Mälargymnasiets programutbud, rapport 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mälargymnasiets programutbud, rapport 3"

Transkript

1 Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Monika Fröberg, Rektor Annika Ramsell, Kompetensdirektör Karin Mannström, Förvaltningsekonom Rapportnr: Kon Dnr 2015/12

2 (6) Innehåll 1. INLEDNING NULÄGESBESKRIVNING PROGRAMSTRUKTUR ORSAK VERKAN PÅ KORT- OCH LÅNG SIKT Ekonomiskt nuläge Ekonomisk kalkyl Reflektioner... 5

3 (6) 1. INLEDNING Detta är den tredje rapporten om Mälargymnasiets programstruktur och de utmaningar enheten står inför både vad gäller framtida programutbud och ekonomi. De tidigare två rapporterna har haft fokus på omvärld och Mälargymnasiets programstruktur, ekonomi och organisation. Den här rapporten har till syfte att beskriva det framtida ekonomiska läget och prognoser för Mälargymnasiet och hur programstruktur och elevens val påverkar organisationen för Mälargymnasiet. 2. NULÄGESBESKRIVNING Mälargymnasiet har den 1 april 2015 totalt 621 elever inom olika program och inriktningar. Av dessa är 130 elever inom enhetens Introduktionsprogram där studierna planeras för ett år i taget. Hur många som kommer att avsluta sina studier i juni 2015 och hur många som kommer att studera ytterligare ett år är inte fastställt ännu. 101 elever finns inom Språkintroduktion, 12 inom Preparandutbildningen och 27 elever inom Individuellt alternativ. Antal elever i årskurs 1 och 2, nationella program: Yrkesprogram: Årskurs 1: Årskurs 2: Barn- och fritidsprogrammet IMPRO IMPRO Handel- och administrationsprogrammet IMPRO + 4 IMYRK IMPRO Hotell- och turismprogrammet IMYRK Restaurang- och livsmedelsprogrammet IMPRO + 1 IMYRK IMPRO + 2 IMYRK Studieförberedande program: Årskurs 1: Årskurs 2: Ekonomiprogrammet Estetiska programmet 26 (15 bild + 10 mu + 1 prepmu) 27 (13 bild + 13 mu) Samhällsvetenskapsprogrammet Särskolans verksamhetsområden 2 11 (åk 2 och 3) Totalt antal elever: Antalet avgångselever i juni 2015 inom yrkesprogrammen, inklusive elever inom programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion: Program: Barn- och fritidsprogrammet 18 Handel- och administrationsprogrammet 16 Hotell- och turismprogrammet 13 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 16 Totalt antal elever: 63 Antal elever: Antalet avgångselever i juni 2015 inom studieförberedande program: Program: Antal elever: Ekonomiprogrammet 32 Estetiska programmet (14 bild, 18 musik) 32 Samhällsvetenskapsprogrammet (beteende) 26 Samhällsvetenskapsprogrammet (samhälle) 27 Totalt antal elever: 117 Antalet avgångselever i juni 2015 inom särskolans verksamhetsområde: Program: Antal elever: Verksamhetsträning 5 Yrkesträning 1 Totalt antal elever: 6

4 (6) Enhetens totala elevvolym kommer troligtvis att sjunka något under läsåret 2015/2016 beroende på att fler elever avslutar sina studier än vad vi tar in nya elever. Nästa läsårs avgångselever inom Samhällsvetenskapsprogrammet innefattar två klasser med 19 respektive 23 elever i vardera klass vilket innebär en kostnad som inte bärs av skolpengen. Detta är sista kullen av parallellklasser inom ett och samma program. Inom alla andra nationella program finns endast en klass/årskurs. Årets första intagningsprognos för sökande till gymnasieutbildningar läsåret innebär att rektor har bedömt det nödvändigt att fatta beslut om att inte ta in elever till Estetiska programmets musikinriktning, Handels- och administrationssamt Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Orsaken är få sökande. Även Estetiska programmets bild- och forminriktning har få sökande och borde, sett till den första intagningsprognosen, inte ta emot elever till hösten 2015, men beslutet är svårt att fatta beroende på främst två anledningar: Dels har bildlärarna en stark koppling till särskolans verksamhet, dels finns en idé om en ny profil som inte finns i regionen och där enheten har för avsikt att ansöka om riksrekryterande utbildning. Inför omvalsperioden planerar lärarna för en särskild marknadsföringsinsats eftersom profilen kan smygstarta redan innan ansökan till Skolverket. Om Skolverket kommer att bevilja ansökan om riksrekryterande utbildning kan den starta först hösten Underlag för beslut om att inte ta in elever till ovan nämnda program/inriktningarna har skett efter Gymnasieantagningens första körning efter första sökomgången: vid samma tidpunkt 2014: Estetiska programmet, inriktning musik Handel- och administrationsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet vid samma tidpunkt 2013: Gymnasieantagningens uppgifter om antalet antagna behöriga elever den 26 mars 2015 (detta är siffror som förändras kontinuerligt beroende på ständiga uppdateringar): Antagna i 2:a 2015 Estetiska programmet, inriktning musik Handel- och administrationsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Motsvarande underlag för Estetiska programmets bild- och forminriktning: vid samma tidpunkt 2014: Antagna i 3:e Estetiska programmet, inriktning bild & form vid samma tidpunkt 2013:

5 (6) Gymnasieantagningens uppgifter om antalet antagna behöriga elever den 26 mars 2015 (detta är siffror som förändras kontinuerligt beroende på ständiga uppdateringar): Antagna i 2:a Estetiska programmet, inriktning bild & form Prognos för enhetens andra program och inriktningar förefaller stabil även om det är något färre elever som antagits i första till Ekonomiprogrammet jämfört med föregående år. Glädjande är också att det är flera antagna till Barn- och fritidsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet: vid samma tidpunkt 2014: Antagna i 3:e vid samma tidpunkt 2013: Barn- och fritidsprogrammet Ekonomiprogrammet Särskolans nationella program Estetiska verksamheter 2 2 Ej intag Särskolans Individuella program 5 1 Uppgift saknas Samhällsvetenskapsprogrammet PROGRAMSTRUKTUR ORSAK VERKAN PÅ KORT- OCH LÅNG SIKT Att få elever söker till yrkesutbildningar och Mälargymnasiet följer trenden i riket. Vi har få sökande i andra och risken är stor att dessa elever kommer att bli antagna till sitt förstasval eftersom många skolor i regionen har möjlighet att bereda plats till alla som sökt. Enheten kommer att bevaka regeringens utredning, utveckla och marknadsföra det unika med varje program. Estetiska programmets musikinriktning är starkt konkurrensutsatt av väletablerade musikgymnasier i Stockholmsregionen Ekonomiskt nuläge Verksamhetens årsbudget ligger på ca 76 mnkr. Den största kostnaden är personalkostnader motsvarande ca 50 mnkr/år. Den totala lokalytan är kvm och kostnaden uppgår till ca 13 mnkr/år. Resultatet per 31 mars visar ett underskott på 2,3 mnkr. Då har ändå lönekostnaderna minskat med 959 tkr/månad sedan mars Ekonomisk kalkyl I nedanstående beräkningar har vi arbetat med tre olika scenarier: 1) att inte stoppa intag till aug ) att stoppa intag till Restaurang- och livsmedels-, Handel- och administrations- och Estetiska musikinriktning, och 3) att stoppa intag till Restaurang- och livsmedels-, Handels- och administration och Estetiska programmets båda inriktningar.

6 (6) I beräknade elevvolymer har vi varit försiktiga och planerat för sju intagna elever till bildinriktningen år och 11 elever Om vi väljer att ta in på Estetiska programmets bildinriktning kommer en ny inriktning att utvecklas och marknadsföras fullt ut till intaget Kalkylen är baserad på samma antal elever som i Gymnasieantagningens första körning: Tkr Intag på alla program (som 2014). Resultat underskott: Ej intag på Restaurangoch livsmedels-, Handeloch administrations- och Estetiska programmets musikinriktning. Resultat underskott: Ej intag på Restaurang- och livsmedels-, Handel- och administrations-, Estetiska programmets musik och bildinriktning. Resultat underskott: Resultat I scenarierna för stoppade intag för Handel- och administrations-, Restaurang- och livsmedels-, Estetiska programmets musik- och bildinriktning har enheten totalt avvecklat lokalerna för stora delar av H-, hela K-huset, källarlokaler och aula från andra halvåret I scenariot där Estetiska programmets bildinriktning fortsätter med intag har lokalkostnad medräknats för nödvändiga lokaler i K-huset Reflektioner De åtgärder som beskrivits i rapporten är naturligtvis inte de enda som ska vidtas men är de viktigaste för att få stopp på eventuellt kommande skenande underskott främst beroende på små elevgrupper. Omställningsprocesser är igång och kommer att ske löpande under Kostnader vid omställningar ligger kvar länge och i kalkylen har vi beräknat att sådana kostnader ligger kvar under ett år. Ersättning för Språkintroduktion och övriga Introduktionsprogram behöver ses över så att de täcker faktiska kostnader för dessa elevers behov. Arbetet med rapporten har visat att trots att Mälargymnasiet har hög lokalkostnad per elev så är det kostnader för personal som till största del påverkar underskotten på respektive program. Det är dock viktigt att Mälargymnasiet kan få möjlighet att avyttra lokaler för att lokalkostnader ska bli en rimlig del av skolpengen. Det underskott som finns kvar efter de olika beskrivna scenarier behöver skolan fortsätta att arbeta med. Vi kan konstatera att ökar intaget med ca elever på de program som finns kvar så kan Mälargymnasiet vara en skola i ekonomisk balans pga av fler och större klasser på färre program.

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport Läsåret 2013/2014 2014-08-10 1 (31) Kvalitetsrapport Läsåret 2013/2014 Mälargymnasiet Ansvarig för redovisningen Monika Fröberg Rektor Mälargymnasiet 2014-08-10 2 (31) Innehåll 1. INLEDNING MÄLARGYMNASIET 3 2. UNDERLAG

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen 2014-03-26 1(5) Frågor och svar En bakgrundsbeskrivning Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är gymnasieskolor, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På de båda skolorna går i dagsläget

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2010

KVALITETSREDOVISNING 2010 1 FÖR GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING INOM KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIEFÖRVALTNING 2 Gymnasieprogrammens förkortningar BF...Barn- och fritidsprogrammet BFFD-ID...Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring

Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Rapport 2011:05 Anpassning Matchning Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro län 2012-2020 Anders Niklasson Anpassning-Matchning-Kvalitetsförbättring Prognoser för gymnasieskolan i Örebro

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal...

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-22 Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets

Läs mer

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 Bildning Elisabet Björklund Datum 2014-10-09 Sida 1(15) Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 1. Kvalitetsrapporten gäller läsåret 2013/2014 och omfattar enbart de statligt uppsatta

Läs mer

Ersättningar till fristående skolor

Ersättningar till fristående skolor Revisionsrapport Ersättningar till fristående skolor Botkyrka kommun Mats Renborn December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras?

Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? www.pwc.se Kommunförbundet Stockholms Län Cecilia Högberg, Henrik Berggren, Joanna Hägg Översyn av den gemensamma gymnasieprislista Bör prislistan och index justeras? Kommunförbundet Stockholms Län Rådgivningsrapport

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2013-06-17 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012 Norberg Skinnskatteberg Fagersta Budget 2012 med plan för 2013 och 2014 Innehåll INLEDNING... 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Gymnasieskolan... 3 Vuxenutbildningen... 9 FRAMTIDSSPANING... 12 Och sen då?...

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer