Beslutad Netto tkr. Förslag till ny beslutsnivå netto tkr. Fastighetskontoret Fastighetskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutad Netto tkr. Förslag till ny beslutsnivå netto tkr. Fastighetskontoret -1 000-1 000-1 000. Fastighetskontoret -3 850-3 850-3 850"

Transkript

1 Tabeller Alléskolan (Lännbo friskola) Ventilationsombyggn (DISP FR PROJ ) 2010 Fastighetskontoret Alternativa energikällor, förstudie T Fastighetskontoret Bergåsavägen Ombyggnation Fastighetskontoret Björknäs skola hus A-vent i korridorer Fastighetskontoret Björknäs Träningskola- skolgård Fastighetskontoret -700 Booladan Fastighetskontoret Borgvallaskolan Tillbyggnad klassrum (DISP Fastighetskontoret FR PROJ ) Bostadsrätter (10 st.) Fastighetskontoret Brand- och utrymningslarm uppgradering Fastighetskontoret Centralförrådet Duvnäs Utskog Nytt kök Fastighetskontoret och matsal Centralförrådet Duvnäs Utskog Reinvestering Fastighetskontoret installationer Da Vinci fsk Nybyggnation av fsk, ers Fastighetskontoret skadad Dalkarlsängen, förstudie till exploatering Fastighetskontoret och återställande Dieselverkstaden utökning av bibliotekets Fastighetskontoret ytor + hyresgästanpassning T Diselverkstaden Öppen fsk Fastighetskontoret Duvnäs Skola Konvertering till bergvärme Fastighetskontoret Ekens (tidigare Blomsterv.)fsk 4 avd Fastighetskontoret Ekliden hus S & T mfl akustik i korridorer Fastighetskontoret Eklidens skola vent.aggregat Fastighetskontoret Eknäs förskola ombyggnad kök (DISP FR Fastighetskontoret PROJ ) Eknäs förskola takomläggning, taksäkerhet Fastighetskontoret (DISP FR PROJ taksäkerhet) Ektorp skola ombyggnad av ventilation Fastighetskontoret Ektorps skola Ombyggnad del till förskola Fastighetskontoret (DISP FR PROJ ) Ektorpsskolan omb av UC T Fastighetskontoret Erstavik 26:19 Lännboskolan försäljn Fastighetskontoret Fastighetsnät schaktning för fiber och Fastighetskontoret installation Finnboda Fsk Fastighetskontoret Fiskarhöjdens fsk Tillbyggnad och ombyggnad Fastighetskontoret av kök (DISP FR PROJ ) Fisksätraskolan Ombyggnad del till förskola Fastighetskontoret (DISP FR PROJ ) FMC, investering för uthyrning Fastighetskontoret FMC Museum plan 4 T Fastighetskontoret Förskolor, ospecificerat (Budgetprojekt) Fastighetskontoret Förskolor, reinvestering äldre objekt T2 Fastighetskontoret Hedvigslunds förskola Fastighetskontoret Henriksdals förskola Höjden (rivning ) Fastighetskontoret Henriksdals förskola Höjden återuppförande Fastighetskontoret rev Hissar myndighetskrav Fastighetskontoret Igelboda skola hus C ventilation Fastighetskontoret Igelsbodaskolan belysning hus A (DISP FR Fastighetskontoret PROJ klimatinv 2010) Inköp skoltomt, Disponentvillan och Fastighetskontoret Makaronifabriken Isis FSK ny pav + rivn av bef pav Fastighetskontoret senare 36

2 Jarlaberg Skola Nytt styr & reglersystem samt omb. vent (DISP FR PROJ )T Jarlabergsskolan Ventalionsombyggnad (DISP FR PROJ ) Järla skola omdragning av vs-syst. Omdim radkrets Järla skola omläggning slänt,mur + avvattning Järla Skola Tillbyggnad alt A klassrum, matsal och kök 2010 Fastighetskontoret Fastighetskontoret Fastighetskontoret Fastighetskontoret Fastighetskontoret Klimatinvesteringar Fastighetskontoret Klimatinvesteringar egenägd vindkraft T2 Fastighetskontoret Klimatinvesteringar för solkraft/elpaneler T2 Fastighetskontoret Klimatinvesteringar inköp elbilar och Fastighetskontoret laddstolpar T2 Kocktorpsvägen Nyproduktion av genomgångsbostäder Fastighetskontoret Kulingens fsk omb kök (DISP FR PROJ Fastighetskontoret ) Kvarnholmen Röda Villan FSK, inköp och Fastighetskontoret ombyggnation Kvarnholmen skola, förstudie Fastighetskontoret Kyrkansförskola Saltsjöbaden Fastighetskontoret Källängsvägen fsk/montessorihuset Fastighetskontoret Köksombyggnader förskolor Fastighetskontoret Köksombyggnader skolor utg Fastighetskontoret Lokaler gemen. larm, tele, robofoner. Invent Fastighetskontoret åtg Etapp. 1 Förstudie Lovisedalsvägen gruppbostad Fastighetskontoret Musikpaviljong Orminge Fastighetskontoret Myrsjö skola ombyggnad av ventilation Fastighetskontoret Myrsjöskolan tillbyggnad paviljong Fastighetskontoret Nacka Gymnasium 2 st hissar (DISP FR Fastighetskontoret PROJ ) T Nacka gymnasium belysning Fastighetskontoret Nacka Gymnasium Hus B Ombyggnad för Fastighetskontoret FSK (DISP FR PROJ ) Nacka Gymnasium Ny dagvattenledning + Fastighetskontoret avvattning T Nacka Gymnasium Ny plattformshiss hus Fastighetskontoret E T Nacka Gymnasium Nytt kök Fastighetskontoret Nacka gymnasium vent.aggregat +larm Fastighetskontoret Neglinge skola ombyggnation för verksamheten Fastighetskontoret Nyckelviken värmesystem, reinvestering Fastighetskontoret konvertering olja mm Pingvingen FSK Ombyggnation av kök + Fastighetskontoret personalrum (Tilläggsavtal hyra) T Pingvingen FSK Ny Dagvattenledning +avvattning Fastighetskontoret T Samskolan Värmecentral till isladan och Fastighetskontoret skolan Sickla skola, om- o tillbyggnad Fastighetskontoret Sigfridsborgskolan ombyggand hiss (DISP Fastighetskontoret FR PROJ ) Sigfridsborgsskolan omb av UC, egen fjv Fastighetskontoret T Simhallar uppgradering/reinvesteringsbehov Fastighetskontoret Sjötäppan Dränering Fastighetskontoret Skolor kundvalsanpassning Fastighetskontoret senare 37

3 Skuru skola byte av spillvatten ledning Skuru skolväg Fastighetskontoret Skuru skola ny förstudie Fastighetskontoret Skuru sporthall Fastighetskontoret Skuruskola ombyggnad 2 hissar (DISP FR Fastighetskontoret PROJ ) Skutviken enl förlikning Fastighetskontoret Skymningsvägen gruppbost LSS Fastighetskontoret Sofiero omb hiss enl nya regler Fastighetskontoret Solsidansskola Ombyggnation av paviljong, Fastighetskontoret utökad kapacitet Solängens fsk omb ventilation Fastighetskontoret Sporthallar Passersystem ( förstudie) T2 Fastighetskontoret Sporthallar uppgradering/reinvesteringsbehov Fastighetskontoret Stadshuset - omb av tre hissar mm (DISP Fastighetskontoret FR PROJ ) T Stadshuset brandlarm Fastighetskontoret Stadshuset miljöstationer Fastighetskontoret -750 Stadshuset omdrganing+rensning el+ Fastighetskontoret larm inst. Stadshuset rivn omdragn vvs-installationer Fastighetskontoret Stavsborgsskolan uppgradering ventilation, Fastighetskontoret va, vs Sågtorps skola byte av fettavskiljare samt Fastighetskontoret anslutn avlopp Sågtorpsskolan omb kök (DISP FR PROJ Fastighetskontoret ) Sågtorpsskolan tillbyggnad klassrum, matsal Fastighetskontoret Taksäkerhet Myndighetsåtgärder takomläggn Fastighetskontoret mm Tallidens Fsk konv.till fjärrvärme T Fastighetskontoret Tallidsgården, ombyggnad av tvättstugor Fastighetskontoret -900 Tattby Islada (namnändring, flyttat från Fastighetskontoret Fritid, två rader sammanslagna! T3 2009) ökning Tellusvägen LSS-boende Fastighetskontoret Tillgänglighet myndighetskrav Fastighetskontoret Tippen LSS boende Fastighetskontoret Tollare Sporthall Fastighetskontoret Tomträtter bostäder försäljning - utgifter Fastighetskontoret -100 Torehäll boende Fastighetskontoret Velamsund Fiskartorpet Fastighetskontoret Velamsund Guns tvättstuga Fastighetskontoret Velamsund Knarrnäs Nya omklädningsrum Fastighetskontoret Velamsund Kärrtorp Nytt omklädningshus Fastighetskontoret Velamsund Långa Raden omb kök Fastighetskontoret Velamsund Maskinhall, nybyggnation Fastighetskontoret Velamsund Ridhus och nytt stall Fastighetskontoret Velamsund stallet, ombyggn Fastighetskontoret Velamsund VA system Fastighetskontoret Ventilation förskolor utg Fastighetskontoret Ventilation skolor utg Fastighetskontoret Vilans skola kök (DISP FR PROJ Fastighetskontoret ) T Älta skola musikpaviljong tidsförändering från 2009 till 2010 och 2011 Fastighetskontoret senare 38

4 senare Summa FAK Fastighetskontoret Stadshuset omb gamla verkstad (nya Fastighetskontoret intendenturen) Stadshuset enl särskilt ärende 120 mkr T1 Fastighetskontoret och 30 mkr i Stadshuset omb plan -2 (del av ) Fastighetskontoret Stadshuset omb trapphus Fastighetskontoret Stadshuset ombyggnad kök Fastighetskontoret Stadshuset utveckling planlösning Fastighetskontoret Stadshuset ventiltion nyare byggnad Fastighetskontoret Summa Stadshus Fastighetskontoret Summa FAK inkl Stadshus Fastighetskontoret Anläggning för båttvätt o mottagning Tekniska nämnden båttoalett Anläggning för båttvätt och mottagning Tekniska nämnden -600 båttoalett Belysning 2010 Tekniska nämnden Beläggningar 2010 Tekniska nämnden Bilar och maskiner enl. planteknik Tekniska nämnden Bilar och maskiner enl. planteknik Tekniska nämnden Bilfärja Bergs oljehamn Tekniska nämnden Bredbandskanalisering Tekniska nämnden Broar Tekniska nämnden Broar Tekniska nämnden Centrala parken i Orminge Tekniska nämnden Centrala parken Orminge etapp 3 Tekniska nämnden Cykelparkering 2010 Tekniska nämnden Dagvatten 2010 Tekniska nämnden Dagvatten Hästhagen Tekniska nämnden Dagvatten vägnät (trummor, nya rens- och Tekniska nämnden dagvattenbrunnar, nya dagvattenledningar) Ekstubben trafiksäker cirkulationsplats. Tekniska nämnden Åtgärdat inom perioden Fisksätra allé 9 mkr stängs Tekniska nämnden Fisksätra allé beslut 2010 Tekniska nämnden Fisksätra målbild-övriga ännu ej beslutade Tekniska nämnden åtgärder Fisksätra trafikmiljö och entré Tekniska nämnden Henriksdalstrappan Tekniska nämnden Iståndsättning parkmark - Björknäs vägförening Tekniska nämnden mfl. Landskapsvård Tekniska nämnden Landskapsvård enl tidigare beslut Tekniska nämnden Lillängsvägen gångbana Tekniska nämnden Naturreservat beslut 2010 Tekniska nämnden Naturreservat Älta mosse Tekniska nämnden Naturreservat Älta mosse Tekniska nämnden -200 Nyckelviken 2010 Tekniska nämnden Parkprojekt tidigare beslut Tekniska nämnden Reinvestering vägnät (fd beläggningsprogram) Tekniska nämnden Renovering rondeller Sickla Tekniska nämnden Saltsjöbadsleden mitträcke Tekniska nämnden Säkra skolvägar (Trafikåtgärder 2011 Solsidans Tekniska nämnden skola, Björknäs, Älta, Skuru) framåt 27 skolor kvar. Hållbar utveckling behöver resurser parallellt med Trafik. Tillgänglighet enligt lagkrav 2010 Tekniska nämnden Tillgänglighetsåtgärder (busshållplatser,gån gvägar,trappor) Tekniska nämnden

5 Trafikbuller åtgärder i form av bullerplank, tyst beläggning, åtgärder på enskilda fastigheter Tekniska nämnden senare Trafiksäkerhetsarbeten Tekniska nämnden Trafiksäkerhetsarbeten 2010 Tekniska nämnden Utredning och utbyggnad av cykelvägar Tekniska nämnden och huvudcykelstråk Vägbelysning - förnyelse Tekniska nämnden Vägbelysning - utfasning av kvicksilverarmaturer Tekniska nämnden Ångbåtsbryggor 2010 Tekniska nämnden Åtgärder översvämningar Lillängen Tekniska nämnden Älgövägen GC-bana Tekniska nämnden Älta berget Tekniska nämnden -500 Älta idrottspark Tekniska nämnden Älta idrottspark (området efter muddring Tekniska nämnden fysiska platsen) Älta idrottspark muddringsprojekt 2010 Tekniska nämnden Ältavägen/Oxelvägen trafiksäkrare korsning Tekniska nämnden Summa TN exkl VA och AV Tekniska nämnden Allmän projektering breddavlopp där Tekniska nämnden behov finns Allmän projektering bräddavlopp där Tekniska nämnden behov finns Byte av pumpar Tekniska nämnden Byte av pumpar 2010 Tekniska nämnden Dagvatten Alphyddan Järlaleden Tekniska nämnden Dubblering av huvudvattenledning Saltsjöbaden Tekniska nämnden Huvudvattenledning Boo Dalvägen Tekniska nämnden felande länk Ombyggnad avloppspumpstation Fannydal Tekniska nämnden Ombyggnad avloppspumpstation Saltängen Tekniska nämnden Ombyggnad pumpstation Moranverket Tekniska nämnden skyddsarbeten genomförda projektering pågår för större ombyggnad år 2011 Ombyggnad pumpstationer(bastusjön, Tekniska nämnden Sävstigen 2011) Ombyggnad tak vattentorn Tekniska nämnden Porsmossen, byte av aggregat Tekniska nämnden Reningsanläggning Kyrkviken beslut 2010 Tekniska nämnden Säkerhetshöjande vattenanläggning Tekniska nämnden Tryckstegringsstation Lännersta Tekniska nämnden Tryckstegringsstation Lännersta, Östervik Tekniska nämnden byggstart september utgifter 11,3 mkr 9,3 mkr år 2010 Upphandling nytt driftövervakningssystem Tekniska nämnden Utbyte undercentral vid pumpstation 2009 Tekniska nämnden Utbyte undercentral vid pumpstation 2010 Tekniska nämnden Utbyte undercentral vid pumpstationer Tekniska nämnden Vattentorn, takarbeten Tekniska nämnden Åtgärder i samband med konvertering Tekniska nämnden Saltsjöbanan Summa VA ( TN) Tekniska nämnden Avfalls verket investerings arbeten ÅVC Tekniska nämnden Avfallsverket investeringsarbeten Tekniska nämnden Införande bomsystem ÅVC Tekniska nämnden Ny ÅVC Tekniska nämnden Summa AV ( TN) Tekniska nämnden Summa TN inkl VA och AV Tekniska nämnden Björknäs Ip omklädnad, markförändring Fritidsnämnden

6 senare Björknäs Ip renovering Fritidsnämnden Boovallen omklädningsrum Fritidsnämnden Duvnäs Utskogen (devis park) Fritidsnämnden Energiåtgärder ishallar Fritidsnämnden Idrott reinvesteringar, reparationer Fritidsnämnden Idrott reinvesteringar/reparationer nya Fritidsnämnden investeringar Lekplatser 2010 Fritidsnämnden Lekplatser enl program Fritidsnämnden Lekplatser tidigare beslut Fritidsnämnden Myrsjö Ip Fritidsnämnden Nacka bollhall breddning Fritidsnämnden Ridhus Älta och Fisksätra Fritidsnämnden Saltsjöbadens ip Fritidsnämnden Saltsjöbadens IP konstgräs Fritidsnämnden Sicklavallen konstgräs Fritidsnämnden Skateboardramp, Järla, Nacka IP Fritidsnämnden Skuru IP fotbollsplan Fritidsnämnden Skuru IP omklädnad Fritidsnämnden -50 Spontan/näridrottsplats Fisksätra/Saltsjöbaden Fritidsnämnden Spontan/näridrottsplats Orminge Fritidsnämnden Spontanidrottsarenor/utegym/belysn Fritidsnämnden Sporthall västra Sicklaön Fritidsnämnden Tillbyggnad Nacka simhall ( FAK) Fritidsnämnden Älta konstgräs Stavsborgsplanen Fritidsnämnden Älta sporthall Fritidsnämnden Summa FRN Fritidsnämnden Velamsund Naturreservatsnämnden Naturreservat Naturreservatsnämnden Summa Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämnden Flytt projekt Social- och Äldrenämnden Pulsen Combine, införandeprojekt Social- och Äldrenämnden Pulsen fortsättning uppstart Social- och Äldrenämnden Summa SÄN Social- och Äldrenämnden Kulturhus Kvarnholmen Kulturnämnden Kulturhus, Älta Kulturnämnden Summa KUN Kulturnämnden Inköps- och ekonomisystem Dokument och ärende hanteringssystem, -700 Ädit version 2 IDA, identifiering och åtkomst 0 Merit IT-upphandling Personalsystem Personalsystem Summa SLK Alabastern, Uppstart ny avdelning Förskola, Fritid & Skola Bagarsjön, Renovering och Möbler Förskola, Fritid & Skola Bergudden, Ombyggnation Förskola, Fritid & Skola

7 senare Björknässkolan, Inventarier Förskola, Fritid & Skola Boo Gårds skola - Målningsarbeten Förskola, Fritid & Skola Boo Gårds skola, IT Förskola, Fritid & Skola Chrysoliten, Lekställning Förskola, Fritid & Skola -175 Duvnäs, Anläggning av konstgräs Förskola, Fritid & Skola FFS - 4GHI, hemsidor Förskola, Fritid & Skola FFS - Förskoleportalsprojektet Förskola, Fritid & Skola FFS Centralt - PIS Förskola, Fritid & Skola FFS Centralt - Skolportal Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2010 Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2011 Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2012 Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2013 Förskola, Fritid & Skola Fiskarhöjden, Ljudisolering Förskola, Fritid & Skola Igelbodaskolan, Möbler Förskola, Fritid & Skola ISN - IT-data Förskola, Fritid & Skola ISN - IT-data Förskola, Fritid & Skola 0 Jarlabergs fsk & skolor - Utemiljö, lekställningar Förskola, Fritid & Skola mm Kulingen, Köksutrustning Förskola, Fritid & Skola Kummelnäs, Växthus Förskola, Fritid & Skola Samskolan - Ombyggnation och nyetablering Förskola, Fritid & Skola År 6 Skogsstigen, Ombyggnation Förskola, Fritid & Skola Stavsborgs skolan - Kopiator Förskola, Fritid & Skola Strandparksskolan, Datorer Förskola, Fritid & Skola Strandparksskolan, Kopiatorer Förskola, Fritid & Skola Sågtorp, Köksmaskiner Förskola, Fritid & Skola Sågtorp, Utbyggnad Förskola, Fritid & Skola Älta skola, IT Förskola, Fritid & Skola Älta skola, Köksmaskiner, stekbord, mm Förskola, Fritid & Skola Älta skola, Redskapsbod, asfaltering, Förskola, Fritid & Skola gårdsarbeten Summa FFS Förskola, Fritid & Skola VSS inventarier 2010 Sociala stödresurser VSS inventarier 2011 Sociala stödresurser VSS inventarier 2012 Sociala stödresurser VSS inventarier 2013 Sociala stödresurser Summa VSS Sociala stödresurser NPA inventarier 2010 Nacka Partner NPA inventarier 2011 Nacka Partner NPA inventarier 2012 Nacka Partner NPA inventarier 2013 Nacka Partner Summa NPA Nacka Partner Digitalisering lokalhistorisk arkiv Kultur Nacka -228 Inköp av konst 2010 NKC Kultur Nacka -41 Inredning Fisksätra 2009 Kultur Nacka Inredning språkriket Kultur Nacka -6 IT 2010 NKC Kultur Nacka -35 Ombyggnad Saltsjöbaden 2008 Kultur Nacka Teknik/scen 2010 NKC Kultur Nacka -46 Upprustning Lokal 2010 NKC Kultur Nacka -84 Utrustning teknik Kultur Nacka Summa KN Kultur Nacka Totalt Totalt

Ansvar Beskrivning Kundnummer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Ansvar Beskrivning Kundnummer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunala pensionärsrådet (KPR) Ansvar Beskrivning Kundnummer 10000 Kommunfullmäktige 56219 11000 Kommunstyrelsen 90327 11010 Kommunala pensionärsrådet (KPR) 90328 11020 Handikapprådet (HR) 90329 11031 BRÅ-Älta 90330 11032 BRÅ-Sickla

Läs mer

Uppföljning av investeringar

Uppföljning av investeringar -02-20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN /24 Fritidsnämnden Uppföljning av investeringar Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. Ärendet I tabellen nedan redovisas en kortfattad

Läs mer

Vallokaler och lokaler för förtidsröstning 2014

Vallokaler och lokaler för förtidsröstning 2014 2013-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2013/7-111 Valnämnden Vallokaler och lokaler för förtidsröstning 2014 Förslag till beslut Valnämnden fastställer vallokaler per valdistrikt, enligt bilaga till samordnings-

Läs mer

Statistik nyanlända elever oktober och november 2016

Statistik nyanlända elever oktober och november 2016 2016-11-21 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/139-630 Utbildningsnämnden Statistik nyanlända elever oktober och november 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2015/

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2015/ 2016-05-03 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2015/139-630 utbildningsnämnden Statistik nyanlända Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Utbildningsenheten

Läs mer

Tur B Tur specifikation livsmedel från Frigos terminal i Jordbro Tur C Namn GLN Adress Postnr Postadress Strandparksskolan Flädervägen 4

Tur B Tur specifikation livsmedel från Frigos terminal i Jordbro Tur C Namn GLN Adress Postnr Postadress Strandparksskolan Flädervägen 4 PRISER ENLIGT PUNKT 5.6.1 TUR KOLLI STOPP SLINGA LASTBÄRAR/PALLTILLÄGG A 67,00 SEK/Kolli 0,00 SEK/Stopp 1032, 00 SEK 200,00 SEK/Pall/lastbärare B 67,00 SEK/Kolli 0,00 SEK/Stopp 1699, 00 SEK 200,00 SEK/Pall/lastbärare

Läs mer

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola 2013-09-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen verksamhetsutskott noterar tertialbokslut

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2

TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 sida 1(6) TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 Anslag t.o.m 2011 som överförs till 2012 års investeringsbudget Campus IT-utrustning. Teknisk högskoleutbildning 2823 202 Upphandlingsnämnden

Läs mer

Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016

Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016 Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016 Sektor Projekt Utbetalningar 2013 Utbetalningar 2014 Utbetalningar 2015 Utbetalningar 2016 Kommentar Prioritet IS och FL Plattformsbyte (obs fått justerad

Läs mer

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 2013-11-13 RAPPORT 1 (11) Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 Sammanfattning I Nacka kommun är fritidsnämnden ansvarig för mål, uppdrag, finansiering och uppföljning av

Läs mer

Investeringsbudget

Investeringsbudget Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning

Läs mer

Kommun Kommundel Område Plats/Objekt NACKA SICKLAÖN ALPHYDDAN ALPHYDDAN NACKA BOO BJÖRKNÄS NACKA BOO BJÖRKNÄS BJÖRKNÄSKYRKAN NACKA BOO BJÖRKNÄS SL

Kommun Kommundel Område Plats/Objekt NACKA SICKLAÖN ALPHYDDAN ALPHYDDAN NACKA BOO BJÖRKNÄS NACKA BOO BJÖRKNÄS BJÖRKNÄSKYRKAN NACKA BOO BJÖRKNÄS SL Kommun Kommundel Område Plats/Objekt NACKA SICKLAÖN ALPHYDDAN ALPHYDDAN NACKA BOO BJÖRKNÄS NACKA BOO BJÖRKNÄS BJÖRKNÄSKYRKAN NACKA BOO BJÖRKNÄS SL BUSSGARAGE BJÖRKNÄS NACKA BOO BOO NACKA BOO BOO NACKA

Läs mer

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 2015-09-30 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/130-829 Fritidsnämnden Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå natur- och trafiknämnden att

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Personal och barngrupper i förskolan hösten 2012

Personal och barngrupper i förskolan hösten 2012 2013-01-31 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2012/60-719 Utbildningsnämnden Personal och barngrupper i förskolan hösten 2012 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Personal och barngrupper i förskolan hösten 2013

Personal och barngrupper i förskolan hösten 2013 2014-02-04 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2012/60-719 Utbildningsnämnden Personal och barngrupper i förskolan hösten 2013 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Ärende Objekt Typ/Sl Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000933 ORMINGE 35:19 2014-002031 2014-08-20 Avskrivning, Inge

Läs mer

Summa Kommunstyrelse -21 144-21 144-18 320-18 440-18 560-18 680-18 800-18 920-19 040

Summa Kommunstyrelse -21 144-21 144-18 320-18 440-18 560-18 680-18 800-18 920-19 040 1 GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2015 OCH EKONOMISK PLAN 2016-2021 Bilaga 1 INVESTERINGSBUDGET I DETALJ NETTOINVESTERINGAR: Skattefinansierad verksamhet: Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar

Läs mer

Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum

Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum Lerum 2012-06-07 Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum Prognos utbetalning 2012 2013 2014 2015 Skattefin. Verksamhet Infrasupport 9 235 2 960 3 750 2 910 Samhällsbyggnad

Läs mer

VISION OCH VÄRDERING ÖPPENHET OCH MÅNGFALD

VISION OCH VÄRDERING ÖPPENHET OCH MÅNGFALD VISION OCH VÄRDERING ÖPPENHET OCH MÅNGFALD Vi har förtroende och respekt för människors kunskap och egna förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. AMBITION VI SKA VARA BÄST PÅ ATT VARA KOMMUN STYRPRINCIPER

Läs mer

Redovisning av besökare på fritidsgårdar 2014

Redovisning av besökare på fritidsgårdar 2014 2015-02-17 1 (10) RAPPORT Fritidsnämnden Redovisning av besökare på fritidsgårdar 2014 Sammanfattning Under tiden 1 november 2013 till 31 oktober 2014 har fritidsgårdarna räknat hur många ungdomar i åldern

Läs mer

Tekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007

Tekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007 TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007 Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden ansvarar för planering och genomförande av byggnads- och anläggningsprojekt samt drift och underhållsarbeten avseende: Allmänna vägar,

Läs mer

Personal och barngrupper i förskolan hösten 2011

Personal och barngrupper i förskolan hösten 2011 2012-03-07 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Personal och grupper i förskolan hösten 2011 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. beslutar

Läs mer

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark.

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark. 2013-11-21 1 (5) Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark. Delegationsbeslut fattade enligt kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning, KFKS 2012/230-003 Datum Nr Typ av

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (14)

Tjänsteskrivelse 1 (14) Tjänsteskrivelse 1 (14) 2009-09-08 reviderad 2009-09-15 Dnr xxxx Tekniska nämnden Tekniska nämndens förslag till mål och budgetramar för år 2010-2012 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår att

Läs mer

Bygglovenhetens delegationsbeslut 20140202

Bygglovenhetens delegationsbeslut 20140202 Tekis-ByggR Delegationslista enhetens elegationseslut 20140202 Ärene Ojekt Typ/Sl Datum 221-Föreläggane, klagomål mm. 221 2011-000073 LÄNNERSTA 1:391 2014-000389 2014-02-06 2011-11-02 TROLLSJÖVÄGEN 38

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget

Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Datum 2015-09-30 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Sammanfattning

Läs mer

Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum

Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Investeringsbudget 2012 Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum 1 2 Innehåll 1 Sektor infrasupport 4 2 Sektor samhällsbyggnad 5 3 Sektor lärande 6 4 Sektor vård och omsorg

Läs mer

Mål och budget

Mål och budget 2014-09-10 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Mål och budget 2015-2017 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa budgetram för år 2015 till 146,9

Läs mer

Delegationslista. Bygglovenheten Beslut 20130112-20140110. 221-Föreläggande, klagomål mm.

Delegationslista. Bygglovenheten Beslut 20130112-20140110. 221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenheten 20130112-20140110 Delegationslista from: 2013-12-01 tom: Ärende Objekt Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2013-000975 SICKLAÖN 181:2 2013-003319 2013-08-08

Läs mer

MARIEHAMNS STAD INVESTERINGAR ÅR 2014-16

MARIEHAMNS STAD INVESTERINGAR ÅR 2014-16 Totalt Inkomster 50 000 125 000 245 000 415 000 4 415 000 5 075 000-7 659 094-1 800 713-6 520 713-7 620 750-11 496 518-25 637 981 S:a investering -7 609 094-1 675 713-6 275 713-7 205 750-7 081 518-20 562

Läs mer

Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426

Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426 Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426 B 2013-000458 ÄLGÖ 69:1 (KLUBBVÄGEN 24) 2013-04-25 Anmälan för installation av kommunalt VA B 2013-000456 ÄLGÖ 76:1 (ÄLGÖBRANTEN

Läs mer

DB 625 MALBER Beslut med villkor om att installera värmepump.

DB 625 MALBER Beslut med villkor om att installera värmepump. Delegationsbeslut 20151021 20151130 MILJÖ BESLUT HANDLID DNR NAMN ANT DB 614 CARAND01 2008 000041 HSB:s Brf Skvaltan i Nacka Beslut med krav på radonmätningar. DB 615 CARAND01 2006 001320 Riksbyggens Brf

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (26) UBN 2010/

Tjänsteskrivelse 1 (26) UBN 2010/ Tjänsteskrivelse 1 (26) 2010-09-10 UBN 2010/121-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vårterminen 2010 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar

Läs mer

RAPPORT Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden 2007-2016 Reviderad

RAPPORT Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden 2007-2016 Reviderad RAPPORT Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden 2007-2016 Reviderad 2007-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-10-01 1 (1) KALLELSE Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Gunilla Grudevall-Steen, ordf (fp) Peter Bladh (m) 109-115 Eva Närvä-Eickenrodt (m) Kim Ivarsson (m) 109-112

Gunilla Grudevall-Steen, ordf (fp) Peter Bladh (m) 109-115 Eva Närvä-Eickenrodt (m) Kim Ivarsson (m) 109-112 1 (27) Plats och tid Nacka stadshus Kl 16.00 19.00 BESLUTANDE ERSÄTTARE Gunilla Grudevall-Steen, ordf (fp) Peter Bladh (m) 109-115 Eva Närvä-Eickenrodt (m) Kim Ivarsson (m) 109-112 Per Chrisander (mp)

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9408 Gångvägar Västra Eknäs

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9408 Gångvägar Västra Eknäs BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9408 Gångvägar Västra Eknäs 2013-10-14 Björn Bandmann KFKS 2010/416-251 Nacka kommun / 2013-09-10/ KFKS 2010/416-251 2 (8) skola Ektorps Nacka

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vårterminen 2012

Resultatredovisning för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vårterminen 2012 2012-09-03 Dnr UBN 2012/183-610 1 (23) TJÄNSTESKRIVELSE Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola vårterminen 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar

Läs mer

Anläggningskapacitet i Nacka kommun

Anläggningskapacitet i Nacka kommun Anläggningskapacitet i Nacka kommun En granskning av föreningslivets efterfrågade timmar och tillgängliga timmar i ishallar, sporthallar, gymnastiksalar och fotbollsplaner 213 Granskningen är genomförd

Läs mer

Behovsprognos för förskole- och skolplatser

Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2015-05-02 1 (31) Rapport Utbildningsnämnden Behovsprognos för förskole- och skolplatser 2016-2030 Sammanfattning och slutsatser Förskola Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Nacka kommun upplåter mark med tomträtt till en aktör som bygger och som antingen hyr ut lokalerna till en anordnare eller bedriver verkamheten själv.

Nacka kommun upplåter mark med tomträtt till en aktör som bygger och som antingen hyr ut lokalerna till en anordnare eller bedriver verkamheten själv. 2015-08-12 1 (9) UNDERLAG FÖR TJÄNSTEKONCESSION ÄLTADALEN - nytt särskilt boende för äldre Nacka kommun upplåter mark med tomträtt till en aktör som bygger och som antingen hyr ut lokalerna till en anordnare

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023

Resultatbudget. Årets resultat 1 094-1 650-3 023 Resultatbudget Datum för uppdatering 2016 2017 2018 Driftbudgetsammandrag nämnder -1 018 039-1 034 498-1 058 472 Driftbudgetöverföring+T A 2015 Avvikelse drift, maj KS förfogande drift -3 000-3 000-3 000

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018. sida 1(22)

VÄRNAMO KOMMUN INVESTERINGSBUDGET 2014 SAMT INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018. sida 1(22) VÄRNAMO KOMMUN INVESTERINGSPROGRAM 2015-2018 sida 1(22) Belopp i kkr Investeringsbudget/-plan beslutad i KF 131128 2014 2015 2016 2017 2018 SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR 97 139 111 834 112 616

Läs mer

Nya simhallar i Nacka

Nya simhallar i Nacka 2015-04-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/310-299 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Nya simhallar i Nacka Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked 2014-11-18 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/686-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Aktiviteter i utredningen

Aktiviteter i utredningen Aktiviteter i utredningen 1. Diskussion kring elevutvecklingen i Infjärden/markbygden. 2. Det totala behovet av skolytori området på lång sikt. 3. Genomgång av nuläge skolstruktur i Infjärden. 4. Diskussion

Läs mer

Kartläggning av IT på skolor i Nacka

Kartläggning av IT på skolor i Nacka 2013-11-25 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2012/236-630 Utbildningsnämnden Kartläggning av IT på skolor i Nacka Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Idrottspolit isk t program 2010-2014

Idrottspolit isk t program 2010-2014 Idrottspolit isk t program 2010-2014 Förord För oss moderater är frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor väldigt viktig. Vi vill att alla som växer upp i Nacka ska kunna växa och utvecklas utifrån

Läs mer

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan

Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-11-15 Tjänsteskrivelse Framtiden för Alléskolan/Humlegårdsskolan Förslag till beslut BUN Au behandlade

Läs mer

Vänsterpartiets förslag till budget 2013. Driftbudget/verksamhetsförändringar

Vänsterpartiets förslag till budget 2013. Driftbudget/verksamhetsförändringar Vänsterpartiets förslag till budget 2013 Driftbudget/verksamhetsförändringar KS/Kommunledningskontor 2013 2014 2015 Projektledare 2025 1 000 tkr 500 tkr Personalkostnader projektledare servicecentret 400

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2012-12-04 1 (6) KALLELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde Dag 12 dec 2012 Tid Kl. 14.30 Plats Orminge -1 Ordförande Cathrin Bergenstråhle Nämndsekreterare Malin Westman Politisk

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013 1 (26) Dnr UBN 2012/183-610 TJÄNSTESKRIVELSE 2013-09-12 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2013 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014

Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 - 1 (26) 2014-09-10 TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning för förskoleklass och grundskola vårterminen 2014 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2017

Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2017 2017-09-11 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2017 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Produktion: Nacka Partner Affärsområde information och Kultur- och utbildningsenheten. Foto: Håkan Lindgren och Ann Thafvelin.

Produktion: Nacka Partner Affärsområde information och Kultur- och utbildningsenheten. Foto: Håkan Lindgren och Ann Thafvelin. Siffror som talar Om förskolan och skolan i Nacka höstterminen 2004 Produktion: Nacka Partner Affärsområde information och Kultur- och utbildningsenheten. Foto: Håkan Lindgren och Ann Thafvelin. Tryck:

Läs mer

Upphandling av Slussens entreprenader. Mats Ricknäs 2014-03-26

Upphandling av Slussens entreprenader. Mats Ricknäs 2014-03-26 Upphandling av Slussens entreprenader Mats Ricknäs 2014-03-26 The Capital of Scandinavia Agenda Kort presentation av projektet Entreprenader inom delområde Vatten Entreprenader inom delområde Land Entreprenader

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 2 år 2017 fastighetsverksamheten

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 2 år 2017 fastighetsverksamheten 2017-08-30 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2017/ 19 1 (9) Kommunstyrelsen Sammanställning av investeringsbeslut tertial 2 år 2017 fastighetsverksamheten Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Drift av idrottsanläggningar

Uppdragsbeskrivning. Drift av idrottsanläggningar Drift av Dokumentets syfte Dokumentet anger hur drift och skötsel av kommunalt finansierade i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av drift och skötsel av kommunalt finansierade i Nacka Denna

Läs mer

Underhållskostnader 2013-2023

Underhållskostnader 2013-2023 Objekt nummer 203 Populärnam Borgens förskola Ansvar 710110 Byggnadstyp Förskola Verksamhet 9101 Adress Granitvägen 2 Fastighetsbeteckning Borgen 8 Byggnad 2001 T1 Utemiljö T1.3 Fast utrustning Lekutrustning

Läs mer

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik NACKA MILJÖVÅRDSRÅD Nacka 1997-03-14 Samråd kollektivtrafik Nacka kommun Granitvägen 15 131 81 NACKA Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik i Nacka kommun Dagens trafik är vår största miljöbov.

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde. Nr Ärende Information Noteringar. Anmälan av extra ärenden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde. Nr Ärende Information Noteringar. Anmälan av extra ärenden 2014-12-04 1 (5) KALLELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde Dag 10 december 2014 Tid Kl. 15.00 Plats Orminge Ordförande Cathrin Bergenstråhle Nämndsekreterare Magnus Blomdahl Föredragningslista

Läs mer

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn 30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut oktober 2016 för Nacka kommun INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupad analys s. 3-8 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Projektbeskrivningar - ingående delprojekt i samordningsprojektet centrala Nacka, 9258

Projektbeskrivningar - ingående delprojekt i samordningsprojektet centrala Nacka, 9258 2017-05-10 1 (2) PM William Bluum Exploateringsenheten Projektbeskrivningar - ingående delprojekt i samordningsprojektet centrala Nacka, 9258 1. Nya Gatan Stadshusområdet Lokalgatunätet uppskattas till

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

Föreslagen internbudget för produktionsområde Välfärd skola för 2015 fastställs.

Föreslagen internbudget för produktionsområde Välfärd skola för 2015 fastställs. 2014-11-19 1 (8) Produktionsverksamhet KFKS 2014/240-041 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Budget för produktionsområde Välfärd skola Förslag till beslut Föreslagen internbudget för produktionsområde

Läs mer

VASA REAL. Informationsmöte

VASA REAL. Informationsmöte VASA REAL Informationsmöte 2017-04-18 Välkommen Program för kvällen: Bakgrund, planering/behov av skolplatser i staden och i Norrmalm (Utbildningsförvaltningen) SISAB:s uppdrag och processer generellt

Läs mer

Nacka kommun söker en aktör som vill förvärva tomträtt för att uppföra och driva ett nytt särskilt boende för äldre i Ältadalen.

Nacka kommun söker en aktör som vill förvärva tomträtt för att uppföra och driva ett nytt särskilt boende för äldre i Ältadalen. 2015-08-06 1 (10) FÖRSLAG UNDERLAG FÖR TJÄNSTEKONCESSION ÄLTADALEN - nytt särskilt boende för äldre Nacka kommun söker en aktör som vill förvärva tomträtt för att uppföra och driva ett nytt särskilt boende

Läs mer

Sammanställning från workshop i Saltsjöbaden

Sammanställning från workshop i Saltsjöbaden 1 (5) Sammanställning från workshop i Saltsjöbaden Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett program för Saltsjöbadens centrum bjöd Nacka kommun in till en tvåtimmars workshop den 14 februari

Läs mer

Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2016

Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2016 2016-09-03 1 (18) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2014/242-630 Utbildningsnämnden Resultatredovisning förskoleklass och grundskola våren 2016 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplan Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Anne Gardelius Telefon +46 ()498 26 942 E-post anne.gardelius@gotland.se Diarienr BUN Datum 213-1-8 Lokalförsörjningsplan 215-219 Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet

Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet 2016-05-09 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/173-040 1 (6) Kommunstyrelsen Sammanställning av investeringsbeslut tertial 1 år 2016 för fastighetsområdet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Detaljplaneprogram för centrala Nacka på Sicklaön, Nacka kommun Yttrande

Detaljplaneprogram för centrala Nacka på Sicklaön, Nacka kommun Yttrande 2014-12-04 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2014/47-879 Kulturnämnden Detaljplaneprogram för centrala Nacka på Sicklaön, Nacka kommun Yttrande Förslag till beslut Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplaneprogram

Läs mer

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys. Kostnadsbedömning 582720 582720 Samskolan Alt IIb 2013-03-13 Bygganalys AB Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.se För riktigheten av denna handling svarar Bygganalys AB endast mot

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9399 Skola i södra Boo (Johannes Petri skola)

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9399 Skola i södra Boo (Johannes Petri skola) BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9399 Skola i södra Boo (Johannes Petri skola) 2014-10-20 rev 2014-10-23 Christina Gerremo KFKS 2007/298-251 Sammanfattning Syftet med projektet

Läs mer

Berviksskolan. Företag: Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen. Sida 1 (9) VAP01-2011-09-02 08:50:01

Berviksskolan. Företag: Luleå Kommun Tekniska Förvaltningen. Sida 1 (9) VAP01-2011-09-02 08:50:01 Sida 1 (9) Urval: Dokument.Dokument börjar med 1003 Dokument.Dokumenttyp lika med Ritning 1003.00.01 01 Ritning Situationsplan A03-71-01 Situationsplan 1995-09-22 00:00:00 1003.00.04 01 Ritning 60:01 Situationsplan

Läs mer

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 2014-01-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN / Tekniska nämnden Bilaga 4 Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013 Verksamhetsresultat Gata och väg Resultatet från medborgarundersökningen

Läs mer

Internbudget Välfärd skola 2017

Internbudget Välfärd skola 2017 KFKS 2016/118-041 2016-11-16 1 (8) Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Internbudget Välfärd skola 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Årsbokslut Välfärd skola 2014

Årsbokslut Välfärd skola 2014 2014-02-10 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Årsbokslut Välfärd skola 2014 Sammanfattning Under året har de prioriterade områdena för verksamheten varit: - Befästa

Läs mer

Investeringsbeslut och startbesked för Myrsjöskolan, Rödmyran årskurs F-6

Investeringsbeslut och startbesked för Myrsjöskolan, Rödmyran årskurs F-6 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/382-291 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Investeringsbeslut och startbesked för Myrsjöskolan, Rödmyran årskurs F-6 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan Handläggare Bisse Carlsson FoG Telefon +46 (0)498 26 33 96 E-post bisse.carlsson@gotland.se Datum 2011-10-29 Tjänsteskrivning Expediering till:bun Motivskrivning inför beslut Alléskolan/Humlegårdsskolan

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum 2017-01- 20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2017/14 Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar om inriktning av Älta kultur- och fritidskvarter enligt

Läs mer

Hållbar framtid i Nacka

Hållbar framtid i Nacka Hållbar framtid i Nacka Förslag till ny översiktsplan Kortversion Ny översiktsplan för ett hållbart Nacka Nacka ska vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun. Översiktsplanen ska stödja utvecklingen

Läs mer

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Utöka mångfalden/allmän inriktning 1a. 2002; Utöka möjligheterna för barn och unga gällande kapacitet och fler anläggningar 1b. April 2002

Läs mer

Statistik om lärare oktober 2015

Statistik om lärare oktober 2015 2016-04-04 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/138-630 Utbildningsnämnden Statistik om lärare oktober 2015 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Tjänsteskrivelse 2008-11-05 Dnr: KFKS 2007/667-250 1 (9) Kommunstyrelsen Projektavslut för äldre stadsbyggnadsprojekt samt småprojekt Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Läs mer

19 maj 13.30-16.30 Nacka Stadshus, konferensrumsavdelningen. Utställare

19 maj 13.30-16.30 Nacka Stadshus, konferensrumsavdelningen. Utställare e-mässa 19 maj 13.30-16.30 Nacka Stadshus, konferensrumsavdelningen Utställare Santa Rosa Espoo 14.00 PhotoStory3 och PowerPoint Ida Ahlholm, förskolan Växthuset och Katarina Simon, Igelboda skola F-6

Läs mer