Handelsutredning Midgården, Ängelholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsutredning Midgården, Ängelholm"

Transkript

1 1 (14) Handelsutredning Midgården, Ängelholm Olle Anderberg Katarina Majer Olof Friberg Tyréns AB

2 2 (14) Innehållsförteckning 1 Bakgrund Syfte och förutsättningar Metod Läge, tillgänglighet och trafik Upptagningsområde och befolkning Definition av upptagningsområde Befolkning och befolkningsprognos Konkurrens Köpcentrum och storbutiksområde Försäljningsströmmar Pågående och planerade projekt i Midgården Bedömning av effekter på befintlig handel Förslag på strategier Sammanfattning... 14

3 3 (14) 1 Bakgrund Ängelholms stadsarkitektkontor, Ängelholms Kommun, arbetar för närvarande med att utreda Midgårdens handelsområde. Midgården håller på att byggas ut och Willys är på väg att flytta från ena sidan motorvägen till andra och kommer i det nya förslaget ligga strax sidan om ICA Maxi. Även andra utbyggnadsplaner är på gång. I samband med ovanstående nyetablering och andra tilltänkta etableringar finns ett behov av att definiera handelsutbudet i Midgården. Som underlag till utvecklingsarbetet behöver Ängelholms stadsarkitektkontor genomföra en handelsutredning över det planerade området med syftet är att utreda marknadsförutsättningar och strategier för handeln i Ängelholm. Tyréns har fått i uppdrag att genomföra en handelsutredning. Då uppdragsansvarig, Olle Anderberg, Tyréns AB, tidigare tagit fram handelsstrategier för Ängelholms stadskärna i rapporten Kommersiell Rådgivning för Ängelholms centrum från 2008, ligger detta tidigare arbete som grund då Midgården nu ska utredas. Även Handelsutredning Midgårdens handelsområde i Ängelholm Utveckling av marknadsplats från 2005 kommer att följas upp i detta arbete. 2 Syfte och förutsättningar Föreliggande analys syftar till att bedöma effekterna på befintlig handel vid nya etableringar i området, dels att hitta en god balans mellan handelsutbudet Midgården och centrumhandeln så att kommunens totala handelsindex kan öka och att båda handelsområdena kan utvecklas positivt utan inbördes konkurrens. Arbetet har tagits fram av Olle Anderberg (uppdragsansvarig), Katarina Majer och Olof Friberg, Tyréns AB. 3 Metod Analysen har genomförts i två delar. I del ett har de grundläggande marknadsförutsättningar för Midgården tagits fram. I del två bedöms effekterna av en utökad handelsplats och hur Midgården och Ängelholms stadskärna kan utvecklas positivt utan inbördes konkurrens. 4 Läge, tillgänglighet och trafik Midgården ligger i direkt anslutning till E6 och med ca två km från Ängelholms centrum. Lokala busslinjer trafikerar mellan Midgården och Ängelholm centrum/stationen. Parallellt med denna utredning görs en trafikutredning för området Förnyad trafikutredning för Midgårdsområdet. Trafikutredningen ska behandla biltrafik, kollektivtrafik, varutransporter och cykeltrafik. Arbetet ska bedrivas i dialog med näringsidkarna i området. Resultaten i handelsutredningen respektive trafikutredningen bör belysas gemensamt för att bästa möjliga resultat ska kunna uppnås.

4 4 (14) 5 Upptagningsområde och befolkning 5.1 Definition av upptagningsområde Upptagningsområdet är det område som Midgården i största utsträckning kommer att hämta sin köpkraft ifrån. Upptagningsområdet delas in i ett primärt, sekundärt och tertiärt upptagningsområde. Det är i det primära upptagningsområdet som handelsplatsen har störst möjlighet att hämta merparten av sin köpkraft medan marknadsattraktiviteten sjunker i det sekundära och tertiära upptagningsområdet. Upptagningsområdet för en nyetablering visualiseras i kartbilden. Källa: Tyréns Temaplan Primärt upptagningsområde för Midgården bedöms vara Ängelholms kommun. Sekundärt upptagningsområde utgörs av Båstad kommun, Höganäs kommun och Åstorps kommun. Det tertiära upptagningsområdet utgörs av Örkelljunga kommun och Klippans kommun. På grund av större etableringar i framförallt Helsingborgs kommun bedöms inte handelsområdet kunna attrahera några ansenliga marknadsandelar därifrån. 5.2 Befolkning och befolkningsprognos I tabellen nedan finns sammanställt befolkningen i upptagningsområdet. Samtliga delar av upptagningsområdet uppvisar en positiv befolkningsutveckling och mellan år 2007 till 2015 sker en befolkningstillväxt på 6 procent i hela upptagningsområdet. Mellan åren 2007 till 2015 förväntas primär- och sekundärområdet ha den största befolkningstillväxten på 7 procent vardera medan tillväxten i tertiärområdet är något lägre med 4 procent.

5 5 (14) Befolkning Förändring Område Antal % Primär % Sekundär % Tertiär % Totalt % Källa: SCB, Region Skåne et har beräknats utifrån SCB:s och Region Skånes befolkningsdata samt Konsumtionsprognosgruppens (KPG) långsiktiga prognos för hur den genomsnittliga per capita konsumtionen utvecklas framöver. Underlaget har beräknats för åren 2007 och 2015 för dagligvaror och sällanköpsvaror (beklädnad, hemutrustning, fritidsvaror och byggvaror). Prognostiserat marknadsunderlag 2007 till 2015 för primärområdet Primärområdet 2007, Mkr 2015, Mkr Tilllväxt Mkr % Dagligvaror % Sällanköpsvaror % Beklädnad % Hemutrustning % Fritidsvaror % Byggvaror % S:a detaljhandel % Källa: SCB, Region Skåne, KPG Befolkningsökning samt ökad konsumtion leder till att primärområdet mellan åren 2007 och 2015 får en ökning av marknadsunderlaget inom såväl dagligvaror och sällanköpsvaror. Totalt ökar marknadsunderlaget med ca 690 mkr varav sällanköpsvaror står för den största ökningen i kr med ca 450 mkr. Fritidsvaror står för den största procentuella ökningen på 52 % vilket motsvara ca 160 mkr beräknas marknadsunderlag i primärområdet uppgå till dryg mkr vilket växer till totalt ca mkr år Prognostiserat marknadsunderlag 2007 till 2015 för sekundärområdet Sekundärområdet 2007, Mkr kr 2015, Mkr Tillväxt Mkr % Dagligvaror % Sällanköpsvaror % Beklädnad % Hemutrustning % Fritidsvaror % Byggvaror % S:a detaljhandel %

6 6 (14) Källa: SCB, Region Skåne, KPG Även utvecklingen av konsumtionsunderlaget ser positiv ut för sekundärområdet och ökar med ca 950 mkr under åren 2007 till Störst ökning sker av sällanköpsvaror med ca 620 mkr medan dagligvaror får en lägre tillväxt på ca 330 mkr. Även i sekundärområdet ökar fritidsvaror procentuellt mest följt av hemutrustning och byggvaror. Totalt uppgår marknadsunderlaget till ca mkr år 2007 och växer fram till 2015 till totalt ca mkr. Prognostiserat marknadsunderlag 2007 till 2015 för tertiärområdet Tertiärområdet 2007, Mkr kr 2015, Mkr Tillväxt Mkr % Dagligvaror % Sällanköpsvaror % Beklädnad % Hemutrustning % Fritidsvaror % Byggvaror % S:a detaljhandel % Källa: SCB, Region Skåne, KPG I det tertiära upptagningsområdet är marknadsunderlaget betydligt mindre än i det primära och sekundära upptagningsområdet. Totalt uppgår marknadsunderlaget 2007 till ca mkr vilket ökar till totalt ca mkr till år Liksom i övriga upptagningsområdet står sällanköpsvaror för den största ökningen med en tillväxt på ca 270 mkr mellan åren 2007 till Dagligvaror ökar med ca 140 mkr under samma tidsperiod. Prognostiserat marknadsunderlag 2007 till 2015 för hela upptagningsområdet Totalt upptagningsområdet 2007, Mkr 2015, Mkr Tillväxt Mkr % Dagligvaror % Sällanköpsvaror % Beklädnad % Hemutrustning % Fritidsvaror % Byggvaror % S:a detaljhandel % Källa: SCB, Region Skåne, KPG Totalt i hela upptagningsområdet uppgår marknadsunderlag 2007 till ca mkr vilket ökar med närmare mkr till 2015 vilket ger ett totalt marknadsunderlag för detaljhandel på ca mkr år 2015.

7 7 (14) 7 Konkurrens 7.1 Köpcentrum och storbutiksområde Ängelholm ligger i en region med hård konkurrens av två externa köpcentrum (Familia och Väla Centrum och Väla volymhandelsområde) och en större stadskärna (Helsingborgs city). Alla dessa handelsplatser går att nå inom cirka tjugo minuter med bil. Denna goda tillgänglighet till andra handelsplatser skapar stora utmaningar för den mindre staden. Handelsutbudet i Ängelholm är huvudsakligen koncentrerat till två större områden, Ängelholms centrum och Midgården. Bland övriga handelsområden finns även dagligvaruhandel i området Skörparbäcken. Sett till omsättningen är Midgården den största handelsplatsen i kommunen med en total detaljhandelsomsättning på 805 mkr. Centrum har en lägre omsättning med en total detaljhandelsomsättning som uppgår till 510 mkr. Jämför man enskilda branschgrupper omsätter både centrum och Midgården kring 300 mkr vardera. Jämför man istället omsättningen av dagligvaror har Midgården en avsevärt högre omsättning på 474 mkr i jämförelse med centrum som omsätter 174 mkr. Ängelholms centrum har ett varierat utbud inom sällanköp, med såväl kedjebutiker såsom Åhléns, Vero Moda, MQ, Hemtex, Intersport m.fl. till lokala butiker som inredningsbutikerna Änglalund, Systrarna Olsson och beklädnadsbutikerna Storgatan 31 och La Femme m fl. Midgården har inom dagligvaruhandeln ICA Maxi och Lidl. Bland sällanköp finns Expert, Leksaksmagasinet, Blomsterlandet, Ljushörnan, Arken Zoo, M P Nilsson, On Off m fl. Söder om Klippanvägen ligger McDonalds, Stadium (Dormy) och Jysk Bäddlager. Vid området Skörparbäcken strax öster om stadskärnan har COOP och Netto sina etableringar. Omsättning fördelat på olika områden i Ängelholms kommun Omsättning inkl Område Bransch moms i miljoner kr (2008) Midgården Total detaljhandel 805 (inklusive industriområde) Dagligvaror 474 Sällanköpsvaror 331 Centrum Total detaljhandel 510 Dagligvaror 174 Sällanköpsvaror 336 Coop Total detaljhandel 118 Dagligvaror 118 Övriga Ängelholm tätort Total detaljhandel 178 Dagligvaror 70 Sällanköpsvaror 108 Hjärnarp, Munka-ljungby, Total detaljhandel 227 Strövelstorp, Vejbystrand Dagligvaror 215 Sällanköpsvaror 13

8 8 (14) Totalt Ängelholms kommun Total detaljhandel Dagligvaror Källa: SCB Sällanköpsvaror 788 Geografisk handelsfördelning i Ängelholms kommun Källa: Tyréns Temaplan, Ängelholms kommun, SCB

9 9 (14) Köpcentrum och handelsområde i upptagningsområdet Detaljhandel tot Yta (kvm) Omsätt. DV 2007, mkr Omsätt. SV 2007, mkr Omsätt. Tot. 2007, mkr Köpcentrum /handelsområde Ort Dagligvaror Yta (kvm) Sällanköp Yta (kvm) Gallerian Ängelholm Familia Åstorp Väla Centrum Helsingborg Väla Norra Helsingborg Väla Volymhandel Helsingborg Helsingborgs city Helsingborg Källa: Köpcentrumkatalogen 08/09, Handeln i Skåne 7.2 Försäljningsströmmar Handelns Utredningsinstitut tillsammans med Market gör årligen en sammanställning av detaljhandelsförsäljningen per kommun jämfört med rikssnittet. Index tas fram för dagligvaror och sällanköpsvaror. Index ger en bild över hur omsättningen i förhållande till försäljningsunderlaget ser ut i kommunen och hur det fördelar sig mellan kommuner och ger ytterligare en bild över hur konkurrensen ser ut. Ängelholms kommun har totalt för detaljhandeln ett försäljningsindex på 90 vilket visar på ett utflöde. Utflödet sker inom sällanköpsvaror med index på 80 (2007) medan dagligvaror har ett balanserat index på 101 (2007). Index för dagligvaror är likvärdigt med normalindex för motsvarande typ av kommun (101) vilket även gäller för sällanköpsvaror vars jämförelseindex är 79. Den långsiktiga utvecklingen av försäljningsindex i Ängelholms kommun visar att kommunen förlorat marknadsandelar sedan slutet av 1990-talet inom dagligvaror. Sedan 2006 har index för dagligvaror stärkts något i kommunen. Grannkommunerna uppvisar en något splittrad bild över utvecklingen av dagligvaror. Helsingborgs kommun och Båstad kommun uppvisar samma mönster som Ängelholms kommun med en negativ utveckling av försäljningsindex medan Örkelljunga kommun och Klippans kommun har haft en relativt stabil utveckling. Höganäs kommun uppvisar en positiv utveckling med ett kraftigt ökat försäljningsindex sedan Åstorps kommun skiljer sig genom att ha ett avsevärt högre försäljningsindex för dagligvaror som pendlar på nivåer över 300.

10 10 (14) Försäljningsindex Utvecklingen av försäljningsindex dagligvaror Ängelholms kommun Båstads kommun Örkelljunga kommun Källa: Tyréns Temaplan, Handeln i Svergie Klippans kommun Helsingborgs kommun Höganäs kommun Utveckling av försäljningsindex dagligvaror Åstorps kommun Försäljningsindex Källa: Tyréns Temaplan, Handeln i Sverige Även utvecklingen av försäljningsindex för sällanköpsvaror uppvisar en negativ bild för Ängelholms kommun där man sedan slutet av nittiotalet har gått från index på över 100 till nivåer kring 80. Flera av grannkommunerna uppvisar samma negativa trend samtidigt som försäljningsindex indikerar på ett stort utflöde av sällanköpsvaror. Åstorps kommun särskiljer

11 11 (14) sig från övriga kommuner då de har stärkt sitt försäljningsindex för sällanköpsvaror kraftigt sedan slutet av nittiotalet. Utveckling av försäljningsindex sällanköpsvaror Källa: Tyréns Temaplan, Handeln i Sverige Ängelholms kommun Båstads kommun Örkelljunga kommun Klippans kommun Höganäs kommun Försäljningsindex Utveckling av försäljningsindex sällanköpsvaror Källa: Tyréns Temaplan, Handeln i Sverige Åstorps kommun Helsingborgs kommun

12 12 (14) 7.3 Pågående och planerade projekt i Midgården Willys planerar att etablera sig i kv. Trädgårdsmästaren med en butik om 3500 kvm. Strax intill, sydost om Willys i samma område, planeras för handel på ca 3000 kvm utöver befintlig byggnad. I områdets nordvästra del, kvarteret Trädgårdsmästaren 9 finns i dagsläget 7500 kvm handel inom sällanköp. Utöver detta finns NP Nilssons byggvaruhus om 4500 kvm. I Trädgårdsmästaren 9 finns även möjlighet till utbyggnad om ca 3000 kvm. I kvarteret Trädgårdsmästaren 1, strax söder om Trädgårdsmästaren 9 planeras 8000 kvm. Området kvarteret Trädgårdsmästaren 9. Bild: Olle Anderberg, Tyréns AB I områdets östra del, norr om Klippanvägen (öster om Lidl), i kvarteret Taktäckaren planeras kvm handel. Inom den obebyggda fastigheten Taktäckaren 6 finns ett skisserat projekt som innebär ca 9000 kvm handelsyta och ca 2100 kvm kontorsyta. Totalt är fastigheten kvm. I ICA Maxi-området planeras för utbyggnader i områdets västra delar. Tyréns AB har inte fått del av några siffror i detta utvecklingsområde.

13 13 (14) 8 Bedömning av effekter på befintlig handel 8.1 Förbättrat försäljningsindex för hela kommunen Det är viktigt för Ängelholm att behålla och öka sitt försäljningsindex. För både dagligvaror och sällanköpsvaror har det skett en viss stabilisering. Med förväntade utbyggnader i Midgården respektive i stadskärnan bör ett förbättrat försäljningsindex kunna uppnås totalt sett i kommunen. I tidigare utredning Kommersiell utveckling för Ängelholms centrum föreslås att fler aktörer inom sällanköp, exempelvis H&M, Gina Tricot m fl. etablerar sig i centrum. Detta innebär att talen för sällanköp totalt sett kan förbättras för kommunen. Vidare kan nya volymbaserade sällanköpsetableringar i Midgården tillsammans med utvecklingen för stadskärnan totalt sett förstärka Ängelholm som en stark handelsdestination. Ett växande marknadsunderlag ger förutsättningar att ytterligare utveckla handeln i kommun. Att inte vidareutveckla handeln kan innebära att kommunen förlorar köpkraft med försämrad försäljningsindex till följd. 8.2 Relationen Ängelholms centrum/midgården Kartläggningen av omsättningen i kommunen visar att Midgården och Ängelholms centrum omsätter kring 300 mkr vardera inom sällanköpsvaror vilket innebär att båda områden idag utgör destinationer för sällanköpshandel. Områdena har dock olika typer av handel inom sällanköpsvaror där handeln i stadskärnan är småskalig medan Midgården i större utsträckning har volymbaserad handel. Gällande dagligvaror ser relationen annorlunda ut där Midgården har en betydligt högre omsättning än centrum. Det kan vara svårt att utveckla dagligvaruhandeln i stadskärnan då kraven på tillgänglighet och parkering är svårare att uppfylla. Ängelholms centrum och Midgården bör utvecklas var för sig och tillsammans. Det ska vara enkelt och lätt att ta sig mellan handelsområdena. Tyréns AB föreslår att skyltning och tillgängligheten mellan platserna utvecklas. Profileringen av handelplatserna bör göras var för sig då områdenas respektive karaktär är väldigt olika och marknadsförs på olika sätt. 9 Förslag på strategier - Midgården bör stå för det rationella dvs. det storskaliga, volymhandel såväl inom dagligvaror och sällanköp. Ängelholms centrum å sin sida bör stå för det emotionella dvs. trevliga mötesplatser, caféer, pittoresk miljö, kvalitetsutbud, uppgraderat mode etc. Det är viktigt att en fortsatt dialog sker mellan parterna i de olika handelsområdena om vilka nyetableringar som kan bidra till Ängelholms handelsutveckling. - Ängelholms centrum och Midgården bör ha egna marknadsföringskanaler. - Handelsområdet bör samlas så mycket som möjligt i Midgården, dvs norr om Klippanvägen. Förtätningar och förbättrad tillgänglighet i hela området gör det lättare för kunden att orientera sig. Detta bidrar i sin tur till merförsäljning hos andra verksamheter i området. - Vid extern marknadsföring i exempelvis turistbroschyrer bör Ängelholms centrum och Midgården få utrymme, dels var för sig och dels tillsammans. - Skyltningarna till och mellan handelsområdena bör förtydligas. Det är viktigt att kunder på ett så smidigt sätt som möjligt hittar till lämpliga parkeringsytor i centrum samt även hittar från centrum till övriga handelsplatser, framförallt till Midgården.

14 14 (14) - Namnet på handelsområdet bör samsas under ett och samma namn för marknadsföring, profilering och skyltning mm (Idag har Handelsplatsen flera namn såsom delområdena Midgården/Taktäckaren, Tornet Köpcentrum, Brännborns centrum mm). 10 Sammanfattning Midgården har ett bra läge för detaljhandel då det har hög tillgänglighet. Förutsättningar finns att skapa bra parkeringsmöjligheter. Det primära upptagningsområdet utgörs av Ängelholms kommun och det sekundära upptagningsområdet av Båstads kommun, Höganäs kommun och Åstorps kommun. Tertiärt upptagningsområde utgörs av Örkelljunga kommun och Klippans kommun. Befolkningsutvecklingen i upptagningsområdet är positiv. Mellan 2007 och 2015 prognostiseras befolkningen öka med 6 procent i hela upptagningsområdet. På grund av befolkningstillväxt och konsumtionsökning växer marknadsunderlaget. et för detaljhandel i hela upptagningsområdet uppgår 2007 till ca 5,9 mdkr och växer mellan 2007 och 2015 till ca 8 mdkr. Ängelholms kommun har totalt sett på dagligvaror och sällanköpsvaror ett negativt försäljningsindex. Dagligvaror har ett positivt försäljningsindex om 101. Inom sällanköp däremot har Ängelholm ett försäljningsindex om 80. Det finns således goda möjligheter att växa inom både dagligvaror och sällanköp. Den stora tillväxtpotentialen är dock inom sällanköp. Midgården är till sett till omsättningen den största handelsplatsen i kommunen följt av centrum. Midgården och centrum har ungefär lika stor omsättning inom sällanköpsvaror medan Midgården omsätter avsevärt mer inom dagligvaror. Midgårdens handelsområde bör huvudsakligen växa i området norr om Klippanvägen och i de norra delarna av industriområdet som ansluter till Klippanvägen. Midgården och Ängelholms centrum bör utvecklas var för sig efter sina förutsättningar däremot bör en kontinuerlig dialog och utvecklingsprojekt ske vad gäller skyltning mellan områdena, etableringsstrategier mm.

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Handelsutredning för Landskrona tätort

Handelsutredning för Landskrona tätort 1(41) Handelsutredning för Landskrona tätort 2011-11-17 Uppdragsansvarig: Katarina Majer Medverkande: Katarina Majer och Olle Anderberg 2(41) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Marknadsvillkor

Läs mer

Nydala Karlslund Norresand Centrum Maxi Söder Centrum Målaregården Brogård Handelsområden utbredning 1 Handelsverksamhet i centrum. Källa: Centrumplanen 2013 Restaurang 16 3 040 60 Nyckeltal över antal

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Inspirationsseminarium Eslövs stadskärna Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Välkomna till inspirationsseminarium och workshop för Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium och Workshop för Eslövs stadskärna

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation

KUNGSFORS KÖPCENTRUM KUNGSFORS KÖPCENTRUM. Presentation KUNGSFORS KÖPCENTRUM 2008-03-18 KUNGSFORS KÖPCENTRUM Kungsfors Center Etablerad destination SKENE JÄRN RV 156 Göteborg Hyssna KUNGSFORS IDAG Horred NYA KUNGSFORS Kungsfors är en vida etablerad och känd

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Handelsutredning för Karlshamns kommun

Handelsutredning för Karlshamns kommun 1( (39) Handelsutredning för Karlshamns kommun 2012-08-17 Slutrapport Uppdragsansvarig: Katarina Majer Medverkande: Katarina Majer och Olle Anderberg 2(39) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP.

1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 LOKALEN LEDIG LOKAL. Planlösning butik En del. Planlösning butik Två delar UTHYRBAR AREA. 1 234 / 617 m 2 TYP. LOKALEN LEDIG LOKAL Planlösning butik En del Planlösning butik Två delar 1 234 m 2 617 m 2 617 m 2 UTHYRBAR AREA TYP NÄRLIGGANDE BUTIKER TILLTRÄDE 1 234 / 617 m 2 Handel ÖoB, Sova, Rusta, Mediamarkt m.fl

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1 Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se 1 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea,

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Förslag till strategi för utveckling av detaljhandeln i Nybro kommun

Förslag till strategi för utveckling av detaljhandeln i Nybro kommun Förslag till strategi för utveckling av detaljhandeln i Nybro kommun 8 maj, 2015 Förord HUI Research AB genomförde vid årsskiftet 2014/2015 en utredning av förutsättningarna för detaljhandeln i Nybro kommun.

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

KONGAHÄLLA SHOPPING. Vi skapar en modern och vibrerande plats med en skön atmosfär.

KONGAHÄLLA SHOPPING. Vi skapar en modern och vibrerande plats med en skön atmosfär. KONGAHÄLLA SHOPPING KONGAHÄLLA SHOPPING VÄLKOMMEN... att följa med oss på resan mot en ny shoppingdestination på västkusten. En plats som vi vill fylla med upplevelser och möten, människor och ny inspiration.

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

Handelsutredning Kiruna tätort. Rapport 12 maj, 2009 Tyréns AB, Tyréns Temaplan Mia Wahlström (mia.wahlstrom@tyrens.se)

Handelsutredning Kiruna tätort. Rapport 12 maj, 2009 Tyréns AB, Tyréns Temaplan Mia Wahlström (mia.wahlstrom@tyrens.se) Handelsutredning Kiruna tätort Rapport 12 maj, 2009 Tyréns AB, Tyréns Temaplan Mia Wahlström (mia.wahlstrom@tyrens.se) Sida 1 Bakgrund och Syfte Syftet med utredningen är att ge kommunen underlag till

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26, 81 Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun - med utblickar mot Kalmarsundsregionen Inledning Ett utvecklingsarbete med inriktning på att lyfta fram handeln som

Läs mer

Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12

Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022. Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12 Handelsbalansen i Skåne och västra Blekinge år 2011, 2017 och 2022 Komplement till utredning om Hammarshus 2012-08-29 2013-07-12 INNEHÅLL 1. UPPDRAG... 4 1. Handelsbalansen beskriv nuläge.... 4 2. Handelsbalansen

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Ks 2010:414 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Fördjupad konsekvensutredning-

Fördjupad konsekvensutredning- AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Fördjupad konsekvensutredning- Effekter för befintlig handel vid en ökad sällanköpsvaruhandel i Stora Bernstorp ΙΙ Januari 2010 Uppdragsgivare: Burlövs kommun 1 Förord AB

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2015 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro fortsätter att stärka sin position som en av landets

Läs mer

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ 1 december 2015 KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ PROJEKT Utarbetat av TH Granskat av JS Godkänt av NIRAS Sweden AB 556541-2532 T: +46 0850384400 D: +46 8 503 844 75 Besöksadress: Fleminggatan F: +460850384492

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

CITYKLIMATET VARBERG

CITYKLIMATET VARBERG CITYKLIMATET VARBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Stadens utveckling är avgörande för fas5ghetsbranschen. Oavse: hur mycket 5d, engagemang och pengar som går in i en fas5ghet så är

Läs mer

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensutredning. Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensutredning Analys av förutsättningarna för samt konsekvenserna av en utbyggnad av Mobilia. AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Malmö

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

HANDELSUTREDNING ÖREBRO

HANDELSUTREDNING ÖREBRO HANDELSUTREDNING ÖREBRO Trafikanalys av fyra etableringslägen i Örebro Februari 2008 INLEDNING Bakgrund och syfte Ett nytt handelsområde planeras i Örebro. Kommunen har fått flera förfrågningar för etablering

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

Handelsutredning Örebro Del 1

Handelsutredning Örebro Del 1 Handelsutredning Örebro Del 1 Den 20 december 2007 Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och mål Konjunkturläget Örebro och Örebroregionen Utvecklingstrender inom handeln Översiktlig analys av Örebro

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG

CITYKLIMATET FALKENBERG CITYKLIMATET FALKENBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang

Läs mer

Detaljhandeln i Helsingborg. Nuläge och framtid. Ulf Rämme Charlotte Persson 2014-01-20

Detaljhandeln i Helsingborg. Nuläge och framtid. Ulf Rämme Charlotte Persson 2014-01-20 Detaljhandeln i Helsingborg Nuläge och framtid Ulf Rämme Charlotte Persson 2014-01-20 Innehåll: Inledning 3 Marknadsunderlaget 4 Helsingborgs marknadsområde 5 Folkmängd och befolkningsutveckling 6 Socioekonomisk

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel 2013-03-20 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

Handelskonsekvensutredning Tuna Park

Handelskonsekvensutredning Tuna Park Handelskonsekvensutredning Tuna Park WSP Analys & Strategi 27 maj 2010 1 Kund Eskilstuna kommun Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 8 688 60 00 Fax: +46 8

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02

Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun. Nordplan AB 2007-11-02 Handelsutredning Eriksberg Karlstads kommun Nordplan AB 2007-11-02 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 6 UPPDRAG...6 METOD...6 ARBETSGRUPP...6 DEFINITIONER...6

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA LMÖ STAD 24 MAJ 2012

UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA LMÖ STAD 24 MAJ 2012 PM UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA MALMÖ LMÖ STAD 24 MAJ 2012 Uppdrag: 232255, Utredning angående handelspolicy - strategisk planering. Titel på rapport: PM - Utredning angående handelspolicy för

Läs mer

Sundbybergs stadskärna

Sundbybergs stadskärna Sundbybergs stadskärna Uppdatering av handelsutredning Lisa Lagerén och Janne Sandahl 4 mars 2014 Bakgrund och arbetsgrupp Nordplan (framförallt genom Lisa Lagerén, Janne Sandahl och Johan Ericsson) gjorde

Läs mer

Detaljhandeln i Munkedals Kommun

Detaljhandeln i Munkedals Kommun 2014-03-19 Detaljhandeln i Munkedals Kommun Rapport Oktober 2014 Per Andersson Karin Olsson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Handeln i omlandet 2.1 Handeln i omlandet 3. Analys av Munkedals kommun

Läs mer

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande

Läs mer

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se Handelsstrategi Kristianstads kommun Bromma www.nordplanab.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs:... 1 Effekter på befintlig

Läs mer

Handeln i Falkenberg. Utvecklingen till år 2018 2012 02 20

Handeln i Falkenberg. Utvecklingen till år 2018 2012 02 20 Handeln i Falkenberg Utvecklingen till år 2018 2012 02 20 INNEHÅLL 1. UPPDRAG OCH DEFINITIONER... 5 1.1. Uppdraget...5 1.2. Definitioner...6 2. DETALJHANDELN I FALKENBERG ÅR 2009/2010... 7 2.1. Detaljhandeln

Läs mer

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31

Handelskonsekvensutredning. Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 Handelskonsekvensutredning Dagligvaror - Mariehem 2014-03-31 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 UPPDRAGSBESKRIVNING... 7 DEFINITIONER... 8 MARKNAD OCH EFTERFRÅGAN... 8 Kommunen... 8 Närområdet... 8 KONKURRENS...

Läs mer

Hela Gustavsberg Handelsutredning fas 1 4 mars 2009

Hela Gustavsberg Handelsutredning fas 1 4 mars 2009 Hela Gustavsberg Handelsutredning fas 1 4 mars 2009 Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Uppdrag och metod... 1 2. CENTRALA GUSTAVSBERG... 2 3. HANDELSOMRÅDEN I VÄRMDÖ IDAG... 3 3.1. Fabriksområdet...

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

HANDELSUTREDNING ESLÖV

HANDELSUTREDNING ESLÖV Presentation HANDELSUTREDNING ESLÖV 2017-02-14 Katarina Majer Stina Påg INNEHÅLL 1. Inledning Bakgrund och syfte Avgörande faktorer Avgränsningar Begrepp 4. Kundundersökning 5. Omsättningsprognos och ytbehov

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad Båstad. Nya Båstad Entre Båstad

Handelsplats Entré Båstad Båstad. Nya Båstad Entre Båstad Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Linköping är ett regionalt. handelscentrum där alla. invånare har god tillgång. till en handel som sker i fri. konkurrens och på ett sätt

Linköping är ett regionalt. handelscentrum där alla. invånare har god tillgång. till en handel som sker i fri. konkurrens och på ett sätt FÖR LINKÖPINGS KOMMUN - Antagen av kommunfullmäktige 2007 Linköping är ett regionalt handelscentrum där alla invånare har god tillgång till en handel som sker i fri konkurrens och på ett sätt som är långsiktigt

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Handeln i Katrineholm. Perspektiv mot år 2020 2013-11-08

Handeln i Katrineholm. Perspektiv mot år 2020 2013-11-08 Handeln i Katrineholm Perspektiv mot år 2020 2013-11-08 INNEHÅLL 1. UPPDRAG... 6 2. SAMMANFATTNING... 8 2.1. Katrineholms handel idag... 8 2.2. Väntad efterfrågetillväxt inom kommunen år 2013-2020...

Läs mer

Handel i Varberg Policy och strategi för. Varbergs kommun

Handel i Varberg Policy och strategi för. Varbergs kommun Handel i Varberg Policy och strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Handel i Varberg Beslutsdatum:

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Handelskonsekvensanalys

Handelskonsekvensanalys Handelskonsekvensanalys Älta Centrum maj 2010 Innehåll Bakgrund Metod Dagens Älta C och Tyresö C Trafikflöde Konkurrens i marknadsområdet Delmarknadernas täckningsgrader Konsumtionsflöde i Älta Trender

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

sammanfaller med den vision och strukturbild som diskuterats (dock inte sagt att detta uttryckligen gäller i Höganäs kommun).

sammanfaller med den vision och strukturbild som diskuterats (dock inte sagt att detta uttryckligen gäller i Höganäs kommun). 1! INLEDNING Höganäs kommun har under 2010 utarbetat en handelsutredning i syfte att belysa kommunens handelsplatser och handelsförutsättningar som skall ligga till grund för vision 2015. En vision som

Läs mer

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 Tuna Park Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 1 Sammanfattning 1 1.1 Bilplatsbehov 1 1.2 Nyalstrad biltrafik, totalt 1 1.3 Fördelning på

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Eslöv Handelsutredning Mars 2009

Eslöv Handelsutredning Mars 2009 Eslöv Handelsutredning Mars 2009 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 6 1.1. Förutsättningar för detaljhandelsutveckling... 6 1.2. Utveckling av handel, Flygstaden... 7 1.3. Konsekvenser... 7 1.4. Utveckling

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. DETALJPLAN för fastigheterna Trädgårdsmästaren 2 och 8 m.fl., Midgården, Ängelholms kommun

SAMRÅDSHANDLING. DETALJPLAN för fastigheterna Trädgårdsmästaren 2 och 8 m.fl., Midgården, Ängelholms kommun SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN för fastigheterna Trädgårdsmästaren 2 och 8 m.fl., Midgården, Ängelholms kommun Vattentornsvägen Vattentorn REBBELBERGA dsgatan Skånegatan ÄNGELHOLM Gamla vägen Margretetorpsvägen

Läs mer