En introducerande guide till Datastream

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En introducerande guide till Datastream"

Transkript

1 En introducerande guide till Datastream Christoffer Adrian Våren 2010 Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling

2 Innehållsförteckning Thomson Reuters Datastream... 1 Introduktion... 1 Sökfunktion (Navigator)... 1 Förinställda analysverktyg... 2 Multiple Series/Flexible Chart... 3 Lägg till tidsserie till ett Flexible Chart... 3 Lägg till Expressions till ett Flexible Chart... 5 Inställningar för Flexible Chart... 7 Excel add-in Advance for Office Hämta historisk data via Time Series Requests / Static Request Justera hämtad data... 16

3 Thomson Reuters Datastream Thomson Reuters Datastream är världens största finansiella databas. Täcker in över 140 miljoner tidsserier, över datatyper och över 3,5 miljoner instrument och indikatorer. Idag använder tusentals analytiker, fond förvaltare etc. Datastream. Några av fördelarna med Datastream är att först och främst den stora databasen men även att det är enkelt att integrera med Excel, Powerpoint och Word och att det går att skapa sofistikerade grafer. Datastream hjälper användarna dessutom att välja ut de mest relevanta datatyperna och är väldigt flexibelt vad gäller att skapa egna listor, index och tidsserier. Introduktion Sökfunktion (Navigator) När man startar Datastream finns högst upp följande : Figure 1 - Sökruta startsida Genom att trycka på Search kommer man in i vad som kallas Navigator. Via Criteria Search kan man smidigt söka efter namnet på ett instrument/data, vilken marknad data berör/finns på osv. Man bör vara uppmärksam på att Data Category är inställd på rätt kategori, equities för aktier, economics om man ska söka efter BNP m.m. Figure 2 - Criteria Search 11

4 Ett annat alternativ att söka efter data är genom Explorer. Om man t.ex. efterfrågar konsumentindex klickar man sig fram via Key indicators by Economic Category -> Surveys & Cyclical Indexes -> Consumer Surveys. Figure 3 - Explorer Vid såväl resultatet från Criteria Search som Explorer kommer de mest relevanta svaren att presenteras i fet stil. Förinställda analysverktyg Tack vare de förinställda analysverktygen kan man snabbt få ut mycket av den informationen som man efterfrågar. Man kan beroende på analysverktyg modifiera vissa parametrar, t.ex. valuta och datum. Genom att klicka på knappen Settings ser man vad som går att modifiera för det aktuella analysverktyget. Här kan man lägga till analysverktyg så som glidande medelvärde, High-Low-Close, Candlesticks alternativt ett antal rapporter så som vinst/förlust, nyckeltal, företagsprofil osv. Nedan visas en bild på Utdelnings rapport för BMW: 2

5 Figure 4 - Utdelningsrapport BMW Multiple Series/Flexible Chart Att använda sig av Flexible chart innebär att man kan plotta en tidsserie mot en annan tidsserie. Vidare kan man välja inställningar vad gäller axlarna, tjocklek på linjerna, välja vilken typ av graf som ska visas. Man kan i Datastream kombinera fyra individuella grafer med upp till 12 tidsserier i en graf. När grafen är skapad är det enkelt att exportera denna till Excel eller Powerpoint. Lägg till tidsserie till ett Flexible Chart Nedan kommer ett Flexible Chart för det franska företaget Sanofi-Aventis att skapas, bestående av tre grafer: Graf 1 Visar Sanofi-Aventis och DJ Euro Stoxx 50 index (rebased till 100) Graf 2 Är ett stapeldiagram över Sanofi-Aventis omsättning de tre senaste åren. Graf 3 - Visar MACD för Sanofi-Aventis. För att skape att Flexible Chart gå till Analys vid startsidan -> Multiple Series/Flexible Chart -> Flexible Chart 3

6 Figure 5 - Skapa Flexible Chart Nästa steg är att lägga till relevanta tidsserier. Klicka på Add New Entries Here för att komma in till Navigator och sök där efter Sanofi-Aventis (se till att Data Category är satt till Equities). Figure 6 - Lägg till tidsserie till Flexible Chart För att få med omsättningen klicka på Search och leta reda på relevant datatyp Figure 7 - Search knappen Välj Data Category till Equities, välj Worldscope Data Items och sök sedan efter Name contains Net Sales för att få upp följande resultat: 4

7 Figure 8 - Sök resultat Net Sales Klicka sedan på mnemonic för att den skall läggas till. Figure 9 - Datatyp är tillagd För att lägga till fler tidsserier till det skapade Flexible Chart klicka på plus knappen. Sök därefter efter DJ Euro Stoxx 50 och lägg till det i grafen. Ett tips för att hitta detta index är att utnyttja Explorer -> Benchmarks at a Glance: Figure 10 - Sök DJ Euro Stocc 50 via Explorer Lägg till Expressions till ett Flexible Chart Expressions är former som gör det möjligt för användare att erhålla data som kalkyleras enligt användarens behov. Med hjälp av Expression Picker får man möjlighet att välja bland ett antal 5

8 existerande expressions. Om man istället använder sig av Expressions Builder egna Expressions. kan man ska sina För att lägga till MACD till grafen används Expression Picker för att sedan välja den relevanta. där man sedan söker efter MACD Figure 11 - Lägg till MACD via Expression Picker Efter att man tryckt OK blir Place your series here markerat I figuren nedan: Figure 12 - MACD För att lägga till Sanofi-Aventis välj ut den från Navigator och klicka på 6

9 Figure 13 - MACD lägg till tidsserie Inställningar för Flexible Chart Settings knappen ger tillgång till att modifiera layouten. ;an visa flera grafer på en sida (1), välja vilken tidsserie som ska visas i vilken graf (2) och för varje graf finns en Properties knapp vilken ger tillgång till tre flikar med inställningar (3). I vårt exempel: klicka på för att få upp följande ruta: Figure 14 - Välj tidserie till respektive graf Välj här Customise individual Start and End Dates for all Graphs (1) och klicka sedan på Change Chart Layout (2). Klicka på OK när rätt Chart Templates är vald. 7

10 Figure 15 - Chart Layout Klicka sedan i rutan nedan på efter att Sanofi-Aventis, Net Sales or Revenues är markerad. Figure 16 - Välj tidsserie till rätt graf 8

11 Genom att klicka på Properties komman man sedan vidare dit där man kan göra de avslutande inställningarna. Markera där Bar Cart (1), klicka för Bars around Financial Year Ends (2) och gå sedan vidare till Graph Settings (3). Figure 17 - Graf 1 tidsserie inställningar Under denna flik kan först startdatumet ändras till -3Y (1) och sedan markera horizontal grid lines (2) innan OK. 9

12 Figure 18 - Graf 1 graf inställningar Alla inställningar för graf 1 är nu gjorda och i detta exempel är det bara 1 parameter som ska ändras för graf 2: under fliken Graph Settings tab välj Rebase to 100. Figure 19 Graf 2 rebase to

13 Vad gäller graf 3 ändrar vi under fliken Series Settings Legend Options till Use Expression Title as Legend. Figure 20 - Graf 3 Legend options Nu är allt inställt och efter att ha klickat OK kan vi erhålla graferna genom att klicka på vilket resulterar i följande bild: 11

14 Figure 21 Resultat 12

15 Excel add-in Advance for Office Med hjälp av Advance for Office (AFO) kan man skapa komplexa modeller och rapporter direkt ifrån Excel. Dessa modeller kan sedan uppdateras genom ett klick istället för att genomföra hela processen en gång till. För att erhålla fliken Datastream AFO i Excel väljer man add-ins under Tools. Därifrån klickar man på Browse om den inte finns i listan och letar sedan reda på filen via De här datorn -> C-drive -> Program files -> Datastream -> Advance. När man sedan fått upp denna flik kan man få fram vad som synes brevvid här i figuren. De tre översta används för att hämta information från Datastream. Static Request hämtar data för ett specifikt datum. Time Series Requests hämtar historiska tidsserier mellan två datum. Company Accounts Request hämtar specifik data såsom balansräkningar. Figure 22 - Datastream AFO Hämta historisk data via Time Series Requests / Static Request Efter att man klickat på Time Series Request eller Static Request får man upp en av följande rutor: 13

16 Figure 23 - Time Series Request Figure 24 - Static Request Om man vet exakt vad man är ute efter och kan den aktuella Datastream koden för detta kan man skriva den/de i fältet. Annars trycker man på för att komman in till Navigatorn och söka 14

17 reda på det man efterfrågar, t.ex. ett index eller aktie, Detta är också bra att göra om man ska använda t.ex. flera aktiers tidsserier samtidigt då man kan välja allihop på en gång. Genom att kryssa för rutan till höger om det man efterfrågar när man letat reda på det kan man när man är klar och har alla tidsserier klicka på Use Selected. I detta fall är ett antal valutor valda: Figure 25 - Lägg till flera samtidigt Nästa steg är att välja de datatyper man önskar hämta. Om man inte väljer någonting kommer Priset för att hämtas. Önskar man något annat eller något mer (man kan kombinera flera datatyper) klickar man på och Navigatorn visas igen. Datastream hjälper till att sortera ut Key Datatypes vilket är ett bra ställe att börja leta efter datatyper man vill ha. Man kan även söka efter datatyper utifrån vad deras benämning startar med eller innehåller. När man valt de man ska använda klickar man på Use Selected. Intill alla datatyper finns det en Definitions knapp vilket förklarar vad datatypen innebär. Nästa steg är att välja vilken tidsperiod man önskar. Här kan man välja datum eller antal dagar (D), veckor (W), månader (M), kvartal (Q) eller år (Y) bak i tiden, t.ex. -4Y hämtar tidsserier 4 år bakåt i tiden. Frekvensen av data kan väljas till dags-, vecko-, månatlig-, kvartals- eller årsbasis. Till sist finns ett antal rutor att kryssa i: Row Titles visar koden för varje tidsserie. Col Titles visar datatypens mnemonic ovanför varje kolumn. Headings visar en generell title, t.ex. datumet som hämtningen genomfördes. Transpose data Transponerar data som hämtas vilket kan vara effektivt då man hämtar korta dataserier eller dataserier med stora intervaller. Maximalt kan man använda sig av 255 kolumner i Excel. Currency visar ytterligare en kolumn med valutan. Display Expression när man använder expressions välj att visa expressions utifrån namn eller nummer. 15

18 Embed säkerställer att data blir integrerad I Excel som ett dynamiskt objekt som går att uppdatera när den är sparad. Om denna ruta ej är ikryssad kan man inte uppdatera hämtad data. Auto Refresh uppdaterar data automatiskt varje gång dokumentet öppnas. Visible Button visar Refresh knappen så att man kan uppdatera data. Kan även högerklicka för att ändra någonting i data som man hämtar och göra en ny hämtning. Justera hämtad data Genom att högerklicka på Refresh knappen så visas editing menyn: Figure 26 - Refresh knapp (edit) De val man kan göra för att justera aktuell data är: Cut Klipper all hämtad data så att man kan klistra on det i andra dokumentet eller flikar. Copy Kopierar all hämtad data så att man kan klistra on det i andra dokumentet eller flikar. Notera att det endast är en kopia av data som görs. Editor Detta alternativ gör det möjligt att justera de parametrar som statisk data, Tidsserierna eller Company accounts request, bygger på. Genom att kicka på Apply när justeringar är genomförda sparar ändringarna. Om man däremot klickar på Submit kommer ändringarna även att generera en request och en ny hämtning görs. Refresh Uppdaterar data till de senaste Datastream värdena. AutoRefresh Detta alternativ aktiverar AutoRefresh vilket innebär att data kommer att uppdateras varje gång dokumentet öppnas. Visible Här väljer man om man vill visa eller dölja refresh knappen. Delete Tar bort hela requesten från dokumentet. 16

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Edge 4.1 Snabbguide. Huvudmenyn 7 Öppna en sida 7 My Edge 8 Edge Menu 9 Ändra inställningar 9 Biblioteket 9

Edge 4.1 Snabbguide. Huvudmenyn 7 Öppna en sida 7 My Edge 8 Edge Menu 9 Ändra inställningar 9 Biblioteket 9 Snabbguide Edge 4.1 Välkommen till Edge 4.1! 3 Kort om funktionerna i Edge 4.1 4 Nyheter i Edge 4.1 5 Förbättrade grafer 5 Map of the market 6 Twitter 6 OmniSearch 6 Huvudmenyn 7 Öppna en sida 7 My Edge

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

EndNote X5 en kortfattad introduktion

EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote X5 en kortfattad introduktion EndNote... 3 Om EndNote... 3 Skapa ett bibliotek... 3... 3 Inställningar Journals Term List... 3 Lägga till referenser... 4 Lägga till referenser manuellt... 4 Importera

Läs mer

Datoro vning 1-2 Statistisk analys av kodade svar

Datoro vning 1-2 Statistisk analys av kodade svar Datoro vning 1-2 Statistisk analys av kodade svar 732G19 Utredningskunskap I Denna datorövning utförs i grupper om 2-4 personer och ska ses som en instruktion i att analysera resultaten av en enkät. Ingen

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

AIF:arens guide till cyberrymden

AIF:arens guide till cyberrymden AIF:arens guide till cyberrymden www.andrarumsif.se Reviderad 2008-04-14 1 Välkommen till www.andrarumsif.se:s användarmanual! Denna manual ska inte ses som en fullständig manual till hemsidan utan snarare

Läs mer

Skapa enkäter i EvaSys

Skapa enkäter i EvaSys Skapa enkäter i EvaSys Innan du börjar I EvaSys skiljer man på formulär (questionnaires) och enkäter (surveys). Du jobbar i fyra steg. I det första ser du till att du har en questionnaire och i det andra

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Grundkurs i 3000xtra Kobra

Grundkurs i 3000xtra Kobra Grundkurs i 3000xtra Kobra 1 Inledning Välkommen till denna grundkurs i Reuters 3000xtra Kobra! Detta kompendie kommer enbart att behandla grunderna i systemet, mer avancerad användning kommer gås igenom

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Joomla! 1.0 Snabbstartsguide

Joomla! 1.0 Snabbstartsguide Joomla! 1.0 Snabbstartsguide Författare: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Version: 1.0 Senast uppdaterat: 17/09/2005 Swedish Translation Version 1.0 Översättning: Lorenzo Garcia 29/11/05 Kontroll:

Läs mer

PC-Axis 2004, Handledning

PC-Axis 2004, Handledning 1 PC-Axis 2004, Handledning Innehåll PC-AXIS 2004, HANDLEDNING... 1 LITE OM PC-AXIS OCH DESS HJÄLPFUNKTIONER... 2 EN KORT GENOMGÅNG AV VERKTYGSRADEN... 3 ÖPPNA EN DATABAS I PC-AXIS... 4 GÖR EN TABELL I

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

1993-2005 Avanza Vikingen AB VIKINGEN. Program för analys av finansiella marknader.

1993-2005 Avanza Vikingen AB VIKINGEN. Program för analys av finansiella marknader. VIKINGEN Program för analys av finansiella marknader. 1 Den allra första Vikingen skapades 1986. Skaparna av analysprogrammet Vikingen är Erland och Per Holmlund. Vikingen har skrivits och utvecklats i

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan.

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Där efter går du till rutan Skapa ny katalog och väljer där att Skapa ny produktkatalog.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG - Manual för lärare Version 9 Kom igång med PING PONG Manual för lärare. Version 9 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-11 Kom igång med PING

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 6 1.3

Läs mer