Hur du omvandlar besvärliga känslor 5 steg som fungerar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur du omvandlar besvärliga känslor 5 steg som fungerar!"

Transkript

1

2 Hur du omvandlar besvärliga känslor 5 steg som fungerar! Gunilla Branzell Ove Valodius Innehållsförteckning Introduktion 3 Steg 1: Stanna upp och lägg märke till känslorna 4 Steg 2: Acceptera och var närvarande i känslorna 8 Steg 3: Känn och omvandla dina känslor 10 Steg 4: Delta i social gemenskap 12 Steg 5: Planera framåt 15 Sammanfattning 16 Copyright 2011, Gunilla Branzell, Ove Valodius och Relationsinstitutet, Stockholm, Sverige. Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författarna. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc.

3 Introduktion Hur du omvandlar besvärliga känslor 5 steg som fungerar! E-boken du just fått är en arbetsbok för dig som vill lära dig mer om hur du kan hantera känslor. Syftet med boken är att ge dig en introduktion till hur du kan omvandla dina besvärliga känslor. Tanken är att ge dig några konkreta grundläggande verktyg som du kan använda direkt i din vardag. Den röda tråden som genomsyrar allt vårt arbete, även denna e-bok, är devisen Det du känner kan du läka, och genom att göra det arbetet kan du få ett friare och mer harmoniskt liv. Ibland kommer du att behöva hjälp med känsloomvandling eftersom en del tuffa känslor kan vara svåra att både få kontakt med och ta hand om på egen hand. Vi har själva använt dessa verktyg och haft stor nytta av dem. Som med mycket annat i livet fungerar verktygen bättre och bättre ju mer du använder dem. Verktygen i den här e-boken ersätter inte terapi utan riktar sig till dig med lindrigare besvär. Upplever du att du har mycket svåra problem behöver du söka professionell hjälp. Vi står gärna till tjänst med personliga konsultationer och/eller kurser. Vill du få kontakt med oss: Gå till Maila eller Ring oss: Ove eller Gunilla Hoppas du kommer att ha nytta av materialet och övningarna. På återhörande! Gunilla Branzell och Ove Valodius

4 Steg 1: Stanna upp och lägg märke till känslorna. Många gånger råkar du troligen ut för situationer som framkallar någon form av negativa känslor, som kan kännas besvärliga, jobbiga, svåra och/eller smärtsamma. Känslorna kan vara t ex ilska, sorg, rädsla, skam, skuld, ångest, oro eller frustration. Ibland kanske du istället för en specifik känsla upplever tomhet eller ingenting, eller du kanske känner dig nedstämd, okoncentrerad eller rastlös. Trots att du inte tycker att du upplever någon känsla, så finns det någon form av besvärlig känsla bakom ingentinget eller nedstämdheten. Ett första steg när du vill omvandla en negativ känsla är att du stannar upp och lägger märke till vad du känner och upplever. Gör så här: Lägg märke till följande: Vad tänker jag just nu, om en särskild situation eller annat? Vad tänker jag om mitt liv just nu? Snurrar tankarna runt-runt? Tänker jag många negativa, svåra tankar? Vad känner jag? Är jag arg, ledsen, rädd, rastlös, glad, lugn etc? Hur känns min kropp? Är jag spänd någonstans? Trycker det i bröstet? Har jag ont i magen? Gör det ont någon annanstans? Förstår jag min reaktion? Vet jag vad den beror på? Vill/behöver jag förändra något i mitt liv? Svaren på dessa frågor blir ofta tydligare om du skriver ner svaren eller talar med någon du litar på. Din kropp känner av att du inte mår bra. Känslorna fungerar som väckarklockor för att få dig att göra något åt det som är besvärligt för dig. Ska du avvakta eller ska du gå till handling?

5 När du stannar upp och lägger märke till känslorna är det också möjligt att börja förstå att det är något i ditt liv som påverkar dig negativt, och som du behöver göra något åt. Verktyg: Självdialog Självdialog är ett verktyg för att prata med dig själv, och är bra att använda när du har haft en känsloreaktion, t ex arg, sorgsen, frustrerad eller rädd. Självdialog hjälper dig att sätta ord på och förstå dina känslor kring en svår situation. Om du varit starkt påverkad går det oftast inte att använda det här verktyget på en gång. Vänta en stund tills du lugnat ner dig innan du gör Självdialog. Om fler personer varit inblandade i en jobbig situation är det bra om varje person gör sin egen Självdialog, och sedan delar med sig till de andra hur man upplevde situationen. Det du och ni vinner på att göra Självdialog blir att de inblandade parterna både förstår sig själva och varandra bättre och då är det lättare att lösa upp det svåra och få varmare kontakt igen. Du kan använda Självdialog för dig själv men också gärna med din partner, med vänner, familjemedlemmar, arbetskollegor etc. Vi brukar även be våra klienter att göra Självdialog för situationer tidigare i sina liv och sedan jämför vi tillsammans klienternas önskningar, rädslor och övriga känslor i deras Självdialoger. Återkommer liknande teman flera gånger så visar det något eller några mönster från deras barndom. Det kanske var så att de ofta kände sig osedda, övergivna och avvisade. Själva har vi använt det här verktyget speciellt i vårt parförhållande och det har gjort att vi fått en större förståelse för våra olika reaktioner. Det i sin tur har fört det goda med sig att vi inte tar varandras reaktioner lika personligt som tidigare. Därigenom har vi lättare kunnat lösa upp de jobbiga känslorna och kommit tillbaka till värme igen. Ytterligare en positiv del har varit att vi mycket tydligare har sett våra sårbara delar och har då kunnat upplevt och känt en större medkänsla och värme för varandra.

6 Nu kommer vi till själva verktyget: Gör så här: Händelse: Beskriv vad som hände. Beteende: Hur handlade jag då? Känsla: Vilka känslor kände jag? Kände jag skuld, ilska, sorg, besvikelse eller upplevde jag mig helt maktlös? Tankar: Vilka tankar for genom mitt huvud? Rädsla: Kände jag någon rädsla förutom de andra känslorna? Vad var det svåraste? Önskan kring mig själv: Hur skulle jag velat bete mig? Skulle jag ha velat bete mig annorlunda? Önskan kring den andra personen: Tänk igenom och berätta gärna för den eller de andra inblandade hur du skulle velat bli bemött i situationen. Jag skulle ha önskat att du eller ni hade gjort eller sagt Framtida förändring: Jag själv: Så här vill jag träna på att reagera eller göra i fortsättningen. Den andra personen: I fortsättningen vill jag gärna att du Exempel: Detta exempel är lika vanligt för män som för kvinnor. En ganska vanlig situation vi möter bland våra klienter är följande: Hans har börjat må dåligt i sitt liv och förstår inte varför, men han känner att han inte har bra kontakt med sin fru och sina barn. Hans liv ser bra ut praktiskt: bra

7 jobb, ok ekonomi, bra materiell standard etc. Han hittar inga uppenbart svåra händelser i sin historia som t ex missbruk, våld eller övergrepp. När vi går igenom orsaker till att han känner ångest, nedstämdhet och bristande kontakt med både sin fru och sina barn, upptäcker vi att han under sin uppväxt inte hade föräldrar som förmådde möta honom känslomässigt. Det var också en känslomässig kyla i hemmet. När han blev klar över det sambandet, arbetade vi tillsammans med känsloläkande metoder som omvandlade ångesten och nedstämdheten till sorg och därefter acceptans, värme och försoning. Sen blev det lättare för honom att relatera varmare till sin familj, och de kunde då också möta honom med större värme.

8 Steg 2: Acceptera och var närvarande i känslorna. Det andra steget när du vill omvandla svåra känslor är att acceptera att känslorna finns där, för att sedan vara närvarande i känslorna. När du accepterar dina känslor ökar din förmåga att välja vad du ska göra, vara sig det är att vara mer passiv och avvakta, göra en aktiv handling och/eller att bearbeta och omvandla känslorna. Ibland kan det vara svårt att acceptera känslor från en händelse, speciellt vid olyckor, separationer eller dödsfall. Acceptans är då oftast inte möjlig förrän chock- och reaktionsfasen har planat ut. I chockfasen kan du behöva prata om och om igen, dvs. älta det som har hänt. I bearbetningsfasen är det däremot viktigt att kunna acceptera det som hänt. Acceptansen av känslorna är faktiskt en förutsättning för att kunna omvandla och förlösa smärtsamma känslor. Medveten närvaro handlar om att vara helt närvarande i det som sker och att iaktta det som sker utan att döma. Det handlar också om att prata med dig själv och andra om det du upplever, och ge värme till din upplevelse och dina känslor. Medveten närvaro gör dig mindre reaktiv och du kan agera mer ansvarsfullt. När vi ber våra klienter att vara i känslorna och acceptera det som pågår, upptäcker klienten att den svåra känslan/känslorna stegvis omvandlas till lättare känslor. För att medveten närvaro ska bli en naturlig del i livet, behöver du regelbunden träning eftersom det i vårt samhälle inte är naturligt att stanna upp och vara medvetet närvarande. Man vinner mycket på att lära sig det.

9 Verktyg: Hjärtfokusering Hjärtfokusering gör att du blir avspänd och lugn. Denna metod har utvecklats av HeartMath Institute i Kalifornien, USA. Detta institut arbetar med att stödja människor till självhjälp för att kunna bli lugna, avspända och mer harmoniska när de upplever sig stressade, splittrade m.m. Det som händer när man hjärtfokuserar är att hjärtrytmen blir lugn och harmonisk när man fokuserar på att vara närvarande i bröstkorgen/hjärtat, och samtidigt tänka att man ger sig själv värme. Gör så här: Läs igenom övningen några gånger innan du börjar, eller be någon du känner väl att vägleda dig. Ligg ner eller sitt bekvämt. Du ska inte korsa benen ovanpå varandra. Lägg höger hand på hjärtat och vänster hand ovanpå höger hand. Andas långa, lugna andetag. Vill kroppen röra sig lite, låt den göra det. Tänk dig att du andas in värme till hjärtat. Så småningom låter du andningen sköta sig själv och låter värmen från händerna sprida sig i kroppen. Fortsätt tänk på att du ger värme åt dig själv. Tillåt kroppen att slappna av utan att du känner några krav. Tänk på saker som gör dig harmonisk, glad eller tacksam. Fortsätt på detta sätt från några minuter upp till ev. 30 minuter, tills du känner att hela din kropp har blivit harmonisk och lugn. Exempel: Marit är en person som lätt blir stressad. Det har påverkat henne negativt i livet. När hon lärt sig att använda Hjärtfokus en stund varje gång hon börjar känna av stress, märker hon att hon blir mer lugn och kan fokusera bättre. Hennes nivå av stresshormoner har också gått ner. Hon har under en lång period tränat på att använda Hjärtfokusering varje dag, vilket lett till att det har blivit naturligt att använda sig av detta verktyg. Numera kan hon bara fokusera på att andas lugna andetag och ge värme till hjärtat, och behöver inte rent konkret lägga sina händer ovanpå bröstkorgen.

10 Steg 3: Känn och omvandla dina känslor. När du kan vara närvarande i och stanna i en känsla, kommer du oftast att märka att känslan först blir tydligare för att sedan stegvis avta och ebba ut. Det är ett nytt beteende för de flesta av oss att lära sig att stanna i svåra känslor, istället för att distrahera sig och/eller trycka ner känslorna. Därför behöver du ha tålamod och ge dig själv tid och träning i konsten att omvandla känslorna på det här sättet. Om det handlar om svåra situationer där mycket smärtsamma känslor kan komma fram är det viktigt att ha en terapeut eller varm medmänniska som stöd. Gör så här: Läs igenom övningen några gånger innan du börjar, eller be någon du känner väl att vägleda dig. Lägg eller sätt dig bekvämt. Tänk på situationen du vill bearbeta. Ha ögonen halvöppna eller helt stängda. Lägg märke till var i kroppen känslorna finns. Gradera dem på en skala från 0 till 10 där 10 är mycket smärtsamt. Tillåt känslor att komma fram. Låt känslorna finnas utan att du gör något åt dem. Använd gärna Hjärtfokusering och ta långa, lugna andetag. Det kommer att underlätta för känslorna att lösa upp sig. Om kroppen vill röra sig, låt den göra det. Lägg märke till hur din kropp påverkas av känslorna. Får du en klump i halsen? Trycker det i bröstet? Får du ont i magen? Börjar tårarna flöda? Låt känslorna bara pågå ett tag och låt dem bölja fram och tillbaka. Vanligen ebbar känslorna ut efter c:a minuter. Lägg märke till hur känslorna förändras efter ett tag. De har förmodligen minskat i omfattning. Mät känslorna på skalan mellan 0-10 igen. Det är bra om känslorna minskat eller helt ebbat ut när du slutar med övningen. Efter en känsloomvandling är det bra att prata med någon person om din upplevelse och/eller att skriva ner och måla det du upplevde. Om du märker att det är svårt att hantera känslor runt vissa situationer, behöver du söka professionell hjälp.

11 Exempel: Per är skild sedan 7 månader och är mycket sorgsen över skilsmässan. I terapin har han arbetat på att acceptera och vara närvarande i sorgen och känna den fullt ut, och nu ska han gå igenom känsloomvandling. Per tänker på skilsmässan och låter sorgen komma fram. Han uppmuntras att vara kvar i känslan, acceptera den och andas in i känslan. Först blir känslan starkare och då börjar han vagga kroppen fram och tillbaka. Han får uppmaningen att göra Hjärtfokusering och fortsätta andas lugnt. Vartefter blir känslan svagare och ebbar så småningom ut. Efteråt känner han sig trött och samtidigt lättad. Han säger att han gärna fortsätter att bearbeta sorgen och de övriga känslorna runt skilsmässan på liknande sätt.

12 Steg 4. Delta i social gemenskap. Ytterligare en viktig faktor i känslobearbetning är att vara omgiven av varma, medkännande och respektfulla människor. Goda relationer och mänsklig gemenskap bidrar starkt till att människor mår bättre. Många studier visar också att goda relationer är en av de viktigaste hälsofaktorerna. Att göra verktyget Relationskartan hjälper dig att inventera ditt sociala nätverk och då tydligare kunna se hur ditt nätverk ser ut. Du kan också lättare se om du vill förändra något i ditt nätverk. Många av våra klienter berättar att den här övningen har gjort att de har fått en tydligare överblick över sitt nätverk. De har sett vilka personer de kan få stöd av när de har det jobbigt, och vilka relationer som fungerar bra eller mindre bra. Verktyg: Relationskartan. Uppställningen nedan hjälper dig att kartlägga ditt relationsnätverk. Gör så här: Skriv ner de personer som finns omkring dig i ditt liv just nu, i nedanstående kategorier. Du kan ha såväl positiva som negativa känslor för de personer du skriver in i din karta. Du fyller i siffran för kategorin, namn samt vilken sorts relation ni har. Sedan graderar du hur nära personen står dig på en skala från 1 5 (där 5 visar att personen står dig mycket nära) och slutligen skriver du ner eventuella förändringar som du vill göra i relation till den personen.

13 Kategorier du väljer mellan: 1. Nära familj. Personer som lever under samma tak samt ev. särbo. 2. Familj och släkt. Personer som du är släkt med. 3. Vänner. Göra-vänner och vara-vänner. Göra-vänner är de vänner som du i första hand gör saker tillsammans med. Vara-vänner är de du har djupare känslomässig kontakt med. En och samma person kan givetvis vara både göra- och vara-vän. 4. Daglig verksamhet. Personer som du träffar så gott som dagligen. 5. Professionella. Tandläkare, läkare, terapeut, myndighetspersoner m fl. 6. Övriga. Grannar, andra bekanta samt övriga personer som inte passar in i de andra delarna. 7. Husdjur. 8. Avlidna personer eller djur som fortfarande påverkar dig känslomässigt.

14 Exempel: Kim 44 år Kategori Namn Form av relation Hur nära Vad vill jag förändra? personen står mig. Gradera Kaj Partner 4,5 Känns bra 2 Anita Mamma 4 Helt Ok 2 Kalle Pappa 2,5 Gärna närmare 2 Sofia och Jan Släkt 3,5 Ok 2 Arne Vuxen son 3,5 Ok, börjar komma närmare 2 Harald Bror 3 Vill ha mer kontakt 3 Greta Vara-vän 5 Mycket bra 3 Noomi Vara- och göra-vän 4 Bra 3 Daniel Göra-vän + lite varavän 4 Bra 4 Merete Kollega 4 Bra 4 Karin Chef 3,5 Ok 4 Albert Kollega 3,5 Ok 5 Vanja Terapeut 4,5 Bra 6 Anki Granne 4 Bra 6 Lena och Ludvig Grannar 1 Vill inte ha kontakt 7 Charlie Hund 5 Mycket bra 8 Sture Morfar 4 Bearbeta sorgen mer

15 Steg 5. Planera framåt Ovanstående steg och verktyg kan bidra till att du nu fått en ökad förståelse för känslors betydelse i ditt liv, och hur du kan ta hand om dem. Här följer ytterligare några idéer om saker du kan göra för att fortsätta fördjupa dig i ditt känsloliv. 1. Skriv dagbok där du skriver ner när du upplever känslor. Skriv ner situationer som utlöser känslor (s.k. triggers). Finns det några speciella människor närvarande i de situationerna? Vilka tankar och känslor brukar du ha då? Gör gärna Självdialog. 2. Förneka eller undvik inte känslor. Varken vältrande i, eller förnekande av känslor gör att de försvinner. Träna på att lyssna efter budskapet i känslorna och fundera ut om du behöver agera på något sätt. Träna på att ta in motsatsen till en svår känsla, t ex tillit. Hur skulle situationen kunna förändras om du hade tillit? 3. Utmana dina rädslor genom att utsätta dig för det du är rädd för. Utför träningen gradvis och känn efter vad du orkar med. Ha tålamod med processen. Lär dig känna igen dina s.k. automatiska tankar för att sedan utmana dem. Om du t ex är rädd för att träffa människor i grupp kanske du tänker: det syns att jag är osäker, det är ingen som vill prata med mig, Träna dig i att vända dina tankar till nya konstruktiva tankar, t ex det gör inget om jag är osäker, jag kan bidra med mina synpunkter på mitt sätt, jag är en god lyssnare och kan ställa bra frågor till andra. 4. Se till att hålla balans i ditt liv mellan arbete, fritid, familjeliv, fysisk träning, bra kost, gemenskap, intellektuell stimulans och själslig utveckling. Ju mer mångfasetterat ditt liv är, ju fler möjligheter har du att utvecklas och få ett harmoniskt liv. 5. Ta ut en riktning i hur du vill ha ditt liv om 1-5 år. Gör gärna en målbild och se vilka hinder som du tror kommer fram och vilka resurser du har och behöver för att ta hand om dessa hinder. I vår bok Relationsboken fördjupar vi arbetet bl a med målbilder och förändringsprocesser.

16 Sammanfattning Hur du omvandlar besvärliga känslor 5 steg som fungerar! Denna e-bok har gett dig en introduktion till hur du kan omvandla dina svåra känslor och har också gett dig några bra verktyg som du kan använda i ditt dagliga liv. De viktigaste delarna i denna e-bok handlar om hur du genom att se, acceptera och känna dina känslor, kan få känsloläkning genom att omvandla de svåra känslorna. När du gör det får du större personlig kraft och blir som helhet tryggare och mer harmonisk. Du och dina känslor samarbetar och då blir känslorna dina vänner och tillgångar, istället för att ta kraft från dig. Hör gärna av dig om du har några frågor om hur du kan gå vidare. Vi är terapeuter med lång erfarenhet av klientarbete och leder också kurser i hur man kan hantera sina känslor bättre, bli fri från medberoende, förbättra sin parrelation m.m. Här når du oss: Relationsinstitutet, Stockholm, Sverige. Gunilla Branzell, Tfn: Ove Valodius, Tfn: Lycka till med ditt förändringsarbete!

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek ! Tisdag 28 mars 2017 Av Alexandra Andersson 8 tecken på att du har en osund relation till kärlek Hamnar du alltid i destruktiva förhållanden? Känner du att du alltid förändrar dig själv för att accepteras

Läs mer

52 kort för att förstå, uttrycka & bemöta känslor. Helena Hammerström. Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för att förstå, uttrycka & bemöta känslor. Helena Hammerström. Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för att förstå, uttrycka & bemöta känslor Helena Hammerström Helena Hammerström, www.alltomart.se 1 Känslor 52 kort för att förstå, uttrycka och bemöta känslor Text: Helena Hammerström Design:

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd För att kunna förstå din ilska och aggressioner behöver du bli medveten om styrkan i ilska och när det är tid för dig att ta kontroll över din känsla och lära dig att styra dig själv i stället för att

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt?

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid varandra med respekt? Emotionell coaching: innebär

Läs mer

Trauma och återhämtning

Trauma och återhämtning Trauma och återhämtning Teamet för krigs- och tortyrskadade, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne Denna broschyr är för dig som har haft hemska och skrämmande upplevelser t ex i krig eller under flykt.

Läs mer

Träningsprogram på 80 dagar

Träningsprogram på 80 dagar Träningsprogram på 80 dagar Dag 1-10: HRV Träning- Träna upp min fokusering Jag lär mig påverka mitt eget nervsystem till samstämmighet och balans. Genom 2 steg (Hjärtfokus och hjärtandning) får jag mitt

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Bemötande aspekter för nyanlända.

Bemötande aspekter för nyanlända. Bemötande aspekter för nyanlända. med Ewa-Karin Ottoson 0733-149037 ekottoson@gmail.com Björn Ogéus 0703-955880 bjorn.ogeus@outlook.com Egna upplevelser. 5 år i Nord Yemen. Hur kommunicerar man utan att

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Vad är sorg? Vad kan orsaka sorg? Hur kan sorg påverka ditt liv? Hur bearbetar du din sorg idag? Så här kan du bearbeta din sorg i fortsättningen!

Vad är sorg? Vad kan orsaka sorg? Hur kan sorg påverka ditt liv? Hur bearbetar du din sorg idag? Så här kan du bearbeta din sorg i fortsättningen! Vad är sorg? Vad kan orsaka sorg? Hur kan sorg påverka ditt liv? Hur bearbetar du din sorg idag? Så här kan du bearbeta din sorg i fortsättningen! För ditt inre välbefinnande! Vad är sorg? Sorg är den

Läs mer

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du?

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du? Firma Margareta ivarsson Forskning och böcker av Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007 Stress och stresshantering Bosse Angelöw Marianne Frankenhaeuser Daniel Goleman Howard Gardner Aleksander Perski

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN FÖRA BARNEN PÅ TAL BEARDSLEES FAMILJEINTERVENTION Heljä Pihkala 15/11 2012 BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN TVÅ METODER MED SAMMA GRUNDANTAGANDE: ÖPPEN KOMMUNIKATION OM FÖRÄLDERNS SJUKDOM/MISSBRUK

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak - Lektion 5 Att acceptera och tillåta oss själva att ha jobbiga känslor och kroppstillstånd utan att behöva tappa kontrollen över beteendet. mariahelander.se mariahelander.se Tänk om det handlar om dina

Läs mer

Affektsmitta och lågaffektivt bemötande

Affektsmitta och lågaffektivt bemötande Tydliggörande pedagogik - en introduktion Malmö stad Stadskontoret FoU Malmö socialt hållbar utveckling 2014-08-14 Affektsmitta och lågaffektivt bemötande Affektsmitta Vi har alla erfarenhet av att bli

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden Tankens kraft Inre säkerhetsbeteenden Ett inre säkerhetsbeteende är en tanke eller ett eget förhållningssätt vi har för hur vi får agera. Många har ett avancerat mönster av regler som vi kontrollerar i

Läs mer

Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE

Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE WWW.LINKEDIN.COM/IN/JOHANYDREN/ Agenda God grund för bra kommunikation Tekniker för att återföra samtal till konstruktiv

Läs mer

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp Britt W. Bragée NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Copyright 2012, Britt W. Bragée Ansvarig utgivare: Britt W. Bragée Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1769-7

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

Lektion 4 Ditt inre kompass

Lektion 4 Ditt inre kompass Lektion 4 Ditt inre kompass Att sätta upp ett mål kan vem som helst göra. Men om du inte förstår värdet av att nå det målet du har satt upp, kommer du med stor sannolikhet inte kunna nå ditt mål. Värdet

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

De viktigaste. Till Inre balans och välmående

De viktigaste. Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen till inre balans Att hitta hem Att bli hel Att leva i inre balans Inre styrka Beskrivningarna från våra deltagare, på hur de upplever

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Livet är enkelt att leva

Livet är enkelt att leva Livet är enkelt att leva 2 Livet är enkelt att leva Teresa M Rask 3 Livet är enkelt att leva 2013, Teresa M Rask Ansvarig utgivare Novaera. ISBN 978-91-637-1031-5 Illustrationer Eva Rask. Omslagsfotografi

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet

Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet Här är en sammanställning över hur meditationerna genomförs varje dag. Schemat hjälper dig att planera in tiden för din träning. Skriv ut detta

Läs mer

Utvärdering: Barn, Ungdom & Föräldrar

Utvärdering: Barn, Ungdom & Föräldrar Utvärdering: Barn, Ungdom & Föräldrar 2008-2010 Vårsols Familjecenter Jönköping 2011-02-08 Föräldrautvärdering (I) 2008-2010 Utvärderingen innefattar de barn och ungdomar som varit inskrivna och blivit

Läs mer

Skilsmässa i barnfamiljer 7 juni 2013. Anne Bjaerre, socionom (YH) sakkunnig inom barn-och familjearbete

Skilsmässa i barnfamiljer 7 juni 2013. Anne Bjaerre, socionom (YH) sakkunnig inom barn-och familjearbete Skilsmässa i barnfamiljer 7 juni 2013 Anne Bjaerre, socionom (YH) sakkunnig inom barn-och familjearbete Alla skilsmässor är olika men ändå lika... Vari består olikheterna? Alla individer är olika Tidigare

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION

HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION Det här kapitlet beskriver de bästa strategierna för att hantera svårhanterligt beteende, ilska och frustration. Här finns avsnitt om hur man känner igen varningstecknen,

Läs mer

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet EQ-programmet handlar om hur du kan frigöra kraften och använda din fulla potential. En hög EQ, innebär att

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Stor oro skapas i hela organisationen när

Stor oro skapas i hela organisationen när Stor oro skapas i hela organisationen när signaler kommer om nedläggningshot, minskning av personal, flyttning av ett förband osv. Lång tid hinner gå från denna tidpunkt till dess att det formella beslutet

Läs mer

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilagan är tänkt som stöd och information för personal vid Högsby Kommuns skolor och förskolor

Läs mer

Medveten närvaro MEDVETEN NÄRVARO INNEBÄR:

Medveten närvaro MEDVETEN NÄRVARO INNEBÄR: Medveten närvaro MEDVETEN NÄRVARO INNEBÄR: FULLSTÄNDIG NÄRVARO Att vara medveten och närvarande i stunden innebär uppmärksamhet på och medvetenhet om känslor (ex. glad, ledsen, arg), kroppssensationer

Läs mer

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Känslor och sårbarhet Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Emotionell instabilitet Impulsivitet Kraftig ångest Snabba svängningar i humör Ilskeproblematik Svårigheter i relationer Svårt att veta vem

Läs mer

Dagens tema Motivation Målsättning Fokus och koncentration Visualisering Mental förberedelse Hantera känslor Hantera smärta

Dagens tema Motivation Målsättning Fokus och koncentration Visualisering Mental förberedelse Hantera känslor Hantera smärta Dagens tema - 20170117 Motivation Målsättning Fokus och koncentration Visualisering Mental förberedelse Hantera känslor Hantera smärta Motivation Var inte rädd för att ställa frågan varför? Fundera över

Läs mer

Kan du med egna ord beskriva hur du upplever att ringen påverkar dig.

Kan du med egna ord beskriva hur du upplever att ringen påverkar dig. 2013-01-15 09.57.03 Kvinna 60 eller äldre Höger 2013-01-23 12.15.16 Kvinna 40-49 Bäda Höger 2013-01-23 19.23.35 Kvinna 40-49 Höger mindre snorking, bedre søvn Sover bättre, känner mig utvilad har mera

Läs mer

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar

Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar För vilka? Grupperna vänder sig till barn i åldern 7-12 år (uppdelat i 7-9 år och 10-12 år) och omfattar 10 träffar, en eftermiddag i veckan. Varje grupp består av 6-8 barn och två gruppledare. Under kursens

Läs mer

Kommunikationsanalys

Kommunikationsanalys Att skapa sig en tydlig förståelse Arbeta med valt fokus Återskapa färdigheter och planera för framtiden Malin Bäck relatera@me.com Hjälpa patienten att: Kunna se/förstå sitt sätt att kommunicera och koppla

Läs mer

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

Självmedkänsla i vardagen - för att hantera stress

Självmedkänsla i vardagen - för att hantera stress Självmedkänsla i vardagen - för att hantera stress 12.10.2016 Ronnie Grandell Arbetshälsovård, ledarskapscoach När jag misslyckas, gör ett misstag, eller gör något annat som väcker skuld- eller skamkänslor,

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? - om tankar, känslor och beteenden. 2012-11-15 Eva Rogemark Kahlström Kurator och leg psykoterapeut Medicinmottagning

Läs mer

10 steg till ett mer av Sanna självmedvetet Föräldraskap. www.sannanovaemilia.se. och värde blir ett

10 steg till ett mer av Sanna självmedvetet Föräldraskap. www.sannanovaemilia.se. och värde blir ett 10 steg till ett mer av Sanna självmedvetet Nova Emilia Föräldraskap Att lära l med hjärtat www.sannanovaemilia.se Författare När till kunskap boken och värde blir ett Innan något förälder? jag du sätter

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

Välkommen till. Superkommunikatören. Skapa nyårslöfte! Niclas Agnesmed Folkbildare

Välkommen till. Superkommunikatören. Skapa nyårslöfte! Niclas Agnesmed Folkbildare Välkommen till Superkommunikatören Skapa nyårslöfte! Niclas Agnesmed Folkbildare Spåna fritt och hämta upp dina djupt dolda drömmar. Låt dem se ljuset och överdriv dem gärna. Inga begränsningar, full frihet.

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Ålder: speciellt för de yngre, 1-3 år, även om många äldre barn säkert också tycker om att titta på bilderna och prata om dem.

Ålder: speciellt för de yngre, 1-3 år, även om många äldre barn säkert också tycker om att titta på bilderna och prata om dem. Övning - Hur känner djuret - hur känner jag? Övning Hur känner djuret - hur känner jag? Ålder: speciellt för de yngre, - år, även om många äldre barn säkert också tycker om att titta på bilderna och prata

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg?

Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? Hur är du som älskarinna? Hämmad, Ambivalent eller Trygg? 1. Hur visar du att du uppskattar din partners kropp? 1. Jag är mest orolig över att hen inte ska gilla min kropp. 2. Jag säger att min partner

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest

Mina bästa tips! Gå emot dina rädslor. Så steg 1, gå emot din rädsla. hanterar du din ångest Gå emot dina rädslor Jag bestämde mig tidigt för att inte låta mina rädslor stoppa mig. Eftersom det är så mycket jag är rädd och orolig för så är jag medveten om att rädslorna kan växa om jag inte utsätter

Läs mer

KAI. 20 bilder för att förstå, uttrycka och bemöta känslor. HELENA HAMMERSTRÖM

KAI. 20 bilder för att förstå, uttrycka och bemöta känslor. HELENA HAMMERSTRÖM KAI 20 bilder för att förstå, uttrycka och bemöta känslor. HELENA HAMMERSTRÖM Kai 20 bilder för att förstå, uttrycka och bemöta känslor. Text: Helena Hammerström Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

TRYGGHET & RÄDSLA. - så funkar vi

TRYGGHET & RÄDSLA. - så funkar vi TRYGGHET & RÄDSLA - så funkar vi Cecilia Duberg Leg. Psykolog Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro Cecilia.Duberg@orebroll.se 019-602 36 07 INRE DIALOG KRAVBILD BIOLOGI TRYGGHET

Läs mer

Sammanställning 1 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 1 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 1 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Sorg. Jenny Lilja. Ramlösa 2013

Sorg. Jenny Lilja. Ramlösa 2013 Sorg Jenny Lilja 1112 Ramlösa 2013 Sammanfattning Sorg. Ett ord som innehåller så mycket. Det innehåller känslor som ilska, omsorg, irritation, ledsenhet, men också känslan av början på något nytt. Alla

Läs mer

Konfidentiellt frågeformulär 2014

Konfidentiellt frågeformulär 2014 Konfidentiellt frågeformulär 2014 Hej! Du har fått detta formulär för du är intresserad av att gå i terapi hos mig. Inför det första besöket är det bra om du har hunnit fylla i formuläret och även returnerat

Läs mer

Kroppskännedom. Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering.

Kroppskännedom. Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering. Kroppskännedom Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering. Pedagogiska verktyg Ekipaget Självregleringskurvan ( TTS) Balansfiguren Kedjereaktionen Egenvärdespiralen

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest.

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest. Ångest och Panikångest Alla upplever ibland ångest i olika situationer. Det beror på att själva känslan av ångest har som uppgift att tala om att nu är något fel, på tok, till och med farligt. Och då måste

Läs mer

Chefsprofilen Sammanställning av resultat

Chefsprofilen Sammanställning av resultat Chefsprofilen Sammanställning av resultat Namn: Allan Allansson Läsanvisning Om Chefsprofilen Chefsprofilen används som ett stöd för utveckling av det egna ledarskapet. Profilen mäter beteenden som i ledarskapsforskning

Läs mer

Anhörigstöd - Barn som anhörig

Anhörigstöd - Barn som anhörig Godkänt den: 2017-04-18 Ansvarig: Åsa Himmelsköld Gäller för: Region Uppsala Innehåll Uppmärksamma, information, råd och stöd... 2 Delaktighet... 4 Före besöket... 4 Direkt före besöket (enhetens personal)...

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Emotion och motivation. Motivation. Motivation. Vad motiverar oss? Arousal. Upplägg & innehåll Ebba Elwin.

Emotion och motivation. Motivation. Motivation. Vad motiverar oss? Arousal. Upplägg & innehåll Ebba Elwin. Upplägg & innehåll Emotion och motivation Ebba Elwin ebba.elwin@psyk.uu.se Grundläggande om motivation och emotion Mer finns att läsa i boken (kap 11 och första delen av kap 12) På slutet riktlinjer och

Läs mer

Så här gör du EFT. EFT för självhjälp när du mest behöver det

Så här gör du EFT. EFT för självhjälp när du mest behöver det Så här gör du EFT EFT för självhjälp när du mest behöver det EFT Behandling Om du känner dig skeptiskt mot att man kan hela genom att knacka på specifika meridian punkter på kroppen så är det en förståelig

Läs mer