pictures and I'll provide the war". En studie av historieförmedling i krigsfilmer vt Olsson, Nils Varför skriver vi inte historiska romaner istället? En tematisk studie om den historiska romanen, vetenskaplighet och skönlitterärt gestaltande utifrån P A Fogelströms romanserie Stad vt

32 Wessfeldt, Christer Hemtjänstens historia. En beskrivning av den öppna hemtjänstens utveckling i kommunerna under perioden 1950 till 1990 utifrån de intentioner som framkommer i statsmaktens beslut. vt Ljungberg, Anna-Lena och Christer "Vi samtlige bymän". En studie av Hörda bys samarbetsformer och maktrelationer vt Johansson, Jesper En Norgehistoria från Vägershult - en lokalstudie kring tvångsplacering och internering av flyktingar i förläggning och läger under andra världskriget vt Svensson, Martina Politiska ungdomstidskrifters bild av Kuba under åren vt Kongstad, Erik "Kameruns egna bananer" - Koloniala föreställningar under fotbolls-vm vt Nyberg, Peter Verkligheten bakom Emil. En studie av historien i Emil-filmerna vt Svanberg, Johan Arbetskraftsinvandringen till Olofström och Metalls avd vt Andersson, Joakim Att bestämma kulturarvet - Nationella kulturpolitiska mål och landsantikvariernas kulturarvsurval - vt

33 Petersson, Karl-Axel Nydala kloster under senmedeltiden vt Ivarsson, Elisabeth Från Reglementeringen till sexköpslagen. Synen på prostitutionen i Sverige under 1900-talet ht Ramstedt, Tobias Varbergs BoIS - från kamratgäng till storklubb ht Söderlund, Anders Japan i historiskt samvetskval - Nationell behandling av textböcker och historiemedvetande ht Gustavsson, Björn Demokrati som procedur - en komparativ studie av två länder: Tyskland & Japan ht Tinnert, Johan Karl IX:s förrädare? En komparativ litteraturstudie om Christer Some ht Gårdhed, Ann-Charlotte Historieämnet i identitetskris. En analys av historieämnets identitetsförändring i läroplanerna Samt enkätstudie i Växjö Kommuns niondeklassare om ämnet historia Maj 2002 ht Lindén, Katarina Bondesamhället i förändring! En komparativ mikrostudie kring storskiftet. ht

34 Nordström, Thomas och Wanke, Markus Vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea dess historia, ideologi och hegemoniska kamp ht Nordqvist, Anna "Den svenskamerikanska kvinnan en frihetskämpe på barrikaden eller en hemmets prydnad?" Klassbundna kvinnobilder i den svenskamerikanska pressen Andersson, Robert Vid gränsen till ett krig - den svenska beredskapssoldatens vardag utmed den norska gränsen Karp, Thomas Vanartade och i sedligt afseende försummade barn Fröbergska uppfostringsanstalten i Kalmar Humanisering eller disciplinering? Muylkens, Monika The Party Convention of the SED/PDS in December Magg, Anneli En studie av revolutionsrörelsen i Mexiko under 1900-talet. Eller... Var Zapata marxist? Evertsson, Henrik En fråga om civilisering? En analys av kontroversen mellan Norbert Elias och Hans Peter Duerr mot bakgrund av civilisationsteorins bemötande i svensk dagspress Gunnarsson, Ingemar "Karlshamn-Wislanda Jernväg" maktelit och nätverk i Karlshamns stad vid banans tillblivelse

35 Gårdmo, Sara Förintelsen - ett perspektiv Om några lokaltidningars rapportering om judeförföljelsen Johansson, Jesper "De böra under någon tid iakttagas" Disciplinering av tyska desertörer i Sverige under andra världskriget? Bruér, Mikael Att äga eller inte äga? SSU:s syn på ägandet av produktionsmedel 1917 till Fransson, Joakim Svensk-Amerikansk nyhetsrapportering. En studie om tre Svensk-Amerikanska tidningars nyhetsrapportering från unionsupplösningen och storstrejken Fredriksson, Karin Mer än tusen ord. En analys av illustrationer i historieläroböcker för gymnasiet Sterner Strand, Åsa Ramses II och slaget vid Kadesh. Källkritisk analys av en historisk roman Wenell, Olov Tidningen Nyheter från Sovjetunionen - dess förändring under Stalin, Chrusjtjov och Gorbatjov Keller, Carina De ogifta mödrarna i Konga härad åren och

36 Artursson, Maria Den kinesiska kvinnans ställning i samhället under perioden Aura, Anna Finska Krigsbarn. Hur gick det till? Eriksson, Fahria Friherrinnan uppe på de södra bergen Genusstereotypa ingredienser i texter av Esselde i Tidskrift för Hemmet Fransson, Martin Den tidiga staten. En undersökning av den danska riksbildningen Hjertqvist, Pernilla Trekantens Stationssamhälle. En komparativ studie utifrån en modell- och idealbild Håkansson, Fredrik Moderniteten och arbetarrörelsen - arbetarrörelsens attityd till rationaliseringar i arbetslivet Karlsson, Fredrik Ölands järnväg En mentalitetshistorisk studie i människors tankar kring nedläggningen av järnvägen på Öland Lundholm, Charles "Människor äro dödliga, institutioner äro förgängliga; folken leva vidare och utveckla sig" Kvinnornas fackförbund och tidningen Morgonbris i förändring

37 Papaioannou, Maria Makedonienkonflikten - propaganda, historiemedvetenhet och etno-territorialitet Lindbergh, Katarina bek., ev. äkt. Kvinnors och mäns syn på relationer som den kommer till uttryck i kontaktannonser Axelsson, Carina En resa i tiden, med hjälp av Kalmar Läns Museum. En analys av ungdomars historiemedvetande Médoc Karlsson, Peo Förnuft, Präster och Politik i "mörka" Småland - en studie av det offentliga resonemanget i Växjötidningar ht Skytt-Loell, Gunvor Makt och motmakt. En studie av maktens uttryck vid kronoarbetsstationen på Tjurkö ht Strandberg, Martin Röd tråd mellan fackföreningar och radikal vänstern. En begreppsstudie av relationen mellan SACO, Fastighetsanställdas förbund och KFML(r) under två arbetsmarknadskonflikter på 1970-talet ht Tinnert, Johan Lantjunkare i vapenrock. En studie av det militära bostället Randös husesynsprotokoll ht Miksch, Kristina I gotländska emigranters fotspår en studie kring den svenska emigrationen från Gotland mellan till Oceanien ht

38 Trifkovic, Borislav Det multietniska Serbien - Serbiens folkgrupper från andra världskriget till idag och minoriteters rätt inom utbildningsväsendet ht Ahlin, Henrik Zigenare och folkhemmet - en studie av riksdagens diskussion om zigenarnas inordning i samhället under 1950-talet vt Bjurhem, Daniel Pappamånad - på vinst eller förlust? En komparativ argumentationsanalys av införandet av pappamånaden 1995 och 2002 vt Lagergren, Erika Lantarbetaren och Svenska Lantarbetsgivareföreningarnas Tidskrift. Hur såg lantarbetare och jordägare på nazismen i respektive organisations tidning mellan 1936 och 1938? vt Olsson, Jenny Kontroll eller vård för samhällets bästa? Tankegångar som påverkade uppkomsten av 1929-års sinnessjuklag vt Widebrant, Karoline Nazismen i Karlskrona före och under andra världskriget. En lokalstudie av nationalsocialismens utbredning i Karlskronakommun mellan vt Enander, Martin Soul, Funk och Rapmusik ett maktvapen för den svarta befolkningen i USA Musikanalys kring medborgarrättens sista år till dagens triumf för rappen vt

39 Klasson, Ola Beatles Och USA. Musiken och popkulturens utveckling vt Elmgren, Lotta Schlagern och kriget. En studie av svenska schlagertexter under andra världskriget vt Ottosson, Cecilia "Då zigenarnas inordnande i samhället hos oss synes vara ett olösligt problem, är enda utvägen att på ett eller annat sätt få zigenarna ur landet." Zigenarna i Sverige mellan vt Andersson, Sara Att leva i världen, men inte av världen. En studie av församlingstukten, den sociala kontrollen och disciplineringen i Filadelfiaförsamlingen i Jönköping år vt Arlesten, Sara "Sedlig urartning bland barnen i vår stad". En jämförande studie av Värnamo stads barnavårdsnämnd och Bredaryds kommuns barnavårdsnämnd mellan 1918 och 1933 vt Gunnarsson, Ted Laga skifte i Skruvby - Jord och befolkning vt Håkansson, Fredrik Arbete, Kapital och Marknad. Om orsakerna till arbetsprocessernas förändring på Kosta glasbruk och Emmaboda fönsterglasbruk vt

40 Steneros, Linda "under det att mannen inte har något annat behov än ett sofflock i vilket kyffe som helst" Hur föreställningar om manligt och kvinnligt kom att påverka den befokningspolitiska utredningen och debatten om införandet av det allmänna barnbidraget under och 40-talen. vt Söderberg, Mikael Lärarrollen och läroplanerna. Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 vt Skoghäll, Elin Bilder av andra kulturer - en studie av kulturgeografiska åskådningsplanscher utgivna ca vt Svanberg, Johan Flykt, Arbete och Kapital. Estländska arbetare, Metallindustriarbetareförbundet avd.106 och Svenska Stålpressnings AB i Olofström vt Pfaus, Mona "...deras taflor äro fria från all osäkerhet och qvinlig vekhet." Historiemålare vid Konstakademien, prisämnestävlingar och offentlighet under 1800-talets senare hälft, ur ett genusperspektiv. ht Dahlbäck, Claes Bland ärtpåsar och sockiplast. En studie av skolidrottsämnet under efterkrigstid ht Hansson, Thomas Människovän eller förklädd kolonisatör. En studie av Anders Sparrmans reseberättelse ht Rundkvist, Christine Emigrationen från Örgryte. En studie av utvandring från Örgryte församling ht

41 Nordqvist, Anna "Yes ma'am, No ma'am, Of Course ma'am". En studie av synen på svenskamerikanska tjänstekvinnor i den svenskamerikanska socialistiska pressen utifrån etnicitet, klass och genus, ht Jonasson, Ulf Herrgårdsfrun Märta Helena Reenstierna. Salongsdam eller hushållerska? ht Nilsson, Kamilla Att bli Medborgare. En analys av hur kvinnorna i Malmö Socialdemokratiska Kvinnoklubb, efter rösträttens införande, definierar sitt nya medborgarskap ht Olsson, Johan Moralisk panik? Moral- och sedlighetssyn i Växjö stad och Sunnerbo härad vid 1900-talets början ht Svensson, Annika Vittne till Förintelse. En studie av judarnas situation under andra världskriget så som den skildras i tre judiska dagböcker skrivna ht Petersson, Karl-Axel I stenbrytningens tid om statens medverkan i jordbrukets rationalisering kring 1950-talet ht Thörnqvist, André Bilden av Karl XI. En komparativ analys av tre biografier om Karl XI från 1897, 1958 och 2001 ht

42 Lagergren, Erika "Man skall sig nicht förbluffen lassen, som tysken säger." En studie av hur organisationstidskrifterna Lantarbetaren och Svenska Lantarbetsgivareföreningarnas Tidskrift förhöll sig till nazismen mellan ht Karlsson, Jan "Alla brinna av lust att få arbeta och göra rätt för sig" Polska flyktingkvinnors insatser i det halländska jordbruket Karonen, Tommy Från järnbruk till hjärnbruk. En analys av Flerohopps glasbruks dödskamp Arfvidsson, Björn "Torpen deremot skola hafva till antalet minskat" En studie om torpen och torparna i Tollstorps by Pfaus, Mona " - Most women just paddle around, but You swim like a man." En analys av genuskonstruktion i James Bondfilmer och filmaffischer Klasson, Ola "Is a dream a lie if it don't come true?" Den amerikanska arbetarklassen som den skildras i Bruce Springsteens texter Kjällbring, Fredrik Väckandet av Brünnhilde. Richard Wagners mobilisering av den bayerske kungen Ludwig II i tysk-nationell riktning under åren

43 Ekstrand, Monika Förintelsen. En studie kring elever i årskurs nio och deras historiemedvetande Rosengren, Anna En strid på kniven? Argument och aktörer i den svenska kejsarsnittsdebatten Bjelkenbrant, Pernilla Apartheid en historiografisk studie Gustafsson, Johny En annorlunda skolform - En lokal studie som belyser elevers och lärares uppfattningar om målsättningar, attityder och inställningar till att studera vid Riksidrottsgymnasium Johansson, Dan Dådet som skakade idrottsvärlden. En tidningsstudie av terrorattentatet i München-OS Wickman, Magnus och Rönnqvist, Andreas Historieläraren och undervisningen om etniska minoriteter. - En studie om etniska minoriteters plats i dagens gymnasiala historieundervisning Lilja, Fredrik Nationalister och fosterlandsförrädare - Två fackförbund i skuggan av första världskriget Nilsson, Torbjörn Den vite mannens börda? En studie av hur utomeuropeiska kulturer framställs i historieläroböcker för gymnasiet

44 Bruks, Linda För folkets synders skull. En studie om relationen mellan prästen Lars Elvius och älvdalsborna under tiden för häxprocesserna i Dalarna Andersson, Robert "En tid med ont och gott" - Om svenska FN-soldaters vardag och kultur före, under och efter FN:s insats i Kongo Johansson, Annelie När torparen blev fri. En fallstudie kring torpfriköp vid Horns Kungsgård Bengtson, Johan & Giotas, Nikolaus Wiseguys En studie av hur den italiensk-amerikanska maffian har framställts i Hollywoodproducerad film Björklund-Grusell, Kajsa Stöld, barnamord och obetalda böter. - En fallstudie kring ungdomsbrottslingarna och ungdomsbrottsligheten i Sverige under perioden Dahlström, Robert Bland tjuvar, poliser och vanligt folk - En studie i hur brottsligheten framställs i två svenska dagstidningar under år Ericson, Mikael och Karlsson, Ola I väntan på nästa SM-guld... Allsvenskan: En tittarstorm! - En historisk studie om läktarkulturens utveckling under andra hälften av 1900-talet i fotbollsföreningarna Halmstads BK och Östers IF

45 Jagenheim, Ann Emigrationen från Skepperstad socken i Jönköpings län En studie av emigrationens förlopp under en källkritisk belysning Alvarsson, Emilia Drottning Kristina och undervisning på gymnasiet En studie om historieundervisning på gymnasiet med fokus på Drottning Kristina Månsson, Sara När ålderdomen står för dörren. En studie om de äldres boendesituation och möjligheter till omsorg i Misterhults församling mellan åren Bjurhem, Daniel Delad makt eller "kjærlig tvang"? En jämförande undersökning av den process som ledde fram till införandet av pappamånaden i Sverige 1995 och fedrekvoten i Norge 1993 ht Karonen, Tommy Bilder av den moderna historien. En diskussion om nyhetsbilden som källmaterial ht Andersson, Maria Att finna en plats i kommunpolitiken - En studie över kvinnors politiska deltagande i Värnamo och Östra Torsås mellan ht Arlesten, Sara Duktiga mödrar och dåliga kvinnor En analys av mötet mellan mödrar och Växjö Stads barnavårdsnämnd ht

46 Eliasson, Frida I skuggan av Vietnamkriget. En studie i ungdomspolitisk debatt ht Gustafsson, Emma På jakt efter Historiemedvetande i pedagogiska texter En undersökning av hur kalla kriget framställs i svenska läroböcker inom ämnet historia. ht Svahn, Sandra Folkhem, funkis och fruntimmer - En kvalitativ studie kring funktionalismens sociala dimension och dess uttryck i samband med Stockholmsutställningen ht

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Huselius Rullskidcup 2015

Huselius Rullskidcup 2015 Totala cupen huvudklass Karlsnäsrullen Nybrorullen Rull-Dacke Maran Skåneskejten Änglarullen Total 1 Johannes AnderssonIF Ski Team Skåne 50 100 100 250 2 Joakim Bydinger Ronneby OK 60 29 80 45 214 3 Lars

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum 2013-06-16 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 01-307 Atlas Copco PSK Forsman, Alexandra 7 (09:30) C D1C Forsman, Alexandra 16 (11:00) R 1R Johansson, Kurt 7 (09:30) C VÄC

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer

Bondemilen 2015 Resultat

Bondemilen 2015 Resultat Bondemilen 2015 Resultat Startnr Klass Namn Ort MSluttid 135 M Samuelsson, Johan Örgryte IS 00:39:15 56 M Landh, Henrik Burseryd 00:39:23 143 M Finnskog, Fredrik Tranemo 00:39:25 83 M Johansson, Gustav

Läs mer

"DÖDERHULTSTRÄFFEN"

DÖDERHULTSTRÄFFEN Sida 1 av 5 "DÖDERHULTSTRÄFFEN" 2011-09-11 ARRANGÖRER DÖDERHULTS PK o HÖGSBY PK Klass C1 1 Senad Kuljuh Emmmaboda PK 5 6 6 6 4 4 5 4 40 28 13 68 B 250 2 Mattias Nilsson Nybro PK 5 4 4 6 5 6 4 6 40 27 11

Läs mer

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK Page 1/8 K - FEMALE 1 SÖDERGREN Sandra #467 11 00:51:42 4'00 FIF Gnistan 2 ERLINGSON Caroline #497 22 00:55:39 4'19 Ryssbergets IK 3 JENSEN Tilde #620 41 00:57:54 4'29 Stigmännen Karlshamns OK 4 PERSSON

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström

den 16 juli 2016 Swedbank Äkta Makar Resultat RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Till par Total Sär. 1 Hultman / Rundström 1 Hultman / Rundström 21-9 61 HULTMAN, Maria RUNDSTRÖM, Stefan Öijared Golfklubb Öijared Golfklubb 2 Gemzell / Gemzell 29-5 65 GEMZELL, Patrik GEMZELL, Cecilia Bro-Bålsta Golfklubb Bro-Bålsta Golfklubb

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Däckfyndsskottet 2011 Gullabo Skf Final Stå final

Däckfyndsskottet 2011 Gullabo Skf Final Stå final http://www.gullaboskytte.se/dackfynd_2011/t1m4s02.htm Final Stå final Plac Namn Klubb Kval Final 1 Martina Martinsson Dädesjö (HS) 404.6 153.7 2 Martin T Nilsson Mönsterås Skf (HS) 401.8 152.8 3 Sabina

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Klass Placering Namn Förening Tid

Klass Placering Namn Förening Tid RESULTAT 42,2 KM MÄN PER KLASS SKRÄCKLANMARAN 2016 42,2_km_M Senior 1 Christian Apelqvist Göteborg 3,28,25 Senior 2 Martin Gustavsson Solvikingarna 3,45,53 Senior 3 Axel Samuelsson LK TV88 3,50,31 M35

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Kontaktpersoner i Greppa Näringen

Kontaktpersoner i Greppa Näringen er i Greppa Näringen Den senast uppdaterade listan över rådgivningsföretag och projektledning hittar du på hemsidan: www.greppa.nu Kalmar 2005 Namn Länsstyrelsen Kalmar län Ann-Charlotte Olsson 0480-820

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Resultatlista F Lönsboda

Resultatlista F Lönsboda Resultatlista F 5 140323 Lönsboda (Preliminär) Resultat i A 1 1 Rikard Stålring Hammenhög 35/25 9 2 Rickard Bäck Kristianstad 31/22 4 3 Anneli Skagerberg Ramsjö 30/20 10 4 Mikael Sällström Klippan 29/22

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-27 KLUBBREKORD INOMHUS (rekord satta under 2013 markerat med rött)

Uppdaterad 2014-08-27 KLUBBREKORD INOMHUS (rekord satta under 2013 markerat med rött) KLUBBREKORD INOMHUS (rekord satta under 2013 markerat med rött) MÄN SENIORER 60m Patrik Lövgren,75 6,58 Paris, Frankrike 97-03-07 200m Rikard Rasmusson,74 21,09 Malmö/Atleticum 94-02-12 400m Rikard Rasmusson,74

Läs mer

Riksmästerskap Militärsnabb Arr: FOK Borås

Riksmästerskap Militärsnabb Arr: FOK Borås 1 John-Erik Rustas Orsa PSK A 87 87 174 92 92 184 92 86 178 536 S 2 Torben Rundqvist Vårgårda PSK A 89 96 185 87 92 179 78 88 166 530 B 3 Anders Norgren Grästorps PSK A 86 95 181 92 88 180 82 86 168 529

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

OL-SKEET SM, Bredareds SSK Jun ior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär

OL-SKEET SM, Bredareds SSK Jun ior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär OL-SKEET SM, Bredareds SSK 2014 07 05-06 Junior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär 1 Rogne Martin 627053 Forshaga JSK Jun 23 21 24 20 21 109

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/

RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/ RESULTATLISTA TEAM SPORTIA-SPELEN 8/12 1996 60 M P 16 1 Mikael Jakobsson -81 KFUM Örebro 7.42 2 Patrik Lado -82 Stocksäters IF 7.86 3 Johan Roth -82 Stocksäters IF 8.34 4 Roy Lilja -82 Stocksäters IF 8.73

Läs mer

den 29 juni 2015 Nordic Wellness Trophy RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 29 juni 2015 Nordic Wellness Trophy RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Frick -12,3 59,7 HANSSON, Gustav FRICK, Sophia 2 Johansson / Johansson -11,3 60,7 JOHANSSON, Gabriel JOHANSSON, Lars-Olof 3 Åberg / Gustafsson -9,3 62,7 ÅBERG, Arvid GUSTAFSSON, Oscar 4 Wagner

Läs mer

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 Lgr 11 - Kursplanens uppbyggnad Syftet med undervisningen i ämnet Mål för undervisningen

Läs mer

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan

ÄSPÖLOPPET samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad A heat 2 Erik Johansson Göteborg A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan ÄSPÖLOPPET 20111126 samlad resultatlista 1 Kalle Johansson Halmstad 17.37 A heat 2 Erik Johansson Göteborg 18.01 A heat 3 FilipDahlgren Garphyttan 18.48 A heat 4 Ola Martner Göteborg 18.58 A heat 5 Anders

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Peter Andreas 2-0 (21-14, 21-17) Anders Olof 2-1 (21-16, 11-21, 21-19)

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Peter Andreas 2-0 (21-14, 21-17) Anders Olof 2-1 (21-16, 11-21, 21-19) RESULTAT Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Herrar singel 1. Peter Nilsson Korpen Saab 2. Andreas Pössl Korpen Saab 3. Anders Nylén Bofors Fritid 4. Olof Carlsson Korpen Saab MATCHRESULTAT SINGEL

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol ... ---- -----~- RESULTATLISTA Region-syd mästerskap Luftpistol Långås 2000-02-20 Arrangörer Falkenbergs Pk Varbergs Pk ' L Sydsvenska Mästare!- Damer Plac s 1 S2 S3 S4 Sum Final Totalt 1 Jennica Thörjesson

Läs mer

Försvarets Civila Idrottsförbund

Försvarets Civila Idrottsförbund Försvarets Civila Idrottsförbund 2012-03-05 Resultat skytte på hemmabanor 2012 med luftvapen ovan ses Göran Ågren och Lars Holmlund från FOI skf Umeå vid demo för Leif Skott AT Fritid vann luftgevär IFK

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

Resultatlista Snöserien Karlskoga EK S e n i o r

Resultatlista Snöserien Karlskoga EK S e n i o r Resultatlista Snöserien 080112 Karlskoga EK S e n i o r Plac Nr Namn Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Varv 5 Total 1 25 Joakim Ljunggren Karlskoga EK Husaberg 16:14 (1) 18:10 (1) 18:34 (1) 19:32

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian

FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, Isberg Hans-Martin Andersson Ulf Beckman Emil, Frändesjö Martin, Jigenheim Marcus Johansson Christian FÖRBUNDSINSTRUKTÖRER Bathijarevic Sanjin, saba68@gmail.com Bohuslän/Dal Isberg Hans-Martin hans-martin.isberg@edu.borlange.se Dala/Gävleborg Andersson Ulf, ulfmax@hotmail.com Göteborg Beckman Emil, emil@beckau.se

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

FSS-tävling Kristianstad 990919 Grundomgång 200 meter

FSS-tävling Kristianstad 990919 Grundomgång 200 meter 1 FSS-tävling Kristianstad 990919 Grundomgång 200 meter Klass B 15 Camilla Thomasson Kävlinge skola 197 Hpr Linda-Marie Magnusson Mjällby skola 195 Hpr Rickard Hofflander Tunnby skola 194 Hpr Olof Nilsson

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2 Datum 2009-07-08 Spelform Foursome, Slagtävling Bana KGA Tävlingsbana Nr Lag Status Klass Förnamn 1 L Knutson/C Knutson Efternamn Klubb Önskemål HCP Lars Knutson Ljunghusens GK 4,4 Cajsa Knutson Ljunghusens

Läs mer

Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19

Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19 Resultatlista från Kretsfält 6 i Höganäs 2014-10-19 Fodringar för standardmedaljer Vpgrp Silver Brons A 45 40 R 45 41 B 47 45 C 46 43 Fodringar för Kretsens märke Vpgrp Guld Silver Brons A 46 39 31 R 46

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

IPS Introduktion till processäkerhet 10 november 2014

IPS Introduktion till processäkerhet 10 november 2014 IPS Introduktion till processäkerhet 10 november 2014 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Akzo Nobel Functional Chemicals AB Anette Elmeflo 3 Akzo Nobel Functional Chemicals AB Oscar Tenfält 4

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer