Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA"

Transkript

1 Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a

2 Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska bruket av produkten), fotokopieras, mångfaldigas, översättas och/eller på annat sätt framställas för tredje part utan skriftligt tillstånd från Biddle. Namnet Biddle är ett registrerat varumärke. Garanti och ansvarsskyldighet Beträffande villkor gällande garanti och ansvarsskyldighet hänvisar vi till våra försäljnings och leveransvillkor. Ansvarsbegränsning gällande innehållet i denna bruksanvisning Även om vi anstränger oss till det yttersta för att beskrivningen av tillämpliga produktdelar blir så korrekt och, där så är nödvändigt, fullständig som möjligt, frånsäger vi oss allt ansvar för skador till följd av eventuella felaktigheter och/eller brister i denna bruksanvisning. Skulle du upptäcka några eventuella felaktigheter eller brister i denna bruksanvisning ber vi dig snarast kontakta oss, på så sätt kan vi förbättra vår dokumentation ytterligare. Vi förbehåller oss rätten att ändra detaljuppgifter som anges i denna bruksanvisning. För ytterligare information Om du har några kommentarer eller frågor gällande denna produkt ber vi dig kontakta oss. Adress för Sverige: EVECO AB Lilla Marieholmsgatan GÖTEBORG Sverge tel: fax: Adress för övriga länder: Biddle bv P.O. Box 15 NL-9288 ZG Kootstertille The Netherlands tel: fax: internet: internet: 2

3 BRUKSANVISNING... Innehåll Innehåll 3 1 Inledning Om denna bruksanvisning Så här använder du denna bruksanvisning Om CA-luftridån Säkerhetsinstruktioner 10 2 Installation Säkerhetsinstruktioner Kontroll vid leverans Allmän arbetsmetod Montering av luftridån Anslutning av luftridån till centralvärmesystemet Anslutning av luftridån till kraftförsörjningen Installation av manöverpanel och externa styrutrustningar Avslutande montering av luftridån Att sätta på och kontrollera luftridån 28 3 Drift Att sätta på och stänga av luftridån Att välja styrkan hos luftridån Att sätta på eller stänga av uppvärmningsfunktionen Meddelanden på displayen 31 4 Inställningar Allmänt Fastighetsskötarnivå Installatörsnivån Reglering av rumstemperatur Externa styrutrustningar 39 5 Underhåll Byte eller rengöring av filter Rengöring av luftridån Tidsbestämt underhåll 46 6 Felsökning Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Felmeddelanden i manöverpanelen Att åtgärda funktionsfel åtföljt av felmeddelande Att åtgärda funktionsfel som inte åtföljs av meddelande 53 Version: 3.1 ( ) 3

4 KOMFORT-LUFTRIDÅ 7 Service Säkerhetsinstruktioner Så här kommer du åt insidan av luftridån Elektronikmodul Säkringar Så här tar du ut utblåsningssektionen Avluftning av vattenbatteriet Att knappa in luftridåns kod i kretskortet Utformning av Biddles reglerkabel 59 EG-försäkran 60 4

5 BRUKSANVISNING INLEDNING 1.. Inledning 1.1 Om denna bruksanvisning Allmänt I den här bruksanvisningen presenterar vi luftfridå modell CA och beskriver hur den installeras, används och underhålls. Här hittar du också instruktioner och information om olika service- och skötselåtgärder Vilken serie omfattas av denna bruksanvisning? Denna bruksanvisning omfattar serie CA, vilka har tillverkats sedan februari Bruksanvisningen är baserad på version 1.7 för manöverpanelen samt på version 1.7 för kretskortet. Siffran för manöverpanelens version anges på installatörsnivån (se kapitel 4.3.3, funktion 70). Siffran för kretskortets version anges på kretskortet (se kapitel 7.3). 1.2 Så här använder du denna bruksanvisning Om du inte har använt en CA-luftridå tidigare bör du läsa igenom denna bruksanvisning kapitel för kapitel. Om du redan känner till hur CA-luftridån fungerar kan du använda bruksanvisningen som referensmaterial. Med hjälp av innehållsförteckningen hittar du snabbt den information du söker Symboler i bruksanvisningen I denna bruksanvisning använder vi följande symboler i marginalen: Observera: n Denna symbol riktar uppmärksamheten på en viktig del av texten. Läs igenom denna del av texten noggrant. Version: 3.1 ( ) 5

6 INLEDNING KOMFORT-LUFTRIDÅ c Försiktigt: Om du inte utför denna procedur eller åtgärd på ett korrekt sätt riskerar du att skada utrustningen. Följ instruktionerna noggrant. w Varning: Om du inte utför denna procedur eller åtgärd på ett korrekt sätt riskerar du att skada utrustningen och/eller dig själv. Följ instruktionerna noggrant d Fara: Denna symbol indikerar en procedur eller åtgärd som är förbjuden att utföra. Om du ignorerar denna varning riskerar du att skada utrustningen och/eller dig själv på ett allvarligt sätt. En åtgärd av detta slag får endast utföras av utbildad personal med behörighet för underhålls- eller reparationsarbeten Symboler som används på manöverpanelen och i bruksanvisningen. Symbolerna i Tabell 1-1 varnar för eventuella risker och/eller faror. Bredvid dessa symboler finns en beskrivande text. Samma symboler anges också på själva utrustningen. Tabell 1-1 Symboler SYMBOL ê ç BESKRIVNING Varning: Denna del innehåller spänningsförande komponenter. Arbete i denna del får endast utföras av utbildad och behörig underhållpersonal. Laktta försiktighet. Varning: Denna yta eller del kan bli varm. Vid beröring föreligger risk för brännskador Övrig dokumentation Förutom denna bruksanvisning medföljer följande dokument vid leveransen av luftridån: kopplingsschema för installation och service 6

7 BRUKSANVISNING INLEDNING 1.3 Om CA-luftridån Tillämpningar Du använder CA-luftridån för att separera klimatförhållanden mellan olika rum eller utrymmen. Aggregatet placeras ovanför en dörröppning, tvärs över hela dörröppningens bredd. Den utanpåliggande modellen är utformad för att installeras fritt och synligt ovanför en dörröppning. Den inbyggda modellen är avsedd för att monteras in i ett undertak, där intagsöppningen eventuellt kan placeras en bit ifrån luftridån. Kassettmodellen är utformad för att installeras ovanför ett undertak, på ett sådant sätt att intagsöppningen placeras nära aggregatet och aggregatet blir lätt att komma åt Funktion Luftridån blåser ut en varm luftström rakt nedåt, vilket resulterar i att: Den luftväxling som sker mellan två rum på grund av temperaturskillnader (konvektion) stoppas. Den kalla luft som ändå strömmar in till följd av drag värms upp. Version: 3.1 ( ) 7

8 INLEDNING KOMFORT-LUFTRIDÅ Hänvisningar till modeller och typer I Tabell 1-2 hittar du en översikt över tillgängliga modeller av luftridån samt överensstämmande typreferenser. När dessa typreferenser kombineras utgör de en specifik typkod, till exempel CA S-100-W-F. Alla slags kombinationer är möjliga. Om någon del av bruksanvisningen endast gäller för vissa modeller, kommer dessa modeller att anges i kombination med den överensstämmande typreferensen, till exempel: - CA S, M: modeller med kapacitet av typen S eller M - CA 100: modeller med utblåsningsbredd 100 cm - CA W: vattenvärmda modeller - CA E: elektriskt uppvärmda modeller - CA F: utanpåliggande modeller ELEMENT FÖR TYP- KOD REFERENS n Observera: I illustrationerna i denna bruksanvisning används luftridåtypen: CA M-150-W-F som ett generellt exemel. Din luftridå kan se annorlunda ut men dess funktion är exakt likadan, såvida inte annat anges. Tabell 1-2 Förklaring av typkoder INNEBÖRD produktserie CA allmän referens för produktserien kapacitet S, M, L eller XL avser storleken small, medium, large eller extra large utblåsningsbredd 100, 150, 200 ó 250 utblåsningsbredd i cm uppvärmning W vattenuppvärmning E elektrisk uppvärmning monteringsmetod F utånpåliggande modell R C inbyggd modell kassettmodell 8

9 BRUKSANVISNING INLEDNING Typskylt Type CA M-150-W-F Biddle bv Code 1213 U 230 V 1N~ 50 Hz Markowei 4 NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/ Imax L1 2.4 A Exempel på typskylt Imax L2 - M 60 kg Imax L3 - Medium LPHW Pmotor 0.56 kw pmax 1400 kpa Pheating - Typskylten är placerad på innanför deu vänstra insugningsluckan. I denna bruksanvisning hänvisar vi till följande detaljuppgifter på typskylten: Type: luftridåns fullständiga typkod Kod: luftridåkod för den elektroniska styrutrustningen M: luftridåns vikt P max : högsta tillåtna drifttryck i varmvattenkretsen (vid 110 ºC). U, I max, P motor och P värme : luftridåns maximalbelastning på det elektriska systemet Komponenter och tillbehör n Observera: Typkoden för komponenter och tillbehör måste överensstämma med typkoden för den luftridå med vilken de kommer att användas. Komponenter Följande komponenter levereras separat men erfordras alltid:: manöverpanel (kan styra maximalt 10 luftridåer) original reglerkabel, finns i olika längder endast för utanpåliggande modeller: en uppsättning gavelkåpor Tillbehör Följande tillbehör erfordras ej men finns tillgängliga: dörrkontakt uppsättning väggkonsoler av typen Standard eller Design beklädnad för gängstång långtidsfilter (istället för insugningsgaller och/eller -galler av standardtyp) DUC-gränssnittsmodul (istället för manöverpanel) Version: 3.1 ( ) 9

10 INLEDNING KOMFORT-LUFTRIDÅ 1.4 Säkerhetsinstruktioner Handhavande ç ê w Varning: Placera inga föremål i insugnings- eller utblåsuingsöppningarna. w Varning: Blockera inte insugnings- eller utblåsningssektionerna. w Varning: Luftridån blir varm på ovansidan då den är i drift Installation, underhåll och service d Fara: Luftridån får endast öppnas av behörig teknisk personal. w Varning: Utför följande åtgärder innan du öppnar luftridån: 1. Stäng av luftridån med hjälp av manöverpanelen. 2. Vänta tills fläktarna har stannat. 3. Låt luftridån svalna. ç Värmeväxlaren eller, i förekommande fall, värmeelementen kan bli mycket varma. I vissa fall fortsätter dessutom fläktarna att rotera ett tag. 4. Bryt kraftförsörjningen (dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av luftridån med hjälp av säkerhetsbrytaren). 5. För vattenvärmda modeller: stäng av huvudledningen för vattnet (om detta är möjligt). w Varning: Värmebatteriets flänsar är vassa. 10

11 BRUKSANVISNING INSTALLATION 2.. Installation 2.1 Säkerhetsinstruktioner d Fara: Installationsarbeten på luftridån får endast utföras av behörig teknisk personal. w Varning: Innan luftridån öppnas ska säkerhetsinstruktionerna i kapitel 1.4 följas. 2.2 Kontroll vid leverans 1. Kontrollera att emballaget inte har utsatts för åverkan vid leveransen. Kontakta omedelbart leverantören om luftridån har blivit skadad i samband med transporten. 2. Kontrollera att samtliga komponenter och åtföljande delar medföljer vid leveransen. 2.3 Allmän arbetsmetod Arbetsmetod Vi rekommenderar att du använder följande arbetsmetod när du installerar CA-luftridån: 1. Montera luftridån (kapitel 2.4). 2. För vattenuppvärmda modeller: anslut luftridån till cetralvärmesystemt (kapitel 2.5). 3. Anslut luftridån till kraftförsörjningen (kapitel 2.6). 4. Installera manöverpanelen och eventuella anslutningar (om sådana önskas) till externa styranordningar (kapitel 2.7). 5. Utför avslutande montering av luftridån (kapitel 2.8). 6. Sätt på kraftförsörjningen och kontrollera luftridåns funktion (kapitel 2.9). Version: 3.1 ( ) 11

12 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ 7. Utför följande inställningar på manöverpanelen för att ställa in driften för luftridån enligt systemet (kapitel 4): - om externa styrfunktioner används: funktionerna för ingångarna och utgångarna (funktionerna 52, 60, 61 samt, eventuellt, 76 på installatörsnivån, se kapitel 4.5), - om långtidsfilter används: filtrets livslängd (funktion 3 på installatörsnivån, se kapitel 4.3), - övriga funktioner på installatörs- och/eller fastighetsskötarnivå (efter behov). Allmänna instruktioner Vissa delar av detta kapitel gäller endast för specifika modeller. I förekommande fall kommer detta att anges. Om ingen hänvisning görs till en specifik modell gäller beskrivningen samtliga modeller. n Observera: Var noga med att utföra samtliga de installationsmoment som krävs för din utrustning. Kontrollera vad som anges på typskylten. Läs mer i kapitel om du inte är säker på vilken modell eller typ du har. n Observera: Skydda utrustningen från att komma i kontakt med, samt skadas av damm, cement, etc. under installationen. Du kan till exempel använda emballaget som skydd. 2.4 Montering av luftridån Placering av luftridån x b h Kontrollera att väggen/taket från vilken luftridån ska hängas upp klarar av att bära upp luftridåns vikt. Vikten anges på typskylten (se kapitel 1.3.4). Observera följande mått: - Luftridån måste vara minst lika bred som dörröppningen (mått b). - Placera luftridån så nära dörröppningen som möjligt. - Luftridåns högsta tillåtna monteringshöjd (mått h, mätt från golvet till utblåsningsgaller) beror på luftridåns typ (se Tabell 2-1). 12

13 BRUKSANVISNING INSTALLATION ç w Varning: Den minsta tillåtna monteringshöjden (mått h) är 1,8 m. w Varning: Luftridåns ovandel kan bli varm. Montera luftridån med minst 25 mm avstånd upp till taket (mått x på sid 12). Tabell 2-1 Monteringshöjd för luftridån TYP CA S CS M CA L CA XL HÖGSTA TILLÅTNA MONTERINGS- HÖJD 2,2 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m Dessa höjder gäller under normala förhållanden. Är du osäker ber vi dig kontakta oss för ytterligare råd om den korrekta monteringshöjden Fastsättning av upphängningskonsoler 1 1. Fäst fyra gängstänger M8 enligt Tabell 2-2. Kontrollera att gängstängerna är lodräta. 3 2 n Observera: Luftridåer av typen CA 250 har tre upphängningskonsoler. Fäst sex gängstänger för denna typ. 2. Skruva på en låsmutter 1 på varje gängstång. 3. Montera upphängningskonsolerna 2 på gängstängerna, och skruva på muttrarna Kontrollera att upphängningskonsolerna hänger horisontellt och i linje med varandra. 5. Säkra upphängningskonsolerna genom att dra åt låsmuttrarna 1. Version: 3.1 ( ) 13

14 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ Tabell 2-2 Mått för luftridåns upphängning a b c d REFERENS TYP MÅTT a Samtliga efter behov modeller b CA S 119 mm CA M 119 mm CA L 200 mm CA XL 200 mm c Samtliga 197 mm modeller d CA mm CA mm CA mm CA250 (sex gängstänger) 2 x 1,000 mm Upphängning och säkring av luftridån 1. Ta bort komponenterna och emballaget från den lastpall på vilken luftridån är placerad. Låt luftridån vara kvar på lastpallen Luftridån är fastgjord till lastpallen med hjälp av två transportfästen 1. Skruva loss skruvarna 2, men ta inte bort fästena från luftridån. 3. Luta luftridån över lastpallen och lägg ner den så som visas här intill. 14

15 BRUKSANVISNING INSTALLATION 4. Lyft upp lastpallen, tillsammans med luftridån, och haka fast luftridån i upphängningskonsolerna. 1 c Försiktigt: Beroende på vikten (anges på typskylten, se kapitel 1.3.4), ska antingen en lyftanordning användas eller så ska luftridån lyftas av minst två personer. n Observera: Använd alltid lastpallen när du lyfter luftridån. På så sätt undviker du att skada luftridån. 5. Luftridån hänger nu från upphängningskonsolerna: ta bort lastpallen. 6. Ta bort transportfästena 1 från luftridån. 7. Sätt dit en låsplatta 3 på respektive upphängningskonsol. 2 3 w Varning: Om du inte säkrar upphängningskonsolerna finns risk att luftridån kan ramla ner. 8. Kontrollera att luftridån hänger stabilt: - Prova att trycka luftridån nedåt från dess upphängningskonsoler. - Skaka på luftridån i några sekunder. w Varning: Tänk på att inte utsätta dig för några risker i händelse av att luftridån skulle ramla ner. 2.5 Anslutning av luftridån till centralvärmesystemet Gäller endast vattenvärmda modeller Detaljerad information c Försiktigt: Centralvärmesystemets fram- och returledningar måste anslutas till överensstämmande anslutningar 1. Riktningarna anges på luftridån med hjälp av pilar. Det högsta tillåtna drifttrycket anges på typskylten (se kapitel 1.3.4). Drifttrycket är baserat på en vattentemperatur på 110 ºC. Version: 3.1 ( ) 15

16 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ c Försiktigt: Luftridån har en integrerad vattenreglering. Reglerventilen kommer att stängas av automatiskt om luftridån och/eller uppvärmningen stängs av. c Försiktigt: Vi rekommenderar att en kulventil placeras i respektive ledning. Värmebatteriets luftventil 2 är placerad till vänster i luftridåns ovandel. En överensstämmande nyckel meföljer luftridan Frysskydd Den elektroniska regleringen är försedd med ett integrerat frysskydd. Detta arbetar i två steg: 1. Om temperaturen för utblåsningsluften sjunker till under 5 ºC: - manöverpanelen visar temporärt felmeddelandet E6 (se kapitel 6.3); - reglerventilen öppnas helt och hållet; - luftridåns utgång skickar en signal för centralvärmesystemet (om luftridån är inställd på detta sätt, se vidare kapitel 4.5.6, värde 15). 2. Om temperaturen för utblåsningsluften sjunker till under 2 ºC: - felmeddelandet E6 visas permanent; - luftridån stängs av. Frysskyddet upphävs automatiskt när temperaturen för insugnings- eller utblåsningsluften stiger till mer än 8 ºC. c Försiktigt: Frysskyddet minskar risken för frostsprängning men ger inte ett 100-procentigt skydd. Vidta följande förebyggande åtgärder om du ska installera luftridån i ett rum där det föreligger frysrisk: - Sörj för konstant cirkulation av vattnet vid rätt temperatur. - Tillsätt glykol till vattnet om luftridån inte är i drift på vintern. 16

17 BRUKSANVISNING INSTALLATION Så här utför du anslutningen 1. Anslut luftridån till centralvärmesystemet. 2. Lufta vattenbatteriet. 3. Kontrollera att det inte förekommer något läckage i anslutningarna. 2.6 Anslutning av luftridån till kraftförsörjningen Anslutning av vattenvärmda modeller 1. Se till att det finns ett (jordat) vägguttag på ett avstånd av högst 1,5 m från luftridåns vänstra sida. w Varning: Luftridån måste vara jordad Anslutning av elektriskt uppvärmda modeller d Fara: Elinstallation skall utföras av behörig elektriker. Anslut luftridån till kraftförsörjningen med hjälp av en femledarkabel (medföljer ej). Specifikationer avseende maximalbelastning anges på typskylten (se kapitel 1.3.4). kontaktavstånd N En säkerhetsbrytare (medföljer ej) måste monteras in mellan luftridån och nätanslutningen. Denna säkerhetsbrytare måste: - vara allpolig; - ha ett minsta kontaktavstånd på 3 mm; - vara placerad högst 4 m från luftridåns vänstra sida. R S T N w Varning: Luftridån ska inte kunna sättas på genom användning av anslutningskaben; använd manöverpanelen för att sätta på luftridån. w Varning: Luftridån måste vara jordad. w Varning: Anslut luftridån i enlighet med gällande installationsregler. Version: 3.1 ( ) 17

18 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ Så här utför du anslutningen w Varning: Kontrollera att spänningen är frånslagen innan arbetet påbörjas. 1. Montera säkerhetsbrytaren och anslut den till centralen. 2. Ta bort inspektionspanelen: Skruva loss skruvarna 1. - Dra panelen en aning framåt och ta bort den. c Försiktigt: Hela panelen kommer att lossa när du drar den framåt: se upp så att den inte faller ned Fäst förskruvningen 2 till luftridån. 4. För in anslutningskabeln genom förskruvningen 5. Anslut kabeln till kabelfästet i luftridån i enlighet med kopplingsschemat. 3 18

19 BRUKSANVISNING INSTALLATION 6. Sätt tillbaks och skruva fast inspektionspanelen. 7. Anslut anslutningskabeln till säkerhetsbrytaren. c Försiktigt: Anslut anslutningskabeln till säkerhetsbrytaren. Slå inte på säkerhetsbrytaren ännu. 2.7 Installation av manöverpanel och externa styrutrustningar Detaljerad information om manöverpanelen Placering Du kan välja mellan att montera fast manöverpanelen på väggen eller på en sockel av standardtyp. Kablar n Observera: Ta följande i beaktande, annars kan fel uppstå: Reglerkabeln mellan manöverpanelen och den (första) anslutna luftridån får inte vara längre än 50 m. Håll reglerkablarna borta från elektromagnetiska fält och störningskällor såsom högspänningskablar och strömbrytare för lysrörsbelysning. Sträck ut reglerkablarna eller rulla upp dem ordentligt. Ta inte bort blindpluggen, om inte annat anges. n Observera: Använd endast reglerkablar från Biddle. Konventionella modular-telefonkablar är inte lämpliga. kod Biddle bv Markowei 4 Type CA M-150-W-F Code 1213 Nº 5426/ U 230 V 1N~ 50 Hz L1 2.4 A NL-9288 HA Kootstertille Imax Imax L2 - M 60 kg Imax L3 - Medium LPHW Pmotor 0.56 kw pmax 1400 kpa Pheating - Reglering av flera luftridåer från en enstaka manöverpanel Upp till tio luftridåer kan anslutas till en enstaka manöverpanel. För att regleringen ska fungera måste luftridåerna vara sammanlänkade med varandra. Endast luftridåer med en likadan luftridåkod (se kod på typskylten, kapitel 1.3.4) kan regleras samtidigt från en och samma manöverpanel. Den totala längden för reglerkablarna får inte överstiga 100 m. Version: 3.1 ( ) 19

20 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ Detaljerad information om externa styrutrustningar Manöverpanelens ingång Manöverpanelen har en signalingång. Till denna ingång är oftast en timer eller en dörrkontakt ansluten. Luftridåns ingång Luftridån har också en signalingång. Till denna ingång kan en timer, en dörrkontakt, en rumstermostat eller en BMS-signal (building management system-signal) (DUC) anslutas. c Försiktigt: Bägge ingångarna är avsedda för styrutrustningar med potentialfria kontakter, och får ej belastas. Luftridåns utgångar Luftridån har två signalutgångar: dessa kan till exempel användas för att reglera centralvärmesystemet eller kylsystemet, eller för att överföra statusrapporter till en DUC. c Försiktigt: Utgångarna är potentialfria kontakter (reläer). Deras maxbelastning är 24 V / 1 A. Alternativ och handhavande Alternativen och handhavandet beror dels på insignalerna eller utsignalerna och dels på manöverpanelens inställningar. Dessa beskrivs ytterligare i kapitel

21 BRUKSANVISNING INSTALLATION Montering och anslutning av manöverpanelen 1. Lägg ut reglerkabeln. 2. Om ingången för externa styrutrustningar används i manöverpanelen; lägg ut de kablar som krävs. Kabelarean får inte överstiga 0,75 mm². 3. Öppna manöverpanelen Led reglerkabeln och (om så behövs) den externa styrutrustningens kabel genom bakstycket. 5. Skruva fast bakstycket på sockeln eller på väggen. 6. Led kabeln/kablarna genom slitsarna Den övre vänstra slitsen 2 är avsedd för reglerkabeln, och den övre högra 3 är avsedd för den externa styrutrustningens kabel. - Kabeln måste sticka ut cirka 9 cm från slitsen. 7. Anslut kontaktdonet till kretskortet Anslut kabeln för den externa styrutrustningen (om sådan används) till sockeln på kretskortet Sätt fast framstycket på bakstycket Anslutning av manöverpanelen till luftridån Kontaktdonens socklar 1 och2 är belägna i kopplingsplåten på luftridåns ovansida. De två socklarna är identiska. En av de två socklarna är försedd med en blindplugg Anslut reglerkabeln till den fria sockeln 1 eller 2. Version: 3.1 ( ) 21

22 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ n Observera: Ta inte bort blindpluggen från den andra sockeln, eftersom detta kan resultera i funktionsfel. n Observera: Se till att det blir cirka 30 cm kabel över: det kommer att behövas om elektroniken ska tas ut i samband med servicearbete på luftridån. Reglering av flera luftridåer från en enstaka manöverpanel 1. För varje luftridå som ska länkas samman ska blindpluggen tas bort från sockeln 1 eller Länka samma luftridå; anslut reglerkablarna till 1 och 2. n Observera: Ta inte bort blindpluggen från den sista luftridån, eftersom detta kan resultera i funktionsfel Anslutning av externa styrutrustningar till luftridån (valfritt) Kontaktdonens socklar är belägna i kopplingsplåten på luftridåns ovansida. Anslut kabeln för utsignalen till sockeln 3. Anslut kabeln för insignalen till sockeln 4. n Observera: Se till att det blir cirka 30 cm kabel över: det kommer att behövas när elektroniken ska tas ut i samband med servicearbete på luftridån. 22

23 BRUKSANVISNING INSTALLATION 2.8 Avslutande montering av luftridån Avslutande montering av utanpåliggande modeller Montering av gavelkåpor 1. Passa in gavelkåporna till vardera sida av luftridån: Haka fast gavelkåporna 1 till nyckelhålen i sida 2. - Tryck panelerna nedåt tills du hör ett klick. Om du ska länka samma två eller flera luftridåer med varandra ska gavelkåporna passas in i de ytterst belägna ändarna. Montering av insugningsluckor 2. Passa in insugningsluckan till luftridån: - Haka fast luckorna till luftridåns ovansida. - Baksidan av respektive lucka är försedd med en utstående del. Passa in luckan genom att föra in den utstående delen i det rektangulära hålet Avslutande montering av inbyggda modeller Allmänt n Observera: Se till att du alltid kan komma åt luftridån för underhållsoch reparationsarbeten genom, till exempel, en inspektionslucka. Justering av utblåsningskanal Om du ska länka samman två eller flera luftridåer måste du justera utblåsningskanalen så att inte ändarna kommer i vägen för varandra. 1. Ta bort ändstycket med den avslutande kanten 1. 1 Version: 3.1 ( ) 23

24 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ 2. Montera fast ändstycket utan den avslutande kanten 2. 2 Montering av utblåsningskanal 3. Gör ett hål i taket för utblåsningen (för mått, se Tabell 2-3). 4. Fäst de två vinkelsektionerna 3 till luftridån med hjälp av plåtskruvar och längs med utblåsningsöppningens kanter Skjut in utblåsningskanalen 4 i utblåsningsöppningen så högt som du önskar Gör fast utblåsningskanalen till vinkelsektionerna 3 med hjälp av plåtskruvar. Tabell 2-3 Håltagningsmått för utblåsningsdelen a b REFERENS TYP MÅTT a CA S-R 102 mm CA M-R 102 mm CA L-R 133,5 mm CA XL-R 133,5 mm b CA100-R 1008 mm CA 150-R 1508 mm CA 200-R 2008 mm CA 250-R 2508 mm Montering av insugningskammare på luftridån n Observera: När det gäller luftridåstyperna CA 200 och CA 250 levereras insugningskammarens komponenter i två sektioner. 1. Gör så här för att montera fast luftridåns insugningskammare till luftridån: - Haka fast insugningskammaren i luftridåns ovansida. - Skruva fast insugningskammaren till luftridåns undersida. 24

25 BRUKSANVISNING INSTALLATION n Observera: I vissa fall är gallrets ram fastmonterade till insugningskammaren vid leveransen. Montering av insugningskammarens intagsöppning till undertaket 2. Gör ett hål i undertaket för intagsdelen (se tabell 2-4). Tabell 2-4 Håltagningsmått för intagsdelen a b REFERENS TYP MÅTT a CA S-R 268 mm CA M-R 268 mm CA L-R 368 mm CA XL-R 368 mm b CA 100-R 1008 mm CA 150-R 1008 mm CA 200-R 2008 mm CA 250-R 2508 mm 1 3. Ta ut insugningsgallret ur dess ram: Tryck de två stiften 1 i gallret mot varandra så att gallret lutar utåt. - Tryck de två stiften vid 2 mot varandra och ta ut gallret Montera fast ramen i insugningskammaren. 5. Sätt tillbaks gallret i dess ram. n Observera: I vissa fall är gallrets ram fastmonterade till insugningskammaren vid leveransen. Version: 3.1 ( ) 25

26 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ 6. Fäst kantremsorna till ramen. Häng upp intagsdelen. Gör detta genom att använda de medföljande skruvöglorna eller fyra gängstängerna, M6. Anslutning av luftridåns insugningskammare och gallrets ram 7. Anslut luftridåns insugningskammare till gallrets ram genom att använda flexibla kanaler. Använd slangklämmor för att montera fast kanalerna. Tabell 2-5 Mått för insugningskammaren TYP CA S-R CA M-R CA L-R CA XL-R KANAL 160 mm 160 mm 250 mm 250 mm Avslutande montering av kassettmodeller n Observera: När det gäller luftridåtyperna CA 200 och CA 250 levereras insugningskammarens komponenter i två sektioner. Montering av insugningskammaren 2 1. Montera insugningskammaren till luftridån: 2 - Haka fast insugningskammaren till luftridåns ovansida. - Skruva fast insugningskammarens fläns 1 till luftridån. 2. Fixera insugningskammarens vinkelpunkter 2 i förhållande till taket. Gör detta genom att använda de medföljande skruvöglorna eller två gängstängerna, M6. 1 w Varning: Om du inte fixerar insugningskammaren i förhållande till taket kan luftridån komma att luta och ramla ut ur upphängningskonsolerna. 26

27 BRUKSANVISNING INSTALLATION Montering av insugningsgallret 1 3. Ta ut insugningsgallret ur dess ram: Tryck de två stiften 1 i gallret mot varandra så att gallret lutar utåt. - Tryck de två stiften vid 2 mot varandra och ta ut gallret Skruva fast ramen på insugningskammaren. 5. Sätt tillbaks gallret i dess ram. Avslutande montering 6. Fäst kantremsorna runt om luftridån. 7. Gör ett hål i undertaket med de mått som anges i Tabell 2-6. Tabell 2-6 Håltagningsmått för luftridån a b REFERENS TYP MÅTT a CA S-C 829 mm CA M-C 829 mm CA L-C 1113 mm CA XL-C 1113 mm b CA 100-C 1008 mm CA 150-C 1508 mm CA 200-C 2008 mm CA 250-C 2508 mm Version: 3.1 ( ) 27

28 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ 2.9 Att sätta på och kontrollera luftridån För samtliga modeller 1. Kontrollera följande anslutningar: - kraftförsörjningen - reglerkablar mellan manöverpanelen och luftridån (eller luftridåerna) - komponenter för externa styrutrustningar (om sådana används) 2. Sätt på kraftförsörjningen för samtliga anslutna luftridåer. När du sätter på kraftförsörjningen för första gången kommer displayen att temporärt visa antalet anslutna luftridåer (två luftridåer i exemplet härintill). 3. Tryck två gånger på knappen på manöverpanelen. Om luftridån fungerar korrekt kommer displayen att visa den information som visas i exemplet här intill, eller så tänds lysdioden: LED Om manöverpanelen inte fungerar, eller om displayen visar meddelandet och/eller en felkod (E eller F plus ett nummer), hänvisar vi till kapitel 6 Felsökning. 4. Sätt på luftridån genom att använda manöverpanelen (se kapitel 3.1). För vattenuppvärmda modeller Kontrollera att värmebatteriet är korrekt ansluten: 1. Kontrollera att centralvärmesystemet är på. 2. Kontrollera att uppvärmningsfunktionen är i läge på i manöverpanelen (se kapitel 3.3). 3. Känn efter om utblåsningsluften blir varm. Detta kan ta en liten stund. 4. Lufta vattenbatteriet, om så behövs. För elektriskt uppvärmda modeller 5. Se till att uppvärmningsfunktionen är i läge på i manöverpanelen (se kapitel 3.3). 6. Känn efter om utblåsningsluften blir varm. 28

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare

Instruktionsbok. Iwabo 30 & 48 kw. Pelletsbrännare Instruktionsbok Iwabo 30 & 48 kw Pelletsbrännare METRO THERM AB FRANSKAVÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se (29) 2013-02 INNEHÅLL Viktig information...3

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer