NYHETER FRÅN BETONGINDUSTRI. NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETER FRÅN BETONGINDUSTRI. NR 1. 2014"

Transkript

1 NYHETER FRÅN BETONGINDUSTRI. NR Beton online Betong online Välj arbetsplats Rapporter Teknik & Provning Betongpumpar Betongskolan Betongindustri AB Box Stockholm B Sverige Porto betalt kvadrat påldäck rakt ut i Värtan Hyllie-badet blir Sveriges modernaste Grön betong till Sergels Torg-fontänen Renovering som går på höjden Betongappen Profil Logga ut BetongOnline. Tiden kan vara din vän Bättre kollektivtrafik genom ny verkstadsdepå i Norsborg

2 Det ställs ständigt allt hårdare krav på industriverksamhet i Sverige. Utöver växande kundkrav på produktutveckling, produktkvalitet, leveranssäkerhet, miljömedvetenhet etc blir kraven också allt hårdare vad gäller HMS-rutiner, support, arbetsmiljö, kostnadsmedvetenhet med mera. På Betongindustri arbetar vi hela tiden med att möta dessa skiftande krav och att vara i harmoni och fas med vår omgivning. Ledning och anställda i företaget är glada och stolta över att våra produkter bidrar till en hållbar utveckling av samhället. Våra kunders behov, både idag och i framtiden, är vår viktigaste prioritering och genom en kontinuerlig produktutveckling både hoppas och tror vi att nuvarande och nya kunder kommer sätta värde i dessa. Vi upplever att vår kundsupport värdesätts av kunderna; vi vill därför fortsätta och arbeta långsiktigt och systematiskt med kunskapsutveckling av våra kundsupportsfunktioner. Betongindustri vill naturligtvis också i framtiden leverera fabriksbetong till konkurrenskraftiga priser. Vi upplever också ständigt ett större fokus på hälsa, säkerhet och yttre miljö, och vi ställer de hårdaste kraven på våra olika delar inom företaget. Betongindustri har en gedigen kompetens inom dessa områden, samt resurser och kunskap som också finns tällgängligt inom vår koncern internationellt. Betongindustri är och ska alltid vara ett tryggt och trevligt företag att arbeta för: inga arbetsskador som leder till frånvaro är ett realistiskt mål för oss även i år, och en bra arbetsmiljö har alla anställda bidragit med genom många år. Jag vill med dessa rader önska alla kunder, samarbetspartners och anställda en riktigt härlig sommar. Med vänlig hälsning Hans Fredrik Myklestu VD/Betongindustri Betongindustri AB Liljeholmsvägen 30, Box Stockholm Tel Fax Ansvarig utgivare: Hans Fredrik Myklestu Grafisk form/produktion: Nimbus Communication AB Fotografer i detta nummer bl a: Bengt Höglund Peter Kroon Det går både utför oc Ingen nöjespark utan en berg- och dalbana. Liseberg hade fram till april i år tre fina, stora berg- och dalbanor: Lisebergbanan (byggd 1987), Balder (2003) och Kanonen (2005), och två mindre: Rabalder (2009) och Stampbanan (2013). Och i april i år var det dags att inviga ännu en, både längre och snabbare än parkens andra banor Helix. Helix är en berg- och dalbana med extra allt! Den är inte högst, längst eller snabbast i världen, men den bjuder på den perfekta åkupplevelsen, säger Andreas Andersen, vd på Liseberg. Banan är nästan 1,4 km lång och åkturen tar drygt två minuter. I banan finns två accelerationspunkter där tåget får fart via LSM-teknik (Linear Synchronous Motors) den är därmed den andra banan med dubbel-acceleration i Europa. Vid sju tillfällen kommer passagerarna befinna sig upp och ner och vid tre tillfällen kommer de att uppleva så kallad air time en känsla av viktlöshet. Med en hastighet på upp till 100 km/h är den nya berg- och dalbanan Lisebergs snabbaste. Den är också den tekniskt mest avancerade banan i parken. Tillverkare är tyska Mack Rides. Att bygga en berg- och dalbana som denna innebär mycket arbete. Redan 2009 började Liseberg leta efter idéer till en ny berg- och dalbana. Första tiden gick till att analysera olika tänkbara placeringar i parken valet föll på bergets östra sida. Nästa steg var att titta på alternativa leverantörer och alternativa bantyper togs beslutet att inleda en förstudie tillsammans med leverantören Mack Rides. Förstudien är alltid en spännande, kreativ fas i processen. Skisser skickas fram och tillbaka. Tokiga, roliga, möjliga och omöjliga idéer blandas om vart annat för att slutligen landa i en

3 Betongslurry Under det senaste året har Betongindustri levererat ansenliga mängder cementslurry för asfalt, så kallad CSA, till både mindre och större entreprenörer runt om i Östergötland, Skåne och Småland. Cementslurryn har lagts ovanpå en öppen asfalt med hög hålrumshalt, procent. Mari Karlsson på Betongindustris laboratorium i Linköping har varit med under hela processen med att utveckla den speciella cementblandningen. Receptet består av cement, filler högeffektiva flytmedel och ibland även färgpigment. När cementslurryn tränger ned i asfalten får man en slutprodukt som kombinerar de bästa egenskaperna från asfalt och betong nämligen asfaltens elasticitet och fogfrihet och betongens beständighet och bärighet. h uppför på Liseberg första tänkbar skiss. Skissen tog hänsyn till parkens fysiska förutsättningar och passagerarnas upplevelse. Därefter var det dags för analys. Läget på stationen och banans placering i parken i förhållande till Lisebergs andra attraktioner och verksamheter måste fungera. I Lisebergs fall är också ljudnivån viktig då man inte vill öka ljudbelastningen i området nämnvärt. Det är många faktorer som ska granskas innan arbetet kunde gå vidare. Under våren 2013 påbörjades det förberedande arbetet i parken och nere hos Mack Rides i Tyskland har alla delar successivt producerats. Under sommaren göts fundamenten i parken, under hösten och vintern byggdes stationsbyggnaden och rälsen monterades. Det är ett projekt med många utmaningar men under våren 2014 var den på plats och ringlade sig fram genom skogen på berget och i april gick premiärturen av stapeln. Värt att veta, eller. Det finns en offentlig databas med information om berg och dalbanor runt om i världen. Här kan du leta fram Europas längsta, snabbaste och högsta bana genom att söka i databasen. Du hittar den på adressen Betongfakta De betongtyper som använts vid gjutningarna av Helix har varit: SKB Expander CB SKB Expander CB Överlag användes en expanderande tillsats på 0,6 % i betongen för att få den till att fylla ut formen. Det normala var att det göts 1-2 gånger/dag där varje gjutning omfattade cirka 1,5 m³. För att garantera de högt ställda kvalitetskraven togs det kuboch konsistensprov på varje leverans. Kravet på utbredningen på konsistensen låg mellan mm. I vissa extrema fall pumpades betongen med en slangpump med slang upp till 80 m. Fakta HELIX: Topphastighet: 100 km/h Höjdskillnad: 52 m Banans längd: 1,38 km Åktid: 2 min och 10 sek Launcher (Acceleration): 2 st G-krafter: 4.3 G Tyngdlöshet: 3 gånger Inversioner (Upp och ner): 7 gånger Tåg: 3 st á 20 personer Kapacitet: 1350 Personer/timme Leverantör: Mack Rides Investering: 200 miljoner kr Användningsområden är t ex Bussoch bilterminaler, Bussfickor/gator, Vägkorsningar och cirkulationsplatser, In- och utfarter, Containerterminaler, Godsterminaler samt industriytor. Bland övriga fördelar med cementslurry, utöver hög slitstyrka och hög bärighet, kan nämnas motståndskraftig mot punktbelastningar, god motståndskraft mot spårkörning, slät och jämn, lång livslängd, vattentät, motståndskraftig mot termiska rörelser, fogfri, frost- och töbeständig, snabb att installera, snabb att ta i bruk, samt oljebeständig. Ytterligare fördelar vid själva produktionen av cementslurry jämfört med de torrprodukter som finns på marknaden är att det är en fabrikstillverkad produkt med exakta uppvägningar, lätt att producera stora volymer som inte är arbetskraftskrävande, utläggningen blir högeffektiv samt att det är lätt att styra produkten med olika tillsatsmedel, berättar Mari.

4 Bättre luft med renoverad skorsten Skorstenen vid Henriksdals reningsverk i Nacka har hängt med sedan Åldern har börjat ta ut sin rätt. Det har bildats sprickor längs med skorstenens kropp, vissa genomgående, vilket innebär att skorstenen måste förstärkas med betong längs med hela kroppen. Det är ett både väldigt omfattande och roligt projekt, berättar Hannu Taivassalo, projektledare på Stockholm Vatten. Dessutom är det ett stort jobb, som kommer pågå fram till våren SVEAB är entreprenör för projektet och ansvarig projektledare är Robert Lundström. För vår del började projektet i januari och fram till nu, i slutet av maj, har vi bl a genomfört omfattande förstärkningsarbeten under marknivån, för att klara den nya skorstenens egentyngd. Från en nivå 20 m under marknivån har vi utfört gjutningar av en ny pelare samt vattenbilning av ca 8 m 3 betong och bergförankring. Från 10 m under marknivån gjuts ny krans som är 600 mm tjock, runt skorsten med injekterade förankringar. Inget för höjdrädda Skorstenen är 80 meter hög så det blir ett jobb på mycket höga höjder. Det kommer bli totalt 28 st gjutetapper upp till topp. Den befintliga skorstenen ska förses med ca st dymlingar (fi 16) så den gamla och nya skorsten samverkar med varandra. Till detta kommer tillhörande armering och betong på cirka 550 m kvadrat påldä Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden omfattar bland annat de stora hamnområdena Värtahamnen, Frihamnen och Loudden i centrala Stockholm. Stockholms Hamnars verksamhet i Norra Djurgårdsstaden står inför stora förändringar utveckling av vissa områden och förflyttning av andra. Närmast i tiden ligger en total ombyggnad av Värtahamnen. Stockholms Hamnars och stadens gemensamma plan är att bygga ut Värtapiren och fylla igen delar av Värtabassängen. På så sätt kan hamnverksamheten i Värtan flytta ut på den utbyggda piren. Samtidigt skapas utrymme för en ny handels- och affärsplats på delar av ytan som Stockholms Hamnar förfogar över idag. Intilliggande kvarter i Södra Värtahamnen blir nya bostads- och affärskvarter pålar i sjön Idag är större delen av Värtahamnen arbetsområde och de stora anläggningsarbetena för utbyggnaden av piren är i full gång. Fram till slutet av maj hade vi installerat cirka 220 av de 1000 rörpålar som den nya piren ska vila på. Pålarna är upp till 50 meter långa och väger närmare 30 ton styck och de vibreras ner, genom leran, till fast botten. På pålarna monteras sedan hattliknande överdelar av betong som utgör upplag för totalt 880 betongplattor på åtta gånger åtta meter.dessa bildar tillsammans det framtida påldäcket, berättar Dan Palmgren, projektledare för delprojekt pir och kaj. Ute på vattnet inom hamnens område är det många pråmar och båtar För att jobba på sådana här höjder måste vi använda våra egna gubbar som är vana vid arbete på hög höjd. Bland annat har de erfarenhet från Stora Bält-bron i Danmark där pylonerna är 254 meter. Doftförbättrande åtgärder Nya frånluftsfläktar kommer att monteras i samband med förstärkningen, vilket gör att luften från skorstenen kommer stiga högre och tryckas iväg längre bort. Slutligen kommer fyra röda flygljus att monteras i toppen på skorstenen. Hela arbetet beräknas klart våren 2015.

5 Omväxling förnöjer Martin Bodin har kört betongbil under många år. Första kontakterna med Betongindustri fick han som chaufför åt ett åkeri som anlitades av Betongindustri i början av 2000-talet. Efter det jobbet körde han åt Skanskas betongverksamhet fram till 2008 då han blev sin egen åkare och arbetade åt flera olika betongproducenter. Visst var det kul att vara sin egen men hur justa de man jobbade åt än var kände jag mig inte riktigt som en i teamet, berättar Martin. ck rakt ut i Värtan i rörelse. I vattnet finns det även två stora gula bojar som visar gränsen för det avlysta arbetsområdet och även läget för den nya piren. Första etappen med att påla för påldäcket pågår under cirka ett år. Hela påldäcket beräknas vara klart efter sommaren Längs med den norra kajen gör vi en spontvägg och fyller på med schaktmassor som återanvänds från andra delar av bygget innanför den. Från mitten av februari och under mars bilar vi bort delar av den gamla piren. Business as usual Under hela byggtiden ska färjetrafiken gå enligt ordinarie tidtabell. Den ordinarie hamndriften får tränga ihop sig på en mindre yta än vanligt. Stockholms Hamnar har veckovisa möten och avstämningar med rederierna för att se till att trafiken kan fungera utan störningar. Utmaningarna är stora men än så länge har inte en enda båt blivit försenad! När allt är klart, omkring 2016, flyttar färjeverksamheten ut på piren till en nybyggd passagerarterminal som blir kvm stor och fyra våningar hög. Spårväg City får en station i direkt anslutning till terminalen, det nya affärskvarteret Valparaiso gränsar till terminalen. Det blir direkt anslutning till Norra länkens tunnlar för fordonstrafiken. På ytorna som frigörs inne i hamnområdet byggs bostäder och kontor. Den nya hamnen får fem kajlägen och totalt 1200 meter kaj. Hela ytan blir kvadratmeter. Totalkostnaden beräknas till 2,6 miljarder kronor i 2011 års penningvärde. På våren 2013 sökte Martin ett fast jobb och via Arbetsförmedlingen kom han i kontakt med Betongindustri som just då sökte erfarna betongbilschaufförer. Min första arbetsdag på Betongindustri blev den 3 maj 2013 så nu har jag varit här drygt ett år. Och det känns väldigt bra. Martin bor i Solna sedan ett par år tillbaka vilket gör att han i princip har lika nära till fabriken i Sollentuna som den i Ulvsunda och den i Täby. Att vara anställd på ett så pass proffsigt och välrenommerat företag som Betongindustri känns perfekt. Utöver att köra betongbil hjälper jag till med olika saker i fabriken. Jag upplever också att jag är närmare besluten och känner att det finns möjligheter att utvecklas vidare inom företaget.

6 Kvarnholmen, skärgårdskänsla för storstadsmänniskan På Kvarnholmen i Nacka skapas en ny attraktiv stadsdel med en fantastisk utsikt över Djurgården och Gamla Stan. Kvarnholmens historiska omgivningar ska blandas med moderna bostäder, kommersiella lokaler, strandpromenader, kajer och grönområden. De bevarade industribyggnaderna i kombination med en genomtänkt arkitektur kommer att erbjuda unika bostäder. Kvarnholmen är ett av Nacka kommuns största och mest attraktiva utvecklingsområden. Målsättningen är att inom några år omvandla Kvarnholmen till en stadsdel med skärgårdskänsla som tillfredställer stadsmänniskans behov samtidigt med tjänstesektorns krav på en representativ och inspirerande miljö. Den nya stadsdelen ska präglas av en blandning av bostäder, arbetsplatser och skolor. Stadsdelen uppskattas innehålla totalt drygt lägenheter, varav JM bygger ungefär hälften, och cirka arbetsplatser samt skolor och service. Fyra rum för en levande stadsdel Det Kulturella rummet ska bli Kvarnholmens hjärta och ansikte utåt. I en historisk miljö, nära vattnet och med utsikt över Djurgården, skapas en ny kulturell samlingsplats i Stockholm. Här utvecklas lokaler för konserter och scenkonst, mässor och utställningar, samt en restaurang i toppklass. Det Centrala rummet ska göra det möjligt för de boende på Kvarnholmen att inte behöva lämna ön för att handla, springa ärenden och gå i skolan. I det gamla bageriet byggs ett centrum med livsmedel och annan närservice - från bageri och kafé till skomakare och tandläkare samt en grundskola. Tunneldelen ligger inte vågrätt i vattnet, utan sluttar lite. Hela tunneln under vattnet kommer nämligen att luta eftersom Citybanan ligger hela 40 meter under marknivå vid T-Centralen, men kommer upp i markhöjd vid station Stockholms södra. Den färdigimpregnerade betongen börjar torka upp. Centralt projekt Redan 1928 gjordes de första planerna för en Sergelfontän började den byggas och stod klar Förslaget på vad torget skulle heta var många; Sveaplan, Malmtorget och Klara torg. Stadsfullmäktige beslutade 1961 att platsen skulle heta Sergels Torg, efter ett förslag från Evert Taube. Glaspelaren som är 37 meter hög och stod färdig 1974, är en skulptur av Edvin Öhrström. Med start i oktober förra året påbörjades en renovering av fontänen. Bland annat beroende på att tätskiktet hade börjat läcka. När arbetena är helt klara kommer fontänen att vara grön inuti, konstruktionen vara förstärkt för att klara framtida spårvägstrafik samt nya glas i de 64 lanterninerna (ljuskupoler för dagsljusinsläpp genom taket). I fontänbassängen finns en speciell finess av 64 runda glasade öppningar och det är där som vi på Taktjänst kommer in. Tätningen av fontänen är gjord med gjutasfalt och takpapp och kronan på verket tätar vi övergångarna mellan de glasade öppningarna och takpappen. I samband med att NCC reparerade och förstärkte bjälklaget runt Sergels torg renoverades även Sergelfontänen. Under ett specialbyggt och uppvärmt tält göts en ny skarvlös fontänbotten på 1400m 2 med specialinfärgad grön betong som därefter skyddsimpregnerades. I Gröna rummet kommer det att erbjudas aktiviteter och rekreation. På Kvarnholmen skapas en grön oas på öns östra spets med lekplatser, boulebanor, öppna gräsytor och lummiga strövområden. Dessutom kommer en strandpromenad att sträcka sig runt hela ön. I det Marina rummet på öns södra sida, i Svindersviken, skapas en citynära gästhamn och marina med utrymme för en mängd marina aktiviteter.

7 NCC byggertunnelbanedepå i Norsborg Att gjuta en bit historia Trafikförvaltningen i Stockholm bygger en ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, i Norsborg. Depån kommer till största delen att byggas inne i berget under Eriksbergsåsen. Den nya tunnelbanedepån ska stå klar under hösten 2016 och utgör en del av SL:s trestegspaket för att förbättra och förtäta trafiken på tunnelbanans Röda linje. Upprustningen består bland annat av nya och längre tunnelbanetåg, ett nytt signalsystem samt en ny modern depå. NCC har fått i uppdrag att bygga den nya verkstadsanläggningen. Uppdragsgivare är SL och entreprenaden genomförs i form av en samverkansentreprenad. Ordervärdet uppgår till 1021 miljoner kronor. Den nya depån år en del av SL:s paket för att förbättra och förtäta trafiken på Röda linjen. Projektet omfattar en verkstadsdepå för tunnelbanan med verkstadsplatser och kontor ovan jord, tvätthall för tåget i berget samt anläggning av spår, el, signalsystem och tele både ovan jord och i bergrum. Tvätt och underhåll Depån kommer att bestå av tre uppställningstunnlar inne i Eriksbergsåsen, där tågen städas nattetid. För att komma in i uppställningstunnlarna åker tågen från Norsborgs station, vidare ner i den 320 meter långa betongtunneln som möter bergtunneln inne i Eriksbergsåsen. När tunnelbanetåget kommer in i berget passerar det en fullskalig tågtvätt som fungerar precis som en biltvätt på en bensinstation. Efter tvätten åker tåget antingen och ställer sig i en av uppställningstunnlarna eller fortsätter rakt igenom dessa och åker vidare upp till verkstaden, som byggs ovanpå betongtunneln. I verkstaden kommer det att finnas fem verkstadsplatser och en saneringshall för borttagning av klotter. För att åter komma ut på spåret åker sedan tåget tillbaka genom uppställningstunnlarna, ut genom betongtunneln och tursätts på röda linjen, rent och underhållet. I rusningstrafik är det stundtals trångt på tågen på tunnelbanans Röda linje. Det befintliga signalsystemet är gammalt och dyrt att underhålla, och behöver bytas ut. Därför installerar Trafikförvaltningen också ett nytt signalsystem, som gör det möjligt att utöka trafiken. Depån byggs inom SL:s spårområde i anslutning till Norsborgs tunnelbanestation. Projektet omfattar en verkstadsdepå för tunnelbanan med verkstadsplatser och kontor ovan jord, tvätthall för tåget i berget samt anläggning av spår, el, signalsystem och tele både ovan jord och i bergrum. Den nya depån ska användas till att ta hand om, serva och tvätta de nya tunnelbanetågen. Den ger också SL möjlighet att placera vagnar i Norsborg. Vagnarna kommer då att vara vid ändstationen där de behövs när trafiken startar, idag körs tomma tåg från Nyboda (Liljeholmen) ut till ändstationerna. Tillsammans med SL bidrar vi till att ge Stockholm och stockholmarna en bättre kollektivtrafik, vilket är viktigt för Stockholms framtida samhällsutveckling, säger Carina Angarth, avdelningschef Anläggning Stockholm, NCC Construction Sverige. Nelson Mandela tillbringade 18 av sina 27 fängelseår i en cell på 2,1 x 2,4 meter på den ökända fängelseön Robben Island utanför Sydafrikas kust. En replika på cellen har gjutits av avgångsklassen på det treåriga byggprogrammet vid Yrkestekniskt Centrum i Järfälla. Tanken är att cellen ska vara medelpunkten i en utställning om Nelson Mandela, hans liv och hans gärning, berättar Tommy Cramer som är lärare och initiativtagare till projektet. Själva cellen göts som ett hisschakt med hängande innerform medan taket göts med hjälp av en cementblandare och sedan handjagades betongen upp på taket för utläggning. Det är inte bara elever från Bygglinjen som varit engagerade i projektet utan även elever från El, VVS och Måleri har bidragit, berättar Tommy. Fakta: Projekt: Tunnelbanedepå, nybyggnation Kund: AB Storstockholms Lokaltrafik Byggtid: Juni 2013 hösten 2016 Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan Kontraktssumma: 1021 MSEK Tommy vill också framhålla vilken hjälp och positivt bemötande både han och eleverna fick av Rickard som körde ut betongen från Betongindustris fabrik i Sollentuna. Vi på Betongindustri tycker det är viktigt att vara med och på olika sätt stödja och hjälpa de profesionella utbildningar som finns inom vårt område, berättar Mathias Ullgren som är den på Betongindustri som varit kontaktperson gentemot Tommy Cramer och skolan.

8 Unga människor och ung betong Ibland kan betongen likna oss själva och tvärtom. Jag tänker inte på att vi är gråa och hårda utan jag funderar mer på hur vi utvecklar våra färdigheter i början av vår livstid. Det är rätt likt betongen nämligen. Malmös nya bad byggs i Hyllie Det nya toppmoderna badhuset i Hyllie kommer att stå klart i slutet av Anläggningen byggs direkt söder om Kroksbäcksparken, i skärningspunkten mellan Hyllie centrumområde, Holma och Kroksbäck och kommer att spela en viktig roll för stadens utveckling. Med sin strategiska placering i Hyllie kommer badet locka besökare från hela Malmö, bland annat för att det kommer stå färdigt då badanläggningen Aq-va-kul inne i Malmö stänger ner. Anläggningen består av två delar, där bassängerna ska finnas i ena delen och omklädningsrum, gym och relaxavdelning i den andra. Samtliga utrymmen blir tillgängliga för rörelsehindrade. Fönstren ska placeras strategiskt så att ljuset släpps in samtidigt som badgästerna får en utsikt mot bland annat Kroksbäcksbackarna. En yttervägskappa av infärgad betong med framblästrade mönster är tänkt att vara både snygg och energisnål. Ytterligare miljövänliga lösningar är solfångare på taket och toaletter utan spolbehållare. - Den blir mer energieffektivt än vad motsvarande badanläggningar är. Det blir en nästan funktionalistisk byggnad, med vita fasader i betong, säger Per Pilerot på Arkitektbyrån PP Arkitekter AB som står bakom det vinnande förslaget Samlat Simtag som vann arkitkettävlingen. Full fart på betongen Just nu så håller vi på med den platsgjutna betongen. De stora betongarbetena beräknas vara färdiga i mitten av maj, men sen återstår det en del kompletterande betongarbeten. Just nu håller vi på att gjuta poolbottnen i 50-metersbassängen, bjälklag till plan 2, läktarna, bjälklag och bassänger i relaxavdelningen och bassängväggar i familjebadet på plan 1. Det är ganska komplicerat att bygga badhus men samtidigt är det kul med lite utmaningar och oerhört lärorikt att få vara med i ett projekt som detta, berättar Sven-Erik Becke, Platschef, Anläggning Skåne på NCC Construction Sverige AB som är byggentreprenör. Saker som är viktiga vad det gäller betongen är givetvis att man har rätt täckskikt till armeringen och rätt betongkvalitet med tanke på vct och exponeringsklasser. Det är också viktigt med rätt kvalitet på ingjutnings och infästningsdetaljer. Vi håller även på i källaren med VVS installationer och vi har också påbörjat installationer till vattenreningen. Om ca 3 veckor så ska vi även igång med ventilationsinstallationerna. I början av april påbörjades montaget av fasadväggarna som är i prefab. Varje element är 2 våningar eller ca 12 meter höga och väger ca 14 ton styck. Badhuset våning för våning. Källaren består av till- och frånluftskulvertar, ventilationsrum, undercentraler, teknikutrymmen, utjämningstankar till bassängerna, kemiutrymmen och utrymmen till vattenreningen. Markplanet består av entré, foajé, badgalleria, restaurang, omklädningsrum med bastu, läktare med plats för personer, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten, en undervisningsbassäng med vattendjup ca 0,9m, en 50m bassäng som kan delas till tvåt 25m bassänger, två vattenrutschkanor. En familjebadsdel med en grotta, vattenpist, strömande vatten och champagnebubblor, 1st varmpool och en småbarnsbassäng med en liten vattenrutschkana och en fontän. Plan 2 består av en relaxavdelning med servering, en bassäng inomhus, en kallpool inomhus, en utomhusbassäng och utegård. Där finns också omklädningsrum och olika typer av bastu bland annat en ångbastu. På plan 2 finns också en friskvårdssal/gym och en aktivitetssal. Där finns även kontor och en teknikdel. Badhuset i korthet Byggstart våren Planerad öppning: slutet av Beställare / Byggherre är Malmö Stad / Stadsfastigheter. Arkitekt: PP Arkitekter Byggentreprenör är NCC Construction Sverige AB. Yta: ca kvm 50-metersbassäng för motion, träning och tävling. Hoppbassäng Två undervisningsbassänger Familjebad med vattenrutschkana Relaxavdelning med friskvård Kostnad 350 miljoner kronor Entreprenör NCC Construction Sverige AB Betongmängd ca 6500m³. Armeringsmängd ca 1000 ton. Vi vet ju alla att vi är mer formbara när vi är unga. Det nyfödda barnet är verkligen formbart! Förutom att det måste skyddas mot infektioner m m och tas om hand så att de livsuppehållande funktionerna kommer igång, är det helt i föräldrarnas händer för en trygg start i livet. Genom hemoch skolmiljö sätter vi sedan vår prägel på uppväxten så att barnet och så småningom tonåringen kan formas väl och förbereda sig inför det vuxna livet. Visst är detta självklart - det är vi ju medvetna om och det är något som alla föräldrar tänker på. Att samma gäller betongen är något som kanske inte alla byggare tänker på dagligen. Direkt efter gjutningen måste vi skydda betongen mot allehanda situationer och miljöer som kan inverka negativt på betongegenskaperna. Betongens hållfasthetstillväxt måste komma igång, tätheten måste bli hög och den får t ex inte spricka viktiga fenomen som vi betongingenjörer verkligen borde ha hög fokus på. Problemet är att det går så fort för betongen. Medan människan utvecklas och formas under kanske 20 år är samma tidsperiod för betongen en månad ungefär. Och den allra första viktiga tidrymden för betongen är kanske bara något dygn eller endast bara några timmar. Blir denna tid ohälsosam kan betongens livstid halveras i värsta fall. Alltså gäller att betongens ungdomstid sköts på bästa sätt. Vi på Betongindustri har börjat tänka på detta mer och mer under senaste åren. Vi tar nu fram hjälpmedel, dvs föräldrarstöd för ingenjörerna som ska säkerställa en god uppväxt. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Sedan ska ju betongen tas om hand efter första månaden och underhållas väl för att fungera i minst hundra år i konstruktionen. Det gäller ju oss också; lev hälsosamt och sköt om er, för vem vill inte leva i hundra år! Men glöm inte bort de första viktiga betongtimmarna och -dagarna då läggs grunden till hållbara betongkonstruktioner Mats Emborg, chef FoU

Aktuell information om Norsborgs tunnelbanedepå

Aktuell information om Norsborgs tunnelbanedepå februari 2014 Aktuell information om Norsborgs tunnelbanedepå Södra spåret stängs Den 3 mars 2014 stängs det södra spåret vid Norsborgs tunnelbanestation av. För att på ett säkert sätt kunna bygga och

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011

Kvarnholmen. Ny stadsdel i Nacka Kommun. Martin Asp feb 2011 Kvarnholmen Ny stadsdel i Nacka Kommun Martin Asp feb 2011 300 000 kvm bostäder och arbetsplatser 2 500 bostäder Byggstart 2009 Inflyttning 2010-2020 Ny högbro över Svindersviken Nya kajer och båtplatser

Läs mer

Genuin sjöfartsmiljö som du vill ha det

Genuin sjöfartsmiljö som du vill ha det Genuin sjöfartsmiljö som du vill ha det Magasin 2, Frihamnen mn sg f r i ha 1 atan 2 Välkommen till Magasin 2 Högst upp under takbjälkarna i Magasin 2 i Frihamnen, i genuin sjöfartsmiljö, kan vi erbjuda

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 POSTENS NYA HK

ÅRETS BYGGEN 2003 POSTENS NYA HK 72 HUS STOCKHOLM Jurymotivering: Trots kollossala volymer 60 000 kvadratmeter känns Postens nya huvudkontor lätt; via transparans, öppenhet och en djärv form. FOTO: FABIO GALLI Postens nya huvudkontor

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY)

LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY) LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY) t(s) FRITT FALL Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL GRUPP A (GY) FRITT FALL a) Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man sitter högst upp. b) Titta

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET 72 HUS GÖTEBORG Jurymotivering: Den spännande omvandlingsprocessen av Centralstationsområdet i Göteborg fortsätter. Här i form av kontor och hotell i norsk trend- och materialkänslig design. FOTO: ULF

Läs mer

Miljöfokus i Värtahamnen

Miljöfokus i Värtahamnen Miljöfokus i Värtahamnen Miljö från planering till färdig hamn Redan när den nya visionen för Värtahamnen fastställdes i början av 2000-talet, fanns ett mycket tydligt miljöfokus, som sedan har återspeglats

Läs mer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer Parkvägen 2B En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Typ Storlek 15000 kvm Adress Parkvägen 2B Område Solna/Solna Business Park Omgivning Solna är idag Sveriges mest företagstäta stad. Och i de

Läs mer

Ett par av attraktionerna i Kaninlandet är lite äldre. Låt oss titta närmare på ett par av dem:

Ett par av attraktionerna i Kaninlandet är lite äldre. Låt oss titta närmare på ett par av dem: Liseberg - En matematik, fysik och tekniktur 2015 Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se, tivoli.fysik.org och physics.gu.se/liseberg/ Några artiklar om fysik i nöjesparker (och lekplatser): http://tivoli.fysik.org/english/articles/

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Sjönära lokal med unikt läge. Magasin 2, Frihamnen

Sjönära lokal med unikt läge. Magasin 2, Frihamnen Sjönära lokal med unikt läge Magasin, Frihamnen frihamnsgatan 1 Välkommen till Magasin På bottenplan i Magasin i Frihamnen, i genuin sjöfartsmiljö, kan vi erbjuda en attraktiv lokal med sjöutsikt åt flera

Läs mer

Stockholms nya järnvägslänk

Stockholms nya järnvägslänk ANLÄGGNING Att spränga mitt i stan och att det är trångt. Det är två av utmaningarna när Citybanan i Stockholm ska dras under Riddarfjärden. Dessutom gäller det att få tunnel elementen från Tallinn igenom

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2348/2005 Dnr planmodul: P 05/0029 Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad den 31 maj 2006 2 PLANBESKRIVNING

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

EXAMENSARBETE. Självkompakterande betong. Mattias Sundén. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Självkompakterande betong. Mattias Sundén. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Självkompakterande betong Mattias Sundén Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Examensarbetet ingår som

Läs mer

Stockholm Maritime Business Centre. Sjönära kontor i Frihamnen

Stockholm Maritime Business Centre. Sjönära kontor i Frihamnen Stockholm Maritime Business Centre Sjönära kontor i Frihamnen frihamnsgatan 26 Välkommen till Stockholm Maritime Business Centre I Magasin 3 i Frihamnen introducerar Stockholms Hamnar ett spännande fastighetskoncept,

Läs mer

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016.

Lokalfakta. Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden. Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm. Byggnadsår: 2014. Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016. Lokalfakta Fiskartorpet Norra Djurgårdsstaden Adress: Storängsgatan 115 44 Stockholm Byggnadsår: 2014 Lokalyta ca: 58-75 kvm Rumshöjd ca: 3,28 meter brutto Tillträdesdatum: Sommar/Höst 2016 Kontakt: JM

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Lossendammen säkras för att klara dagens säkerhetskrav

Lossendammen säkras för att klara dagens säkerhetskrav Bakgrunden till projektet vid Lossendammen är de skärpta kraven från RIDAS, som ställer krav på att man ska kunna avbörda ett 10000-årsflöde, även kallat klass-1-flöde. Foto: Magnus Holmgren Projektet

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån

Ombyggnad av Brodepån Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka pendeltågstrafiken med nya

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig

Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig Tunnelbana till Nacka och söderort Dan Palmgren, projektledare Berg och Anläggning och Karin Olofsson, kommunikationsansvarig 2016-12-15 Upplägg idag Allmänt om tunnelbanans utbyggnad i Stockholm Tunnelbanan

Läs mer

Hej! Det är vi som stökar till i centrum.

Hej! Det är vi som stökar till i centrum. Hej! Det är vi som stökar till i centrum. Gabrielle Linnsén Projektledare Huvudansvarig för renoveringsprojektet i Samantha Bonnevier Biträdande projektledare Ekonomi- och kommunikationsansvarig för renoveringsprojektet

Läs mer

Hästholmsvägen 32, vån 3

Hästholmsvägen 32, vån 3 318 kvm Kontor Danvikstull, Nacka Snabbfakta Fin ledig kontorslokal i hörnläge i DanvikCenter med ljusinsläpp från tre väderstreck Typ: Kontor Storlek: 318 kvm Tillträde: Omgående Denna lediga lokal är

Läs mer

Edutainmentdag på Gröna Lund, Grupp A (Gy)

Edutainmentdag på Gröna Lund, Grupp A (Gy) Edutainmentdag på Gröna Lund, Grupp A (Gy) Fritt Fall Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9

HAMMARBY SJÖSTAD. Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad kvm. Yta: kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Yta: 6 000-18 100 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 9 Sidan 1 (6) Om lokalen I växande Hammarby Sjöstad hittar du Trikåfabriken. En byggnad som rymmer mer än hundra år av historier

Läs mer

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar

Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar #1 NYHETER PREFABRICERADE BETONGELEMENT 2014 Väggar för alla typer av hus Invigning håldäcksfabrik Hallstahammar Aktuella projekt Nya kollegor Ansvarig utgivare: Inge Andersson Redaktör: Anna-Maria Lundgren,

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG

TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG TIDNINGSHUSET - EN MÖTESPLATS I EXPANSIVA MARIEBERG ETT LEVANDE KVARTER MED FLERA FRAMSIDOR Mer publik bottenvåning Då kopplingen i markplan mellan DN-skrapan och Tidningshuset rivs får byggnaden flera

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet!

Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! B omagasinet 2/2012 Makarna Dahm har bott 62 år i samma lägenhet! Oktober 1950. Hyreshuset på Ekkällevägen 1 var precis nybyggt och familjen Dahm var bland de första hyresgästerna. 62 år senare bor makarna

Läs mer

Brandlarmet SecuriFire säkrar SL:s nya bussdepå. Ökad efterfrågan på laddstationer för elbilar. Resmålet 8 klassiker i Berlin

Brandlarmet SecuriFire säkrar SL:s nya bussdepå. Ökad efterfrågan på laddstationer för elbilar. Resmålet 8 klassiker i Berlin 2 2017 Brandlarmet SecuriFire säkrar SL:s nya bussdepå Ökad efterfrågan på laddstationer för elbilar LIDKÖPINGS KOMMUN SPARAR ENERGI MED NY BELYSNING Resmålet 8 klassiker i Berlin 1 Volt 2-2017 Ledare...

Läs mer

Lokalen ligger på våning 8 med en fantastisk utsikt mot Hammarby sjö. Mycket ljus med skön industrikänsla. Adress Lumaparksvägen 7

Lokalen ligger på våning 8 med en fantastisk utsikt mot Hammarby sjö. Mycket ljus med skön industrikänsla. Adress Lumaparksvägen 7 Lokalen ligger på våning 8 med en fantastisk utsikt mot Hammarby sjö. Mycket ljus med skön industrikänsla. Typ Kontor Storlek 1132 kvm Adress Lumaparksvägen 7 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning Den

Läs mer

Stadskärnan utvecklas.

Stadskärnan utvecklas. Stadskärnan utvecklas. Utvecklingsarbetet går vidare. Exempel på vad som hänt: K Gångbryggan vid Gamla Bryggeriet K Belysningen utmed åpromenaden K Utvecklingen av Nyköpings hamn K Stensättning av Storgatans

Läs mer

På våning 10, med milsvid utsikt mot Hammarby Sjö, har ni möjlighet att uppfylla era lokaldrömmar. Adress Lumaparksvägen 7

På våning 10, med milsvid utsikt mot Hammarby Sjö, har ni möjlighet att uppfylla era lokaldrömmar. Adress Lumaparksvägen 7 På våning 10, med milsvid utsikt mot Hammarby Sjö, har ni möjlighet att uppfylla era lokaldrömmar. Typ Kontor Storlek 457 kvm Adress Lumaparksvägen 7 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning och värd.

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

REGLAGE - PLATSEN VARM OCH KALL

REGLAGE - PLATSEN VARM OCH KALL REGLAGE - PLATSEN VARM OCH KALL T-B A NA ET RK VE BY EL SS HÄ MALTESHOLMSTORG STRANDLIDEN MÄLAREN STRÅKET HÄSSELBY STRAND - SITUATIONSPLAN IDÉ - VARM OCH KALL Att skapa en plats, varm på vintern och kall

Läs mer

Hästholmsvägen 28, Nacka

Hästholmsvägen 28, Nacka Hästholmsvägen 28, Nacka Fakta Lokaltyp Kontor Område Danvikstull Storlek 590 kvm Lokalnummer 0364 Fin ledig kontorslokal med genomgående stavparkett i DanvikCenter vid Danvikstull i Nacka Denna lokal

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Yta: 151 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevligt kontor med en öppen planlösning. Nyrenoverade ytskikt

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Hamburg - Södra Värtahamnen

Hamburg - Södra Värtahamnen Hamburg - Södra Värtahamnen Unikt kontorshus om 4 047 m2 i Stockholms modernaste stadsdel www.nordier.se FOKUS SAMMANFATTNING HAMBURG I KORTHET Fastigheten är belägen på Malmvägen 1 i Södra Värtahamnen.

Läs mer

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv.

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv. NÄR BAKSIDAN SKA BLI FRAMSIDA 2013-01-09 Av: Movium Foto: Oskarshamns kommun Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och

Läs mer

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid.

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid. Tullvaktsvägen 11 Läcker lokal med högt i tak och mycket glas Typ Kontor Storlek 3667 kvm Adress Tullvaktsvägen 11 Område Frihamnen Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Denna härliga lokal ligger i Norra

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Sundstorgsgaraget HELSINGBORG ANLÄGGNING

Sundstorgsgaraget HELSINGBORG ANLÄGGNING ANLÄGGNING HELSINGBORG Jurymotivering: De senaste åren har sett ett flertal kreativa och mer eller mindre innovativa lösningar för parkeringsgarage. Ett attraktivt, öppet och ljust exempel är Sundtorgsgaraget

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet.

Skräddarsydda lösningar. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. För oss är kunden i fokus. Och att kunna leverera produkter snabbt, ser vi som en självklarhet. Skräddarsydda lösningar EuroLine Int. är ett företag som marknadsför fönsterbänkskanaler och uttagsstavar

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 13, 285 kvm Lilla Bommen 1, våning 13, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: kontor 285 m 2 Antal arbetsplatser: 15 19 Tillträde:

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm

Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm Linnégatan 89C, plan 5, 366 kvm LOKALEN Planlösning med rum Kontorsyta 366 kvm Antal arbetsplatser 14-20 Adress Linnégatan 89C Här väntar en fin lokal med rum och

Läs mer

emporia butikerna den magiska mixen bygget Vad händer just nu på Emporia? Gert wingårdh Häftiga kontorslokaler med fantastisk utsikt

emporia butikerna den magiska mixen bygget Vad händer just nu på Emporia? Gert wingårdh Häftiga kontorslokaler med fantastisk utsikt emporia bygget butikerna den magiska mixen Vad händer just nu på Emporia? Gert wingårdh Häftiga kontorslokaler med fantastisk utsikt Emporia växer och snart är entréerna på plats. Både Bärnstensentrén

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Ditt nästa kontor? Solna Strandväg 96

Ditt nästa kontor? Solna Strandväg 96 Ditt nästa kontor? Solna Strandväg 96 1 708 kvm, Solna Solna Strandväg 96 Solna Ledig yta: 1708 m 2 Typ: Kontor Antal arbetsplatser: 90 200 Miljömärkning: LEED Guld (2014) Tillträde: Omgående Restaurang

Läs mer

SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR

SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR FUNKIS NÄR DEN ÄR SOM ALLRA BÄST Tänk dig en gedigen gammal fabrikslokal kombinerad med modern teknik: 7,5 meter till tak, stora fönster och en egen hiss som tar dig till kontoret.

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 25, Hammarby Sjöstad 709 kvm

HAMMARBY SJÖSTAD. Hammarby Fabriksväg 25, Hammarby Sjöstad 709 kvm Ljus kontorslokal byggd runt ett atrium med fönster runt om hela lokalen. Ypperligt skyltläge mitt i Hammarby Sjöstads kreativt affärsliv. Yta: 709 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken

Läs mer