Vi väljer sjön! SPECIAL : Vi har testat smörgåsborden på Ålands hav. Bildreportage: Hangö-Bilbao med M/S Birka Carrier. Nr 4/ 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi väljer sjön! SPECIAL : Vi har testat smörgåsborden på Ålands hav. Bildreportage: Hangö-Bilbao med M/S Birka Carrier. Nr 4/ 2008"

Transkript

1 Nr 4/ september 28 OKTOBER SPECIAL : Vi väljer sjön! Runda-bordssamtal om sjöfartens framtid Vi har testat smörgåsborden på Ålands hav Bildreportage: Hangö-Bilbao med M/S Birka Carrier

2

3 Ålands Sjöfart & Handel nr 4/2008 Runda-bords-samtal om sjöfart... sid 6 9 Personalbristen drabbar fraktrederier hårdare... sid Från Hangö till Bilbao med M/S Birka Carrier... sid Hög lön och internet... sid 19 Sjöfartsutbildningen på Åland är otydlig... sid 21 Kryssningsrederi vill ha fler skandinaver ombord... sid Sjömansskolan i Stockholm och Sjöbefälsutbildningen i Åbo... sid Global sjöfartsutbildning skapar nätverk... sid Smörgåsbord på Ålands hav... sid Sjöfartskaravan på raggningsuppdrag... sid 35 Kulturen på stabil grund... sid 37 High-lights för Östersjön... sid 38 Sjöfartsutbildningar på Åland... sid 40 Rekryteringsläget i åländska rederier... sid M/T Valny... sid Träffpunkt Sjöfart... sid 47 Nästa nummer utkommer 28 oktober Ålands Sjöfart & Handel söker annonssäljare. För mer information se sid. 18 Finns viljan att utveckla traditioner? Välj sjön, är av tradition det nummer av Ålands Sjöfart & Handel som handlar om rekrytering till och utbildning inom sjöfartssektorn. Det är en bra tradition som vi gärna fortsätter och förbättrar. Traditioner skapar trygghet, men de kan också vara oerhört hämmande och hindra utveckling. Traditioner innehåller därmed två oförenliga element, och det gäller att veta när en sedvänja ska brytas eller behållas. Ett tredje kreativt sätt, är förstås att utveckla en befintlig vana och anpassa den till rådande omständigheter. Tankar om traditionernas positiva och negativa sidor och dess effekter blev ganska tydliga i ett runda-bords-samtal som Ålands Sjöfart & Handel arrangerade i mitten av augusti. Inbjudna till diskussionen var olika företrädare för sjöfartsnäringen, representerat av arbetsgivare, fack och utbildningssektorn med flera. Kanske inte ett heltäckande garde för att få in alla tänkbara synpunkter, men tillräckligt många för att ge en indikation om vilken uppfattning sjöfartssektorn har avseende rekrytering, utbildning, jämställdhet och framtid. Flertalet av deltagarna menar att det åländska samhället inte på ett tillräckligt bra sätt tar tillvara den fantastiska sjöfartstradition som finns och utvecklar den för framtiden. Detta med avseende på nyföretagande, utbildning och image. Ett tydligt sjöfartskluster skulle kunna vara som ett riktmärke för hela Åland, tillika sjöfartsnäringen. Det skulle möjliggöra för sjöfartssektorn att skapa en homogen grupp gentemot politiker och utbildningsväsendet, och skulle troligen underlätta i rekryteringen av nya förmågor. En nackdel med den långvariga sjöfartstraditionen kan vara att fördomar lätt befästs och sprids. Näringen måste således själva vara tydliga och bryta eventuella missriktade vanföreställningar och visa upp sig som en modern sektor med framtidstro. I det scenariot ingår att följa med i utvecklingen och anpassa sig efter den, och inte försöka styra enligt gamla kartor som redan har tappat sin aktualitet. Vi kommer aldrig mer tillbaka till bondeseglatsens romantik, där sjömännen åkte ut i vida världen för att komma hem och berätta osannolika historier från länder man aldrig hade hört talas om. Idag har charterresor, tågluffning och Ryanair gjort tonåringar till globetrotters, som dessutom ställer krav på att kunna koppla upp sig och kommunicera med omvärlden, på till exempel Skype, var än de är. Att erbjuda de anställda internet borde därför vara en absolut självklarhet hos alla lastfartygsrederier för att kunna locka ungdomar att arbeta ombord. Det är inte osannolikt att framtidens arbetssökande kommer att ha internet på sin kravlista när de shoppar runt bland potentiella arbetsgivare. Ett annat hinder är varifrån man geografiskt, av tradition, har fokuserat sina rekryteringsinsatser. Vi har talat i termer av att ha sjöfarten i blodet, och därför riktat våra rekryteringsansträngningar kring kuststäderna i jakten på nya sjömän, för det är ju där som de riktiga sjömännen finns, eller hur? Även här måste man nog tänka om. Det finns säkert en stor rekryteringspotential i inlandet både i Finland och i Sverige. Som exempel kan nämnas en maskinelev som jag träffade i somras på m/s Birka Carrier, där han praktiserade. Han är hemma från Falköping som ligger mitt i Sverige, långt från kusten. Under sin skoltid hade han knappt hört talas om att man kunde arbeta på sjön, och det var tack vare en vän till hans far som han förstod att den möjligheten fanns. Ingen i hans familj har arbetat till sjöss, men själv har han yrkesmässigt hittat hem på sjön. Jag undrar hur många killar och tjejer från nedlagda bruksorter och gruvområden, som skulle välja sjön, om deras studievägledare visade dem vägen till havet? Rekryteringsproblematiken innehåller således många beståndsdelar. En sak som det också råder delade meningar kring är hur utbildningen är utformad på Åland idag. På flera ställen i detta nummer av Ålands Sjöfart & Handel framförs kritik över hur utbildningen fungerar, med uppdelning i en sjömansskola och en högskola. Olof Widén från Rederierna i Finland anser att utbildningen inte är anpassad till sjöfartens verklighet och Henrik Lagerberg på Sjömansunionen berättar att branschen flera gånger har försökt lyfta fram frågan om utbildningen, men politikerna svarar med att det inte går att Ledaren särbehandla en speciell bransch, för då faller hela systemet Även Gun Erikson-Hjerling på Mariehamns Rederiaktiebolag är kritisk till dagens splittrade utbildningssystem och efterlyser i en artikel en skärpt profil och en tydlig identifierbar sjöfartsutbildning som går från matros till kapten och från reparatör och motorman till maskinchef. Det finns helt klart anledning att återkomma i ämnet. Nu något helt annat. Jag och min son har under sommaren åkt lastfartyg, från Hangö till Bilbao i Spanien vilket har resulterat i ett stort bildreportage från M/S Birka Carrier. Att få möjligheten att vara ombord under nästan en vecka var ett sant nöje. Det arbetsamma har varit att tvingas välja bland alla de roliga och vackra bilder jag hade med mej hem i bagaget, för att krympa ned reportaget till ett lämpligt format. Ett stort tack till besättningen ombord och till Birka Cargo som lät oss åka med. Avslutningsvis. Hur står det egentligen till med smörgåsborden på Ålands Hav? Håller rederierna den kvalitet, som vi resenärer vill ha och kan begära? Vi har låtit en person, utan någon anknytning till passagerarfärjor, åka kryssningsfartyg med Viking Line, Eckerö Linjen, Silja Tallink och Birka, för att äta och betygsätta smörgåsborden. Angenäm läsning! Erica Norman Chefredaktör (vik.) Foto: Daniel Eriksson

4 Henrik Lagerberg Lasse Karlsson Olof Widén Dan Mikkola Suzanne Sjölund Agneta Karlsson Wiveca Eriksson Stor framtidstro och lediga jobb I mitten av augusti samlade Ålands Sjöfart & Handel sju personer med kunskap och inblick i sjöfartens vardag. Under en långlunch diskuterade vi olika frågeställningar kring rekrytering, utbildning, jämställdhet och framtid. Ett initierat och intressant samtal som innehöll allt från kreativa idéer till självrannsakan. Deltagare var Dan Mikkola (Godby Shipping), Olof Widén (Rederierna i Finland), Lasse Karlsson (Eckerö/Birka), Henrik Lagerberg (Sjömansunionen), Suzanne Sjölund (Sjöarbetsförmedlingen) och Wiveca Eriksson (Sjömanskolan). Som moderator agerade Agneta Karlsson (Aicis), sufflerad av Erica Norman (Ålands Sjöfart & Handel). Vi återger samtalet i en förkortad version. Diskussionerna inleddes med reflektioner kring existensen av ett åländskt sjöfartskluster. Finns det i verkligheten eller bara i teorin? Deltagarna var relativt ense om att sjöfartsklustret finns, men mera på en gräsrotsnivå. Den övergripande känslan av klustertillhörighet saknas. Vi kommer in i samtalet där det konstaterats att bristen på fast anställd personal och säsongsarbetare aldrig har varit så stor. Men det är ju den grundläggande attityden det handlar om och frågan är ju om vi ser kvinnan som ett problem eller en resurs? Om ändrad samhällsattityd och brist på personal Suzanne Sjölund (SS): Ungdomarna idag kanske vill ha något annat och är inte ute efter pengar på samma sätt som de var för år sedan. De är mera ute efter ledigheten och lättare arbetsuppgifter. Lasse Karlsson (LK): Men det gäller inte bara ungdomar. Det är hela samhällsattityden, där man värdesätter fritid, privatliv och familjeliv på ett helt annat sätt. Olof Widén (OW): För 30 år sedan var man ute ett halvt år till sjöss och det var inte problem för någon. Idag är det ju en omöjlighet att presentera något sådant. Idag ifrågasätts om man kan köra sex veckor arbete och sex veckor ledigt, vilket för 15 år sedan skulle ha varit ett perfekt system. Henrik Lagerberg (HL): Det är en annan syn på sjöfartsyrket idag, det är som ett genomgångsyrke. Man stannar tillfälligt och sedan går man vidare till något annat. Förr fanns inte så stora valmöjligheter på Åland, men idag finns flera alternativ till sjöfarten. OW: Ungdomen idag borde förstå vilken framtidsmöjlighet man har om man väljer sjöfart, främst befälsyrken. Om man väljer ett sjöyrke så har man bra lön från start, och garanterat arbete i resten av sitt liv. Om modet att vara redare idag HL: Ibland frågar jag mej vilka det är som faktiskt vågar bli företagare inom rederibranschen idag? Vad söker man som redare? Vilka utmaningar är man ute efter? Dan Mikkola (DM): Svaret på den frågan är väl, att det är i stort sett ingen som blir företagare i rederibranschen idag. Jag brukar säga, och då ljuger jag litet, att Godby Shipping är det yngsta rederiet på Åland, som har någon omfattning, och vi är ju ändå 35 år gamla. Det är klart att det är ett problem. LK: Trots det måste man ju säga att det finns en framtidstro, man bygger faktiskt nya fartyg. Så man får inte vara så pessimistisk. Erica Norman (EN): Men om redarna tror på framtiden och beställer nytt, varför förstår då inte ungdomar att detta är en framtidsbransch, som Olof tidigare sa? LK: Jag håller inte helt med Olof där. Till viss del stämmer det kanske, men hela yrket är förändrat. Läckaget är större. Till exempel om man är befälhavare är du jätteintressant för flera sektorer, eftersom man har ledaregenskaper som är intressanta oberoende om man jobbar till sjöss eller på land. Idag finns det oerhört många yrken du kan välja på om du är sjöbefäl. Om rekrytering AK: Uppfattar ni, som har arbetat med rekryteringsdagarna från Förbundets sida, att ungdomarna har någon tidigare kunskap och uppfattning om sjöyrket innan de deltar i rekryteringsdagarna? DM: När vi började med det där för 10 år sedan, så var min uppfattning när man jobbade med elever, lärare och studievägledare, att de var väldigt präglade av att sjöfarten var en krisbransch. Men idag, så har attityden svängt. Wiveca Eriksson (WE): Ser man på rekryteringen av åländska elever idag på sjömanskolan ökar antalet sökande. De senaste åren har vi haft 48 platser, och i år hamnar vi på ungefär samma. Antalet åländska elever har har ökat, förra året var det 50 % och i år 65 %. Och jag tror delvis att rekryteringsprojektet bidrar till den ökningen. Så man bör söka sig till nya rekryteringsmarknader, från kustområdena inåt i landet Om jämställdheten inom sjöfarten Agneta Karlsson (AK): Finns det någon indikation att det är fler kvinnor som söker sig till yrket? WE: Ja, jag försöker poängtera att det inte enbart är ett manligt yrke, och nu kommer vi att ha totalt 10 tjejer som går på sjömanskolan, vilket är mycket. Det är 100 % fler än för två år sedan för då hade vi bara två stycken. HL: Jag besökte el-linjen både på yrkesskolan och på sjömanskolan och där var det ingen tjej, så vi har mycket att göra på den sidan. Och man måste nog börja mycket tidigt för att påverka attityden, redan i grundskolan. På frisörlinjen är det bara tjejer igen, så fortfarande har vi mycket att göra, gällande könsfördelningen. EN: Men hur tas kvinnor emot som faktiskt börjar jobba ombord, om man ser på lastfartygen? OW: Det finns nog ingen direkt uppföljning på det, men nog tas kvinnorna emot sakligt och bra. Men det kan vara tungt fysiskt arbete på lastfartyg, som töjningsmoment, fartyget kan ha tunga däcksluckor och besvärliga laster. Så kvinnor jobbar inte gärna på däck av de orsakerna. Men alla har ju nu en egen hytt och toalett, så de hindren finns inte kvar. Egentligen skulle en hel besättning kunna vara kvinnlig. Men sedan kommer andra aspekter in. Man gifter sig och får barn och där oftast tar det slut för kvinnorna. Det finns undantag, men de är ytterst få. Men jag såg nyss att befälhavaren på världens största tanker, hos Maersk, är kvinna, så de finns. Men det är nästan ett undantag som bekräftar regeln. Män föder inte barn. AK: Finns det något i arbetsorganisationen som skulle kunna ändras om vi bortser från att kvinnorna är hemma med barn utan vi förutsätter att även männen kan vara hemma i större utsträckning som kunde ändras? Till exempel att man är ute fyra veckor och hemma fyra veckor. Skulle man kunna ändra det? LK: Där finns det en stor flexibilitet idag. Inte är det så att alla kör med samma system utan det finns många olika system, beroende på fartygstyp, rederier, rutter etc. Så jag ser inte att det skulle kunna vara ett hinder. HL: Men det är ju den grundläggande attityden det handlar om och frågan är ju om vi ser kvinnan som ett problem eller en resurs? Och sen när man pratar om det fysiska arbetet, så har det ju un- 6 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/2008 7

5 men var finns personalen? der de senaste åren kommit mer tekniska hjälpmedel. Så det borde logiskt sett öppna upp mer för fler tjejer inom sjöfarten. Men det är nånting som sitter där - väldigt djupt. Om kvinnliga förebilder WE: Det är viktigt med kvinnliga förebilder. Att det finns kvinnliga fartygselektriker och maskinister, att de ser att de här personerna fysiskt finns. Ibland när jag har gjort presentationer i skolor i fastlandet och i Sverige har jag haft med mej en kvinnlig sjöman och en kille som arbetar i köket, för att bryta könsmönstret. OW: De ungdomar som går i nionde klassen är vår målgrupp med rekryteringar. De bor fortfarande hemma och påverkas av sina föräldrar, framför allt sin mor. Så när den femtonåriga flickan kommer till mamma och säger att hon ska åka till sjöss, så säger oftast mamman att det är ett manligt yrke. Skulle morsorna pusha på och säga åt dottern att det här är ett framtidsyrke så hade vi 60 % kvinnor på sjömanskolan inom ett par år. Vi har efterfrågat klara utbildningsvägar och en klar sjöfartspolitik Om arbetsförhållanden AK: När det gäller själva arbetsförhållandena, kan du tänka dej nåt som branschen själva kan göra som motvikt till den lite negativa image som finns? LK: Det handlar om att vi måste hitta arbetslösningar som bättre kombinerar familje- och privatliv. Bara en sådan enkel grej som att när man är ute på fraktoch lastfartygen ska man ha tillgång till internet. Det är så stor del av ens vardag idag. Och där har vi nog en hel del kvar att göra från rederierna. Både vad gäller motionsformer ombord och internet. SS: Jag undrar om det också är det här med långfarten. Förut var det också långa hamntider men nu är det bara ut och in i hamnarna, och det har tagit bort lite av den där romantiken. LK: Och det kommer vi aldrig mer att komma tillbaka till. DM: Nej, det är solklart. Artonåringar idag har ju åkt runt i Thailand och Asien med ryggsäck och så kommer de ut på ett fartyg, och så ser ingenting. Om utbildning AK: Hur ser ni på utbildningsutbudet idag? HL: Vi har efterfrågat klara utbildningsvägar och en klar sjöfartspolitik. Det har vi diskuterat de sista åren här på Åland. Och det här att vi vill ha personer som vet vad det innebär att arbeta på sjön, och inte bara gymnasiebefäl. I Åbo är de duktiga på det här, medan vi är sämre. Högskolan på Åland, är egentligen buren av sjöfarten, den skulle inte finnas annars för underlaget är alldeles för litet. OW: Henrik pratar om klara utbildningsvägar. Man ska veta målet. Vi måste byta från en gymnasieskola till en yrkesskola, där man successivt kommer in på följande nivåer. Idag har byråkratiska hinder skapats, på grund av vårt finska, nationella utbildningssystem som tillämpas på Åland. Svårighetsgraden ska öka gradvis, och komma fullt ut på slutet och inte mitt i utbildningen. Där är problemet. EN: Du säger egentligen att utbildningssystemet inte är anpassat till verkligheten? OW: Nej, inte till sjöfartens verklighet. DM: På Åland finns det en lokal behörighet för att ändra detta om man vill och grunda en centraliserad sjöfartsutbildning på Åland. Den kunde bestå av delar av sjömanskolan och delar av högskolan, som får skapa en egen sjöfartsenhet. OW: Branschen måste vara fullständigt enig om detta ska genomföras, både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Men det finns inga problem att genomföra det, utan man måste bara ha modet att göra det på politisk nivå. AK: Vad kan man göra från samhällets sida, utbildningsväsendet, från rederiernas sida och från fackets sida? HL: Vi har försökt lyfta den här frågan Politikerna ser till helheten och säger att man inte kan plocka ut delar för då faller helheten och man hamnar i diskussioner om var sjösäkerhetscentret ska tillhöra, till exempel. AK: Men om sjöfarten faller då? HL: Ja, då faller ju alltihop. WE: Det borde inte vara några problem att använda resurser på ett annat sätt, t ex att använda samma lärare. Det borde gå att lösa. Finsk sjöfart utarmas sakta men säkert HL: Ska man tvinga skolorna att samarbeta för att optimera resurserna? T.ex. när simulatorerna ska uppgraderas. Det är högskolan som hindrar. Vi har ju dubbla utbildningar idag i vissa områden, för att alla är i sina egna lådor Men vi borde komma över det här och få den klara sjöfartsprofilen, enkelt och kostnadseffektivt! LK: Men man måste också nyansera det på så sätt, att det är både praktiker och teoretiker som vi vill ha. Det handlar om att de som är praktiskt orienterade ska få de teoretiska kunskaperna på ett bra sätt och vice versa. Och det är där det brister.. Och slutligen om framtiden AK: Hur ser ni på framtiden? LK: För det första tror jag, att klustret måste närma sig varandra. Få mer gemensamma, övergripande strategier för hur vi överhuvudtaget skall locka folk till branschen. För det andra måste vi hantera rekryteringsinsatserna bättre än idag. Mycket har varit internrekrytering. För det tredje så måste vi tillsammans med skolorna och politikerna få en bättre sjöfartsutbildning än idag. Och inte se så åländskt på det. Det är lika intressant att locka hit elever från övriga världen. Och då måste vi profilera utbildningen på ett helt annat sätt med helheten, traditionerna, arbetsplatserna, sjösäkerhetscentrum och kunskaperna. HL: Finsk sjöfart utarmas sakta men säkert. Den trenden fortsätter. Vad ska vi konkurrera med? Det är ju kunnighet, duktighet, punktlighet och att vi inte är så många ombord. Vi måste konkurrera med det vi är duktiga på. SS: Om jag ska vara helt ärlig tror jag Egentligen skulle en hel besättning kunna vara kvinnlig inte att det finns en sjöfartsförmedling längre fram. Men vi måste hitta andra marknader för att rekrytera. Jag var till Karlstad och berättade om sjömansyrket, och där fanns det många som knappt visste vad en sjöman är för något Så man bör söka sig till nya rekryteringsmarknader, från kustområdena inåt i landet. WE: Jag tror på sjöfarten, med tanke på hur transporterna i välden ökar, det är ju mycket billigare att transportera med fartyg än landvägen. Vi måste få sjöutbildningarna på Åland från gymnasiet till högskolorna att hänga ihop. Vi har ju konkurrens, till exempel från Åbo. Vi har ju elever som har hoppat av och börjat i Åbo för att flexibiliteten är större där. Vi måste göra likadant. OW: Rederierna i Finland kommer att titta specifikt på rekryteringsbiten. Transporterna på godssidan växer, mängden i Östersjön växer med 10 % årligen. Tyvärr har inte de finska rederierna varit med i den här utvecklingen, utan vi har tappat marknadsandelar. DM: Med rederiglasögonen på, utgår man ifrån att rekryteringen kommer att bli ännu sämre under överskådlig framtid. Vi börjar leta efter folk utomlands och rekryterar i Estland nu. Inte för att få lägre kostnad, för vi betalar finsk lön, utan det är för att bredda rekryteringsbasen. Men vi måste göra mer. Kanske ett mini-välj-sjön med sexorna tillsammans med sjöfartsmuseet. Rekryteringsinsatser måste nötas på i många år och så frön tidigare i åldern. Vi måste kämpa vidare! Text & Foto: Erica Norman 8 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/2008 9

6 Åländsk studie visar: Personalbristen drabbar fraktrederier hårdare Foto: Helena Forsgård De resultat vi hittills kommit fram till är knappast överraskande också på Åland har man problem att få tag i kompetent personal och svårigheterna har ökat på senare tid Bristen på utbildad sjöpersonal kan hämma mindre rederiers expansion och även leda till att kostnaderna för motorskador stiger. Det konstateras i en studie som gjorts vid forskningsinstitutet Aicis och som diskuteras på ett seminarium i höst. Det råder brist på kompetent sjöfolk i stort sett i hela världen i första hand söks maskinbefäl men tillgången på däcksmanskap och -befäl är också dålig. Men hur ser läget ut på Åland och vilka konsekvenser får bristen på kompetent personal för åländska rederier? Den frågan ställdes till fem rederier Godby Shipping, Viking Line, Rederi ab Lillgard, Rederiaktiebolaget Eckerö och Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson i en studie som initierats av forskningsinstitutet Aicis. Studerande Matts Lindström har varit projektledare för studien och han har haft högskolepraktikanterna Sofia Jansson och Ingrid Eriksson som medhjälpare. De resultat vi hittills kommit fram till är knappast överraskande också på Åland har man problem att få tag i kompetent personal och svårigheterna har ökat på senare tid. Men vår uppgift är att anlägga ett forskningsperspektiv på problemet och lyfta fram olika aspekter. Vi ska samla den kunskap som finns och formalisera den, säger Matts Lindström. Värre för fraktrederier Intervjuer med personalansvariga på de fem rederierna ligger till grund för de slutsatser som dras i studien. Här sägs bland annat att fraktsjöfarten är hårdare drabbad av personalbristen eller kompetensförsörjningsproblemet, som utredarna kallar det, än färjesjöfarten. Det i sin tur kan bero på att de stora färjerederierna har kända namn och ter sig mer attraktiva än fraktrederierna. En annan orsak är att färjerederierna betalar höga löner och erbjuder goda avtalsvillkor. Fraktrederierna har inte kunnat erbjuda lika bra villkor, något som minskat deras möjligheter att konkurrera om arbetskraften. Hämmar tillväxten Bristen på kompetent sjöpersonal har både direkta och indirekta effekter. Enligt studien finns det goda skäl att anta att rekryteringsproblemen kan hämma mindre rederiers expansion. Man kan tvingas säga nej till bra erbjudanden om andrahandstonnage om man inte kan få tag i personal med kort varsel. Man kan också tvingas anställa fler än vad som egentligen är nödvändigt för att kompensera bristande kunskap och erfarenhet. Det finns även indikationer på att kostnaderna för motorslitage och navigationsskador stigit och det kan vara en effekt av att kompetensen på bryggan och i maskinrummet tunnats ut, konstaterar Matts Lindström. Skrämmer bort Studien visar att det finns relevanta utbildningsplatser men att för få söker till dem. Det kan bero på att de som är praktiskt lagda blir avskräckta av en lång utbildningstid med ett avancerat och teoretiskt innehåll. Dessutom har utbildningen av maskinister blivit mer generell och det innebär att många inte väljer en framtid till sjöss utan tar ett jobb i land när de är klara. I studien konstateras också att sjön inte lockar lika mycket som förr. Det kan bero på olika orsaker sjöfartsjobben har Också åländska rederier har svårigheter att få tag i kompetent personal, främst på maskinsidan. Det konstaterar utredarna Sofia Jansson och Matts Lindström i en studie som gjorts vid forskningsinstitutet Aicis. inte samma status längre och den romantiska lockelsen från förr att få komma ut och se världen har falnat. Näringen anses inte vara utan skuld ett ständigt prat om utflaggningshot och andra faror bidrar till att skapa en negativ bild av sjöfarten i stort och det skrämmer bort arbetssökande som inte ser någon framtid i den hotade branschen. Strategi saknas Studien visar att det på Åland finns lokala initiativ för att locka fler till sjöss bland annat Sjöfartens dag men en övergripande strategi har inte formulerats. Den institutionella kontext som Finland erbjuder är dessutom ogynnsam och bidrar till de rådande problemen inom arbetskraftsförsörjningen för de åländska rederierna. Hit hör bland annat ofördelaktig källskatt som gör det svårt att anställa utländsk personal och rigida regler i utbildningssystemet som försvårar interna omfördelningar. Blandbesättningar på finskflaggade fartyg leder i sin tur till att sjöfartsstödet dras in. Berör hela Åland Matts Lindström säger att det är viktigt att se den maritima kompetensen i ett historiskt perspektiv. Den är den enda resurs ur ekonomisk synvinkel som Åland haft sedan urminnes tider den har utvecklats och förändrats för att övervinna de hinder som dykt upp och den har spelat en vital roll till i dag. Det är strategiskt viktigt att tänka på kompetensförsörjningen. Vad händer om den maritima kompetensen tunnas ut? Det är en fråga som berör hela Åland där sjöfarten spelar en dominerande roll, säger Lindström. Matts Lindström säger att studien förhoppningsvis är en startpunkt för fortsatt forskning och lyfter fram en annan intressant frågeställning. Kan Åland skapa ett attraktivt varumärke som lockar arbetskraft till hela sjöfartsnäringen? Ett starkt sjöfartskluster som marknadsför sig gemensamt kan locka fler än en enskild aktör. Det finns exempel i omvärlden som man kunde titta närmare på. I till exempel Holland och Danmark har man uppenbarligen lyckats bättre med att tackla problemen kring kompetensförsörjningen, säger han. Helena Forsgård 10 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/

7 Söker du nya medarbetare eller söker du nytt jobb? A unique combination of customised service and financial strength Nyttja dina kontakter vi är en av dem! Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Ålandsvägen 31, PB 2026, AX MARIEHAMN, Sjöförmedlare: Eva Hilander, tel Sussi Sjölund, tel Helsingfors: Jan Forstén Mariehamn: Olli Kytö utbildar servicekunniga, internationellt orienterade yrkesmänniskor Hösten 2009 antas studerande till följande utbildningar: Servitör (40 sv) Kock (40 sv) Gymnasiebaserad utbildning: Servitör (40 sv) Hotell- och konferenspersonal (40 sv) Påbyggnadsutbildning: Sommelier (20 sv) Ansökningstiden utgår den 6 juni Jan-Erik Sundström, vik. rektor Prospekt/ansökningsblanketter: Kansliet: tel , fax Postadress: PB 54, AX Mariehamn. Besöksadress: Strandgatan 1A, Mariehamn. Hangö Bilbao med M/S Birka Carrier Att resa med ett lastfartyg är riktigt roligt om ni inte visste det redan! Fast det var mycket länge sedan jag gjorde en sådan resa. Då var det slutet av 60-talet och min far tjänstgjorde som förste styrman på m/s Isolde, ett av Wallenius fartyg. Vi åkte från Rotterdam till New York och färden över Atlanten var spännande. Jag minns delfiner, valar och en stor haj som följde oss längs med båtens sida. Fast allra mest minns jag maskinchefen Ragnar Engman, som gav mej karameller. När jag kom hem döpte jag min sköldpadda till Ragnar, till chiefens ära. Men det är ju en helt annan historia. NU är det M/S Birka Carrier det handlar om och den fantastiska besättning som tog emot mej och min 12-årige son Erik med öppna armar under en sommarresa från Hangö till Bilbao. Erik fick mönstra på som däcks-kalle och jag blev snabbt utsedd till fartygs-paparazzi. En ny och hedersvärd term, inom sjöfarten. Färden gick från ett regnigt Hangö, via Kielkanalen, Engelska kanalen, ner mot Biscayabukten och Spaniens sol. Oberoende väderförhållanden var havet vackert och fascinerande, men stormen i Engelska Kanalen kunde vi ha varit utan. Kanske fem meter i våghöjd inte räknas för vanliga sjöbjörnar, men för oss wanna-be-sjömän kändes det lite tufft. Syftet med den här resan var flera. Dels att få vara med om livet ombord men också för att se hur en 12-åring av idag upplever sjölivet. Det var ju inte ovanligt att våra förfäder mönstrade på för första gången i den åldern. Även fast det inte går att jämföra förhållandena då och nu, var jag nyfiken på hur reaktionen skulle bli. Eriks första kommentar när jag förde denna resa på tal var; Finns det internet ombord?. Med den kommentaren ringande i bakhuvudet mönstrade vi på. Vi blev del av en finsk-svensk besättning på 14 man och Erik fick pröva på allt från att knacka rost, måla och styra fartyget. En pojke gick ombord, och en man klev iland, kanske man kan säga Ombord fanns också tre studerande på Sjömanskolan Joakim Hitonen och Johan Larson från Åland samt David Nyberg från Sverige. Vi följer dem och övriga besättningsmän i ett bildreportage från Hangö till Bilbao. Text: Erica Norman Foto: Erik Norman & Erica Norman 12 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/2008 Lättmatrosen Joakim Hitonen knackar rost ute på Nordsjön, fastspänd i säkerhetslina.

8 Under överinseende av kapten Magnus Fröberg och förste styrman Niklas, får Erik den stora äran att styra Birka Carrier. Ett stort ögonblick. Autopiloten kopplas bort och Erik tar över. Och det är klart, det verkar lätt i teorin, men verkligheten är kanske lite svårare Fast resultatet blev ändå godkänt. Fartyget är färdiglastat. Lasten består bland annat av 6000 ton papper som skall till spanska upplagan av modetidningen Vogue. Klockan lämnade vi Hangö med lots. Allt är noggrant noterat i loggboken. Kari Sunell från Raumo, arbetar normalt med vuxenutbildning på land, men vikarierar under sommaren som andremaskinist ombord. Alla ombord måste kunna säkerhetsrutinerna. Så även vi. Förste styrman Niklas Lindroos från Pargas hinner knappt installera oss i vår bekväma hytt förrän vi får en grundlig genomgång av säkerhetsföreskrifter ombord. Erik informeras. Rundvandringen ombord tar vid. Första anhalten är fartygets hjärta, maskinrummet. Maskinchef Ulf Helenius, från Hangö visar stolt upp sin maskin. David Nyberg, 21 år, från Falköping är maskiningenjörselev på Sjömansskolan i Mariehamn. Han utnyttjar varje tillfälle att fixa och reparera i maskinrummet, och han trivs kanonbra på sjön. David, som inte har någon sjöman i släkten, arbetade på ett snickeri där han vantrivdes. Hans far hörde talas om maskiningenjörsutbildningen och mer eller mindre av en slump hamnade han i Mariehamn. Och han känner äntligen att han kommit hem med sitt yrkesval. Man är ute länge, man är hemma länge, man tjänar ganska bra och arbetsmarknaden är lysande. Kan det vara bättre, undrar David? Det står ganska snart klart att kocken Hannu Hietalas matkonster kommer att tillhöra höjdpunkterna ombord. Besättningen på M/S Birka Carrier har tur, som har en kock med erfarenhet från stjärnkrogar i Åbo, Stockholm och Helsingfors. Varning för snabb viktökning utfärdas! Det måste vara ett konststycke i sig, att planera och proviantera mat för en hel besättning, och dessutom ta hänsyn till att maten skall vara varierad och god! Men det verkar inte bekymra ett proffs. 14 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/

9 Hippi, alias Per-Erik Österlund, är båtsmannen som finns överallt, än är han här och än är han där. Hans erfarna ögon missar ingen rostfläck som skall bort, eller färg som skall förbättras. Nya arbetsuppgifter hela tiden. Och alltid lika glad och uppmuntrande. En riktig klippa för hela fartyget! Att han har en bakgrund som långhårig hippie är lite svårt att förstå. Håret är numera prydligt men musikintresset lever kvar och skrönorna från hans liv till sjöss är många. lättmatrosen Johan assisterar Veikko vid sandblästring. Johan, som är 18 år och hemma från Saltvik går på ellinjen på Sjömansskolan i Mariehamn. Han berättar att det var hans bror och far som lotsade in honom till Sjömanskolan. Han tycker att det är fint på sjön, och när man är på ett lastfartyg ser man mer av andra länder, än om man arbetar på ett passagerarfartyg. Han uppskattar praktiken och arbetet ombord på Birka Carrier. Alla är så snälla och trevliga och han tycker att eleverna får ta stort ansvar, vilket är positivt. Det tog tid och mycket övertalning att få Kapten Magnus Fröberg att ta på sig kaptensmössan. Men där satt den! Magnus, som bor i Pargas, känner Birka Carrier utan och innan efter många år ombord. Han har funderat mycket över sitt liv till sjöss, och ibland undrat om det var rätt att vara borta från sina barn så mycket när de var små. Men, de nu vuxna, barnen håller inte med, de anser att Magnus egentligen var hemma mycket mer än andra pappor, och framförallt, mer närvarande under sina hemmaperioder. Det bästa betyget är nog att Magnus äldste son också har valt kaptensyrket. Allt gott har ett slut, tyvärr. Vi närmar oss Bilbao och den spanske lotsen kommer ombord. Samtidigt hissar lättmatrosen Joakim den spanska flaggan. Joakim är 18 år och kommer från Jomala. Även han går el linjen på Sjömanskolan. Han är mycket nöjd med sitt yrkesval, och trivs jättebra både på Birka och till sjöss. Det enda tråkiga, kanske, är att man är borta från kompisarna hemma en hel månad. Men allt det andra positiva uppväger det. Alla är trötta efter en lossnings- och lastningsdag, och flertalet ombord tar en tidig kväll. Bryggan är ju förstås alltid bemannad och kvällsvakten från till midnatt, tillhör överstyrman Kalle Wetterstrand från Grankulla. Han gör nu sin sista resa med M/S Birka Carrier, och skall till hösten börja som lots i Hangö. Det är strålande sol när vi passerar Bornholm. Däcks-kalle, Erik, får målningsarbete på sitt dagsbeting medan Veikko Tikkanen är den förre skogsarbetaren som sadlat om till matros. Han bor i Kuusamo i norra Finland och trivs ypperligt ombord det är mycket bättre än det tunga arbetet i skogen, menar han. Veikko arbetade tidigare på M/S Birka Express men valde att byta till Carrier, eftersom han anser att gymmet på Carrier är bättre. Hans restid vid skiftesbyten är långa, men möjligheten att få vara hemma med sina små barn under en lång sammanhängande tid, uppväger detta. Richard Gustafsson från Föglö, andre styrman ombord, har arbetsskiften mellan klockan och den riktiga rysaren mellan och på morgonen. Mitt på dagen passar han därför på att njuta av solen på däck med en bra bok. Vi väljer Kielkanalen på vägen söderut och möter Birka Express, Nedgard och Belgrad. Färden genom kanalen är lugn och utmynnar i en lika lugn färd över Nordsjön. Och lugnet visar sig vara, lugnet före stormen. Ute på Biscaya samlades alla (nästan elektrikern var som bortblåst) i besättningen för gruppbild. Kocken Hannu och båtsman Hippi kunde förstås inte hålla sig, utan skämtade till det rejält. Till allas förtjusning förstås! Så var den då över oss. Stormen i Engelska kanalen. Som en höststorm, fast mitt i sommaren. Kapten Magnus försåg oss i god tid med sjösjukepiller, och ja, vi kan väl konstatera att det var lärorikt att vara med om detta också. Det kändes som en trygghet att veta att alla signalflaggor fanns på rätt plats, ifall Att de redan är ersatta med tekniska system och inte används längre spelade ingen roll, jag funderade febrilt på vilken som betydde, Captain, we need assistance!. Och vad tyckte däcks-kalle då? Jo, det var mycket roligare än vad han hade förväntat sig och alla var så snälla! Ordet internet nämndes inte heller på hela tiden Det hände ju nåt hela tiden, så det blev aldrig tråkigt. Fast att få köra fartyget var nog ändå det häftigaste, säger Erik, och tillägger efter viss eftertanke, och Hannus mat var ju också så god!. Och det är väl så, att det alltid är människorna man minns allra mest. Tack ska ni ha hela besättningen på M/S Birka Carrier. 16 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/

10 Foto: Erica Norman Ålands Sjöfart & Handel söker en ANNONSSÄLJARE Ålands Sjöfart & Handel satsar inför jubileumsåret 2009, och söker därför en person som skall ansvara för annonsförsäljningen och kontakten med annonsörerna. Du skall ge våra be ntliga annonsörer bra service och identi era nya, potentiella annonsörer. Du ansvarar således för hela annonsprocessen från försäljning till att material från annonsörerna levereras i tid till layoutbyrån. Arbetet är exibelt och självständigt. Vi ser gärna att du har erfarenhet från försäljning samt har kunskap om sjöfartens och handelns olika aktörer. Ersättningen är provisionsbaserad. Information om tjänsten lämnas av ordförande Dan Mikkola på telefon , eller mail Vi vill ha din ansökan senast den På frågan vad som skulle få dem att stanna till sjöss anser de flesta att högre lön och bättre ekonomiska förmåner kombinerat med kortare resor är de viktigaste faktorerna Pengar lockar folk att stanna ombord. Hög lön och internet motiverar att stanna ombord M snabbare Spara tid, pengar och km med Rosella! Stigande bränslepriser gör det hela tiden dyrare att ta bilen med till Stockholm. När du åker med Rosella kan du spara upp till 120 km t/r. Alla + bilen t/r EUR 11 med Viking Club Åland rabatt. Gäller Det är lönen som styr valet av en karriär till sjöss och även får sjömännen att stanna ombord. Men sjömännen anser sig vara underbetalda. Det visar två undersökningar utförda av ett engelskt rekryteringsföretag. Shiptalk Recruitment Ltd. har hittills i år publicerat två undersökningar om hur sjömän ser på sitt liv till sjöss. Vad lockar människor till sjöfartsyrken och vad kan arbetsgivarna göra för att behålla sin sjögående personal? 229 personer svarade på de trettio flervalsfrågorna i den första undersökningen som lades ut på företagets hemsida. Den andra undersökningen som fokuserar på löner och anställningsförmåner publicerades i maj. 268 personer av 54 olika nationaliteter svarade på frågorna. Över 40 procent av de svarande var högre befäl med mer än tjugo års sjöerfarenhet. Vad lockar till sjöss? Lön och möjlighet till skattefri inkomst var avgörande för en tredjedel av de som svarat på undersökningen. Över en femtedel svarade att de helt enkelt bara visste att de ville välja en sjögående karriär, Internet värderas högst av alla bekvämligheter som finns ombord medan något färre (18,4 %) hade svarat att de valt sjön för att få se världen. Nära hälften förväntade sig en livslång karriär och siktade på att nå befälsposition. På frågan om var eller genom vem de fått information om sjöyrken har man angett vänner och familj (42 %), yrkesvägledare (15,8%) och internet (8,5 %). Vad får anställda att stanna? På frågan vad som skulle få dem att stanna till sjöss anser de flesta att högre lön och bättre ekonomiska förmåner kombinerat med kortare resor är de viktigaste faktorerna. Lönen är det viktigast för nära en tredjedel medan en femtedel ansåg att det är viktigt att man trivs med jobbet. Ledigheten är nära nog lika viktig som trivseln. Internet värderas högst av alla bekvämligheter som finns ombord. Över hälften (65 %) har tillgång till telefon ombord och mer än var tredje har till- gång till satellit-tv. Fartygets skick och ålder (45 %) och standarden ombord (38,9%) är faktorer som avgör vilket fartyg man väljer. Löner och förmåner Undersökningen indikerar att majoriteten av sjömännen (76,9%) anser sig vara underbetalda. Kortare ledigheter och ett högre arbetstempo ombord numera, inverkar på missnöjet. Men över hälften tror att de skulle få sämre lön i land. Hela 71,5 procent av de svarande anser att deras lön inte har stigit i takt med de ökade levnadskostnaderna. En majoritet (71,3%) har angett att andra faktorer än lön varit viktiga när de bestämt sig för att acceptera ett visst jobb. Men även företagets lojalitet gentemot sina anställda samt en bra balans mellan jobb och ledighet har stor betydelse. När man frågat vilken förmån som skulle få dem att stanna kvar på sin arbetsplats var mer pengar, antingen i form av högre lön eller andra ekonomiska förmåner, det mest populära svaret. Ann-Sofi Sund 18 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/

11 Otydlig sjöfartsutbildning på Åland äst Maritime has changed name to Aboa Mare d for VTS (IALA) courses. Resource STCW Management) accreditedand all kinds of STCW courses Sjöfartsutbildning i Åbo sedan 1813 Vid Aboa Mare utbildar vi sjökaptener, sjöingenjörer, vaktstyrmän och vaktmaskinmästare till den internationella handelsflottan. Besök vår hemsida för mera information om våra utbildningar och vår kursverksamhet. Aboa Mare Malmgatan Åbo Sydväst Sjöfart har ändrat namn till Aboa Mare Tel (0) Fax +358 (0) E-post Gun Erikson-Hjerling, vars farfar var sjöfartsrådet Gustaf Erikson, ansvarar idag för den stiftelse som stöder högklassig sjöfartsutbildning. Gun Erikson-Hjerling är dock kritisk mot dagens splittrade sjöfartsutbildning på Åland. Vi vill stöda högklassig sjöfartsutbildning och forskning. Största enskilda insatsen går till Förbundet för främjande av Ålands Sjöfart som varje år arrangerar en seglingsperiod för sjöskolornas elever. Gun Erikson-Hjerling är styrelseordförande i Stiftelsen Hilda och Gustaf samt Gustaf Adolf Eriksons fond som varje år stöder åländsk sjöfartsutbildning med drygt euro. Det var Gun Erikson-Hjerlings farfar, legendariska sjöfartsrådet Gustaf Erikson som en gång hade världens största segelfartygsflotta under sin flagg, som grundade denna stiftelse (egentligen två stiftelser sammanslagna till en) år Då rasade andra världskriget för fullt och bakgrunden var att Eriksons ångare Argo hade blivit torpederad i Ålands hav året innan, När Argo gick under omkom Gustaf Eriksons son och Gun Erikson-Hjerlings farbror Gustaf Adolf Erikson, styrman ombord, liksom många andra i besättningen. En av dem som överlevde var Gunnar Eklund, sedermera en av initiativtagarna till Viking Line och sjöfartsråd. Min farbrors död orsakade stor sorg och förstämning i familjen. Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons fond bildades med ändamålet att ge medel till oförsörjda änkor och barn till omkomna sjöbefäl. Stiftelsen Gustaf Adolf Eriksons fond skulle ge medel till omkomna sjömäns oförsörjda änkor och barn. Stiftelsen ändrade riktning På 1980-talet hade stiftelserna vuxit och det ursprungliga ändamålets målgrupp, oförsörjda änkor och barn fanns knappt längre. Stiftelserna slogs då ihop och ändamålet utvidgades till att omfatta stipendier till sjöfartsutbildning och medel till sjöhistorisk forskning, förklarar Gun Erikson-Hjerling. Ansökningarna till stiftelsen ska vara inne till 15 november varje år varefter de behandlas av styrelsen. Resultatet meddelas i januari och den officiella utdelningsceremonin hålls varje år i januarifebruari. Den utdelade summan varierar men Erikson-Hjerling bedömer att det rör sig om euro per år. Stiftelsens största enskilda insats har de senaste åren gått till Förbundet för främjande av Ålands Sjöfart. Förbundet arrangerar varje höst en seglingsperiod för sjöskolornas elever, något som sysselsätter de små segelfartygen Linden, Albanus, Nordboen och skolfartyget Mikael Sars. Det här är ett bra inslag i sjöfartsutbildningen och ett utmärkt sätt för eleverna att lära känna varandra samt att lära sig samarbete, säger Gun Erikson- Hjerling. Ansökningarna ska vara välgjorda och bra motiverade och förses med en budget. Vi vill att den utbildning som vi ger stöd till ska vara av hög klass. För grundutbildning ges i allmänhet inte ut stipendier, däremot för till exempel vidareutbildning, införskaffande av spetskompetens, examensarbeten och utbytesstudier. Även lärare inom sjöskolorna och rederipersonal kan ansöka om medel för vidareutbildning. Utbildningen splittrad idag Gun Erikson-Hjerling har uppfattningen att sjöfartutbildningen på Åland är alltför splittrad idag - ett resultat av att den har försvunnit in i högskolan och inte har en tydlig gemensam benämning. Vi har redan alla led i sjöfartsproduktionen på Åland - men det finns inte riktigt någon glöd i och samarbete inom utbildningarna. En skärpt profil behövs och sett med stiftelsens ögon efterlyser jag en tydligt identifierbar sjöfartsutbildning från matros till kapten och från reparatör, motorman till maskinchef. Jag vill se ett Ålands sjöfartsgymnasium och en Sjöfartshögskola på Åland där också den tekniska utbildningen skulle ingå. Här kommer även sjösäkerhetscentret in i bilden. Erikson-Hjerling menar att den sjöfarartradition Åland har även på utbildningens område måste vara framåtsyftande. Jan-Erik Berglund Tvåmastade galeasen Albanus används vid utbildning, finansierad av Eriksons stiftelse. Foto: Erica Norman 20 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/

12 Royal Caribbeans Enchantment of the Seas på kryssning. Royal Caribbean har av tradition en stark skandinavisk representation bland befälet på sina fartyg. Nu planerar rederiet ett pilotprojekt för att rekrytera nordiska arbetsledare på däck och i maskin De nordiska rötterna går djupt i Royal Caribbean. När verksamheten inleddes i slutet av 1960-talet stod tre norska rederier bakom det amerikanska bolaget och en stor del av fartygen förde norsk flagg ännu i början av 2000-talet. Den operativa verksamheten inom det Miami-baserade kryssningsrederiet är fortfarande till stor del i nordiska händer. Av de 50 personer som i dag jobbar inom avdelningen Marine Operations härstammar endast en handfull från USA. Resten är företrädesvis européer med ett starkt inslag av nordbor. Effektiv organisation Om man beaktar att Royal Caribbean International under sitt varumärke opererar 21 fartyg på olika håll i världen är det en relativt liten organisation som ser till att en av världens största flottor av kryssningsfartyg hålls i gång utan trafikstörningar. Vi jobbar vid behov dygnet runt både på vardagar och helger med att lösa eventuella problem som kan förorsaka driftstopp, förklarar Mikael Backman, vice president vid Marine Operations inom Royal Caribbean International. Trots att Royal Caribbean har expanderat kraftigt med omfattande nybyggnadsprogram har antalet anställda minskat inom Marine Operations. Den nuvarande organisationen är strömlinjeformad och effektiv och har tagits fram i nära samarbete med klassificeringssällskapet Det Norske Veritas. Foto: Royal Caribbean Cruises Ltd Kryssningsrederi vill ha fler skandinaver ombord Målet är att ytterligare öka effektiviteten inom organisationen. Vår princip är att ha ett relativt litet antal anställda men i stället erbjuda så goda löne- och andra förmåner att de stannar i företaget. Speciellt i den tekniska gruppen har vi experter av världsklass. Inom vissa områden har vi till och med bättre kunnande än leverantörer av utrustning eftersom flera av våra anställda tidigare arbetat för dem, säger Backman. Vår princip är att ha ett relativt litet antal anställda men i stället erbjuda så goda löne- och andra förmåner att de stannar i företaget. Lär av färjebranschen Mikael Backman har ett förflutet som kvalitetschef med ansvar för hotellsystemen samt bemanningseffektivisering inom Silja Line innan han kom till Royal Caribbean Han säger att Royal Caribbean hela tiden kommer närmare de ledande nordiska färjerederiernas sätt att operera. Nytt för i år är till exempel att allt befäl på däck och i maskin arbetar tio veckor ombord och är lediga tio veckor. Vi håller på att avveckla mycket av byråkratin ombord. Vi har fortfarande en egen personalavdelning på varje fartyg men det går mer och mer mot att man är ombord enbart för att köra fartyget och hålla maskinerna igång. Enligt Backman har de största kryssningsfärjorna i Norden ett 40-tal ombordanställda inom avdelningarna däck och maskin medan man på marinsidan i Royal Caribbeans kryssningsfartyg har i genomsnitt mellan 120 och 130 anställda. För att få en rättvis jämförelse inkluderar Backman då även de reparatörer som svarar för hotellsidan och egentligen inte lyder under Marine Operations. Skillnaden, anser han, beror till stor del på att nordiska färjor bemannas av skandinaver som på alla nivåer är välutbildade och till stor del är självgående. Kryssningsfartygen har filippinskt manskap, som har en betydligt lägre utbildning och alltid jobbar i par och måste ha en arbetsledare. Mellanledning ombord Vi tittar nu på om det på vissa positioner skulle löna sig att gå lite tillbaka i tiden och se om man kunde få en europeisk och nordamerikansk mellanledning ombord på fartygen. På en kryssningsbåt är man nog idag rätt bortskämd med hur mycket folk man har till sitt förfogande när något måste göras, anser Backman. Backman säger att antalet skandinaviska ombordanställda åter håller på att stabiliseras efter ett kraftigt bortfall Då upphörde vi med att operera fartyg under norsk flagg och på en gång slutade totalt 600 skandinaviska befäl. Främst var det norrmän men det fanns också en hel del från Sverige och Finland. I princip blev bara befälhavare och maskinchefer kvar medan östeuropéer tog över de övriga befattningarna. Backman uppger att lönerna har gått upp drastiskt under de senaste åren och att skandinaverna nu börjar återvända. Vi anställer faktiskt gärna skandinaver. Vi vet vad skolorna går för och att de håller en hög och jämn standard. Under de senaste åren har vi jobbat mycket med att förbättra löner och förmåner för de anställda. För tio år sedan tog det flera år att avancera från first officer. Numera blir man senior officer inom tre till sex år och det motiverar till en lägre personalomsättning. Vi anställer faktiskt gärna skandinaver. Vi vet vad skolorna går för och att de håller en hög och jämn standard. Pilotprojekt Backman berättar att man inom Marine Operations börjat diskutera om man verkligen gjorde rätt på och 1980-talen, då man i princip ersatte en skandinavisk eller nordeuropeisk sjöman med två eller tre filippinare. Trots lägre löner innebär detta att många andra kostnader har ökat trefaldigt, gällande allt från resor till sociala kostnader och proviant. Däremot kan upp till fyra filippinska sjömän dela på en hytt, medan skandinaver idag definitivt kräver egen hytt. Pooldäcket på Independence of the Seas. På manskapssidan går det inte att anställa skandinaver, konkurrensen är alldeles för stor, anser Backman. Däremot håller man på att kartlägga arbetsmarknaden för att se om det finns ett utbud av skandinaviska arbetsledare, exempelvis båtsmän. Vi är osäkra på om det finns sådana, men om det existerar ett utbud är vi definitivt intresserade. I så fall kommer vi att uppgradera löner och anställningsvillkor så att de blir attraktiva. Han menar att rederiet planerar att sätta i gång ett pilotprojekt där ett tiotal personer anställs på prov och därefter göra en ömsesidig utvärdering. Jobb finns Backman säger att det faktiskt är lättare än många tycks tro att få arbete på Royal Caribbeans fartyg. Om en yrkeskunnig skandinavisk båtsman idag skulle ringa upp oss och fråga efter arbete skulle jag sannolikt anställa honom direkt på prov. Däremot är Backman mån om att understryka att det inte enbart räcker med att ringa och fråga hur stor lönen är det gäller att vara villig att diskutera både lön och arbetsavtal. Detta är något helt nytt för oss och idag vet vi helt enkelt inte hur paketet kommer att se ut. Vi kommer att ingå personliga kontrakt som högst antagligen kommer att innehålla ett 10:10 avlösningssystem och egen hytt. Inom Royal Caribbean diskuteras även införandet av ett parallellt europeiskt avlösningssystem som skulle vara anpassat speciellt för arbetstagare från EU. Foto: Pär-Henrik Sjöström Och det är inte enbart bland de ombordanställda som Backman gärna skulle se fler skandinaver. Marine Operations söker också praktikanter för sin landorganisation från de nordiska länderna med exempelvis en shippinginriktad ekonomisk utbildning. Pär-Henrik Sjöström Svensk Sjöfartstidning 22 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/2008 Åla n d s Sj ö f a r t & Ha n d e l 4/

Havets spårvagn. styrs av Jonas Backman. SID 7 10 DRÖMJOBBET

Havets spårvagn. styrs av Jonas Backman. SID 7 10 DRÖMJOBBET STORSATSNING PÅ UNGDOMAR NYHETER SIDORNA 8 9 I MASKIN FINNS FRAMTIDENS JOBB JOBBA OMBORD SIDORNA 10 11 VI GÅR IGENOM PANAMAKANALEN SJÖMANSKISTAN SIDORNA 30 31 6,9 MILJONER EURO betalade lastrederiet Birka

Läs mer

Stort test av rederiernas hemsidor

Stort test av rederiernas hemsidor Nr 5/ 2008 29 OKTOBEr 11 DECEMBER Från signalflaggor till bredband! Wallenius är föregångare inom IT ombord Stort test av rederiernas hemsidor Kryssningstrafiken till Mariehamn minskar 14 Ledaren Ålands

Läs mer

ålands sjöfart Vi väljer sjön! Stort test: Passar du som sjöman?

ålands sjöfart Vi väljer sjön! Stort test: Passar du som sjöman? Tallink går stadigt framåt Sidan 24 Viking Line beställer nya fartyg Sidan 14 ålands sjöfart nr 5/2010 & HANDEL Stort test: Passar du som sjöman? Sjöfartsutbildningen måste koordineras Postrodden för tradition

Läs mer

Sjöfarten mot framtiden

Sjöfarten mot framtiden ÅLANDSTIDNINGENS TEMABILAGA FREDAGEN DEN 13 OKTOBER 2006 Få bort båten därifrån, gör vad du vill, sa sjöfartsrådet Stig Lundqvist till troubleshootern Jan Sundström. Så räddade 33-åringen den havererade

Läs mer

Till sjöss på M/S Seagard. Utbildningarna kan samordnas bättre. Sidan 18. Sidan 6. ålands sjöfart. nr 5/2009. Allt fler väljer sjön

Till sjöss på M/S Seagard. Utbildningarna kan samordnas bättre. Sidan 18. Sidan 6. ålands sjöfart. nr 5/2009. Allt fler väljer sjön Till sjöss på M/S Seagard Sidan 18 Utbildningarna kan samordnas bättre Sidan 6 ålands sjöfart nr 5/2009 & HANDEL Allt fler väljer sjön ledare Navigare necesse est Att segla är nödvändigt, att leva är inte

Läs mer

Liv Mikkola-Karlström stannar på scen

Liv Mikkola-Karlström stannar på scen EN BILAGA FRÅN ÅLANDSTIDNINGEN TORSDAG 15 APRIL 2010 Liv SJOEva Artister som Mikkola-Karlström stannar på scen vill locka unga till sjöss Sjölivet är kanske inget för de artister som uppträder på Sjöfartens

Läs mer

ålands sjöfart Funky Åland Ledarskap i framtiden Redare med tro på framtiden Mäklare med känsla för nafta Med miljö som målet på jobbet

ålands sjöfart Funky Åland Ledarskap i framtiden Redare med tro på framtiden Mäklare med känsla för nafta Med miljö som målet på jobbet Redare med tro på framtiden Sidan 18 Mäklare med känsla för nafta Sidan 22 ålands sjöfart nr 6/2009 & HANDEL Funky Åland Med miljö som målet på jobbet Nu styr känslor även till sjöss Olja satte fart på

Läs mer

LIVSSTIL Victoria trivs som sjömanshustru SIDORNA16 17 EN TIDNING OM ÅLANDS VIKTIGASTE NÄRING

LIVSSTIL Victoria trivs som sjömanshustru SIDORNA16 17 EN TIDNING OM ÅLANDS VIKTIGASTE NÄRING ELEVER Johnny siktar på en karriär till sjöss SIDORNA 4 5 UTBILDNING Jormas skola är fylld till bredden SIDORNA 8 9 LIVSSTIL Victoria trivs som sjömanshustru SIDORNA16 17 JOBB Daniela jobbar i det tysta

Läs mer

SJÖLIV. Åland vinner mark till havs

SJÖLIV. Åland vinner mark till havs SJÖLIV ÅLANDSTIDNINGENS TEMABILAGA 14 MARS 2008 www.alandstidningen.ax Åland vinner mark till havs Den åländska sjöfarten har dragit upp ankaret och tar sikte på framtiden. Antalet anställda ökar både

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD REKRYTERING AV PERSONAL TILL SJÖFARTSSEKTORN REGERINGENS REKRYTERINGSUPPDRAG TILL SJÖFARTSVERKET Datum: 2010-03-31 Vår beteckning: 08-03114 Projektledare Projektsekreterare Alf Brodin

Läs mer

BAKOM MASKEN PÅ BARNENS FAVORIT

BAKOM MASKEN PÅ BARNENS FAVORIT ERFARNA SJÖMÄN SOMNADE I TESTER SJÖFARTENS DAG SIDAN 5 DESTINATION GOTLAND MARKNADSFÖR MÅLET SJÖFARTENS DAG SIDAN 4 REDERIFÖRBUNDET STOPPADE EU-LAG NYHETER SIDAN 19 100.000 EURO har landskapets trafikavdelning

Läs mer

Eva Birath och Maud Hagberg hinner umgås på dagskryssningen. SID 8 STRIDEN OM HAVET

Eva Birath och Maud Hagberg hinner umgås på dagskryssningen. SID 8 STRIDEN OM HAVET TROTJÄNARE BLEV SKROT NYHETER SID 25 ETT 70-ÅRIGT FÖRBUND MED FOKUS PÅ DE UNGA NYHETER SID 18 GASMÖTE I ALANDICA NYHETER SID 25 10 HÄSTKRAFTER hade Uno Ekbloms båt. Den körde han till Amerika. SIDORNA

Läs mer

Raka svar! De åländska politiska partierna svarar på sjöfartspolitiska frågor

Raka svar! De åländska politiska partierna svarar på sjöfartspolitiska frågor Nr 2/ 2008 9 MAJ 16 juni Raka svar! De åländska politiska partierna svarar på sjöfartspolitiska frågor Intervju med Martin Saarikangas Nya globala miljökrav Sjöfartspaketet äntligen på väg www.mpl.fi BOOKIT

Läs mer

Nr 1/ 2008 5 FEBRUARI 15 APRIL. Ny VD för Ålandsbanken. Pommern firar 105 år SIDA 13. vår position kan inte tas förgivet

Nr 1/ 2008 5 FEBRUARI 15 APRIL. Ny VD för Ålandsbanken. Pommern firar 105 år SIDA 13. vår position kan inte tas förgivet Nr 1/ 2008 5 FEBRUARI 15 APRIL Pommern firar 105 år SIDA 13 Ny VD för Ålandsbanken vår position kan inte tas förgivet 7 Läs om leveransen av Godby Shippings nya fartyg mv Misida Anne-Christine Silander,

Läs mer

6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA

6 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA 6 nr 2010 LEDARE DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA årgång 103 NAUTISK TIDSKRIFT 6/10 1 LEDARE. DET BEHÖVS EN DIALOG MELLAN SJÖFARTENS PARTER OCH POLITIKERNA Sveriges Fartygsbefälsförening

Läs mer

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Arbetsgrupp: Elsa Mattsson (redaktör), elsa.mattsson@skl.se, Christin N. Granberg, christin.n.granberg@skl.se,

Läs mer

ÖVADE KALLELSE LEDARE SAMGÅENDET SAMARBETET MED SBF OCH. för kongressen. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 DET NORDISKA SYNSKADADE SJÖSÄKERHET

ÖVADE KALLELSE LEDARE SAMGÅENDET SAMARBETET MED SBF OCH. för kongressen. TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 DET NORDISKA SYNSKADADE SJÖSÄKERHET nr 32009 LEDARE SAMGÅENDET MED SBF OCH DET NORDISKA SAMARBETET viktiga framtidsfrågor för kongressen årgång 102 SYNSKADADE ÖVADE SJÖSÄKERHET KALLELSE TILL SFBFs ÅRSMÖTEN 2009 sid 8 NAUTISK TIDSKRIFT 3/09

Läs mer

ålands sjöfart Passageraren i fokus

ålands sjöfart Passageraren i fokus Fyrsommar på Märket Sidan 28 Skippa taxfree res inomskärs Sidan 18 ålands sjöfart nr 3 4/2010 & HANDEL Bygg ny terminal i Mariehamn! Höjd säkerhetsnivå vid incheckning? På minnets redd special: Sommarfärjor

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

SJÖ LIV. De är guld på jobbmarknad Vill man vara säker på att ha jobb i framtiden är det sjön som gäller. Häng med till högskolans maskinutbildning.

SJÖ LIV. De är guld på jobbmarknad Vill man vara säker på att ha jobb i framtiden är det sjön som gäller. Häng med till högskolans maskinutbildning. KAPTEN JOHNNY LIGGER I TRÄNING SIDAN 5 SJÖ EN BILAGA FRÅN ÅLANDSTIDNINGEN 10 OKTOBER 2008 LIV EN BILAGA FRÅN UTBILDNING SIDORNA 12 13 De är guld på jobbmarknad Vill man vara säker på att ha jobb i framtiden

Läs mer

Tag steget - byt bank du också! STARK FRAMTIDSTRO HOS UNGA MASKINISTER

Tag steget - byt bank du också! STARK FRAMTIDSTRO HOS UNGA MASKINISTER KÖPARNAS MARKNAD FÖR TRANSPORTER REPORTAGET SIDAN 10 11 Nordens största sjöfartstidning 24 APRIL 2012 www.sjofart.ax Intresset är rekordstort inför Sjöfartens dag den 26 april, berättar Eva Mikkola. SID

Läs mer

SJÖFART. Satsa på. Sjöfarten

SJÖFART. Satsa på. Sjöfarten Satsa på SJÖFART Sjöfarten är en spännande framtidsnäring med mångtusenåriga traditioner arbetar med marknadens modernaste teknik har hela världen som arbetsplats, till sjöss och iland FOTO: PÄR-HENRIK

Läs mer