Pris: SEK eller hbj, anbud senast

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pris: 15 000 000 SEK eller hbj, anbud senast 2015-06-11"

Transkript

1 Lantbruk 132 ha Mellanskåne Välskött gård i Häglinge mellan Hässleholm och Höör med ca 80 ha åker, 17 ha bete och 27 ha skogsmark. Virkesförråd m3sk. Rymligt bostadshus om 6 r o k med större sällskapsutrymmen och trevlig planlösning. Stallar och större maskinhall med gårdsverkstad. Nyrenoverat undantag om 4 rum och kök. Kräftbäck och viltrika marker med älg, rådjur, hjort och vildsvin. Stödrättsvärde 2015: Euro. Fastigheten kan eventuellt förvärvas i delar. Pris: SEK eller hbj, anbud senast Skog och Lantbruk i Sverige AB, Karl Olofsson, Nygatan 24, Hörby Telefon: ,

2 Hässleholm Östra Häglinge 24:1 Om fastigheten Typ: Lantbruk Boarea: ca 250 m² Mark: 132 ha Antal rum: 6 Pris: 15 MSEK Län: Skåne Kommun: Hässleholm Visning Allmänt Välskött gård i Häglinge med ca 85 ha åker, 13 ha bete och 27 ha skogsmark. Virkesförråd m3sk. Rymligt bostadshus om 6 r o k med större sällskapsutrymmen och trevlig planlösning. Stallar och större maskinhall med gårdsverkstad. Nyrenoverat undantag om 4 rum och kök. Kräftbäck och viltrika marker med älg, rådjur, hjort och vildsvin. Stödrättsvärde 2015: Euro. Fastigheten kan eventuellt förvärvas i delar. För visning kontakta fastighetsmäklaren Kontakt Karl Olofsson, fastighetsmäklare Telefon Vägbeskrivning Från Sösdala väg 23 kör sydöst mot Häglinge/Södra Rörum. Efter 5 km (i Häglinge) tag vänster mot Rickarum. Kör 1,3 km och gården ligger på vänster sida. X-koordinat: , Y-koordinat (SWEREF 99) 1

3 Bostadsbyggnad Grunduppgifter Rejält bostadshus i 1,5 plan om 6 rum och kök uppfört Stor renovering 1979 och fortlöpande modernisering. Boarea m² enligt taxeringen. Källare under hela huset, murad fasad med stomme av dubbelt tegel och trä, 2-glasfönster samt tak av betongpannor. Vatten via två djupborror och avlopp enskilt via trekammarbrunn med infiltration (2014). Uppvärmning vattenburen via vedpanna CTC (1974) med två ackumulatortankar om 500 liter var. Insynsskyddad trädgård inramad med utsikt över markerna och bäcken i dalen nedanför. Invändig håller huset modern standard med stora, ljusa rum och takhöjd 2,6 m på bottenvåningen som ger fin rymdkänsla. Driftskostnader med dagens användning ca kr/år, varav el kr, ved ca 30 m3t, soptömning kr och försäkring kr/år. Rumsbeskrivning källare Rymlig källare med rejäl tvättstuga, förrådsutrymmen och pannrum med vedförråd. Enklare duschutrymme. Ingång via bottenvåningen eller ytterdörr i västfasaden. Rumsbeskrivning bottenvåning Fin- och groventré. Kök med träluckor. Gäst-wc. Matsal och vardagsrum i fil med dubbeldörrar mot baksidan. Kontor, tv-rum och sovrum. Rumsbeskrivning ovanvåning Hall med tre anslutande sovrum samt wc/dusch, dessutom inredningsbar kallvind. Övrig information Bostadshuset är vackert beläget ovanför en liten dal där kräftbäcken rinner förbi. Gården är kringbyggd med stor grusad gårdsplan. Lättillgängligt med vägar och plan runt ekonomibyggnaderna, dessutom flera vägar ut på fastigheten. Eget grustag i grusåsen sydöst på fastigheten. 2

4 Övriga byggnader Maskinhall/gårdsverkstad Temahall från år 1985, yttermått 18 * 36 m, Plåtväggar och plåttak. Hårdgjort golv invändigt, isolerad verkstadsdel om ca 100 kvm. Skjutportar i varje sida på byggnaden. El draget. Maskinhus/vedförråd Plåthall från 1996 med hårdpackat jordgolv. Byggnadsarea ca 240 kvm. Magasin (ej i bild) Äldre magasin med stengrund och träfasad om ca 60 kvm byggnadsarea. Kostallar Nuvarande mjölkproduktion enligt följande: Lösdriftsstall 36 * 23 m från 1996 med två Delavalrobotar. Plats för ca 120 kor i två avdelningar. Utfodring via fodervagn, rälshängd. Spalt med gummimattor, självrinnande gödsling via kulvert. Ungdjursstall 16 * 30 m med utrymme för grovfoderhantering och plats för ca 200 ungdjur. Dessutom kalv-, kvig- och tjurboxar. Maskinrum med 10 m3 mjölktank. Dessutom silos, plansilos och gödselbassänger för god och rationell foder-hantering respektive gödselvård. Fastigheten kan förvärvas med eller utan djur, inventarier och maskiner för mjölkproduktion, se även under Inventarier/lösöre. Undantag Bostadshus om 4 rum och kök, ursprungligen från 1800-talet med en byggnadsarea på ca 110 kvm varav 85 kvm boarea, resten förråd/garage. Fasad av stående träpanel och tak av eternit. Byggnaden är renoverad invändigt 2008 med bl a nytt badrum, kök, vedkamin och nya ytskikt. Uppvärmning via direktverkande el och nämnda vedkamin. Gemensamt VA med stora bostadshuset. 3

5 Åker/betesmark Åkermarken med en total areal på ca 80 ha och med åkermarksklass 4-6 enligt Länsstyrelsens klassificering. Betesmark om ca 17 ha. För 2014 brukades 80,81 ha åkermarksstödrätter och 15,63 ha betesmarksstödrätter. Kompensationsbidrag erhölls för 87,62 ha och miljöstöd vallodling på 71,99 ha. Totalt antal stödrätter som följer fastigheten är 107,74 st till ett värde av ,48 (för 2014). Skogsmark Skogsmark om totalt ca 26 ha mestadels bestående av äldre löv och ädellöv. Totalt virkesförråd ca m3sk. Se även bilagd skogsbruksplan, upprättad i april 2015, för information. Övrig information Överlåtelsen kan eventuellt ske i delar, kontakta ansvarig mäklare för information. Inventarier/lösöre En köpare kan välja att ta över befintlig mjölkproduktion och förvärva djur, inventarier och maskiner. Kontakta mäklaren för mer information. Jakt/fiske Jakträtten övergår till Köparen på Tillträdesdagen. Viltslag i området är bland annat älg, hjort rådjur och vildsvin. På fastigheten finns en bäck med signalkräftor. Det finns goda möjligheter att anlägga en damm/viltvatten i anslutning till denna. 4

6 Natur/kultur Det finns en nyckelbiotop på sydöstra delen av fastigheten, se avd 12 i skogsbruksplanen. Se även Skogsstyrelsens hemsida, för mer information. Det finns tre fornminnen registrerat på fastigheten, se även Riksantikvarieämbetets hemsida, Energideklaration Det finns en energideklaration på fastigheten upprättad år 2013, vilken tillhandahålls köparen. Energiprestanda 171 kwh/m2 och år. Rättsförhållanden Fastighet Fastighetsbeteckningen är Hässleholm Östra Häglinge 24:1, och fastigheten är belägen Hässleholms kommun, Häglinge församling. Adress: Östra Häglinge 1281 och 1282 (undantaget), Sösdala. Skattetal 79/128 mantal. Areal Arealen enligt fastighetsregistret: 125,28 ha (nyligen tillköpt mark om ca 5 ha), fördelat enligt följande vid egen mätning på Lantmäteriets karta: Åkermark: 80 ha Betesmark: 16 ha Skog: 26 ha Skogsimpediment: 4 ha Tomt, väg och övrig mark: 5 ha Totalt 133 ha 5

7 Taxeringsvärde Typkod 120, bebyggd lantbruksenhet, taxeringsvärde för 2014 enligt följande: Åkermarksvärde: kr Betesmarksvärde: kr Skogsmarksvärde: kr Impedimentmarksvärde: kr Ekonomibyggnadsvärde: kr Tomtmarksvärde: kr Bostadsbyggnadsvärde: kr Totalt kr Penninginteckningar Det finns fem pantbrev om sammanlagt kr uttagna i fastigheten. Pantbreven överlåts obelånade till köparen på tillträdesdagen. Rättigheter Redovisningen kan vara ofullständig. Officialservitut Akt: , Avtalsservitut Akt: 11-IM3-59/368.1, Officialservitut Akt: , Officialservitut Akt: , Officialservitut Akt: , Avtalsservitut Akt: 11-IM3-87/7535.1, Officialservitut Akt: 11HÄG228.1, Avtalsservitut Akt: 11-IM3-59/335.1, Officialservitut Akt: , Officialservitut Akt: , Officialservitut Akt: , Officialservitut Akt: 1293K-09/86.1. Avser vägar och kraftledningar, kontakta mäklaren för detaljerad information. Fornlämningar Mynd. aktbet.: Berörd kommun: HÄSSLEHOLM Mynd. aktbet.: Berörd kommun: HÄSSLEHOLM Mynd. aktbet.: Berördkommun: HÄSSLEHOLM. 6

8 Naturvårdsbestämmelser STORE MOSSE, Plan: Natura 2000område. Aktbeteckning: 1293K-P06/255 Beslutsdatum: Mynd. aktbet.: SE Berörd kommun: HÄSSLEHOLM. Anm: Store mosse gränsar motl fastighetens norra sida. Ägare Jan och Birgitta Carlsson. Försäljningsförutsättningar Förfarande Fastigheten säljs via anbud som ska vara mäklaren tillhanda senast kl Märk kuvertet Östra Häglinge, till detta skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Använd gärna bifogad blankett alternativt skicka anbudet via till ansvarig mäklare. Efter att anbuden öppnats kan säljaren fritt välja att direkt acceptera något av de intressenterna, eller att erbjuda flera av dessa möjlighet att delta i en efterföljande förhandling/budgivning. Säljaren förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom är inte bindande, utan blir detta först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling. IDkontroll av köparen kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt. En dokumentation över anbudsgivarna och samtliga anbud kommer att överlämnas till den som slutligen köper fastigheten. Villkor Förutsättningarna för denna försäljning framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. 10 % av köpeskillingen erläggs på kontraktsdagen, resterande belopp på tillträdesdagen. Undersökningsplikt/besiktning Köparen har enligt Jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick. Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om dess skick. Uppgifterna i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats 7

9 för att informera köparen och underlätta dennes egen undersökning av fastigheten. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i PM lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i PM avviker från verkliga förhållanden. Säljaren kommer att ta med en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Skogsbruksplan Skogsbruksplanen är upprättad enligt gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera dessa uppgifter och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Tillträde Tillträde efter överenskommelse. Visning För visning kontakta fastighetsmäklare Karl Olofsson, tfn: , Förvärvstillstånd Förvärvstillstånd krävs för juridisk person. Upplysningar Skog & Lantbruk Karl Olofsson, jägmästare/reg fastighetsmäklare. Adress: Nygatan 31, Hörby. Telefon Hemsida: 8

10 Bilder Kontor Tv-rum Sällskapsrum/matsal Wc bv Sovrum Wc/dusch ov 9

11 Om Skog & Lantbruk Skog & Lantbruk är ett rådgivningsföretag som arbetar med följande tjänster inom jord och skog: - Fastighetsförmedling - Generationsskifte - Marknads-/avkastnings-/intrångsvärderingar - Bokslut/deklaration - Fastighetsbildning/lantmäterifrågor - Skogsbruksplaner - Skogsekonomisk rådgivning - Skattefrågor/-optimering Välkommen att kontakta oss via eller via ansvarig fastighetsmäklare i denna beskrivning för mer information. 10

12 H N } t. Häglinge HHHH h hh 6 i 8 } i 9 10 } i } } i } } } t. Rickarum 18 SKOGSKARTA Fastighet: Östra Häglinge 24:1 Församling: Häglinge Kommun: Hässleholm Län: Skåne län Upprättad år: 2015 Planläggare: Skog & Lantbruk Utskriftsdatum: = 1 ha Skala 1:

13 Sammanställning över fastigheten Arealer hektar % Produktiv skogsmark Impediment myr Impediment berg Inägomark 26,7 4,4 0, Väg och kraftledning (linjeavdrag) 3,9 3 Övrig areal 1,4 1 Summa landareal 132,4 Summa vatten 0,0 Virkesförråd Totalt m³sk Medeltal 4323 m³sk % Tall Gran Löv Bok Ek Löv Gran Tall m³sk per hektar 162 Ek Bok Bonitet Fastighetens medelbonitet är beräknad till Tillväxt m³sk per ha Tillväxt för perioden m³sk / år 4,8 beräknad med hänsyn till 101 föreslagna åtgärder Avverkningsförslag m³sk Föryngringsavverkning 2409 Gallring 214 m³sk Förväntad tillväxt första växtsäsongen 140 Totalt under perioden 2623 pcskog Utskriven: Län: Skåne län Kommun: Hässleholm Församling: Häglinge Fastighet: Östra Häglinge 24:1 Id:

14 Skogens fördelning på åldersklasser Areal Virkesförråd Åldersklass Totalt m³sk ha % m³sk /ha Tall % Gran % Löv % Bok % Ek % Kalmark - 9 år , , , , , Lågprodskog(E) ÖF/Skikt Summa/Medel 26, Arealfördelning, aktuell Areal % Kalmark E Skog Åldersklasser Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) Areal % Kalmark E Skog Åldersklasser pcskog Utskriven: Län: Skåne län Kommun: Hässleholm Församling: Häglinge Fastighet: Östra Häglinge 24:1 Id:

15 Skogens fördelning på huggningsklasser Huggningsklass Areal ha % Virkesförråd Totalt m³sk Tall % Gran % Löv % Bok % Ek % m³sk /ha Kalmark K1 K2 Röjningsskog R1 R2 4, Gallringsskog G1 0, G2 1, Föryngrings- S1 6, avverknings- S2 13, skog S3 Lågproducer- E1 ande skog E2 E3 Överstånd/Skikt Summa/Medel 26, Huggningsklasser Kalmark K1 Obehandlad kalmark Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring. Föryngringsavverkningsskog S1 Skog som kan föryngringsavverkas Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden. K2 Behandlad kalmark Mark som fullständigt behandlats med återväxtåtgärder men där föryngringen inte säkerställts. S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden. Röjningsskog R1 Plantskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd. S3 Skog i föryngringsbar ålder Föryngringsavverkning bör dock inte utföras. R2 G1 G2 Ungskog Skog som är över 1,3 m och som i utvecklingshänseende motsvarar röjningsskog. Gallringsskog Normal gallringsskog Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning). Äldre gallringsskog Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring. Lågproducerande skog E1 E2 E3 Restskog Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada. Gles skog Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag. Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär. pcskog Utskriven: Län: Skåne län Kommun: Hässleholm Församling: Häglinge Fastighet: Östra Häglinge 24:1 Id:

16 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt Med Med Terräng Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g m³sk ä år klass (-Avdrag) o Skikt VegTyp Alternativ ha avd cm m GY L Trp r [Skikt] % m³sk 1 8, R2 B PG Tall 20 Fd torvtäkt Röjning ,2 (-4,4) 2 Gran 10 Luckigt Gödsling (A) 2 Löv 70 Angräns. Natura 2000 Avdrag: myr Årlig tillväxt Priotal m³sk per ha 2 2,0 4 Åker 3 4, S2 B PG Tall 10 Olikåldrigt Föryng avv ,2 (-0,1) L Gran 10 Varier förråd Naturlig föryngring (F) 2 Löv , S1 B PG Tall 10 Olikåldrigt Föryng avv ,9 Löv 90 Varier förråd Naturlig föryngring (F) 3 Angräns. Natura ,6 4 Åker (-2,5) L 6 15,4 4 Bete (-0,5) L 7 0,5 5 Plansilos (-0,1) L 8 1,0 5 Tomt (-0,1) L 9 0, G1 B PG Löv 100 Fornminne Gallring Röjning ,8 pcskog Utskriven: Län: Skåne län Kommun: Hässleholm Församling: Häglinge Fastighet: Östra Häglinge 24:1 Id: Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr 10 Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt Med Med Terräng Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g m³sk ä år klass (-Avdrag) o Skikt VegTyp Alternativ ha avd cm m GY L Trp r [Skikt] % m³sk Årlig tillväxt Priotal m³sk per ha 0, S2 E PG Gran 30 Ädellöv enligt lag Ingen åtgärd 6,2 Löv 10 Varier förråd Föryng avv (A) 2 75 Bok 20 Olikåldrigt Naturlig föryngring (F) 2 Ek , S2 E PG Löv 10 Ädellöv enligt lag Ljushuggning ,2 Ek 90 Olikåldrigt 12 2, S2 E NS,b Löv 10 Nyckelbiotop Ljushuggning ,2 (-0,1) L Ek 90 Ädellöv enligt lag 13 2, G2 E PG Löv 20 Ädellöv enligt lag Ljushuggning ,0 (-0,4) L Bok 20 Olikåldrigt Ek ,1 5 Upplagsplats 15 0, S2 B PG Löv 90 Olikåldrigt Föryng avv ,9 (-0,1) L Ek 10 Björk och asp Naturlig föryngring (F) , S1 E PG Löv 20 Ädellöv enligt lag Ljushuggning ,3 Ek 80 Olikåldrigt Varier förråd 17 2, S2 B PG Löv 90 Björk och asp Föryng avv ,5 Ek 10 Olikåldrigt Naturlig föryngring (F) 2 Angräns. Natura 2000 pcskog Utskriven: Län: Skåne län Kommun: Hässleholm Församling: Häglinge Fastighet: Östra Häglinge 24:1 Id:

17 Avdelningsbeskrivning Skifte: 0 Avd nr Areal Ä Ålder Hkl SI Virkesförråd Mål Trädslag diam höjd inkl tillväxt Med Med Terräng Fukt Beskrivning Åtgärd N Uttag ha g m³sk ä år klass (-Avdrag) o Skikt VegTyp Alternativ ha avd cm m GY L Trp r [Skikt] % m³sk 18 2, S2 T PG Tall 50 Föryng avv ,6 Löv 50 Årlig tillväxt Priotal m³sk per ha pcskog Utskriven: Län: Skåne län Kommun: Hässleholm Församling: Häglinge Fastighet: Östra Häglinge 24:1 Id:

18 Skala 1:10000 (1 cm i kartan motsvarar 100 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria

19 Skala 1: (1 cm i kartan motsvarar 1000 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria

20 Skala 1: (1 cm i kartan motsvarar meter i verkligheten) SWEREF 99 TM Metria

21 Anbud Hässleholm Östra Häglinge 24:1 Undertecknad/-e lämnar härmed anbud på rubricerad fastighet. Jag/Vi har tagit del av försäljningsvillkoren enligt utsänt material eller via Skog & Lantbruks hemsida på internet och lämnar följande anbud på fastigheten: Anbud med siffror och bokstäver Namn Personnummer Adress Telefon E-postadress Namn Personnummer Adress Telefon E-postadress Bankreferens (Namn, bank och telefonnummer) Anbuden ska vara Karl Olofsson, Skog och Lantbruk, Nygatan 24, Hörby tillhanda senast den 11/ Märk kuvertet Östra Häglinge alternativt skanna blanketten och maila till Datum och underskrift Datum och underskrift Eventuella villkor

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande

Pris: 1 100 000 kr el högstbjudande Gård 1,5 ha sydöst Hörby Lantgård om ca 1,5 ha på högt, fint läge i Henset 15 km sydöst Hörby. Kringbyggt gårdscentra med bostadshus om 5 rum o kök och ekonomibyggnader med kostall, maskinhus om 300 kvm

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO.

Hudiksvall, 115 ha. DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. Hudiksvall, 115 ha DELSBO Skogsfastighet om fyra skiften och stuga på fäbodvall. Säljes i sin helhet eller i delar. Jakt i VVO. 1 2 3 SKOG, JAKT OCH FISKE SKOGSMARK Skogsmarken inventerades av Johan Pålsson,

Läs mer

Pilegården Flyinge. Lund Flyinge 27:3. Pris: 8 100 000 SEK eller högstbjudande

Pilegården Flyinge. Lund Flyinge 27:3. Pris: 8 100 000 SEK eller högstbjudande Pilegården Flyinge Hästgård på utmärkt läge i Flyinge med representativt boende om ca 350 kvm bo-/biyta. U- formen på bostaden ger avskild och trivsam atriumgård på baksidan. Stall med tolv boxar anpassat

Läs mer

Arjeplog Gargåsen 1:1

Arjeplog Gargåsen 1:1 Försäljningsunderlag Arjeplog Gargåsen 1:1 Skogsfastighet om totalt 82 hektar fördelat på två områden med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. strax nordväst om Slagnäs Jakt i Nylidens viltvårsområde om

Läs mer

Kinda, 21 ha. Ängåsen

Kinda, 21 ha. Ängåsen Kinda, 1 ha Ängåsen 1 ÄNGÅSEN I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND Gården Ängåsen ligger i södra delen av Östergötland mellan Björkfors och Hycklinge. Fastigheten är skogsdominerad och fördelar sig på 17 ha skog med

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15

Försäljningsunderlag. Piteå Trundavan 2:15 Försäljningsunderlag Piteå Trundavan 2:15 Strandlinje Fantastiskt fint belägen skogsfastighet på Trundön med sandsstrand och naturlig stenpir. Strandlinje både i norr och söder. Skogen ligger främst på

Läs mer

Skogsskifte i Teurajärvi

Skogsskifte i Teurajärvi Skogsskifte i Teurajärvi Ett skogsskifte från fastigheten Teurajärvi 11:15 utbjudes till försäljning genom anbud. Försäljningsobjektet består av ett skogsskifte med skog i olika åldersklasser. Jakträtt

Läs mer

Lantgård, 69 hektar i Vänge

Lantgård, 69 hektar i Vänge Lantgård, 69 hektar i Vänge UPPSALA GÄLLSÄTRA 1:2 Vackert belägen gård ca 2,5 mil från Uppsala med fina möjligheter till jord- och skogsbruk samt egen jakt. Den välarronderade fastigheten omfattar ca 69

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3

Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Eskilstuna, Västermo-Hassmyran 1:3 Vi har nöjet att till försäljning utbjuda en allroundgård med skog, åker, vackert belägen i brytningen mellan skog- och slättbygd. De fakta som ligger till grund för

Läs mer

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge

Jönköping, 6 ha. Lugnt läge Jönköping, 6 ha Lugnt läge Tre kilometer öster om Hokasjön ligger den lilla gården Skoga 1:10. En fastighet för dig som vill bo på landet med möjlighet till mindre djurhållning/skogsbruk, eller för dig

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård.

Skogsgård. belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Skogsgård LJUNGBY ODENSJÖ 4:1 belägen i Odensjö omfattande 50,2 ha varav skogsmark 45,1 ha med ett skogsinnehav om 4971 m3sk. Mangårdsbyggnad med 7 rok, Stor ladugård. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Norrtälje, 7 ha. Blidö

Norrtälje, 7 ha. Blidö Norrtälje, 7 ha Blidö 1 2 MÖJLIGHETER PÅ BLIDÖ Gården ligger centralt på Blidö och gränsar mot havet i öst. Här finns utöver ängar och skog två enkla bostadshus och några uthus. Byggnaderna är i behov

Läs mer

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17.

Dalarna. Kontakta mäklaren för visning. Utgångspris: 4 700 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-17. Dalarna LUDVIKA BRINGSJÖBERG 31:9, 31:17, 31:19 PERSBO SKOG 1:51 Vacker skogsgård i Dan Andersson miljö med sjöläge i Bringsjöberg. Fyra fastigheter med ett gårdsskifte samt en avstyckad tomtmark. Totalt

Läs mer

Sandviken, 64 ha. Vreten

Sandviken, 64 ha. Vreten Sandviken, 64 ha Vreten 1 2 FRÅN JÄDRAÅN TILL VETTSJÖN Vid infarten till byn Vreten nära Järbo, ca 3 mil väster om Gävle, ligger denna fina gård. Från det högt belägna gårdstunet har man utsikt över dalgången

Läs mer

Vetlanda Björkö 1:11

Vetlanda Björkö 1:11 Vetlanda Björkö 1:11 Smålandsgård 33 ha Skogsgård med fritidsboende, belägen 15 km nordväst om Vetlanda. Fritidshus i 1½ plan. Ekonomibyggnader. Inägomark om 8,6 ha. Skogsmark om 13,6 ha med ett virkesförråd

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv

Simrishamn, 24 ha. Vemmerlöv Simrishamn, 24 ha Vemmerlöv 1 2 ÖSTERLENGÅRD Invid kyrkan i Östra Vemmerlöv finner ni en Österlensk fyrlängad gård. Bostadshuset har det traditionella utseendet för en Skånegård och den karaktäristiska

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

Skog och bostad i Åsen

Skog och bostad i Åsen Skog och bostad i Åsen SKELLEFTEÅ ÅSEN 2:86 Bostadshus för permanent-/eller fritidsboende. Ca 28 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1.800 m³sk. Skogsbilsväg finns en lång bit in på fastigheten.

Läs mer

Ekbacken. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg.

Ekbacken. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare 070 589 38 50 070-519 38 50 E-post: lw@sg.nu E-post: fz@sg. Ekbacken En knuttimrad gäststuga med grästak, belägen 5 km söder om Mariannelund i ett vackert smålandslandskap i Astrid Lindgrens hembygd. Uppförd 2002 på gjuten platta med vattenburen golvvärme från

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Gård med egen strand, Ockelbo

Gård med egen strand, Ockelbo Gård med egen strand, Ockelbo OCKELBO VALLSBO 1:23 Gård i den vackra omgivningen vid Vallssjön 8 km väster om Ockelbo. Totalt ca 10 ha mark varav 9 ha är åkermark med 430 meter egen strand på halvön Stockholm.

Läs mer

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Norrby 31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheterna Östhammar Morkarla-Norrby 2:7 samt Knaby 1:11, 1:15, 1:21 och 1:25 Adress Norrby 147, 748 91 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun och Dannemorabygden

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje

Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje Virkesrik lantgård 87 ha i Norrtälje NORRTÄLJE RÖRVIK 2:1 Rörviks gård ligger i Roslagens kustland ca 2,5 mil nordost om Norrtälje och 700 meter från saltsjön, en bit söder om Väddö kanal. Huvudbyggnaden

Läs mer