Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka"

Transkript

1 Trivselregler

2 Välkommen till Brf Svindersvik i Nacka Vi i styrelsen för Brf Svindersvik i Nacka önskar Dig välkommen som boende och medlem. Vi vill presentera föreningen för Dig och berätta lite om vilka regler som gäller för allmän trevnad och nytta. Trivselregler Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det finnas regler för att allt skall fungera. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja och att vårt område ser snyggt och attraktivt ut. Vi slipper också onödiga kostnader. Ett välskött hus ger dessutom våra lägenheter ett högre värde. Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar. Styrelsen i bostadsrättsföreningen sköter sitt uppdrag främst på sin fritid och detta kan göra att det kan vara svårt att nå styrelsen dagtid då dess ledamöter är på sina ordinarie arbeten. Uppgifter om vilka som ingår i styrelsen samt hur och när dessa kan nås, finns angivet på anslagstavlor i portarna. Styrelsen har också anlitat fastighetsförvaltare som sköter föreningens ekonomi och fastighetsskötsel. Vilka dessa är och när de kan nås finns också angivet på anslagstavlor i portarna. Det är allas skyldighet att rätta sig efter de anvisningar som styrelsen eller dess ombud lämnar för upprätthållande av god ordning. Tänk på grannsämjan och håll Dig till dessa enkla regler så mår vi alla bra och tittar inte snett på varandra när vi träffas på gården eller i tvättstugan mm. Föreningen har en egen hemsida, Om Du har tillgång till dator och Internet så rekommenderas att Du besöker hemsidan då och då. Där finns information om föreningen, vad som är på gång osv. Avslutningsvis hoppas vi att Du/Ni kommer att trivas i föreningen och Nacka med dess omgivningar. 1

3 Allmänt för fastigheten Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att känna till och rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar! I ett hus som bebos av många familjer blir man alltid mer eller mindre beroende av varandra. Slarv och oskick av en enda lägenhetsinnehavare kan vålla obehag, irritation och kostnader för alla andra i fastigheten. För vem gäller reglerna Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för hyresgäster och andrahandshyresgäster. Vad händer om trivselreglerna inte följs Enligt bostadsrättslagen kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar om trivselreglerna inte följs. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning. Allmän aktsamhet och hänsyn Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. För allas trevnad tänk på att visa respekt och omtanke för dina grannar. Allmän säkerhet Kontrollera noga att alla låsta dörrar i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid. 2

4 Störning För att vi alla ska trivas är det viktigt att vi inte stör varandra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Bostadsrättslagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i samtliga gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss, tvättstuga samt gård. Hänsyn gäller dygnet runt men man får inte föra oljud mellan kl söndag t o m torsdag. Fredag och lördag gäller kl Meddela gärna dina grannar om Du ska ha fest. Särskilt störande arbeten som t ex borrning skall ske mellan måndag fredag. Lördag gäller tiden mellan kl Om Du kommer att störa vid upprepande tillfällen, t ex vid renovering, skall Du anslå detta i porten/hissen. I meddelandet uppger Du vem Du är, under vilken tidsperiod arbetet kommer att ske samt var Du kan nås. Brandsäkerhet På grund av brandsäkerhet får ingenting förvaras i entréer eller trappuppgångar, såsom barnvagnar, rullatorer, cyklar o dyl. Inte ens en dörrmatta får finnas i trapphuset. Detta beror på att trappuppgången är en utrymningsväg och inte får innehålla föremål som kan hindra eller försvåra utrymning. Även små föremål kan i en rökfylld trappuppgång resultera i att människor ramlar och då blir oförmögna att ta sig ut på egen hand (Brandskyddslagen). Var försiktig med eld. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Om Du saknar brandvarnare, tag kontakt med fastighetsskötaren. Ytterligare information om brandsäkerhet lämnas av fastighetsförvaltaren. Gemensamma kostnader Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Meddela fastighetsskötaren om kranar står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. Antenner och paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp. Mattpiskning All piskning av mattor skall ske på platsen med piskställning. Matning av fåglar Matning av fåglar är inte tillåten inom föreningens område (tomt) på grund av att det riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. 3

5 Gemensamma utrymmen inomhus Allmänt Medlemskapet i föreningen ger inte bara tillgång till en lägenhet utan även till många gemensamma utrymmen såsom trapphus, barnvagns- och cykelrum, hobbyrum och tvättstugor. Dessa sköts genom föreningens försorg men varje medlem får ta sin andel av kostnaden via årsavgiften. För att hålla den på låg nivå och dessutom skapa trivsel måste vi hjälpas åt att se till fastigheten så att exempelvis portar samt dörrar och fönster till vind eller källare är stängda. Om vi upptäcker någonting som är trasigt eller verkar konstigt ska vi omgående kontakta fastighetsskötaren så att skadeverkningar kan minimeras. Trapphusen Affischering i entré och trappuppgång är inte tillåtet utan styrelsens medgivande. Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen. Trapphuset är det mest använda av de gemensamma utrymmena. Brandmyndigheterna har synpunkter på hur dessa sköts. Det är viktigt att de inte är blockerade om en brand skulle uppstå. Därför får man inte förvara saker där. Varken mattor, cyklar, barnvagnar, skidor, kälkar, möbler eller andra föremål. Tvättstugan - Det är inte tillåtet att använda andra kemikalier än tvättmedel och sköljmedel i tvättmaskiner och torktumlare. Det är alltså förbjudet att använda t ex blekmedel, färgmedel eller kemtvättmedel. - Det är inte tillåtet att tvätta gummerade mattor, t ex badrumsmattor, gångmattor samt plastmattor av typen "konstgräsmattor" som används på balkonger och altaner etc. Gummeringen och plasten lossnar och täpper till ventilerna. - Du ansvarar själv för dina tillhörigheter så lämna inte kvar något i tvättstugan. - All tvätt och efterbehandling sker på egen risk. - Tvättmaskinen har en luckspärr för att skydda Dig och Dina barn. Det tar ca 30 sekunder innan spärren släpps. - Korgvagnar och andra inventarier får inte avlägsnas ifrån tvättstugan. - Lämna tvättstugan som Du själv önskar finna den. Tänk på att din granne är den som skall tvätta efter Dig. Rengör maskiner och torkskåp noggrant efter tvättpassets slut och respektera tvättiderna. Tomma tvättmedelskartonger, sopor och dyl. skall läggas i papperskorgen, sopnedkastet eller grovsoprummet. - Barn får inte vistas i tvättstugan utan tillsyn. Tänk på att någon total säkerhet för barn inte finns, trots att maskinerna är konstruerade för stor säkerhet. - Grövre tvätt t ex mattor, filtar och grova arbetskläder får endast tvättas i grovtvättmaskinen. Sådan tvätt får endast torkas i torkrum eller torkskåp. Observera! Större mattor samt kuddar och madrasser får inte tvättas i grovtvättmaskinen. - Skador eller felaktigheter på maskiner eller annan utrustning skall omedelbart anmälas till vår felanmälan

6 Grovsopor, avfallshantering Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada. Kärl för källsortering av bl. a. glas, papper, metall, plast och batterier finns i grovsoprummen som ligger vid entréplan samt vid returpappersstationerna. Sopor får aldrig lämnas utanför lägenhetsdörren eller i trappuppgången. Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och skall därför lämnas på av föreningen särskilt anvisad plats i grovsoprummen. Vitvaror omfattas av producentansvar vilket innebär att alla leverantörer är skyldiga att ta emot dem för återvinning. Föreningen åtar sig inte att forsla bort vitvaror och det är därför inte tillåtet att ställa några vitvaror i grovsoprummet. När Du renoverar din lägenhet är ditt ansvar att se till att allt byggmaterial liksom eventuella vitvaror blir bortforslat. Det är absolut förbjudet att placera det i grovsoprummen. Husdjur Innehavare av husdjur ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Husdjur får inte rastas på gården. Barnvagns- och cykelrum I anslutning till varje port finns ett barnvagns-/ cykelrum. Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummen eller parkeras i avsedda cykelställ. I cykelrummen kan även mopeder förvaras men ska då stå på en plywoodskiva eller metallskiva för att inte oljedropp ska sugas in i betongen. Bränsledunkar får man däremot inte ha där. Fritidslokal En lokal finns i området för de boendes fritidsverksamhet. Övernattningslägenhet En övernattningslägenhet finns för uthyrning i Henriksdalsringen 107. Här finns tillgång till fem sängplatser, en bäddsoffa med plats för två personer samt en våningssäng som tar tre personer. Önskas fler sängplatser är detta tillåtet att iordningställa på egen hand. Ni har tillgång till fem kuddar och fem täcken. Lakan, påslakan och örngott får hyrestagaren ta med själv. 5

7 I övernattningslägenhetens pentry är du välkommen att tillreda frukost och lättare kvällsmål. På kokplattan kan du använda kastruller som finns i skåpen. Att steka mat och liknande vill vi att du undviker med hänsyn till det matos lokalen inte är förberedd att ta hand om. Mikrovågsugn finns också. I den mån kaffe, te, bitsocker, salt m.m. finns i lokalen kan detta gärna användas. Ingenting skall lämnas i kylen vid avfärd. Rummet har en garderob som kan användas. Där hittar och lämnar du täcken och kuddar. I rummet finns dusch och toalett samt tvättställ. Rummet är avsett för en god natts sömn. Efter kl. 22:00 uppskattar vi och närmsta grannarna om ljudvolymen hålls låg. För allmänna frågor eller för att uppmärksamma oss på behov av underhåll ser vi gärna att du mailar till vår förvaltare via vår hemsida eller ringer eller besöker dem på kontorstid. Vid brådskande ärenden på övrig tid, vänligen kontakta vår jour, se anslag i porten. Incheckning Nyckel hämtas hos vår förvaltare Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB (se anslag i porten), mot uppvisande av bekräftelse/kvittens för betalningen. Rummet kan tillträdas kl Utcheckning Täcken och kuddar lämnas i garderoben. Pentry torkas rent. Kylskåp lämnas tomt samt rengjort. Golv sopas alternativt dammsugs och våttorkas. Utrustning finns i städförrådet. Badrummet tömmes samt våttorkas. Nyckel återlämnas till vår förvaltare under sista hyrdagen. Allmänna regler Lägenheten får hyras av boende i Brf Svindersvik i Nacka vid max 5 tillfällen/år. En hyrperiod får högst vara 7 dygn, ett hyrdygn startar kl. 13:00 och slutar kl. 11:00 dagen därpå. Lokalen kan vara tillgänglig tidigare än kl. 13:00 beroende på övriga bokningar. Inga bokningar kan generellt göras senare än 7 dagar innan hyrtillfället. Sista minuten bokningar går att ordna beroende på omständigheter. Eventuella avbokningar skall ske senast 7 dagar innan hyrtillfället, i annat fall debiteras man för bokningen. Man kan inte boka lokalen på nytt om man har kvar en skuld från tidigare ej avbokade bokningar. Hyran för lokalen är 200 kr för varje påbörjat hyrdygn. Inbetalningar skall ske till bankgiro nr På inbetalningen skall det framgå att pengarna skall betalas till Brf Svindersvik i Nacka (förtryckt vid Internetbetalning när man skriver in bankgironumret). Det skall även framgå ditt lägenhetsnummer, ditt efternamn och startdatum för hyrperioden. Om du endast kan fylla i ett referensnummer vid din inbetalning, ange då referensen XX-ååmmdd (XXX = ditt lgh.nr. och ååmmdd = datum för första dagen på din bokning). 6

8 Bokning och nyckelutlämning Preliminära bokningar kan göras max 3 månader i förväg på Bokningskalendern via föreningens hemsida eller till vår förvaltare Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB, se anslag i porten. Lokalen blir slutgiltigt bokad först efter att betalning har skett. Detta skall ske senast 1 vecka i förväg (tänk på att banken kan behöva några dagar för själva överföringen, så gör betalningen i god tid). Kvitto som en kvittens på inbetalningen, skall medtas vid hämtning av nyckel. Bokning skall vara komplett i bokningskalendern med tydligt textat datum, antal dygn, lägenhetsnummer, namn och telefonnummer. Varje lägenhetsnummer kan bara ha en aktuell bokning i bokningskalendern, dvs. först när datumet för bokningen är passerad, kan ny bokning göras på listan. Nyckel till lokalen kan hämtas hos vår förvaltare Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB (Malmgårdsvägen 16) efter överenskommelse. Nyckeln återlämnas till ansvarig samma dag som hyrperioden avslutas, eller enligt överenskommelse. Kvitto på inbetalning tjänar som kvittens för nyckeln (se ovan). En depositionsavgift kommer att tas ut med 1000 kr i kontanter vid utlämnande av nyckel samt returneras vid återlämnandet av denna. Avdrag kan bli aktuellt om reglerna ej har följts eller vid skadegörelse etc. (se nedan). Lägenheten skall återlämnas i samma skick den var vid tillträdet, d.v.s. städad. Se trivselreglerna för detaljerad beskrivning. Om fullgod städning efter hyrestidens slut inte har skett enligt styrelsens besiktning och uppfattning, debiteras 500 kr. Saknat material eller gods från lokalen kan debiteras med nyinskaffningspris om styrelsen finner att hyresgästen varit oaktsam. Om något gått sönder måste detta meddelas vid återlämningen av nyckeln. Föreningen ansvarar ej för värdesaker som förvaras i lokalen. Ovanstående regler kommer att gälla t o m årskiftet 2010/11. Därefter kommer en utvärdering att göras. Föreningslokal Brf Svindersvik i Nacka har en föreningslokal som kan hyras. Lokalen hyrs i första hand ut till medlem eller hyresgäst i Brf Svindersvik i Nacka. I andra hand kan medlemmar eller hyresgäster i Brf Utsikten och Brf Höjden på Henriksdalsringen hyra lokalen. I tredje hand kan övriga intresserade hyra föreningslokalen. Lokalen är avsedd för användande av mindre fester och sammankomster. Lokalen får även användas för studieverksamhet eller liknande (ingen kostnad om studieverksamheten är godkänd av styrelsen). Rökning i lokalen är absolut förbjuden. Om utrustning som står på inventerielistan (finns anslagen i lokalen) saknas skall detta rapporteras till Borg & Merio. Eventuella skador på lokalen eller på av föreningen ägda inventarier skall också rapporteras. Den som hyr lokalen är skyldig att ersätta inventarier som försvinner eller skadas när lokalen hyrs. 7

9 Föreningen håller med följande: Inventarier enligt inventarieförteckning, toalettpapper, torkpapper, rengöringsmedel och diskmedel. Innan lokalen lämnas skall golv sopas och våttorkas. Kylskåp skall tömmas. Inget får lämnas kvar. Bord och stolar skall torkas av. Papperskorgar skall tömmas (inga matrester får vara kvar). Varje hyresgäst ansvarar för att de egna soporna fraktas bort från lokalerna. Använt porslin m.m. skall diskas och ställas in på plats i skåp/skänk. Toaletten skall rengöras samt våttorkas. Allmänna regler Avgiften för att hyra lokalen är 300 kr för medlemmar och hyresgäster i Brf Svindersvik i Nacka. För övriga hyresgäster är avgiften 600 kr. Avgiften betalas i förskott till föreningens bankgiro nr Lokalen får användas alla dagar. Lokalen bokas normalt från kl. 12:00 en dag till kl. 12:00 nästföljande dag. Viktigt! Kl dag före vardag och kl dag före helgdag ska det vara tyst i och utanför lokalen. Den som hyrt lokalen ska se till att lokalen är utrymd och dörren låst vid klockslagen ovan. Föreningslokalen ligger mitt i vårt bostadsområde. Det finns därför ingen möjlighet att spela hög musik. Den som hyr lokalen måste ovillkorligen respektera att det finns boende alldeles intill lokalen och att tidsangivelserna ovan är till för att ingen i föreningen ska störas. Alkoholförtäring får endast ske i slutet sällskap samt inne i lokalen. Lokalen får endast hyras av myndig person. Du som hyr måste även närvara under hela hyresperioden. Bokning och nyckelutlämning Preliminära bokningar kan göras max 3 månader i förväg på Bokningskalendern via föreningens hemsida eller till vår förvaltare Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB, se anslag i porten. Lokalen blir slutgiltigt bokad först efter att betalning har skett. Detta skall ske senast 1 vecka i förväg (tänk på att banken kan behöva några dagar för själva överföringen, så gör betalningen i god tid). Kvitto som en kvittens på inbetalningen, skall medtas vid hämtning av nyckel. Bokning skall vara komplett i bokningskalendern med tydligt textat datum, lägenhetsnummer, namn och telefonnummer. Saknas lägenhetsnummer skall personnummer anges (10 sifffror). Varje lägenhetsnummer kan bara ha en aktuell bokning i bokningskalendern, dvs. först när datumet för bokningen är passerad, kan ny bokning göras på listan (undantag kan förekomma). Nyckel till lokalen kan hämtas hos vår förvaltare Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB (Malmgårdsvägen 16) efter överenskommelse. Nyckeln återlämnas till ansvarig samma dag som hyrperioden avslutas, eller enligt överenskommelse. Kvitto på inbetalning tjänar som kvittens för nyckeln (se ovan). En depositionsavgift kommer att tas ut med 1000 kr i kontanter vid utlämnande av nyckel samt returneras vid återlämnandet av denna. Avdrag kan bli aktuellt om reglerna ej har följts eller vid skadegörelse etc. 8

10 Gemensamma utrymmen utomhus Fastighetens exteriör Det är inte tillåtet att fästa några föremål på fasaden utan styrelsens skriftliga tillstånd. Paraboler får inte monteras på vare sig fasad eller balkongräcke. Den som vill sätta upp markiser skall ansöka om skriftligt tillstånd hos förvaltaren/styrelsen. Gården Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. Gården är till för alla boende och får gärna användas för arrangemang men glöm inte att i förväg informera grannarna. Gårdsfester måste dock vara avslutade senast kl om inte annat överenskommits. Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till fläckar eller på annat sätt skadar fastigheten. Tag själv bort utbrunna marschallburkar och eventuella stearin- och sotfläckar. Grönytor Vårda och ta hänsyn till buskar och planteringar. Undvik att skräpa ner. Vid städdagarna höst och vår ombesörjes ansning av buskar och träd. Katter och hundar måste hållas under uppsikt och kopplade så att de inte förorenar på gångvägar eller gräsmattor. Garage Innehavare av garageplats är skyldiga att hålla den låst. Tomgångskörning i garaget är inte tillåten. Inga andra föremål än bilen och 4 extrahjul får förvaras i garaget. Alla fordon som står i garaget skall vara i körbart skick och inte förorena garaget i form av läckage etc. Uthyrning sker hos Stockholms Parkering AB Parkering Det är förbjudet att parkera på uppfarterna till lägenheterna med hänsyn till att de måste vara fria i händelse av utryckning av brandkår och ambulans. Tillfällig i- och urlastning får dock ske. Uthyrning av parkeringsplatser sker genom Stockholms Parkering AB Gästparkering Finns i viss mån på kommunens mark i områdets Centrum vid ICA-butiken. 9

11 Egna utrymmen Allmänna bestämmelser Lägenhet eller övriga utrymmen i föreningen får inte användas för annat än avsett ändamål. Normalt underhåll av lägenheten får ske. Avsevärd förändring av lägenheten får inte ske utan tillstånd av förvaltaren/styrelsen. Vid installation av disk- och tvättmaskin i lägenheten är medlem betalningsansvarig vid eventuell vattenskada. Mitt hem är min borg heter det ju men i en bostadsrättsförening måste man även i den egna sfären visa hänsyn och tänka på övriga medlemmars behov. I det avseendet är medlemmen ansvarig även för samboende och besökande. Det är förbjudet att föra väsen så att grannarna blir störda och detta gäller alla dagar dygnet runt. Mellan kl skall vi undvika att använda diskmaskin och tvättmaskin i lägenheterna. Arbeten i lägenheterna får ske mellan alla dagar utom lördag och söndagar då inget störande arbete får förekomma. Ditt golv är grannens tak Det är en sak som är lätt att glömma när vi är hemma. Det är nämligen att grannen kanske ska upp tidigt nästa morgon och inte kan sova därför att vår TV, radio eller cd-spelare står på för högt eller för att vi går omkring i träskor eller gör något annat som stör. Balkonger Balkongen är en gräns mellan det gemensamma och det egna. Utsidan och fasaden ansvarar föreningen för medan insidan hör till den egna sfären. Inglasning eller annan förändring av balkongen skall därför ha förvaltaren/styrelsen skriftliga godkännande. Balkonger/altaner får inte användas för: permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering skakning av mattor, det ska ske på därför anvisad plats, rengöring av mattor, gångkläder och sängkläder gör Du vid piskställningen. grillning om inte närboende grannar gett sitt samtycke, grillning med kolgrill är dock förbjudet på grund av brandrisk rökning så att det besvärar grannar och naturligtvis inte kasta ut glödande fimpar då den kan hamna på grannens balkong och orsaka en brand att sätta upp antenner eller paraboler, de får inte heller sättas upp på fasaden. Placera blomlådor innanför balkongräcket och vattna inte på ett sådant sätt så att det stör dina grannar. Fönster och balkongdörrar får inte stå öppna på ett sådant sätt att de tar skada av nederbörd. Tänk på grannen under när Du städar balkongen. 10

12 Säkerhetsdörrar Före eventuellt byte till säkerhetsdörr skall förvaltaren kontaktas för godkännande av typ och utseende. Vindsförråd I vindsförråd kan personliga tillhörigheter förvaras. Varje lägenhets förråd är märkt med ett ordningsnummer. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i vindsförrådet. Inga brandfarliga ämnen får förvaras i förråden. Försäkring En hemförsäkring för hyresrätt täcker inte de kostnader som Du har ansvar för som bostadsrättsinnehavare. Därför har föreningen kollektivt tecknat en försäkring som gäller alla bostadsrättsägare. Lägenhetsunderhåll och lägenhetsförändringar Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Vid renovering i våtutrymmen skall arbeten utföras på ett fackmannamässigt sätt samt enligt gällande branschregler. Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock förvaltaren/styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid förvaltaren innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför störande arbeten i lägenheten. Dessa arbeten skall utföras enligt reglerna för störande arbeten. (Se rubriken Störning ovan) Elektriska installationer Alla fasta elektriska installationer skall vara utförda av behörig elektriker. Kontakta fastighetsskötaren om Du vill ha rekommendation om behörig elektriker. Inga förändringar får göras i el-centralen ( proppskåpet ) utan förvaltarens skriftliga tillstånd. Din el-central finns placerad i din lägenhet. Om en säkring har löst ut ( proppen har gått ) så är det Ditt ansvar att byta den. Ta reda på vilka typer av säkringar (hur många ampere) Du har i Din el-central och se till att Du har rätta säkringar hemma. 11

13 VVS-installationer Inga arbeten på fastighetens rör-, värme- eller ventilationssystem får göras utan förvaltaren/styrelsens skriftliga tillstånd. Vatten Var sparsam med vattnet. Se till att kranar stängs och undvik spolande nattetid. Om kranarna tjuter eller toalettstolen rinner ska man kontakta fastighetsskötaren. Avgifter och hyror Månadsavgifter och månadshyror betalas månadsvis och i förskott senast den sista vardagen före varje ny månads början. Den ekonomiska förvaltaren sänder ut avier för tre månader i taget. Betalning skall helst göras till föreningens bankgirokonto. Pantförskrivning, överlåtelser Föreningen tar ut en avgift för pantförskrivning och vid överlåtelse av lägenheten. Avgifternas storlek är angiven i stadgarna. Andrahandsuthyrning Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning ska vara skriftlig och innehålla skälet för andrahandsuthyrningen, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Andrahandsuthyrning beviljas på grund av särskilda skäl för högst ett år i taget. Tänk på att Du som hyr ut är fullt ansvarig under hela andrahandsuthyrningen. Om Du tänker flytta Fråga ekonomiske förvaltaren vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Ta därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till förvaltaren/styrelsen. Dessa trivselregler tillhör lägenheten och skall lämnas till den som övertar Din lägenhet! 12

14 Övrigt Ordförande och styrelse Uppgifter om föreningens styrelse och styrelsens ordförande finns på anslagstavlor i portarna. Du når styrelsen på föreningens epostadress, se information på föreningens hemsida eller på e-postadressen Förvaltare Ansvarig för föreningens fastighetsförvaltning är Borg & Merio Fastighetsförvaltning AB, telefon dagtid De har ansvaret för den yttre och inre skötseln. Felanmälan För hjälp med praktiska frågor som fel i allmänna utrymmen, stopp i avlopp, droppande kranar m.m. sker anmälan till FSS Fastighetsservice som Du når dagtid mellan kl på telefon eller e-post: För hissjour dygnet runt, ring till tel Journummer: , (Securitas) ring detta nummer ENDAST vid AKUTA FEL som kräver omedelbar åtgärd utöver ovan tid. Den ekonomiska förvaltning sköts av Chinbo Data AB som behandlar ärenden gällande avgifter/hyror, förråd, lägenhetsöverlåtelser, hyreskontrakt och övriga ekonomifrågor. Telefon eller e-post Föreningens postadress Brf Svindersvik i Nacka C/o Chinbo Data AB Girovägen Järfälla Några användbara kontakter och adresser: Polis: Jakobsdalsvägen 1, Nacka Strand tel Vårdcentral: Proxima vårdcentral, Hästholmsvägen 30 tel Återvinningscentraler: Se följande sidor 13

15 Österviks återvinningscentral i Nacka Saltsjöbadsvägen, infart vid Östervik Öppettider: Måndag torsdag kl Fredag söndag kl

16 Skuru återvinningscentral i Nacka Gamla Landsvägen 125, infart från Värmdövägen Öppettider: Tisdag Torsdag Lördag kl kl kl

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Geten

TRIVSELREGLER för Brf Geten TRIVSELREGLER för Brf Geten Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Förutom lagar och föreningens stadgar gäller följande trivselregler (ordningsregler) för att alla ska trivas! Allmän aktsamhet och hänsyn Tänk på att vara rädd om och väl vårda

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen

för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Sid 1 av 6 OrgNr: 71 64 00-1203 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Vändkretsen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3.

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 1 Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 2015-08- 19 Det här bör du veta om föreningens trivselregler! Syfte med reglerna Genom att använda trivselreglerna visar vi varandra ömsesidig hänsyn

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs Trivselregler Bostadsrättsföreningen Fårholmen Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Detta bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö Detta bör Du veta om föreningens trivsel- och ordningsregler. ANSVAR FÖR TRIVSEL OCH ORDNING Styrelsens

Läs mer

Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3

Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3 Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3 Trivselreglerna ska inte ses som pekpinnar utan som en grund för ett tryggt och säkert boende i en förening där alla känner ansvar och värnar om sitt eget boende

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler. Välkommen till. bostadsrättsföreningen ALNMÅTTET

Trivselregler. Välkommen till. bostadsrättsföreningen ALNMÅTTET Trivselregler Välkommen till bostadsrättsföreningen ALNMÅTTET Trivselregler för dig som bor i Alnmåttet De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln.

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 Förutom hyreslagen gäller följande trivselregler för att alla boende, affärsinnehavare och kontorsarbetande ska trivas på Kungsgatan

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

TRIVSELREGLER Antagna föreningsstämma 2011-02-08 Uppdaterade 2011-01-24 för Bostadsrättsföreningen DUBLIN NR 9, ÖRNSKÖLDSVIK

TRIVSELREGLER Antagna föreningsstämma 2011-02-08 Uppdaterade 2011-01-24 för Bostadsrättsföreningen DUBLIN NR 9, ÖRNSKÖLDSVIK TRIVSELREGLER Antagna föreningsstämma 2011-02-08 Uppdaterade 2011-01-24 för Bostadsrättsföreningen DUBLIN NR 9, ÖRNSKÖLDSVIK Det här bör Du veta om föreningens TRIVSEL regler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand

för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Fredriksstrand Gällande fr.o.m. 2006-04-03 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Glädjen Lantmannagatan 1 - Nobeltorget 7, 214 44 Malmö, www.glädjen.nu, info@gladjen.nu

Bostadsrättsföreningen Glädjen Lantmannagatan 1 - Nobeltorget 7, 214 44 Malmö, www.glädjen.nu, info@gladjen.nu 1 Bostadsrättsföreningen Glädjen Lantmannagatan 1 - Nobeltorget 7, 214 44 Malmö, www.glädjen.nu, info@gladjen.nu TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Glädjen Det här bör Du veta om föreningens trivselregler!

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6

ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 Dokument 1.23.1 ORDNINGSREGLER FÖR BRF. SÖDERCENTRUM 6 ANTAGNA PÅ EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2010-06-17. Ordningsregler Brf Södercentrum 6 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Ansvar för ordningen... 3

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER för Bostadsrättsföreningen Astrea 14

TRIVSEL- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER för Bostadsrättsföreningen Astrea 14 TRIVSEL- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER för Bostadsrättsföreningen Astrea 14 Dessa trivsel- och ordningsföreskrifter har beslutats av styrelsen att gälla fr o m den 16:e maj 2008. Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Vision, mål och ordningsregler för Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg

Vision, mål och ordningsregler för Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Vision, mål och ordningsregler för Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Välkommen till bostadsrättsföreningen Häggen 17:10 i Vasastaden, Göteborg! Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna

Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER / STADGAR För boende i Bostadsrättsföreningen BRF TÄCKDIKET 4 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen vidta åtgärder i enlighet med stadgarna.

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen vidta åtgärder i enlighet med stadgarna. ORDNINGSREGLER för medlemmar i Bostadsföreningen Flora upa. (2014-10-15) Bakgrund Huset byggdes 1913 och BF Flora upa. bildades 1918. Genom åren har föreningens medlemmar själva tagit ansvar för den dagliga

Läs mer

Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054

Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054 Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054 Det här bör du veta om föreningens regler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Har du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

Ordningsföreskrifter & Trivsel

Ordningsföreskrifter & Trivsel 1 För den gemensamma trevnaden. I bostadsrättsföreningen äger medlemmarna fastigheterna tillsammans. Boendekostnaden bestäms av föreningens faktiska kostnader. Med tanke på detta och för den gemensamma

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Brf. Jaktvarvet. Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm

Brf. Jaktvarvet. Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm Brf. Jaktvarvet Polhemsgatan 3 112 36 Stockholm September 2007 Välkommen till Brf. Jaktvarvet Detta ABC innehåller information och boenderegler till medlemmarna i Brf. Jaktvarvet. Många bestämmelser är

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer