INLEDNING. 2 Mötesåret i Malmö 2013 Mötesåret i Malmö Hanna Lingvide Malmö Turism. Marie Louise Alderlid Destinationssamverkan Malmö AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. 2 Mötesåret i Malmö 2013 Mötesåret i Malmö 2013 3. Hanna Lingvide Malmö Turism. Marie Louise Alderlid Destinationssamverkan Malmö AB"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FÖR MALMÖ CONVENTION BUREAU Mötesåret i Malmö 201

2 INLEDNING I din hand håller du 201 års Mötesrapport för Malmö. Det är fjärde året som Malmö Convention Bureau ger ut rapporten med syfte att sammanfatta föregående års resultat. 201 var ett fantastiskt år för Malmö som evenemangsstad. Att stå som värdstad för evenemang som Eurovision Song Contest och Junior Hockey VM, var ett viktigt steg i att öka Malmös attraktivitet som mötesdestination ur ett internationellt perspektiv. Under året stod Malmö även värd för flera stora kongresser som till exempel EDTNA/ERCA*, socialchefsdagarna** och HLR***, med flera tusen gästande delegater per möte. I Malmö har möteskapaciteten ökat avsevärt de senaste åren. Kapaciteten och möjligheterna för att kunna hantera och ta emot fler större och kongresser fortsätter starkt att öka i staden. Malmö är en attraktiv stad som växer så det knakar, både rent geografiskt och invånarmässigt. Även näringslivet och det vi kallar mötesindustrin växer med staden och dess satsningar. Under kongressen Mötesindustriveckan som hölls i Stockholm i januari 2014, talades det om mötesindustrin som en av världens snabbast växande industrier och dess påverkan på tillväxten i Sverige, både i den egna kommunen såväl som regionen. Mötesindustrin är en av de få exportindustrier som tillför staten momsintäkter. Kongresser ökar det svenska exportvärdet, sex deltagare på en internationell kongress i Sverige motsvarar nettoexportvärdet av en Volvobil. Även marknadsföringsvärdet av och kongresser i staden är betydande. Möten inom staden- och regionens profilområden såsom exempelvis hållbarhet, life science, nya media och diabetes skapar nationell och internationell synlighet. Mötesindustrin är en viktig näring för att bidra till Malmös utveckling. Tillsammans har vi alla möjligheter att skapa den mest attraktiva destinationen i norra Europa för, kongresser och evenemang. Hanna Lingvide Malmö Turism Marie Louise Alderlid Destinationssamverkan Malmö AB * EDTNA /ERCA är en organisation för sjuksköterskor som arbetar med njursjuka patienter. Kongressen gick på Konserthuset i augusti 201 och hade 1200 deltagare från de flesta europeiska länder. Dessa deltagare genererade ca 4800 gästnätter till Malmö och uppskattas ha spenderat logi, mat, transport och nöje i Malmö för ca 15, miljoner. ** Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS, är en socialpolitisk förening, som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. I Malmö 201 tangerade den årliga konferensen Socialchefsdagarna deltagarrekordet på 556 deltagare och ca 60 utställarorganisationer, vilka fick ta del av ett digert föreläsningsprogram, närmare 1500 lunchportioner, två festkvällar och många intressanta. Kongressen genererade över 1000 rumsnätter till Malmö. Kongressdeltagarna uppskattas därmed ha spenderat logi, mat, transport och nöje i Malmö för ca,2 miljoner kronor. *** Vid Hjärt- och lungräddningskongressen HLR 201,i Malmö, fick man som besökare följa patientens väg från hjärtstopp via vård och omsorg till rehabilitering. Detta sågs som värdefullt för alla som arbetar inom HLR-området, liksom att träffas och utbyta erfarenheter. 2 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö 201

3 Internationell Bearbetning Malmö Convention Bureau (MCVB) är ett samarbete mellan Malmö Turism och Destinationssamverkan Malmö AB (DSM). Tillsammans verkar parterna för ett gott samarbete så att näringsliv och stad optimerar sina resurser för bästa resultat. Under varumärket MCVB arbetar båda organisationerna strategiskt med destinationsutveckling av Malmö genom, kongresser och evenemang. MCVB bidrar även i ett långsiktigt perspektiv till att stärka stadens varumärke och tillväxt. Profilen ska främja Malmös positionering på marknaden och ska göra att staden så tydligt som möjligt särskiljer sig från sina konkurrenter och får en unik plats i sina prioriterade målgruppers medvetande. MCVB ska vara en strategisk motor i att attrahera kongresser till Malmö och utveckla staden som mötesdestination. I takt med att Malmö utvecklas som mötes- och kongresstad, och årligen värvar fler stora nationella och internationella, stärks bilden av staden och samverkansmöjligheten aktörerna emellan ökar. Det skapar tillväxt och turistekonomiska inflöden. Malmös infrastruktur stärks genom att flygplatser, tåg och bussar utnyttjas av fler betalande gäster. Fler attraktiva arbeten för unga skapas på orten. Detta stimulerar inflyttning samt minskar utflyttning. MCVB Malmö Turism Marknader För att långsiktigt öka kännedomen om och skapa intresse för svenska meetings & incentive produkter arbetar Malmö aktivt med att identifiera nya marknader och affärer. Detta görs genom täta kundkontakter och uppsökande verksamhet, både på kongress- och corporatesidan. Daglig research görs på web och genom benchmarking mot konkurerande mötesstäder. Vidare syns stadens aktörer på aktiviteter såsom Möde- og Eventdagen i Köpenhamn, mässorna IMEX i Frankfurt och EIBTM i Barcelona samt workshops som The Meetings Show i London. De marknader som primärt bearbetas är Sverige, Danmark, UK och Tyskland. Målgrupperna är nationella, nordiska och internationella mötesköpare, företags och agenter (mellanled). Nätverk MCVB vill vara en aktör för att etablera samarbeten utöver stadens gränser. MCVB skall verka för att det etableras ett organiserat samarbete vars synergier möjliggör samarrangemang. Regionalt är prioriterade samarbetspartners Lund, Region Skåne och Köpenhamn. På den nationella marknaden är Swedish Network of Convention Bureaus viktigt. Nätverket verkar efter två huvudfokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri. Internationellt är nätverken ICCA, ECM och GMIC (se blå faktaruta) betydelsefulla. Malmö är delaktiga på och workshops samt tar del av kompetensutveckling inom olika områden där Malmö är framgångsrikt eller har möjlighet att utvecklas i ett mötes- och kongressperspektiv. MCVB arbetar aktivt för att antalet stora och kongresser ska öka till Malmö för varje år. MCVB ska bidra till utvecklingen av Malmös mötesindustri genom att skapa samverkan med och mellan stadens aktörer inom näringen. Swedish Network of Convention Bureaus Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) verkar efter två huvudfokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri. Initiativet till att sammankalla Sveriges Convention Bureauer till ett gemensamt forum där vi som yrkesutövare kunde utbyta kunskap och driva gemensamma projekt togs Sedan dess har forumet utvecklats till ett starkt nätverk, med idag 20 stycken Convention Bureauer. Tillsammans med andra svenska destinationer ställer Malmö ut på de två största internationella mötesmässorna i Europa, IMEX och EIBTM. Genom närvaron har Malmö en unik möjlighet att träffa kvalificerade mötesköpare från hela världen som leder till konkreta förfrågningar och affärer. IMEX, Frankfurt Årets IMEX-mässa blev en succé för Malmö. Totalt hade MCVB och representanterna från Malmös mötesnäring 77st förbokade med intresserade köpare, utöver alla spontanbesök i montern. Vi ser att den kontinuerliga närvaron ger resultat, bara sedan 2011 har MCVB ökat antalet förbokade med hela % På IMEX hittas det största globala utbudet av utställare från varje sektor i mötesindustrin totalt 500st från 157 länder köpare från 90 länder besökte IMEX under dagar. EIBTM, Barcelona Även mässan i Barcelona blev en framgång. Vi kunde märka att Eurovision satt Malmö på kartan, då staden några månader tidigare genomfört detta gigantiska arrangemang med bravur. Och Malmös unika närhet till Copenha- ICCA ranking Under året presenterades 2012 års ICCA statistik: 6 12 plats plats ICCA Scandinavian Sustainability Index 2011 plats plats gen Airport gavs ytterligare chans att illustreras när nu Danmark så lägligt kammade hem tävlingen och håller ESC bara ett stenkast från Malmö under 2014! EIBTM är den största och viktigaste mötesplatsen för internationella kongressköpare och arrangörer i Europa, med över deltagare. 149st Totalt antal förbokade för Malmö på IMEX & EIBTM... ICCA International Congress & Convention Association är ett nätverk med över 950 leverantörer till den internationella mötesindustrin och har medlemmar i 88 länder. ICCA ger affärsnytta i form av en databas med kongresser som har varit och som är planerade i medlemsstäderna. ICCA rankar årligen världens mötesstäder utifrån det antal internationella kongresser som städerna rapporterar in till organisationen. ECM European Cities Marketing är ett nätverk och ett forum för både privatturism och mötesindustri. I ECM byter medlemmarna kunskap inom destinationsutveckling, konferenser/ kongresser, hållbarhet och statistiska mätningar. GMIC Green Meeting Industry Councils vision är att förändra mötesindustrin genom att påvisa hållbarhetsfrågor som en nödvändig faktor för långsiktig framgång och lönsamhet. 4 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö 201 5

4 Resultat & värde Under 201 kan Malmö redovisa för 788st och kongresser med fler än 50 delegater i Malmö. Dessa 788 gav ett totalt deltagarantal på *. Av 788 genererade 116 stycken minst en övernattning. 7st av dessa var kongresser. 788 och kongresser >50 deltagare Företags 78st var företags med minst en övernattning. Dessa genererade gästnätter och gav ett ekonomiskt flöde till staden på 7,5 Mkr (1 800 kr per person/dygn) samt 26,8 årsarbetstillfällen. Stefan Ahlm Mötesanläggningen Slagthuset Socialchefsdagarna, med drygt 700 besökare, som gästade oss i september 201 är ett exempel där man tydligt kan se att man använder hela staden som sin destination och där man förstår att arrangemanget i sig gynnar hela stadens näringsliv. Socialchefsdagarna, Slagthuset sept 201: Kongressen genererade 1000 rumsnätter och deltagarna beräknas ha spenderat,2 miljoner kronor i Malmö. Kongresser De 7 kongresserna hade ett deltagarantal på delegater och genererade delegatdygn. Internationella kongresser Av dessa 7 kongresser var 25st internationella, dvs. 68%. De internationella kongresserna genererade 8 65 delegater som stod för delegatdygn. Dessa motsvarar ett värde för staden på 80,9 Mkr (baserat på siffran 200 kronor/ delegat/gästnatt). Nationella kongresser Av 7 kongresser var 12st nationella kongresser med ett delegatantal på delegater som genererade delegatdygn. Dessa motsvarar ett värde för staden på 7,9 Mkr (baserat på siffran 000 kronor/ delegat/gästnatt). Tillsammans gav de internationella & nationella kongresserna ett värde på 119 Mkr i ekonomiskt flöde till staden. 7var kongresser med minst 1 övernattning 68% 200 kr/delegat/gästnatt 2% 000 kr/delegat/gästnatt Den totala konsumtionen under kongresserna gav upphov till en sysselsättning motsvarande 85 årsanställda Hela Malmö vinner på kongresser Mötesdestinationen Malmö har flera representanter och säljare som aktivt arbetar för att antalet stora och kongresser ska öka till Malmö för varje år. MCVB, mötesanläggningar, arenor, hotell, PCOer och DMCer. Ett 70-tal av stadens aktörer finns representerade i MCVB genom DSM. Medlemmarna representerar en bredd av stadens utbud, inte att förglömma representanter från de led som gör staden unik och attraktiv såsom musik, shopping, kultur och nöje. Fler medlemmar från Malmö och även Lund, ansluter sig kontinuerligt. ESSD, Malmömässan sept 201: 50 delegater inom vårdbranschen från hela Europa konfererade i ämnet Dysphagia, dvs sväljningssvårigheter. Paloma Bellés Managing Director, AOPC, PCO We chose Malmö to hold the ESSD 201 congress because of the nice location and the great train communications with CPH airport. Malmö Convention Bureau gave us an excellent service by helping us from the very beginning. They hosted us during our site inspection and helped us with everything we needed: the venue, hotels for delegates, restaurants, social programme, congress suppliers and a long etc. It has been a pleasure to organize a congress in such a welcoming, practical and useful city as Malmö! 6 Mötesåret i Malmö 201 * Troligen mer då vissa är inrapporterade utan deltagarantal och antal gästnätter. Mötesåret i Malmö 201 7

5 Så blev hotellåret Per Jonsson Ordförande, Hotellgruppen Indirekta Effekter Marknadsföringsvärdet och effekterna av de och kongresser som går av stapeln i Malmö går naturligtvis inte att uppskatta. Möten som äger rum i staden kan vara viktiga värdebärare som bidrar till utveckling och ökar stadens status. Värdskapet innebär också att fler representanter från Malmö kan delta och öka kunskapen inom ett specifikt ämne. Hotellåret i Malmö har varit en berg och dalbana. Året inleddes svagt med färre övernattande gäster i Malmö jämfört med motsvarande period Efter två rekordmånader, juli-augusti, med all time high avseende övernattande gäster så blev hösten något av en besvikelse med vikande besökstal. Dock slutade året i dur då Juniorhockey VM intog staden i december och gav många sköna gästnätter på stadens hotell. Under 201 kunde vi se hur viktigt det är att vi utvecklar Malmö som Mötes- och evenemangsstad, det ger ett viktigt tillskott till besöksnäringen och ytterligare ett starkt ben att stå på. Under 201 stod Malmö värd för ett antal kongresser som ligger i linje med stadens profilområden, exempelvis Senior i Centrum (kongress inom social hållbarhet) och The Conference (kongress inom nya medier). En viktig värdebärare som skapade synlighet för staden ur ett brett internationellt perspektiv var naturligtvis Eurovision Song Contest. Möten, kongresser och evenemang som genomförs i staden genererar långt fler besökare än de registrerade delegaterna. Många kommer en dag innan eller stannar någon dag efter, tar med sig familjen eller kommer tillbaka vid ett annat tillfälle som privatresenär. För att uppskatta det ekonomiska flödet till staden samt för att kunna jämföra destinationens mötestatistik med övriga städer i Sverige och Europa är arbetet med att kartlägga Malmös mötesstatistik av vikt. Anki Davidson Kongressen EDTNA/ERCA Vill tacka Malmö CVB för all support med kartor, promotionmaterial och Malmö guider. Konferensen blev en mycket stor framgång för både EDTNA/ERCA och Malmö. Alla våra delegater var otroligt nöjda och tyckte att detta var den bästa konferens någonsin. EDTNA/ERCA, Konserthuset augusti 201: 1200 dialyssjuksköterskor från över 70 länder under 4 dagar Gäster övernattade i Malmö 201 Tre största gästnationaliteterna Hotellkapaciteten december 201 Hotell 2 Hotellrum 914 Bäddar 744 Johan Hermansson Turistdirektör Malmö stad På årsbasis sjönk antalet övernattningar med 1,5% och detta i sin tur innebar en beläggning på Malmös hotell på 60% jämfört med 62% föregående år. Orsaken till de relativt svagare besöksströmmarna finns bl.a. i den kapacitetstillväxt som skett i Lund där efterfrågan numer tillgodoses inom Lunds hotellkapacitet. Malmö är ingen isolerad marknad. Vi agerar på en större scen och genom samverkan i Malmö och med vår omvärld så stärker vi oss och vårt gemensamma erbjudande. Destinationssamverkan Malmö är ett ypperligt exempel på hur samverkan kan skapa framgång. 8 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö 201 9

6 2014 och framåt Möten & kongresser skapar synlighet Att stå som värdstad för kongresser, och evenemang är ett viktigt steg i att öka Malmös attraktivitet som mötesdestination. I juni 2014 vänds åter världens blickar mot Malmö då tusentals personer samlas för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik på kongressen Nordiskt forum. Kongressen är ett av många som kommer att väcka viktiga samtal mellan människor i vår stad. Genom att visa upp Malmös utbud och stimulera en ständig utveckling av attraktiva erbjudanden gynnas stadens näringsliv, något som har stor betydelse ur en arbetsmarknads- och tillväxtsynpunkt. Vid sidan av stadens utveckling uppstår även nya samarbeten. Inom näringslivet, kommunen och över kommungränserna. Viljan att samverka och ett gemensamt driv ska föra oss framåt mot vår vision. för Malmö- här I Malmö har möteskapaciteten ökat avsevärt de senaste åren. Under de kommande åren väntas antalet hotellrum i Malmö öka med 25% och nya anläggningar är under uppbyggnad, såsom Malmömässans nya möteslokaler. Utbudet i Hyllieområdet stärks även när området expanderar med nya hotell och bostäder. vill människor mötas! 10 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö

7 Publicerat i Möteskalendern ANTAL DELTAGARE ANTAL DAGAR GÄSTNÄTTER IRSE Institution of Railway Signal Engineers State of the Heart st Solar District Heating Conference Nordisk Nätverkskonferens Malmö Nordisk Forum FRAXBACK Skolsköterskekongress 201 UFI Open Seminar in Europe Socialchefsdagarna Get smarter in the Baltic sea Region Intern. Symposium on Solid Oral Dosage Forms Prostate Cancer Translational Research Europe Tandläkarkongress Home Gateway Initiative General Meetings EIGCA 201 Conference & AGM Microsite The Conference Year Jubilee Alpha-1 Antitrypsin Deficiency ISWA - Beacon Conference EASD-SGGD 201 EFTRE CSR North MUNOM Nordic Game 201 IMISCOE 10th Annual Conference De Svenska Historiedagarna Samtits Kongress SSR:s Förbundsmöte 201 Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte NORDIWA Nordiska Avloppskonferensen Öredev Senior i Centrum EDTNA/ERCA Vänsterns Kommun- och landstingsdagar FSDB:s kongress SDR kongress ESSD HLR Se fler i möteskalendern på 7 kongresser, delegater, delegatdygn Ett värde för staden motsvarande 119 Mkr & 85 årsanställda 12 1

8 14 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö

9 Detta är en rapport framtagen av Malmö Convention Bureau. Rapportens målgrupp är finansiärer och andra intressenter för vår verksamhet. För mer information eller kontakt med oss: Tel

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2014-09-24

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2014-09-24 UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013 VARFÖR EN ÅRSRAPPORT? Med sina två universitet, sjukhus och Svenska kyrkan har Uppsala en lång tradition av värdskap för kongresser och konferenser. Värdskapet, stadens

Läs mer

Reserapport om medverkan vid ICCA World Congress, Shanghai, P.R China 2-7 november 2013

Reserapport om medverkan vid ICCA World Congress, Shanghai, P.R China 2-7 november 2013 Sid 1 (8) Reserapport om medverkan vid ICCA World Congress, Shanghai, P.R China 2-7 november 2013 2013-11-12 Deltagare Tove Elvelid, Näringslivschef Gävle kommun och representant i Gävle Convention Bureaus

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG Tobias Krantz Svenskt Näringsliv tidigare forskningsminister - en av dagen huvudtalare SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG 6 mars - Mötesindustrins Tillväxtdag Möten för tillväxt Så heter det

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Tillgänglighet. Direktflyg från 14 skandinaviska. städer (7 svenska) Tåg, buss och bil. Färjelinjer. Promenadvänlig Effektiv lokaltrafik

Tillgänglighet. Direktflyg från 14 skandinaviska. städer (7 svenska) Tåg, buss och bil. Färjelinjer. Promenadvänlig Effektiv lokaltrafik Tillgänglighet Direktflyg från 14 skandinaviska städer (6 svenska) --1 timmes resa från huvudstäderna --20 min med buss från flygplatserna Tåg, buss och bil Direktflyg till 14 skandinaviska städer (7 svenska)

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2014. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2015-06-08

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2014. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2015-06-08 UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 214 VARFÖR EN ÅRSRAPPORT? Destination Uppsala (DUAB) har som enda verksamhet i Uppsala en samlad mötes och evenemangsstatistik för hela staden. Målsättningen för denna

Läs mer

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!...

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... 3 Case Kirunafjällen... 4 Besöksnäringens betydelse för Kirunafjällen...

Läs mer

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Foto: Stefan Nilsson 1 Evenemang - och mötesstrategi för Halmstad Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund och nuläge 3 Vision 3 Syfte 3 Vad är evenemang och möte 4

Läs mer

Mötesindustrin vår nästa framtidsbransch?

Mötesindustrin vår nästa framtidsbransch? Mötesindustrin vår nästa framtidsbransch? Anna Olsson anna.olsson@ostersund.se Tel. 070-218 80 58 Mötesbranschen PCO EIBTM CB DMC IMEX TM MICE SHIE SBTA MPI CIC MP ICCA SITE IAPCO AIPC ECM DMAI Affärsidé

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL

LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL LEVERANTÖR AV DET GODA MÖTET INNEHÅLL OM TELETECH SNABB LEVERANS I SKANDINAVIEN TOLKUTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH KONFERENSER AV-UTRUSTNING FÖR MÖTEN OCH EVENEMANG RÖSTNING UTRUSTNING VIDEOKONFERENS VILL DU

Läs mer

Turismnäringen i Malmö 2013

Turismnäringen i Malmö 2013 Turismnäringen i Malmö 2013 INNEHÅLL 2 Malmö 12 poäng! 3 Malmö Turisms uppdrag 6 Turismen i Malmö omsätter 5,9 miljarder kronor 8 Var kommer Malmös besökare ifrån? 9 Hur kommer besökarna till Malmö? 10

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg

Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg 1(6) Dokumentation av workshop Färdiga 16 oktober 2013 på Campus, Varberg Regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim öppnade det andra dialogmötet i ordningen och hälsade deltagarna välkomna att fortsätta

Läs mer

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER FÖRENINGEN Svenskt Flyg Nr 1 2012 Svenskt Flyg FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Bakgrund Visit Sweden, Västsvenska Turistrådet och Boråsregionen Effekter av besöksnäringen

Bakgrund Visit Sweden, Västsvenska Turistrådet och Boråsregionen Effekter av besöksnäringen AFFÄRSPLAN 2 Bakgrund 2006 formades partnerskapet BoråsBorås, ett treårsprojekt mellan Borås Stad och Näringslivet i Borås. Före det hade diskussioner pågått i flera omgångar, då båda parter kände att

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Turismindustrin, Trender & omvärlden

Turismindustrin, Trender & omvärlden Turismindustrin, Trender & omvärlden 4 Turismen är världens största näring Turismen, världens största och snabbast växande näring Idag står 5% av världens befolkning för 95% av resandet Enligt WTO kommer

Läs mer

Visit Technology Group

Visit Technology Group Visit Technology Group Martin Essunger E: martin.essunger@visit.com M: +46(0)702 69 52 00 VISIT TECHNOLOGY GROUP PER 2012 06 Visit Technology Group (47) Citybreak Integration Services (8) Visit Technology

Läs mer

Hotell som investeringsobjekt

Hotell som investeringsobjekt Benchmarking Alliance Hotell som investeringsobjekt Stockholm 25 april 2013 Benchmarking Alliance Benchmarking Alliance Kra9fulla och lä=använda analysverktyg Tillhandahåller marknadsdata för den nordiska

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Smaka på Skåne stora events

Smaka på Skåne stora events Smaka på Skåne stora events Hållbara Gastronomiska Regioner Linköping 2-3 september 2013 Jannie S. Vestergaard verksamhetsledare Smaka på Skåne tel. 0727-348544 e-mail: jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se EN PRIVILIGIERAD STAD En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se Med sitt kustnära läge mitt på den svenska västkusten erbjuder Halmstad en mångfasetterad stad med unika

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Die Welt der Metallbearbeitung The world of metalworking

Die Welt der Metallbearbeitung The world of metalworking Die Welt der Metallbearbeitung The world of metalworking Press juni 2011 EMO Hannover 2011visar senaste utvecklingen inom internationell tillverkningsteknologi Ett stort antal kringarrangemang visar vartåt

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM Nära. Ett besök i East Sweden är just det. Nära. Med Linköping och Norrköping har vi det utbud en storstad kräver, samtidigt är vi tillräckligt små för att känna att allt som behövs finns på greppbart

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE Välkommen till en helt ny mötesupplevelse! På Carlson Rezidor är vårt fokus att tillhandahålla tillförlitliga, professionella och kundanpassade möteslösningar vi försöker

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer