NYHETER FRÅN BETONGINDUSTRI. NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETER FRÅN BETONGINDUSTRI. NR 1. 2014"

Transkript

1 NYHETER FRÅN BETONGINDUSTRI. NR Beton online Betong online Välj arbetsplats Rapporter Teknik & Provning Betongpumpar Betongskolan Betongindustri AB Box Stockholm B Sverige Porto betalt kvadrat påldäck rakt ut i Värtan Hyllie-badet blir Sveriges modernaste Grön betong till Sergels Torg-fontänen Renovering som går på höjden Betongappen Profil Logga ut BetongOnline. Tiden kan vara din vän Bättre kollektivtrafik genom ny verkstadsdepå i Norsborg

2 Det ställs ständigt allt hårdare krav på industriverksamhet i Sverige. Utöver växande kundkrav på produktutveckling, produktkvalitet, leveranssäkerhet, miljömedvetenhet etc blir kraven också allt hårdare vad gäller HMS-rutiner, support, arbetsmiljö, kostnadsmedvetenhet med mera. På Betongindustri arbetar vi hela tiden med att möta dessa skiftande krav och att vara i harmoni och fas med vår omgivning. Ledning och anställda i företaget är glada och stolta över att våra produkter bidrar till en hållbar utveckling av samhället. Våra kunders behov, både idag och i framtiden, är vår viktigaste prioritering och genom en kontinuerlig produktutveckling både hoppas och tror vi att nuvarande och nya kunder kommer sätta värde i dessa. Vi upplever att vår kundsupport värdesätts av kunderna; vi vill därför fortsätta och arbeta långsiktigt och systematiskt med kunskapsutveckling av våra kundsupportsfunktioner. Betongindustri vill naturligtvis också i framtiden leverera fabriksbetong till konkurrenskraftiga priser. Vi upplever också ständigt ett större fokus på hälsa, säkerhet och yttre miljö, och vi ställer de hårdaste kraven på våra olika delar inom företaget. Betongindustri har en gedigen kompetens inom dessa områden, samt resurser och kunskap som också finns tällgängligt inom vår koncern internationellt. Betongindustri är och ska alltid vara ett tryggt och trevligt företag att arbeta för: inga arbetsskador som leder till frånvaro är ett realistiskt mål för oss även i år, och en bra arbetsmiljö har alla anställda bidragit med genom många år. Jag vill med dessa rader önska alla kunder, samarbetspartners och anställda en riktigt härlig sommar. Med vänlig hälsning Hans Fredrik Myklestu VD/Betongindustri Betongindustri AB Liljeholmsvägen 30, Box Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Hans Fredrik Myklestu Grafisk form/produktion: Nimbus Communication AB Fotografer i detta nummer bl a: Bengt Höglund Peter Kroon Det går både utför oc Ingen nöjespark utan en berg- och dalbana. Liseberg hade fram till april i år tre fina, stora berg- och dalbanor: Lisebergbanan (byggd 1987), Balder (2003) och Kanonen (2005), och två mindre: Rabalder (2009) och Stampbanan (2013). Och i april i år var det dags att inviga ännu en, både längre och snabbare än parkens andra banor Helix. Helix är en berg- och dalbana med extra allt! Den är inte högst, längst eller snabbast i världen, men den bjuder på den perfekta åkupplevelsen, säger Andreas Andersen, vd på Liseberg. Banan är nästan 1,4 km lång och åkturen tar drygt två minuter. I banan finns två accelerationspunkter där tåget får fart via LSM-teknik (Linear Synchronous Motors) den är därmed den andra banan med dubbel-acceleration i Europa. Vid sju tillfällen kommer passagerarna befinna sig upp och ner och vid tre tillfällen kommer de att uppleva så kallad air time en känsla av viktlöshet. Med en hastighet på upp till 100 km/h är den nya berg- och dalbanan Lisebergs snabbaste. Den är också den tekniskt mest avancerade banan i parken. Tillverkare är tyska Mack Rides. Att bygga en berg- och dalbana som denna innebär mycket arbete. Redan 2009 började Liseberg leta efter idéer till en ny berg- och dalbana. Första tiden gick till att analysera olika tänkbara placeringar i parken valet föll på bergets östra sida. Nästa steg var att titta på alternativa leverantörer och alternativa bantyper togs beslutet att inleda en förstudie tillsammans med leverantören Mack Rides. Förstudien är alltid en spännande, kreativ fas i processen. Skisser skickas fram och tillbaka. Tokiga, roliga, möjliga och omöjliga idéer blandas om vart annat för att slutligen landa i en

3 Betongslurry Under det senaste året har Betongindustri levererat ansenliga mängder cementslurry för asfalt, så kallad CSA, till både mindre och större entreprenörer runt om i Östergötland, Skåne och Småland. Cementslurryn har lagts ovanpå en öppen asfalt med hög hålrumshalt, procent. Mari Karlsson på Betongindustris laboratorium i Linköping har varit med under hela processen med att utveckla den speciella cementblandningen. Receptet består av cement, filler högeffektiva flytmedel och ibland även färgpigment. När cementslurryn tränger ned i asfalten får man en slutprodukt som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong nämligen asfaltens elasticitet och fogfrihet och betongens beständighet och bärighet. h uppför på Liseberg första tänkbar skiss. Skissen tog hänsyn till parkens fysiska förutsättningar och passagerarnas upplevelse. Därefter var det dags för analys. Läget på stationen och banans placering i parken i förhållande till Lisebergs andra attraktioner och verksamheter måste fungera. I Lisebergs fall är också ljudnivån viktig då man inte vill öka ljudbelastningen i området nämnvärt. Det är många faktorer som ska granskas innan arbetet kunde gå vidare. Under våren 2013 påbörjades det förberedande arbetet i parken och nere hos Mack Rides i Tyskland har alla delar successivt producerats. Under sommaren göts fundamenten i parken, under hösten och vintern byggdes stationsbyggnaden och rälsen monterades. Det är ett projekt med många utmaningar men under våren 2014 var den på plats och ringlade sig fram genom skogen på berget och i april gick premiärturen av stapeln. Värt att veta, eller. Det finns en offentlig databas med information om berg och dalbanor runt om i världen. Här kan du leta fram Europas längsta, snabbaste och högsta bana genom att söka i databasen. Du hittar den på adressen Betongfakta De betongtyper som använts vid gjutningarna av Helix har varit: SKB Expander CB SKB Expander CB Överlag användes en expanderande tillsats på 0,6 % i betongen för att få den till att fylla ut formen. Det normala var att det göts 1-2 gånger/dag där varje gjutning omfattade cirka 1,5 m³. För att garantera de högt ställda kvalitetskraven togs det kuboch konsistensprov på varje leverans. Kravet på utbredningen på konsistensen låg mellan mm. I vissa extrema fall pumpades betongen med en slangpump med slang upp till 80 m. Fakta HELIX: Topphastighet: 100 km/h Höjdskillnad: 52 m Banans längd: 1,38 km Åktid: 2 min och 10 sek Launcher (Acceleration): 2 st G-krafter: 4.3 G Tyngdlöshet: 3 gånger Inversioner (Upp och ner): 7 gånger Tåg: 3 st á 20 personer Kapacitet: 1350 Personer/timme Leverantör: Mack Rides Investering: 200 miljoner kr Användningsområden är t ex Bussoch bilterminaler, Bussfickor/gator, Vägkorsningar och cirkulationsplatser, In- och utfarter, Containerterminaler, Godsterminaler samt industriytor. Bland övriga fördelar med cementslurry, utöver hög slitstyrka och hög bärighet, kan nämnas motståndskraftig mot punktbelastningar, god motståndskraft mot spårkörning, slät och jämn, lång livslängd, vattentät, motståndskraftig mot termiska rörelser, fogfri, frost- och töbeständig, snabb att installera, snabb att ta i bruk, samt oljebeständig. Ytterligare fördelar vid själva produktionen av cementslurry jämfört med de torrprodukter som finns på marknaden är att det är en fabrikstillverkad produkt med exakta uppvägningar, lätt att producera stora volymer som inte är arbetskraftskrävande, utläggningen blir högeffektiv samt att det är lätt att styra produkten med olika tillsatsmedel, berättar Mari.

4 Bättre luft med renoverad skorsten Skorstenen vid Henriksdals reningsverk i Nacka har hängt med sedan Åldern har börjat ta ut sin rätt. Det har bildats sprickor längs med skorstenens kropp, vissa genomgående, vilket innebär att skorstenen måste förstärkas med betong längs med hela kroppen. Det är ett både väldigt omfattande och roligt projekt, berättar Hannu Taivassalo, projektledare på Stockholm Vatten. Dessutom är det ett stort jobb, som kommer pågå fram till våren SVEAB är entreprenör för projektet och ansvarig projektledare är Robert Lundström. För vår del började projektet i januari och fram till nu, i slutet av maj, har vi bl a genomfört omfattande förstärkningsarbeten under marknivån, för att klara den nya skorstenens egentyngd. Från en nivå 20 m under marknivån har vi utfört gjutningar av en ny pelare samt vattenbilning av ca 8 m 3 betong och bergförankring. Från 10 m under marknivån gjuts ny krans som är 600 mm tjock, runt skorsten med injekterade förankringar. Inget för höjdrädda Skorstenen är 80 meter hög så det blir ett jobb på mycket höga höjder. Det kommer bli totalt 28 st gjutetapper upp till topp. Den befintliga skorstenen ska förses med ca st dymlingar (fi 16) så den gamla och nya skorsten samverkar med varandra. Till detta kommer tillhörande armering och betong på cirka 550 m kvadrat påldä Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden omfattar bland annat de stora hamnområdena Värtahamnen, Frihamnen och Loudden i centrala Stockholm. Stockholms Hamnars verksamhet i Norra Djurgårdsstaden står inför stora förändringar utveckling av vissa områden och förflyttning av andra. Närmast i tiden ligger en total ombyggnad av Värtahamnen. Stockholms Hamnars och stadens gemensamma plan är att bygga ut Värtapiren och fylla igen delar av Värtabassängen. På så sätt kan hamnverksamheten i Värtan flytta ut på den utbyggda piren. Samtidigt skapas utrymme för en ny handels- och affärsplats på delar av ytan som Stockholms Hamnar förfogar över idag. Intilliggande kvarter i Södra Värtahamnen blir nya bostads- och affärskvarter pålar i sjön Idag är större delen av Värtahamnen arbetsområde och de stora anläggningsarbetena för utbyggnaden av piren är i full gång. Fram till slutet av maj hade vi installerat cirka 220 av de 1000 rörpålar som den nya piren ska vila på. Pålarna är upp till 50 meter långa och väger närmare 30 ton styck och de vibreras ner, genom leran, till fast botten. På pålarna monteras sedan hattliknande överdelar av betong som utgör upplag för totalt 880 betongplattor på åtta gånger åtta meter.dessa bildar tillsammans det framtida påldäcket, berättar Dan Palmgren, projektledare för delprojekt pir och kaj. Ute på vattnet inom hamnens område är det många pråmar och båtar För att jobba på sådana här höjder måste vi använda våra egna gubbar som är vana vid arbete på hög höjd. Bland annat har de erfarenhet från Stora Bält-bron i Danmark där pylonerna är 254 meter. Doftförbättrande åtgärder Nya frånluftsfläktar kommer att monteras i samband med förstärkningen, vilket gör att luften från skorstenen kommer stiga högre och tryckas iväg längre bort. Slutligen kommer fyra röda flygljus att monteras i toppen på skorstenen. Hela arbetet beräknas klart våren 2015.

5 Omväxling förnöjer Martin Bodin har kört betongbil under många år. Första kontakterna med Betongindustri fick han som chaufför åt ett åkeri som anlitades av Betongindustri i början av 2000-talet. Efter det jobbet körde han åt Skanskas betongverksamhet fram till 2008 då han blev sin egen åkare och arbetade åt flera olika betongproducenter. Visst var det kul att vara sin egen men hur justa de man jobbade åt än var kände jag mig inte riktigt som en i teamet, berättar Martin. ck rakt ut i Värtan i rörelse. I vattnet finns det även två stora gula bojar som visar gränsen för det avlysta arbetsområdet och även läget för den nya piren. Första etappen med att påla för påldäcket pågår under cirka ett år. Hela påldäcket beräknas vara klart efter sommaren Längs med den norra kajen gör vi en spontvägg och fyller på med schaktmassor som återanvänds från andra delar av bygget innanför den. Från mitten av februari och under mars bilar vi bort delar av den gamla piren. Business as usual Under hela byggtiden ska färjetrafiken gå enligt ordinarie tidtabell. Den ordinarie hamndriften får tränga ihop sig på en mindre yta än vanligt. Stockholms Hamnar har veckovisa möten och avstämningar med rederierna för att se till att trafiken kan fungera utan störningar. Utmaningarna är stora men än så länge har inte en enda båt blivit försenad! När allt är klart, omkring 2016, flyttar färjeverksamheten ut på piren till en nybyggd passagerarterminal som blir kvm stor och fyra våningar hög. Spårväg City får en station i direkt anslutning till terminalen, det nya affärskvarteret Valparaiso gränsar till terminalen. Det blir direkt anslutning till Norra länkens tunnlar för fordonstrafiken. På ytorna som frigörs inne i hamnområdet byggs bostäder och kontor. Den nya hamnen får fem kajlägen och totalt 1200 meter kaj. Hela ytan blir kvadratmeter. Totalkostnaden beräknas till 2,6 miljarder kronor i 2011 års penningvärde. På våren 2013 sökte Martin ett fast jobb och via Arbetsförmedlingen kom han i kontakt med Betongindustri som just då sökte erfarna betongbilschaufförer. Min första arbetsdag på Betongindustri blev den 3 maj 2013 så nu har jag varit här drygt ett år. Och det känns väldigt bra. Martin bor i Solna sedan ett par år tillbaka vilket gör att han i princip har lika nära till fabriken i Sollentuna som den i Ulvsunda och den i Täby. Att vara anställd på ett så pass proffsigt och välrenommerat företag som Betongindustri känns perfekt. Utöver att köra betongbil hjälper jag till med olika saker i fabriken. Jag upplever också att jag är närmare besluten och känner att det finns möjligheter att utvecklas vidare inom företaget.

6 Kvarnholmen, skärgårdskänsla för storstadsmänniskan På Kvarnholmen i Nacka skapas en ny attraktiv stadsdel med en fantastisk utsikt över Djurgården och Gamla Stan. Kvarnholmens historiska omgivningar ska blandas med moderna bostäder, kommersiella lokaler, strandpromenader, kajer och grönområden. De bevarade industribyggnaderna i kombination med en genomtänkt arkitektur kommer att erbjuda unika bostäder. Kvarnholmen är ett av Nacka kommuns största och mest attraktiva utvecklingsområden. Målsättningen är att inom några år omvandla Kvarnholmen till en stadsdel med skärgårdskänsla som tillfredställer stadsmänniskans behov samtidigt med tjänstesektorns krav på en representativ och inspirerande miljö. Den nya stadsdelen ska präglas av en blandning av bostäder, arbetsplatser och skolor. Stadsdelen uppskattas innehålla totalt drygt lägenheter, varav JM bygger ungefär hälften, och cirka arbetsplatser samt skolor och service. Fyra rum för en levande stadsdel Det Kulturella rummet ska bli Kvarnholmens hjärta och ansikte utåt. I en historisk miljö, nära vattnet och med utsikt över Djurgården, skapas en ny kulturell samlingsplats i Stockholm. Här utvecklas lokaler för konserter och scenkonst, mässor och utställningar, samt en restaurang i toppklass. Det Centrala rummet ska göra det möjligt för de boende på Kvarnholmen att inte behöva lämna ön för att handla, springa ärenden och gå i skolan. I det gamla bageriet byggs ett centrum med livsmedel och annan närservice - från bageri och kafé till skomakare och tandläkare samt en grundskola. Tunneldelen ligger inte vågrätt i vattnet, utan sluttar lite. Hela tunneln under vattnet kommer nämligen att luta eftersom Citybanan ligger hela 40 meter under marknivå vid T-Centralen, men kommer upp i markhöjd vid station Stockholms södra. Den färdigimpregnerade betongen börjar torka upp. Centralt projekt Redan 1928 gjordes de första planerna för en Sergelfontän började den byggas och stod klar Förslaget på vad torget skulle heta var många; Sveaplan, Malmtorget och Klara torg. Stadsfullmäktige beslutade 1961 att platsen skulle heta Sergels Torg, efter ett förslag från Evert Taube. Glaspelaren som är 37 meter hög och stod färdig 1974, är en skulptur av Edvin Öhrström. Med start i oktober förra året påbörjades en renovering av fontänen. Bland annat beroende på att tätskiktet hade börjat läcka. När arbetena är helt klara kommer fontänen att vara grön inuti, konstruktionen vara förstärkt för att klara framtida spårvägstrafik samt nya glas i de 64 lanterninerna (ljuskupoler för dagsljusinsläpp genom taket). I fontänbassängen finns en speciell finess av 64 runda glasade öppningar och det är där som vi på Taktjänst kommer in. Tätningen av fontänen är gjord med gjutasfalt och takpapp och kronan på verket tätar vi övergångarna mellan de glasade öppningarna och takpappen. I samband med att NCC reparerade och förstärkte bjälklaget runt Sergels torg renoverades även Sergelfontänen. Under ett specialbyggt och uppvärmt tält göts en ny skarvlös fontänbotten på 1400m 2 med specialinfärgad grön betong som därefter skyddsimpregnerades. I Gröna rummet kommer det att erbjudas aktiviteter och rekreation. På Kvarnholmen skapas en grön oas på öns östra spets med lekplatser, boulebanor, öppna gräsytor och lummiga strövområden. Dessutom kommer en strandpromenad att sträcka sig runt hela ön. I det Marina rummet på öns södra sida, i Svindersviken, skapas en citynära gästhamn och marina med utrymme för en mängd marina aktiviteter.

7 NCC byggertunnelbanedepå i Norsborg Att gjuta en bit historia Trafikförvaltningen i Stockholm bygger en ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, i Norsborg. Depån kommer till största delen att byggas inne i berget under Eriksbergsåsen. Den nya tunnelbanedepån ska stå klar under hösten 2016 och utgör en del av SL:s trestegspaket för att förbättra och förtäta trafiken på tunnelbanans Röda linje. Upprustningen består bland annat av nya och längre tunnelbanetåg, ett nytt signalsystem samt en ny modern depå. NCC har fått i uppdrag att bygga den nya verkstadsanläggningen. Uppdragsgivare är SL och entreprenaden genomförs i form av en samverkansentreprenad. Ordervärdet uppgår till 1021 miljoner kronor. Den nya depån år en del av SL:s paket för att förbättra och förtäta trafiken på Röda linjen. Projektet omfattar en verkstadsdepå för tunnelbanan med verkstadsplatser och kontor ovan jord, tvätthall för tåget i berget samt anläggning av spår, el, signalsystem och tele både ovan jord och i bergrum. Tvätt och underhåll Depån kommer att bestå av tre uppställningstunnlar inne i Eriksbergsåsen, där tågen städas nattetid. För att komma in i uppställningstunnlarna åker tågen från Norsborgs station, vidare ner i den 320 meter långa betongtunneln som möter bergtunneln inne i Eriksbergsåsen. När tunnelbanetåget kommer in i berget passerar det en fullskalig tågtvätt som fungerar precis som en biltvätt på en bensinstation. Efter tvätten åker tåget antingen och ställer sig i en av uppställningstunnlarna eller fortsätter rakt igenom dessa och åker vidare upp till verkstaden, som byggs ovanpå betongtunneln. I verkstaden kommer det att finnas fem verkstadsplatser och en saneringshall för borttagning av klotter. För att åter komma ut på spåret åker sedan tåget tillbaka genom uppställningstunnlarna, ut genom betongtunneln och tursätts på röda linjen, rent och underhållet. I rusningstrafik är det stundtals trångt på tågen på tunnelbanans Röda linje. Det befintliga signalsystemet är gammalt och dyrt att underhålla, och behöver bytas ut. Därför installerar Trafikförvaltningen också ett nytt signalsystem, som gör det möjligt att utöka trafiken. Depån byggs inom SL:s spårområde i anslutning till Norsborgs tunnelbanestation. Projektet omfattar en verkstadsdepå för tunnelbanan med verkstadsplatser och kontor ovan jord, tvätthall för tåget i berget samt anläggning av spår, el, signalsystem och tele både ovan jord och i bergrum. Den nya depån ska användas till att ta hand om, serva och tvätta de nya tunnelbanetågen. Den ger också SL möjlighet att placera vagnar i Norsborg. Vagnarna kommer då att vara vid ändstationen där de behövs när trafiken startar, idag körs tomma tåg från Nyboda (Liljeholmen) ut till ändstationerna. Tillsammans med SL bidrar vi till att ge Stockholm och stockholmarna en bättre kollektivtrafik, vilket är viktigt för Stockholms framtida samhällsutveckling, säger Carina Angarth, avdelningschef Anläggning Stockholm, NCC Construction Sverige. Nelson Mandela tillbringade 18 av sina 27 fängelseår i en cell på 2,1 x 2,4 meter på den ökända fängelseön Robben Island utanför Sydafrikas kust. En replika på cellen har gjutits av avgångsklassen på det treåriga byggprogrammet vid Yrkestekniskt Centrum i Järfälla. Tanken är att cellen ska vara medelpunkten i en utställning om Nelson Mandela, hans liv och hans gärning, berättar Tommy Cramer som är lärare och initiativtagare till projektet. Själva cellen göts som ett hisschakt med hängande innerform medan taket göts med hjälp av en cementblandare och sedan handjagades betongen upp på taket för utläggning. Det är inte bara elever från Bygglinjen som varit engagerade i projektet utan även elever från El, VVS och Måleri har bidragit, berättar Tommy. Fakta: Projekt: Tunnelbanedepå, nybyggnation Kund: AB Storstockholms Lokaltrafik Byggtid: Juni 2013 hösten 2016 Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan Kontraktssumma: 1021 MSEK Tommy vill också framhålla vilken hjälp och positivt bemötande både han och eleverna fick av Rickard som körde ut betongen från Betongindustris fabrik i Sollentuna. Vi på Betongindustri tycker det är viktigt att vara med och på olika sätt stödja och hjälpa de profesionella utbildningar som finns inom vårt område, berättar Mathias Ullgren som är den på Betongindustri som varit kontaktperson gentemot Tommy Cramer och skolan.

8 Unga människor och ung betong Ibland kan betongen likna oss själva och tvärtom. Jag tänker inte på att vi är gråa och hårda utan jag funderar mer på hur vi utvecklar våra färdigheter i början av vår livstid. Det är rätt likt betongen nämligen. Malmös nya bad byggs i Hyllie Det nya toppmoderna badhuset i Hyllie kommer att stå klart i slutet av Anläggningen byggs direkt söder om Kroksbäcksparken, i skärningspunkten mellan Hyllie centrumområde, Holma och Kroksbäck och kommer att spela en viktig roll för stadens utveckling. Med sin strategiska placering i Hyllie kommer badet locka besökare från hela Malmö, bland annat för att det kommer stå färdigt då badanläggningen Aq-va-kul inne i Malmö stänger ner. Anläggningen består av två delar, där bassängerna ska finnas i ena delen och omklädningsrum, gym och relaxavdelning i den andra. Samtliga utrymmen blir tillgängliga för rörelsehindrade. Fönstren ska placeras strategiskt så att ljuset släpps in samtidigt som badgästerna får en utsikt mot bland annat Kroksbäcksbackarna. En yttervägskappa av infärgad betong med framblästrade mönster är tänkt att vara både snygg och energisnål. Ytterligare miljövänliga lösningar är solfångare på taket och toaletter utan spolbehållare. - Den blir mer energieffektivt än vad motsvarande badanläggningar är. Det blir en nästan funktionalistisk byggnad, med vita fasader i betong, säger Per Pilerot på Arkitektbyrån PP Arkitekter AB som står bakom det vinnande förslaget Samlat Simtag som vann arkitkettävlingen. Full fart på betongen Just nu så håller vi på med den platsgjutna betongen. De stora betongarbetena beräknas vara färdiga i mitten av maj, men sen återstår det en del kompletterande betongarbeten. Just nu håller vi på att gjuta poolbottnen i 50-metersbassängen, bjälklag till plan 2, läktarna, bjälklag och bassänger i relaxavdelningen och bassängväggar i familjebadet på plan 1. Det är ganska komplicerat att bygga badhus men samtidigt är det kul med lite utmaningar och oerhört lärorikt att få vara med i ett projekt som detta, berättar Sven-Erik Becke, Platschef, Anläggning Skåne på NCC Construction Sverige AB som är byggentreprenör. Saker som är viktiga vad det gäller betongen är givetvis att man har rätt täckskikt till armeringen och rätt betongkvalitet med tanke på vct och exponeringsklasser. Det är också viktigt med rätt kvalitet på ingjutnings och infästningsdetaljer. Vi håller även på i källaren med VVS installationer och vi har också påbörjat installationer till vattenreningen. Om ca 3 veckor så ska vi även igång med ventilationsinstallationerna. I början av april påbörjades montaget av fasadväggarna som är i prefab. Varje element är 2 våningar eller ca 12 meter höga och väger ca 14 ton styck. Badhuset våning för våning. Källaren består av till- och frånluftskulvertar, ventilationsrum, undercentraler, teknikutrymmen, utjämningstankar till bassängerna, kemiutrymmen och utrymmen till vattenreningen. Markplanet består av entré, foajé, badgalleria, restaurang, omklädningsrum med bastu, läktare med plats för personer, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten, en undervisningsbassäng med vattendjup ca 0,9m, en 50m bassäng som kan delas till tvåt 25m bassänger, två vattenrutschkanor. En familjebadsdel med en grotta, vattenpist, strömande vatten och champagnebubblor, 1st varmpool och en småbarnsbassäng med en liten vattenrutschkana och en fontän. Plan 2 består av en relaxavdelning med servering, en bassäng inomhus, en kallpool inomhus, en utomhusbassäng och utegård. Där finns också omklädningsrum och olika typer av bastu bland annat en ångbastu. På plan 2 finns också en friskvårdssal/gym och en aktivitetssal. Där finns även kontor och en teknikdel. Badhuset i korthet Byggstart våren Planerad öppning: slutet av Beställare / Byggherre är Malmö Stad / Stadsfastigheter. Arkitekt: PP Arkitekter Byggentreprenör är NCC Construction Sverige AB. Yta: ca kvm 50-metersbassäng för motion, träning och tävling. Hoppbassäng Två undervisningsbassänger Familjebad med vattenrutschkana Relaxavdelning med friskvård Kostnad 350 miljoner kronor Entreprenör NCC Construction Sverige AB Betongmängd ca 6500m³. Armeringsmängd ca 1000 ton. Vi vet ju alla att vi är mer formbara när vi är unga. Det nyfödda barnet är verkligen formbart! Förutom att det måste skyddas mot infektioner m m och tas om hand så att de livsuppehållande funktionerna kommer igång, är det helt i föräldrarnas händer för en trygg start i livet. Genom hemoch skolmiljö sätter vi sedan vår prägel på uppväxten så att barnet och så småningom tonåringen kan formas väl och förbereda sig inför det vuxna livet. Visst är detta självklart - det är vi ju medvetna om och det är något som alla föräldrar tänker på. Att samma gäller betongen är något som kanske inte alla byggare tänker på dagligen. Direkt efter gjutningen måste vi skydda betongen mot allehanda situationer och miljöer som kan inverka negativt på betongegenskaperna. Betongens hållfasthetstillväxt måste komma igång, tätheten måste bli hög och den får t ex inte spricka viktiga fenomen som vi betongingenjörer verkligen borde ha hög fokus på. Problemet är att det går så fort för betongen. Medan människan utvecklas och formas under kanske 20 år är samma tidsperiod för betongen en månad ungefär. Och den allra första viktiga tidrymden för betongen är kanske bara något dygn eller endast bara några timmar. Blir denna tid ohälsosam kan betongens livstid halveras i värsta fall. Alltså gäller att betongens ungdomstid sköts på bästa sätt. Vi på Betongindustri har börjat tänka på detta mer och mer under senaste åren. Vi tar nu fram hjälpmedel, dvs föräldrarstöd för ingenjörerna som ska säkerställa en god uppväxt. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Sedan ska ju betongen tas om hand efter första månaden och underhållas väl för att fungera i minst hundra år i konstruktionen. Det gäller ju oss också; lev hälsosamt och sköt om er, för vem vill inte leva i hundra år! Men glöm inte bort de första viktiga betongtimmarna och -dagarna då läggs grunden till hållbara betongkonstruktioner Mats Emborg, chef FoU

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011 Kvarnholmen Ny stadsdel i Nacka Kommun Martin Asp feb 2011 300 000 kvm bostäder och arbetsplatser 2 500 bostäder Byggstart 2009 Inflyttning 2010-2020 Ny högbro över Svindersviken Nya kajer och båtplatser

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

Ett par av attraktionerna i Kaninlandet är lite äldre. Låt oss titta närmare på ett par av dem:

Ett par av attraktionerna i Kaninlandet är lite äldre. Låt oss titta närmare på ett par av dem: Liseberg - En matematik, fysik och tekniktur 2015 Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se, tivoli.fysik.org och physics.gu.se/liseberg/ Några artiklar om fysik i nöjesparker (och lekplatser): http://tivoli.fysik.org/english/articles/

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016.

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016. Lokalfakta Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm Byggnadsår: 2014 Lokalyta ca: 58-75 kvm Rumshöjd ca: 3,28 meter brutto Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016 Kontakt: JM

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL GRUPP A (GY) FRITT FALL a) Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man sitter högst upp. b) Titta

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid.

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid. Tullvaktsvägen 11 Läcker lokal med högt i tak och mycket glas Typ Kontor Storlek 3667 kvm Adress Tullvaktsvägen 11 Område Frihamnen Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Denna härliga lokal ligger i Norra

Läs mer

Formen i fokus på nya Storsjöbadet. PRESSMEDDELANDE 2008-09-29 Texten och högupplösta bilder finns på www.kgcverktyg.se (pressrum)

Formen i fokus på nya Storsjöbadet. PRESSMEDDELANDE 2008-09-29 Texten och högupplösta bilder finns på www.kgcverktyg.se (pressrum) PRESSMEDDELANDE 2008-09-29 Texten och högupplösta bilder finns på www.kgcverktyg.se (pressrum) Den nya relaxavdelningen på Storsjöbadet innehåller många objekt med runda former så som en ångbastu med pelare

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR

SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FUNKIS NÄR DEN ÄR SOM ALLRA BÄST Tänk dig en gedigen gammal fabrikslokal kombinerad med modern teknik: 7,5 meter till tak, stora fönster och en egen hiss som tar dig till kontoret.

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Marinlägenheter. Exteriör, Marinlägenheter

Marinlägenheter. Exteriör, Marinlägenheter Längst ute vid Marinstadens östra kaj kommer en lägenhetspråm med 14 unika Marinlägenheter att ligga. Pråmen sluter sig mot kaj och öppnar sig mot ljus och vatten. Mellan lägenheterna skapas smarta avgränsningar

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm

STOCKHOLMS INNERSTAD. Rålambsvägen 17, Kungsholmen 235 kvm Nyrenoverad kontorslokal i DN-skrapan med stora fönster och generöst ljusinsläpp. Mosaikparkett i ek och ljusa träglaspartier ger karaktär. Yta: 235 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trängkåren

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg

Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Ditt nästa kontor? Solna-Sundbyberg Solna strandväg 96, 1 680 kvm Solna strandväg 96, Solna-Sundbyberg Ledig yta Typ: kontor 1680 m 2 Antal arbetsplatser: 95-130 Tillträde: 2015-07- 01 Restaurang Garage

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm

NACKA STRAND. Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm NACKA STRAND Fabrikörvägen 8, plan 3, 782 kvm LOKALEN KONTOR MED HÖRSAL FÖR 40 PERSONER + UTSTÄLLNINGSYTA Area: 782 kvm, plan 3 Antal arbetsplatser: 36 arbetsplatser Byggår: 1997 Teknisk info: Mekanisk

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget.

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget. Alviks Torg. En fantastisk Alvik oas nära mälaren. alviks torg är en ny stadsdel sedan början på 90-talet, alldeles utanför tullarna. Här finns idag cirka 6 000 arbetsplatser. Det är ett område för dig

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand!

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Lätta tak! Lätta bjälklag! Blanda enkelt utan sand! Fyll ut stora hålrum! Lätt att hantera! Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Isolera lätt allt från krypgrunder och badrum till hålrum

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg

Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Sundbypark Ett eget hus i gröna Sundbyberg Adress mitt i tillväxten Vill du samla kontor och övrig verksamhet, som labb eller tillverkning? Värdesätter du flexibilitet? Är transport och logistik viktigt?

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Etablera din verksamhet i ett av innerstadens mest expansiva områden! HORNSBERGS STRAND

Etablera din verksamhet i ett av innerstadens mest expansiva områden! HORNSBERGS STRAND Etablera din verksamhet i ett av innerstadens mest expansiva områden! HORNSBERGS STRAND En ny stadsdel växer fram vid Kungsholmens norra strand! Just nu pågår en av de största omvandlingarna någonsin i

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Bild framsida: Terrazzoslipad yta, Västerskolan i Hässleholm Bild sidan 2-3: Borstad yta, Still Sverige AB i Malmö

Bild framsida: Terrazzoslipad yta, Västerskolan i Hässleholm Bild sidan 2-3: Borstad yta, Still Sverige AB i Malmö YTOR Fasaden är byggnadens ansikte utåt. Det är det första man ser, och då är det viktigt att den känns vacker och välkomnande. Det är också genom fasadytan som du har chansen att skapa den unika karaktär

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

KATRINELUND B U T I K E R I M A L M Ö

KATRINELUND B U T I K E R I M A L M Ö KATRINELUND B U T I K E R C E L S I U I S G M A L M Ö A T A N 3 8 platsen Man kommer lätt till Katrinelund antingen med lokaltrafik eller med bil. Fastigheten med sina hyresgäster är det naturliga navet

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Adress Pyramidvägen 7

Adress Pyramidvägen 7 Fina kontorsytor med bra ljusinsläpp mitt i Arenastaden! Typ Kontor Storlek 283 kvm Adress Pyramidvägen 7 Område Solna/Arenastaden Omgivning Arenastaden är under utveckling och inom några år kommer Sveriges

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt 2 Badglädje, träning och lek för alla Vi vill göra det möjligt att förverkliga drömmen om ett nytt badhus. På ett tryggt och enkelt sätt. NCC kombinerar

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1

En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Adress Ljusslingan 1 En unik lokal mitt i Hammarby Sjöstad - med vattnet som granne. Passar både som kontor och showroom. Typ Kontor, Showroom, Storlek 113 kvm Adress Ljusslingan 1 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet

Företagsbesök v.38. Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Företagsbesök v.38 Målsättning: Besöka 20 unika företag som representerar olika sektorer av det lokala näringslivet Syfte:.Inhämta kunskap & synpunkter.stimulera till naturliga möten mellan kommun och

Läs mer

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 KONTOR 191M 2 STOCKHOLM, SICKLA HESSELMANS TORG 5 LJUS KONTORSLOKAL I DIREKT NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONER I POPULÄRA SICKLA HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer