Ärende 8 Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende åren 2013 och 2014 Verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 8 Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende åren 2013 och 2014 Verksamheten 2013... 3"

Transkript

1 Innehållsförteckning Ärende 8 Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse avseende åren 2013 och 2014 Verksamheten Ärende 9 11 Behandling av Ärende 12 Ärende 13 Ärende 14 Verksamheten Bilaga till verksamhetsberättelserna Uppföljning av 2013 års kongressbeslut IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse 2013 & IOGT-NTO-rörelsens Kurs- och samlingslokalfond 2013 & Stiftelsen Dagöholm 2013 & Föredragning av IOGT-NTO:s årsredovisning avseende IOGT-NTO:s årsredovisning avseende Föredragning av Revisorernas berättelse avseende Revisorernas berättelse avseende Beslut om fastställande av balansräkningar och resultaträkningar för 2013 & Ärende 15 Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrelsen

2

3 Ärende 8 Två år av engagerat nykterhetsarbete! IOGT-NTO är på många sätt en imponerande organisation. Runt om i Sverige, i föreningar, i grupperingar av medlemmar och i olika arbetsgrupper genomförs omfattande verksamhet. Organisationens förtroendevalda på alla nivåer arbetar för att skapa bättre förutsättningar för den ideella verksamhet som ger vårt avtryck i samhället. Det är medlemmar som har valt och fått möjlighet att ta ett steg fram och säga Hej, IOGT-NTO är min organisation som jag vill vara med och ta ansvar för och utveckla tillsammans med alla andra. IOGT-NTO har tusentals förtroendevalda som har möten, skriver protokoll och sysslar med bokföring och annat administrativt arbete som behövs för att skapa stadga och långsiktighet för vårt arbete. En överväldigande majoritet av dessa är inte bara engagerade i styrelsearbete utan arrangerar och medverkar också i en uppsjö av aktiviteter. IOGT-NTO är inte bara en stark folkrörelse utan även en bred folkrörelse. I föreningar, distrikt och på central nivå har vi verksamhet som spänner mellan allt från studieresor, after work för småbarnsföräldrar, till alkoholpolitiska grupper, kamratstöd och värvning. Vi har också medlemmar som utan ett förtroendeuppdrag ändå får förtroendet att leda olika typer av verksamhet; samtalsgrupper, studiecirklar, arbetsgrupper ofta kring en regelbunden och återkommande aktivitet som utgör en nykter gemenskap för oss medlemmar och inte sällan för en bredare allmänhet. Verksamhetsberättelsen för 2013 och 2014 fokuserar på vad IOGT-NTO gör på central nivå men som ni kommer att märka är ingen nivå inom organisationen en isolerad ö. De framgångar vi når, når vi helst genom att verka tillsammans. Det är när IOGT-NTO verkar för strängare regler för alkoholreklam i Laos och Uganda, samtidigt som vi gör det på högsta FNnivå, inom EU och på nationell nivå gentemot riksdagskandidater framtida politiker som bor i kommuner där vi har medlemmar som den gamla devisen Världen är vårt fält! visar sig vara tydligare än någonsin. Medlemmar och föreningar gjorde stora insatser under valrörelsen 2014 med att lyfta just alkoholreklamfrågan. Här deltog inte bara medlemmar utan även många personer som ännu inte är medlemmar men som liksom vi, har tröttnat på alkoholreklamen. Har vi bestämt oss för att förändra världen är det väldigt lite som kan stoppa oss. Denna verksamhetsberättelse beskriver två år med två olika Mål och verksamhetsinriktningar, de strategiska planer som kongressen antagit och som utgör våra gemensamma riktlinjer och målsättningar för de kommande åren. Vi hoppas att denna text ger en inblick i allt det som görs på central nivå, som bärs upp av ideellt engagemang på alla nivåer inom IOGT-NTO och som vi är väldigt stolta över. Tack för förtroendet, IOGT-NTO:s förbundsstyrelse 3

4 Verksamhetsberättelse för IOGT-NTO-förbundet 2013 IOGT-NTO är en stark folkrörelse Urval av målsättningar: IOGT-NTO har värvat nya medlemmar. Medlemsantalet har nettoökat i alla distrikt. 10 procent av IOGT-NTO:s medlemmar har engagerat sig i kampanjen Fyll livet. Alla distrikt har en distriktskonsulent. 2/3 av distrikten använder våra folkhögskolor i genomförandet av sina utbildningar. Ett omfattande rekryteringsarbete IOGT-NTO ska vara en stor organisation som ständigt välkomnar nya medlemmar. De senaste åren har ambitionen legat fast på 4000 nya medlemmar varje år. Under 2013 värvade vi nya medlemmar och 166 medlemmar gick över till IOGT-NTO från vårt ungdomsförbund UNF. Värvarinsatser gjordes på alla nivåer inom hela organisationen. Från förbundshåll hade vi distriktskickoffer i januari och kampanjer på centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö i två omgångar under året. Ett pilotprojekt med dörrknackning initierades under året och en framgångsrik satsning var våra föreningskampanjer IOGT-NTO Överallt och Fika för alla! I mars deltog 80 föreningar i IOGT-NTO Överallt under tio dagar med aktiviteter och värvartillfällen. Under hösten deltog mer än 100 föreningar i Fika för alla! De rapporterade sammanlagt in 268 aktiviteter. Efter den veckan kunde vi hälsa 538 nya medlemmar välkomna till IOGT-NTO. Målet om att samtliga distrikt ska nettoöka nåddes inte i år. Tio av 23 distrikt nådde dock målet. De som lyckades med sina målsättningar var Stockholm, Uppsala, Södermanland, Kronoberg. Blekinge, Älvsborg, Skaraborg, Örebro, Gävleborg och Västernorrland. Fler sätt att engagera sig Arbetet med att öka det ideella engagemanget fortsätter. Vårt arbete med Uppdragsportalen som sker i samarbete med Volontärbyrån är en viktig motor. Under 2013 lades det ut 75 uppdrag från 22 registrerade uppdragsgivare inom IOGT-NTO. Verktyget var en möjlighet som användes av både föreningar och distrikt för att nå ut till nya krafter inom och utanför vår organisation. För att göra det tydligt gentemot nya och även tidigare medlemmar hur enkelt det är att bidra till IOGT-NTO:s arbete lanserades Engagemangsportalen under året. Via portalen kunde man få exempel på aktiviteter som tar allt från 5 minuter till flera dagar att genomföra. Redan som ny medlem kan man få kunskap om Engagemangsportalen då den är integrerad i en av våra värvartalonger. Springer på en värvare på torget kan man redan på vägen hem göra sin första insats för IOGT-NTO via mobiltelefonen. Nytt för 2013 var också att vi systematiskt ringde alla nya medlemmar och hälsade dem välkomna från centralt håll. Detta, kompletterat med kontakt från distrikt och föreningar blir ett bra sätt för den nya medlemmen att kunna ställa frågor och hänvisas till rätt verksamhet utifrån medlemmens intresse. Satsningen har mottagits väl när samtal väl skett. Det är dock en utmaning att nå medlemmar via telefon. 4

5 Jämställdheten går alldeles för långsamt Sedan kongressen 2007 har hela IOGT-NTO en handlingsplan för jämställdhet som bland annat ålägger förbundet, distrikten och föreningarna att följa upp jämställdheten inom respektive verksamhet. Detta görs på olika sätt och även om jämställdhetsarbete inte enbart handlar om siffror och kvantitativa mått så ger nedanstående siffror en slags bild av nuläget. Siffror per den 31 december 2013: % kvinnor % män Medlemmar 56 (56/56) 44 (44/44) Föreningsordförande 36 (35/30) 64 (65/70) Föreningskassör 42 (42/35) 58 (58/65) Distriktsordförande 43 (44/43) 57 (56/57) Distriktskassör 48 (41/45) 52 (59/55) Kongressombud 2013* Förbundsstyrelse 54 (62/42) 46 (38/57) Arbetsutskott 50 (50/50) 50 (50/50) Kansliet personal 57 (56/50) 43 (44/50) Kansliet chefer 43 (50/67) 57 (50/33) Kansliet ledningsgrupp 50 (50/71) 50 (50/29) Miljonlotteriet personal Siffror inom parentes återger motsvarande uppgift för (2012/2007). * Avser inrapporterade ordinarie ombud. I praktiken tjänstgjorde även många suppleanter. Samverkan med Tollare och Wendelsberg samt NBV IOGT-NTO är huvudman för två folkhögskolor; Tollare folkhögskola i Saltsjö-Boo utanför Stockholm och Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke utanför Göteborg. Under 2013 genomfördes ett 30-tal olika kurstillfällen i samverkan med någon av skolorna. Majoriteten av IOGT-NTO:s förbundskurser genomfördes med lärare från våra skolor, som har används flitigt som konferensanläggningar. Glädjande använde en majoritet av distrikten skolorna och deras pedagoger i regional kursverksamhet. Totalt generade våra gemensamma kurstillfällen 470 deltagarveckor under Tillsammans med vårt studieförbund NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) tog vi fram materialet "Välkommen till ditt IOGT-NTO". Kursmaterialet består av korta filmer där några medlemmar berättar om IOGT-NTO ur ett antal olika perspektiv. Materialet var i första hand anpassat för att användas i en studiecirkel, antingen via fysiska träffar eller som en distanscirkel, men det fungerar också som en bas till en introduktionsdag om IOGT-NTO, eller helt enkelt att titta på själv. Utöver samverkan på nationell nivå genomfördes omfattande folkbildningsarbete i samverkan mellan IOGT-NTO och NBV runt om i Sverige. Totalt deltog unika deltagare i studiecirklar kopplade till IOGT-NTO-föreningar eller -distrikt. Totalt arrangerade organisationen folkbildningsverksamhet motsvarande studietimmar. De populäraste ämnena är historia (4 400 studietimmar) och sång och musik i grupp (4 030 studietimmar). Resursfördelning Under 2013 fortsatte det stöd som beslutades av kongressen 2011 att gälla. 34 procent av lotteriutfallet fördelades på IOGT-NTO:s distrikt och lokala nivå i form av distriktsstöd, den så kallade tvåmiljonerspotten och utvecklingskonsulenter. 5

6 Resultat i urval: personer blev medlemmar i IOGT-NTO under året. Dessa värvades av 557 medlemmar (1,79 procent av våra medlemmar). Alla 23 distrikt har en anställd distriktskonsulent anställd. IOGT-NTO arrangerade studietimmar tillsammans med NBV. I studiecirklar som arrangerades av IOGT-NTO och NBV deltog under året unika deltagare. 2/3 av distrikten genomförde kursverksamhet i samarbete med våra folkhögskolor. IOGT-NTO är välkänt Urval av målsättningar: Allmänheten har en fortsatt hög kännedom om IOGT-NTO och majoriteten har kunskap om och en tydlig bild vad vi gör och erbjuder. Alla känner någon som är med i IOGT-NTO. Fler medlemmar bär våra profilprodukter. Fler medlemmar är ambassadörer för sin organisation via sociala medier. Fyll livet IOGT-NTO:s stora och långa kampanj Under 2013 hade kampanjen Fyll livet premiär. Kampanjen syftade till att stärka kännedomen om IOGT-NTO hos allmänheten. I planeringen prioriterades målgruppen år, då det är en grupp som har extra låg kännedom om oss men som i högre grad är benägna att reflektera kring alkoholnormen. Fokus i kampanjen cirkulerade kring Fyll livet och frihet och att fokusera på allt positivt, spännande, roligt och givande som man kan göra, oftast bättre, utan att vara påverkad av alkohol eller andra droger. Kampanjen fokuserade på ett fritt och rikt liv som det står om i IOGT-NTO:s vision. Problemet som kampanjen skulle lösa bestod dels i låg kännedom om IOGT-NTO i målgruppen och dels att alltför många sitter fast i ett ekorrhjul där alkoholen spelar en för stor roll. Många konsumerar alkohol slentrianmässigt, utan att reflektera över det. Kampanjen drog igång under Folknykterhetens vecka 2013 och planerades att fortsätta långt in på 2014 med olika faser. I en första fas handlade det om att etablera den senare problembilden. Med hjälp av tecknade seriestrippar fick vi följa de påhittade karaktärerna Vinballen och Ökenråttan och deras relation till alkoholnormen. Serierna nådde målgruppen med hjälp av humor, spetsighet och överraskande metoder och skapade delvis stor debatt, både inom och utanför organisationen. Första fasen med serier hade främst webben och annonsering på aftonbladet.se som kanalval. Under Almedalsveckan användes serier som ett sätt att kommunicera våra politiska mål, en vit skatteväxling. Fasen med serier bidrog till att sätta en problembild; vi har en alkoholnorm som många förhåller sig slentrianmässigt till. Under hösten 2013 fortsatte kampanjen i en mer aktiverande fas. Här lanserades Må brahelger som koncept. Med hjälp av utomhusannonsering och aktiviteter i sociala medier kunde allmänheten tävla om presentkort på roliga aktiviteter som man kan göra när man har valt bort alkoholen inför den kommande helgen. Budskapet på affischerna var I helgen blir det åka av och syntes på 22 orter runt om i landet. Satsningen knöts ihop med en större värvarsatsning på gator, torg och i andra sammanhang för att visa upp IOGT-NTO som organisation. Kampanjen lyfte synlighet i pressen Ökad synlighet i stort gav också ökad synlighet i pressen. Under året mer än fördubblades antal pressklipp jämfört med tidigare år. I pressklipp runt om i Sverige nämndes IOGT- 6

7 NTO på något sätt (ökning med 113 procent). Stort fokus låg på den lokala verksamhet som bedrivs av organisationens många lokalföreningar och en stor del var opinionsyttringar av olika slag debattartiklar, insändare eller intervjuer när något alkoholpolitiskt hände på orten. Analysen ligger i att vi lade mycket resurser på kampanjen, vilket skapade synlighet och intresse för vår verksamhet i stort vilket gav ökad synlighet även i pressen. Kaffet vårt eget kaffe Under året togs Kaffet fram vårt eget IOGT-NTO-kaffe som var en försäljningssuccé. Första beställningen tog snart slut. Kaffet fungerade bra till extra fina föreningsmöten och som present och det satte oss på kartan som en av Sveriges största fikaorganisationer. Gamla affischer i ny bok Boken Nyktra former släpptes av Sober Förlag under året. Den lyfte upp den visuella propaganda i form av affischer som nykterhetsrörelsen producerat historiskt. Boken blev en fin påminnelse om vår historia och gav inspiration till fortsatt arbete. Resultat i urval: 4107 pressklipp. 441 beställningar via webbutiken. Antalet unika besök på iogt.se ökade med 20 procent likes på Facebook. IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör Urval av målsättningar: Människor som antingen själva är, har varit eller som känner någon med alkoholberoende eller annan beroendeproblematik erbjuds stöd hos oss. IOGT-NTO bedriver politisk påverkan i majoriteten av landets kommuner. IOGT-NTO har fördjupad samverkan med 15 civilsamhällsaktörer. IOGT-NTO har skapat fler attraktiva alkoholfria miljöer. IOGT-NTO har stärkt och ökat antalet kamratstödsverksamheter till 55 st. Sociala företag är etablerade i minst 13 av våra distrikt. Ny årlig rapport Alkohol och samhället 2013 om unga och alkohol Tillsammans med Svenska Läkaresällskapet tog IOGT-NTO fram en forskarrapport i en ny årligen återkommande serie inom alkoholområdet. Temat för 2013 var ungdomar och unga vuxna. Ur rapporten: Svenska ungdomar och unga vuxnas alkoholkonsumtion är oroande. För unga mellan 16 och 24 år är alkoholen den största riskfaktorn för dödsfall och skador. I Sverige svarar unga mellan 18 och 24 år för 35 procent av alla dödsfall med alkoholpåverkade förare, trots att de som grupp bara utgör 7 procent av bilförarna. Enligt omfattande internationell forskning löper unga som dricker alkohol också större risk att drabbas av oavsiktliga skador (t.ex. fall, drunkningar och alkoholförgiftningar), våld (t.ex. mord, självmord och barnmisshandel) och för att få försämrade skolprestationer och produktionsbortfall. Vidare visar studier att berusningsdrickande i ung ålder ökar risken för riskbruk av alkohol i vuxen ålder. Utvecklandet av tidig demens är också kopplat till ungdomsdrickande, enligt resultatet från en svensk studie. Förebyggande åtgärder har visat sig vara särskilt effektiva för att minska ungas alkoholkonsumtion och de skador som medföljer. Ungdomars alkoholkonsumtion påverkas av en rad faktorer som t.ex. vuxnas alkoholvanor, pris på alkohol, barers öppettider, reklam och åldersgränser vid köp av alkohol. 7

8 Rapporten var den första i en årlig rapportserie där ledande alkoholforskare belyser alkoholfrågan ur en rad olika perspektiv. Lokal alkoholpolitik vår styrka och tänkbart utvecklingsområde I våra många lokalföreningar finns en unik alkoholpolitisk kompetens och ett kontaktnät till kommunala makthavare som inte går att ersätta. I princip varje vecka kan man läsa insändare från lokala föreningar och medlemmar i aktuella politiska frågor. Under året pågick ett arbete med att finna nya former för att understödja detta engagemang från kansliets sida. På många sätt är IOGT-NTO en utpräglad kampanjorganisation. När vi firar Folknykterhetens vecka eller genomföra Vit jul-kampanjen genomförs politikermöten och utfrågningar runt om i våra lokaler. Under året konstaterades dock att vi behöver sätta det lokala alkoholpolitiska arbetet i fokus för att säkerställa kompetens och engagemang kring dessa frågor. Vårt viktiga sociala arbete en trygg frizon för många IOGT-NTO erbjuder bland annat möjligheter för personer som har eller har haft alkoholeller andra drogproblem att leva nyktert. Vi gör det genom metoder och aktiviteter som syftar till att involvera personerna för att förmå dem att förändra sin situation. Vi erbjuder ett alternativ till ensamheten och bjuder in till social gemenskap. Även familj och vänner far illa av ett beroende och vi arbetar därför mycket med att erbjuda familjeverksamheter runt om i landet. Där kan familjen umgås och ha roligt tillsammans med andra som har liknande erfarenheter. Vår största resurs i det arbetet är våra medlemmar. Fantastiska människor som ägnar sig åt vårt arbete på ideell basis. Vi vet att det finns en enorm kraft i människor, och det är viktigt att locka fram kraften för att den ska vinna över problemen. Runt om i Sverige fanns det under 2013 ett 50-tal kamratstödsverksamheter och ytterligare ett 20-tal kontaktpersoner som utgjorde en social gemenskap. I 12 av våra distrikt fanns sammanlagt 16 sociala företag som i vissa fall genererade ett överskott till vår ideella verksamhet. Två exempel var Möjligheternas hus i Stockholm och deras arbetsintegrerande verksamhet och second hand-försäljning, samt Stickans Fixartjänst i Jönköping som erbjöd arbetspraktik och rehabiliteringstjänster till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. Stickans Fixartjänst erbjuder även privatpersoner, organisationer och företag allt från flytt och städtjänster, till snöröjning och mycket mer. Många vill samarbeta med oss IOGT-NTO handlar om styrkan att gå samman för att arbeta gentemot ett gemensamt mål. På samma sätt som att medlemmar organiserar sig inom IOGT-NTO för att nå resultat samverkar flera andra aktörer med oss för att nå framgång. Tre större sammanhang där vi drar nytta av varandra är NCD-nätverket, Folkrörelser mot droger under Almedalsveckan och Omtankegruppen. I NCD-nätverket arbetar vi med att lyfta frågan om icke-smittsamma sjukdomar (noncommunicable disease, NCD). Icke smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar, är sjukdomar som inte överförs mellan människor och som i sig inte är infektioner. Hit räknas exempelvis hjärtsjukdomar, cancer, KOL, astma och diabetes. IOGT-NTO:s bidrag i detta arbete handlar om att belysa alkoholens roll som bidragande faktor till några av dessa sjukdomar. Genom Folkrörelser mot droger skapade vi en alkoholfri mötesplats under Almedalsveckan i Visby, där det genomfördes många seminarier om folkhälsofrågor. I anslutning till 8

9 Almedalsveckan 2013 lanserades en ny smak på Almedalsdrinken som fick bra spridning och som många andra arrangörer använde som dryck på sina seminarier och mingel. Antalet alkoholfria mingel och seminarier under Almedalsveckan har ökat mycket tack vare vårt arbete med att lyfta veckan som en arbetsplats och peka på det positiva i att erbjuda dryck som fler kan konsumera: Almedalsdrinken. Omtankegruppen, som består av främst frikyrkliga organisationer, ordnade tillsammans konferensens Barn far illa, där fokus låg på att belysa konsekvenserna för barn av vuxnas alkoholkonsumtion oavsett om det är bruk eller missbruk. Resultat i urval: IOGT-NTO har 16 sociala företag. IOGT-NTO har ett 50-tal kamratstödsverksamheter ex av rapporten Alkoholen och samhället delades ut på Svenska Läkaresällskapets riksstämma. IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion Urval av målsättningar: IOGT-NTO utvecklar samverkan med civilsamhällets aktörer. IOGT-NTO bedriver politisk påverkan i en majoritet av landets kommuner. IOGT-NTO arbetar med att sprida budskap och kunskap om värdet av alkoholfria miljöer. IOGT-NTO har blivit tillfrågade och rådfrågad av andra aktörer inom området för förebyggande arbete. Vit skatteväxling Som en del av kampanjåret lyftes frågan om Vit skatteväxling inför, under och efter Almedalsveckan i Visby. IOGT-NTO menade att det finns mycket man bara kan göra eller som man gör bättre om man inte dricker alkohol, till exempel att läsa en bok, ha sex, ha kulturupplevelser eller att lära sig ett nytt språk. Skatteväxlingen innebär att staten höjer skatten på alkohol med 10 procent, vilket ger ökade skatteintäkter på 1 miljard kronor. Dessa intäkter skulle kunna användas t.ex. satsningar på olika typer av kulturverksamheter. En vit skatteväxling genererar inte bara stora kulturvinster utan skapar också en oerhört stor vinst för folkhälsan. Priset tillsammans med tillgänglighet på alkohol är de viktigaste styrinstrumenten staten har för att påverka alkoholkonsumtionen. Trots det har inte alkoholskatten följt den allmänna prisutvecklingen de senaste åren, utan den har snarare sänkts. Under Almedalsveckan lanserades, utöver Vit skatteväxling, även begreppet kulturmiljard. Vi frågade makthavare och andra på plats vad de skulle vilja göra om de fick en kulturmiljard över i statsbudgeten. Under året kunde vi återigen konstatera att IOGT-NTO är en effektiv påverkansorganisation som med hjälp av alla ideella insatser runt om i landet fick regeringen att avisera en skattehöjning på alkohol. 9

10 Efterfrågad kunskap och perspektiv IOGT-NTO:s kompetens och perspektiv inom alkoholfrågan är mycket efterfrågade. Det vanligaste är att aktörer tar kontakt med IOGT-NTO på lokal och regional nivå och på nationell nivå har flera intressanta möten genomförts. Genom våra kontakter med Svenska Hockeyförbundet har även kontakt tagits med Svenska Fotbollförbundet för att diskutera alkoholfri ungdomsidrott och värdet av alkoholfria arenor. Många idrottsarenor lockar hela familjer, vilket blir ett tillgänglighetsproblem när idrottsarenorna säljer alkohol. HRF, Folksam och Peace & Love-festivalen var några exempel på aktörer som ville veta mer om alkoholfritt utbud och hur man kan främja nyktra zoner. Vårt material kring alkohol på arbetsplatsen gav oss möjligheten att träffa Swedish Venture Network vilket resulterade i planering av framtida seminarier i frågan. Tajming, kunskap och lite tur ny bok om vårt arbete inom EU Under året gav IOGT-NTO tillsammans med Sober Förlag ut boken Tajming, kunskap och lite tur, skriven av Eva Åhlström, tidigare chefredaktör på Accent. I boken intervjuas Sven- Olov Carlsson, förbundsordförande för IOGT-NTO Samma år som Sven-Olov Carlsson blev vald till förbundsordförande gick Sverige med i EU och stora delar av alkoholpolitiken fick en allt mer betydande europeisk dimension. I boken beskrivs den resa som IOGT-NTO som organisation gjorde för att förhålla sig till detta nya alkoholpolitiska landskap. I samband med att boken släpptes genomfördes ett flertal föreläsningar och träffar i samarbete med NBV. Resultat i urval: Det finns ca 100 aktiva medlemmar i IOGT-NTO:s partipolitiska nätverk. IOGT-NTO har samverkat med fler än 15 andra ideella aktörer. IOGT-NTO har delat ut över Almedalsdrinkar under Almedalsveckan. IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler Urval av målsättningar: IOGT-NTO har nyetablerat minst en ny lokal. IOGT-NTO har minst 15 digitaliserade lokaler. Våra lokaler tar mycket kraft men ger mycket IOGT-NTO är en resursstark organisation på många sätt. En fördel är att tidigare generationer av medlemmar har lagt kraft och energi på att förvärva bra möteslokaler som vi oftast äger själva. Detta är något som naturligtvis kräver ett omfattande löpande arbete och många av organisationens förtroendevalda sliter hårt med fastighetsfrågor av olika slag. Det är inte alltid lätt att få ekonomin att gå ihop men där vi lyckas skapar lokalerna fantastiska nyktra mötesplatser för oss och andra. Även om IOGT-NTO-rörelsen avyttrar en del lokaler som inte längre tjänar ett syfte för vår verksamhet händer det att vi förvärvar nya alkoholfria rum för vårt viktiga arbete. Ett exempel under 2013 är det hus som förvärvades i Kalmar med gemensamma insatser från flera håll. 10

11 Digitaliserade och anpassade lokaler Under året fortsatte arbetet med att digitalisera våra samlingslokaler. Biografer har fått digital utrustning och flera mötesplatser har fått videokonferensutrustning. Med hjälp av riktat stöd från olika fonder och ett omfattade lokalt engagemang har över 15 lokaler blivit digitaliserade. Under hösten skickades en fastighetsenkät ut till alla IOGT-NTO-kopplade ägare till Våra Gårdars medlemsfastigheter. Där fick fastighetsägarna själva svara på om deras lokaler var anpassade till modern IOGT-NTO-verksamhet. Runt 150 lokaler runt om i Sveriges ansågs vara modernt anpassade enligt enkäten. Några av de utvecklingsområden som kom fram var anpassning till barnfamiljer, profilering samt delaktighet runt utformningen av framtidens lokaler. Resultat i urval: IOGT-NTO har fler än 150 lokaler anpassade till modern verksamhet. IOGT-NTO har 15 digitaliserade lokaler. 12 lokaler har fått ekonomiskt bidrag för att byta skyltar till korrekt logotyp. IOGT-NTO är självfinansierat Urval av målsättningar: Intäkter för IOGT-NTO:s verksamhet har ökat via Miljonlotteriet. Lokal försäljning av våra lotter utgör en del av finansieringen av lokal verksamhet. Kunskapen om hur IOGT-NTO kan samverka med företag har höjts. Miljonlotteriet en framgångssaga Miljonlotteriet står sig starkt på en föränderlig spelmarknad. Historiskt sett har staten och folkrörelserna haft monopol på att bedriva lotterier och bingospel i Sverige. På grund av digitaliseringen har dock möjligheten öppnat sig för utländska aktörer att från t.ex. Malta agera gentemot en svensk spelmarknad. Idag ser vi hur utländska aktörer som t ex Betson och Unibet aggressivt marknadsför sig mot svenska spelare trots att de inte har tillstånd att agera i Sverige. Trots detta, kombinerat med ökad konkurrens från Postkodlotteriet, har Miljonlotteriet stått sig starkt. Under 2013 gav lotteriet ett överskott på ca 130 miljoner till IOGT-NTO-rörelsens viktiga arbete. IOGT-NTO som organisation tog emot 74 miljoner av dessa. Under året påbörjades planeringen av en ny satsning som kallades DigiLive. Tanken är att via enkel digital teknik kunna erbjuda bingospel i IOGT-NTO-lokaler runt om i Sverige där man tack vare att man kan spela tillsammans kan erbjuda större spelpotter. Även om intresset från föreningar var stort kring detta avstannade planeringen, då Miljonlotteriet ingick samarbete med TV4 kring ett nytt tv-format: Miljonlotteriets Pengarna på bordet, en frågeshow med Paolo Roberto som programledare där deltagare tävlade i kunskapsfrågor. Miljonlotteriet och IOGT-NTO fick under sändningsperioden stor synlighet, bland annat genom små filmer där Roberto fick lära sig mer om Vit jul-kampanjen, NSF-scouternas arbete och verksamheten på Möjligheternas hus i Stockholm. 11

12 Företagssatsningar i mindre skala Under året testades olika metoder för att knyta företag till oss som vill stötta det arbete vi gör inom IOGT-NTO. Sedan några år har IOGT-NTO och SalusAnsvar ett samarbete, bland annat med en pay-back per varje såld försäkring till organisationens medlemmar. SalusAnsvar bidrog också under året till Vit Jul-kampanjen genom ett ekonomiskt stöd. Via konceptet Företagsvänner försökte vi få företag att skänka en given gåva till vårt arbete, vilket under året resulterade i två Företagsvänner och ett ganska blygsamt ekonomiskt tillskott. Vidare knöt IOGT-NTO avtal med Sponsorshuset.se där allmänheten kan köpa produkter och tjänster via sina vanliga e-handlare men via en portal som ger ett ekonomiskt bidrag till en viss organisation per köp. Detta samarbete fortlöper även nästa år och kan på sikt ge ett större ekonomiskt bidrag. Inom ramen för kampanjen Fyll livet fick vi sponsrade priser från Upplevelserpresenter till delkampanjen Må-bra-helg. Här kunde allmänheten tävla om roliga och alkoholfria aktiviteter man kan göra under en så kallad må-bra-helg. Det mest uppmärksammade samarbetet gjordes med MRG Wines och deras försäljning av det alkoholfria vinet Morouj. För varje såld flaska alkoholfritt vin gick en summa till IOGT- NTO:s verksamhet. MRG Wines valdes med omsorg då de inte sålde eller marknadsförde alkoholdrycker. Samarbetet uppskattades av många inom organisationen och ansågs vara ett bra sätt för IOGT-NTO att visa upp delar av det alkoholfria utbud som vuxit fram de senaste åren. Dock fanns det också medlemmar som var negativt inställda till samarbetet då t.ex. bra alkoholfria produkter anses vara problematiskt för vissa att förena med ett tidigare missbruk. En debatt uppkom kring att smaken av alkoholfritt vin kan trigga ett återfall. Det blev dock ett bra samtal om tänkta gränser för IOGT-NTO, vår verksamhet och vårt externa arbete. Samarbetet avvecklades under 2014 med anledning att MRG Wines ingick samarbeten med företag som inte är förenligt med IOGT-NTO:s ideologi. Under året konstaterades att det finns svårigheter i att ingå långsiktiga relationer med företag. Inför 2014 påbörjades ett arbete kring ett mer regelrätt insamlingsarbete som bygger på månadsgivare i ett första skede gentemot medlemmar men på sikt med fokus på givare utanför vår rörelse. Resultat i urval: Miljonlotteriet har ca prenumeranter som regelbundet bidrar till IOGT- NTO:s verksamhet gav Miljonlotteriet intäkter på ca 130 miljoner till hela IOGT-NTO-rörelsen. IOGT-NTO hade under året ingått samarbete med fler än fem företag. 12

13 Verksamhetsberättelse för var året då vi som organisation hade fyra femmor som prioriterade mål var siffrorna det pratades om, som vi alla arbetade med och som vi på många sätt uppnådde. Siffrorna stod för nya medlemmar, 500 fester, 50 nya föreningar eller verksamheter och en höjning av alkoholskatten på 5 procent. I slutet av året konstaterade vi att vi lyckades nå antalet fester, antalet nya föreningar och verksamheter och en skattehöjning. Det gav oss en betydande stolthet inför kongressåret 2015 och de framtida utmaningar vi står inför! IOGT-NTO är en stark folkrörelse Urval av målsättningar: IOGT-NTO har värvat nya medlemmar. Alla distrikt har nettoökat i medlemsantal. Minst hälften av distrikten har deltagare med i ledarskapsprogrammet SHIFT. Minst två föreningar eller verksamheter startas varje år inom varje distrikt. Många nya medlemmar men målet nåddes inte Tidigare år har värvarmålet legat på nya medlemmar och inför 2014 höjdes ribban rejält. Målet gjorde att många föreningar, distrikt och IOGT-NTO på central nivå planerade in extra värvaraktiviteter runt om i landet. En särskild satsning genomfördes under sommaren med över 25 värvaraktiviteter och värvningar bland annat på campingplatser. I Fika för alla-kampanjen bjöd 80 föreningar under våren och 159 föreningar under hösten in till fika och samtal om IOGT-NTO. Sammanlagt planerades 150 respektive 317 värvaraktiviteter. Trots fler arrangemang och ett ökat engagemang i frågan uteblev de större resultaten. I slutändan landade resultatet på nya medlemmar. Dessa värvades av 515 olika medlemmar. Det var bara nio distrikt som nettoökade i medlemsantal under året. Många nya medlemmar med somalisk bakgrund Tack vare medlemmar med somalisk bakgrund drogs ett särskilt projekt igång för att värva nya medlemmar och skapa nya verksamheter. Förbundet utsåg en särskild projektledare som med hjälp av medlemmar, föreningar och distrikt informerade och utbildade om IOGT-NTO och om den möjlighet som finns för nya medlemmar att organisera sig inom ramen för organisationen. Denna särskilda satsning och alla goda krafter resulterade i flera nystartade föreningar och flera hundra nya medlemmar. Över 50 nya verksamheter Ett tydligt mål inför året var att två nya föreningar eller verksamheter skulle startas inom respektive distrikt. Målet för Sverige i stort var således 50 nya verksamheter/föreningar. Resultatet blev 22 nya lokalföreningar, vilket var fler än på många år. På en konsulentsamling uppskattades siffran till 80 nya verksamheter vilket vittnar om ett enormt engagemang. Det viktiga under 2014 var att IOGT-NTO som organisation visade att det är en organisation som lockar till engagemang. Vidare är det viktigt att tänka på att nya medlemmar måste betyda nya verksamheter. Ibland sker detta inom befintlig verksamhet och ibland behöver nya föreningar startas för att ge nya medlemmar en bättre plattform för sitt engagemang. I många fall blir även distrikten nav för engagemang. After work för familjer, nykter cruising, klubbkvällar och nykter träning är några av de verksamheter som rapporterades in utöver det omfattande politiska arbete som gjordes i samband med riksdagsvalet. 13

14 Hur länge ska det dröja innan IOGT-NTO är jämställt? Kongressen 2011 beslöt att fortsätta arbetet med den jämställdhetsplan som antogs några år tidigare. Det betyder att varje del av organisationen har ett stort ansvar i att förbättra och följa upp sitt eget jämställdhetsarbete. Så här såg siffrorna ut per 31 december 2014: % kvinnor % män Medlemmar 56 (56/56) 44 (44/44) Föreningsordförande 35 (36/30) 65 (64/70) Föreningskassör 41 (42/35) 59 (58/65) Distriktsordförande 35 (43/43) 65 (57/57) Distriktskassör 45 (48/45) 55 (52/55) Förbundsstyrelse 54 (54/42) 46 (46/58) Arbetsutskott 50 (50/50) 50 (50/50) Kansliet personal 56 (75/50) 44 (43/50) Kansliet chefer 29 (43/67) 71 (57/33) Kansliledning 37 (50/71) 63 (50/29) Miljonlotteriet personal Siffror inom parentes återger motsvarande uppgift för (2013/2007). Det är lätt att konstatera att IOGT-NTO har mycket att arbeta med när det gäller jämställdhet i numerära tal. Dessutom tillkommer även bemötandefrågor, behovet av ett antidiskriminerande ledarskap och normer. Dessa siffror visar att vi är långt ifrån färdiga med målet om en jämställd organisation. Folkbildande samverkan IOGT-NTO har omfattande samverkan med våra två folkhögskolor Tollare och Wendelsberg. Under året pågick samtal om hur ett fördjupat samarbete skulle kunna se ut på uppdrag av vår kongress. Tanken var att det skulle kunna finnas vissa samordningsvinster och ytterligare områden där vi kan samarbeta. Detta hörsammades främst från Tollare folkhögskola. Tillsammans med skolan genomfördes ett idéarbete om Tollare som ett centrum för ideellt ledarskap, en folkbildande mötesplats där kompetens och metoder finns för att skola framtidens strategiska ledare inom folkrörelser. IOGT-NTO-rörelsen ska kunna dra nytta av denna kursverksamhet och Tollare ska i allt större utsträckning kunna bli en mötesplats mellan organisationer. I mötet med andra organisationsaktiva synliggörs våra styrkor och svagheter. NBV fokuserade under året på en omorganisering av den interna styrningen. Med en ny förtroendemannaorganisation står de nu rustade att vara ett stöd i sina medlemsorganisationers folkbildningsarbete. Sammanlagt deltog unika personer i studiecirkelverksamhet kopplad till IOGT-NTO. Totalt sett stod IOGT-NTO för studietimmar fördelade på studiecirklar, annan folkbildning och kulturarrangemang. Resultat i urval: 115 uppdrag utannonserades via Uppdragsportalen personer valde att bli medlemmar i IOGT-NTO. Nio distrikt nettoökade. Fjorton distrikt hade deltagare i ledarskapsprogrammet SHIFT unika personer deltog i studiecirklar kopplade till IOGT-NTO. 14

15 IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör Urval av målsättningar: IOGT-NTO har bedrivit politisk påverkan i 150 kommuner. Antalet regelbundna och aktiva kamratstöd har ökat med 10 st. IOGT-NTO:s sociala företag växer, stabiliseras och utvecklas. IOGT-NTO har bjudit in till 500 fester. Ett val, en fisk prisbelönt politisk påverkan År 2014 var det supervalår med inte mindre än fyra allmänna val: Europaparlamentet, Riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige. Inför årets riksdagsval storsatsade IOGT- NTO med ett helt nytt arbetssätt kampanjen Alkoholstör!, som bedrevs sommaren och hösten 2014 och hade som mål att lyfta frågan om alkoholreklam i valdebatten. Genom alkoholstor.se fick privatpersoner möjlighet att skicka en fråga till över riksdagskandidater om de vill skärpa lagstiftningen för alkoholreklam. Över mejl med frågan skickades digitalt och hela kandidater svarade. 80 procent av de som svarade var positiva till en skärpning av reglerna för alkoholreklam. En del av kampanjen var också att göra det lättare att anmäla alkoholreklam till Konsumentverket via Alkoholstörningsjouren. Under kampanjperioden ökade antalet anmälningar till Konsumentverket med 800 procent! Utöver de digitala kanalerna bars kampanjen upp av 18 ambassadörer som under året gick på IOGT-NTO:s alkoholpolitiska topputbildning. Tredje och sista träffen genomfördes under Almedalsveckan. Många föreningar och enskilda medlemmar bidrog genom att anmäla reklam och att genom politikerträffar lyfta frågan om alkoholreklam. Kampanjen blev dessutom prisbelönt i början av 2015 i en tävling som brukar kallas Oscarsgalan för politiska kampanjer Pollie Awards. Under en prisgala i New Orleans, anordnad av The American Association of Political Consultants (AAPC), stod det klart att IOGT-NTO:s kampanj vinner guld i kategorin Best Use of Humor och silver i kategorin Best Use of the Internet. Vår sociala verksamhet en nykter gemenskap som värmer och stärker IOGT-NTO är en nykter mötesplats där människor kan stärkas och utvecklas och där vi tillsammans gör verksamhet för oss själva. Runt om i landet finns bland annat ett stort antal kamratstöd som utgör en sådan trygghet. Under året utökades gruppen av verksamheter med två nya i Nyköping och i Örebro och fler orter är på gång att utveckla verksamhet. Från nationellt håll genomfördes kontaktmannaträffar och kamratstödssamlingar utöver det stora arrangemanget Socialt forum för att stötta och inspirera engagerade medlemmar. Inför 2014 fanns inga målsättningar i att starta nya sociala företag, utan snarare att arbeta och stötta de 16 företag som finns idag. De sociala företagen bedrivs lokalt eller regionalt inom IOGT-NTO och har en stor bredd på verksamheten. En del är arbetsintegrerade sociala företag och företagens verksamhet kan vara allt från second hand till städning och syateljé. Fester till tusen! Målet på fester antogs av kongressen i Borås 2013 och gällde för två år ( ). Målet för 2014 var således 500 fester som uppnåddes med råge. Utifrån inkomna rapporter och en uppskattning av distriktskonsulenterna vid en förbundssamling landade en reell prognos på uppåt 600 fester gick hur som helst lite i festens tecken. Det festades på förbundsarrangemang, på distriktsårsmöten, på styrelsemöten och i varenda IOGT-NTOlokal runt om i landet. Något som vi behöver bli bättre på nästkommande år att ha öppna fester där allmänheten tillåts dansa loss med oss. 15

16 Resultat i urval: riksdagskandidater svarade att de ville se skärpta regler för alkoholreklam. Ett 20-tal alkoholpolitiska tävlingar med kommunpolitiker genomfördes under Folknykterhetens vecka. Två nya kamratstöd har startats under året. Det finns 16 sociala företag runt om i IOGT-NTO-Sverige. Över 500 fester genomfördes under året. IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion Urval av målsättningar: IOGT-NTO har bidragit till höjd alkoholskatt med 5 procent. I länder där IOGT-NTO har partners har organisationen bidragit till en allt mer restriktiv alkoholpolitik. Fler aktörer utanför nykterhetsrörelsen bär den restriktiva alkoholpolitiken. IOGT-NTO bidrar till att fler anser att vuxna inte ska berusa sig. Skatten på alkohol höjdes och alkoholreklamfrågan tuggar vidare Redan tidigt under året fick vi besked från både regeringen och oppositionen att samtliga önskade en höjning av alkoholskatten! Det är ett uthålligt och engagerat arbete som ligger bakom en sådan framgång. Därmed var en femma i målsättningen redan genomförd och inför riksdagsvalet justerades därmed huvudfrågan till alkoholreklam. Inför Europaparlamentsvalet genomfördes en enkät bland kandidater kring deras inställning till alkoholreklam. Löpande pågick ett arbete med att få Myndigheten för radio och tv att tillsammans med Konsumentverket driva vidare den anmälan som IOGT-NTO tidigare gjort gällande alkoholreklam i tv. Vi har tidigare anmält utländska kanaler, som TV3 och Kanal 5 (som sänder från Storbritannien), för deras sändning av alkoholreklam. I slutet av året fick vi det glädjande beskedet myndigheten nu driver frågan vidare. Våra partnerorganisationer gör ett imponerande alkoholpolitiskt arbete IOGT-NTO har via vårt arbete inom ramen för IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut och IOGT International kontakt med partner- och systerorganisationer runt om i världen. Det är organisationer som har social eller förebyggande verksamhet, men som samtidigt stärks i sin kunskap att arbeta med politisk påverkan, både direkt gentemot media och beslutsfattare och genom att bilda nätverk med andra organisationer som arbetar inom samma område. Flera av de länder där IOGT-NTO-rörelsen har samarbete saknar i dag helt eller delvis en effektiv lagstiftning kring alkohol och andra droger och det krävs ett starkt civilsamhälle med god kunskap för att driva frågan gentemot beslutsfattare Under 2014 har vårt internationella arbete bland annat resulterat i att utkast till alkohollagstiftning nu har lagts fram i Laos, Kambodja och Vietnam samt att lagförslag diskuteras i Tanzania och Uganda. Den befintliga lagstiftningen har även stärkts i Mongoliet och i Burundi antogs, efter insatser från vår samarbetsorganisation Burundi Girl Guides Association, en ny alkohollag i juni, som bland annat reglerar åldersgränser för att köpa alkohol. Fler organisationer bär våra frågor Sedan några år tillbaka har det varit en uttalad strategi att få andra organisationer och aktörer att stå upp för en restriktiv syn på alkohol och få fler röster än IOGT-NTO aktiva i samtalet om alkohol. Detta är något som sker på alla nivåer inom IOGT-NTO men på nationell nivå kan särskilt några uppmärksammas: 16

17 I NCD-nätverket arbetar vi med att lyfta frågan om icke-smittsamma sjukdomar (noncommunicable diseases, NCD). Här återfinns utöver IOGT-NTO organisationer som Cancerfonden och Svenska Läkaresällskapet. Till icke-smittsamma sjukdomar räknas exempelvis hjärtsjukdomar, cancer, KOL, astma och diabetes. Inom ramen för Forum Syd har IOGT-NTO länge arbetat med frågan om alkohol som utvecklingshinder. De har nu en policy kring frågan och IOGT-NTO-rörelsen har varit behjälplig i implementeringsarbetet internt. Arbetet betyder bland annat att Forum Syds 160 medlemsorganisationer ska redovisa hur de arbetar med alkohol som utvecklingshinder. Vidare har vår samverkan med Svenska Missionsrådet lett till att deras 35 medlemsorganisationer genomför en kontextanalys i frågan inför bidragsansökningar. Almedalsveckan är ett lysande tillfälle att skapa nya kontakter och befästa de relationer som IOGT-NTO har med andra organisationer. Utöver medverkan vid seminarier, enskilda möten och spontana samtal genomfördes ett samarrangemang med flera andra organisationer. Vår årliga rapport: Det finns få hållbara bevis på att lågkonsumtion av alkohol har positiva hälsoeffekter Sedan släpper IOGT-NTO en årlig rapport tillsammans med Svenska Läkaresällskapet där vi låter några av världens ledande alkoholforskare fördjupa sig i något tema som har med alkohol att göra. I år handlade rapporten om forskningsstöd för påstådda positiva hälsoeffekter av lågkonsumtion av alkohol, främst vinkonsumtion. Rapporten landade i slutsatsen att bevisen för att alkohol i små mängder har positiva hälsoeffekter är, enligt forskargruppen, svaga eller direkt felaktiga. Forskargruppen skriver bland annat att de etablerade bevisen för att alkohol i låga doser har en positiv effekt på hjärt-kärlsjukdom är svaga och ny bevisning tyder på att de här sambanden i själva verket är felaktiga, det vill säga att de inte finns eller att alkohol enbart har en skadlig effekt. Rapporten fick bra massmedialt genomslag och resulterade bland annat i att Sjukvårdsupplysningen ändrade sina rekommendationer. En allt vitare jul för alla barn och deras nära Även i år genomfördes Vit jul-kampanjen i samverkan med övriga IOGT-NTO-rörelsen. Kampanjen går ut på att få vuxna att reflektera kring sin egen och andras konsumtion vid jul och att vuxna som firar jul med barn ska avstå från alkohol under juldagarna. I år slog Vit jul nya rekord. Hela personer skrev under för en vit jul och arbetet fick stort genomslag i sociala medier och i massmedier. I år noterade vi också att begreppet vit jul fick ett eget liv där många talade om alkoholnormen kring jul och att man skulle avstå från alkohol. Totalt 30 aktiviteter genomfördes för barn runt om i Sverige under juldagarna och 11 nyktra julfiranden genomfördes på julafton detta är något som vi hoppas ska öka under kommande år. Vit jul är en kampanj som engagerar och berör. Det finns ett mycket stort engagemang för kampanjen inom och utanför organisationen och tillsammans arbetar vi för att göra julen nyktrare för varje år. Resultat i urval: Alkoholskatten höjdes! Ett trettiotal organisationer bär den restriktiva alkoholpolitiken. 195 organisationer som arbetar med internationellt utvecklingsarbete måste nu redovisa hur de även arbetar med alkohol som utvecklingshinder personer skrev under för en vit jul. 11 nyktra julfiranden arrangerades runt om i landet. 17

18 IOGT-NTO är välkänt Urval av målsättningar: 45 procent av allmänheten känner till någon som är medlem i IOGT-NTO. Antalet pressklipp har ökat med 25 procent. IOGT-NTO har fler följare i sociala medier. 50 procent av allmänheten associerar IOGT-NTO med gemenskap, nykterhet och påverkan. Den stora kampanjen gick in i en politisk fas Under 2013 sjösattes en större kampanj som pågick över ett år i syfte att öka kännedomen om IOGT-NTO vad vi gör och vad vi står för. Under 2014 övergick kampanjen i en fas bestående av politisk påverkan och organisering. Opinionsbildande aktiviteter genomfördes i landet och vårt bidrag till valrörelsen planerades. Arbetet bestod främst i konceptet Alkoholstör (läs mer under IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion). Två segment som fick stort genomslag inom kampanjen var den animerade musikfilm som togs fram, där alkoholindustrin i form av en fisk tackar svenska folket för att de dricker. Filmen visades över gånger på webben och fick stor spridning i sociala medier. Under Almedalsveckan i Visby togs en stor stör fram som medlemmar gick runt med och störde med på samma sätt som alkoholreklamen gör. Detta skapade många goda möten och samtal om alkoholreklam och alkoholnormen. Efter kampanjarbetet kan följande både negativa och positiva resultat konstateras: Den lågintensiva kampanjmetoden som valdes över en relativt lång period gav mest effekt i början. Att lägga allt krut under en kortare och mer intensiv period hade troligtvis varit att föredra. Alla de kampanjmål som sattes upp nåddes inte och kampanjen påverkade inte vårt varumärke i den utsträckning som det fanns förhoppningar om. Vår mediala närvaro har nästan fördubblats genom att antalet pressklipp har ökat med 97 procent. Kommunikationsinsatserna har nått ut till ett stort antal människor. Totalt 9 procentenheter fler i gruppen år har fått en tydligare inställning till IOGT-NTO. Organisationen har genomgått ett internt förändringsarbete när det gäller hur vi kommunicerar, både bland medlemmar och anställda, kopplat till mer positiva budskap och att väva ihop politiskt arbete med annan verksamhet. Kampanjen lyfte antal pressklipp Under 2014 slogs nytt rekord i antal pressklipp: I över pressklipp nämndes IOGT- NTO. Detta var en ökning med 26 procent jämfört med tidigare år. I 60 procent av fallen nämndes en organisationsföreträdare vid namn. Några särskilda händelser bidrog till ökning; vår årliga forskarrapport fick bra genomslag, Vit jul-kampanjen fick stor massmedial uppmärksamhet och det faktum att gårdsförsäljningen dök upp i det politiska samtalet gav oss möjlighet att tydliggöra vår position i frågan. Ett politiskt år som dessutom är avslutningsåret på en större kampanj är troligtvis anledningen till det goda resultatet. Vi ser också att många medlemmar och föreningar gör ett viktigt arbete genom att skriva insändare och debattartiklar och att via lokalpressen lyfta upp den lokala verksamheten. Resultat i urval: IOGT-NTO har fler än följare på Facebook. Över pressklipp där IOGT-NTO nämns har publicerats. 9 procentenheter fler i gruppen åringar har en tydligare inställning till IOGT- NTO. 18

19 IOGT-NTO är självfinansierat Urval av målsättningar: Miljonlotteriet har genererat ett ökat tillskott till IOGT-NTO:s verksamhet. Förbundet stödjer distrikt i processen med att söka externa projektbidrag. Intäkter från gåvor har ökat. 500 medlemmar ger en gåva till IOGT-NTO via autogiro. Miljonlotteriet fantastisk verksamhet med hård konkurrens Under året flaggade Miljonlotteriet för att gällande målsättningar kommer att vara svåra att nå. Förändrade spelbeteenden och ökad konkurrens på spelmarknaden, inte minst från utländska spelaktörer gör att Miljonlotteriet måste satsa mer resurser på att behålla den kundstock vi redan har. Detta gör att framtidens lotteriverksamhet fortfarande står stabilt, men mycket pekar på att det blir svårt att öka intäkterna utifrån nuvarande verksamhet. Prognosen skrevs ner och även om verksamheten ger ett stort överskott till hela IOGT-NTOrörelsens verksamhet framöver blir det inte i den omfattning som tidigare skett. Detta har bland annat lett till större neddragningar av förbundets kostnader inför 2015 och kommer även att påverka budgeten 2016 och framåt. Miljonlotteriet gav 2014 ett överskott på ca 130 miljoner kronor till IOGT-NTO-rörelsen. Insamlingsverksamhet påbörjades på allvar Tidigare försök med företagssamverkan i större skala lades på is till förmån för ett arbete riktat mot privatpersoner. Kompetens tillfördes förbundskansliet och en testverksamhet genomfördes under året. I slutet av året hade vi till exempel 440 medlemmar som betalade sin medlemsavgift via autogiro och rundade upp sin medlemsavgift med en gåva. Dessa pengar var ett välkommet tillskott till vår verksamhet. Engångsgåvor ökade också under året, inte minst i samband med Vit jul-kampanjen. Gåvor via webben, SMS-gåvor och försäljning av Vit jul-prylar resulterade i ett överskott på kronor. Det finns stor potential, inte minst i en bredare allmänhet, att hitta stöd för vår verksamhet. Många tycker om oss och tycker om vår verksamhet och vill stödja vårt arbete och visa att de stöttar oss på något sätt då kan gåvor vara ett sätt att kanalisera sitt engagemang på om man inte vill bli medlem. Arbetet fortsätter i större skala under 2015 och framåt. Resultat i urval: Tre distrikt har fått stöd och råd för att skriva projektansökningar. Miljonlotteriet gav ett överskott på ca 130 miljoner kronor till hela IOGT-NTOrörelsen. 440 medlemmar ger en extra gåva via autogiro varje månad. IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler Urval av målsättningar: IOGT-NTO har förvärvat en fastighet på en strategiskt viktig ort. Ytterligare fem lokaler är utrustade med videokonferenssystem. Minst 50 av våra lokaler är anpassade för familjeverksamhet. Antalet lokaler med logotypen exteriört har ökat med 30 st. Fastigheten på Stora Essingen och andra lokaler bär sina egna kostnader. 19

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Kongress Accent tar pulsen EU Maria Larsson om ordförandeskapet accent En tidning från iogt-nto nr 5 2009 pris 20 kr Sveriges största

Läs mer

Ansvarsredovisning 2011. Med finansiell rapportering

Ansvarsredovisning 2011. Med finansiell rapportering Ansvarsredovisning 2011 Med finansiell rapportering Systembolagets Ansvarsredovisning 2011 Kärnan i Systembolagets uppdrag är att sälja med ansvar. I Ansvarsredovisningen har vi integrerat årsredovisning

Läs mer

UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND Bilaga nr Box 128 25, 112 97 Stockholm Beslutsunderlag för UNF FS 2012-05-04 06 p 2 Förslag till föredragningslista vid sammanträde med UNF:s förbundsstyrelse 2012-05-04 06

Läs mer

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande.

Kongressens öppnande Förbundsordförande Anna Carlstedt inledde kongressen kl. 10.35 med följande öppningsanförande. Protokoll fört vid IOGT-NTO:s tjugoförsta kongress, 29 juni 3 juli 2011 på TV4 Sport Arena, Åre. Onsdagen den 29 juni FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Anna Carlstedt Pia Magnusson Anders Häregård Sekr: Mikaela Bexar

Läs mer

Projekt Oberoende Verksamhetsplattform

Projekt Oberoende Verksamhetsplattform Projekt Oberoende Verksamhetsplattform Sammanfattning / Verksamhetsplattform Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan de idéburna organisationerna Ungdomens Nykterhetsförbund, Riksförbundet Narkotikafritt

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

accent Bubbel! 6smarta sätt spritsmugglarna Så avslöjades den stora miljonsmugglingen i Koppom

accent Bubbel! 6smarta sätt spritsmugglarna Så avslöjades den stora miljonsmugglingen i Koppom Sveriges största tidning om droger och nyk terhet En tidning från iogt-nto / nr 3 2010 / pris 20 kr accent kolla in alkokoll del 2 granskning Företag luras till sponsring spritsmugglarna Så avslöjades

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning IOGT-NTO Halland Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning och budget..... Sid

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

Accent träffar stavhopparen Alhaji Jeng

Accent träffar stavhopparen Alhaji Jeng Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 6 2013 / pris 40 kr Inte så blött Engelsk fotboll har nyktrat till Bara bra Borås! Stor rapport från kongressen Laddar nyktert

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Paragrafer: 10:1-10:10 Bilagor: 10:1-1:33

Paragrafer: 10:1-10:10 Bilagor: 10:1-1:33 PROTOKOLL fört vid möte med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 5-7 september 2014 sida 1 av 16 Plats: UNF:s kansli, Stockholm Datum: den 5-7 september 2014 Närvarande ledamöter: Närvarande

Läs mer

En tydlig röst för eftertanke

En tydlig röst för eftertanke Verksamhetsberättelse En tydlig röst för eftertanke Alkoholtjat SIDAN 6 Tonårsparlören SIDAN 10 KUNSKAP INFORMATION NÄTVERK Innehåll 1. Vd-ord 2. Om IQ 3. Notiser 4. Alkoholen i samhället 6. Alkoholtjat

Läs mer

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år I FOKUS Hampus var fast i krigsspel I RÖRELSE Brysselkontor firar accent En tidning från iogt-nto nr 9 2009 pris 20 kr SverigeS S törs ta

Läs mer

NYKTRA TRENDER. Sju tecken på att världen nyktrar till VILL LEVA. DIGITALT RÄDDAR SMÅSTADSBIO I byn Horn dubblades besöken

NYKTRA TRENDER. Sju tecken på att världen nyktrar till VILL LEVA. DIGITALT RÄDDAR SMÅSTADSBIO I byn Horn dubblades besöken SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 7 2014 / PRIS 40 KR VILL LEVA FULLT UT Per Holknekt om livet som nykter DEBATT: IOGT-NTO BORDE ARBETA MOT RASISM DIGITALT

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 4 2015 / PRIS 40 KR Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET Varför inte ge bort en prenumeration på Accent

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Fyra generationer i rörelse UNDERKÄNT VÄRLDEN RUNT. HÄR ÄR MISSBRUK OKej Accent besöker äldreboendet Gamlebo

Fyra generationer i rörelse UNDERKÄNT VÄRLDEN RUNT. HÄR ÄR MISSBRUK OKej Accent besöker äldreboendet Gamlebo Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 9 2012 / pris 40 kr UNDERKÄNT Jämställdheten inom IOGT-NTO når inte målen sverigeresan: Vi besöker Örnsköldsvik! VÄRLDEN RUNT

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer