Ett framgångsrikt år. Årsredovisning 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett framgångsrikt år. Årsredovisning 2000"

Transkript

1 Ett framgångsrikt år Årsredovisning 2000

2 INNEHÅLL Året 2000 i korthet 1 KCI Konecranes-koncernen 2 Verkställande direktörens brev 4 Personal 6 Forskning och utveckling 8 Underhållstjänster 10 Standardlyftutrustningar 14 Specialkranar 18 Styrelsens verksamhetsberättelse 22 Koncernens resultaträkning 25 Koncernens balansräkning 26 Koncernens finansieringsanalys 28 Bokslutsprinciper 29 Bokslutets bilageuppgifter, koncernen 31 Moderbolagets resultaträkning 35 Moderbolagets balansräkning 36 Moderbolagets finansieringsanalys 38 Bokslutets bilageuppgifter, moderbolaget 39 Förteckning över aktier och andelar 41 Översikt enligt affärsområdena 43 KCI Konecranes koncernen Definitioner av nyckeltalen 45 Styrelsens förslag till bolagsstämman 46 Revisionsberättelse 46 Aktier och aktieägare 47 Corporate Governance 50 Styrelsen 51 Koncernledning 52 Adresser 54 Analytiker 56 Information till aktieägarna 57 Delårsrapporter år 2001 januari-mars 3.5. januari-juni 9.8. januari-september kl finsk tid på

3 ÅRET 2000 I KORTHET Snabb tillväxt i nybeställningar (+41,9 %) inom alla affärsområden. Utvecklingen snabbast i Europa Asien fortsätter på låg nivå. Omsättningen ökar (+18,8 %) efter den snabba tillväxten i nya beställningar med viss fördröjning. Tillväxttakten högre mot årsslutet. Orderstocken på rekordnivå (+73,1 %) Klart bättre operativt resultat (+23,4 %). Utvecklingen följer omsättningstillväxten med viss fördröjning. Högre nettovinst (+7.4 %). Räntekostnaderna ännu för höga genom den snabba tillväxten nettoskulden började minska klart. Kassaflödet ökade genom omsättningstillväxt och resultatförbättring. FoU-satsningar visar resultat. Första modellen i den nya lintelferserien har motsvarat förväntningarna lanseringen av den följande modellstorleken har startat. Modern styrningsutrustning ökar snabbt både inom specialkranar och standardlyftutrustning. FoU-satsningarna fortsätter. Satsningar på nya marknader framgångsrika. I Tyskland har koncernen nu en närvaro inom alla affärsområden. Stora framsteg gjordes genom företagsköp och nya samarbetsparter även i USA, Mexiko, Italien och Polen. Icke kärnverksamheter såldes i Storbritannien och i Frankrike. Satsningarna på nya marknader fortsätter. Underhållstjänster för hamnkranar nytt globalt tillväxtområde. Nyckeltal Omsättning MEUR 703,0 591,5 EBITA * MEUR 43,7 34,8 Rörelsevinst MEUR 39,6 32,1 Räkenskapsperiodens vinst MEUR 23,4 21,8 Resultat/aktie EUR 1,59 1,48 Eget kapital/aktie EUR 10,06 9,27 Avkastning på sysselsatt kapital % 19,4 21,7 Avkastning på eget kapital % 16,4 16,3 Current ratio 1,4 1,7 Soliditet % 35,8 42,2 Gearing % 57,7 35,8 Antalet anställda Utdelning ** MEUR Dividend/aktie ** EUR 0,71 0,71 * Vinsten från rörelsen före goodwill-avskrivnigar ** Styrelsens förslag Företagsförvärv år 2000 Kulicke Krane GmbH, Berlin, Tyskland (T) Kulicke Kranservice Schwedt, Tyskland (A) Kulicke Kranservice Köpenick, Berlin, Tyskland (A) Noell Service und Maschinentechnik GmbH, Tyskland (T) Donges Stahlbau GmbH, Tyskland (kranserviceverksamhet) (T) Gruas Mexico S.A. de C.V., Mexico (A) F.T. Crowe, USA (T) Cranex Sp.z.o.o., Gdansk, Polen (A) Tepa-Mestarit Oy, Finland (50 % tidigare + 50 % nu) (A) Caillard, Le Havre, Frankrike (T) A: aktieköp T: köp av tillgångar MEUR Orderingång* MEUR Omsättning MEUR Rörelseresultat* *exklusive årsavtalsbas inom Underhåll *enligt finsk redovisningspraxis Underhållstjänster MEUR 342,0 Omsättning enligt affärsområde* 44% 24% 32% Specialkranar MEUR 189,6 Standardlyftutrustningar MEUR 253,4 *inklusive intern omsättning EU (utan Norden) MEUR 200,9 Amerika MEUR 284,4 Omsättning enligt region* 29% 22% 40% 9% Norden och Centraleuropa MEUR 156,6 Asien och Stillahavsområdet MEUR 61,1 *inklusive intern omsättning Underhållstjänster MEUR 21,3 Rörelseresultat enligt affärsområde* 37% 24% 39% Specialkranar MEUR 13,8 Standardlyftutrustningar MEUR 22,5 *utan koncernkostnader och konsolideringsposter 1

4 KCI KONECRANES KONCERNEN EN KOMBINATION AV SY KCI Konecranes är en verkstadskoncern som är världsledande på avancerade lyftutrustningar och underhållstjänster. OCH MARKNADSPOSITION KCI Konecranes har ett heltäckande sortiment lyftdon och lyftkomponenter för olika industrier och hamnar runt hela världen. KCI Konecranes är en föregångare inom modern underhållsteknologi och har världens största professionella kranserviceorganisation. KCI Konecranes utför underhållsarbete på industrikranar och hamnkranar oavsett ursprunglig tillverkare. KCI Konecranes är världsledande som tillverkare av specialkranar till processindustrin och en ledande tillverkare av kranar för hamnar och skeppsvarv. KCI Konecranes är en av världens största tillverkare av standardkranar för industrin och krankomponenter. KCI Konecranes har över 4400 anställda och arbetar i ca. 40 länder via egen personal, agenter och övriga representanter. Koncernen har över 200 servicekontor runt hela världen. KCI Konecranes är noterat på Helsingforsbörsen. AFFÄRSIDÉ KCI Konecranes är ett ledande företag inom sin industribransch. Vi leder teknologiutvecklingen med moderna lösningar för olika lyftbehov och underhållstjänster. Vi sörjer för ett grundbehov inom all industriell aktivitet och ser en ständigt växande efterfrågan på våra tjänster. Våra huvudverktyg är innovation, tjänster av hög kvalitet och ett omfattande servicenätverk. KONCERNSTRATEGI En ständigt ökande operativ effektivitet, en koncentration på ny teknologi och en ständig organisk tillväxt utgör KCI Konecranes -koncernens strategiska hörnstenar. Bolaget strävar att minimera sin konjunkturkänslighet. Snabb tillväxt KCI Konecranes främsta tillväxtmotor för organisk tillväxt är kranunderhållsverksamheten. I allt högre grad väljer våra kunder att köpa underhållstjänster av externa specialister för att uppnå bättre kostnadseffektivitet. Professionellt kranunderhåll har blivit en genuin tillväxtmarknad. KCI Konecranes marknadsnärvaro inom underhållstjänster utgör ett utmärkt stöd för försäljningen av nya kranar. Både kran- och underhållsmarknaden är fragmenterade marknader med en låg företagskoncentration och KCI Konecranes ser därför ytterligare tillväxtmöjligheter via välvalda företagsköp. Operativ effektivitet Globalt har KCI Konecranes ett enhetligt produktsortiment som möjliggör ett optimalt kapacitetsutnyttjande. Vid behov kan resurser snabbt omallokeras mellan olika länder och regioner. Kranar och komponenter är modulbyggda med en hög grad av standardisering inom tillverkningen. Moduluppbyggnaden ger också korta monteringstider. Sofistikerade IT-system skapar förutsättningar för en god kundservice, bättre produkter och lägre tillverkningskostnader. KCI Konecranes investerar kontinuerligt i ny produktionsutrustning och -teknik för att upprätthålla branschens bästa tillverkningseffektivitet. Tekniskt försprång KCI Konecranes starka satsningar på forskning och utveckling har lett till att koncernen har industrins modernaste produktsortiment. Våra största FoU-satsningar har gällt modern styrteknik och effektiva produktionsmetoder. En huvudprincip är att KCI Konecranes tillverkar alla viktiga komponenter i egna verkstäder. 2

5 NERGIER EFFEKTIVITET AFFÄRSOMRÅDEN KCI Konecranes organisation följer tre affärsområden: Underhållstjänster, Standardlyftutrustningar och Specialkranar. Globalt skapas det många synergier mellan affärsområdena. Underhållstjänster, vårt största affärsområde idag, skapar nya möjligheter inom nykransaffärer och FoU-arbete. Vi förser våra krankunder med underhållstjänster och säljer nya kranar till våra underhållskunder. Innovationer inom FoU ger oss tillträde till nya kundindustrier både inom kranar och underhållstjänster. Låg konjunkturkänslighet KCI Konecranes kunder är verksamma inom ett stort antal industribranscher och geografiska områden. Alla följer sina specifika investeringcykler. Summan av alla dessa är betydligt mindre cyklisk än delområdena. KCI Konecranes växande underhållsverksamhet är till sin natur föga konjunkturkänslig. Globalt fungerande operativa system tillåter snabb omallokering av resurser vid behov. GEMENSAM VÄRDESKALA KCI Konecranes personal representerar många olika kulturer, talar många språk och bekänner sig till olika religioner. Trots detta har vår kund rätt att förvänta sig att våra tjänster håller en konstant, oklanderligt hög standard varhelst och närhelst han möter oss. För att understryka vår sammanhållning har vi slagit fast vissa gemensamma värderingar som binder samman alla anställda i vår koncern. UNDERHÅLLSTJÄNSTER Kraninspektioner Förebyggande underhåll Förplanerade reparationer Kranreparation och jourverksamhet Moderniseringar Reservdelsservice STANDARDLYFTUTRUSTNINGAR Industrikranar Modulkranar Lintelfrar Kättingtelfrar Standardkomponenter Tilltro till människan Vi vill vara kända för att vi har en sakkunnig personal. Total satsning på service Vi vill vara kända för att alltid i alla situationer stå för vårt ord. Uthållig lönsamhet Vi vill vara kända för att vara ett finansiellt starkt bolag. SPECIALKRANAR Hamnkranar Terminalkranar Varvskranar Processkranar Tunga komponenter

6 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS BREV Ett framgångsrikt år Under år 2000 förde vi KCI Konecranes tillbaka till de tillväxtsiffror vi har varit vana vid att uppnå. Vår rörelsevinst ökade med 23 % och omsättningen med 19 %. Vår orderingång ökade ännu mer, med 42 % och orderstocken med hela 73 %. Nettovinsten per aktie ökade med 7,4 %. Våra räntekostnader sköt i höjden som en följd av den ökade kapitalbindningen i form av produkter-i-arbete som i sin tur berodde på den snabba volymtillväxten. Mot slutet av året ökade kassaflödet till följd av ökade utleveranser, och lånebördan och räntekostnaderna började minska. Denna utveckling kommer att förstärkas och leder därmed till att nettovinsten per aktie ökar. Hela vår personal har bidragit till att skapa det fina resultatet. Vi har erövrat nya marknadsandelar med tillhjälp av nya produkter, och vi har vågat oss in på nya marknader och nya affärsområden. De nya affärsområdena hänför sig 4

7 till underhåll av hamnkranar, de nya marknaderna finns i Tyskland. Bådadera har en stor tillväxtpotential. De nya produkterna hänför sig främst till den innovativa produktplattform som vi lanserade inom Standardlyftutrustningar och våra nya specialkranar. Marknadsutvecklingen i stort var inte speciellt god under fjolåret. Marknaderna i Asien-Stillahavsområdet, som under 1999 förorsakade ett avbrott i koncernens tillväxt, började åter visa vissa livstecken, men tillväxten är fortfarande långt ifrån vad den var före krisen. Den nordamerikanska marknaden utvecklades i stort sett i nivå med föregående år, medan utvecklingen i Europa var ojämn. Tillväxten fortsätter Hur ser då framtidsutsikterna ut, dels på kort sikt, dels på lång? Koncernen går in i år 2001 bättre rustad än någonsin. Normalt brukar säsongvariationerna leda till en låg aktivitet under årets första kvartal. Så blir det inte denna gång. Framgångarna under år 2000 ger oss en flygande start för år Vår stora orderstock ledde till starkt ökade utleveranser i slutet av år Den snabbaste ökningen kommer emellertid att inträffa under år Den stora ökning i orderingång som vi nådde under år 2000 är inte en tillfällig beställningstopp. Orderingången har nu stabiliserat sig på en högre nivå, med fortsatt tillväxt. Idag finns vi i över 40 länder. Vi har dock ännu flera vita fläckar på vår karta. Länderna i Östeuropa kommer säkert att börja utvecklas snabbt på tröskeln till medlemskap i EU. Vår närvaro i Medelhavsländerna är låg, men har nu börjat växa. I Sydamerika är vi fortfarande knappast alls representerade. Vi har också mycket stora tillväxtmöjligheter i flera av de 34 länder i vilka vi idag är direktrepresenterade och bland det dussintal länder vi täcker via fristående agenter. Vår underhållsverksamhet verkar inom en tillväxtbransch. Utvecklingen under år 2000 visar tydligt vilken potential vi har här. Våra produkter och vår tekniska nivå är alltigenom konkurrenskraftiga. Knappast en enda av våra produkter har mer än fem år på nacken. Vi är helt inställda på att fortsätta att ta hem alla de kundfördelar som ny teknologi för med sig. Vi bedömer därför att vi på lång sikt har goda möjligheter att fortsätta växa snabbt. Vi menar att utvecklingen under år 2000 klart visar på djupa förändringar i vår affärsomgivning. Medan vi drog in affärer i rekordtakt blev en del av våra konkurrenter tvungna att upphöra med sin verksamhet, medan andra rapporterade allvarliga problem. Vi tolkar utvecklingen som en bekräftelse på att vi har valt rätt strategi. En kran kan inte längre beskrivas som en enkel mekanisk verkstadsprodukt. Kranunderhåll är inte längre något som kan skötas av grabbarna om hörnet som är bra på att fixa fel. Kranindustrin framträder allt mer som en affärsverksamhet med sofistikerade produkter och tjänster. I denna omgivning överlever bara de företag som har förmågan att leverera rätt teknik och avancerade tjänster. Omvärlden förändras Två viktiga drag kvarstår. För det första: Kranindustrin är fortfarande en fragmenterad industri, i stort behov av strukturering och konsolidering. Eftersom vår totala världsmarknadsandel inte är större är ca. 10 % har vi både möjligheter och viljan att fortsätta att driva på denna utveckling. Företagsförvärv gör att vi kan fortsätta växa även om och när marknaden viker i någon del av världen. Under år 2000 förvärvade vi tio företag. För det andra: Vi har inte övergivit våra positioner i Asien. Sakta men säkert håller marknaden på att återvända. När tillväxten igen tar fart finns vi på plats, färdiga att fånga upp möjligheterna. Vi har kämpat oss tillbaka till de tillväxtsiffror som vi anser skall vara normala. Vi gjorde det på gammalt vis: Genom att förmå förnya oss och genom att jobba hårt. Vår grundstrategi som innebär att vi arbetar med att sälja både utrustning och tjänster visade än en gång sin styrka. Den utveckling vi ser idag, både på marknaden och inom tekniken, stöder vår fortsatta framgång. Under år 2000 bevisade vi vår vilja att nå framgång, vår förmåga att skapa nytt och vårt tålamod att vänta på resultat. Jag vill tacka alla mina kolleger för ett välgjort år Jag önskar alla våra nyanställda välkomna, och jag vill uppmuntra alla våra aktieägare att fortsätta att visa oss sitt förtroende. Stig Gustavson, Koncernchef och VD 5

8 PERSONAL KCI Konecranes står inför en rad utmaningar när vi vill slå vakt om vår centrala kunskapsbas inom teknik och affärsverksamhet. Med en skicklig och motiverad personal kan KCI Konecranes omvandla dessa utmaningar till möjligheter. Den första utmaningen finner vi i de många olika färdigheter som krävs inom dagens kranteknik. Kunskaper i maskinteknik - kärnkompetensen inom traditionell kranteknik - räcker inte långt. Den moderna tekniken skapar nya möjligheter för effektivare produktlösningar och nya metoder inom underhållsverksamheten. Dagens kranteknologi handlar till stor del om styrteknik och därför är kunskaper i elektronik, databehandling och informationsteknologi allt viktigare inom tillverkning av kranar och speciellt inom underhållsverksamhet. En andra utmaning hänför sig till vår underhållsverksamhet. I en fabriksomgivning koordinerar och övervakar företagsledningen verksamheten genom kontinuerlig kontakt med alla anställda. Inom underhåll är serviceteknikerns jobb mycket självständigt och det utförs utanför företagsledningens direkta övervakning. Effektiva utbildningsprogram är därför ett grundläggande krav. Väldefinierade incentivprogram motiverar också den enskilda serviceteknikern till ett bättre arbete. Nya IT-system kommer ytterligare att förbättra hanteringen av information och data inom underhållsverksamheten. KCI Konecranes första omfattande satsning på detta område har varit Omniman projektet, som dock inte varit framgångsrikt. Under projektets gång har vi fått värdefull insikt om vilka möjligheter IT-systemen öppnar för koncernens informationsbehandling och framför allt dess betydelse inom vår underhållsverksamhet. Utmaning nummer tre handlar om koncernens geografiska spridning. Vår verksamhet är utspridd i över 40 länder på alla kontinenter i relativt små service-enheter. Språkbarriärer finns och skall hanteras. Utvecklingsprogram De flesta av våra utbildningsprogram baserar sig på "hårda fakta". För att också lära våra anställda mjuka värden strävar vi att utbilda vår personal i grupper där deltagarna kommer från skilda kulturer, länder och arbetsuppgifter. På detta vis betonar vi tolerans och förståelse bland vår personal och odlar en Konecranes laganda. KCI Konecranes har upprättat ett antal operativa utbildningsprogram på olika nivåer i organisationen och i olika delar av världen. Här några exempel: I våra lokala utbildningscentra utbildar vi våra tekniker med utbildningsprogram som omfattar säkerhetsutbildning och produktkunskap. Målet är att varje underhållstekniker skall sitta på skolbänken under en vecka varje år. År 2000 användes omkring timmar till utbildning och personalutveckling enbart inom affärsområdet Underhållstjänster. Vårt utbildningsprogram för längre hunna underhållstekniker "Tech Train" fortsatte under sitt sjätte år i följd. Under år 2001 kommer programmet att riktas till vår nya underhållspersonal i Tyskland. Den största enskilda utbildningssatsningen under år 2000 gällde den nya telferserien (se FoU-sidorna). Både 1. Satu Jukola, chefssekreterare, koncernens huvudkontor, Finland. 2. Yong Hum Huat, servicetekniker och Kenney Quek, försäljningsingenjör Konecranes Pte Ltd, Singapore. 3. Anne Lew, försäljningsassistent, Marcus Koh, försäljningsingenjör, Linda Tan, chefssekreterare och Kenney Quek (presenterar) försäljningsingenjör vid Konecranes Pte Ltd, Singapore. 4. Timo Vanhanen, elingenjör vid Konecranes Components Corp., Finland. 6

9 Antal anställda åren Underhållstjänster 2501 Anställda enligt affärsområde 15% 3% Specialkranar 673 Koncernstab Underhållstjänster 4000 Specialkranar 3000 Standardlyftutrustningar Koncernstab % 26% 1000 Standardlyftutrustningar säljpersonal och administrativ personal samt våra underhållstekniker runt hela värden har utbildats att hantera de nya modellerna. Utbildningsprogrammet för chefer på mellannivå, KCI Academy, avslutade sitt fjärde år. KCI Academy består av fyra lokala kurser: Personligt ansvar, Redovisning, Servicetänkande och Försäljning. Kurserna åtföljs av en internationell kurs som behandlar kulturella olikheter och företagsledarskap. För den högsta koncernledningen anordnas ett utbildningsprogram som leds tillsammans med IMD i Lausanne i Schweiz. "The Lausanne Leadership Process" verkställs i samarbete med några andra utvalda finska industriföretag. Under år 2000 deltog vår första grupp högre chefer. Utvärderingen efter utbildningsprogrammet visade goda resultat och den följande gruppen chefer har valts ut att starta vid IMD. Vi ger vår personal möjligheten till personlig vidareutveckling genom universitetsstudier. Inom ramen för samarbetet mellan FoU-funktion och universitet sponsorerar vi vår personal att bedriva studier i ämnen som är av direkt nytta både inom FoU och vår affärsverksamhet över lag. År 2000 avlade 16 personer diplomingenjörsexamen. Hittills har över 50 personer avlagt en högre universitetsexamen på detta sätt. Laganda Inom KCI Konecranes anser vi att alla arbetsuppgifter är viktiga och att de skall vara utmanande för personalen. KCI Konecranes vill belöna och motivera sin sakkunniga personal med en god arbetsmiljö där innovation och handlingskraft uppmuntras. Vi vill att alla i vår personal skall känna att han eller hon bidrar till koncernens resultat och vi vill uppmuntra en företagaranda. Idag är det lätt att vara stolt över KCI Konecranes. Vårt produktsortiment representerar modernaste möjliga teknologi och det är spännande att marknadslansera det nya sortimentet. Vår goda tillväxttakt, goda rykte, moderna teknologi och positiva attityd utgör grunden för den arbetsanda vi vill skapa. Incentivprogram För att skapa entreprenörskap bland personalen har KCI Konecranes utvecklat många olika bonusprogram som länkas till det operativa resultatet i varje affärsenhet. Majoriteten av KCI Konecranes personal, fabriksarbetare lika väl som funktionärer hör till något bonusprogram. I optionsprogrammen 1997 och 1999 har omkring 380 personer möjlighet att dra nytta av en positiv utveckling i KCI Konecranes aktiekurs (se aktier och aktieägare- sidorna). Personalsamarbete KCI Konecranes följer arbetslagstiftningen i alla de länder där koncernen är verksam. Det europeiska företagsrådet (EWC) hade sitt årliga möte och arbetsutskottet samlades ytterligare till fyra möten. Personal KCI Konecranes är verksamt i ett fyrtiotal länder med egen personal, agenter och övriga representanter. I slutet av år 2000 hade KCI Konecranes 4463 anställda. Nettoökningen var 419 personer. Personalen ökade med 504 personer som en följd av företagsförvärv och 155 personer slutade som en följd av bl.a. rationaliseringar. Antalet anställda enligt affärsområde (föregående årets tal inom parentes): Underhållstjänster 2501 (2261), Standardlyftutrustningar 1178 (1134), Specialkranar 673 (542). Antalet anställda vid huvudkontoret är 111 (107). 7

10 FORSKNING OCH UTVECKLING KCI Konecranes var ett av de första bolagen i branschen som förstod vilka oanade utvecklingsmöjligheter den nya teknologin innebär för gammaldags krantillverkning. Eftersom KCI Konecranes var föregångare fick vi lov att satsa på egna utvecklingsresurser. Idag, över tio år senare har KCI Konecranes skapat en egen solid kunskapsbas inom modern krankonstruktion. Ny teknik har varit en av hörnstenarna när vi skapat KCI Konecranes marknadsframgångar. På grund av dess konkurrenskänsliga natur kan denna framställning inte behandla detaljer utan läsaren får nöja sig med en principdiskussion. KCI Konecranes FoU-verksamhet koncentrerar sig på två områden: modern styrteknologi och IT och avancerade produktionsmetoder. Vi har också satsat stort på att skapa effektiva hjälpmedel för våra konstruktörer, säljare, underhållspersonal och montörer för att de skall kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Metoder Inom stora utvecklingsprojekt tillämpar vi en metod där ett flertal team inom design, produktionsutveckling, försäljning och underhållstjänster arbetar parallellt på samma projekt. Vi försäkrar oss om marknadsacceptans i ett tidigt skede genom att ha kontakt med nyckelkunder. En stor del av vår produktion är lagd på underleverantörer (speciellt icke kranspecifika komponenter) och strategiska underleverantörer tas med i projekten i ett tidigt skede. Alla nyckelkomponenter tillverkas ändå i våra egna verkstäder vilket möjliggör en tidig designoptimering för effektiv produktion. Genom denna metod har vi förkortat genomloppstiden för projekten avsevärt liksom också de totala projektkostnaderna. Resultat / telfrar Inom affärsområdet Standardlyftutrustningar lanserades en ny telferserie efter endast 18 månaders projekttid. Den nya telferserien eller hellre produktplattformen kommer att ersätta den nuvarande serien som har tillverkats i över 10 år. Den nuvarande telferserien består av sju olika modeller medan den nya serien täcker en ännu bredare lyftkapacitet med bara tre olika telfermodeller. Under de senaste tio åren har KCI Konecranes mer än fördubblat produktionsvolymerna. Detta möjliggör nu konstruktioner som bygger på helt nya tillverkningsmetoder, anpassade för storskalig produktion. I den nya telfermodellen har vikt, antal komponenter och monteringstid kunnat minskas med över en tredjedel jämfört med den gamla produkten. Samtidigt tillfördes en lång rad nya konkurrenskraftiga egenskaper: mindre yttre dimensioner som gör att kra- Många personer ur koncernens personal och flera kunder var med om att konstruera KCI Konecranes nya produktplattform. Den nya konstruktionen datortestades med tillhjälp av kraftfull 3D-programvara. Professionella industriella formgivare kom tidigt med i projektet. Sju olika versioner av telfern testades innan den slutliga versionen godkändes för produktion. Telfern bygger på modern digitalteknik: nuvarande elektronik fastän den ännu är modern och motsvarar dagens industrinorm ersattes med ny högpresterande digitalteknik. KCI Konecranes utvecklade en helt ny driftsövervakning, en ny design för steglös hastighetskontroll och ett nytt hängmanöverdon. Våra erfarenheter från flera hundra installationer genast efter lanseringen på Hannovermässan pekar på att återbetalningstiden för koncernens FoU-investeringar blir mycket kort. 8

11 nen kan betjäna en större yta; en lintrumma med stor diameter som minskar linslitaget, ökar säkerheten och minskar lastens sidorörelse vid höga lyft; steglös styrning som standardutrustning som ökar användbarheten och högre FEMklassificering som utökar antalet olika tillämpningar. Den första modellen med 3,2 tons lyftkraft började levereras i juni år Nästa modell, med 10 tons lyftkraft lanserades vid nyåret 2001 och övriga modeller lanseras inom år Den nya telferplattformen marknadsförs under koncernens alla olika varumärken inom Standardlyftutrustningar. Vårt sortiment av kättingtelfrar har varit ofullständigt eftersom vi saknat en 250 kg:s telfer. En ny 250 kg:s elektrisk kättingtelfer introducerades under året för att fylla detta gap. Kättingtelfern introducerades vid Hannovermässan på våren. Efterfrågan har överstigit våra förväntningar. Resultat / komponenter I samband med utvecklingen av den nya telferserien utvecklades också en rad nya komponenter, bl.a. utvecklade vi steglös styrning för horisontalrörelser. I sig innebär steglös styrning en fördel. Samtidigt minskar antalet olika utväxlingar som måste tillhandahållas. Förut skapades varje skild hastighet med en egen uppsättning kugghjul i växeln. Med steglös elektronisk hastighetsstyrning kan hastigheten ändras på elektronisk väg med en enda utväxling. Antalet växelvarianter har minskat till en sjundedel. Kostnadsutvecklingen inom modern elektronik har varit så snabb att steglös elektronisk hastighetsstyrning inom lägre kapacitetsklasser idag inte kostar mer än traditionell kontaktorstyrning för konstant hastighet. Ett nytt hängmanöverdon med displayruta har utvecklats. Inom specialkranar omfattar styrteknologin nu även moderna frekvensstyrningar upptill 800 kw. En annan viktig FoU-innovation är den nya fielbus styrteknologin som togs i bruk för stora kranar, främst för RTG kranar. Istället för att förena varje elektrisk komponent med en egen ledning kommunicerar nu alla komponenter enligt ett protokoll genom en enda datakanal som förenar alla komponenterna. Den nya teknologin minskar avsevärt kostnaderna och monteringstiden för stora kranar. Framför allt minskar det tiden för att köra igång kranen, när den väl är monterad, till en bråkdel av vad som förut behövdes. Field bus- styrteknologin stöder olika former av fjärrkontroll och felsökning. All datakommunikation sker i bussen, och med hjälp av modern telekom-teknik kan en kranspecialist på tusentals kilometers avstånd följa kranfunktionerna i minsta detalj. Resultat / e-handel Under år 2000 utvecklade koncernen en rad verktyg för att bedriva elektronisk handel. Inom hamn- och varvskranar utvecklade Konecranes VLC ett pilotprojekt som omfattar identifiering och beställning av reservdelar. Systemet kommer att tas i bruk i större utsträckning. I samband med utvecklingsarbetet med den nya telferplattformen utvecklades också ett konfigurationsprogram för kranar, cxtcrane.com. Konfiguratorn står till kundernas förfogande via Internet. Krankunden kan själv konstruera sin kran utgående från sina egna individuella krav. Konfigurationsprogrammet specificerar kranen och räknar ut tekniska data och dimensioner för den kran som programmet valt. Kunden kan sedan mata ut konstruktionen och/eller skicka en detaljerad förfrågan till KCI Konecranes säljare via e-post. Inom tillverkningen ökade användningen av elektroniska inköp och leveranshantering vilket minskade kostnaderna. FoU- investeringar De totala utvecklingskostnaderna år 2000 var 6,9 miljoner euro. Utvecklingskostnaderna hänför sig närmast till nyckelkomponenter och ny teknik inom affärsområdena Standardlyftutrustningar och Specialkranar. FoU-kostnadernas andel av motsvarande omsättning var 5,3 %. Inom Underhållstjänster har kostnaderna för personalutbildning samma roll som FoU-investeringarna inom de utrustningsrelaterade affärsområdena. 9

12 UNDERHÅLLS Matti Purhonen, maskiningenjör, Konecranes Nordic Oy, Finland, inspekterar kugghjulen i traverskranens växellåda med hjälp av ett endoskop. Vid behov tas ett foto med digitalkamera för referens.

13 KCI Konecranes största affärsområde är Underhållstjänster. KCI Konecranes underhållsarbete utförs med hjälp av moderna telekomsystem för snabb och noggrann respons. I detta avseende är vi unika. TJÄNSTER KCI Konecranes underhållsverksamhet har många specifika drag som de flesta andra marknadsaktörerna saknar. KCI Konecranes betonar förebyggande underhåll framom reparationsverksamhet, tidig diagnos framom felsökning. Vi framhåller för våra kunder hur viktigt det är att fortlöpande sköta underhållet. Förbättrad krantillgänglighet dvs en lägre felfrekvens leder till lägre totala underhållskostnader och samtidigt till förbättrad lönsamhet i kundens egen verksamhet. KCI Konecranes har specialiserat sig på elektriska traverskranar samt hamn- och varvskranar. Vi tillhandahåller professionella underhållstjänster och modern underhållsteknologi. KCI Konecranes utför underhållsarbete på alla industri-kranar och hamn- och varvskranar oavsett ursprunglig tillverkare. Över 75% av de kranar som utgör vår avtalsbas är av annat fabrikat än KCI Konecranes. KCI Konecranes framhåller betydelsen av långsiktigt arbete för att kunden skall nå bestående kostnadsbesparingar och bästa möjliga krantillgänglighet. Vi underhåller ca kranar inom ramen för långsiktiga underhållsavtal. Service, en växande marknad Kranunderhåll är en tillväxtmarknad i alla industrialiserade länder. Tillväxtmotorerna är bl.a.: Köptjänster. En allmän trend inom all industri är att företagen vill koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Specialister får ta hand om all övrig verksamhet. Kranunderhåll räknas ofta som övrig verksamhet. Kostnadseffektivitet. Genom att alltid prioritera förebyggande underhåll framom reparationer kan den totala kostnaden för kranunderhåll optimeras på en låg nivå. Lönsamheten i kundens produktionsprocess blir bättre när antalet driftstörningar som hänför sig till kranarna minskar. 11

14 UNDERHÅLLSTJÄNSTER Teknisk kompetens. Modern lyftutrustning är tekniskt komplexa maskiner som kräver specialkompetens. Service blir ett uppdrag för specialister. Säkerhet. Olycksfall som förorsakats av lyftutrustning som inte underhållits kan ha tragiska följder för den drabbade och innebära stor finansiell förlust för kranägaren. Om en professionell serviceleverantör tar hand om underhållsarbetet minskar risken för betalningsskyldighet. Professionella underhållstjänster uppvisar en stadig och snabb tillväxt i alla industrialiserade länder. Tillväxttakten varierar mellan olika länder. Ofta är tillväxten över 20 % per år. På icke industrialiserade marknader ligger tyngdpunkten för underhållstjänster främst i traditionell verksamhet dvs. leverans av reservdelar och expertrådgivning. Nya aktiviteter Trots vår goda marknadsnärvaro inom hamn- och varvskranar har KCI Konecranes inte tidigare aktivt satsat på marknaden för hamnkransservice. Detta förändras nu. Moderna affärsmetoder möjliggör användningen av professionella köptjänster. KCI Konecranes avancerade kranteknologi fungerar som en dörröppnare och ger oss tillträde till sådana hamnar som förut varit stängda för oss. Under år 2000 grundades en ny operativ enhet KCI Konecranes Hamnkranservice. Den nya enheten samarbetar med affärsområdet Underhållstjänster men leds av Konecranes VLC, koncernens hamn-och varvskransorganisation. Orsaken till att vi valt att koppla ihop Underhållstjänster med hamnkranar hör samman med omgivningen där den nya enheten verkar. Underhållstjänster som utförs av externa experter är ett nytt element i hamnarna och vi är tillsvidare kända närmast som krantillverkare. Hamnserviceverksamheten kommer att rapporteras under Underhållstjänster i koncernens finansiella rapportering. Företagsförvärv Den nya Hamnservice-enheten omfattar den nuvarande hamnserviceverksamheten som finns i Östersjöområdet, på den nordamerikanska östkusten och i Asien. Dessa aktiviteter utökades under året när vi köpte serviceverksamheten i det tyska kranservicebolaget Noell Service und Maschinentechnik GmbH, som nu verkar under sitt nya namn Noell Konecranes. Strax efter årsskiftet 2000, förvärvade koncernen ytterligare ett hamnserviceföretag. Vi förvärvade ett bolag som koncentrerar sig på den välkända hamnkranstillverkaren Caillards eftermarknadsaktiviteter. Förvärvet integrerades i den nya enheten för hamnkransservice i början av år Den totala omsättningen inom hamnkransservice är ca. 60 miljoner euro (årsomsättning som motsvarar aktivitetsnivån i början av år 2001). Inom Underhållstjänster för industrikranar gjordes många nya företagsförvärv. I Tyskland förvärvades specialkransbolaget Kulicke, som har två servicebolag, varav det ena ligger i Schwedt och det andra i Berlin-Köpenick. Båda bolagen integrerades med vår tyska underhållsverksamhet Pro Kran Service eller "PKS". Vidare förvärvade koncernen eftermarknadsaktiviteterna av Donges Stahlbau GmbH i Darmstadt, Tyskland. Denna verksamhet är nu en del av PKS servicedistrikt i Frankfurt. Noell Service und Maschinentechnik GmbH förvärvades i mars 2000 och serviceverksamheten i Langenhagen (Hannover) och Hamburg har lagts in i den nya Hamnservice-enheten. Noell s serviceverksamhet i Halle, Lausitz, och Würzburg arbetar med industrikranar och har integrerats med PKS. I USA köptes service- och kranbolaget F.T.Crowe i Washington. Vi har redan en stark position i Kalifornien och med köpet av F.T.Crowe kommer vi att förstärka vår närvaro i nordvästra USA. Dessa företagsförvärv kommer att öka koncernens omsättning inom underhållstjänster Orderingång 1) 2) 3) Omsättning 1) 2) Rörelseresultat 4) MEUR MEUR MEUR ,3 20,8 19, , , ) inklusive intern 2) 96, 97,98, 99 konsoliderade i historiska valutakurser 3) exklusive årsavtalsbas inom Underhåll 4) utan koncernkostnader och konsoliderinsposter 12

15 Bob Wiseman, försäljning, Rick Colombo, servicechef och John Pilchota, inspektör från KCI Konecranes nordamerikanska serviceorganisation, Crane Pro Services, diskuterar nya underhållsåtgärder vid Metaldyne s fabrik i Royal Oak, Michigan, USA. Fabrikens samtliga 120 kranar underhålls av Crane Pro Services inom ramen för ett underhållsavtal som varit i kraft sedan år Under år 2000 utvecklade Konecranes VLC ett pilotprojekt för elektronisk handel som omfattar identifiering och beställning av reservdelar inom hamn- och varvskranar, Vi kommer att ta systemet i bruk även inom andra produktgrupper. med ca. 55 miljoner euro. Under år 2000 hann företagsförvärven inte ännu bidra med mer än ca. 30 miljoner euro. Alla nya enheter kommer att genomgå en grundlig integreringsprocess. Först därefter kan de fungera som genuina leverantörer av KCI Konecranes underhållskoncept. Resultatutveckling år 2000 Orderingången steg med 28,4 % jämfört med år 1999 och omsättningen ökade med 24,5 %. Antalet kranar i underhållsavtalsbasen fortsatte att växa i jämn takt. Vid årsslutet hade det sammanlagda antalet kranar vuxit med 12% till kranar. Uttryckt i pengar växte det genomsnittliga värdet per kran ännu snabbare, med 19 % som en följd av bättre fokusering på stora processkranar. Detta segment inom underhållsbasen var det som växte snabbast. Den största tillväxten fanns i Tyskland till följd av flera företagsförvärv. Det mest betydande förvärvet gällde serviceverksamheten i det tyska företaget Noell Service und Maschinentechnik GmbH. I början av år 2000 såldes de resterande icke-kärnverksamheterna i vårt brittiska servicebolag. Affärsområdets organiska tillväxt, total tillväxt rensad från företagsförvärv och avyttringar, var 17 % under år Rörelsevinsten uppgick till 21,3 miljoner euro, en ökning på 9,8 % jämfört med föregående år. Utvecklingen i de förvärvade bolagen förbättrades kraftigt under årets senare hälft när struktur- och integrationsåtgärderna började visa resultat. Resultatutvecklingen motsvarar trots det inte ännu koncernens målsättningar. Efter räkenskapsårets slut, i januari år 2001, såldes ett franskt dotterbolag som specialiserade sig på underhåll av kranar för kärnkraftverk. Bolaget hade visat förlust under många år. Avyttringen ledde till vissa kostnader som belastar bokslutet år Framtidsutsikter Antalet kranar i underhållsbasen är den bästa indikatorn för utsikterna på lång sikt inom detta affärsområde. Den positiva utvecklingen i underhållsavtalsbasen, både gällande tillväxten i antalet avtal och avtalens kvalitet skapar tillsammans med de nya företagsköpen goda utsikter för omsättningstillväxt under år De slutförda rationaliseringsåtgärderna och nya aktiviteter inom hamnkranservice leder till bättre vinstmarginaler. Nya underhållsprodukter stöder också denna utveckling. 13

16 STANDARDLYFT I mars år 2000 lanserade KCI Konecranes en ny innovativ telferplattform vid Hannovermässan i Tyskland. Telfern har nya egenskaper som gör den till den mest konkurrenskraftiga på marknaden. Den nya plattformen bygger på en design som optimerats för volymproduktion.

17 KCI Konecranes affärsområde för standardlyftutrustningar koncentrerar sig på lyft under 50 ton. Vissa komponenter ur sortimentet kan dock användas för lyft på upp till 100 ton i enklare tillämpningar. UTRUSTNINGAR KCI Konecranes driver aktivt på förändringsprocesserna inom kranindustrin. Vi har tillfört många nya element i verksamheten. Vår belöning har varit en allt bättre lönsamhet och en snabb tillväxt. KCI Konecranes har tillfört branschen ny teknologi. Ett gott exempel är den nya produktplattform som vi utvecklat för vår telfertillverkning och som beskrivs närmare på annan plats i denna rapport. Den nya telferserien kunde inte ha utvecklats utan moderna utvecklingsmetoder och tillgång till sofistikerad datorutrustning för konstruktion och testning. Själva konstruktionen innehåller en mängd nya lösningar som ger den mycket konkurrenskraftiga egenskaper. Ingen av våra konkurrenter har visat något motsvarande. KCI Konecranes har introducerat konceptet med parallella varumärken för bättre marknadstäckning. Under varumärket Konecranes säljer vi direkt till slutanvändaren. Vi har ett heltäckande sortiment av komponenter och kranar för alla lyftbehov och backar upp med marknadens bästa eftermarknadsstöd och underhåll. Vårt sälj- och servicenät är det största på världsmarknaden. KCI Konecranes säljer också komponenter och knowhow till andra krantillverkare. För denna marknad har vi skapat en självständig marknadsföringskanal med flera olika varumärken. Dessa varumärken är SWF i Tyskland, Verlinde i Frankrike och R&M i USA. Med åren har de självständiga varumärkena skapat sig en omfattande och lojal kundkrets som också de kan dra nytta av KCI Konecranes -koncernens moderna teknologi. KCI Konecranes har tillfört branschen moderna försäljningsverktyg. Idag kan en industrikran projekteras och konstrueras direkt under ett och samma kundbesök. Kunden kan också välja att logga in på våra hemsidor och via make your crane funktionen själv konstruera sin kran. Ett 15

18 STANDARDLYFTUTRUSTNINGAR klick till och kunden initierar beställningsrutinerna. Via Internet får kunden tillfredsställelsen att själv konstruera sin kran och säkra en snabb och säker leverans. Hela vårt nytänkande inom teknik, marknadsföring och metoder har bidragit till att öka KCI Konecranes försäljning och därmed skapa den allra viktigaste konkurrensfördelen en storskalig produktion. Den nya lintelfern I mars år 2000 vid Hannovermässan i Tyskland lanserade koncernen en ny revolutionerande teknikplattform för lintelfrar. Plattformen innebär omfattande nytänkande och den ger möjligheter att bygga marknadens mest konkurrenskraftiga produkter. Konkurrenskraften bygger på tre faktorer: yttre dimensioner, säkerhet och styrbarhet. Plattformprodukterna har marknadens minsta yttre mått. Små yttre dimensioner gör att det utrymmet kranen kan betjäna ökar genom att den kan arbeta närmare vägg och tak, dvs kranen kan lyfta högre inom samma takhöjd. Ökad effektiv utrymmesanvändning är alltid viktigt vid planering av fabrikslayout. Säkerheten hänför sig till lintrummans diameter. En stor diameter medför mindre böjning av linan. Mindre böjning betyder mindre slitage. Den nya lintelfern har marknadens största lintrummediameter. Styrbarheten handlar om steglös hastighetskontroll som nu för första gången ingår som standardutrustning för kranar med låg lyftkapacitet. I alla situationer där kranar används är noggrann hastighetskontroll avgörande för effektiviteten och leder till kostnadsinbesparingar. Det finns många fler egenskaper som gör den nya lintelfern till den bästa på marknaden. Totalt har KCI Konecranes 11 patentansökningar på gång för den nya produktplattformen. Den första telferstorleken med upptill 3,2 tons lyftkraft började levereras i juni år 2000 och blev genast en stor framgång. Ungefär 40 % av alla kranar i världen har en lyftkraft som är mindre än 3,2 ton. Tidigare har koncernens täckning av detta segment varit svag men med den nya lintelfern kommer vi in på nya marknader. Ytterligare versioner kommer att lanseras i början av år 2001 och vid utgången av året kommer vi att kunna täcka 80 % av vår produktion med telfrar ur det nya programmet. Produktionseffektivitet Den nya lintelfern har konstruerats för volymproduktion och både vikt, antal komponenter och monteringstid har minskat med över en tredjedel i jämförelse med äldre modeller. Genom att produkten från början är konstruerad för effektiv produktion har vi kunnat rationalisera hela tillverkningsprocessen. Vi stänger två fabriker och skär ner ytterligare en vilket ger avsevärda kostnadsinbesparingar. Vi beklagar att åtgärderna föranlett uppsägningar. Inom försäljning och underhåll har vi ökat antalet anställda. Marknadsläge Marknaden för Standardlyftutrustningar fortsatte med nolltillväxt under år Enligt statistik från Crane Manufacturers Association of America är KCI Konecranes nu mark- Orderingång 1) 2) Omsättning 1) 2) Rörelseresultat 3) MEUR MEUR MEUR ,2 21,5 22, , , ) inklusive intern 2) 96, 97,98, 99 konsoliderade i historiska valutakurser 3) utan koncernkostnader och konsoliderinsposter 16

19 Tre CXT-kranar levererades i oktober till Oechsler GmbH i Ansbach, Tyskland. Kranarna är utrustade med koncernens nyutvecklade lintelfrar. Oechsler tillverkar former för plastkomponenter till mobiltelefoner. I slutet av år 2000 levererades 13 dubbla CXT-kranar till Rolls Royce fabriken East Kilbride nära Glasgow, Skottland. Kranarna används vid underhåll och testning av motorer för jet- och trubopropplan. nadsledare i Amerika. I Europa var totalmarknaden stabil med stora skillnader mellan olika länder. Vår inbrytning i Tyskland skapade en god tillväxt för KCI Konecranes. Inom Asien-Stillahavsområdet märktes endast en viss marknadstillväxt. Marknaden har ännu inte återhämtat sig efter krisen för ett par år sedan. På en del marknader i Asien har politisk oro lett till att marknaderna varit så gott som döda. I Italien gjorde KCI Konecranes en inbrytning genom att utse PRIM S.p.a i Calolziocorte nära Milano till licenstagare. Prim blev också återförsäljare med ensamrätt att sälja Konecranes komponenter i Italien och slutade därmed att köpa av andra komponenttillverkare. KCI Konecranes blev minoritetsägare i PRIM. I oktober år 2000, köpte PRIM med stöd av KCI Konecranes den italienska standardkranstillverkaren Marte S.p.a. Med dessa företagsköp är KCI Konecranes nu en av de största krantillverkarna i Italien. Rörelsevinsten var 22,5 miljoner euro, en ökning på 4,7 % jämfört med år Resultatet belastades av extrakostnader som hänför sig till utvecklingsarbetet och lanseringen av den nya produktplattformen. Dessa kostnader uppgick till 1,7 miljoner euro. Framtidsutsikter Möjligheterna till omsättningstillväxt och lägre produktionskostnader per enhet har förbättrats avsevärt. Utsikterna förbättras ytterligare när försäljningen av den nya produktplattformen har fått full fart. Marknaden i sin helhet är stabil och utsikterna för omsättningstillväxt och marginalförbättring under år 2001 är goda. De få osäkerhetsmoment som kan ses i marknaden är förknippade med det allmänna investeringsklimatet i USA och med hur fort och i vilken utsträckning marknaden i Asien kommer att återhämta sig. Resultatutveckling år 2000 Orderingången växte med 19,5 % jämfört med år 1999 och omsättningen ökade med 15,9 %. Överlag var utvecklingen mycket god i Europa, god i Amerika men fortfarande otillfredsställande i Asien. Koncernen avancerade speciellt väl i Italien. Integrationsarbetet i de nyförvärvade bolagen framskred enligt plan. 17

20 SPECIAL KCI Konecranes moderna vakuumgripare för hantering av pappersrullar är av egen design. Diametern är 1,5 2,1 m och pappersrullen kan väga upptill 7 ton. Vakuumgriparen upptar litet utrymme och erbjuder överlägsen hanteringskapacitet. Vakuumtekniken skyddar pappersrullarna från skador vid hantering.

21 KCI Konecranes affärsområde Specialkranar koncentrerar sig på tunga lyft inom två huvudsegment, kranar för hamnar och skeppsvarv och processkranar för flere olika industritillämpningar. KRANAR Specialkranarna är i allmänhet sådana kranar som har en lyftkapacitet på över 50 ton. Många enklare lyftbehov på upptill 100 ton kan lösas med tillhjälp av kranar ur vårt standardsortiment medan många extrema tillämpningar kräver en specialkranslösning fastän lyftkraftsbehovet är mindre än 50 ton. KCI Konecranes specialkranar har många specialdrag som utgör grunden för koncernens stora framgångar inom affärsområdet. KCI Konecranes kombinerar industrikranar för tungt processbruk i t.ex. stålverk, pappersbruk, kraftverk, ståldistribution med specialkranar till hamnar och skeppsvarv. Även om marknaderna för dessa två krantyper skiljer sig mycket från varandra har de en gemensam teknologibas. Ur en teknisk synvinkel är det mycket liten skillnad mellan att lyfta en 40 tons container i en hamn eller en 40 tons pappersrulle i ett pappersbruk. För en kranbyggare är den gemensamma komponentbasen en stor fördel vid krantillverkningen. Det finns endast några få hamnkranstillverkare i världen som bygger fler än några tiotal hamnkranar per år. Inom tunga processkranar finns det få tillverkare som bygger fler än en eller ett par kranar per månad. KCI Konecranes byggde under år 2000 sammanlagt över 400 hamn- och processkranar. KCI Konecranes insåg tidigt vilka fördelar den nya teknologin kan innebära för branschen. I omfattande anläggningar med komplexa styrfunktioner har modern databaserad styrteknik avsevärda fördelar på grund av sin flexibilitet och tillförlitlighet jämfört med traditionell teknologi. Moderna telekom-möjligheter ökar fördelarna ytterligare. Affärsområdena Standardlyftutrustningar och Specialkranar har stor nytta av denna know-how. Allra tydligast blir nyttan inom serieproduktion: Konkurrenterna använder un- 19

22 SPECIALKRANAR derleverantörer för att tillverka något hundratal styrenheter per år. KCI Konecranes tillverkar över 4000 digitala styrenheter av egen design per år. KCI Konecranes har haft stor nytta av att kunna kombinera professionella underhållstjänster med modern lyftutrustning. Idag har KCI Konecranes den överlägset största underhållsavtalsbasen i världen med över kranar. Av dessa kranar är färre än 25 % tillverkade av oss. Kundfördelarna med professionellt underhåll är stora. Dessutom utgör den omfattande databank vi har tillgång till via den stora avtalsbasen en ovärderlig källa till kunskap om krankonstruktion. Marknaden Marknaden för hamn- och varvskranar är en verkligt global marknad. Alla tillverkare och potentiella kunder i hela världen känner till varandra. Under år 1999, i efterdyningarna av krisen i Fjärranöstern minskade efterfrågan på hamnkranar, typiskt containerkranar, med en tredjedel jämfört med nivån före krisen och konkurrensen blev benhård. Under år 2000 återvände efterfrågan och tog ifatt en del av den låga aktiviteten under år Efterfrågan var stor men konkurrenssituationen alltjämt hård. Kinesiska krantillverkare lyckades vinna inträde i Europa tack vare sina låga produktionskostnader och ökade därmed trycket på europeiska kranbyggare. KCI Konecranes valde tidigt en strategi att koncentrera sig på högpresterande kranar med hög kapacitet som är byggda för att ge högsta möjliga tillförlitlighet. KCI Konecranes har etablerat sig på den övre delen av prisskalan. År 1999 och under år 2000 visade sig denna strategi vara den rätta. KCI Konecranes säkrade nya beställningar i dubbelt högre takt jämfört med föregående år. Inom RTGkranar (gummihjulsportalkranar för containerhantering), ombordmonterade containerkranar, kajmonterade högkapacitetscontainerkranar och varvsportalkranar lyckades KCI Konecranes befästa sin position som världsledare. Marknaden för industriella processkranar var stabil både i Amerika och Europa. Inom denna marknad är KCI Konecranes redan den obestridliga marknadsledaren. KCI Konecranes marknadsföringskoncept med underhållstjänster i kombination med kranar har alltid hjälpt koncernen till en bättre än genomsnittlig tillväxttakt. Nu när å ena sidan vissa konkurrenter håller på att förtvina och vi å andra sidan med framgång erövrat en marknadsposition i Tyskland har nybeställningar på industriella processkranar ökat till rekordnivå. Resultatutveckling år 2000 År 2000 var ett framgångsrikt år för KCI Konecranes affärsområde Specialkranar. Orderingången ökade med 104,8 % jämfört med år Omsättningen ökade med 20,4 %. Inom Specialkranar dröjer det ofta över ett år förrän en beställning levereras. Omsättningen ökar därför inte genast när orderingången ökat, utan först efter en tid. Orderstocken ökade till rekordnivå och var vid årsslutet 116 % högre än vid slutet av år Tillväxten i nybeställningar var snabbast inom hamn- och varvskranar. Tillväxten var också god inom tunga processkranar. På regionnivå var det endast region Asien-Stillahavsområdet som uppvisade lägre siffror. KCI Konecranes framgång är en följd av vårt moderna sortiment. Ny styrteknik ger bättre noggrannhet i kranens rörelser, bättre noggrannhet ger högre produktivitet. Den nya tekniken ger också en avsevärt bättre tillförlitlighet. Orderingång 1) 2) Omsättning 1) 2) Rörelseresultat 3) MEUR MEUR MEUR ,1 13,4 16,4 12,4 13, ) inklusive intern 2) 96, 97,98, 99 konsoliderade i historiska valutakurser 3) utan koncernkostnader och konsoliderinsposter 20

KCI Konecranes infriar tillväxtförväntningarna. Vinstutvecklingen bekräftad med mycket gott resultat under Q4. Den goda utvecklingen fortsätter.

KCI Konecranes infriar tillväxtförväntningarna. Vinstutvecklingen bekräftad med mycket gott resultat under Q4. Den goda utvecklingen fortsätter. 1(16) Koncernkommunikation och investerrelationer PRESSMEDDELANDE Franciska Janzon 8.2.2001 Kl. 10.00 KCI KONECRANES BOKSLUTSRAPPORT 2000 KCI Konecranes infriar tillväxtförväntningarna. Vinstutvecklingen

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 3.3. Pekka Lundmark Verkställande direktör BELÄGGNINGSGRADEN: EU7 OCH USA 86 84 8 8 78 76 74 7 7 68 66 64 EU7: Capacity Beläggningsgraden utilisation of inom tillverkningsindustrin

Läs mer

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes inför nya rapporteringssegment. Från början av 2010 rapporterar Konecranes två affärsområden: Service och Utrustning. Tidigare var antalet rapporteringssegment

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

KCI Konecranes koncernen Delårsrapport januari september 2000

KCI Konecranes koncernen Delårsrapport januari september 2000 KCI Konecranes koncernen Delårsrapport januari september 2000 SNABB TILLVÄXT PRESSMEDDELANDE 1 (8) Orderingången ökade med 45,0 % och orderstocken 65,5%. Omsättningsökningen accelererar, nu 14,3% Vinsten

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Årsredovisning 2001 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY

Årsredovisning 2001 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY Årsredovisning 2001 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY INNEHÅLL År 2001...1 KCI Konecranes-koncernen... 2 KCI Konecranes och kranbranschen... 4 Verkställande direktörens brev... 6 Personal... 8 Forskning och

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

INDUSTRIKRANAR KRANAR FÖR KÄRNKRAFTVERK HAMNKRANAR TUNGA TRUCKAR SERVICE SERVICE AV VERKTYGSMASKINER RESERVDELAR. Redo för snabb leverans RESERVDELAR

INDUSTRIKRANAR KRANAR FÖR KÄRNKRAFTVERK HAMNKRANAR TUNGA TRUCKAR SERVICE SERVICE AV VERKTYGSMASKINER RESERVDELAR. Redo för snabb leverans RESERVDELAR INDUSTRIKRANAR KRANAR FÖR KÄRNKRAFTVERK HAMNKRANAR TUNGA TRUCKAR SERVICE SERVICE AV VERKTYGSMASKINER RESERVDELAR Redo för snabb leverans RESERVDELAR 2 Konecranes Reservdelar LOKAL SERVICE GENOM ETT GLOBALT

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp. Delårsrapport januari-mars 2006 Koncernchef Ole Johansson 4.5.2006. Wärtsilä Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport januari-mars 26 Koncernchef Ole Johansson 4.5.26 Centralt under det första kvartalet 26 Den jämförbara omsättningen för affärsområdena ökade till 591,9 miljoner euro (483,8)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE Orderingången minskade med 15 % till 16,7 mkr (19,7 mkr) Orderstocken minskade med 13 % till 62,6 mkr (72,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013

Micronic Mydata Årsstämma Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Micronic Mydata Årsstämma 2013 Lars Josefsson, VD och koncernchef 6 maj 2013 Agenda Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2012 Micronic Mydatas erbjudande Summering 2 Micronic Mydata

Läs mer