Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd. Godnatt för kvicksilverlampan. Från miljonprogram till miljöprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd. Godnatt för kvicksilverlampan. Från miljonprogram till miljöprogram"

Transkript

1 ALLTljuspå UTOMHUSBELYSNING Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd Godnatt för kvicksilverlampan Från miljonprogram till miljöprogram NR 2

2 Allt ljus på utomhusbelysningen Vi fortsätter vår serie broschyrer som behandlar olika aspekter på belysningsfrågor. Den första var en grundläggande broschyr om hur viktigt ljus och belysning är för oss människor. I denna blir vi mer konkreta och tar upp olika aspekter på utomhusbelysningen. Park- och gatubelysning har alltid varit en oerhört viktig fråga i våra samhällen för trygghet och trivsel. Och så är det än idag. Hälften av alla kvinnor i Sverige känner alltid eller ofta en olust att gå ensamma på kvällen eller natten på mörka platser. (Novus 2011). Belysningen utomhus påverkar människors dagliga liv och tillgängligheten till uterummet. I den här broschyren visar vi hur man, främst med hjälp av belysning, kan förändra hela bostadsområden ur miljonprogrammet till att bli inbjudande och kännas säkra för de boende. Människor vill kunna känna stolthet över sitt bostadsområde. Man kan åstadkomma stora förändringar med relativt små medel och liten energiåtgång om bara planeringen sker på ett genomtänkt sätt. Vi visar också hur man både kan energieffektivisera och förbättra gatubelysningen för en säkrare och trevligare trafikmiljö. Genom EUs beslut att fasa ut ineffektiva lampor kommer den så vanliga lampan i gatubelysningen, kvicksilverlampan, att fasas ut Till skillnad mot när glödlampan fasas ut måste man i detta fall även byta ut armaturerna. Många kommuner har redan börjat men mycket finns kvar att göra. Vi redogör för alternativ och lösningar. Som upphandlare kan det vara svårt att ställa de rätta frågorna till leverantörerna, speciellt när det gäller den nya LED-tekniken. Vi har tagit fram underlag för att underlätta och kvalitetssäkra upphandlingen. Vi berättar också om de olika ljuskällor som det kan vara aktuellt att välja bland, Högtrycksnatrium, Metallhalogen och LED. Du har säkert mer frågor som du vill diskutera, ta då kontakt med våra medlemsföretag. Namnen hittar du på baksidan av broschyren och på vår hemsida Magnus Frantzell Vd Belysningsbranschen Allt ljus på, eller av? Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Allt ljus på vänder sig till dig som i arbetet direkt eller indirekt kan påverka belysningsfrågor rörande offentliga miljöer och arbetsplatser. Har du förslag på innehåll eller önskemål om framtida teman är du välkommen att mejla till oss på Belysningsbranschen, Det samma om du vet någon kollega som skulle uppskatta att få ett eget exemplar av Allt ljus på, eller om du vill avbeställa ditt eget. Tack till fotograferna Ulf Celander, Olof Thiel, Reg Fallah, Mathias Johansson. 2

3 Stora vinster med energieffektivisering för skattebetalarna och miljön Hälften av all utomhusbelysning i Sverige har föråldrad teknik med kvicksilverlampor. Den snabba teknikutvecklingen inom belysning under de senaste åren erbjuder stora möjligheter till både energibesparing och betydande minskning av koldioxidutsläpp. Halverad elförbrukning tack vare teknikutveckling Tack vare den snabba teknikutvecklingen kan kommuner och fastighetsbolag minska sin elförbrukning för belysning med mer än 50 procent. Detta kan ske genom att byta gamla och dåligt underhållna armaturer med kvicksilverlampor till moderna armaturer med högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor eller LED med bättre optik. Detta innebär både mer ljus per watt, en betydande minskning av koldioxid och stora vinster för skattebetalarna. Tänkvärt! Mer än 90 procent av miljöpåverkan för belysning utgörs av energi. Tillverkning, transporter och återvinning utgör endast mindre än 10 procent. Beräkna hela livscykelkostnaden Vid inköp av utomhusbelysning är det viktigt att inte bara titta på vilken produkt som är billigast vid inköpet utan även vilken produkt som förbrukar minst energi och är billigast att underhålla. LCC (Life Cycle Cost) står för livscykelkostnad och är totalkostnaden för en produkt under hela dess livslängd, från att den installeras till att den slutligt tas ur bruk. Läs mer om LCC och gör din egen kalkyl på under Belysning & Miljö. 50% lägre energiförbrukning har moderna anläggningar för utomhusbelysning jämfört med gamla. Minskade underhållskostnader Nya armaturer och ljuskällor har längre livslängd och kräver därför också mindre underhåll. De nya ljuskällorna innehåller dessutom väsentligt mindre mängd kvicksilver. Detta innebär ytterligare ekonomiska och miljömässiga besparingar. En outnyttjad klimatbesparing Alla svenska kommuner har idag uttalade mål att minska sin klimatpåverkan. Beräkningar visar att Sverige skulle kunna minska koldioxidutsläppen i Europa med ton genom att byta samtliga gamla utomhusanläggningar mot moderna alternativ. Denna besparing motsvarar en fjärdedel av utsläppen från inrikesflyget i Sverige under ett år. 3

4 Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd Välkommen till Backa Röd. Entrén in till området via Markurellgatan bjuder på både ljus och trivsel. På frågan om var behovet av ny utomhusbelysning är som allra störst, kommer nio av tio personer sannolikt att svara på platser som upplevs otrygga på grund av dålig eller obefintlig belysning. Frågar man Marie Werner, distriktschef på Bostads AB Poseidon i Göteborg blir svaret delvis något annorlunda. Inte för att hon inte ser ett stort behov i att öka tryggheten med hjälp av ny och bättre belysning, utan för att hon som fastighetsförvaltare också ser administrativa och ekonomiska vinster med att byta ut gamla omoderna armaturer mot nya. För att öka tryggheten är miljöhusen i Backa Röd upplysta dygnet runt. Tack vare ljusstyrning går belysningen dock på sparlåga så länge ingen vistas där inne. Marie Werner är distriktschef på Bostads AB Poseidon och ansvarar för distrikt Backa sedan Poseidon är Göteborgs största kommunala bostadsföretag med ungefär lägenheter av varierande ålder och hustyper. Backa Röd är visserligen en del av miljonprogrammet med cirka 1600 lägenheter, men är för den skull inget problemområde. Inga vakanser, väldigt lite skadegörelse och absolut ingen vandalism. Problemet var istället tidens tand i form av slitage och ålderskrämpor på både hus och omgivningar. Efter fyrtio års flitigt brukande var behovet av en allmän upprustning stort. Både lägenheter och kringliggande områden behövde renoveras och ny utomhusbelysning blev en viktig del i ett omfattande åtgärdsprogram. Att ljus ökar tryggheten är något som Poseidon alltid tagit fasta på. 4

5 Vi tog helt enkelt fram ett gestaltningsprogram för Backa Röd där både belysning, parkbänkar, papperskorgar och övrig utrustning som ska finnas i hela området ingick, säger Marie Werner. Vi kunde nämligen konstatera att det i Backa Röd fanns ett otal olika armaturer, ljuskällor, bänkar, papperskorgar och så vidare. Och i slutändan krävs det ju att man lagerhåller denna utrustning. Inte minst ur förvaltningssynpunkt kan det därför vara ganska fiffigt om så mycket som möjligt är av samma sort. Om inte annat för att slippa hålla reda på en uppsjö olika reservdelar. Smitväg med spännande belysning på vägen. 5

6 Det harmoniska samspelet mellan träd- och planteringsbelysning är inte bara för ögat utan även för att öka tryggheten. Projektgruppen som tog fram gestaltningsprogrammet bestod av experter inom flera olika områden. Förutom Poseidons egen personal ingick i gruppen även en arkitekt, markprojektör och en ljusdesigner. Och man gick handgripligen tillväga när man testade utrustningen till den nya belysningen. Noga med kvaliteten Bland annat gick vi omkring och sparkade på belysning och stolpar för att se om de höll. Av erfarenhet visste vi att vissa delar av områdets tidigare utrustning inte riktigt stod emot törnar och slag, vilket har fördyrat underhållet under åren som gått. Vi försökte på detta handgripliga sätt hitta utrustning med bra kvalitet som vi trodde på. Vi var helt enkelt väldigt noga med att välja ut bra grejer, säger Marie som också får medhåll av projektets ljusdesigner Cecilia Bruun. Marie gav oss ramar och förutsättningar för ett unikt belysningsprojekt i ett av Sveriges största miljonprogramsområden, där endast det bästa var gott nog vare sig det gällde områdets gestaltning eller fysiska utrustning. Alla inblandade förutsattes därför att samarbeta och påverka projektet över varandras arbetsområde. Detta ledde till att jag som ljusdesigner samarbetade med arkitekten och framförallt med landskapsarkitekten. Jag gav till exempel förslag på marklösningar som bland annat möjliggjorde optimala placeringar för belysningsstolparna, säger Cecilia Bruun. Den arbetsinsats som initialt krävs för att ta fram ett genomarbetat gestaltningsprogram är snabbt Vi gör en enorm energivinst, tack vare nya moderna ljuskällor intjänad. Programmet går idag som en röd tråd genom det fortsatta renoveringsarbetet av Backa Röd. Omkring hälften av husen med tillhörande lägenheter och markområden står ännu på tur att rustas upp. Enligt Marie Werner tvingar ett gestaltningsprogram beställaren att också tänka igenom vad man vill uppnå med sina åtgärder. Och man ska heller inte dra sig för att anlita expertis. En ljusdesigner till exempel, som har kunskap om olika ljusbilder, vilken typ av 6

7 ljuskälla man ska använda var och så vidare, är till ovärderlig hjälp. Belysningsplanen växte fram genom vår insikt om hur vi kunde förbättra tillgängligheten, tryggheten och orienterbarheten för boende och besökare. Fullskaleprov och många nattvandringar var viktiga redskap för att hitta det rätta belysningskonceptet, säger Cecilia. Tack vare gestaltningsprogrammet behöver Poseidon heller inte uppfinna hjulet varje gång projektet rullar vidare. Istället kan man enkelt plocka fram gestaltningsprogrammet som visar exakt var stolparna ska stå och vilken typ av armatur som ska vara på vilken plats. Eftersom vi vet exakt vad vi vill ha kan vi också handla upp denna entreprenad separat. På så sätt kan vi också gå före med upprustningen av belysningen i delar av området där husen ännu inte hunnit renoveras, fortsätter Marie Werner. Många vill lära av Poseidon Idag går det en ständig ström av besökare till Backa Röd för att se och lära av Poseidon. Bland alla dem är det många som själva sitter som förvaltare av ett eller flera av Sveriges miljonprogram. Poseidon valde att ta ett helhetsgrepp där inte bara husen och lägenheterna rustades upp, utan även parker och grönområden runt omkring ingick som viktiga delar i projektet. Även om en armatur fortfarande fungerar efter fyrtio år, så finns det mycket man kan tjäna på att byta ut den mot en ny. Kraftigt minskad energiåtgång inte minst, men också minskade underhållskostnader. Vi har valt ut armturer som lyser på ett bra sätt och framför allt lyser där de ska. Det har gjort att vi helt enkelt har kunnat plocka bort väldigt många gamla armaturer som bara stod och lös upp i himlen till ingen nytta. Och det finns ju en vinst i det också. Men visst, idag gör vi också en enorm energivinst tack vare nya moderna ljuskällor. Det finns med andra ord många skäl att se över ett bostadsområdes utomhusbelysning. För vissa områden är trygghetsaspekten den absolut viktigaste, Ljuspollare får planteringarna att lysa vackert även i mörker. där mörka och skymda platser behöver ny eller bättre belysning. I andra områden, som i fallet Backa Röd, kan det även vara tiden som driver på behovet. En fyrtio år gammal ljusstolpe är trots allt en fyrtio år gammal ljusstolpe. Om inte annat syns det i kostnaderna för drift och underhåll. Beställare: Marie Werner, Bostads AB Poseidon Arkitekt: Eva Grane, Pyramiden arkitekter AB Ljusdesigner: Cecilia Bruun, Light & Landscape AB Markprojektör: Ulf Rehnström, Landskapsgruppen AB Elkonsult: Bengt Holmqvist, Holmqvist Elteknik AB Tydligt upplysta gatunamn och livfulla skuggspel på fasaderna. 7

8 Förbud mot kvicksilverlampor 2015 Att glödlampan förbjuds därför att den är en så ineffektiv ljuskälla är allmänt känt. Av samma skäl kommer kvicksilverlampan nu att förbjudas från Kvicksilverlampor har varit en mycket vanlig ljuskälla i utomhusbelysning och finns fortfarande kvar på många gator, i parker och bostadsområden. Kvicksilverlampor sitter i armaturer som är speciellt anpassade för denna typ av ljuskälla och därför måste armaturerna också bytas ut.

9 Kan man minska antalet stolpar med ny belysning? Nya armaturer och ljuskällor ger ljuset bättre spridning. Om man ökar avståndet mellan stolparna krävs dock flackare vinkel för att belysa hela ytan, vilket medför ökad risk att trafikanter bländas. Vid projektering av ny belysning är det därför viktigt att uppfylla riktlinjerna från Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting enligt VGU Vägar och gators utformning. God belysning: Vid projektering av trafikbelysning måste man ta hänsyn till ljusets kvalitet och egenskaper, så att ljuset får en god och jämn spridning på vägen. Utan att blända, samt att belysningsnivån blir tillräcklig. Dålig belysning: För långt mellanrum mellan stolparna ger en flackare ljusbild som blir starkt bländande samtidigt som vägen blir mycket ojämnt belyst. Tumregler för god belysning Stolpavståndet bör vara högst fem gånger armaturens montagehöjd för att jämnheten på belysningen ska bli tillräckligt bra. Montagehöjden bör vara lika med vägbredden för bästa verkningsgrad. Armaturen bör placeras vid körbanekanten. Minsta ljusflöde per kvadratmeter väg för att uppfylla VGU-kraven är: - 0,5 cd /m 2 20 lm /m 2-0,75 cd /m 2 25 lm /m 2-1,0 cd /m 2 35 lm /m 2-1,5 cd /m 2 50 lm /m 2 9

10 Från miljonprogram till miljöprogram Michael Hallbert är ljusdesigner och driver bolaget Michael Hallbert LjusDesign AB. Innan dess var han på teatern där han började med att ljussätta Hasse & Tage och slutade med Miss Saigon och Fame. Han har med andra ord lärt sig ljussättning från grunden och genombrottet som ljusdesigner står i dag som ett lysande exempel mitt på Sergels Torg i Stockholm. För den nuvarande ljussättningen av glasobelisken erhöll Michael Svenska Ljuspriset 1998.

11 När bostadsområdet Hallonbergen invigdes 1973 var det med pompa och ståt. Ännu en del av miljonprogrammet var färdigställt. Målet var att lösa den tidens akuta bostadskris genom att under kort tid bygga en miljon bostäder, vilket man också lyckades med. Hallonbergen ligger nio kilometer från Stockholms city och tillhör Sundbybergs kommun. Sedan invigningen hade inga nyinvesteringar gjorts på allmänbelysningen och även det övriga underhållet var eftersatt. Vakanser, vantrivsel och otrygghet var till slut synonymt med Hallonbergen ända tills Det var då kommunen satte ned foten och antog ett ambitiöst upprustningsprogram där områdets utomhusbelysning blev en viktig ingrediens. Michael Hallbert började med att ta långa promenader, framför allt efter solens nedgång. Bara några veckor tidigare hade han fått i uppdrag av Fastighets AB Förvaltaren att sätta nytt ljus på Hallonbergen. Han kände sig inte direkt rädd där han gick, men han förstod mycket väl vad hyresgästerna menade. Enligt både enkäter och samtal med boende i området var det just otrygghet och mörka platser som många nämnde. Lek med ljus. Bättre belysning är inte samma sak som starkare ljus Ljuset på väggarna i tunneln jämnar ut kontrasterna. Armaturerna sitter väl skyddade i specialritade kapslar. Fastighets AB Förvaltaren ville få de boende i Hallonbergen att trivas och känna sig trygga i sin närmiljö. Man insåg att lösningen inte självklart låg i att bränna på med starkare ljus, utan möjligen i bättre belysning. Mer detaljerade direktiv än så fick inte Michael, utan ombads att komma med ett förslag som också tog ett helhetsgrepp över hela området. Tillsammans med beställaren och landskapsarkitekten Jonna Lind började han skissa på ett förslag. Vi började arbetet med att identifiera områdets huvudgångstråk, speciellt de vägar som de boende använder för att ta sig från tunnelbanan till sina respektive bostäder. Där föreslog vi en viss typ av armatur så att det blir tydligt hur man ska röra sig. Det fanns också dåligt belysta sekundära stråk i form av gång- och cykelvägar runt om i området. De fick en annan typ av belysning, säger Michael Hallbert och fortsätter: Även samtliga entréer har lyfts med ny belysning. Dessutom lystes de lokala gårdarna upp med nytt vitt avbländat ljus, liksom flera lokala lekparker som tidigare helt saknade belysning. 11

12 De upplysta masterna i lekparken syns på långt håll och fungerar även som tydliga landmärken. Anläggningen är närvarostyrd och tänds upp i sin helhet först när den används. Det var också Michaels idé att belysa husens balkongsidor. Sjuttiotalets prefabricerade betongelement var inte perfekta. Fyllda med misspassningar och skevheter skulle de med dagens mått mätt knappast blivit godkända. Men i skenet av rätt belysning blev skavankerna istället en tillgång. Släpljuset från armaturen monterad i överkanten av varje slits ger en unik identitet åt varje balkongsida, vilket också bidrar till orienteringen i området. Armaturen som belyser balkongsidorna beräknas hålla i timmar, vilket motsvarar cirka 12 år. Med någon annan ljuskälla än LED hade detta projekt varit omöjligt då det är en stor apparat att byta denna armatur, konstaterar Michael Hallbert. I budgeten rymdes även ljussättning av några mer framträdande delar i projektet. En större lekpark till exempel fick tre specialdesignade belysningsmaster. Deras huvudfunktion är naturligtvis att bära upp armaturen, men även att med sin estetik fungera som tydliga landmärken under dagtid. Områdets skid- och pulkabacke är ett annat exempel. Här saknades det ljus överhuvudtaget vilket innebar att ingen ville åka där efter mörkrets inbrott. Nu råder ljus och trivsel i Hallonbergen Belysningen har gett Hallonbergen en ny identitet. Promenad- och cykelstråkens olika ljuskaraktärer hjälper både boende och besökare att hitta i området. Skogsdungar, sidoytor, öppna fält och bergsknallar längs stråken ligger heller inte längre gömda i ett dunkelt mörker. Fler väljer idag att vistas utomhus, i både parker och på lekplatser vilket i sin tur ökar tryggheten ännu mer. Hur rimmar då ett belysningsprojekt av denna dimension med samhällets övergripande strävan att minska den totala energiförbrukningen? Även om vi ökade antalet ljuspunkter i området högst väsentlig har energiförbrukningen ändå sjunkit med hela 25 procent. Att byta ut gammal teknik lönar sig därför alltid, säger Michael. Det är en stor besparing och en bonus som kan läggas ovanpå de sociala vinsterna i form av ökad trivsel och trygghet för de boende i Hallonbergen. Något som också i grunden förändrat det något skamfilade ryktet som Hallonbergen hade. Idag råder här istället ljus och trivsel. 12

13 Gångvägen upplevdes som otrygg. Idag är grönområdet och en bergsknalle belysta för att ge bättre överblick även vid sidan av vägen. Beställare: Åsa Ingman, Fastighets AB Förvaltaren Projektledare: Eric Kalmelid / Sören Lundgren Bygg AB Landskapsarkitekt: Jonna Lind / Markteknik i Bromma Ljusdesigner: Michael Hallbert LjusDesign AB Elkonsult: BEAB Elkonsulter AB, Michael Palm Projektledare EL / Per Sundholm / Bravida Elmontörer: Ulf B Andersson och Per Nordin / Bravida Små fickparker anlades ut med gångvägen och belystes med avskärmade pollare. Även murgrönan på väggen är belyst. Gårdarna framför bostadshusen är belysta med lite lägre stolparmaturer. Varje entré har försetts med en pollare som ger ett välkomnande ljus. 13

14 Några kännetecken för olika ljuskällor för park- och gatubelysning Kvicksilverlampor Fasas ut 2015 på grund av att de inte är energieffektiva Billiga i inköp dyra att använda Typisk livslängd i utomhusbelysning 3 år Vitt ljus Dålig färgåtergivning Måttlig energieffektivitet Högtrycksnatriumlampor Låga driftkostnader Gulvit /gulaktigt ljus Dålig färgåtergivning Energieffektivitet +++ Typisk livslängd i utomhusbelysning 4 5 år Metallhalogenlampor Rimligt låga driftkostnader Bra färgåtergivning Vitt ljus Energieffektivitet ++ Typisk livslängd i utomhusbelysning 3 år LED-lampor Låga driftkostnader Typisk livslängd i utomhusbelysning 12 år med högkvalitativa armaturer /dioder Vitt ljus (Olika färgtemperaturer finns) Bra färgåtergivning Energieffektivitet (Beroende på effekt / ljusflöde) Standarder saknas så använd Belysningsbranschens guide för att kunna välja produkter med hög kvalitet. Light Emitting Diode LED En relativt ny teknik som vinner alltmer terräng inom belysning. Fördelarna med LED-tekniken är lång livslängd och därmed minskade krav på underhåll. Samtidigt kräver den också en annan omtanke vid val av bra produkter som är rätt konstruerade, bl.a. för att ljuset ska distribueras så bländfritt som möjligt och för att den långa livslängden verkligen ska uppnås. Det är därför viktigt att ställa krav på produkterna. Eftersom LED-armaturer ännu idag saknar standarder för att redovisa olika egenskaper är det inte lika lätt att jämföra LED produkter som vanliga ljuskällor. Dessutom finns det många lycksökare i branschen. Checklista för LED-köpare på LED-tekniken är idag ett konkurrenskraftigt alternativ när man ska välja att belysa parker, och cykel- och gångvägar. För att man ska kunna välja bra produkter har Belysningsbranschen tagit fram en checklista för val av LED-armaturer. Detta dokument är ett hjälpmedel för att en upphandlare ska kunna ställa de rätta frågorna till leverantören. Checklistan hittar du på 14

15 Bättre belysning känns tryggare än fler poliser Det är inte fler poliser och övervakningskameror som får människor att känna sig trygga i det offentliga rummet. Det visar en undersökning från Novus Opinio som tagits fram på uppdrag av Belysningsbranschen. Det som skapar mest trygghet istället är fler och bättre belysta gator och torg. En åsikt som får stöd hos Brottsförebyggande rådet som menar att bättre belysning kan minska mängdbrottsligheten med cirka 20 procent. Brottsförebyggande rådet anser också att förbättrad utomhusbelysning bör ingå som en del av varje kommuns brottsförebyggande program. Att bättre belysning också har en brottsförebyggande effekt kommer inte som en överraskning för Belysningsbranschens VD. Det stämmer väl överrens med vår Novus-undersökning, säger Magnus Frantzell som även han vill uppmana kommunerna att tydligt prioritera utomhusbelysning och sluta se det som ett möjligt besparingsområde. Närmare tusen svenskar svarade på frågan: Vad anser du är viktigast att din kommun ska göra för att öka din trygghet när du vistas ute mörka kvällar och nätter? Ökad och bättre belysning i parker, gångtunnlar, torg och gångvägar: 47% Fler poliser på allmänna platser: 23% Övervakningskameror på allmänna platser: 11% Mer kollektivtrafik på kvällar och nätter: 7% Ta bort träd och buskar vid gångvägar: 5% Annan: 2% Vet ej: 4% 15

16 Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på Armaturer Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan Cardi Belysningsspecialisten DEFA Lighting Ecolux Elektro Elco Elektroskandia ERCO Fagerhults Belysning Fergin Sverige Flux Fox Design Glamox Luxo Lighting Havells Sylvania Hess Scandinavia iguzzini KAMIC, Karlstad Automatic Ljusgruppen Maxel Belysning Osram Parabolux Philips Lighting Proton Lighting Schréder Nordic Sélux Ljussystem Targetti Poulsen Sweden Thorn Lighting Waldmann Ljusteknik Zero Zobra Zumtobel Belysning Ljuskällor Aura Light GE Lighting Havells Sylvania Osram Philips Lighting Led Aluwave Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan BLP-Listen BLP Ecolux Elektro Elco ERCO Fagerhults Belysning Flux Fox Design GE Lighting Glamox Luxo Lighting Ljusgruppen Maxel Belysning Narva Scandinavia Optoga Osram Philips Lighting Stockholm Lighting Company Targetti Poulsen Sweden Thorn Lighting Toshiba Wennerström Ljuskontroll Zumtobel Belysning Nödbelysning Accenta Bergdals Cupola Effekta Power Systems ETAP Belysning Fagerhults Belysning Glamox Luxo Lighting Honeywell Life Safety KAMIC, Karlstad Automatic Ledolight Lisol Scandinavia Malux Sweden OEM Automatic Schneider Electric Sverige Thorn Lighting Zumtobel Belysning Driftdon Helvar Osram Philips Lighting Wennerström Ljuskontroll Styr- och reglergruppen Helvar Karl H Ström Osram Philips Lighting Wennerström Ljuskontroll Belysningsbranschen Box Stockholm

Varför betala för ljus som ingen behöver? Gröna hyresavtal bäddar för Smart belysning. Smart belysning på väg även utomhus

Varför betala för ljus som ingen behöver? Gröna hyresavtal bäddar för Smart belysning. Smart belysning på väg även utomhus ALLTljuspå SMART BELYSNING Varför betala för ljus som ingen behöver? Gröna hyresavtal bäddar för Smart belysning Smart belysning på väg även utomhus NR 3 Smart upplysning I detta nummer av Allt ljus på

Läs mer

Hallonbergen 20 LJUSKULTUR 2 / 07

Hallonbergen 20 LJUSKULTUR 2 / 07 Hallonbergen 20 LJUSKULTUR 2 / 07 samarbete gav tryggare närmiljö text inga-lill cras foto olof thiel Alla som arbetar med belysning vet att det är ett oslagbart verktyg för att öka såväl trygghet som

Läs mer

Vad är ljus? Livet från den ljusa sidan Ljusets revolution

Vad är ljus? Livet från den ljusa sidan Ljusets revolution ALLTljuspå LJUSET Vad är ljus? Livet från den ljusa sidan Ljusets revolution NR 1 Allt ljus på ljuset Nu inleder Belysningsbranschen ett nytt kapitel i vår uppgift att sprida kunskap kring allt som rör

Läs mer

Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se

Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se Armaturer Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan Cardi Belysningsspecialisten DEFA Lighting Ecolux Elektro

Läs mer

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder

Läs mer

upphandlingsguide för utomhusbelysning

upphandlingsguide för utomhusbelysning upphandlingsguide för utomhusbelysning Information från Vi vet erfarenhetsmässigt att användningstiden för en anläggning för väg- och gatubelysning är mycket lång, i de allra flesta fall hela 25 30 år.

Läs mer

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton Om alla företag skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor

Läs mer

Utomhusbelysning 2013

Utomhusbelysning 2013 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? 1 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Har ni en färdig plan för utfasning

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN

UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN Detta är en larmrapport! Varje år bidrar Sveriges företag och offentliga verksamheter till att nära två miljoner

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

Värt att veta om. Ljus. styrning

Värt att veta om. Ljus. styrning Värt att veta om Ljus styrning värt att veta om ljusstyrning 2 Ljusstyrning är en av de starkaste trenderna inom belysning just nu. Det är ett allt viktigare verktyg för att energieffektivisera en belysnings

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

Skriv ut ditt. kostnadsfria entrékort redan idag! Klicka HÄR >> Använd kod: 1818. El Tele Bredband Belysning

Skriv ut ditt. kostnadsfria entrékort redan idag! Klicka HÄR >> Använd kod: 1818. El Tele Bredband Belysning Nordens största renodlade mässa inom elinstallation 2014 El Tele Bredband Belysning Mässan fyller Kistamässan, Stockholm 22 & 23 oktober 2014 Skriv ut ditt kostnadsfria entrékort redan idag! Klicka HÄR

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Vi såg tidigt möjligheter och utmaningar inom trafikbelysning...

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 I den här skriften hittar du... Din kunskap behövs!...5 Förmöte...6 Andra mötet vandringen...6 Avslutande möte...8 Att tänka på under vandringen...9 Människan är viktigast...9

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

En ljusare framtid. Att Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Att Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Att Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska CO 2 - utsläppen med två miljoner ton Den renaste kraften kommer varken från naturgas eller

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25

Bakgrund. Genomförande 2009-11-25 Lokala brottsförebyggande rådet Sofie Ceder, samordnare Tel: 0457-61 89 61 E-post: sofie.ceder@ronneby.se Till Ansvariga verksamhetschefer Bakgrund Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) genomför två

Läs mer

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen

VÄLKOMNA. TILL MALMÖ STAD Gatubelysning. Johnny Clausen VÄLKOMNA TILL MALMÖ STAD Gatubelysning Johnny Clausen BELYSNINGSPUNKTER CA 53000 ST GATUBELYSNINGS SKÅP 500 ST Antal ljuskällor 1998 48000st Medeleffekt : 114w /ljuskälla Antal ljuskällor 2010 52000st

Läs mer

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er!

Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Från lampbyten till kvalificerade ljussättningar vi hjälper er! Din regionala leverantör av utomhusbelysning Vill ni förbättra er utomhusbelysning? Av erfarenhet vet vi att en ny genomtänkt belysning kan

Läs mer

Samverkan för en bättre miljö -

Samverkan för en bättre miljö - Samverkan för en bättre miljö - Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2007-2011 ÅTGÄRD 5. ENERGISNÅL GATUBELYSNING GENOM BYTE AV ARMATURER OCH TRAFIKSIGNALLYKTOR Halmstad den

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

Den ljusnande framtid En rapport om belysning i Jönköpings län

Den ljusnande framtid En rapport om belysning i Jönköpings län Den ljusnande framtid En rapport om belysning i Jönköpings län Av Magdalena Andersson & Bengt-Anders Johansson mars 2008 Förord De senaste årens rapporter om global uppvärmning, klimathotet, växthusgaser

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM FÖR UTEMILJÖN

BELYSNINGSPROGRAM FÖR UTEMILJÖN BELYSNINGSPROGRAM FÖR UTEMILJÖN i kvarteret Sjukhuset, Uppsala 2014-09-11 ORGANISATION Arbetet med detta belysningsprogram har utförts på uppdrag av Landstingsservice av följande personer på Ramböll Samhällsbyggnad

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 levererar LED moduler och system till belysningsbranschen och till industrier med speciella ljusbehov Aluwave är ett tillväxtbolag som snabbt har etablerat sig som en ledande

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

INNEHÅLL: SKY 6 NYX 10 HLS 30 BECCO 34 NYX 190 NYX 330 LYKTHUVUD NYX PRATAR MED VARANDRA NYX 1-2-3 NYX 450 LYKTHUVUD BECCO POLLARE BECCO LYKTHUVUD

INNEHÅLL: SKY 6 NYX 10 HLS 30 BECCO 34 NYX 190 NYX 330 LYKTHUVUD NYX PRATAR MED VARANDRA NYX 1-2-3 NYX 450 LYKTHUVUD BECCO POLLARE BECCO LYKTHUVUD INSIKT OM LJUS UTE För att kunna känna sig trygg och hemma i en utomhusmiljö behöver man kunna göra en tydlig helhetsbild. Man behöver förstå sammanhang och kunna orientera sig. Det handlar inte bara om

Läs mer

Trygghetsvandring så här gör man MANUAL VERSION 2

Trygghetsvandring så här gör man MANUAL VERSION 2 Trygghetsvandring så här gör man MANUAL VERSION 2 Råd, tips och checklista för trygghetsvandringar Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Alla kan använda den. Trygghetsvandring

Läs mer

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning

Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem hjälper Einar Mattsson Byggnads AB med ny belysning Energisystem har fått ytterligare uppdrag från Einar Mattsson Byggnads AB - att byta ut belysningen i fler fastigheter. En modernisering

Läs mer

Miljökrav i belysningsupphandlingen

Miljökrav i belysningsupphandlingen Miljökrav i belysningsupphandlingen Eva Dalenstam, projektledare energi, Miljöstyrningsrådet Hösten 2009 Lys upp upphandlingen med miljökrav! Dagens innehåll: Kort om MSR och hur man hittar verktyget Kort

Läs mer

light guide Hur man belyser ett köpcenter

light guide Hur man belyser ett köpcenter light guide Hur man belyser ett köpcenter En plats där man bara kan vara För vissa är ett köpcentrum inte bara en plats där man handlar, det är också en plats dit man kan gå för att bara vara eller för

Läs mer

Spara energi i ditt parkeringshus

Spara energi i ditt parkeringshus Spara energi i ditt parkeringshus - Helhetslösning, snabblösning eller Long Life-lösning? Tre sätt att spara energi i ditt parkeringshus Nedan presenteras tre av våra mest energisparande lösningar för

Läs mer

BUY SMART. Grön Upphandling för Smarta Inköp. Belysning. Supported by:

BUY SMART. Grön Upphandling för Smarta Inköp. Belysning. Supported by: BUY SMART Grön Upphandling för Smarta Inköp Belysning Innehåll Teknik Energi & Miljömärkningar Projektet "Buy Smart" Anbudsförfarande med Buy Smart Goda exempel Definitioner Definitioner: Lampa Ljuskälla

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

light guide Hur man belyser en smyckesbutik

light guide Hur man belyser en smyckesbutik light guide Hur man belyser en smyckesbutik Ljussätt varje detalj Kunder kan ha många känslor och vara fyllda av förväntan när de går in i en smyckesbutik. Det kan vara ett par som letar efter förlovningsringar

Läs mer

Energieffektiv hissbelysning

Energieffektiv hissbelysning Energieffektiv hissbelysning Lysdiodsbaserade lågprofilsarmaturer Utarbetad av: Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder AB Örebro, Mars 2012 BeBos förord BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Energieffektiv belysning

Energieffektiv belysning Energieffektiv belysning Europe by night Energianvändning för värme, varmvatten och el 1970-1994 Rimlig och nödvändig besparingspotential till 2020 Milstolpar energibesparing med modern belysning Lysrör

Läs mer

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling

FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg. Miljöanpassad upphandling FÖRST MOT ENERGIEFFEKTIVT SAMHÄLLE DETTA INNEBÄR ENERGITJÄNSTEDIREKTIVET FÖR STAT, KOMMUNER OCH LANDSTING. Annie Stålberg AGENDA Energitjänstedirektivet Hur hjälper Miljöstyrningsrådet till Livscykelkostnad

Läs mer

Även bra butiksljus åldras.

Även bra butiksljus åldras. Även bra butiksljus åldras. Med rätt underhåll har du alltid ett säljande ljus! Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Utomhusbelysning 2015

Utomhusbelysning 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Utomhusbelysning 2015 Nationell belysningskonferens 11-12 mars 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Hur du tar ett helhetsgrepp och utvecklar en ljusstrategi

Läs mer

50 kr till laget/klassen per såld produkt!

50 kr till laget/klassen per såld produkt! plats för din förenings logotype produkter 2015-2016 Jag som säljer heter:... ledbelysning övriga ledprodukter batterier 50 kr till laget/klassen per såld produkt! Ditt köp förverkligar drömmar! innehåll

Läs mer

Trygghetsvandringar i Piteå en vägledning

Trygghetsvandringar i Piteå en vägledning Trygghetsvandringar i Piteå en vägledning "Det är hit man kommer när man kommer hem" Råd & tips Checklista Ansvarig : Folkhälsorådet PiteBRÅ Sammanställd av: Folkhälsostrateg Helena Lindehag 2009 1 Trygga

Läs mer

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015

Kap 5 MÖBLERING. Reviderat sommar 2015 Kap 5 MÖBLERING 5.1 LEDANDE DOKUMENT 5.2 SITTPLATSER 5.3 PAPPERSKORGAR 5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 5.5 CYKELSTÄLL 5.6 POLLARE 5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 5.9 BULLERPLANK 5.10 PLANTERINGSURNOR

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06

Fotbollsförbundet sid 1 (8) Riktlinjer och anvisningar belysning 2009-05-06 Fotbollsförbundet sid 1 (8) Förord Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollsförbundet och utgör underlag för planering och projektering av belysning. Den innehåller

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

light guide Hur man belyser en bilhall

light guide Hur man belyser en bilhall light guide Hur man belyser en bilhall Att ljussätta ett varumärke Idag har människor en stor kunskap och är väl medvetna om vilka olika bilmärken som finns på marknaden. Kunden identifierar sig med den

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Elektroskandia energismart Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Rätt ljus för din fastighet Vill ni spara pengar och samtidigt få en bättre belysningsmiljö? Belysningen står ofta för en mycket stor

Läs mer

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008

Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun. Hösten 2008 Exempel på energieffektivisering genom byte av armaturtyp. GC-väg Rutvik Björsbyn, Luleå kommun Hösten 2008 Vägverket 1 Projektobjekt C:a 3 km lång GC-väg, belyst med 96 stycken 70 W högtrycksnatrium.

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

3. BELYSNINGSPLANERING...

3. BELYSNINGSPLANERING... Innehåll 1. GRUNDBEGREPP... 2 1.1. Lampsocklar... 2 1.2. Effekt = Watt... 2 1.3. Ljusflöde = Lumen... 3 1.4. Belysningsstyrka = Lux... 3 1.5. Färgtemperatur = Kelvin... 4 1.6. Färgåtergivningsindex...

Läs mer

LJUSPLAN Katrineholms kommun

LJUSPLAN Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 44/2014 LJUSPLAN Katrineholms kommun Giltighetstid 2014-12-15-2019-12-31 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 60 Förvaltarskap Ljusplanen ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde,

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2013-1

PRODUKTKATALOG 2013-1 PRODUKTKATALOG 2013-1 Hos Laljus sätter vi ljuset i fokus. I vårt sortiment finner man endast LED-belysning. LED-belysning med hög kvalitet, lång livslängd och ett bra ljus. Vad är ett bra ljus? Ett bra

Läs mer

STADENS LJUS. Policy för belysning och ljussättning i Göteborg

STADENS LJUS. Policy för belysning och ljussättning i Göteborg STADENS LJUS Policy för belysning och ljussättning i Göteborg Mål med Stadens Ljus: - att skapa vackra, trygga och tillgängliga stadsrum - att förstärka stadens karaktärer och attraktionskraft - att tydliggöra

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Modern effektiv belysning i offentliga verksamhetslokaler

Modern effektiv belysning i offentliga verksamhetslokaler Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Belysningsguiden modern effektiv belysning i offentliga verksamhetslokaler. Belysningsguiden

Läs mer

PARK. Foto: Alingsås kommun

PARK. Foto: Alingsås kommun PRK Plantaget är en av lingsås stadsparker och ligger i anslutning till stadskärnan, men ändå avskilt av en bilväg. Centralt i parken finns en öppen plats, kantad av planteringar, i övrigt finns grusgångar,

Läs mer

till glödlampan sin ställning som ljuskällan framför andra i svenska hem. 4 LJUSKULTUR 5 / 09

till glödlampan sin ställning som ljuskällan framför andra i svenska hem. 4 LJUSKULTUR 5 / 09 Affisch från Osram med reklam för matta glödlampor, 1960. Farväl Den 1 september 2009 inleddes utfasningen av glödlampan. Jan Garnert, etnolog och forskare i projektet Ljusår vid Stock holms stadsmuseum,

Läs mer

Trygghetsvandring en vägledning

Trygghetsvandring en vägledning Trygghetsvandring en vägledning Råd, tips och checklista för trygghetsvandringar Sätt ner foten för en mänskligare stad Förberedelser 5 På med trygghetsglasögonen 9 Nu vandrar vi! 13 Efter vandringen 15

Läs mer