Beslutad Netto tkr. Förslag till ny beslutsnivå netto tkr. Fastighetskontoret Fastighetskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutad Netto tkr. Förslag till ny beslutsnivå netto tkr. Fastighetskontoret -1 000-1 000-1 000. Fastighetskontoret -3 850-3 850-3 850"

Transkript

1 Tabeller Alléskolan (Lännbo friskola) Ventilationsombyggn (DISP FR PROJ ) 2010 Fastighetskontoret Alternativa energikällor, förstudie T Fastighetskontoret Bergåsavägen Ombyggnation Fastighetskontoret Björknäs skola hus A-vent i korridorer Fastighetskontoret Björknäs Träningskola- skolgård Fastighetskontoret -700 Booladan Fastighetskontoret Borgvallaskolan Tillbyggnad klassrum (DISP Fastighetskontoret FR PROJ ) Bostadsrätter (10 st.) Fastighetskontoret Brand- och utrymningslarm uppgradering Fastighetskontoret Centralförrådet Duvnäs Utskog Nytt kök Fastighetskontoret och matsal Centralförrådet Duvnäs Utskog Reinvestering Fastighetskontoret installationer Da Vinci fsk Nybyggnation av fsk, ers Fastighetskontoret skadad Dalkarlsängen, förstudie till exploatering Fastighetskontoret och återställande Dieselverkstaden utökning av bibliotekets Fastighetskontoret ytor + hyresgästanpassning T Diselverkstaden Öppen fsk Fastighetskontoret Duvnäs Skola Konvertering till bergvärme Fastighetskontoret Ekens (tidigare Blomsterv.)fsk 4 avd Fastighetskontoret Ekliden hus S & T mfl akustik i korridorer Fastighetskontoret Eklidens skola vent.aggregat Fastighetskontoret Eknäs förskola ombyggnad kök (DISP FR Fastighetskontoret PROJ ) Eknäs förskola takomläggning, taksäkerhet Fastighetskontoret (DISP FR PROJ taksäkerhet) Ektorp skola ombyggnad av ventilation Fastighetskontoret Ektorps skola Ombyggnad del till förskola Fastighetskontoret (DISP FR PROJ ) Ektorpsskolan omb av UC T Fastighetskontoret Erstavik 26:19 Lännboskolan försäljn Fastighetskontoret Fastighetsnät schaktning för fiber och Fastighetskontoret installation Finnboda Fsk Fastighetskontoret Fiskarhöjdens fsk Tillbyggnad och ombyggnad Fastighetskontoret av kök (DISP FR PROJ ) Fisksätraskolan Ombyggnad del till förskola Fastighetskontoret (DISP FR PROJ ) FMC, investering för uthyrning Fastighetskontoret FMC Museum plan 4 T Fastighetskontoret Förskolor, ospecificerat (Budgetprojekt) Fastighetskontoret Förskolor, reinvestering äldre objekt T2 Fastighetskontoret Hedvigslunds förskola Fastighetskontoret Henriksdals förskola Höjden (rivning ) Fastighetskontoret Henriksdals förskola Höjden återuppförande Fastighetskontoret rev Hissar myndighetskrav Fastighetskontoret Igelboda skola hus C ventilation Fastighetskontoret Igelsbodaskolan belysning hus A (DISP FR Fastighetskontoret PROJ klimatinv 2010) Inköp skoltomt, Disponentvillan och Fastighetskontoret Makaronifabriken Isis FSK ny pav + rivn av bef pav Fastighetskontoret senare 36

2 Jarlaberg Skola Nytt styr & reglersystem samt omb. vent (DISP FR PROJ )T Jarlabergsskolan Ventalionsombyggnad (DISP FR PROJ ) Järla skola omdragning av vs-syst. Omdim radkrets Järla skola omläggning slänt,mur + avvattning Järla Skola Tillbyggnad alt A klassrum, matsal och kök 2010 Fastighetskontoret Fastighetskontoret Fastighetskontoret Fastighetskontoret Fastighetskontoret Klimatinvesteringar Fastighetskontoret Klimatinvesteringar egenägd vindkraft T2 Fastighetskontoret Klimatinvesteringar för solkraft/elpaneler T2 Fastighetskontoret Klimatinvesteringar inköp elbilar och Fastighetskontoret laddstolpar T2 Kocktorpsvägen Nyproduktion av genomgångsbostäder Fastighetskontoret Kulingens fsk omb kök (DISP FR PROJ Fastighetskontoret ) Kvarnholmen Röda Villan FSK, inköp och Fastighetskontoret ombyggnation Kvarnholmen skola, förstudie Fastighetskontoret Kyrkansförskola Saltsjöbaden Fastighetskontoret Källängsvägen fsk/montessorihuset Fastighetskontoret Köksombyggnader förskolor Fastighetskontoret Köksombyggnader skolor utg Fastighetskontoret Lokaler gemen. larm, tele, robofoner. Invent Fastighetskontoret åtg Etapp. 1 Förstudie Lovisedalsvägen gruppbostad Fastighetskontoret Musikpaviljong Orminge Fastighetskontoret Myrsjö skola ombyggnad av ventilation Fastighetskontoret Myrsjöskolan tillbyggnad paviljong Fastighetskontoret Nacka Gymnasium 2 st hissar (DISP FR Fastighetskontoret PROJ ) T Nacka gymnasium belysning Fastighetskontoret Nacka Gymnasium Hus B Ombyggnad för Fastighetskontoret FSK (DISP FR PROJ ) Nacka Gymnasium Ny dagvattenledning + Fastighetskontoret avvattning T Nacka Gymnasium Ny plattformshiss hus Fastighetskontoret E T Nacka Gymnasium Nytt kök Fastighetskontoret Nacka gymnasium vent.aggregat +larm Fastighetskontoret Neglinge skola ombyggnation för verksamheten Fastighetskontoret Nyckelviken värmesystem, reinvestering Fastighetskontoret konvertering olja mm Pingvingen FSK Ombyggnation av kök + Fastighetskontoret personalrum (Tilläggsavtal hyra) T Pingvingen FSK Ny Dagvattenledning +avvattning Fastighetskontoret T Samskolan Värmecentral till isladan och Fastighetskontoret skolan Sickla skola, om- o tillbyggnad Fastighetskontoret Sigfridsborgskolan ombyggand hiss (DISP Fastighetskontoret FR PROJ ) Sigfridsborgsskolan omb av UC, egen fjv Fastighetskontoret T Simhallar uppgradering/reinvesteringsbehov Fastighetskontoret Sjötäppan Dränering Fastighetskontoret Skolor kundvalsanpassning Fastighetskontoret senare 37

3 Skuru skola byte av spillvatten ledning Skuru skolväg Fastighetskontoret Skuru skola ny förstudie Fastighetskontoret Skuru sporthall Fastighetskontoret Skuruskola ombyggnad 2 hissar (DISP FR Fastighetskontoret PROJ ) Skutviken enl förlikning Fastighetskontoret Skymningsvägen gruppbost LSS Fastighetskontoret Sofiero omb hiss enl nya regler Fastighetskontoret Solsidansskola Ombyggnation av paviljong, Fastighetskontoret utökad kapacitet Solängens fsk omb ventilation Fastighetskontoret Sporthallar Passersystem ( förstudie) T2 Fastighetskontoret Sporthallar uppgradering/reinvesteringsbehov Fastighetskontoret Stadshuset - omb av tre hissar mm (DISP Fastighetskontoret FR PROJ ) T Stadshuset brandlarm Fastighetskontoret Stadshuset miljöstationer Fastighetskontoret -750 Stadshuset omdrganing+rensning el+ Fastighetskontoret larm inst. Stadshuset rivn omdragn vvs-installationer Fastighetskontoret Stavsborgsskolan uppgradering ventilation, Fastighetskontoret va, vs Sågtorps skola byte av fettavskiljare samt Fastighetskontoret anslutn avlopp Sågtorpsskolan omb kök (DISP FR PROJ Fastighetskontoret ) Sågtorpsskolan tillbyggnad klassrum, matsal Fastighetskontoret Taksäkerhet Myndighetsåtgärder takomläggn Fastighetskontoret mm Tallidens Fsk konv.till fjärrvärme T Fastighetskontoret Tallidsgården, ombyggnad av tvättstugor Fastighetskontoret -900 Tattby Islada (namnändring, flyttat från Fastighetskontoret Fritid, två rader sammanslagna! T3 2009) ökning Tellusvägen LSS-boende Fastighetskontoret Tillgänglighet myndighetskrav Fastighetskontoret Tippen LSS boende Fastighetskontoret Tollare Sporthall Fastighetskontoret Tomträtter bostäder försäljning - utgifter Fastighetskontoret -100 Torehäll boende Fastighetskontoret Velamsund Fiskartorpet Fastighetskontoret Velamsund Guns tvättstuga Fastighetskontoret Velamsund Knarrnäs Nya omklädningsrum Fastighetskontoret Velamsund Kärrtorp Nytt omklädningshus Fastighetskontoret Velamsund Långa Raden omb kök Fastighetskontoret Velamsund Maskinhall, nybyggnation Fastighetskontoret Velamsund Ridhus och nytt stall Fastighetskontoret Velamsund stallet, ombyggn Fastighetskontoret Velamsund VA system Fastighetskontoret Ventilation förskolor utg Fastighetskontoret Ventilation skolor utg Fastighetskontoret Vilans skola kök (DISP FR PROJ Fastighetskontoret ) T Älta skola musikpaviljong tidsförändering från 2009 till 2010 och 2011 Fastighetskontoret senare 38

4 senare Summa FAK Fastighetskontoret Stadshuset omb gamla verkstad (nya Fastighetskontoret intendenturen) Stadshuset enl särskilt ärende 120 mkr T1 Fastighetskontoret och 30 mkr i Stadshuset omb plan -2 (del av ) Fastighetskontoret Stadshuset omb trapphus Fastighetskontoret Stadshuset ombyggnad kök Fastighetskontoret Stadshuset utveckling planlösning Fastighetskontoret Stadshuset ventiltion nyare byggnad Fastighetskontoret Summa Stadshus Fastighetskontoret Summa FAK inkl Stadshus Fastighetskontoret Anläggning för båttvätt o mottagning Tekniska nämnden båttoalett Anläggning för båttvätt och mottagning Tekniska nämnden -600 båttoalett Belysning 2010 Tekniska nämnden Beläggningar 2010 Tekniska nämnden Bilar och maskiner enl. planteknik Tekniska nämnden Bilar och maskiner enl. planteknik Tekniska nämnden Bilfärja Bergs oljehamn Tekniska nämnden Bredbandskanalisering Tekniska nämnden Broar Tekniska nämnden Broar Tekniska nämnden Centrala parken i Orminge Tekniska nämnden Centrala parken Orminge etapp 3 Tekniska nämnden Cykelparkering 2010 Tekniska nämnden Dagvatten 2010 Tekniska nämnden Dagvatten Hästhagen Tekniska nämnden Dagvatten vägnät (trummor, nya rens- och Tekniska nämnden dagvattenbrunnar, nya dagvattenledningar) Ekstubben trafiksäker cirkulationsplats. Tekniska nämnden Åtgärdat inom perioden Fisksätra allé 9 mkr stängs Tekniska nämnden Fisksätra allé beslut 2010 Tekniska nämnden Fisksätra målbild-övriga ännu ej beslutade Tekniska nämnden åtgärder Fisksätra trafikmiljö och entré Tekniska nämnden Henriksdalstrappan Tekniska nämnden Iståndsättning parkmark - Björknäs vägförening Tekniska nämnden mfl. Landskapsvård Tekniska nämnden Landskapsvård enl tidigare beslut Tekniska nämnden Lillängsvägen gångbana Tekniska nämnden Naturreservat beslut 2010 Tekniska nämnden Naturreservat Älta mosse Tekniska nämnden Naturreservat Älta mosse Tekniska nämnden -200 Nyckelviken 2010 Tekniska nämnden Parkprojekt tidigare beslut Tekniska nämnden Reinvestering vägnät (fd beläggningsprogram) Tekniska nämnden Renovering rondeller Sickla Tekniska nämnden Saltsjöbadsleden mitträcke Tekniska nämnden Säkra skolvägar (Trafikåtgärder 2011 Solsidans Tekniska nämnden skola, Björknäs, Älta, Skuru) framåt 27 skolor kvar. Hållbar utveckling behöver resurser parallellt med Trafik. Tillgänglighet enligt lagkrav 2010 Tekniska nämnden Tillgänglighetsåtgärder (busshållplatser,gån gvägar,trappor) Tekniska nämnden

5 Trafikbuller åtgärder i form av bullerplank, tyst beläggning, åtgärder på enskilda fastigheter Tekniska nämnden senare Trafiksäkerhetsarbeten Tekniska nämnden Trafiksäkerhetsarbeten 2010 Tekniska nämnden Utredning och utbyggnad av cykelvägar Tekniska nämnden och huvudcykelstråk Vägbelysning - förnyelse Tekniska nämnden Vägbelysning - utfasning av kvicksilverarmaturer Tekniska nämnden Ångbåtsbryggor 2010 Tekniska nämnden Åtgärder översvämningar Lillängen Tekniska nämnden Älgövägen GC-bana Tekniska nämnden Älta berget Tekniska nämnden -500 Älta idrottspark Tekniska nämnden Älta idrottspark (området efter muddring Tekniska nämnden fysiska platsen) Älta idrottspark muddringsprojekt 2010 Tekniska nämnden Ältavägen/Oxelvägen trafiksäkrare korsning Tekniska nämnden Summa TN exkl VA och AV Tekniska nämnden Allmän projektering breddavlopp där Tekniska nämnden behov finns Allmän projektering bräddavlopp där Tekniska nämnden behov finns Byte av pumpar Tekniska nämnden Byte av pumpar 2010 Tekniska nämnden Dagvatten Alphyddan Järlaleden Tekniska nämnden Dubblering av huvudvattenledning Saltsjöbaden Tekniska nämnden Huvudvattenledning Boo Dalvägen Tekniska nämnden felande länk Ombyggnad avloppspumpstation Fannydal Tekniska nämnden Ombyggnad avloppspumpstation Saltängen Tekniska nämnden Ombyggnad pumpstation Moranverket Tekniska nämnden skyddsarbeten genomförda projektering pågår för större ombyggnad år 2011 Ombyggnad pumpstationer(bastusjön, Tekniska nämnden Sävstigen 2011) Ombyggnad tak vattentorn Tekniska nämnden Porsmossen, byte av aggregat Tekniska nämnden Reningsanläggning Kyrkviken beslut 2010 Tekniska nämnden Säkerhetshöjande vattenanläggning Tekniska nämnden Tryckstegringsstation Lännersta Tekniska nämnden Tryckstegringsstation Lännersta, Östervik Tekniska nämnden byggstart september utgifter 11,3 mkr 9,3 mkr år 2010 Upphandling nytt driftövervakningssystem Tekniska nämnden Utbyte undercentral vid pumpstation 2009 Tekniska nämnden Utbyte undercentral vid pumpstation 2010 Tekniska nämnden Utbyte undercentral vid pumpstationer Tekniska nämnden Vattentorn, takarbeten Tekniska nämnden Åtgärder i samband med konvertering Tekniska nämnden Saltsjöbanan Summa VA ( TN) Tekniska nämnden Avfalls verket investerings arbeten ÅVC Tekniska nämnden Avfallsverket investeringsarbeten Tekniska nämnden Införande bomsystem ÅVC Tekniska nämnden Ny ÅVC Tekniska nämnden Summa AV ( TN) Tekniska nämnden Summa TN inkl VA och AV Tekniska nämnden Björknäs Ip omklädnad, markförändring Fritidsnämnden

6 senare Björknäs Ip renovering Fritidsnämnden Boovallen omklädningsrum Fritidsnämnden Duvnäs Utskogen (devis park) Fritidsnämnden Energiåtgärder ishallar Fritidsnämnden Idrott reinvesteringar, reparationer Fritidsnämnden Idrott reinvesteringar/reparationer nya Fritidsnämnden investeringar Lekplatser 2010 Fritidsnämnden Lekplatser enl program Fritidsnämnden Lekplatser tidigare beslut Fritidsnämnden Myrsjö Ip Fritidsnämnden Nacka bollhall breddning Fritidsnämnden Ridhus Älta och Fisksätra Fritidsnämnden Saltsjöbadens ip Fritidsnämnden Saltsjöbadens IP konstgräs Fritidsnämnden Sicklavallen konstgräs Fritidsnämnden Skateboardramp, Järla, Nacka IP Fritidsnämnden Skuru IP fotbollsplan Fritidsnämnden Skuru IP omklädnad Fritidsnämnden -50 Spontan/näridrottsplats Fisksätra/Saltsjöbaden Fritidsnämnden Spontan/näridrottsplats Orminge Fritidsnämnden Spontanidrottsarenor/utegym/belysn Fritidsnämnden Sporthall västra Sicklaön Fritidsnämnden Tillbyggnad Nacka simhall ( FAK) Fritidsnämnden Älta konstgräs Stavsborgsplanen Fritidsnämnden Älta sporthall Fritidsnämnden Summa FRN Fritidsnämnden Velamsund Naturreservatsnämnden Naturreservat Naturreservatsnämnden Summa Naturreservatsnämnden Naturreservatsnämnden Flytt projekt Social- och Äldrenämnden Pulsen Combine, införandeprojekt Social- och Äldrenämnden Pulsen fortsättning uppstart Social- och Äldrenämnden Summa SÄN Social- och Äldrenämnden Kulturhus Kvarnholmen Kulturnämnden Kulturhus, Älta Kulturnämnden Summa KUN Kulturnämnden Inköps- och ekonomisystem Dokument och ärende hanteringssystem, -700 Ädit version 2 IDA, identifiering och åtkomst 0 Merit IT-upphandling Personalsystem Personalsystem Summa SLK Alabastern, Uppstart ny avdelning Förskola, Fritid & Skola Bagarsjön, Renovering och Möbler Förskola, Fritid & Skola Bergudden, Ombyggnation Förskola, Fritid & Skola

7 senare Björknässkolan, Inventarier Förskola, Fritid & Skola Boo Gårds skola - Målningsarbeten Förskola, Fritid & Skola Boo Gårds skola, IT Förskola, Fritid & Skola Chrysoliten, Lekställning Förskola, Fritid & Skola -175 Duvnäs, Anläggning av konstgräs Förskola, Fritid & Skola FFS - 4GHI, hemsidor Förskola, Fritid & Skola FFS - Förskoleportalsprojektet Förskola, Fritid & Skola FFS Centralt - PIS Förskola, Fritid & Skola FFS Centralt - Skolportal Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2010 Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2011 Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2012 Förskola, Fritid & Skola FFS inventarier 2013 Förskola, Fritid & Skola Fiskarhöjden, Ljudisolering Förskola, Fritid & Skola Igelbodaskolan, Möbler Förskola, Fritid & Skola ISN - IT-data Förskola, Fritid & Skola ISN - IT-data Förskola, Fritid & Skola 0 Jarlabergs fsk & skolor - Utemiljö, lekställningar Förskola, Fritid & Skola mm Kulingen, Köksutrustning Förskola, Fritid & Skola Kummelnäs, Växthus Förskola, Fritid & Skola Samskolan - Ombyggnation och nyetablering Förskola, Fritid & Skola År 6 Skogsstigen, Ombyggnation Förskola, Fritid & Skola Stavsborgs skolan - Kopiator Förskola, Fritid & Skola Strandparksskolan, Datorer Förskola, Fritid & Skola Strandparksskolan, Kopiatorer Förskola, Fritid & Skola Sågtorp, Köksmaskiner Förskola, Fritid & Skola Sågtorp, Utbyggnad Förskola, Fritid & Skola Älta skola, IT Förskola, Fritid & Skola Älta skola, Köksmaskiner, stekbord, mm Förskola, Fritid & Skola Älta skola, Redskapsbod, asfaltering, Förskola, Fritid & Skola gårdsarbeten Summa FFS Förskola, Fritid & Skola VSS inventarier 2010 Sociala stödresurser VSS inventarier 2011 Sociala stödresurser VSS inventarier 2012 Sociala stödresurser VSS inventarier 2013 Sociala stödresurser Summa VSS Sociala stödresurser NPA inventarier 2010 Nacka Partner NPA inventarier 2011 Nacka Partner NPA inventarier 2012 Nacka Partner NPA inventarier 2013 Nacka Partner Summa NPA Nacka Partner Digitalisering lokalhistorisk arkiv Kultur Nacka -228 Inköp av konst 2010 NKC Kultur Nacka -41 Inredning Fisksätra 2009 Kultur Nacka Inredning språkriket Kultur Nacka -6 IT 2010 NKC Kultur Nacka -35 Ombyggnad Saltsjöbaden 2008 Kultur Nacka Teknik/scen 2010 NKC Kultur Nacka -46 Upprustning Lokal 2010 NKC Kultur Nacka -84 Utrustning teknik Kultur Nacka Summa KN Kultur Nacka Totalt Totalt

Förslag till ombudgetering per projekt

Förslag till ombudgetering per projekt Förslag till ombudgetering per projekt Ombudgeteras Kommunstyrelsen till 2015 92034 Inv/utr info o kommunikation 733 92092 It projekt 1 370 93019 Nya skyltar kommunala anläggni 448 93095 Fördjupad översiksplan

Läs mer

2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll

2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll 2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE Klicka till innehåll YOGA I SALTSJÖ-BOO Alla kan utöva yoga - gammal som ung, stor eller liten, på olika vägar genom livet. Oavsett om du är van yogi, nyfi ken nybörjare eller

Läs mer

Idrottspolit isk t program 2010-2014

Idrottspolit isk t program 2010-2014 Idrottspolit isk t program 2010-2014 Förord För oss moderater är frågan om barn och ungdomars uppväxtvillkor väldigt viktig. Vi vill att alla som växer upp i Nacka ska kunna växa och utvecklas utifrån

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09

NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09 NACKA FRITIDSGUIDE 2008/09 Växel 556 744 00 Rådgivning/tidsbokning 556 744 02 Fax 556 744 01 Öppettider vard. 8-17 Lunchstängt 12:15-13 070-594 72 67, 070-441 33 19 Telefonstigen 2, Nacka Tel. 08-718 15

Läs mer

2012/13 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll

2012/13 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll 2012/13 NACKA FRITIDS- GUIDE Klicka till innehåll 40 ÅR MED SMUTSIGA Minigrävare, Grävmaskin FINGRAR - Hyr Min Maskin Effektivt, Enkelt & Roligt Nacka Biltrim Värmdövägen 697 Tel 08-55 66 18 80 www.batbryggan.se

Läs mer

Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2010/11

Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2010/11 Klicka till innehåll NACKA FRITIDSGUIDE 2010/11 40 ÅR MED SMUTSIGA FINGRAR Nacka Biltrim Värmdövägen 697 Tel 08-55 66 18 80 N U N G R U Vintervägen 4, Saltsjö-Boo www.thaitakeaway.net www.batbryggan.se

Läs mer

Klicka till innehåll 2013/14. NAcKA fritids- GUIDE

Klicka till innehåll 2013/14. NAcKA fritids- GUIDE Klicka till innehåll 2013/14 NAcKA fritids- GUIDE 40 ÅR MED SMUTSIGA FINGRAR Nacka Biltrim Värmdövägen 697 Tel 08-55 66 18 80 www.batbryggan.se Flytbryggor och tillbehör Samtalsstöd vid kriser, konflikter

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

HÅLLBAR FRAMTID I NACKA

HÅLLBAR FRAMTID I NACKA HÅLLBAR FRAMTID I NACKA ÖVERSIKTSPLANENS UNDERLAG ANTAGANDEVERSION, APRIL 20 2 Politiskt ansvar för översiktsplanen Kommunstyrelsen Kommunens projektorganisation Projektägare: Anders Ekengren, stadsbyggnadsdirektör

Läs mer

1 Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden (sbf/2013:139)

1 Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden (sbf/2013:139) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Tekniska nämnden 2013-09-23 Dnr sbf/2013:139 1 Delårsrapport augusti 2013 för tekniska nämnden (sbf/2013:139) Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner upprättad delårsrapport

Läs mer

Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336

Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336 Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336 ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR (TKR) Prio Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Total 2015-2018 Kommentar

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för 2015-2017

Fastighet Investeringsbudget 2014 samt planer för 2015-2017 Fastighet Investeringsbudget samt planer för - Bilaga 1 Belopp redovisas i tkr 2013-04-04 Byte till nya energieffektiva fönster och dörrar och 96273 Upprustning av fönster och fasadertilläggsisolering

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2014-10-07 1 (3) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 14 oktober 2014 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

MÅL & BUDGET 2014 2016

MÅL & BUDGET 2014 2016 MÅL & BUDGET 2014 2016 2014-2016 2013-10-21 1 (113) TJÄNSTESKRIVELSE KFSK 2013/182-040 Kommunstyrelsen Mål och budget 2014-2016 Innehåll Alliansens budget för framtidstro, tillväxt och natur... 2 Förutsättningar

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss 2012-05-21 1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/41-003 Kommunstyrelsen Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden

Årsredovisning facknämnder 2014. Lokalförsörjningsnämnden Årsredovisning facknämnder 2014 Lokalförsörjningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Ekologisk hållbarhet

Läs mer

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT

NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NACKA MILJÖVÅRDSNYTT NR 1, 2004 DANVIKSLÖSEN innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Vad innebär det i praktiken

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72 Servicenämnden Budget 2014 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta internbudgeten 2014

Läs mer

Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012. Tekniska nämnden

Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012. Tekniska nämnden Mål och Resursplan 2012-2014 med Verksamhetsplan 2012 Tekniska nämnden 1 Tekniska nämnden Driftbudget Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan 2010 2011 2012 2013 2014 Intäkter 416 931 421 756 425 995 425 995

Läs mer

Årsredovisning 2013. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-24 24. Sida

Årsredovisning 2013. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-24 24. Sida Årsredovisning 2013 Fastställt av kommunfullmäktige 2014-04-24 24 1 Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100

Mål och budget 2013. Med plan/prognos 2014 2015. Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Mål och budget 2013 Med plan/prognos 2014 2015 Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik Tel växel 0123-19100 Omslag: KCpelare Grännäs 2012 Foto: Valdemarsviks kommun Sektor Service och Administration

Läs mer

Salems kommun. Budget 2009

Salems kommun. Budget 2009 Salems kommun Budget 2009 samt plan 2010-2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Resultatbudget 3 Kassaflödesanalys 4 Balansbudget 5 Driftbudget 6 Investeringsbudget 7 Investeringar 8 Exploateringsbudget 10 Kommunledning

Läs mer

Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp) Stig Marklund (mp) fr del av 36

Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp) Stig Marklund (mp) fr del av 36 2 Ekebyhovs slott, kl 13.00 18.00 Peter Carpelan (m), ordf Christina Blom Andersson (kd) Lennart Nilsson (m) Ulric Andersen (s) Jan-Eric Billter (fp) Marianne Jacobsson (s) fr 135 Lennart Ljungblom (fp)

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010.

Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2010. ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 14 Ks 143 Au 141 Dnr 121/2010-042 Ekonomisk prognos 3 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns

Läs mer