En historisk. Spelet om etanolen SIDAN 12. Så sätts spannmålspriserna. Kredithandläggarens. Glutenfri. Stipendiater odling. som

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En historisk. Spelet om etanolen SIDAN 12. Så sätts spannmålspriserna. Kredithandläggarens. Glutenfri. Stipendiater odling. som"

Transkript

1 LEDAREN Hela koncernen bidrar till ägarnyttan SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ NR Så sätts spannmålspriserna SIDAN 6 Kredithandläggarens vardag SIDAN 4 Spelet om etanolen SIDAN 12 En historisk stämmasidan Glutenfri Stipendiater odling som av havre 8 satsar 16

2 2 SIGNERAT REDAKTION Grodden, Lantmännen, Malmö Tel växel: CHEFREDAKTÖR: Anna Carlström Tel: REDAKTÖR: Helena Holmkrantz Tel: LAYOUT: Jan Reinerstam, Pagarango OMSLAGSBILD Två voteringar blev det under årets föreningsstämma i Stockholm. Bild: Johan Olsson UPPLAGA Grodden är Lantmännenkoncernens informationstidning till ägarna. Lantmännens medlemmar (ägare) får tidningen som medlemsförmån. Upplagan är cirka exemplar. Tidningen utkommer med 6 nummer per år. TRYCKERI: V-Tab i Västerås DISTRIBUTION Tidningen distribueras som posttidning B till ägarna. Den distribueras även internt inom Lantmännen. ADRESSÄNDRING Medlemmar: Meddela kundregistret. Tel Övriga: Kontakta redaktören ANNONSBOKNING Ardeo Media AB Kontaktperson: David Lundström E-post: Telefon: ANNONSMATERIAL Tekniska upplysningar: Annonser ska levereras till Ardeo Media AB som tryckfärdiga pdf-filer, bilder i 300 dpi ANNONSFORMAT (I MM) OCH PRISER FORMAT MÅTT (MM) PRIS 1/1 sida (sista sidan) 250x :- +3 mm utfall åt sidorna 1/1 sida (insida) 225x :- 1/2 sida (stående) 106x :- 1/2 sida (liggande) 225x :- 1/4 sida (stående) 106x :- 1/4 sida (liggande) 225x :- 1/8 sida (stående) 49x :- 1/8 sida (liggande) 106x :- Moms tillkommer på samtliga priser. Priserna ovan baseras på färdigt material, enligt tekniska upplysningar. Övrigt arbete debiteras. UTGIVNING GRODDEN 2011 Nr Utgivning Annons Deadline Deadline vecka bokning text/bild annonssenast material 4 v 26 7/6 7/6 14/6 5 v 38 26/8 26/8 2/9 6 v 48 8/11 8/11 15/11 BILAGOR För bokning av bilagor, kontakta redaktören Telefon Enkel A4 80 öre/ex Dubbel A4 90 öre/ex Enkel A3 90 öre/ex Urval av adresser 500 kr Färdigtryckta bilagor ska vara tryckeriet till handa minst 5 dagar före tryck Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt svenska lantbrukare, har fler än anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan från jord till bord. Läs gärna mer på och Tio år med Lantmännen FÖRST VILL JAG TACKA ALLA som var med på vår stämma den 4 maj! Jag tycker vi hade en bra blandning av dialog, debatt, information, förnyelse och historia! Att vi sände hela stämman direkt på nätet tycker jag var ett bra exempel på förnyelse. För mig är det extra viktigt att Lantmännen som bondeägt företag också är ett öppet företag som medlem ska Du veta vad som händer! DET ÄR I ÅR TIO ÅR SEDAN Lantmännen bildades genom fusionen mellan nio föreningar runtom i landet och nio kulturer skulle jämkas samman för att bilda ett företag, Svenska Lantmännen. För att klara utmaningen krävdes både starkt ledarskap och förmåga att kompromissa. Att sänka kostnaderna var ett av de viktiga målen. Men vi ville även stärka kedjan mellan lantbruket och konsumenterna, integrera framåt i livsmedelskedjan och få ett närmare ägande av industrin som skulle ge bättre avkastning till oss ägare. HUR BLEV DET DÅ? Våren 2004 hade vi sänkt kostnaderna mer än vad vi lovade inför fusionen. Lantmännen har blivit ett allt mer internationellt företag i takt med att vi vuxit, och på livsmedelsområdet har vi många starka varumärken och uppskattade produkter. Vi har kunnat dela ut 2,6 miljarder till ägarna under de tio åren, där merparten av utdelningen är pengar som kommit från industridelen. Vi har skapat nya affärsmöjligheter för svenska lantbrukare genom forskning och utveckling och utvecklat nya affärskoncept. Som ett starkt företag har vi också kunnat göra betydande investeringar, ett exempel etanolsatsningen. Ett annat bra exempel tycker jag är den resa som Kronfågel gjort från, ursäkta uttrycket, hackkyckling till en framgångsrik och lönsam del av vår verksamhet. Analysen inför fusionen var alldeles riktig, men utvecklingen inom lantbruket har gått längre och fortare än vad vi trodde. Det är kanske en av mina viktigaste erfarenheter att man underskattar takten i förändringarna. Samtidigt ska man vara medveten om att det är människor som är med i och bakom alla beslut. Därför har vi hållit två större rådslag om Lantmännens inriktning och strategi genomförde vi Att äga Lantmännen, där slutsatsen var att vi fortsatt ska vara ett kooperativt företag, vi ska kunna växa internationellt och satsa på förädlingsindustri. I Ägarforum, som vi genomförde 2008, konstaterade vi igen att vi fortsatt ska vara ett kooperativt företag, vi ska satsa på forskning och utveckling, men vi måste också fokusera och bli riktigt duktiga på det vi gör bli smalare och vassare. Uppdraget var också tydligt att öka lönsamheten och att hitta vägar för att ge oss ägare del i värdetillväxt. I DAG ÄGER VI MEDLEMMAR ett företag med stora möjligheter, men som också står inför stora utmaningar. Efter tio år kan jag fortfarande se att vi har en bit kvar för att skapa en kultur. En av Lantmännens verkliga styrkor är att Lantmännen ägs av svenska bönder. Här finns mycket mer att göra för att stärka kedjan från jord till För mig är det viktigt att vi tydliggör nyttan av hela koncernen satsningar på bagerier i England är inget annat än ett medel för att öka lönsamheten och utdelningen till oss ägare! bord. Vi vet ju att konsumenten vill veta var maten kommer ifrån och här har vi en unik chans! Vi behöver också öka kunskapen om vår affärsmodell där grunden är en effektiv lantbruksnära verksamhet och en lönsam industri som genererar vinster som vi som ägare sedan får del av. För mig är det viktigt att vi tydliggör nyttan av hela koncernen satsningar på bagerier i England är inget annat än ett medel för att öka lönsamheten och utdelningen till oss ägare! AVSLUTNINGSVIS KAN JAG bara konstatera att vi är många olika typer av medlemmar och ägare inom Lantmännen, men genom att vara tydliga med våra strategier och vår affärsmodell ska vi utveckla Lantmännen till ett ännu bättre företag. Till nytta för svenska lantbrukare! Just nu ser man hur långt Sverige är. Lycka till med vårbruket! THOMAS BODÉN styrelseordförande Grodden Nr

3 MEDLEMSKAP 3 Beräkna din utdelning Broschyr förklarar ägarnyttan Att överskott i den ekonomiska föreningen fördelas till medlemmarna känner väl de flesta till men hur sker detta? Ägarrelationer har tagit fram ett webbaserat hjälpmedel för att underlätta beräkningen av utdelningen. Snart kommer ditt medlemsbesked! I månadsskiftet maj/juni kommer ett Medlemsbesked hem till dig. I det ser du vad du får för återbäring/efterlikvid samt utdelningar och emissionsinsatser. Första sidan är en sammanställning och i bilagan ser du hur återbäring och efterlikvid är beräknad för de olika varugrupperna som du handlat med Lantmännen. I nedre delen av Medlemsbeskedet ser du hur mycket du har i inbetalda och emitterade insatser. De inbetalda jämför du med insatsskyldigheten som också finns där. I normala fall så går Beräkningsmodellen baserar sig på den utdelningspolicy koncernstyrelsen i Lantmännen antagit och bygger på utdelningarna för Nyttan av att göra sina affärer och dessutom att vara ägare till Lantmännen är något som är intressant att fundera över. Grunden till ägandet är att du är medlem och gör affärer med Lantmännen. Du får då en återbäring och efterlikvid som blir grunden till ditt insatskapital. På detta får du sedan en utdelning (ränta på insatser). Dessutom brukar också en del av det egna kapitalet fördelas till ett individuellt ägt kapital genom insatsemissioner. Denna baseras till 25 procent på omsättningen med Lantmännen och till 75 procent på dina inbetalda och emitterade insatser. Grunden är alltså att du använder Lantmännen och på så sätt börjar bygga upp ett insatskapital som sedan växer med utdelningar och emissioner. Ju mer affärer du gör desto mer växer ditt kapital. För att underlätta för dig i din bedömning om vad detta betyder så har Ägarrelationer tagit fram ett enkelt hjälpmedel som du hittar på: Genom att variera beloppen för hur stora dina affärer med Lantmännen är och dina bedömningar om Lantmännens utdelningar så får du fram vad detta kan betyda för ditt företag under en 10 års-period. Modellen hjälper dig att få en uppskattning av hur lönsamt de kan vara att utnyttja din förening i affärskontakterna. Text: JAN-OLOF LEUCHOVIUS halva återbäringen/efterlikviden samt utdelning på insatser till amortering av din insatsskyldighet men om du inte har minimiinsatsen på kr uppfylld så tas hela beloppet till amorteringen. När du nått din insatsskyldighet som är 15 procent av den genomsnittliga omsättningen så är du fullbetald och hela utdelningen går till sparmedel. Du kan också anmäla att hela beloppet skall gå till amortering och frivilligt betala in hela din insatsskyldighet. Detta för att utnyttja utdelningarna på bästa sätt. Handel med emissionsinsatser En broschyr om den samlade nyttan av att vara ägare i Lantmännen skickas under försommaren ut till alla medlemmar. Tanken är bland annat att förklara hur utdelningen fungerar. I samband med Lantmännens föreningsstämma fattades beslut om två viktiga delar av utdelningen till dig som ägare insatsutdelning, ränta på inbetalda och emitterade insatser, och insatsemission, Utdelningen, via återbäring och efterlikvid, insatsutdelning och insatsemission är din del i av Lantmännens resultat. För att öka förståelsen för hur olika delar av utdelningen hänger ihop och var resultatet genereras inom Lantmännen kommer alla medlemmar att få en broschyr hem i samband med att medlemsbeskedet skickas ut. Medlemsbeskedet är en sammanställning över din insatsgrundande omsättning och ekonomiska transaktioner med Lantmännen under 2010 samt en specifikation på din utdelning. Ambitionen är att öka intresset för den samlade nyttan av att vara medlem i Lantmännen. Utdelningen 2010 blev totalt 340 miljoner och sedan starten har Lantmännen delat ut totalt 2,6 miljarder kronor till medlemmarna. Representanter i dotterbolagen Fem nyval har gjorts till representationen i dotterbolagstyrelserna. Koncernstyrelsen har tagit ett principbeslut om att varje år byta minst en förtroendevald i Lantmännen maskin, Agroetanol och Bygglant. Dessutom vill man minst vartannat år byta en representant till Swecons styrelse. Följande förtroendevalda har valts in de olika dotterbolagsstyrelserna: Lantbruksmaskiner: Niels Treschow, Börje Eckerlid, Johan Sahlin, Christian Negendanck (ny), Anders Karlsson Swecon: Marie Törnquist (ny), Jacob Bennet, Gustav Jansson, Ludvig Nilsson Bygglant: Bernt Karlenäs, Åke Söderberg, Stefan Josefsson (ny), Thomas Magnusson, Ulrika Holmberg Växtförädlingsråd (tidigare SW Seed): Nils-Gustaf Nilsson, Ove Gustavsson, Jarl Rydberg (ny), Joakim Borgs Agroetanol: Martin Moraeus, Hans Heuman, Per Johansson, Lena Philipsson (ny), Måns Reventberg Nötcenter Viken: Magnus Carlman HaGe Kiel Beirat: Michael Hübsch Handla med emissionsinsatser Datum för orderperiod Transaktionspris procent av nominellt värde Omsättning SEK Antal köpordrar som ledde till affär styck Antal säljordrar som ledde till affär styck sept 1 okt 100 % SEK 5 st 9 st nov 100 % SEK 11 st 15 st dec 100 % SEK 9 st 18 st feb 105 % SEK 23 st 30 st mars 113 % SEK 4 st 13 st Kommande orderperioder 30 maj 3 juni, juni, augusti, september, november december Kompletterande information och orderblankett för köp eller sälj finns på eller kan beställas på Lantmännens avdelning för Ägarrelationer, tel en möjlighet att utveckla ditt ägande i Lantmännen eller använda resurser du kanske inte vet att du har! Nästa möjlighet att köpa eller sälja emissionsinsatser är den 30 maj-3 juni eller juni. Blanketter på eller via Lantmännen Direkt på nätet. Följ insatshandeln i Grodden. Nr Grodden

4 4 EKONOMI Grannlaga arbete för kredithandläggare Dagligen kan man läsa rubriker i massmedia om den kris som just nu råder i grisbranschen. Problemet tas upp i många forum och på Lantmännens distriktsstämmor under våren återkom frågan på många håll i landet: Vad gör Lantmännen och vilka möjligheter har den som har ekonomiska svårigheter att få hjälp? Koncernledningens representanter fick flera gånger under distriktsstämmorna frågan om vad Lantmännen gör för att stötta de grisproducenter som har det svårt. Frågan besvarades konsekvent med att det inte finns någon möjlighet att exempelvis justera foderpriser eller liknande, med tanke på den öppna marknad Lantmännen agerar på. Däremot kan man i samarbete med exempelvis bankerna se över kreditsituationen. Alla behandlas lika Hur arbetar då Lantmännen kredithandläggare i sådana fall? Grodden ställde frågan till Oskar Herbe, som är gruppchef för kredit- och kravhantering. Vi försöker behandla alla lika, oavsett vilken grupp som har det svårt. Det går ju i perioder och det är ofta någon som behöver mer stöd än andra. Det viktigaste är alltid att hitta en bra lösning för alla, samtidigt som vi alltid måste agera på marknadsmässiga villkor, påpekar han och fortsätter: Om någon ringer till oss och inte kan betala börjar vi alltid med att ställa frågan hur mycket kan du betala och när? Sedan för vi en diskussion med försäljningsorganisationen för att ta reda på vad det är som ligger till grund för problemen. Vi försöker samla in så mycket fakta som möjligt hur produktionen ser ut och om det finns en bra verksamhet i botten. Om så är fallet finns det som regel också en väg ut ur problemen. Oskar fastställer också att det är viktigt att aldrig ta några förhastade beslut som att dra in leveranser eller liknande: Vi undersöker i stället möjligheter, har kontakt med banker och kreditinstitut för att hitta en gemensam Problem i grisbranschen sätter spår i kredithandläggarens vardag. utväg. Men samtidigt är det viktigt att betona att vi inte har någon formell rådgivningsfunktion, vilket exempelvis bankerna har. Slutligen vill Oskar också uppmana Hur nöjd är du med Lantmännen? alla som upptäcker att ekonomiska svårigheter hopar sig: ring så fort som möjligt, innan situationen har gått för långt. Text: HELENA HOLMKRANTZ Under februari genomförde Lantmännen sin fjärde ägarmätning. Ungefär medlemmar intervjuades om sin inställning till Lantmännen i rollen som ägare. Mätningarna genomförs vartannat år och den senaste mätningen genomfördes våren NÄI, nöjd - ägar- index, ska ge ett samlat betyg på hur nöjd man är som ägare av Lantmännen. Motsvarande index används också inom övrigt näringsliv. Tittar man på resultatet kan man se att Lantmännens betyg gått ner någon tiondel inom nästan alla frågeområden. Positivt är att betygen för att Lantmännen bidrar till en framtid för svenskt lantbruk och att det är en styrka att Lantmännen är en ekonomisk förening ligger fortsatt högt. När det gäller det samlade NÄI kan man konstatera att också detta betyg fallit. NÄI-resultaten kommer nu att följas upp i koncernstyrelsen och distrikten, där man kommer att ta fram åtgärdsplaner med förslag och aktiviteter där distriktsstyrelserna kan påverka på medlemmarnas nöjdhet med Lantmännen. ANNA CARLSTRÖM Biogasanläggning invigs på Viken Miljövänlig fordonsgas ska framställas i den nya biogasanläggning som invigs på Nötcenter Viken i midsommarveckan. Invigningen sker i samband med Vikendagen. Satsningen på Viken Biogas är ett samarbete mellan Lantmännen Lantbruk och Göteborgs energi. Invigningen av den nya biogasanläggningen sker kvällen den 21 juni i samband med den minimässa som Vikendagen innebär. Arrangemanget bjuder på visningar och föredrag såväl som möjlighet att testa bra mat från Lantmännen. Vikendagen pågår kl den 21 juni. Själva invigningen av biogasanläggningen äger rum kl 18. Grodden Nr

5 EKONOMI 5 Stabilt resultat på hög nivå Lantmännens resultat för första kvartalet, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 134 MSEK (147). Resultatet ska ses mot bakgrund av att påskvolymerna infaller andra kvartalet, samt att Lantmännen förra året hade exceptionellt höga gödselvolymer med anledning av gödselskattens borttagande Alla siffror nedan är justerade för jämförelsestörande poster. Resultatet visar att vår strategi och inte minst våra effektivitetsprogram ger fortsatt bra effekt. Vissa av våra marknader, främst inom divisionerna Lantbruk och Maskin, utvecklas positivt medan till exempel höga råvarupriser dämpar utvecklingen inom andra områden, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen. DIVISION LANTBRUK visar ett rörelseresultat på 31 MSEK (24) och resultatet för den kooperativa delen är 17 MSEK (20). Första kvartalet förra året var starkt påverkat av den exceptionella försäljningen av gödsel som skedde med anledning av gödselskattens borttagande. Åtgärdsprogrammet ETT Lantmännen Lantbruk löper enligt plan. Ett första steg mot ett mer kundorienterat arbetssätt har till exempel tagits genom organisation och hantering av vårbruket, som så här långt fungerat väl. DIVISION MASKINS rörelseresultat uppgår till 17 MSEK (-37). Divisionen fortsätter att utvecklas positivt. Swecon utvecklas bra i Sverige och i Tyskland. Förbättras gör även lantbruksmaskinverksamheten, med ett rörelseresultat på -24 MSEK (-42). Både nyförsäljningen och serviceverkstäderna har ökad orderingång. ger fortsatt bra effekt. Resultatet visar att vår strategi och inte minst våra effektivitetsprogram DIVISION ENERGIS rörelseresultat uppgår till 33 MSEK, vilket är en försvagning jämfört med 59 MSEK samma period förra året. Förlust har undvikits i Lantmännen Agroetanols verksamhet under kvartalet tack vare kontrakterade spannmålsinköp innan priserna sköt i höjden, men dagens prisrelation mellan etanol och spannmål är fortsatt mycket ogynnsam. DIVISION LIVSMEDEL visar ett rörelseresultat på 121 MSEK (159). Det lägre resultatet förklaras delvis av att påsken i år infaller under andra kvartalet, samt av att prishöjningar som drivs av stigande råvarupriser ännu inte fått fullt genomslag på alla marknader. Det första kvartalets stabila resultat visar att vi är på rätt väg och vi kommer att fortsätta arbetet med våra effektivitetsprogram. Vi behöver samtidigt lägga allt större fokus på våra program för lönsam tillväxt och våra fem fokusområden portföljstrategi, pris & mix, innovation, marknadsföring och kompetens & ledarskap, avslutar Per Strömberg. Delårsrapporten finns att läsa på: Nya kriterier för Våga satsa Nya kriterier ska blåsa nytt liv i Lantmännens projekt Våga satsa. Nu hoppas man att fler projekt ska komma in för bedömning och att fler ska kunna bli verklighet med stöd från Våga satsa. Allt för att skapa nya affärsmöjligheter för lantbruket. Våga satsa drogs i gång 2009 som ett led i strategin att skapa nya affärsmöjligheter för ägarna. 100 miljoner kronor var Lantmännen berett att satsa fram till 2011 på goda idéer inom lantbruket. Under den här perioden har en hel del idéer kommit in, men få har gått igenom nålsögat. Det enda projekt som kommit en bra bit på väg är biogasprojektet i Brålanda i Dalsland. När man i april tog upp Våga satsa till diskussion igen i koncernstyrelsen bestämde man sig för att vidga kriterierna en aning för att fler projekt skulle kunna komma ifråga. Intäkter och minskad kostnad Tidigare har man krävt att projekten på något sätt ska skapa en ny intäkt för bonden för att kunna antas inom ramen för Våga satsa. Nu görs en liten, men viktig justering i reglerna. Ändringen innebär att man i fortsättningen även kommer att kunna godkänna projekt, som reducerar kostnaden för bonden. Man vidgar helt enkelt begreppen eftersom det i båda fallen handlar om bättre ekonomi för bonden, antingen via ökade intäkter eller genom reducerad kostnad. På det här sättet hoppas man kunna hitta fler projekt som passar in i Våga satsa. Det finns en hel del lantbrukare som själva utvecklat produkter eller tekniska lösningar som minskar kostnaden i längden. Naturligtvis ska Lantmännen kunna gå in med stöd också i sådana projekt, menar Henrik Jansson, affärsanalytiker på Lantmännen och ansvarig för Våga satsa. Henrik förklarar att det finns några projekt som man tidigare varit tvungna att avslå, men som nu kanske kan tas upp för utvärdering i nytt ljus. De projekt som kommer in till Våga satsa finns inom alla tänkbara nischer. Just nu håller man på att utvärdera så vitt skilda projekt som odling och förädling av hampa, nya effektivare solceller, mikroalger till biobränsle, odling av proteingrödor och analysverktyg för att se sjukdomar hos djur. Många av projekten finns bara som skisser, andra har kommit längre. Men det är ändå förhållandevis få projekt som kommer in till utvärdering. Idéer finns det nog gott om. Men det behövs också oerhört mycket arbete. För många lantbrukare är det frågan om sidoprojekt som kräver för mycket tid, kraft och pengar för att de ska kunna gå hela vägen från idé till färdig produkt. Men kanske kan vi genom att gå in och stötta inom ramen för Våga satsa ge den puff som behövs, säger Henrik. Att nå ut Man har försökt hitta alternativa sätt att nå ut. I Jämtland bjöd distriktsstyrelsen in ett antal utvalda lantbrukare, som man visste hade idéer till projekt, till en träff med bland annat Henrik för att få ett ansikte på Våga satsa. I Västra Skaraborg valde man att bjuda in Henrik till årets distriktsstämma för en presentation av Våga satsa. Fler och fler har förstått att möjligheten finns och nu hoppas vi också få in många fler projektidéer! Text: HELENA HOLMKRANTZ Mer information finns på lantmannen.com/satsa Nr Grodden

6 6 LANTBRUK SÅ SÄTTS Spannmål på PRISERNA föränderlig marknad Spannmålsmarknaden har de senaste åren haft rejäla svängningar. Det är mycket som påverkar marknaden och priset. Det kan vara svårt att följa med i den snabba utvecklingen. Och inte blir det lättare när det finns flera olika priser att hålla koll på. Hur sätts egentligen spannmålspriserna? Och varför skiljer sig Lantmännens priser från spannmålsbörsernas? När man pratar och läser om spannmålspriser kan det handla om tre olika pristyper: börspriset, det fysiska partipriset och odlarpriset. De är relaterade och beroende av varandra, men drivs till viss del av olika faktorer. Gemensamt är att det handlar om att köpare och säljare möts, och utifrån tillgång och efterfrågan, kommer överens om ett pris då affären blir av. Spannmålspriserna har en rätt så komplicerad prismekanism och invecklad handel. Det kan vara svårt att förstå hur allt hänger ihop eftersom priserna de senaste åren varit så rörliga, säger Mikael Jeppsson, chef för inköp och spannmålsförsäljning på Lantmännen Lantbruk. Världsmarknadspriser På franska spannmålsbörsen MATIF i Paris och på råvarubörsen i Chicago (Chicago Board of Trade) skapas världsmarknadspriserna på många jordbruksprodukter genom handel. Spannmålsbörserna fungerar på samma sätt som börserna på aktie- och räntemarknaden, med instrument som avancerade derivat, optioner och terminer. Spannmålsbörserna fungerar som en mötesplats för spannmålsmarknadernas olika aktörer: producenter, industrin och finansiella aktörer. Det sker inte några leveranser till eller från börserna, istället handlas det med kontrakt för olika råvaror. Börsen är en spekulativ marknad som rör sig ofta och mycket, säger Mikael Jeppsson. Ofta handlas det med mycket stora volymer; 15 miljoner ton vete på en dag på Chicagobörsen är inte ovanligt. Börshandeln skapar riktning och bas för den fysiska handeln. Den används också för att säkra de fysiska affärerna, förklarar Mikael Jeppsson. Enligt Mikael Jeppsson är börsen en nödvändig del av spannmålshandeln och lika så det externa kapitalet som satsas på spannmålsbörsen. Utan det skulle inte Lantmännen kunna vara en spannmålsaktör som alltid har ett pris Grodden Nr Mikael Jeppsson, chef för inköp och spannmålsförsäljning på Lantmännen Lantbruk. att erbjuda lantbrukaren, menar han. Fysiska priser i partiledet är när spannmålshandlare som Lantmännen säljer verkligt spannmål till industrikunder eller handelshus, till exempel kvarnar och mälterier. Den fysiska affären I den fysiska affären görs ett antal åtaganden från spannmålshandlarens (säljarens) sida att leverera en viss kvalité och kvantitet, enligt bestämd leveranstid och leveranskapacitet. Åtagandet inom partihandeln är mycket striktare vad gäller kvalitet och leveranskapacitet jämfört med åtagandet i odlarledet. Har Lantmännen sålt till exempel kvarnvete till en kvarn i Spanien så är det kvarnvete som ska levereras oavsett skördeutfall. Om en spannmålshandlare har sålt spannmål och inte köper motsvarande vara samma dag kan handlaren skydda sig mot att priset stiger genom att köpa motsvarande mängd på börsen. Det fysiska priset följer börspriserna i trenden, men prisrelationen kan skifta mellan de två. Denna prisrelation, som kallas basis, kan skifta +/- 150 kr per ton över tiden. När priset stiger på börsen så följer oftast inte det fysiska priset med upp i samma takt, vilket många förväntar sig. Och det är på motsvarande sätt när börspriset sjunker, då släpar prissänkningen av den fysiska varan, säger Mikael Jeppsson. Odlarpriser är de priser spannmåls- Vi kan alltid erbjuda ett garanterat odlarpris som gör det möjligt för lantbrukarna att själva kunna välja precis när och hur de vill sälja sin skörd. handeln betalar lantbrukare för den levererade skörden. Dessa priser utgår från det fysiska priset i partiledet, som i sin tur är relaterat till börspriset. Men på samma sätt som de fysiska partipriserna i det fysiska ledet, finns ingen exakt följsamhet mellan odlarpriserna och priserna på börsen. Skillnaden mellan partipriset och odlarpriset är, spannmålshandelns marginal, förklarar Mikael Jeppsson. I marginalen ingår bland annat de omkostnader spannmålshandlaren har för försäljning, varuflöde, hantering, omlastningar, rensning och sortering. Lantmännens mål är att pressa kostnaderna så att marginalen krymper. Utöver det tvingas vi ibland att ta höjd för kvalitetsrisker och basisrisken, det vill säga skillnaden mellan fysisk vara och börsvara vid prissäkring. Det finns inget officiellt riktpris på vad spannmålshandlarna betalar till lantbrukarna. Det varje företag betalar sina spannmålsleverantörer på den lokala marknaden för att köpa in spannmål är egentligen en företagshemlighet. Det är inköpspriset man konkurrerar med. Lantmännen har dock valt att vara öppna med sitt odlarpris. Det pris som Lantmännen går ut med är ett fast pris, ett garanterat pris till alla lantbrukare. Lantmännen vill alltid vara i marknaden, vill alltid vara en köpare. Däremot är det inte alltid säkert att vi i vår tur kan sälja spannmålen vidare till en kund samma dag och i samma marknad. Vanligtvis är intresset hos lantbrukarna att sälja som störst när priset är högt, men då är spannmålskunderna oftast mindre intresserade att köpa. Och vice versa. Har vi ingen köpare måste vi gå till börsen och prissäkra affären, annars kan det stå oss mycket dyrt, säger Mikael Jeppsson. Ger valfrihet åt odlaren Man kan fråga sig vad nyttan för lantbrukaren är med ett så komplicerat prissättningssystem. Enligt Mikael Jeppson är svaret givet: Genom att vi som spannmålshandlare alltid kan vara i marknaden, att vi alltid kan erbjuda ett garanterat odlarpris, gör vi det möjligt för lantbrukarna att själva kunna välja precis när och hur de vill sälja sin skörd. Text: ANN-SOFIE FREIJS

7 LANTBRUK 7 Nytt arbetssätt gav smidigare vårbruk Vi har hållit vårt löfte att leverera det kunderna behöver till vårbruket i tid. Nu arbetar vi på att bli ännu bättre, säger Stefan Atterwall, som är enhetschef för odling och vårbruksgeneral på Lantmännen Lantbruk. I skrivande stund är vårbruket igång för fullt, men den press som normalt brukar prägla många delar av verksamheten inom Lantmännen Lantbruk så här års har inte utbrutit i år. Efter förra årets starka kritik har man satsat på nya sätt att arbeta och framför allt en bättre fungerande planering och prognosarbete. Stefan konstaterar att det är förändring på flera plan som gjort att löftet om fungerande leveranser till vårbruket kunnat infrias. Det är förändringar i Lantbruks sätt att arbeta; säljare som sålt in tidigt, produktionspersonal som producerat i rätt varor i rätt tid och en varuflödesplanering som skapat möjligheter att leverera i Stefan Atterwall, enhetschef för odling på Lantmännen Lantbruk. tid. Kort sagt ett förändrat beteende genom hela kedjan. Kunderna har en stor del i att det gått mycket bättre. De allra flesta har både accepterat och förstått varför det varit nödvändigt med tidigare leveranser och därmed en ökad andel delleveranser för att Lantmännen skulle kunna få undan volymer i tid och därmed Lagom till vårbruket det här året hann vi reparera vår Volvo för att kunna köra igen. Till kommande år ska vi ha en Ferrari på plats minska pressen under själva vårbruket. Visst uppstår fortfarande problem, men till skillnad från tidigare år har vi haft tid att ta oss an problemen och åtgärda dem och dessutom lösa många saker innan de påverkar kund. Vi har jobbat mer på detaljnivå än förr. Jag är övertygad om att en del kunder fortfarande inte har fått sina varor så snabbt som de önskat eller då de helst velat ha dem. Det är klart att vi kan bli ännu bättre. Framöver handlar det om att få in nya arbetssätt i vardagen: I framtiden ska vi ha ett nytt affärssystem och ett nytt arbetssätt på plats fullt ut. Det ska inte behövas en extra organisation för att klara vårbruksruschen. Som jag ser det ska vi klara det som en del i vår vardag. En bra planering och information på alla nivåer från högsta ledningen i Lantmännen i ena änden till kunden i den andra och dessutom ett verktyg som hjälper oss att följa planen. Det ska räcka för vårbruket ska flyta smidigt för alla parter, säger Stefan och avslutar: Lagom till vårbruket det här året hann vi precis reparera vår Volvo för att kunna köra igen. Till kommande år ska vi ha en Ferrari på plats Text: HELENA HOLMKRANTZ Mospilan SG Lätt att använda mot skadeinsekter i odlingar av oljeväxter (raps och rybs), potatis, äpple, päron, körsbär, sallat på friland och i prydnadsväxter. Dessutom är Mospilan SG blandbart med ogräsmedel, svampmedel samt mikronäringsämnen i de aktuella grödorna. Systemisk verkningsätt Verksam mot pyretroidresistenta rapsbaggar Dammfri granulatformulering Ej bifarligt Hög regnfasthet Medlem i Svenskt Växtskydd Kontakta oss gärna för information och rådgivning eller besök vår hemsida där du finner senaste nytt och aktuella rekommendationer. Nordisk Alkali AB Tel Läs och följ alltid etikettens anvisningar! Nr Grodden

8 8 LIVSMEDEL Noggrannhet hjälper glutenintoleranta Ren havre innehåller inte gluten och är ett viktigt livsmedel för glutenintoleranta. Men havren måste vara absolut ren, till och med några få korn vete eller råg kan vara förödande. Fredrik Isaksson på Dåwö Säteri utanför Köping är en av de svenska odlare som klarar de hårda kraven för att få odla glutenfri havre. På ungefär hälften av arealen odlas havre och jag har odlat glutenfri havre i åtta år. Det är intressant och känns både kul och spännande att vara med om att odla ett livsmedel som är så viktigt för så många, säger Fredrik. Han tog över gården efter sin far år 2000 och arbetar heltid med lantbruket, men har för tillfället även ett lärarvikariat i Köping. Kontraktsodling Dåwö Säteri är en ren spannmålsgård på 140 hektar åker inklusive arrende. Havre, höstvete, maltkorn och raps odlas på gården. Alla odling är Sigillmärkt. All spannmål lagras och torkas hemma på gården. All havre odlas på kontrakt. Tidigare fick vi tio öre mer, men numera fastställs priset vid kontraktsskrivningen. Den extra ersättningen är givetvis viktig, berättar Fredrik. Under flera år har han odlat Sanghavre. Men från och med förra året är det sorten Kerstin som odlas. Kontroll På vissa fält odlas havre flera år i rad. Efter höstvetet plöjer jag för att få bort eventuellt övervintrande kärnor innan vi sår havren. Varje havrefält besiktigas under sommaren av kontrollanter. Ett år hade det inte varit någon tjäle och då hittade vi lite korn i en havreåker. Den havren fick vi i stället sälja som vanlig grynhavre. Noggrann rengöring Såmaskin, tröskor, transportfordon, skruvar allt rengörs med dammsugare eller tryckluft för att minska risken för att något vete eller korn kommer med. Vid torken finns en centraldammsugare som gör det enklare att dammsuga bland annat på toppen av torken. Spannmålsfickorna är noggrant märkta så att den rena havren lagras i rätt ficka. Alla fickor är täckta. Totalt kan cirka m³ spannmål lagras i de olika fickorna som har nivåvakter byggdes nya fickor. Torken är kontinuerlig. För att undvika att köra i spannmålen eller den rena havren när lassen tippas av har Fredrik tillverkat en jättestor plåt som snedställs när lassen ska tippas. På plåten tippas lasten av och spannmålen rinner ner i ett litet smalt galler vid sidan av vagnsdäcken. Inga däck kör därmed i spannmålslassen. Säkerhetsåtgärder Helst vill jag tröska all havre först för att slippa göra rent ytterligare en gång. Men det är inte alltid alla fält mognar i den takt jag själv vill. Och då är det bara att göra rent alla maskiner igen. Vi låter alltid den första skördade mängden tömmas rakt ut, vid tröskningen som en extra säkerhetsåtgärd. Trots alla säkerhetsåtgärder kan det hända att något korn skulle komma med. Detta hittas i så fall i analyserna senare. Det räcker med fyra spannmålskorn bland havrekärnor (ett kilo) för att kassera en hel spannmålslast! Text och foto: BRITT-MARIE JAFNER Några årtal i Dåwös spännande historia Redan omkring år 500 före Kristus nämner Snorre Sturlasson, den isländske krönikören, en kungsgård i trakterna runt Munktorp, Kolbäck som kan ha varit Dåwö utspelade sig ett blodigt slag vid Herrevadsbro vid Kolbäcksåns utlopp. Vid detta tillfälle fick förmodligen Birger Jarl Dåwö som krigsbyte. Magnus Ladulås, son till Birger Jarl, var vald till kung Men han ville även få kyrkans tillstånd att i kyrkan bli krönt till kung. Julen 1275 bjöd Magnus Ladulås in alla Sveriges biskopar till Dåwö. Med biskopar, alla livvakter och tjänare vistades här cirka personer. På 1400-talet förlorade Dåwö sin betydelse som kungsgård. Drottning Kristina ger Johannes Lagercrona gården i förläning Gården fick senare säteristatus tillträdde sockerbrukaren Christian Dybeck som ägare och en ny era inleds. Flera olika familjer har sedan ägt gården köpte Fredrik Forsberg godset med den areal som finns i dag. Detta är morfars far till nuvarande brukaren, Fredrik Isaksson. ( källa Dåwö säteris historia, Grodden Nr

9 9 Stor efterfrågan på ren havre Efterfrågan är stor och i år kommer cirka 15 odlare kontrakteras för att odla absolut ren, glutenfri, havre. I ungefär tio år har Lantmännen arbetat med att ta fram havre som är absolut ren från vete, råg eller korn. Efterfrågan ökar hela tiden och i år kontakterar vi cirka 15 odlare som tillsammans odlar cirka ton havre. Vi måste alltid ha en stor marginal för odlingen kan slå fel eller misslyckas på olika sätt, säger Carola Lindholm, utvecklingschef på Lantmännen AS-Faktor. Kontrollerna är mycket noggranna. Det är oerhört viktigt att hela kedjan fungerar. Allt ifrån sådd, skörd, transport och lagring till hanteringen inom industrin med kvarn, malning och förpackning måste vara helt fri från inblandning av vete, råg och korn. Bara några få råg-, vete- eller kornkärnor gör att hela lass måste kasseras annars riskerar vi att människor kan bli svårt sjuka, säger Carola Lindholm. Genom kontinuerliga analyser säkerställs produkterna så att inga felaktiga kärnor kommer med i förpackningarna. I Sverige marknadsförs de glutenfria produkterna av Semper och Lantmännen exporterar även glutenfri havre till England. Carola Lindholm tror att marknaden för absolut ren, glutenfri, havre kommer att fortsätta att öka de närmaste åren. Text: BRITT-MARIE JAFNER Glutenfri havre från Lantmännen gör stor succé i England De här påsarna, inköpta i en stor livsmedelsaffär i London, innehåller svenska havregryn från Lantmännen. De svenska grynen, av hög kvalitet och garanterat glutenfria, spelar en viktig roll i framgången för företaget Delicious Alchemy, som tillverkar glutenfria livsmedel. Här är historien om hur det gick till när två entusiastiska affärskvinnor hittade en bra affär tillsammans. Emma Killilea jobbade som dataspelsdesigner hemma i England. Det gick bra och hon blev befordrad. Men chefsjobbet var inte lika kul som att vara designer. I samma veva fick hon diagnosen celiaki det vill säga: hon var intolerant mot gluten. Emma startade om och började jobba med glutenfria livsmedel i sitt eget företag Delicious Alchemy. Hon skannade Europa efter ren havre, det vill säga havre garanterat fri från inblandning av andra sädesslag. Havre innehåller nämligen inte gluten och får sedan 2007 säljas som glutenfri enligt WHO. Med hjälp av brittiska ambassaden i Stockholm kom Emma i kontakt med Carola Lindholm på Lantmännen. Carola har jobbat med Emma Killilea havre sedan slutet på 1980-talet och bland annat utvecklat en ren havreprodukt tillsammans med Semper. Hon har också byggt upp ett nät av kontraktsodlare, som klarar kraven: fälten får inte under två år ha odlats med andra grödor som vete, råg och korn och skörden sker under strikt kontroll, liksom själva grynproduktionen. Det blev affär och idag finns den svenska havren i en rad produkter i olika livsmedelskedjor i England. Text: MAUD LINDBLÅ Det känns både viktigt och lite spännande att kunna odla ett livsmedel som jag vet hjälper många som är glutenintoleranta, säger Fredrik Isaksson på Dåwö säteri. Havre viktigt för glutenintoleranta Livsmedel som är gjorda på absolut ren havre är viktiga för många personer som lider av glutenintolerans (celiaki). Havre innehåller inte proteinet gluten, till skillnad från vete, råg och korn. Dessutom är havre rik på fiber vilket är positivt eftersom glutenfri kost ofta är fiberfattig. Personer som är glutenintoleranta får bland annat besvär med att slemhinnan (tarmluddet) i tarmen slätas ut så att tarmen får svårt att ta upp livsviktiga näringsämnen till kroppen, vilket i sin tur leder till många obehagliga symptom. Glutenfria livsmedel gör att tarmen läks. Svenska Celiakiförbundet menar att man kan räkna med att en av hundra svenskar har celiaki, men mörkertalet är stort. Nr Grodden

10 10 LIVSMEDEL JÄRNA HAR BLIVIT Nordens pastacentrum ton pasta produceras årligen i Järna Gammaldags Idealmakaroner säljs varje år och är Kungsörnens populäraste pasta. Grodden Nr

11 LIVSMEDEL 11 Hur böjs makaronerna? Den vanligaste frågan från besökare. För att få svar gå in på I Kungsörnens pastafabrik i Järna tillverkas sedan februari även pasta för den norska marknaden. Den ökade produktionen och förbättrade kvaliteten, med nya degskruvar och optimerat torkrecept, gör fabriken till Nordens pastacentrum. Lantmännen Cerealia köpte det norska pastavarumärket Sopps i slutet av 2009 och blev därmed marknadsledare på pasta även i Norge. Produktionen skedde då i Spanien, men från och med februari sker all produktion i Järna utanför Stockholm. Inför övertagandet har man jobbat hårt i Järna med kvalitetssäkring och gjort ett antal konsumenttester i Norge. Rätta kompetensen Det är roligt att man satsar på oss här i Järna, säger Mattias Bernemyr, processchef i pastafabriken. Vi är stolta över att få ta över produktionen från Spanien, där man traditionellt är kända för att göra bra pasta. Men vi har definitivt den rätta kompetensen här i Järna för att kunna leverera samma kvalitet och det här höjer förstås vårt självförtroende. Det vi gjorde var egentligen två saker, säger Mattias Bernemyr. Dels skaffade vi en ny skruv, den fungerar i princip på samma sätt som degskruven i en vanlig köksassistent och knådar pastadegen för att få rätt hållfasthet och konsistens. Dels förändrade vi torkreceptet. I Norge föredrar man enligt konsumenttester pasta med en lite gulare färg, vilket man får fram genom en lite annan torkprocedur och annan temperatur. Några andra förändringar utanför själva produktionen av pastan i Järna är de rekommenderade koktiderna. Sverige är ett makaronland Norska snabbmakaroner är långsammare än svenska kan man säga, med rekommenderad koktid på sju minuter, men borde kanske vara åtta, säger Mattias Bernemyr. Samtidigt vill man ha sin spaghetti kokad i 15 minuter, men själv vill jag nog inte koka den mer än kanske 12 minuter. Pasta är ett av världens populäraste livsmedel. Den globala försäljningen av pasta har ökat cirka två procent per år de senaste åren. Trender för pastaförsäljning ser lite olika ut på olika marknader. I Sverige ser vi att konsumenten alltmer återgår till att äta vit originalpasta eller väljer vit fiberpasta, medan fullkornstrenden var otroligt stark för några år sedan, säger Therese Wennberg, Nordic Brand Manager på Kungsörnen. Hon tror att i framtiden kan man tänka sig att det kommer fler produkter som underlättar för dagens tidspressade konsument till exempel smarta förpackningslösningar och smaksatt pasta. Text: MÅRTEN SKÅNMAN Tips för perfekt pasta Pastavatten: Följ anvisningarna på förpackningen för vatten och salt, många minskar på vattenmängden vilket gör pastan klibbig och med smak av stärkelse. Koktiden: Koka absolut inte över koktiden, minska hellre med 30 sekunder. Kurt Weid, köksmästare på Lantmännen. Var fjärde elev missnöjd med skolmaten 25 procent av svenska skolbarn i åldrarna 7-15 år uppger att de är mycket eller ganska missnöjda med skolmaten, enligt Lantmännens senaste undersökning. Under mars månad 2011 genomförde Demoskop på uppdrag av Lantmännen intervjuer med 500 svenska skolbarn i åldrarna 7 till 15 år om skolmat. Undersökningen visar att det finns ett antal olika faktorer som påverkar barnens inställning i relation till skolmat och nöjdhet: smak, valfrihet och möjligheten att vara med och bestämma. Dessa faktorer påverkar i sin tur matsvinnet i skolorna. Var tredje barn slänger skolmat flera gånger i veckan och två tredjedelar av dem som slänger mat minst en gång i veckan gör det för att maten inte smakar bra. Njutbar och positiv Varje måltid ska vara en njutbar och positiv upplevelse, även i skolan, säger Kurt Weid, köksmästare på Lantmännen. Kan en god och vällagad lunch bidra till såväl nöjda och glada skolbarn, som till ett minskat matsvinn, har vi lyckats komma en bra bit på vägen. Om eleverna får vara med och bestämma vilken mat som ska serveras i skolan påverkas också attityden till maten. Barn som uppger att de är nöjda med skolmaten säger i vartannat fall också att de har något att säga till om vad gäller lunchen i skolan. Medbestämmandet är högst i Skåne och lägst bland elever bosatta i Norrland. Genom att skapa engagemang och lust till bra matlagning hos både skolkockar och elever, skapar vi också matglädje i skolan, säger Kurt Weid. Det görs redan mycket bra saker i de svenska skolköken men vi får inte glömma bort att barnen både vill och bör vara med i processen. Nr Grodden

12 12 KRÖNIKA Globalt spel om etanolen Den senaste tiden har importen av billig etanol från USA till EU och vad som ligger bakom denna märkliga handel uppmärksammats. Lågprisimporten av amerikansk etanol bygger till stor del på amerikanska skattesubventioner och utnyttjande av kryphål i regelverken för internationell handel. Detta skapar problem för den europeiska etanolindustrin, som givetvis vill konkurrera på jämlika villkor. SEDAN BÖRJAN AV 2010 har USA tagit över Brasiliens roll som huvudsaklig producent av den etanol som importeras till EU. Samma trend råder på hela världsmarknaden, där USA under 2009 endast exporterade en tiodel så mycket etanol som Brasilien, men under 2011 beräknas USA exportera nästan lika mycket etanol som Brasilien. USA gick för flera år sedan förbi Brasilien som den största etanolproducenten och står med sina cirka 50 miljarder liter för ungefär 60 procent av världsproduktionen, medan Brasilien med sina cirka 25 miljarder liter står för ungefär 30 procent av världsproduktionen. Resterande produktion sker huvudsakligen i Asien och Europa, som vardera står för ungefär fem procent av världsproduktionen. I BRASILIEN och USA ligger det stora strategiska satsningar från såväl näringsliv som politiker bakom den stora produktionen. Huvudsakliga drivkrafter för Brasilien och USA har varit att minska beroendet av importerad olja. I Brasilien har etanolen gått om bensinen och i USA har man nått det som kallas blend wall, det vill säga att man nu låginblandar så mycket etanol som regelverken tillåter. I nuläget innebär detta att bensin i USA innehåller tio procent etanol (E10), men allt talar för att man höjer taket för låginblandning till 15 procent (E15). I USA har man också satt upp målet att man skall minska sin oljeimport med hela en tredjedel till Här kommer givetvis etanolen att spela en viktig roll och man räknar även med en kraftig expansion av E85 och flexifuel-bilar (FFV). HUR KAN DET DÅ VARA så att etanolpolitiken i USA skapar problem för etanolindustrin i EU? Jo, som huvudsakligt styrmedel för att öka produktion och användning av etanol använder man så kallad Volumetric Ethanol Excise Tax Credit (VEETC). Denna subvention motsvarar drygt 70 öre per liter etanol. Problemet är att VEETC även följer med den etanol som exporteras. Detta gör givetvis att den amerikanska etanolen får betydligt lättare att konkurrera på EU-marknaden. Eftersom den amerikanska etanolen står för uppemot en tiondel av EU:s etanolmarknad är det självklart att EU-priserna pressas nedåt av den amerikanska lågprisexporten. UTÖVER VEETC så har smarta etanolhandlare lyckats hitta kryphål i det internationella regelverket för handel. Även om det är svårt att få fram all fakta, vilket knappast är en slump, så tyder allt på att stora etanolvolymer lämnar USA med en viss klassificering i det internationella tullsystemet, men att dessa volymer sedan tas in i EU under en annan klassificering. Detta gör att handeln sker på ett annat sätt än vad man kommit överens om inom den internationella tullorganisationen World Customs Organization (WCO). Därmed kan etanolen tas in i EU till en lägre tull än den som skall gälla enligt regelverket och som legat till grund för de stora investeringar som gjorts i europeisk etanolproduktion. DEN NU UPPKOMNA situationen är inte gångbar om man vill bygga upp biodrivmedelsproduktionen i EU och nå målen om trygg energiförsörjning, hållbarhet och ekonomisk tillväxt. Den europeiska etanolindustriorganisationen epure har därför tillsammans med Lantmännen Energi agerat gentemot USA och EU Kommissionen. Den amerikanska ambassadören i Sverige, Matthew Barzun, har besökt Lantmännen Agroetanol och frågan om etanolimporten har lyfts med honom. Viktigast är dock att epure arbetar med frågan genom att man utreder vilken ekonomisk skada VEETC åsamkar den europeiska etanolindustrin. Kan man bevisa att de amerikanska subventionerna medför en betydande ekonomisk skada så att man kan starta en juridisk process, som syftar till att EU inför motåtgärder, till exempel anti-dumpingtullar. UTGÅNGEN AV FRÅGAN med importen av amerikansk etanol är tyvärr inte given. Frågan ingår i ett komplext internationellt spel. Detta spel ligger långt från den svenska spannmålsproducentens vardag, samtidigt som detta tydliggör den globaliserade värld hon eller han lever i. ALARIK SANDRUP Näringspolitisk chef Lantmännen Energi Den nu uppkomna situationen är inte gångbar om man vill bygga upp biodrivmedelsproduktionen i EU och nå målen om trygg energiförsörjning, hållbarhet och ekonomisk tillväxt. Grodden Nr

13 13 Kärlek och alkylatbensin Det ska vara kyckling på grillen i år Kärlek kan vara mycket. Exempelvis en dunk Aspen alkylatbensin. Åtminstone om vi får tro Lantmännen Aspens nya färgglada kampanj som säljer bensin med blommor och hjärtan. Aspen alkylatbensin är 99 procent renare än vanlig bensin. Grundtanken är att Aspen alkylatbensin är vänligt mot miljön och hälsan, samt snällare mot maskinerna än vanlig bensin. Målet med kampanjen är att öka kännedomen om Aspen och på sikt öka försäljningen. I kampanjen trycker man på fakta: Aspen alkylatbensin är 99 procent renare än vanlig bensin. Medan vanlig bensin innehåller ett hundratal ämnen, innehåller Aspen alkylatbensin endast ett tiotal av de minst skadliga bland dessa. Dessutom påpekar man att medan bensin bara håller 3-5 månader håller alkylatbensin upp till 3-5 år! Kampanjen för Aspen alkylatbensin kommer att kunna ses runtom i landet i butiker, annonser och på internet. Även t-shirtar, kassar och vykort kommer att finnas med kärleksfulla Aspentryck. Ända in september varar kampanjen och den kombineras med lockande konsumenterbjudanden i form av prova-på-flaskor. Kyckling är en het kandidat på grillen i år. Kronfågel lanserar därför färsk kryddmarinerad kyckling klar att grillas: Fyra produkter under namnet BBQ. Målet är: godare, roligare och med större överraskningspotential när det ska bjudas på grillmat! Kyckling tillhör svenskarnas vardagsmat och rankas som favoritmat i många familjer. Trots all den kunskap vi svenskar har om att tillaga kyckling så blir vi plötsligt osäkra när det kommer till att lägga kyckling på ett grillgaller. I en konsumentundersökning vi genomfört säger man att det är svårt att veta hur man ska grilla för att det inte ska bli torrt eller tvärtom rått. För att hjälpa och inspirera har Kronfågel inte bara tagit fram superenkla grillprodukter utan även tagit fram enkla grilltips och grillrecept i en härlig receptfolder. Även via kronfagel.se kan man lära sig hur man grillar kyckling på bästa sätt samt vilka goda tillbehör man kan ha, säger Annicka Hultin, produktchef på Lantmännen Kronfågel. Smaker från Texas Kronfågel har tagit fasta på att konsumenten gärna vill grilla kyckling, men ibland med lite hjälp. I Kronfågel-köket har man därför testat sig fram och resultatet är fyra produkter med svensk kyckling kryddade med två olikasmaker, färdiga att läggas på grilleneller hämtas i butiksgrillen. Samtliga smaker är från BBQ:s vagga Texas. De fyra nya produkterna är: Kryddmarinerad bröstfilé med säsongens smak Sweet & Red med kryddor som cayenne, ingefära och paprika Kryddmarinerade vingar med Barbeque-smak Kryddmarinerade innerfilé med Barbeque-smak Färdiggrillad butikskyckling med säsongens smak Sweet & Red J051 Välkommen den 21/6 Öppet hus på Vikendagen! Lantmännen Lantbruk i samarbete med Göteborg Energi bjuder in till Vikendagen mellan klockan Invigning av nybyggd gårdsanpassad biogasanläggning Se Valtras biogastraktor i drift Vi presenterar de senaste forskningsresultaten inom Lantbruk Mässa med det mesta om Lantmännen Maskinvisning Bondens hälsa i fokus Vi bjuder på mat från Lantmännens egna produkter från klockan Medverkande under dagen är Lantmännen Bygglant, Lantmännen Maskin, Lantmännens Distriktsstyrelser i området, Bra mat från Lantmännen, Lantmännen Doggy, Falköpings Mejeri, Falköpings Energi och Viking Genetics. Bra val från Lantmännen Vill du veta mer kontakta din säljare eller ring vår kundtjänst på , Nr Grodden

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Mycket att tjäna på foderreceptet

Mycket att tjäna på foderreceptet LEDAREN Positivt resultat visar att vägen är rätt SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2011 THOMAS MAGNUSSON, koncernstyrelsen Som förtroendevald måste man ta ansvar

Läs mer

Uppländskt lantbruk siktar

Uppländskt lantbruk siktar LEDAREN Tack för värdefulla stämmor! SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 2 2011 Unibake bygger för engelska bullar SIDAN 6 Erik Herland har perspektiv på politiken SIDAN

Läs mer

Skörden 2012 HÖGT TRYCK EFTER SEN START. Bra mat med bonde i butiken. Lantbruk över gränserna. BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt

Skörden 2012 HÖGT TRYCK EFTER SEN START. Bra mat med bonde i butiken. Lantbruk över gränserna. BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt LEDAREN SID 2 Kraftfulla insatser för bättre lönsamhet EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 2012 BIODRIVMEDEL Torkan i USA skapar debatt SIDAN 12 DISTRIKTSNYTT Aktiv sommar

Läs mer

VÅRBRUKET. Högt tempo säkrar. Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden. Maskin satsar på nästa etapp. Lantbruk samlar kraft genom omorganisation

VÅRBRUKET. Högt tempo säkrar. Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden. Maskin satsar på nästa etapp. Lantbruk samlar kraft genom omorganisation LEDAREN SID 2 Värdekedjan stärks med strategiarbete EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 2 APRIL 2014 Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden SIDAN 26 Maskin satsar på nästa

Läs mer

ÅRETS SKÖRD. Stora volymer i. Växtförädling i ny utvecklingsfas. Samarbete ska ge säkrare service. Strategi jorden runt

ÅRETS SKÖRD. Stora volymer i. Växtförädling i ny utvecklingsfas. Samarbete ska ge säkrare service. Strategi jorden runt EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 4 SEPTEMBER 2014 LEDAREN SID 2 Starkare kärnaffärer för framtiden LANTMÄNNEN MASKIN Samarbete ska ge säkrare service SIDAN 10 LANTMÄNNEN

Läs mer

ODLING EMMA SATSAR PÅ. Krister har känsla för mat. Valutakriget påverkar lantbruket. Lantbruket är nyckeln till framtiden. Debattglada.

ODLING EMMA SATSAR PÅ. Krister har känsla för mat. Valutakriget påverkar lantbruket. Lantbruket är nyckeln till framtiden. Debattglada. EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 2 APRIL 2015 LEDAREN SID 2 Bra frågor på årets stämmor Krister har känsla för mat SIDAN 16 17 Valutakriget påverkar lantbruket SIDAN 22 EMMA

Läs mer

Med blicken mot resultatet. Vädermarknad världen över. Konsten att skapa ett känt varumärke HANS WALLEMYR, LEDAMOT I KONCERNSTYRELSEN:

Med blicken mot resultatet. Vädermarknad världen över. Konsten att skapa ett känt varumärke HANS WALLEMYR, LEDAMOT I KONCERNSTYRELSEN: LEDAREN Affär som väcker många frågor SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 2010 Konsten att skapa ett känt varumärke SIDAN 6 7 Vädermarknad världen över SIDAN 23 HANS

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Innehåll Koncernen Viktiga händelser 2 Divisioner i korthet 3 Ordförande har ordet 5 Vd har ordet 6 Strategi med tonvikt på effektivisering 8

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2012 Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning Lantmännen tar ansvar från jord till bord Om oss Lantmännen i siffror 2 Våra divisioner 4 Ordförande har ordet 6 Vd har ordet 8 Årets händelser

Läs mer

Innehåll. MEDARBETARE FORSKNING OCH UTVECKLING HÅLLBAR UTVECKLING 44 Medarbetare 45 Forskning och utveckling 47 Hållbar utveckling 49

Innehåll. MEDARBETARE FORSKNING OCH UTVECKLING HÅLLBAR UTVECKLING 44 Medarbetare 45 Forskning och utveckling 47 Hållbar utveckling 49 Årsredovisning 2007 Innehåll KONCERNEN 1 Koncernen i korthet 1 Året i korthet 2 Viktiga händelser 2 Koncernöversikt 3 Ordförande har ordet 4 Vd har ordet 5 Lantmännens ägarorganisation 6 Ekonomisk ägarnytta

Läs mer

Innehåll. ordinarie föreningsstämma hålls på svenskt näringsliv, storgatan 19, i stockholm tisdagen den 18 maj 2004, kl. 10.00

Innehåll. ordinarie föreningsstämma hålls på svenskt näringsliv, storgatan 19, i stockholm tisdagen den 18 maj 2004, kl. 10.00 Innehåll Ordföranden har ordet 2 VD har ordet 5 Styrelse och revisorer 10 Inflytande och delaktighet 12 Helheten ger mervärde 14 Organisationen 15 Gemensamma funktioner 16 Att äga Lantmännen 17 Tre år

Läs mer

Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5

Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5 Ett magasin för svensk lantbruksnäring nr 2 2008 Invigning Trollenäs sid 18 Störst, bäst och vackrast... sid 6 Bengts Hästsport i nya lokaler sid 12 Länsförsäkringar ger sig in i matchen sid 10 Svenska

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

BILAGA TILL GRODDEN NR 6 2011. Special. Den som inte ser bakåt när han går framåt måste se upp TAGE DANIELSSON

BILAGA TILL GRODDEN NR 6 2011. Special. Den som inte ser bakåt när han går framåt måste se upp TAGE DANIELSSON HISTORIA BILAGA TILL GRODDEN NR 6 2011 Special Den som inte ser bakåt när han går framåt måste se upp TAGE DANIELSSON 1905 Svenska Landtmännens Riksförbund grundades. Sju centralföreningar ingick vid starten.

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

2 0 1 1 Vår verksamhet

2 0 1 1 Vår verksamhet Vår verksamhet 2 0 1 1 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT... 10 ICA-stämman 2011... 12 Handlarriksdagen... 16 Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice...

Läs mer

2007 - ett bra och spännade år för Svenska Foder sid 3. NPK - ett vinnande koncept i vårsådden. Svenska Foder står stabilt ute hos den svenske bonden

2007 - ett bra och spännade år för Svenska Foder sid 3. NPK - ett vinnande koncept i vårsådden. Svenska Foder står stabilt ute hos den svenske bonden Ett magasin för svensk lantbruksnäring nr 6 2007 NPK - ett vinnande koncept i vårsådden sid 14 Svenska Foder står stabilt ute hos den svenske bonden sid 16 Odla jorden - det lönar sig sid 9 2007 - ett

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den.

Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den. 2013 1 2 Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den. Peter F. Drucker 1909 2005 3 14 Världen 2014 Annika Winsth är en av Sveriges främsta ekonomer. Här är hennes bild av året. Innehåll 70

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer