Minnesanteckningar från Visions yrkesnätverk för tolkar i Örebro den februari.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Visions yrkesnätverk för tolkar i Örebro den 13-14 februari."

Transkript

1 Minnesanteckningar från Visions yrkesnätverk för tolkar i Örebro den februari. Närvarande: Ivar Wästhed, Eva Matsa, Maria Ehn, Elisabeth Ingels, Angelica Grann, Johanna Hållén från förbundskansliet på Vision, Agneta Ekeståhl Unger, Malin Eman Sjöberg, Linda Eriksson. Bakgrund: Rörigt i branschen. Priserna dumpas. Tolktjänstutredningen skulle varit på remiss vill påverka resultatet. Arbetsmiljöverket ang antalet tolktimmar men det finns inget skrivet om tolktid eller arbetsvillkor för oss hos arbetsmiljöverket. Auktorisationen arbetsgivaren betalar nu men inte när den ska uppdateras. Lönen. Ingångslönen. Frilanstolkarnas situation. Vi vill bjuda in de privata bolagen men det kan inte Vision betala för. Hur många tolkar i privata bolag är medlemmar i Vision? Ju mer vi syns desto större blir vi. Effektiviseringar på tolkcentralerna pga konkurrens situationen. Johanna Hållén - ramarna för detta nätverket: Ett år på prov, sen ska vi göra en ny ansökan om att få fortsätta, två ggr per år och två dagar per termin. En representant från varje avdelning/landsting, om vill ha en extra så betalar Vision maten men inte resten. Vision ska bli mer yrkesfokuserade så detta ligger i linje med deras vision. Återkoppling av oss i nätverket till Visions avdelning på hemmaplan. Informera till kollegor runt om i Sverige så det sprids om nätverket. Ersättningen diskuterar man med ordförande på avdelningen. Arbetsfrågor och yrkesvillkor ska fokuseras på. Håkan Berg kommer att administrera våra träffar. Dagordning och vad vi ska ta upp får vi bestämma själva. Rättshjälp och avtalsrätt får vi självklart hjälp med från förbundet. Om vi vill bjuda in folk så står Vision för kostnader. Var ska träffarna ligga? Ha en ersättare till nätverksträffen. Utvärdering skickas till oss för utvärdering av nätverksträff. Syfte och mål med nätverket: Att få med de privata bolagen i nätverket och Vision. Och frilanstolkar bli medlem i Vision. Tar kontakt med Rikstolkavdelning (språktolkarna) Ett dokument som vi kan luta oss emot - vad tycker facket Vision om tolkars arbetsmiljö. Ett förslag om att reglera arbetstider, tolktider och restiden. Traktamente/endagsförättningar bli enhetliga inom landet. Nästa nätverksträff 18 oktober klockan till 19 oktober klockan Informera på STTF årsmöte om Nätverksträffen. Diskussioner: De olika landstingens regler om ob-ersättningar. Pratade om bildtelefonin. Restid är olika på olika tolkcentraler. När upphandling sker så ska det vara villkor som ska uppfyllas så blir det inte en lista på vilken som är billigast utan alla är på samma nivå.

2 Restid är arbetstid! Om skrivtolkar ska vara med i nätverket? Hur många tolktimmar ska man göra på en vecka? Varför ska det vara skillnad mellan tolkcentralerna överhuvudtaget? Minimikrav på lön, ob-ersättning osv. Eva Straumits, Ordf landstingsavdelning Vision i Örebro: Skrivtolkarna kan ha ett eget nätverk vid samma tidpunkt som oss. De måste göra en ansökan som vi har gjort, innan maj. De privatanställda som är med i Vision kan inte Vision påverka, kan inte svara på hur vi ska kunna få dem med. För vi känner att vi måste ha dem med. Arbetsgivaren måste se ett värde i att privatanställda tolkar är med i nätverket. Diskussioner: Bjuda in arbetsmiljöverket. Folkhögskolan och högskolans utbildningar. Bjuda in löneförhandlare från Vision. Friskvårdspeng och massage. Linköping: ob vardag 100 kr /h från 17 Helg 100 kr/h Friskvård: 1500 kr/år Massage: 0 kr Ingångslön: kr Jönköping: Efter19 dubbel tid (aldrig i pengar) Helg: dubbel tid Friskvårdspeng: 25 % av kostnad för kort/termin Massage: 9 ggr/år Ingångslön: kr Kalmar: ob vardag 0 kr Helg: övertid - dubbel tid Friskvårdspeng: 800 kr/termin Massagepeng: ca 5000 kr/år Ingångslön: kr Örebro: ob vardag: ,50 kr Helg: 40,50 kr Friskvårdspeng: 1000 kr Massagepeng: 0 kr Ingångslön: kr VG-regionen: ob vardag: förskjuten arbetstid eller enligt avtal 7-8 och kr/h

3 Helg: schema eller övertid enlig avtal Friskvårdspeng: 1000/år Massage: ekl moms Ingångslön: kr Umeå: ob vardag: 125 kr Helg: 125 kr Friskvårdspeng/massage: 5000 kr (välj själv) Ingångslön:? Dalarna: ob vardag och helg: jobbar bara kontorstid (om övertid så är det enligt avtal) Friskvård: 1000 kr Massage: vid behov Ingångslön:? Sammanfattning av 13/2: Ingångslönen är olika men det beror på att en del tolkcentraler är attraktiva, vi önskar en ingångslön på kr. Önskemål till Annica Strandhäll att fortsätta jobba med rapporten om kvinnolöner som gäller oss också (kallas 15-51). Skicka ut våra lokala avtal till varandra så vi kan kolla på dessa innan, då blir vi mer effektiva nästa möte. Restiden ser olika ut för olika landsting var utgår vi ifrån tolkcentralen eller hemmet? Visions avdelningar ska bjuda in arbetsgivarna för en diskussion nu inför avtalsrörelsen. Se till att vi hänger på där och att ta den diskussionen med avdelningarna. Dag 2 Tolktjänstutredningen: Vi börjar att titta på kommittédirektiven brukarorienterad, kostnadseffektiv, ändamålsenlig. Regelverket ska vara tydlig, lättöverskådlig och förutsägbart. En ingång för brukarna (läs sid 35 och 159) Taltjänst var är den i utredningen? Viss ledsagning vid dövblindtolkning. Vad är viss ledsagning? Egentligen kommunernas ansvar. Saknar att det inte står något om döva som är förtroendevalda politiker i kommun och landsting SKA få tolk. Det är ju grundlagsskyddat. Vad händer med CI-gruppen? Den gruppen kommer att kräva annat av oss. Kan välja att använda oss men kommer vi att förstå dem. De kommer att vara språklösa eller ha haltande både svenska och teckenspråk. Döva invandrare under asylprocessen så används döva språkstödjare/kontakttolk/relätolkar, det finns lite omnämnt i utredningen. (sid 151) Vårt förslag att tolkmyndigheten har ett ansvar att undersöka frågan om att ha ett nätverk med språkstödjare, döva kontakttolkar och relätolkar. Detta är viktigt för tolkarnas arbetssituation.

4 Vi ser att vår brukargrupp har förändrats mycket med ci/invandrare/utvecklingsstörda osv, när de använder sig av bildtelefonförmedlingen och behöver ha tolkens hjälp att kontakta myndigheter, en arbetsuppgift som egentligen tillhör kurator. Detta innebär ett arbetsmiljöproblem för tolkar. FÖRSLAGEN Sid En statlig tolktjänstmyndighet Regionerna - vi behöver ha ett kontor där vi kan träffas även om vi har regioner. Och för brukarna att få hjälp. Ett brukarråd representerar alla döva även de som inte använder tolk så ofta, risken finns att informationen stannar på vägen och inte kommer ut till ALLA döva. Samtidigt är det positivt för SDR att endast har en myndighet att jobba mot. Skönt för oss om det finns informatörer, så vi endast behöver vara tolkar. Utbildningstolkningar kommer inte att ligga under denna myndighet detta tycker vi inte är bra eftersom Universitet/högskolan kommer att gå via LOU lägsta pris. Alla pengar som rör tolkning ska in under samma tak, även högskola/universitet. Arbetsvillkoren blir mer likvärdiga för alla tolkar i Sverige. Intresseorganisationen STTF och fack ska vara med i samverkansgruppen. Chefskontakter, medarbetarsamtal hur kommer detta att fungera? LOV kommer att vara den upphandlingsform som kommer att användas. Vad händer när vi alla ska vara konkurrenter? Arbetstagarperspektivet är inte tillräckligt belyst. Kommer det att vara lokala brukarråd? Sid En ny lag om tolktjänst Vi är oroliga på att det går tillbaka till hur det såg ut förr inom dövvärlden. Att barn kommer att tolka sina egna föräldramöten/utvecklingssamtal. (221) Det blir en ingång när man ska till sjukhus, men inte i andra sammanhang tex soc, skola. (221) Eftersom det inte är en skyldighet för myndigheterna att beställa tolk, utan det är en skyldighet för myndigheten att de döva ska förstå. Sid Definition av tolkning Ordet översättning eller överförning ska ändras till tolkning. Detta kan man läsa om i Kammarkollegiets God Tolk Sed. Sid definitioner av primära och sekundära tolkanvändare Detta är positivt. Sid Vardagstolkning upphör som begrepp Är ok men då måste vi ta ett samlat grepp om ALL tolkning. Den tolkningen som inte ingår i vår tolkning tex socialen, utvecklingssamtal. Vi vill att dessa ska ingå i vårt uppdrag också. Sid Tolktjänst i offentlig verksamhet Får erbjuda ska erbjuda! Ordet bör skall bytas mot ska! Vi är emot ansvars och finansieringsprincipen. Sid Tolktjänst erbjuds i situationer av privat karaktär samt vid fritids- och föreningsaktiviteter Sid Tolktjänst erbjuds i arbetslivet De förslagen som vi inte gått igenom från sid 237. Läs igenom de förslagen vi inte hunnit.

5 Närvarolista Angelica Grann, Linköping Mejladress: Mobil: Elisabet Ingels, Dalarna Mejladress: Mobil: Maria Ehn, Kalmar Mejladress: Mobil: Eva Matsa, Västra götlandsregionen Mejladress: Mobil: Ivar Wästhed, Örebro Mejladress: Mobil: Linda Eriksson, Örebro Mejladress: Mobil: Malin Edberg-Sjöberg, Kalmar Mejladress: Mobil: Jessica Målqvist, Jönköping Mejladress: Mobil: Agneta Ekeståhl-Unger Mejladress: Mobil: Johanna Hållén, Förbundskansliet Mejladress: Mobil: Anmält förhinder: Tina Karlsson, Örebro, Janeth Gummesson Fridlund, Blekinge, Gunilla Björkholm, Jämtland,

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Till Personalrum eller anslagstavla K OMMUNAL Sektion Syd 2015-05-10 NR 4 ÅRG 24 Innehåll: Sida: Utökad bemanning 2 Fritidsförsäkringen

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning

Schyssta schemat. Praktiska råd om schemaläggning Schyssta schemat Praktiska råd om schemaläggning TILLHÖR: Innehåll Inledning 3 Avtalet stryr 4 Arbetstid enligt lagen 6 Arbetstidens förläggning 9 Andra lagar som påverkar 13 Inte bara schemaläggning 14

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer