Blommor och bin Kärlekstema våren 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blommor och bin Kärlekstema våren 2012"

Transkript

1 Blommor och bin Kärlekstema våren 2012 Samhällskunskap Centralt innehåll Rättsystemet i Sverige och hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor. Några orsaker till individens val av yrke och löneskillnader Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas av till exempel kön och sexuell läggning Hur individer och grupper framställs i medier och mediernas roll som opinionsbildare Kärlek och familj - lagstiftning Sambo Sambolagen gäller om du och din partner bor i samma bostad, den gäller alltså inte om du flyttar ihop med en kompis. Det står i lagtexten att den gäller för par som lever under äktenskapsliknande former. Lagen är till för att skydda båda personernas egendomar i ett förhållande; det du tar med dig in i ett samboförhållande kommer att fortsätta vara ditt, medan det som kallas samboegendom fördelas lika mellan paret om förhållandet tar slut. Som samboegendom räknas bostad, möbler, hushållsmaskiner och annat som är till för det gemensamma hemmet. Dit räknas inte båt/bil, fritidssaker, sparpengar eller saker som ni ägde innan ni flyttade ihop. Det spelar ingen roll vem som har betalat vad, utan det avgörande är om sakerna köpts för att ha gemensamt i hemmet. Om din partner flyttar in i din lägenhet kommer alltså inte lägenheten omfattas av sambolagen. Om du däremot köper en soffa till lägenheten efter att ni har blivit sambos, är den ju till för ert gemensamma hem och därför har din partner rätt till halva soffan. Som sambos ärver man inte varandra, utan det får du ordna själv genom att skriva ett testamente. Utan testamente går arvet till era eventuella barn och om ni inte har några barn kommer arvet gå till föräldrar eller syskon. Om din sambo

2 dör kan du alltså få nöja dig med halva hemmet, vilket kan leda till att du tvingas flytta. Om ett par som lever som sambos får barn tillsammans måste de gå till socialtjänsten i sin kommun och skriva under på att mannen är fadern till barnet. Mamman intygar att sambon är fadern till barnet och mannen måste skriva under på att han är fadern. Äktenskap Om du vill gifta dig kan du välja att gifta dig borgerligt eller inom något trossamfund som till exempel kyrkan. Vilket du än väljer så gäller samma lagar. Svensk lag säger så här om äktenskap: Att gifta sig innebär att två personer lovar att visa varandra trohet och hänsyn, och att man ska dela på kostnader och sysslor. Du får gifta dig med någon av samma kön eller ett annat kön från och med att du fyllt 18 år. Länsstyrelsen kan i vissa fall ge tillstånd till personer över 16 år att de får gifta sig. Att vara gift innebär inte att man äger den personen eller personens saker. Man har inte rätt att bestämma över den man är gift med. Var och en bestämmer över sig, sin egen kropp och sin egen sexualitet. Om din partner tvingar dig till sex är det alltså våldtäkt oavsett om ni är gifta eller inte. Om det är någon annan som väljer vem du ska gifta dig med och du säger ok till det, kallas det för ett arrangerat äktenskap. Ett arrangerat äktenskap är inte olagligt, om båda de som ska gifta sig är med på det. Däremot är det viktigt att veta att du alltid har rätt att säga nej. Att tjata på någon för att den ska gifta sig, att hota eller tvinga med fysiskt våld är olagligt. Om man tvingats att gifta sig utomlands kan de svenska myndigheterna vägra att godkänna det som ett äktenskap. Men, det kan vara svårt att bevisa att man blivit tvingad. Är båda överens om att skiljas och ni inte har några barn under 16 år räcker det med att skicka in en ansökan till tingsrätten så genomförs skilsmässan. Har ni barn eller om bara den ena av er vill skiljas får ni en betänketid på ett halvår. I de flesta fall har föräldrarna fortsatt gemensam vårdnad. Om en förälder verkar vara direkt olämplig eller farlig för barnen kan rätten besluta om att barnen inte får träffa den föräldern. Men det är mycket ovanligt.

3 När du skiljer dig ska allt delas lika. Om det är något du inte vill dela på i fall det skulle bli skilsmässa, kan du skriva på ett äktenskapsförord under tiden ni är gifta. Det är ett papper där du och din partner skriver in att ni är överens om att något bara ska tillhöra dig så kallad enskild egendom. Efter ni skiljt er har ni inget ansvar för varandra, men om ni har barn ska ni dela på kostnader som rör barnet. Äktenskapspresumtion innebär att en gift man förutsätts vara far till barnen han och hustrun har. Man behöver alltså inte skriva på en faderskapsbekräftelse om man är gift. Skillnader mellan gifta par och sambor: Löften Gifta par: Paret måste lova att älska varandra och vara trogna livet ut. Sambor: Ingen behöver lova något Adoption Gifta par: Paret får adoptera Sambor: Adoption är inte tillåtet Skyldigheter Gifta par: Makarna har ansvar för att försörja varandra Sambor: Ingen behöver ta ekonomiskt ansvar för varandra Om de skiljer sig: Gifta par: Paret delar allt lika, om de inte skrivit på ett papper där var och en har rätt till det de hade innan de gifte sig Sambor: Var och en tar det som de ägde innan de flyttade ihop. Paret delar bara på den gemensamma bostaden och det som är inköpt till denna gemensamt Om en dör:

4 Gifta par: Makarna ärver varandra Sambor: Sambor ärver inte varandra Övrig lagstiftning Sexualbrott Våldtäkt: är när någon använder våld eller hot för att genomföra ett samlag, eller liknande sexuell handling. Det kan ske på många olika sätt. Någon kanske håller fast en annan person och pressar isär benen. Det kan också vara att den som utsätts för övergreppet känner sig hotad och ger med sig, utan att förövaren behöver använda våld. Våldtäkt sker inte bara genom slidsamlag. Det kan även ske genom analsex, oralsex eller genom att någon för in föremål eller fingrar i slidan eller analöppningen. Att ha samlag med en person som befinner sig i hjälplöst tillstånd räknas också som våldtäkt. Det kan till exempel vara om man blir drogad, är full eller har en funktionsnedsättning eller sjukdom, som gör att man inte har möjlighet att säga nej och försvara sig. Även samlag eller annan allvarlig sexuellt kränkande handling mot barn under 15 år definieras som våldtäkt oavsett om förövaren har använt våld och hot eller inte. Om man sexuellt berör barn under femton år eller förmår barnet att medverka i någon sexuell handling, döms man till böter eller fängelse i högst två år. Den som genom våld eller hot tvingar någon annan till samlag eller annat sexuellt umgänge, döms till fängelse lägst två år och högst tio år. Med våld jämställs att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd. När man bedömer hur långt straff gärningsmannen ska få tar man bland annat hänsyn till den utsattes ålder och graden av våld och skador. Sexuellt ofredande: Är till exempel om någon tar på ditt könsorgan eller bröst i sexuellt syfte. Det kan också vara om någon blottar sig eller säger något sexuellt som känns kränkande. Sexuellt ofredande döms man också för om man förmått någon som har fyllt femton men inte arton att vara med i en pornografisk bild.

5 Förövaren: En vanlig missuppfattning är att de flesta våldtäkter begås av okända gärningsmän utomhus på en mörk parkväg. I själva verket sker de flesta anmälda våldtäkter hemma hos förövaren eller hemma hos den som utsätts för övergreppet. Förövaren är oftast någon du känner eller känner igen, som till exempel en bekant, en partner eller en kompis. Det kanske är någon du har svårt att se som förövare vilket gör det svårare att definiera det du varit med om som en våldtäkt. Oavsett omständigheterna ligger ansvaret för en våldtäkt endast hos gärningsmannen. Det gäller även om du ville ha sex från början, men ångrade dig. Eller om du haft sex med personen tidigare. Gärningsmannen vet oftast med sig att han eller hon gör fel, men kan få det att verka som om han eller hon inte alls förstår att någon far illa. Ofta handlar våldtäkten om att förövaren vill visa sin makt, inte att han eller hon har svårt att behärska sin sexuella lust. Koppleri: Den som ekonomiskt utnyttjar att en annan har tillfälliga sexuella förbindelser mot betalning, döms för koppleri till fängelse i lägst två år och högst sex år. Sexköpslagen: 2005 blev det förbjudet att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Köper man sex blir domen lägst böter och högst fängelse i sex månader. Ser man till vad som gäller i övriga världen är det fortfarande ovanligt att straffa enbart sexköparna. Sverige var det första landet att införa en sådan lag införde Island och Norge en liknande lag, men i Norge blev det dessutom förbjudet att köpa sex utomlands. Liten ordlista Prostitution: kommer från latinet och betydde ursprungligen offentligt ställa ut. Hora: kommer från fornsvenskan och betydde ursprungligen åtrå. Torsk: slangord för den som köper sexuella tjänster.

6 Gigolo eller manshora: man som säljer sexuella tjänster. Kopplare eller hallick: den som organiserar prostitutionen Hur lagstiftningen växer fram Lagstiftningen är alltid kopplad till det som anses rätt eller fel i ett samhälle. Genom att följa lagstiftningen historiskt kan man därför se hur människors tankar om moral och rätt och fel förändrats. Gamla lagar från till exempel medeltiden är därför en viktig ledtråd till hur människor tyckte och tänkte på den tiden. I 1734 års lag står det att sex utanför äktenskapet är förbjudet. Sex hörde bara hemma i äktenskapet. Man sa att någon begick hor och menade då alla som hade sex utanför äktenskapet. Dubbelt hor var samlag där båda parter var gifta på var sitt håll. Fram till 1780 kunde man få dödsstraff för dubbelt hor. Dessa stränga lagar berodde på att Sverige då var ett land där den kristna religionen var stark och där det som stod i Bibeln fick styra lagar och regler. I bibelns sjätte bud står det: Du skall icke begå äktenskapsbrott. I Bibeln står det också: Ingen bland er ska röra vid någon kvinna som är nära släkting och blotta hennes blygd. Under medeltiden tolkades detta så strängt att incest innefattade upp till sju släktled. Trots detta var kusinäktenskap vanliga inom kungahusen men det krävde specialtillstånd från påven. Hade man samlag inom äktenskapet på en söndag kunde det leda till fyra dagar på vatten och bröd. Varför? Jo, för i bibeln står det: Sjunde dagen är Guds dag. Då skall du icke utföra någon syssla. Trots dessa hårda lagar begicks många brott mot dem, troligen för att så få gifte sig av kärlek under medeltiden. I Bibeln står det också att homosexualitet är fel och att kvinnan ska lyda sin man, men under och 1900-talet förlorade religionen sin starka roll i Sverige samtidigt som liberalismen och socialismen växte fram och blev starkare. När allt fler människor började betona vikten av individens frihet och vikten av jämlikhet, kunde en modernare lagstiftning växa fram.

7 Några lagar 1845 Kvinnor har rätt att ärva lika mycket som män, när någon dött 1864 Män har inte längre rätt att slå sina fruar 1915 Året det blir tillåtet att skilja sig utan att det fanns skäl som otrohet eller grovt våld. Med detta erkänns slutligen att äktenskap ska bygga på kärlek 1938 Preventivmedel blir tillåtna 1944 Det är inte längre förbjudet att ha sex med någon av samma kön. Homosexualitet ses i stället som en sjukdom 1973 Män har inte längre rätt att kräva sex inom äktenskapet 1975 Fri abort blir tillåten 1979 Homosexualitet tas bort från listan över sjukdomar 1982 Kvinnan och mannen får välja mellan bådas efternamn när de gifter sig Könsstympning av kvinnor förbjuds 2003 I förbudet mot hets mot folkgrupp skrivs nu in att detta även innefattar bisexuella och homosexuella. Det blir tillåtet för homosexuella som ingått partnerskap att ansöka om adoption Samkönade par får ingå äktenskap

8 Individens fri- och rättigheter Att varje människa har rätt att fritt välja yrke och livsstil ses nog som ganska självklart i dagens Sverige. Så frågorna är då finns det några hinder för vår rätt att välja fritt? Har alla i Sverige samma möjligheter att välja? Könstillhörigheten påverkar individens valfrihet: Föds man till pojke respektive flicka eller blir man pojke eller flicka? Den första frågan som ställs till nyblivna föräldrar är ofta: Blev det en pojke eller en flicka? Könet är alltså viktigt. Många menar att förutom de rent biologiska skillnaderna som finns mellan könen, beror skillnaderna mellan män och kvinnor på hur vi i samhället menar att en kvinna respektive en man ska vara. Detta innebär att könsskillnader beror på medveten eller omedveten fostran. Problemet är att vi aldrig kan testa om detta är sant. Om vi sätter en pojkbebis och en flickbebis på en öde ö och de kunde klara sig själva utan någon vuxen, kunde vi kanske få reda på hur mycket de biologiska skillnaderna mellan könen påverkar flickor att blir flickiga och pojkar att bli pojkiga, men det går ju inte. Kulturen vi föds in i påverkar oss från våra första levnadsminuter och styr i varierande grad våra individuella val. Föräldrar väljer att inte sätta rosa kläder på sin pojkbebis och killar väljer att inte sätta på sig en klänning. Att göra tjejkast, bete sig som en kärring, vara en hönshjärna, ta det som en man och ha stake i sig är uttryck som vi kanske inte tänker så mycket på när vi säger dem, men även språket påverkar vårt sätt att tänka och våra värderingar. I leksaksreklamen är pojkleksakerna till exempel häftiga, tuffa, läckra och spännande medan flickleksakerna säljs som gulliga, söta, mysiga, magiska och underbara.

9 flick- och pojksaker Mediernas påverkan: Enligt undersökningar ägnar vi i Sverige ungefär hälften av vår tid till olika typer av medieanvändning. Då är det inte svårt att inse att medier är en viktig del av våra liv. Medierna påverkar vårt tänkande och handlande och medierna är också starka identitetsskapare och identitetsförstärkare. Hur medierna beskriver människor blir därför viktigt för vår egen identitet. Tidning för män Tidning för kvinnor

10 Kvinno- och mansjobb Är det verkligen en slump att 93% av alla undersköterskor i Sverige är kvinnor och 96% av alla lastbils- och långtradarförare är män? Traditionellt sett har kvinnor haft större vårdansvar än män och detta ideal lever kvar i yrkesvalen. De mest kvinnodominerande yrkena i dag är: undersköterska, sjukvårdsbiträde, barnskötare, förskollärare och fritidspedagog. Hederskulturen hindrar individens valfrihet: För familjer med hederstankar är det viktigt vad släkten eller landsmän tycker och tänker. Här kan det därför bli stora konflikter om individen gör felaktiga val. Men varför har det blivit så? I kulturer där individen får litet eller inget stöd av samhället blir familjen och släkten de enda som ger skydd och trygghet. Traditionen med hederstänkande har sin grund i äldre samhällen där familjer skapade sina egna lagar och bestraffningar. Problemet inträffar när familjesammanhållningen och den trygghet den ger, inte längre skyddar utan hindrar individens frihet. Enligt traditionellt hederstänkande kan mannens heder till exempel bero på hans förmåga att försörja, kontrollera och beskydda familjen. Fadime Sahindal, som dödades av sin pappa 2002, berättade i en intervju några år tidigare att när pappan blev arbetslös och tappade kontrollen eftersom han levde i en kultur han inte kände till och behärskade, blev kontrollen över döttrarnas liv det enda han hade kvar. Enligt Socialstyrelsens senaste undersökning visade det sig att omkring 5 % av flickorna i årskurs två på gymnasiet var oroliga för att inte själva få bestämma vem de skulle leva tillsammans med. Även pojkar drabbas: omkring 3% av pojkarna delade flickornas situation. Fadime

11 Fundera över vilka påstående du håller mest med om och motivera dina åsikter: Vi ärver egenskaper som gör oss till män och kvinnor, därför kommer vi aldrig att få jämställdhet. Vi lär oss att bli män eller kvinnor genom medmänniskor, samhälle och media. Det finns mycket att lära sig genom våra medier och jag låter mig påverkas och förändras bara om jag själv vill. Medierna visar ofta en falsk bild av hur människor är och bör vara. Detta ger många en vilja att vara eller se ut som något man inte är.

VÅLDTÄKT OCH SEXUELLA ÖVERGREPP

VÅLDTÄKT OCH SEXUELLA ÖVERGREPP VÅLDTÄKT OCH SEXUELLA ÖVERGREPP LAGEN SÄGER: Enligt lagen är våldtäkt när någon tvingar en person till samlag eller annat sexuellt umgänge genom att hota eller använda våld. Man kan också göra sig skyldig

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling

Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s material: Cecilia Birgerson Nordling Första upplagan: 20 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter i samarbete med UMO.se Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin - www.sofiekindahl.se Illustration UMO.se:s

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN

Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN Familjerätt KORTFATTAT OM LAGSTIFTNINGEN 3 I denna serie har även utkommit: y Behandling av personuppgifter y Familjerätt, lättläst y Offentlighetsprincipen och

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor

Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor Hur blir jag attraktiv och omtyckt? Hur hittar jag den rätte? Gifta sig - går det inte lika bra att vara sambo? Hur får man ett förhållande att

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Materialguide. för projektet Det handlar om kärlek

Materialguide. för projektet Det handlar om kärlek Materialguide för projektet Det handlar om kärlek Projektet Det handlar om kärlek drivs av Rädda Barnen i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland. För att arbeta utifrån projektidén krävs att alla involverade

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

Familjerätt. Information om lagreglerna

Familjerätt. Information om lagreglerna Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt Familjerätt

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten

Handbok. för dig som jobbar inom socialtjänsten För att kunna hindra och förebygga hedersrelaterat våld måste vi lära oss att se och hantera hotbilden. Handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten Tänk att vara en ensam nyckelpiga i ett främmande

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 74 Mäns våld mot kvinnor Individens eller samhällets ansvar? Författare: Linda Engström Mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

Inledning. Bläddra och bli proffs på gayvärlden! Om det nu finns en sådan... Enjoy the ride! Rebecka Heumann, 18 år RebeckaHeumann@gmail.

Inledning. Bläddra och bli proffs på gayvärlden! Om det nu finns en sådan... Enjoy the ride! Rebecka Heumann, 18 år RebeckaHeumann@gmail. Inledning Är du: tjej, kille, gammal, ung, bitter, kär, singel, olyckligt kär, blåögd, stel, kåt, tjock, fjortis, transa, pluggis, lång, mörkhyad, blond, homo, hungrig, religiös, rockare, spontan, byxmyndig,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Tillfälligt uppbrott unga berättar. Om att rymma eller kastas ut hemifrån

Tillfälligt uppbrott unga berättar. Om att rymma eller kastas ut hemifrån Tillfälligt uppbrott unga berättar Om att rymma eller kastas ut hemifrån Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2011

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer