Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA"

Transkript

1 Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a

2 Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska bruket av produkten), fotokopieras, mångfaldigas, översättas och/eller på annat sätt framställas för tredje part utan skriftligt tillstånd från Biddle. Namnet Biddle är ett registrerat varumärke. Garanti och ansvarsskyldighet Beträffande villkor gällande garanti och ansvarsskyldighet hänvisar vi till våra försäljnings och leveransvillkor. Ansvarsbegränsning gällande innehållet i denna bruksanvisning Även om vi anstränger oss till det yttersta för att beskrivningen av tillämpliga produktdelar blir så korrekt och, där så är nödvändigt, fullständig som möjligt, frånsäger vi oss allt ansvar för skador till följd av eventuella felaktigheter och/eller brister i denna bruksanvisning. Skulle du upptäcka några eventuella felaktigheter eller brister i denna bruksanvisning ber vi dig snarast kontakta oss, på så sätt kan vi förbättra vår dokumentation ytterligare. Vi förbehåller oss rätten att ändra detaljuppgifter som anges i denna bruksanvisning. För ytterligare information Om du har några kommentarer eller frågor gällande denna produkt ber vi dig kontakta oss. Adress för Sverige: EVECO AB Lilla Marieholmsgatan GÖTEBORG Sverge tel: fax: Adress för övriga länder: Biddle bv P.O. Box 15 NL-9288 ZG Kootstertille The Netherlands tel: fax: internet: internet: 2

3 BRUKSANVISNING... Innehåll Innehåll 3 1 Inledning Om denna bruksanvisning Så här använder du denna bruksanvisning Om CA-luftridån Säkerhetsinstruktioner 10 2 Installation Säkerhetsinstruktioner Kontroll vid leverans Allmän arbetsmetod Montering av luftridån Anslutning av luftridån till centralvärmesystemet Anslutning av luftridån till kraftförsörjningen Installation av manöverpanel och externa styrutrustningar Avslutande montering av luftridån Att sätta på och kontrollera luftridån 28 3 Drift Att sätta på och stänga av luftridån Att välja styrkan hos luftridån Att sätta på eller stänga av uppvärmningsfunktionen Meddelanden på displayen 31 4 Inställningar Allmänt Fastighetsskötarnivå Installatörsnivån Reglering av rumstemperatur Externa styrutrustningar 39 5 Underhåll Byte eller rengöring av filter Rengöring av luftridån Tidsbestämt underhåll 46 6 Felsökning Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Felmeddelanden i manöverpanelen Att åtgärda funktionsfel åtföljt av felmeddelande Att åtgärda funktionsfel som inte åtföljs av meddelande 53 Version: 3.1 ( ) 3

4 KOMFORT-LUFTRIDÅ 7 Service Säkerhetsinstruktioner Så här kommer du åt insidan av luftridån Elektronikmodul Säkringar Så här tar du ut utblåsningssektionen Avluftning av vattenbatteriet Att knappa in luftridåns kod i kretskortet Utformning av Biddles reglerkabel 59 EG-försäkran 60 4

5 BRUKSANVISNING INLEDNING 1.. Inledning 1.1 Om denna bruksanvisning Allmänt I den här bruksanvisningen presenterar vi luftfridå modell CA och beskriver hur den installeras, används och underhålls. Här hittar du också instruktioner och information om olika service- och skötselåtgärder Vilken serie omfattas av denna bruksanvisning? Denna bruksanvisning omfattar serie CA, vilka har tillverkats sedan februari Bruksanvisningen är baserad på version 1.7 för manöverpanelen samt på version 1.7 för kretskortet. Siffran för manöverpanelens version anges på installatörsnivån (se kapitel 4.3.3, funktion 70). Siffran för kretskortets version anges på kretskortet (se kapitel 7.3). 1.2 Så här använder du denna bruksanvisning Om du inte har använt en CA-luftridå tidigare bör du läsa igenom denna bruksanvisning kapitel för kapitel. Om du redan känner till hur CA-luftridån fungerar kan du använda bruksanvisningen som referensmaterial. Med hjälp av innehållsförteckningen hittar du snabbt den information du söker Symboler i bruksanvisningen I denna bruksanvisning använder vi följande symboler i marginalen: Observera: n Denna symbol riktar uppmärksamheten på en viktig del av texten. Läs igenom denna del av texten noggrant. Version: 3.1 ( ) 5

6 INLEDNING KOMFORT-LUFTRIDÅ c Försiktigt: Om du inte utför denna procedur eller åtgärd på ett korrekt sätt riskerar du att skada utrustningen. Följ instruktionerna noggrant. w Varning: Om du inte utför denna procedur eller åtgärd på ett korrekt sätt riskerar du att skada utrustningen och/eller dig själv. Följ instruktionerna noggrant d Fara: Denna symbol indikerar en procedur eller åtgärd som är förbjuden att utföra. Om du ignorerar denna varning riskerar du att skada utrustningen och/eller dig själv på ett allvarligt sätt. En åtgärd av detta slag får endast utföras av utbildad personal med behörighet för underhålls- eller reparationsarbeten Symboler som används på manöverpanelen och i bruksanvisningen. Symbolerna i Tabell 1-1 varnar för eventuella risker och/eller faror. Bredvid dessa symboler finns en beskrivande text. Samma symboler anges också på själva utrustningen. Tabell 1-1 Symboler SYMBOL ê ç BESKRIVNING Varning: Denna del innehåller spänningsförande komponenter. Arbete i denna del får endast utföras av utbildad och behörig underhållpersonal. Laktta försiktighet. Varning: Denna yta eller del kan bli varm. Vid beröring föreligger risk för brännskador Övrig dokumentation Förutom denna bruksanvisning medföljer följande dokument vid leveransen av luftridån: kopplingsschema för installation och service 6

7 BRUKSANVISNING INLEDNING 1.3 Om CA-luftridån Tillämpningar Du använder CA-luftridån för att separera klimatförhållanden mellan olika rum eller utrymmen. Aggregatet placeras ovanför en dörröppning, tvärs över hela dörröppningens bredd. Den utanpåliggande modellen är utformad för att installeras fritt och synligt ovanför en dörröppning. Den inbyggda modellen är avsedd för att monteras in i ett undertak, där intagsöppningen eventuellt kan placeras en bit ifrån luftridån. Kassettmodellen är utformad för att installeras ovanför ett undertak, på ett sådant sätt att intagsöppningen placeras nära aggregatet och aggregatet blir lätt att komma åt Funktion Luftridån blåser ut en varm luftström rakt nedåt, vilket resulterar i att: Den luftväxling som sker mellan två rum på grund av temperaturskillnader (konvektion) stoppas. Den kalla luft som ändå strömmar in till följd av drag värms upp. Version: 3.1 ( ) 7

8 INLEDNING KOMFORT-LUFTRIDÅ Hänvisningar till modeller och typer I Tabell 1-2 hittar du en översikt över tillgängliga modeller av luftridån samt överensstämmande typreferenser. När dessa typreferenser kombineras utgör de en specifik typkod, till exempel CA S-100-W-F. Alla slags kombinationer är möjliga. Om någon del av bruksanvisningen endast gäller för vissa modeller, kommer dessa modeller att anges i kombination med den överensstämmande typreferensen, till exempel: - CA S, M: modeller med kapacitet av typen S eller M - CA 100: modeller med utblåsningsbredd 100 cm - CA W: vattenvärmda modeller - CA E: elektriskt uppvärmda modeller - CA F: utanpåliggande modeller ELEMENT FÖR TYP- KOD REFERENS n Observera: I illustrationerna i denna bruksanvisning används luftridåtypen: CA M-150-W-F som ett generellt exemel. Din luftridå kan se annorlunda ut men dess funktion är exakt likadan, såvida inte annat anges. Tabell 1-2 Förklaring av typkoder INNEBÖRD produktserie CA allmän referens för produktserien kapacitet S, M, L eller XL avser storleken small, medium, large eller extra large utblåsningsbredd 100, 150, 200 ó 250 utblåsningsbredd i cm uppvärmning W vattenuppvärmning E elektrisk uppvärmning monteringsmetod F utånpåliggande modell R C inbyggd modell kassettmodell 8

9 BRUKSANVISNING INLEDNING Typskylt Type CA M-150-W-F Biddle bv Code 1213 U 230 V 1N~ 50 Hz Markowei 4 NL-9288 HA Kootstertille Nº 5426/ Imax L1 2.4 A Exempel på typskylt Imax L2 - M 60 kg Imax L3 - Medium LPHW Pmotor 0.56 kw pmax 1400 kpa Pheating - Typskylten är placerad på innanför deu vänstra insugningsluckan. I denna bruksanvisning hänvisar vi till följande detaljuppgifter på typskylten: Type: luftridåns fullständiga typkod Kod: luftridåkod för den elektroniska styrutrustningen M: luftridåns vikt P max : högsta tillåtna drifttryck i varmvattenkretsen (vid 110 ºC). U, I max, P motor och P värme : luftridåns maximalbelastning på det elektriska systemet Komponenter och tillbehör n Observera: Typkoden för komponenter och tillbehör måste överensstämma med typkoden för den luftridå med vilken de kommer att användas. Komponenter Följande komponenter levereras separat men erfordras alltid:: manöverpanel (kan styra maximalt 10 luftridåer) original reglerkabel, finns i olika längder endast för utanpåliggande modeller: en uppsättning gavelkåpor Tillbehör Följande tillbehör erfordras ej men finns tillgängliga: dörrkontakt uppsättning väggkonsoler av typen Standard eller Design beklädnad för gängstång långtidsfilter (istället för insugningsgaller och/eller -galler av standardtyp) DUC-gränssnittsmodul (istället för manöverpanel) Version: 3.1 ( ) 9

10 INLEDNING KOMFORT-LUFTRIDÅ 1.4 Säkerhetsinstruktioner Handhavande ç ê w Varning: Placera inga föremål i insugnings- eller utblåsuingsöppningarna. w Varning: Blockera inte insugnings- eller utblåsningssektionerna. w Varning: Luftridån blir varm på ovansidan då den är i drift Installation, underhåll och service d Fara: Luftridån får endast öppnas av behörig teknisk personal. w Varning: Utför följande åtgärder innan du öppnar luftridån: 1. Stäng av luftridån med hjälp av manöverpanelen. 2. Vänta tills fläktarna har stannat. 3. Låt luftridån svalna. ç Värmeväxlaren eller, i förekommande fall, värmeelementen kan bli mycket varma. I vissa fall fortsätter dessutom fläktarna att rotera ett tag. 4. Bryt kraftförsörjningen (dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller stäng av luftridån med hjälp av säkerhetsbrytaren). 5. För vattenvärmda modeller: stäng av huvudledningen för vattnet (om detta är möjligt). w Varning: Värmebatteriets flänsar är vassa. 10

11 BRUKSANVISNING INSTALLATION 2.. Installation 2.1 Säkerhetsinstruktioner d Fara: Installationsarbeten på luftridån får endast utföras av behörig teknisk personal. w Varning: Innan luftridån öppnas ska säkerhetsinstruktionerna i kapitel 1.4 följas. 2.2 Kontroll vid leverans 1. Kontrollera att emballaget inte har utsatts för åverkan vid leveransen. Kontakta omedelbart leverantören om luftridån har blivit skadad i samband med transporten. 2. Kontrollera att samtliga komponenter och åtföljande delar medföljer vid leveransen. 2.3 Allmän arbetsmetod Arbetsmetod Vi rekommenderar att du använder följande arbetsmetod när du installerar CA-luftridån: 1. Montera luftridån (kapitel 2.4). 2. För vattenuppvärmda modeller: anslut luftridån till cetralvärmesystemt (kapitel 2.5). 3. Anslut luftridån till kraftförsörjningen (kapitel 2.6). 4. Installera manöverpanelen och eventuella anslutningar (om sådana önskas) till externa styranordningar (kapitel 2.7). 5. Utför avslutande montering av luftridån (kapitel 2.8). 6. Sätt på kraftförsörjningen och kontrollera luftridåns funktion (kapitel 2.9). Version: 3.1 ( ) 11

12 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ 7. Utför följande inställningar på manöverpanelen för att ställa in driften för luftridån enligt systemet (kapitel 4): - om externa styrfunktioner används: funktionerna för ingångarna och utgångarna (funktionerna 52, 60, 61 samt, eventuellt, 76 på installatörsnivån, se kapitel 4.5), - om långtidsfilter används: filtrets livslängd (funktion 3 på installatörsnivån, se kapitel 4.3), - övriga funktioner på installatörs- och/eller fastighetsskötarnivå (efter behov). Allmänna instruktioner Vissa delar av detta kapitel gäller endast för specifika modeller. I förekommande fall kommer detta att anges. Om ingen hänvisning görs till en specifik modell gäller beskrivningen samtliga modeller. n Observera: Var noga med att utföra samtliga de installationsmoment som krävs för din utrustning. Kontrollera vad som anges på typskylten. Läs mer i kapitel om du inte är säker på vilken modell eller typ du har. n Observera: Skydda utrustningen från att komma i kontakt med, samt skadas av damm, cement, etc. under installationen. Du kan till exempel använda emballaget som skydd. 2.4 Montering av luftridån Placering av luftridån x b h Kontrollera att väggen/taket från vilken luftridån ska hängas upp klarar av att bära upp luftridåns vikt. Vikten anges på typskylten (se kapitel 1.3.4). Observera följande mått: - Luftridån måste vara minst lika bred som dörröppningen (mått b). - Placera luftridån så nära dörröppningen som möjligt. - Luftridåns högsta tillåtna monteringshöjd (mått h, mätt från golvet till utblåsningsgaller) beror på luftridåns typ (se Tabell 2-1). 12

13 BRUKSANVISNING INSTALLATION ç w Varning: Den minsta tillåtna monteringshöjden (mått h) är 1,8 m. w Varning: Luftridåns ovandel kan bli varm. Montera luftridån med minst 25 mm avstånd upp till taket (mått x på sid 12). Tabell 2-1 Monteringshöjd för luftridån TYP CA S CS M CA L CA XL HÖGSTA TILLÅTNA MONTERINGS- HÖJD 2,2 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m Dessa höjder gäller under normala förhållanden. Är du osäker ber vi dig kontakta oss för ytterligare råd om den korrekta monteringshöjden Fastsättning av upphängningskonsoler 1 1. Fäst fyra gängstänger M8 enligt Tabell 2-2. Kontrollera att gängstängerna är lodräta. 3 2 n Observera: Luftridåer av typen CA 250 har tre upphängningskonsoler. Fäst sex gängstänger för denna typ. 2. Skruva på en låsmutter 1 på varje gängstång. 3. Montera upphängningskonsolerna 2 på gängstängerna, och skruva på muttrarna Kontrollera att upphängningskonsolerna hänger horisontellt och i linje med varandra. 5. Säkra upphängningskonsolerna genom att dra åt låsmuttrarna 1. Version: 3.1 ( ) 13

14 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ Tabell 2-2 Mått för luftridåns upphängning a b c d REFERENS TYP MÅTT a Samtliga efter behov modeller b CA S 119 mm CA M 119 mm CA L 200 mm CA XL 200 mm c Samtliga 197 mm modeller d CA mm CA mm CA mm CA250 (sex gängstänger) 2 x 1,000 mm Upphängning och säkring av luftridån 1. Ta bort komponenterna och emballaget från den lastpall på vilken luftridån är placerad. Låt luftridån vara kvar på lastpallen Luftridån är fastgjord till lastpallen med hjälp av två transportfästen 1. Skruva loss skruvarna 2, men ta inte bort fästena från luftridån. 3. Luta luftridån över lastpallen och lägg ner den så som visas här intill. 14

15 BRUKSANVISNING INSTALLATION 4. Lyft upp lastpallen, tillsammans med luftridån, och haka fast luftridån i upphängningskonsolerna. 1 c Försiktigt: Beroende på vikten (anges på typskylten, se kapitel 1.3.4), ska antingen en lyftanordning användas eller så ska luftridån lyftas av minst två personer. n Observera: Använd alltid lastpallen när du lyfter luftridån. På så sätt undviker du att skada luftridån. 5. Luftridån hänger nu från upphängningskonsolerna: ta bort lastpallen. 6. Ta bort transportfästena 1 från luftridån. 7. Sätt dit en låsplatta 3 på respektive upphängningskonsol. 2 3 w Varning: Om du inte säkrar upphängningskonsolerna finns risk att luftridån kan ramla ner. 8. Kontrollera att luftridån hänger stabilt: - Prova att trycka luftridån nedåt från dess upphängningskonsoler. - Skaka på luftridån i några sekunder. w Varning: Tänk på att inte utsätta dig för några risker i händelse av att luftridån skulle ramla ner. 2.5 Anslutning av luftridån till centralvärmesystemet Gäller endast vattenvärmda modeller Detaljerad information c Försiktigt: Centralvärmesystemets fram- och returledningar måste anslutas till överensstämmande anslutningar 1. Riktningarna anges på luftridån med hjälp av pilar. Det högsta tillåtna drifttrycket anges på typskylten (se kapitel 1.3.4). Drifttrycket är baserat på en vattentemperatur på 110 ºC. Version: 3.1 ( ) 15

16 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ c Försiktigt: Luftridån har en integrerad vattenreglering. Reglerventilen kommer att stängas av automatiskt om luftridån och/eller uppvärmningen stängs av. c Försiktigt: Vi rekommenderar att en kulventil placeras i respektive ledning. Värmebatteriets luftventil 2 är placerad till vänster i luftridåns ovandel. En överensstämmande nyckel meföljer luftridan Frysskydd Den elektroniska regleringen är försedd med ett integrerat frysskydd. Detta arbetar i två steg: 1. Om temperaturen för utblåsningsluften sjunker till under 5 ºC: - manöverpanelen visar temporärt felmeddelandet E6 (se kapitel 6.3); - reglerventilen öppnas helt och hållet; - luftridåns utgång skickar en signal för centralvärmesystemet (om luftridån är inställd på detta sätt, se vidare kapitel 4.5.6, värde 15). 2. Om temperaturen för utblåsningsluften sjunker till under 2 ºC: - felmeddelandet E6 visas permanent; - luftridån stängs av. Frysskyddet upphävs automatiskt när temperaturen för insugnings- eller utblåsningsluften stiger till mer än 8 ºC. c Försiktigt: Frysskyddet minskar risken för frostsprängning men ger inte ett 100-procentigt skydd. Vidta följande förebyggande åtgärder om du ska installera luftridån i ett rum där det föreligger frysrisk: - Sörj för konstant cirkulation av vattnet vid rätt temperatur. - Tillsätt glykol till vattnet om luftridån inte är i drift på vintern. 16

17 BRUKSANVISNING INSTALLATION Så här utför du anslutningen 1. Anslut luftridån till centralvärmesystemet. 2. Lufta vattenbatteriet. 3. Kontrollera att det inte förekommer något läckage i anslutningarna. 2.6 Anslutning av luftridån till kraftförsörjningen Anslutning av vattenvärmda modeller 1. Se till att det finns ett (jordat) vägguttag på ett avstånd av högst 1,5 m från luftridåns vänstra sida. w Varning: Luftridån måste vara jordad Anslutning av elektriskt uppvärmda modeller d Fara: Elinstallation skall utföras av behörig elektriker. Anslut luftridån till kraftförsörjningen med hjälp av en femledarkabel (medföljer ej). Specifikationer avseende maximalbelastning anges på typskylten (se kapitel 1.3.4). kontaktavstånd N En säkerhetsbrytare (medföljer ej) måste monteras in mellan luftridån och nätanslutningen. Denna säkerhetsbrytare måste: - vara allpolig; - ha ett minsta kontaktavstånd på 3 mm; - vara placerad högst 4 m från luftridåns vänstra sida. R S T N w Varning: Luftridån ska inte kunna sättas på genom användning av anslutningskaben; använd manöverpanelen för att sätta på luftridån. w Varning: Luftridån måste vara jordad. w Varning: Anslut luftridån i enlighet med gällande installationsregler. Version: 3.1 ( ) 17

18 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ Så här utför du anslutningen w Varning: Kontrollera att spänningen är frånslagen innan arbetet påbörjas. 1. Montera säkerhetsbrytaren och anslut den till centralen. 2. Ta bort inspektionspanelen: Skruva loss skruvarna 1. - Dra panelen en aning framåt och ta bort den. c Försiktigt: Hela panelen kommer att lossa när du drar den framåt: se upp så att den inte faller ned Fäst förskruvningen 2 till luftridån. 4. För in anslutningskabeln genom förskruvningen 5. Anslut kabeln till kabelfästet i luftridån i enlighet med kopplingsschemat. 3 18

19 BRUKSANVISNING INSTALLATION 6. Sätt tillbaks och skruva fast inspektionspanelen. 7. Anslut anslutningskabeln till säkerhetsbrytaren. c Försiktigt: Anslut anslutningskabeln till säkerhetsbrytaren. Slå inte på säkerhetsbrytaren ännu. 2.7 Installation av manöverpanel och externa styrutrustningar Detaljerad information om manöverpanelen Placering Du kan välja mellan att montera fast manöverpanelen på väggen eller på en sockel av standardtyp. Kablar n Observera: Ta följande i beaktande, annars kan fel uppstå: Reglerkabeln mellan manöverpanelen och den (första) anslutna luftridån får inte vara längre än 50 m. Håll reglerkablarna borta från elektromagnetiska fält och störningskällor såsom högspänningskablar och strömbrytare för lysrörsbelysning. Sträck ut reglerkablarna eller rulla upp dem ordentligt. Ta inte bort blindpluggen, om inte annat anges. n Observera: Använd endast reglerkablar från Biddle. Konventionella modular-telefonkablar är inte lämpliga. kod Biddle bv Markowei 4 Type CA M-150-W-F Code 1213 Nº 5426/ U 230 V 1N~ 50 Hz L1 2.4 A NL-9288 HA Kootstertille Imax Imax L2 - M 60 kg Imax L3 - Medium LPHW Pmotor 0.56 kw pmax 1400 kpa Pheating - Reglering av flera luftridåer från en enstaka manöverpanel Upp till tio luftridåer kan anslutas till en enstaka manöverpanel. För att regleringen ska fungera måste luftridåerna vara sammanlänkade med varandra. Endast luftridåer med en likadan luftridåkod (se kod på typskylten, kapitel 1.3.4) kan regleras samtidigt från en och samma manöverpanel. Den totala längden för reglerkablarna får inte överstiga 100 m. Version: 3.1 ( ) 19

20 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ Detaljerad information om externa styrutrustningar Manöverpanelens ingång Manöverpanelen har en signalingång. Till denna ingång är oftast en timer eller en dörrkontakt ansluten. Luftridåns ingång Luftridån har också en signalingång. Till denna ingång kan en timer, en dörrkontakt, en rumstermostat eller en BMS-signal (building management system-signal) (DUC) anslutas. c Försiktigt: Bägge ingångarna är avsedda för styrutrustningar med potentialfria kontakter, och får ej belastas. Luftridåns utgångar Luftridån har två signalutgångar: dessa kan till exempel användas för att reglera centralvärmesystemet eller kylsystemet, eller för att överföra statusrapporter till en DUC. c Försiktigt: Utgångarna är potentialfria kontakter (reläer). Deras maxbelastning är 24 V / 1 A. Alternativ och handhavande Alternativen och handhavandet beror dels på insignalerna eller utsignalerna och dels på manöverpanelens inställningar. Dessa beskrivs ytterligare i kapitel

21 BRUKSANVISNING INSTALLATION Montering och anslutning av manöverpanelen 1. Lägg ut reglerkabeln. 2. Om ingången för externa styrutrustningar används i manöverpanelen; lägg ut de kablar som krävs. Kabelarean får inte överstiga 0,75 mm². 3. Öppna manöverpanelen Led reglerkabeln och (om så behövs) den externa styrutrustningens kabel genom bakstycket. 5. Skruva fast bakstycket på sockeln eller på väggen. 6. Led kabeln/kablarna genom slitsarna Den övre vänstra slitsen 2 är avsedd för reglerkabeln, och den övre högra 3 är avsedd för den externa styrutrustningens kabel. - Kabeln måste sticka ut cirka 9 cm från slitsen. 7. Anslut kontaktdonet till kretskortet Anslut kabeln för den externa styrutrustningen (om sådan används) till sockeln på kretskortet Sätt fast framstycket på bakstycket Anslutning av manöverpanelen till luftridån Kontaktdonens socklar 1 och2 är belägna i kopplingsplåten på luftridåns ovansida. De två socklarna är identiska. En av de två socklarna är försedd med en blindplugg Anslut reglerkabeln till den fria sockeln 1 eller 2. Version: 3.1 ( ) 21

22 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ n Observera: Ta inte bort blindpluggen från den andra sockeln, eftersom detta kan resultera i funktionsfel. n Observera: Se till att det blir cirka 30 cm kabel över: det kommer att behövas om elektroniken ska tas ut i samband med servicearbete på luftridån. Reglering av flera luftridåer från en enstaka manöverpanel 1. För varje luftridå som ska länkas samman ska blindpluggen tas bort från sockeln 1 eller Länka samma luftridå; anslut reglerkablarna till 1 och 2. n Observera: Ta inte bort blindpluggen från den sista luftridån, eftersom detta kan resultera i funktionsfel Anslutning av externa styrutrustningar till luftridån (valfritt) Kontaktdonens socklar är belägna i kopplingsplåten på luftridåns ovansida. Anslut kabeln för utsignalen till sockeln 3. Anslut kabeln för insignalen till sockeln 4. n Observera: Se till att det blir cirka 30 cm kabel över: det kommer att behövas när elektroniken ska tas ut i samband med servicearbete på luftridån. 22

23 BRUKSANVISNING INSTALLATION 2.8 Avslutande montering av luftridån Avslutande montering av utanpåliggande modeller Montering av gavelkåpor 1. Passa in gavelkåporna till vardera sida av luftridån: Haka fast gavelkåporna 1 till nyckelhålen i sida 2. - Tryck panelerna nedåt tills du hör ett klick. Om du ska länka samma två eller flera luftridåer med varandra ska gavelkåporna passas in i de ytterst belägna ändarna. Montering av insugningsluckor 2. Passa in insugningsluckan till luftridån: - Haka fast luckorna till luftridåns ovansida. - Baksidan av respektive lucka är försedd med en utstående del. Passa in luckan genom att föra in den utstående delen i det rektangulära hålet Avslutande montering av inbyggda modeller Allmänt n Observera: Se till att du alltid kan komma åt luftridån för underhållsoch reparationsarbeten genom, till exempel, en inspektionslucka. Justering av utblåsningskanal Om du ska länka samman två eller flera luftridåer måste du justera utblåsningskanalen så att inte ändarna kommer i vägen för varandra. 1. Ta bort ändstycket med den avslutande kanten 1. 1 Version: 3.1 ( ) 23

24 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ 2. Montera fast ändstycket utan den avslutande kanten 2. 2 Montering av utblåsningskanal 3. Gör ett hål i taket för utblåsningen (för mått, se Tabell 2-3). 4. Fäst de två vinkelsektionerna 3 till luftridån med hjälp av plåtskruvar och längs med utblåsningsöppningens kanter Skjut in utblåsningskanalen 4 i utblåsningsöppningen så högt som du önskar Gör fast utblåsningskanalen till vinkelsektionerna 3 med hjälp av plåtskruvar. Tabell 2-3 Håltagningsmått för utblåsningsdelen a b REFERENS TYP MÅTT a CA S-R 102 mm CA M-R 102 mm CA L-R 133,5 mm CA XL-R 133,5 mm b CA100-R 1008 mm CA 150-R 1508 mm CA 200-R 2008 mm CA 250-R 2508 mm Montering av insugningskammare på luftridån n Observera: När det gäller luftridåstyperna CA 200 och CA 250 levereras insugningskammarens komponenter i två sektioner. 1. Gör så här för att montera fast luftridåns insugningskammare till luftridån: - Haka fast insugningskammaren i luftridåns ovansida. - Skruva fast insugningskammaren till luftridåns undersida. 24

25 BRUKSANVISNING INSTALLATION n Observera: I vissa fall är gallrets ram fastmonterade till insugningskammaren vid leveransen. Montering av insugningskammarens intagsöppning till undertaket 2. Gör ett hål i undertaket för intagsdelen (se tabell 2-4). Tabell 2-4 Håltagningsmått för intagsdelen a b REFERENS TYP MÅTT a CA S-R 268 mm CA M-R 268 mm CA L-R 368 mm CA XL-R 368 mm b CA 100-R 1008 mm CA 150-R 1008 mm CA 200-R 2008 mm CA 250-R 2508 mm 1 3. Ta ut insugningsgallret ur dess ram: Tryck de två stiften 1 i gallret mot varandra så att gallret lutar utåt. - Tryck de två stiften vid 2 mot varandra och ta ut gallret Montera fast ramen i insugningskammaren. 5. Sätt tillbaks gallret i dess ram. n Observera: I vissa fall är gallrets ram fastmonterade till insugningskammaren vid leveransen. Version: 3.1 ( ) 25

26 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ 6. Fäst kantremsorna till ramen. Häng upp intagsdelen. Gör detta genom att använda de medföljande skruvöglorna eller fyra gängstängerna, M6. Anslutning av luftridåns insugningskammare och gallrets ram 7. Anslut luftridåns insugningskammare till gallrets ram genom att använda flexibla kanaler. Använd slangklämmor för att montera fast kanalerna. Tabell 2-5 Mått för insugningskammaren TYP CA S-R CA M-R CA L-R CA XL-R KANAL 160 mm 160 mm 250 mm 250 mm Avslutande montering av kassettmodeller n Observera: När det gäller luftridåtyperna CA 200 och CA 250 levereras insugningskammarens komponenter i två sektioner. Montering av insugningskammaren 2 1. Montera insugningskammaren till luftridån: 2 - Haka fast insugningskammaren till luftridåns ovansida. - Skruva fast insugningskammarens fläns 1 till luftridån. 2. Fixera insugningskammarens vinkelpunkter 2 i förhållande till taket. Gör detta genom att använda de medföljande skruvöglorna eller två gängstängerna, M6. 1 w Varning: Om du inte fixerar insugningskammaren i förhållande till taket kan luftridån komma att luta och ramla ut ur upphängningskonsolerna. 26

27 BRUKSANVISNING INSTALLATION Montering av insugningsgallret 1 3. Ta ut insugningsgallret ur dess ram: Tryck de två stiften 1 i gallret mot varandra så att gallret lutar utåt. - Tryck de två stiften vid 2 mot varandra och ta ut gallret Skruva fast ramen på insugningskammaren. 5. Sätt tillbaks gallret i dess ram. Avslutande montering 6. Fäst kantremsorna runt om luftridån. 7. Gör ett hål i undertaket med de mått som anges i Tabell 2-6. Tabell 2-6 Håltagningsmått för luftridån a b REFERENS TYP MÅTT a CA S-C 829 mm CA M-C 829 mm CA L-C 1113 mm CA XL-C 1113 mm b CA 100-C 1008 mm CA 150-C 1508 mm CA 200-C 2008 mm CA 250-C 2508 mm Version: 3.1 ( ) 27

28 INSTALLATION KOMFORT-LUFTRIDÅ 2.9 Att sätta på och kontrollera luftridån För samtliga modeller 1. Kontrollera följande anslutningar: - kraftförsörjningen - reglerkablar mellan manöverpanelen och luftridån (eller luftridåerna) - komponenter för externa styrutrustningar (om sådana används) 2. Sätt på kraftförsörjningen för samtliga anslutna luftridåer. När du sätter på kraftförsörjningen för första gången kommer displayen att temporärt visa antalet anslutna luftridåer (två luftridåer i exemplet härintill). 3. Tryck två gånger på knappen på manöverpanelen. Om luftridån fungerar korrekt kommer displayen att visa den information som visas i exemplet här intill, eller så tänds lysdioden: LED Om manöverpanelen inte fungerar, eller om displayen visar meddelandet och/eller en felkod (E eller F plus ett nummer), hänvisar vi till kapitel 6 Felsökning. 4. Sätt på luftridån genom att använda manöverpanelen (se kapitel 3.1). För vattenuppvärmda modeller Kontrollera att värmebatteriet är korrekt ansluten: 1. Kontrollera att centralvärmesystemet är på. 2. Kontrollera att uppvärmningsfunktionen är i läge på i manöverpanelen (se kapitel 3.3). 3. Känn efter om utblåsningsluften blir varm. Detta kan ta en liten stund. 4. Lufta vattenbatteriet, om så behövs. För elektriskt uppvärmda modeller 5. Se till att uppvärmningsfunktionen är i läge på i manöverpanelen (se kapitel 3.3). 6. Känn efter om utblåsningsluften blir varm. 28

Bruksanvisning Komfort-luftridå

Bruksanvisning Komfort-luftridå Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CITY CYQ CYV Version 6 Översättning av originalbruksanvisning Svenska a ... Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Om denna bruksanvisning 4 1.2 Så här läser du denna bruksanvisning

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Spisfläkt Sunda SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) 2 SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med SM Styrmodul (VCS-R-SM-..) VCS-R-SM-S, VCS-R-SM-E, VCS-R-SM-V H04-0209-0511-15 Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL 1. INNAN DU BÖRJAR Symbolerna används i bruksanvisningen

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion För KCC Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats. Utrustningen

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

BRUKSANVISNING Classic Trend

BRUKSANVISNING Classic Trend BRUKSANVISNING Classic Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. Generella upplysningar II. Delar III. Tekniska data IV. Driftsvillkor V. Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Monterings- anvisning

Monterings- anvisning GB Monteringsanvisning 2 Installation instructions 8 Monterings- anvisning Fläkt 2000 - C 500 Fan 2000 - C 500 www.contura.eu 2 Fläkten passar inte till Contura 580. Allmänt Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

/126092/ (12721)

/126092/ (12721) Exklusiv E Alliance 991.0358.680/126092/2014-11-14 (12721) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

/126148/ (17615)

/126148/ (17615) Sunda Alliance 991.0384.550/126148/2015-08-13 (17615) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

BRUKSANVISNING. Luftridå MTH1-V För vattenburen värme

BRUKSANVISNING. Luftridå MTH1-V För vattenburen värme BRUKSANVISNING För vattenburen värme Objekt: 1 Komponentlista 2 Måttritning 3 Teknisk data 4 Värmedata 5 Zonventil 6 Frostskydd 7 Montage och anslutningar av el. och rör 8 Drift och underhåll 9 Garanti

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 394 12 SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 991.0292.876/125675/2013-10-23 (5406) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

BRUKS- OCH. Fläktkåpor SIRIUS

BRUKS- OCH. Fläktkåpor SIRIUS BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING Fläktkåpor SIRIUS 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Säkerheten först...2 Evakueringsmetoder...3 Installation...4 Användning...6 Rengöring och underhåll...9 Utbyte av lampor...10

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar

KORVGRILL. Installations- och användningsanvisningar KORVGRILL HD1 HD2 HD4 Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax

Coolpart Sweden AB Förrådsvägen Södertälje. Tel Fax Coolpart Sweden AB Förrådsvägen 5 151 48 Södertälje Tel. 08-554 40 500 Fax. 08-544 40 501 info@coolpart.se www.coolpart.se Rubin Kyl & Frysskåp, Spindel väggkyl, Fanzy väggkyl, Tapaskyl, Smaragd delikyldisk

Läs mer

Spiskåpa SV Bruksanvisning

Spiskåpa SV Bruksanvisning Spiskåpa 382 16 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 7 Service och garanti... 8 /126206/2016-04-05 (20473) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB

Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB Portabel luftkonditionering Drift & skötselmanual KCC-29DB FÖR EUR INNEHÅLL Introduktion... Beskrivning av delar... Drift instruktioner... Installationsanvisning... Felsökning... Underhåll... Specifikationer...

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Säker

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Spisfläkt 725 Trinda

Spisfläkt 725 Trinda Spisfläkt 725 Trinda 991.0384.575/126156/2016-05-12 (20890) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat

Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat Widetech WA-9000 Portabelt kylaggregat DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Innehållsförteckning Sid Beskrivning av komponenter 3 Driftsfunktioner 4 Manöverpanelen 5 Installation 6 Underhåll 7 Energibesparingstips

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning

Laddningsregulator 12/24V 10A. Bruksanvisning Laddningsregulator 12/24V 10A Bruksanvisning 1 Inledning Denna laddningsregulator har statusdisplay och 3-stegs PWM laddningsfunktion. Den har också två USB uttag för laddning av mindre apparater. 2 Anslutningsdiagram

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-D & WT-P Rumstermostat

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-D & WT-P Rumstermostat Rumstermostat Installationsanvisning 1. Installation Bruksanvisningen kan du ladda ner på: heating.danfoss.com. 1. Installationen måste utföras av en behörig elektriker. 2. Rumstermostaten bör installeras

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer