INLEDNING. 2 Mötesåret i Malmö 2013 Mötesåret i Malmö Hanna Lingvide Malmö Turism. Marie Louise Alderlid Destinationssamverkan Malmö AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. 2 Mötesåret i Malmö 2013 Mötesåret i Malmö 2013 3. Hanna Lingvide Malmö Turism. Marie Louise Alderlid Destinationssamverkan Malmö AB"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FÖR MALMÖ CONVENTION BUREAU Mötesåret i Malmö 201

2 INLEDNING I din hand håller du 201 års Mötesrapport för Malmö. Det är fjärde året som Malmö Convention Bureau ger ut rapporten med syfte att sammanfatta föregående års resultat. 201 var ett fantastiskt år för Malmö som evenemangsstad. Att stå som värdstad för evenemang som Eurovision Song Contest och Junior Hockey VM, var ett viktigt steg i att öka Malmös attraktivitet som mötesdestination ur ett internationellt perspektiv. Under året stod Malmö även värd för flera stora kongresser som till exempel EDTNA/ERCA*, socialchefsdagarna** och HLR***, med flera tusen gästande delegater per möte. I Malmö har möteskapaciteten ökat avsevärt de senaste åren. Kapaciteten och möjligheterna för att kunna hantera och ta emot fler större och kongresser fortsätter starkt att öka i staden. Malmö är en attraktiv stad som växer så det knakar, både rent geografiskt och invånarmässigt. Även näringslivet och det vi kallar mötesindustrin växer med staden och dess satsningar. Under kongressen Mötesindustriveckan som hölls i Stockholm i januari 2014, talades det om mötesindustrin som en av världens snabbast växande industrier och dess påverkan på tillväxten i Sverige, både i den egna kommunen såväl som regionen. Mötesindustrin är en av de få exportindustrier som tillför staten momsintäkter. Kongresser ökar det svenska exportvärdet, sex deltagare på en internationell kongress i Sverige motsvarar nettoexportvärdet av en Volvobil. Även marknadsföringsvärdet av och kongresser i staden är betydande. Möten inom staden- och regionens profilområden såsom exempelvis hållbarhet, life science, nya media och diabetes skapar nationell och internationell synlighet. Mötesindustrin är en viktig näring för att bidra till Malmös utveckling. Tillsammans har vi alla möjligheter att skapa den mest attraktiva destinationen i norra Europa för, kongresser och evenemang. Hanna Lingvide Malmö Turism Marie Louise Alderlid Destinationssamverkan Malmö AB * EDTNA /ERCA är en organisation för sjuksköterskor som arbetar med njursjuka patienter. Kongressen gick på Konserthuset i augusti 201 och hade 1200 deltagare från de flesta europeiska länder. Dessa deltagare genererade ca 4800 gästnätter till Malmö och uppskattas ha spenderat logi, mat, transport och nöje i Malmö för ca 15, miljoner. ** Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS, är en socialpolitisk förening, som verkar för utveckling och nyskapande inom den svenska välfärden. I Malmö 201 tangerade den årliga konferensen Socialchefsdagarna deltagarrekordet på 556 deltagare och ca 60 utställarorganisationer, vilka fick ta del av ett digert föreläsningsprogram, närmare 1500 lunchportioner, två festkvällar och många intressanta. Kongressen genererade över 1000 rumsnätter till Malmö. Kongressdeltagarna uppskattas därmed ha spenderat logi, mat, transport och nöje i Malmö för ca,2 miljoner kronor. *** Vid Hjärt- och lungräddningskongressen HLR 201,i Malmö, fick man som besökare följa patientens väg från hjärtstopp via vård och omsorg till rehabilitering. Detta sågs som värdefullt för alla som arbetar inom HLR-området, liksom att träffas och utbyta erfarenheter. 2 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö 201

3 Internationell Bearbetning Malmö Convention Bureau (MCVB) är ett samarbete mellan Malmö Turism och Destinationssamverkan Malmö AB (DSM). Tillsammans verkar parterna för ett gott samarbete så att näringsliv och stad optimerar sina resurser för bästa resultat. Under varumärket MCVB arbetar båda organisationerna strategiskt med destinationsutveckling av Malmö genom, kongresser och evenemang. MCVB bidrar även i ett långsiktigt perspektiv till att stärka stadens varumärke och tillväxt. Profilen ska främja Malmös positionering på marknaden och ska göra att staden så tydligt som möjligt särskiljer sig från sina konkurrenter och får en unik plats i sina prioriterade målgruppers medvetande. MCVB ska vara en strategisk motor i att attrahera kongresser till Malmö och utveckla staden som mötesdestination. I takt med att Malmö utvecklas som mötes- och kongresstad, och årligen värvar fler stora nationella och internationella, stärks bilden av staden och samverkansmöjligheten aktörerna emellan ökar. Det skapar tillväxt och turistekonomiska inflöden. Malmös infrastruktur stärks genom att flygplatser, tåg och bussar utnyttjas av fler betalande gäster. Fler attraktiva arbeten för unga skapas på orten. Detta stimulerar inflyttning samt minskar utflyttning. MCVB Malmö Turism Marknader För att långsiktigt öka kännedomen om och skapa intresse för svenska meetings & incentive produkter arbetar Malmö aktivt med att identifiera nya marknader och affärer. Detta görs genom täta kundkontakter och uppsökande verksamhet, både på kongress- och corporatesidan. Daglig research görs på web och genom benchmarking mot konkurerande mötesstäder. Vidare syns stadens aktörer på aktiviteter såsom Möde- og Eventdagen i Köpenhamn, mässorna IMEX i Frankfurt och EIBTM i Barcelona samt workshops som The Meetings Show i London. De marknader som primärt bearbetas är Sverige, Danmark, UK och Tyskland. Målgrupperna är nationella, nordiska och internationella mötesköpare, företags och agenter (mellanled). Nätverk MCVB vill vara en aktör för att etablera samarbeten utöver stadens gränser. MCVB skall verka för att det etableras ett organiserat samarbete vars synergier möjliggör samarrangemang. Regionalt är prioriterade samarbetspartners Lund, Region Skåne och Köpenhamn. På den nationella marknaden är Swedish Network of Convention Bureaus viktigt. Nätverket verkar efter två huvudfokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri. Internationellt är nätverken ICCA, ECM och GMIC (se blå faktaruta) betydelsefulla. Malmö är delaktiga på och workshops samt tar del av kompetensutveckling inom olika områden där Malmö är framgångsrikt eller har möjlighet att utvecklas i ett mötes- och kongressperspektiv. MCVB arbetar aktivt för att antalet stora och kongresser ska öka till Malmö för varje år. MCVB ska bidra till utvecklingen av Malmös mötesindustri genom att skapa samverkan med och mellan stadens aktörer inom näringen. Swedish Network of Convention Bureaus Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) verkar efter två huvudfokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri. Initiativet till att sammankalla Sveriges Convention Bureauer till ett gemensamt forum där vi som yrkesutövare kunde utbyta kunskap och driva gemensamma projekt togs Sedan dess har forumet utvecklats till ett starkt nätverk, med idag 20 stycken Convention Bureauer. Tillsammans med andra svenska destinationer ställer Malmö ut på de två största internationella mötesmässorna i Europa, IMEX och EIBTM. Genom närvaron har Malmö en unik möjlighet att träffa kvalificerade mötesköpare från hela världen som leder till konkreta förfrågningar och affärer. IMEX, Frankfurt Årets IMEX-mässa blev en succé för Malmö. Totalt hade MCVB och representanterna från Malmös mötesnäring 77st förbokade med intresserade köpare, utöver alla spontanbesök i montern. Vi ser att den kontinuerliga närvaron ger resultat, bara sedan 2011 har MCVB ökat antalet förbokade med hela % På IMEX hittas det största globala utbudet av utställare från varje sektor i mötesindustrin totalt 500st från 157 länder köpare från 90 länder besökte IMEX under dagar. EIBTM, Barcelona Även mässan i Barcelona blev en framgång. Vi kunde märka att Eurovision satt Malmö på kartan, då staden några månader tidigare genomfört detta gigantiska arrangemang med bravur. Och Malmös unika närhet till Copenha- ICCA ranking Under året presenterades 2012 års ICCA statistik: 6 12 plats plats ICCA Scandinavian Sustainability Index 2011 plats plats gen Airport gavs ytterligare chans att illustreras när nu Danmark så lägligt kammade hem tävlingen och håller ESC bara ett stenkast från Malmö under 2014! EIBTM är den största och viktigaste mötesplatsen för internationella kongressköpare och arrangörer i Europa, med över deltagare. 149st Totalt antal förbokade för Malmö på IMEX & EIBTM... ICCA International Congress & Convention Association är ett nätverk med över 950 leverantörer till den internationella mötesindustrin och har medlemmar i 88 länder. ICCA ger affärsnytta i form av en databas med kongresser som har varit och som är planerade i medlemsstäderna. ICCA rankar årligen världens mötesstäder utifrån det antal internationella kongresser som städerna rapporterar in till organisationen. ECM European Cities Marketing är ett nätverk och ett forum för både privatturism och mötesindustri. I ECM byter medlemmarna kunskap inom destinationsutveckling, konferenser/ kongresser, hållbarhet och statistiska mätningar. GMIC Green Meeting Industry Councils vision är att förändra mötesindustrin genom att påvisa hållbarhetsfrågor som en nödvändig faktor för långsiktig framgång och lönsamhet. 4 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö 201 5

4 Resultat & värde Under 201 kan Malmö redovisa för 788st och kongresser med fler än 50 delegater i Malmö. Dessa 788 gav ett totalt deltagarantal på *. Av 788 genererade 116 stycken minst en övernattning. 7st av dessa var kongresser. 788 och kongresser >50 deltagare Företags 78st var företags med minst en övernattning. Dessa genererade gästnätter och gav ett ekonomiskt flöde till staden på 7,5 Mkr (1 800 kr per person/dygn) samt 26,8 årsarbetstillfällen. Stefan Ahlm Mötesanläggningen Slagthuset Socialchefsdagarna, med drygt 700 besökare, som gästade oss i september 201 är ett exempel där man tydligt kan se att man använder hela staden som sin destination och där man förstår att arrangemanget i sig gynnar hela stadens näringsliv. Socialchefsdagarna, Slagthuset sept 201: Kongressen genererade 1000 rumsnätter och deltagarna beräknas ha spenderat,2 miljoner kronor i Malmö. Kongresser De 7 kongresserna hade ett deltagarantal på delegater och genererade delegatdygn. Internationella kongresser Av dessa 7 kongresser var 25st internationella, dvs. 68%. De internationella kongresserna genererade 8 65 delegater som stod för delegatdygn. Dessa motsvarar ett värde för staden på 80,9 Mkr (baserat på siffran 200 kronor/ delegat/gästnatt). Nationella kongresser Av 7 kongresser var 12st nationella kongresser med ett delegatantal på delegater som genererade delegatdygn. Dessa motsvarar ett värde för staden på 7,9 Mkr (baserat på siffran 000 kronor/ delegat/gästnatt). Tillsammans gav de internationella & nationella kongresserna ett värde på 119 Mkr i ekonomiskt flöde till staden. 7var kongresser med minst 1 övernattning 68% 200 kr/delegat/gästnatt 2% 000 kr/delegat/gästnatt Den totala konsumtionen under kongresserna gav upphov till en sysselsättning motsvarande 85 årsanställda Hela Malmö vinner på kongresser Mötesdestinationen Malmö har flera representanter och säljare som aktivt arbetar för att antalet stora och kongresser ska öka till Malmö för varje år. MCVB, mötesanläggningar, arenor, hotell, PCOer och DMCer. Ett 70-tal av stadens aktörer finns representerade i MCVB genom DSM. Medlemmarna representerar en bredd av stadens utbud, inte att förglömma representanter från de led som gör staden unik och attraktiv såsom musik, shopping, kultur och nöje. Fler medlemmar från Malmö och även Lund, ansluter sig kontinuerligt. ESSD, Malmömässan sept 201: 50 delegater inom vårdbranschen från hela Europa konfererade i ämnet Dysphagia, dvs sväljningssvårigheter. Paloma Bellés Managing Director, AOPC, PCO We chose Malmö to hold the ESSD 201 congress because of the nice location and the great train communications with CPH airport. Malmö Convention Bureau gave us an excellent service by helping us from the very beginning. They hosted us during our site inspection and helped us with everything we needed: the venue, hotels for delegates, restaurants, social programme, congress suppliers and a long etc. It has been a pleasure to organize a congress in such a welcoming, practical and useful city as Malmö! 6 Mötesåret i Malmö 201 * Troligen mer då vissa är inrapporterade utan deltagarantal och antal gästnätter. Mötesåret i Malmö 201 7

5 Så blev hotellåret Per Jonsson Ordförande, Hotellgruppen Indirekta Effekter Marknadsföringsvärdet och effekterna av de och kongresser som går av stapeln i Malmö går naturligtvis inte att uppskatta. Möten som äger rum i staden kan vara viktiga värdebärare som bidrar till utveckling och ökar stadens status. Värdskapet innebär också att fler representanter från Malmö kan delta och öka kunskapen inom ett specifikt ämne. Hotellåret i Malmö har varit en berg och dalbana. Året inleddes svagt med färre övernattande gäster i Malmö jämfört med motsvarande period Efter två rekordmånader, juli-augusti, med all time high avseende övernattande gäster så blev hösten något av en besvikelse med vikande besökstal. Dock slutade året i dur då Juniorhockey VM intog staden i december och gav många sköna gästnätter på stadens hotell. Under 201 kunde vi se hur viktigt det är att vi utvecklar Malmö som Mötes- och evenemangsstad, det ger ett viktigt tillskott till besöksnäringen och ytterligare ett starkt ben att stå på. Under 201 stod Malmö värd för ett antal kongresser som ligger i linje med stadens profilområden, exempelvis Senior i Centrum (kongress inom social hållbarhet) och The Conference (kongress inom nya medier). En viktig värdebärare som skapade synlighet för staden ur ett brett internationellt perspektiv var naturligtvis Eurovision Song Contest. Möten, kongresser och evenemang som genomförs i staden genererar långt fler besökare än de registrerade delegaterna. Många kommer en dag innan eller stannar någon dag efter, tar med sig familjen eller kommer tillbaka vid ett annat tillfälle som privatresenär. För att uppskatta det ekonomiska flödet till staden samt för att kunna jämföra destinationens mötestatistik med övriga städer i Sverige och Europa är arbetet med att kartlägga Malmös mötesstatistik av vikt. Anki Davidson Kongressen EDTNA/ERCA Vill tacka Malmö CVB för all support med kartor, promotionmaterial och Malmö guider. Konferensen blev en mycket stor framgång för både EDTNA/ERCA och Malmö. Alla våra delegater var otroligt nöjda och tyckte att detta var den bästa konferens någonsin. EDTNA/ERCA, Konserthuset augusti 201: 1200 dialyssjuksköterskor från över 70 länder under 4 dagar Gäster övernattade i Malmö 201 Tre största gästnationaliteterna Hotellkapaciteten december 201 Hotell 2 Hotellrum 914 Bäddar 744 Johan Hermansson Turistdirektör Malmö stad På årsbasis sjönk antalet övernattningar med 1,5% och detta i sin tur innebar en beläggning på Malmös hotell på 60% jämfört med 62% föregående år. Orsaken till de relativt svagare besöksströmmarna finns bl.a. i den kapacitetstillväxt som skett i Lund där efterfrågan numer tillgodoses inom Lunds hotellkapacitet. Malmö är ingen isolerad marknad. Vi agerar på en större scen och genom samverkan i Malmö och med vår omvärld så stärker vi oss och vårt gemensamma erbjudande. Destinationssamverkan Malmö är ett ypperligt exempel på hur samverkan kan skapa framgång. 8 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö 201 9

6 2014 och framåt Möten & kongresser skapar synlighet Att stå som värdstad för kongresser, och evenemang är ett viktigt steg i att öka Malmös attraktivitet som mötesdestination. I juni 2014 vänds åter världens blickar mot Malmö då tusentals personer samlas för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik på kongressen Nordiskt forum. Kongressen är ett av många som kommer att väcka viktiga samtal mellan människor i vår stad. Genom att visa upp Malmös utbud och stimulera en ständig utveckling av attraktiva erbjudanden gynnas stadens näringsliv, något som har stor betydelse ur en arbetsmarknads- och tillväxtsynpunkt. Vid sidan av stadens utveckling uppstår även nya samarbeten. Inom näringslivet, kommunen och över kommungränserna. Viljan att samverka och ett gemensamt driv ska föra oss framåt mot vår vision. för Malmö- här I Malmö har möteskapaciteten ökat avsevärt de senaste åren. Under de kommande åren väntas antalet hotellrum i Malmö öka med 25% och nya anläggningar är under uppbyggnad, såsom Malmömässans nya möteslokaler. Utbudet i Hyllieområdet stärks även när området expanderar med nya hotell och bostäder. vill människor mötas! 10 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö

7 Publicerat i Möteskalendern ANTAL DELTAGARE ANTAL DAGAR GÄSTNÄTTER IRSE Institution of Railway Signal Engineers State of the Heart st Solar District Heating Conference Nordisk Nätverkskonferens Malmö Nordisk Forum FRAXBACK Skolsköterskekongress 201 UFI Open Seminar in Europe Socialchefsdagarna Get smarter in the Baltic sea Region Intern. Symposium on Solid Oral Dosage Forms Prostate Cancer Translational Research Europe Tandläkarkongress Home Gateway Initiative General Meetings EIGCA 201 Conference & AGM Microsite The Conference Year Jubilee Alpha-1 Antitrypsin Deficiency ISWA - Beacon Conference EASD-SGGD 201 EFTRE CSR North MUNOM Nordic Game 201 IMISCOE 10th Annual Conference De Svenska Historiedagarna Samtits Kongress SSR:s Förbundsmöte 201 Sveriges Ögonläkarförenings Årsmöte NORDIWA Nordiska Avloppskonferensen Öredev Senior i Centrum EDTNA/ERCA Vänsterns Kommun- och landstingsdagar FSDB:s kongress SDR kongress ESSD HLR Se fler i möteskalendern på 7 kongresser, delegater, delegatdygn Ett värde för staden motsvarande 119 Mkr & 85 årsanställda 12 1

8 14 Mötesåret i Malmö 201 Mötesåret i Malmö

9 Detta är en rapport framtagen av Malmö Convention Bureau. Rapportens målgrupp är finansiärer och andra intressenter för vår verksamhet. För mer information eller kontakt med oss: Tel

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2014-09-24

UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013. Producerad av Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala 2014-09-24 UPPSALAS MÖTESINDUSTRI ÅRSRAPPORT 2013 VARFÖR EN ÅRSRAPPORT? Med sina två universitet, sjukhus och Svenska kyrkan har Uppsala en lång tradition av värdskap för kongresser och konferenser. Värdskapet, stadens

Läs mer

Utveckling av TURISMNÄRINGEN. i Malmö 2011

Utveckling av TURISMNÄRINGEN. i Malmö 2011 Utveckling av TURISMNÄRINGEN i Malmö 2011 Innehåll 3 Turismen i Malmö en växande miljardindustri! 5 Definition av turism 7 Malmö Turisms uppdrag 11 Turismen i Malmö omsätter 6,8 miljarder kronor 16 Var

Läs mer

Turismnäringen i Malmö 2012

Turismnäringen i Malmö 2012 Turismnäringen i Malmö 2012 INNEHÅLL 2 Alla vill till Malmö! 3 Malmö Turisms uppdrag 4 Turismen i Malmö omsätter 6,9 miljarder kronor 7 Var kommer Malmös besökare ifrån? 8 Hur kommer besökarna till Malmö?

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Reserapport om medverkan vid ICCA World Congress, Shanghai, P.R China 2-7 november 2013

Reserapport om medverkan vid ICCA World Congress, Shanghai, P.R China 2-7 november 2013 Sid 1 (8) Reserapport om medverkan vid ICCA World Congress, Shanghai, P.R China 2-7 november 2013 2013-11-12 Deltagare Tove Elvelid, Näringslivschef Gävle kommun och representant i Gävle Convention Bureaus

Läs mer

Strategi. Event in Skåne AB. Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden. Kontakt +46 (0) 40 675 1 event@skane.com eventinskane.

Strategi. Event in Skåne AB. Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden. Kontakt +46 (0) 40 675 1 event@skane.com eventinskane. Event in Skåne AB Strategi Kontakt +46 (0) 40 675 1 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Sweden Event in Skåne Strategi 2020 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

GÖTEBORG & CO verksamheten 2010

GÖTEBORG & CO verksamheten 2010 GÖTEBORG & CO verksamheten 2010 INNEHÅLL Möt världen i Göteborg... 4 Bilden av Göteborg... 7 Tillväxt för 19:e året i rad... 9 Ett mötesår som slog alla rekord... 10 Kryssningar en HET RESEtrend... 13

Läs mer

År sredovisnin g 20 12

År sredovisnin g 20 12 Årsredovisning 2012 Grafisk produktion: Infomedia, Uppsala kommun Tryck: Elanders Sverige AB Foto omslag: Paulina Bengtsson Texterna i årsredovisningen har skrivits av respektive områdesansvarig. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, 102 69 Stockholm Tel: 08-737 44 23 Fax: 08-737 25 66 e-post: rtk@rtk.sll.se www.rtk.sll.

Regionplane- och trafikkontoret Box 4414, 102 69 Stockholm Tel: 08-737 44 23 Fax: 08-737 25 66 e-post: rtk@rtk.sll.se www.rtk.sll. Destination Stockholm Regionen som mötesplats för affärsresande Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1997 1 Nio gånger i livet 1997 2 Tankar om framtiden 1997 3 Våra näringar 1997 4 Minsta möjliga

Läs mer

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin.

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin. Möten för tillväxt En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin i samarbete med Svensk'Turism'AB 17 augusti 2012 Vi ber inte om några

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin

Möten för tillväxt. En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin Möten för tillväxt En strategi för hur regeringen kan skapa regional och nationell tillväxt med hjälp av den svenska mötesindustrin 17 mars 2011 Vi ber inte om några bidrag eller ändrade skatter, lagar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2013 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av 1 Årsredovisning 2013 för Västsvenska Turistrådet AB Sammanfattning 2013 Turismen i Västra Götaland omsätter ca 35

Läs mer

Varumärkesplattform Småland 2012

Varumärkesplattform Småland 2012 Varumärkesplattform Småland 2012 2 Varumärkesplattform Småland Innehåll Inledning... 5 Välkommen till Smålands framtid!... 5 Vad är ett varumärke?... 6 Smålands varumärkesarbete... 8 Varför varumärke Småland?...

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

Årsrapport 2014. Leif Johansson, Xrayfoto. Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Årsrapport 2014. Leif Johansson, Xrayfoto. Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event Årsrapport 2014 1 Leif Johansson, Xrayfoto AB Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event I januari 2014 stod vi med en tom spelplan, och ett år senare har vi tillsammans med er i näringen utvecklat spelreglerna

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

Betydelsen av skid-vm 2015 i Falun

Betydelsen av skid-vm 2015 i Falun Job number ; Title of document : Draft status 1 Maj 2015 Betydelsen av skid-vm 2015 i Falun Huvudrapport Betydelsen av skid-vm 2015 i Falun Förord Förväntningarna inför skid-vm var skyhöga och vi lade

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB

Årsredovisning 2010. Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Årsredovisning 2010 Destination Uppsala AB/Uppsala Tourism AB Innehållsförteckning Inledning... 4 Ägande och styrning... 5 Besöksservice... 6 Uppsala län... 10 Marknad Affärsturism... 10 Marknad Privatturism...12

Läs mer

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva

Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Event- och destinationsbolag ska göra kommunerna mer attraktiva Konkurrensen om att ta hem ett idrottsevent eller locka turister till den egna kommunen blir allt hårdare. Flera kommuner har därför startat

Läs mer

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG

Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige IDROTTENS OCH BESÖKSNÄRINGENS STRATEGI FÖR INTERNATIONELLA EVENEMANG Internationella idrottsevenemang - engagerar hela Sverige Idrotten och besöksnäringens

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG

ÅRSBERÄTTELSE BUSINESS REGION GÖTEBORG www.businessregion.se www.facebook.com/businessregiongoteborg Box 111 19, 404 23 Göteborg Telefon: 031-61 24 02 Fax: 031-61 24 01 Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg PRODUKTION: RUBRIK FOTO: MIKAEL

Läs mer

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden

OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen. 2009 med årsredovisning för VisitSweden OBS! Omslaget kommer separat från någon annan Sverige tar sin plats i världen 2009 med årsredovisning för VisitSweden VisitSweden helt kort Innehåll Vd om 2009 och framtiden... 4 Utveckling på marknaderna...7

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer