Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd. Godnatt för kvicksilverlampan. Från miljonprogram till miljöprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd. Godnatt för kvicksilverlampan. Från miljonprogram till miljöprogram"

Transkript

1 ALLTljuspå UTOMHUSBELYSNING Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd Godnatt för kvicksilverlampan Från miljonprogram till miljöprogram NR 2

2 Allt ljus på utomhusbelysningen Vi fortsätter vår serie broschyrer som behandlar olika aspekter på belysningsfrågor. Den första var en grundläggande broschyr om hur viktigt ljus och belysning är för oss människor. I denna blir vi mer konkreta och tar upp olika aspekter på utomhusbelysningen. Park- och gatubelysning har alltid varit en oerhört viktig fråga i våra samhällen för trygghet och trivsel. Och så är det än idag. Hälften av alla kvinnor i Sverige känner alltid eller ofta en olust att gå ensamma på kvällen eller natten på mörka platser. (Novus 2011). Belysningen utomhus påverkar människors dagliga liv och tillgängligheten till uterummet. I den här broschyren visar vi hur man, främst med hjälp av belysning, kan förändra hela bostadsområden ur miljonprogrammet till att bli inbjudande och kännas säkra för de boende. Människor vill kunna känna stolthet över sitt bostadsområde. Man kan åstadkomma stora förändringar med relativt små medel och liten energiåtgång om bara planeringen sker på ett genomtänkt sätt. Vi visar också hur man både kan energieffektivisera och förbättra gatubelysningen för en säkrare och trevligare trafikmiljö. Genom EUs beslut att fasa ut ineffektiva lampor kommer den så vanliga lampan i gatubelysningen, kvicksilverlampan, att fasas ut Till skillnad mot när glödlampan fasas ut måste man i detta fall även byta ut armaturerna. Många kommuner har redan börjat men mycket finns kvar att göra. Vi redogör för alternativ och lösningar. Som upphandlare kan det vara svårt att ställa de rätta frågorna till leverantörerna, speciellt när det gäller den nya LED-tekniken. Vi har tagit fram underlag för att underlätta och kvalitetssäkra upphandlingen. Vi berättar också om de olika ljuskällor som det kan vara aktuellt att välja bland, Högtrycksnatrium, Metallhalogen och LED. Du har säkert mer frågor som du vill diskutera, ta då kontakt med våra medlemsföretag. Namnen hittar du på baksidan av broschyren och på vår hemsida Magnus Frantzell Vd Belysningsbranschen Allt ljus på, eller av? Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Allt ljus på vänder sig till dig som i arbetet direkt eller indirekt kan påverka belysningsfrågor rörande offentliga miljöer och arbetsplatser. Har du förslag på innehåll eller önskemål om framtida teman är du välkommen att mejla till oss på Belysningsbranschen, Det samma om du vet någon kollega som skulle uppskatta att få ett eget exemplar av Allt ljus på, eller om du vill avbeställa ditt eget. Tack till fotograferna Ulf Celander, Olof Thiel, Reg Fallah, Mathias Johansson. 2

3 Stora vinster med energieffektivisering för skattebetalarna och miljön Hälften av all utomhusbelysning i Sverige har föråldrad teknik med kvicksilverlampor. Den snabba teknikutvecklingen inom belysning under de senaste åren erbjuder stora möjligheter till både energibesparing och betydande minskning av koldioxidutsläpp. Halverad elförbrukning tack vare teknikutveckling Tack vare den snabba teknikutvecklingen kan kommuner och fastighetsbolag minska sin elförbrukning för belysning med mer än 50 procent. Detta kan ske genom att byta gamla och dåligt underhållna armaturer med kvicksilverlampor till moderna armaturer med högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor eller LED med bättre optik. Detta innebär både mer ljus per watt, en betydande minskning av koldioxid och stora vinster för skattebetalarna. Tänkvärt! Mer än 90 procent av miljöpåverkan för belysning utgörs av energi. Tillverkning, transporter och återvinning utgör endast mindre än 10 procent. Beräkna hela livscykelkostnaden Vid inköp av utomhusbelysning är det viktigt att inte bara titta på vilken produkt som är billigast vid inköpet utan även vilken produkt som förbrukar minst energi och är billigast att underhålla. LCC (Life Cycle Cost) står för livscykelkostnad och är totalkostnaden för en produkt under hela dess livslängd, från att den installeras till att den slutligt tas ur bruk. Läs mer om LCC och gör din egen kalkyl på under Belysning & Miljö. 50% lägre energiförbrukning har moderna anläggningar för utomhusbelysning jämfört med gamla. Minskade underhållskostnader Nya armaturer och ljuskällor har längre livslängd och kräver därför också mindre underhåll. De nya ljuskällorna innehåller dessutom väsentligt mindre mängd kvicksilver. Detta innebär ytterligare ekonomiska och miljömässiga besparingar. En outnyttjad klimatbesparing Alla svenska kommuner har idag uttalade mål att minska sin klimatpåverkan. Beräkningar visar att Sverige skulle kunna minska koldioxidutsläppen i Europa med ton genom att byta samtliga gamla utomhusanläggningar mot moderna alternativ. Denna besparing motsvarar en fjärdedel av utsläppen från inrikesflyget i Sverige under ett år. 3

4 Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd Välkommen till Backa Röd. Entrén in till området via Markurellgatan bjuder på både ljus och trivsel. På frågan om var behovet av ny utomhusbelysning är som allra störst, kommer nio av tio personer sannolikt att svara på platser som upplevs otrygga på grund av dålig eller obefintlig belysning. Frågar man Marie Werner, distriktschef på Bostads AB Poseidon i Göteborg blir svaret delvis något annorlunda. Inte för att hon inte ser ett stort behov i att öka tryggheten med hjälp av ny och bättre belysning, utan för att hon som fastighetsförvaltare också ser administrativa och ekonomiska vinster med att byta ut gamla omoderna armaturer mot nya. För att öka tryggheten är miljöhusen i Backa Röd upplysta dygnet runt. Tack vare ljusstyrning går belysningen dock på sparlåga så länge ingen vistas där inne. Marie Werner är distriktschef på Bostads AB Poseidon och ansvarar för distrikt Backa sedan Poseidon är Göteborgs största kommunala bostadsföretag med ungefär lägenheter av varierande ålder och hustyper. Backa Röd är visserligen en del av miljonprogrammet med cirka 1600 lägenheter, men är för den skull inget problemområde. Inga vakanser, väldigt lite skadegörelse och absolut ingen vandalism. Problemet var istället tidens tand i form av slitage och ålderskrämpor på både hus och omgivningar. Efter fyrtio års flitigt brukande var behovet av en allmän upprustning stort. Både lägenheter och kringliggande områden behövde renoveras och ny utomhusbelysning blev en viktig del i ett omfattande åtgärdsprogram. Att ljus ökar tryggheten är något som Poseidon alltid tagit fasta på. 4

5 Vi tog helt enkelt fram ett gestaltningsprogram för Backa Röd där både belysning, parkbänkar, papperskorgar och övrig utrustning som ska finnas i hela området ingick, säger Marie Werner. Vi kunde nämligen konstatera att det i Backa Röd fanns ett otal olika armaturer, ljuskällor, bänkar, papperskorgar och så vidare. Och i slutändan krävs det ju att man lagerhåller denna utrustning. Inte minst ur förvaltningssynpunkt kan det därför vara ganska fiffigt om så mycket som möjligt är av samma sort. Om inte annat för att slippa hålla reda på en uppsjö olika reservdelar. Smitväg med spännande belysning på vägen. 5

6 Det harmoniska samspelet mellan träd- och planteringsbelysning är inte bara för ögat utan även för att öka tryggheten. Projektgruppen som tog fram gestaltningsprogrammet bestod av experter inom flera olika områden. Förutom Poseidons egen personal ingick i gruppen även en arkitekt, markprojektör och en ljusdesigner. Och man gick handgripligen tillväga när man testade utrustningen till den nya belysningen. Noga med kvaliteten Bland annat gick vi omkring och sparkade på belysning och stolpar för att se om de höll. Av erfarenhet visste vi att vissa delar av områdets tidigare utrustning inte riktigt stod emot törnar och slag, vilket har fördyrat underhållet under åren som gått. Vi försökte på detta handgripliga sätt hitta utrustning med bra kvalitet som vi trodde på. Vi var helt enkelt väldigt noga med att välja ut bra grejer, säger Marie som också får medhåll av projektets ljusdesigner Cecilia Bruun. Marie gav oss ramar och förutsättningar för ett unikt belysningsprojekt i ett av Sveriges största miljonprogramsområden, där endast det bästa var gott nog vare sig det gällde områdets gestaltning eller fysiska utrustning. Alla inblandade förutsattes därför att samarbeta och påverka projektet över varandras arbetsområde. Detta ledde till att jag som ljusdesigner samarbetade med arkitekten och framförallt med landskapsarkitekten. Jag gav till exempel förslag på marklösningar som bland annat möjliggjorde optimala placeringar för belysningsstolparna, säger Cecilia Bruun. Den arbetsinsats som initialt krävs för att ta fram ett genomarbetat gestaltningsprogram är snabbt Vi gör en enorm energivinst, tack vare nya moderna ljuskällor intjänad. Programmet går idag som en röd tråd genom det fortsatta renoveringsarbetet av Backa Röd. Omkring hälften av husen med tillhörande lägenheter och markområden står ännu på tur att rustas upp. Enligt Marie Werner tvingar ett gestaltningsprogram beställaren att också tänka igenom vad man vill uppnå med sina åtgärder. Och man ska heller inte dra sig för att anlita expertis. En ljusdesigner till exempel, som har kunskap om olika ljusbilder, vilken typ av 6

7 ljuskälla man ska använda var och så vidare, är till ovärderlig hjälp. Belysningsplanen växte fram genom vår insikt om hur vi kunde förbättra tillgängligheten, tryggheten och orienterbarheten för boende och besökare. Fullskaleprov och många nattvandringar var viktiga redskap för att hitta det rätta belysningskonceptet, säger Cecilia. Tack vare gestaltningsprogrammet behöver Poseidon heller inte uppfinna hjulet varje gång projektet rullar vidare. Istället kan man enkelt plocka fram gestaltningsprogrammet som visar exakt var stolparna ska stå och vilken typ av armatur som ska vara på vilken plats. Eftersom vi vet exakt vad vi vill ha kan vi också handla upp denna entreprenad separat. På så sätt kan vi också gå före med upprustningen av belysningen i delar av området där husen ännu inte hunnit renoveras, fortsätter Marie Werner. Många vill lära av Poseidon Idag går det en ständig ström av besökare till Backa Röd för att se och lära av Poseidon. Bland alla dem är det många som själva sitter som förvaltare av ett eller flera av Sveriges miljonprogram. Poseidon valde att ta ett helhetsgrepp där inte bara husen och lägenheterna rustades upp, utan även parker och grönområden runt omkring ingick som viktiga delar i projektet. Även om en armatur fortfarande fungerar efter fyrtio år, så finns det mycket man kan tjäna på att byta ut den mot en ny. Kraftigt minskad energiåtgång inte minst, men också minskade underhållskostnader. Vi har valt ut armturer som lyser på ett bra sätt och framför allt lyser där de ska. Det har gjort att vi helt enkelt har kunnat plocka bort väldigt många gamla armaturer som bara stod och lös upp i himlen till ingen nytta. Och det finns ju en vinst i det också. Men visst, idag gör vi också en enorm energivinst tack vare nya moderna ljuskällor. Det finns med andra ord många skäl att se över ett bostadsområdes utomhusbelysning. För vissa områden är trygghetsaspekten den absolut viktigaste, Ljuspollare får planteringarna att lysa vackert även i mörker. där mörka och skymda platser behöver ny eller bättre belysning. I andra områden, som i fallet Backa Röd, kan det även vara tiden som driver på behovet. En fyrtio år gammal ljusstolpe är trots allt en fyrtio år gammal ljusstolpe. Om inte annat syns det i kostnaderna för drift och underhåll. Beställare: Marie Werner, Bostads AB Poseidon Arkitekt: Eva Grane, Pyramiden arkitekter AB Ljusdesigner: Cecilia Bruun, Light & Landscape AB Markprojektör: Ulf Rehnström, Landskapsgruppen AB Elkonsult: Bengt Holmqvist, Holmqvist Elteknik AB Tydligt upplysta gatunamn och livfulla skuggspel på fasaderna. 7

8 Förbud mot kvicksilverlampor 2015 Att glödlampan förbjuds därför att den är en så ineffektiv ljuskälla är allmänt känt. Av samma skäl kommer kvicksilverlampan nu att förbjudas från Kvicksilverlampor har varit en mycket vanlig ljuskälla i utomhusbelysning och finns fortfarande kvar på många gator, i parker och bostadsområden. Kvicksilverlampor sitter i armaturer som är speciellt anpassade för denna typ av ljuskälla och därför måste armaturerna också bytas ut.

9 Kan man minska antalet stolpar med ny belysning? Nya armaturer och ljuskällor ger ljuset bättre spridning. Om man ökar avståndet mellan stolparna krävs dock flackare vinkel för att belysa hela ytan, vilket medför ökad risk att trafikanter bländas. Vid projektering av ny belysning är det därför viktigt att uppfylla riktlinjerna från Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting enligt VGU Vägar och gators utformning. God belysning: Vid projektering av trafikbelysning måste man ta hänsyn till ljusets kvalitet och egenskaper, så att ljuset får en god och jämn spridning på vägen. Utan att blända, samt att belysningsnivån blir tillräcklig. Dålig belysning: För långt mellanrum mellan stolparna ger en flackare ljusbild som blir starkt bländande samtidigt som vägen blir mycket ojämnt belyst. Tumregler för god belysning Stolpavståndet bör vara högst fem gånger armaturens montagehöjd för att jämnheten på belysningen ska bli tillräckligt bra. Montagehöjden bör vara lika med vägbredden för bästa verkningsgrad. Armaturen bör placeras vid körbanekanten. Minsta ljusflöde per kvadratmeter väg för att uppfylla VGU-kraven är: - 0,5 cd /m 2 20 lm /m 2-0,75 cd /m 2 25 lm /m 2-1,0 cd /m 2 35 lm /m 2-1,5 cd /m 2 50 lm /m 2 9

10 Från miljonprogram till miljöprogram Michael Hallbert är ljusdesigner och driver bolaget Michael Hallbert LjusDesign AB. Innan dess var han på teatern där han började med att ljussätta Hasse & Tage och slutade med Miss Saigon och Fame. Han har med andra ord lärt sig ljussättning från grunden och genombrottet som ljusdesigner står i dag som ett lysande exempel mitt på Sergels Torg i Stockholm. För den nuvarande ljussättningen av glasobelisken erhöll Michael Svenska Ljuspriset 1998.

11 När bostadsområdet Hallonbergen invigdes 1973 var det med pompa och ståt. Ännu en del av miljonprogrammet var färdigställt. Målet var att lösa den tidens akuta bostadskris genom att under kort tid bygga en miljon bostäder, vilket man också lyckades med. Hallonbergen ligger nio kilometer från Stockholms city och tillhör Sundbybergs kommun. Sedan invigningen hade inga nyinvesteringar gjorts på allmänbelysningen och även det övriga underhållet var eftersatt. Vakanser, vantrivsel och otrygghet var till slut synonymt med Hallonbergen ända tills Det var då kommunen satte ned foten och antog ett ambitiöst upprustningsprogram där områdets utomhusbelysning blev en viktig ingrediens. Michael Hallbert började med att ta långa promenader, framför allt efter solens nedgång. Bara några veckor tidigare hade han fått i uppdrag av Fastighets AB Förvaltaren att sätta nytt ljus på Hallonbergen. Han kände sig inte direkt rädd där han gick, men han förstod mycket väl vad hyresgästerna menade. Enligt både enkäter och samtal med boende i området var det just otrygghet och mörka platser som många nämnde. Lek med ljus. Bättre belysning är inte samma sak som starkare ljus Ljuset på väggarna i tunneln jämnar ut kontrasterna. Armaturerna sitter väl skyddade i specialritade kapslar. Fastighets AB Förvaltaren ville få de boende i Hallonbergen att trivas och känna sig trygga i sin närmiljö. Man insåg att lösningen inte självklart låg i att bränna på med starkare ljus, utan möjligen i bättre belysning. Mer detaljerade direktiv än så fick inte Michael, utan ombads att komma med ett förslag som också tog ett helhetsgrepp över hela området. Tillsammans med beställaren och landskapsarkitekten Jonna Lind började han skissa på ett förslag. Vi började arbetet med att identifiera områdets huvudgångstråk, speciellt de vägar som de boende använder för att ta sig från tunnelbanan till sina respektive bostäder. Där föreslog vi en viss typ av armatur så att det blir tydligt hur man ska röra sig. Det fanns också dåligt belysta sekundära stråk i form av gång- och cykelvägar runt om i området. De fick en annan typ av belysning, säger Michael Hallbert och fortsätter: Även samtliga entréer har lyfts med ny belysning. Dessutom lystes de lokala gårdarna upp med nytt vitt avbländat ljus, liksom flera lokala lekparker som tidigare helt saknade belysning. 11

12 De upplysta masterna i lekparken syns på långt håll och fungerar även som tydliga landmärken. Anläggningen är närvarostyrd och tänds upp i sin helhet först när den används. Det var också Michaels idé att belysa husens balkongsidor. Sjuttiotalets prefabricerade betongelement var inte perfekta. Fyllda med misspassningar och skevheter skulle de med dagens mått mätt knappast blivit godkända. Men i skenet av rätt belysning blev skavankerna istället en tillgång. Släpljuset från armaturen monterad i överkanten av varje slits ger en unik identitet åt varje balkongsida, vilket också bidrar till orienteringen i området. Armaturen som belyser balkongsidorna beräknas hålla i timmar, vilket motsvarar cirka 12 år. Med någon annan ljuskälla än LED hade detta projekt varit omöjligt då det är en stor apparat att byta denna armatur, konstaterar Michael Hallbert. I budgeten rymdes även ljussättning av några mer framträdande delar i projektet. En större lekpark till exempel fick tre specialdesignade belysningsmaster. Deras huvudfunktion är naturligtvis att bära upp armaturen, men även att med sin estetik fungera som tydliga landmärken under dagtid. Områdets skid- och pulkabacke är ett annat exempel. Här saknades det ljus överhuvudtaget vilket innebar att ingen ville åka där efter mörkrets inbrott. Nu råder ljus och trivsel i Hallonbergen Belysningen har gett Hallonbergen en ny identitet. Promenad- och cykelstråkens olika ljuskaraktärer hjälper både boende och besökare att hitta i området. Skogsdungar, sidoytor, öppna fält och bergsknallar längs stråken ligger heller inte längre gömda i ett dunkelt mörker. Fler väljer idag att vistas utomhus, i både parker och på lekplatser vilket i sin tur ökar tryggheten ännu mer. Hur rimmar då ett belysningsprojekt av denna dimension med samhällets övergripande strävan att minska den totala energiförbrukningen? Även om vi ökade antalet ljuspunkter i området högst väsentlig har energiförbrukningen ändå sjunkit med hela 25 procent. Att byta ut gammal teknik lönar sig därför alltid, säger Michael. Det är en stor besparing och en bonus som kan läggas ovanpå de sociala vinsterna i form av ökad trivsel och trygghet för de boende i Hallonbergen. Något som också i grunden förändrat det något skamfilade ryktet som Hallonbergen hade. Idag råder här istället ljus och trivsel. 12

13 Gångvägen upplevdes som otrygg. Idag är grönområdet och en bergsknalle belysta för att ge bättre överblick även vid sidan av vägen. Beställare: Åsa Ingman, Fastighets AB Förvaltaren Projektledare: Eric Kalmelid / Sören Lundgren Bygg AB Landskapsarkitekt: Jonna Lind / Markteknik i Bromma Ljusdesigner: Michael Hallbert LjusDesign AB Elkonsult: BEAB Elkonsulter AB, Michael Palm Projektledare EL / Per Sundholm / Bravida Elmontörer: Ulf B Andersson och Per Nordin / Bravida Små fickparker anlades ut med gångvägen och belystes med avskärmade pollare. Även murgrönan på väggen är belyst. Gårdarna framför bostadshusen är belysta med lite lägre stolparmaturer. Varje entré har försetts med en pollare som ger ett välkomnande ljus. 13

14 Några kännetecken för olika ljuskällor för park- och gatubelysning Kvicksilverlampor Fasas ut 2015 på grund av att de inte är energieffektiva Billiga i inköp dyra att använda Typisk livslängd i utomhusbelysning 3 år Vitt ljus Dålig färgåtergivning Måttlig energieffektivitet Högtrycksnatriumlampor Låga driftkostnader Gulvit /gulaktigt ljus Dålig färgåtergivning Energieffektivitet +++ Typisk livslängd i utomhusbelysning 4 5 år Metallhalogenlampor Rimligt låga driftkostnader Bra färgåtergivning Vitt ljus Energieffektivitet ++ Typisk livslängd i utomhusbelysning 3 år LED-lampor Låga driftkostnader Typisk livslängd i utomhusbelysning 12 år med högkvalitativa armaturer /dioder Vitt ljus (Olika färgtemperaturer finns) Bra färgåtergivning Energieffektivitet (Beroende på effekt / ljusflöde) Standarder saknas så använd Belysningsbranschens guide för att kunna välja produkter med hög kvalitet. Light Emitting Diode LED En relativt ny teknik som vinner alltmer terräng inom belysning. Fördelarna med LED-tekniken är lång livslängd och därmed minskade krav på underhåll. Samtidigt kräver den också en annan omtanke vid val av bra produkter som är rätt konstruerade, bl.a. för att ljuset ska distribueras så bländfritt som möjligt och för att den långa livslängden verkligen ska uppnås. Det är därför viktigt att ställa krav på produkterna. Eftersom LED-armaturer ännu idag saknar standarder för att redovisa olika egenskaper är det inte lika lätt att jämföra LED produkter som vanliga ljuskällor. Dessutom finns det många lycksökare i branschen. Checklista för LED-köpare på LED-tekniken är idag ett konkurrenskraftigt alternativ när man ska välja att belysa parker, och cykel- och gångvägar. För att man ska kunna välja bra produkter har Belysningsbranschen tagit fram en checklista för val av LED-armaturer. Detta dokument är ett hjälpmedel för att en upphandlare ska kunna ställa de rätta frågorna till leverantören. Checklistan hittar du på 14

15 Bättre belysning känns tryggare än fler poliser Det är inte fler poliser och övervakningskameror som får människor att känna sig trygga i det offentliga rummet. Det visar en undersökning från Novus Opinio som tagits fram på uppdrag av Belysningsbranschen. Det som skapar mest trygghet istället är fler och bättre belysta gator och torg. En åsikt som får stöd hos Brottsförebyggande rådet som menar att bättre belysning kan minska mängdbrottsligheten med cirka 20 procent. Brottsförebyggande rådet anser också att förbättrad utomhusbelysning bör ingå som en del av varje kommuns brottsförebyggande program. Att bättre belysning också har en brottsförebyggande effekt kommer inte som en överraskning för Belysningsbranschens VD. Det stämmer väl överrens med vår Novus-undersökning, säger Magnus Frantzell som även han vill uppmana kommunerna att tydligt prioritera utomhusbelysning och sluta se det som ett möjligt besparingsområde. Närmare tusen svenskar svarade på frågan: Vad anser du är viktigast att din kommun ska göra för att öka din trygghet när du vistas ute mörka kvällar och nätter? Ökad och bättre belysning i parker, gångtunnlar, torg och gångvägar: 47% Fler poliser på allmänna platser: 23% Övervakningskameror på allmänna platser: 11% Mer kollektivtrafik på kvällar och nätter: 7% Ta bort träd och buskar vid gångvägar: 5% Annan: 2% Vet ej: 4% 15

16 Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på Armaturer Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan Cardi Belysningsspecialisten DEFA Lighting Ecolux Elektro Elco Elektroskandia ERCO Fagerhults Belysning Fergin Sverige Flux Fox Design Glamox Luxo Lighting Havells Sylvania Hess Scandinavia iguzzini KAMIC, Karlstad Automatic Ljusgruppen Maxel Belysning Osram Parabolux Philips Lighting Proton Lighting Schréder Nordic Sélux Ljussystem Targetti Poulsen Sweden Thorn Lighting Waldmann Ljusteknik Zero Zobra Zumtobel Belysning Ljuskällor Aura Light GE Lighting Havells Sylvania Osram Philips Lighting Led Aluwave Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan BLP-Listen BLP Ecolux Elektro Elco ERCO Fagerhults Belysning Flux Fox Design GE Lighting Glamox Luxo Lighting Ljusgruppen Maxel Belysning Narva Scandinavia Optoga Osram Philips Lighting Stockholm Lighting Company Targetti Poulsen Sweden Thorn Lighting Toshiba Wennerström Ljuskontroll Zumtobel Belysning Nödbelysning Accenta Bergdals Cupola Effekta Power Systems ETAP Belysning Fagerhults Belysning Glamox Luxo Lighting Honeywell Life Safety KAMIC, Karlstad Automatic Ledolight Lisol Scandinavia Malux Sweden OEM Automatic Schneider Electric Sverige Thorn Lighting Zumtobel Belysning Driftdon Helvar Osram Philips Lighting Wennerström Ljuskontroll Styr- och reglergruppen Helvar Karl H Ström Osram Philips Lighting Wennerström Ljuskontroll Belysningsbranschen Box Stockholm

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder

Läs mer

Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se

Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se Armaturer Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan Cardi Belysningsspecialisten DEFA Lighting Ecolux Elektro

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN

UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN Detta är en larmrapport! Varje år bidrar Sveriges företag och offentliga verksamheter till att nära två miljoner

Läs mer

Utomhusbelysning 2013

Utomhusbelysning 2013 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? 1 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Har ni en färdig plan för utfasning

Läs mer

En ljusare framtid. att spara energi och miljö med smart belysning. Information från

En ljusare framtid. att spara energi och miljö med smart belysning. Information från En ljusare framtid att spara energi och miljö med smart belysning 1 Information från 2 Smart belysning kan sänka energiförbrukningen i Sverige med 80 procent Den renaste kraften kommer varken från naturgas

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

En ljusare framtid. Att Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Att Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Att Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska CO 2 - utsläppen med två miljoner ton Den renaste kraften kommer varken från naturgas eller

Läs mer

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

Samverkan för energieffektivare gatubelysning

Samverkan för energieffektivare gatubelysning Gatubelysning slutrapport Samverkan för energieffektivare gatubelysning Ett delprojekt i Länsstyrelsens projekt Ett ljusare och energieffektivare Örebro län, finansierat av Energimyndigheten. Energimyndighetens

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Text: Lotta Bångens Aton Teknikkonsult Referensgrupp: Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Adam

Läs mer

Energieffektivisering, en investering inte en kostnad!

Energieffektivisering, en investering inte en kostnad! Steg för steg Energieffektivisera gatubelysning Runt om i Sverige finns det idag gamla och omoderna utomhusbelysningssystem, system som kan stå för upp till 30 50 % av den totala elanvändningen i en kommun

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Trygghetsvandring ur barns perspektiv

Trygghetsvandring ur barns perspektiv Trygghetsvandring ur barns perspektiv Erfarenheter från fyra pilotprojekt Steg för steg-manual Teimouri Åhlström Svennberg Björling Havström Text: Mania Teimouri, Lisa Åhlström, Mie Svennberg, Stefan Björling

Läs mer

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund, vision... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Trygghet, säkerhet och tillgänglighet... 6

Läs mer

drömprojekt för Nokalux

drömprojekt för Nokalux En kundtidning från NOKALUX. www.nokalux.se Friends Arena drömprojekt för Nokalux Biltema kreativa lösningar lyser upp Helsingborg ICA Kvantum närvarovakter ger rätt ljusnivå Filipstads Biograf LED skapar

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL.

Ett år med. Gavlegårdarna. Vi har något för många Fullriggaren. Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA. Från POPPEL till OXEL. Ett år med Gavlegårdarna Vi har något för många Fullriggaren Ett landmärke GAVLEGÅRDARNAS NYA HEMSIDA Från POPPEL till OXEL Äldres BOENDE ÅRSMAGASIN 2010 Kortfakta om Gavlegårdarna gavlegårdarnas affärsplan

Läs mer

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Energieffektivt ljus i boendemiljö Energieffektivt ljus i boendemiljö Teknikutveckling och demonstration av nya belysningslösningar Författare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Janine af Klintberg, Sustainable Innovation Delvis

Läs mer

ELFACK MAGNETER. &LIGHT Fyra starka. Perfekt tillfälle att visa upp. Smart Grid Karl Elfstadius

ELFACK MAGNETER. &LIGHT Fyra starka. Perfekt tillfälle att visa upp. Smart Grid Karl Elfstadius Fastighetsdagen Perfekt tillfälle att visa upp nyheter sid 12 Miljö & energidagen Smart Grid Karl Elfstadius berättar sid 5 Arkitekten Olof Hallberg: Konstljuset är extra viktigt på våra breddgrader sid

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på.

energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på. energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på. Energismart det vinner vi alla på Som Sveriges ledande el-teknikgrossist arbetar

Läs mer

svenska ljuspriset götaplatsen vinner svenska ljuspriset!

svenska ljuspriset götaplatsen vinner svenska ljuspriset! götaplatsen vinner svenska ljuspriset! 4 LJUSKULTUR 5 / 12 foto filip andersson Så är 2011 års bästa ljusprojekt utsett! Det blev en av Sveriges mest kända platser, Götaplatsen i Göteborg, som kammade

Läs mer

upplyst i trapphuset Vår nya verktygskatalog Nu i din butik! välj rätt ljus experterna ger sina bästa tips här minskades energiåtgången med 72 procent

upplyst i trapphuset Vår nya verktygskatalog Nu i din butik! välj rätt ljus experterna ger sina bästa tips här minskades energiåtgången med 72 procent B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET effekt nr 2 2010 ett magasin på elektrikernas sida ett magasin på elektrikernas sida nr 2 2010 Vår nya verktygskatalog Nu i din butik! framtidens

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer