Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd. Godnatt för kvicksilverlampan. Från miljonprogram till miljöprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd. Godnatt för kvicksilverlampan. Från miljonprogram till miljöprogram"

Transkript

1 ALLTljuspå UTOMHUSBELYSNING Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd Godnatt för kvicksilverlampan Från miljonprogram till miljöprogram NR 2

2 Allt ljus på utomhusbelysningen Vi fortsätter vår serie broschyrer som behandlar olika aspekter på belysningsfrågor. Den första var en grundläggande broschyr om hur viktigt ljus och belysning är för oss människor. I denna blir vi mer konkreta och tar upp olika aspekter på utomhusbelysningen. Park- och gatubelysning har alltid varit en oerhört viktig fråga i våra samhällen för trygghet och trivsel. Och så är det än idag. Hälften av alla kvinnor i Sverige känner alltid eller ofta en olust att gå ensamma på kvällen eller natten på mörka platser. (Novus 2011). Belysningen utomhus påverkar människors dagliga liv och tillgängligheten till uterummet. I den här broschyren visar vi hur man, främst med hjälp av belysning, kan förändra hela bostadsområden ur miljonprogrammet till att bli inbjudande och kännas säkra för de boende. Människor vill kunna känna stolthet över sitt bostadsområde. Man kan åstadkomma stora förändringar med relativt små medel och liten energiåtgång om bara planeringen sker på ett genomtänkt sätt. Vi visar också hur man både kan energieffektivisera och förbättra gatubelysningen för en säkrare och trevligare trafikmiljö. Genom EUs beslut att fasa ut ineffektiva lampor kommer den så vanliga lampan i gatubelysningen, kvicksilverlampan, att fasas ut Till skillnad mot när glödlampan fasas ut måste man i detta fall även byta ut armaturerna. Många kommuner har redan börjat men mycket finns kvar att göra. Vi redogör för alternativ och lösningar. Som upphandlare kan det vara svårt att ställa de rätta frågorna till leverantörerna, speciellt när det gäller den nya LED-tekniken. Vi har tagit fram underlag för att underlätta och kvalitetssäkra upphandlingen. Vi berättar också om de olika ljuskällor som det kan vara aktuellt att välja bland, Högtrycksnatrium, Metallhalogen och LED. Du har säkert mer frågor som du vill diskutera, ta då kontakt med våra medlemsföretag. Namnen hittar du på baksidan av broschyren och på vår hemsida Magnus Frantzell Vd Belysningsbranschen Allt ljus på, eller av? Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Allt ljus på vänder sig till dig som i arbetet direkt eller indirekt kan påverka belysningsfrågor rörande offentliga miljöer och arbetsplatser. Har du förslag på innehåll eller önskemål om framtida teman är du välkommen att mejla till oss på Belysningsbranschen, Det samma om du vet någon kollega som skulle uppskatta att få ett eget exemplar av Allt ljus på, eller om du vill avbeställa ditt eget. Tack till fotograferna Ulf Celander, Olof Thiel, Reg Fallah, Mathias Johansson. 2

3 Stora vinster med energieffektivisering för skattebetalarna och miljön Hälften av all utomhusbelysning i Sverige har föråldrad teknik med kvicksilverlampor. Den snabba teknikutvecklingen inom belysning under de senaste åren erbjuder stora möjligheter till både energibesparing och betydande minskning av koldioxidutsläpp. Halverad elförbrukning tack vare teknikutveckling Tack vare den snabba teknikutvecklingen kan kommuner och fastighetsbolag minska sin elförbrukning för belysning med mer än 50 procent. Detta kan ske genom att byta gamla och dåligt underhållna armaturer med kvicksilverlampor till moderna armaturer med högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor eller LED med bättre optik. Detta innebär både mer ljus per watt, en betydande minskning av koldioxid och stora vinster för skattebetalarna. Tänkvärt! Mer än 90 procent av miljöpåverkan för belysning utgörs av energi. Tillverkning, transporter och återvinning utgör endast mindre än 10 procent. Beräkna hela livscykelkostnaden Vid inköp av utomhusbelysning är det viktigt att inte bara titta på vilken produkt som är billigast vid inköpet utan även vilken produkt som förbrukar minst energi och är billigast att underhålla. LCC (Life Cycle Cost) står för livscykelkostnad och är totalkostnaden för en produkt under hela dess livslängd, från att den installeras till att den slutligt tas ur bruk. Läs mer om LCC och gör din egen kalkyl på under Belysning & Miljö. 50% lägre energiförbrukning har moderna anläggningar för utomhusbelysning jämfört med gamla. Minskade underhållskostnader Nya armaturer och ljuskällor har längre livslängd och kräver därför också mindre underhåll. De nya ljuskällorna innehåller dessutom väsentligt mindre mängd kvicksilver. Detta innebär ytterligare ekonomiska och miljömässiga besparingar. En outnyttjad klimatbesparing Alla svenska kommuner har idag uttalade mål att minska sin klimatpåverkan. Beräkningar visar att Sverige skulle kunna minska koldioxidutsläppen i Europa med ton genom att byta samtliga gamla utomhusanläggningar mot moderna alternativ. Denna besparing motsvarar en fjärdedel av utsläppen från inrikesflyget i Sverige under ett år. 3

4 Lysande ekonomi med ny belysning i Backa Röd Välkommen till Backa Röd. Entrén in till området via Markurellgatan bjuder på både ljus och trivsel. På frågan om var behovet av ny utomhusbelysning är som allra störst, kommer nio av tio personer sannolikt att svara på platser som upplevs otrygga på grund av dålig eller obefintlig belysning. Frågar man Marie Werner, distriktschef på Bostads AB Poseidon i Göteborg blir svaret delvis något annorlunda. Inte för att hon inte ser ett stort behov i att öka tryggheten med hjälp av ny och bättre belysning, utan för att hon som fastighetsförvaltare också ser administrativa och ekonomiska vinster med att byta ut gamla omoderna armaturer mot nya. För att öka tryggheten är miljöhusen i Backa Röd upplysta dygnet runt. Tack vare ljusstyrning går belysningen dock på sparlåga så länge ingen vistas där inne. Marie Werner är distriktschef på Bostads AB Poseidon och ansvarar för distrikt Backa sedan Poseidon är Göteborgs största kommunala bostadsföretag med ungefär lägenheter av varierande ålder och hustyper. Backa Röd är visserligen en del av miljonprogrammet med cirka 1600 lägenheter, men är för den skull inget problemområde. Inga vakanser, väldigt lite skadegörelse och absolut ingen vandalism. Problemet var istället tidens tand i form av slitage och ålderskrämpor på både hus och omgivningar. Efter fyrtio års flitigt brukande var behovet av en allmän upprustning stort. Både lägenheter och kringliggande områden behövde renoveras och ny utomhusbelysning blev en viktig del i ett omfattande åtgärdsprogram. Att ljus ökar tryggheten är något som Poseidon alltid tagit fasta på. 4

5 Vi tog helt enkelt fram ett gestaltningsprogram för Backa Röd där både belysning, parkbänkar, papperskorgar och övrig utrustning som ska finnas i hela området ingick, säger Marie Werner. Vi kunde nämligen konstatera att det i Backa Röd fanns ett otal olika armaturer, ljuskällor, bänkar, papperskorgar och så vidare. Och i slutändan krävs det ju att man lagerhåller denna utrustning. Inte minst ur förvaltningssynpunkt kan det därför vara ganska fiffigt om så mycket som möjligt är av samma sort. Om inte annat för att slippa hålla reda på en uppsjö olika reservdelar. Smitväg med spännande belysning på vägen. 5

6 Det harmoniska samspelet mellan träd- och planteringsbelysning är inte bara för ögat utan även för att öka tryggheten. Projektgruppen som tog fram gestaltningsprogrammet bestod av experter inom flera olika områden. Förutom Poseidons egen personal ingick i gruppen även en arkitekt, markprojektör och en ljusdesigner. Och man gick handgripligen tillväga när man testade utrustningen till den nya belysningen. Noga med kvaliteten Bland annat gick vi omkring och sparkade på belysning och stolpar för att se om de höll. Av erfarenhet visste vi att vissa delar av områdets tidigare utrustning inte riktigt stod emot törnar och slag, vilket har fördyrat underhållet under åren som gått. Vi försökte på detta handgripliga sätt hitta utrustning med bra kvalitet som vi trodde på. Vi var helt enkelt väldigt noga med att välja ut bra grejer, säger Marie som också får medhåll av projektets ljusdesigner Cecilia Bruun. Marie gav oss ramar och förutsättningar för ett unikt belysningsprojekt i ett av Sveriges största miljonprogramsområden, där endast det bästa var gott nog vare sig det gällde områdets gestaltning eller fysiska utrustning. Alla inblandade förutsattes därför att samarbeta och påverka projektet över varandras arbetsområde. Detta ledde till att jag som ljusdesigner samarbetade med arkitekten och framförallt med landskapsarkitekten. Jag gav till exempel förslag på marklösningar som bland annat möjliggjorde optimala placeringar för belysningsstolparna, säger Cecilia Bruun. Den arbetsinsats som initialt krävs för att ta fram ett genomarbetat gestaltningsprogram är snabbt Vi gör en enorm energivinst, tack vare nya moderna ljuskällor intjänad. Programmet går idag som en röd tråd genom det fortsatta renoveringsarbetet av Backa Röd. Omkring hälften av husen med tillhörande lägenheter och markområden står ännu på tur att rustas upp. Enligt Marie Werner tvingar ett gestaltningsprogram beställaren att också tänka igenom vad man vill uppnå med sina åtgärder. Och man ska heller inte dra sig för att anlita expertis. En ljusdesigner till exempel, som har kunskap om olika ljusbilder, vilken typ av 6

7 ljuskälla man ska använda var och så vidare, är till ovärderlig hjälp. Belysningsplanen växte fram genom vår insikt om hur vi kunde förbättra tillgängligheten, tryggheten och orienterbarheten för boende och besökare. Fullskaleprov och många nattvandringar var viktiga redskap för att hitta det rätta belysningskonceptet, säger Cecilia. Tack vare gestaltningsprogrammet behöver Poseidon heller inte uppfinna hjulet varje gång projektet rullar vidare. Istället kan man enkelt plocka fram gestaltningsprogrammet som visar exakt var stolparna ska stå och vilken typ av armatur som ska vara på vilken plats. Eftersom vi vet exakt vad vi vill ha kan vi också handla upp denna entreprenad separat. På så sätt kan vi också gå före med upprustningen av belysningen i delar av området där husen ännu inte hunnit renoveras, fortsätter Marie Werner. Många vill lära av Poseidon Idag går det en ständig ström av besökare till Backa Röd för att se och lära av Poseidon. Bland alla dem är det många som själva sitter som förvaltare av ett eller flera av Sveriges miljonprogram. Poseidon valde att ta ett helhetsgrepp där inte bara husen och lägenheterna rustades upp, utan även parker och grönområden runt omkring ingick som viktiga delar i projektet. Även om en armatur fortfarande fungerar efter fyrtio år, så finns det mycket man kan tjäna på att byta ut den mot en ny. Kraftigt minskad energiåtgång inte minst, men också minskade underhållskostnader. Vi har valt ut armturer som lyser på ett bra sätt och framför allt lyser där de ska. Det har gjort att vi helt enkelt har kunnat plocka bort väldigt många gamla armaturer som bara stod och lös upp i himlen till ingen nytta. Och det finns ju en vinst i det också. Men visst, idag gör vi också en enorm energivinst tack vare nya moderna ljuskällor. Det finns med andra ord många skäl att se över ett bostadsområdes utomhusbelysning. För vissa områden är trygghetsaspekten den absolut viktigaste, Ljuspollare får planteringarna att lysa vackert även i mörker. där mörka och skymda platser behöver ny eller bättre belysning. I andra områden, som i fallet Backa Röd, kan det även vara tiden som driver på behovet. En fyrtio år gammal ljusstolpe är trots allt en fyrtio år gammal ljusstolpe. Om inte annat syns det i kostnaderna för drift och underhåll. Beställare: Marie Werner, Bostads AB Poseidon Arkitekt: Eva Grane, Pyramiden arkitekter AB Ljusdesigner: Cecilia Bruun, Light & Landscape AB Markprojektör: Ulf Rehnström, Landskapsgruppen AB Elkonsult: Bengt Holmqvist, Holmqvist Elteknik AB Tydligt upplysta gatunamn och livfulla skuggspel på fasaderna. 7

8 Förbud mot kvicksilverlampor 2015 Att glödlampan förbjuds därför att den är en så ineffektiv ljuskälla är allmänt känt. Av samma skäl kommer kvicksilverlampan nu att förbjudas från Kvicksilverlampor har varit en mycket vanlig ljuskälla i utomhusbelysning och finns fortfarande kvar på många gator, i parker och bostadsområden. Kvicksilverlampor sitter i armaturer som är speciellt anpassade för denna typ av ljuskälla och därför måste armaturerna också bytas ut.

9 Kan man minska antalet stolpar med ny belysning? Nya armaturer och ljuskällor ger ljuset bättre spridning. Om man ökar avståndet mellan stolparna krävs dock flackare vinkel för att belysa hela ytan, vilket medför ökad risk att trafikanter bländas. Vid projektering av ny belysning är det därför viktigt att uppfylla riktlinjerna från Vägverket och Sveriges Kommuner och Landsting enligt VGU Vägar och gators utformning. God belysning: Vid projektering av trafikbelysning måste man ta hänsyn till ljusets kvalitet och egenskaper, så att ljuset får en god och jämn spridning på vägen. Utan att blända, samt att belysningsnivån blir tillräcklig. Dålig belysning: För långt mellanrum mellan stolparna ger en flackare ljusbild som blir starkt bländande samtidigt som vägen blir mycket ojämnt belyst. Tumregler för god belysning Stolpavståndet bör vara högst fem gånger armaturens montagehöjd för att jämnheten på belysningen ska bli tillräckligt bra. Montagehöjden bör vara lika med vägbredden för bästa verkningsgrad. Armaturen bör placeras vid körbanekanten. Minsta ljusflöde per kvadratmeter väg för att uppfylla VGU-kraven är: - 0,5 cd /m 2 20 lm /m 2-0,75 cd /m 2 25 lm /m 2-1,0 cd /m 2 35 lm /m 2-1,5 cd /m 2 50 lm /m 2 9

10 Från miljonprogram till miljöprogram Michael Hallbert är ljusdesigner och driver bolaget Michael Hallbert LjusDesign AB. Innan dess var han på teatern där han började med att ljussätta Hasse & Tage och slutade med Miss Saigon och Fame. Han har med andra ord lärt sig ljussättning från grunden och genombrottet som ljusdesigner står i dag som ett lysande exempel mitt på Sergels Torg i Stockholm. För den nuvarande ljussättningen av glasobelisken erhöll Michael Svenska Ljuspriset 1998.

11 När bostadsområdet Hallonbergen invigdes 1973 var det med pompa och ståt. Ännu en del av miljonprogrammet var färdigställt. Målet var att lösa den tidens akuta bostadskris genom att under kort tid bygga en miljon bostäder, vilket man också lyckades med. Hallonbergen ligger nio kilometer från Stockholms city och tillhör Sundbybergs kommun. Sedan invigningen hade inga nyinvesteringar gjorts på allmänbelysningen och även det övriga underhållet var eftersatt. Vakanser, vantrivsel och otrygghet var till slut synonymt med Hallonbergen ända tills Det var då kommunen satte ned foten och antog ett ambitiöst upprustningsprogram där områdets utomhusbelysning blev en viktig ingrediens. Michael Hallbert började med att ta långa promenader, framför allt efter solens nedgång. Bara några veckor tidigare hade han fått i uppdrag av Fastighets AB Förvaltaren att sätta nytt ljus på Hallonbergen. Han kände sig inte direkt rädd där han gick, men han förstod mycket väl vad hyresgästerna menade. Enligt både enkäter och samtal med boende i området var det just otrygghet och mörka platser som många nämnde. Lek med ljus. Bättre belysning är inte samma sak som starkare ljus Ljuset på väggarna i tunneln jämnar ut kontrasterna. Armaturerna sitter väl skyddade i specialritade kapslar. Fastighets AB Förvaltaren ville få de boende i Hallonbergen att trivas och känna sig trygga i sin närmiljö. Man insåg att lösningen inte självklart låg i att bränna på med starkare ljus, utan möjligen i bättre belysning. Mer detaljerade direktiv än så fick inte Michael, utan ombads att komma med ett förslag som också tog ett helhetsgrepp över hela området. Tillsammans med beställaren och landskapsarkitekten Jonna Lind började han skissa på ett förslag. Vi började arbetet med att identifiera områdets huvudgångstråk, speciellt de vägar som de boende använder för att ta sig från tunnelbanan till sina respektive bostäder. Där föreslog vi en viss typ av armatur så att det blir tydligt hur man ska röra sig. Det fanns också dåligt belysta sekundära stråk i form av gång- och cykelvägar runt om i området. De fick en annan typ av belysning, säger Michael Hallbert och fortsätter: Även samtliga entréer har lyfts med ny belysning. Dessutom lystes de lokala gårdarna upp med nytt vitt avbländat ljus, liksom flera lokala lekparker som tidigare helt saknade belysning. 11

12 De upplysta masterna i lekparken syns på långt håll och fungerar även som tydliga landmärken. Anläggningen är närvarostyrd och tänds upp i sin helhet först när den används. Det var också Michaels idé att belysa husens balkongsidor. Sjuttiotalets prefabricerade betongelement var inte perfekta. Fyllda med misspassningar och skevheter skulle de med dagens mått mätt knappast blivit godkända. Men i skenet av rätt belysning blev skavankerna istället en tillgång. Släpljuset från armaturen monterad i överkanten av varje slits ger en unik identitet åt varje balkongsida, vilket också bidrar till orienteringen i området. Armaturen som belyser balkongsidorna beräknas hålla i timmar, vilket motsvarar cirka 12 år. Med någon annan ljuskälla än LED hade detta projekt varit omöjligt då det är en stor apparat att byta denna armatur, konstaterar Michael Hallbert. I budgeten rymdes även ljussättning av några mer framträdande delar i projektet. En större lekpark till exempel fick tre specialdesignade belysningsmaster. Deras huvudfunktion är naturligtvis att bära upp armaturen, men även att med sin estetik fungera som tydliga landmärken under dagtid. Områdets skid- och pulkabacke är ett annat exempel. Här saknades det ljus överhuvudtaget vilket innebar att ingen ville åka där efter mörkrets inbrott. Nu råder ljus och trivsel i Hallonbergen Belysningen har gett Hallonbergen en ny identitet. Promenad- och cykelstråkens olika ljuskaraktärer hjälper både boende och besökare att hitta i området. Skogsdungar, sidoytor, öppna fält och bergsknallar längs stråken ligger heller inte längre gömda i ett dunkelt mörker. Fler väljer idag att vistas utomhus, i både parker och på lekplatser vilket i sin tur ökar tryggheten ännu mer. Hur rimmar då ett belysningsprojekt av denna dimension med samhällets övergripande strävan att minska den totala energiförbrukningen? Även om vi ökade antalet ljuspunkter i området högst väsentlig har energiförbrukningen ändå sjunkit med hela 25 procent. Att byta ut gammal teknik lönar sig därför alltid, säger Michael. Det är en stor besparing och en bonus som kan läggas ovanpå de sociala vinsterna i form av ökad trivsel och trygghet för de boende i Hallonbergen. Något som också i grunden förändrat det något skamfilade ryktet som Hallonbergen hade. Idag råder här istället ljus och trivsel. 12

13 Gångvägen upplevdes som otrygg. Idag är grönområdet och en bergsknalle belysta för att ge bättre överblick även vid sidan av vägen. Beställare: Åsa Ingman, Fastighets AB Förvaltaren Projektledare: Eric Kalmelid / Sören Lundgren Bygg AB Landskapsarkitekt: Jonna Lind / Markteknik i Bromma Ljusdesigner: Michael Hallbert LjusDesign AB Elkonsult: BEAB Elkonsulter AB, Michael Palm Projektledare EL / Per Sundholm / Bravida Elmontörer: Ulf B Andersson och Per Nordin / Bravida Små fickparker anlades ut med gångvägen och belystes med avskärmade pollare. Även murgrönan på väggen är belyst. Gårdarna framför bostadshusen är belysta med lite lägre stolparmaturer. Varje entré har försetts med en pollare som ger ett välkomnande ljus. 13

14 Några kännetecken för olika ljuskällor för park- och gatubelysning Kvicksilverlampor Fasas ut 2015 på grund av att de inte är energieffektiva Billiga i inköp dyra att använda Typisk livslängd i utomhusbelysning 3 år Vitt ljus Dålig färgåtergivning Måttlig energieffektivitet Högtrycksnatriumlampor Låga driftkostnader Gulvit /gulaktigt ljus Dålig färgåtergivning Energieffektivitet +++ Typisk livslängd i utomhusbelysning 4 5 år Metallhalogenlampor Rimligt låga driftkostnader Bra färgåtergivning Vitt ljus Energieffektivitet ++ Typisk livslängd i utomhusbelysning 3 år LED-lampor Låga driftkostnader Typisk livslängd i utomhusbelysning 12 år med högkvalitativa armaturer /dioder Vitt ljus (Olika färgtemperaturer finns) Bra färgåtergivning Energieffektivitet (Beroende på effekt / ljusflöde) Standarder saknas så använd Belysningsbranschens guide för att kunna välja produkter med hög kvalitet. Light Emitting Diode LED En relativt ny teknik som vinner alltmer terräng inom belysning. Fördelarna med LED-tekniken är lång livslängd och därmed minskade krav på underhåll. Samtidigt kräver den också en annan omtanke vid val av bra produkter som är rätt konstruerade, bl.a. för att ljuset ska distribueras så bländfritt som möjligt och för att den långa livslängden verkligen ska uppnås. Det är därför viktigt att ställa krav på produkterna. Eftersom LED-armaturer ännu idag saknar standarder för att redovisa olika egenskaper är det inte lika lätt att jämföra LED produkter som vanliga ljuskällor. Dessutom finns det många lycksökare i branschen. Checklista för LED-köpare på LED-tekniken är idag ett konkurrenskraftigt alternativ när man ska välja att belysa parker, och cykel- och gångvägar. För att man ska kunna välja bra produkter har Belysningsbranschen tagit fram en checklista för val av LED-armaturer. Detta dokument är ett hjälpmedel för att en upphandlare ska kunna ställa de rätta frågorna till leverantören. Checklistan hittar du på 14

15 Bättre belysning känns tryggare än fler poliser Det är inte fler poliser och övervakningskameror som får människor att känna sig trygga i det offentliga rummet. Det visar en undersökning från Novus Opinio som tagits fram på uppdrag av Belysningsbranschen. Det som skapar mest trygghet istället är fler och bättre belysta gator och torg. En åsikt som får stöd hos Brottsförebyggande rådet som menar att bättre belysning kan minska mängdbrottsligheten med cirka 20 procent. Brottsförebyggande rådet anser också att förbättrad utomhusbelysning bör ingå som en del av varje kommuns brottsförebyggande program. Att bättre belysning också har en brottsförebyggande effekt kommer inte som en överraskning för Belysningsbranschens VD. Det stämmer väl överrens med vår Novus-undersökning, säger Magnus Frantzell som även han vill uppmana kommunerna att tydligt prioritera utomhusbelysning och sluta se det som ett möjligt besparingsområde. Närmare tusen svenskar svarade på frågan: Vad anser du är viktigast att din kommun ska göra för att öka din trygghet när du vistas ute mörka kvällar och nätter? Ökad och bättre belysning i parker, gångtunnlar, torg och gångvägar: 47% Fler poliser på allmänna platser: 23% Övervakningskameror på allmänna platser: 11% Mer kollektivtrafik på kvällar och nätter: 7% Ta bort träd och buskar vid gångvägar: 5% Annan: 2% Vet ej: 4% 15

16 Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på Armaturer Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan Cardi Belysningsspecialisten DEFA Lighting Ecolux Elektro Elco Elektroskandia ERCO Fagerhults Belysning Fergin Sverige Flux Fox Design Glamox Luxo Lighting Havells Sylvania Hess Scandinavia iguzzini KAMIC, Karlstad Automatic Ljusgruppen Maxel Belysning Osram Parabolux Philips Lighting Proton Lighting Schréder Nordic Sélux Ljussystem Targetti Poulsen Sweden Thorn Lighting Waldmann Ljusteknik Zero Zobra Zumtobel Belysning Ljuskällor Aura Light GE Lighting Havells Sylvania Osram Philips Lighting Led Aluwave Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan BLP-Listen BLP Ecolux Elektro Elco ERCO Fagerhults Belysning Flux Fox Design GE Lighting Glamox Luxo Lighting Ljusgruppen Maxel Belysning Narva Scandinavia Optoga Osram Philips Lighting Stockholm Lighting Company Targetti Poulsen Sweden Thorn Lighting Toshiba Wennerström Ljuskontroll Zumtobel Belysning Nödbelysning Accenta Bergdals Cupola Effekta Power Systems ETAP Belysning Fagerhults Belysning Glamox Luxo Lighting Honeywell Life Safety KAMIC, Karlstad Automatic Ledolight Lisol Scandinavia Malux Sweden OEM Automatic Schneider Electric Sverige Thorn Lighting Zumtobel Belysning Driftdon Helvar Osram Philips Lighting Wennerström Ljuskontroll Styr- och reglergruppen Helvar Karl H Ström Osram Philips Lighting Wennerström Ljuskontroll Belysningsbranschen Box Stockholm

Varför betala för ljus som ingen behöver? Gröna hyresavtal bäddar för Smart belysning. Smart belysning på väg även utomhus

Varför betala för ljus som ingen behöver? Gröna hyresavtal bäddar för Smart belysning. Smart belysning på väg även utomhus ALLTljuspå SMART BELYSNING Varför betala för ljus som ingen behöver? Gröna hyresavtal bäddar för Smart belysning Smart belysning på väg även utomhus NR 3 Smart upplysning I detta nummer av Allt ljus på

Läs mer

Hallonbergen 20 LJUSKULTUR 2 / 07

Hallonbergen 20 LJUSKULTUR 2 / 07 Hallonbergen 20 LJUSKULTUR 2 / 07 samarbete gav tryggare närmiljö text inga-lill cras foto olof thiel Alla som arbetar med belysning vet att det är ett oslagbart verktyg för att öka såväl trygghet som

Läs mer

Vad är ljus? Livet från den ljusa sidan Ljusets revolution

Vad är ljus? Livet från den ljusa sidan Ljusets revolution ALLTljuspå LJUSET Vad är ljus? Livet från den ljusa sidan Ljusets revolution NR 1 Allt ljus på ljuset Nu inleder Belysningsbranschen ett nytt kapitel i vår uppgift att sprida kunskap kring allt som rör

Läs mer

Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se

Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se Kontakter Länkar till våra medlemsföretag och belysningskonsulter hittar du på www.belysningsbranschen.se Armaturer Annell Ljus + Form Ateljé Lyktan Cardi Belysningsspecialisten DEFA Lighting Ecolux Elektro

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING

BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING 1 (11) 2014-09-01 BELYSNINGSPROGRAM BELYSNINGSANLÄGGNING Dessa anvisningar avser att vägleda till en personsäker, funktionell, driftsäker, underhållsvänlig och hållbar gatubelysning. SIG100, v2.0, 2010-02-26

Läs mer

Belysningsprogram. Augusti 2011

Belysningsprogram. Augusti 2011 Belysningsprogram Augusti 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte/ inledning / avgränsning Områdeskarraktärer GC-vägar Bostadsområden - villaområden Bostadsområden flerbostadshus Parker och grönområde Tunnlar

Läs mer

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder

Läs mer

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar

Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Brf Räven Belysningsförslag - Gårdar Uppdrag Titel på rapport: Brf Räven Belysningsförslag Gårdar Status Förhandskopia Datum: 2014-04-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Brf Räven Lukas Berglind

Läs mer

upphandlingsguide för utomhusbelysning

upphandlingsguide för utomhusbelysning upphandlingsguide för utomhusbelysning Information från Vi vet erfarenhetsmässigt att användningstiden för en anläggning för väg- och gatubelysning är mycket lång, i de allra flesta fall hela 25 30 år.

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN

BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN BELYSNINGSPROGRAM BOTKYRKA KOMMUN Innehåll Bakgrund 3 Generella principer 3 Befintlig belysning 4 Utgångspunkter för god belysning 4 - Armaturer 4 - Bländning 4 - Ljusnivå 5 - Light pollution 5 - Färgåtergivning

Läs mer

lunova Visuell komfort för människor i rörelse

lunova Visuell komfort för människor i rörelse lunova Visuell komfort för människor i rörelse Visuell komfort sätter människan i centrum Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar.

Läs mer

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton Om alla företag skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor

Läs mer

LED Framtidens belysning

LED Framtidens belysning -Föreläsning av Viktoria Backman, -Telefon: 08-41 05 10 30 victoria.backman@locklight.se LED Framtidens belysning Detta ska du tänka på vid en investering av LED-belysning! - Tekniken LED i belysningsform

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan

Belysningsprogram. Näsängen. Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan Belysningsprogram Näsängen Bilaga till gestaltningsprogram och detaljplan 2016-11-16 1 LJUSPRINCIPER Belysningen är viktig för att skapa en trafiksäker och trygg miljö, som är lätt att orientera sig i,

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet

Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet Miljöanpassad upphandling av Utomhusbelysning Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet Innehåll Varför miljöanpassa upphandling av utomhusbelysning? Exempel på miljövinster Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg

Läs mer

Utomhusbelysning 2013

Utomhusbelysning 2013 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? 1 1. Hur långt har kommunerna kommit i arbetet med utfasningen av kvicksilverlampor? Har ni en färdig plan för utfasning

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning

Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning Dnr Sida 1 (5) 2016-02-16 Handläggare Per-Erik Wikström 08-508 262 89 Till Trafiknämnden 2016-03-10 Trygghetsbelysning på parkvägar. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning

Läs mer

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10.

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10 Energimyndigheten Agenda 10.00 Ljus och hälsa - Ljusets direkta och indirekta påverkan på oss människor - Synergonomi,

Läs mer

Rätt ljus på rätt plats

Rätt ljus på rätt plats Utomhus CityTouch Sala Case study Rätt ljus på rätt plats Europas största anläggning med webbaserad intelligent gatubelysning växer fram i Sala. Belysningen kan enkelt styras och kontrolleras via datorn.

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Belysningsplan för offentlig belysning Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända

Ljusflöde - Lumen. Ljusflödet bestämmer. Små intensiva ljuskällor är. Möjliga luxnivåer Antal armaturer. Lättare att styra Svårare att avblända Philips Lighting Ljusflöde - Lumen Ljusflödet bestämmer Möjliga luxnivåer Antal armaturer Små intensiva ljuskällor är Lättare att styra Svårare att avblända Ljusutbyte - Lumen / Watt Elförbrukning står

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

den nya upplysningstiden

den nya upplysningstiden den nya upplysningstiden Det är dags att släcka glödlampan och byta till bättre alternativ. Vi har koll på vad som gäller och hur mycket du kan spara. Välkommen in! ett bra byte för både plånboken och

Läs mer

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt.

Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Välkomnande. Miljövänligt. Ekonomiskt. Ett unikt erbjudande: LED-lampor från LEDON Det har aldrig varit enklare att erbjuda era gäster en komfortabel och professionell belysning samtidigt som ni gynnar

Läs mer

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com

PROJEKT PARKERINGSPLATS. www.visionxeurope.com PROJEKT PARKERINGSPLATS Innehåll 1. Om Vision X 2. Vad kan Vision X 3. Vision X teknik 4. Vision X produkter 5. Uppdrag parkeringsplats 6. Projekt analys / ritningar 7. Beräkningar parkeringsplats 8. Lösning

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING

GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING GUIDE FÖR UTOMHUSBELYSNING En trygg och trivsam livsmiljö för alla Smart styrning. Genom intelligent styrning uppnås både maximala energibesparingar och en ändamålsenlig belysning. Genom intelligent styrning

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Belysningsdagarna

VÄLKOMNA TILL. Belysningsdagarna VÄLKOMNA TILL Belysningsdagarna Christel Liljegren Vice VD Projektledare för hållbar upphandling kopplat till energieffektivisering av gatubelysning och inomhusbelysning Kontakt: 0706-208 308 Christel.liljegren@energikontorsydost.se

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg

trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg trafiksäkerhet i nytt ljus Vi hjälper dig att skapa en tryggare väg Säkerhet på väg Vägbelysningen finns till för att man som trafikant och fotgängare ska kunna upptäcka faror och bedöma risker i tid.

Läs mer

De två uppgifterna: Bra belysning. Ekonomiskt försvarbart. Rätt mängd ljus på rätt plats. Bländfritt utförande LED-armaturer

De två uppgifterna: Bra belysning. Ekonomiskt försvarbart. Rätt mängd ljus på rätt plats. Bländfritt utförande LED-armaturer De två uppgifterna: Bra belysning Rätt mängd ljus på rätt plats. Bländfritt utförande LED-armaturer Ekonomiskt försvarbart Energiminskning (LED, närvarostyrning, nattsänkning) Färre serviceinsatser Livslängd

Läs mer

Morastrand Morastrand skapar klimatsmart fastighetsbestånd

Morastrand Morastrand skapar klimatsmart fastighetsbestånd skapar klimatsmart fastighetsbestånd LED-belysning sänker energianvändningen med mer än 80 procent Det allmännyttiga bostadsbolaget AB och Mora kommun samarbetar sedan några år tillbaka med Caverion i

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

Studie nybyggnation Gudmundstorp

Studie nybyggnation Gudmundstorp Studie nybyggnation Gudmundstorp 1. BAKGRUND Gudmundstorps Gård AB bygger nytt stall för ungdjur. Stallet mäter ca 27x70 m och rymmer bland annat djupströbäddar för kalvar och bås med skrapgångar för kvigor.

Läs mer

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion

LED information från branschen. Belysningsbranschens LED sektion LED information från branschen Belysningsbranschens LED sektion LED i press och oseriös marknadsföring LED ersätter alla andra ljuskällor 100-200.000 h livslängd Optimala ljuskällan O.s.v LED branschen

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

"På w40 vill vi inte bygga för vackra foton i facktidskriften, utan för människorna"

På w40 vill vi inte bygga för vackra foton i facktidskriften, utan för människorna Interview "På w40 vill vi inte bygga för vackra foton i facktidskriften, utan för människorna" Byggherre: w40 Architekten, Wiesbaden, Tyskland Interiördesign: w40 Architekten, Wiesbaden, Tyskland Foto:

Läs mer

Med användarna i fokus

Med användarna i fokus Framtida utveckling Framtiden för LED-tekniken är givetvis nära sammankopplad med städernas tillväxt, förändring och utveckling. Men förändrade levnadssätt och förväntningar hos städernas invånare, kommer

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Elkraftsgatan 11 195 60 Arlandastad URL: www.vensti.se Vår vision Är att bygga framtidens belysning. Att tänka nytt och utveckla produkter är en av våra ledstjärnor.

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN

UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN Detta är en larmrapport! Varje år bidrar Sveriges företag och offentliga verksamheter till att nära två miljoner

Läs mer

Värt att veta om. Ljus. styrning

Värt att veta om. Ljus. styrning Värt att veta om Ljus styrning värt att veta om ljusstyrning 2 Ljusstyrning är en av de starkaste trenderna inom belysning just nu. Det är ett allt viktigare verktyg för att energieffektivisera en belysnings

Läs mer

efter 700 år i mörker framträder nu Örebro slott i nytt ljus, signerat Ljusarkitektur.

efter 700 år i mörker framträder nu Örebro slott i nytt ljus, signerat Ljusarkitektur. Kex- och skofabrikerna, som var Örebros signum, har för länge sedan tystnat. Kvar står stadens centrala stolthet och mesta symbol slottet. Efter cirka 700 år i mörker, framträder nu dess kvaliteter i nytt

Läs mer

Smedby, Kalmar kommun, Sydöstra Sverige Gatubelysningsprojekt

Smedby, Kalmar kommun, Sydöstra Sverige Gatubelysningsprojekt Smedby, Kalmar kommun, Sydöstra Sverige Bakgrund och syfte Smedby är en by i Kalmar kommun, belägen ca 10 km väst om residensstaden Kalmar. Byn har vackra gröna omgivningar och karaktäriseras av jordbruks-

Läs mer

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n

18W 35W 70W. Power. M a d e i n S w e d e n 18W 35W 70W High Power LED M a d e i n S w e d e n High Power LED EuroStreetLight, High Power LED är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för offentliga utemiljöer. EuroStreetLight

Läs mer

Ny gatubelysning på gång

Ny gatubelysning på gång Ny gatubelysning på gång Stina Liljas på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, Örjan Eriksson, juni 2009. Utvecklingen på gatubelysningsfronten går snabbt. Nya typer av energieffektiva lampor och

Läs mer

Teknikutveckling och belysning med lång. Lennart Abramsson, Aura Light AB

Teknikutveckling och belysning med lång. Lennart Abramsson, Aura Light AB Teknikutveckling och belysning med lång livslängd och säker drift Lennart Abramsson, Aura Light AB Bakgrundsinformation energiförbrukning Belysning står för ca 25% av dagens energiförbrukning 18 miljarder

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar. Noral LED-nyheter Både för nytillverkade och befintliga armaturer Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar. Låt dig inspireras av Noral Företaget Noral har i mer än 40 år installerat utomhusbelysning

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning

Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Henrik Gidlund Anläggning 08-508 261 68 Exempel på LED-installationer i Stockholms utomhusbelysning Katarinavägen En 330 m linjär LED som belysning av mur och gångbana. Effekt är 1 W/m, totalt 330W. Byggår

Läs mer

Föreskrifter armaturtyper Bilaga 8. Generella föreskrifter för armaturtyper

Föreskrifter armaturtyper Bilaga 8. Generella föreskrifter för armaturtyper Generella föreskrifter för armaturtyper Alla priser anges exklusive moms. Produktblad på angivna armaturer ska bifogas anbudet. Armaturerna ska vara anpassade och lämpliga att använda i den miljö som beskrivs.

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Boka innan 20 februari och få 500 kr rabatt! Urban ljussättning och belysning Ekologisk, ekonomisk och estetiskt tilltalande ljussättning Belysning för framtidens städer Talare Att skriva upphandlingar

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

Nattetid är parken endast upplyst av glest placerade (40m) natriumbestyckade bredstrålande stolparmaturer samt entrébelysningarnas vitare sken.

Nattetid är parken endast upplyst av glest placerade (40m) natriumbestyckade bredstrålande stolparmaturer samt entrébelysningarnas vitare sken. Ljusgestaltning för Gubberoparken Introduktion Nattetid är parken endast upplyst av glest placerade (40m) natriumbestyckade bredstrålande stolparmaturer samt entrébelysningarnas vitare sken. Gubberoparken

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

REVIDERING 2009 utgåva 2

REVIDERING 2009 utgåva 2 REVIDERING 2009 utgåva 2 ETT UPPDRAG INOM BELYSNINGSBRASCHEN DELVIS FINANSIERAT AV STEM REVIDERING 2009 utgåva 2 Utgåva 2-2009 Arbetsgrupp (nuläge) Per Andersson Ecolux Ronnie Eriksson Zumtobel Tommy Govén

Läs mer

välkommen hem Vi kan hjälpa dig att skapa trygga och trivsamma närmiljöer

välkommen hem Vi kan hjälpa dig att skapa trygga och trivsamma närmiljöer välkommen hem Vi kan hjälpa dig att skapa trygga och trivsamma närmiljöer www.fagerhult.se Stadsgata Biltrafik är en oundviklig del av stadsmiljön men med bra belysning ökar både tillgängligheten och attraktionskraften

Läs mer

Belysningsplan för offentlig belysning

Belysningsplan för offentlig belysning Belysningsplan för offentlig belysning Bilaga 2, Belysningsprinciper Innehållsförteckning Inledning 3 Rekomenderade armaturer och ljuskällor 3 Belysningsprinciper 3 Gång- och cykelvägar samt vägar i parker

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Även bra butiksljus åldras.

Även bra butiksljus åldras. Även bra butiksljus åldras. Med rätt underhåll har du alltid ett säljande ljus! Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa

Läs mer

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur LED Dimning Viktigt är att observera att LED belysningsprodukter som är dimbara skall ha en specifik produktmärkning. Det är dock ingen garanti att dimbara LED-produkter fungerar felfritt med olika dimrar

Läs mer

Spännande och strålande

Spännande och strålande LEDlamps DiamondSpark Spännande och strålande MASTER LEDkron och MASTER LEDklot Världsledande inom LED-belysning Med vår senaste LED-teknik och mer än 100 års erfarenhet inom optik och elektronik är Philips

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

Lyser upp mörkret. Utomhus. Case study

Lyser upp mörkret. Utomhus. Case study Utomhus Intelligent belysning Tegnérparken, Uppsala Case study Lyser upp mörkret På Philips är vi övertygade om att vi alltid kan göra människors liv lite bättre. Philips ljusexperiment i Tegnérparken

Läs mer

Utredning kring utbildningsinsatser. för ökad kompetens i utformning av energieffektiv belysning för inne och utemiljö

Utredning kring utbildningsinsatser. för ökad kompetens i utformning av energieffektiv belysning för inne och utemiljö Utredning kring utbildningsinsatser för ökad kompetens i utformning av energieffektiv belysning för inne och utemiljö Monica Säter Doktorand Chalmers/Arkitektur Avdelningen för Belysningsvetenskap Det

Läs mer

ATT KUNNA ORIENTERA SIG UTE OCH FÅ RÄTT DELAR UPPLYSTA I PARK OCH BOSTADSOMRÅDEN ÄR VIKTIGT FÖR VÅR TRYGGHET OCH VÅRT VÄLBEFINNANDE.

ATT KUNNA ORIENTERA SIG UTE OCH FÅ RÄTT DELAR UPPLYSTA I PARK OCH BOSTADSOMRÅDEN ÄR VIKTIGT FÖR VÅR TRYGGHET OCH VÅRT VÄLBEFINNANDE. ATT KUNNA ORIENTERA SIG UTE OCH FÅ RÄTT DELAR UPPLYSTA I PARK OCH BOSTADSOMRÅDEN ÄR VIKTIGT FÖR VÅR TRYGGHET OCH VÅRT VÄLBEFINNANDE. DET HANDLAR OM ATT ÅSTADKOMMA HÅLLBAR OFFENTLIG BELYSNING. EN INSIKT

Läs mer

Green Outdoor. Uppgradera din gatubelysning nu!

Green Outdoor. Uppgradera din gatubelysning nu! Green Outdoor Uppgradera din gatubelysning nu! CitySpirit Cone LED Bostadsområdet Baronbackarna i Örebro Dags att uppgradera En av de mest utbredda ljuskällorna för väg- och gatubelysning är den så kallade

Läs mer

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014

Bilaga A. Fotodokumentation Befintlig belysning. Belysningsprogram för Vallentuna kommun MARS 2014 MARS 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-24 KF 13 2014 Bilaga A Fotodokumentation Befintlig belysning Dokumentet är en bilaga till Belysningsprogrammet för Vallentuna kommun. Fotodokumentationen

Läs mer

Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar?

Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar? Energieffektiv belysning Vad kan man göra för att värna miljö och spara pengar? Hur länge har man råd att elda för kråkorna? En modern belysningsanläggning drar bara en femtedel så mycket el som en 10-15

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

SER DU FLICKAN I TID? RÄTT LJUS RÄDDAR BÅDE LIV OCH MILJÖN!

SER DU FLICKAN I TID? RÄTT LJUS RÄDDAR BÅDE LIV OCH MILJÖN! SER DU FLICKAN I TID? RÄTT LJUS RÄDDAR BÅDE LIV OCH MILJÖN! RÄTT LJUS RÄDDAR LIV Att kunna reagera snabbt i trafiken är avgörande för säkerheten på våra vägar. Att kunna orientera sig och få rätt delar

Läs mer

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst

Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst KAPITEL 9 BELYSNING 9.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst EL AMA 12 Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska

Läs mer

GE ConstantColor CMH StreetWise

GE ConstantColor CMH StreetWise GE ConstantColor CMH Naturligt bättre, naturligt säkrare. CMH: det framtidssäkra valet Gatubelysning Europeiska unionen fortsätter att trycka på för att eliminera föråldrad, ineffektiv belysning. Enligt

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Jonny Petersson Philips Professional Lighting. - energiseminarium våren 2010

Jonny Petersson Philips Professional Lighting. - energiseminarium våren 2010 Jonny Petersson Philips Professional Lighting - energiseminarium våren 2010 Philips sektorer Healthcare Lighting Consumer Lifestyle Philips Professional Lighting 2 Fakta om belysning Belysning använder

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik

ENERGI OCH BELYSNING. Utvärdering av Vackert Rättvik Utvärdering av Vackert Rättvik ENERGI OCH BELYSNING Belysningens funktion har varit en central del i projektet Vackert Rättvik. Genom att anpassa belysningen till stadsmiljöns villkor har man åstadkommit

Läs mer

Därför går jag aldrig själv om natten.

Därför går jag aldrig själv om natten. Därför går jag aldrig själv om natten. Pressrapport Ny trygghetsbelysning i området Lappkärrsberget. Ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Stad och Fortum. Innehåll Sammanfattning 3 Resultat från undersökning

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla

Nu och Framtidens LEDande ljuskälla 2015-05-27 NORDIC CENTER FOR SUSTAIABLE HEALTHCARE Nu och Framtidens LEDande ljuskälla Hur länge har staten, kommunerna, landstinget och fastighetsägarna, råd att elda för kråkorna? Vår vision Är att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PARK- OCH GATUBELYSNING I BJUVS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PARK- OCH GATUBELYSNING I BJUVS KOMMUN Datum 2015-04-14 Antagen av Ks 2015-05-06 RIKTLINJER FÖR PARK- OCH GATUBELYSNING I BJUVS KOMMUN 1 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beslut angående gatubelysningen... 4 Beslutsgrund... 4 Regelverk

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

med ett LYSANDE SAMVETE www.cleanlight.se

med ett LYSANDE SAMVETE www.cleanlight.se N O R D I C med ett LYSANDE SAMVETE www.cleanlight.se COMPANY PROFILE Vårt produktsortiment innehåller armaturer för inomhusmiljöer, utomhusmiljöer samt belysning för tung industri. Då armaturerna i vårt

Läs mer

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska

GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska GUIDE LJUSKÄLLOR Fo Karolinska Innehållsförteckning REFERENSER... 2 INLEDNING... 3 AVFALLSHANTERING... 3 MILJÖ... 3 FARA FÖR BRAND... 3 BEGREPP... 4 UTFASADE GLÖDLAMPOR... 5 HALOGENLAMPOR... 6 LÅGENERGILAMPOR...

Läs mer

Inför genomförande av pilotprojekt

Inför genomförande av pilotprojekt Inför genomförande av pilotprojekt Uthållig kommun projektet Tema belysning Att genomföra ett antal funktionella och energisnåla belysningsprojekt för att studera och införa ny teknik (LED). Att utgöra

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning

ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning ljusservice Vi vet hur du underhåller en säljande belysning 1 Detta är ljusservice Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa en optimalt fungerande butiksbelysning. Ljusservice erbjuder den

Läs mer

7 Utformning av belysningsanläggning

7 Utformning av belysningsanläggning 7 Utformning av belysningsanläggning 7.1 Regler och föreskrifter Allt material i belysningsanläggningar ska vara utförd i enlighet med gällande lagar och förordningar samt uppfylla gällande svenska normer

Läs mer

a little bit brighter A little bit brighter

a little bit brighter A little bit brighter a little bit brighter A little bit brighter En ny syn på belysning EGEN TILLVERKNING I MÖRKASTE SMÅLAND I Sverige är belysningsmarknaden motsägelsefull. Här finns det många svenska belysningsföretag,

Läs mer

effektivitet, komfort och enkelhet

effektivitet, komfort och enkelhet UM UM effektivitet, komfort och enkelhet UM-sortimentet innehåller diffusorer med MesoOptics -teknik. Fördelarna med den här tekniken högeffektiv och optimerad ljusfördelning i kombination med en modern

Läs mer