Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2"

Transkript

1 Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer fredagen den 28 februari Stopptid för material till nästa nummer är måndagen 24 februari kl Respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid till HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDAN Söndag 2 februari Söndagsskola Församlingssalen Tisdag 4 februari Pitch- och stickcafé Annagården 2 Onsdag 5 februari Föglö brandkår har övning Branddepån Torsdag 6 februari Återvinningscentralen öppen Stentorpa 2 & 5 Torsdag 6 februari Bollspel/allmän motionsidrott Föglö Grundskola Söndag 9 februari Högmässa 28 Måndag 10 februari Byggnads-och tekniska nämndens sammanträde Kommungården 3 Tisdag 11 februari Juniorklubb Församlingshemmet Torsdag 13 februari Bollspel/allmän motionsidrott Föglö Grundskola Fredag 14 februari Vändagsfest med sång och musik Annagårdens matsal 24 Söndag 16 februari Söndagsskola Församlingshemmet Tisdag 18 februari Pitch- och stickcafé Annagården 2 Torsdag 20 februari Återvinningscentralen öppen Stentorpa 2 & 5 Söndag 23 februari Gudstjänst Föglö Kyrka 28 Måndag 24 februari Juniorklubb Församlingshemmet Måndag 24 februari Stopptid för material för Föglöbladet Torsdag 27 februari Per-Ove Höganäs filmvisning/kaffeservering 20 Torsdag 27 februari Bollspel/allmän motionsidrott Föglö Grundskola Fredag 28 februari Filmläger med SKUNK Brändö skola 12 Måndag 3 mars Juniorklubb Församlingshemmet Återvinningscentralen i Stentorpa ÖPPETTIDER I FEBRUARI: torsdag 6.2 kl torsdag 20.2 kl Material som skall med i bladet sänds till redaktionen på följande sätt: e-post: Kontaktuppgifter: Mikaela Englund, Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post! Annonspriser: helsida 36,- halvsida 18,- 1/4 sida 9,- + moms 24%. I Föglö fast bosatta privatpersoner och föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

2 Februari 2 Föglöbladet Föglömappen 2014 Är du företagare eller t.ex. hyr ut stugor? Då borde du annonsera i Föglömappen Den kommer finnas i ca 40 exemplar över hela Åland, på platser där den exponeras för turister. Så missa inte detta tillfälle då detta är en väldigt bra och billig marknadsföring. Jag vill ha er annons senast den 18 februari och i word format. Skicka er annons till MVH Maria Kihlström, Näringsombud. Tel Annonspriser: Halvsida: 25 Euro Helsida: 40 Euro PITCH och STICKCAFÉ Vi fortsätter med att sticka och spela pitch, vi träffas i Annagårdens stora matsal den 4 och 18 februari, kl Välkomna hälsar Äldreomsorgsdirektionen via Viking och Christina. INFORMATION FRÅN REDAKTIONEN Observera att material som skall med i marsnumret, bör skickas till före kl måndagen den 24 februari! Annagårdens bastu Alla pensionärer är välkomna att bada i vår fina bastu. Ring och boka i förväg så är bastun varm och skön när ni kommer till en kostnad av endast 5 /person. Bastun kan bokas mellan klockan Mat på Annagården Alla pensionärer vet väl att ni kan äta på Annagården! Ring och meddela när du vill äta, minst 3 dagar i förväg. Varmt välkomna på en härlig måltid! Kökspersonalen på Annagården

3 Februari 3 Föglöbladet INFORMATION FRÅN BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN BYGGNADSKONTORET måndag, onsdag och fredag kanslitid mellan kl Telefon alt Byggnadskontoret handhar tillika kommunens byggnader, väg- och trafikfrågor såsom turlistor, trafiksäkerhet, vägunderhåll kommunalvägar och gator m.m. Byggnadsinspektör/kommuntekniker/vägmästare/trafikinspektör Hans - Kristian Skaag tel alt semesterledig samt Vid löpande ärenden kan byggnads- och tekniska nämndens ordförande Mari-Anne Jansson kontaktas tel.j 50193, tel.h alt Byggnads- och tekniska nämndens planerade sammanträden 2014: Januari vecka 4 måndag Februari vecka 7 måndag Mars vecka 11 måndag April vecka 16 måndag Maj vecka 20 måndag Juni vecka 23 måndag Juli vecka 30 måndag September vecka 36 måndag September vecka 40 måndag (BUDGET) Oktober vecka 43 måndag December vecka 51 måndag De ordinarie sammanträden hålls i Kommungården i Degerby by enligt ovanstående lista kl om inget annat bestäms. Ansökan om byggnadslov m.m. skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda minst 10 dagar före sammanträdesdagen. KALLELSE/INBJUDAN Föglö kommun genom byggnads- och tekniska nämnden bjuder härmed markägarna till fastigheterna RNr 11:2, RNr 5:45, RNr 4:57, RNr 6:47 och RNr 3:30 samt andra intresserade till ett informations- och diskussionstillfälle gällande förslaget till vägplan för anläggande av en ny väg till Sintingsområdet i Degerby by. Informations-/diskussionstillfället hålls onsdagen 12 februari 2014 kl i Kommungården. På byggnads- och tekniska nämndens vägnar: Hans-Kristian Skaag kommuntekniker Anslaget: Nedtaget:

4 Februari 4 Föglöbladet Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: Kommunfullmäktige Kommunstyrelse, val av medlemmar Följande personer utses till medlemmar i kommunstyrelsen för åren ; Torsten Sundblom, ordf. (återval) Kent Eriksson, viceordf. (återval) Beatrice Sjöberg (återval) Gun-Britt Gullbrandsson (återval) Kristian Holmström (ny) suppleant Ethel Sundblom (återval) suppleant Mari-Anne Jansson (återval) suppleant Viking Malmlund (återval) suppleant Ramona Franzén (återval) suppleant Håkan Sundelin (återval) Byggnads- och tekniska nämnden Följande byggnadslov har beviljats; Jeanette Nyroos, Sverige fritidshus Felanholmen i Horsholma Patric Wesslund, Sverige fritidshus Flatskär i Kallsö Följande tillstånd för enskilt avlopp har beviljats; Isakssons Stugby, Henrikas i Hastersboda Slutredovisningar enligt kommundirektörens beslutsprotokoll; Sintingsvägen, grundförbättring och ytbeläggning Kombiugn till Föglö grundskolas kök Avloppsreningsverket, omviktering av utloppsledning ,68 euro inkl. moms ,20 euro inkl. moms ,49 euro inkl. moms KUNGÖRELSE Socialnämnden i Föglö lediganslår NÄRVÅRDARE Inom kommunens äldreomsorg på 55 % av heltid fr och tillsvidare. NÄRVÅRDARE Inom kommunens äldreomsorg på 55 % av heltid fr och tillsvidare Kompetens: Närvårdarutbildning eller motsvarande. Grundlön: 1.255,17 /månad (tillkommer ev. arbetserfarenhetstillägg samt. ers. för obekväm arbetstid)

5 Februari 5 Föglöbladet Info om avfallshanteringen på Föglö 2014 Den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa har öppet följande tider 2014; Januari mars och november-december jämna veckor helgfri torsdag kl Således torsdag den 23/1-6/2-20/2-6/3-20/3-13/11-27/11-11/12 och måndag 29/12. April- september alla helgfria torsdagar kl Maj-augusti även söndagar kl Byggnads- och tekniska nämnden kan vid behov lägga in extra öppethållningsdagar vid den bemannade återvinningscentralen. Dessa dagar annonseras ut i föglöbladet, så kontrollera alltid i föglöbladet. Sopmärken köps som tidigare på kommunkontoret eller Degerby Cafe som behövs för avgiftsbelagt avfall. Avgiften för brännbart avfall är 4 för säck upp till 60 liter och 8 för stor säck upp till 200 liter. I övrigt hänvisas till avgiftstaxan på kommunens hemsida Grundavgiften 2014 för fastboende hushåll är 140 och för fritidsbostäder 95 inkl moms samt 66 för hushåll med egen ordnad hämtning av återvinningsmaterial. Grundavgifterna debiteras under februari månad. OBS! En fastighetsägare kan begära om befrielse från en grundavgift för en fritidsfastighet om nyttjaren av denna fastighet redan betalar en grundavgift för permanent boende på Föglö. Ansökan om befrielse enl ovan inlämnas skriftligen på kommunkontoret under februari. Återvinningsbar plast kan lämnas till den bemannade stationen kostnadsfritt eller läggs i det egna sopkärlet för brännbart avfall. Mjukplast är alltid brännbart avfall! De som har fastighetsnära hämtning av brännbart eller bioavfall kan fortsätta med detta lika som tidigare om man vill. Alternativ är att köpa sopmärken och själv föra soporna till Stentorpa återvinningscentral. SPARA! SPARA!

6 Februari 6 Föglöbladet KULTURBIDRAG Nu är det dags att ansöka om kulturbidrag från Föglö kommun! Fullständiga ansökningar skall vara fritids- och kulturnämnden tillhanda senast måndag 24 februari 2014 kl , under adress Tingsvägen 3, Föglö eller ; Ansökningar från föreningar skall åtföljas av verksamhetsplan och budget för 2014 samt bokslut för 2013 ifall man har sådant klart, annars för 2012 (ifall det inte redan inlämnats). Ansökningar från privatpersoner skall åtföljas av budget och projektplan eller motsv. för verksamheten/investeringen ifråga. Ansökningar för verksamhet av engångskaraktär skall bifogas av en finansieringsplan för ifrågavarande verksamhet/evenemang. OBS, viktigt! I övrigt gäller Allmänna principer för föreningsstöd i Föglö kommun som finns på kommunens hemsida eller går att erhålla från kommungården. Där finns också tips/idéer för vad man kan söka. Kulturbidrag kan sökas för/av: Föreningar eller sammanslutningar med verksamhet i Föglö kommun Privatpersoner bosatta i Föglö kommun Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare Annat kulturevenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare Allmänna regler Barn och ungdomsverksamhet i Föglö kommun prioriteras. Verksamhet som får kulturbidrag ska på något sätt komma allmänheten i Föglö tillgodo. Den ansvariga sökande ska vara 18 år fyllda. Den ansvariga sökande garanterar att kulturyttringen inte är stötande eller kränkande. Fritidsnämnden beslutar om fördelning av kulturbidrag på basen av inkomna ansökningar, som skall vara kompletta enligt föreliggande kriterier för att kunna vara aktuella. Kulturverksamhetens verkställande, ekonomisk redovisning samt bidragets utbetalning: Kulturbidraget gäller för kulturprojekt som påbörjas, utförs och/eller avslutas innevarande budgetår. Projektet kan alltså utföras tidigare på året innan beslut om bidraget fattats. Detta sker då på egen risk och utan garantier för att bidrag kan beviljas. Till ansökan ska bifogas kulturprojektets planering, finansieringsplan, förteckning över sökta bidrag samt finansiering som redan beviljats och/eller avslagits. Bidraget utbetalas mot redovisning efter att den bidragsberättigade verksamheten ägt rum. Vid kontinuerlig verksamhet utbetalas bidraget, vid behov i rater, efter att beslutet tagits. Kulturbidrag kan tex utdelas inom följande verksamhetsområden: (se principdokumentet) 1. Byggnader / platser 2. Musik / dans 3. Teater / film / video 4. Konst / fotografi 5. Traditioner 6. Litterär verksamhet Fritids- och kulturnämnden

7 Februari 7 Föglöbladet FÖGLÖBOR OCH ANDRA INTRESSERADE! SUCCÉN FORTSÄTTER! (25 lag 1998, 30 lag 1999, 26 lag 2000, 30 lag 2001, 27 lag 2002, 26 lag 2003, 25 lag 2004, 29 lag 2005, 31 lag 2006, 32 lag 2007, 32 lag 2008, 31 lag 2009, 30 lag 2010, 33 lag 2011, 34 lag 2012 och 31 lag 2013) LÖRDAGEN DEN 26:e APRIL KL PÅ VIKINGABORG är det åter dags för årets händelse på Föglö, då arrangeras de 17:E FÖGLÖMÄSTERSKAPEN I PITCH Vem skall ta hem bucklan i år? Tidigare mästare; 1998 Fyrvall, 1999 Föglö UF 1, 2000 Flintas lag, 2001 Sundbloms Pitch Ab, 2002 Spelmansänkorna, 2003 Pitchklubben Ab, 2004 Onsdagspitchen 2, 2005 Fyra äss, 2006 Sundbloms Pitch Ab, 2007 Västerbotten 2, 2008 Flintas lag, 2009 Onsdagspitchen 1, 2010 Västerbotten 1, 2011 Fyghelde 1, 2012 Fyrvall samt regerande mästare 2013 Onsdagspitchen 2. Arrangörer liksom tidigare är Onsdagens pitchgäng bestående av Anders Skogberg, Håkan Lehto, Leif Hastersboda Eriksson, Veikko Vartiainen, Niklas Eriksson, Per-Erik Mattsson, Åke Henriksson, Lars-Åke Karlsson, Roger Johansson och Leif Brändö Eriksson, vilka alla tar emot anmälningar. Alla lag som deltog senast får denna inbjudan också per post eller mail (lagkaptenen), men det finns kanske andra som inte deltog i fjol som vill sätta ihop lag och testa motståndet! Reglerna är desamma som tidigare år, dvs. fyramannalag (man kan givetvis vara flera, det är fritt att byta spelare mellan matcherna). Övriga regler skickas per brev till de lag som anmäler sig. Ni som vill delta och har lag att anmäla kan göra det till någon i ovanstående pitchgäng senast torsdagen den 17:e april men anmäl Er gärna i god tid. Det går förstås också bra att anmäla er per mail till Ifall Ni vet vilka som skall vara med i laget bör Ni berätta det åt den Ni anmäler Er till. OBS! Kom ihåg att laget skall ha ett namn också! För intresserad publik kommer närmare information i kommande Föglöblad. Arr. Onsdagens pitchgäng PLANERADE EVENEMANG Valborgsbrasa på Matsmårs 26.4 Föglömästerskapen i pitch 9.6 Självstyrelsedagen firas på Matsmårs i Hummersö 5.7 Föglödagen Juli Jazzfest i Degerby 13.7 Amalias strandparty kl V.29 Skutträff i Degerby 26.7 Östersockens byalag ordnar grisfest kl Har er förening eller företag något evenemang planerat? Skicka ett mail till och/eller så sätter vi in det i kalendern på hemsidan och här i Föglöbladets kalender.

8 Februari 8 Föglöbladet Ett litet urval av alla nya böcker i biblioteket! Vuxen, skön: Andersson,Lena Egenmäktigt förfarande Constantine, Barbara Och sen Paulette Ivey, Eowyn Snöbarn Meyer, Philipp Sonen Moyes, Jojo Sophies historia Tartt,Donna Steglitsan Vuxen, deckare: Baldacci, David De oskyldiga Edwardson, Åke Marconi Park May, Peter Svarthuset Vuxen, fack Eriksson, Jessica Tro på dig själv biografier: Forslind, Birgitta Älskade kofta Forsman, Stig Med havet till höger Hasselgren, Gunilla Din läkarbok mitt i livet Johansson, Katarina Den onda badankan Vårt Kökar Barn&ungd Fisher, Catherine Magitjuven skön: Gahrton, Måns Alla barnen får ett syskon Gahrton, Måns Alla barnens stora godnattbok Nopola, Tiina Siri och lilla hunden Felix Olsson, Sören Berts fejsbok Strandberg, Mats Nyckeln Det finns också ljudböcker och filmer att låna! Biblioteket är öppet: Tel: Må och On To Välkommen till biblioteket!

9 Februari 9 Föglöbladet ANNAGÅRDENS LUNCHMENY MENY vecka 5 Måndag 27.1 Tisdag 28.1 Onsdag 29.1 Torsdag 30.1 Fredag 31.1 Lördag 1.2 Söndag 2.2 Måndag 3.2 Tisdag 4.2 Onsdag 5.2 Torsdag 6.2 Fredag 7.2 Lördag 8.2 Söndag 9.2 makaronilåda fiskfärslimpa, spenatstuvning morotslåda, skinksås dillkött korvsoppa rökt fisk köttrullader MENY vecka 6 ugnskorv och mos stekt fisk, purjosås kåldolmar biff á la lindström krämig broileroppa inkokt fisk fruktspäckad karré Mat på Annagården Alla pensionärer vet väl att ni kan äta på Annagården! Ring och meddela när du vill äta, minst 3 dagar i förväg. Varmt välkomna på en härlig måltid! Kökspersonalen på Annagården Måndag 10.2 Tisdag 11.2 Onsdag 12.2 Torsdag 13.2 Fredag 14.2 Lördag 15.2 Söndag 16.2 MENY vecka 7 broilerfrestelse fiskgryta frikadeller i mild tomatsås ärtsoppa leverlåda gravad lax m.m. fläskfärslimpa, kall sås Måndag 17.2 Tisdag 18.2 Onsdag 19.2 Torsdag 20.2 Fredag 21.2 Lördag 22.2 Söndag 23.2 MENY vecka 8 stekt fläsk, makaronistuvning strömmingsflundra och mos broilergryta marinerad grillsida maletköttsoppa torsk i ugn pannbiff/köttbullar Smaklig måltid! Med reservation för ändringar

10 Februari 10 Föglöbladet SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Inbjudan till filmläger den 28 feb - 2 mars 2014 Lägret vänder sig till alla ungdomar 11 år och äldre med filmproduktions- och skådespelarintresse. Lägret är på Brändö skola. Start fredagskvällen med kvällsfika introduktion och presentation. lördagen start kl 8, med arbete i grupper. Du får då välja vad du vill lägga fokus på i ditt filmarbete och vad er grupp vill göra film om. Lägret avslutas kl. 13 på söndagen. Helgen kommer att innehålla lek, hårt jobb, roliga diskussioner om film och en hel del filmtittande. Filmskapandet kommer att ledas av proffsfilmare från Sverige. Deltagaravgift 20 syskon 5 rabatt i avgiften ingår att du blir medlem om du inte redan är det. Betalas till SKUNKs konto vid anmälan: FI I priset ingår kost, logi och ev transporter från och till färjan. Eventuell fika eller måltider under dit- och hemresa står man själv för. Vi hjälper till så att du kan resa från alla skärgårdskommuner. Anmälan snarast sista dag för anmälan är 10 feb, till Meddela hur du reser och om du har några speciella mat önskemål. Frågor hör av dig till Mia SKUNKs verksamhetsledare. SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation AX Kumlinge, Åland, Finland mobil e-post: hemsida:

11 Februari 11 Föglöbladet Utställning på biblioteket Karlssons Zooptipp skrotkonst av Johan Karlsson Följande Mediskurs behöver fler deltagare för att få starta Bli mera datorvan, fortsättningskurs med Siv Ekström kursen startar tisdagen den 25.2 kl tillf. Kursen hålls i Föglö grundskola. Kursavg. 50,60 För anmälan, idéer om kurser eller mer information kontakta Medis kontaktperson Berit Andersson tel under bibliotekets öppettider eller e-post februari Biblioteket är öppet må och on och to Välkomna! Månadens spartips Februari: Ångkoka grönsaker i en sil under lock i samma kastrull som potatisen. Du slipper använda två kokplattor och äter kanske även mera grönsaker genom att variera tillbehör till måltiden.

12 Februari 12 Föglöbladet På kommunens julfest på Seagram den 4 januari hade vi en tävling där varje bord skulle dikta ihop en rimmande vers om året som gått. Juryn som bestod av kommunkansliets personal inkl. Berit på bibban kunde konstatera att det finns många lovande poeter i Föglö! Alla bidrag kommer att publiceras i Föglöbladet och vi börjar med vinnaren som var bord nr. 4; Alla åkte snipa för att bästa kortet gripa I regn och rusk var humöret på topp Det lär ha varit ett hejdundrande lopp I Föglö det händer det mesta på en vecka Allt från jazz till Amalias, hur skall tiden räcka Vi såg inga skutor, men sniporna kom Till nästa sommar vi siktar om Till skolan det kommer elever från nordost I den lilla kommunen bor våran prost Eleverna sin egen privatchaufför har Tänk om våra får gå med rumpan bar De unga vill även få sina röster hörda Och inte vara till belastning och börda Skunk & Young Voices är ett lyckat sätt För skärgårdens unga att komma till sin rätt Storklubb, Gloskär och även Björkör är ställen som till kul- turen hör Så har du tråkigt och inget att göra En kul-tur hit er kanske kan föra Frågorna finns men var är svaren? Månne du kan fråga haren I julgrundshålet, det är där det händer Undrar om det hängdes ut en fender En röd vit Viking lade sig på sned Det gick dock rätt bra för alla som var med Välkomstrimmet som lästes upp på kommunens julfest av Maria var skrivet av Alexandra Blomqvist, Kumlinge. Här kommer även det i repris! Hej allihopa och välkomna till Seagrams åter igen har vi världens chans att tillsammans ett hejdundrande år vinka av och därefter ett skinande nytt lägga i far. Ej utan bekymmer detta år fortgått men, jag måste säga att vi även skojiga stunder fått Vad sägs om när Föglö på världens karta blev satt av nåt så märkligt att Amorella på Julgrundet sig lagt. Varje år vi i tidningen syns utan hejd om ej för strandad färja så för champagne i vår omnejd. Hurra för vårt Föglö, vår härliga bygd att bo här är minsann en strålande dygd Låt oss nu fira julens all fröjd in med maten nu ögonaböj! TUSEN TACK till alla, alla som på olika sätt bidrog till att göra vår Föglöfest i stadshuset till vad den blev en succé! Tack till alla som medverkade på scenen och tack till alla som hjälpte till bakom kulisserna! Meddelande från Din Röda Kors avdelning i Föglö: Insamlingen till krisdrabbade Filippinerna inbringade 1.043,61. Av detta belopp samlade skolelever vid Föglö Grundskola in 679,75. Ett stort Tack till alla som bidrog!

13 Februari 13 Föglöbladet

14 Februari 14 Föglöbladet Vision Nolltolerans arrangerar i samarbete med ÅHS en FÖRÄLDRAUTBILDNING enligt COPE-metoden Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliksituationer som uppkommer i en barnfamilj. Varje lektion leds av två utbildade handledare. FÖR VEM: Familjer med barn i ålder 7-12 NÄR: Kursen omfattar åtta tillfällen med start onsdagen den 26 februari kl. 18:00-20:00. VAR: Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn (Skeppargatan 11) HUR: Anmäl Ert deltagande till Alexandra per telefon eller via e -post senast 7 februari PRIS: Kursen är gratis, och vi bjuder på fika! Men observera att det bara finns ett begränsat antal platser! MERA INFO: Förfrågningar riktas till Alexandra (kontaktuppgifter ovan). Information om COPE fås också från VÄLKOMNA! Matsmårs 8 april: Årsmöte Garantiföreningen Matsmårs RF, kl , Föglö Kommunbibliotek 30 april: Valborgsbrasa 9 juni: Självstyrelsedagsfirande, kl , Matsmårs, Hummersö 26 juli: Auktion

15 Februari 15 Föglöbladet ÖNSKAS KÖPA/HYRA Söker mulltoa, frystoa eller liknande för inomhusbruk, ej för dyr. Nina & Apiruk Tummatikul Njuponholma Föglö Tel Köpes Hö i småbal köpes Maria Helena Hej! Söker lite mark med möjlighet för byggnadslov på 15vm, Med havsutsikt men inte nödvändigtvis strandtomt. Gärna nära Degerby men alla förslag beaktas, det är känsla som är viktigast. Lite odlingsbar mark är även ett plus, t.ex. för ett växthus. Mvh Nina & Apiruk Djurvakt sökes Hundvakt sökes till en Engelsk cockerspaniel, han är van med andra djur och vill inget hellre än att vara med. Det är fråga om någon dag per månad, främst dagtid. Vi söker även djurvakt till våra katter och Marsvin några gånger per år. T.ex. Matning och byte på kattlåda. Är du intresserad av att hjälpa oss, ring för mer information Maria Helena Njuponholma Föglö Tel Har du en lekstuga ståendes på gården? Isåfall är vi intresserade av att eventuellt köpa den. Kontakta Linda eller Nikolaj Mvh, Linda Willfors LOKAL Tom lokal/garage/förråd, lite större, men alla förslag välkomnas. Inte nödvändigtvis i bästa skick, renoverar själv och gärna överkomlig hyra. Gärna i Degerby eller dess närhet. Spännande affärs ide' om lokal finnes. Kontakt : Nina Tummatikul Njuponholma Föglö Tel

16 Februari 16 Föglöbladet Hertiginnans sista resa Per-Ove Högnäs kommer till Föglö och berättar om arbetet med sin dramadokumentär om Herzogine Cecilies förlisning och visar filmen som är c 1 timme lång Torsdag 27 februari kl Kaffeservering För plats se affischering i butik, banker o på färjan! Arr. Föglö hembygdsförening r f Föglömuséet 2014 I år kommer vi göra stora förändringar på muséet då allt ska göras om. Det blir alltså i en helt ny tappning Temat kommer att vara Föglö förr och nu. Nu är vi på jakt efter fotografier samt fakta om följande ämnen om Föglös historia, allt är av intresse. Har du något om dessa ämnen är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna under de olika punkterna. * Bondeseglationen * Sjöfart * Spritsmuggling Holger Sundblom tel *Trafikpunkten Degerby *Föglö under andra världskriget Maria Kihlström tel *Rysstiden på Föglö *Kyrkan, bönehus och väckelse René Sköld te *Fiske, dra not *Jakt av fågel och säl *Jordbruk Kurt Fellman tel Du kan också skicka mejl till Hälsningar Föglömuséegruppen

17 Februari 17 Föglöbladet

18 Februari 18 Föglöbladet

19 Februari 19 Föglöbladet

20 Februari 20 Föglöbladet Föglö Röda Kors avdelning inbjuder till VÄNDAGSFEST i omsorgshemmet Annagårdens matsal fredagen den kl PROGRAM : Ann-Irene Dahlgren och Tatiana Roos uppträder med sång och musik. Barn från daghemmet Myran deltar. Vi skriver vändagskort. Kaffeservering. VÄLKOMNA! Vill ni ha hembakat bröd men inte hinner baka själva? Kanske bullar till kalaset eller något annat. Jag bakar matbröd, kaffebröd och tårtor. Ni kan ringa och beställa de ni behöver så bakar jag. - Inga-Lill TEL:50053 MOBIL: BEHANDLINGAR för ditt VÄLBEFINNANDE * AKUPRESSUR * Hawaiiansk LOMI-LOMI massage * CHACKRAFLÖDES massage med CHACKRA balansering * RECONNECTIVE HEALING * THE RECONNETION * ÖRONAKUPUNKTUR * KINESISK TUINA behandling * AKUPRESSURMASSAGE * Kinesisk KOPPNING, GUA SHA * YOGA MASSAGE * ZONTERAPI * Indisk HUVUD och ANSIKTSMASSAGE INGER SUNDBLOM Tel ,

21 Februari 21 Föglöbladet Favorit i repris: Hårologi. Godkänd av Grön Salong. Bra för både Dig & miljön. Finns hos mig. Salong Hårfixarn Öppet Mån, Tis 9-15, samt Tiskv enl bokning. Ons på Saxess. Tors obs! Lördag enligt bokning. Tel Även på facebook. OBS OBS OBS Från 1:a februari kan jag nås endast på mobiltelefon Med vänliga hälsningar Kurt Gustafsson FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING r.f Inbegär anbud för byggande av en ny småbåtsbrygga för gästhem Enigheten i Degerby. Anbudshandlingar erhålles från Roger Helin från och med , telefon eller

22 Februari 22 Föglöbladet Byggnadsarbeten utföres! Renoveringar/nybyggnation Svetsning/VVS-arbeten Grävningsarbeten med minigrävare m.m. Traktorgrävare Kontakta Tony Håkans Entreprenad tel ENTRERENADARBETEN UTFÖRES Vägar Grunder Dikning Septiktankar mm. Med runt svängande larv eller hjulgrävmaskin Material, transporter och krossgrus ordnas RING el F:ma A. SNÄLLSTRÖM, FÖGLÖ Föglö FBK

23 Februari 23 Föglöbladet HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING PÅ FÖGLÖ tel GSM Planerade läkardagar i februari 5.2 och 19.2 Läkare Anders Svärdström Läkartiderna är i första hand för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt akuta sjukdomsfall. Övriga (speciellt bilburna) hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn. Telefontid alla vardagar kl Respektera vår telefontid! Sjukvårdsmottagning utan tidsbeställning torsdagar kl Övriga tider enligt överenskommelse. OBS! Beredskap endast på veckosluten lördag och söndag Avvikelser kan förekomma. Kom ihåg att boka tid för blodprovstagning. Så här når du oss: Alla vardagar telefontid 9-10 på tel (tidbokning, rådgivning, övriga ärenden) Mån-tors 8-16 samt fredag 8-14 når du oss på vid akuta ärenden. Beredskap på helger 9-16 (avvikelser kan förekomma) på GSM Övriga tider när vi inte är i tjänst, kontaktas akuten eller alarmcentralen 112 vid akuta sjukdomsfall. Med vänlig hälsning, Tiina och Linda på Föglö rådgivning Tel eller

24 Februari 24 Föglöbladet ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING GUDSTJÄNSTER I FEBRUARI 2.2 kl Familjemässa i Kökar församlingshem Kyndelsmässodagen P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar 9.2 kl Högmässa i Föglö kyrka 5 söndagen efter trettondagen P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar kl Gudstjänst (nattvard) i Sottunga skola 5 söndagen efter trettondagen P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar 16.2 kl Gudstjänst i Kökar församlingshem 3 söndagen före fastetiden P. Karlsson. Kollekt: Församlingens mission, FMS 23.2 kl Gudstjänst i Föglö kyrka 2 söndagen före fastetiden P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Församlingsförbundet r.f. kl Gudstjänst i Sottunga skola 2 söndagen före fastetiden P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Församlingsförbundet r.f. 2.3 kl Högmässa i Kökar församlingshem Fastlagssöndagen P. Karlsson, H. Mölsä. Gemensamt Ansvar lunch efter högmässan, Bent Mattsson avtackas för lång och trogen tjänst inom församlingen. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar 9.3 kl Högmässa i Föglö kyrka 1 söndagen i fastan P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Finska Missionssällskapet kl Gudstjänst (nattvard) i Sottunga skola 1 söndagen i fastan P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Finska Missionssällskapet ÖVRIG VERKSAMHET MUSIKVERKSAMHET I FÖGLÖ Klapp & Klang Måndagar kl i Föglö församlingshem. Ledare: P. Karlsson. Kyrkokör 3.2 kl , 9.2 kl , ingen kör den 17.2, 23.2 kl , 3.3 kl Ledare: Harri Mölsä. MUSIKVERKSAMHET I KÖKAR Klapp & Klang i Barnängen Jämna veckor på tisdag kl ANDAKTER 5.2 kl Sommarängen. Andakt P. Karlsson kl Annagården. Andakt P. Karlsson kl Sommarängen. Andakt P. Karlsson kl Annagården. Andakt P. Karlsson kl Sottunga skola. Sångcafé. H. Mölsä. 5.3 kl Sommarängen. Andakt P. Karlsson. SÖNDAGSSKOLA I Föglö församlingshem 2.2 och 16.2 kl Ledare: Pamela Ahlskog och René Sköld. JUNIORKLUBB I Föglö församlingshem 11.2, 24.2 och 3.3 kl Ledare: Pamela Ahlskog och René Sköld. SKRIFTSKOLA Föglökonfirmander OBS!!!! Träff i kyrkan för alla. Måndagen den 3.3 kl HEMBESÖK Ring t.f. kyrkoherde Peter Karlsson på tel KONTAKT Kansliet är öppet onsdagar och fredagar kl Tel/fax t.f. kyrkoherde Peter Karlsson Ekonom Anita Hildén Kanslist Karin Fyrvall ons. och fre Församlingsmästare Holger Sundblom Föglö Vaktmästare Bengt Mattsson Kökar Församlingens hemsida:

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014

HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER NOVEMBER 2014 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 24 November 2014 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredagen den 28 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 24 november

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015 Aktuellt i FINSTRÖM SAMHÄLLSINFORMATION DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015 Finströms kommun söker sommarjobbare Kommunen erbjuder sommarjobb för ungdomar 15-17 år

Läs mer

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014 WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 2 05.02 15.02 3 05.03 15.03 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el.

Läs mer

INFOBLAD V15~MÅNDAG 7 APRIL 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V15~MÅNDAG 7 APRIL 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V15~MÅNDAG 7 APRIL 2014. NUMMER 4/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF April månadens pensionärsträff blir torsdagen den 10 april

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS Aktuellt i FINSTRÖM SAMHÄLLSINFORMATION DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS 2015 Vårens nya böcker Sidan 4 Stödpersoner sökes Sidan 5 Sidan 2 Sidan 4 Ansökan om barnomsorg

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2014. Finström den 30 april 2014

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2014. Finström den 30 april 2014 Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2014 KUNGÖRELSE Europaparlamentsval förrättas söndagen den 25 maj 2014 kl 09.00 20.00 i följande

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 8/ OKTOBER 2014. Ta chansen att leka superhjälte för en dag!

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 8/ OKTOBER 2014. Ta chansen att leka superhjälte för en dag! Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 8/ OKTOBER 2014 Snöplogning av privata utfarter Sidan 2 Källbos elever läste 1.545 böcker under sommarlovet

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 10/ DECEMBER 2014. Luciakonsert. med Finströms Lucia

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 10/ DECEMBER 2014. Luciakonsert. med Finströms Lucia Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 10/ DECEMBER 2014 Luciakonsert med Finströms Lucia i Finströms kyrka lördag 13 december kl 17.00 och 19.00.

Läs mer

augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun

augusti 2012 nr 08 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun Infobladet för Kumlinge kommun augusti 2012 nr 08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6-7 sida 8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från föreningar info från företag åsikter församlingen Nästa deadline

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 3/ MARS 2014 Ungdomsgården Öppen fredagar kl 19.00-22.30. Onsdagar kl 18.00-21.00. Aktiviteter på Rosengårds

Läs mer

INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. NUMMER 07/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Kapellhagens personal önskar alla en trevlig sommar med mycket

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 4/ APRIL

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 4/ APRIL Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 4/ APRIL 2014 Aktiviteter på Rosengårds dagverksamhet Sidan 2 Tekniska söker sommarpersonal Sidan 2 Aktiv

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2015

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2015 Aktuellt i FINSTRÖM SAMHÄLLSINFORMATION DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2015 Grelsby växte mest i Finström Finströms befolkning fortsätter att öka, under 2014 var ökningen

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 9/ NOVEMBER 2014 Lediga platser i lekparken Sidan 2 Trafiken till Källbo skola och biblioteket Trafiklösningen

Läs mer

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

ECKERÖ info. Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION. Eckerö på Ålands solsida!

ECKERÖ info. Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION. Eckerö på Ålands solsida! ECKERÖ info Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION Eckerö på Ålands solsida! BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER MÅNDAGAR 17.00-20.00 ONSDAGAR 17.00-20.00 ÅTERVINNINGSCENTRALENS ÖPPETTIDER: TISDAGAR 18.00-20.00 TORSDAGAR

Läs mer

FINSTRÖM. Hitta formen till våren!

FINSTRÖM. Hitta formen till våren! Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 1/ JANUARI FINSTRÖMS 2014 KOMMUN Hitta formen till våren! Sidan 4 Rosengårds dagverksamhet Sidan 2 Skolslöjd

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

GODBY. Profiler från förr ETT SPECIALNUMMER AV AKTUELLT I FINSTRÖM 06/2015 DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM

GODBY. Profiler från förr ETT SPECIALNUMMER AV AKTUELLT I FINSTRÖM 06/2015 DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM Sommar SAMHÄLLSINFORMATION ETT SPECIALNUMMER AV AKTUELLT I FINSTRÖM 06/2015 DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM Här kan du fira midsommar Sidan 6 BAMBÖLE BADSTRAND Foto: Lovisa Hagberg

Läs mer

Markna n DIN LOKALA TIDNING!

Markna n DIN LOKALA TIDNING! 0 kr 3 månader fritt 4 Fri parabol och basinstallation 13 HD-kanaler ingår Radio TV www.lind-s.se Öppet: Vardag 10-18, Lunchstängt 13-14, Lördag: 10-14 Jan 0707-28 50 71, Andreas 0707-28 51 71, Ingemar

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

ECKERÖ info. Februari 2013 Nr 2 SAMHÄLLSINFORMATION. Eckerö på Ålands solsida!

ECKERÖ info. Februari 2013 Nr 2 SAMHÄLLSINFORMATION. Eckerö på Ålands solsida! ECKERÖ info Februari 2013 Nr 2 SAMHÄLLSINFORMATION Eckerö på Ålands solsida! BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER: MÅNDAGAR 15.30-19.00 TORSDAGAR 17.00-20.00 Från den 1.1-13 Eckerö hälso-och sjukvårdsmottagning Telefontid

Läs mer

Tips för sommaren i Finström

Tips för sommaren i Finström Sommar SAMHÄLLSINFORMATION ETT SPECIALNUMMER AV AKTUELLT I FINSTRÖM Tips för sommaren i Finström Foto: Lovisa Hagberg KUL-tur i Finström på onsdagar i juli Sidan 5! Information från församlingen Sidorna

Läs mer

Sammanställning av projektet Hallands bygdegårdar

Sammanställning av projektet Hallands bygdegårdar Sammanställning av projektet Hallands bygdegårdar Lisa Johannesson MP06G fre 20 mars Genomfört av klass MP06g och MP06j Sturegymnasiet våren 2009 Handledare: Elisabet Klingmyr och Mia Pettersson Innehållsförteckning

Läs mer

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 4 MAJ 2014 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

JÄRLE BYABLADS VÄRVARNUMMER 2002. Nr 1 Mars Årgång 28

JÄRLE BYABLADS VÄRVARNUMMER 2002. Nr 1 Mars Årgång 28 JÄRLE BYABLADS VÄRVARNUMMER 2002 Nr 1 Mars Årgång 28 Hej alla läsare... och välkommen till ett nytt år med Järle Byalag och Järle Byablad. Årets första nummer har mycket att berätta, både om byalaget,

Läs mer

Skidkul i Dömle s.13 Lärcenter - första spadtaget s.4 Hundliv i Forshaga s.5 Centralskolans föreningsmässa och show s.16

Skidkul i Dömle s.13 Lärcenter - första spadtaget s.4 Hundliv i Forshaga s.5 Centralskolans föreningsmässa och show s.16 Skidkul i Dömle s.13 Lärcenter - första spadtaget s.4 Hundliv i Forshaga s.5 Centralskolans föreningsmässa och show s.16 Kan man göra något riktigt bra på bara tre timmar per månad? Frågan ställs av Röda

Läs mer