Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2006:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2006:"

Transkript

1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2006: STYRELSE MM Ordförande Ledamöter Adj sekreterare Adj Revisorer DF-revisor Valberedning Lennart Brattgård Stefan Hedengren (vice ordförande) Sara Hektor (t.o.m. augusti, ekonomiansvarig) Jörgen Ahlqvist (ekonomiansvarig from sept) Gösta Guteland Lina Karlberg Sverker Tirén Mona Forslund Lars Forsberg Eva-Lena Svanström och Christer Grunder, suppleant Anita Stigberg Håkan Fjelner Nils Nilsson (sammankallande), Linda Lönneberg och K-G Nilsson KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER Ungdom Elit Tävling Mark/vilt Kart Stefan Hedengren (sammankallande), Leif-Gunnar Garry Pettersson Lars-Håkan Sandvik (rankingansvarig RA) Lars Forsberg (sammankallande), Bengt Johansson och Tommy Ljusenius. Anders Winell (sammankallande), Ulf Eskilsson, Henning Hamilton och Ingemar Svanström (tom aug) Gösta Guteland (sammankallande), Esbjörn Eriksson, Clas Ström och Vidas Armalis. ANSTÄLLDA Förbundet har under året haft fyra anställda, motsvarande 2,25 helårsanställda: Mona Forslund (75 %), Lars Forsberg, Merja Björck (25 %, sjukskriven hela året) och Anders Winell (25 %) ÅRSMÖTET Förbundets 53:e årsmöte hölls den 13 mars i Stockholmsidrottens lokaler på Smidesvägen i Solna. Vid mötet var 34 ombud från 21 av förbundets 53 föreningar närvarande. Ordförande för mötet var Peter Larsson, Stockholms Idrottsförbund och sekreterare Mona Forslund. Till förbundsordförande för ett år omvaldes Lennart Brattgård, IFK Lidingös SOK. Till styrelseledamöter för två år nyvaldes Jörgen Ahlqvist, Sundbybergs IK och omvaldes Sverker Tirén, SoIK Hellas och för ett år omvaldes Lina Karlberg, Tullinge SK. 1

2 ANTAL FÖRENINGAR OCH AKTIVA En förening har utvoterats och antalet föreningar är nu 52 st med ca aktiva medlemmar. Av de aktiva är under 20 år, fördelat på 635 flickor och 830 pojkar. PUBLIKATIONER Förbundstidningen StOF-nytt har utkommit med fyra nummer. Antalet prenumeranter är ca st. Redaktionen har utökats med Sverker Tirén och Erland Ljungström, som bidragit med värdefulla insatser när det gäller foto och layout. Information når även medlemmarna via vår hemsida. STYRELSENS VERKSAMHET Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden samt ett antal icke protokollförda möten i arbetsgrupper/motsvarande. Huvuddelen av förbundets verksamhet genomförs i de olika kommittéernas regi. De uppgifter som under året handlagts inom styrelsen är främst: Ordförandeträff i juni Klubbkonferens i november Haninge idrottscampus en satsning på högskolestudier och elitidrott Stödja kontakter SOFT 10-mila 25-manna Sonderingar kring O-ringen i Stockholm 2009 Uppvaktning av nya kultur- och idrottsborgarrådet Initierat juniorprojektet Påbörjat utredning om framtida kansliorganisation Representation vid möten och konferenser: SOFT:s förbundsmöte: Lennart Brattgård, Hans Edvall, Sara Hektor, My Rönnols, Maria Ställberg SOFT:s tekniska konferens: Lars Forsberg, Bengt Johansson SOFT:s kartforum: Esbjörn Eriksson och Vidas Armalis SOFT:s ungdomsledarkonferens: Stefan Hedengren Stockholms Idrottsförbunds årsmöte och ordförandekonferens: Lennart Brattgård SOFT:s ordförandekonferens: Lennart Brattgård SOFT:s konsulentkonferens: Mona Forslund Regionträffar: Lennart Brattgård, Lars Forsberg KANSLI Kansliet har under året skött den löpande verksamheten som administration av kurser, läger och tävlingar, ombesörjt kartförsäljning, skött kontakterna med SOFT:s kansli och förberett styrelsesammanträden och andra sammankomster och kurser/konferenser. Kanslimöten med ordförande och personalen för genomgång av arbetsuppgifter förekommer regelbundet. Utöver de anställda har Börje Palmqvist handhaft uthyrning av lätt tävlingsmateriel. Kanslilokaler har förhyrts i Stockholmsidrottens hus. Genom ett avtal med Svenska Orienteringsförbundet har Lars Forsberg till viss del arbetat med arbetsuppgifter för deras räkning. 2

3 UNGDOMSKOMMITTÉN Under året har Stefan Hedengren haft hjälp av Leif-Gunnar Pettersson. Från kansliet har främst Mona Forslund stöttat ungdomsverksamheten. Utbildning/Träffar Tillsammans med Lotta Stigsdotter, SOFT arrangerades en träff angående Skogsäventyret i januari med 28 deltagare. Tullinge SK vann utlottningen av Idreresan. En träff för ungdomsseriens arrangörer genomfördes med 14 deltagare i mars. HD-14-träffar En HD14- träff arrangerades av Täby OK i mars. Trots snön ca 50 deltagare. Projekt Talangutveckling I år deltog 77 ungdomar i detta populära projekt. I samarbete med Anders Stjerndahl, SISU har vi arrangerat 6 träffar med varierande innehåll. Projektet startade med lära-känna-övningar vid Ravinens klubbstuga i mars och avslutades med en övernattningshelg vid Rudan. Gruppledare har varit Jonathan Alm, Göran Anlind, Anna Bogren, Sara Eskilsson, Henrik Olson och Manne Wiklund. Ungdomsserien Ungdomsserien genomfördes med två kretstävlingar i de sju kretsarna på våren samt regiontävlingarna i slutet av augusti. Den gemensamma finalen genomfördes i september vid Ursvik med Sundbybergs IK som arrangör och 677 anmälda. Tullinge SK segrade med 9956 p före OK Ravinen med 7666 p och Järla IF OK med 7148 p. 28 klubbar deltog. Läger Sommarlägret arrangerades av Snättringe SK och Tullinge SK vid Lida i början av juni. USM-lägret hölls 3 dagar i Ronneby under ledning av Stefan Hedengren. Augustilägren för HD-12 och HD-14 hölls vecka 32 vid Domaruddens friluftsgård. Huvudansvarig Garry Pettersson. Ungdoms-SM USM avgjordes i Blekinge med Ronneby OK som arrangör. Stockholm deltog med 45 löpare. Många mycket bra prestationer. Allra bäst lyckades Johanna Olsson, Täby OK, som vann D15 med Christina Løvald- Hellberg som tvåa. Bussresor Tre bussresor anordnades till Rikslägret i Idre, Ungdomens 10-mila i Skövde och Daladubbeln i Falun. Ungdomspriserna (UP) De fem bästa resultaten från åtta tävlingar räknades. Slutsegrare blev: H12 Jakob Ivarsson Haninge SOK 100 p D12 Hilda Mattsson Järla IF OK 100 p H14 Love Berzell Rotebro IS OK 91 p D14 Rebecka Heinrup Tullinge SK 100 p H16 Olle Boström Järla IF OK 100 p D16 Johanna Lönnkvist Tullinge SK 75 p Ungdomsavslutning Årets ungdomsavslutning med utdelning av UP-priserna arrangerades den 26 november av Rotebro IS OK. ELITKOMMITTÉN StOF har under året inte haft någon elitkommitté. I samband med årsmötet 2005 avslutade den dåvarande kommittén sitt arbete och intresset från föreningarna att medverka i en ny konstellation har varit dålig. Den enda funktionär som är kvar sedan 2004 är Lars Håkan Sandvik, Täby OK, som sköter rankingfrågorna och uttagningen till Natt-SM i samarbete med StOF-kansliet. 3

4 Under 2006 har StOF-kansliet hanterat Mila Stockholm By Night, som historiskt legat under elitverksamheten. 5 deltävlingar arrangerades som vanligt under hösten-vintern. Mellan löpare har deltagit vid varje tillfälle Juniorprojekt I november tog några föräldrar i samverkan med Farsta OL-gymnasium ett initiativ till att genomföra en speciell juniorsatsning. Tanken är att minska tappet av ungdomar när de går in i junioråldern. Två träffar är planerade under vintern 2007 och målet är att denna satsning ska ta vid när ungdomskommitténs projekt är genomgånget. Haninge Idrottscampus Verksamheten vid Haninge Idrottscampus stöttas av StOF genom att Anders Nissar anlitas som tränare. Där finns nu 11 orienterare som på detta sätt ges möjlighet att kombinera högskolestudier med elitsatsning. TÄVLINGSKOMMITTÉN Tävlingskommittén (TK) och har under året bestått av tre ledamöter: Lars Forsberg (sammankallande) Bengt Johansson IFK Tumba SOK, Tommy Ljusenius Skogsluffarnas OK. Tävlingskommittén har haft två icke protokollförda sammanträden under året. Den löpande verksamheten sköts genom kansliet och kommitténs roll är mer rådgivande. Ledamöterna har dock sina ansvarsområden, där utbildningsfrågor och 25manna är de viktigaste. Kommunikation mellan ledamöterna sker i stor utsträckning genom e-post och telefon, vilket innebär att behovet av fysiska möten inte är så stort. Vårsäsongen 2006 fick senareläggas vilket orsakade problem för många arrangörer i landet, inte minst för Stockholm. DM-arrangören SoIK Hellas och SM-arrangören Tullinge SK fick ställa in sina tävlingar och så sent som den 8 april låg snön tjock ända ner i Skåne. För StOF innebar detta ett intensivt arbete för att försöka hitta alternativa tävlingsdatum senare på hösten. Mästerskap måste enligt regelverket genomföra under aktuellt kalenderår. Efter många turer lyckades StOF och arrangörerna till slut jämka ihop höstprogrammet och SM och DM kunde genomföras under hösten. Mycket av tävlingskommitténs verksamhet handlar i grunden om att skapa bästa möjliga arrangemang. Som ett led i kvalitetssäkringen av arrangemangen har TK även under 2006 genomfört den tävlingsrelaterade utbildningssatsningen, Fyrstegsraketen, som ger föreningarna bra möjligheter till kompetenshöjning inom arrangemangsområdet. Tävlingsplanering Tävlingskommittén har fortsatt med det långsiktiga arbete som inleddes 2001 vad gäller utbud och inriktning på tävlingsprogrammet i Stockholm. Målet är fortatt att alla föreningarna ska arrangera minst en tävling varje år för att upprätthålla en grundkompetens och för att ge bra förutsättningar till klubbutveckling. Tyvärr ser kommittén en minskad aktivitet i många klubbar, till viss del beroende på andra viktigare engagemang och till viss del beroende på att klubbarna i några fall så sakteliga tappar aktiva medlemmar. Detta är oroväckande och kommittén planerar att under 2007 samla till ett förnyat samråd kring tävlingsverksamheten i distriktet för att få råd inför den kommande femårsperioden. 25manna 25manna ägs av StOF, det vill säga stockholmsklubbarna, och inom ramen för ett upprättat avtal arrangeras tävlingen årligen av 25mannaföreningen. 25mannaföreningen består idag av 8 föreningar som har ett gemensamt ansvar för att tävlingen blir genomförd enligt 25mannas och StOF:s upprättade regelverk för tävlingen. StOF har genom TK och Bengt Johansson, full insyn i planering och genomförandet. För att säkerställa kvalitetssäkringen av tävlingen har TK 2006 beslutat om en rutin där Bengt och ordföranden i 25mannaföreningen, Hans Edvall, alternerar som tävlingskontrollanter och juryansvariga arrangerades 25manna i Flemingsberg, med Snättringe SK och OK Södertörn som huvudarrangörer. Trots att tävlingen genomfördes på en av de få dagar under hösten då det regnade, blev tävlingen väldigt 4

5 lyckad. Numer är 25manna en av landets största och mest populära orienteringsarrangemang. Det är därför mycket viktigt att tävlingen fortsatt upprätthåller en hög och jämn kvalitet. Utbildning av nya banläggare Liksom tidigare år har utbildning av banläggare genomförts även under vintern Ett 20-tal nya banläggare, huvudsakligen hämtade ur projektet, har fått motsvarande steg 1-utbildning. Instruktörer har varit Lars Forsberg, StOF-kansliet och Lars Greilert, Haninge SOK. DM i banläggning DM i banläggning har administrerats av TK, i år med Turebergs rutinerade banläggare Lars Roos som bedömare. Segrare i öppna klassen blev Rune Rådeström, Snättringe SK och i ungdomsklassen Erica Nilsson, Järla IF OK. Vi vill uppmana alla klubbar att använda banläggningstävlingen som ett instrument för att upprätthålla och förbättra banläggarkompetensen i sin organisation. Banläggarträff (fyrstegsraketen) Inom ramen för Fyrstegsraketen genomfördes även 2006 den årliga banläggarträffen. Denna gång med kartritaren och Stockholms kartutskrivare för arrangemang, Bertil Lundkvist som gästföreläsare. Ett 30-tal banläggningsintresserade deltog vid träffen. Tävlingsledarträff (fyrstegsraketen) Årets tävlingsledarträff genomfördes på StOF i februari. Årets arrangör 2005, IFK Lidingö, presenterade sin modell för kunskapsöverföring som bör vara ett bra föredöme för andra arrangörsklubbar i distriktet. Ett 25- tal tävlingsledare deltog vid den givande träffen. Tävlingsadministrationsträff (fyrstegsraketen) En samling för kommande dataansvariga vid arrangemangen har genomförts där Niklas Wrane från SOFT föreläste om nyheter och erfarenheter kring Klubben on Line och OLA, SOFT:s tävlingsadministrativa program för tävlingar. Ca 20 personer deltog i utbildningen. SOFTs tävlingskonferens SOFTs tävlingskonferens arrangerades i Haninge och från Stockholms sida deltog Bengt Johansson och Lars Forsberg. Vid konferensen genomfördes bl a samråd med granndistrikten vad gäller tävlingsprogram IP Skogen För att lyfta fram vårt problem med undermåligt stöd till vår idrottsplats, IP Skogen, har StOF tillsammans med några föreningsledare uppvaktat både Idrottsförvaltningen och Idrottsborgarrådet under året. Efter valet i september 2006 har Stockholm fått ett nytt idrottsborgarråd (fp) som uppvaktades på senhösten. StOF:s förslag på utrustning och organisation presenteras för ansvariga inom Stockholms Stad. Huruvida detta kommer att få genomslag också i verkligheten är oklart. StOF planerar att göra en uppföljning under våren Nu återstår för föreningarna i kranskommunerna att göra motsvarande uppvaktning i sina kommuner. Delat i titeln Årets arrangör På Tävlingskommitténs initiativ utses från 1999 Årets arrangör. Utmärkelsen tilldelas den arrangör inom StOF som svarat för det kvalitativt bästa arrangemanget i distriktet under året. Vid klubbledarkonferensen i november fick deltagarna rösta på tre utvalda arrangemang som TK nominerat utifrån en rad olika kriterier. Priset delades i år mellan Järla IF OK och OK Ravinen som arrangerade DM medel och lång som ett dubbelarrangemang i Tyresta-Åvaterrängen. Prissumman på 5 000:- utdelades vid StOF:s årsmöte den 14 mars Pristagare sedan stipendiet instiftades: 1999: Enebybergs IF 2000: IFK Tumba OK 2001: Väsby OK 2002: Rotebro IS 2003: Skogsluffarnas OK 2004: Järla IF OK 2005: IFK Lidingö SOK 2006: Järla IF OK/OK Ravinen 5

6 Övrigt Ban- och tävlingskontrollen fortgår som tidigare med en decentraliserad verksamhet utom ett antal profiloch värdetävlingar där TK utser ban- och tävlingskontrollant. Kommittén planerade att sjösätta en modell för egenkontroll av arrangemang under Av olika anledningar har detta inte blivit verklighet. Statistik över tävlingsverksamheten År DM Klassisk DM Kort DM Budkavle DM Natt DM Lång DM Sprint Antal arr Totalt antal anmälda Anmälda Sthlmare * * * (inkl 10MILA) * endast DM-klasserna KARTKOMMITTÉN I Kartkommittén ingår Gösta Guteland (sammankallande), Clas Ström, Esbjörn Eriksson, och Vidas Armalis. Kartkommittén har haft regelbundna möten under året. Det är främst de framtida planerna för kartprodukionen som diskuterats. Klubbarna har ombetts lämna uppgifter om sina planer. Målet är att få en tydligare koppling mellan kartproduktion och tävlingsplanering. Med utgångspunkt från underlag från SOFT s Kartforum 2006 har också tillämpningen av kartnormen diskuterats. Vid ett av Kartkommittén organiserat kartmöte diskuterades kostnaderna och priserna för kartorna. Avvägningen mellan offsettryckning, fyrfärgstryckning och kopiering med färgskrivare diskuterades. Vid kartmötet framfördes att en särskild organisation borde inrättas för kvalitetssäkring av kartor. Beslut har fattats om fördelningen av kartbidragen från Stockholms kommun. StOF har under året varit medlem i Söderkartor och Norrkartor. Förutom revidering av ett flertal kartor har följande kartor, som framställts under året, fått nya godkännandenummer: Karta nr Kartans namn Kartritande klubb A 787 Söderby Haninge SOK A 788 Ingarö NV Gustavsbergs IF A 789 Kyrksjön Judarn Bromma-Vällingby SOK A 790 Össebygarn Norrkartor A 791 Törnskogen Norrkartor A 792 Ekskogen-Löt Norrkartor A 793 Åkersberga Norrkartor A 794 Flemingsberg-Sundby SoIK Hellas/Snättringe SK 6

7 MARK- OCH VILTKOMMITTÉN I kommittén har ingått Henning Hamilton (Enebybergs IF), Ulf Eskilsson (OK Södertörn) och Anders Winell (IFK Tumba SOK/sammankallande). Antalet ledamöter i kommittén har reducerats från 4 till 3 under året genom Ingemar Svanströms (Täby OK) bortgång. Arne Ny (IFK Tumba SOK) har varit adjungerad för viltfrågor. Kompetens om Miljöbalken är en fortsatt brist. Anders Winell var anställd på StOF med 25 %. Kommittén har haft 5 protokollförda möten. Samarbete kring tävlingsplaneringen har skett kontinuerligt med Lars Forsberg, StOF-kansliet. Två samsynsmöten har genomförts med Tävlings- och Kartkommittén med syfte att inom resp. kommitté verka för en enhetlig syn på orientering inom distriktet. Information om mark- och viltverksamheten har lämnats separat till styrelsen, tävlings- och kartkommittéerna. Nätverket med myndigheter och organisationer Nätverket har utökats med FRISAM (from 2007 Svenskt Friluftsliv), Riksmuseet och Stiftelsen Tyrestaskogen. StOF har ännu inte någon representation i Viltvårdsnämnden (Länsstyrelsen). StOF har ingått i nätverket Rädda Storstockholms Gröna Kilar. Stöd till kartproducenter och klubbar LATHUNDEN 2005 har inte kunnat revideras till version 2007 p.g.a. tidsbrist. Av samma skäl har den inte kunnat omarbetas för tillgänglighet på hemsidan. Stöd till arrangörer om tillstånd och samråd har lämnats till Järla/Ravinens DM-helg 26-27/8 och till Tullinge SK inför Ultralång SM 23/9. Utbildning och information Kurs Karta-Samråd, del av fyrstegsraketen, har genomförts på StOF den 9+11/1 med 11 deltagare från 8 föreningar. Hitintills har 70 deltagare från 27 föreningar utbildats. Kurs Samråd-Träning, ny från och med 2006 och genomförande i deltagarnas egen klubblokal, har genomförts med totalt 33 deltagare från 5 föreningar: Enebybergs IF, Tullinge SK, IFK Tumba SOK, Täby OK och OK Österåker. Information om verksamheten har lämnats vid ordförandeträffen den 12 juni och vid SÖKAs årsmöte. I samtliga nummer av StOF-nytt under året har information lämnats dels i Mark- och Viltrutan. dels i Mark och Vilt Tema. Reducering dock av innehållet i de 2 sista numren p.g.a. tidsbrist. 2 st. Infoblad har tagits fram under året. Nr 3 Kontrollval Naturhänsyn och nr 4 Våra orienteringsmarker ska säljas. Mark och Viltverksamheten med StOF-nyttsartiklar, infoblad m.m. har redovisats på hemsidan. Marktillgänglighet Möte med SOFT markgrupp har genomförts 30/5 om vårt distrikts relativt svåra markfrågor. Uppvaktningar av Stockholms stads kommunledning har skett inför hotet om försäljning av stadens marker utanför kommungränsen. Stockholms stad är vår största och viktigaste markägare, vars marker utgör ca 75 % av distriktets orienteringsområden. StOF medverkar i ett mellankommunalt arbete om Rösjökilen för bevakande av våra markintressen. Den prioriterade uppgiften att försöka utöka tillgängligheten för orientering inom tätortsnära områden under vårdatumperioden har inte kunnat slutföras under Uppgiften avser Luffarligan och Sommarserien och bör återupptas Befintliga och prioriterade naturreservat (NR) - Bornsjöns NR. (Botkyrka, Salem, Södertälje k:n) Förutsättningarna för orientering bör ha förbättrats efter Ultralång SM. - Saltarö-Skärmarö NR (Vämdö k:n). Förutsättningarna för orientering har klart förbättrats. - Paradisets NR (Huddinge k:n). Inget nytt. - Tyresta NR (Haninge k:n). Förutsättningarna för orientering är oförändrat goda på hösten inom reservatet. Påtryckningar från StOF för tävlingar även under våren. 7

8 Nya och prioriterade naturreservat (NR) - Nacka NR (Stockholm stad, Nacka k:n). Beslutet är överklagat av mountainbikarna. Vissa restriktioner finns för orienteringstävlingar. - Flemingsbergsskogens NR (Huddinge k:n). Beslutet är överklagat av StOF då restriktionerna upplevs som osakliga. UTBILDNING Följande utbildningar har genomförts under året: Datum Kurs/konferens Antal delt Varav kvinnor Ledare/ Instruktörer jan Karta-samråd jan Banläggning, grund jan Ungdomsledare jan Karta-samråd febr Tävlingsledare febr Tävlingsadministration mars Arrangörsträff, userien maj Kartträff juni Ordförandeträff nov Klubbledarkonferens dec Banläggare fortb

9 EKONOMI Årets underskott./ kronor beror främst på att bidraget från SOFT blev lägre, bl a en följd av många inställda tävlingar under våren. Den totala potten tävlingsavgifter var kr att jämföra med kr Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel kr :46 minus underskott kr :48 tillsammans kr :98 överföres i ny räkning. I övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar. RESULTATRÄKNING Budget 2006 Utfall 2006 Differens Kommentar Intäkter Deltavg (kurser,läger,resor) Ej genomförda kurser SOFT-bidrag Färre tävlande Årsavgifter StOF-nytt, pren/reklam Färre pren/annonser Försäljning Minskad försäljning Sthlms IF-bidrag inkl SISU Sponsorintäkter mannavgift Hyresintäkter IP Skogen Minskad utlåning Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Kurs- och lägerkostnader Färre & bill aktiviteter Trycksaker/kopiering Hyror, nätverk Subvention pga ombygg Material/varor Profilkläder ej budg Porto, telefon Priser, gåvor Stipendium ej budg Övr administration/represen Medlemsavgifter SOFT-konferenser Summa kostnader Ränta/utdelning Årets resultat

10 BALANSRÄKNING Tillgångar Kassa 306,00 214,50 Plusgiro , ,89 Bankgiro/konto 7 664, ,80 Penningmarknadsfond , ,23 Obligationsfond 8 931, ,98 FSPA Aktieindexobligation ,00 0,00 SPAX fonder , ,00 Varulager 629,00 0,00 Fordringar , ,00 Förbetalda kostnader 2 114, ,00 SPP företagsanknutna medel ,00 0,00 Inventarier 1,00 1,00 Summa , ,40 Skulder Upplupen semesterskuld , ,00 Upplupna arbetsgivaravgifter , ,00 Personalens källskatt , ,00 Obet löneskatt 4 773, ,00 Skuld SOFT (tävlingsavgifter) , ,69 Övriga skulder , ,73 Reserverade anslag (skolkartor) ,00 Förutbetalda pren avgifter 240,00 240,00 Summa , ,42 Eget kapital , ,46 Årets resultat./ ,57./ , , ,98 Summa , ,40 10

11 SLUTORD Som vanligt kan vi så här vid årets slut konstatera att det fört med sig såväl glädjeämnen som svårigheter och farhågor. Bland de glädjande kan nämnas: - Ultralång-SM har förtjänstfullt arrangerats av Tullinge SK - Intresset för distriktets största arrangemang, 25-manna, har visat en ökning. - De utbildningar som anordnas samlar fortsatt deltagare. Det kan dock konstateras att könsfördelningen på dessa inte motsvarar könsfördelningen bland medlemmar och aktiva. - Det planerade juniorprojektet, med syfte att entusiasmera ungdomar att fortsätta som aktiva eller ledare, har påbörjats. - Projekt behåller sin popularitet med stort deltagarantal. Det som inger farhågor för framtiden är: - Såväl antalet arrangemang som antalet deltagare visar en fortsatt sjunkande tendens. Då detta är basen för anslagen till distriktsverksamheten slår det hårt för vår verksamhet. - Frågetecknen kring tillgängligheten av de marker vi behöver för vår idrott har inte minskat. I och med maktskiftet i Stockholms stadshus har förberedelserna för en försäljning av stadens skogar startats med oroväckande hastighet. - Det är svårt att rekrytera funktionärer till distriktsarbetet. Detta medför att en större andel av uppgifterna, om de ska vara kvar, måste lösas av den anställda personalen. Då intäkterna, p.g.a. färre antal tävlingsstarter, sjunkit blir detta en i längden ohållbar situation. Slutligen vill vi tacka alla föreningar och enskilda inom distriktet för visat engagemang i att föra Stockholmsorienteringen framåt. Stockholm i februari 2007 Lennart Brattgård Stefan Hedengren Jörgen Ahlqvist Gösta Guteland Lina Karlberg Sverker Tirén 11

12 12

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

Adj. Konsulent. Protokoll från föregående möte, 15/10, godkändes och lades till handlingarna.

Adj. Konsulent. Protokoll från föregående möte, 15/10, godkändes och lades till handlingarna. Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 7/2012 (538) Datum och tid Plats 2012-12-10 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård (LB) Birgitta Billstam (BB)* Leif Carlsson (LC) Erik Daniels (ED) Gunnar

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Protokollet från föregående möte (15/4) godkändes och lades till handlingarna.

Protokollet från föregående möte (15/4) godkändes och lades till handlingarna. Service / Protokoll / Ver 9.1 PROTOKOLL UTKAST Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 2/2013 (540) Datum och tid Plats 2012-06-03 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson

Läs mer

En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling.

En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling. Tullinge SK - ungdom En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling. Några viktiga milstolpar inför säsongen 2008:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2013. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 v53 forts. 1 Fr GOTT NYTT ÅÅÅÅR 2 Lö 3 Sö Vinterserien, Manillaskolan, Djurgården, SOIK Hellas v1 4 Må 5 Ti SOLträning KIP 17.45, Löpträning - Linnépasset 6 On 7 To SOLträning

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009 2009 1 av 14 MEDLEMSAVGIFT OCH SEKTIONSAVGIFT TÄVLINGSKLUBB FÖR UNGDOMAR Samtliga ungdomar skall erlägga medlemsavgift och sektionsavgift enligt hemsidan för att få deltaga i aktiviteter anordnade av Turebergs

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 26 januari 2015 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Elisabeth

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL VERKSAMHETSPLAN 2008 VALLENTUNA-ÖSSEBY OL GRUNDER Vallentuna-Össeby orienteringslöpare (VÖOL) är en orienteringsklubb som verkar främst inom Vallentuna kommun och som skall ta tillvara svensk orienterings

Läs mer

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november)

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Niklas Wrane, 2013 Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015 Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Utgångspunkter Utgångspunkter för verksamhetsplanen är dels ÖOF:s dokument Verksamhetsmål och ansvarsområden antaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

OLorganisationen. OK Alehof

OLorganisationen. OK Alehof OLorganisationen OK Alehof Innehåll Innehåll... 2 Orienteringssektionen... 3 Övergripande (ordförande)... 3 Ekonomi (kassör)... 3 Utrustning:... 4 Träffar och Utmärkelser:... 5 Utbildning-Ledare... 5 Egna

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2011 VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2011 VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Västergötlands Orienteringsförbund Verksamhetsplan 2011 VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND VOF Organisation Frågan om hur VOFs organisation ska se ut och fungera framöver har behandlats noggrant under

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 5-2013 Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Onsdagen den 21 augusti 2013, kl.18:30 Skidstugan, Vänersborg Agneta Berlin

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE

ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE ÄNGELHOLMS KVARTETTSÅNGARE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för 2014. Styrelsen för Ängelholms Kvartettsångare får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009 Stockholm 009-07-07 KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 009 Stockholms Simförbund kallar härmed sina medlemmar till extra årsmöte fredagen den augusti 009, klockan 9.00. Plats: Scandic Star Hotel, Sollentuna.

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 ÖOF 2011 2011-02-10 (Budgeterade kostnader inom parentes) Verksamhetsplan 2011 Styrelsen 6-8 ordinarie Styrelsemöten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen!

Först: Tack till OK Kolmården som ordnade lokal och fika till ledarsamlingen! Östergötlands orienteringsförbund Ungdomskommittén Anteckningar från möte med ungdomsledare i Östergötland Uttersbergsskolan, Krokek, 2008-11-22 Närvarande: Jan-Erik Carlsson Mjölby OK Anita Wehlin Skogspojkarnas

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg

Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Protokoll fört vid Hallands Bridgeförbunds årsmöte den 14 september 2013 på BK Albrekts klubblokal i Varberg Närvarande medlemmar från sju klubbar Delges: Samtliga klubbar 1 Mötet öppnades av Lars Hed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014

Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Org nr 769627-9939. Årsredovisning. för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Forshällabygden Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för räkenskapsåret 26/3 2014 31/12 2014 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Underskrifter

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013

Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Elitmiljö träff 4 Stockholm/Södertälje 16/10 2013 Ansvariga för träffen: Peter Zetterström ansvarig för Elitmiljön i Stockholm/Södertälje och Håkan Carlsson SOFT Förbundskapten Närvarande: SOFT centralt:

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 MEDLEMMAR Antalet betalande medlemmar i föreningen är 150, och därtill kommer ca 160

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer