Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2"

Transkript

1 Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer fredagen den 28 februari Stopptid för material till nästa nummer är måndagen 24 februari kl Respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid till HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDAN Söndag 2 februari Söndagsskola Församlingssalen Tisdag 4 februari Pitch- och stickcafé Annagården 2 Onsdag 5 februari Föglö brandkår har övning Branddepån Torsdag 6 februari Återvinningscentralen öppen Stentorpa 2 & 5 Torsdag 6 februari Bollspel/allmän motionsidrott Föglö Grundskola Söndag 9 februari Högmässa 28 Måndag 10 februari Byggnads-och tekniska nämndens sammanträde Kommungården 3 Tisdag 11 februari Juniorklubb Församlingshemmet Torsdag 13 februari Bollspel/allmän motionsidrott Föglö Grundskola Fredag 14 februari Vändagsfest med sång och musik Annagårdens matsal 24 Söndag 16 februari Söndagsskola Församlingshemmet Tisdag 18 februari Pitch- och stickcafé Annagården 2 Torsdag 20 februari Återvinningscentralen öppen Stentorpa 2 & 5 Söndag 23 februari Gudstjänst Föglö Kyrka 28 Måndag 24 februari Juniorklubb Församlingshemmet Måndag 24 februari Stopptid för material för Föglöbladet Torsdag 27 februari Per-Ove Höganäs filmvisning/kaffeservering 20 Torsdag 27 februari Bollspel/allmän motionsidrott Föglö Grundskola Fredag 28 februari Filmläger med SKUNK Brändö skola 12 Måndag 3 mars Juniorklubb Församlingshemmet Återvinningscentralen i Stentorpa ÖPPETTIDER I FEBRUARI: torsdag 6.2 kl torsdag 20.2 kl Material som skall med i bladet sänds till redaktionen på följande sätt: e-post: Kontaktuppgifter: Mikaela Englund, Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post! Annonspriser: helsida 36,- halvsida 18,- 1/4 sida 9,- + moms 24%. I Föglö fast bosatta privatpersoner och föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

2 Februari 2 Föglöbladet Föglömappen 2014 Är du företagare eller t.ex. hyr ut stugor? Då borde du annonsera i Föglömappen Den kommer finnas i ca 40 exemplar över hela Åland, på platser där den exponeras för turister. Så missa inte detta tillfälle då detta är en väldigt bra och billig marknadsföring. Jag vill ha er annons senast den 18 februari och i word format. Skicka er annons till MVH Maria Kihlström, Näringsombud. Tel Annonspriser: Halvsida: 25 Euro Helsida: 40 Euro PITCH och STICKCAFÉ Vi fortsätter med att sticka och spela pitch, vi träffas i Annagårdens stora matsal den 4 och 18 februari, kl Välkomna hälsar Äldreomsorgsdirektionen via Viking och Christina. INFORMATION FRÅN REDAKTIONEN Observera att material som skall med i marsnumret, bör skickas till före kl måndagen den 24 februari! Annagårdens bastu Alla pensionärer är välkomna att bada i vår fina bastu. Ring och boka i förväg så är bastun varm och skön när ni kommer till en kostnad av endast 5 /person. Bastun kan bokas mellan klockan Mat på Annagården Alla pensionärer vet väl att ni kan äta på Annagården! Ring och meddela när du vill äta, minst 3 dagar i förväg. Varmt välkomna på en härlig måltid! Kökspersonalen på Annagården

3 Februari 3 Föglöbladet INFORMATION FRÅN BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN BYGGNADSKONTORET måndag, onsdag och fredag kanslitid mellan kl Telefon alt Byggnadskontoret handhar tillika kommunens byggnader, väg- och trafikfrågor såsom turlistor, trafiksäkerhet, vägunderhåll kommunalvägar och gator m.m. Byggnadsinspektör/kommuntekniker/vägmästare/trafikinspektör Hans - Kristian Skaag tel alt semesterledig samt Vid löpande ärenden kan byggnads- och tekniska nämndens ordförande Mari-Anne Jansson kontaktas tel.j 50193, tel.h alt Byggnads- och tekniska nämndens planerade sammanträden 2014: Januari vecka 4 måndag Februari vecka 7 måndag Mars vecka 11 måndag April vecka 16 måndag Maj vecka 20 måndag Juni vecka 23 måndag Juli vecka 30 måndag September vecka 36 måndag September vecka 40 måndag (BUDGET) Oktober vecka 43 måndag December vecka 51 måndag De ordinarie sammanträden hålls i Kommungården i Degerby by enligt ovanstående lista kl om inget annat bestäms. Ansökan om byggnadslov m.m. skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda minst 10 dagar före sammanträdesdagen. KALLELSE/INBJUDAN Föglö kommun genom byggnads- och tekniska nämnden bjuder härmed markägarna till fastigheterna RNr 11:2, RNr 5:45, RNr 4:57, RNr 6:47 och RNr 3:30 samt andra intresserade till ett informations- och diskussionstillfälle gällande förslaget till vägplan för anläggande av en ny väg till Sintingsområdet i Degerby by. Informations-/diskussionstillfället hålls onsdagen 12 februari 2014 kl i Kommungården. På byggnads- och tekniska nämndens vägnar: Hans-Kristian Skaag kommuntekniker Anslaget: Nedtaget:

4 Februari 4 Föglöbladet Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: Kommunfullmäktige Kommunstyrelse, val av medlemmar Följande personer utses till medlemmar i kommunstyrelsen för åren ; Torsten Sundblom, ordf. (återval) Kent Eriksson, viceordf. (återval) Beatrice Sjöberg (återval) Gun-Britt Gullbrandsson (återval) Kristian Holmström (ny) suppleant Ethel Sundblom (återval) suppleant Mari-Anne Jansson (återval) suppleant Viking Malmlund (återval) suppleant Ramona Franzén (återval) suppleant Håkan Sundelin (återval) Byggnads- och tekniska nämnden Följande byggnadslov har beviljats; Jeanette Nyroos, Sverige fritidshus Felanholmen i Horsholma Patric Wesslund, Sverige fritidshus Flatskär i Kallsö Följande tillstånd för enskilt avlopp har beviljats; Isakssons Stugby, Henrikas i Hastersboda Slutredovisningar enligt kommundirektörens beslutsprotokoll; Sintingsvägen, grundförbättring och ytbeläggning Kombiugn till Föglö grundskolas kök Avloppsreningsverket, omviktering av utloppsledning ,68 euro inkl. moms ,20 euro inkl. moms ,49 euro inkl. moms KUNGÖRELSE Socialnämnden i Föglö lediganslår NÄRVÅRDARE Inom kommunens äldreomsorg på 55 % av heltid fr och tillsvidare. NÄRVÅRDARE Inom kommunens äldreomsorg på 55 % av heltid fr och tillsvidare Kompetens: Närvårdarutbildning eller motsvarande. Grundlön: 1.255,17 /månad (tillkommer ev. arbetserfarenhetstillägg samt. ers. för obekväm arbetstid)

5 Februari 5 Föglöbladet Info om avfallshanteringen på Föglö 2014 Den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa har öppet följande tider 2014; Januari mars och november-december jämna veckor helgfri torsdag kl Således torsdag den 23/1-6/2-20/2-6/3-20/3-13/11-27/11-11/12 och måndag 29/12. April- september alla helgfria torsdagar kl Maj-augusti även söndagar kl Byggnads- och tekniska nämnden kan vid behov lägga in extra öppethållningsdagar vid den bemannade återvinningscentralen. Dessa dagar annonseras ut i föglöbladet, så kontrollera alltid i föglöbladet. Sopmärken köps som tidigare på kommunkontoret eller Degerby Cafe som behövs för avgiftsbelagt avfall. Avgiften för brännbart avfall är 4 för säck upp till 60 liter och 8 för stor säck upp till 200 liter. I övrigt hänvisas till avgiftstaxan på kommunens hemsida Grundavgiften 2014 för fastboende hushåll är 140 och för fritidsbostäder 95 inkl moms samt 66 för hushåll med egen ordnad hämtning av återvinningsmaterial. Grundavgifterna debiteras under februari månad. OBS! En fastighetsägare kan begära om befrielse från en grundavgift för en fritidsfastighet om nyttjaren av denna fastighet redan betalar en grundavgift för permanent boende på Föglö. Ansökan om befrielse enl ovan inlämnas skriftligen på kommunkontoret under februari. Återvinningsbar plast kan lämnas till den bemannade stationen kostnadsfritt eller läggs i det egna sopkärlet för brännbart avfall. Mjukplast är alltid brännbart avfall! De som har fastighetsnära hämtning av brännbart eller bioavfall kan fortsätta med detta lika som tidigare om man vill. Alternativ är att köpa sopmärken och själv föra soporna till Stentorpa återvinningscentral. SPARA! SPARA!

6 Februari 6 Föglöbladet KULTURBIDRAG Nu är det dags att ansöka om kulturbidrag från Föglö kommun! Fullständiga ansökningar skall vara fritids- och kulturnämnden tillhanda senast måndag 24 februari 2014 kl , under adress Tingsvägen 3, Föglö eller ; Ansökningar från föreningar skall åtföljas av verksamhetsplan och budget för 2014 samt bokslut för 2013 ifall man har sådant klart, annars för 2012 (ifall det inte redan inlämnats). Ansökningar från privatpersoner skall åtföljas av budget och projektplan eller motsv. för verksamheten/investeringen ifråga. Ansökningar för verksamhet av engångskaraktär skall bifogas av en finansieringsplan för ifrågavarande verksamhet/evenemang. OBS, viktigt! I övrigt gäller Allmänna principer för föreningsstöd i Föglö kommun som finns på kommunens hemsida eller går att erhålla från kommungården. Där finns också tips/idéer för vad man kan söka. Kulturbidrag kan sökas för/av: Föreningar eller sammanslutningar med verksamhet i Föglö kommun Privatpersoner bosatta i Föglö kommun Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare Annat kulturevenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare Allmänna regler Barn och ungdomsverksamhet i Föglö kommun prioriteras. Verksamhet som får kulturbidrag ska på något sätt komma allmänheten i Föglö tillgodo. Den ansvariga sökande ska vara 18 år fyllda. Den ansvariga sökande garanterar att kulturyttringen inte är stötande eller kränkande. Fritidsnämnden beslutar om fördelning av kulturbidrag på basen av inkomna ansökningar, som skall vara kompletta enligt föreliggande kriterier för att kunna vara aktuella. Kulturverksamhetens verkställande, ekonomisk redovisning samt bidragets utbetalning: Kulturbidraget gäller för kulturprojekt som påbörjas, utförs och/eller avslutas innevarande budgetår. Projektet kan alltså utföras tidigare på året innan beslut om bidraget fattats. Detta sker då på egen risk och utan garantier för att bidrag kan beviljas. Till ansökan ska bifogas kulturprojektets planering, finansieringsplan, förteckning över sökta bidrag samt finansiering som redan beviljats och/eller avslagits. Bidraget utbetalas mot redovisning efter att den bidragsberättigade verksamheten ägt rum. Vid kontinuerlig verksamhet utbetalas bidraget, vid behov i rater, efter att beslutet tagits. Kulturbidrag kan tex utdelas inom följande verksamhetsområden: (se principdokumentet) 1. Byggnader / platser 2. Musik / dans 3. Teater / film / video 4. Konst / fotografi 5. Traditioner 6. Litterär verksamhet Fritids- och kulturnämnden

7 Februari 7 Föglöbladet FÖGLÖBOR OCH ANDRA INTRESSERADE! SUCCÉN FORTSÄTTER! (25 lag 1998, 30 lag 1999, 26 lag 2000, 30 lag 2001, 27 lag 2002, 26 lag 2003, 25 lag 2004, 29 lag 2005, 31 lag 2006, 32 lag 2007, 32 lag 2008, 31 lag 2009, 30 lag 2010, 33 lag 2011, 34 lag 2012 och 31 lag 2013) LÖRDAGEN DEN 26:e APRIL KL PÅ VIKINGABORG är det åter dags för årets händelse på Föglö, då arrangeras de 17:E FÖGLÖMÄSTERSKAPEN I PITCH Vem skall ta hem bucklan i år? Tidigare mästare; 1998 Fyrvall, 1999 Föglö UF 1, 2000 Flintas lag, 2001 Sundbloms Pitch Ab, 2002 Spelmansänkorna, 2003 Pitchklubben Ab, 2004 Onsdagspitchen 2, 2005 Fyra äss, 2006 Sundbloms Pitch Ab, 2007 Västerbotten 2, 2008 Flintas lag, 2009 Onsdagspitchen 1, 2010 Västerbotten 1, 2011 Fyghelde 1, 2012 Fyrvall samt regerande mästare 2013 Onsdagspitchen 2. Arrangörer liksom tidigare är Onsdagens pitchgäng bestående av Anders Skogberg, Håkan Lehto, Leif Hastersboda Eriksson, Veikko Vartiainen, Niklas Eriksson, Per-Erik Mattsson, Åke Henriksson, Lars-Åke Karlsson, Roger Johansson och Leif Brändö Eriksson, vilka alla tar emot anmälningar. Alla lag som deltog senast får denna inbjudan också per post eller mail (lagkaptenen), men det finns kanske andra som inte deltog i fjol som vill sätta ihop lag och testa motståndet! Reglerna är desamma som tidigare år, dvs. fyramannalag (man kan givetvis vara flera, det är fritt att byta spelare mellan matcherna). Övriga regler skickas per brev till de lag som anmäler sig. Ni som vill delta och har lag att anmäla kan göra det till någon i ovanstående pitchgäng senast torsdagen den 17:e april men anmäl Er gärna i god tid. Det går förstås också bra att anmäla er per mail till Ifall Ni vet vilka som skall vara med i laget bör Ni berätta det åt den Ni anmäler Er till. OBS! Kom ihåg att laget skall ha ett namn också! För intresserad publik kommer närmare information i kommande Föglöblad. Arr. Onsdagens pitchgäng PLANERADE EVENEMANG Valborgsbrasa på Matsmårs 26.4 Föglömästerskapen i pitch 9.6 Självstyrelsedagen firas på Matsmårs i Hummersö 5.7 Föglödagen Juli Jazzfest i Degerby 13.7 Amalias strandparty kl V.29 Skutträff i Degerby 26.7 Östersockens byalag ordnar grisfest kl Har er förening eller företag något evenemang planerat? Skicka ett mail till och/eller så sätter vi in det i kalendern på hemsidan och här i Föglöbladets kalender.

8 Februari 8 Föglöbladet Ett litet urval av alla nya böcker i biblioteket! Vuxen, skön: Andersson,Lena Egenmäktigt förfarande Constantine, Barbara Och sen Paulette Ivey, Eowyn Snöbarn Meyer, Philipp Sonen Moyes, Jojo Sophies historia Tartt,Donna Steglitsan Vuxen, deckare: Baldacci, David De oskyldiga Edwardson, Åke Marconi Park May, Peter Svarthuset Vuxen, fack Eriksson, Jessica Tro på dig själv biografier: Forslind, Birgitta Älskade kofta Forsman, Stig Med havet till höger Hasselgren, Gunilla Din läkarbok mitt i livet Johansson, Katarina Den onda badankan Vårt Kökar Barn&ungd Fisher, Catherine Magitjuven skön: Gahrton, Måns Alla barnen får ett syskon Gahrton, Måns Alla barnens stora godnattbok Nopola, Tiina Siri och lilla hunden Felix Olsson, Sören Berts fejsbok Strandberg, Mats Nyckeln Det finns också ljudböcker och filmer att låna! Biblioteket är öppet: Tel: Må och On To Välkommen till biblioteket!

9 Februari 9 Föglöbladet ANNAGÅRDENS LUNCHMENY MENY vecka 5 Måndag 27.1 Tisdag 28.1 Onsdag 29.1 Torsdag 30.1 Fredag 31.1 Lördag 1.2 Söndag 2.2 Måndag 3.2 Tisdag 4.2 Onsdag 5.2 Torsdag 6.2 Fredag 7.2 Lördag 8.2 Söndag 9.2 makaronilåda fiskfärslimpa, spenatstuvning morotslåda, skinksås dillkött korvsoppa rökt fisk köttrullader MENY vecka 6 ugnskorv och mos stekt fisk, purjosås kåldolmar biff á la lindström krämig broileroppa inkokt fisk fruktspäckad karré Mat på Annagården Alla pensionärer vet väl att ni kan äta på Annagården! Ring och meddela när du vill äta, minst 3 dagar i förväg. Varmt välkomna på en härlig måltid! Kökspersonalen på Annagården Måndag 10.2 Tisdag 11.2 Onsdag 12.2 Torsdag 13.2 Fredag 14.2 Lördag 15.2 Söndag 16.2 MENY vecka 7 broilerfrestelse fiskgryta frikadeller i mild tomatsås ärtsoppa leverlåda gravad lax m.m. fläskfärslimpa, kall sås Måndag 17.2 Tisdag 18.2 Onsdag 19.2 Torsdag 20.2 Fredag 21.2 Lördag 22.2 Söndag 23.2 MENY vecka 8 stekt fläsk, makaronistuvning strömmingsflundra och mos broilergryta marinerad grillsida maletköttsoppa torsk i ugn pannbiff/köttbullar Smaklig måltid! Med reservation för ändringar

10 Februari 10 Föglöbladet SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Inbjudan till filmläger den 28 feb - 2 mars 2014 Lägret vänder sig till alla ungdomar 11 år och äldre med filmproduktions- och skådespelarintresse. Lägret är på Brändö skola. Start fredagskvällen med kvällsfika introduktion och presentation. lördagen start kl 8, med arbete i grupper. Du får då välja vad du vill lägga fokus på i ditt filmarbete och vad er grupp vill göra film om. Lägret avslutas kl. 13 på söndagen. Helgen kommer att innehålla lek, hårt jobb, roliga diskussioner om film och en hel del filmtittande. Filmskapandet kommer att ledas av proffsfilmare från Sverige. Deltagaravgift 20 syskon 5 rabatt i avgiften ingår att du blir medlem om du inte redan är det. Betalas till SKUNKs konto vid anmälan: FI I priset ingår kost, logi och ev transporter från och till färjan. Eventuell fika eller måltider under dit- och hemresa står man själv för. Vi hjälper till så att du kan resa från alla skärgårdskommuner. Anmälan snarast sista dag för anmälan är 10 feb, till Meddela hur du reser och om du har några speciella mat önskemål. Frågor hör av dig till Mia SKUNKs verksamhetsledare. SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation AX Kumlinge, Åland, Finland mobil e-post: hemsida:

11 Februari 11 Föglöbladet Utställning på biblioteket Karlssons Zooptipp skrotkonst av Johan Karlsson Följande Mediskurs behöver fler deltagare för att få starta Bli mera datorvan, fortsättningskurs med Siv Ekström kursen startar tisdagen den 25.2 kl tillf. Kursen hålls i Föglö grundskola. Kursavg. 50,60 För anmälan, idéer om kurser eller mer information kontakta Medis kontaktperson Berit Andersson tel under bibliotekets öppettider eller e-post februari Biblioteket är öppet må och on och to Välkomna! Månadens spartips Februari: Ångkoka grönsaker i en sil under lock i samma kastrull som potatisen. Du slipper använda två kokplattor och äter kanske även mera grönsaker genom att variera tillbehör till måltiden.

12 Februari 12 Föglöbladet På kommunens julfest på Seagram den 4 januari hade vi en tävling där varje bord skulle dikta ihop en rimmande vers om året som gått. Juryn som bestod av kommunkansliets personal inkl. Berit på bibban kunde konstatera att det finns många lovande poeter i Föglö! Alla bidrag kommer att publiceras i Föglöbladet och vi börjar med vinnaren som var bord nr. 4; Alla åkte snipa för att bästa kortet gripa I regn och rusk var humöret på topp Det lär ha varit ett hejdundrande lopp I Föglö det händer det mesta på en vecka Allt från jazz till Amalias, hur skall tiden räcka Vi såg inga skutor, men sniporna kom Till nästa sommar vi siktar om Till skolan det kommer elever från nordost I den lilla kommunen bor våran prost Eleverna sin egen privatchaufför har Tänk om våra får gå med rumpan bar De unga vill även få sina röster hörda Och inte vara till belastning och börda Skunk & Young Voices är ett lyckat sätt För skärgårdens unga att komma till sin rätt Storklubb, Gloskär och även Björkör är ställen som till kul- turen hör Så har du tråkigt och inget att göra En kul-tur hit er kanske kan föra Frågorna finns men var är svaren? Månne du kan fråga haren I julgrundshålet, det är där det händer Undrar om det hängdes ut en fender En röd vit Viking lade sig på sned Det gick dock rätt bra för alla som var med Välkomstrimmet som lästes upp på kommunens julfest av Maria var skrivet av Alexandra Blomqvist, Kumlinge. Här kommer även det i repris! Hej allihopa och välkomna till Seagrams åter igen har vi världens chans att tillsammans ett hejdundrande år vinka av och därefter ett skinande nytt lägga i far. Ej utan bekymmer detta år fortgått men, jag måste säga att vi även skojiga stunder fått Vad sägs om när Föglö på världens karta blev satt av nåt så märkligt att Amorella på Julgrundet sig lagt. Varje år vi i tidningen syns utan hejd om ej för strandad färja så för champagne i vår omnejd. Hurra för vårt Föglö, vår härliga bygd att bo här är minsann en strålande dygd Låt oss nu fira julens all fröjd in med maten nu ögonaböj! TUSEN TACK till alla, alla som på olika sätt bidrog till att göra vår Föglöfest i stadshuset till vad den blev en succé! Tack till alla som medverkade på scenen och tack till alla som hjälpte till bakom kulisserna! Meddelande från Din Röda Kors avdelning i Föglö: Insamlingen till krisdrabbade Filippinerna inbringade 1.043,61. Av detta belopp samlade skolelever vid Föglö Grundskola in 679,75. Ett stort Tack till alla som bidrog!

13 Februari 13 Föglöbladet

14 Februari 14 Föglöbladet Vision Nolltolerans arrangerar i samarbete med ÅHS en FÖRÄLDRAUTBILDNING enligt COPE-metoden Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliksituationer som uppkommer i en barnfamilj. Varje lektion leds av två utbildade handledare. FÖR VEM: Familjer med barn i ålder 7-12 NÄR: Kursen omfattar åtta tillfällen med start onsdagen den 26 februari kl. 18:00-20:00. VAR: Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn (Skeppargatan 11) HUR: Anmäl Ert deltagande till Alexandra per telefon eller via e -post senast 7 februari PRIS: Kursen är gratis, och vi bjuder på fika! Men observera att det bara finns ett begränsat antal platser! MERA INFO: Förfrågningar riktas till Alexandra (kontaktuppgifter ovan). Information om COPE fås också från VÄLKOMNA! Matsmårs 8 april: Årsmöte Garantiföreningen Matsmårs RF, kl , Föglö Kommunbibliotek 30 april: Valborgsbrasa 9 juni: Självstyrelsedagsfirande, kl , Matsmårs, Hummersö 26 juli: Auktion

15 Februari 15 Föglöbladet ÖNSKAS KÖPA/HYRA Söker mulltoa, frystoa eller liknande för inomhusbruk, ej för dyr. Nina & Apiruk Tummatikul Njuponholma Föglö Tel Köpes Hö i småbal köpes Maria Helena Hej! Söker lite mark med möjlighet för byggnadslov på 15vm, Med havsutsikt men inte nödvändigtvis strandtomt. Gärna nära Degerby men alla förslag beaktas, det är känsla som är viktigast. Lite odlingsbar mark är även ett plus, t.ex. för ett växthus. Mvh Nina & Apiruk Djurvakt sökes Hundvakt sökes till en Engelsk cockerspaniel, han är van med andra djur och vill inget hellre än att vara med. Det är fråga om någon dag per månad, främst dagtid. Vi söker även djurvakt till våra katter och Marsvin några gånger per år. T.ex. Matning och byte på kattlåda. Är du intresserad av att hjälpa oss, ring för mer information Maria Helena Njuponholma Föglö Tel Har du en lekstuga ståendes på gården? Isåfall är vi intresserade av att eventuellt köpa den. Kontakta Linda eller Nikolaj Mvh, Linda Willfors LOKAL Tom lokal/garage/förråd, lite större, men alla förslag välkomnas. Inte nödvändigtvis i bästa skick, renoverar själv och gärna överkomlig hyra. Gärna i Degerby eller dess närhet. Spännande affärs ide' om lokal finnes. Kontakt : Nina Tummatikul Njuponholma Föglö Tel

16 Februari 16 Föglöbladet Hertiginnans sista resa Per-Ove Högnäs kommer till Föglö och berättar om arbetet med sin dramadokumentär om Herzogine Cecilies förlisning och visar filmen som är c 1 timme lång Torsdag 27 februari kl Kaffeservering För plats se affischering i butik, banker o på färjan! Arr. Föglö hembygdsförening r f Föglömuséet 2014 I år kommer vi göra stora förändringar på muséet då allt ska göras om. Det blir alltså i en helt ny tappning Temat kommer att vara Föglö förr och nu. Nu är vi på jakt efter fotografier samt fakta om följande ämnen om Föglös historia, allt är av intresse. Har du något om dessa ämnen är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna under de olika punkterna. * Bondeseglationen * Sjöfart * Spritsmuggling Holger Sundblom tel *Trafikpunkten Degerby *Föglö under andra världskriget Maria Kihlström tel *Rysstiden på Föglö *Kyrkan, bönehus och väckelse René Sköld te *Fiske, dra not *Jakt av fågel och säl *Jordbruk Kurt Fellman tel Du kan också skicka mejl till Hälsningar Föglömuséegruppen

17 Februari 17 Föglöbladet

18 Februari 18 Föglöbladet

19 Februari 19 Föglöbladet

20 Februari 20 Föglöbladet Föglö Röda Kors avdelning inbjuder till VÄNDAGSFEST i omsorgshemmet Annagårdens matsal fredagen den kl PROGRAM : Ann-Irene Dahlgren och Tatiana Roos uppträder med sång och musik. Barn från daghemmet Myran deltar. Vi skriver vändagskort. Kaffeservering. VÄLKOMNA! Vill ni ha hembakat bröd men inte hinner baka själva? Kanske bullar till kalaset eller något annat. Jag bakar matbröd, kaffebröd och tårtor. Ni kan ringa och beställa de ni behöver så bakar jag. - Inga-Lill TEL:50053 MOBIL: BEHANDLINGAR för ditt VÄLBEFINNANDE * AKUPRESSUR * Hawaiiansk LOMI-LOMI massage * CHACKRAFLÖDES massage med CHACKRA balansering * RECONNECTIVE HEALING * THE RECONNETION * ÖRONAKUPUNKTUR * KINESISK TUINA behandling * AKUPRESSURMASSAGE * Kinesisk KOPPNING, GUA SHA * YOGA MASSAGE * ZONTERAPI * Indisk HUVUD och ANSIKTSMASSAGE INGER SUNDBLOM Tel ,

21 Februari 21 Föglöbladet Favorit i repris: Hårologi. Godkänd av Grön Salong. Bra för både Dig & miljön. Finns hos mig. Salong Hårfixarn Öppet Mån, Tis 9-15, samt Tiskv enl bokning. Ons på Saxess. Tors obs! Lördag enligt bokning. Tel Även på facebook. OBS OBS OBS Från 1:a februari kan jag nås endast på mobiltelefon Med vänliga hälsningar Kurt Gustafsson FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING r.f Inbegär anbud för byggande av en ny småbåtsbrygga för gästhem Enigheten i Degerby. Anbudshandlingar erhålles från Roger Helin från och med , telefon eller

22 Februari 22 Föglöbladet Byggnadsarbeten utföres! Renoveringar/nybyggnation Svetsning/VVS-arbeten Grävningsarbeten med minigrävare m.m. Traktorgrävare Kontakta Tony Håkans Entreprenad tel ENTRERENADARBETEN UTFÖRES Vägar Grunder Dikning Septiktankar mm. Med runt svängande larv eller hjulgrävmaskin Material, transporter och krossgrus ordnas RING el F:ma A. SNÄLLSTRÖM, FÖGLÖ Föglö FBK

23 Februari 23 Föglöbladet HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING PÅ FÖGLÖ tel GSM Planerade läkardagar i februari 5.2 och 19.2 Läkare Anders Svärdström Läkartiderna är i första hand för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt akuta sjukdomsfall. Övriga (speciellt bilburna) hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn. Telefontid alla vardagar kl Respektera vår telefontid! Sjukvårdsmottagning utan tidsbeställning torsdagar kl Övriga tider enligt överenskommelse. OBS! Beredskap endast på veckosluten lördag och söndag Avvikelser kan förekomma. Kom ihåg att boka tid för blodprovstagning. Så här når du oss: Alla vardagar telefontid 9-10 på tel (tidbokning, rådgivning, övriga ärenden) Mån-tors 8-16 samt fredag 8-14 når du oss på vid akuta ärenden. Beredskap på helger 9-16 (avvikelser kan förekomma) på GSM Övriga tider när vi inte är i tjänst, kontaktas akuten eller alarmcentralen 112 vid akuta sjukdomsfall. Med vänlig hälsning, Tiina och Linda på Föglö rådgivning Tel eller

24 Februari 24 Föglöbladet ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING GUDSTJÄNSTER I FEBRUARI 2.2 kl Familjemässa i Kökar församlingshem Kyndelsmässodagen P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar 9.2 kl Högmässa i Föglö kyrka 5 söndagen efter trettondagen P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar kl Gudstjänst (nattvard) i Sottunga skola 5 söndagen efter trettondagen P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar 16.2 kl Gudstjänst i Kökar församlingshem 3 söndagen före fastetiden P. Karlsson. Kollekt: Församlingens mission, FMS 23.2 kl Gudstjänst i Föglö kyrka 2 söndagen före fastetiden P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Församlingsförbundet r.f. kl Gudstjänst i Sottunga skola 2 söndagen före fastetiden P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Församlingsförbundet r.f. 2.3 kl Högmässa i Kökar församlingshem Fastlagssöndagen P. Karlsson, H. Mölsä. Gemensamt Ansvar lunch efter högmässan, Bent Mattsson avtackas för lång och trogen tjänst inom församlingen. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar 9.3 kl Högmässa i Föglö kyrka 1 söndagen i fastan P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Finska Missionssällskapet kl Gudstjänst (nattvard) i Sottunga skola 1 söndagen i fastan P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Finska Missionssällskapet ÖVRIG VERKSAMHET MUSIKVERKSAMHET I FÖGLÖ Klapp & Klang Måndagar kl i Föglö församlingshem. Ledare: P. Karlsson. Kyrkokör 3.2 kl , 9.2 kl , ingen kör den 17.2, 23.2 kl , 3.3 kl Ledare: Harri Mölsä. MUSIKVERKSAMHET I KÖKAR Klapp & Klang i Barnängen Jämna veckor på tisdag kl ANDAKTER 5.2 kl Sommarängen. Andakt P. Karlsson kl Annagården. Andakt P. Karlsson kl Sommarängen. Andakt P. Karlsson kl Annagården. Andakt P. Karlsson kl Sottunga skola. Sångcafé. H. Mölsä. 5.3 kl Sommarängen. Andakt P. Karlsson. SÖNDAGSSKOLA I Föglö församlingshem 2.2 och 16.2 kl Ledare: Pamela Ahlskog och René Sköld. JUNIORKLUBB I Föglö församlingshem 11.2, 24.2 och 3.3 kl Ledare: Pamela Ahlskog och René Sköld. SKRIFTSKOLA Föglökonfirmander OBS!!!! Träff i kyrkan för alla. Måndagen den 3.3 kl HEMBESÖK Ring t.f. kyrkoherde Peter Karlsson på tel KONTAKT Kansliet är öppet onsdagar och fredagar kl Tel/fax t.f. kyrkoherde Peter Karlsson Ekonom Anita Hildén Kanslist Karin Fyrvall ons. och fre Församlingsmästare Holger Sundblom Föglö Vaktmästare Bengt Mattsson Kökar Församlingens hemsida:

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren!

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren! Nr 3/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Kommunens telefonlista Vi planerar att igen ge ut en ny version av kommunens telefonlista. Meddela

Läs mer

Hemvård och hälsovård Läkardag

Hemvård och hälsovård Läkardag April 2014 Utgiven av Sottunga kommun Nästa nummer av Sottunga Nytt utkommer torsdagen den 7 maj. www.sottunga.ax Stopptid för material är måndagen den 5 maj kl. 18.00 Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015

ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 ECKERÖ INFO AUGUSTI 2015 Samhällsinforma on Kommunkansliet är nu öppet efter sommarstängningen och all personal är på plats igen. Vi välkomnar Jessica Björn som tillträdde som vik. socialchef den 3.8.2015.

Läs mer

Intresserad av vad om händer? HÖSTFEST. Sotning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Tack. Pensionärsträff

Intresserad av vad om händer? HÖSTFEST. Sotning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Tack. Pensionärsträff Nr 9/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Intresserad av vad om händer? För dig som är intresserad av vad som händer i kommunen finns kommunstyrelsen,

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2011 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Från och med 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2015 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Sedan 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i

Läs mer

BIBLIOTEKET. Läkardag. Komplettering av turlistan. Läkarintyg för körkortsförnyelse

BIBLIOTEKET. Läkardag. Komplettering av turlistan. Läkarintyg för körkortsförnyelse Nr 5/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Läkardag Tisdag den 27 maj är det läkardag på Sottunga. Läkare är Emma Nyström. Tidsbeställning som

Läs mer

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. NUMMER 1/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 9 januari kl.13.00 på Kapellhagen. Lumparlands

Läs mer

Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar

Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar ECKERÖ INFO OKTOBER 2015 Samhällsinformation Jag heter Åsa Gustafsson och började den 14 september som tf. kommundirektör här i Eckerö. Jag bor nu i Mariehamn, har två barn. Jag är uppväxt på Åland och

Läs mer

December 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Maria Svedmark ÅRGÅNG 22 December 2013 Nr 12

December 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Maria Svedmark ÅRGÅNG 22 December 2013 Nr 12 December 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Maria Svedmark ÅRGÅNG 22 December 2013 Nr 12 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer måndagen den 23 december 2013. Stopptid för material till nästa

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. NUMMER 1/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF God fortsättning på det nya året! Årets första pensionärsträff

Läs mer

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. NUMMER 2/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 14 februari, alla Hjärtansdag kl 13.00 på

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 DECEMBER 2015 Nr 12

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 DECEMBER 2015 Nr 12 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 DECEMBER 2015 Nr 12 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 18 december. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR september. Vi önskar er alla en trevlig höst! Kommunkansliet informerar: Kommunstyrelsen informerar: 9/2014

SALTVIK. INFORMERAR september. Vi önskar er alla en trevlig höst! Kommunkansliet informerar: Kommunstyrelsen informerar: 9/2014 SALTVIK 9/2014 INFORMERAR september Samhällsinformation Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1

FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 januari 2015. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto. Händelsekalender *** Önskar alla en. God Jul och Gott Nytt År! Kennet

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Dagens motto. Händelsekalender *** Önskar alla en. God Jul och Gott Nytt År! Kennet SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax December 2015 Aktuellt Händelsekalender 5.12 Julmarknad 7.12 Läkardag, Anna Sjöwall 8.12 Jultablå (Skolan) 16.12

Läs mer

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen:

Under året har Finlands kommunförbunds förtjänsttecken tilldelats följande anställda och förtroendevalda inom kommunen: Bolvik, Knutsboda Nyårsklockorna har ringt och vi har redan kommit en liten bit in på det nya året! På sitt sammanträde den 9 december godkände kommunfullmäktige Lemlands kommuns budget för år 2016 samt

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

ECKERÖ INFO NOVEMBER 2015. Eckerö kommun söker en byråsekreterare. Samhällsinformation. Bibliotekets öppettider

ECKERÖ INFO NOVEMBER 2015. Eckerö kommun söker en byråsekreterare. Samhällsinformation. Bibliotekets öppettider ECKERÖ INFO NOVEMBER 2015 Samhällsinformation Eckerö kommun söker en byråsekreterare Eckerö kommun söker en byråsekreterare till kommunkansliet. Arbetet inleds så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Mitt mål är det att leva ett liv som jag inte har behov att ta semester ifrån.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. Mitt mål är det att leva ett liv som jag inte har behov att ta semester ifrån. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax September 2015 Aktuellt Händelsekalender 5.9 Höstfest i skolan 7.9 Läkardag 9.9 Besök från Skördefestkontoret 10.9

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. NUMMER 8/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Pensionärsträff på Kapellhagen Torsdagen den 14 augusti

Läs mer

INFOBLAD V2~MÅNDAGEN 7 JANUARI Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~MÅNDAGEN 7 JANUARI Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~MÅNDAGEN 7 JANUARI 2013. NUMMER 1/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Nu när vi skriver 2013 så är det dags igen att träffas

Läs mer

Nr 5/2016 Maj. Skolnämnden i Kökar. Fre 24 13.00 Ringlekar på midsommarafton, skolan Övrigt

Nr 5/2016 Maj. Skolnämnden i Kökar. Fre 24 13.00 Ringlekar på midsommarafton, skolan Övrigt Nr 5/2016 Maj Ansvarig utgivare: Ingalill Thomasson, kommunkansliet tel. 55724, fax 55941, e-post: kokar.info@kokar.ax Kommunkansliet öppet: vardagar 10-14, lunchstängt 11.30-12.00 Kökar kommuns hemsida:

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012

AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012 AVGIFTER FÖR RENHÅLLNING OCH AVFALLSHANTERING I FÖGLÖ ÅR 2012 Föglö kommun lämnade vid årsskiftet 2010/2011 kommunalförbundet Åland Miljöservice (Mise). Sedan 1 januari år 2011 utgör tekniska nämnden i

Läs mer

Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan också laddas ner från kommunens. Hemsida: www.hammarland.ax

Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan också laddas ner från kommunens. Hemsida: www.hammarland.ax Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Tomter på Öra strand till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan också laddas ner från kommunens hemsida www.hammarland.ax. Ansökan om

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse.

10.00 Musik med Erik, Idrott i Tippenhallen. Glöm ej idrottkläder, inneskor och handduk. Lämna in idrottsläxan om mat och rörelse. KLASS vecka DENNA VECKA: Meddelande: Kom ihåg att logga in på schoolsoft och läsa ditt barns IUP!! OBS Alla barn behöver fylla på sina extrakläderslådor. Det är blött nu... Vi arbetar här: Alex Helin Sjukanmälan:

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling.

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. NUMMER 9/2012 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Nu är det Bingodags igen. Kom till Kapellhagen torsdagen

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 5 / 2009 INFORMERAR maj Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss.

För er hyresgäster och närstående som är nya så vill vi önska er Varmt Välkomna till oss. Mars 2015 Information till hyresgäster och närstående mars 2015 Hej här kommer mars månads brev till dig som bor på Brunnbäcksgatan 20 eller är närstående till någon av våra hyresgäster. Här berättar vi

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

KVARTALSBLAD September-november 2008

KVARTALSBLAD September-november 2008 KVARTALSBLAD September-november 2008 Förändring Stenar på en strand som slipats av havet jag bär med mig denna bild nu när sommaren går mot höst. Liv är rörelse och förändring. Inför höststarten kommer

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

Välkommen till Costa Blanca Församling

Välkommen till Costa Blanca Församling VÅRPROGRAMMET 2012 Välkommen till Costa Blanca Församling Installation av nya prästparet med Biskop Sven-Bernhard Fast SVENSKA KYRKAN I UTLANDET ES-03183 Torrevieja, C/ Luis Cánovas Rodriques 4, vid köpcenter

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Eckerö Fiskarförening håller årsmöte den 14 april kl på Käringsunds fiskrökeri. TISDAGAR TORSDAGAR

Eckerö Fiskarförening håller årsmöte den 14 april kl på Käringsunds fiskrökeri. TISDAGAR TORSDAGAR ECKERÖ INFO April www.eckero.ax www.facebook.com/eckerokommun Kommunfullmäk ge i Eckerö sammankallas torsdagen den 21 april kl 19.00. Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Observera

Läs mer

Barn och föräldrar våren 2016

Barn och föräldrar våren 2016 Barn och föräldrar våren 2016 Svenska kyrkan i Partille Kom som du är! Små och stora, barn och vuxna - vi hoppas att ni känner er välkomna att besöka någon av våra kyrkor. Här finns mycket att välja på

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 12 (17 21 MARS 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel UF mässan Skidgymnasiets hemsida Handelsprogrammet

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Februari 2015 Nr 2

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Februari 2015 Nr 2 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Februari 2015 Nr 2 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 februari. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl

DET HÄNDER I KYRKAN. September. S. Kyrkogatan 10, Strömstad mån, ons-fre kl DET HÄNDER I KYRKAN September 2016 S. Kyrkogatan 10, Strömstad 0526-183 00 mån, ons-fre kl. 10-12 www.svenskakyrkan.se/stromstad September och terminsstart för verksamheter. I detta nummer av församlingsbladet

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA

SALTVIK. INFORMERAR april 4 / 2010 INSKRIVNING I SKOLORNA SALTVIK 4 / 2010 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Skol-

Läs mer

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen

Fredag 25/10 Ungdomsfestival UNF Närlundahallen Här kan du läsa om lite olika saker som du kan aktivera dig med under höstlovet i år. Dåsportlovsprogrammet innehåller mycket fritids- och sportaktiviteter försöker vi till höstlovet nu erbjuda saker som

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 45 61 18.6.2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Tisdagen den 18.06.2013 kl.19.45-21.20 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Pär-Olof

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 2 / 2010 INFORMERAR februari Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA SOMMARENS AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA 1 Sommarläsning på Biblioteken i Borås Är du mellan 7 12 år och gillar du att prata och tipsa om böcker du lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika? Biblioteken

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Alla hjärtans dag middag! Dagens motto

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Alla hjärtans dag middag! Dagens motto SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Januari 2016 Aktuellt Händelsekalender 11.1 Läkardag 19.1 Fullmäktigemöte (Kommunfullmäktige kallas till möte 19.1

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Sommar med 4H. Baka sött som på Zachris tid. Sexornas disco. årskurs 1-6

Sommar med 4H. Baka sött som på Zachris tid. Sexornas disco. årskurs 1-6 2015 årskurs 1-6 Sommar med 4H 8-11.6 Coola tygtryck -dataspel, blommor eller grafiska mönster Ingen förhandsanmälan, för 4H-medlemmar, närmare uppgifter på Nykarleby 4H:s hemsida eller FB. Nykarleby 4H

Läs mer

MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN

MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN MATLISTA FÖR SKOLAN, DAGIS OCH HEMGÅRDEN VECKA 3 måndag 14.1 Kyckling, ris, salladsbord tisdag 15.1 Havregrynsgröt, sylt, smörgås, ägg, frukt Fisk, potatis onsdag 16.1 Lasagne, salladsbord torsdag 17.1

Läs mer

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER SALTVIK 1 / 2010 INFORMERAR januari Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Sommarlovs- aktiviteter

Sommarlovs- aktiviteter Sommarlovs- aktiviteter Kostnadsfritt för alla barn & ungdomar! 2017 Vad ska du göra i sommar? Den här broschyren är fylld av kostnadsfria sommarlovsaktiviteter som du som är ung i Forshaga kommun kan

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård!

Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård! Ludgo 16 juli 2015 Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård! Viktigt meddelande till alla medlemmar och medborgare i Ludgo/Spelvik! Vår bygdegård har fått krav från kommunen om att byta avloppsanläggning, detta

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film!

Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film! Medlemsblad 01/16 Kom med på bio och se en fartfylld och rolig film! Innehåll Ledare..... s. 3 Biodag: Alvin och gänget, Gasen i botten s. 4 Motionskampanj 8.4-7.5...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Sportlovs- program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290

Sportlovs- program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Drop in alla dagar Kl. 12:00 17:00 Tel. 0471-125 55 www.nojeshuset.nu Bowling

Läs mer

Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015. Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen. Vimmerby kommun

Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015. Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen. Vimmerby kommun Vimmerby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015 Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen Stjärnevik 2015 För alla barn i Vimmerby

Läs mer

Välkommen till konfirmation!

Välkommen till konfirmation! Sommar 2013 Välkommen till konfirmation! Varje år bjuder Svenska kyrkan in ungdomar som fyller 14 år till konfirmation, därför får er familj denna inbjudan. Denna gång handlar det om sommarkonfirmation.

Läs mer

Händer i Lagunda församling

Händer i Lagunda församling Händer i Lagunda församling Tacksägelse- och allhelgonatid Torsdag 9 oktober 18 Lectio divina, Biskopskulla kyrka Bibelsamtal där man lyssnar till ett kortare avsnitt ur Bibeln flera gånger. Mellan varje

Läs mer

Välkommen till Costa Blanca Församling

Välkommen till Costa Blanca Församling VÅRPROGRAMMET 2013 Välkommen till Costa Blanca Församling SVENSKA KYRKAN I UTLANDET ES-03183 Torrevieja, C/ Luis Cánovas Rodriques 4, vid köpcenter Aquas Nuevas (Aldi) Kyrkans telefon 966 260 833 gäller

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer