Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2006:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2006:"

Transkript

1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2006: STYRELSE MM Ordförande Ledamöter Adj sekreterare Adj Revisorer DF-revisor Valberedning Lennart Brattgård Stefan Hedengren (vice ordförande) Sara Hektor (t.o.m. augusti, ekonomiansvarig) Jörgen Ahlqvist (ekonomiansvarig from sept) Gösta Guteland Lina Karlberg Sverker Tirén Mona Forslund Lars Forsberg Eva-Lena Svanström och Christer Grunder, suppleant Anita Stigberg Håkan Fjelner Nils Nilsson (sammankallande), Linda Lönneberg och K-G Nilsson KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER Ungdom Elit Tävling Mark/vilt Kart Stefan Hedengren (sammankallande), Leif-Gunnar Garry Pettersson Lars-Håkan Sandvik (rankingansvarig RA) Lars Forsberg (sammankallande), Bengt Johansson och Tommy Ljusenius. Anders Winell (sammankallande), Ulf Eskilsson, Henning Hamilton och Ingemar Svanström (tom aug) Gösta Guteland (sammankallande), Esbjörn Eriksson, Clas Ström och Vidas Armalis. ANSTÄLLDA Förbundet har under året haft fyra anställda, motsvarande 2,25 helårsanställda: Mona Forslund (75 %), Lars Forsberg, Merja Björck (25 %, sjukskriven hela året) och Anders Winell (25 %) ÅRSMÖTET Förbundets 53:e årsmöte hölls den 13 mars i Stockholmsidrottens lokaler på Smidesvägen i Solna. Vid mötet var 34 ombud från 21 av förbundets 53 föreningar närvarande. Ordförande för mötet var Peter Larsson, Stockholms Idrottsförbund och sekreterare Mona Forslund. Till förbundsordförande för ett år omvaldes Lennart Brattgård, IFK Lidingös SOK. Till styrelseledamöter för två år nyvaldes Jörgen Ahlqvist, Sundbybergs IK och omvaldes Sverker Tirén, SoIK Hellas och för ett år omvaldes Lina Karlberg, Tullinge SK. 1

2 ANTAL FÖRENINGAR OCH AKTIVA En förening har utvoterats och antalet föreningar är nu 52 st med ca aktiva medlemmar. Av de aktiva är under 20 år, fördelat på 635 flickor och 830 pojkar. PUBLIKATIONER Förbundstidningen StOF-nytt har utkommit med fyra nummer. Antalet prenumeranter är ca st. Redaktionen har utökats med Sverker Tirén och Erland Ljungström, som bidragit med värdefulla insatser när det gäller foto och layout. Information når även medlemmarna via vår hemsida. STYRELSENS VERKSAMHET Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden samt ett antal icke protokollförda möten i arbetsgrupper/motsvarande. Huvuddelen av förbundets verksamhet genomförs i de olika kommittéernas regi. De uppgifter som under året handlagts inom styrelsen är främst: Ordförandeträff i juni Klubbkonferens i november Haninge idrottscampus en satsning på högskolestudier och elitidrott Stödja kontakter SOFT 10-mila 25-manna Sonderingar kring O-ringen i Stockholm 2009 Uppvaktning av nya kultur- och idrottsborgarrådet Initierat juniorprojektet Påbörjat utredning om framtida kansliorganisation Representation vid möten och konferenser: SOFT:s förbundsmöte: Lennart Brattgård, Hans Edvall, Sara Hektor, My Rönnols, Maria Ställberg SOFT:s tekniska konferens: Lars Forsberg, Bengt Johansson SOFT:s kartforum: Esbjörn Eriksson och Vidas Armalis SOFT:s ungdomsledarkonferens: Stefan Hedengren Stockholms Idrottsförbunds årsmöte och ordförandekonferens: Lennart Brattgård SOFT:s ordförandekonferens: Lennart Brattgård SOFT:s konsulentkonferens: Mona Forslund Regionträffar: Lennart Brattgård, Lars Forsberg KANSLI Kansliet har under året skött den löpande verksamheten som administration av kurser, läger och tävlingar, ombesörjt kartförsäljning, skött kontakterna med SOFT:s kansli och förberett styrelsesammanträden och andra sammankomster och kurser/konferenser. Kanslimöten med ordförande och personalen för genomgång av arbetsuppgifter förekommer regelbundet. Utöver de anställda har Börje Palmqvist handhaft uthyrning av lätt tävlingsmateriel. Kanslilokaler har förhyrts i Stockholmsidrottens hus. Genom ett avtal med Svenska Orienteringsförbundet har Lars Forsberg till viss del arbetat med arbetsuppgifter för deras räkning. 2

3 UNGDOMSKOMMITTÉN Under året har Stefan Hedengren haft hjälp av Leif-Gunnar Pettersson. Från kansliet har främst Mona Forslund stöttat ungdomsverksamheten. Utbildning/Träffar Tillsammans med Lotta Stigsdotter, SOFT arrangerades en träff angående Skogsäventyret i januari med 28 deltagare. Tullinge SK vann utlottningen av Idreresan. En träff för ungdomsseriens arrangörer genomfördes med 14 deltagare i mars. HD-14-träffar En HD14- träff arrangerades av Täby OK i mars. Trots snön ca 50 deltagare. Projekt Talangutveckling I år deltog 77 ungdomar i detta populära projekt. I samarbete med Anders Stjerndahl, SISU har vi arrangerat 6 träffar med varierande innehåll. Projektet startade med lära-känna-övningar vid Ravinens klubbstuga i mars och avslutades med en övernattningshelg vid Rudan. Gruppledare har varit Jonathan Alm, Göran Anlind, Anna Bogren, Sara Eskilsson, Henrik Olson och Manne Wiklund. Ungdomsserien Ungdomsserien genomfördes med två kretstävlingar i de sju kretsarna på våren samt regiontävlingarna i slutet av augusti. Den gemensamma finalen genomfördes i september vid Ursvik med Sundbybergs IK som arrangör och 677 anmälda. Tullinge SK segrade med 9956 p före OK Ravinen med 7666 p och Järla IF OK med 7148 p. 28 klubbar deltog. Läger Sommarlägret arrangerades av Snättringe SK och Tullinge SK vid Lida i början av juni. USM-lägret hölls 3 dagar i Ronneby under ledning av Stefan Hedengren. Augustilägren för HD-12 och HD-14 hölls vecka 32 vid Domaruddens friluftsgård. Huvudansvarig Garry Pettersson. Ungdoms-SM USM avgjordes i Blekinge med Ronneby OK som arrangör. Stockholm deltog med 45 löpare. Många mycket bra prestationer. Allra bäst lyckades Johanna Olsson, Täby OK, som vann D15 med Christina Løvald- Hellberg som tvåa. Bussresor Tre bussresor anordnades till Rikslägret i Idre, Ungdomens 10-mila i Skövde och Daladubbeln i Falun. Ungdomspriserna (UP) De fem bästa resultaten från åtta tävlingar räknades. Slutsegrare blev: H12 Jakob Ivarsson Haninge SOK 100 p D12 Hilda Mattsson Järla IF OK 100 p H14 Love Berzell Rotebro IS OK 91 p D14 Rebecka Heinrup Tullinge SK 100 p H16 Olle Boström Järla IF OK 100 p D16 Johanna Lönnkvist Tullinge SK 75 p Ungdomsavslutning Årets ungdomsavslutning med utdelning av UP-priserna arrangerades den 26 november av Rotebro IS OK. ELITKOMMITTÉN StOF har under året inte haft någon elitkommitté. I samband med årsmötet 2005 avslutade den dåvarande kommittén sitt arbete och intresset från föreningarna att medverka i en ny konstellation har varit dålig. Den enda funktionär som är kvar sedan 2004 är Lars Håkan Sandvik, Täby OK, som sköter rankingfrågorna och uttagningen till Natt-SM i samarbete med StOF-kansliet. 3

4 Under 2006 har StOF-kansliet hanterat Mila Stockholm By Night, som historiskt legat under elitverksamheten. 5 deltävlingar arrangerades som vanligt under hösten-vintern. Mellan löpare har deltagit vid varje tillfälle Juniorprojekt I november tog några föräldrar i samverkan med Farsta OL-gymnasium ett initiativ till att genomföra en speciell juniorsatsning. Tanken är att minska tappet av ungdomar när de går in i junioråldern. Två träffar är planerade under vintern 2007 och målet är att denna satsning ska ta vid när ungdomskommitténs projekt är genomgånget. Haninge Idrottscampus Verksamheten vid Haninge Idrottscampus stöttas av StOF genom att Anders Nissar anlitas som tränare. Där finns nu 11 orienterare som på detta sätt ges möjlighet att kombinera högskolestudier med elitsatsning. TÄVLINGSKOMMITTÉN Tävlingskommittén (TK) och har under året bestått av tre ledamöter: Lars Forsberg (sammankallande) Bengt Johansson IFK Tumba SOK, Tommy Ljusenius Skogsluffarnas OK. Tävlingskommittén har haft två icke protokollförda sammanträden under året. Den löpande verksamheten sköts genom kansliet och kommitténs roll är mer rådgivande. Ledamöterna har dock sina ansvarsområden, där utbildningsfrågor och 25manna är de viktigaste. Kommunikation mellan ledamöterna sker i stor utsträckning genom e-post och telefon, vilket innebär att behovet av fysiska möten inte är så stort. Vårsäsongen 2006 fick senareläggas vilket orsakade problem för många arrangörer i landet, inte minst för Stockholm. DM-arrangören SoIK Hellas och SM-arrangören Tullinge SK fick ställa in sina tävlingar och så sent som den 8 april låg snön tjock ända ner i Skåne. För StOF innebar detta ett intensivt arbete för att försöka hitta alternativa tävlingsdatum senare på hösten. Mästerskap måste enligt regelverket genomföra under aktuellt kalenderår. Efter många turer lyckades StOF och arrangörerna till slut jämka ihop höstprogrammet och SM och DM kunde genomföras under hösten. Mycket av tävlingskommitténs verksamhet handlar i grunden om att skapa bästa möjliga arrangemang. Som ett led i kvalitetssäkringen av arrangemangen har TK även under 2006 genomfört den tävlingsrelaterade utbildningssatsningen, Fyrstegsraketen, som ger föreningarna bra möjligheter till kompetenshöjning inom arrangemangsområdet. Tävlingsplanering Tävlingskommittén har fortsatt med det långsiktiga arbete som inleddes 2001 vad gäller utbud och inriktning på tävlingsprogrammet i Stockholm. Målet är fortatt att alla föreningarna ska arrangera minst en tävling varje år för att upprätthålla en grundkompetens och för att ge bra förutsättningar till klubbutveckling. Tyvärr ser kommittén en minskad aktivitet i många klubbar, till viss del beroende på andra viktigare engagemang och till viss del beroende på att klubbarna i några fall så sakteliga tappar aktiva medlemmar. Detta är oroväckande och kommittén planerar att under 2007 samla till ett förnyat samråd kring tävlingsverksamheten i distriktet för att få råd inför den kommande femårsperioden. 25manna 25manna ägs av StOF, det vill säga stockholmsklubbarna, och inom ramen för ett upprättat avtal arrangeras tävlingen årligen av 25mannaföreningen. 25mannaföreningen består idag av 8 föreningar som har ett gemensamt ansvar för att tävlingen blir genomförd enligt 25mannas och StOF:s upprättade regelverk för tävlingen. StOF har genom TK och Bengt Johansson, full insyn i planering och genomförandet. För att säkerställa kvalitetssäkringen av tävlingen har TK 2006 beslutat om en rutin där Bengt och ordföranden i 25mannaföreningen, Hans Edvall, alternerar som tävlingskontrollanter och juryansvariga arrangerades 25manna i Flemingsberg, med Snättringe SK och OK Södertörn som huvudarrangörer. Trots att tävlingen genomfördes på en av de få dagar under hösten då det regnade, blev tävlingen väldigt 4

5 lyckad. Numer är 25manna en av landets största och mest populära orienteringsarrangemang. Det är därför mycket viktigt att tävlingen fortsatt upprätthåller en hög och jämn kvalitet. Utbildning av nya banläggare Liksom tidigare år har utbildning av banläggare genomförts även under vintern Ett 20-tal nya banläggare, huvudsakligen hämtade ur projektet, har fått motsvarande steg 1-utbildning. Instruktörer har varit Lars Forsberg, StOF-kansliet och Lars Greilert, Haninge SOK. DM i banläggning DM i banläggning har administrerats av TK, i år med Turebergs rutinerade banläggare Lars Roos som bedömare. Segrare i öppna klassen blev Rune Rådeström, Snättringe SK och i ungdomsklassen Erica Nilsson, Järla IF OK. Vi vill uppmana alla klubbar att använda banläggningstävlingen som ett instrument för att upprätthålla och förbättra banläggarkompetensen i sin organisation. Banläggarträff (fyrstegsraketen) Inom ramen för Fyrstegsraketen genomfördes även 2006 den årliga banläggarträffen. Denna gång med kartritaren och Stockholms kartutskrivare för arrangemang, Bertil Lundkvist som gästföreläsare. Ett 30-tal banläggningsintresserade deltog vid träffen. Tävlingsledarträff (fyrstegsraketen) Årets tävlingsledarträff genomfördes på StOF i februari. Årets arrangör 2005, IFK Lidingö, presenterade sin modell för kunskapsöverföring som bör vara ett bra föredöme för andra arrangörsklubbar i distriktet. Ett 25- tal tävlingsledare deltog vid den givande träffen. Tävlingsadministrationsträff (fyrstegsraketen) En samling för kommande dataansvariga vid arrangemangen har genomförts där Niklas Wrane från SOFT föreläste om nyheter och erfarenheter kring Klubben on Line och OLA, SOFT:s tävlingsadministrativa program för tävlingar. Ca 20 personer deltog i utbildningen. SOFTs tävlingskonferens SOFTs tävlingskonferens arrangerades i Haninge och från Stockholms sida deltog Bengt Johansson och Lars Forsberg. Vid konferensen genomfördes bl a samråd med granndistrikten vad gäller tävlingsprogram IP Skogen För att lyfta fram vårt problem med undermåligt stöd till vår idrottsplats, IP Skogen, har StOF tillsammans med några föreningsledare uppvaktat både Idrottsförvaltningen och Idrottsborgarrådet under året. Efter valet i september 2006 har Stockholm fått ett nytt idrottsborgarråd (fp) som uppvaktades på senhösten. StOF:s förslag på utrustning och organisation presenteras för ansvariga inom Stockholms Stad. Huruvida detta kommer att få genomslag också i verkligheten är oklart. StOF planerar att göra en uppföljning under våren Nu återstår för föreningarna i kranskommunerna att göra motsvarande uppvaktning i sina kommuner. Delat i titeln Årets arrangör På Tävlingskommitténs initiativ utses från 1999 Årets arrangör. Utmärkelsen tilldelas den arrangör inom StOF som svarat för det kvalitativt bästa arrangemanget i distriktet under året. Vid klubbledarkonferensen i november fick deltagarna rösta på tre utvalda arrangemang som TK nominerat utifrån en rad olika kriterier. Priset delades i år mellan Järla IF OK och OK Ravinen som arrangerade DM medel och lång som ett dubbelarrangemang i Tyresta-Åvaterrängen. Prissumman på 5 000:- utdelades vid StOF:s årsmöte den 14 mars Pristagare sedan stipendiet instiftades: 1999: Enebybergs IF 2000: IFK Tumba OK 2001: Väsby OK 2002: Rotebro IS 2003: Skogsluffarnas OK 2004: Järla IF OK 2005: IFK Lidingö SOK 2006: Järla IF OK/OK Ravinen 5

6 Övrigt Ban- och tävlingskontrollen fortgår som tidigare med en decentraliserad verksamhet utom ett antal profiloch värdetävlingar där TK utser ban- och tävlingskontrollant. Kommittén planerade att sjösätta en modell för egenkontroll av arrangemang under Av olika anledningar har detta inte blivit verklighet. Statistik över tävlingsverksamheten År DM Klassisk DM Kort DM Budkavle DM Natt DM Lång DM Sprint Antal arr Totalt antal anmälda Anmälda Sthlmare * * * (inkl 10MILA) * endast DM-klasserna KARTKOMMITTÉN I Kartkommittén ingår Gösta Guteland (sammankallande), Clas Ström, Esbjörn Eriksson, och Vidas Armalis. Kartkommittén har haft regelbundna möten under året. Det är främst de framtida planerna för kartprodukionen som diskuterats. Klubbarna har ombetts lämna uppgifter om sina planer. Målet är att få en tydligare koppling mellan kartproduktion och tävlingsplanering. Med utgångspunkt från underlag från SOFT s Kartforum 2006 har också tillämpningen av kartnormen diskuterats. Vid ett av Kartkommittén organiserat kartmöte diskuterades kostnaderna och priserna för kartorna. Avvägningen mellan offsettryckning, fyrfärgstryckning och kopiering med färgskrivare diskuterades. Vid kartmötet framfördes att en särskild organisation borde inrättas för kvalitetssäkring av kartor. Beslut har fattats om fördelningen av kartbidragen från Stockholms kommun. StOF har under året varit medlem i Söderkartor och Norrkartor. Förutom revidering av ett flertal kartor har följande kartor, som framställts under året, fått nya godkännandenummer: Karta nr Kartans namn Kartritande klubb A 787 Söderby Haninge SOK A 788 Ingarö NV Gustavsbergs IF A 789 Kyrksjön Judarn Bromma-Vällingby SOK A 790 Össebygarn Norrkartor A 791 Törnskogen Norrkartor A 792 Ekskogen-Löt Norrkartor A 793 Åkersberga Norrkartor A 794 Flemingsberg-Sundby SoIK Hellas/Snättringe SK 6

7 MARK- OCH VILTKOMMITTÉN I kommittén har ingått Henning Hamilton (Enebybergs IF), Ulf Eskilsson (OK Södertörn) och Anders Winell (IFK Tumba SOK/sammankallande). Antalet ledamöter i kommittén har reducerats från 4 till 3 under året genom Ingemar Svanströms (Täby OK) bortgång. Arne Ny (IFK Tumba SOK) har varit adjungerad för viltfrågor. Kompetens om Miljöbalken är en fortsatt brist. Anders Winell var anställd på StOF med 25 %. Kommittén har haft 5 protokollförda möten. Samarbete kring tävlingsplaneringen har skett kontinuerligt med Lars Forsberg, StOF-kansliet. Två samsynsmöten har genomförts med Tävlings- och Kartkommittén med syfte att inom resp. kommitté verka för en enhetlig syn på orientering inom distriktet. Information om mark- och viltverksamheten har lämnats separat till styrelsen, tävlings- och kartkommittéerna. Nätverket med myndigheter och organisationer Nätverket har utökats med FRISAM (from 2007 Svenskt Friluftsliv), Riksmuseet och Stiftelsen Tyrestaskogen. StOF har ännu inte någon representation i Viltvårdsnämnden (Länsstyrelsen). StOF har ingått i nätverket Rädda Storstockholms Gröna Kilar. Stöd till kartproducenter och klubbar LATHUNDEN 2005 har inte kunnat revideras till version 2007 p.g.a. tidsbrist. Av samma skäl har den inte kunnat omarbetas för tillgänglighet på hemsidan. Stöd till arrangörer om tillstånd och samråd har lämnats till Järla/Ravinens DM-helg 26-27/8 och till Tullinge SK inför Ultralång SM 23/9. Utbildning och information Kurs Karta-Samråd, del av fyrstegsraketen, har genomförts på StOF den 9+11/1 med 11 deltagare från 8 föreningar. Hitintills har 70 deltagare från 27 föreningar utbildats. Kurs Samråd-Träning, ny från och med 2006 och genomförande i deltagarnas egen klubblokal, har genomförts med totalt 33 deltagare från 5 föreningar: Enebybergs IF, Tullinge SK, IFK Tumba SOK, Täby OK och OK Österåker. Information om verksamheten har lämnats vid ordförandeträffen den 12 juni och vid SÖKAs årsmöte. I samtliga nummer av StOF-nytt under året har information lämnats dels i Mark- och Viltrutan. dels i Mark och Vilt Tema. Reducering dock av innehållet i de 2 sista numren p.g.a. tidsbrist. 2 st. Infoblad har tagits fram under året. Nr 3 Kontrollval Naturhänsyn och nr 4 Våra orienteringsmarker ska säljas. Mark och Viltverksamheten med StOF-nyttsartiklar, infoblad m.m. har redovisats på hemsidan. Marktillgänglighet Möte med SOFT markgrupp har genomförts 30/5 om vårt distrikts relativt svåra markfrågor. Uppvaktningar av Stockholms stads kommunledning har skett inför hotet om försäljning av stadens marker utanför kommungränsen. Stockholms stad är vår största och viktigaste markägare, vars marker utgör ca 75 % av distriktets orienteringsområden. StOF medverkar i ett mellankommunalt arbete om Rösjökilen för bevakande av våra markintressen. Den prioriterade uppgiften att försöka utöka tillgängligheten för orientering inom tätortsnära områden under vårdatumperioden har inte kunnat slutföras under Uppgiften avser Luffarligan och Sommarserien och bör återupptas Befintliga och prioriterade naturreservat (NR) - Bornsjöns NR. (Botkyrka, Salem, Södertälje k:n) Förutsättningarna för orientering bör ha förbättrats efter Ultralång SM. - Saltarö-Skärmarö NR (Vämdö k:n). Förutsättningarna för orientering har klart förbättrats. - Paradisets NR (Huddinge k:n). Inget nytt. - Tyresta NR (Haninge k:n). Förutsättningarna för orientering är oförändrat goda på hösten inom reservatet. Påtryckningar från StOF för tävlingar även under våren. 7

8 Nya och prioriterade naturreservat (NR) - Nacka NR (Stockholm stad, Nacka k:n). Beslutet är överklagat av mountainbikarna. Vissa restriktioner finns för orienteringstävlingar. - Flemingsbergsskogens NR (Huddinge k:n). Beslutet är överklagat av StOF då restriktionerna upplevs som osakliga. UTBILDNING Följande utbildningar har genomförts under året: Datum Kurs/konferens Antal delt Varav kvinnor Ledare/ Instruktörer jan Karta-samråd jan Banläggning, grund jan Ungdomsledare jan Karta-samråd febr Tävlingsledare febr Tävlingsadministration mars Arrangörsträff, userien maj Kartträff juni Ordförandeträff nov Klubbledarkonferens dec Banläggare fortb

9 EKONOMI Årets underskott./ kronor beror främst på att bidraget från SOFT blev lägre, bl a en följd av många inställda tävlingar under våren. Den totala potten tävlingsavgifter var kr att jämföra med kr Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel kr :46 minus underskott kr :48 tillsammans kr :98 överföres i ny räkning. I övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar. RESULTATRÄKNING Budget 2006 Utfall 2006 Differens Kommentar Intäkter Deltavg (kurser,läger,resor) Ej genomförda kurser SOFT-bidrag Färre tävlande Årsavgifter StOF-nytt, pren/reklam Färre pren/annonser Försäljning Minskad försäljning Sthlms IF-bidrag inkl SISU Sponsorintäkter mannavgift Hyresintäkter IP Skogen Minskad utlåning Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Kurs- och lägerkostnader Färre & bill aktiviteter Trycksaker/kopiering Hyror, nätverk Subvention pga ombygg Material/varor Profilkläder ej budg Porto, telefon Priser, gåvor Stipendium ej budg Övr administration/represen Medlemsavgifter SOFT-konferenser Summa kostnader Ränta/utdelning Årets resultat

10 BALANSRÄKNING Tillgångar Kassa 306,00 214,50 Plusgiro , ,89 Bankgiro/konto 7 664, ,80 Penningmarknadsfond , ,23 Obligationsfond 8 931, ,98 FSPA Aktieindexobligation ,00 0,00 SPAX fonder , ,00 Varulager 629,00 0,00 Fordringar , ,00 Förbetalda kostnader 2 114, ,00 SPP företagsanknutna medel ,00 0,00 Inventarier 1,00 1,00 Summa , ,40 Skulder Upplupen semesterskuld , ,00 Upplupna arbetsgivaravgifter , ,00 Personalens källskatt , ,00 Obet löneskatt 4 773, ,00 Skuld SOFT (tävlingsavgifter) , ,69 Övriga skulder , ,73 Reserverade anslag (skolkartor) ,00 Förutbetalda pren avgifter 240,00 240,00 Summa , ,42 Eget kapital , ,46 Årets resultat./ ,57./ , , ,98 Summa , ,40 10

11 SLUTORD Som vanligt kan vi så här vid årets slut konstatera att det fört med sig såväl glädjeämnen som svårigheter och farhågor. Bland de glädjande kan nämnas: - Ultralång-SM har förtjänstfullt arrangerats av Tullinge SK - Intresset för distriktets största arrangemang, 25-manna, har visat en ökning. - De utbildningar som anordnas samlar fortsatt deltagare. Det kan dock konstateras att könsfördelningen på dessa inte motsvarar könsfördelningen bland medlemmar och aktiva. - Det planerade juniorprojektet, med syfte att entusiasmera ungdomar att fortsätta som aktiva eller ledare, har påbörjats. - Projekt behåller sin popularitet med stort deltagarantal. Det som inger farhågor för framtiden är: - Såväl antalet arrangemang som antalet deltagare visar en fortsatt sjunkande tendens. Då detta är basen för anslagen till distriktsverksamheten slår det hårt för vår verksamhet. - Frågetecknen kring tillgängligheten av de marker vi behöver för vår idrott har inte minskat. I och med maktskiftet i Stockholms stadshus har förberedelserna för en försäljning av stadens skogar startats med oroväckande hastighet. - Det är svårt att rekrytera funktionärer till distriktsarbetet. Detta medför att en större andel av uppgifterna, om de ska vara kvar, måste lösas av den anställda personalen. Då intäkterna, p.g.a. färre antal tävlingsstarter, sjunkit blir detta en i längden ohållbar situation. Slutligen vill vi tacka alla föreningar och enskilda inom distriktet för visat engagemang i att föra Stockholmsorienteringen framåt. Stockholm i februari 2007 Lennart Brattgård Stefan Hedengren Jörgen Ahlqvist Gösta Guteland Lina Karlberg Sverker Tirén 11

12 12

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2013. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Orienteringsklubben Södertörns styrelse avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 Version 2013-01-27 Innehåll 1. Organisation, utbildning

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Östergötlands Orienteringsförbund Handlingar till ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS 62:a ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen 4 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Scandic Ryd, Linköping i S er @(o(oocencd-nco$ @cr)@(osn$n

Läs mer

Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara.

Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara. 1 ENKÄT Svenska Orienteringsförbundet har fått i uppdrag av förbundsmötet 2012 att bl a utreda frågan om hur man kan förbättra och effektivisera arbetet med distrikt och regioner. (motion nr 21 till förbundsmötet

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Verksamhetsberättelse 2010-2011 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-04-18 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-04-18 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2008

Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle OK Årsberättelse 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 09-04-17 Våra sponsorer 2008 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 09-04-17 Årsberättelse 2008 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Härmed kallas till Båtdag lördagen den 4 februari 2012 klockan 13.00 på Van der Nootska Palatset Sankt Paulsgatan 21, 118 46 Stockholm (Södermalm)

Härmed kallas till Båtdag lördagen den 4 februari 2012 klockan 13.00 på Van der Nootska Palatset Sankt Paulsgatan 21, 118 46 Stockholm (Södermalm) KALLELSE och INBJUDAN 2011-01-15 Härmed kallas till Båtdag lördagen den 4 februari 2012 klockan 13.00 på Van der Nootska Palatset Sankt Paulsgatan 21, 118 46 Stockholm (Södermalm) För röstlängdsjustering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Linköpings Orienteringsklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Verksamhetsberättelse...3 Styrelse och övriga förtroendeuppdrag...3 Kommittéer...3 Medlemsantal...5

Läs mer

Protokollet från föregående möte (15/4) godkändes och lades till handlingarna.

Protokollet från föregående möte (15/4) godkändes och lades till handlingarna. Service / Protokoll / Ver 9.1 PROTOKOLL UTKAST Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 2/2013 (540) Datum och tid Plats 2012-06-03 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson

Läs mer

Juniorer, Seniorer 17-34 år

Juniorer, Seniorer 17-34 år 2 Medlemmar Denna verksamhetsberättelse avser KFUM Örebro orienteringsklubbs 85:e verksamhetsår (2011-01-01-2011-12-31) och redovisas härmed för föreningens medlemmar. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 V ärdegrund Gymnastikförbundet vill på alla nivåer bedriva gymnastik så att den positivt utvecklar människan, fysiskt och psykiskt, socialt och kulturellt. Detta gör vi genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens berättelse... 3 Styrelsens sammansättning... 3 Uppföljning av styrelsens verksamhetsplan för 2014... 3 Styrelsens verksamhet... 4 Aktivitetsområden... 4 Arrangemang,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Verksamhetsberättelse 2012/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1 Dagordning för årsmötet 2 Styrelsen, Anställda, Föreningar, Representation 3 Seriesegrare och P/F Blå-Grön nivå 4 Knatteligan, Disciplinkommitté, Domarkommittén

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2011. Ordförandebyte i MIK T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Ordförandebyte i MIK Nr 1-2011 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Conny

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Jocke, MIK:s nye ordförande Nr 1-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 STOCKHOLMS GOLFFÖRBUND Vågsjö Gård, 187 69 Täby Besöksadress: Vågsjö Gård, Arninge GK Tel: 08-731 53 70 E - post: info@sgdf.se www.sgdf.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012/2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 5 Styrelseberättelse... 6 Elit... 7 Domare... 8 Rekrytering... 9 Utbildning... 10 Rättskommittén... 10 Tävling... 11 Statistik...

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 1. Verksamhetsberättelse. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012 1. Verksamhetsberättelse. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse 2012 Foto omslaget: Kurt Engström Verksamhetsberättelse 2012 3 Ordförande har ordet Undertecknad har sedan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Foto: Stockholms Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2011 MED ÅRSREDOVISNING SISU Idrottsutbildarna Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten

Läs mer