Beslutad Netto tkr. Förslag till ny beslutsnivå netto tkr. Fastighetskontoret Fastighetskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutad Netto tkr. Förslag till ny beslutsnivå netto tkr. Fastighetskontoret -1 000-1 000-1 000. Fastighetskontoret -3 850-3 850-3 850"

Transkript

1 Tabeller Alléskolan (Lännbo friskola) Ventilationsombyggn (DISP FR PROJ ) 2010 Fastighetskontoret Alternativa energikällor, förstudie T Fastighetskontoret Bergåsavägen Ombyggnation Fastighetskontoret Björknäs skola hus A-vent i korridorer Fastighetskontoret Björknäs Träningskola- skolgård Fastighetskontoret -700 Booladan Fastighetskontoret Borgvallaskolan Tillbyggnad klassrum (DISP Fastighetskontoret FR PROJ ) Bostadsrätter (10 st.) Fastighetskontoret Brand- och utrymningslarm uppgradering Fastighetskontoret Centralförrådet Duvnäs Utskog Nytt kök Fastighetskontoret och matsal Centralförrådet Duvnäs Utskog Reinvestering Fastighetskontoret installationer Da Vinci fsk Nybyggnation av fsk, ers Fastighetskontoret skadad Dalkarlsängen, förstudie till exploatering Fastighetskontoret och återställande Dieselverkstaden utökning av bibliotekets Fastighetskontoret ytor + hyresgästanpassning T Diselverkstaden Öppen fsk Fastighetskontoret Duvnäs Skola Konvertering till bergvärme Fastighetskontoret Ekens (tidigare Blomsterv.)fsk 4 avd Fastighetskontoret Ekliden hus S & T mfl akustik i korridorer Fastighetskontoret Eklidens skola vent.aggregat Fastighetskontoret Eknäs förskola ombyggnad kök (DISP FR Fastighetskontoret PROJ ) Eknäs förskola takomläggning, taksäkerhet Fastighetskontoret (DISP FR PROJ taksäkerhet) Ektorp skola ombyggnad av ventilation Fastighetskontoret Ektorps skola Ombyggnad del till förskola Fastighetskontoret (DISP FR PROJ ) Ektorpsskolan omb av UC T Fastighetskontoret Erstavik 26:19 Lännboskolan försäljn Fastighetskontoret Fastighetsnät schaktning för fiber och Fastighetskontoret installation Finnboda Fsk Fastighetskontoret Fiskarhöjdens fsk Tillbyggnad och ombyggnad Fastighetskontoret av kök (DISP FR PROJ ) Fisksätraskolan Ombyggnad del till förskola Fastighetskontoret (DISP FR PROJ ) FMC, investering för uthyrning Fastighetskontoret FMC Museum plan 4 T Fastighetskontoret Förskolor, ospecificerat (Budgetprojekt) Fastighetskontoret Förskolor, reinvestering äldre objekt T2 Fastighetskontoret Hedvigslunds förskola Fastighetskontoret Henriksdals förskola Höjden (rivning ) Fastighetskontoret Henriksdals förskola Höjden återuppförande Fastighetskontoret rev Hissar myndighetskrav Fastighetskontoret Igelboda skola hus C ventilation Fastighetskontoret Igelsbodaskolan belysning hus A (DISP FR Fastighetskontoret PROJ klimatinv 2010) Inköp skoltomt, Disponentvillan och Fastighetskontoret Makaronifabriken Isis FSK ny pav + rivn av bef pav Fastighetskontoret senare 36

2 Jarlaberg Skola Nytt styr & reglersystem samt omb. vent (DISP FR PROJ )T Jarlabergsskolan Ventalionsombyggnad (DISP FR PROJ ) Järla skola omdragning av vs-syst. Omdim radkrets Järla skola omläggning slänt,mur + avvattning Järla Skola Tillbyggnad alt A klassrum, matsal och kök 2010 Fastighetskontoret Fastighetskontoret Fastighetskontoret Fastighetskontoret Fastighetskontoret Klimatinvesteringar Fastighetskontoret Klimatinvesteringar egenägd vindkraft T2 Fastighetskontoret Klimatinvesteringar för solkraft/elpaneler T2 Fastighetskontoret Klimatinvesteringar inköp elbilar och Fastighetskontoret laddstolpar T2 Kocktorpsvägen Nyproduktion av genomgångsbostäder Fastighetskontoret Kulingens fsk omb kök (DISP FR PROJ Fastighetskontoret ) Kvarnholmen Röda Villan FSK, inköp och Fastighetskontoret ombyggnation Kvarnholmen skola, förstudie Fastighetskontoret Kyrkansförskola Saltsjöbaden Fastighetskontoret Källängsvägen fsk/montessorihuset Fastighetskontoret Köksombyggnader förskolor Fastighetskontoret Köksombyggnader skolor utg Fastighetskontoret Lokaler gemen. larm, tele, robofoner. Invent Fastighetskontoret åtg Etapp. 1 Förstudie Lovisedalsvägen gruppbostad Fastighetskontoret Musikpaviljong Orminge Fastighetskontoret Myrsjö skola ombyggnad av ventilation Fastighetskontoret Myrsjöskolan tillbyggnad paviljong Fastighetskontoret Nacka Gymnasium 2 st hissar (DISP FR Fastighetskontoret PROJ ) T Nacka gymnasium belysning Fastighetskontoret Nacka Gymnasium Hus B Ombyggnad för Fastighetskontoret FSK (DISP FR PROJ ) Nacka Gymnasium Ny dagvattenledning + Fastighetskontoret avvattning T Nacka Gymnasium Ny plattformshiss hus Fastighetskontoret E T Nacka Gymnasium Nytt kök Fastighetskontoret Nacka gymnasium vent.aggregat +larm Fastighetskontoret Neglinge skola ombyggnation för verksamheten Fastighetskontoret Nyckelviken värmesystem, reinvestering Fastighetskontoret konvertering olja mm Pingvingen FSK Ombyggnation av kök + Fastighetskontoret personalrum (Tilläggsavtal hyra) T Pingvingen FSK Ny Dagvattenledning +avvattning Fastighetskontoret T Samskolan Värmecentral till isladan och Fastighetskontoret skolan Sickla skola, om- o tillbyggnad Fastighetskontoret Sigfridsborgskolan ombyggand hiss (DISP Fastighetskontoret FR PROJ ) Sigfridsborgsskolan omb av UC, egen fjv Fastighetskontoret T Simhallar uppgradering/reinvesteringsbehov Fastighetskontoret Sjötäppan Dränering Fastighetskontoret Skolor kundvalsanpassning Fastighetskontoret senare 37

3 Skuru skola byte av spillvatten ledning Skuru skolväg Fastighetskontoret Skuru skola ny förstudie Fastighetskontoret Skuru sporthall Fastighetskontoret Skuruskola ombyggnad 2 hissar (DISP FR Fastighetskontoret PROJ ) Skutviken enl förlikning Fastighetskontoret Skymningsvägen gruppbost LSS Fastighetskontoret Sofiero omb hiss enl nya regler Fastighetskontoret Solsidansskola Ombyggnation av paviljong, Fastighetskontoret utökad kapacitet Solängens fsk omb ventilation Fastighetskontoret Sporthallar Passersystem ( förstudie) T2 Fastighetskontoret Sporthallar uppgradering/reinvesteringsbehov Fastighetskontoret Stadshuset - omb av tre hissar mm (DISP Fastighetskontoret FR PROJ ) T Stadshuset brandlarm Fastighetskontoret Stadshuset miljöstationer Fastighetskontoret -750 Stadshuset omdrganing+rensning el+ Fastighetskontoret larm inst. Stadshuset rivn omdragn vvs-installationer Fastighetskontoret Stavsborgsskolan uppgradering ventilation, Fastighetskontoret va, vs Sågtorps skola byte av fettavskiljare samt Fastighetskontoret anslutn avlopp Sågtorpsskolan omb kök (DISP FR PROJ Fastighetskontoret ) Sågtorpsskolan tillbyggnad klassrum, matsal Fastighetskontoret Taksäkerhet Myndighetsåtgärder takomläggn Fastighetskontoret mm Tallidens Fsk konv.till fjärrvärme T Fastighetskontoret Tallidsgården, ombyggnad av tvättstugor Fastighetskontoret -900 Tattby Islada (namnändring, flyttat från Fastighetskontoret Fritid, två rader sammanslagna! T3 2009) ökning Tellusvägen LSS-boende Fastighetskontoret Tillgänglighet myndighetskrav Fastighetskontoret Tippen LSS boende Fastighetskontoret Tollare Sporthall Fastighetskontoret Tomträtter bostäder försäljning - utgifter Fastighetskontoret -100 Torehäll boende Fastighetskontoret Velamsund Fiskartorpet Fastighetskontoret Velamsund Guns tvättstuga Fastighetskontoret Velamsund Knarrnäs Nya omklädningsrum Fastighetskontoret Velamsund Kärrtorp Nytt omklädningshus Fastighetskontoret Velamsund Långa Raden omb kök Fastighetskontoret Velamsund Maskinhall, nybyggnation Fastighetskontoret Velamsund Ridhus och nytt stall Fastighetskontoret Velamsund stallet, ombyggn Fastighetskontoret Velamsund VA system Fastighetskontoret Ventilation förskolor utg Fastighetskontoret Ventilation skolor utg Fastighetskontoret Vilans skola kök (DISP FR PROJ Fastighetskontoret ) T Älta skola musikpaviljong tidsförändering från 2009 till 2010 och 2011 Fastighetskontoret senare 38

4 senare Summa FAK Fastighetskontoret Stadshuset omb gamla verkstad (nya Fastighetskontoret intendenturen) Stadshuset enl särskilt ärende 120 mkr T1 Fastighetskontoret och 30 mkr i Stadshuset omb plan -2 (del av ) Fastighetskontoret Stadshuset omb trapphus Fastighetskontoret Stadshuset ombyggnad kök Fastighetskontoret Stadshuset utveckling planlösning Fastighetskontoret Stadshuset ventiltion nyare byggnad Fastighetskontoret Summa Stadshus Fastighetskontoret Summa FAK inkl Stadshus Fastighetskontoret Anläggning för båttvätt o mottagning Tekniska nämnden båttoalett Anläggning för båttvätt och mottagning Tekniska nämnden -600 båttoalett Belysning 2010 Tekniska nämnden Beläggningar 2010 Tekniska nämnden Bilar och maskiner enl. planteknik Tekniska nämnden Bilar och maskiner enl. planteknik Tekniska nämnden Bilfärja Bergs oljehamn Tekniska nämnden Bredbandskanalisering Tekniska nämnden Broar Tekniska nämnden Broar Tekniska nämnden Centrala parken i Orminge Tekniska nämnden Centrala parken Orminge etapp 3 Tekniska nämnden Cykelparkering 2010 Tekniska nämnden Dagvatten 2010 Tekniska nämnden Dagvatten Hästhagen Tekniska nämnden Dagvatten vägnät (trummor, nya rens- och Tekniska nämnden dagvattenbrunnar, nya dagvattenledningar) Ekstubben trafiksäker cirkulationsplats. Tekniska nämnden Åtgärdat inom perioden Fisksätra allé 9 mkr stängs Tekniska nämnden Fisksätra allé beslut 2010 Tekniska nämnden Fisksätra målbild-övriga ännu ej beslutade Tekniska nämnden åtgärder Fisksätra trafikmiljö och entré Tekniska nämnden Henriksdalstrappan Tekniska nämnden Iståndsättning parkmark - Björknäs vägförening Tekniska nämnden mfl. Landskapsvård Tekniska nämnden Landskapsvård enl tidigare beslut Tekniska nämnden Lillängsvägen gångbana Tekniska nämnden Naturreservat beslut 2010 Tekniska nämnden Naturreservat Älta mosse Tekniska nämnden Naturreservat Älta mosse Tekniska nämnden -200 Nyckelviken 2010 Tekniska nämnden Parkprojekt tidigare beslut Tekniska nämnden Reinvestering vägnät (fd beläggningsprogram) Tekniska nämnden Renovering rondeller Sickla Tekniska nämnden Saltsjöbadsleden mitträcke Tekniska nämnden Säkra skolvägar (Trafikåtgärder 2011 Solsidans Tekniska nämnden skola, Björknäs, Älta, Skuru) framåt 27 skolor kvar. Hållbar utveckling behöver resurser parallellt med Trafik. Tillgänglighet enligt lagkrav 2010 Tekniska nämnden Tillgänglighetsåtgärder (busshållplatser,gån gvägar,trappor) Tekniska nämnden

5 Trafikbuller åtgärder i form av bullerplank, tyst beläggning, åtgärder på enskilda fastigheter Tekniska nämnden senare Trafiksäkerhetsarbeten Tekniska nämnden Trafiksäkerhetsarbeten 2010 Tekniska nämnden Utredning och utbyggnad av cykelvägar Tekniska nämnden och huvudcykelstråk Vägbelysning - förnyelse Tekniska nämnden Vägbelysning - utfasning av kvicksilverarmaturer Tekniska nämnden Ångbåtsbryggor 2010 Tekniska nämnden Åtgärder översvämningar Lillängen Tekniska nämnden Älgövägen GC-bana Tekniska nämnden Älta berget Tekniska nämnden -500 Älta idrottspark Tekniska nämnden Älta idrottspark (området efter muddring Tekniska nämnden fysiska platsen) Älta idrottspark muddringsprojekt 2010 Tekniska nämnden Ältavägen/Oxelvägen trafiksäkrare korsning Tekniska nämnden Summa TN exkl VA och AV Tekniska nämnden Allmän projektering breddavlopp där Tekniska nämnden behov finns Allmän projektering bräddavlopp där Tekniska nämnden behov finns Byte av pumpar Tekniska nämnden Byte av pumpar 2010 Tekniska nämnden Dagvatten Alphyddan Järlaleden Tekniska nämnden Dubblering av huvudvattenledning Saltsjöbaden Tekniska nämnden Huvudvattenledning Boo Dalvägen Tekniska nämnden felande länk Ombyggnad avloppspumpstation Fannydal Tekniska nämnden Ombyggnad avloppspumpstation Saltängen Tekniska nämnden Ombyggnad pumpstation Moranverket Tekniska nämnden skyddsarbeten genomförda projektering pågår för större ombyggnad år 2011 Ombyggnad pumpstationer(bastusjön, Tekniska nämnden Sävstigen 2011) Ombyggnad tak vattentorn Tekniska nämnden Porsmossen, byte av aggregat Tekniska nämnden Reningsanläggning Kyrkviken beslut 2010 Tekniska nämnden Säkerhetshöjande vattenanläggning Tekniska nämnden Tryckstegringsstation Lännersta Tekniska nämnden Tryckstegringsstation Lännersta, Östervik Tekniska nämnden byggstart september utgifter 11,3 mkr 9,3 mkr år 2010 Upphandling nytt driftövervakningssystem Tekniska nämnden Utbyte undercentral vid pumpstation 2009 Tekniska nämnden Utbyte undercentral vid pumpstation 2010 Tekniska nämnden Utbyte undercentral vid pumpstationer Tekniska nämnden Vattentorn, takarbeten Tekniska nämnden Åtgärder i samband med konvertering Tekniska nämnden Saltsjöbanan Summa VA ( TN) Tekniska nämnden Avfalls verket investerings arbeten ÅVC Tekniska nämnden Avfallsverket investeringsarbeten Tekniska nämnden Införande bomsystem ÅVC Tekniska nämnden Ny ÅVC Tekniska nämnden Summa AV ( TN) Tekniska nämnden Summa TN inkl VA och AV Tekniska nämnden Björknäs Ip omklädnad, markförändring Fritidsnämnden

6 senare Björknäs Ip renovering Fritidsnämnden Boovallen omklädningsrum Fritidsnämnden Duvnäs Utskogen (devis park) Fritidsnämnden Energiåtgärder ishallar Fritidsnämnden Idrott reinvesteringar, reparationer Fritidsnämnden Idrott reinvesteringar/reparationer nya Fritidsnämnden investeringar Lekplatser 2010 Fritidsnämnden Lekplatser enl program Fritidsnämnden Lekplatser tidigare beslut Fritidsnämnden Myrsjö Ip Fritidsnämnden Nacka bollhall breddning Fritidsnämnden Ridhus Älta och Fisksätra Fritidsnämnden Saltsjöbadens ip Fritidsnämnden Saltsjöbadens IP konstgräs Fritidsnämnden Sicklavallen konstgräs Fritidsnämnden Skateboardramp, Järla, Nacka IP Fritidsnämnden Skuru IP fotbollsplan Fritidsnämnden Skuru IP omklädnad Fritidsnämnden -50 Spontan/näridrottsplats Fisksätra/Saltsjöbaden Fritidsnämnden Spontan/näridrottsplats Orminge Fritidsnämnden Spontanidrottsarenor/utegym/belysn Fritidsnämnden Sporthall västra Sicklaön Fritidsnämnden Tillbyggnad Nacka simhall ( FAK) Fritidsnämnden Älta konstgräs Stavsborgsplanen Fritidsnämnden Älta sporthall Fritidsnämnden Summa FRN Fritidsnämnden Velamsund Naturreservatsnämnden Naturreservat Naturreservatsnämnden Summa Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämnden Flytt projekt Social- och Äldrenämnden Pulsen Combine, införandeprojekt Social- och Äldrenämnden Pulsen fortsättning uppstart Social- och Äldrenämnden Summa SÄN Social- och Äldrenämnden Kulturhus Kvarnholmen Kulturnämnden Kulturhus, Älta Kulturnämnden Summa KUN Kulturnämnden Inköps- och ekonomisystem Dokument och ärende hanteringssystem, -700 Ädit version 2 IDA, identifiering och åtkomst 0 Merit IT-upphandling Personalsystem Personalsystem Summa SLK Alabastern, Uppstart ny avdelning Förskola, Fritid & Skola Bagarsjön, Renovering och Möbler Förskola, Fritid & Skola Bergudden, Ombyggnation Förskola, Fritid & Skola

7 senare Björknässkolan, Inventarier Förskola, Fritid & Skola Boo Gårds skola - Målningsarbeten Förskola, Fritid & Skola Boo Gårds skola, IT Förskola, Fritid & Skola Chrysoliten, Lekställning Förskola, Fritid & Skola -175 Duvnäs, Anläggning av konstgräs Förskola, Fritid & Skola FFS - 4GHI, hemsidor Förskola, Fritid & Skola FFS - Förskoleportalsprojektet Förskola, Fritid & Skola FFS Centralt - PIS Förskola, Fritid & Skola FFS Centralt - Skolportal Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2010 Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2011 Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2012 Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2013 Förskola, Fritid & Skola Fiskarhöjden, Ljudisolering Förskola, Fritid & Skola Igelbodaskolan, Möbler Förskola, Fritid & Skola ISN - IT-data Förskola, Fritid & Skola ISN - IT-data Förskola, Fritid & Skola 0 Jarlabergs fsk & skolor - Utemiljö, lekställningar Förskola, Fritid & Skola mm Kulingen, Köksutrustning Förskola, Fritid & Skola Kummelnäs, Växthus Förskola, Fritid & Skola Samskolan - Ombyggnation och nyetablering Förskola, Fritid & Skola År 6 Skogsstigen, Ombyggnation Förskola, Fritid & Skola Stavsborgs skolan - Kopiator Förskola, Fritid & Skola Strandparksskolan, Datorer Förskola, Fritid & Skola Strandparksskolan, Kopiatorer Förskola, Fritid & Skola Sågtorp, Köksmaskiner Förskola, Fritid & Skola Sågtorp, Utbyggnad Förskola, Fritid & Skola Älta skola, IT Förskola, Fritid & Skola Älta skola, Köksmaskiner, stekbord, mm Förskola, Fritid & Skola Älta skola, Redskapsbod, asfaltering, Förskola, Fritid & Skola gårdsarbeten Summa FFS Förskola, Fritid & Skola VSS inventarier 2010 Sociala stödresurser VSS inventarier 2011 Sociala stödresurser VSS inventarier 2012 Sociala stödresurser VSS inventarier 2013 Sociala stödresurser Summa VSS Sociala stödresurser NPA inventarier 2010 Nacka Partner NPA inventarier 2011 Nacka Partner NPA inventarier 2012 Nacka Partner NPA inventarier 2013 Nacka Partner Summa NPA Nacka Partner Digitalisering lokalhistorisk arkiv Kultur Nacka -228 Inköp av konst 2010 NKC Kultur Nacka -41 Inredning Fisksätra 2009 Kultur Nacka Inredning språkriket Kultur Nacka -6 IT 2010 NKC Kultur Nacka -35 Ombyggnad Saltsjöbaden 2008 Kultur Nacka Teknik/scen 2010 NKC Kultur Nacka -46 Upprustning Lokal 2010 NKC Kultur Nacka -84 Utrustning teknik Kultur Nacka Summa KN Kultur Nacka Totalt Totalt

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013

Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 2013-11-13 RAPPORT 1 (11) Redovisning av antalet besökare och kostnader för fritidsgårdar 2013 Sammanfattning I Nacka kommun är fritidsnämnden ansvarig för mål, uppdrag, finansiering och uppföljning av

Läs mer

Kommun Kommundel Område Plats/Objekt NACKA SICKLAÖN ALPHYDDAN ALPHYDDAN NACKA BOO BJÖRKNÄS NACKA BOO BJÖRKNÄS BJÖRKNÄSKYRKAN NACKA BOO BJÖRKNÄS SL

Kommun Kommundel Område Plats/Objekt NACKA SICKLAÖN ALPHYDDAN ALPHYDDAN NACKA BOO BJÖRKNÄS NACKA BOO BJÖRKNÄS BJÖRKNÄSKYRKAN NACKA BOO BJÖRKNÄS SL Kommun Kommundel Område Plats/Objekt NACKA SICKLAÖN ALPHYDDAN ALPHYDDAN NACKA BOO BJÖRKNÄS NACKA BOO BJÖRKNÄS BJÖRKNÄSKYRKAN NACKA BOO BJÖRKNÄS SL BUSSGARAGE BJÖRKNÄS NACKA BOO BOO NACKA BOO BOO NACKA

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Bygglovenhetens delegationsbeslut 20140202

Bygglovenhetens delegationsbeslut 20140202 Tekis-ByggR Delegationslista enhetens elegationseslut 20140202 Ärene Ojekt Typ/Sl Datum 221-Föreläggane, klagomål mm. 221 2011-000073 LÄNNERSTA 1:391 2014-000389 2014-02-06 2011-11-02 TROLLSJÖVÄGEN 38

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

MARIEHAMNS STAD INVESTERINGAR ÅR 2014-16

MARIEHAMNS STAD INVESTERINGAR ÅR 2014-16 Totalt Inkomster 50 000 125 000 245 000 415 000 4 415 000 5 075 000-7 659 094-1 800 713-6 520 713-7 620 750-11 496 518-25 637 981 S:a investering -7 609 094-1 675 713-6 275 713-7 205 750-7 081 518-20 562

Läs mer

Kartläggning av IT på skolor i Nacka

Kartläggning av IT på skolor i Nacka 2013-11-25 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2012/236-630 Utbildningsnämnden Kartläggning av IT på skolor i Nacka Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Idrottspolit isk t program 2010-2014

Idrottspolit isk t program 2010-2014 Idrottspolit isk t program 2010-2014 Förord För oss moderater är frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor väldigt viktig. Vi vill att alla som växer upp i Nacka ska kunna växa och utvecklas utifrån

Läs mer

Föreslagen internbudget för produktionsområde Välfärd skola för 2015 fastställs.

Föreslagen internbudget för produktionsområde Välfärd skola för 2015 fastställs. 2014-11-19 1 (8) Produktionsverksamhet KFKS 2014/240-041 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Budget för produktionsområde Välfärd skola Förslag till beslut Föreslagen internbudget för produktionsområde

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-10-01 1 (1) KALLELSE Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik

Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik NACKA MILJÖVÅRDSRÅD Nacka 1997-03-14 Samråd kollektivtrafik Nacka kommun Granitvägen 15 131 81 NACKA Yttrande över Tyck till om framtidens SLtrafik i Nacka kommun Dagens trafik är vår största miljöbov.

Läs mer

Underhållskostnader 2013-2023

Underhållskostnader 2013-2023 Objekt nummer 203 Populärnam Borgens förskola Ansvar 710110 Byggnadstyp Förskola Verksamhet 9101 Adress Granitvägen 2 Fastighetsbeteckning Borgen 8 Byggnad 2001 T1 Utemiljö T1.3 Fast utrustning Lekutrustning

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Pitholmsskolan, åk (6)7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 0,0 m²/elev 0 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Pitholmsskolan har nyligen genomgått

Läs mer

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn 30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Lokal ordningsstadga för Nacka kommun

Lokal ordningsstadga för Nacka kommun Lokal ordningsstadga för Nacka kommun Nacka kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen

Läs mer

19 maj 13.30-16.30 Nacka Stadshus, konferensrumsavdelningen. Utställare

19 maj 13.30-16.30 Nacka Stadshus, konferensrumsavdelningen. Utställare e-mässa 19 maj 13.30-16.30 Nacka Stadshus, konferensrumsavdelningen Utställare Santa Rosa Espoo 14.00 PhotoStory3 och PowerPoint Ida Ahlholm, förskolan Växthuset och Katarina Simon, Igelboda skola F-6

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Tertialbokslut 2 2014 för fastighetsverksamheten

Tertialbokslut 2 2014 för fastighetsverksamheten 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS2013/182-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Tertialbokslut 2 2014 för fastighetsverksamheten Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017 Kumla är en blomstrande kommun som under flera år har gjort mycket attraktiva och kända satsningar med att bygga nytt och bygga om, på det har vi

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000

HAGASKOLAN. Bef utseende Situationsplan skala A3 = 1:1000 A högstadie 1706 kvm B expedition 233 kvm C mellanstadie 1176 kvm D mediatek 410 kvm E trä/metallslöjd 313 kvm F textilslöjd 109 kvm G hemkunskap 225 kvm H idrott inkl exp 2488 kvm I paviljong 276 kvm

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012 INVESTERINGAR. Sammanställning över periodens investeringar

FINSTRÖMS KOMMUN Budget 2010 och ekonomiplan 2011-2012 INVESTERINGAR. Sammanställning över periodens investeringar INVESTERINGAR Sammanställning över periodens investeringar 2010 Kst förslag 2011 2012 Enhet Ändamål Inkomster Utgifter Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen Kommungården -Kopieringsmaskin -16 000-16

Läs mer

2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll

2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll 2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE Klicka till innehåll YOGA I SALTSJÖ-BOO Alla kan utöva yoga - gammal som ung, stor eller liten, på olika vägar genom livet. Oavsett om du är van yogi, nyfi ken nybörjare eller

Läs mer

Kartläggning av IT på förskolor och skolor i Nacka

Kartläggning av IT på förskolor och skolor i Nacka 2011-11-18 1 (17) TJÄNSTESKRIVELSE 2011-11-25 Dnr UBN 2011/166-610 Utbildningsnämnden Kartläggning av IT på förskolor och skolor i Nacka Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss 2012-05-21 1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/41-003 Kommunstyrelsen Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Flemingsberg, Kästa 2:127-132, Kästa förskola/skola FS/S

Läs mer

Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för 2015-2017

Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för 2015-2017 Fastighet Investeringsbudget samt planer för - Bilaga 1 Belopp redovisas i tkr 2013-04-04 Byte till nya energieffektiva fönster och dörrar och 96273 Upprustning av fönster och fasadertilläggsisolering

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2010/11

Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2010/11 Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2010/11 40 ÅR MED SMUTSIGA FINGRAR Nacka Biltrim Värmdövägen 697 Tel 08-55 66 18 80 N U N G R U Vintervägen 4, Saltsjö-Boo www.thaitakeaway.net www.batbryggan.se

Läs mer

Kommunens information till remissinstanser och information på webben under detaljplaneprocessen Bemötande av specifika planärenden på webben

Kommunens information till remissinstanser och information på webben under detaljplaneprocessen Bemötande av specifika planärenden på webben 2013-04-23 1 (5) BILAGA TILL SVARSBREV KFKS 2013/185-214 Kommunens information till remissinstanser och information på webben under detaljplaneprocessen Bemötande av specifika planärenden på webben Denna

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Exploateringsområden. Samordna och utveckla

Exploateringsområden. Samordna och utveckla Exploateringsområden Samordna och utveckla Kommunalteknisk infrastruktur genom ett exploateringsprojekt Mikael Vallin Teknik- och fritidsförvaltningen Halmstads kommun Teknik och fritidsförvaltningen Två

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

HÅLLBAR FRAMTID I NACKA

HÅLLBAR FRAMTID I NACKA HÅLLBAR FRAMTID I NACKA ÖVERSIKTSPLANENS UNDERLAG ANTAGANDEVERSION, APRIL 20 2 Politiskt ansvar för översiktsplanen Kommunstyrelsen Kommunens projektorganisation Projektägare: Anders Ekengren, stadsbyggnadsdirektör

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Metoden i nämndens utredningsarbete om lokalbehov framåt baseras på

Metoden i nämndens utredningsarbete om lokalbehov framåt baseras på STRATEGI Fritidslokaler och Dokumentets syfte Dokumentet beskriver vilka lokaler och anläggningar som på sikt behövs för att kunna erbjudanackaborna ett utbud av fritidsaktivieter under den kommande tioårsperioden,

Läs mer

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Teknisk Nämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Tekniska kontoret ska upprätthålla god tillgänglighet och en säker trafik- och gatumiljö. 20

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Klicka till innehåll 2013/14. NAcKA fritids- GUIDE

Klicka till innehåll 2013/14. NAcKA fritids- GUIDE Klicka till innehåll 2013/14 NAcKA fritids- GUIDE 40 ÅR MED SMUTSIGA FINGRAR Nacka Biltrim Värmdövägen 697 Tel 08-55 66 18 80 www.batbryggan.se Flytbryggor och tillbehör Samtalsstöd vid kriser, konflikter

Läs mer

Överlåtelse av fastigheter till Rikshem Tunaskolor AB och åtagande om hyresbostäder

Överlåtelse av fastigheter till Rikshem Tunaskolor AB och åtagande om hyresbostäder 2014-11-04 1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/938-253 Kommunstyrelsen Överlåtelse av fastigheter till Rikshem Tunaskolor AB och åtagande om hyresbostäder Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen 2011-11-16 David Arvidsson KFKS 2007/79-251 Sammanfattning Syfte med projektet var att reglera byggrätter med tillfartsvägar och

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113.

1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Sommarbo Tegelö vägsamfällighetsförening Information om VS projektet, status oktober 2011 1. Avsiktsförklaring och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Velamsund 1:17 samt Velamsund 1.113. Styrelserna

Läs mer

2012/13 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll

2012/13 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll 2012/13 NACKA FRITIDS- GUIDE Klicka till innehåll 40 ÅR MED SMUTSIGA Minigrävare, Grävmaskin FINGRAR - Hyr Min Maskin Effektivt, Enkelt & Roligt Nacka Biltrim Värmdövägen 697 Tel 08-55 66 18 80 www.batbryggan.se

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Nyanlända elever i Nackas grundskolor 2015

Nyanlända elever i Nackas grundskolor 2015 2015-09-03 1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/139-630 Utbildningsnämnden Nyanlända elever i Nackas grundskolor 2015 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

NACKA FRITIDSGUIDE 2009/10. Klicka till innehåll

NACKA FRITIDSGUIDE 2009/10. Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2009/10 Klicka till innehåll www.batbryggan.se Flytbryggor och tillbehör Förbest. 08-715 46 00 www.nackataxi.se Bryggor Y-bommar Badstegar Kätting Bojar 08-643 0330 Du vet väl att vi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

2002-03-20. Årsbokslut 2001

2002-03-20. Årsbokslut 2001 2002-03-20 Årsbokslut 2001 Innehållsförteckning Sida Resultatanalys 3 Balansräkning 4 Driftredovisning 5 Nämndernas kommentarer till driftredovisning Kommunstyrelsen 6 Kommunstyrelsekontoret 6 Uppdragskontoret

Läs mer

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning

Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning Kommun Hall Planmått Klister* Sarg Publik Byggår Matcher Befolkning 1 1 Botkyrka Alby sporthall 40 x 20 nej Ja Ståplats 4 seriehallar 85 000 1 Botkyrka Botkyrka hallen PL1 40 x 20 nej Ja 1000 1 Botkyrka

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

SOMMARLOV. nacka.se VÄRT ATT VETA DAGLÄGER IDROTTSLÄGER MUSIK, DANS, TEATER, SKAPANDE STÄLLEN ATT VARA PÅ BADPLATSER SIMHALLAR

SOMMARLOV. nacka.se VÄRT ATT VETA DAGLÄGER IDROTTSLÄGER MUSIK, DANS, TEATER, SKAPANDE STÄLLEN ATT VARA PÅ BADPLATSER SIMHALLAR VÄRT ATT VETA SOMMARLOV DAGLÄGER IDROTTSLÄGER MUSIK, DANS, TEATER, SKAPANDE STÄLLEN ATT VARA PÅ BADPLATSER SIMHALLAR Snart är det sommar och här kan du läsa om läger och aktiviteter som barn och ungdomar

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Slutredovisning av underhållsåtgärder (gula listan). KS 2012-296

Slutredovisning av underhållsåtgärder (gula listan). KS 2012-296 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-01-21 16 Slutredovisning av underhållsåtgärder (gula listan). KS 2012-296 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015

Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015 1. Underhålls- och förnyelseplan Underhålls- och förnyelseplan för Bärnstenens samfällighet 2015 Genom en lagändring som började gälla den 1 januari 1990 infördes en bestämmelse i 19 andra stycket lagen

Läs mer

Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret

Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 5 (25) Sammanträdesdatum 2013-05-21 149 Dnr 2013/ 230 Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret INLEDNING I bokslut för 2012 begärde

Läs mer

Falkenbergs gymnasieskola. Sammanfattning investeringsbeslut 2014-05-28

Falkenbergs gymnasieskola. Sammanfattning investeringsbeslut 2014-05-28 Falkenbergs gymnasieskola Sammanfattning investeringsbeslut 2014-05-28 Falkenbergs gymnasieskola - Orienteringsritning Hus 7 Hus 1 Hus 2 Hus 1: 5234 m² Hus 2: 4280 m² Hus 3: 6324 m² Hus 5: 3541 m² Hus

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

1003 Nordenfeldska husetfasadsrenovering 500 500 300 1003 Takplåten dålig 150 Fönster 50 Parkeringsproblem Solavskärmning 80

1003 Nordenfeldska husetfasadsrenovering 500 500 300 1003 Takplåten dålig 150 Fönster 50 Parkeringsproblem Solavskärmning 80 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 1 4 1001 Hälsohuset Utvändig målning fönster 0 0 0 Invändig rust / radon 0 100 0 100 0 0 5 5 Fasad 60 00 Va-system 50 150 50 Yttertak 00 Ventilation 1 00 El problen

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336

Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336 Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336 ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR (TKR) Prio Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Total 2015-2018 Kommentar

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

BEVIS OM ANSLAGSDAG. Plats och tid Nacka stadshus kl 18.00 21.00

BEVIS OM ANSLAGSDAG. Plats och tid Nacka stadshus kl 18.00 21.00 1 (25) Plats och tid Nacka stadshus kl 18.00 21.00 BESLUTANDE Richard Wendt (M) ordf Louise Granath (FP) 1:e v ordf Martin Hellströmer (S) 2:e v ordf Margareta Hjelmstad (M) Ingemar Sahlgren (C) Martin

Läs mer

information om avslutat ärende

information om avslutat ärende Delegationsbeslut 2012-03-12--2012-04-09 MILJÖ BESLUT HANDLID DNR NAMN ANT DB 138 ERIMOE 2013-000319 Beslut med villkor för utförandet av energibrunn. DB 139 ERIMOE 2013-000340 Beslut med villkor för utförandet

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann 2014-06-10 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras

Läs mer

Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi

Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi Curriculum Vitae Platus Kent, född 1955 Nuvarande befattning Produktionsledare, Arcona Ab Besiktningsman i externa uppdrag i egen regi Utbildning Amerikanska skolan i Las Palmas de Gran Canaria, Spanien

Läs mer

Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11

Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter. Mats Ricknäs 2014-04-11 Projekt Slussens val av upphandlingsform baserat på risker och möjligheter Mats Ricknäs 2014-04-11 Agenda Kort presentation av projektet Beskrivning av projektets förutsättningar Entreprenader inom delområden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (58)

Sammanträdesprotokoll 1 (58) Sammanträdesprotokoll 1 (58) Plats och tid Erstavik kl 15.00 18.00 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bernt Enström (KD) Lennart Nilsson (FP) Lars Wessman (S) Kaj Nyman (S) Börje Wessman (M) Eva Närvä-Eickenrodt

Läs mer

SOMMARLOV Det finns mycket att se, göra, UPPLEVA och besöka när man är ledig!

SOMMARLOV Det finns mycket att se, göra, UPPLEVA och besöka när man är ledig! VÄRT ATT VETA SOMMARLOV Det finns mycket att se, göra, UPPLEVA och besöka när man är ledig! DAGLÄGER IDROTTSLÄGER DANS, TEATER, SKAPANDE MÖTESPLATSER NÅGONSTANS ATT HÄNGA SIMHALLAR BADPLATSER FRILUFTSLIV,

Läs mer

Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 2013-01-15 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2011/17-041 Naturreservatsnämnden Bokslut för Naturreservatsnämnden 2012 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1

Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid Nacka Stadshus 18.00 20.10 Beslutande Berglund Lars, ordf (M) Anders Selin (S) Niveman Bo (M) Hsu Pernilla (M) Sturén Monia (FP) Sahlgren Ingmar (C) Peter Bladh (M)

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

STRÖMSBERGS SKOLA Kontaktperson:

STRÖMSBERGS SKOLA Kontaktperson: STRÖMSBERGS SKOLA STRÖMSBERGS SKOLA Fastighet bestående av skol- och förskolebyggnader, gymnastiksal med omklädningsrum och bastu, samt matsalsbyggnad med kök. Pris: Ägare: Adress: 2 450 000 kr Karlskrona

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden

Investeringsanmälan - Gator och vägar utanför exploateringsområden Tjänsteutlåtande Avdelningschef teknik 2015-01-07 Carl Bachman 08-590 977 17 Dnr: Carl.Bachman@upplandsvasby.se KSTFU/2015:1 10053 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Investeringsanmälan - Gator

Läs mer

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30

MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 REFERENSLISTA 1 MERITFÖRTECKNING 2006 12 30 PERSONUPPGIFTER Namn Ulf Sönegård Födelsedatum 590224 Tjänstgöring Ulf Sönegård EL o TEKNIK KONSULT AB St. Sigfridsgatan 8 541 30 SKÖVDE Egenföretagare 1996

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA

BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA Nya Ulricehamns budget för Ulricehamns kommun 2015 Nya Ulricehamn är ett lokalt parti som vill värna alla som bor i hela kommunen. Vi har under de senaste åren

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Jag utför uppdrag inom projekteringsledning, projektledning, byggledning samt även Kontrollansvarig KA.

Jag utför uppdrag inom projekteringsledning, projektledning, byggledning samt även Kontrollansvarig KA. Magnus Hybinette Jag utför uppdrag inom projekteringsledning, projektledning, byggledning samt även Kontrollansvarig KA. Under 15 år i branschen har jag varit med i många projekt med fokus på ekonomi,

Läs mer

ADRESSLISTA ENTREPRENAD BYGGNADER (TFB) ADRESSLISTA ENTREPRENAD UTEMILJÖ (TFU)

ADRESSLISTA ENTREPRENAD BYGGNADER (TFB) ADRESSLISTA ENTREPRENAD UTEMILJÖ (TFU) 100 Waldorfskolan i Drottningholm 1:1 Sk TFB TFU Skolallén 3 178 93 DROTTNINGHOLM Drottningholm 101 Drottningholms förskola Drottningholm 1:1 Fsk TFB TFU Skolallén, PL 168 178 93 DROTTNINGHOLM 103 Drottningholms

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer