NYHETER FRÅN BETONGINDUSTRI. NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETER FRÅN BETONGINDUSTRI. NR 1. 2014"

Transkript

1 NYHETER FRÅN BETONGINDUSTRI. NR Beton online Betong online Välj arbetsplats Rapporter Teknik & Provning Betongpumpar Betongskolan Betongindustri AB Box Stockholm B Sverige Porto betalt kvadrat påldäck rakt ut i Värtan Hyllie-badet blir Sveriges modernaste Grön betong till Sergels Torg-fontänen Renovering som går på höjden Betongappen Profil Logga ut BetongOnline. Tiden kan vara din vän Bättre kollektivtrafik genom ny verkstadsdepå i Norsborg

2 Det ställs ständigt allt hårdare krav på industriverksamhet i Sverige. Utöver växande kundkrav på produktutveckling, produktkvalitet, leveranssäkerhet, miljömedvetenhet etc blir kraven också allt hårdare vad gäller HMS-rutiner, support, arbetsmiljö, kostnadsmedvetenhet med mera. På Betongindustri arbetar vi hela tiden med att möta dessa skiftande krav och att vara i harmoni och fas med vår omgivning. Ledning och anställda i företaget är glada och stolta över att våra produkter bidrar till en hållbar utveckling av samhället. Våra kunders behov, både idag och i framtiden, är vår viktigaste prioritering och genom en kontinuerlig produktutveckling både hoppas och tror vi att nuvarande och nya kunder kommer sätta värde i dessa. Vi upplever att vår kundsupport värdesätts av kunderna; vi vill därför fortsätta och arbeta långsiktigt och systematiskt med kunskapsutveckling av våra kundsupportsfunktioner. Betongindustri vill naturligtvis också i framtiden leverera fabriksbetong till konkurrenskraftiga priser. Vi upplever också ständigt ett större fokus på hälsa, säkerhet och yttre miljö, och vi ställer de hårdaste kraven på våra olika delar inom företaget. Betongindustri har en gedigen kompetens inom dessa områden, samt resurser och kunskap som också finns tällgängligt inom vår koncern internationellt. Betongindustri är och ska alltid vara ett tryggt och trevligt företag att arbeta för: inga arbetsskador som leder till frånvaro är ett realistiskt mål för oss även i år, och en bra arbetsmiljö har alla anställda bidragit med genom många år. Jag vill med dessa rader önska alla kunder, samarbetspartners och anställda en riktigt härlig sommar. Med vänlig hälsning Hans Fredrik Myklestu VD/Betongindustri Betongindustri AB Liljeholmsvägen 30, Box Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Hans Fredrik Myklestu Grafisk form/produktion: Nimbus Communication AB Fotografer i detta nummer bl a: Bengt Höglund Peter Kroon Det går både utför oc Ingen nöjespark utan en berg- och dalbana. Liseberg hade fram till april i år tre fina, stora berg- och dalbanor: Lisebergbanan (byggd 1987), Balder (2003) och Kanonen (2005), och två mindre: Rabalder (2009) och Stampbanan (2013). Och i april i år var det dags att inviga ännu en, både längre och snabbare än parkens andra banor Helix. Helix är en berg- och dalbana med extra allt! Den är inte högst, längst eller snabbast i världen, men den bjuder på den perfekta åkupplevelsen, säger Andreas Andersen, vd på Liseberg. Banan är nästan 1,4 km lång och åkturen tar drygt två minuter. I banan finns två accelerationspunkter där tåget får fart via LSM-teknik (Linear Synchronous Motors) den är därmed den andra banan med dubbel-acceleration i Europa. Vid sju tillfällen kommer passagerarna befinna sig upp och ner och vid tre tillfällen kommer de att uppleva så kallad air time en känsla av viktlöshet. Med en hastighet på upp till 100 km/h är den nya berg- och dalbanan Lisebergs snabbaste. Den är också den tekniskt mest avancerade banan i parken. Tillverkare är tyska Mack Rides. Att bygga en berg- och dalbana som denna innebär mycket arbete. Redan 2009 började Liseberg leta efter idéer till en ny berg- och dalbana. Första tiden gick till att analysera olika tänkbara placeringar i parken valet föll på bergets östra sida. Nästa steg var att titta på alternativa leverantörer och alternativa bantyper togs beslutet att inleda en förstudie tillsammans med leverantören Mack Rides. Förstudien är alltid en spännande, kreativ fas i processen. Skisser skickas fram och tillbaka. Tokiga, roliga, möjliga och omöjliga idéer blandas om vart annat för att slutligen landa i en

3 Betongslurry Under det senaste året har Betongindustri levererat ansenliga mängder cementslurry för asfalt, så kallad CSA, till både mindre och större entreprenörer runt om i Östergötland, Skåne och Småland. Cementslurryn har lagts ovanpå en öppen asfalt med hög hålrumshalt, procent. Mari Karlsson på Betongindustris laboratorium i Linköping har varit med under hela processen med att utveckla den speciella cementblandningen. Receptet består av cement, filler högeffektiva flytmedel och ibland även färgpigment. När cementslurryn tränger ned i asfalten får man en slutprodukt som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong nämligen asfaltens elasticitet och fogfrihet och betongens beständighet och bärighet. h uppför på Liseberg första tänkbar skiss. Skissen tog hänsyn till parkens fysiska förutsättningar och passagerarnas upplevelse. Därefter var det dags för analys. Läget på stationen och banans placering i parken i förhållande till Lisebergs andra attraktioner och verksamheter måste fungera. I Lisebergs fall är också ljudnivån viktig då man inte vill öka ljudbelastningen i området nämnvärt. Det är många faktorer som ska granskas innan arbetet kunde gå vidare. Under våren 2013 påbörjades det förberedande arbetet i parken och nere hos Mack Rides i Tyskland har alla delar successivt producerats. Under sommaren göts fundamenten i parken, under hösten och vintern byggdes stationsbyggnaden och rälsen monterades. Det är ett projekt med många utmaningar men under våren 2014 var den på plats och ringlade sig fram genom skogen på berget och i april gick premiärturen av stapeln. Värt att veta, eller. Det finns en offentlig databas med information om berg och dalbanor runt om i världen. Här kan du leta fram Europas längsta, snabbaste och högsta bana genom att söka i databasen. Du hittar den på adressen Betongfakta De betongtyper som använts vid gjutningarna av Helix har varit: SKB Expander CB SKB Expander CB Överlag användes en expanderande tillsats på 0,6 % i betongen för att få den till att fylla ut formen. Det normala var att det göts 1-2 gånger/dag där varje gjutning omfattade cirka 1,5 m³. För att garantera de högt ställda kvalitetskraven togs det kuboch konsistensprov på varje leverans. Kravet på utbredningen på konsistensen låg mellan mm. I vissa extrema fall pumpades betongen med en slangpump med slang upp till 80 m. Fakta HELIX: Topphastighet: 100 km/h Höjdskillnad: 52 m Banans längd: 1,38 km Åktid: 2 min och 10 sek Launcher (Acceleration): 2 st G-krafter: 4.3 G Tyngdlöshet: 3 gånger Inversioner (Upp och ner): 7 gånger Tåg: 3 st á 20 personer Kapacitet: 1350 Personer/timme Leverantör: Mack Rides Investering: 200 miljoner kr Användningsområden är t ex Bussoch bilterminaler, Bussfickor/gator, Vägkorsningar och cirkulationsplatser, In- och utfarter, Containerterminaler, Godsterminaler samt industriytor. Bland övriga fördelar med cementslurry, utöver hög slitstyrka och hög bärighet, kan nämnas motståndskraftig mot punktbelastningar, god motståndskraft mot spårkörning, slät och jämn, lång livslängd, vattentät, motståndskraftig mot termiska rörelser, fogfri, frost- och töbeständig, snabb att installera, snabb att ta i bruk, samt oljebeständig. Ytterligare fördelar vid själva produktionen av cementslurry jämfört med de torrprodukter som finns på marknaden är att det är en fabrikstillverkad produkt med exakta uppvägningar, lätt att producera stora volymer som inte är arbetskraftskrävande, utläggningen blir högeffektiv samt att det är lätt att styra produkten med olika tillsatsmedel, berättar Mari.

4 Bättre luft med renoverad skorsten Skorstenen vid Henriksdals reningsverk i Nacka har hängt med sedan Åldern har börjat ta ut sin rätt. Det har bildats sprickor längs med skorstenens kropp, vissa genomgående, vilket innebär att skorstenen måste förstärkas med betong längs med hela kroppen. Det är ett både väldigt omfattande och roligt projekt, berättar Hannu Taivassalo, projektledare på Stockholm Vatten. Dessutom är det ett stort jobb, som kommer pågå fram till våren SVEAB är entreprenör för projektet och ansvarig projektledare är Robert Lundström. För vår del började projektet i januari och fram till nu, i slutet av maj, har vi bl a genomfört omfattande förstärkningsarbeten under marknivån, för att klara den nya skorstenens egentyngd. Från en nivå 20 m under marknivån har vi utfört gjutningar av en ny pelare samt vattenbilning av ca 8 m 3 betong och bergförankring. Från 10 m under marknivån gjuts ny krans som är 600 mm tjock, runt skorsten med injekterade förankringar. Inget för höjdrädda Skorstenen är 80 meter hög så det blir ett jobb på mycket höga höjder. Det kommer bli totalt 28 st gjutetapper upp till topp. Den befintliga skorstenen ska förses med ca st dymlingar (fi 16) så den gamla och nya skorsten samverkar med varandra. Till detta kommer tillhörande armering och betong på cirka 550 m kvadrat påldä Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden omfattar bland annat de stora hamnområdena Värtahamnen, Frihamnen och Loudden i centrala Stockholm. Stockholms Hamnars verksamhet i Norra Djurgårdsstaden står inför stora förändringar utveckling av vissa områden och förflyttning av andra. Närmast i tiden ligger en total ombyggnad av Värtahamnen. Stockholms Hamnars och stadens gemensamma plan är att bygga ut Värtapiren och fylla igen delar av Värtabassängen. På så sätt kan hamnverksamheten i Värtan flytta ut på den utbyggda piren. Samtidigt skapas utrymme för en ny handels- och affärsplats på delar av ytan som Stockholms Hamnar förfogar över idag. Intilliggande kvarter i Södra Värtahamnen blir nya bostads- och affärskvarter pålar i sjön Idag är större delen av Värtahamnen arbetsområde och de stora anläggningsarbetena för utbyggnaden av piren är i full gång. Fram till slutet av maj hade vi installerat cirka 220 av de 1000 rörpålar som den nya piren ska vila på. Pålarna är upp till 50 meter långa och väger närmare 30 ton styck och de vibreras ner, genom leran, till fast botten. På pålarna monteras sedan hattliknande överdelar av betong som utgör upplag för totalt 880 betongplattor på åtta gånger åtta meter.dessa bildar tillsammans det framtida påldäcket, berättar Dan Palmgren, projektledare för delprojekt pir och kaj. Ute på vattnet inom hamnens område är det många pråmar och båtar För att jobba på sådana här höjder måste vi använda våra egna gubbar som är vana vid arbete på hög höjd. Bland annat har de erfarenhet från Stora Bält-bron i Danmark där pylonerna är 254 meter. Doftförbättrande åtgärder Nya frånluftsfläktar kommer att monteras i samband med förstärkningen, vilket gör att luften från skorstenen kommer stiga högre och tryckas iväg längre bort. Slutligen kommer fyra röda flygljus att monteras i toppen på skorstenen. Hela arbetet beräknas klart våren 2015.

5 Omväxling förnöjer Martin Bodin har kört betongbil under många år. Första kontakterna med Betongindustri fick han som chaufför åt ett åkeri som anlitades av Betongindustri i början av 2000-talet. Efter det jobbet körde han åt Skanskas betongverksamhet fram till 2008 då han blev sin egen åkare och arbetade åt flera olika betongproducenter. Visst var det kul att vara sin egen men hur justa de man jobbade åt än var kände jag mig inte riktigt som en i teamet, berättar Martin. ck rakt ut i Värtan i rörelse. I vattnet finns det även två stora gula bojar som visar gränsen för det avlysta arbetsområdet och även läget för den nya piren. Första etappen med att påla för påldäcket pågår under cirka ett år. Hela påldäcket beräknas vara klart efter sommaren Längs med den norra kajen gör vi en spontvägg och fyller på med schaktmassor som återanvänds från andra delar av bygget innanför den. Från mitten av februari och under mars bilar vi bort delar av den gamla piren. Business as usual Under hela byggtiden ska färjetrafiken gå enligt ordinarie tidtabell. Den ordinarie hamndriften får tränga ihop sig på en mindre yta än vanligt. Stockholms Hamnar har veckovisa möten och avstämningar med rederierna för att se till att trafiken kan fungera utan störningar. Utmaningarna är stora men än så länge har inte en enda båt blivit försenad! När allt är klart, omkring 2016, flyttar färjeverksamheten ut på piren till en nybyggd passagerarterminal som blir kvm stor och fyra våningar hög. Spårväg City får en station i direkt anslutning till terminalen, det nya affärskvarteret Valparaiso gränsar till terminalen. Det blir direkt anslutning till Norra länkens tunnlar för fordonstrafiken. På ytorna som frigörs inne i hamnområdet byggs bostäder och kontor. Den nya hamnen får fem kajlägen och totalt 1200 meter kaj. Hela ytan blir kvadratmeter. Totalkostnaden beräknas till 2,6 miljarder kronor i 2011 års penningvärde. På våren 2013 sökte Martin ett fast jobb och via Arbetsförmedlingen kom han i kontakt med Betongindustri som just då sökte erfarna betongbilschaufförer. Min första arbetsdag på Betongindustri blev den 3 maj 2013 så nu har jag varit här drygt ett år. Och det känns väldigt bra. Martin bor i Solna sedan ett par år tillbaka vilket gör att han i princip har lika nära till fabriken i Sollentuna som den i Ulvsunda och den i Täby. Att vara anställd på ett så pass proffsigt och välrenommerat företag som Betongindustri känns perfekt. Utöver att köra betongbil hjälper jag till med olika saker i fabriken. Jag upplever också att jag är närmare besluten och känner att det finns möjligheter att utvecklas vidare inom företaget.

6 Kvarnholmen, skärgårdskänsla för storstadsmänniskan På Kvarnholmen i Nacka skapas en ny attraktiv stadsdel med en fantastisk utsikt över Djurgården och Gamla Stan. Kvarnholmens historiska omgivningar ska blandas med moderna bostäder, kommersiella lokaler, strandpromenader, kajer och grönområden. De bevarade industribyggnaderna i kombination med en genomtänkt arkitektur kommer att erbjuda unika bostäder. Kvarnholmen är ett av Nacka kommuns största och mest attraktiva utvecklingsområden. Målsättningen är att inom några år omvandla Kvarnholmen till en stadsdel med skärgårdskänsla som tillfredställer stadsmänniskans behov samtidigt med tjänstesektorns krav på en representativ och inspirerande miljö. Den nya stadsdelen ska präglas av en blandning av bostäder, arbetsplatser och skolor. Stadsdelen uppskattas innehålla totalt drygt lägenheter, varav JM bygger ungefär hälften, och cirka arbetsplatser samt skolor och service. Fyra rum för en levande stadsdel Det Kulturella rummet ska bli Kvarnholmens hjärta och ansikte utåt. I en historisk miljö, nära vattnet och med utsikt över Djurgården, skapas en ny kulturell samlingsplats i Stockholm. Här utvecklas lokaler för konserter och scenkonst, mässor och utställningar, samt en restaurang i toppklass. Det Centrala rummet ska göra det möjligt för de boende på Kvarnholmen att inte behöva lämna ön för att handla, springa ärenden och gå i skolan. I det gamla bageriet byggs ett centrum med livsmedel och annan närservice - från bageri och kafé till skomakare och tandläkare samt en grundskola. Tunneldelen ligger inte vågrätt i vattnet, utan sluttar lite. Hela tunneln under vattnet kommer nämligen att luta eftersom Citybanan ligger hela 40 meter under marknivå vid T-Centralen, men kommer upp i markhöjd vid station Stockholms södra. Den färdigimpregnerade betongen börjar torka upp. Centralt projekt Redan 1928 gjordes de första planerna för en Sergelfontän började den byggas och stod klar Förslaget på vad torget skulle heta var många; Sveaplan, Malmtorget och Klara torg. Stadsfullmäktige beslutade 1961 att platsen skulle heta Sergels Torg, efter ett förslag från Evert Taube. Glaspelaren som är 37 meter hög och stod färdig 1974, är en skulptur av Edvin Öhrström. Med start i oktober förra året påbörjades en renovering av fontänen. Bland annat beroende på att tätskiktet hade börjat läcka. När arbetena är helt klara kommer fontänen att vara grön inuti, konstruktionen vara förstärkt för att klara framtida spårvägstrafik samt nya glas i de 64 lanterninerna (ljuskupoler för dagsljusinsläpp genom taket). I fontänbassängen finns en speciell finess av 64 runda glasade öppningar och det är där som vi på Taktjänst kommer in. Tätningen av fontänen är gjord med gjutasfalt och takpapp och kronan på verket tätar vi övergångarna mellan de glasade öppningarna och takpappen. I samband med att NCC reparerade och förstärkte bjälklaget runt Sergels torg renoverades även Sergelfontänen. Under ett specialbyggt och uppvärmt tält göts en ny skarvlös fontänbotten på 1400m 2 med specialinfärgad grön betong som därefter skyddsimpregnerades. I Gröna rummet kommer det att erbjudas aktiviteter och rekreation. På Kvarnholmen skapas en grön oas på öns östra spets med lekplatser, boulebanor, öppna gräsytor och lummiga strövområden. Dessutom kommer en strandpromenad att sträcka sig runt hela ön. I det Marina rummet på öns södra sida, i Svindersviken, skapas en citynära gästhamn och marina med utrymme för en mängd marina aktiviteter.

7 NCC byggertunnelbanedepå i Norsborg Att gjuta en bit historia Trafikförvaltningen i Stockholm bygger en ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, i Norsborg. Depån kommer till största delen att byggas inne i berget under Eriksbergsåsen. Den nya tunnelbanedepån ska stå klar under hösten 2016 och utgör en del av SL:s trestegspaket för att förbättra och förtäta trafiken på tunnelbanans Röda linje. Upprustningen består bland annat av nya och längre tunnelbanetåg, ett nytt signalsystem samt en ny modern depå. NCC har fått i uppdrag att bygga den nya verkstadsanläggningen. Uppdragsgivare är SL och entreprenaden genomförs i form av en samverkansentreprenad. Ordervärdet uppgår till 1021 miljoner kronor. Den nya depån år en del av SL:s paket för att förbättra och förtäta trafiken på Röda linjen. Projektet omfattar en verkstadsdepå för tunnelbanan med verkstadsplatser och kontor ovan jord, tvätthall för tåget i berget samt anläggning av spår, el, signalsystem och tele både ovan jord och i bergrum. Tvätt och underhåll Depån kommer att bestå av tre uppställningstunnlar inne i Eriksbergsåsen, där tågen städas nattetid. För att komma in i uppställningstunnlarna åker tågen från Norsborgs station, vidare ner i den 320 meter långa betongtunneln som möter bergtunneln inne i Eriksbergsåsen. När tunnelbanetåget kommer in i berget passerar det en fullskalig tågtvätt som fungerar precis som en biltvätt på en bensinstation. Efter tvätten åker tåget antingen och ställer sig i en av uppställningstunnlarna eller fortsätter rakt igenom dessa och åker vidare upp till verkstaden, som byggs ovanpå betongtunneln. I verkstaden kommer det att finnas fem verkstadsplatser och en saneringshall för borttagning av klotter. För att åter komma ut på spåret åker sedan tåget tillbaka genom uppställningstunnlarna, ut genom betongtunneln och tursätts på röda linjen, rent och underhållet. I rusningstrafik är det stundtals trångt på tågen på tunnelbanans Röda linje. Det befintliga signalsystemet är gammalt och dyrt att underhålla, och behöver bytas ut. Därför installerar Trafikförvaltningen också ett nytt signalsystem, som gör det möjligt att utöka trafiken. Depån byggs inom SL:s spårområde i anslutning till Norsborgs tunnelbanestation. Projektet omfattar en verkstadsdepå för tunnelbanan med verkstadsplatser och kontor ovan jord, tvätthall för tåget i berget samt anläggning av spår, el, signalsystem och tele både ovan jord och i bergrum. Den nya depån ska användas till att ta hand om, serva och tvätta de nya tunnelbanetågen. Den ger också SL möjlighet att placera vagnar i Norsborg. Vagnarna kommer då att vara vid ändstationen där de behövs när trafiken startar, idag körs tomma tåg från Nyboda (Liljeholmen) ut till ändstationerna. Tillsammans med SL bidrar vi till att ge Stockholm och stockholmarna en bättre kollektivtrafik, vilket är viktigt för Stockholms framtida samhällsutveckling, säger Carina Angarth, avdelningschef Anläggning Stockholm, NCC Construction Sverige. Nelson Mandela tillbringade 18 av sina 27 fängelseår i en cell på 2,1 x 2,4 meter på den ökända fängelseön Robben Island utanför Sydafrikas kust. En replika på cellen har gjutits av avgångsklassen på det treåriga byggprogrammet vid Yrkestekniskt Centrum i Järfälla. Tanken är att cellen ska vara medelpunkten i en utställning om Nelson Mandela, hans liv och hans gärning, berättar Tommy Cramer som är lärare och initiativtagare till projektet. Själva cellen göts som ett hisschakt med hängande innerform medan taket göts med hjälp av en cementblandare och sedan handjagades betongen upp på taket för utläggning. Det är inte bara elever från Bygglinjen som varit engagerade i projektet utan även elever från El, VVS och Måleri har bidragit, berättar Tommy. Fakta: Projekt: Tunnelbanedepå, nybyggnation Kund: AB Storstockholms Lokaltrafik Byggtid: Juni 2013 hösten 2016 Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan Kontraktssumma: 1021 MSEK Tommy vill också framhålla vilken hjälp och positivt bemötande både han och eleverna fick av Rickard som körde ut betongen från Betongindustris fabrik i Sollentuna. Vi på Betongindustri tycker det är viktigt att vara med och på olika sätt stödja och hjälpa de profesionella utbildningar som finns inom vårt område, berättar Mathias Ullgren som är den på Betongindustri som varit kontaktperson gentemot Tommy Cramer och skolan.

8 Unga människor och ung betong Ibland kan betongen likna oss själva och tvärtom. Jag tänker inte på att vi är gråa och hårda utan jag funderar mer på hur vi utvecklar våra färdigheter i början av vår livstid. Det är rätt likt betongen nämligen. Malmös nya bad byggs i Hyllie Det nya toppmoderna badhuset i Hyllie kommer att stå klart i slutet av Anläggningen byggs direkt söder om Kroksbäcksparken, i skärningspunkten mellan Hyllie centrumområde, Holma och Kroksbäck och kommer att spela en viktig roll för stadens utveckling. Med sin strategiska placering i Hyllie kommer badet locka besökare från hela Malmö, bland annat för att det kommer stå färdigt då badanläggningen Aq-va-kul inne i Malmö stänger ner. Anläggningen består av två delar, där bassängerna ska finnas i ena delen och omklädningsrum, gym och relaxavdelning i den andra. Samtliga utrymmen blir tillgängliga för rörelsehindrade. Fönstren ska placeras strategiskt så att ljuset släpps in samtidigt som badgästerna får en utsikt mot bland annat Kroksbäcksbackarna. En yttervägskappa av infärgad betong med framblästrade mönster är tänkt att vara både snygg och energisnål. Ytterligare miljövänliga lösningar är solfångare på taket och toaletter utan spolbehållare. - Den blir mer energieffektivt än vad motsvarande badanläggningar är. Det blir en nästan funktionalistisk byggnad, med vita fasader i betong, säger Per Pilerot på Arkitektbyrån PP Arkitekter AB som står bakom det vinnande förslaget Samlat Simtag som vann arkitkettävlingen. Full fart på betongen Just nu så håller vi på med den platsgjutna betongen. De stora betongarbetena beräknas vara färdiga i mitten av maj, men sen återstår det en del kompletterande betongarbeten. Just nu håller vi på att gjuta poolbottnen i 50-metersbassängen, bjälklag till plan 2, läktarna, bjälklag och bassänger i relaxavdelningen och bassängväggar i familjebadet på plan 1. Det är ganska komplicerat att bygga badhus men samtidigt är det kul med lite utmaningar och oerhört lärorikt att få vara med i ett projekt som detta, berättar Sven-Erik Becke, Platschef, Anläggning Skåne på NCC Construction Sverige AB som är byggentreprenör. Saker som är viktiga vad det gäller betongen är givetvis att man har rätt täckskikt till armeringen och rätt betongkvalitet med tanke på vct och exponeringsklasser. Det är också viktigt med rätt kvalitet på ingjutnings och infästningsdetaljer. Vi håller även på i källaren med VVS installationer och vi har också påbörjat installationer till vattenreningen. Om ca 3 veckor så ska vi även igång med ventilationsinstallationerna. I början av april påbörjades montaget av fasadväggarna som är i prefab. Varje element är 2 våningar eller ca 12 meter höga och väger ca 14 ton styck. Badhuset våning för våning. Källaren består av till- och frånluftskulvertar, ventilationsrum, undercentraler, teknikutrymmen, utjämningstankar till bassängerna, kemiutrymmen och utrymmen till vattenreningen. Markplanet består av entré, foajé, badgalleria, restaurang, omklädningsrum med bastu, läktare med plats för personer, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten, en undervisningsbassäng med vattendjup ca 0,9m, en 50m bassäng som kan delas till tvåt 25m bassänger, två vattenrutschkanor. En familjebadsdel med en grotta, vattenpist, strömande vatten och champagnebubblor, 1st varmpool och en småbarnsbassäng med en liten vattenrutschkana och en fontän. Plan 2 består av en relaxavdelning med servering, en bassäng inomhus, en kallpool inomhus, en utomhusbassäng och utegård. Där finns också omklädningsrum och olika typer av bastu bland annat en ångbastu. På plan 2 finns också en friskvårdssal/gym och en aktivitetssal. Där finns även kontor och en teknikdel. Badhuset i korthet Byggstart våren Planerad öppning: slutet av Beställare / Byggherre är Malmö Stad / Stadsfastigheter. Arkitekt: PP Arkitekter Byggentreprenör är NCC Construction Sverige AB. Yta: ca kvm 50-metersbassäng för motion, träning och tävling. Hoppbassäng Två undervisningsbassänger Familjebad med vattenrutschkana Relaxavdelning med friskvård Kostnad 350 miljoner kronor Entreprenör NCC Construction Sverige AB Betongmängd ca 6500m³. Armeringsmängd ca 1000 ton. Vi vet ju alla att vi är mer formbara när vi är unga. Det nyfödda barnet är verkligen formbart! Förutom att det måste skyddas mot infektioner m m och tas om hand så att de livsuppehållande funktionerna kommer igång, är det helt i föräldrarnas händer för en trygg start i livet. Genom hemoch skolmiljö sätter vi sedan vår prägel på uppväxten så att barnet och så småningom tonåringen kan formas väl och förbereda sig inför det vuxna livet. Visst är detta självklart - det är vi ju medvetna om och det är något som alla föräldrar tänker på. Att samma gäller betongen är något som kanske inte alla byggare tänker på dagligen. Direkt efter gjutningen måste vi skydda betongen mot allehanda situationer och miljöer som kan inverka negativt på betongegenskaperna. Betongens hållfasthetstillväxt måste komma igång, tätheten måste bli hög och den får t ex inte spricka viktiga fenomen som vi betongingenjörer verkligen borde ha hög fokus på. Problemet är att det går så fort för betongen. Medan människan utvecklas och formas under kanske 20 år är samma tidsperiod för betongen en månad ungefär. Och den allra första viktiga tidrymden för betongen är kanske bara något dygn eller endast bara några timmar. Blir denna tid ohälsosam kan betongens livstid halveras i värsta fall. Alltså gäller att betongens ungdomstid sköts på bästa sätt. Vi på Betongindustri har börjat tänka på detta mer och mer under senaste åren. Vi tar nu fram hjälpmedel, dvs föräldrarstöd för ingenjörerna som ska säkerställa en god uppväxt. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Sedan ska ju betongen tas om hand efter första månaden och underhållas väl för att fungera i minst hundra år i konstruktionen. Det gäller ju oss också; lev hälsosamt och sköt om er, för vem vill inte leva i hundra år! Men glöm inte bort de första viktiga betongtimmarna och -dagarna då läggs grunden till hållbara betongkonstruktioner Mats Emborg, chef FoU

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007 Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin Peab anlägger ny hamn i Helsingfors En högkonjunktur som utmanar

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad

oktober 2009 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand en levande hamnstad oktober 2009 ÅRGÅNG NR 12 Fotomuseum i världsklass Passagerarrekord för Destination Gotland Bättre tillgänglighet på Norr Mälarstrand TEMA en levande hamnstad vd HAR ORDET Stafettpinnen går vidare Det

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

Han värnar det goda boendet

Han värnar det goda boendet PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2005 Peab bygger för Ikea i nord och syd Hög tillväxt för Peab i Solna Generations- växling en framtidsfråga Han värnar det

Läs mer

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Högaktuellt. information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014. Morgan Lindstam på Lindstams Bygg Högaktuellt information till LAYHER AB:s kunder, medarbetare och partners nr 28 Mars 2014 Lightweight - starkare & lättare allt om fördelarna med det nya systemet sid 3 Morgan Lindstam på Lindstams Bygg

Läs mer

Tranebergsbron nyinvigd

Tranebergsbron nyinvigd PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 3 OKTOBER 2005 En ny stadsdel där Malmö möter havet Svartjobben måste stoppas Framtidens boende Tranebergsbron nyinvigd ledare Högkunjunktur

Läs mer

framtids bygge skapa för framtiden Tänk att få vara med och För ditt val efter gymnasiet

framtids bygge skapa för framtiden Tänk att få vara med och För ditt val efter gymnasiet framtids bygge För ditt val efter gymnasiet Tänk att få vara med och skapa för framtiden Det jag gillar med jobbet är att jag har inblick i vad som händer och kan vara med och påverka. VISSTE DU ATT: 500

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

AR#2/13. Århundradets hamnbygge. Willys rykande dröm. stockholms oljekälla ny draghjälp i farleden. nu påbörjas nya Värtahamnen

AR#2/13. Århundradets hamnbygge. Willys rykande dröm. stockholms oljekälla ny draghjälp i farleden. nu påbörjas nya Värtahamnen VIA STOCK HOLMS HAMN AR#2/13 Århundradets hamnbygge nu påbörjas nya Värtahamnen Willys rykande dröm stockholms oljekälla ny draghjälp i farleden 2 johan castwall vd Högtryck i hamnen Värmen och högsäsongen

Läs mer

Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé

Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2008 Ny kongresshall Stockholm får efterlängtad kongresshall sid 3 16 Konvertibler en succé Konvertibler till Peabs och Peab

Läs mer

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6

Haninge. Nybyggare i Vega. Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen. Så växer den levande stadskärnan fram 4 & 6 Haninge MED SIKTE PÅ EN LEVANDE STAD Nu tas första spadtaget till den modernaste pendeltågsstationen 10 Nybyggare i Vega Familjen Hanser från Sollentuna tillhör nybyggarna i Haninges Vega. Här ska det

Läs mer

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal

Hamnmagasinet. i ord&bild. mellan stad & skärgård. Hemma hos. Lyckad modell. Ledarskapsutveckling. I en ny hyresrätt på Söder. Diligentia utökar avtal i ord&bild 2011 Hamnmagasinet mellan stad & skärgård Hemma hos I en ny hyresrätt på Söder Lyckad modell Diligentia utökar avtal Ledarskapsutveckling KTH-forskare ute i verkligheten EINAR MATTSSON-BOLAG

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2009 Foto: Bolidens bildarkiv GIGANTERNA I NORR I Europas största dagbrott är skalan överväldigande. Och snart är det dubbelt så stort,

Läs mer

HOLMS AR#4/14. Håkan Lans gillar problem Satsning på solel Fredrik Nodemar på drift. Buss på vatten

HOLMS AR#4/14. Håkan Lans gillar problem Satsning på solel Fredrik Nodemar på drift. Buss på vatten VIA STOCK HOLMS HAMN AR#4/14 Håkan Lans gillar problem Satsning på solel Fredrik Nodemar på drift Buss på vatten 2 johan castwall vd ett spännande år I skrivande stund ligger dimman tät över Frihamnen.

Läs mer

bättre BOSTAD Så gör du bostadskarriär så planerar du bostadsaffären ny stadsdel i stockholm Mäklaren som ger dig bäst betalt

bättre BOSTAD Så gör du bostadskarriär så planerar du bostadsaffären ny stadsdel i stockholm Mäklaren som ger dig bäst betalt annons Hela denna bilaga i svd är en annons från Erik olsson Fastighetsförmedling annons bättre BOSTAD E n T i D n i n g O m väge n T i l l E n lyck A D B O S TA D S A f fä r Så gör du bostadskarriär så

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

Patrik FÖRETAGEN. Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR. Välkommen till underjorden. är bergsäker TÄVLING

Patrik FÖRETAGEN. Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR. Välkommen till underjorden. är bergsäker TÄVLING ÅDALS BANAN TÄVLING MAGASINET OM PROJEKT ÅDALSBANAN #2 09 FÖRETAGEN SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR Välkommen till underjorden Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen JÄRNLADYN Stina gillar utmaningar

Läs mer

Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke

Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2006 Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke Bobutiken med försmak av framtidens boende Ökat trädgårdsintresse

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. nr 4 maj 2013 1 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. N 201 Nyköping storsatsar på skolor, fritid och kultur Ostlänken påverkar redan nu Så ska trafiken flyta bättre Nyköping växer Stora

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

älvstrand siktar framåt Lindholmen # 1.2014 25 000 nya bostäder på gång i älvstaden Guide till loppen längs älven Framtidens bilar föds på lindholmen

älvstrand siktar framåt Lindholmen # 1.2014 25 000 nya bostäder på gång i älvstaden Guide till loppen längs älven Framtidens bilar föds på lindholmen älvstrand # 1.2014 Lindholmen siktar framåt Guide till loppen längs älven 25 000 nya bostäder på gång i älvstaden Framtidens bilar föds på lindholmen ANNONS Ett helt hus om Göteborgs framtid. I Älvrummet,

Läs mer

GoLFDRÖMMEN BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU. Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni.

GoLFDRÖMMEN BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU. Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 3 september 2009 foto: Bertil Hagberg GoLFDRÖMMEN Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes

Läs mer

NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014. Nya Värtapiren tar form sid 5. Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8. Nya vinklar fotoreportage sid 10

NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014. Nya Värtapiren tar form sid 5. Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8. Nya vinklar fotoreportage sid 10 NORRA DJURGÅRDS STADEN I FOKUS NR 2 NOV 2014 FÖRE TAGSGRUPPEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN Nya Värtapiren tar form sid 5 Nya vinklar fotoreportage sid 10 Vad döljer sig i gasklockorna? sid 8 1 Stockholms Hamnar

Läs mer

VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR

VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR ANNONS Vår Nya Byggutveckling NR 4 AUGUSTI 2014 MED FOKUS PÅ ÖRESUNDSREGIONENS FRAMTID BOSTADSBRISTEN ÖKAR Det byggs för lite 4:e utgåvan! CHRISTER LARSSON Malmö investerar för framtiden Sven Landelius

Läs mer

SÖNDAG. Stilsäkert. Mija Kinning. Stockholm

SÖNDAG. Stilsäkert. Mija Kinning. Stockholm ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skanska ANNONS En bilaga från Skanska om bostäder. PS: Missa inte Nya Hemdagen i dag, 10 november. Bättre affär köpa Stockholm nyproducerat i Stockholm sid 2

Läs mer

Ny stad. Kiruna ringer in framtiden. Datorsimulering minskar utsläpp. Uppstickare i Örnsköldsvik. Lovande tester med självläkande betong

Ny stad. Kiruna ringer in framtiden. Datorsimulering minskar utsläpp. Uppstickare i Örnsköldsvik. Lovande tester med självläkande betong #1 2014 Ett magasin från Cementa AB Datorsimulering minskar utsläpp Uppstickare i Örnsköldsvik Lovande tester med självläkande betong Ny stad Kiruna ringer in framtiden KTH-professorn Göran Cars är projektledare

Läs mer