Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA"

Transkript

1 Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a

2 Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska bruket av produkten), fotokopieras, mångfaldigas, översättas och/eller på annat sätt framställas för tredje part utan skriftligt tillstånd från Biddle. Namnet Biddle är ett registrerat varumärke. Garanti och ansvarsskyldighet Beträffande villkor gällande garanti och ansvarsskyldighet hänvisar vi till våra försäljnings och leveransvillkor. Ansvarsbegränsning gällande innehållet i denna bruksanvisning Även om vi anstränger oss till det yttersta för att beskrivningen av tillämpliga produktdelar blir så korrekt och, där så är nödvändigt, fullständig som möjligt, frånsäger vi oss allt ansvar för skador till följd av eventuella felaktigheter och/eller brister i denna bruksanvisning. Skulle du upptäcka några eventuella felaktigheter eller brister i denna bruksanvisning ber vi dig snarast kontakta oss, på så sätt kan vi förbättra vår dokumentation ytterligare. Vi förbehåller oss rätten att ändra detaljuppgifter som anges i denna bruksanvisning. För ytterligare information Om du har några kommentarer eller frågor gällande denna produkt ber vi dig kontakta oss. Adress för Sverige: EVECO AB Lilla Marieholmsgatan GÖTEBORG Sverge tel: fax: Adress för övriga länder: Biddle bv P.O. Box 15 NL-9288 ZG Kootstertille The Netherlands tel: fax: internet: internet: 2

3 BRUKSANVISNING... Innehåll Innehåll 3 1 Inledning Om denna bruksanvisning Så här använder du denna bruksanvisning Om CA-luftridån Säkerhetsinstruktioner 10 2 Installation Säkerhetsinstruktioner Kontroll vid leverans Allmän arbetsmetod Montering av luftridån Anslutning av luftridån till centralvärmesystemet Anslutning av luftridån till kraftförsörjningen Installation av manöverpanel och externa styrutrustningar Avslutande montering av luftridån Att sätta på och kontrollera luftridån 28 3 Drift Att sätta på och stänga av luftridån Att välja styrkan hos luftridån Att sätta på eller stänga av uppvärmningsfunktionen Meddelanden på displayen 31 4 Inställningar Allmänt Fastighetsskötarnivå Installatörsnivån Reglering av rumstemperatur Externa styrutrustningar 39 5 Underhåll Byte eller rengöring av filter Rengöring av luftridån Tidsbestämt underhåll 46 6 Felsökning Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Felmeddelanden i manöverpanelen Att åtgärda funktionsfel åtföljt av felmeddelande Att åtgärda funktionsfel som inte åtföljs av meddelande 53 Version: 3.1 ( ) 3

4 KOMFORT-LUFTRIDÅ 7 Service Säkerhetsinstruktioner Så här kommer du åt insidan av luftridån Elektronikmodul Säkringar Så här tar du ut utblåsningssektionen Avluftning av vattenbatteriet Att knappa in luftridåns kod i kretskortet Utformning av Biddles reglerkabel 59 EG-försäkran 60 4

5 BRUKSANVISNING INLEDNING 1.. Inledning 1.1 Om denna bruksanvisning Allmänt I den här bruksanvisningen presenterar vi luftfridå modell CA och beskriver hur den installeras, används och underhålls. Här hittar du också instruktioner och information om olika service- och skötselåtgärder Vilken serie omfattas av denna bruksanvisning? Denna bruksanvisning omfattar serie CA, vilka har tillverkats sedan februari Bruksanvisningen är baserad på version 1.7 för manöverpanelen samt på version 1.7 för kretskortet. Siffran för manöverpanelens version anges på installatörsnivån (se kapitel 4.3.3, funktion 70). Siffran för kretskortets version anges på kretskortet (se kapitel 7.3). 1.2 Så här använder du denna bruksanvisning Om du inte har använt en CA-luftridå tidigare bör du läsa igenom denna bruksanvisning kapitel för kapitel. Om du redan känner till hur CA-luftridån fungerar kan du använda bruksanvisningen som referensmaterial. Med hjälp av innehållsförteckningen hittar du snabbt den information du söker Symboler i bruksanvisningen I denna bruksanvisning använder vi följande symboler i marginalen: Observera: n Denna symbol riktar uppmärksamheten på en viktig del av texten. Läs igenom denna del av texten noggrant. Version: 3.1 ( ) 5

6 INLEDNING KOMFORT-LUFTRIDÅ c Försiktigt: Om du inte utför denna procedur eller åtgärd på ett korrekt sätt riskerar du att skada utrustningen. Följ instruktionerna noggrant. w Varning: Om du inte utför denna procedur eller åtgärd på ett korrekt sätt riskerar du att skada utrustningen och/eller dig själv. Följ instruktionerna noggrant d Fara: Denna symbol indikerar en procedur eller åtgärd som är förbjuden att utföra. Om du ignorerar denna varning riskerar du att skada utrustningen och/eller dig själv på ett allvarligt sätt. En åtgärd av detta slag får endast utföras av utbildad personal med behörighet för underhålls- eller reparationsarbeten Symboler som används på manöverpanelen och i bruksanvisningen. Symbolerna i Tabell 1-1 varnar för eventuella risker och/eller faror. Bredvid dessa symboler finns en beskrivande text. Samma symboler anges också på själva utrustningen. Tabell 1-1 Symboler SYMBOL ê ç BESKRIVNING Varning: Denna del innehåller spänningsförande komponenter. Arbete i denna del får endast utföras av utbildad och behörig underhållpersonal. Laktta försiktighet. Varning: Denna yta eller del kan bli varm. Vid beröring föreligger risk för brännskador Övrig dokumentation Förutom denna bruksanvisning medföljer följande dokument vid leveransen av luftridån: kopplingsschema för installation och service 6

7 BRUKSANVISNING INLEDNING 1.3 Om CA-luftridån Tillämpningar Du använder CA-luftridån för att separera klimatförhållanden mellan olika rum eller utrymmen. Aggregatet placeras ovanför en dörröppning, tvärs över hela dörröppningens bredd. Den utanpåliggande modellen är utformad för att installeras fritt och synligt ovanför en dörröppning. Den inbyggda modellen är avsedd för att monteras in i ett undertak, där intagsöppningen eventuellt kan placeras en bit ifrån luftridån. Kassettmodellen är utformad för att installeras ovanför ett undertak, på ett sådant sätt att intagsöppningen placeras nära aggregatet och aggregatet blir lätt att komma åt Funktion Luftridån blåser ut en varm luftström rakt nedåt, vilket resulterar i att: Den luftväxling som sker mellan två rum på grund av temperaturskillnader (konvektion) stoppas. Den kalla luft som ändå strömmar in till följd av drag värms upp. Version: 3.1 ( ) 7

8 INLEDNING KOMFORT-LUFTRIDÅ Hänvisningar till modeller och typer I Tabell 1-2 hittar du en översikt över tillgängliga modeller av luftridån samt överensstämmande typreferenser. När dessa typreferenser kombineras utgör de en specifik typkod, till exempel CA S-100-W-F. Alla slags kombinationer är möjliga. Om någon del av bruksanvisningen endast gäller för vissa modeller, kommer dessa modeller att anges i kombination med den överensstämmande typreferensen, till exempel: - CA S, M: modeller med kapacitet av typen S eller M - CA 100: modeller med utblåsningsbredd 100 cm - CA W: vattenvärmda modeller - CA E: elektriskt uppvärmda modeller - CA F: utanpåliggande modeller ELEMENT FÖR TYP- KOD REFERENS n Observera: I illustrationerna i denna bruksanvisning används luftridåtypen: CA M-150-W-F som ett generellt exemel. Din luftridå kan se annorlunda ut men dess funktion är exakt likadan, såvida inte annat anges. Tabell 1-2 Förklaring av typkoder INNEBÖRD produktserie CA allmän referens för produktserien kapacitet S, M, L eller XL avser storleken small, medium, large eller extra large utblåsningsbredd 100, 150, 200 ó 250 utblåsningsbredd i cm uppvärmning W vattenuppvärmning E elektrisk uppvärmning monteringsmetod F utånpåliggande modell R C inbyggd modell kassettmodell 8

9 BRUKSANVISNING INLEDNING Typskylt Type CA M-150-W-F Biddle bv Code 1213 U 230 V 1N~ 50 Hz Markowei 4 NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/ Imax L1 2.4 A Exempel på typskylt Imax L2 - M 60 kg Imax L3 - Medium LPHW Pmotor 0.56 kw pmax 1400 kpa Pheating - Typskylten är placerad på innanför deu vänstra insugningsluckan. I denna bruksanvisning hänvisar vi till följande detaljuppgifter på typskylten: Type: luftridåns fullständiga typkod Kod: luftridåkod för den elektroniska styrutrustningen M: luftridåns vikt P max : högsta tillåtna drifttryck i varmvattenkretsen (vid 110 ºC). U, I max, P motor och P värme : luftridåns maximalbelastning på det elektriska systemet Komponenter och tillbehör n Observera: Typkoden för komponenter och tillbehör måste överensstämma med typkoden för den luftridå med vilken de kommer att användas. Komponenter Följande komponenter levereras separat men erfordras alltid:: manöverpanel (kan styra maximalt 10 luftridåer) original reglerkabel, finns i olika längder endast för utanpåliggande modeller: en uppsättning gavelkåpor Tillbehör Följande tillbehör erfordras ej men finns tillgängliga: dörrkontakt uppsättning väggkonsoler av typen Standard eller Design beklädnad för gängstång långtidsfilter (istället för insugningsgaller och/eller -galler av standardtyp) DUC-gränssnittsmodul (istället för manöverpanel) Version: 3.1 ( ) 9

10 INLEDNING KOMFORT-LUFTRIDÅ 1.4 Säkerhetsinstruktioner Handhavande ç ê w Varning: Placera inga föremål i insugnings- eller utblåsuingsöppningarna. w Varning: Blockera inte insugnings- eller utblåsningssektionerna. w Varning: Luftridån blir varm på ovansidan då den är i drift Installation, underhåll och service d Fara: Luftridån får endast öppnas av behörig teknisk personal. w Varning: Utför följande åtgärder innan du öppnar luftridån: 1. Stäng av luftridån med hjälp av manöverpanelen. 2. Vänta tills fläktarna har stannat. 3. Låt luftridån svalna. ç Värmeväxlaren eller, i förekommande fall, värmeelementen kan bli mycket varma. I vissa fall fortsätter dessutom fläktarna att rotera ett tag. 4. Bryt kraftförsörjningen (dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av luftridån med hjälp av säkerhetsbrytaren). 5. För vattenvärmda modeller: stäng av huvudledningen för vattnet (om detta är möjligt). w Varning: Värmebatteriets flänsar är vassa. 10

11 BRUKSANVISNING INSTALLATION 2.. Installation 2.1 Säkerhetsinstruktioner d Fara: Installationsarbeten på luftridån får endast utföras av behörig teknisk personal. w Varning: Innan luftridån öppnas ska säkerhetsinstruktionerna i kapitel 1.4 följas. 2.2 Kontroll vid leverans 1. Kontrollera att emballaget inte har utsatts för åverkan vid leveransen. Kontakta omedelbart leverantören om luftridån har blivit skadad i samband med transporten. 2. Kontrollera att samtliga komponenter och åtföljande delar medföljer vid leveransen. 2.3 Allmän arbetsmetod Arbetsmetod Vi rekommenderar att du använder följande arbetsmetod när du installerar CA-luftridån: 1. Montera luftridån (kapitel 2.4). 2. För vattenuppvärmda modeller: anslut luftridån till cetralvärmesystemt (kapitel 2.5). 3. Anslut luftridån till kraftförsörjningen (kapitel 2.6). 4. Installera manöverpanelen och eventuella anslutningar (om sådana önskas) till externa styranordningar (kapitel 2.7). 5. Utför avslutande montering av luftridån (kapitel 2.8). 6. Sätt på kraftförsörjningen och kontrollera luftridåns funktion (kapitel 2.9). Version: 3.1 ( ) 11

12 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ 7. Utför följande inställningar på manöverpanelen för att ställa in driften för luftridån enligt systemet (kapitel 4): - om externa styrfunktioner används: funktionerna för ingångarna och utgångarna (funktionerna 52, 60, 61 samt, eventuellt, 76 på installatörsnivån, se kapitel 4.5), - om långtidsfilter används: filtrets livslängd (funktion 3 på installatörsnivån, se kapitel 4.3), - övriga funktioner på installatörs- och/eller fastighetsskötarnivå (efter behov). Allmänna instruktioner Vissa delar av detta kapitel gäller endast för specifika modeller. I förekommande fall kommer detta att anges. Om ingen hänvisning görs till en specifik modell gäller beskrivningen samtliga modeller. n Observera: Var noga med att utföra samtliga de installationsmoment som krävs för din utrustning. Kontrollera vad som anges på typskylten. Läs mer i kapitel om du inte är säker på vilken modell eller typ du har. n Observera: Skydda utrustningen från att komma i kontakt med, samt skadas av damm, cement, etc. under installationen. Du kan till exempel använda emballaget som skydd. 2.4 Montering av luftridån Placering av luftridån x b h Kontrollera att väggen/taket från vilken luftridån ska hängas upp klarar av att bära upp luftridåns vikt. Vikten anges på typskylten (se kapitel 1.3.4). Observera följande mått: - Luftridån måste vara minst lika bred som dörröppningen (mått b). - Placera luftridån så nära dörröppningen som möjligt. - Luftridåns högsta tillåtna monteringshöjd (mått h, mätt från golvet till utblåsningsgaller) beror på luftridåns typ (se Tabell 2-1). 12

13 BRUKSANVISNING INSTALLATION ç w Varning: Den minsta tillåtna monteringshöjden (mått h) är 1,8 m. w Varning: Luftridåns ovandel kan bli varm. Montera luftridån med minst 25 mm avstånd upp till taket (mått x på sid 12). Tabell 2-1 Monteringshöjd för luftridån TYP CA S CS M CA L CA XL HÖGSTA TILLÅTNA MONTERINGS- HÖJD 2,2 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m Dessa höjder gäller under normala förhållanden. Är du osäker ber vi dig kontakta oss för ytterligare råd om den korrekta monteringshöjden Fastsättning av upphängningskonsoler 1 1. Fäst fyra gängstänger M8 enligt Tabell 2-2. Kontrollera att gängstängerna är lodräta. 3 2 n Observera: Luftridåer av typen CA 250 har tre upphängningskonsoler. Fäst sex gängstänger för denna typ. 2. Skruva på en låsmutter 1 på varje gängstång. 3. Montera upphängningskonsolerna 2 på gängstängerna, och skruva på muttrarna Kontrollera att upphängningskonsolerna hänger horisontellt och i linje med varandra. 5. Säkra upphängningskonsolerna genom att dra åt låsmuttrarna 1. Version: 3.1 ( ) 13

14 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ Tabell 2-2 Mått för luftridåns upphängning a b c d REFERENS TYP MÅTT a Samtliga efter behov modeller b CA S 119 mm CA M 119 mm CA L 200 mm CA XL 200 mm c Samtliga 197 mm modeller d CA mm CA mm CA mm CA250 (sex gängstänger) 2 x 1,000 mm Upphängning och säkring av luftridån 1. Ta bort komponenterna och emballaget från den lastpall på vilken luftridån är placerad. Låt luftridån vara kvar på lastpallen Luftridån är fastgjord till lastpallen med hjälp av två transportfästen 1. Skruva loss skruvarna 2, men ta inte bort fästena från luftridån. 3. Luta luftridån över lastpallen och lägg ner den så som visas här intill. 14

15 BRUKSANVISNING INSTALLATION 4. Lyft upp lastpallen, tillsammans med luftridån, och haka fast luftridån i upphängningskonsolerna. 1 c Försiktigt: Beroende på vikten (anges på typskylten, se kapitel 1.3.4), ska antingen en lyftanordning användas eller så ska luftridån lyftas av minst två personer. n Observera: Använd alltid lastpallen när du lyfter luftridån. På så sätt undviker du att skada luftridån. 5. Luftridån hänger nu från upphängningskonsolerna: ta bort lastpallen. 6. Ta bort transportfästena 1 från luftridån. 7. Sätt dit en låsplatta 3 på respektive upphängningskonsol. 2 3 w Varning: Om du inte säkrar upphängningskonsolerna finns risk att luftridån kan ramla ner. 8. Kontrollera att luftridån hänger stabilt: - Prova att trycka luftridån nedåt från dess upphängningskonsoler. - Skaka på luftridån i några sekunder. w Varning: Tänk på att inte utsätta dig för några risker i händelse av att luftridån skulle ramla ner. 2.5 Anslutning av luftridån till centralvärmesystemet Gäller endast vattenvärmda modeller Detaljerad information c Försiktigt: Centralvärmesystemets fram- och returledningar måste anslutas till överensstämmande anslutningar 1. Riktningarna anges på luftridån med hjälp av pilar. Det högsta tillåtna drifttrycket anges på typskylten (se kapitel 1.3.4). Drifttrycket är baserat på en vattentemperatur på 110 ºC. Version: 3.1 ( ) 15

16 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ c Försiktigt: Luftridån har en integrerad vattenreglering. Reglerventilen kommer att stängas av automatiskt om luftridån och/eller uppvärmningen stängs av. c Försiktigt: Vi rekommenderar att en kulventil placeras i respektive ledning. Värmebatteriets luftventil 2 är placerad till vänster i luftridåns ovandel. En överensstämmande nyckel meföljer luftridan Frysskydd Den elektroniska regleringen är försedd med ett integrerat frysskydd. Detta arbetar i två steg: 1. Om temperaturen för utblåsningsluften sjunker till under 5 ºC: - manöverpanelen visar temporärt felmeddelandet E6 (se kapitel 6.3); - reglerventilen öppnas helt och hållet; - luftridåns utgång skickar en signal för centralvärmesystemet (om luftridån är inställd på detta sätt, se vidare kapitel 4.5.6, värde 15). 2. Om temperaturen för utblåsningsluften sjunker till under 2 ºC: - felmeddelandet E6 visas permanent; - luftridån stängs av. Frysskyddet upphävs automatiskt när temperaturen för insugnings- eller utblåsningsluften stiger till mer än 8 ºC. c Försiktigt: Frysskyddet minskar risken för frostsprängning men ger inte ett 100-procentigt skydd. Vidta följande förebyggande åtgärder om du ska installera luftridån i ett rum där det föreligger frysrisk: - Sörj för konstant cirkulation av vattnet vid rätt temperatur. - Tillsätt glykol till vattnet om luftridån inte är i drift på vintern. 16

17 BRUKSANVISNING INSTALLATION Så här utför du anslutningen 1. Anslut luftridån till centralvärmesystemet. 2. Lufta vattenbatteriet. 3. Kontrollera att det inte förekommer något läckage i anslutningarna. 2.6 Anslutning av luftridån till kraftförsörjningen Anslutning av vattenvärmda modeller 1. Se till att det finns ett (jordat) vägguttag på ett avstånd av högst 1,5 m från luftridåns vänstra sida. w Varning: Luftridån måste vara jordad Anslutning av elektriskt uppvärmda modeller d Fara: Elinstallation skall utföras av behörig elektriker. Anslut luftridån till kraftförsörjningen med hjälp av en femledarkabel (medföljer ej). Specifikationer avseende maximalbelastning anges på typskylten (se kapitel 1.3.4). kontaktavstånd N En säkerhetsbrytare (medföljer ej) måste monteras in mellan luftridån och nätanslutningen. Denna säkerhetsbrytare måste: - vara allpolig; - ha ett minsta kontaktavstånd på 3 mm; - vara placerad högst 4 m från luftridåns vänstra sida. R S T N w Varning: Luftridån ska inte kunna sättas på genom användning av anslutningskaben; använd manöverpanelen för att sätta på luftridån. w Varning: Luftridån måste vara jordad. w Varning: Anslut luftridån i enlighet med gällande installationsregler. Version: 3.1 ( ) 17

18 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ Så här utför du anslutningen w Varning: Kontrollera att spänningen är frånslagen innan arbetet påbörjas. 1. Montera säkerhetsbrytaren och anslut den till centralen. 2. Ta bort inspektionspanelen: Skruva loss skruvarna 1. - Dra panelen en aning framåt och ta bort den. c Försiktigt: Hela panelen kommer att lossa när du drar den framåt: se upp så att den inte faller ned Fäst förskruvningen 2 till luftridån. 4. För in anslutningskabeln genom förskruvningen 5. Anslut kabeln till kabelfästet i luftridån i enlighet med kopplingsschemat. 3 18

19 BRUKSANVISNING INSTALLATION 6. Sätt tillbaks och skruva fast inspektionspanelen. 7. Anslut anslutningskabeln till säkerhetsbrytaren. c Försiktigt: Anslut anslutningskabeln till säkerhetsbrytaren. Slå inte på säkerhetsbrytaren ännu. 2.7 Installation av manöverpanel och externa styrutrustningar Detaljerad information om manöverpanelen Placering Du kan välja mellan att montera fast manöverpanelen på väggen eller på en sockel av standardtyp. Kablar n Observera: Ta följande i beaktande, annars kan fel uppstå: Reglerkabeln mellan manöverpanelen och den (första) anslutna luftridån får inte vara längre än 50 m. Håll reglerkablarna borta från elektromagnetiska fält och störningskällor såsom högspänningskablar och strömbrytare för lysrörsbelysning. Sträck ut reglerkablarna eller rulla upp dem ordentligt. Ta inte bort blindpluggen, om inte annat anges. n Observera: Använd endast reglerkablar från Biddle. Konventionella modular-telefonkablar är inte lämpliga. kod Biddle bv Markowei 4 Type CA M-150-W-F Code 1213 Nº 5426/ U 230 V 1N~ 50 Hz L1 2.4 A NL-9288 HA Kootstertille Imax Imax L2 - M 60 kg Imax L3 - Medium LPHW Pmotor 0.56 kw pmax 1400 kpa Pheating - Reglering av flera luftridåer från en enstaka manöverpanel Upp till tio luftridåer kan anslutas till en enstaka manöverpanel. För att regleringen ska fungera måste luftridåerna vara sammanlänkade med varandra. Endast luftridåer med en likadan luftridåkod (se kod på typskylten, kapitel 1.3.4) kan regleras samtidigt från en och samma manöverpanel. Den totala längden för reglerkablarna får inte överstiga 100 m. Version: 3.1 ( ) 19

20 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ Detaljerad information om externa styrutrustningar Manöverpanelens ingång Manöverpanelen har en signalingång. Till denna ingång är oftast en timer eller en dörrkontakt ansluten. Luftridåns ingång Luftridån har också en signalingång. Till denna ingång kan en timer, en dörrkontakt, en rumstermostat eller en BMS-signal (building management system-signal) (DUC) anslutas. c Försiktigt: Bägge ingångarna är avsedda för styrutrustningar med potentialfria kontakter, och får ej belastas. Luftridåns utgångar Luftridån har två signalutgångar: dessa kan till exempel användas för att reglera centralvärmesystemet eller kylsystemet, eller för att överföra statusrapporter till en DUC. c Försiktigt: Utgångarna är potentialfria kontakter (reläer). Deras maxbelastning är 24 V / 1 A. Alternativ och handhavande Alternativen och handhavandet beror dels på insignalerna eller utsignalerna och dels på manöverpanelens inställningar. Dessa beskrivs ytterligare i kapitel

21 BRUKSANVISNING INSTALLATION Montering och anslutning av manöverpanelen 1. Lägg ut reglerkabeln. 2. Om ingången för externa styrutrustningar används i manöverpanelen; lägg ut de kablar som krävs. Kabelarean får inte överstiga 0,75 mm². 3. Öppna manöverpanelen Led reglerkabeln och (om så behövs) den externa styrutrustningens kabel genom bakstycket. 5. Skruva fast bakstycket på sockeln eller på väggen. 6. Led kabeln/kablarna genom slitsarna Den övre vänstra slitsen 2 är avsedd för reglerkabeln, och den övre högra 3 är avsedd för den externa styrutrustningens kabel. - Kabeln måste sticka ut cirka 9 cm från slitsen. 7. Anslut kontaktdonet till kretskortet Anslut kabeln för den externa styrutrustningen (om sådan används) till sockeln på kretskortet Sätt fast framstycket på bakstycket Anslutning av manöverpanelen till luftridån Kontaktdonens socklar 1 och2 är belägna i kopplingsplåten på luftridåns ovansida. De två socklarna är identiska. En av de två socklarna är försedd med en blindplugg Anslut reglerkabeln till den fria sockeln 1 eller 2. Version: 3.1 ( ) 21

22 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ n Observera: Ta inte bort blindpluggen från den andra sockeln, eftersom detta kan resultera i funktionsfel. n Observera: Se till att det blir cirka 30 cm kabel över: det kommer att behövas om elektroniken ska tas ut i samband med servicearbete på luftridån. Reglering av flera luftridåer från en enstaka manöverpanel 1. För varje luftridå som ska länkas samman ska blindpluggen tas bort från sockeln 1 eller Länka samma luftridå; anslut reglerkablarna till 1 och 2. n Observera: Ta inte bort blindpluggen från den sista luftridån, eftersom detta kan resultera i funktionsfel Anslutning av externa styrutrustningar till luftridån (valfritt) Kontaktdonens socklar är belägna i kopplingsplåten på luftridåns ovansida. Anslut kabeln för utsignalen till sockeln 3. Anslut kabeln för insignalen till sockeln 4. n Observera: Se till att det blir cirka 30 cm kabel över: det kommer att behövas när elektroniken ska tas ut i samband med servicearbete på luftridån. 22

23 BRUKSANVISNING INSTALLATION 2.8 Avslutande montering av luftridån Avslutande montering av utanpåliggande modeller Montering av gavelkåpor 1. Passa in gavelkåporna till vardera sida av luftridån: Haka fast gavelkåporna 1 till nyckelhålen i sida 2. - Tryck panelerna nedåt tills du hör ett klick. Om du ska länka samma två eller flera luftridåer med varandra ska gavelkåporna passas in i de ytterst belägna ändarna. Montering av insugningsluckor 2. Passa in insugningsluckan till luftridån: - Haka fast luckorna till luftridåns ovansida. - Baksidan av respektive lucka är försedd med en utstående del. Passa in luckan genom att föra in den utstående delen i det rektangulära hålet Avslutande montering av inbyggda modeller Allmänt n Observera: Se till att du alltid kan komma åt luftridån för underhållsoch reparationsarbeten genom, till exempel, en inspektionslucka. Justering av utblåsningskanal Om du ska länka samman två eller flera luftridåer måste du justera utblåsningskanalen så att inte ändarna kommer i vägen för varandra. 1. Ta bort ändstycket med den avslutande kanten 1. 1 Version: 3.1 ( ) 23

24 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ 2. Montera fast ändstycket utan den avslutande kanten 2. 2 Montering av utblåsningskanal 3. Gör ett hål i taket för utblåsningen (för mått, se Tabell 2-3). 4. Fäst de två vinkelsektionerna 3 till luftridån med hjälp av plåtskruvar och längs med utblåsningsöppningens kanter Skjut in utblåsningskanalen 4 i utblåsningsöppningen så högt som du önskar Gör fast utblåsningskanalen till vinkelsektionerna 3 med hjälp av plåtskruvar. Tabell 2-3 Håltagningsmått för utblåsningsdelen a b REFERENS TYP MÅTT a CA S-R 102 mm CA M-R 102 mm CA L-R 133,5 mm CA XL-R 133,5 mm b CA100-R 1008 mm CA 150-R 1508 mm CA 200-R 2008 mm CA 250-R 2508 mm Montering av insugningskammare på luftridån n Observera: När det gäller luftridåstyperna CA 200 och CA 250 levereras insugningskammarens komponenter i två sektioner. 1. Gör så här för att montera fast luftridåns insugningskammare till luftridån: - Haka fast insugningskammaren i luftridåns ovansida. - Skruva fast insugningskammaren till luftridåns undersida. 24

25 BRUKSANVISNING INSTALLATION n Observera: I vissa fall är gallrets ram fastmonterade till insugningskammaren vid leveransen. Montering av insugningskammarens intagsöppning till undertaket 2. Gör ett hål i undertaket för intagsdelen (se tabell 2-4). Tabell 2-4 Håltagningsmått för intagsdelen a b REFERENS TYP MÅTT a CA S-R 268 mm CA M-R 268 mm CA L-R 368 mm CA XL-R 368 mm b CA 100-R 1008 mm CA 150-R 1008 mm CA 200-R 2008 mm CA 250-R 2508 mm 1 3. Ta ut insugningsgallret ur dess ram: Tryck de två stiften 1 i gallret mot varandra så att gallret lutar utåt. - Tryck de två stiften vid 2 mot varandra och ta ut gallret Montera fast ramen i insugningskammaren. 5. Sätt tillbaks gallret i dess ram. n Observera: I vissa fall är gallrets ram fastmonterade till insugningskammaren vid leveransen. Version: 3.1 ( ) 25

26 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ 6. Fäst kantremsorna till ramen. Häng upp intagsdelen. Gör detta genom att använda de medföljande skruvöglorna eller fyra gängstängerna, M6. Anslutning av luftridåns insugningskammare och gallrets ram 7. Anslut luftridåns insugningskammare till gallrets ram genom att använda flexibla kanaler. Använd slangklämmor för att montera fast kanalerna. Tabell 2-5 Mått för insugningskammaren TYP CA S-R CA M-R CA L-R CA XL-R KANAL 160 mm 160 mm 250 mm 250 mm Avslutande montering av kassettmodeller n Observera: När det gäller luftridåtyperna CA 200 och CA 250 levereras insugningskammarens komponenter i två sektioner. Montering av insugningskammaren 2 1. Montera insugningskammaren till luftridån: 2 - Haka fast insugningskammaren till luftridåns ovansida. - Skruva fast insugningskammarens fläns 1 till luftridån. 2. Fixera insugningskammarens vinkelpunkter 2 i förhållande till taket. Gör detta genom att använda de medföljande skruvöglorna eller två gängstängerna, M6. 1 w Varning: Om du inte fixerar insugningskammaren i förhållande till taket kan luftridån komma att luta och ramla ut ur upphängningskonsolerna. 26

27 BRUKSANVISNING INSTALLATION Montering av insugningsgallret 1 3. Ta ut insugningsgallret ur dess ram: Tryck de två stiften 1 i gallret mot varandra så att gallret lutar utåt. - Tryck de två stiften vid 2 mot varandra och ta ut gallret Skruva fast ramen på insugningskammaren. 5. Sätt tillbaks gallret i dess ram. Avslutande montering 6. Fäst kantremsorna runt om luftridån. 7. Gör ett hål i undertaket med de mått som anges i Tabell 2-6. Tabell 2-6 Håltagningsmått för luftridån a b REFERENS TYP MÅTT a CA S-C 829 mm CA M-C 829 mm CA L-C 1113 mm CA XL-C 1113 mm b CA 100-C 1008 mm CA 150-C 1508 mm CA 200-C 2008 mm CA 250-C 2508 mm Version: 3.1 ( ) 27

28 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ 2.9 Att sätta på och kontrollera luftridån För samtliga modeller 1. Kontrollera följande anslutningar: - kraftförsörjningen - reglerkablar mellan manöverpanelen och luftridån (eller luftridåerna) - komponenter för externa styrutrustningar (om sådana används) 2. Sätt på kraftförsörjningen för samtliga anslutna luftridåer. När du sätter på kraftförsörjningen för första gången kommer displayen att temporärt visa antalet anslutna luftridåer (två luftridåer i exemplet härintill). 3. Tryck två gånger på knappen på manöverpanelen. Om luftridån fungerar korrekt kommer displayen att visa den information som visas i exemplet här intill, eller så tänds lysdioden: LED Om manöverpanelen inte fungerar, eller om displayen visar meddelandet och/eller en felkod (E eller F plus ett nummer), hänvisar vi till kapitel 6 Felsökning. 4. Sätt på luftridån genom att använda manöverpanelen (se kapitel 3.1). För vattenuppvärmda modeller Kontrollera att värmebatteriet är korrekt ansluten: 1. Kontrollera att centralvärmesystemet är på. 2. Kontrollera att uppvärmningsfunktionen är i läge på i manöverpanelen (se kapitel 3.3). 3. Känn efter om utblåsningsluften blir varm. Detta kan ta en liten stund. 4. Lufta vattenbatteriet, om så behövs. För elektriskt uppvärmda modeller 5. Se till att uppvärmningsfunktionen är i läge på i manöverpanelen (se kapitel 3.3). 6. Känn efter om utblåsningsluften blir varm. 28

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10

AVFUKTARE TT 3. www.podab.se 03-10 AVFUKTARE TT 3 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Avfuktare TT 3 3 Allmänt 3 Installation 3 Elinstallation 3 Avlopp 3 Service 3 2 Bruksanvisning Avfuktare TT3 4 3 Garantibestämmelser

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv. Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E87 264 08 Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen.

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01

TOWER ANVÄNDARMANUAL. UM_SV Part No.: 1764096_01 ANVÄNDARMANUAL UM_SV Part No.: 1764096_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4 Avsedd användning...4 Fakta & vikt...5

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER

Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER Freecom RDH-Z80U-T ECHODRY SORPTIONSAVFUKTARE FÖR KRYPGRUNDER BRUKSANVISNING LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER AGGREGATET OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK. 2008-11-21 2009-06-04 EGENSKAPER 1. Miljövänlig.

Läs mer

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel!

EL-PANEL. Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W. Bruksanvisning. Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Bruksanvisning Kära kund, Grattis till Er nya Heatmax El-panel! VIKTIGT Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning och spara den för

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer