Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2"

Transkript

1 Februari 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 23 Februari 2014 Nr 2 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer fredagen den 28 februari Stopptid för material till nästa nummer är måndagen 24 februari kl Respektera stopptiden genom att lämna in materialet i tid till HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER DAG DATUM TID AKTIVITET PLATS SIDAN Söndag 2 februari Söndagsskola Församlingssalen Tisdag 4 februari Pitch- och stickcafé Annagården 2 Onsdag 5 februari Föglö brandkår har övning Branddepån Torsdag 6 februari Återvinningscentralen öppen Stentorpa 2 & 5 Torsdag 6 februari Bollspel/allmän motionsidrott Föglö Grundskola Söndag 9 februari Högmässa 28 Måndag 10 februari Byggnads-och tekniska nämndens sammanträde Kommungården 3 Tisdag 11 februari Juniorklubb Församlingshemmet Torsdag 13 februari Bollspel/allmän motionsidrott Föglö Grundskola Fredag 14 februari Vändagsfest med sång och musik Annagårdens matsal 24 Söndag 16 februari Söndagsskola Församlingshemmet Tisdag 18 februari Pitch- och stickcafé Annagården 2 Torsdag 20 februari Återvinningscentralen öppen Stentorpa 2 & 5 Söndag 23 februari Gudstjänst Föglö Kyrka 28 Måndag 24 februari Juniorklubb Församlingshemmet Måndag 24 februari Stopptid för material för Föglöbladet Torsdag 27 februari Per-Ove Höganäs filmvisning/kaffeservering 20 Torsdag 27 februari Bollspel/allmän motionsidrott Föglö Grundskola Fredag 28 februari Filmläger med SKUNK Brändö skola 12 Måndag 3 mars Juniorklubb Församlingshemmet Återvinningscentralen i Stentorpa ÖPPETTIDER I FEBRUARI: torsdag 6.2 kl torsdag 20.2 kl Material som skall med i bladet sänds till redaktionen på följande sätt: e-post: Kontaktuppgifter: Mikaela Englund, Material kan lämnas till kommunkansliet i Degerby, men lämna helst in material per e-post! Annonspriser: helsida 36,- halvsida 18,- 1/4 sida 9,- + moms 24%. I Föglö fast bosatta privatpersoner och föglöföreningar annonserar gratis i Föglöbladet. Föglöbladet är samhällsinformation som delas ut till alla fastboende som är skrivna på Föglö och till företag på Föglö.

2 Februari 2 Föglöbladet Föglömappen 2014 Är du företagare eller t.ex. hyr ut stugor? Då borde du annonsera i Föglömappen Den kommer finnas i ca 40 exemplar över hela Åland, på platser där den exponeras för turister. Så missa inte detta tillfälle då detta är en väldigt bra och billig marknadsföring. Jag vill ha er annons senast den 18 februari och i word format. Skicka er annons till MVH Maria Kihlström, Näringsombud. Tel Annonspriser: Halvsida: 25 Euro Helsida: 40 Euro PITCH och STICKCAFÉ Vi fortsätter med att sticka och spela pitch, vi träffas i Annagårdens stora matsal den 4 och 18 februari, kl Välkomna hälsar Äldreomsorgsdirektionen via Viking och Christina. INFORMATION FRÅN REDAKTIONEN Observera att material som skall med i marsnumret, bör skickas till före kl måndagen den 24 februari! Annagårdens bastu Alla pensionärer är välkomna att bada i vår fina bastu. Ring och boka i förväg så är bastun varm och skön när ni kommer till en kostnad av endast 5 /person. Bastun kan bokas mellan klockan Mat på Annagården Alla pensionärer vet väl att ni kan äta på Annagården! Ring och meddela när du vill äta, minst 3 dagar i förväg. Varmt välkomna på en härlig måltid! Kökspersonalen på Annagården

3 Februari 3 Föglöbladet INFORMATION FRÅN BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN BYGGNADSKONTORET måndag, onsdag och fredag kanslitid mellan kl Telefon alt Byggnadskontoret handhar tillika kommunens byggnader, väg- och trafikfrågor såsom turlistor, trafiksäkerhet, vägunderhåll kommunalvägar och gator m.m. Byggnadsinspektör/kommuntekniker/vägmästare/trafikinspektör Hans - Kristian Skaag tel alt semesterledig samt Vid löpande ärenden kan byggnads- och tekniska nämndens ordförande Mari-Anne Jansson kontaktas tel.j 50193, tel.h alt Byggnads- och tekniska nämndens planerade sammanträden 2014: Januari vecka 4 måndag Februari vecka 7 måndag Mars vecka 11 måndag April vecka 16 måndag Maj vecka 20 måndag Juni vecka 23 måndag Juli vecka 30 måndag September vecka 36 måndag September vecka 40 måndag (BUDGET) Oktober vecka 43 måndag December vecka 51 måndag De ordinarie sammanträden hålls i Kommungården i Degerby by enligt ovanstående lista kl om inget annat bestäms. Ansökan om byggnadslov m.m. skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda minst 10 dagar före sammanträdesdagen. KALLELSE/INBJUDAN Föglö kommun genom byggnads- och tekniska nämnden bjuder härmed markägarna till fastigheterna RNr 11:2, RNr 5:45, RNr 4:57, RNr 6:47 och RNr 3:30 samt andra intresserade till ett informations- och diskussionstillfälle gällande förslaget till vägplan för anläggande av en ny väg till Sintingsområdet i Degerby by. Informations-/diskussionstillfället hålls onsdagen 12 februari 2014 kl i Kommungården. På byggnads- och tekniska nämndens vägnar: Hans-Kristian Skaag kommuntekniker Anslaget: Nedtaget:

4 Februari 4 Föglöbladet Protokollen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida: Kommunfullmäktige Kommunstyrelse, val av medlemmar Följande personer utses till medlemmar i kommunstyrelsen för åren ; Torsten Sundblom, ordf. (återval) Kent Eriksson, viceordf. (återval) Beatrice Sjöberg (återval) Gun-Britt Gullbrandsson (återval) Kristian Holmström (ny) suppleant Ethel Sundblom (återval) suppleant Mari-Anne Jansson (återval) suppleant Viking Malmlund (återval) suppleant Ramona Franzén (återval) suppleant Håkan Sundelin (återval) Byggnads- och tekniska nämnden Följande byggnadslov har beviljats; Jeanette Nyroos, Sverige fritidshus Felanholmen i Horsholma Patric Wesslund, Sverige fritidshus Flatskär i Kallsö Följande tillstånd för enskilt avlopp har beviljats; Isakssons Stugby, Henrikas i Hastersboda Slutredovisningar enligt kommundirektörens beslutsprotokoll; Sintingsvägen, grundförbättring och ytbeläggning Kombiugn till Föglö grundskolas kök Avloppsreningsverket, omviktering av utloppsledning ,68 euro inkl. moms ,20 euro inkl. moms ,49 euro inkl. moms KUNGÖRELSE Socialnämnden i Föglö lediganslår NÄRVÅRDARE Inom kommunens äldreomsorg på 55 % av heltid fr och tillsvidare. NÄRVÅRDARE Inom kommunens äldreomsorg på 55 % av heltid fr och tillsvidare Kompetens: Närvårdarutbildning eller motsvarande. Grundlön: 1.255,17 /månad (tillkommer ev. arbetserfarenhetstillägg samt. ers. för obekväm arbetstid)

5 Februari 5 Föglöbladet Info om avfallshanteringen på Föglö 2014 Den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa har öppet följande tider 2014; Januari mars och november-december jämna veckor helgfri torsdag kl Således torsdag den 23/1-6/2-20/2-6/3-20/3-13/11-27/11-11/12 och måndag 29/12. April- september alla helgfria torsdagar kl Maj-augusti även söndagar kl Byggnads- och tekniska nämnden kan vid behov lägga in extra öppethållningsdagar vid den bemannade återvinningscentralen. Dessa dagar annonseras ut i föglöbladet, så kontrollera alltid i föglöbladet. Sopmärken köps som tidigare på kommunkontoret eller Degerby Cafe som behövs för avgiftsbelagt avfall. Avgiften för brännbart avfall är 4 för säck upp till 60 liter och 8 för stor säck upp till 200 liter. I övrigt hänvisas till avgiftstaxan på kommunens hemsida Grundavgiften 2014 för fastboende hushåll är 140 och för fritidsbostäder 95 inkl moms samt 66 för hushåll med egen ordnad hämtning av återvinningsmaterial. Grundavgifterna debiteras under februari månad. OBS! En fastighetsägare kan begära om befrielse från en grundavgift för en fritidsfastighet om nyttjaren av denna fastighet redan betalar en grundavgift för permanent boende på Föglö. Ansökan om befrielse enl ovan inlämnas skriftligen på kommunkontoret under februari. Återvinningsbar plast kan lämnas till den bemannade stationen kostnadsfritt eller läggs i det egna sopkärlet för brännbart avfall. Mjukplast är alltid brännbart avfall! De som har fastighetsnära hämtning av brännbart eller bioavfall kan fortsätta med detta lika som tidigare om man vill. Alternativ är att köpa sopmärken och själv föra soporna till Stentorpa återvinningscentral. SPARA! SPARA!

6 Februari 6 Föglöbladet KULTURBIDRAG Nu är det dags att ansöka om kulturbidrag från Föglö kommun! Fullständiga ansökningar skall vara fritids- och kulturnämnden tillhanda senast måndag 24 februari 2014 kl , under adress Tingsvägen 3, Föglö eller ; Ansökningar från föreningar skall åtföljas av verksamhetsplan och budget för 2014 samt bokslut för 2013 ifall man har sådant klart, annars för 2012 (ifall det inte redan inlämnats). Ansökningar från privatpersoner skall åtföljas av budget och projektplan eller motsv. för verksamheten/investeringen ifråga. Ansökningar för verksamhet av engångskaraktär skall bifogas av en finansieringsplan för ifrågavarande verksamhet/evenemang. OBS, viktigt! I övrigt gäller Allmänna principer för föreningsstöd i Föglö kommun som finns på kommunens hemsida eller går att erhålla från kommungården. Där finns också tips/idéer för vad man kan söka. Kulturbidrag kan sökas för/av: Föreningar eller sammanslutningar med verksamhet i Föglö kommun Privatpersoner bosatta i Föglö kommun Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare Annat kulturevenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare Allmänna regler Barn och ungdomsverksamhet i Föglö kommun prioriteras. Verksamhet som får kulturbidrag ska på något sätt komma allmänheten i Föglö tillgodo. Den ansvariga sökande ska vara 18 år fyllda. Den ansvariga sökande garanterar att kulturyttringen inte är stötande eller kränkande. Fritidsnämnden beslutar om fördelning av kulturbidrag på basen av inkomna ansökningar, som skall vara kompletta enligt föreliggande kriterier för att kunna vara aktuella. Kulturverksamhetens verkställande, ekonomisk redovisning samt bidragets utbetalning: Kulturbidraget gäller för kulturprojekt som påbörjas, utförs och/eller avslutas innevarande budgetår. Projektet kan alltså utföras tidigare på året innan beslut om bidraget fattats. Detta sker då på egen risk och utan garantier för att bidrag kan beviljas. Till ansökan ska bifogas kulturprojektets planering, finansieringsplan, förteckning över sökta bidrag samt finansiering som redan beviljats och/eller avslagits. Bidraget utbetalas mot redovisning efter att den bidragsberättigade verksamheten ägt rum. Vid kontinuerlig verksamhet utbetalas bidraget, vid behov i rater, efter att beslutet tagits. Kulturbidrag kan tex utdelas inom följande verksamhetsområden: (se principdokumentet) 1. Byggnader / platser 2. Musik / dans 3. Teater / film / video 4. Konst / fotografi 5. Traditioner 6. Litterär verksamhet Fritids- och kulturnämnden

7 Februari 7 Föglöbladet FÖGLÖBOR OCH ANDRA INTRESSERADE! SUCCÉN FORTSÄTTER! (25 lag 1998, 30 lag 1999, 26 lag 2000, 30 lag 2001, 27 lag 2002, 26 lag 2003, 25 lag 2004, 29 lag 2005, 31 lag 2006, 32 lag 2007, 32 lag 2008, 31 lag 2009, 30 lag 2010, 33 lag 2011, 34 lag 2012 och 31 lag 2013) LÖRDAGEN DEN 26:e APRIL KL PÅ VIKINGABORG är det åter dags för årets händelse på Föglö, då arrangeras de 17:E FÖGLÖMÄSTERSKAPEN I PITCH Vem skall ta hem bucklan i år? Tidigare mästare; 1998 Fyrvall, 1999 Föglö UF 1, 2000 Flintas lag, 2001 Sundbloms Pitch Ab, 2002 Spelmansänkorna, 2003 Pitchklubben Ab, 2004 Onsdagspitchen 2, 2005 Fyra äss, 2006 Sundbloms Pitch Ab, 2007 Västerbotten 2, 2008 Flintas lag, 2009 Onsdagspitchen 1, 2010 Västerbotten 1, 2011 Fyghelde 1, 2012 Fyrvall samt regerande mästare 2013 Onsdagspitchen 2. Arrangörer liksom tidigare är Onsdagens pitchgäng bestående av Anders Skogberg, Håkan Lehto, Leif Hastersboda Eriksson, Veikko Vartiainen, Niklas Eriksson, Per-Erik Mattsson, Åke Henriksson, Lars-Åke Karlsson, Roger Johansson och Leif Brändö Eriksson, vilka alla tar emot anmälningar. Alla lag som deltog senast får denna inbjudan också per post eller mail (lagkaptenen), men det finns kanske andra som inte deltog i fjol som vill sätta ihop lag och testa motståndet! Reglerna är desamma som tidigare år, dvs. fyramannalag (man kan givetvis vara flera, det är fritt att byta spelare mellan matcherna). Övriga regler skickas per brev till de lag som anmäler sig. Ni som vill delta och har lag att anmäla kan göra det till någon i ovanstående pitchgäng senast torsdagen den 17:e april men anmäl Er gärna i god tid. Det går förstås också bra att anmäla er per mail till Ifall Ni vet vilka som skall vara med i laget bör Ni berätta det åt den Ni anmäler Er till. OBS! Kom ihåg att laget skall ha ett namn också! För intresserad publik kommer närmare information i kommande Föglöblad. Arr. Onsdagens pitchgäng PLANERADE EVENEMANG Valborgsbrasa på Matsmårs 26.4 Föglömästerskapen i pitch 9.6 Självstyrelsedagen firas på Matsmårs i Hummersö 5.7 Föglödagen Juli Jazzfest i Degerby 13.7 Amalias strandparty kl V.29 Skutträff i Degerby 26.7 Östersockens byalag ordnar grisfest kl Har er förening eller företag något evenemang planerat? Skicka ett mail till och/eller så sätter vi in det i kalendern på hemsidan och här i Föglöbladets kalender.

8 Februari 8 Föglöbladet Ett litet urval av alla nya böcker i biblioteket! Vuxen, skön: Andersson,Lena Egenmäktigt förfarande Constantine, Barbara Och sen Paulette Ivey, Eowyn Snöbarn Meyer, Philipp Sonen Moyes, Jojo Sophies historia Tartt,Donna Steglitsan Vuxen, deckare: Baldacci, David De oskyldiga Edwardson, Åke Marconi Park May, Peter Svarthuset Vuxen, fack Eriksson, Jessica Tro på dig själv biografier: Forslind, Birgitta Älskade kofta Forsman, Stig Med havet till höger Hasselgren, Gunilla Din läkarbok mitt i livet Johansson, Katarina Den onda badankan Vårt Kökar Barn&ungd Fisher, Catherine Magitjuven skön: Gahrton, Måns Alla barnen får ett syskon Gahrton, Måns Alla barnens stora godnattbok Nopola, Tiina Siri och lilla hunden Felix Olsson, Sören Berts fejsbok Strandberg, Mats Nyckeln Det finns också ljudböcker och filmer att låna! Biblioteket är öppet: Tel: Må och On To Välkommen till biblioteket!

9 Februari 9 Föglöbladet ANNAGÅRDENS LUNCHMENY MENY vecka 5 Måndag 27.1 Tisdag 28.1 Onsdag 29.1 Torsdag 30.1 Fredag 31.1 Lördag 1.2 Söndag 2.2 Måndag 3.2 Tisdag 4.2 Onsdag 5.2 Torsdag 6.2 Fredag 7.2 Lördag 8.2 Söndag 9.2 makaronilåda fiskfärslimpa, spenatstuvning morotslåda, skinksås dillkött korvsoppa rökt fisk köttrullader MENY vecka 6 ugnskorv och mos stekt fisk, purjosås kåldolmar biff á la lindström krämig broileroppa inkokt fisk fruktspäckad karré Mat på Annagården Alla pensionärer vet väl att ni kan äta på Annagården! Ring och meddela när du vill äta, minst 3 dagar i förväg. Varmt välkomna på en härlig måltid! Kökspersonalen på Annagården Måndag 10.2 Tisdag 11.2 Onsdag 12.2 Torsdag 13.2 Fredag 14.2 Lördag 15.2 Söndag 16.2 MENY vecka 7 broilerfrestelse fiskgryta frikadeller i mild tomatsås ärtsoppa leverlåda gravad lax m.m. fläskfärslimpa, kall sås Måndag 17.2 Tisdag 18.2 Onsdag 19.2 Torsdag 20.2 Fredag 21.2 Lördag 22.2 Söndag 23.2 MENY vecka 8 stekt fläsk, makaronistuvning strömmingsflundra och mos broilergryta marinerad grillsida maletköttsoppa torsk i ugn pannbiff/köttbullar Smaklig måltid! Med reservation för ändringar

10 Februari 10 Föglöbladet SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Inbjudan till filmläger den 28 feb - 2 mars 2014 Lägret vänder sig till alla ungdomar 11 år och äldre med filmproduktions- och skådespelarintresse. Lägret är på Brändö skola. Start fredagskvällen med kvällsfika introduktion och presentation. lördagen start kl 8, med arbete i grupper. Du får då välja vad du vill lägga fokus på i ditt filmarbete och vad er grupp vill göra film om. Lägret avslutas kl. 13 på söndagen. Helgen kommer att innehålla lek, hårt jobb, roliga diskussioner om film och en hel del filmtittande. Filmskapandet kommer att ledas av proffsfilmare från Sverige. Deltagaravgift 20 syskon 5 rabatt i avgiften ingår att du blir medlem om du inte redan är det. Betalas till SKUNKs konto vid anmälan: FI I priset ingår kost, logi och ev transporter från och till färjan. Eventuell fika eller måltider under dit- och hemresa står man själv för. Vi hjälper till så att du kan resa från alla skärgårdskommuner. Anmälan snarast sista dag för anmälan är 10 feb, till Meddela hur du reser och om du har några speciella mat önskemål. Frågor hör av dig till Mia SKUNKs verksamhetsledare. SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation AX Kumlinge, Åland, Finland mobil e-post: hemsida:

11 Februari 11 Föglöbladet Utställning på biblioteket Karlssons Zooptipp skrotkonst av Johan Karlsson Följande Mediskurs behöver fler deltagare för att få starta Bli mera datorvan, fortsättningskurs med Siv Ekström kursen startar tisdagen den 25.2 kl tillf. Kursen hålls i Föglö grundskola. Kursavg. 50,60 För anmälan, idéer om kurser eller mer information kontakta Medis kontaktperson Berit Andersson tel under bibliotekets öppettider eller e-post februari Biblioteket är öppet må och on och to Välkomna! Månadens spartips Februari: Ångkoka grönsaker i en sil under lock i samma kastrull som potatisen. Du slipper använda två kokplattor och äter kanske även mera grönsaker genom att variera tillbehör till måltiden.

12 Februari 12 Föglöbladet På kommunens julfest på Seagram den 4 januari hade vi en tävling där varje bord skulle dikta ihop en rimmande vers om året som gått. Juryn som bestod av kommunkansliets personal inkl. Berit på bibban kunde konstatera att det finns många lovande poeter i Föglö! Alla bidrag kommer att publiceras i Föglöbladet och vi börjar med vinnaren som var bord nr. 4; Alla åkte snipa för att bästa kortet gripa I regn och rusk var humöret på topp Det lär ha varit ett hejdundrande lopp I Föglö det händer det mesta på en vecka Allt från jazz till Amalias, hur skall tiden räcka Vi såg inga skutor, men sniporna kom Till nästa sommar vi siktar om Till skolan det kommer elever från nordost I den lilla kommunen bor våran prost Eleverna sin egen privatchaufför har Tänk om våra får gå med rumpan bar De unga vill även få sina röster hörda Och inte vara till belastning och börda Skunk & Young Voices är ett lyckat sätt För skärgårdens unga att komma till sin rätt Storklubb, Gloskär och även Björkör är ställen som till kul- turen hör Så har du tråkigt och inget att göra En kul-tur hit er kanske kan föra Frågorna finns men var är svaren? Månne du kan fråga haren I julgrundshålet, det är där det händer Undrar om det hängdes ut en fender En röd vit Viking lade sig på sned Det gick dock rätt bra för alla som var med Välkomstrimmet som lästes upp på kommunens julfest av Maria var skrivet av Alexandra Blomqvist, Kumlinge. Här kommer även det i repris! Hej allihopa och välkomna till Seagrams åter igen har vi världens chans att tillsammans ett hejdundrande år vinka av och därefter ett skinande nytt lägga i far. Ej utan bekymmer detta år fortgått men, jag måste säga att vi även skojiga stunder fått Vad sägs om när Föglö på världens karta blev satt av nåt så märkligt att Amorella på Julgrundet sig lagt. Varje år vi i tidningen syns utan hejd om ej för strandad färja så för champagne i vår omnejd. Hurra för vårt Föglö, vår härliga bygd att bo här är minsann en strålande dygd Låt oss nu fira julens all fröjd in med maten nu ögonaböj! TUSEN TACK till alla, alla som på olika sätt bidrog till att göra vår Föglöfest i stadshuset till vad den blev en succé! Tack till alla som medverkade på scenen och tack till alla som hjälpte till bakom kulisserna! Meddelande från Din Röda Kors avdelning i Föglö: Insamlingen till krisdrabbade Filippinerna inbringade 1.043,61. Av detta belopp samlade skolelever vid Föglö Grundskola in 679,75. Ett stort Tack till alla som bidrog!

13 Februari 13 Föglöbladet

14 Februari 14 Föglöbladet Vision Nolltolerans arrangerar i samarbete med ÅHS en FÖRÄLDRAUTBILDNING enligt COPE-metoden Ta chansen att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliksituationer som uppkommer i en barnfamilj. Varje lektion leds av två utbildade handledare. FÖR VEM: Familjer med barn i ålder 7-12 NÄR: Kursen omfattar åtta tillfällen med start onsdagen den 26 februari kl. 18:00-20:00. VAR: Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn (Skeppargatan 11) HUR: Anmäl Ert deltagande till Alexandra per telefon eller via e -post senast 7 februari PRIS: Kursen är gratis, och vi bjuder på fika! Men observera att det bara finns ett begränsat antal platser! MERA INFO: Förfrågningar riktas till Alexandra (kontaktuppgifter ovan). Information om COPE fås också från VÄLKOMNA! Matsmårs 8 april: Årsmöte Garantiföreningen Matsmårs RF, kl , Föglö Kommunbibliotek 30 april: Valborgsbrasa 9 juni: Självstyrelsedagsfirande, kl , Matsmårs, Hummersö 26 juli: Auktion

15 Februari 15 Föglöbladet ÖNSKAS KÖPA/HYRA Söker mulltoa, frystoa eller liknande för inomhusbruk, ej för dyr. Nina & Apiruk Tummatikul Njuponholma Föglö Tel Köpes Hö i småbal köpes Maria Helena Hej! Söker lite mark med möjlighet för byggnadslov på 15vm, Med havsutsikt men inte nödvändigtvis strandtomt. Gärna nära Degerby men alla förslag beaktas, det är känsla som är viktigast. Lite odlingsbar mark är även ett plus, t.ex. för ett växthus. Mvh Nina & Apiruk Djurvakt sökes Hundvakt sökes till en Engelsk cockerspaniel, han är van med andra djur och vill inget hellre än att vara med. Det är fråga om någon dag per månad, främst dagtid. Vi söker även djurvakt till våra katter och Marsvin några gånger per år. T.ex. Matning och byte på kattlåda. Är du intresserad av att hjälpa oss, ring för mer information Maria Helena Njuponholma Föglö Tel Har du en lekstuga ståendes på gården? Isåfall är vi intresserade av att eventuellt köpa den. Kontakta Linda eller Nikolaj Mvh, Linda Willfors LOKAL Tom lokal/garage/förråd, lite större, men alla förslag välkomnas. Inte nödvändigtvis i bästa skick, renoverar själv och gärna överkomlig hyra. Gärna i Degerby eller dess närhet. Spännande affärs ide' om lokal finnes. Kontakt : Nina Tummatikul Njuponholma Föglö Tel

16 Februari 16 Föglöbladet Hertiginnans sista resa Per-Ove Högnäs kommer till Föglö och berättar om arbetet med sin dramadokumentär om Herzogine Cecilies förlisning och visar filmen som är c 1 timme lång Torsdag 27 februari kl Kaffeservering För plats se affischering i butik, banker o på färjan! Arr. Föglö hembygdsförening r f Föglömuséet 2014 I år kommer vi göra stora förändringar på muséet då allt ska göras om. Det blir alltså i en helt ny tappning Temat kommer att vara Föglö förr och nu. Nu är vi på jakt efter fotografier samt fakta om följande ämnen om Föglös historia, allt är av intresse. Har du något om dessa ämnen är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonerna under de olika punkterna. * Bondeseglationen * Sjöfart * Spritsmuggling Holger Sundblom tel *Trafikpunkten Degerby *Föglö under andra världskriget Maria Kihlström tel *Rysstiden på Föglö *Kyrkan, bönehus och väckelse René Sköld te *Fiske, dra not *Jakt av fågel och säl *Jordbruk Kurt Fellman tel Du kan också skicka mejl till Hälsningar Föglömuséegruppen

17 Februari 17 Föglöbladet

18 Februari 18 Föglöbladet

19 Februari 19 Föglöbladet

20 Februari 20 Föglöbladet Föglö Röda Kors avdelning inbjuder till VÄNDAGSFEST i omsorgshemmet Annagårdens matsal fredagen den kl PROGRAM : Ann-Irene Dahlgren och Tatiana Roos uppträder med sång och musik. Barn från daghemmet Myran deltar. Vi skriver vändagskort. Kaffeservering. VÄLKOMNA! Vill ni ha hembakat bröd men inte hinner baka själva? Kanske bullar till kalaset eller något annat. Jag bakar matbröd, kaffebröd och tårtor. Ni kan ringa och beställa de ni behöver så bakar jag. - Inga-Lill TEL:50053 MOBIL: BEHANDLINGAR för ditt VÄLBEFINNANDE * AKUPRESSUR * Hawaiiansk LOMI-LOMI massage * CHACKRAFLÖDES massage med CHACKRA balansering * RECONNECTIVE HEALING * THE RECONNETION * ÖRONAKUPUNKTUR * KINESISK TUINA behandling * AKUPRESSURMASSAGE * Kinesisk KOPPNING, GUA SHA * YOGA MASSAGE * ZONTERAPI * Indisk HUVUD och ANSIKTSMASSAGE INGER SUNDBLOM Tel ,

21 Februari 21 Föglöbladet Favorit i repris: Hårologi. Godkänd av Grön Salong. Bra för både Dig & miljön. Finns hos mig. Salong Hårfixarn Öppet Mån, Tis 9-15, samt Tiskv enl bokning. Ons på Saxess. Tors obs! Lördag enligt bokning. Tel Även på facebook. OBS OBS OBS Från 1:a februari kan jag nås endast på mobiltelefon Med vänliga hälsningar Kurt Gustafsson FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING r.f Inbegär anbud för byggande av en ny småbåtsbrygga för gästhem Enigheten i Degerby. Anbudshandlingar erhålles från Roger Helin från och med , telefon eller

22 Februari 22 Föglöbladet Byggnadsarbeten utföres! Renoveringar/nybyggnation Svetsning/VVS-arbeten Grävningsarbeten med minigrävare m.m. Traktorgrävare Kontakta Tony Håkans Entreprenad tel ENTRERENADARBETEN UTFÖRES Vägar Grunder Dikning Septiktankar mm. Med runt svängande larv eller hjulgrävmaskin Material, transporter och krossgrus ordnas RING el F:ma A. SNÄLLSTRÖM, FÖGLÖ Föglö FBK

23 Februari 23 Föglöbladet HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING PÅ FÖGLÖ tel GSM Planerade läkardagar i februari 5.2 och 19.2 Läkare Anders Svärdström Läkartiderna är i första hand för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt akuta sjukdomsfall. Övriga (speciellt bilburna) hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn. Telefontid alla vardagar kl Respektera vår telefontid! Sjukvårdsmottagning utan tidsbeställning torsdagar kl Övriga tider enligt överenskommelse. OBS! Beredskap endast på veckosluten lördag och söndag Avvikelser kan förekomma. Kom ihåg att boka tid för blodprovstagning. Så här når du oss: Alla vardagar telefontid 9-10 på tel (tidbokning, rådgivning, övriga ärenden) Mån-tors 8-16 samt fredag 8-14 når du oss på vid akuta ärenden. Beredskap på helger 9-16 (avvikelser kan förekomma) på GSM Övriga tider när vi inte är i tjänst, kontaktas akuten eller alarmcentralen 112 vid akuta sjukdomsfall. Med vänlig hälsning, Tiina och Linda på Föglö rådgivning Tel eller

24 Februari 24 Föglöbladet ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING GUDSTJÄNSTER I FEBRUARI 2.2 kl Familjemässa i Kökar församlingshem Kyndelsmässodagen P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar 9.2 kl Högmässa i Föglö kyrka 5 söndagen efter trettondagen P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar kl Gudstjänst (nattvard) i Sottunga skola 5 söndagen efter trettondagen P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar 16.2 kl Gudstjänst i Kökar församlingshem 3 söndagen före fastetiden P. Karlsson. Kollekt: Församlingens mission, FMS 23.2 kl Gudstjänst i Föglö kyrka 2 söndagen före fastetiden P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Församlingsförbundet r.f. kl Gudstjänst i Sottunga skola 2 söndagen före fastetiden P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Församlingsförbundet r.f. 2.3 kl Högmässa i Kökar församlingshem Fastlagssöndagen P. Karlsson, H. Mölsä. Gemensamt Ansvar lunch efter högmässan, Bent Mattsson avtackas för lång och trogen tjänst inom församlingen. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar 9.3 kl Högmässa i Föglö kyrka 1 söndagen i fastan P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Finska Missionssällskapet kl Gudstjänst (nattvard) i Sottunga skola 1 söndagen i fastan P. Karlsson, H. Mölsä. Kollekt: Finska Missionssällskapet ÖVRIG VERKSAMHET MUSIKVERKSAMHET I FÖGLÖ Klapp & Klang Måndagar kl i Föglö församlingshem. Ledare: P. Karlsson. Kyrkokör 3.2 kl , 9.2 kl , ingen kör den 17.2, 23.2 kl , 3.3 kl Ledare: Harri Mölsä. MUSIKVERKSAMHET I KÖKAR Klapp & Klang i Barnängen Jämna veckor på tisdag kl ANDAKTER 5.2 kl Sommarängen. Andakt P. Karlsson kl Annagården. Andakt P. Karlsson kl Sommarängen. Andakt P. Karlsson kl Annagården. Andakt P. Karlsson kl Sottunga skola. Sångcafé. H. Mölsä. 5.3 kl Sommarängen. Andakt P. Karlsson. SÖNDAGSSKOLA I Föglö församlingshem 2.2 och 16.2 kl Ledare: Pamela Ahlskog och René Sköld. JUNIORKLUBB I Föglö församlingshem 11.2, 24.2 och 3.3 kl Ledare: Pamela Ahlskog och René Sköld. SKRIFTSKOLA Föglökonfirmander OBS!!!! Träff i kyrkan för alla. Måndagen den 3.3 kl HEMBESÖK Ring t.f. kyrkoherde Peter Karlsson på tel KONTAKT Kansliet är öppet onsdagar och fredagar kl Tel/fax t.f. kyrkoherde Peter Karlsson Ekonom Anita Hildén Kanslist Karin Fyrvall ons. och fre Församlingsmästare Holger Sundblom Föglö Vaktmästare Bengt Mattsson Kökar Församlingens hemsida:

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren!

Till kännedom! Kommunens telefonlista. Ett viktigt telefonnummer har ändrat PENSIONÄRSTRÄFF. Påminnelse igen inför sommaren! Nr 3/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Kommunens telefonlista Vi planerar att igen ge ut en ny version av kommunens telefonlista. Meddela

Läs mer

Intresserad av vad om händer? HÖSTFEST. Sotning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Tack. Pensionärsträff

Intresserad av vad om händer? HÖSTFEST. Sotning HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Tack. Pensionärsträff Nr 9/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kent Eriksson sottunganytt@sottunga.ax Intresserad av vad om händer? För dig som är intresserad av vad som händer i kommunen finns kommunstyrelsen,

Läs mer

December 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Maria Svedmark ÅRGÅNG 22 December 2013 Nr 12

December 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Maria Svedmark ÅRGÅNG 22 December 2013 Nr 12 December 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Maria Svedmark ÅRGÅNG 22 December 2013 Nr 12 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer måndagen den 23 december 2013. Stopptid för material till nästa

Läs mer

FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1

FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Jul 2014 / Januari 2015 Nr 1 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 januari 2015. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Augusti 2015 Nr 8

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Augusti 2015 Nr 8 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Augusti 2015 Nr 8 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 28 augusti. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 24

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 NOVEMBER 2015 Nr 11 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 november. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag

Läs mer

Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45. Kommungården i Föglö. Närvarande

Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45. Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 02.02.2015 1 Sammanträdestid Måndag den 02.02.2015 kl. 18.00 19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. NUMMER 3/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 13 mars kl.13.00 på Kapellhagen. Nu spelar vi

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. I det här numret. Kommuninfo. Skunk. Församlingsinfo. Företagsam skärgård.

SOTTUNGANYTT. Aktuellt. Händelsekalender. Dagens motto. I det här numret. Kommuninfo. Skunk. Församlingsinfo. Företagsam skärgård. SOTTUNGANYTT Sottungas kommuntidning Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Oktober 2015 Aktuellt Händelsekalender Dagens motto 5.10 Skärgårdskommunmöte på Kökar 5.10 Läkardag 5.10 Butiken

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

TISDAGAR 18.00-20.00 TORSDAGAR 18.00-20.00 LÖRDAGAR 13.00-16.00. Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar

TISDAGAR 18.00-20.00 TORSDAGAR 18.00-20.00 LÖRDAGAR 13.00-16.00. Eckerö hälso- sjukvårdsmottagning och Hemsjukvården informerar ECKERÖ INFO MAJ 2015 Samhällsinformation Årsmöte Eckerö Hembygdsförening inbjuder till årsmöte måndag 18 maj kl 19 på Labbas hembygdsgård i Storby. Stadgeenliga förhandlingar, kaffeservering. Alla hembygdsintresserade

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR februari 2 / 2014

SALTVIK. INFORMERAR februari 2 / 2014 SALTVIK 2 / 2014 INFORMERAR februari Samhällsinformation Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Skol- och

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

Kommunsekreteraren informerar

Kommunsekreteraren informerar Nr 1/2015 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax Kommunsekreteraren informerar Kommunfullmäktige höll möte 17.12.2014 och beslöt att godkänna nytt

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro INFORMATIONSBREV Nr 9 / 2015 Utgiven 8.10.2015 Ålands Distrikt Stort tack för din insats under Hungerdagen Hungerdagen år 2015 har gjort ett mycket bra resultat. Vi har ännu inte det slutgiltiga resultatet

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 OKTOBER 2015 Nr 10 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 30 oktober. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 26

Läs mer

& Sång i Nerja 9-16 April 2015

& Sång i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja med en vårvecka Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2015 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet

Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet N Y H E T S B R E V 3 / 2 0 1 5 Skolfredsnytt Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet Skolfredsutlysningen för

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT STYRELSEN BEVILJAR STÄNGNINGEN BYGGNADSTEKNISKA KANSLI INFORMERAR! SEMESTER

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård!

Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård! Ludgo 16 juli 2015 Rädda Ludgo/Spelviks bygdegård! Viktigt meddelande till alla medlemmar och medborgare i Ludgo/Spelvik! Vår bygdegård har fått krav från kommunen om att byta avloppsanläggning, detta

Läs mer

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00

Sommaröppet alla dagar 13.00-20.00 www.raabladet.nu Nummer 24 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 24 juni 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 9 Telefon 042-26 25 35. Fax 042-26 24 49. Bankgiro: 5310-9997

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 41 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 13 november 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon

Läs mer

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus Nr 03 2013 Årg. 6 21/2-6/3 ung i fokus FINSPÅNG 10181 10181 Jantzen Reclinerfåtölj 4.895:- Kampanj Komplett kontinentalsäng Gäller t.o.m. 10/3-2013 Nu 8.985:- FINSPÅNG AUDIO VIDEO - FInspång Stora Allén

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014

WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014 WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 28, NUMMER 1 18 Januari 2014 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 2 05.02 15.02 3 05.03 15.03 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el.

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

Augusti 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Augusti 2014 Nr 8

Augusti 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET. FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Augusti 2014 Nr 8 Augusti 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Augusti 2014 Nr 8 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer fredagen 29 augusti 2014. Stopptid för material till nästa nummer

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live.

Öppen förskola. Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. E-mail : kulansoppnaforskola@live. Öppen förskola Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

FÖGLÖ BLADET HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER. Material som skall med i bladet sänds till redaktionen på följande sätt: e-post: foglobladet@foglo.

FÖGLÖ BLADET HÄNDELSE & EVENEMANGSKALENDER. Material som skall med i bladet sänds till redaktionen på följande sätt: e-post: foglobladet@foglo. Juni 1 Föglöbladet FÖGLÖ BLADET FÖGLÖ KOMMUN REDAKTÖR Mikaela Englund ÅRGÅNG 24 Midsommarnumret 2014 Nr 7 Nästa nummer av Föglö-bladet utkommer fredagen 25 juli 2014. Stopptid för material till nästa nummer

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014

Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Kungörelse EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 Europaparlamentsval förättas söndagen den 25 maj 2014 kl. 9.00-20.00. Vallokalen i Hammarlands kommun finns i Kommungården,

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. NUMMER 10/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 10 oktober kl. 13.00 på Kapellhagen. Nu spelar

Läs mer

INFOBLAD V6~MÅNDAG 2 FEBRUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF

INFOBLAD V6~MÅNDAG 2 FEBRUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF INFOBLAD V6~MÅNDAG 2 FEBRUARI 2015. NUMMER 2/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Pensionärsträff torsdagen den 12 februari kl. 13.30 på Kapellhagen.

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

2015-11-04. Det kompletta tryckeriet! Förmånliga samannonseringspriser med annonsbladen i Dorotea, Junsele, Storuman/Sorsele och Lycksele.

2015-11-04. Det kompletta tryckeriet! Förmånliga samannonseringspriser med annonsbladen i Dorotea, Junsele, Storuman/Sorsele och Lycksele. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-11-04 Nr 45 Det kompletta tryckeriet! Layout Tryck i en eller flera färger. Efterbehandling Falsning, häftning, skärning, numrering,

Läs mer

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad

Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad och Gymnastikförbundets Trupptekniska Kommitté välkomnar dig till Rikstruppen 2 och Rikscupen Mixed 3-4/5 i Halmstad PM 1 Information Information och upplysningar lämnas av vår tävlingskommitté eller kansliet.

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

FINSTRÖM. Aktuellt i. Speleftermiddag. Miljöstationerna är nu låsta! för hela familjen på biblioteket! Ungdoms gården. Sommarjobba i kommunen Sidan 2

FINSTRÖM. Aktuellt i. Speleftermiddag. Miljöstationerna är nu låsta! för hela familjen på biblioteket! Ungdoms gården. Sommarjobba i kommunen Sidan 2 Aktuellt i FINSTRÖM SAMHÄLLSINFORMATION DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM INFORMATION GÄLLANDE AVFALLSHANTERINGEN I FINSTRÖM 2013 Miljöstationerna är nu låsta! Du har väl kommit ihåg

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 18 (27 30 april 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 18 (27 30 april 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 18 (27 30 april 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel LKAB elever åk 2 Öppet café 28 april

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer