Hur du omvandlar besvärliga känslor 5 steg som fungerar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur du omvandlar besvärliga känslor 5 steg som fungerar!"

Transkript

1

2 Hur du omvandlar besvärliga känslor 5 steg som fungerar! Gunilla Branzell Ove Valodius Innehållsförteckning Introduktion 3 Steg 1: Stanna upp och lägg märke till känslorna 4 Steg 2: Acceptera och var närvarande i känslorna 8 Steg 3: Känn och omvandla dina känslor 10 Steg 4: Delta i social gemenskap 12 Steg 5: Planera framåt 15 Sammanfattning 16 Copyright 2011, Gunilla Branzell, Ove Valodius och Relationsinstitutet, Stockholm, Sverige. Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av författarna. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc.

3 Introduktion Hur du omvandlar besvärliga känslor 5 steg som fungerar! E-boken du just fått är en arbetsbok för dig som vill lära dig mer om hur du kan hantera känslor. Syftet med boken är att ge dig en introduktion till hur du kan omvandla dina besvärliga känslor. Tanken är att ge dig några konkreta grundläggande verktyg som du kan använda direkt i din vardag. Den röda tråden som genomsyrar allt vårt arbete, även denna e-bok, är devisen Det du känner kan du läka, och genom att göra det arbetet kan du få ett friare och mer harmoniskt liv. Ibland kommer du att behöva hjälp med känsloomvandling eftersom en del tuffa känslor kan vara svåra att både få kontakt med och ta hand om på egen hand. Vi har själva använt dessa verktyg och haft stor nytta av dem. Som med mycket annat i livet fungerar verktygen bättre och bättre ju mer du använder dem. Verktygen i den här e-boken ersätter inte terapi utan riktar sig till dig med lindrigare besvär. Upplever du att du har mycket svåra problem behöver du söka professionell hjälp. Vi står gärna till tjänst med personliga konsultationer och/eller kurser. Vill du få kontakt med oss: Gå till Maila eller Ring oss: Ove eller Gunilla Hoppas du kommer att ha nytta av materialet och övningarna. På återhörande! Gunilla Branzell och Ove Valodius

4 Steg 1: Stanna upp och lägg märke till känslorna. Många gånger råkar du troligen ut för situationer som framkallar någon form av negativa känslor, som kan kännas besvärliga, jobbiga, svåra och/eller smärtsamma. Känslorna kan vara t ex ilska, sorg, rädsla, skam, skuld, ångest, oro eller frustration. Ibland kanske du istället för en specifik känsla upplever tomhet eller ingenting, eller du kanske känner dig nedstämd, okoncentrerad eller rastlös. Trots att du inte tycker att du upplever någon känsla, så finns det någon form av besvärlig känsla bakom ingentinget eller nedstämdheten. Ett första steg när du vill omvandla en negativ känsla är att du stannar upp och lägger märke till vad du känner och upplever. Gör så här: Lägg märke till följande: Vad tänker jag just nu, om en särskild situation eller annat? Vad tänker jag om mitt liv just nu? Snurrar tankarna runt-runt? Tänker jag många negativa, svåra tankar? Vad känner jag? Är jag arg, ledsen, rädd, rastlös, glad, lugn etc? Hur känns min kropp? Är jag spänd någonstans? Trycker det i bröstet? Har jag ont i magen? Gör det ont någon annanstans? Förstår jag min reaktion? Vet jag vad den beror på? Vill/behöver jag förändra något i mitt liv? Svaren på dessa frågor blir ofta tydligare om du skriver ner svaren eller talar med någon du litar på. Din kropp känner av att du inte mår bra. Känslorna fungerar som väckarklockor för att få dig att göra något åt det som är besvärligt för dig. Ska du avvakta eller ska du gå till handling?

5 När du stannar upp och lägger märke till känslorna är det också möjligt att börja förstå att det är något i ditt liv som påverkar dig negativt, och som du behöver göra något åt. Verktyg: Självdialog Självdialog är ett verktyg för att prata med dig själv, och är bra att använda när du har haft en känsloreaktion, t ex arg, sorgsen, frustrerad eller rädd. Självdialog hjälper dig att sätta ord på och förstå dina känslor kring en svår situation. Om du varit starkt påverkad går det oftast inte att använda det här verktyget på en gång. Vänta en stund tills du lugnat ner dig innan du gör Självdialog. Om fler personer varit inblandade i en jobbig situation är det bra om varje person gör sin egen Självdialog, och sedan delar med sig till de andra hur man upplevde situationen. Det du och ni vinner på att göra Självdialog blir att de inblandade parterna både förstår sig själva och varandra bättre och då är det lättare att lösa upp det svåra och få varmare kontakt igen. Du kan använda Självdialog för dig själv men också gärna med din partner, med vänner, familjemedlemmar, arbetskollegor etc. Vi brukar även be våra klienter att göra Självdialog för situationer tidigare i sina liv och sedan jämför vi tillsammans klienternas önskningar, rädslor och övriga känslor i deras Självdialoger. Återkommer liknande teman flera gånger så visar det något eller några mönster från deras barndom. Det kanske var så att de ofta kände sig osedda, övergivna och avvisade. Själva har vi använt det här verktyget speciellt i vårt parförhållande och det har gjort att vi fått en större förståelse för våra olika reaktioner. Det i sin tur har fört det goda med sig att vi inte tar varandras reaktioner lika personligt som tidigare. Därigenom har vi lättare kunnat lösa upp de jobbiga känslorna och kommit tillbaka till värme igen. Ytterligare en positiv del har varit att vi mycket tydligare har sett våra sårbara delar och har då kunnat upplevt och känt en större medkänsla och värme för varandra.

6 Nu kommer vi till själva verktyget: Gör så här: Händelse: Beskriv vad som hände. Beteende: Hur handlade jag då? Känsla: Vilka känslor kände jag? Kände jag skuld, ilska, sorg, besvikelse eller upplevde jag mig helt maktlös? Tankar: Vilka tankar for genom mitt huvud? Rädsla: Kände jag någon rädsla förutom de andra känslorna? Vad var det svåraste? Önskan kring mig själv: Hur skulle jag velat bete mig? Skulle jag ha velat bete mig annorlunda? Önskan kring den andra personen: Tänk igenom och berätta gärna för den eller de andra inblandade hur du skulle velat bli bemött i situationen. Jag skulle ha önskat att du eller ni hade gjort eller sagt Framtida förändring: Jag själv: Så här vill jag träna på att reagera eller göra i fortsättningen. Den andra personen: I fortsättningen vill jag gärna att du Exempel: Detta exempel är lika vanligt för män som för kvinnor. En ganska vanlig situation vi möter bland våra klienter är följande: Hans har börjat må dåligt i sitt liv och förstår inte varför, men han känner att han inte har bra kontakt med sin fru och sina barn. Hans liv ser bra ut praktiskt: bra

7 jobb, ok ekonomi, bra materiell standard etc. Han hittar inga uppenbart svåra händelser i sin historia som t ex missbruk, våld eller övergrepp. När vi går igenom orsaker till att han känner ångest, nedstämdhet och bristande kontakt med både sin fru och sina barn, upptäcker vi att han under sin uppväxt inte hade föräldrar som förmådde möta honom känslomässigt. Det var också en känslomässig kyla i hemmet. När han blev klar över det sambandet, arbetade vi tillsammans med känsloläkande metoder som omvandlade ångesten och nedstämdheten till sorg och därefter acceptans, värme och försoning. Sen blev det lättare för honom att relatera varmare till sin familj, och de kunde då också möta honom med större värme.

8 Steg 2: Acceptera och var närvarande i känslorna. Det andra steget när du vill omvandla svåra känslor är att acceptera att känslorna finns där, för att sedan vara närvarande i känslorna. När du accepterar dina känslor ökar din förmåga att välja vad du ska göra, vara sig det är att vara mer passiv och avvakta, göra en aktiv handling och/eller att bearbeta och omvandla känslorna. Ibland kan det vara svårt att acceptera känslor från en händelse, speciellt vid olyckor, separationer eller dödsfall. Acceptans är då oftast inte möjlig förrän chock- och reaktionsfasen har planat ut. I chockfasen kan du behöva prata om och om igen, dvs. älta det som har hänt. I bearbetningsfasen är det däremot viktigt att kunna acceptera det som hänt. Acceptansen av känslorna är faktiskt en förutsättning för att kunna omvandla och förlösa smärtsamma känslor. Medveten närvaro handlar om att vara helt närvarande i det som sker och att iaktta det som sker utan att döma. Det handlar också om att prata med dig själv och andra om det du upplever, och ge värme till din upplevelse och dina känslor. Medveten närvaro gör dig mindre reaktiv och du kan agera mer ansvarsfullt. När vi ber våra klienter att vara i känslorna och acceptera det som pågår, upptäcker klienten att den svåra känslan/känslorna stegvis omvandlas till lättare känslor. För att medveten närvaro ska bli en naturlig del i livet, behöver du regelbunden träning eftersom det i vårt samhälle inte är naturligt att stanna upp och vara medvetet närvarande. Man vinner mycket på att lära sig det.

9 Verktyg: Hjärtfokusering Hjärtfokusering gör att du blir avspänd och lugn. Denna metod har utvecklats av HeartMath Institute i Kalifornien, USA. Detta institut arbetar med att stödja människor till självhjälp för att kunna bli lugna, avspända och mer harmoniska när de upplever sig stressade, splittrade m.m. Det som händer när man hjärtfokuserar är att hjärtrytmen blir lugn och harmonisk när man fokuserar på att vara närvarande i bröstkorgen/hjärtat, och samtidigt tänka att man ger sig själv värme. Gör så här: Läs igenom övningen några gånger innan du börjar, eller be någon du känner väl att vägleda dig. Ligg ner eller sitt bekvämt. Du ska inte korsa benen ovanpå varandra. Lägg höger hand på hjärtat och vänster hand ovanpå höger hand. Andas långa, lugna andetag. Vill kroppen röra sig lite, låt den göra det. Tänk dig att du andas in värme till hjärtat. Så småningom låter du andningen sköta sig själv och låter värmen från händerna sprida sig i kroppen. Fortsätt tänk på att du ger värme åt dig själv. Tillåt kroppen att slappna av utan att du känner några krav. Tänk på saker som gör dig harmonisk, glad eller tacksam. Fortsätt på detta sätt från några minuter upp till ev. 30 minuter, tills du känner att hela din kropp har blivit harmonisk och lugn. Exempel: Marit är en person som lätt blir stressad. Det har påverkat henne negativt i livet. När hon lärt sig att använda Hjärtfokus en stund varje gång hon börjar känna av stress, märker hon att hon blir mer lugn och kan fokusera bättre. Hennes nivå av stresshormoner har också gått ner. Hon har under en lång period tränat på att använda Hjärtfokusering varje dag, vilket lett till att det har blivit naturligt att använda sig av detta verktyg. Numera kan hon bara fokusera på att andas lugna andetag och ge värme till hjärtat, och behöver inte rent konkret lägga sina händer ovanpå bröstkorgen.

10 Steg 3: Känn och omvandla dina känslor. När du kan vara närvarande i och stanna i en känsla, kommer du oftast att märka att känslan först blir tydligare för att sedan stegvis avta och ebba ut. Det är ett nytt beteende för de flesta av oss att lära sig att stanna i svåra känslor, istället för att distrahera sig och/eller trycka ner känslorna. Därför behöver du ha tålamod och ge dig själv tid och träning i konsten att omvandla känslorna på det här sättet. Om det handlar om svåra situationer där mycket smärtsamma känslor kan komma fram är det viktigt att ha en terapeut eller varm medmänniska som stöd. Gör så här: Läs igenom övningen några gånger innan du börjar, eller be någon du känner väl att vägleda dig. Lägg eller sätt dig bekvämt. Tänk på situationen du vill bearbeta. Ha ögonen halvöppna eller helt stängda. Lägg märke till var i kroppen känslorna finns. Gradera dem på en skala från 0 till 10 där 10 är mycket smärtsamt. Tillåt känslor att komma fram. Låt känslorna finnas utan att du gör något åt dem. Använd gärna Hjärtfokusering och ta långa, lugna andetag. Det kommer att underlätta för känslorna att lösa upp sig. Om kroppen vill röra sig, låt den göra det. Lägg märke till hur din kropp påverkas av känslorna. Får du en klump i halsen? Trycker det i bröstet? Får du ont i magen? Börjar tårarna flöda? Låt känslorna bara pågå ett tag och låt dem bölja fram och tillbaka. Vanligen ebbar känslorna ut efter c:a minuter. Lägg märke till hur känslorna förändras efter ett tag. De har förmodligen minskat i omfattning. Mät känslorna på skalan mellan 0-10 igen. Det är bra om känslorna minskat eller helt ebbat ut när du slutar med övningen. Efter en känsloomvandling är det bra att prata med någon person om din upplevelse och/eller att skriva ner och måla det du upplevde. Om du märker att det är svårt att hantera känslor runt vissa situationer, behöver du söka professionell hjälp.

11 Exempel: Per är skild sedan 7 månader och är mycket sorgsen över skilsmässan. I terapin har han arbetat på att acceptera och vara närvarande i sorgen och känna den fullt ut, och nu ska han gå igenom känsloomvandling. Per tänker på skilsmässan och låter sorgen komma fram. Han uppmuntras att vara kvar i känslan, acceptera den och andas in i känslan. Först blir känslan starkare och då börjar han vagga kroppen fram och tillbaka. Han får uppmaningen att göra Hjärtfokusering och fortsätta andas lugnt. Vartefter blir känslan svagare och ebbar så småningom ut. Efteråt känner han sig trött och samtidigt lättad. Han säger att han gärna fortsätter att bearbeta sorgen och de övriga känslorna runt skilsmässan på liknande sätt.

12 Steg 4. Delta i social gemenskap. Ytterligare en viktig faktor i känslobearbetning är att vara omgiven av varma, medkännande och respektfulla människor. Goda relationer och mänsklig gemenskap bidrar starkt till att människor mår bättre. Många studier visar också att goda relationer är en av de viktigaste hälsofaktorerna. Att göra verktyget Relationskartan hjälper dig att inventera ditt sociala nätverk och då tydligare kunna se hur ditt nätverk ser ut. Du kan också lättare se om du vill förändra något i ditt nätverk. Många av våra klienter berättar att den här övningen har gjort att de har fått en tydligare överblick över sitt nätverk. De har sett vilka personer de kan få stöd av när de har det jobbigt, och vilka relationer som fungerar bra eller mindre bra. Verktyg: Relationskartan. Uppställningen nedan hjälper dig att kartlägga ditt relationsnätverk. Gör så här: Skriv ner de personer som finns omkring dig i ditt liv just nu, i nedanstående kategorier. Du kan ha såväl positiva som negativa känslor för de personer du skriver in i din karta. Du fyller i siffran för kategorin, namn samt vilken sorts relation ni har. Sedan graderar du hur nära personen står dig på en skala från 1 5 (där 5 visar att personen står dig mycket nära) och slutligen skriver du ner eventuella förändringar som du vill göra i relation till den personen.

13 Kategorier du väljer mellan: 1. Nära familj. Personer som lever under samma tak samt ev. särbo. 2. Familj och släkt. Personer som du är släkt med. 3. Vänner. Göra-vänner och vara-vänner. Göra-vänner är de vänner som du i första hand gör saker tillsammans med. Vara-vänner är de du har djupare känslomässig kontakt med. En och samma person kan givetvis vara både göra- och vara-vän. 4. Daglig verksamhet. Personer som du träffar så gott som dagligen. 5. Professionella. Tandläkare, läkare, terapeut, myndighetspersoner m fl. 6. Övriga. Grannar, andra bekanta samt övriga personer som inte passar in i de andra delarna. 7. Husdjur. 8. Avlidna personer eller djur som fortfarande påverkar dig känslomässigt.

14 Exempel: Kim 44 år Kategori Namn Form av relation Hur nära Vad vill jag förändra? personen står mig. Gradera Kaj Partner 4,5 Känns bra 2 Anita Mamma 4 Helt Ok 2 Kalle Pappa 2,5 Gärna närmare 2 Sofia och Jan Släkt 3,5 Ok 2 Arne Vuxen son 3,5 Ok, börjar komma närmare 2 Harald Bror 3 Vill ha mer kontakt 3 Greta Vara-vän 5 Mycket bra 3 Noomi Vara- och göra-vän 4 Bra 3 Daniel Göra-vän + lite varavän 4 Bra 4 Merete Kollega 4 Bra 4 Karin Chef 3,5 Ok 4 Albert Kollega 3,5 Ok 5 Vanja Terapeut 4,5 Bra 6 Anki Granne 4 Bra 6 Lena och Ludvig Grannar 1 Vill inte ha kontakt 7 Charlie Hund 5 Mycket bra 8 Sture Morfar 4 Bearbeta sorgen mer

15 Steg 5. Planera framåt Ovanstående steg och verktyg kan bidra till att du nu fått en ökad förståelse för känslors betydelse i ditt liv, och hur du kan ta hand om dem. Här följer ytterligare några idéer om saker du kan göra för att fortsätta fördjupa dig i ditt känsloliv. 1. Skriv dagbok där du skriver ner när du upplever känslor. Skriv ner situationer som utlöser känslor (s.k. triggers). Finns det några speciella människor närvarande i de situationerna? Vilka tankar och känslor brukar du ha då? Gör gärna Självdialog. 2. Förneka eller undvik inte känslor. Varken vältrande i, eller förnekande av känslor gör att de försvinner. Träna på att lyssna efter budskapet i känslorna och fundera ut om du behöver agera på något sätt. Träna på att ta in motsatsen till en svår känsla, t ex tillit. Hur skulle situationen kunna förändras om du hade tillit? 3. Utmana dina rädslor genom att utsätta dig för det du är rädd för. Utför träningen gradvis och känn efter vad du orkar med. Ha tålamod med processen. Lär dig känna igen dina s.k. automatiska tankar för att sedan utmana dem. Om du t ex är rädd för att träffa människor i grupp kanske du tänker: det syns att jag är osäker, det är ingen som vill prata med mig, Träna dig i att vända dina tankar till nya konstruktiva tankar, t ex det gör inget om jag är osäker, jag kan bidra med mina synpunkter på mitt sätt, jag är en god lyssnare och kan ställa bra frågor till andra. 4. Se till att hålla balans i ditt liv mellan arbete, fritid, familjeliv, fysisk träning, bra kost, gemenskap, intellektuell stimulans och själslig utveckling. Ju mer mångfasetterat ditt liv är, ju fler möjligheter har du att utvecklas och få ett harmoniskt liv. 5. Ta ut en riktning i hur du vill ha ditt liv om 1-5 år. Gör gärna en målbild och se vilka hinder som du tror kommer fram och vilka resurser du har och behöver för att ta hand om dessa hinder. I vår bok Relationsboken fördjupar vi arbetet bl a med målbilder och förändringsprocesser.

16 Sammanfattning Hur du omvandlar besvärliga känslor 5 steg som fungerar! Denna e-bok har gett dig en introduktion till hur du kan omvandla dina svåra känslor och har också gett dig några bra verktyg som du kan använda i ditt dagliga liv. De viktigaste delarna i denna e-bok handlar om hur du genom att se, acceptera och känna dina känslor, kan få känsloläkning genom att omvandla de svåra känslorna. När du gör det får du större personlig kraft och blir som helhet tryggare och mer harmonisk. Du och dina känslor samarbetar och då blir känslorna dina vänner och tillgångar, istället för att ta kraft från dig. Hör gärna av dig om du har några frågor om hur du kan gå vidare. Vi är terapeuter med lång erfarenhet av klientarbete och leder också kurser i hur man kan hantera sina känslor bättre, bli fri från medberoende, förbättra sin parrelation m.m. Här når du oss: Relationsinstitutet, Stockholm, Sverige. Gunilla Branzell, Tfn: Ove Valodius, Tfn: Lycka till med ditt förändringsarbete!

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek

8 tecken på att du har en osund relation till kärlek ! Tisdag 28 mars 2017 Av Alexandra Andersson 8 tecken på att du har en osund relation till kärlek Hamnar du alltid i destruktiva förhållanden? Känner du att du alltid förändrar dig själv för att accepteras

Läs mer

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är: Fakta om sorg Sorg tycks vara en av vår mest försummade och missförstådda upplevelse, både av sörjande och av dess omgivning. Vår syn på sorg är att det handlar om brustna hjärtan, inte om trasiga hjärnor.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

52 kort för att förstå, uttrycka & bemöta känslor. Helena Hammerström. Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för att förstå, uttrycka & bemöta känslor. Helena Hammerström. Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för att förstå, uttrycka & bemöta känslor Helena Hammerström Helena Hammerström, www.alltomart.se 1 Känslor 52 kort för att förstå, uttrycka och bemöta känslor Text: Helena Hammerström Design:

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt?

Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi föräldrar alltid vårt barn med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid barn generellt med respekt? Visar vi och bemöter vi alltid varandra med respekt? Emotionell coaching: innebär

Läs mer

Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 6. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak

Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 6. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak - Lektion 6 Att acceptera och tillåta oss själva att ha jobbiga känslor och kroppstillstånd utan att behöva tappa kontrollen över beteendet. mariahelander.se mariahelander.se Tänk om det handlar om dina

Läs mer

2 Marknadsföring från Hjärtat Modul 2: Tillåtelse Vad hindrar dig från att lyckas?

2 Marknadsföring från Hjärtat Modul 2: Tillåtelse Vad hindrar dig från att lyckas? Instruktioner Så här använder du arbetsboken Ladda ner din arbetsbok Planera in ditt arbete med kursen i din kalender Vår vardag är ofta fylld med många måsten. För att du ska få så stor nytta som möjligt

Läs mer

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd För att kunna förstå din ilska och aggressioner behöver du bli medveten om styrkan i ilska och när det är tid för dig att ta kontroll över din känsla och lära dig att styra dig själv i stället för att

Läs mer

Vad är psykisk ohälsa?

Vad är psykisk ohälsa? Vad är psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa används som ett sammanfattande begrepp för både mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet, och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Krisgrupp. 5 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede.. 6 Information

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Vägledning till dig som är förälder, mor- och farförälder och professionell som i ditt yrke möter barn med funktionsnedsättning och deras familj

Vägledning till dig som är förälder, mor- och farförälder och professionell som i ditt yrke möter barn med funktionsnedsättning och deras familj Vägledning till dig som är förälder, mor- och farförälder och professionell som i ditt yrke möter barn med funktionsnedsättning och deras familj Svenska Opratat.se förebygger ohälsa Opratat.se är ett verktyg

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Trauma och återhämtning

Trauma och återhämtning Trauma och återhämtning Teamet för krigs- och tortyrskadade, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne Denna broschyr är för dig som har haft hemska och skrämmande upplevelser t ex i krig eller under flykt.

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Träningsprogram på 80 dagar

Träningsprogram på 80 dagar Träningsprogram på 80 dagar Dag 1-10: HRV Träning- Träna upp min fokusering Jag lär mig påverka mitt eget nervsystem till samstämmighet och balans. Genom 2 steg (Hjärtfokus och hjärtandning) får jag mitt

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Hantera motstånd och få ett bättre liv

Hantera motstånd och få ett bättre liv Hantera motstånd och få ett bättre liv Ett bättre liv betyder olika saker för olika människor men för de flesta innebär det att ha trygghet, glädje och harmoni i sitt liv. Det finns många sätt att skapa

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Att förstå posttraumatisk stress

Att förstå posttraumatisk stress Att förstå posttraumatisk stress En normal reaktion på onormala händelser Introduktion En traumatisk händelse är en känslomässig chock. Det är inte lätt att ta in vad som hänt och att komma till rätta

Läs mer

Föräldravägledning i ilskehantering

Föräldravägledning i ilskehantering Föräldravägledning i ilskehantering #@!&!!@#?! Varför blir vi arga? Ilska är en normal känsla som vi alla har. Därför handlar det inte om ifall vi är arga, utan vad det är som skapar ilskan och om vi tycker

Läs mer

Bemötande aspekter för nyanlända.

Bemötande aspekter för nyanlända. Bemötande aspekter för nyanlända. med Ewa-Karin Ottoson 0733-149037 ekottoson@gmail.com Björn Ogéus 0703-955880 bjorn.ogeus@outlook.com Egna upplevelser. 5 år i Nord Yemen. Hur kommunicerar man utan att

Läs mer

Bemötande. Samtalskonst

Bemötande. Samtalskonst Bemötande Samtalskonst 1672 Tre i topp för det moderna ledarskapet 1. Kommunikation 2. Motivation 3. Visioner Tomas Müllern, Den karismatiska chefen (SvD okt 2011) 1673 Läget 2011? Viktigaste talanger

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

NÄRMARE VARANDRA. Övningshäfte till NIO VECKOR TILL EN STARKARE PARRELATION. Natur & Kultur

NÄRMARE VARANDRA. Övningshäfte till NIO VECKOR TILL EN STARKARE PARRELATION. Natur & Kultur MARIA BURMAN ANNA-KARIN NORLANDER PER CARLBRING GERHARD ANDERSSON Övningshäfte till NÄRMARE VARANDRA NIO VECKOR TILL EN STARKARE PARRELATION Natur & Kultur VALENTINSKALAN 1. Jag kan samarbeta väl och lösa

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

Presentation av resultat från samverkan kring föräldrakurser till föräldrar med barn i förskoleålder

Presentation av resultat från samverkan kring föräldrakurser till föräldrar med barn i förskoleålder 2017 Presentation av resultat från samverkan kring föräldrakurser till föräldrar med barn i förskoleålder FRÅN KURSER I HÄSTVEDA, VITTSJÖ, HÄSSLEHOLM OCH VINSLÖV Inledning Under höstterminen 2017 erbjöd

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du?

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du? Firma Margareta ivarsson Forskning och böcker av Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007 Stress och stresshantering Bosse Angelöw Marianne Frankenhaeuser Daniel Goleman Howard Gardner Aleksander Perski

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Vad är sorg? Vad kan orsaka sorg? Hur kan sorg påverka ditt liv? Hur bearbetar du din sorg idag? Så här kan du bearbeta din sorg i fortsättningen!

Vad är sorg? Vad kan orsaka sorg? Hur kan sorg påverka ditt liv? Hur bearbetar du din sorg idag? Så här kan du bearbeta din sorg i fortsättningen! Vad är sorg? Vad kan orsaka sorg? Hur kan sorg påverka ditt liv? Hur bearbetar du din sorg idag? Så här kan du bearbeta din sorg i fortsättningen! För ditt inre välbefinnande! Vad är sorg? Sorg är den

Läs mer

Bemötande av vårdnadshavare i konflikt. Daniela Sundell Vasa

Bemötande av vårdnadshavare i konflikt. Daniela Sundell Vasa Bemötande av vårdnadshavare i konflikt Daniela Sundell Vasa 16.1.2018 Hur vi arbetar inom medling Restorativ rätt Medlingsprocessen Medlingens möjligheter Om vårdnastvist https://www.youtube.com/watch?v=6w0v-lm-ah0

Läs mer

Hur mycket har du besvärats av:

Hur mycket har du besvärats av: SCL 90 Namn: Ålder: Datum: INSTRUKTIONER Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN

BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN FÖRA BARNEN PÅ TAL BEARDSLEES FAMILJEINTERVENTION Heljä Pihkala 15/11 2012 BRYTA TYSTNADEN OM MISSBRUKET I FAMILJEN TVÅ METODER MED SAMMA GRUNDANTAGANDE: ÖPPEN KOMMUNIKATION OM FÖRÄLDERNS SJUKDOM/MISSBRUK

Läs mer

Ett färgstarkt känsloliv hör till det goda livet. Alla känslor är värdefulla och man kan lära sig att uttrycka dem. Barnet behöver hjälp med att möta

Ett färgstarkt känsloliv hör till det goda livet. Alla känslor är värdefulla och man kan lära sig att uttrycka dem. Barnet behöver hjälp med att möta INNEHÅLL Ett färgstarkt känsloliv En känsla är alltid ett budskap Du är en modell för hur barnet uttrycker känslor Hjälp barnet identifiera Hjälp barnet benämna Ilskan som utmaning för barnet När barnet

Läs mer

EFT. Emotionally Focused Therapy for Couples. Gerd Elliot & Tommy Waad

EFT. Emotionally Focused Therapy for Couples. Gerd Elliot & Tommy Waad EFT Emotionally Focused Therapy for Couples känslor Inte tala om känslor. Tala utifrån känslor. att vara i känslan och kunna tala om den EFT:s teoretiska referenser Den experimentella teorin Systemteori

Läs mer

(Själv)medkänsla. med oss själva och dem vi arbetar med Katja Lindert Bergsten fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

(Själv)medkänsla. med oss själva och dem vi arbetar med Katja Lindert Bergsten fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut. (Själv)medkänsla med oss själva och dem vi arbetar med Katja Lindert Bergsten fil. dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut Sundsvall 171117 Vad är självmedkänsla? definitioner Att stå vid sin sida i nöd

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

Läsnyckel. Spelar roll? Författare: Camilla Jönsson. Innan du läser. Medan du läser

Läsnyckel. Spelar roll? Författare: Camilla Jönsson. Innan du läser. Medan du läser Läsnyckel Spelar roll? Författare: Camilla Jönsson Spelar roll? är en fristående fortsättning på boken Vem bryr sig? Här får vi lära känna förövaren, Sigge, han som mobbade och misshandlade. Nu har Sigge

Läs mer

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden

Tankens kraft. Inre säkerhetsbeteenden Tankens kraft Inre säkerhetsbeteenden Ett inre säkerhetsbeteende är en tanke eller ett eget förhållningssätt vi har för hur vi får agera. Många har ett avancerat mönster av regler som vi kontrollerar i

Läs mer

Lektion 4 Ditt inre kompass

Lektion 4 Ditt inre kompass Lektion 4 Ditt inre kompass Att sätta upp ett mål kan vem som helst göra. Men om du inte förstår värdet av att nå det målet du har satt upp, kommer du med stor sannolikhet inte kunna nå ditt mål. Värdet

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Bemötande av barn och föräldrar vid skilsmässa

Bemötande av barn och föräldrar vid skilsmässa Bemötande av barn och föräldrar vid skilsmässa Helsingfors och Åbo 4 och 5.12.2018 Nina Isometsä och Maria Ostrow Sakkunniga inom barn- och familjearbete Stärkt föräldraskap bättre barndom Barnavårdsföreningen

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE

Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE Att möta och hantera försvarsbeteenden JOHAN YDRÉN, PSYKOLOG, KONFLIKTHANTERARE WWW.LINKEDIN.COM/IN/JOHANYDREN/ Agenda God grund för bra kommunikation Tekniker för att återföra samtal till konstruktiv

Läs mer

Affektsmitta och lågaffektivt bemötande

Affektsmitta och lågaffektivt bemötande Tydliggörande pedagogik - en introduktion Malmö stad Stadskontoret FoU Malmö socialt hållbar utveckling 2014-08-14 Affektsmitta och lågaffektivt bemötande Affektsmitta Vi har alla erfarenhet av att bli

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

CFT och compassionfokuserat arbete på UM. med leg. psykolog Sofia Viotti

CFT och compassionfokuserat arbete på UM. med leg. psykolog Sofia Viotti CFT och compassionfokuserat arbete på UM med leg. psykolog Sofia Viotti Anpassa CFT efter ert uppdrag Skillnad på CMT Compassion Mind Training och CFT Compassionfokuserad terapi CFT handlar om att förstå

Läs mer

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak - Lektion 5 Att acceptera och tillåta oss själva att ha jobbiga känslor och kroppstillstånd utan att behöva tappa kontrollen över beteendet. mariahelander.se mariahelander.se Tänk om det handlar om dina

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. för Kyrkvillans förskola Handlingsplan vid KRISSITUATIONER för Kyrkvillans förskola Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Medveten närvaro MEDVETEN NÄRVARO INNEBÄR:

Medveten närvaro MEDVETEN NÄRVARO INNEBÄR: Medveten närvaro MEDVETEN NÄRVARO INNEBÄR: FULLSTÄNDIG NÄRVARO Att vara medveten och närvarande i stunden innebär uppmärksamhet på och medvetenhet om känslor (ex. glad, ledsen, arg), kroppssensationer

Läs mer

Välkomna till tredje tillfället om våld i nära relation

Välkomna till tredje tillfället om våld i nära relation Välkomna till tredje tillfället om våld i nära relation Bild ur boken Liten av Stina Wirsén, 2014 Jennie Malm Georgson Michael af Geijersstam Ottow Vid första tillfället O O O O O Inledde med teatern Våga

Läs mer

De viktigaste. Till Inre balans och välmående

De viktigaste. Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen Till Inre balans och välmående De viktigaste stegen till inre balans Att hitta hem Att bli hel Att leva i inre balans Inre styrka Beskrivningarna från våra deltagare, på hur de upplever

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris

Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilaga till Omsorgsgruppens handlingsplan för Högsby kommuns skolor och förskolor vid olycka/dödsfall/kris Bilagan är tänkt som stöd och information för personal vid Högsby Kommuns skolor och förskolor

Läs mer

Avhandling. Vad har programmet gett mig och hur har jag uppfattat dess innehåll?

Avhandling. Vad har programmet gett mig och hur har jag uppfattat dess innehåll? Avhandling Vad har programmet gett mig och hur har jag uppfattat dess innehåll? Programmet har gett mig en stabil grund att stå på för att kunna fortsätta att transformeras och stå stadigt i min sanning,

Läs mer

Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet

Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet Här är en sammanställning över hur meditationerna genomförs varje dag. Schemat hjälper dig att planera in tiden för din träning. Skriv ut detta

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Livet är enkelt att leva

Livet är enkelt att leva Livet är enkelt att leva 2 Livet är enkelt att leva Teresa M Rask 3 Livet är enkelt att leva 2013, Teresa M Rask Ansvarig utgivare Novaera. ISBN 978-91-637-1031-5 Illustrationer Eva Rask. Omslagsfotografi

Läs mer

#Killmiddag. För högstadiet och gymnasiet. Obs: Ladda ned instruktionsbladet på killmiddag.se innan ni sätter igång.

#Killmiddag. För högstadiet och gymnasiet. Obs: Ladda ned instruktionsbladet på killmiddag.se innan ni sätter igång. För högstadiet och gymnasiet Obs: Ladda ned instruktionsbladet på killmiddag.se innan ni sätter igång. Konceptet är framtaget av Make Equal och frågorna är en del avsatsningen Allt vi inte pratar om. Läs

Läs mer

Utvärdering: Barn, Ungdom & Föräldrar

Utvärdering: Barn, Ungdom & Föräldrar Utvärdering: Barn, Ungdom & Föräldrar 2008-2010 Vårsols Familjecenter Jönköping 2011-02-08 Föräldrautvärdering (I) 2008-2010 Utvärderingen innefattar de barn och ungdomar som varit inskrivna och blivit

Läs mer

Kan du med egna ord beskriva hur du upplever att ringen påverkar dig.

Kan du med egna ord beskriva hur du upplever att ringen påverkar dig. 2013-01-15 09.57.03 Kvinna 60 eller äldre Höger 2013-01-23 12.15.16 Kvinna 40-49 Bäda Höger 2013-01-23 19.23.35 Kvinna 40-49 Höger mindre snorking, bedre søvn Sover bättre, känner mig utvilad har mera

Läs mer

Varför behövs E n e r g i s k y d d?

Varför behövs E n e r g i s k y d d? Må Bra skolan Varför behövs E n e r g i s k y d d? Skydd Februari har kommit till oss. Stressen från julen har lagt sig. Vintern börjar gå mot sitt slut och känslan av att ljuset snart kommer tillbaka

Läs mer

RÅD till närstående Diagnos Sjukdomsutveckling/insikt Läkarbesök: Vara steget före Medicin

RÅD till närstående Diagnos Sjukdomsutveckling/insikt Läkarbesök: Vara steget före Medicin RÅD till närstående Diagnos Tag diagnosen som en utmaning och lär känna sukdomen. Stöd den parkinsondrabbades ansvar för sin hälsa, var delaktig i det förebyggande arbetet att morverka sjukdomsförloppet.

Läs mer

Självmedkänsla i vardagen - för att hantera stress

Självmedkänsla i vardagen - för att hantera stress Självmedkänsla i vardagen - för att hantera stress 12.10.2016 Ronnie Grandell Arbetshälsovård, ledarskapscoach När jag misslyckas, gör ett misstag, eller gör något annat som väcker skuld- eller skamkänslor,

Läs mer

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp Britt W. Bragée NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Copyright 2012, Britt W. Bragée Ansvarig utgivare: Britt W. Bragée Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1769-7

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Tankar kring. Bemötande. Leg. Psykoterapeut. Anita Linnér.

Tankar kring. Bemötande. Leg. Psykoterapeut. Anita Linnér. Tankar kring Bemötande Leg. Psykoterapeut Anita Linnér anita.linner@gmail.com Vad behöver vi för ett effektivt bemötande Förståelsemodell Hjälpsamma antagande Färdigheter Vad hindrar effektivt bemötande

Läs mer

HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION

HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION HANTERA ILSKA OCH FRUSTRATION Det här kapitlet beskriver de bästa strategierna för att hantera svårhanterligt beteende, ilska och frustration. Här finns avsnitt om hur man känner igen varningstecknen,

Läs mer

Välkommen till. Superkommunikatören. Skapa nyårslöfte! Niclas Agnesmed Folkbildare

Välkommen till. Superkommunikatören. Skapa nyårslöfte! Niclas Agnesmed Folkbildare Välkommen till Superkommunikatören Skapa nyårslöfte! Niclas Agnesmed Folkbildare Spåna fritt och hämta upp dina djupt dolda drömmar. Låt dem se ljuset och överdriv dem gärna. Inga begränsningar, full frihet.

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården Maj 2019 Thomas Jonsland Alla kan prata med barn. Alla kan också utveckla sin förmåga att prata med barn. Varför

Läs mer

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling

Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Diabetes, jaha men det är väl bara...eller? Att leva med diabetes några röster. Aspekter på behandling Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? Diabetes, jaha men det är väl bara.......eller? - om tankar, känslor och beteenden. 2012-11-15 Eva Rogemark Kahlström Kurator och leg psykoterapeut Medicinmottagning

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

BUP PTSD-mottagning. Södra Älvsborgs Sjukhus. Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik

BUP PTSD-mottagning. Södra Älvsborgs Sjukhus. Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik BUP PTSD-mottagning Södra Älvsborgs Sjukhus Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik PTSD vad är det? Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en diagnos som vi kan få efter att ha varit med om allvarliga och/eller

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Kommunikationsanalys

Kommunikationsanalys Att skapa sig en tydlig förståelse Arbeta med valt fokus Återskapa färdigheter och planera för framtiden Malin Bäck relatera@me.com Hjälpa patienten att: Kunna se/förstå sitt sätt att kommunicera och koppla

Läs mer

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet EQ-programmet handlar om hur du kan frigöra kraften och använda din fulla potential. En hög EQ, innebär att

Läs mer

Stor oro skapas i hela organisationen när

Stor oro skapas i hela organisationen när Stor oro skapas i hela organisationen när signaler kommer om nedläggningshot, minskning av personal, flyttning av ett förband osv. Lång tid hinner gå från denna tidpunkt till dess att det formella beslutet

Läs mer

KAI. 20 bilder för att förstå, uttrycka och bemöta känslor. HELENA HAMMERSTRÖM

KAI. 20 bilder för att förstå, uttrycka och bemöta känslor. HELENA HAMMERSTRÖM KAI 20 bilder för att förstå, uttrycka och bemöta känslor. HELENA HAMMERSTRÖM Kai 20 bilder för att förstå, uttrycka och bemöta känslor. Text: Helena Hammerström Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan

Läs mer

Ålder: speciellt för de yngre, 1-3 år, även om många äldre barn säkert också tycker om att titta på bilderna och prata om dem.

Ålder: speciellt för de yngre, 1-3 år, även om många äldre barn säkert också tycker om att titta på bilderna och prata om dem. Övning - Hur känner djuret - hur känner jag? Övning Hur känner djuret - hur känner jag? Ålder: speciellt för de yngre, - år, även om många äldre barn säkert också tycker om att titta på bilderna och prata

Läs mer

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Känslor och sårbarhet Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Emotionell instabilitet Impulsivitet Kraftig ångest Snabba svängningar i humör Ilskeproblematik Svårigheter i relationer Svårt att veta vem

Läs mer

Dagens tema Motivation Målsättning Fokus och koncentration Visualisering Mental förberedelse Hantera känslor Hantera smärta

Dagens tema Motivation Målsättning Fokus och koncentration Visualisering Mental förberedelse Hantera känslor Hantera smärta Dagens tema - 20170117 Motivation Målsättning Fokus och koncentration Visualisering Mental förberedelse Hantera känslor Hantera smärta Motivation Var inte rädd för att ställa frågan varför? Fundera över

Läs mer

Barnet behöver pålitliga, ansvarstagande vuxna som håller sitt ord. Då får barnet vara barn. Detta stärker barnets tilltro till andra människor och

Barnet behöver pålitliga, ansvarstagande vuxna som håller sitt ord. Då får barnet vara barn. Detta stärker barnets tilltro till andra människor och INNEHÅLL Grundläggande tillit uppstår Ömsesidig anknytning Det lilla är stort Barnet är till sin natur tillitsfullt Grundpelare i vardagen för barnets tillit Barnets självförtroende stärks Hustavla om

Läs mer

TRYGGHET & RÄDSLA. - så funkar vi

TRYGGHET & RÄDSLA. - så funkar vi TRYGGHET & RÄDSLA - så funkar vi Cecilia Duberg Leg. Psykolog Arbets- och miljömedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro Cecilia.Duberg@orebroll.se 019-602 36 07 INRE DIALOG KRAVBILD BIOLOGI TRYGGHET

Läs mer