INLEDNING. 2 Mötesåret i Malmö 2013 Mötesåret i Malmö Hanna Lingvide Malmö Turism. Marie Louise Alderlid Destinationssamverkan Malmö AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. 2 Mötesåret i Malmö 2013 Mötesåret i Malmö 2013 3. Hanna Lingvide Malmö Turism. Marie Louise Alderlid Destinationssamverkan Malmö AB"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FÖR MALMÖ CONVENTION BUREAU Mötesåret i Malmö 201

2 INLEDNING I din hand håller du 201 års Mötesrapport för Malmö. Det är fjärde året som Malmö Convention Bureau ger ut rapporten med syfte att sammanfatta föregående års resultat. 201 var ett fantastiskt år för Malmö som evenemangsstad. Att stå som värdstad för evenemang som Eurovision Song Contest och Junior Hockey VM, var ett viktigt steg i att öka Malmös attraktivitet som mötesdestination ur ett internationellt perspektiv. Under året stod Malmö även värd för flera stora kongresser som till exempel EDTNA/ERCA*, socialchefsdagarna** och HLR***, med flera tusen gästande delegater per möte. I Malmö har möteskapaciteten ökat avsevärt de senaste åren. Kapaciteten och möjligheterna för att kunna hantera och ta emot fler större och kongresser fortsätter starkt att öka i staden. Malmö är en attraktiv stad som växer så det knakar, både rent geografiskt och invånarmässigt. Även näringslivet och det vi kallar mötesindustrin växer med staden och dess satsningar. Under kongressen Mötesindustriveckan som hölls i Stockholm i januari 2014, talades det om mötesindustrin som en av världens snabbast växande industrier och dess påverkan på tillväxten i Sverige, både i den egna kommunen såväl som regionen. Mötesindustrin är en av de få exportindustrier som tillför staten momsintäkter. Kongresser ökar det svenska exportvärdet, sex deltagare på en internationell kongress i Sverige motsvarar nettoexportvärdet av en Volvobil. Även marknadsföringsvärdet av och kongresser i staden är betydande. Möten inom staden- och regionens profilområden såsom exempelvis hållbarhet, life science, nya media och diabetes skapar nationell och internationell synlighet. Mötesindustrin är en viktig näring för att bidra till Malmös utveckling. Tillsammans har vi alla möjligheter att skapa den mest attraktiva destinationen i norra Europa för, kongresser och evenemang. Hanna Lingvide Malmö Turism Marie Louise Alderlid Destinationssamverkan Malmö AB * EDTNA /ERCA är en organisation för sjuksköterskor som arbetar med njursjuka patienter. Kongressen gick på Konserthuset i augusti 201 och hade 1200 deltagare från de flesta europeiska länder. Dessa deltagare genererade ca 4800 gästnätter till Malmö och uppskattas ha spenderat logi, mat, transport och nöje i Malmö för ca 15, miljoner. ** Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS, är en socialpolitisk förening, som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. I Malmö 201 tangerade den årliga konferensen Socialchefsdagarna deltagarrekordet på 556 deltagare och ca 60 utställarorganisationer, vilka fick ta del av ett digert föreläsningsprogram, närmare 1500 lunchportioner, två festkvällar och många intressanta. Kongressen genererade över 1000 rumsnätter till Malmö. Kongressdeltagarna uppskattas därmed ha spenderat logi, mat, transport och nöje i Malmö för ca,2 miljoner kronor. *** Vid Hjärt- och lungräddningskongressen HLR 201,i Malmö, fick man som besökare följa patientens väg från hjärtstopp via vård och omsorg till rehabilitering. Detta sågs som värdefullt för alla som arbetar inom HLR-området, liksom att träffas och utbyta erfarenheter. 2 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö 201

3 Internationell Bearbetning Malmö Convention Bureau (MCVB) är ett samarbete mellan Malmö Turism och Destinationssamverkan Malmö AB (DSM). Tillsammans verkar parterna för ett gott samarbete så att näringsliv och stad optimerar sina resurser för bästa resultat. Under varumärket MCVB arbetar båda organisationerna strategiskt med destinationsutveckling av Malmö genom, kongresser och evenemang. MCVB bidrar även i ett långsiktigt perspektiv till att stärka stadens varumärke och tillväxt. Profilen ska främja Malmös positionering på marknaden och ska göra att staden så tydligt som möjligt särskiljer sig från sina konkurrenter och får en unik plats i sina prioriterade målgruppers medvetande. MCVB ska vara en strategisk motor i att attrahera kongresser till Malmö och utveckla staden som mötesdestination. I takt med att Malmö utvecklas som mötes- och kongresstad, och årligen värvar fler stora nationella och internationella, stärks bilden av staden och samverkansmöjligheten aktörerna emellan ökar. Det skapar tillväxt och turistekonomiska inflöden. Malmös infrastruktur stärks genom att flygplatser, tåg och bussar utnyttjas av fler betalande gäster. Fler attraktiva arbeten för unga skapas på orten. Detta stimulerar inflyttning samt minskar utflyttning. MCVB Malmö Turism Marknader För att långsiktigt öka kännedomen om och skapa intresse för svenska meetings & incentive produkter arbetar Malmö aktivt med att identifiera nya marknader och affärer. Detta görs genom täta kundkontakter och uppsökande verksamhet, både på kongress- och corporatesidan. Daglig research görs på web och genom benchmarking mot konkurerande mötesstäder. Vidare syns stadens aktörer på aktiviteter såsom Möde- og Eventdagen i Köpenhamn, mässorna IMEX i Frankfurt och EIBTM i Barcelona samt workshops som The Meetings Show i London. De marknader som primärt bearbetas är Sverige, Danmark, UK och Tyskland. Målgrupperna är nationella, nordiska och internationella mötesköpare, företags och agenter (mellanled). Nätverk MCVB vill vara en aktör för att etablera samarbeten utöver stadens gränser. MCVB skall verka för att det etableras ett organiserat samarbete vars synergier möjliggör samarrangemang. Regionalt är prioriterade samarbetspartners Lund, Region Skåne och Köpenhamn. På den nationella marknaden är Swedish Network of Convention Bureaus viktigt. Nätverket verkar efter två huvudfokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri. Internationellt är nätverken ICCA, ECM och GMIC (se blå faktaruta) betydelsefulla. Malmö är delaktiga på och workshops samt tar del av kompetensutveckling inom olika områden där Malmö är framgångsrikt eller har möjlighet att utvecklas i ett mötes- och kongressperspektiv. MCVB arbetar aktivt för att antalet stora och kongresser ska öka till Malmö för varje år. MCVB ska bidra till utvecklingen av Malmös mötesindustri genom att skapa samverkan med och mellan stadens aktörer inom näringen. Swedish Network of Convention Bureaus Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) verkar efter två huvudfokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri. Initiativet till att sammankalla Sveriges Convention Bureauer till ett gemensamt forum där vi som yrkesutövare kunde utbyta kunskap och driva gemensamma projekt togs Sedan dess har forumet utvecklats till ett starkt nätverk, med idag 20 stycken Convention Bureauer. Tillsammans med andra svenska destinationer ställer Malmö ut på de två största internationella mötesmässorna i Europa, IMEX och EIBTM. Genom närvaron har Malmö en unik möjlighet att träffa kvalificerade mötesköpare från hela världen som leder till konkreta förfrågningar och affärer. IMEX, Frankfurt Årets IMEX-mässa blev en succé för Malmö. Totalt hade MCVB och representanterna från Malmös mötesnäring 77st förbokade med intresserade köpare, utöver alla spontanbesök i montern. Vi ser att den kontinuerliga närvaron ger resultat, bara sedan 2011 har MCVB ökat antalet förbokade med hela % På IMEX hittas det största globala utbudet av utställare från varje sektor i mötesindustrin totalt 500st från 157 länder köpare från 90 länder besökte IMEX under dagar. EIBTM, Barcelona Även mässan i Barcelona blev en framgång. Vi kunde märka att Eurovision satt Malmö på kartan, då staden några månader tidigare genomfört detta gigantiska arrangemang med bravur. Och Malmös unika närhet till Copenha- ICCA ranking Under året presenterades 2012 års ICCA statistik: 6 12 plats plats ICCA Scandinavian Sustainability Index 2011 plats plats gen Airport gavs ytterligare chans att illustreras när nu Danmark så lägligt kammade hem tävlingen och håller ESC bara ett stenkast från Malmö under 2014! EIBTM är den största och viktigaste mötesplatsen för internationella kongressköpare och arrangörer i Europa, med över deltagare. 149st Totalt antal förbokade för Malmö på IMEX & EIBTM... ICCA International Congress & Convention Association är ett nätverk med över 950 leverantörer till den internationella mötesindustrin och har medlemmar i 88 länder. ICCA ger affärsnytta i form av en databas med kongresser som har varit och som är planerade i medlemsstäderna. ICCA rankar årligen världens mötesstäder utifrån det antal internationella kongresser som städerna rapporterar in till organisationen. ECM European Cities Marketing är ett nätverk och ett forum för både privatturism och mötesindustri. I ECM byter medlemmarna kunskap inom destinationsutveckling, konferenser/ kongresser, hållbarhet och statistiska mätningar. GMIC Green Meeting Industry Councils vision är att förändra mötesindustrin genom att påvisa hållbarhetsfrågor som en nödvändig faktor för långsiktig framgång och lönsamhet. 4 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö 201 5

4 Resultat & värde Under 201 kan Malmö redovisa för 788st och kongresser med fler än 50 delegater i Malmö. Dessa 788 gav ett totalt deltagarantal på *. Av 788 genererade 116 stycken minst en övernattning. 7st av dessa var kongresser. 788 och kongresser >50 deltagare Företags 78st var företags med minst en övernattning. Dessa genererade gästnätter och gav ett ekonomiskt flöde till staden på 7,5 Mkr (1 800 kr per person/dygn) samt 26,8 årsarbetstillfällen. Stefan Ahlm Mötesanläggningen Slagthuset Socialchefsdagarna, med drygt 700 besökare, som gästade oss i september 201 är ett exempel där man tydligt kan se att man använder hela staden som sin destination och där man förstår att arrangemanget i sig gynnar hela stadens näringsliv. Socialchefsdagarna, Slagthuset sept 201: Kongressen genererade 1000 rumsnätter och deltagarna beräknas ha spenderat,2 miljoner kronor i Malmö. Kongresser De 7 kongresserna hade ett deltagarantal på delegater och genererade delegatdygn. Internationella kongresser Av dessa 7 kongresser var 25st internationella, dvs. 68%. De internationella kongresserna genererade 8 65 delegater som stod för delegatdygn. Dessa motsvarar ett värde för staden på 80,9 Mkr (baserat på siffran 200 kronor/ delegat/gästnatt). Nationella kongresser Av 7 kongresser var 12st nationella kongresser med ett delegatantal på delegater som genererade delegatdygn. Dessa motsvarar ett värde för staden på 7,9 Mkr (baserat på siffran 000 kronor/ delegat/gästnatt). Tillsammans gav de internationella & nationella kongresserna ett värde på 119 Mkr i ekonomiskt flöde till staden. 7var kongresser med minst 1 övernattning 68% 200 kr/delegat/gästnatt 2% 000 kr/delegat/gästnatt Den totala konsumtionen under kongresserna gav upphov till en sysselsättning motsvarande 85 årsanställda Hela Malmö vinner på kongresser Mötesdestinationen Malmö har flera representanter och säljare som aktivt arbetar för att antalet stora och kongresser ska öka till Malmö för varje år. MCVB, mötesanläggningar, arenor, hotell, PCOer och DMCer. Ett 70-tal av stadens aktörer finns representerade i MCVB genom DSM. Medlemmarna representerar en bredd av stadens utbud, inte att förglömma representanter från de led som gör staden unik och attraktiv såsom musik, shopping, kultur och nöje. Fler medlemmar från Malmö och även Lund, ansluter sig kontinuerligt. ESSD, Malmömässan sept 201: 50 delegater inom vårdbranschen från hela Europa konfererade i ämnet Dysphagia, dvs sväljningssvårigheter. Paloma Bellés Managing Director, AOPC, PCO We chose Malmö to hold the ESSD 201 congress because of the nice location and the great train communications with CPH airport. Malmö Convention Bureau gave us an excellent service by helping us from the very beginning. They hosted us during our site inspection and helped us with everything we needed: the venue, hotels for delegates, restaurants, social programme, congress suppliers and a long etc. It has been a pleasure to organize a congress in such a welcoming, practical and useful city as Malmö! 6 Mötesåret i Malmö 201 * Troligen mer då vissa är inrapporterade utan deltagarantal och antal gästnätter. Mötesåret i Malmö 201 7

5 Så blev hotellåret Per Jonsson Ordförande, Hotellgruppen Indirekta Effekter Marknadsföringsvärdet och effekterna av de och kongresser som går av stapeln i Malmö går naturligtvis inte att uppskatta. Möten som äger rum i staden kan vara viktiga värdebärare som bidrar till utveckling och ökar stadens status. Värdskapet innebär också att fler representanter från Malmö kan delta och öka kunskapen inom ett specifikt ämne. Hotellåret i Malmö har varit en berg och dalbana. Året inleddes svagt med färre övernattande gäster i Malmö jämfört med motsvarande period Efter två rekordmånader, juli-augusti, med all time high avseende övernattande gäster så blev hösten något av en besvikelse med vikande besökstal. Dock slutade året i dur då Juniorhockey VM intog staden i december och gav många sköna gästnätter på stadens hotell. Under 201 kunde vi se hur viktigt det är att vi utvecklar Malmö som Mötes- och evenemangsstad, det ger ett viktigt tillskott till besöksnäringen och ytterligare ett starkt ben att stå på. Under 201 stod Malmö värd för ett antal kongresser som ligger i linje med stadens profilområden, exempelvis Senior i Centrum (kongress inom social hållbarhet) och The Conference (kongress inom nya medier). En viktig värdebärare som skapade synlighet för staden ur ett brett internationellt perspektiv var naturligtvis Eurovision Song Contest. Möten, kongresser och evenemang som genomförs i staden genererar långt fler besökare än de registrerade delegaterna. Många kommer en dag innan eller stannar någon dag efter, tar med sig familjen eller kommer tillbaka vid ett annat tillfälle som privatresenär. För att uppskatta det ekonomiska flödet till staden samt för att kunna jämföra destinationens mötestatistik med övriga städer i Sverige och Europa är arbetet med att kartlägga Malmös mötesstatistik av vikt. Anki Davidson Kongressen EDTNA/ERCA Vill tacka Malmö CVB för all support med kartor, promotionmaterial och Malmö guider. Konferensen blev en mycket stor framgång för både EDTNA/ERCA och Malmö. Alla våra delegater var otroligt nöjda och tyckte att detta var den bästa konferens någonsin. EDTNA/ERCA, Konserthuset augusti 201: 1200 dialyssjuksköterskor från över 70 länder under 4 dagar Gäster övernattade i Malmö 201 Tre största gästnationaliteterna Hotellkapaciteten december 201 Hotell 2 Hotellrum 914 Bäddar 744 Johan Hermansson Turistdirektör Malmö stad På årsbasis sjönk antalet övernattningar med 1,5% och detta i sin tur innebar en beläggning på Malmös hotell på 60% jämfört med 62% föregående år. Orsaken till de relativt svagare besöksströmmarna finns bl.a. i den kapacitetstillväxt som skett i Lund där efterfrågan numer tillgodoses inom Lunds hotellkapacitet. Malmö är ingen isolerad marknad. Vi agerar på en större scen och genom samverkan i Malmö och med vår omvärld så stärker vi oss och vårt gemensamma erbjudande. Destinationssamverkan Malmö är ett ypperligt exempel på hur samverkan kan skapa framgång. 8 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö 201 9

6 2014 och framåt Möten & kongresser skapar synlighet Att stå som värdstad för kongresser, och evenemang är ett viktigt steg i att öka Malmös attraktivitet som mötesdestination. I juni 2014 vänds åter världens blickar mot Malmö då tusentals personer samlas för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik på kongressen Nordiskt forum. Kongressen är ett av många som kommer att väcka viktiga samtal mellan människor i vår stad. Genom att visa upp Malmös utbud och stimulera en ständig utveckling av attraktiva erbjudanden gynnas stadens näringsliv, något som har stor betydelse ur en arbetsmarknads- och tillväxtsynpunkt. Vid sidan av stadens utveckling uppstår även nya samarbeten. Inom näringslivet, kommunen och över kommungränserna. Viljan att samverka och ett gemensamt driv ska föra oss framåt mot vår vision. för Malmö- här I Malmö har möteskapaciteten ökat avsevärt de senaste åren. Under de kommande åren väntas antalet hotellrum i Malmö öka med 25% och nya anläggningar är under uppbyggnad, såsom Malmömässans nya möteslokaler. Utbudet i Hyllieområdet stärks även när området expanderar med nya hotell och bostäder. vill människor mötas! 10 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö

7 Publicerat i Möteskalendern ANTAL DELTAGARE ANTAL DAGAR GÄSTNÄTTER IRSE Institution of Railway Signal Engineers State of the Heart st Solar District Heating Conference Nordisk Nätverkskonferens Malmö Nordisk Forum FRAXBACK Skolsköterskekongress 201 UFI Open Seminar in Europe Socialchefsdagarna Get smarter in the Baltic sea Region Intern. Symposium on Solid Oral Dosage Forms Prostate Cancer Translational Research Europe Tandläkarkongress Home Gateway Initiative General Meetings EIGCA 201 Conference & AGM Microsite The Conference Year Jubilee Alpha-1 Antitrypsin Deficiency ISWA - Beacon Conference EASD-SGGD 201 EFTRE CSR North MUNOM Nordic Game 201 IMISCOE 10th Annual Conference De Svenska Historiedagarna Samtits Kongress SSR:s Förbundsmöte 201 Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte NORDIWA Nordiska Avloppskonferensen Öredev Senior i Centrum EDTNA/ERCA Vänsterns Kommun- och landstingsdagar FSDB:s kongress SDR kongress ESSD HLR Se fler i möteskalendern på 7 kongresser, delegater, delegatdygn Ett värde för staden motsvarande 119 Mkr & 85 årsanställda 12 1

8 14 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö

9 Detta är en rapport framtagen av Malmö Convention Bureau. Rapportens målgrupp är finansiärer och andra intressenter för vår verksamhet. För mer information eller kontakt med oss: Tel

SwediSh network of convention bureaus. nationell kongressrapport 2015. Nationell kongressrapport

SwediSh network of convention bureaus. nationell kongressrapport 2015. Nationell kongressrapport Nationell kongressrapport 1 2 Nationell kongressrapport 2015 Mötesindustrin utgör en betydande del av Sveriges besöksnäring. exakt hur stor mötesindustrin i Sverige är finns det i dagsläget inget statistiskt

Läs mer

svensk kongressrapport

svensk kongressrapport swedish network of convention bureaus swedish network of convention bureaus 20 16 svensk kongressrapport svensk kongressrapport ordförande har ordet Möten som kongresser och konferenser utgör en betydande

Läs mer

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2014-09-24

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2014-09-24 UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013 VARFÖR EN ÅRSRAPPORT? Med sina två universitet, sjukhus och Svenska kyrkan har Uppsala en lång tradition av värdskap för kongresser och konferenser. Värdskapet, stadens

Läs mer

Reserapport om medverkan vid ICCA World Congress, Shanghai, P.R China 2-7 november 2013

Reserapport om medverkan vid ICCA World Congress, Shanghai, P.R China 2-7 november 2013 Sid 1 (8) Reserapport om medverkan vid ICCA World Congress, Shanghai, P.R China 2-7 november 2013 2013-11-12 Deltagare Tove Elvelid, Näringslivschef Gävle kommun och representant i Gävle Convention Bureaus

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

Årsrapport samarbetsavtal 2013-2014 Lunds kommun och Lunds universitet

Årsrapport samarbetsavtal 2013-2014 Lunds kommun och Lunds universitet Årsrapport samarbetsavtal 2013-2014 Lunds kommun och Lunds universitet Inledning Lunds kommun och Lunds universitet har ingått ett samarbetsavtal gällande destinationsutveckling. Syftet är att stärka Lund

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN

Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN Välkommen till Norrköping! #inorrköping AFFÄRSPLAN 2016-2020 Besöksnäringen i Norrköping har de senaste åren haft en positiv utveckling och näringen har fått den uppmärksamhet som den förtjänar som en

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG Tobias Krantz Svenskt Näringsliv tidigare forskningsminister - en av dagen huvudtalare SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG 6 mars - Mötesindustrins Tillväxtdag Möten för tillväxt Så heter det

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Elmias monetära effekter i Jönköping 2012

Elmias monetära effekter i Jönköping 2012 Elmias monetära effekter i Jönköping 2012 HUI Research Åsa Widmark April 2013 Innehåll Bakgrund s. 3 Metod s. 5 Turistekonomisk omsättning s. 6 Besöksvolymer Elmia 2012 s. 7 Elmias turistekonomiska omsättning

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förlängning av samarbetsavtal med Parkfast Arena AB

Tjänsteskrivelse. Förlängning av samarbetsavtal med Parkfast Arena AB SIGNERAD 2015-04-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-04-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Förlängning av samarbetsavtal med Parkfast Arena AB STK-2015-550

Läs mer

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson

MalmöLund-samarbetet. - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen. Cecilia Hansson och Johan Emanuelson MalmöLund-samarbetet - Den regionala identiteten - Det regionala ledarskapet - Den regionala strukturen Cecilia Hansson och Johan Emanuelson Avståndet mellan Malmö och Lund är jordens omkrets minus 20

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 ÄNGELHOLMS KOMMUN Kraftsamling Ängelholm Vision 2020 Ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm Förutsättningarna för näringsliv och offentlig sektor förändras

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!...

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... 3 Case Kirunafjällen... 4 Besöksnäringens betydelse för Kirunafjällen...

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Tillgänglighet. Direktflyg från 14 skandinaviska. städer (7 svenska) Tåg, buss och bil. Färjelinjer. Promenadvänlig Effektiv lokaltrafik

Tillgänglighet. Direktflyg från 14 skandinaviska. städer (7 svenska) Tåg, buss och bil. Färjelinjer. Promenadvänlig Effektiv lokaltrafik Tillgänglighet Direktflyg från 14 skandinaviska städer (6 svenska) --1 timmes resa från huvudstäderna --20 min med buss från flygplatserna Tåg, buss och bil Direktflyg till 14 skandinaviska städer (7 svenska)

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan

Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Delprojektet Internationell Tillgänglighet Projektplan Utfärdare: Avdelningen för tillväxt Ver 2 Versionshantering Datum: Redigerare: Godkänd av: 1: 2011-07-08 xx 2: 2012-01-25 David Schubert 3: 2012-01-27

Läs mer

Sveriges Regionala Turismorganisationer

Sveriges Regionala Turismorganisationer Sveriges Regionala Turismorganisationer Nulägesanalys för år 2012 Björn Fransson, Örebrokompaniet AB Slutversion april 2014 Inledning Undersökningen genomfördes under december 2013. En kompletterande enkät

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2014-12-01 Innehållsförteckning Besöksnäringen en allt viktigare näring... 2 Hållbar tillväxt för företag och destinationer...

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Program idrottsturism

Program idrottsturism Program idrottsturism Beslutat av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 50. DESTINATION KALMAR AB Box 611, 391 26 Kalmar, (Ölandskajen 11) tel 0480 45 34 00 fax 0480 45 34 09 www.kalmar.se/turism PROGRAM

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad

Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Evenemang- och mötesstrategi för Halmstad Foto: Stefan Nilsson 1 Evenemang - och mötesstrategi för Halmstad Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund och nuläge 3 Vision 3 Syfte 3 Vad är evenemang och möte 4

Läs mer

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2017 tar för andra året

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin Stockholm Archipelago Skärgårdsstrategin Vi behöver fler starka destinationer i Sverige för att attrahera fler utländska besökare. Stockholms

Läs mer

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2014. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2015-06-08

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2014. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2015-06-08 UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 214 VARFÖR EN ÅRSRAPPORT? Destination Uppsala (DUAB) har som enda verksamhet i Uppsala en samlad mötes och evenemangsstatistik för hela staden. Målsättningen för denna

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

VISIT LUNDS UPPDRAG. Gemensam satsning på turism- och mötesindustrin i Lund. Följande fokusområde och mål har alla partners i projektet enats om:

VISIT LUNDS UPPDRAG. Gemensam satsning på turism- och mötesindustrin i Lund. Följande fokusområde och mål har alla partners i projektet enats om: Årsrapport 2015 VISIT LUNDS UPPDRAG Gemensam satsning på turism- och mötesindustrin i Lund Tillsammans med besöksnäringen i Lund, startade Lunds kommun år 2014 projektet Visit Lund. Huvudtanken bakom projektet

Läs mer

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16

Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå VERKSAMHETSPLAN DESTINATION PITEÅ 2017/10/16 Destination Piteå a part of Swedish Lapland ekonomisk förening Destination Piteå arbetar för att främja sina medlemmars intressen genom att

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2)

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer 13 av 36) Congress & convention participants (nummer 16 av 44) Investment*

Läs mer