Kultur- och fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Tid Onsdagen den 20 mars 2013 kl. 13: Ajournering kl Plats Kalmar Teater, konferensrummet vån 2 Omfattning ande Marianne Dahlberg, ordförande (S) Ingegerd Petersson, vice ordförande (C) Daniel Fransson (S), Pernilla Frid (S) Liselotte Ross (V) Peter Forsberg (FP) Ola Ljung (S), ersätter Jussi Gröhn (S) Samim Salah Ahmed (V), ersätter Lasse Johansson (S) Övriga Bo Eklinder, tf. förvaltningschef Pia Axeheim, sekreterare Jan Botö Röjås, verksamhetsutvecklare Per-Ola Johansson, enhetschef Sophia Sundlin, ungdomsombud Anki Lagercrantz, ungdomsombud/fritidsledare Cecilia Johansson, ekonom Johan Ericson, enhetschef Suzanne Hammargren, bibliotekschef Doris Aronsson, enhetschef Leif Holmström, enhetschef Sekreterare Pia Axeheim Anslaget på kommunens anslagstavla den

2 2 (16) Justeras Marianne Dahlberg ordförande Pernilla Frid

3 3 (16) särenden 15 Godkännande av dagordningen Kultur- och fritidsnämnden godkänner den utskickade kallelsen/dagordningen. 16 Förra protokollet Det finns inga frågor eller synpunkter på förra protokollet, som läggs till handlingarna.

4 4 (16) 17 Stipendieansökan X-Plosion Dnr KFN 2012/0161 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och kulturutvecklare Björn Samuelssons skrivelse den 26 februari 2013, samt X-Plosions stipendieansökan. Kriterier för utdelning av stipendium: Kultur och fritidsnämndens stipendier är avsedda som personligt stöd till utveckling för aktiva inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i Kalmar. X-plosion är en discogrupp som består av flickor i årsåldern, som tränar och tävlar för Kalmar Dansinstitut. Gruppen är uttagen för att representera Sverige i VM i gruppdisco i Polen december Stipendium söks för kostnader för resor och uppehälle. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå X-Plosions stipendieansökan eftersom den inte uppfyller kriterierna för stipendium.

5 5 (16) 18 Stipendieansökan Pelle Hybbinette Dnr KFN 2012/0167 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och kulturutvecklare Björn Samuelssons skrivelse den 27 februari 2013, samt Pelle Hybbinettes stipendieansökan. Kriterier för utdelning av stipendium: Kultur och fritidsnämndens stipendier är avsedda som personligt stöd till utveckling för aktiva inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i Kalmar. Hybbinette, Böck och Fager söker stipendium för deltagande i internationell tävling i snöskulptur i Schweiz december Stipendium söks för täckande av reskostnader som uppges till kronor per person. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Pelle Hybbinettes stipendieansökan eftersom den inte uppfyller kriterierna för stipendium.

6 6 (16) 19 Stipendieansökan Kristoffer Lundell Dnr KFN 2013/0002 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och kulturutvecklare Björn Samuelssons skrivelse den 27 februari 2013, samt Kristoffer Lundells stipendieansökan. Kriterier för utdelning av stipendium: Kultur och fritidsnämndens stipendier är avsedda som personligt stöd till utveckling för aktiva inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i Kalmar. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Kristoffer Lundells stipendieansökan eftersom den inte uppfyller kriterierna för stipendium.

7 7 (16) 20 Stipendieansökan Mattis Grusell och David Ekströmer Dnr KFN 2013/0003 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och kulturutvecklare Björn Samuelssons skrivelse den 27 februari 2013, samt Mattis Grusells och David Ekströmers stipendieansökan. Kriterier för utdelning av stipendium: Kultur och fritidsnämndens stipendier är avsedda som personligt stöd till utveckling för aktiva inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i Kalmar. Mattis och David har producerat musik och skivor sedan David har gått Stage4You och Mattis har läst ljudteknik. De arbetar nu på varsin soloskiva och söker stipendium med ospecificerat belopp för omkostnader kring dessa. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Mattis Grusell och David Ekströmers stipendieansökan med kronor per person.

8 8 (16) 21 Stipendieansökan - Spinnrockarna Dnr KFN 2013/0020 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och kulturutvecklare Björn Samuelssons skrivelse den 27 februari 2013, samt Spinnrockarnas stipendieansökan. Kriterier för utdelning av stipendium: Kultur och fritidsnämndens stipendier är avsedda som personligt stöd till utveckling för aktiva inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i Kalmar. Spinnrockarna har långsiktigt bedrivit träning för att få fram Sveriges bästa danspar och resultatet blev ett världsmästarpar i bugg Stipendium söks med ospecificerat belopp. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Spinnrockarnas stipendieansökan eftersom den inte uppfyller kriterierna för stipendium.

9 9 (16) 22 Stipendieansökan Ida Olsson Dnr KFN 2013/0023 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och kulturutvecklare Björn Samuelssons skrivelse den 27 februari 2013, samt Ida Olssons stipendieansökan. Kriterier för utdelning av stipendium: Kultur och fritidsnämndens stipendier är avsedda som personligt stöd till utveckling för aktiva inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i Kalmar. Ida Olsson är sångerska och låtskrivare, som sedan sommaren 2012 levt på sin musik. Ida är med i Talangcoachingprojektet. Hon söker stipendium med ospecificerat belopp för att kunna göra klart sin debutskiva, sannolikt i USA och vidareutveckla sin soloakt. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Ida Olssons stipendieansökan med kronor.

10 10 (16) 23 Ansökan om bidrag till sommarsimskola Dnr KFN 2012/0130 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och verksamhetsutvecklare Jan Botö Röjås skrivelse den 1 mars 2013, samt Kalmar Simsällskaps bidragsansökan. Kalmar Simsällskap har sedan många år bedrivid sommarsimskolor. Tidigare har detta gjorts på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen men sedan 2011 ges istället ett årligen beslutat bidrag till verksamheten. Under 2012 genomfördes simskolor på två platser, Äventyrsbadet och Kolbodabadet. Antalet deltagare var 320 barn och ungdomar. Simsällskapets sommarsimskola fungerar väl och är uppskattad av deltagarna. Bidraget från kultur och fritidsnämnden bidrar till att anmälningsavgiften kan hållas nere vilket gör att fler kan ta del av utbudet. Kalmar Simsällskap beviljas ett bidrag om kronor för att bedriva sommarsimskola under Verksamhetens omfattning förutsätts bedrivas i minst samma omfattning som tidigare år. En redovisning av antalet deltagare, platser som verksamheten bedrivits på och en redovisning av verksamhetens utgifter och intäkter ska lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast den 30 september Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att under 2013 ta upp diskussioner med Kalmar Simsällskap om upplägg av verksamheten inför 2014 års sommarsimskoleverksamhet.

11 11 (16) 24 Särskilt stöd till ridsporten Dnr KFN 2013/0047 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och verksamhetsutvecklare Jan Botö Röjås skrivelse den 1 mars Kommunfullmäktige har anvisat särskilda medel för en satsning på ridsporten i Kalmar. Medel finns med 1 miljon kronor årligen under tre år. Medlen ska fördelas i samråd med föreningar inom ridsporten. Kriterierna har tagits fram i samråd med ridsportföreningar som bedriver ungdomsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att för utom de gällande allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag ska följande kriterier gälla för beviljande av bidrag inom bidragskategorin Särskilt stöd till ridsporten : Bidrag kan utgå för ny- till- eller ombyggnad. Bidrag kan utgå till inventarieanskaffning och reparationer. Bidrag kan utgå till utveckling, utbildning och samarbete mellan ridsportföreningarna. I bidragsansökan upptas förutom de direkta kostnaderna, värdet av ideell arbetsinsats och materialsponsring. Ett preliminärt bidrag beviljas beräknat på den finansieringsplan föreningen lämnar vid ansökan. När föreningen slutredovisar kostnaderna fastställer kultur- och fritidsnämnden det slutliga bidraget. Bidrag beviljas inte för påbörjade projekt eller investeringar.

12 12 (16) 25 Svar angående granskning av upphandling och avtal med externa utövare samt tillämpning i praktiken Dnr KFN 2013/0035 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse den 26 februari Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisionsrapporten Granskning av upphandling och avtal med externa utövare samt tillämpning i praktiken. Enligt granskningsrapporten bedöms kultur- och fritidsnämndens interna kontroll tillräcklig avseende granskat förfrågningsunderlag, upphandling och avtal angående städtjänster. Med anledning av granskningen kommer kulturoch fritidsnämnden inte att vidta några speciella åtgärder annat än att ta till sig rapportens rekommendationer och tips för framtida upphandlingar och avtal. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta kultur- och förvaltningens svar till kommunens revisorer som sitt eget, och skicka svaret till kommunens revisorer.

13 13 (16) Informationsärenden 26 Ungas fritid i Smedby Ungdomsombuden Sophia Sundlin och Anki Lagercrantz redovisar rapporten Ungas fritid i Smedby. Uppdraget: som kommer från kommunstyrelsen har varit att utreda och sammanställa befintliga verksamheter för målgruppen, ta reda på var och vad ungdomarna i utanförskap är och gör på sin fritid utifrån genus. Detta har gjorts genom dialog med skolorna, fritidsgården, föreningslivet, ideella organisationer, informella mötesplatser, intervjuer med nyckelpersoner, föreningsstatistik m.m. Uppdraget är kopplat till kommunens mål om barnfattigdom i budget 2012, där det uttalas att barnfattigdomen ska med alla medel bekämpas och att inget barn i Kalmar ska behöva vara utanför gemenskap och aktiviteter på grund av dålig ekonomi i hemmiljön. Uppdraget hör även till de särskilt uttalade prioriterade områdena kring ett mångkulturellt Kalmar, barn och ungdomar - kommunens framtid samt folkhälsa och jämlikhet. 27 Ungdomsombudens verksamhetsplan Ungdomsombuden Sophia Sundlin och Anki Lagercrantz redovisar ungdomsombudens verksamhetsplan för Genomlysning av fritidsgårdsverksamheten Tf. förvaltningschef Bo Eklinder informerar om den process som pågår utifrån kommunfullmäktiges uppdrag: Kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder göra en genomlysning av fritidsgårdarnas uppdrag, verksamhet och organisation med syftet att forma en verksamhet med hög kvalitet och hög grad av flexibilitet som kan möta nutida och framtida utmaningar. Pia Holgersson som har fått uppdraget har hittills intervjuat ett 40-tal företrädare från kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet samt från andra kommunala verksamheter. Uppdraget är att inventera nuläget och ge förslag på områden som kan utvecklas, några lösningar kommer inte att presenteras. i kultur- och fritidsnämnden den 25 april då Pia Holgersson kommer och presenterar sitt underlag

14 14 (16) 29 Budget 2014 och planering 2015 Ekonom Cecilia Johansson redovisar förvaltningens förslag till budget 2014 och planering 2015, som har arbetas fram i diskussion med presidiet. Handlingen ska kompletteras inför beslutet i kultur- och fritidsnämnden den 25 april Kulturcentrum/Kalmarfrysen Enhetschef Johan Ericson ger en lägesrapport över arbetet med Kalmarfrysen. Efter samråd med såväl samhällsbyggnadskontoret, räddningstjänsten, länsstyrelsen och KLS Ugglarps ser förvaltningen att det finns goda möjligheter att placera samtliga livsstilsaktiviteter i den tänkta fastigheten. En etablering kräver en detaljplaneändring då det idag är klassat som industrifastighet. i kultur- och fritidsnämnden den 25 april Tf. förvaltningschef informerar att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 5 mars uttalar att placeringen för ett nytt samlat kulturcentrum ska vara Tullslätten. I det fortsatta arbetet ska dialogen fördjupas med Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län. Ordförande Marianne Dahlberg vill gärna se en medborgardialog/idémöte där verksamheterna i ett kommande Kulturcentrum diskuteras, det är viktigt ett en gemensam målbild skapas. 31 Stängning av Rocknebyfilialen på grund av flytt - filialbibliotekens öppettider under sommaren Bibliotekschef Suzanne Hammargren informerar om att biblioteksfilialen i Rockneby kommer att vara stängd under veckorna för att förbereda flytten till Rockneby Allaktivitetshus. Övriga filialbibliotek kommer att skifta sina öppettider under sommaren så att en filial är öppen varje dag. Detta gör att det också blir lättare med bemanningen. 32 Mötesplats Norrliden Kommunfullmäktige beslutade att från och med den 1 januari 2013 föra över medborgarkontoret i Norrliden från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. För att driva medborgarkontoret finns en tjänst inrättad. I samband med att kultur- och fritidsnämnden övertog ansvaret för

15 15 (16) verksamheten blev tjänsten vakant. Tjänsten är fortfarande vakant. Bergaviks filialbibliotek har under en övergångsperiod ansvar för medborgarkontorets löpande informationsverksamhet. Denna verksamhet bedrivs i samma omfattning som tidigare. Kommunfullmäktige har uttalat att nya medborgarkontor bör lokaliseras till bibliotek och servicepunkter. Förvaltningen önskar få ett uppdrag att jobba med projektet Mötesplats Norrliden, för att i samverkan med skola, socialförvaltning, föreningar, näringslivet, studieförbund, boende med flera, skapa en mötesplats. i kultur- och fritidsnämnden den 25 april Frisknärvaro och sjukfrånvaro Enhetschef Per-Ola Johansson redovisar kultur- och fritidsförvaltningens frisknärvaro och sjukfrånvaro 2012 jämfört med övriga förvaltningar i Kalmar kommun. Kultur- och faritidsförvaltningens frisknärvaro och sjukfrånvaro januari 2013 redovisas också. 34 Övriga frågor Ordförande Marianne Dahlberg föreslår att nästa kultur- och fritidsnämnd den 25 april blir ett heldagsmöte, eftersom det är så många ärenden på dagordningen. 35 Delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas: Anställningsbeslut för: 1. Håkan Bergcrantz, handläggare inom biblioteket, utökning av tjänst 4 timmar/vecka Emelie Nilsson, café- och garderobspersonal vid Kalmar Teater, timanställning Lena Sandberg, vikarierande bibliotekarie, timanställning Carola Johansson, vikarierande bibliotekarie, timanställning Veronica Nilsson, vikarierande bibliotekarie, timanställning Emelie Svensson, vikarierande biblioteksassistent, timanställning Anne Haugaard, café- och garderobspersonal vid Kalmar Teater, timanställning

16 16 (16) 8. Kjell Persson, publikvaktmästare vid Kalmar Teater, timanställning Anna Höglund, café- och garderobspersonal vid Kalmar Teater, timanställning Jeanette Gardelin, vikarierande fritidsledare, 100 % Arnel Vuckic, vikarierande fritidsledare, 100 % Utbildning, kurser och konferensdeltagande för förtroendevalda: 1. Marianne Dahlberg och Ingegerd Petersson, deltar på Erfarenhetskonferens i Stockholm Arrangemang. Projekt och utvecklingsmedel: 1. Dnr KFN 2013/0016. Ansökan från Kalmar Internationella Kulturförening om startbidrag till ny förening. 2. Dnr 2013/0001. Ansökan från Afganska kulturföreningen för bidrag till nyårsfirande.

Plats och tid Kalmar Teater, Larmtorget 1, torsdagen den 15 september 2011 kl. 10.00-11.30 och 13.00-15.25, ajournering 15.25-15.40, 15.40-16.

Plats och tid Kalmar Teater, Larmtorget 1, torsdagen den 15 september 2011 kl. 10.00-11.30 och 13.00-15.25, ajournering 15.25-15.40, 15.40-16. Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-15 1 (15) Plats och tid Kalmar Teater, Larmtorget 1, torsdagen den 15 september 2011 kl. 10.00-11.30 och 13.00-15.25, ajournering 15.25-15.40, 15.40-16.30 Beslutande

Läs mer

Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, Skälby Kungsgård huvudbyggnaden

Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, Skälby Kungsgård huvudbyggnaden Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 28 juni 2012 kl. 13:10-17:00. Ajournering kl 13.30 14.05, kl 14.45 15.00 och kl 15.05 15.25. Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, Skälby Kungsgård huvudbyggnaden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tid Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 9:00 11.05 och 13:00-13:20. Ajournering kl. 11:05-13:00. Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, Tullslätten 4, Bibliotekets samlingssal. Omfattning

Läs mer

Plats och tid Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra kl. 8.30-11.00

Plats och tid Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra kl. 8.30-11.00 Kultur- och fritidsnämnden 2011-03-18 1 (17) Plats och tid Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra kl. 8.30-11.00 Beslutande Marianne Dahlberg (S), ordförande Ingegerd Petersson (C), v. ordförande Daniel Fransson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 23 maj 2013 kl. 14.55 17.05 Plats Fritidsgården Västra station, Lorensbergsgatan 3 Omfattning 62-72 Beslutande Marianne Dahlberg (S), ordförande Ingegerd Petersson

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-11 1 (11) Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 13.00-16.00 Beslutande Birgitta Axelsson Edström (V), ordförande Björn Brändewall (FP) Magnus

Läs mer

Plats och tid Byteatern, Barlastgatan 8, kl. 13.00-16.25

Plats och tid Byteatern, Barlastgatan 8, kl. 13.00-16.25 Kultur- och fritidsnämnden 2009-06-11 1 (10) Plats och tid Byteatern, Barlastgatan 8, kl. 13.00-16.25 Beslutande Birgitta Axelsson Edström (V), ordförande Magnus Karlsson (S) Sven-Erik Ekblad (S) Lasse

Läs mer

Motion om informella fritidsgårdar

Motion om informella fritidsgårdar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lolita Persson 2013-12-09 KFN 2012/0117 50680 Kultur- och fritidsnämnden Motion om informella fritidsgårdar Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl och kl

Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl och kl Kultur- och fritidsnämnden 2011-02-10 1 (16) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 10.00-11.30 och kl. 13.00-16.00.

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl Kultur- och fritidsnämnden 2009-05-14 1 (7) Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 13.00-15.10 Beslutande Birgitta Axelsson Edström (V), ordförande Joachim Håkansson (FP) Magnus

Läs mer

Rapport om informella fritidsgårdar och modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan

Rapport om informella fritidsgårdar och modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Vandrevik 2014-10-15 KFN 2012/0117 507 32 Kultur- och fritidsnämnden Rapport om informella fritidsgårdar och modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 13.00-16.30

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 13.00-16.30 Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-11 1 (10) Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 13.00-16.30 Beslutande Birgitta Axelsson Edström (V), ordförande Joachim Håkansson (FP) Magnus

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 20 november 2014 kl. 9:00 13:55. Ajournering kl 12:00-13:15. Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, Tullslätten 4, Bibliotekets samlingssal. Omfattning 118-136

Läs mer

Plats och tid Monte Cavallo, Biskopsgatan 5, torsdagen den 13 oktober 2011 kl och

Plats och tid Monte Cavallo, Biskopsgatan 5, torsdagen den 13 oktober 2011 kl och Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-13 1 (14) Plats och tid Monte Cavallo, Biskopsgatan 5, torsdagen den 13 oktober 2011 kl. 10.00-11.45 och 13.00-16.30. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses

Läs mer

en granskning av kravrutinen och föreningsbidragen inom kultur- och fritidsnämnden.

en granskning av kravrutinen och föreningsbidragen inom kultur- och fritidsnämnden. Per-Ola Johansson 2013-04-12 Kultur- och fritidsnämnden Granskning av kravrutinen och föreningsbidragen inom kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tid Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 13:00-16:50. Ajournering kl 14:35-15:00 och 16:15-16:30. Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, Bibliotekets samlingssal Omfattning 16-32 Beslutande

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-14 1 (15) Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 13.00-17.05 Beslutande Birgitta Axelsson Edström (V), ordförande Björn Brändewall (FP) Sven-Erik

Läs mer

Handlingar Förvaltningschef Lolita Persson och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse 29 september 2016 samt den inskickade motionen.

Handlingar Förvaltningschef Lolita Persson och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse 29 september 2016 samt den inskickade motionen. UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2016-10-20 114 Svar på Motion - Starta "Sund Smart Stark Senior" även i Kalmar Dnr KFN 2016/0202 Handlingar Förvaltningschef Lolita Persson och enhetschef Per-Ola Johanssons

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 23 mars 2017 kl. 13:00-16:50. Ajournering kl 14:30-14:50 samt 16:10-16:30. Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, Bibliotekets samlingssal Omfattning 15-29

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 21 november 2013 kl. 13:00 Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, bibliotekets samlingssal Gruppmöte Majoriteten torsdag 21 november kl. 10.00 12.00,

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Plats och tid Högby, kl 14:00-16:40 Plats och tid Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Kristin Kellander, FP ersätter Maud Steen, C Birgit Ekström, S

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tid Onsdagen den 18 december 2013 kl. 13:00-16:55. Ajournering kl 14:25-14:55 och 15:35-15:45. Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, bibliotekets samlingssal Omfattning 150-175

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo

Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-07. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Sara Ingo SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Blå salen, stadsbiblioteket kl 18.00 20.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagande Se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 8.30-12.00 och 13.00-16.30. Ajournering kl. 13.55-14.05.

Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 8.30-12.00 och 13.00-16.30. Ajournering kl. 13.55-14.05. Kultur- och fritidsnämnden 2011-11-10 1 (24) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 8.30-12.00 och 13.00-16.30.

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl

Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-11 1 (13) Plats och tid Stadsbiblioteket, Tullslätten 4, Samlingssalen kl. 13.00-16.45 Beslutande Birgitta Axelsson Edström (V), ordförande Joachim Håkansson (FP) Magnus

Läs mer

Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län

Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Samuelsson 2013-09-06 KFN 2013/0121 kulturutvecklare Kultur- och fritidsnämnden Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar

Läs mer

Pär Andersson (S) Christel Hedlund (SD) Kent Andréasson, förvaltningschef Catarina Månsson, kultur- och bibliotekschef 31 Martin Lind, sekreterare

Pär Andersson (S) Christel Hedlund (SD) Kent Andréasson, förvaltningschef Catarina Månsson, kultur- och bibliotekschef 31 Martin Lind, sekreterare 1 (8) Plats och tid Ekeby fritidsgård, onsdagen den 11 maj 2016 kl 18:30 20:55 Beslutande Bo Hallqvist (S), Ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S) Bernt Drube (SD) Inga Bakken

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 5 mars 2012 kl 16.30-17.30 Beslutande Kjell-Arne Ottosson, ordf C Bert Sahlin FP Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Kulturnämnden Plats och tid Torpåsens bygdegård, kl 15.00-17.00 Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 72-74 Beslutande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 18 december 2014 kl. 13:00-16:10. Ajournering för gruppmöten kl 15:20-15:50. Plats Kalmar teater, klubbrummet Omfattning 137-154 Beslutande Marianne Dahlberg

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl

Plats och tid Stora Tjörnsalen kl TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-02-25 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 17.00-18.55 Beslutande Benita Nilsson (fp), ordf Eva Lind (s) Rigmor Friis (s Inger Bengtson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-25 67 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 71-78 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] Sammanträdesdatum 2014-12-15 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) (&)[16] 2014-12-15 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Hörsalen, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn kl 17:00 18:42 Utses att justera Tina Baudino (S) Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (8) Ridanläggningen, Eldslösa, Mjölby, kl 13:00-14:30

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (8) Ridanläggningen, Eldslösa, Mjölby, kl 13:00-14:30 Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-13 1 (8) Plats och tid Ridanläggningen, Eldslösa, Mjölby, kl 13:00-14:30 Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Petersson, M Elin Bäckström, S Albert Lindell,

Läs mer

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

PROTOKOLL KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT 2015-11-16 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anders Ståhl (M) Margareta Ölwe (M) Fredrik Johannesson (KD) Tjänstgörande ersättare Peter Graff (S) Övriga Sekreterare Förvaltningschefen Anneli Sjöborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-02 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 8:30-13:00 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg Jansson (C) Mats Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott 1(9) Tid och plats 2014-12-11 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-21

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-21 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, Kyrkogatan 11, kl. 17.30 20.00. Ledamöter: Gösta John Bredberg (FP), ordförande Louise Nygren (M), vice ordförande Claes Göran

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11)

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Plats och tid Lektionslokalen, Tånga hed, tisdag 2001-06-12, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Särskilt stöd till ridsporten

Särskilt stöd till ridsporten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tina Bågfeldt 2013-06-18 KFN 2013/0047 projektledare Kultur- och fritidsnämnden Särskilt stöd till ridsporten 2013-2015 Förslag till beslut Kultur- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden 2015-03-17 0 Innehållsförteckning Ärende 17 Information och visning av fritidsgården... 21 18 Budgetramar 2016-2018... 22 19 Mål och satsningar 2011-2014 - avstämning... 23 20 Mål och satsningar 2015-2018...

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-23 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00 18:16 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet), ordf Hans Strandberg

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-26 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadsbiblioteket, Eslöv kl 19.00 20.20 Beslutande Khalid El-Haj (s) ordförande Karin Reinisch (m) Stig-Åke Grönvall (s) Lena Åkesson (c) Margaretha Holmquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Medborgarnämnden 2012-10-31 1(9) Plats och tid: Konferensrummet IFO, Polishuset kl. 13.00-14.20 ande: Maria Johansson (C), ordförande Karl-Mats Bodestad (M) Joe Aronsson (C) Esse Colvås (FP), ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Karin Fellström Arnoldsson Kultur- och fritidsförvaltningen, onsdagen den 16 april kl Sekreterare. Ulrika Wedberg

Karin Fellström Arnoldsson Kultur- och fritidsförvaltningen, onsdagen den 16 april kl Sekreterare. Ulrika Wedberg 1 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Simrishamns Segelsällskap, Strandvägen 2, kl 08.30-15.00, ajournering kl. 10.15 10.30, 12.00 13.00, 14.30-14.45, gruppdiskussioner 11.20-12.00, 13.00-14.30. Beslutande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef Tobias Sjögren, fritidsansvarig

Liselotte Stöby-Ingvarsson, kultur- och fritidschef Tobias Sjögren, fritidsansvarig Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-15 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Christina Walles (S) ordförande Ann Målare (S) Ola Granath

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tina Bågfeldt 2015-11-04 KFN 2015/0009 50608 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2016 Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, Kyrkogatan 11, kl. 17.30 21.10. Ledamöter: Gösta John Bredberg (fp), ordförande Claes Göran Jönsson (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(11) Plats och tid Nordiska Travmuseet, den 3 december kl 17.00-18.00 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, FP Bert Sahlin, FP Erik Ulriksson, C Robin Olsson, M Björn Karlsson, S Chriztian Hansson, S Payman

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, Sävsjö, onsdagen den 8 februari 2017 kl 14.00-17.30 klockan 14.00-17.30 kl17.3017.3014.0016.30 Beslutande Övriga deltagare Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 (8) Paragrafer 33-37 Plats och tid Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan kl 18.30-21.30 ande Kenneth Dådring (M), ordf. Anders Andersson (KD), 1:e v ordf. Göran Sjögren (S), 2:e v ordf. Ingrid Fredriksson

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-04-21 KS 2015/0388 50111 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på kultur 2015-2017 Förslag

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

Närvarande tjänsteman: Ulrika Kjällström, bygglovsarkitekt samhällsbyggnadskontoret

Närvarande tjänsteman: Ulrika Kjällström, bygglovsarkitekt samhällsbyggnadskontoret 1 (6) 2014-02-21 Kallelse/Föredragningslista Nämnd/Styrelse Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Handläggare Joakim Bjerhem 08-523 069 83 Joakim.bjerhem@sodertalje.se Tid och plats: Torsdagen den 6 mars kl.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30-15:00

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30-15:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2006-12-13 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 13 december 2006 kl 08:30-15:00 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (15) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Sven Östergaard (SD) 2012-04-10 1(15) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Gertrude Nilsson, S, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid: Sal 1, Servicehuset kl: Britta Lästh (KN.NU) Ordförande Erik Kjellgren (KN.NU) 70b-75

Plats och tid: Sal 1, Servicehuset kl: Britta Lästh (KN.NU) Ordförande Erik Kjellgren (KN.NU) 70b-75 Plats och tid: Sal 1, Servicehuset kl: 15.45 19.00 68-75 Ledamöter: Ersättare Britta Lästh (KN.NU) Ordförande Erik Kjellgren (KN.NU) 70b-75 Sten Arnekrans (M) V ordf Gunnar Orméus (S) Magnus Douhan (C)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-16.25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Kristin Svensson, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-02 1 Plats och tid Dölgården, Malung, kl. 13:00-16:30 Beslutande Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M) Anne-Marie Helmersson (V) Martina Elfström (FP) Karin Ek-Lissbol

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 9:00 13:50. Ajournering kl 11:40-13:00. Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, Tullslätten 4, Bibliotekets samlingssal Omfattning 101-120

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson Eva Asthage 1(6) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-14.15 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer