Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 TEOLOGISKA HÖGSKOLAN STOCKHOLM AB (svb) TEOLOGI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

2 Innehåll Rektor har ordet 3 Bibliotek 4 Programmet mänskliga rättigheter 5 Teologiska programmet 6 Forskningsutveckling 8 Evenemang under året 9 Studenter med funktionshinder 10 Nationella & internationella kontakter 11 Studentkår 12 Personal 13 Studentstatistik 14 Årsredovisning 16 - Förvaltningsberättelse 16 - Resultaträkning 17 - Balansräkning 18 - Noter och påskrifter 20 2

3 Rektor har ordet Arbete med utbildning innebär att man bör tycka om att leva i förändring. Utbildningsprogram såväl som kurser måste hela tiden utvecklas och ibland genomgå större uppdateringar. Interna och externa kvalitetsgranskningar ger också anledning till förändringar. Under 2014 sa Uppsala universitet upp samarbetsavtalet gällande det gemensamma masterprogrammet i mänskliga rättigheter, som vi haft sedan /2015 är därför vårt sista läsår med detta utbildningsprogram. Hösten 2015 startar vi ett eget magister- och masterprogram i mänskliga rättigheter. Under 2014 har vi samtidigt gjort en större översyn av våra kandidatprogram inom både teologi och mänskliga rättigheter var ett händelserikt år på Campus Bromma. Lidingö folkhögskola flyttade till Bromma och slogs samman med tidigare Sjöviksfilialen Betel, och blev tillsammans nya Bromma folkhögskola. I samband med detta byggdes restaurangen ut för att rymma fler gäster och köket totalrenoverades. Vi gläds åt en ny trevlig restaurangmiljö som erbjuder god mat till rimliga priser. Vi ser också nya samverkansmöjligheter med Bromma folkhögskola. Vi hoppas att vi till exempel tillsammans kan få ta ett huvudansvar för Equmeniakyrkans fortbildningsverksamhet. Planer finns också att under 2015 tillsammans med Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) starta ett ledarinstitut var första verksamhetsåret för THS som aktiebolag, ett non-profit bolag, eller ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb) som det formellt heter. När våra tre huvudmän gick samman och bildade en kyrka blev det omöjligt att fortsätta vara en andelsförening. I sak innebar inte ombildningen några större förändringar vad gäller högskolans verksamhet. En konkret förändring var att i aktiebolagets styrelse blev rektor, personalrepresentant och studentrepresentant adjungerade istället för som tidigare ordinarie ledamöter. Ryggraden i högskolans verksamhet är naturligtvis pågående kursverksamhet och forskningsprojekt. Inom ramen för detta ryms mycket. Några rubriker från årets offentliga föreläsningar och seminarier ger en vink om bredden: Dån av tillvarons vingar - skönlitteraturen som teologisk resurs, Gud i storstan, Ordets makt, The Septuagint Translation and Its Impact on the New Testament, Paul, Stoicism, and the Material Spirit, Att bilda den digitaliserade generationen, Om kris- och katastrofarbete bl.a. i samband med händelserna i Oslo och Utöya 2011, Bordsbön, nattvard och jordens överlevnad och Sverige, Sverige, fosterland - teologi, politik och svenska väljare. I nära samverkan med vår huvudman Equmeniakyrkan och andra samarbetspartners arbetar vi för att kontinuerligt vidareutveckla våra utbildningar. THS strävar efter att kunna erbjuda landets bästa pastors- och prästutbildning, likväl som andra excellenta utbildningsprogram inom teologi och mänskliga rättigheter. Owe Kennerberg, rektor Bromma i februari

4 Bibliotek Det totala beståndet omfattar omkring titlar. Under 2014 nyregistrerades cirka 1000 titlar. Biblioteket har ungefär 60 löpande prenumerationer varav hälften som e- tidskrifter. Dessutom får biblioteket ett 50-tal tidskrifter som gåva. De databaser som tillhandahålls är ProQuest Religion, ATLA Religion database online med ATLASerials (ATLAS) online samt ProQuest Political Science. ProQuest Religion har cirka 260 tidskrifter varav de flesta i fulltext. ATLAS innehåller omkring 230 tidskrifter i fulltext. Proquest Political Science omfattar cirka 660 varav många i fulltext. Sammantaget ger alltså biblioteket tillgång till över 1200 tidskrifter. Under året har genomgången av tidskriftsbeståndet fortsatt och i möjligaste mån har tryckta tidskrifter ersatts med e-tidskrifter. Detta i syfte att öka tillgängligheten och för att kunna utvärdera användningen av tidskriftsbeståndet bättre. Ett annan central del i arbetet med att öka tillgängligheten har varit lanserandet av en ny portal för bibliotekets e-resurser. Efter en utvärdering av potentiellt relevanta ämnesresurser för mänskliga rättigheter har databasen Proquest Political Science införskaffats under året. Antalet talboksanvändare har varit fortsatt hög och upptar en stor del av det administrativa arbetet. På grund av begränsningar i personalresurserna under året har arbetet med Deweyövergången fortskridit i långsammare takt än föregående år. 4

5 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Programmet mänskliga rättigheter Det löpande arbetet håller MR-kollegiet i tillsammans med administrationen. En gång per läsår hålls ett MR-lärarkollegium dit alla lärare på programmet inbjuds. Susanne Wigorts Yngvesson efterträddes av Mona Samadi som utbildningsledare i april Under 2014 gav vi ett 25-tal kurser i mänskliga rättigheter på kandidatnivå. Dessutom ett par kurser på avancerad nivå i det med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet gemensamma masterprogrammet. Under vårterminen erbjöds också en nätkurs. Men på grund av det begränsade antalet utbildningsplatser beslutades att inte erbjuda några nätkurser under läsåret Både vad gäller kursledning och enskilda föreläsningar strävar högskolan efter att hålla högsta möjliga kompetens. I ett flertal kurser medverkar därför externa föreläsare med specialistkompetens. I maj sa Teologiska institutionen vid Uppsala universitet upp samarbetsavtalet gällande masterprogrammet i mänskliga rättigheter, som de båda lärosätena drivit gemensamt sedan Läsåret är därför det sista året som THS ger detta masterprogram tillsammans med Uppsala. De primära skäl som angavs som skäl till uppsägningen var att Teologiska institutionen haft svårt att klara sitt uppdrag under de senaste åren och att vi måste se till att vi klarar både registreringar och prestationer för att behålla uppdraget. Vidare uppgav man att man hade en överdimensionering av lärare och att dessa lärare kan användas mer i olika kurser inom mänskliga rättigheter om man har hela programmet. Med anledning av detta beslutade THS att läsåret starta ett eget magister- och masterprogram i mänskliga rättigheter. I oktober lämnade högskolan också in en ansökan till Utbildningsdepartementet om tillstånd att utfärda magister- och masterexamen i mänskliga rättigheter. Tills ansökan beviljas kommer examen att vara en teologie magister- eller masterexamen med mänskliga rättigheter som huvudområde. MR-dagarna 2014 hölls för trettonde gången. Konferensen gick av stapeln den november i Umeå Folkets hus med flera tusen besökare. Deltagande från THS konstaterade att det var bra arrangemang, gott om plats, samt ett bra forum för nätverkande och praktikplatssökande. THS arrangerade ett seminarium under rubriken Yttrandefriheten i religiösa kulturer där gränserna för individuell yttrandefrihet och religionsutövning i religiösa kulturer diskuterades. Vems rättigheter ges företräde i olika religiösa kulturer, individen eller kollektivet? Den översyn av utbildningsprogrammet för kandidatexamen i mänskliga rättigheter som inleddes hösten 2013 slutfördes under Det nuvarande programmet har inte kurser i mänskliga rättigheter för hela tre års studier, utan förutsätter komplettering med någon annat relevant ämne för att kunna ta ut en kandidatexamen. Det reviderade programmet ger däremot den möjligheten och får en tydligare progression med en större fördjupning för programstudenten. I och med det nya programmet införs en för alla gemensam första bastermin med fyra kurser: Mänskliga rättigheter och filosofins grunder, Mänskliga rättigheter och demokratins framväxt, Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder, samt Mänskliga rättigheter i praktiken. Även om arbetet med examensansökan och programöversyn innebar en exceptionellt hög arbetsbelastning, så gav det möjlighet att tänka samman kandidat-, magister- och masterprogram. Under året utfärdades 13 kandidatexamina i mänskliga rättigheter. 5

6 TEOLOGI Teologiska programmet Det löpande arbetet håller ämnesföreträdarkollegiet i tillsammans med administrationen. Sune Fahlgren var utbildningsledare under året. Under 2014 erbjöds närmare ett 100-tal olika kurser i de teologiska programmen på grund- och avancerad nivå. Under året utfärdades 21 kandidatexamina i teologi och 8 examina på avancerad nivå i teologi. Den översyn av utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi som inleddes hösten 2013 slutfördes under I det nya utbildningsprogrammet ersätts basåret med en första gemensam bastermin för alla studerande på de teologiska kandidatprogrammen, vilket är mer kompatibelt med vad som gäller vid de flesta svenska universiteten. Basterminen består av två kurser: Filosofi, teologi och mission i kyrkans historia och Bibeln & religionerna. Introduktion i religionshistoria och exegetik. Ytterligare en kurs under vårterminen blir gemensam för alla: Text, kontext och tolkning. De som siktar på att bli pastor eller präst läser dessutom Att tolka Gud och samhället. Historiska och samtida perspektiv, medan studenter på programmet Religion, kultur och samhälle läser en kurs som heter just Religion, kultur, samhälle. De studenter som är pastorskandidater i Equmeniakyrkan deltar i, förutom akademiska kurser, bland annat även i kommunikationsutbildning inkluderande röst- och talteknik, andligt forum, gudstjänst- och homiletikseminarier och samtal med terapeut för personlig bearbetning. Pastorskandidater som har fullgjort hela detta program erhåller Pastoralteologisk examen (Master of Divinity). THS följer samma regler vid antagning till studier som de statliga universiteten och högskolorna. Det är alltså inte högskolan som antar några pastors- eller prästkandidater. Samfunden själva ansvarar helt och hållet för detta. Däremot finns ett samråd mellan högskolan och Equmeniakyrkan, kallat Utbildningsråd. I detta råd diskuteras frågor som rör pastorsutbildningen och dess utformning och utveckling. Utbildningsrådets ledamöter är för närvarande pastorskandidaterna Maria Dalqvist och David Wedegård. Pastorernas riksförbund företräds av Anna Berndes. Equmeniakyrkan representeras av biträdande kyrkoledare Olle Alkholm, samordnaren för bildning och fortbildning Elisabeth Lindgren, samt Rune W Dahlén som ansvarar för pastorsrekryteringen. Ola Rikner kommer från Equmenia. Utbildningsrådet sammanträder som regel två gånger per år med högskolans rektor som ordförande. Teologgrupper och insamlingsdag Ordförande i Svenska kyrkans teologgrupp är Ulrika Ulvegren. Medlemmarna i Svenska kyrkans teologgrupp är studenter som avser att bli eller är antagna för framtida tjänst i Svenska kyrkan, men där deltar även en del studenter med andra planer och med tillhörighet i annat samfund. Flera av teologgruppens medlemmar har under året medverkat i utformandet av högskolans gudstjänster. Temat för teologgruppssamlingarna har under året varit Luther då och nu och Luther i församlingskontext, vilket man har samtalat kring och haft medverkande gäster. Under 2014 har bland annat följande gästat teologgruppen: Maria Bjerle, som är prästrekryteringsadjunkt för Stockholms stift; Anna Norrby, präst i Lidingö församling; Pehr- Albin Edén, präst i Brännkyrka församling och Josef Ekesryd, präst i Almby församling Strängnäs stift. Teologgruppen har också haft träffar med gruppsamtal kring kallelse under ledning av kaplan Anita Elweskiöld. Svenska kyrkans teologgrupp har bytt hela styrelsen under 2014 och nu består den till helt övervägande del av studenter som läser första året. Antalet pastorskandidater i Equmeniakyrkan var den 31 december , varav 33 kvinnor och 25 män. Antalet pastorer från andra samfund som skall välkomnas in i Equmeniakyrkans pastorskår var vid årets slut sex. Equmeniakyrkan har Rune W Dahlén anställd som utbildningssekreterare och kontaktlärare, och Britta Hermansson som kontaktperson. Hösten 2014 startade det första Vägledningsåret med 14 pastorer och tre diakoner. Förbönsakten vid kyrkokonferensens inledningsmöte blev starten på detta år mellan studierna och ordinationen. De nyblivna pastorerna besöktes vid ett eller två tillfällen under hösten, och i november möttes både diakonerna och pastorerna ett par dagar på Västkustgården. Under våren 2015 fortsätter Vägledningsåret med en retreat och en fortbildningskurs. Ungefär en gång i månaden har Equmeniakyrkan inbjudit till teologgruppsträff på THS. Gäster har varit pastorerna Carina Hult, Ingrid Svensson samt Linda och Gustaf Danielsson, församlingsmusiker Jacob Wessbo, forskaren och författaren Patrik Hagman från Åbo och läraren på Örebro missionsskola Lasse Johansson. Under våren behandlades dopet vid ett tillfälle då professor Thomas Kazen, lektor Joel Halldorf och doktoranden Ulf Gustafsson medverkade. 6

7 TEOLOGI På motsvarande sätt behandlades nattvarden vid ett tillfälle under hösten då lektor Rikard Roitto, docent Åke Viberg och koordinatorn för Församling och samhälle i Equmeniakyrkan, Per Westblom, medverkade. En lördag anordnades en frivillig Alphaledarutbildning. Diakonutbildningens flytt från Lidingö till Bromma har gett nya möjligheter även för teologgruppen och alla antagna diakonkandidater i Equmeniakyrkan har under hösten varit inbjudna till samlingarna. Teologgruppen arrangerade i början av året en tyst retreat på S:t Davidsgården i Rättvik, i första hand för de pastorskandidater som läser campuskurser på THS på heltid. De övriga pastorskandidaterna samlades till retreat- och samtalsdagar på Hjälmargården. Vårens traditionella gemenskapsdygn ägde rum på Gålögården med en övernattning där trettio pastorskandidater deltog. I september arrangerades en fyra dagar lång resa till Hjortsbergagården i Småland med över trettio deltagare. Programmet innehöll bland annat studiebesök, bibelstudier, föreläsningar, uteaktiviteter, nattvard och förbön. Helgen avslutades med att deltagarna ansvarade för gudstjänster i Alvesta, Älmhult, Lammhult, Ljungby och Bor. På våren gav teologgruppen ut ett nytt nummer av tidningen Årsringar där hela vinsten går till att stödja pastorsutbildning i Sverige och i de båda Kongostaterna. För att finansiera retreaterna och helgresorna ordnades även två bokloppis under året. Hemsidan BliPastor.nu har uppdaterats regelbundet och har en vanlig vecka cirka 500 visningar, men ibland betydligt fler. Ett enskilt inlägg under året har öppnats nästan 6000 gånger. Pastorskandidater bloggade på hemsidan ungefär varannan vecka under terminerna, men veckorna före bön- och offerdagen för diakon- och pastorsutbildningen betydligt oftare. Under hösten har olika gästbloggare medverkat ungefär varannan vecka, bland andra rektor Owe Kennerberg, biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin, ett par THS-lärare, en regional kyrkoledare och ett par relativt nyordinerade pastorer. pastorsutbildningen i flera sammanhang för att rekrytera nya pastorskandidater, bland annat på kyrkokonferensen, träffar med de hemvändande deltagarna från lärjungaskolan Apg 29 i Indien respektive från Mexiko och Kongo- Kinshasa, ungdomskonferensen Framtidens evangelister?, Hönökonferensen, Vårgårda möte, musikfestivalen Frizon och en kallelsedag på Södra Vätterbygdens folkhögskola. Pastorskandidater har också tagit ett stort ansvar vid Kallelsedagarna som anordnades i mars av Equmeniakyrkan och Equmenia. I högskolans gudstjänster predikade under året de regionala kyrkoledarna Klas Johansson, Charlotte Thaarup, Helen Friberg och Tomas Hammar. De pastorskandidater som hade eller ville ha kontakt med respektive region inbjöds till samtal och lunch i samband med gudstjänsterna. Bön- och offerdagen för pastors- och diakonutbildningen hölls i mars Antalet församlingar som fått besök från THS, diakonutbildningen på Lidingö samt från antagningsnämndens ledamöter har stigit varje år från 55 församlingar 2010 till 107 församlingar Bön- och offerdagen är inte bara viktig på grund av förbönen och insamlingen, utan är också en mycket viktig kontaktyta mellan utbildningarna och församlingarna. Britta Hermansson och Rune W Dahlén har mött pastorskandidater och andra intresserade i teologgruppen i Göteborg vid fyra olika tillfällen. Även teologgruppen i Jönköping har samlats fyra gånger. Britta Hermansson, Rune W Dahlén och pastorskandidater har representerat högskolan och 7 7

8 Forskningsutveckling Kjell-Åke Nordquist var även under 2014 forskningsutvecklare vid THS. Det obefintliga statliga stödet till forskning vid THS är en allvarlig fråga som genom de politiska förändringarna under 2014 tyvärr inte kommit närmare sin lösning. Ett fortlöpande lobbyarbete i detta ärende har fortgått under flera år. Inte desto mindre har ett omfattande forskningsoch utvecklingsarbete bedrivits vid högskolan. Lärarnas pågående forskning, artiklar, monografier, rapporter och konferensdeltagande är en del av den kvalitetsstämpel som THS inte minst de senaste åren fått av såväl granskande myndigheter som i studentutvärderingar inom teologi och mänskliga rättigheter. Då THS inte får något anslag från staten till forskning är det en bedrift att år efter år kunna upprätthålla en högkvalitativ forskningsverksamhet vid högskolan. Ett för THS något tveeggat kvitto på våra forskningsframgångar är det faktum att högskolans docenter i flera fall under senare år rekryterats till professorer och forskningsledare vid de stora universiteten. De högre seminarierna har under 2014 utvidgats till att inte bara omfatta Exegetisk och systematisk teologi, utan även Historisk teologi samt Teologi och omvärld, vilka tillsammans med studenter och lärare från Teologiska institutionen vid Uppsala universitet och den gemensamma forskarskolan vid Åbo Akademi utgör basen för denna seminarieverksamhet. Den disputation i teologi som en forskare från THS doktorandprogram genomförde för drygt ett år sedan kommer sannolikt att få en eller ett par efterföljare 2015, vilket i så fall innebär att vi tagit de första stegen i en förhoppningsvis regelbunden utveckling av forskarexaminationer baserade på THS löpande arbete hade THS ett 10-tal aktiva doktorander, de flesta verksamma i den forskarskola som sedan 2013 utgör ett samarbete mellan Stockholms stift, Åbo Akademi och THS. Bengt Kristensson Uggla som är anställd både vid THS och vid Åbo Akademi ansvarar för forskarskolan. Några exempel på publikationer under 2014: Fahlgren, Sune: Equmeniakyrkans ecklesiologiska äventyr. Kyrkovetenskapliga reflektioner kring nyckelord vid bildande av ny kyrka (docentföreläsning). Svensk Teologisk Kvartalsskrift, 90/2014. Gunner, Göran: Christian Zionism in Comparative Perspective. An Introduction. i Gunner, G & Smith, R. O. Comprehending Christian Zionism. Minneapolis: Fortress Press Kazen, Thomas: Revelation, Interpretation, Tradition: Jesus, Authority and Halakic Development i Byrskog et al, The Identity of Jesus. Tübingen: Mohr Siebeck Melder, Cecilia: Livskartan - en väg till existentiell folkhälsa i Horwitz, B., Stillhetens bok. Stockholm: Gothia Roitto, Rikard: Reintegrative Shaming and a Prayer Ritual of Reintegration in Matthew 18:15-20 i Svensk Exegetisk Årsbok vol 97. Samadi, Mona: Turkiets Konstitution i Komparativ Konstitutinoell Rätt, Andra uppl. Uppsala: Iustus Förlag,. Stenström, Hanna: Kristus är med det på banan. Historiebruk i debatten om prästvigning av kvinnor 1957 och 1958 i Minne och möjlighet. Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism. Svenungsson, Jayne: Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling. Göteborg: Glänta. Svenungsson, Jayne: Människa på gott och ont. Freuds tragiska antropologi i Agora, vol 1-2, Flera forskare har under året vistats längre perioder utomlands för forskning. Intresset för forskning är växande bland THS studenter i och med att masterkurser ges vilket skapar möjligheter för detta på ett sätt som tidigare inte var fallet. Även under 2014 erhöll flera lärare extern finansiering av sin forskning, både från nationella forskningsråd och mindre stiftelser. Under 2014 publicerade forskare vid Teologiska högskolan Stockholm 20 vetenskapliga verk i form av monografier eller av lärarna redigerade böcker med egna bidrag inkluderade. Antalet publicerade vetenskapliga artiklar i tidskrifter eller antologier, med redaktör utanför THS, var 17 för samma tid. En mera detaljerad information om forskningens innehåll ges i en separat rapport till styrelse och huvudägare. 8

9 Evenemang under året Introduktionsföreläsning Den 27 januari hölls en offentlig introduktionsföreläsning Dån av tillvarons vingar - skönlitteraturen som teologisk resurs av Bo Larsson, teologie doktor, stiftsprost, författare och docent i Tros- och livsåskådningsvetenskap. Bo Larsson är adjungerad professor vid THS från och med Gud i storstan Den 10 februari hölls ett seminarium om att vara kyrka i Bromma, under rubriken Gud i storstan. Där behandlades frågor som hur kyrkan bäst kan verka i storstadens livsmiljö av kulturblandning, sekularisering, föränderliga livsmönster, andligt sökande och ännu oanade framtidsmöjligheter. Seminariet var en del av det utvecklingsprojekt THS genomför tillsammans med Bromma församling inom Svenska kyrkan. Medverkade gjorde bland annat Torbjörn Gustavsson, Hanna Stenström, Anders Mellbourn, Anders Jonåker, Sune Fahlgren och Petra Carlsson. Bolagsstämma och styrelse Vid en extra bolagsstämma den 15 april 2014 valdes det nya bolagets styrelse bestående av Anna-Lena Evehäll, Göran Alm, Göran Gunner, Hans Andréasson, Helena Höij, Ingemar Nordieng, Ingemar Skogö och Lars Dalesjö. Rektor, personalrepresentant och representant för studentkåren är ständigt adjungerade. Vid styrelsens första möte den 15 maj valdes Ingemar Skogö till ordförande. Öppet hus Besöksdagen 2014 hölls den 21 mars. Dagen erbjöd föreläsningar i mänskliga rättigheter och teologi, samt information om de olika utbildningsprogrammen. Det fanns tillfälle för samtal med studenter, studievägledare och lärare. Susanne Wigorts Yngvesson höll en miniföreläsning om mänskliga rättigheter. Möjlighet fanns att göra lektionsbesök i pågående kurser i det teologiska programmet. Ett nytt inslag för året var att bjuda in en känd talare som avslutning på dagen. Björn Ranelid talade över temat Ordets makt och hade lockat ett stort antal åhörare. I anslutning till besöksdagen inbjöd Equmeniakyrkan även till kallelsedagar på fredagskvällen och lördagen med möjlighet för besökarna att även då orientera sig om de olika utbildningarna. Exegetiska föreläsningar Den 22 april hölls 2014 års exegetiska föreläsningar. Dr. James K. Aitken, Faculty of Divinity, Cambridge University talade över temat The Septuagint Translation and Its Impact on the New Testament. Professor Troels Engberg-Pedersen, teologiska fakulteten, Köpenhamns universitet hade Paul, Stoicism, and the Material Spirit som titel på sitt bidrag. Föreläsning och släppfest Under rubriken Att bilda den digitaliserade generationen firades den 26 maj att den första boken i THS nya Tro & Liv Skriftserie var klar: Läsarna i distraktionernas tid. Om bibel, kyrka och den digitala revolutionen. Tro & Liv Skriftserie är en bokserie för teologiska samtidsstudier. Läsårsavslutning Den 5 juni var det avslutning för läsåret Lennart Molin, THS andre rektor, höll ett uppskattat högtidstal till personal och studenter. Till alla närvarande studenter som under läsåret fyllt fodringarna för olika examina delades examensbevis ut. Sju studenter fick motta stipendier på tillsammans kronor. Fotoprojekt Vattenvärld Den 4 september till den 3 oktober ställde Hans Månsson ut bilder på THS under titeln Tjugo meter av en fjällbäck. Öppen gästföreläsning Den 19 september hölls en öppen föreläsning av Renate Grønvold Bugge om Kris- och katastrofarbete bland annat i samband med händelserna i Oslo och Utöya Föreläsningen gavs i samverkan med Betaniastiftelsen. Dolda poeter Den 4-5 oktober kunde man lyssna till brommabor som diktar om sin hembygd och samtidigt se målningar av Calle Beckvid, Anders Gabrielsson och Anne Stenbom. Offentlig föresläsning Den 20 oktober höll Norman Wirzba, professor i ekologi och teologi, Duke University, USA, en offentlig föreläsning under rubriken Bordsbön, nattvard och jordens överlevnad. Docentföreläsning Den 28 oktober höll Sune Fahlgren sin docentföreläsning i Uppsala: Equmeniakyrkans ecklesiologiska äventyr. Kyrkovetenskapliga reflektioner kring nyckelord vid bildande av ny kyrka. FRIFO 30 år Den 29 oktober hölls ett symposium på THS med historiska återblickar och framtidsvisioner med anledning av att Frikyrkliga forskningsrådet fyllde 30 år. Medverkade gjorde bland annat rektorerna för THS och Örebro Teologiska Högskola. MR-dagarna Den november hölls MR-dagarna i Umeå Folkets hus. Se ovan Programmet Mänskliga rättigheter och demokrati. Sverige, Sverige, fosterland - teologi, politik och svenska väljare Den 15 december hölls en fortbildningsdag och konferens på THS med anledning av att höstens valresultat väckt många frågor. Inte minst gällde det frågan om rasism och nationalism i Sverigedemokraternas politiska program. Dagen hade fyra huvudrubriker: Finns rasism i SD:s partiprogram? En etisk och teologisk analys, docent Susanne Wigorts Yngvesson; Bibeln, kyrkan och nationalismen, teol. dr. Rikard Roitto; Ortodox teologi, rasism & svenska väljare, teol.dr. Michael Hjälm; samt Därför röstar väljare på SD, docent Magnus Hagevi. Konferensen genomfördes i samverkan med Equmeniakyrkan Region Stockholm och Studieförbundet Bilda. Konferensens föredrag kommer att ges ut i bokform våren

10 Studenter med funktionshinder Lagen om likabehandling av studenter i högskolan syftar till att främja lika rättigheter för alla. Diskrimineringslagen som trädde i kraft 2009 omfattar innehållet i den tidigare lagen om likabehandling av studenter i högskolan och uppmanar högskolan att aktivt verka för alla studenters lika rättigheter samt motverka diskriminering bland annat på grund av funktionshinder. Med funktionshinder menas varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av funktionsförmågan i studiesituationen, även dyslexi, neuropsykiatriska funktionshinder och dokumenterade psykiska besvär. På THS har samordnaren för studenter med funktionshinder till uppgift att se till att dessa studenter får det stöd de är berättigade till. För en student är det inte alltid lätt att tala om sitt funktionshinder och där kan samordnaren också fungera som en länk till läraren vid en första kontakt. Monica Helles har under året varit samordnare för funktionshindrade vid THS. Under året har THS haft 43 studenter som anmält ett funktionshinder. Det är något färre än året innan, men kostnaderna har trots detta blivit större. En orsak till detta kan vara att studenterna i större utsträckning läst olika kurser och att det därför behövts fler personer som arvoderats för att göra anteckningar från föreläsningarna. Bland studenter med funktionsnedsättning har den största andelen specifika läsoch skrivsvårigheter/dyslexi. Samordnarna tillhör ett nationellt nätverk som, förutom kunskapsutbyte via ett samordnarforum på nätet, också träffas i gemensamma konferenser, utbildningsdagar och regionala träffar, där THS tillhör östra regionen. Under 2014 ingick den nationella samordnarkonferensen i en internationell konferens Building Bridges den maj i Stockholm. Inbjudare var Karolinska Institutet tillsammans med Stockholms universitet och Universell (vid universitetet NTNU i Trondheim) i samarbete med det europeiska nätverket LINK. Våra nordiska grannländer, men även övriga Europa, var representerade på konferensen, där man fick ta del av många seminarier, men också berättelser om hur det är att studera och leva med funktionsnedsättningar. I oktober deltog samordnaren på en regional nätverksträff som hölls i Stockholm på Röda Korsets Högskola och Försvarshögskolan. 10

11 Nationella och internationella kontakter Nedan ges några exempel på det omfattande nätverk som THS befinner sig i nationellt och internationellt. En summering av de nationella kontakterna: THS-lärare deltar i lekmannautbildningar som anordnas av Equmeniakyrkans regioner. Denna medverkan möter stor uppskattning. Likaså medverkar lärare i ett stort antal olika former av församlingsrelaterade verksamheter som gudstjänster, RPGträffar, föreläsningskvällar och medarbetarsamlingar. I samband med Equmeniakyrkans offerdag för sina utbildningar besöktes 107 församlingar. Samverkan med Teologiska institutionen vid Uppsala universitet har framför allt omfattat Exegetisk teologi, Mänskliga rättigheter och Systematisk teologi. Rektorerna för de fria teologiska högskolorna har mötts en gång under året. Högskolorna som mötts är Johannelunds Teologiska Högskola, THS och Örebro Teologiska Högskola. I juni uppvaktade högskolornas rektorer Utbildningsdepartementet och en rad utbildningspolitiska företrädare för olika riksdagspartier för att plädera för att också våra högskolor ska få den forskningspeng som följer studenterna som studerar vid de statliga universiteten och högskolorna, liksom även vid en del andra högskolor, som till exempel Ersta Sköndal Högskola. THS är med i Stockholms Akademiska Forum som är en organisation för 17 högskolor och universitet i Stockholm med syfte att i samverkan med Stockholm stad utveckla Stockholm som en ledande kunskapsregion. För mer information se eller den nya kompletterande hemsidan Flera av högskolans lärare deltar regelbundet i Equmeniakyrkans arbetsutskott, kommittéer och konferenser. En lärare vid THS sitter i Equmeniakyrkans teologiska kommitté. Rektor är adjungerad i antagningsnämnd. Vid Equmeniakyrkans årskonferens lämnar högskolan en rapport. I Rune W Dahléns tjänst som utbildningssekreterare i Equmeniakyrkan ingår att vara föredragande i antagningsnämnden, samt att sitta i den diakonala linjens utbildningsråd. Därtill kommer medverkan vid distriktsdagar och konferenser av olika slag förutom ett antal församlingsbesök. En summering av de internationella kontakterna: De internationella kontakterna är en väsentlig del av THS verksamhet. Högskolans studenter erbjuds möjlighet till olika former av studier utomlands. En av vägarna till studenters omvärldskontakter är så kallade fältstudiestipendier (Minor Field Studies, MFS) som handläggs av Universitets- och högskolerådet. Lennart Henriksson har haft det övergripande ansvaret för internationella kontakter och fältstudieprogram under året. CEBTS THS är med i CEBTS - Consortium of European Baptist Theological School som har ett 25-tal olika teologiska institutioner som medlemmar. Konsortiets uppgift är att vara ett forum för samråd och utveckling av kursplaner och program men också att stimulera och möjliggöra student- och lärarutbyte mellan högskolor i de olika länderna. Erasmus+ THS är med i Erasmus+ som är namnet på EU:s program för utbildning. Erasmus+ har tre fokus: 1. Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten). 2. Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera). 3. Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå). Nordplus THS är medlem i Nordplus. Genom Nordplus kan studenter, lärare och annan personal på lärosäten inom högre utbildning söka stöd för olika former av internationella samarbeten i Norden och Baltikum. Exempel på samarbeten är student- och lärarutbyten och utveckling av gemensamma studieprogram eller kurser. Arbete med att starta ett nytt nordiskt masterprogram The Children of Abraham har fortgått under året. De samverkande högskolorna är THS, Volda i Norge och Åbo Akademi i Finland. United Methodist Theological Seminaries, Europe (UMTSE) THS är med i det metodistiska europeiska nätverket för teologiska institutioner, UMTSE, som bland annat driver en internetbaserad e-academy. Candler School of Theology, Emory University, Atlanta Med Candler School of Theology har THS haft ett samarbetsavtal syftande till student- och lärarutbyte. Candler School of Theology är knuten till United Methodist Church. Samarbetsavtalet löpte ut under 2014 och ett nytt femårsavtal arbetades fram under hösten. International Baptist Theological Seminary (IBTS) THS har ett samarbetsavtal med IBTS. Tidigare låg IBTS i Prag men flyttade under 2014 till Amsterdam. IBTS har master- och doktorsprogram i teologi. Myanmar Institute of Theology (MIT) Alltsedan 2002 har THS haft samverkan med MIT i form av student- och lärarutbyte, såväl som olika utvecklingsprojekt. Under 2014 deltog en student från MIT i det numera varje vårtermin återkommande engelskspråkiga programmet. 11

12 Under höstterminen undervisade Lennart Henriksson under några veckor på MIT och vårterminen 2015 kommer MIT:s vice rektor Maung Maung Yin och undervisar några veckor på THS, som del av ett flerårigt projekt inom det internationella Linnaeus-Palme utbytesprogrammet. Linnaeus-Palme ska stimulera samarbete mellan universitet och högskolor i Sverige och i utvecklingsländer. North Park Theological Seminary, Chicago (NPTS) Inget lärar- eller studentutbyte under Men diverse kontakter har tagits under året för att försöka aktivera framför allt studentutbytet igen. En student från NPTS är utbytesstudent vid THS under våren New York Theological Seminary Inget lärar- eller studentutbyte under Union Theological Seminary, Manila (UTS) Alltsedan 1990-talet har THS samverkat på olika sätt med UTS. Under läsåret 2014/2015 är Anna Skagersten engagerad i olika projekt på Filippinerna, bland annat vid UTS. Wesley Seminary, Washington Med Wesley Seminary har THS ett Memorandum of Understanding. Wesley Seminary är liksom Candler School of Theology knutet till United Methodist Church. Tre utbytesstudenter från Wesley Seminary deltog i vårt engelskspråkiga program Åbo Akademi Med Åbo Akademi samverkar THS om forskarutbildning, jämför ovan Forskningsutveckling. Vidare planeras ett nordiskt masterprogram, jämför ovan Nordplus. Studentkår Studentkåren, STHS, har säte i högskolans olika beslutande och rådgivande organ. En representant är adjungerad (i likhet med rektor och personalrepresentant) i styrelsen och man har ordinarie ledamöter i MR-kollegium, ämnesföreträdarkollegium och ämneskollegier, liksom även i disciplinnämnd och tjänsteförslagsnämnd. Kåren arbetar med att främja den studiesociala miljön samt på olika sätt värna studenternas inflytande på högskolan. STHS har under 2014 på önskan från studenterna köpt in ett nytt kylskåp, fyllt på i skåpen med nytt porslin, glas och bestick. Kåren försöker även anordna olika studentarrangemang. Så ansvarade man till exempel för välkomstintroduktionen för de nya studenterna läsåret , med bland annat olika lekar och övningar för att studenterna skulle lära känna varandra. Studentkåren har årsmöte två gånger om året, ett ordinarie årsmöte på våren och ett extra på hösten, då man väljer in nya personer i kårstyrelsen i ett så kallat halvårsmöte. Ordförande är Izabelle Holm Mutumba och vice ordförande är Ivani Ahlberg. Medlemskap i studentkåren är obligatoriskt för studerande vid THS. 12

13 Personal Anna Skagersten, adjunkt i praktisk teologi (80% tjänstledig) Bengt Kristensson Uggla, docent i systematisk teologi, professor i filosofi och kultur (20%) Bo Larsson, adjungerad professor i systematisk teologi (20%) Caroline Gustavsson, extra lektor i praktisk teologi (20%) Cecilia Melder, lektor i praktisk teologi (ca 90%) EwaMaria Roos, logonom (ca 40%) Göran Gunner, docent i teologi och omvärld, pastor (10%) Haig Damirjian, ekonomiansvarig (60%) Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi (100%, tjänstledig 2015) Joel Halldorf, extra lektor i historisk teologi (100%) Kjell-Åke Nordquist, forskningsutvecklare, teol. lic., docent i freds- och konfliktforskning (100%) Lena Lindström, kanslist (50%) Lennart Henriksson, lektor i missionsvetenskap (40%) Liv Tegeman, bibliotekarie (75%) Marianne Källberg, studierektor, pastor (100%) Mona Samadi, lektor i mänskliga rättigheter, utbildningsledare mänskliga rättigheter (100%) Monica Helles, studievägledare och samordnare för funktionshindrade (100%) Nils Troselius, bibliotekarie (100%) Owe Kennerberg, rektor, lektor i systematisk teologi, pastor (100%) Per Ström, vaktmästare (75%) Rikard Roitto, lektor i exegetisk teologi, pastor (100%) Rune W. Dahlén, lektor i historisk teologi, pastor (25%) Sophia Tonneman, informationssekreterare (100%) Sune Fahlgren, docent i praktisk teologi (75%) Susanne Wigorts Yngvesson, docent i systematisk teologi och MR (100%) Sven Halvardson, docent i teologi och omvärld (10%, gick i pension vid årsskiftet) Thomas Kazen, professor i exegetisk teologi, pastor (100%) Ulla Hälleråd, biträdande studierektor, pastor (25%, gick i pension vid årsskiftet) Åke Viberg, docent i exegetisk teologi (100%) Till detta kommer timlärare. 13

14 Studentstatistik Registrerade studenter, helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR), det vill säga antalet registrerade respektive tenterade poäng delat med 60, samt genomströmning Studenter HST HPR Genomströmning Exklusive utbytesstudenter 2012: HST 4,5; HPR 3,5. 2 Inklusive avgiftsskyldiga HST 0.867; HPR Inklusive avgiftsskyldiga HST 0.167; HPR 0.75 och utbytesstudenter HST 2.0; HPR 2.0. HST, HPR och genomströmning för högskolans båda program (2013) TEOLOGI MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TOTALT HST 148 (139) 94 (101) 243 (240) HPR 108 (102) 77 (83) 186 (185) Genomströmning Campuskurser 73% (76%) 82% (84%) 77% (80%) Genomströmning Nätkurser 76% (54%) 76% (67%) 76% (59%) Genomströmning Totalt 73% (73%) 82% (82%) 77% (77%) Genomströmning för olika studentkategorier: Teologi, campus, läst i program: 79% (81%) Teologi, campus, enstaka kurs: 55% (60%) Teologi, nät, enstaka kurs: 68% (50%) Teologi, nät, läst i program: 101% (64%) MR, campus, läst i program: 85% (92%) MR, campus, enstaka kurs: 77% (72%) MR, nät, enstaka kurs: 76% (68%) Dessa siffror kan jämföras med Universitetskanslersämbetets senaste redovisning av genomströmningen nationellt ( ). Läsåret 2011/12 (2010/11) låg den totalt på 80,5 (79) procent. För yrkesprogram var genomströmningen 90 (89) procent, för generella program 85 (83) procent och för fristående kurser 62 (63) procent. Genomströmningen för campusstudenter var på enstaka kurser 69 procent och 52 procent för distansstudenter. 14

15 Studentstatistik (forts.) Antal utfärdade examina för 2014 (2013) Kandidatexamen i teologi, 180 hp 21 (9) Magisterexamen i teologi, 60 hp 3 (1) Masterexamen i teologi, 120 hp 5 (0) Kandidatexamen i mänskliga rättigheter, 180 hp 13 (21) Högskoleexamen i mänskliga rättigheter & demokrati, 80 hp 1 (0) Av de totalt 665 studenterna var 489 (74%) kvinnor och 176 (26%) män. Av de 229 som läste kurser i teologi var 162 (71%) kvinnor och 67 (29%) män. Av de 196 programstudenterna i teologi var 114 (58%) kvinnor och 82 (42%)män. Av de 185 läste kurser i MR var 155 (84%) kvinnor och 30 (16%) män. Av de 109 programstudenterna i MR var 101 (93%) kvinnor och 8 (7%) män kom det ansökningar (från personer) till högskolans kurser och program, varav 972 (från 869 personer) var ansökningar till program kom det ansökningar till högskolans kurser och program, varav 831 var ansökningar till program. Det totala antalet ansökningar minskade med knappt 2 % 2014 i jämförelse med Antalet ansökningar till program ökade med 17 % 2014 i jämförelse med

16 ÅRSREDOVISNING 2014 Förvaltningsberättelse Teologiska högskolan Stockholm AB Verksamheten Allmänt om verksamheten Teologiska högskolan Stockholm AB (THS AB) har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva utbildning, forskning och därmed förenlig verksamhet. THS AB är ett av Equmeniakyrkan till 100% ägt aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning enligt Aktiebolagslagen 32 kapitlet. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Den 1 januari 2014 övertog bolaget den högskoleverksamhet som hittills bedrivits av Andelsföreningen Teologiska högskolan Stockholm ( ). I samband med övertagandet överfördes andelsföreningens alla tillgångar och skulder, tillsammans med ett aktieägartillskott om tkr, till THS AB, liksom alla juridiska åtaganden och avtal. THS AB bildades 6 november 2013, men bedrev ingen verksamhet Omsättningen uppgick 2014 till kronor. Resultatet för 2014 blev kronor ( kronor). Detaljerad redogörelse för bolagets verksamhet finns i den föregående verksamhetsberättelsen. Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång, framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. 16

17 Resultaträkning Belopp i tkr Not Rörelseintäkter 3 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -355 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 0 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster 7 Övriga ränteintäkter och liknande poster 43 1 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 Summa finansiella poster 41 1 Resultat efter finansiella poster 30-9 Skatt på årets resultat -6 ÅRETS RESULTAT

18 Balansräkning TILLGÅNGAR, tkr Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i intressebolag Summa anläggningstillgångar 50 0 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 295 Fordringar hos intresseföretag Övriga kortfristiga fordringar 399 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 Balansräkning (forts.) EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr Not Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á nom 100 kr) Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder, stipendiefonder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 25 Skatteskuld 148 Övriga skulder, projektmedel Övriga skulder 209 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i tkr Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 19

20 Noter och påskrifter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. Avskrivning Tillämpade avskrivningstider: Inventarier, verktyg och installationer 5 år Not 2 Specificering av rörelseresultatet Rörelseintäkter Anslag från huvudman Utbildningsdepartementet o SST Övriga anslag Uppdragsutbildning 676 Gåvor-bidrag-projektintäkter 184 Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Lokal- och kontorskostnader Resor och reseomkostnader -261 Marknadsföring -290 Förvaltningskostnader Facklitteratur och tidskrifter -252 Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 0 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Not 3 Försäljning till koncernföretag Not Erhållet anslag från Equmeniakyrkan Personal Medelantalet anställda Kvinnor 8 Män Könsfördelning i Teologiska Högskolans styrelse Kvinnor 42% Män 58% 20

21 Noter och påskrifter (forts.) Löner, arvoden och andra ersättningar Anställda Arvoden Lönekostnader för rektor har uppgått till en summa av 616 Pensionskostnader och andra sociala avgifter Pensionskostnader, anställda 736 Andra sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för rektor har uppgått till en summa av 157 Teologiska Högskolan har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning. Not 5 Långfristiga skulder Olle Engströms stipendiefond 259 THS' stipendiefond 410 David Lagergrens stipendiefond Not 6 Projektmedel Gåvor till biblioteksprojekt och bokinköp 240 Gåvor till doktorandsprojekt (Immanuelskyrkan) 100 MFS fältstudier 39 Linnaeus Palme 85 Erasmus 75 Lundgrens stiftelse (Filippinerna och Burma) 25 Eva och Oscar Ahréns stiftelse Not 7 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 43 1 Realisationsresultat

22 Noter och påskrifter (forts.) Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Överfört från andelsföreningen (del av inkråm) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar från andelsföreningen (del av inkråm) Årets avskrivningar 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde 0 0 Not 9 Aktier i intressebolag Mattan 6 Service AB, säte: Stockholm, 50,00% ägarandel Bolaget äger fastigheten Mattan 6 där THS AB bedriver sin verksamhet Uppgift om intressebolagets eget kapital och årsresultat har utelämnats, då uppgifterna är av ringa betydelse med hänsyn till Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Lokalhyra kvartal Övrigt Not 11 Not 12 Värdepappersinnehav Ansk Bokf Markn värde värde värde Kotfristiga placeringar Nordnet depå, RBS GAR OBL 559 HY Nordnet depå, Obligation Global High Yield 1301B Nordnet depå, likvida medel Andelar i Vaneo capital AB Eget kapital Aktie- Balanserat Årets kapital resultat resultat Ingående kapital enligt fastställd balansräkning Omföring av föregående års resultat -9 9 Erhållet aktieägartillskott Årets resultat 24 Belopp vid årets utgång

23 Noter och påskrifter (forts.) Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner inkl. sociala avgifter 578 Upplupna sociala avgifter 255 Övrigt Bromma Ingemar Skogö, styrelsens ordförande Göran Alm Hans Andreasson Lars Dalesjö Anna Lena Evehäll Göran Gunner Helena Min revisionsberättelse Höij har avgivits Arvid Nordieng Min revisionsberättelse har avgivits Jonas Grahn, auktoriserad revisor 23

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(9) Föreningen Ordfront Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår

Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 1 (7) Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880

Årsredovisning. Röda Korset Storsjökretsen 893203-4880 1(8) Årsredovisning Röda Korset Storsjökretsen Styrelsen för Röda Korset Storsjökretsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01 -. Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer