Bilpoolsupphandling likheter och lärdomar, Fredric Norefjäll 13 oktober Bilpoolsupphandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilpoolsupphandling likheter och lärdomar, Fredric Norefjäll 13 oktober 2008. Bilpoolsupphandling"

Transkript

1 Bilpoolsupphandling Inför bilpoolsseminariet 13 oktober har jag på Vägverkets uppdrag gått igenom några av de senaste årens upphandlingar av bilpool. Syftet har varit att hitta likheter och lärdomar, men också att söka svar på frågan om upphandlingsmomentet är ett hinder för etableringen av bilpool. Detta PM är mina föreläsningsanteckningar från seminariet. De åsikter och generaliseringar jag ger är mina egna och de bygger inte på något statistiskt underlag. Nyckelfrågor Jag kommer att gå igenom, vad jag ser som några nyckelfrågor i upphandlingen och hur de kan hanteras på olika sätt. I en bilpoolsupphandling är det två aktörer som ingår en affärsrelation över tid. Därför försöker jag belysa upphandlingens nyckelfrågor ur både köparens och säljarens perspektiv. Jag börjar med den fråga som nästan alla verkar komma till först: Hur många bilar? Eller vilken tillgänglighet till bil skall vi ha? Frågan går att hantera på två olika sätt. Att man upphandlar ett antal poolbilar eller att man upphandlar tillgänglighet till bil för ett antal resor. Alternativ A Upphandla ett antal poolbilar Det kanske vanligaste är att man upphandlar ett antal bilar. Det gäller främst bilpooler i mindre skala mellan 5 och10 bilar. Det är ofta angivet i upphandlingen vart bilarna skall stå. Det här alternativet leder till att man vill ha eller får ett fast pris per bil. Fördelen är att det är tydligt vad det kommer att kosta per bil. Nackdelen är att det inte är särskilt flexibelt och inte optimerar bilanvändningen. Det kan verka som ett enkelt alternativ, men det kräver egentligen mer utredning av den upphandlande enheten. Man måste själv räkna fram rätt antal bilar och rätt platser. Alternativ A är inte egentligen upphandling av tillgänglighet. Det kräver att man själv ser till att fylla bilarna med körningar och oftast finns det inget krav på eller incitament för leverantören att ställa dit fler bilar. Hur svaghet i upphandlingen kan hanteras: Det fasta priset eller lägsta-pris-garantin per bil kan kompletteras med att man sätter upp ett löpande pris för körningar baserat på sträcka och tid och om de faktiska körningarna på månad eller på årsbasis överstiger det fasta garantipriset för bilen, gäller det löpande priset. Detta ger ett pris som är jämförbart med andra alternativ per mil och ger samtidigt en lägsta beläggningsgaranti för de poolbilar man upphandlar.

2 Alternativ B Det andra sättet är egentligen att inte svara på frågan hur många bilar man behöver, utan istället säga att man vill ha bilar till ett, på något sätt definierat, antal körningar. Köparen upphandlar inte ett antal bilar utan tillgänglighet till bil. Köparen behöver ge ett underlag på antal körningar, körmönster, arbetsplaster, parkeringar mm. I upphandlingen frågar man sedan efter ett pris per körning baserat på tid och sträcka och sedan är det upp till leverantören att sätta dit bilar efter hur det behövs. Kostnaden drivs av antal körningar och inte antalet bilar i poolen. Det ställs ändå vissa krav på minimiantalet bilar, som t ex: antal bilar på vissa platser antal bilar till en början eller antal bilar i vissa storleksklasser Man ställer ytterligare några styrande krav som påverkar antal bilar och placering, som t ex hur långt det får vara mellan arbetsplats och poolbil. Styrkan i att upphandla tillgänglighet till bil är att leverantören kan sköta antal bilar och placering mer optimalt. Leverantören ställer inte dit fler bilar än det blir körningar. En möjlig svaghet är att kommunen riskerar att det skall bli för få bilar och sämre tillgänglighet. ( Detta verkar vara ett orosmoment, men jag har inte sett några exempel på det i praktiken.) Hur svaghet i upphandlingen kan hanteras: En enkel lösning är att man skriver in en garanti för att man skall få tillgång till bil om man bokar t ex 24 h innan. Det ger leverantören möjlighet att ha ett varierande antal bilar i poolen. Beroende på efterfrågan kan leverantören flytta bilar mellan olika pooler och olika platser eller ta in fler bilar, beställa taxi etc. Balansen mellan flexibilitet, tillgänglighet och kostnad I de flesta upphandlingar finns det inte någon bilpool från början och man upphandlar för hur man tror och vill att användarna skall använda bilpoolen. Därför är det viktigt att man gör en upphandling som skapar en flexibilitet i affären mellan kommunen och leverantören. Flexibilitet är främst ett problem i Alternativ A när man upphandlar ett fast antal bilar. Neråt finns ingen flexibilitet eftersom kommunen har satt en betalningsgaranti för minsta antal bilar. En svaghet med det är att man måste börja i liten skala. Samtidigt är rådet från många som startat bilpool att man skall börja med något fler bilar än man tror att man behöver. Då har man säkert god tillgänglighet för alla som bokar bil de första månaderna, när vanor och attityder till bilpoolen utvecklas. Ofta skriver man in en option för leverantören att öka antalet bilar när kommunen vill ropa av fler. En svaghet är att det ofta saknas tvång för leverantören att ta optionen och när de måste ställa dit fler bilar.

3 Det kan även bli problem med säsongsvariationer. Kommunen kanske betalar för bilar som står över sommaren. Eller man kanske upphandlar ett antal bilar och behöver fler under vinterhalvåret. Då bör man skriva in en tvingande option i avtalet eller hantera säsongsvariation på något sätt i avtalsvillkoren. Har man en stor bilpool eller om leverantören har andra poolbilar i närheten kan man dela in bilarna i zoner och ge dem olika pris eller förtur. Till exempel kan en kommun i första hand använda sina egna poolbilar och i andra hand få använda landstingets poolbilar i garaget bredvid och vice versa. Bilarna i andra zoner blir en buffert för användaren, men de används bara om de egna bilarna är bokade, eftersom de är dyrare att boka eller så är det längre att gå. I alternativ A ger ett jämnare användande bättre pris och villkor. Alternativ A används ofta när man måste locka ut leverantören från storstaden eller man vill börja i liten skala eller med en testpool för att lära sig hur det fungerar. I alternativ B spelar användarnas körmönster inte lika stor roll för priserna. I en stad med flera bilpooler, privata användare och företag blir det tätare mellan poolerna och det ger leverantörerna större flexibilitet och det är det som kan ge bättre priser för köparen. Alternativ B är aktuellt när det finns fler poolbilar i närheten och det finns en potential för fler privatpersoner och företag som användare. Det handlar om lokala förutsättningar. Förhållandena för etablering kan vara perfekta i en stadsdel eller ett centrum i en mindre stad, likväl som i en storstad. I dagsläget är möjligheterna för att upphandla tillgänglighet enligt alternativ B goda i stora delar av centrum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tar leverantören över makten över bilarna? Vi vill att leverantören skall ta över och optimera vårt bilanvändande, men tappar vi makt eller kontroll då? Om vi lämnar över för mycket av vårt kunnande och beslutsfattande riskerar vi inte att vi blir fast med en leverantör? Höjer leverantören priserna när vi är beroende av poolen? Detta är egentligen inte upphandlingsfrågor utan klassisk outsourcing problematik. Det är inte konstigare frågor än att om vi driver sophantering, äldreboende eller simhall i egen regi eller upphandlar driften. Jag tror detta är en icke-fråga i ett upphandlingsperspektiv. Bilpoolen är bara en dellösning i organisationens mobilitet och det är inte särskilt svårt att byta leverantör av bilpool. Det är inte så stora skillnader för användarna när man väl börjat använda bilpoolen. Ett annat webbgränssnitt, en annan bil och ett nytt sätt att låsa upp bilen. Större skillnad behöver det inte vara. Hur svaghet i upphandlingen kan hanteras: Genom att vara tydlig med vad organisationen och leverantören har ansvar för blir det lättare för andra leverantörer att lämna anbud i nästa upphandling.

4 Priset för osäkerhet och risk Många krav i en bilpoolsupphandling är helt vanliga. De innebär inte att köparen eller säljaren tar några ovanliga risker. Ta till exempel tekniska krav på bilar. Det går att ställa i stort sett vilka krav som helst och så fixar leverantören det till ett marknadsmässigt pris. Det är ganska enkelt att räkna på. I det här sammanhanget kallar jag det en faktisk förändring. Vi får det vi betalar för. Andra saker som vi inte vet säkert, går ändå bra att räkna på. Lägger vi t ex alla krav på försäkring, slitage, extra städning, plåtskador mm på leverantören, så kan leverantören ändå räkna på det med hjälp av erfarenhet och statistik från andra pooler. Det blir en risk som leverantören kan kostnadssätta och föra över i priset. Sedan finns det svårare saker som vi inte vet hur vi löser eller vad det kostar att lösa. Det kan handla om tekniska lösningar, som att synka med lokaltrafikens kort, garagelås och larm, administrativa system etc. Det handlar om saker som leverantören inte kan förutse, saker som beror på köparen eller saker som leverantören inte har insyn i vid anbudstillfället. Går det inte att räkna på detta så blir det inte en risk, då blir det osäkerhet. Och det vet vi från finanskrisen att det kostar! Detta kanske låter basic för er, men det finns flera exempel på hur osäkerhet leder till att leverantörerna tar bra betalt eller undviker att lämna anbud. Det följande är ett exempel på hur liten skillnad det kan vara på risk och osäkerhet. Om organisationen som skall upphandla precis köpt eller leasat bilar kan de vilja att dessa används i bilpoolen. De kan då ställa som krav att leverantören skall installera bilpoolsdatorer och telematik i befintliga bilar. Leverantören vet vilka bilar de kan installera datorer och telematik i och vilka bilmodeller som är svåra eller det inte går att installera i. Framgår det på något sätt för leverantören vilka bilar det handlar om kan man göra ett överslag på tid och kostnader utifrån sina erfarenheter. Vet man inte vilka bilar det handlar om måste man ge bud på vad man tror och ta betalt för att det kan ta mer tid om man har otur. Osäkerhet är dyrt och kostnadsdrivande i onödan. Hur svaghet i upphandlingen kan hanteras: Lyft ur det som är osäkert ur prisjämförelsen eller vikta det separat så att det inte påverkar konkurrensen på huvudtjänsten. Kan leverantören bara använda mil/timpriset kommer kostnaden med i det priset och påverkar över hela kontraktstiden. Det är bättre att lägga ut det som är osäkert så att det regleras separat. Om man har skall- krav som innebär osäkerhet kan leverantörer hoppa av eller överklaga upphandlingen. Ibland kan också osäkerhet uppstå för att man inte är tillräckligt precis i formuleringen. Några exempel: städad Hur städad menar de? Hur ofta skall den vara städad? tankad Mellan varje användare? Varje dag? bokat i god tid är det 20 min eller 24 timmar? Finns det en branschstandard att tolka från?

5 Vad skall vi betala för och inte? Det är svårt att prissätta allt i en förändringsprocess. Vi vet att alla omställningar kostar, vi vet inte vad det nya läget innebär för körmönster, vi har svårt att prissätta frigjorda resurser och alternativt användande etc. Det här går egentligen tillbaka till frågan om osäkerhet. Det är relativt nya tjänster och vi vet inte vad de skall kosta. Samtidigt vill vi kanske inte betala för leverantörens utveckling? I det läget är det viktigt att ha med en Politisk komponent i prisjämförelsen mellan nuläget och bilpoolen. En del kostnader räknar vi hem direkt, andra räknar vi hem på andra ställen i den offentliga ekonomin och kanske över tid. I uppdraget till många bilpooler finns det en politisk komponent och då är det viktigt att den också är med i alla kalkyler och med i upphandlingen. Teknikutvecklingen för bilpooler är klar. Det är klart att den kommer att fortsätta, men i dag fungerar det utan problem och det finns ganska klara priser för tjänster av god kvalitet. Vi behöver inte betala för att utveckla teknik eller tjänster. Så var det för bilpoolspionjärerna. Vi kan behöva medverka för att ge leverantörens möjlighet att erbjuda bilarna till privatpersoner och företag. Det kan ge oss ett bättre pris, men då måste vi kanske hjälpa till med marknadsföring och p-platser. Vi pratar fortfarande om utveckling av en marknad, som kräver volym för att vara lönsam. Vi behöver kanske inte hjälpa leverantörerna, men vi måste ta hänsyn till deras situation. Så vitt jag vet har ingen blivit rik på bilpooler ännu. Det finns absolut en geografisk komponent, vi får betala mer för att få leverantören till glesbyggd eller långt bort från sina andra pooler. Processfrågor Bilpool är egentligen inte en svår upphandling, men det är ett nytt område och man går i många fall från eget arbete och fordonsupphandling till funktionsupphandling. Dessutom ingår upphandlingen i en förändringsprocess där vi i varierande grad vill förändra användarnas beteende och det är samarbetet med leverantören som avgör om det kommer att bli ett bra resultat. Därför har jag plockat ut några nyckelfrågor även ur processen. Hur upphandlingsprocessen går till påverkar upphandlingskraven. Jag har inte inblick i processen bakom alla de upphandlingar jag sett eller hört om, men jag vågar mig ändå på några generaliseringar.

6 Upphandlingsteam och dialog Bilpoolsupphandling är inte ett enmansarbete. Det tror jag de flesta har insett, men det är inte heller en stafett. Att bara lämna över ett uppdrag till utredaren eller en utredning till upphandlaren duger inte om man vill ha en bra upphandling. Det krävs ett grupparbete. I centrum för grupparbetet sitter upphandlaren som ansvarig för upphandlingen. Utöver upphandlaren är Utredaren självskriven. Han eller hon har mer kunskap än vad som framgår i rapporten. Om den som skall ansvara för den vardagliga dialogen med leverantören sitter med och gör upphandlingen kommer frågor om samarbete och gränsdragning att aktualiseras. Ekonomer och controlers bör aktiveras så att de är delaktiga i de förändringar som krävs i redovisningssystem och fakturering etc. Personalansvarig och informatörer kommer vara del i att driva förändringen i användarnas beteende och ändra i blanketter och tidsredovisningar etc. Beställare eller politiker som ställt krav eller önskat sig bilpoolen kan behöva tillfrågas om vad den politiska komponenten får kosta nu när det är skarpt läge. Genom att lösa principiella frågor med politiker, användare, utredare m flera, INNAN man går ner i upphandlingsregler gör att det blir det lättare att formulera krav. Exempel på hur processen kan påverka upphandlingskraven: Brister i överlämningar och samarbete tro jag egentligen orsakar de flesta fel vi gör i upphandlingen, särskilt frågan om risk eller osäkerhet som jag nämnt. Affärsrelation över tid Att upphandla och införa en bilpool är att ingå en affärsrelation och ett samarbete över flera år. Vi kan inte jämföra med bilupphandling. Det är mer relevant att jämföra med städtjänster eller skolskjutsupphandlingen. Tänker vi att det handlar om en relation över tid bygger vi in flexibla mekanismer och optioner i affären. Under avtalstiden kan det komma många ändrade förutsättningar som gör att vi vill förändra i relationen. Det kan t ex handla om att vi vill eller måste öppna poolen för allmänheten, vi kan behöva flytta bilar eller parkeringar, det kan komma ny teknik etc. Exempel på hur processen kan påverka upphandlingskraven: De förändringar man kan förutse kan man skriva in i avtalsvillkoren och ange parternas ansvar för. Ett exempel kan vara att kommunen lovar fixa nya parkeringar om leverantören utökar antalet bilar i poolen, även om det beror på att det tillkommit fler privata användare. Det går också att skriva in krav på samråd och dialog för saker man inte kan förutse. Ett exempel på en fråga som hanterats genom dialog var i en pool där många användare var med som både tjänstemän och privatpersoner. Det minskade beläggningen på kommunens bilar. Efter samråd med leverantören ändrades villkor under avtalstiden så att tjänstemännen måste prioriterar tjänstepoolen under arbetstid.

7 Hantera piskor, morötter och potential tillsammans Både upphandlande enhet och leverantören vill få fler att använda poolen och att den skall växa. Därför är det viktigt med styrande åtgärder!! För framgången och lönsamheten av poolen kanske det är den viktigaste frågan. Resepolicy och andra styrande åtgärder bör beaktas vid upphandlingen av bilpoolen. Då kan man låta policyn påverka de krav man ställer på leverantören. Det kan vara ett viktigt led i påverkan på användarna och omställningen till nya resemönster. Exempel på hur processen kan påverka upphandlingskraven: I debiteringssystemet bestämmer man vad det kostar att inte boka av en bil när man inte använder den. Om de kostnaderna ökar är det i första hand kommunen som blir lidande med sämre tillgänglighet och onödiga kostnader. Den feedbacken måste användarna få och få från rätt håll. Jag vill här också passa på att tala om att Vägverket tagit fram en skrift om processen att ta fram en resepolicy och andra styrande åtgärder, som kommer att finnas i tryck och på webben i december Icke-frågor Jag har gått tillbaka till manualen vi skrev 2004 och kan konstatera att en del av de frågor vi skrev om då inte är något direkt problem i dag. Det kan finnas problem men det är inte upphandlingsproblem. Det går att utvärdera, prissätta och hantera med avtalsvillkor så att parterna är nöjda under avtalstiden. De måste naturligtvis behandlas i upphandlingen, men frågorna i sig verkar inte ställa till några problem. funktionalitet i bilpoolssystemet funktionalitet i bokningssystem, användargränssnitt och webbtjänster kvalitet och driftsäkerhet i tjänsten krav på bilar och hantering av bilar krav på leverantören rapportering och statistik från körningar MEN även icke-frågorna kan bli ett problem. Formulerar man kraven fel kan det leda till mindre antal anbud. Hur ofta det händer i praktiken är mycket svårt för upphandlaren eller mig att utläsa av gjorda upphandlingar. Vi vet att det händer, men inte hur ofta. Det som oftast blir fel är att man ställer oflexibla detaljkrav som skall-krav. Det kan vara krav på viss teknisk lösning eller saker som kräver personella resurser som inte leverantören kan eller vill lösa på precis det sättet.

8 Några krav/problem som jag vet har varit aktuella och som antingen lösts före förfrågningsunderlaget skickats ut eller som blivit problem i upphandlingen är: teknik: krav på viss upplåsningsteknik funktionalitet: krav på att kunna boka om från bil personal: lokal kontaktperson dvs. inte nog med call-center personal: personal för att tanka bilar på många platser funktionalitet: krav på för kort responstid på åtgärder organisation: angivna p platser olämpliga Vill man ställa skarpa tekniska krav måste man göra en marknadsundersökning och fundera på vad det är värt. Är upphandlingen ett hinder för bilpooler? Det kan jag egentligen inte svara på efter den här korta undersökningen, men jag tror egentligen inte problemen är upphandlingstekniska eller juridiska. Det är svårt att upphandla tjänster och det krävs en dialog mellan utredare upphandlare m fl. Den dialogen är viktig för relationen mellan beställare och leverantör och för att bilpoolen skall fungera. Upphandlingen blir i det perspektivet en katalysator för att ta tag i dialogen och de viktiga frågorna. Jag vågar nog påstå att bristen på samarbete i upphandlingsprocessen är ett större problem än upphandlingsfrågorna.

Mycket att vinna på upphandling av bilpool

Mycket att vinna på upphandling av bilpool Mycket att vinna på upphandling av bilpool Fredrik Norefjäll, Ecoplan Fredric Norefjäll inledde med att erkänna att han har bil, att han gillar att köra bil och att han ibland kör bil i onödan. Fredric

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen Bilpool erfarenheter Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13 Pirjo Partanen 1 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2 miljoner invånare 20 procent av Sveriges befolkning 20 000-30 000 nya invånare/år

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna APRIL 2011 Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna 1 Företagen och de kommunala upphandlingarna Sammanfattning Kommunens

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing 1 Sammanfattning Underlaget pekar på att Nacka Kommun bör gå från en IT leverans med i huvudsak en helhetsleverantör, såkallad single-sourcing, till

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären?

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? - ett kort seminarium om hur man formulerar, förvaltar och följer upp avtal - Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi - Rikard Blom, e-avrop SOI:s

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge 2013-09-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/112 Fritidsnämnden Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att avtalsperioden för kommande upphandling

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012)

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Ledningsstab personal 2013-05-14 Annika Sörensdotter Tfn: 063-147508 E-post: annica.sorensdotter@jll.se Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling

Läs mer

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Gatubolaget Företagsledning Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Vårt uppdrag Teknisk Service skall uppfylla och säkra Göteborgsregionens långsiktiga miljösatsning på fordon och posttransporter.

Läs mer

Sälj mer till offentlig sektor, 4 oktober 2012

Sälj mer till offentlig sektor, 4 oktober 2012 Sälj mer till offentlig sektor, 4 oktober 2012 Upphandling från A till Ö Emma Björnbom Upphandlare SLL Upphandling emma.bjornbom@sll.se Varje dag 20 000 besöker en doktor 7 000 tas om hand på sjukhus 60

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken

Överlämnande av ansvar för Beställningscentral och transportörsavtal i den särskilda kollektivtrafiken 1 (6) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-12 Dnr SBN 2012-25 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Charlotta Holmgren Samhällsbyggnadsnämnden Överlämnande av ansvar för Beställningscentral

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Försäkra er mot vägglöss.

Försäkra er mot vägglöss. Försäkra er mot vägglöss. En rapport om bättre resultat när bostadsbolagen upphandlar tjänster för sanering av vägglöss. Det går att minska problemet med vägglöss och kostnaderna för att sanera dem. Att

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling Erfarenheter från ett urval av Sveriges Kommuner Landsting och Regioner

Miljökrav i offentlig upphandling Erfarenheter från ett urval av Sveriges Kommuner Landsting och Regioner Miljökrav i offentlig upphandling Erfarenheter från ett urval av Sveriges Kommuner Landsting och Regioner Lina Carlsson Doktorand vid enheten för Rättssociologi Lunds Universitet Projekt Påbörjades 2003

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2016-04-28 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Drömmen om förenkling

Drömmen om förenkling Drömmen om förenkling Under 20 år, sedan 1994 har många drömt om ett enklare regelverk för den offentliga upphandlingen. Den 1 juli 2014, är dagen D för högre gränsvärden inom upphandlingsformen direktupphandling

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Norrtälje kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Pensionsadministration Diarie KS13- Upphandlare Robert Beronius Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Frågor LABU 12 Temadag 2014-03-05

Frågor LABU 12 Temadag 2014-03-05 Frågor LABU 12 Temadag 2014-03-05 Fråga 1: Utöver otillgänglighet, när blir det viktigt att använda inställelsetid och stilleståndstid? Otillgänglighet mäts över längre tider, kvartal-år. Vill man försäkra

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Checklista för upphandling av väghållningstjänster

Checklista för upphandling av väghållningstjänster Checklista för upphandling av väghållningstjänster Upphandling Måste vi som väghållare göra upphandlingar, är en berättigad och återkommande fråga till REV. Generellt så skall man nog i görligaste mån

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 2590-13 Enhet 14 Sida 1 (12) SÖKANDE Hela Människan Ria Järfälla, 813200-1341 Box 266 177 25 Järfälla MOTPART Järfälla kommun 177 80 Järfälla SAKEN Offentlig

Läs mer

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor

Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Nationell strategi för inköp i offentlig sektor Bra offentliga affärer på en fikarast* 2 *Det vill säga max 15 minuter. Den offentliga sektorn köper in varor och tjänster för mer än 700 miljarder kronor

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Från grunden och uppåt bygget som står stabilt inför framtiden

Från grunden och uppåt bygget som står stabilt inför framtiden Nolldistans april 2013 Från grunden och uppåt bygget som står stabilt inför framtiden Affärsidé Nolldistans Innehåll och agenda En tydlig kravställning är a och o i alla typer av upphandlingar. Görs

Läs mer

Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden. SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson

Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden. SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson 2017-05-23 Konkurrensutsättning kan ge effektivitet och högre kvalitet» Privata företag kan antas sträva

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med

Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A /2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med Frågor på upphandling av Personal och lönesystem A127.527/2017. Totalt 30 frågor inkomna till och med 170810. Fråga 1 Prismodellen i Bilaga 2 prisbilaga Med hänvisning till punkt 33.1.2 i avtalet, Bilaga

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD Pargas stad ANBUDSFÖRFRÅGAN (Översättning) Servicetjänster Strandvägen 28 21600 PARGAS 25.4.2014 ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD 1. KÖPARE Pargas stad (FO-nummer

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Vår styrka är kombinationen av verksamhetskunnande samt ledande kompetens inom ITmanagement

Vår styrka är kombinationen av verksamhetskunnande samt ledande kompetens inom ITmanagement Sentensia är ett oberoende konsultbolag som levererar verksamhetsutveckling åt offentlig sektor. Vår styrka är kombinationen av verksamhetskunnande samt ledande kompetens inom ITmanagement och upphandling.

Läs mer

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015

Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Vanliga frågor och svar på ramavtalet Arbetsplatser och elevdatorer 2015 Kan man ställa krav på att efterfrågade produkter från olika grupper (exempelvis stationär och bärbar) är av samma märke? Detta

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Lars Ottoson organisationskonsult

Lars Ottoson organisationskonsult Tylösand, 17 mars, 2016 ? Lars Ottoson organisationskonsult? ? Lars Ottoson organisationskonsult Tylösand, 17 mars, 2016 Finns kommunalt affärsmannaskap?? Affärsmannaskap Affärsmannaskap är ett begrepp

Läs mer

Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt

Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen

1 (6) Redovisningslista Skall - krav Bilaga 1. Miljö- och planeringsavdelningen Redovisningslista Skall - krav 1 (6) Miljö- och planeringsavdelningen Nr. Redovisningslista skall-krav Redovisning nr 1-35 hänvisar till resp krav enligt kravspecifikation avsnitt 2 i förfrågningsunderlaget.

Läs mer

Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre

Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre Regeringsbeslut II:2 2013-01-24 S2013/612/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre 1 bilaga

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö

Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö KommunEkonomi 2011 Ekonomichef Dan Näsman Tyresö kommun dan.nasman@tyreso.se Disposition Hur vi gjorde och varför vi gjorde så Upphandlingsförfarandet

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389)

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Vinstbegränsning ur kvalitetsynvinkel Vinstbegräsning och kvalitetskrav Utredningen anser att det inte

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network

Dagens program. 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network Dagens program 10.00 Samling och fika (Kaffe, Thé och frukostbulle) 10.15 Välkomna Fredrik Davidsson ECE Network 10.20 Inledning Hur arbetar HM Skåne med transportplanering? Britt Carlsson-Green, Hållbar

Läs mer

Upphandling av Rättsdatabas

Upphandling av Rättsdatabas PM59100 PM59008 2.1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Upphandlingens form... 3 1.2 Avtalsperiod och omfattning... 3 1.3 Annonsering... 3 1.4 Arbetsgrupp... 3 1.5 Inkomna anbud... 3 2 Prövning och utvärdering...

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Anna Borgs Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-09 Meddelad i Falun Mål nr 321-12 1 SÖKANDE Miljöteamet i Stockholm AB, 556202-4348 Virdings allé 32 B 754 50 Uppsala MOTPART Gästrike Vatten AB, 556751-1661

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer