SPP Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPP 2007. Vi blir störst i Norden. 7,7 miljarder till SPP. Företagskunder fick 240 miljoner"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2

3 SPP 2007 Året i korthet Innehåll Vi blir störst i Norden I december köpte Storebrand SPP av Handelsbanken. SPP och Storebrand blir tillsammans Nordens största pensionskoncern. Båda bolagen har levererat tjänstepensioner sedan 1917 och är bland de ledande livbolagen på respektive hemmamarknad. 7,7 miljarder till SPP Under året gjordes en beståndsöverlåtelse av tjänstepensionsförsäkringar till SPPs nyförvärvade dotterbolag Euroben Life & Pension Limited. Överlåtelsen var på 7,7 miljarder kronor och den årliga premien på närmare 200 miljoner kronor. Företagskunder fick 240 miljoner I april delade SPP ut ett överskott på nästan 240 miljoner kronor till företagskunder med frivillig ITP-försäkring. Överskottet uppstod dels som en effekt av SPPs ombildning till vinstutdelande bolag 2006, dels tack vare en hög avkastning SPP kom inte med i nya ITP-avtalet Under året genomförde Collectum en upphandling av livförsäkringsbolag till det nya ITP-avtalet. SPP var med både i upphandlingen för traditionell förvaltning och fondförvaltning. SPP blev inte ett valbart bolag den här gången, men har som avsikt att bli ett valbart alternativ för både fondförvaltning där nästa upphandling sker 2010 och traditionell förvaltning som sker Året i korthet 1 Verkställande direktörens kommentar 2 Förvaltningsberättelse Marknad och försäljning 3 Kapitalförvaltning 4 Bolagets utveckling 5 Alternativ resultaträkning 6 Femårsöversikt 8 Resultaträkning 9 Resultatanalys 10 Balansräkning 11 Förändring i eget kapital 13 Kassaflödesanalys 14 Noter 15 Specifikation av aktier och andelar 30 Förslag till vinstdisposition 34 Revisionsberättelse 35 Personal 36 Miljöarbete 37 Ledning och styrelse 38 Ordlista 39 Sänkta avgifter SPP sänkte i början av året avgifterna för försäkringar i Arbetsgivarplan. Sänkningen gällde både försäkring med garanterad ränta och fondförsäkring. Avgiften för försäkring med garanterad ränta sänktes med 16 procent och för fondförsäkring med 20 procent. Flera fondförvaltare SPP utökade under året fondutbudet med totalt nio fonder från några av världens ledande fondförvaltare. Det ger större valfrihet i och med att kunderna dessutom har fått möjlighet att spara i totalt tio fonder istället för som tidigare sex fonder. Nyckeltal Inbetalda premier, miljoner kronor Traditionell försäkring Fondförsäkring Totalt Förvaltat kapital, miljoner kronor Traditionell försäkring Fondförsäkring Totalt Totalavkastning, i procent Totalavkastning 1) - - 6,60 5,99 5,31 Premiebestämd försäkring 0,40 6, Förmånsbestämd försäkring 0,46 6, ) Avser det ömsesidiga bolaget. SPP Liv Fondförsäkring AB ingår ej i ovanstående siffror för perioden 1 juli december 2005 då bolaget under denna period ägdes av Handelsbanken Liv. Euroben Life and Pension Limited ingår i det förvaltade kapitalet från och med 2007, men ingår ej i inbetalda premier

4 Verkställande direktörens kommentar Ny ägare och nya offensiva mål Jag går direkt på den händelse som självklart utmärker året, Storebrands köp av SPP. Storebrand är ett av de ledande bolagen inom tjänstepension i Norge och när det nu var dags att växa på den nordiska marknaden sökte man efter en stark partner i Sverige. SPP och Storebrand har redan samarbetat genom Euroben, Nordben och Storebrand Hälsa, så vi känner varandra sen tidigare. Det som ytterligare förenar oss är att vi båda har lång erfarenhet av pension och försäkring och att det är vår kärnverksamhet. Att få Storebrand som ägare ser jag som ett bevis på att SPP är en stark och kunnig aktör på den svenska pensionsmarknaden. Tillsammans bildar vi nu Nordens största pensionskoncern och jag ska berätta mer om vad det innebär lite längre fram i texten. Men först en titt i backspegeln. Under åren med Handelsbanken som ägare är det flera förändringar som blivit möjliga SPPs driftskostnader har halverats och vi har ombildats till ett vinstutdelande livbolag. Två viktiga förutsättningar för att kunna konkurrera på marknaden och inte minst för att kunna ge våra kunder ett konkurrenskraftigt erbjudande och våra ägare möjligheter till vinst. Vi har nu lämnat Handelsbanken, men ser fram emot att vi fortsätter samarbetet kring pensioner även framöver. Tittar vi vidare i backspegeln så måste jag kommentera ITPupphandlingen. Ett antal leverantörer upphandlades till den nya ITP-planen och SPP blev inte vald till en av leverantörerna. En besvikelse som både gett oss revanschlust och anledning att granska oss själva. Det har vi nu gjort och det är därför glädjande att kunna konstatera att vårt förstärkta kunderbjudande visar att vi klarat oss bra nyteckningen av tjänstepensioner hos SPP ökade med 31 procent under Detta ska jämföras med marknadens totala ökning på 21 procent, som inkluderar en kraftig ökning av nyteckning i och med den nya ITP-planen. Så när SPP nu påbörjar en ny resa står vi bättre rustade än någonsin och vi ser dessutom fram emot kommande upphandlingar med tillförsikt. Utan att gå igenom hela SPPs resultat, så vill jag ändå kommentera några viktiga delar. Först administrationsresultatet, det har även i år förbättras bland annat tack vare att vi har fått in över 11 miljarder i nytt försäkringskapital och för att vi lyckats sänka driftskostnaderna än mer. Även riskresultatet har varit positivt, vilket vi förstås är nöjda med. Däremot har det finansiella resultatet varit en besvikelse och vi har för 2007 inte nått upp till den nivå som innebär en avkastningsdelning mellan bolaget och försäkringstagarna. Vi är självklart inte nöjda med det, men nu tittar vi framåt och med stöd från Storebrand har vi nu nya möjligheter att flytta fram SPPs position. Därför har vi inlett en offensiv marknadssatsning, både vad gäller att stärka vårt varumärke och att öka aktiviteterna hos säljkåren och gentemot försäkringsförmedlarna. Vi har också ökat fokus på att våra kunder ska bli mer nöjda. Det är förstås en rad faktorer som avgör hur nöjda våra kunder är, exempelvis avkastningen, att vi levererar det vi lovar, att vi har motiverade medarbetare och att kunden har förtroende för våra säljare och förmedlare. Alla är viktiga områden och vi tänker jobba hårt på alla fronter. Vi sätter inte ribban lägre än att vi ska ha de mest nöjda kunderna på den svenska pensionsmarknaden på några års sikt. Ett mål som Storebrand har uppnått de senast fyra åren på den norska marknaden. Att avkastningen påverkar kundnöjdheten vet vi och SPPs avkastning måste förbättras. SPP har tillsammans med Storebrand beslutat om en ny investeringsstrategi. Nu drar vi fördel av den kompetens som finns i koncernen inom bland annat portföljoptimering, investeringar i fastigheter, skog och infrastruktur, och riskstyrning några av de områden som bidragit till att Storebrand under flera år legat i topp vad gäller hög avkastning. Men det räcker inte med att bara skapa värden i form av hög avkastning, för oss är det också viktigt på vilket sätt det görs. Vi kommer bland annat att utgå ifrån Socially Responsible Investments, SRI, som innebär att vi enbart investerar i företag som kvalificerar sig som särskilt ansvarstagande i samhället, både finansiellt, socialt och miljömässigt. Under året kommer vi också att ta tillvara Storebrands kunskaper inom övriga delar av ett ansvarsfullt företagande, Corporate Responsibility. Det ska bli otroligt intressant att få lära mer av Storebrand som är ett av de företag i Europa som ligger längst fram på området. SPP är idag ett företag som sjuder av förväntan, nyfikenhet och kraft. Nu vill vi framåt. Vår passion för det vi gör är stark och vi går med stor glädje och förväntan in i ett händelserikt Förväntningarna är med all rätt höga från både våra kunder, samarbetspartners, ägare och medarbetare. Men jag är övertygad om att vi inte bara är på rätt väg, utan redan en bra bit på väg. SPPs vision är att vara Sveriges främsta och mest respekterade samarbetspartner inom pension. Och den kommer vi nå. Stockholm i mars 2007 Göran Holgerson Verkställande direktör SPP 2

5 SPP 2007 Marknad och försäljning SPP har satt ett tydligt mål och satsar med kraft för att bli det ledande livbolaget i Sverige. Genom ökad närvaro hos företag, kommuner, landsting och organisationer vill SPP öka försäljningen och få mer nöjda kunder. SPP är en komplett leverantör av tjänstepensions produkter vilket inkluderar rådgivning och arvoderade tjänster. MARKNADENS PREMIEINKOMST OCH NYTECKNING Marknadens premievolym inom konkurrensutsatt tjänstepension uppgick till 87,9 (70,1) miljarder kronor enligt rapporter från Försäkringsförbundet, en ökning med 25 procent. En stor del av ökningen beror på engångsaffär som gjorts i Euroben Life & Pension Limited (tidigare Handelsbanken Life & Pension Limited). Premierna är fördelade på 34,0 (29,3) miljarder kronor för fondförsäkring och 53,9 (40,8) miljarder kronor för traditionell försäkring. Inom tjänstepensionsmarknaden stod avtalspensioner, inklusive ITP avdelning 1, för 28,8 (25,1) miljarder kronor och övrig tjänstepension för 59,1 (45,0) miljarder kronor. Nyteckningen av tjänstepensioner uppgick till 17,9 (14,8) miljarder kronor, fördelat på 7,5 (6,5) miljarder kronor för fondförsäkring och 10,4 (8,3) miljarder kronor för traditionell försäkring. I nyteckningen ingår inte ovan nämnda engångsaffär i Euroben. BOLAGETS PREMIEINKOMST OCH NYTECKNING SPPs totala 1) premieinkomst ökade till 16,4 (8,0) miljarder kronor, varav premieinkomsten för tjänstepensioner stod för 15,7 (7,2) miljarder kronor. Marknadsandelen för tjänstepensioner blev 17,9 (10,3) procent. SPPs totala 1) nyteckning ökade till 2,4 2) (2,0) miljarder kronor, varav tjänstepensioner utgjorde 2,2 (1,7) miljarder kronor. Marknadsandelen för nyteckning inom tjänstepensionsområdet blev 12,5 (11,5) procent. ÖKAT INTRESSE FRÅN KOMMUNER OCH LANDSTING SPP Kommun har anpassat produkter och tjänster så att de fullt ut möter den ökande efterfrågan på försäkringsinlösen av ofinansierade pensionsskulder och tjänster knutna till skuldproblematiken. Kundanpassningen förstärks ytterligare genom en ökad närvaro på marknaden och ett ökat samarbete med försäkringsförmedlare. Det ökade intresset bland kommuner och landsting för de ofinansierade pensionsskulderna under 2007, som sammanlagt nu uppgår till cirka 300 miljarder kronor, berodde delvis på den rekommendation Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade i juni Ökad satsning på FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARNA SPP ökar nu satsningen på förmedlarna vilket kommer att förstärka relationerna ytterligare. Relationen mellan SPP och förmedlarna har förbättrats under 2007 enligt den årliga marknadsundersökningen bland försäkringsförmedlarna. Efter en noggrann process valdes SPP, i augusti 2007, ut till Max Matthiessens pensionslösning MaxPlan. Den 31 december 2007 hade drygt 170 företag tecknat försäkringsavtal med SPP, vilket i sin tur resulterat i en stor mängd individval. SPP ingår även som ett valbart alternativ inom Söderberg & Partners pensionsplan. Under första kvartalet 2007 lanserades SPPs fondportföljtjänst för försäkringsförmedlare. Per den 31 december samma år innehöll den ett kapital på 938 miljoner kronor. BRANSCHENS STÖRSTA AFFÄR NÅGONSIN Euroben Life & Pension Limited, med säte på Irland, genomförde tillsammans med moderbolaget SPP den största tjänstepensionsaffären någonsin i svensk livförsäkringshistoria. Affären innebar att förmåner för nästan 2000 försäkrade och ett försäkringskapital på cirka 7,7 miljarder kronor fördes till Eurobens svenska filial under maj Transaktionen kunde genomföras tack vare de involverade parternas enastående kompetens inom området kollektivavtalad tjänstepension. Dessutom har SPP genom åren utvecklat framgångsrika arbetsmetoder och en kundkontakt som är unik i branschen. NY ITP ÖKAR BEHOVET AV KONSULTTJÄNSTER SPP Konsult AB har utvecklat ett analysverktyg som gör det enklare för kunderna att utvärdera effekten av olika ställningstaganden inom den nya ITP-planen. Planen introducerades av parterna under 2007 och den kommer långsiktigt att förändra den svenska tjänstepensionsmarknaden. Flera konsultuppdrag för stora koncerner och deras pensionspolicies gällande såväl inom som utanför Sveriges gränser har genomförts. En ny typ av konsultuppdrag där administrationsprocesser analyseras och kvalitetsbedöms pensionsrevision har också slutförts med två stora koncerner. Efterfrågan på pensionslösningar och rådgivning från företag som sänder ut svenskar på internationella uppdrag är fortsatt hög. Under 2007 ökade konsultintäkterna med drygt 20 procent. SPP Liv Pensionstjänst AB har fått nya förmedlingsuppdrag från två stora koncerner. Det innebär månatliga utbetalningar av ytterligare pensioner, som nu totalt uppgår till stycken med över 100 miljoner kronor per månad för 700 företag. 1) Inklusive tjänstepensioner inom Euroben (Handelsbanken Life & Pension). 2) Mätt i löpande årspremier plus engångspremier. 3

6 SPP 2007 Kapitalförvaltning SPP förvaltar kundernas försäkringskapital både för traditionell försäkring och fondförsäkring. Under året har ett långsiktigt arbete påbörjats med att sprida riskerna i förvaltningen av traditionell försäkring, i syfte att höja den riskjusterade avkastningen. Försäkringsåtaganden med garanterad ränta, så kallad traditionell försäkring, förvaltas i en diversifierad portfölj uppbyggd av räntebärande värdepapper, aktier och övriga tillgångar. Kapitalet inom fondförsäkring är i huvudsak placerad i SPP-fonder. Eget kapital i SPP placeras i huvudsak i räntebärande värdepapper. PLACERINGAR MED TRADITIONELL FÖRVALTNING Totalavkastningen på den traditionella portföljen uppgick till 0,40 procent för premiebestämd försäkring och 0,46 procent för förmånsbestämd försäkring. De senaste årens stabila aktieuppgång bröts under sommaren, varefter aktiemarknaden under årets andra hälft präglades av stor nervositet. Kreditproblem, en svagare amerikansk husmarknad, samt oro för stigande inflation var huvudorsakerna till turbulensen på de globala finansmarknaderna. Summeringen av börsåret 2007 visar att världens aktiebörser hade en splittrad utveckling, där världsindex steg med 3 procent i kronor (MSCI World), Stockholmsbörsen sjönk 4 procent (OMXSB), medan index för Tillväxtmarknader steg med 32 procent (MSCI Emerging Markets). Avkastningen på SPPs aktieinnehav uppgick till 1,3 procent. På den svenska räntemarknaden steg de långa marknadsräntorna under det första halvåret, för att falla tillbaka något under andra halvåret. Sammantaget innebar detta att de kortaste svenska obligationsräntorna steg med cirka 0,5 procentenheter, de medellånga steg med 0,4 procentenheter och de längsta steg med 0,6 procentenheter. Under året höjde Riksbanken sin viktigaste styrränta med sammanlagt 1 procentenhet. Skillnaden mellan Riksbankens styrränta och den längsta noterade statsobligationsräntan var per 31 december 0,4 procentenheter. Avkastningen på ränteportföljen uppgick under 2007 till 0,6 procent. Under året påbörjade SPP processen med att utöka andelen alternativa tillgångsslag i livportföljen. Målet är att sprida riskerna i förvaltningen ytterligare för att nå en god och jämn avkastning över tiden. SPP valutasäkrar en stor del av sina innehav i utländsk valuta. SPPs styrelse fastställer bolagets riktlinjer för placeringar som definierar de övergripande ramarna för tillgångsallokeringen. Januari 2008 tog SPP beslut om en ny investeringsstrategi. Den innebär en ökad diversifiering av tillgångarna. En större del av tillgångarna kommer att placeras i alternativa investeringar såsom private equity-, infrastruktur-, hedgefond-, råvaru- och fastighetsinvesteringar av hög kvalitet. Tillsammans med en förbättrad riskstyrning ger det grunden för både högre och mer stabil avkastning framöver. Målet med den ändrade riskstyrningen är att dynamiskt och successivt mildra effekterna av negativa marknadsrörelser. Samtidigt kan SPP utnyttja riskutrymmet maximalt vid positiv utveckling på finansmarknaderna. Parallellt förändras den säkringsstrategi bolaget bedrivit i egen regi i syfte att reducera kostnaderna för att gardera sig mot finansiella risker. Totalavkastning 2007 Aktier svenska -1,5% Aktier utländska 2,7% Räntebärande värdepapper 0,6% Fastigheter 2,3% Övrigt -4,3% Totalt 0,4% Riskexponering Aktier 40,6% Räntebärande värdepapper Nominellt 47,0% Realt 9,8% Fastigheter 0,4% Övrigt 2,2% Totalt 100% Aktieexponering Sverige 11,9% Europa 6,9% Nordamerika 10,6% Japan 2,7% Nordiska småbolag 1,8% Tillväxtmarknader 3,3% Optioner 2,4% Onoterade aktier 1,0% Totalt 40,6% 4

7 SPP 2007 Bolagets utveckling SPP-KONCERNEN SPP Livförsäkring AB med organisationsnummer har sitt säte i Stockholm. Bolaget är sedan 21 december 2007 ett helägt dotterbolag till Storebrand Holding AB, organisationsnummer Storebrand Holding AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till Storebrand Livsforsikring AS, organisationsnummer , som ägs av Storebrand ASA, organisationsnummer , med säte i Oslo. Den 21 december 2007 sålde Handelsbanken SPP Livförsäkring AB och dess dotterbolag till Storebrand Holding AB. I affären ingick att SPP Livförsäkring AB den 20 december 2007 köpte Euroben Life and Pension Limited (Euroben), organisationsnummer (före detta Handelsbanken Life and Pension Limited) och SPP Varumärkes AB, organisationsnummer (före detta Handelsbanken Varumärkes AB). SPP Livförsäkring AB är ett livförsäkringsbolag som erbjuder traditionellt förvaltad försäkring. Dotterbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB erbjuder fondförsäkringsprodukter där placering i huvudsak sker i SPP-fonder. I koncernen ingår även dotterbolaget SPP Liv Pensionstjänst AB och dess dotterbolag SPP Konsult AB. Dessa dotterbolag erbjuder konsult- och servicetjänster inom pensions- och trygghetsområdet. Livförsäkringsverksamhet bedrivs också utomlands genom det nyförvärvade dotterbolaget Euroben (säte i Dublin, med filial i Sverige och Norge) samt genom intresseföretaget Nordben Life and Pension Insurance Co Limited (Guernsey). Den 1 november 2007 skedde en omorganisation där SPP Livförsäkring AB övertog 284 anställda från Handelsbanken Liv AB och Handelsbanken AB. VERKSAMHETEN SPP erbjuder pensions- och försäkringslösningar för företag på den konkurrensutsatta delen av tjänstepensionsmarknaden. SPP tillhandahåller även kvalificerade konsulttjänster inom tjänstepension samt försäkringar och administrativa lösningar för kommuner och organisationer. Avtalspensioner är ytterligare en viktig marknad. Försäljningen sker främst via egen säljkår, försäkringsförmedlare och direktmarknadsföring. VÄSENTLIGA HÄNDELSER Storebrand förvärvade SPP koncernen från Handelsbanken den 21 december I förvärvet ingick även SPP Fonder AB. SPP Fonder AB förvärvades den 3 januari SPPs tidigare vice vd Göran Holgerson utsågs till verkställande direktör i SPP i samband med Storebrands köp av SPP. FÖRVALTAT KAPITAL Det försäkringsförvaltade kapitalet uppgick till 124 (112) miljarder kronor, varav 31 (27) miljarder kronor var placerade i fondförsäkring. Den stora ökningen av det förvaltade kapitalet beror framför allt på att Euroben tillkommit under året. I maj övertog Euroben 7,7 miljarder i en beståndsöverlåtelse. Eftersom cirka 80 procent av administrationsavgifterna kommer från kapitalavgifter, är storleken på det förvaltade kapitalet en viktig del i administrationsresultatet. Ett positivt nettoflöde (netto av inbetalda premier och utbetalda försäkringsersättningar) bidrog också till ökningen av det förvaltade kapitalet med 2,6 miljarder kronor. SOLVENS Kapitalbasen uppgick den 31 december 2007 till (10 859) miljoner kronor. Den erforderliga solvensmarginalen uppgick till (3 501) och kapitalbasen var därmed (7 358) miljoner kronor större än den solvensmarginal som krävdes. Solvenskvoten uppgick till 1,78 (3,10). Minskningen i kapitalbasen beror på att SPP Livförsäkring delade ut dels miljoner i mars 2007 och dels miljoner i december 2007 till Handelsbanken. Solvensmarginalen ökade under året till följd av köpet av Euroben. 5

8 SPP 2007 Alternativ resultaträkning Den traditionella resultaträkningen i ett livförsäkringsbolag är svår att begripa och ger läsaren få möjligheter att förstå hur resultatet har uppstått. Internt arbetar SPP med en alternativ resultaträkning som ger en bättre bild över hur resultatet uppstår. Alternativ resultaträkning Belopp i miljoner kronor Administrationsresultat Not Riskresultat Not Finansiellt resultat Not Övrigt resultat Not Resultat före skatt Skatt Årets resultat Vid upprättandet av den alternativa resultaträkningen har SPP delat upp samtliga kundavtal på riskkomponenter respektive sparkomponenter utan hänsyn till klassificering enligt IFRS 4. Detta innebär att även riskkomponenter som finns i finansiella avtal redovisas i riskresultatet. NOT 1 Administrationsresultat NOT 2 Riskresultat Avgiftsintäkter Övriga intäkter Provisionsintäkter Summa intäkter Provisionskostnader Driftskostnader Summa kostnader Administrationsresultatet fortsatte att förbättras och uppgick till 111 (42) miljoner kronor, en ökning med 164 procent. Detta berodde både på ökade kapitalavgifter under året till följd av ett större förvaltat kapital, samt att driftskostnaderna för den löpande förvaltningen sjönk med 3 procent under Premieinkomst Förändring av oreglerade skador Utbetalda försäkringsersättningar Resultat av återförsäkring Övrigt Sjukresultatet var fortsatt positivt där premier överstiger utbetalda försäkringsersättningar. Samtidigt minskade avsättningen för framtida sjukersättningar. Delvis berodde denna effekt på att räntan stigit under året, då reserven diskonteras med en marknadsränta. Även dödsfallsresultatet var positivt medan livsfalls- resultatet visade på ett underskott. 6

9 SPP 2007 Alternativ resultaträkning, forts NOT 3 Finansiellt resultat Erhållen avkastningsdelning Kapitaltillskott, netto Övrigt Totalavkastningen på bolagets traditionella försäkring var ,40 (6,77) procent för premiebestämd försäkring och 0,46 (6,83) procent för förmånsbestämd försäkring. Gränsen för avkastningsdelning startar vid 2,5 procent vilket gör att bolaget inte fick någon avkastningsdelning för året. Räntenivån steg under året vilket genom marknadsvärdering av bolagets skulder gav en minskning i det latenta kapitaltillskottet. Sedan tredje kvartalet 2006 säkrar bolaget en stor del av den känslighet som marknadsräntan och aktiekursrörelser har på värderingen av de underfinansierade försäkringarna. Skillnaden mellan förändringen i det latenta kapitaltillskottet och hedgar var under (1 045) miljoner kronor. Under det fjärde kvartalet gjorde SPP en avsättning av engångskaraktär på 238 miljoner kronor för att möjliggöra en bibehållen utbetalningsnivå under Denna post har ovan redovisats under övrigt. NOT 4 Övrigt resultat Avkastning på eget kapital Räntekostnader på förlagslån Avskrivning på immateriella tillgångar Den höjda räntenivån hade haft en positiv effekt på avkastning på eget kapital och en negativ effekt på kostnaden för förlagslån, jämfört med föregående år. Definitioner av de olika delresultaten Administrationsresultatet är skillnaden mellan de avgifter som tas ut på försäkringar för att täcka administrationen och bolagets faktiska kostnader. De avgifter som tas ut kan antingen vara baserade på kapital, premien eller antal. Driftskostnader består till exempel av personalkostnader, provisioner och IT-kostnader. Riskresultatet består av de avgifter bolaget tar ut för att täcka försäkringsrisker och den faktiska kostnaden för dessa. Försäkringsriskerna är död, långt liv, sjuk- och olycksfall. Det finansiella resultatet består av skillnaden mellan avkastningen på tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning och vad som har tilldelats försäkringstagarna. I fondförsäkring förändras kundernas värden med avkastningen, oavsett om avkastningen är positiv eller negativ. Det finansiella resultatet för fondförsäkring är noll. För försäkringar med garanterad ränta finns två komponenter som påverkar det finansiella resultatet avkastningsdelning samt kapitaltillskott för att täcka det garanterade kapitalet. Om totalavkastningen överstiger den garanterade räntan, som är mellan 2,5 och 5,2 procent beroende på när försäkringen tecknats, blir det en avkastningsdelning. I så fall får kunden 90 procent, dock minst den garanterade räntan och bolaget får resterande 10 procent. Bolagets del av totalavkastningen blir då en intäkt inom det finansiella resultatet. Kunderna är garanterade att få en avkastning på det garanterade kapitalet med minst den garanterade räntan. Om värdet på en kunds försäkring skulle understiga det garanterade värdet, skjuter bolaget till kapital upp till det garanterade värdet. Även resultaten av de hedgeprogram som bolaget har för att skydda sig mot effekter i kapitaltillskottet redovisas inom det finansiella resultatet. Avkastning på riskprodukter redovisas inom det finansiella resultatet. Övrigt resultat utgörs av avkastning på de tillgångar som inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning samt avskrivningar på immateriella tillgångar och räntekostnader för förlagslån. 7

10 SPP 2007 Femårsöversikt Belopp i miljoner kronor KONCERNEN Resultat Premieinkomst Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen Försäkringsersättningar Återbäring och rabatter Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Byggnader och mark Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Derivat Övriga placeringstillgångar Summa placeringstillgångar Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risk Försäkringstekniska avsättningar för traditionell livförsäkring 1) Livförsäkringsavsättning och villkorad återbäring 2) Fondförsäkringsåtaganden Eget kapital Förlagslån Övervärde koncernföretag Summa konsolideringskapital Kapitalbas för försäkringsgruppen Erforderlig solvensmarginal för försäkringsgruppen Solvenskvot 1,78 3,10 1,40 1,39 1,24 Nyckeltal Förvaltningskostnadsprocent, % 0,5 0,6 1,1 1,1 1,5 Totalavkastning, % 1) - - 6,6 6,0 5,3 Totalavkastning, premiebestämd försäkring, % 0,40 6, Totalavkastning, förmånsbestämd försäkring, % 0,46 6, Konsolideringsgrad, % 98,5 156, MODERBOLAGET Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Solvenskvot 2,45 3,69 1,44 1,42 1,28 Från och med 1 januari 2006 bedrivs den traditionella livförsäkringsverksamheten i moderbolaget som ett vinstutdelande livförsäkringsbolag. Det är inte möjligt att räkna om jämförelsesiffrorna för 2005 och tidigare för att visa hur den ömsesidigt bedrivna traditionella verksamheten skulle ha sett ut om den hade varit vinstutdelande. Jämförelsesiffrorna för 2005 och tidigare är inte omräknade enligt lagbegränsad IFRS. Till och med 2005 redovisades alla inbetalda premier som premieinkomst i resultaträkningen. Från 2006 redovisas enbart inbetalda premier avseende avtal klassificerade som försäkring enligt IFRS 4 som premieinkomst. Övriga inbetalda premier redovisas i balansräkningen. Motsvarande princip gäller för utbetalda försäkringsersättningar. 1) Avser det ömsesidiga bolaget 2) Avser det vinstutdelande bolaget 8

11 SPP 2007 Resultaträkning Belopp i miljoner kronor KONCERNEN MODERBOLAGET TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Not Kapitalavkastning, intäkter Not Orealiserade vinster på placeringstillgångar Not Värdeökning på placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk, fondförsäkringstillgångar Övriga tekniska intäkter Not Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Not Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Not Återbäring och rabatter Driftskostnader Not Kapitalavkastning, kostnader Not Orealiserade förluster på placeringstillgångar Not Övriga tekniska kostnader Not Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen Andel i intressebolagsresultat Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Not Orealiserade vinster på placeringstillgångar Not Kapitalavkastning överförd från livförsäkringsrörelsen Kapitalavkastning, kostnader Not Orealiserade förluster på placeringstillgångar Not Resultat före skatt Skatt på årets resultat Not Årets resultat

12 SPP 2007 Resultatanalys MODERBOLAGET DIREKT FÖRSÄKRING AV SVENSKA RISKER Tjänstepensionsförsäkring Övrig livförsäkring Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelse Belopp i miljoner kr Totalt 2007 Förmånsbestämd försäkring Avgiftsbestämd traditionellförsäkring Tjänste anknuten sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring Individuell traditionell livförsäkring Gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring Ouppsägbar sjuk- och olycksfallsförsäkring samt premiebefrielseförsäkring Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning, intäkter Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) Återbäring och rabatter Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat PREMIEINKOMST Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Summa premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR Utbetalda försäkringsersättningar (före avgiven återförsäkring) Återförsäkrares andel av utbetalda försäkringersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador (före avgiven återförsäkring) Summa försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Försäkringstekniska avsättningar Livförsäkringsavsättningar Avsättning för oreglerade skador Försäkringstekniska avsättningar för vilka försäkringstagaren bär risk Villkorad återbäring

13 SPP 2007 Balansräkning KONCERNEN MODERBOLAGET Belopp i miljoner kronor TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Andra immateriella tillgångar Not Placeringstillgångar Byggnader och mark Not Aktier och andelar i koncernföretag Not Aktier och andelar i intresseföretag Not Aktier och andelar Not Obligationer och andra räntebärande värdepapper Not Derivat Not Övriga finansiella tillgångar Not Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Fondförsäkringstillgångar Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Not Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar Not Andra tillgångar Materiella tillgångar Not Kassa och bank Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda provisionskostnader Not Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Tillgångar som ska avyttras Not Summa tillgångar

14 SPP 2007 Balansräkning, forts KONCERNEN MODERBOLAGET Belopp i miljoner kronor EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (2 000 aktier) Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Efterställda skulder Not Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Livförsäkringsavsättning Not Avsättning för oreglerade skador Not Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Villkorad återbäring Not Fondförsäkringsåtaganden Not Avsättningar för andra risker och kostnader Avsättning för pensioner Skatteskulder Övriga avsättningar Not Depåer från återförsäkrare Skulder Skulder avseende direkt försäkring Not Skulder avseende återförsäkring Derivat Not Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Skulder som ska avyttras Not Summa eget kapital, avsättningar och skulder Poster inom linjen Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Registerförda tillgångar för försäkringstagarnas räkning Övriga ställda panter Not Övriga åtaganden Not

15 SPP 2007 Förändring i eget kapital KONCERNEN Belopp i miljoner kronor Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt 2007 Ingående balans Vinstdisposition Årets resultat Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning till aktieägare enligt vinstdisposition Extra utdelning till aktieägare Erhållet aktieägartillskott vid förvärv av Euroben Life and Pension Ltd Erhållet aktieägartillskott vid förvärv av SPP Varumärkes AB Summa transaktioner med ägarna Utgående balans MODERBOLAGET Belopp i miljoner kronor Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt 2007 Ingående balans Vinstdisposition Årets resultat Summa förändring före transaktioner med ägarna Utdelning till aktieägare enligt vinstdisposition Extra utdelning till aktieägare Lämnat koncernbidrag Summa transaktioner med ägarna Utgående balans

16 SPP 2007 Kassaflödesanalys Belopp i miljoner kronor Not 1, LÖPANDE VERKSAMHET Rörelseresultat Justering för ej kassaflödespåverkande poster i rörelseresultatet: Av- och nedskrivningar Orealiserade vinster/förluster på placeringstillgångar Förändring av latent kapitaltillskott Förändring oreglerade skador Betalda inkomstskatter Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder: Placeringstillgångar Skuld försäkring med garanterad ränta Fondförsäkringsåtaganden Övriga skulder exklusive försäkringsskulder Övrigt Kassaflöde av löpande verksamhet INVESTERINGSVERKSAMHET Förändring materiella anläggningstillgångar -2 4 Förvärv av SPP Liv Fondförsäkring AB Förvärv av Euroben Life and Pension Limited Förvärv av SPP Varumärkes AB 0 - Kassaflöde av investeringsverksamhet FINANSIERINGSVERKSAMHET Utdelning till aktieägare Kassaflöde av finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kassaflöde av löpande verksamhet Kassaflöde av investeringsverksamhet Kassaflöde av finansieringsverksamhet Likvida medel vid periodens slut Not 1 Förvärv av dotterföretag Förvärvade tillgångar och skulder Placeringstillgångar Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisk Fordringar 8 23 Andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Tillgångar som ska avyttras Summa tillgångar FortsätTNING NOT 1 Köpeskilling Aktieägartillskott 18 - Immateriell tillgång Förvärv 2007 avser Euroben Life & Pension Limited och SPP Varumärkes AB. Förvärv 2006 avser SPP Liv Fondförsäkring AB. Försäkringstekniska avsättningar (före angiven återförsäkring) Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk Avsättningar för skatter 5 30 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 0 Skulder som ska avyttras Summa skulder Not 2 Räntor och utdelningar Erhållen ränta Erlagd ränta Erhållen utdelning Utdelning till aktieägare Summa räntor och utdelningar

17 SPP 2007 Noter Not 1 Redovisningsprinciper SPP Livförsäkring AB 2007 följer bestämmelserna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt de föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag som utfärdas av Finansinspektionen (FFFS 2006:17). Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2006:17 innebär att Redovisningsrådets rekommendation 32 samt internationella redovisningsstandarder, med vissa begränsningar (lagbegränsad IFRS), tillämpas. SPP tillämpar samma redovisningsprinciper i moderbolaget som i koncernen. De finansiella rapporterna redovisas i koncernens funktionella valuta som är svenska kronor. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 4 mars s resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman den 31 mars VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Den mest betydande effekten på de belopp som redovisas i de finansiella rapporterna har de antaganden som används vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna. Vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar används antaganden om räntor, dödlighet, sjuklighet, skatter, avgifter och andra riskmått som påverkar värderingen. Förändringar i dessa antaganden kan påverka befintliga avsättningar och företagets redovisade resultat. En utförligare beskrivning av dessa risker finns i NOT 2 Risker och riskkontroll. Redovisning av försäkringsavtal och finansiella avtal Samtliga med kunder ingångna försäkringsavtal, som innehåller betydande försäkringsrisk har klassificerats som försäkring. Vid klassificeringen av avtal har gränsvärdet 5 procent använts för vad som avses som betydande försäkringsrisk. Detta innebär att om den försäkrade händelsen inträffar har företaget en skyldighet att kompensera försäkringstagaren med ett belopp som är minst 5 procent högre än vad som skulle ha skett om den försäkrade händelsen inte hade inträffat. De avtal som har en begränsad förmånstagarkrets har klassificerats som försäkringsavtal. Samtliga fondförsäkringsavtal har klassificerats som finansiella avtal då de inte innehåller tillräcklig risk för att klassificeras som försäkring. Avtal som klassificerats som finansiella avtal redovisas enligt IAS 39 som finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisning av anskaffningskostnader Som anskaffningskostnader redovisas utbetalda provisioner. Aktivering av provisioner görs endast om det avtal provisionen avser bedöms generera framtida administrativa intäkter och om avtalet är prissatt så att framtida avgifter är avsedda att täcka utbetalda provisioner. Anskaffningskostnader periodiseras över kontraktets löptid. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen omfattar samtliga bolag där SPP direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande föreligger normalt när innehavet uppgår till mer än 50 procent av röstvärdet. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Vid förvärv av dotterbolag värderas identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser till verkligt värde på anskaffningsdagen. Den del av anskaffningskostnaden som överstiger de identifierbara nettotillgångarnas verkliga värde redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden är lägre än de identifierbara nettotillgångarnas verkliga värde redovisas mellanskillnaden som en intäkt i resultaträkningen. Vid förvärv av företag eller verksamhet inom samma koncern används koncernmässigt bokförda värden vid överlåtelsen. Om anskaffningskostnaden vid ett sådant förvärv är lägre än de identifierbara nettotillgångarnas verkliga värde redovisas mellanskillnaden direkt mot eget kapital som ett aktieägartillskott. Som intresseföretag redovisas de bolag där SPP direkt eller indirekt har ett betydande inflytande. Betydande inflytande föreligger normalt när ägarandelen uppgår till lägst 20 procent och högst 50 procent av rösterna. Intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Samtliga utlandsverksamheter har en verksamhet som gör att deras funktionella valuta kan komma att avvika från redovisningsvalutan för koncernen. Löneutbetalningar och inköp sker normalt i lokal valuta. Vid omräkning av utländska etableringars balans- och resultaträkningar har dagskursmetoden använts. Tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Eget kapital räknas om till kursen vid investerings- respektive intjänandetidpunkten. Resultaträkningen räknas om efter genomsnittskursen under året. Omräkningsdifferenser som uppkommer förs direkt till eget kapital. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR En immateriell tillgång är en identifierbar, icke-monetär tillgång utan fysisk form. En tillgång är en resurs som förväntas ge framtida ekonomiska fördelar över vilken kontroll finns till följd av inträffade händelser. Vid företagsförvärv upprättas en förvärvsbalans där identifierbara tillgångar och skulder värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Denna värdering görs vid förvärv även för immateriella tillgångar som ännu inte uppfyller kravet på att klassificeras som tillgång. Skälet till detta är att denna immateriella rättighet ändå kan ha ett separerbart verkligt värde. Till den del förvärvspriset inte kan hänföras till identifierbara tillgångar och skulder redovisas denna skillnad som goodwill. Förvärvade varumärken redovisas i balansräkningen till sitt anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella av- och nedskrivningar. Internt upparbetade värden i form av goodwill, varumärken, utgivningsrätter, kundregister och liknande redovisas inte som tillgång i balansräkningen. Investeringar i egenutvecklad programvara kostnadsförs löpande i de fall utgifterna avser underhåll av befintlig affärsverksamhet eller befintlig immateriell tillgång. Vid utveckling av ny immateriell tillgång, eller ny affärsverksamhet för befintlig immateriell tillgång, aktiveras de utgifter som nedläggs från den tidpunkt det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att uppstå som kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Prövning av nedskrivningsbehov sker när det finns indikation på att tillgången kan ha minskat i värde. I de fall den immateriella tillgången har en obestämbar livslängd sker därutöver en årlig nedskrivningsprövning vid samma tidpunkt varje år. FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument som redovisas som tillgångar är kassa och bank, aktier och andelar, räntebärande värdepapper, derivat, fondförsäkringstillgångar, upplupna ränteintäkter och övriga finansiella tillgångar. Finansiella instrument som redovisas som skulder är efterställda skulder, derivat, fondförsäkringsåtaganden, leverantörsskulder och övriga finansiella skulder. Finansiella tillgångar och skulder har vid första redovisningstillfället klassificerats utifrån vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen framgår av not 44 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder. VÄRDERING AV PLACERINGSTILLGÅNGAR Samtliga placeringstillgångar, förutom placeringar i koncernföretag, värderas till verkligt värde. Det innebär att såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar redovisas över resultaträkningen. Placeringar i koncernföretag värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Byggnader och mark värderas individuellt med hänsyn till kassaflöden. Värdering sker av extern värderingsman. Onoterade aktier värderas enligt EVCA:s principer (European Private Equities and Venture Capital Association). Derivattransaktioner med positivt marknadsvärde vid balanstidpunkten redovisas under posten Placeringstillgångar och transaktioner med ett negativt marknadsvärde redovisas under posten Skulder. Köp och försäljning av penning- och kapitalmarknadsinstrument på avistamarknaden redovisas med tillämpning av affärsdagsredovisning. VÄRDERING AV TILLGÅNGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA Tillgångar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. AVSÄTTNINGAR Avsättningar redovisas till följd av inträffade händelser när det är sannolikt att det kommer att krävas ett utflöde av resurser för att reglera åtagandet. Avsättningen värderas till det belopp som bedöms vara mest sannolikt med hänsyn tagen till tidpunkten för reglering. Försäkringstekniska avsättningar beskrivs i separat avsnitt. INTÄKTER Intäkter redovisas i resultaträkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att erhållas och dessa fördelar kan beräknas på tillförlitligt sätt. PREMIEINKOMST Som premieinkomst redovisas premier samt premieavgifter avseende samtliga avtal som klassificerats som försäkringsavtal enligt IFRS 4. 15

18 ÖVRIGA TEKNISKA INTÄKTER Här redovisas övriga intäkter i försäkringsrörelsen. Som övriga intäkter redovisas bland annat kapitalavgifter och övriga avgifter (ej skatt). FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR Som försäkringsersättningar redovisas utbetalningar avseende de avtal som klassificerats som försäkring enligt IFRS 4. FÖRÄNDRING I ANDRA FÖRSÄKRINGSTEKNISKA AVSÄTTNINGAR Här redovisas tilldelad avkastning avseende försäkringar med garanterad ränta och fondförsäkringar samt förändring av avsättningar för överskjutande premier. Här redovisas också förändringar avseende inbetalningar och utbetalningar som påverkat de försäkringstekniska avsättningarna. ÖVRIGA TEKNISKA KOSTNADER Här redovisas avskrivningar på immateriella tillgångar. AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Avskrivningar Samtliga tillgångar som har klassificerats som Materiella tillgångar skrivs av över en beräknad nyttjandeperiod. Normalt tillämpas en linjär avskrivningsplan. Normalt skrivs persondatorer av på tre år och övriga inventarier på fem år. Immateriella tillgångar delas in i två kategorier. Den första kategorin är sådana där det går att fastställa en bedömd nyttjandeperiod. Dessa skrivs av över denna bedömda nyttjandeperiod. Den andra kategorin är sådana immateriella tillgångar där det inte går att fastställa en bestämd nyttjandeperiod. Dessa skrivs inte av. Istället är de föremål för en årlig nedskrivningsprövning. De immateriella tillgångar där det går att fastställa en bedömd nyttjandeperiod är föremål för avskrivning. Normalt överstiger inte nyttjandeperioden fem år. Varumärken bedöms normalt ha en mycket lång nyttjandeperiod varför avskrivningstiden på dessa kan vara betydligt längre. Detsamma gäller kundkontrakt i försäkringsrörelsen. Avskrivningstiden prövas individuellt, dels vid nyanskaffning, dels fortlöpande vid indikation på att nyttjandeperioden kan ha ändrats. Dödlighetsantaganden Antaganden om dödlighet varierar med hänsyn till när olika försäkringar tecknats. De antaganden som tillämpas bygger på gemensam branschstatistik. För den största delen av beståndet används antaganden som tagits fram Under året har en ny gemensam branschstatistik avseende dödlighet kommit, den så kallade DUS 06. SPP räknar med att kunna börja använda DUS 06 i sina antaganden någon gång under år AVSÄTTNING FÖR OREGLERADE SKADOR Avsättning för oreglerade skador består av avsättningar för sjukräntor, fastställda skador, icke fastställda skador och en skadebehandlingsreserv. Vid värdering av avsättningar för sjukräntor används en riskfri marknadsränta där även hänsyn tas till framtida indexering av utbetalningarna. Avsättningar för fastställda skador avser anmälda och godkända skador som ännu inte är utbetalda. Icke fastställda skador är skador som ännu inte är anmälda men som, med statistiska metoder, beräknats ha inträffat. Skadebehandlingsreserven är de beräknade driftskostnaderna som bolaget har för att reglera de oreglerade skadorna. VILLKORAD ÅTERBÄRING Som villkorad återbäring redovisas den del av försäkringskapitalet som inte är garanterad. Här redovisas även det latenta kapitaltillskott som bolaget reserverat för att säkra framtida åtaganden. LEASING Leasingkontrakt definieras som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal innebär att leasegivaren överför de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt till leasetagaren. Operationella leasingavtal är de som inte är finansiella. SPPs samtliga leasingavtal har klassificerats som operationella. Detta innebär att betalda leasingavgifter redovisas som driftskostnader. Nedskrivningar Detta avsnitt beskriver vilka kriterier som tillämpas för nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar samt för aktier i dotterföretag, intresseföretag och eventuella deltaganden i joint ventures. Nedskrivningar redovisas i de fall återvinningsvärdet understiger redovisat värde. Återvinningsvärdet beräknas som det högsta av en tillgångs nyttjande- eller nettoförsäljningsvärde. Återvinningsvärdet fastställs när det finns en indikation som tyder på att tillgången har minskat i värde. ICKE-TEKNISK REDOVISNING Kapitalavkastning som inte avser avkastning på tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning redovisas i den icke-tekniska redovisningen. SKATTER Bolaget betalar en schabloniserad avkastningsskatt på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. Avkastningen på det egna kapitalet samt resultatet av riskförsäkringar beskattas med bolagsskatt på 28 procent. Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till temporära skillnader mellan en tillgångs eller skulds värde i räkenskaperna och dess skattepliktiga värde. Skatteavgifter som tas ut från försäkringen för att täcka avkastningsskatten redovisas under rubriken Skatt på årets resultat. LIVFÖRSÄKRINGSAVSÄTTNING Livförsäkringsavsättningen består av kapitalvärdet av bolagets garanterade förpliktelser. Största delen (cirka 95 procent) av bolagets förpliktelser avser tjänstepensioner. Vid värdering av tjänstepensioner ska aktsamma antaganden användas vilket bland annat innebär att en riskfri marknadsränta används som diskonteringsränta. Övriga åtaganden diskonteras med den av Finansinspektionen fastställda högsta räntan. Livförsäkringsavsättningen beräknas per försäkring värderat till en riskfri aktuell ränta. Även antaganden om avkastningsskatt, avgifter, dödlighet samt andra riskmått påverkar värderingen av livförsäkringsavsättningen. Såväl garantiränta som övriga antaganden har avtalats i samband med försäkringens tecknande. Bolaget har i sitt bestånd garantiräntor som varierar mellan 2,5 procent och 5,2 procent. De dominerande garantiräntorna i beståndet är de med 3,5 procent, 3,0 procent respektive 5,2 procents garanti. Dessa står för 47 procent, 23 procent respektive 19 procent av det totala beståndet. Antaganden om avgifter är produktberoende och följer i stort sett de procentuella avgifter som tas ut. Antagandet om skatt varierar med hänsyn till när försäkringarna tecknades och bygger på de skatteuttag som gällde då. Antagandet om skatt och avgifter minskar den tillämpade garantiräntan. 16

19 Not 2 Risker och riskkontroll I bolagets verksamhet finns försäkringsrisker, finansiella risker och operativa risker. SPP arbetar kontinuerligt med att mäta, följa upp och avgränsa dessa risker. Bolagets compliancefunktion har till uppgift att följa upp verksamheten och att den drivs enligt gällande regler och god sed. FörsäkringsRISKER Riskexponeringen För att säkerställa att försäkringsbolagen har tillräckligt med kapital för att fullfölja sina åtaganden kräver Finansinspektionen att försäkringsbolagen stresstestar hela sin försäkringsverksamhet, det så kallade trafikljuset. Det som testas är tillgångssidan och skuldsidan. Under 2007 tillkom på skuldsidan även stresstest för att mäta känsligheten för förändringar av försäkringsrisker, det vill säga dödlighets-, sjuklighets- samt annullationsrisker. Nivån på stresstestet följer i huvudsak antagandena från CEIOPS (Europeiska tillsynskommittén för försäkringar och tjänstepensioner) arbete med Solvency II. För SPPs del skulle en minskad dödlighet med 20 procent innebära att det årliga riskresultatet i genomsnitt minskar med 95 miljoner kronor. Om sannolikheten att tillfriskna efter en sjukperiod skulle minska med 20 procent minskar bolagets riskresultat med 25 miljoner kronor. Annullationsrisken, då kunden avslutar försäkringskontraktet under avtalsperioden, är försumbar för SPPs bestånd då merparten av kontrakten inte kan återköpas. Av totala stresstestets kapitaltäckningskrav utgör försäkringsriskerna en väsentlig del. Totalt sett så påverkar stresstestet riskresultatet med 118 miljoner kronor. Med ett riskresultat på 217 miljoner kronor innebär det att den större delen av riskresultatet går åt om stresstestets påverkan skulle bli verkligt. Riskresultat Riskresultatet är uppdelat i livsfallsresultat, dödsfallsresultat, sjukresultat, pooling 1), återförsäkring och övrigt. Pooling och återförsäkring är riskreducerande poster. Riskresultatet kan då beskrivas i följande kvantiteter. Riskresultat 2007 mnkr Livsfallsresultat -140 Dödsfallsresultat 115 Sjukresultat 268 Återförsäkring -28 Pooling 1) 2 Övrigt -3 Summa 214 1) Pooling är en form av återförsäkring på global nivå. Då större koncerner har verksamheter i flera länder finns det en möjlighet för koncernerna att utjämna sitt riskresultat via pooling genom att kvitta förluster i ett land mot vinster i ett annat. Livsfallsresultatet består av tillförda riskkompensationer, som är en ersättning till ägaren av försäkringen för risken att kapitalet går förlorat vid försäkrads eller medförsäkrads dödsfall, och av upplöst kapital som görs vid inträffade dödsfall. Om tillförda riskkompensationer och upplöst kapital är lika stora blir riskresultatet noll. Om fler dör än antaget så får vi positivt riskresultat och tvärtom. Dödsfallsresultatet består av inbetalda riskpremier och utbetalningar för inträffade dödsfall. Om vi har lika mycket inbetalda riskpremier som utbetalningar för inträffade dödsfall så har vi nollresultat. Om fler dör än förväntat så får vi ett negativt riskresultat och om färre dör så får vi ett positivt riskresultat. Sjukresultatet består av insjuknanderesultat och avvecklingsresultat. Insjuknanderesultatet består av inbetalda riskpremier under året och de avsättningar vi gör till reserven för inträffade sjukskador. Reserven ska spegla de förväntade utbetalningarna. Om reserven och inbetalda riskpremier är lika stora så blir insjuknanderesultatet noll, om fler än förväntat insjuknar blir det negativt på grund av färre inbetalda riskpremier och om färre än förväntat insjuknar blir det positivt på grund av mindre avsättningar till reserven. Avvecklingsresultatet består av avsatta reserver för sjukskador och upplösning av reserver vid tillfrisknande. Om det sker en större upplösning av reserven än förväntat så blir avvecklingsresultatet positivt annars blir det negativt. Återförsäkring är ett vedertaget sätt för försäkringsbolagen att minska allt för stora svängningar i riskresultatet, det vill säga undvika stora risker som man bedömer att man inte har ekonomisk möjlighet att klara av. Dessa risker försäkrar man hos återförsäkringsbolagen. För SPPs del återförsäkras riskresultatet på följande sätt för skadeanspråk på dödsfallförsäkringar täcks våra skadekostnader till 50 procent av återförsäkringsbolaget. Resterande 50 procent står SPP för. SPP och återförsäkringsbolaget har gemensamt bestämt inom vilket spann riskresultatet får befinna sig. Det är en åtgärd för att ytterligare minimera svängningarna i riskresultatet. Utanför detta spann sker ett kvittningsförfarande på följande sätt blir riskresultat sämre än det antagna får SPP en del av detta från återförsäkringsbolaget för att täcka det sämre riskresultat. Vid ett riskresultat som är bättre än förväntat betalar SPP en del av riskresultatet till återförsäkringsbolaget FINANSIELLA RISKER I traditionell försäkring med garanterad ränta står försäkringsbolaget för risken att totalavkastningen inte uppgår till den garanterade räntan på inbetalda premier. Överstiger totalavkastningen den garanterade räntan delas avkastningen så att försäkringstagaren får 90 procent och SPP 10 procent. Sker sparandet i en fondförsäkring är det försäkringstagaren som står för hela den finansiella risken. Med risk menas osäkerhet om framtida utbetalningar. Inom kapitalförvaltningen är verksamheten utsatt för marknadsrisker, likviditetsrisker, kreditrisker och operativa risker. Bolaget arbetar med en integrerad förvaltning av tillgångar och skulder. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken att bolaget inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, eller att bolaget inte kan sälja värdepapper till acceptabla priser. Denna risk begränsas genom att en betydande del av placeringstillgångarna placeras i marknadsnoterade värdepapper med god likviditet. Kreditrisk Med kreditrisk avses risken att en motpart inte kan fullfölja sina åtaganden mot Duration tillgångar mnkr 1 månad 1 till 3 månader 3 månader till 1 år 1 till 5 år Över 5 år Utan avtalad löptid Totalt Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga placeringstillgångar Summa Duration skulder mnkr till 3 månader 3 månader till 1 år 1 till 5 år 5 till 10 år Över 10 år Totalt Livförsäkringsavsättningar och villkorad återbäring Övriga tillgångar och skulder förväntas till övervägande del förfalla inom ett år. Kreditrisk (rating på innehav) mnkr Standard&Poor s Moody s AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB Aa1 A3 Utan rating Totalt Offentlig sektor Finansiella institutioner Andra emittenter Summa

20 bolaget. Emittenters och motparters kreditvärdighet fastställs via både intern och extern kreditbedömning. Styrelsens godkännande krävs för att placera i räntebärande värdepapper som av externa ratinginstitut har ett lägre kreditbetyg än BBB- eller som helt saknar rating från sådant institut. Bestämmelser finns för att undvika koncentration på enskilda emittenter. För att minska motpartsrisker på utestående derivattransaktioner har bolaget ramavtal med alla motparter som bland annat reglerar hur säkerheter ska ställas för marknadsvärdeförändringar vilka beräknas på daglig basis. Marknadsrisk Marknadsrisk är risken för att prisförändringar i finansiella marknader, såsom ränte-, valuta-, aktie-, råvaru- och fastighetsmarknaderna, resulterar i värdeförändringar på bolagets placeringstillgångar eller dess åtaganden. Balansräkningens tålighet beräknas kontinuerligt genom att använda historiska förändringar av marknadspriserna och mäta effekten på bolagets kapitalbas. För den externa rapporteringen av bolagets finansiella risker används Finansinspektionens modell för att mäta livbolags motståndskraft mot bland annat chocker på de finansiella marknaderna, den så kallade Trafikljusmodellen. Känslighetsanalys mnkr VaR under 2007 mnkr Effekt på eget kapital Kursnedgång aktier 10 % 42 Ökade marknadsräntor 1 procentenhet 196 Ökat direktavkastningskrav fastigheter 2 procentenheter -11 Valutanedgång 10 % -11 Riskhantering Eftersom SPP sedan 2006 är vinstutdelande tar bolaget på sig en del av den finansiella risk som kunderna tidigare stod för. Detta innebär att prisförändringar på de finansiella marknaderna kan leda till att det för vissa kunder uppstår underskott. För dessa underskott gör SPP reserveringar i redovisningen som benämns latent kapitaltillskott. Dessa reserveringar påverkar bolagets resultat. För att mäta resultateffekten av prisvariationer på de finansiella marknaderna gör bolaget en löpande uppföljning av dessa risker. Ett av de riskmått som används är Value at Risk (VaR). VaR används för att beräkna de förluster som skulle kunna uppstå på grund av rörelser i underliggande marknader över en specificerad innehavsperiod och för en antagen sannolikhetsnivå. VaR beräknas i SPP med 99 procents konfidensintervall och en månads innehavsperiod. Beräkningarna bygger på historisk simulering och mäter det finansiella resultatet (exklusive avkastningsdelning) av de senaste 250 månadernas relativa förändringar i marknadspriser. De marknadsprisförändringar som modellen använder sig av är olika aktieindex, räntor för olika löptider, valutor, fastighetsindex, hedgefondindex, samt vollatiliteter på aktie- och räntemarknaderna dec -07 nov -07 okt -07 sep -07 aug -07 jul -07 jun -07 maj -07 apr -07 mar -07 feb -07 jan Valutarisk SPP valutasäkrar en stor del av innehaven i utländsk valuta.tabellen nedan visar den nettoexponering mot olika valutor som SPP-koncernen har i sina placeringar. Valutarisk mnkr Balansposter exklusive valuta derivat, i valuta Valuta derivat, i valuta Nettopositioner i valuta i SEK CHF DKK EUR GBP HKD JPY KRW NOK SEK TRY USD ZAR Summa OPERATIVA RISKER Operativa risker definieras som risk för förluster orsakade av bristfälliga eller felaktiga interna rutiner och systemlösningar samt fel som orsakats av den egna personalen. Orsaken kan också vara externa händelser och legala risker. Operativa risker kan leda till ekonomiska förluster och minskat förtroende hos våra kunder och marknaden. Ansvaret för hanteringen av operativa risker är en del av chefsansvaret på alla nivåer. Cheferna har ett uttalat ansvar för att identifiera, bedöma, rapportera, åtgärda och kontrollera operativa risker. Riskkontrollavdelningen har det övergripande ansvaret för de metoder som används för att identifiera och kvantifiera operativa risker samt för att övervaka dessa och vara ett stöd för enheterna i deras arbete med operativa risker. En hög kompetensnivå och ett ändamålsenligt arbetssätt är avgörande för att bolagets operativa förluster ska vara låga. På årsbasis genomför varje enhet en kartläggning av den egna enhetens operativa risker. Kartläggningen visar vilka risker enheten har, vilka konsekvenser de kan tänkas medföra och vilka åtgärder som planeras för att eliminera eller minska dem. Åtgärder och uppföljning har sedan skett i den dagliga verksamheten. En fullgod hantering av operativa risker är ett sätt att säkerställa internkontrollen inom bolaget. En viktig utgångspunkt är att ansvars- och arbetsfördelningen ska definieras utifrån kontrollsynpunkt, ett exempel på det är att inte samma person ska handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan. Bolaget har också rutiner för hantering av inträffade operativa incidenter och operativa förluster. Två gånger per år har en övergripande genomgång av bolagets operativa risker genomförts och rapporterats till SPPs styrelse. Utöver ansvaret för operativa risker finns inom bolaget särskilt ansvariga för informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Diagrammet visar det belopp som den finansiella förlusten med 99 procent sannolikhet ej kommer att överstiga, sett över en månad. Det som i huvudsak påverkar storleken på VaR är förutom allokeringen i den traditionella försäkringsportföljen även det latenta kapitaltillskottets (LKTs) känslighet för förändringar i skuldvärderingsräntor och LKT:s känslighet för förändringar av avkastningen i den traditionella försäkringsportföljen. Som ett komplement till VaR beräknar SPP känsligheterna för det finansiella resultatet av momentana skift i aktiekurser och räntor. Dessa känsligheter tillsammans med VaR ligger till grund för bolagets riskhantering. För att minska det finansiella resultatets känslighet mot dessa faktorer, genomför SPP finansiella transaktioner i portföljen för eget kapital. De marknadsrörelser bolaget skyddar sig mot är ränteförändringar, aktiemarknadsrörelser och valutakursrörelser. Bolaget har under året använt ränteswappar, ränteswaptioner, aktieterminer, aktieoptioner och valutaterminer i syfte att minska exponeringen för finansiella risker. 18

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Finansiella rapporter 2014

Finansiella rapporter 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bolaget upplöstes i samband med fusion med systerbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) den 2 januari 2015 Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Ägarförhållande

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Årsredovisning 2013. SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Årsredovisning 2013 SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Bättre pension. Vår ambition. På SPP jobbar vi för att ge våra kunder möjlighet till en bättre pension. Vi finns där för att hjälpa

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Pension & Försäkring AB (publ). Org nr 516401-8599.

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Pension & Försäkring AB (publ). Org nr 516401-8599. Vi är övertygade om att framtidens vinnare finns bland hållbara företag. Det ger dig möjlighet till en bättre pension och en bättre värld att pensioneras i. Sarah McPhee, Senior advisor inom hållbarhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...3. Resultaträkning...15. VD har ordet...4. Resultatanalys...16. Förvaltningsberättelse...6. Balansräkning...

Innehåll. Året i korthet...3. Resultaträkning...15. VD har ordet...4. Resultatanalys...16. Förvaltningsberättelse...6. Balansräkning... Årsredovisning 2008 Innehåll Året i korthet...3 VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...6 1. Bolagets utveckling 2. Kapitalförvaltning 3. Marknad och försäljning 4. Affärs- och produktutveckling 5. Medarbetare

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 2

Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 2 Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 2 11 april 2014 Alexander Dollhopf Viktiga hållpunkter från dag 1» Livförsäkringstyper Sparandeförsäkring Traditionell livförsäkring Sparandeförsäkring Fondförsäkring

Läs mer

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar

FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARs UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar FARS UTTALANDEN I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 14 Redovisning av kapitalförsäkringar (december 2013) Bakgrund REDU 14 REDOVISNING

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer