Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2006:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2006:"

Transkript

1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2006: STYRELSE MM Ordförande Ledamöter Adj sekreterare Adj Revisorer DF-revisor Valberedning Lennart Brattgård Stefan Hedengren (vice ordförande) Sara Hektor (t.o.m. augusti, ekonomiansvarig) Jörgen Ahlqvist (ekonomiansvarig from sept) Gösta Guteland Lina Karlberg Sverker Tirén Mona Forslund Lars Forsberg Eva-Lena Svanström och Christer Grunder, suppleant Anita Stigberg Håkan Fjelner Nils Nilsson (sammankallande), Linda Lönneberg och K-G Nilsson KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER Ungdom Elit Tävling Mark/vilt Kart Stefan Hedengren (sammankallande), Leif-Gunnar Garry Pettersson Lars-Håkan Sandvik (rankingansvarig RA) Lars Forsberg (sammankallande), Bengt Johansson och Tommy Ljusenius. Anders Winell (sammankallande), Ulf Eskilsson, Henning Hamilton och Ingemar Svanström (tom aug) Gösta Guteland (sammankallande), Esbjörn Eriksson, Clas Ström och Vidas Armalis. ANSTÄLLDA Förbundet har under året haft fyra anställda, motsvarande 2,25 helårsanställda: Mona Forslund (75 %), Lars Forsberg, Merja Björck (25 %, sjukskriven hela året) och Anders Winell (25 %) ÅRSMÖTET Förbundets 53:e årsmöte hölls den 13 mars i Stockholmsidrottens lokaler på Smidesvägen i Solna. Vid mötet var 34 ombud från 21 av förbundets 53 föreningar närvarande. Ordförande för mötet var Peter Larsson, Stockholms Idrottsförbund och sekreterare Mona Forslund. Till förbundsordförande för ett år omvaldes Lennart Brattgård, IFK Lidingös SOK. Till styrelseledamöter för två år nyvaldes Jörgen Ahlqvist, Sundbybergs IK och omvaldes Sverker Tirén, SoIK Hellas och för ett år omvaldes Lina Karlberg, Tullinge SK. 1

2 ANTAL FÖRENINGAR OCH AKTIVA En förening har utvoterats och antalet föreningar är nu 52 st med ca aktiva medlemmar. Av de aktiva är under 20 år, fördelat på 635 flickor och 830 pojkar. PUBLIKATIONER Förbundstidningen StOF-nytt har utkommit med fyra nummer. Antalet prenumeranter är ca st. Redaktionen har utökats med Sverker Tirén och Erland Ljungström, som bidragit med värdefulla insatser när det gäller foto och layout. Information når även medlemmarna via vår hemsida. STYRELSENS VERKSAMHET Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden samt ett antal icke protokollförda möten i arbetsgrupper/motsvarande. Huvuddelen av förbundets verksamhet genomförs i de olika kommittéernas regi. De uppgifter som under året handlagts inom styrelsen är främst: Ordförandeträff i juni Klubbkonferens i november Haninge idrottscampus en satsning på högskolestudier och elitidrott Stödja kontakter SOFT 10-mila 25-manna Sonderingar kring O-ringen i Stockholm 2009 Uppvaktning av nya kultur- och idrottsborgarrådet Initierat juniorprojektet Påbörjat utredning om framtida kansliorganisation Representation vid möten och konferenser: SOFT:s förbundsmöte: Lennart Brattgård, Hans Edvall, Sara Hektor, My Rönnols, Maria Ställberg SOFT:s tekniska konferens: Lars Forsberg, Bengt Johansson SOFT:s kartforum: Esbjörn Eriksson och Vidas Armalis SOFT:s ungdomsledarkonferens: Stefan Hedengren Stockholms Idrottsförbunds årsmöte och ordförandekonferens: Lennart Brattgård SOFT:s ordförandekonferens: Lennart Brattgård SOFT:s konsulentkonferens: Mona Forslund Regionträffar: Lennart Brattgård, Lars Forsberg KANSLI Kansliet har under året skött den löpande verksamheten som administration av kurser, läger och tävlingar, ombesörjt kartförsäljning, skött kontakterna med SOFT:s kansli och förberett styrelsesammanträden och andra sammankomster och kurser/konferenser. Kanslimöten med ordförande och personalen för genomgång av arbetsuppgifter förekommer regelbundet. Utöver de anställda har Börje Palmqvist handhaft uthyrning av lätt tävlingsmateriel. Kanslilokaler har förhyrts i Stockholmsidrottens hus. Genom ett avtal med Svenska Orienteringsförbundet har Lars Forsberg till viss del arbetat med arbetsuppgifter för deras räkning. 2

3 UNGDOMSKOMMITTÉN Under året har Stefan Hedengren haft hjälp av Leif-Gunnar Pettersson. Från kansliet har främst Mona Forslund stöttat ungdomsverksamheten. Utbildning/Träffar Tillsammans med Lotta Stigsdotter, SOFT arrangerades en träff angående Skogsäventyret i januari med 28 deltagare. Tullinge SK vann utlottningen av Idreresan. En träff för ungdomsseriens arrangörer genomfördes med 14 deltagare i mars. HD-14-träffar En HD14- träff arrangerades av Täby OK i mars. Trots snön ca 50 deltagare. Projekt Talangutveckling I år deltog 77 ungdomar i detta populära projekt. I samarbete med Anders Stjerndahl, SISU har vi arrangerat 6 träffar med varierande innehåll. Projektet startade med lära-känna-övningar vid Ravinens klubbstuga i mars och avslutades med en övernattningshelg vid Rudan. Gruppledare har varit Jonathan Alm, Göran Anlind, Anna Bogren, Sara Eskilsson, Henrik Olson och Manne Wiklund. Ungdomsserien Ungdomsserien genomfördes med två kretstävlingar i de sju kretsarna på våren samt regiontävlingarna i slutet av augusti. Den gemensamma finalen genomfördes i september vid Ursvik med Sundbybergs IK som arrangör och 677 anmälda. Tullinge SK segrade med 9956 p före OK Ravinen med 7666 p och Järla IF OK med 7148 p. 28 klubbar deltog. Läger Sommarlägret arrangerades av Snättringe SK och Tullinge SK vid Lida i början av juni. USM-lägret hölls 3 dagar i Ronneby under ledning av Stefan Hedengren. Augustilägren för HD-12 och HD-14 hölls vecka 32 vid Domaruddens friluftsgård. Huvudansvarig Garry Pettersson. Ungdoms-SM USM avgjordes i Blekinge med Ronneby OK som arrangör. Stockholm deltog med 45 löpare. Många mycket bra prestationer. Allra bäst lyckades Johanna Olsson, Täby OK, som vann D15 med Christina Løvald- Hellberg som tvåa. Bussresor Tre bussresor anordnades till Rikslägret i Idre, Ungdomens 10-mila i Skövde och Daladubbeln i Falun. Ungdomspriserna (UP) De fem bästa resultaten från åtta tävlingar räknades. Slutsegrare blev: H12 Jakob Ivarsson Haninge SOK 100 p D12 Hilda Mattsson Järla IF OK 100 p H14 Love Berzell Rotebro IS OK 91 p D14 Rebecka Heinrup Tullinge SK 100 p H16 Olle Boström Järla IF OK 100 p D16 Johanna Lönnkvist Tullinge SK 75 p Ungdomsavslutning Årets ungdomsavslutning med utdelning av UP-priserna arrangerades den 26 november av Rotebro IS OK. ELITKOMMITTÉN StOF har under året inte haft någon elitkommitté. I samband med årsmötet 2005 avslutade den dåvarande kommittén sitt arbete och intresset från föreningarna att medverka i en ny konstellation har varit dålig. Den enda funktionär som är kvar sedan 2004 är Lars Håkan Sandvik, Täby OK, som sköter rankingfrågorna och uttagningen till Natt-SM i samarbete med StOF-kansliet. 3

4 Under 2006 har StOF-kansliet hanterat Mila Stockholm By Night, som historiskt legat under elitverksamheten. 5 deltävlingar arrangerades som vanligt under hösten-vintern. Mellan löpare har deltagit vid varje tillfälle Juniorprojekt I november tog några föräldrar i samverkan med Farsta OL-gymnasium ett initiativ till att genomföra en speciell juniorsatsning. Tanken är att minska tappet av ungdomar när de går in i junioråldern. Två träffar är planerade under vintern 2007 och målet är att denna satsning ska ta vid när ungdomskommitténs projekt är genomgånget. Haninge Idrottscampus Verksamheten vid Haninge Idrottscampus stöttas av StOF genom att Anders Nissar anlitas som tränare. Där finns nu 11 orienterare som på detta sätt ges möjlighet att kombinera högskolestudier med elitsatsning. TÄVLINGSKOMMITTÉN Tävlingskommittén (TK) och har under året bestått av tre ledamöter: Lars Forsberg (sammankallande) Bengt Johansson IFK Tumba SOK, Tommy Ljusenius Skogsluffarnas OK. Tävlingskommittén har haft två icke protokollförda sammanträden under året. Den löpande verksamheten sköts genom kansliet och kommitténs roll är mer rådgivande. Ledamöterna har dock sina ansvarsområden, där utbildningsfrågor och 25manna är de viktigaste. Kommunikation mellan ledamöterna sker i stor utsträckning genom e-post och telefon, vilket innebär att behovet av fysiska möten inte är så stort. Vårsäsongen 2006 fick senareläggas vilket orsakade problem för många arrangörer i landet, inte minst för Stockholm. DM-arrangören SoIK Hellas och SM-arrangören Tullinge SK fick ställa in sina tävlingar och så sent som den 8 april låg snön tjock ända ner i Skåne. För StOF innebar detta ett intensivt arbete för att försöka hitta alternativa tävlingsdatum senare på hösten. Mästerskap måste enligt regelverket genomföra under aktuellt kalenderår. Efter många turer lyckades StOF och arrangörerna till slut jämka ihop höstprogrammet och SM och DM kunde genomföras under hösten. Mycket av tävlingskommitténs verksamhet handlar i grunden om att skapa bästa möjliga arrangemang. Som ett led i kvalitetssäkringen av arrangemangen har TK även under 2006 genomfört den tävlingsrelaterade utbildningssatsningen, Fyrstegsraketen, som ger föreningarna bra möjligheter till kompetenshöjning inom arrangemangsområdet. Tävlingsplanering Tävlingskommittén har fortsatt med det långsiktiga arbete som inleddes 2001 vad gäller utbud och inriktning på tävlingsprogrammet i Stockholm. Målet är fortatt att alla föreningarna ska arrangera minst en tävling varje år för att upprätthålla en grundkompetens och för att ge bra förutsättningar till klubbutveckling. Tyvärr ser kommittén en minskad aktivitet i många klubbar, till viss del beroende på andra viktigare engagemang och till viss del beroende på att klubbarna i några fall så sakteliga tappar aktiva medlemmar. Detta är oroväckande och kommittén planerar att under 2007 samla till ett förnyat samråd kring tävlingsverksamheten i distriktet för att få råd inför den kommande femårsperioden. 25manna 25manna ägs av StOF, det vill säga stockholmsklubbarna, och inom ramen för ett upprättat avtal arrangeras tävlingen årligen av 25mannaföreningen. 25mannaföreningen består idag av 8 föreningar som har ett gemensamt ansvar för att tävlingen blir genomförd enligt 25mannas och StOF:s upprättade regelverk för tävlingen. StOF har genom TK och Bengt Johansson, full insyn i planering och genomförandet. För att säkerställa kvalitetssäkringen av tävlingen har TK 2006 beslutat om en rutin där Bengt och ordföranden i 25mannaföreningen, Hans Edvall, alternerar som tävlingskontrollanter och juryansvariga arrangerades 25manna i Flemingsberg, med Snättringe SK och OK Södertörn som huvudarrangörer. Trots att tävlingen genomfördes på en av de få dagar under hösten då det regnade, blev tävlingen väldigt 4

5 lyckad. Numer är 25manna en av landets största och mest populära orienteringsarrangemang. Det är därför mycket viktigt att tävlingen fortsatt upprätthåller en hög och jämn kvalitet. Utbildning av nya banläggare Liksom tidigare år har utbildning av banläggare genomförts även under vintern Ett 20-tal nya banläggare, huvudsakligen hämtade ur projektet, har fått motsvarande steg 1-utbildning. Instruktörer har varit Lars Forsberg, StOF-kansliet och Lars Greilert, Haninge SOK. DM i banläggning DM i banläggning har administrerats av TK, i år med Turebergs rutinerade banläggare Lars Roos som bedömare. Segrare i öppna klassen blev Rune Rådeström, Snättringe SK och i ungdomsklassen Erica Nilsson, Järla IF OK. Vi vill uppmana alla klubbar att använda banläggningstävlingen som ett instrument för att upprätthålla och förbättra banläggarkompetensen i sin organisation. Banläggarträff (fyrstegsraketen) Inom ramen för Fyrstegsraketen genomfördes även 2006 den årliga banläggarträffen. Denna gång med kartritaren och Stockholms kartutskrivare för arrangemang, Bertil Lundkvist som gästföreläsare. Ett 30-tal banläggningsintresserade deltog vid träffen. Tävlingsledarträff (fyrstegsraketen) Årets tävlingsledarträff genomfördes på StOF i februari. Årets arrangör 2005, IFK Lidingö, presenterade sin modell för kunskapsöverföring som bör vara ett bra föredöme för andra arrangörsklubbar i distriktet. Ett 25- tal tävlingsledare deltog vid den givande träffen. Tävlingsadministrationsträff (fyrstegsraketen) En samling för kommande dataansvariga vid arrangemangen har genomförts där Niklas Wrane från SOFT föreläste om nyheter och erfarenheter kring Klubben on Line och OLA, SOFT:s tävlingsadministrativa program för tävlingar. Ca 20 personer deltog i utbildningen. SOFTs tävlingskonferens SOFTs tävlingskonferens arrangerades i Haninge och från Stockholms sida deltog Bengt Johansson och Lars Forsberg. Vid konferensen genomfördes bl a samråd med granndistrikten vad gäller tävlingsprogram IP Skogen För att lyfta fram vårt problem med undermåligt stöd till vår idrottsplats, IP Skogen, har StOF tillsammans med några föreningsledare uppvaktat både Idrottsförvaltningen och Idrottsborgarrådet under året. Efter valet i september 2006 har Stockholm fått ett nytt idrottsborgarråd (fp) som uppvaktades på senhösten. StOF:s förslag på utrustning och organisation presenteras för ansvariga inom Stockholms Stad. Huruvida detta kommer att få genomslag också i verkligheten är oklart. StOF planerar att göra en uppföljning under våren Nu återstår för föreningarna i kranskommunerna att göra motsvarande uppvaktning i sina kommuner. Delat i titeln Årets arrangör På Tävlingskommitténs initiativ utses från 1999 Årets arrangör. Utmärkelsen tilldelas den arrangör inom StOF som svarat för det kvalitativt bästa arrangemanget i distriktet under året. Vid klubbledarkonferensen i november fick deltagarna rösta på tre utvalda arrangemang som TK nominerat utifrån en rad olika kriterier. Priset delades i år mellan Järla IF OK och OK Ravinen som arrangerade DM medel och lång som ett dubbelarrangemang i Tyresta-Åvaterrängen. Prissumman på 5 000:- utdelades vid StOF:s årsmöte den 14 mars Pristagare sedan stipendiet instiftades: 1999: Enebybergs IF 2000: IFK Tumba OK 2001: Väsby OK 2002: Rotebro IS 2003: Skogsluffarnas OK 2004: Järla IF OK 2005: IFK Lidingö SOK 2006: Järla IF OK/OK Ravinen 5

6 Övrigt Ban- och tävlingskontrollen fortgår som tidigare med en decentraliserad verksamhet utom ett antal profiloch värdetävlingar där TK utser ban- och tävlingskontrollant. Kommittén planerade att sjösätta en modell för egenkontroll av arrangemang under Av olika anledningar har detta inte blivit verklighet. Statistik över tävlingsverksamheten År DM Klassisk DM Kort DM Budkavle DM Natt DM Lång DM Sprint Antal arr Totalt antal anmälda Anmälda Sthlmare * * * (inkl 10MILA) * endast DM-klasserna KARTKOMMITTÉN I Kartkommittén ingår Gösta Guteland (sammankallande), Clas Ström, Esbjörn Eriksson, och Vidas Armalis. Kartkommittén har haft regelbundna möten under året. Det är främst de framtida planerna för kartprodukionen som diskuterats. Klubbarna har ombetts lämna uppgifter om sina planer. Målet är att få en tydligare koppling mellan kartproduktion och tävlingsplanering. Med utgångspunkt från underlag från SOFT s Kartforum 2006 har också tillämpningen av kartnormen diskuterats. Vid ett av Kartkommittén organiserat kartmöte diskuterades kostnaderna och priserna för kartorna. Avvägningen mellan offsettryckning, fyrfärgstryckning och kopiering med färgskrivare diskuterades. Vid kartmötet framfördes att en särskild organisation borde inrättas för kvalitetssäkring av kartor. Beslut har fattats om fördelningen av kartbidragen från Stockholms kommun. StOF har under året varit medlem i Söderkartor och Norrkartor. Förutom revidering av ett flertal kartor har följande kartor, som framställts under året, fått nya godkännandenummer: Karta nr Kartans namn Kartritande klubb A 787 Söderby Haninge SOK A 788 Ingarö NV Gustavsbergs IF A 789 Kyrksjön Judarn Bromma-Vällingby SOK A 790 Össebygarn Norrkartor A 791 Törnskogen Norrkartor A 792 Ekskogen-Löt Norrkartor A 793 Åkersberga Norrkartor A 794 Flemingsberg-Sundby SoIK Hellas/Snättringe SK 6

7 MARK- OCH VILTKOMMITTÉN I kommittén har ingått Henning Hamilton (Enebybergs IF), Ulf Eskilsson (OK Södertörn) och Anders Winell (IFK Tumba SOK/sammankallande). Antalet ledamöter i kommittén har reducerats från 4 till 3 under året genom Ingemar Svanströms (Täby OK) bortgång. Arne Ny (IFK Tumba SOK) har varit adjungerad för viltfrågor. Kompetens om Miljöbalken är en fortsatt brist. Anders Winell var anställd på StOF med 25 %. Kommittén har haft 5 protokollförda möten. Samarbete kring tävlingsplaneringen har skett kontinuerligt med Lars Forsberg, StOF-kansliet. Två samsynsmöten har genomförts med Tävlings- och Kartkommittén med syfte att inom resp. kommitté verka för en enhetlig syn på orientering inom distriktet. Information om mark- och viltverksamheten har lämnats separat till styrelsen, tävlings- och kartkommittéerna. Nätverket med myndigheter och organisationer Nätverket har utökats med FRISAM (from 2007 Svenskt Friluftsliv), Riksmuseet och Stiftelsen Tyrestaskogen. StOF har ännu inte någon representation i Viltvårdsnämnden (Länsstyrelsen). StOF har ingått i nätverket Rädda Storstockholms Gröna Kilar. Stöd till kartproducenter och klubbar LATHUNDEN 2005 har inte kunnat revideras till version 2007 p.g.a. tidsbrist. Av samma skäl har den inte kunnat omarbetas för tillgänglighet på hemsidan. Stöd till arrangörer om tillstånd och samråd har lämnats till Järla/Ravinens DM-helg 26-27/8 och till Tullinge SK inför Ultralång SM 23/9. Utbildning och information Kurs Karta-Samråd, del av fyrstegsraketen, har genomförts på StOF den 9+11/1 med 11 deltagare från 8 föreningar. Hitintills har 70 deltagare från 27 föreningar utbildats. Kurs Samråd-Träning, ny från och med 2006 och genomförande i deltagarnas egen klubblokal, har genomförts med totalt 33 deltagare från 5 föreningar: Enebybergs IF, Tullinge SK, IFK Tumba SOK, Täby OK och OK Österåker. Information om verksamheten har lämnats vid ordförandeträffen den 12 juni och vid SÖKAs årsmöte. I samtliga nummer av StOF-nytt under året har information lämnats dels i Mark- och Viltrutan. dels i Mark och Vilt Tema. Reducering dock av innehållet i de 2 sista numren p.g.a. tidsbrist. 2 st. Infoblad har tagits fram under året. Nr 3 Kontrollval Naturhänsyn och nr 4 Våra orienteringsmarker ska säljas. Mark och Viltverksamheten med StOF-nyttsartiklar, infoblad m.m. har redovisats på hemsidan. Marktillgänglighet Möte med SOFT markgrupp har genomförts 30/5 om vårt distrikts relativt svåra markfrågor. Uppvaktningar av Stockholms stads kommunledning har skett inför hotet om försäljning av stadens marker utanför kommungränsen. Stockholms stad är vår största och viktigaste markägare, vars marker utgör ca 75 % av distriktets orienteringsområden. StOF medverkar i ett mellankommunalt arbete om Rösjökilen för bevakande av våra markintressen. Den prioriterade uppgiften att försöka utöka tillgängligheten för orientering inom tätortsnära områden under vårdatumperioden har inte kunnat slutföras under Uppgiften avser Luffarligan och Sommarserien och bör återupptas Befintliga och prioriterade naturreservat (NR) - Bornsjöns NR. (Botkyrka, Salem, Södertälje k:n) Förutsättningarna för orientering bör ha förbättrats efter Ultralång SM. - Saltarö-Skärmarö NR (Vämdö k:n). Förutsättningarna för orientering har klart förbättrats. - Paradisets NR (Huddinge k:n). Inget nytt. - Tyresta NR (Haninge k:n). Förutsättningarna för orientering är oförändrat goda på hösten inom reservatet. Påtryckningar från StOF för tävlingar även under våren. 7

8 Nya och prioriterade naturreservat (NR) - Nacka NR (Stockholm stad, Nacka k:n). Beslutet är överklagat av mountainbikarna. Vissa restriktioner finns för orienteringstävlingar. - Flemingsbergsskogens NR (Huddinge k:n). Beslutet är överklagat av StOF då restriktionerna upplevs som osakliga. UTBILDNING Följande utbildningar har genomförts under året: Datum Kurs/konferens Antal delt Varav kvinnor Ledare/ Instruktörer jan Karta-samråd jan Banläggning, grund jan Ungdomsledare jan Karta-samråd febr Tävlingsledare febr Tävlingsadministration mars Arrangörsträff, userien maj Kartträff juni Ordförandeträff nov Klubbledarkonferens dec Banläggare fortb

9 EKONOMI Årets underskott./ kronor beror främst på att bidraget från SOFT blev lägre, bl a en följd av många inställda tävlingar under våren. Den totala potten tävlingsavgifter var kr att jämföra med kr Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel kr :46 minus underskott kr :48 tillsammans kr :98 överföres i ny räkning. I övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar. RESULTATRÄKNING Budget 2006 Utfall 2006 Differens Kommentar Intäkter Deltavg (kurser,läger,resor) Ej genomförda kurser SOFT-bidrag Färre tävlande Årsavgifter StOF-nytt, pren/reklam Färre pren/annonser Försäljning Minskad försäljning Sthlms IF-bidrag inkl SISU Sponsorintäkter mannavgift Hyresintäkter IP Skogen Minskad utlåning Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Kurs- och lägerkostnader Färre & bill aktiviteter Trycksaker/kopiering Hyror, nätverk Subvention pga ombygg Material/varor Profilkläder ej budg Porto, telefon Priser, gåvor Stipendium ej budg Övr administration/represen Medlemsavgifter SOFT-konferenser Summa kostnader Ränta/utdelning Årets resultat

10 BALANSRÄKNING Tillgångar Kassa 306,00 214,50 Plusgiro , ,89 Bankgiro/konto 7 664, ,80 Penningmarknadsfond , ,23 Obligationsfond 8 931, ,98 FSPA Aktieindexobligation ,00 0,00 SPAX fonder , ,00 Varulager 629,00 0,00 Fordringar , ,00 Förbetalda kostnader 2 114, ,00 SPP företagsanknutna medel ,00 0,00 Inventarier 1,00 1,00 Summa , ,40 Skulder Upplupen semesterskuld , ,00 Upplupna arbetsgivaravgifter , ,00 Personalens källskatt , ,00 Obet löneskatt 4 773, ,00 Skuld SOFT (tävlingsavgifter) , ,69 Övriga skulder , ,73 Reserverade anslag (skolkartor) ,00 Förutbetalda pren avgifter 240,00 240,00 Summa , ,42 Eget kapital , ,46 Årets resultat./ ,57./ , , ,98 Summa , ,40 10

11 SLUTORD Som vanligt kan vi så här vid årets slut konstatera att det fört med sig såväl glädjeämnen som svårigheter och farhågor. Bland de glädjande kan nämnas: - Ultralång-SM har förtjänstfullt arrangerats av Tullinge SK - Intresset för distriktets största arrangemang, 25-manna, har visat en ökning. - De utbildningar som anordnas samlar fortsatt deltagare. Det kan dock konstateras att könsfördelningen på dessa inte motsvarar könsfördelningen bland medlemmar och aktiva. - Det planerade juniorprojektet, med syfte att entusiasmera ungdomar att fortsätta som aktiva eller ledare, har påbörjats. - Projekt behåller sin popularitet med stort deltagarantal. Det som inger farhågor för framtiden är: - Såväl antalet arrangemang som antalet deltagare visar en fortsatt sjunkande tendens. Då detta är basen för anslagen till distriktsverksamheten slår det hårt för vår verksamhet. - Frågetecknen kring tillgängligheten av de marker vi behöver för vår idrott har inte minskat. I och med maktskiftet i Stockholms stadshus har förberedelserna för en försäljning av stadens skogar startats med oroväckande hastighet. - Det är svårt att rekrytera funktionärer till distriktsarbetet. Detta medför att en större andel av uppgifterna, om de ska vara kvar, måste lösas av den anställda personalen. Då intäkterna, p.g.a. färre antal tävlingsstarter, sjunkit blir detta en i längden ohållbar situation. Slutligen vill vi tacka alla föreningar och enskilda inom distriktet för visat engagemang i att föra Stockholmsorienteringen framåt. Stockholm i februari 2007 Lennart Brattgård Stefan Hedengren Jörgen Ahlqvist Gösta Guteland Lina Karlberg Sverker Tirén 11

12 12

Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2005

Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2005 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2005 STYRELSE MM Ordförande Vice ordförande Ekonomiansvarig Adj sekreterare Adj Revisorer

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Adj. Konsulent. Protokoll från föregående möte, 15/10, godkändes och lades till handlingarna.

Adj. Konsulent. Protokoll från föregående möte, 15/10, godkändes och lades till handlingarna. Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 7/2012 (538) Datum och tid Plats 2012-12-10 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård (LB) Birgitta Billstam (BB)* Leif Carlsson (LC) Erik Daniels (ED) Gunnar

Läs mer

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 1/2015 (551) Datum och tid 2015-02-17 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Erik Daniels Eidar Lindgren Leif Carlsson Mette

Läs mer

Protokollet från föregående möte (15/4) godkändes och lades till handlingarna.

Protokollet från föregående möte (15/4) godkändes och lades till handlingarna. Service / Protokoll / Ver 9.1 PROTOKOLL UTKAST Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 2/2013 (540) Datum och tid Plats 2012-06-03 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson

Läs mer

5 Talangutveckling. 6 Tävling. 7 Mark. Sida 2 (5) PROTOKOLL

5 Talangutveckling. 6 Tävling. 7 Mark. Sida 2 (5) PROTOKOLL Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 6/2012 (537) Datum och tid Plats 2012-10-15 kl 18.00 20.00 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård (LB) Birgitta Billstam (BB)* Leif Carlsson (LC) Erik Daniels (ED) Gunnar

Läs mer

Protokoll. Adj. konsulent

Protokoll. Adj. konsulent Protokoll Sida 1 (6) Möte Styrelsemöte 5/2012 (535) Datum och tid Plats 2012-08-20 kl 18.00 21.00 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård (LB) Leif Carlsson (LC) Erik Daniels (ED) Gunnar Grönkvist (GG)

Läs mer

Protokollet från föregående möte (3/6) godkändes och lades till handlingarna.

Protokollet från föregående möte (3/6) godkändes och lades till handlingarna. Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 3/2013 (541) Datum och tid Plats 2012-08-19 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Erik Daniels Gunnar Grönkvist Eidar Lindgren

Läs mer

Datum och tid 2014-12-15 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna

Datum och tid 2014-12-15 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Sida 1 (6) Möte Styrelsemöte 6/2014 (549) Datum och tid 2014-12-15 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Birgitta Billstam Erik Daniels Eidar Lindgren Leif Carlsson Mette

Läs mer

1-2 1-2. Ola Kåberg redovisade det aktuella läget kring framtiden och nytt avtal. Läget inför 2014 ska redovisas vid ett senare tillfälle

1-2 1-2. Ola Kåberg redovisade det aktuella läget kring framtiden och nytt avtal. Läget inför 2014 ska redovisas vid ett senare tillfälle Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 4/2013 (542) Datum och tid Plats 2012-10-21 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård Leif Carlsson Erik Daniels Gunnar Grönkvist Eidar Lindgren Mette Petersson

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb

Verksamhetsberättelse 2015 för Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb Styrelse Styrelsen har under året bestått av: Bengt Branzén Ordförande - Vice ordförande Staffan Törnros Kassör Bengt-Åke Ericsson Sekreterare Håkan Elderstig Ledamot Medlemmar Antalet betalande medlemmar

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Verksamhetsberättelse 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2013. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010

MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 MIN TRÄNINGSKALENDER JANUARI 2010 v53 forts. 1 Fr GOTT NYTT ÅÅÅÅR 2 Lö 3 Sö Vinterserien, Manillaskolan, Djurgården, SOIK Hellas v1 4 Må 5 Ti SOLträning KIP 17.45, Löpträning - Linnépasset 6 On 7 To SOLträning

Läs mer

En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling.

En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling. Tullinge SK - ungdom En spännande orienteringssäsong väntar oss och som vanligt blir det säsongspremiär för de flesta av oss på långfredagen med Ärlas tävling. Några viktiga milstolpar inför säsongen 2008:

Läs mer

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna

Datum och tid kl StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 3/2014 (546) Datum och tid 2014-05-19 kl 18.00 20.00 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Erik Daniels Eidar Lindgren Mette

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2017-03-20 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 1/17 Tid och plats Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2012. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad Revisorer Valberedning Ungdomskommitté

Läs mer

Arbetsordning 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund

Arbetsordning 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Arbetsordning 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Arbetsordning 2014-2015... 4 Organisation...

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna.

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna. 1 BORÅS O-RING Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 27 januari 2016. Plats: SOK 68:s klubbstuga, Nordtorp Närvarande: föreningarnas ombud enligt bilaga. 1 Öppnande Årsmötet öppnades

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 1-2015 Måndag 26 januari 2015, kl.18:30 Istrums klubbstuga Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Björn Öberg Fredrika

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009

TUREBERGS IF ORIENTERING PROGRAM FÖR UNGDOMAR 2009 2009 1 av 14 MEDLEMSAVGIFT OCH SEKTIONSAVGIFT TÄVLINGSKLUBB FÖR UNGDOMAR Samtliga ungdomar skall erlägga medlemsavgift och sektionsavgift enligt hemsidan för att få deltaga i aktiviteter anordnade av Turebergs

Läs mer

Protokoll januari 2013

Protokoll januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 1/13 Tid och plats Söndagen den 27 januari klockan 16,00 till måndagen den 28 januari 2013 klockan 15,45 på Bosön, Lidingö. Närvarande ledamöter Lena

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Upptakt 2015 -Information Föräldrar

Upptakt 2015 -Information Föräldrar Upptakt 2015 -Information Föräldrar Agenda Ungdomskommittens mål Vilka är vi? Ungdomar/ledare.. Verksamhetsplan 2015 Förväntningar på föräldrar Ekonomi/budget Övriga frågor Att bedriva en attraktiv, rolig

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge.

Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Stockholm 2015-09-13-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 5/15 Tid och plats Söndag 13 september klockan 15:00 till måndag 14 september klockan 16:00 på Ouality Hotel Winn i Haninge. Närvarande ledamöter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl.

Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl. Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl. Mot världen bästa arrangemang! Tävlingsledarkurs Pass 2 Arrangemang ett projektarbete Grundläggande del Information TR, TA och AH

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011

Verksamhetsberättelse 2011 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2011 1 Styrelsen för Stockholms Orienteringsförbund får härmed avge följande verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2011. FUNKTIONÄRER Styrelse Adjungerad

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2010

Verksamhetsberättelse. Motala AIF OL 2010 Verksamhetsberättelse Motala AIF OL 2010 Styrelsens förord Härmed lägger styrelsen för MAIF Orienteringslag fram sin verksamhetsberättelse. Som vanligt svarar kommittéerna för sina redogörelser. Vi har

Läs mer

I skogen från Värmlandslägret 2013

I skogen från Värmlandslägret 2013 Offensiv Orientering i Värmland 2014 Våra Ledstjärnor: Gemenskap Glädje Hälsa Utmaning Tävla Omslagsbild: Elever från Norrstrandsskolan i Karlstad får här prova på enklare orienteringsövningar i VOF s

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. StockholmsPolisen IF Triathlon Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING för. StockholmsPolisen IF Triathlon Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2010-09-01--2011-08-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 4 ÅRSREDOVISNING 2010-09-01--2011-08-31 för Årsredovisningen

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Verksamhetsplan 2014-2015... 4 Verksamhetsidé

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november)

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Niklas Wrane, 2013 Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås.

Protokoll. Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr Måndag 18 januari 2016, kl Ymergården, Borås. Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 1-2016 Måndag 18 januari 2016, kl.18.30 Ymergården, Borås Närvarande Ledamöter Tävlingskommittén Verksamhetsledare Konsulent Kanslist Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Revisor Rolf Lydahl 2015 Revisor Olle Widell 2015 Revisorssuppleant Carl Gustaf Palm 2015 Revisorssuppleant Gunnar Boethius 2015

Revisor Rolf Lydahl 2015 Revisor Olle Widell 2015 Revisorssuppleant Carl Gustaf Palm 2015 Revisorssuppleant Gunnar Boethius 2015 Jägareförbundet Mellersta Sörmlands jaktvårdskrets Årsberättelse 2015 Styrelse Ansvarsområde Vald tom Ordförande Rovvilt, eftersök, älgförvaltning Göran Ahlström 2015 Ledamot Sekreterare, kassör, studier

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Upptakt2016 -Information Föräldrar

Upptakt2016 -Information Föräldrar Upptakt2016 -Information Föräldrar Agenda Ungdomskommittens mål Vilka är vi? Ungdomar/ledare.. Verksamhetsplan 2016 Förväntningar på föräldrar Ekonomi/budget Övriga frågor Att bedriva en attraktiv, rolig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL

VERKSAMHETSPLAN VALLENTUNA-ÖSSEBY OL VERKSAMHETSPLAN 2008 VALLENTUNA-ÖSSEBY OL GRUNDER Vallentuna-Össeby orienteringslöpare (VÖOL) är en orienteringsklubb som verkar främst inom Vallentuna kommun och som skall ta tillvara svensk orienterings

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 26 januari 2015 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Elisabeth

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja Jonas Almqvist till justerare jämte ordförande.

1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja Jonas Almqvist till justerare jämte ordförande. 1 Förbundsstyrelsen Protokoll 1-16 Tid: Plats: 6-7 februari Idrottens Hus, Stockholm Närvarande: Pontus Thuresson (PT) Kerstin Hjelm (KH) Maria Bergström (MB) Lars Nilsson (LN) Mats Peterson (MP) Carina

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015. Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2015 Förslag att behandla på årsmöte 12 mars 2015 Utgångspunkter Utgångspunkter för verksamhetsplanen är dels ÖOF:s dokument Verksamhetsmål och ansvarsområden antaget

Läs mer

Inledning. Medlemskap. Tävlingsavgift. Terminsavgift för ungdomar. Medlemsavgift. Orienteringsklubb. Regelsammanfattning

Inledning. Medlemskap. Tävlingsavgift. Terminsavgift för ungdomar. Medlemsavgift. Orienteringsklubb. Regelsammanfattning 2008-03-17 sid 1 (7) Inledning Det finns många regler och beslut som tagits under årens lopp och dessa kan vara svåra att finna utan att gå igenom en mängd styrelse-, klubb-, höst- och årsmötesprotokoll.

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-12-12

Protokoll från Tävlingskommitténs möte 2012-12-12 Närvarande Björn Höft (BH) Mats Engquist (ME) Björn Strömberg (BS) Frånvarande Christofer Evelönn (CE) Ingemar Kallas (IK) Protokoll för Tävlingskommitténs Tid och plats: 12 december 2012, Boställsvägen

Läs mer

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009 2010-02-24

Gävle OK. Verksamhetsplan 2009 2010-02-24 Gävle OK Verksamhetsplan 2009 2010-02-24 Inledningstext Gävle Orienteringsklubb är framgångsrik. Vi har tävlande som lyckas hemma, nationellt och även internationellt. Vi har också många som deltar för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB

ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB ATTUNDA ORIENTERINGSKLUBB VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 & LÅNGTIDSPLAN 2016-2025 1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Vår Verksamhetsidé är ATTUNDA OK ska vara en ideell idrottsförening med hemvist i Sollentuna,

Läs mer

Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer.

Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer. Årsmötet i Kinnerstugan var välbesökt, ca 40 närvarande personer. 1 (5) 1 Mötets öppnande Ordförande Ronny Liljegren förklarade mötet öppnat med en kort skildring av allt positivt som hänt i klubben under

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Orienteringens idé Orientering är: En tuff idrott med höga krav på god fysik och starkt psyke. En spännande tävlingsidrott för barn och vuxna i alla åldrar. En rolig motionsform med

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

StorStockholms Genealogiska Förening

StorStockholms Genealogiska Förening Årsredovisning 2004 Innehåll Verksamhetsberättelse...3 Bokslut...8 Bilagor...11 Bilaga 1 Arrangemang under verksamhetsåret...11 Bilaga 2 Förortsgruppernas arrangemang under verksamhetsåret...12 StorStockholms

Läs mer

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN

Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN Hallands Orienteringsförbund VERKSAMHETSPLAN 2016 Verksamhetsidé- mål och inriktning Budgetförslag Orientering är: - En tuff och utmanande idrott - Social gemenskap och kamratskap över klubb- distrikt

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012

Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 1 Verksamhetsplan för Ringsjö OK 2012 Klubbens verksamhet bedrivs i enighet med Policy för Ringsjö OK, som bland annat innebär att vi arbetar mot alla former av droger, tobak, narkotika och dopning. Egna

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

1 Öppnande. 2 Konstituering. 3 Teckningsrätter. 4 Styrelsens arbetsformer. Sida 1 (5) PROTOKOLL. Lennart Brattgård.

1 Öppnande. 2 Konstituering. 3 Teckningsrätter. 4 Styrelsens arbetsformer. Sida 1 (5) PROTOKOLL. Lennart Brattgård. Service / Protokoll / Ver 9.1 PROTOKOLL Sida 1 (5) Möte Styrelsemöte 1/2013 (539) Datum och tid Plats 2012-04-15 kl 18.00 20.15 StOF-kansliet Deltagare Lennart Brattgård (LB) Birgitta Billstam (BB) Leif

Läs mer

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2014

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2014 Västergötlands Orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014 Om dokumentet Det du nu håller i din hand är Västergötlands Orienteringsförbunds verksamhetsplan för 2014. Avsikten med dokumentet är att tydliggöra

Läs mer

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet.

SOFT. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar i förbundet. SOFT (SOFT) har till uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och att företräda denna nationellt och internationellt. Förbundet består av de föreningar, som är medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011

Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 Verksamhetsplan och budgetkommentarer 2011 Förslag att behandla på årsmöte 10 mars 2011 ÖOF 2011 2011-02-10 (Budgeterade kostnader inom parentes) Verksamhetsplan 2011 Styrelsen 6-8 ordinarie Styrelsemöten

Läs mer

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2011 VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Västergötlands Orienteringsförbund. Verksamhetsplan 2011 VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Västergötlands Orienteringsförbund Verksamhetsplan 2011 VÄSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND VOF Organisation Frågan om hur VOFs organisation ska se ut och fungera framöver har behandlats noggrant under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2009 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under tidigare år. Utöver att utveckla verksamheten i de olika kommittéerna krävs

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Budkavlen. Februari Innehåll

Budkavlen. Februari Innehåll Budkavlen Februari 2016 Innehåll Ordförandes rader Träningsprogram Nattcupen program 2015-2016 Måndagsgympa Inbjudan Vinterrogaine Resultat Vinterrogaine 16/1 Inbjudan Årsmöte Inbjudan Klubbresa till Alfta-Ösas

Läs mer

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2012 Årsmöte DIS-Bergslagen Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00 Culturen, Västerås. Förslag

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Distriktsstämma Uppsala

Distriktsstämma Uppsala Distriktsstämma 2012 Uppsala Verksamhetsberättelse 2011 Tack för ett fint verksamhetsår! Det är första året på länge som Uppsala Vi Unga distrikt har haft en egen styrelse. Därför har det varit ett år

Läs mer