Bilpoolsupphandling likheter och lärdomar, Fredric Norefjäll 13 oktober Bilpoolsupphandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilpoolsupphandling likheter och lärdomar, Fredric Norefjäll 13 oktober 2008. Bilpoolsupphandling"

Transkript

1 Bilpoolsupphandling Inför bilpoolsseminariet 13 oktober har jag på Vägverkets uppdrag gått igenom några av de senaste årens upphandlingar av bilpool. Syftet har varit att hitta likheter och lärdomar, men också att söka svar på frågan om upphandlingsmomentet är ett hinder för etableringen av bilpool. Detta PM är mina föreläsningsanteckningar från seminariet. De åsikter och generaliseringar jag ger är mina egna och de bygger inte på något statistiskt underlag. Nyckelfrågor Jag kommer att gå igenom, vad jag ser som några nyckelfrågor i upphandlingen och hur de kan hanteras på olika sätt. I en bilpoolsupphandling är det två aktörer som ingår en affärsrelation över tid. Därför försöker jag belysa upphandlingens nyckelfrågor ur både köparens och säljarens perspektiv. Jag börjar med den fråga som nästan alla verkar komma till först: Hur många bilar? Eller vilken tillgänglighet till bil skall vi ha? Frågan går att hantera på två olika sätt. Att man upphandlar ett antal poolbilar eller att man upphandlar tillgänglighet till bil för ett antal resor. Alternativ A Upphandla ett antal poolbilar Det kanske vanligaste är att man upphandlar ett antal bilar. Det gäller främst bilpooler i mindre skala mellan 5 och10 bilar. Det är ofta angivet i upphandlingen vart bilarna skall stå. Det här alternativet leder till att man vill ha eller får ett fast pris per bil. Fördelen är att det är tydligt vad det kommer att kosta per bil. Nackdelen är att det inte är särskilt flexibelt och inte optimerar bilanvändningen. Det kan verka som ett enkelt alternativ, men det kräver egentligen mer utredning av den upphandlande enheten. Man måste själv räkna fram rätt antal bilar och rätt platser. Alternativ A är inte egentligen upphandling av tillgänglighet. Det kräver att man själv ser till att fylla bilarna med körningar och oftast finns det inget krav på eller incitament för leverantören att ställa dit fler bilar. Hur svaghet i upphandlingen kan hanteras: Det fasta priset eller lägsta-pris-garantin per bil kan kompletteras med att man sätter upp ett löpande pris för körningar baserat på sträcka och tid och om de faktiska körningarna på månad eller på årsbasis överstiger det fasta garantipriset för bilen, gäller det löpande priset. Detta ger ett pris som är jämförbart med andra alternativ per mil och ger samtidigt en lägsta beläggningsgaranti för de poolbilar man upphandlar.

2 Alternativ B Det andra sättet är egentligen att inte svara på frågan hur många bilar man behöver, utan istället säga att man vill ha bilar till ett, på något sätt definierat, antal körningar. Köparen upphandlar inte ett antal bilar utan tillgänglighet till bil. Köparen behöver ge ett underlag på antal körningar, körmönster, arbetsplaster, parkeringar mm. I upphandlingen frågar man sedan efter ett pris per körning baserat på tid och sträcka och sedan är det upp till leverantören att sätta dit bilar efter hur det behövs. Kostnaden drivs av antal körningar och inte antalet bilar i poolen. Det ställs ändå vissa krav på minimiantalet bilar, som t ex: antal bilar på vissa platser antal bilar till en början eller antal bilar i vissa storleksklasser Man ställer ytterligare några styrande krav som påverkar antal bilar och placering, som t ex hur långt det får vara mellan arbetsplats och poolbil. Styrkan i att upphandla tillgänglighet till bil är att leverantören kan sköta antal bilar och placering mer optimalt. Leverantören ställer inte dit fler bilar än det blir körningar. En möjlig svaghet är att kommunen riskerar att det skall bli för få bilar och sämre tillgänglighet. ( Detta verkar vara ett orosmoment, men jag har inte sett några exempel på det i praktiken.) Hur svaghet i upphandlingen kan hanteras: En enkel lösning är att man skriver in en garanti för att man skall få tillgång till bil om man bokar t ex 24 h innan. Det ger leverantören möjlighet att ha ett varierande antal bilar i poolen. Beroende på efterfrågan kan leverantören flytta bilar mellan olika pooler och olika platser eller ta in fler bilar, beställa taxi etc. Balansen mellan flexibilitet, tillgänglighet och kostnad I de flesta upphandlingar finns det inte någon bilpool från början och man upphandlar för hur man tror och vill att användarna skall använda bilpoolen. Därför är det viktigt att man gör en upphandling som skapar en flexibilitet i affären mellan kommunen och leverantören. Flexibilitet är främst ett problem i Alternativ A när man upphandlar ett fast antal bilar. Neråt finns ingen flexibilitet eftersom kommunen har satt en betalningsgaranti för minsta antal bilar. En svaghet med det är att man måste börja i liten skala. Samtidigt är rådet från många som startat bilpool att man skall börja med något fler bilar än man tror att man behöver. Då har man säkert god tillgänglighet för alla som bokar bil de första månaderna, när vanor och attityder till bilpoolen utvecklas. Ofta skriver man in en option för leverantören att öka antalet bilar när kommunen vill ropa av fler. En svaghet är att det ofta saknas tvång för leverantören att ta optionen och när de måste ställa dit fler bilar.

3 Det kan även bli problem med säsongsvariationer. Kommunen kanske betalar för bilar som står över sommaren. Eller man kanske upphandlar ett antal bilar och behöver fler under vinterhalvåret. Då bör man skriva in en tvingande option i avtalet eller hantera säsongsvariation på något sätt i avtalsvillkoren. Har man en stor bilpool eller om leverantören har andra poolbilar i närheten kan man dela in bilarna i zoner och ge dem olika pris eller förtur. Till exempel kan en kommun i första hand använda sina egna poolbilar och i andra hand få använda landstingets poolbilar i garaget bredvid och vice versa. Bilarna i andra zoner blir en buffert för användaren, men de används bara om de egna bilarna är bokade, eftersom de är dyrare att boka eller så är det längre att gå. I alternativ A ger ett jämnare användande bättre pris och villkor. Alternativ A används ofta när man måste locka ut leverantören från storstaden eller man vill börja i liten skala eller med en testpool för att lära sig hur det fungerar. I alternativ B spelar användarnas körmönster inte lika stor roll för priserna. I en stad med flera bilpooler, privata användare och företag blir det tätare mellan poolerna och det ger leverantörerna större flexibilitet och det är det som kan ge bättre priser för köparen. Alternativ B är aktuellt när det finns fler poolbilar i närheten och det finns en potential för fler privatpersoner och företag som användare. Det handlar om lokala förutsättningar. Förhållandena för etablering kan vara perfekta i en stadsdel eller ett centrum i en mindre stad, likväl som i en storstad. I dagsläget är möjligheterna för att upphandla tillgänglighet enligt alternativ B goda i stora delar av centrum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tar leverantören över makten över bilarna? Vi vill att leverantören skall ta över och optimera vårt bilanvändande, men tappar vi makt eller kontroll då? Om vi lämnar över för mycket av vårt kunnande och beslutsfattande riskerar vi inte att vi blir fast med en leverantör? Höjer leverantören priserna när vi är beroende av poolen? Detta är egentligen inte upphandlingsfrågor utan klassisk outsourcing problematik. Det är inte konstigare frågor än att om vi driver sophantering, äldreboende eller simhall i egen regi eller upphandlar driften. Jag tror detta är en icke-fråga i ett upphandlingsperspektiv. Bilpoolen är bara en dellösning i organisationens mobilitet och det är inte särskilt svårt att byta leverantör av bilpool. Det är inte så stora skillnader för användarna när man väl börjat använda bilpoolen. Ett annat webbgränssnitt, en annan bil och ett nytt sätt att låsa upp bilen. Större skillnad behöver det inte vara. Hur svaghet i upphandlingen kan hanteras: Genom att vara tydlig med vad organisationen och leverantören har ansvar för blir det lättare för andra leverantörer att lämna anbud i nästa upphandling.

4 Priset för osäkerhet och risk Många krav i en bilpoolsupphandling är helt vanliga. De innebär inte att köparen eller säljaren tar några ovanliga risker. Ta till exempel tekniska krav på bilar. Det går att ställa i stort sett vilka krav som helst och så fixar leverantören det till ett marknadsmässigt pris. Det är ganska enkelt att räkna på. I det här sammanhanget kallar jag det en faktisk förändring. Vi får det vi betalar för. Andra saker som vi inte vet säkert, går ändå bra att räkna på. Lägger vi t ex alla krav på försäkring, slitage, extra städning, plåtskador mm på leverantören, så kan leverantören ändå räkna på det med hjälp av erfarenhet och statistik från andra pooler. Det blir en risk som leverantören kan kostnadssätta och föra över i priset. Sedan finns det svårare saker som vi inte vet hur vi löser eller vad det kostar att lösa. Det kan handla om tekniska lösningar, som att synka med lokaltrafikens kort, garagelås och larm, administrativa system etc. Det handlar om saker som leverantören inte kan förutse, saker som beror på köparen eller saker som leverantören inte har insyn i vid anbudstillfället. Går det inte att räkna på detta så blir det inte en risk, då blir det osäkerhet. Och det vet vi från finanskrisen att det kostar! Detta kanske låter basic för er, men det finns flera exempel på hur osäkerhet leder till att leverantörerna tar bra betalt eller undviker att lämna anbud. Det följande är ett exempel på hur liten skillnad det kan vara på risk och osäkerhet. Om organisationen som skall upphandla precis köpt eller leasat bilar kan de vilja att dessa används i bilpoolen. De kan då ställa som krav att leverantören skall installera bilpoolsdatorer och telematik i befintliga bilar. Leverantören vet vilka bilar de kan installera datorer och telematik i och vilka bilmodeller som är svåra eller det inte går att installera i. Framgår det på något sätt för leverantören vilka bilar det handlar om kan man göra ett överslag på tid och kostnader utifrån sina erfarenheter. Vet man inte vilka bilar det handlar om måste man ge bud på vad man tror och ta betalt för att det kan ta mer tid om man har otur. Osäkerhet är dyrt och kostnadsdrivande i onödan. Hur svaghet i upphandlingen kan hanteras: Lyft ur det som är osäkert ur prisjämförelsen eller vikta det separat så att det inte påverkar konkurrensen på huvudtjänsten. Kan leverantören bara använda mil/timpriset kommer kostnaden med i det priset och påverkar över hela kontraktstiden. Det är bättre att lägga ut det som är osäkert så att det regleras separat. Om man har skall- krav som innebär osäkerhet kan leverantörer hoppa av eller överklaga upphandlingen. Ibland kan också osäkerhet uppstå för att man inte är tillräckligt precis i formuleringen. Några exempel: städad Hur städad menar de? Hur ofta skall den vara städad? tankad Mellan varje användare? Varje dag? bokat i god tid är det 20 min eller 24 timmar? Finns det en branschstandard att tolka från?

5 Vad skall vi betala för och inte? Det är svårt att prissätta allt i en förändringsprocess. Vi vet att alla omställningar kostar, vi vet inte vad det nya läget innebär för körmönster, vi har svårt att prissätta frigjorda resurser och alternativt användande etc. Det här går egentligen tillbaka till frågan om osäkerhet. Det är relativt nya tjänster och vi vet inte vad de skall kosta. Samtidigt vill vi kanske inte betala för leverantörens utveckling? I det läget är det viktigt att ha med en Politisk komponent i prisjämförelsen mellan nuläget och bilpoolen. En del kostnader räknar vi hem direkt, andra räknar vi hem på andra ställen i den offentliga ekonomin och kanske över tid. I uppdraget till många bilpooler finns det en politisk komponent och då är det viktigt att den också är med i alla kalkyler och med i upphandlingen. Teknikutvecklingen för bilpooler är klar. Det är klart att den kommer att fortsätta, men i dag fungerar det utan problem och det finns ganska klara priser för tjänster av god kvalitet. Vi behöver inte betala för att utveckla teknik eller tjänster. Så var det för bilpoolspionjärerna. Vi kan behöva medverka för att ge leverantörens möjlighet att erbjuda bilarna till privatpersoner och företag. Det kan ge oss ett bättre pris, men då måste vi kanske hjälpa till med marknadsföring och p-platser. Vi pratar fortfarande om utveckling av en marknad, som kräver volym för att vara lönsam. Vi behöver kanske inte hjälpa leverantörerna, men vi måste ta hänsyn till deras situation. Så vitt jag vet har ingen blivit rik på bilpooler ännu. Det finns absolut en geografisk komponent, vi får betala mer för att få leverantören till glesbyggd eller långt bort från sina andra pooler. Processfrågor Bilpool är egentligen inte en svår upphandling, men det är ett nytt område och man går i många fall från eget arbete och fordonsupphandling till funktionsupphandling. Dessutom ingår upphandlingen i en förändringsprocess där vi i varierande grad vill förändra användarnas beteende och det är samarbetet med leverantören som avgör om det kommer att bli ett bra resultat. Därför har jag plockat ut några nyckelfrågor även ur processen. Hur upphandlingsprocessen går till påverkar upphandlingskraven. Jag har inte inblick i processen bakom alla de upphandlingar jag sett eller hört om, men jag vågar mig ändå på några generaliseringar.

6 Upphandlingsteam och dialog Bilpoolsupphandling är inte ett enmansarbete. Det tror jag de flesta har insett, men det är inte heller en stafett. Att bara lämna över ett uppdrag till utredaren eller en utredning till upphandlaren duger inte om man vill ha en bra upphandling. Det krävs ett grupparbete. I centrum för grupparbetet sitter upphandlaren som ansvarig för upphandlingen. Utöver upphandlaren är Utredaren självskriven. Han eller hon har mer kunskap än vad som framgår i rapporten. Om den som skall ansvara för den vardagliga dialogen med leverantören sitter med och gör upphandlingen kommer frågor om samarbete och gränsdragning att aktualiseras. Ekonomer och controlers bör aktiveras så att de är delaktiga i de förändringar som krävs i redovisningssystem och fakturering etc. Personalansvarig och informatörer kommer vara del i att driva förändringen i användarnas beteende och ändra i blanketter och tidsredovisningar etc. Beställare eller politiker som ställt krav eller önskat sig bilpoolen kan behöva tillfrågas om vad den politiska komponenten får kosta nu när det är skarpt läge. Genom att lösa principiella frågor med politiker, användare, utredare m flera, INNAN man går ner i upphandlingsregler gör att det blir det lättare att formulera krav. Exempel på hur processen kan påverka upphandlingskraven: Brister i överlämningar och samarbete tro jag egentligen orsakar de flesta fel vi gör i upphandlingen, särskilt frågan om risk eller osäkerhet som jag nämnt. Affärsrelation över tid Att upphandla och införa en bilpool är att ingå en affärsrelation och ett samarbete över flera år. Vi kan inte jämföra med bilupphandling. Det är mer relevant att jämföra med städtjänster eller skolskjutsupphandlingen. Tänker vi att det handlar om en relation över tid bygger vi in flexibla mekanismer och optioner i affären. Under avtalstiden kan det komma många ändrade förutsättningar som gör att vi vill förändra i relationen. Det kan t ex handla om att vi vill eller måste öppna poolen för allmänheten, vi kan behöva flytta bilar eller parkeringar, det kan komma ny teknik etc. Exempel på hur processen kan påverka upphandlingskraven: De förändringar man kan förutse kan man skriva in i avtalsvillkoren och ange parternas ansvar för. Ett exempel kan vara att kommunen lovar fixa nya parkeringar om leverantören utökar antalet bilar i poolen, även om det beror på att det tillkommit fler privata användare. Det går också att skriva in krav på samråd och dialog för saker man inte kan förutse. Ett exempel på en fråga som hanterats genom dialog var i en pool där många användare var med som både tjänstemän och privatpersoner. Det minskade beläggningen på kommunens bilar. Efter samråd med leverantören ändrades villkor under avtalstiden så att tjänstemännen måste prioriterar tjänstepoolen under arbetstid.

7 Hantera piskor, morötter och potential tillsammans Både upphandlande enhet och leverantören vill få fler att använda poolen och att den skall växa. Därför är det viktigt med styrande åtgärder!! För framgången och lönsamheten av poolen kanske det är den viktigaste frågan. Resepolicy och andra styrande åtgärder bör beaktas vid upphandlingen av bilpoolen. Då kan man låta policyn påverka de krav man ställer på leverantören. Det kan vara ett viktigt led i påverkan på användarna och omställningen till nya resemönster. Exempel på hur processen kan påverka upphandlingskraven: I debiteringssystemet bestämmer man vad det kostar att inte boka av en bil när man inte använder den. Om de kostnaderna ökar är det i första hand kommunen som blir lidande med sämre tillgänglighet och onödiga kostnader. Den feedbacken måste användarna få och få från rätt håll. Jag vill här också passa på att tala om att Vägverket tagit fram en skrift om processen att ta fram en resepolicy och andra styrande åtgärder, som kommer att finnas i tryck och på webben i december Icke-frågor Jag har gått tillbaka till manualen vi skrev 2004 och kan konstatera att en del av de frågor vi skrev om då inte är något direkt problem i dag. Det kan finnas problem men det är inte upphandlingsproblem. Det går att utvärdera, prissätta och hantera med avtalsvillkor så att parterna är nöjda under avtalstiden. De måste naturligtvis behandlas i upphandlingen, men frågorna i sig verkar inte ställa till några problem. funktionalitet i bilpoolssystemet funktionalitet i bokningssystem, användargränssnitt och webbtjänster kvalitet och driftsäkerhet i tjänsten krav på bilar och hantering av bilar krav på leverantören rapportering och statistik från körningar MEN även icke-frågorna kan bli ett problem. Formulerar man kraven fel kan det leda till mindre antal anbud. Hur ofta det händer i praktiken är mycket svårt för upphandlaren eller mig att utläsa av gjorda upphandlingar. Vi vet att det händer, men inte hur ofta. Det som oftast blir fel är att man ställer oflexibla detaljkrav som skall-krav. Det kan vara krav på viss teknisk lösning eller saker som kräver personella resurser som inte leverantören kan eller vill lösa på precis det sättet.

8 Några krav/problem som jag vet har varit aktuella och som antingen lösts före förfrågningsunderlaget skickats ut eller som blivit problem i upphandlingen är: teknik: krav på viss upplåsningsteknik funktionalitet: krav på att kunna boka om från bil personal: lokal kontaktperson dvs. inte nog med call-center personal: personal för att tanka bilar på många platser funktionalitet: krav på för kort responstid på åtgärder organisation: angivna p platser olämpliga Vill man ställa skarpa tekniska krav måste man göra en marknadsundersökning och fundera på vad det är värt. Är upphandlingen ett hinder för bilpooler? Det kan jag egentligen inte svara på efter den här korta undersökningen, men jag tror egentligen inte problemen är upphandlingstekniska eller juridiska. Det är svårt att upphandla tjänster och det krävs en dialog mellan utredare upphandlare m fl. Den dialogen är viktig för relationen mellan beställare och leverantör och för att bilpoolen skall fungera. Upphandlingen blir i det perspektivet en katalysator för att ta tag i dialogen och de viktiga frågorna. Jag vågar nog påstå att bristen på samarbete i upphandlingsprocessen är ett större problem än upphandlingsfrågorna.

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen

Bilpool erfarenheter. Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13. Pirjo Partanen Bilpool erfarenheter Länsstyrelsen i Stockholm 2008-10-13 Pirjo Partanen 1 Fakta om Stockholms län 2 procent av Sveriges yta 2 miljoner invånare 20 procent av Sveriges befolkning 20 000-30 000 nya invånare/år

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Gatubolaget Företagsledning Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Vårt uppdrag Teknisk Service skall uppfylla och säkra Göteborgsregionens långsiktiga miljösatsning på fordon och posttransporter.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären?

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? - ett kort seminarium om hur man formulerar, förvaltar och följer upp avtal - Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi - Rikard Blom, e-avrop SOI:s

Läs mer

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg

Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14. Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Kunskap och verktyg för kvalitet i upphandling av äldreomsorg 2013-14 Elisabeth Åkrantz och Anne Isberg Utbildning varför? Regeringsuppdrag. Stärka upphandlingskompetensen. Öka samarbetet inom och mellan

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Från grunden och uppåt bygget som står stabilt inför framtiden

Från grunden och uppåt bygget som står stabilt inför framtiden Nolldistans april 2013 Från grunden och uppåt bygget som står stabilt inför framtiden Affärsidé Nolldistans Innehåll och agenda En tydlig kravställning är a och o i alla typer av upphandlingar. Görs

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Frågor LABU 12 Temadag 2014-03-05

Frågor LABU 12 Temadag 2014-03-05 Frågor LABU 12 Temadag 2014-03-05 Fråga 1: Utöver otillgänglighet, när blir det viktigt att använda inställelsetid och stilleståndstid? Otillgänglighet mäts över längre tider, kvartal-år. Vill man försäkra

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic

Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Effektivare fordonsanvändning i en kommun Tjänstebilpool! Eller var ska vi börja Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Hur ser bilanvändningen ut i er kommun? Vad kännetecknar en kommunal tjänstebilpool?

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö

Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö KommunEkonomi 2011 Ekonomichef Dan Näsman Tyresö kommun dan.nasman@tyreso.se Disposition Hur vi gjorde och varför vi gjorde så Upphandlingsförfarandet

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012)

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Ledningsstab personal 2013-05-14 Annika Sörensdotter Tfn: 063-147508 E-post: annica.sorensdotter@jll.se Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD

ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD Pargas stad ANBUDSFÖRFRÅGAN (Översättning) Servicetjänster Strandvägen 28 21600 PARGAS 25.4.2014 ANBUDSFÖRFRÅGAN GÄLLANDE STÄDTJÄNSTER I PARGAS KOMMUNOMRÅDE I PARGAS STAD 1. KÖPARE Pargas stad (FO-nummer

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

Upphandling av ambulanssjukvården. Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Upphandling av ambulanssjukvården Faktasammanställning från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Fakta om ambulanssjukvård idag Under 2010 fanns i länet 55 ambulanser och två akutbilar. Ytterligare

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Sida: 1 av 3 Dnr: Af-2010/086751 Datum: 2010-04-23 Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga 1 2010-04-14 Vilken indelning av arbetsmarknadsområden som är korrekt. Det

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet lämpar sig inte att göra HKB på. Landstingsstyrelsens beslut

66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd. Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) Ärendet lämpar sig inte att göra HKB på. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-19 LKD 03341 66 Inrättande av varuförsörjningsnämnd Bakgrund Föredrogs bilagd skrivelse 2003-04-22 från landstingsdirektören med förslag om ändring av organisationen för

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5

Policy. Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet. Sida 1/5 Sida 1/5 Regler och riktlinjer för resor och trafiksäkerhet Syfte Tjänsteresor och transporter ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till verksamhetens krav och medarbetarnas individuella

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1

FLEXIBELT. fordonsutnyttjande. » smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året. Flexibelt fordonsutnyttjande 1 FLEXIBELT fordonsutnyttjande» smartare användning av fordonen kan spara 2 miljoner om året Flexibelt fordonsutnyttjande 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer

Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer 2008-05-22 Stockholms Läns Landsting Hantverkargatan 45 104 22 Stockholm Ansökan Ny metod för fördelning av färdtjänstkörningar på taxichaufförer 1 bilaga Med stöd av bifogade projektförslag ansöker vi

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga

Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Tips för att upptäcka en anbudskartell Checklista för upphandlingsansvariga Företagen försöker hemlighålla anbudskartellen för att beställaren ska tro att företagen konkurrerar normalt med varandra. Därför

Läs mer

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser.

Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner. Många aktörer och marknader, submarknader. Hög ambitionsnivå, små resurser. Några egenskaper: Olika perspektiv och funktioner Många aktörer och marknader, submarknader Hög ambitionsnivå, små resurser Diversifierad 2 Åstadkomma effektivitetsvinster och förbättra utnyttjande av

Läs mer

Planering för en bra boendemiljö för äldre. Men, går det att planera bostadsbyggandet?

Planering för en bra boendemiljö för äldre. Men, går det att planera bostadsbyggandet? Planering för en bra boendemiljö för äldre Men, går det att planera bostadsbyggandet? Förr Kommunalt planmonopol Kommunala markförvärvslån Kommunal bostadsförmedling Bostadslån genom kommunens förmedlingsorgan

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt Om Byggemenskapen Råbylund ett funktionsblandad pilotprojekt Rätt läge? Området bör ha en tydlig inriktning och gemensamma mål. Områdets storlek och karaktär är av betydelse Placering i staden Läget bör

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Micael Svanström 2015-05-18 Sidan 1 av 1 Dnr 2015/0202 VON-1 Diariekod: 710 Vård- och omsorgsnämnden Revidering av förfrågningsunderlag i samband med kommunens övertagande

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Stiftelsen NUDU KommITS 2003

Stiftelsen NUDU KommITS 2003 Stiftelsen NUDU KommITS 2003 NUDU Nätverket för dialog och utveckling i upphandlingsfrågor Startades av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenskt Näringsliv Syfte att skapa gemensamma förutsättningar

Läs mer

Pyromanen från Öland

Pyromanen från Öland TEMADAG & ÅRSMÖTE - KVÄNUM Pyromanen från Öland Anders Adolfsson Suricata Energi & Miljö AB www.suricata.se Nya skatteregler för tillverkande industri Hur påverkar detta företagens ekonomi Finns det ekonomiska

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Göteborgs Stads bilpool

Göteborgs Stads bilpool 2007-06-11 Göteborgs Stads bilpool kostnadsutvärdering Sommaren år 2004 startades en gemensam bilpool för sex centrala förvaltningar inom Göteborgs stad: Trafikkontoret, Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER

FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER FINANSIERING FÖR PRIVATPERSONER Finansieringen anpassas efter din bilmodell och din ekonomi. Toyota Financial Services FINANSIERING Tryggt Din finansiering kan kompletteras med vårt trygghetspaket. Vi

Läs mer

Upphandla laddbilar i bilpool

Upphandla laddbilar i bilpool Upphandla laddbilar i bilpool en guide från Gröna Bilister Gröna Bilister Mars 2013 Inledning Vi kommer att vilja ha tillgång till bil också i framtiden, i vårt glest befolkade och avlånga land. Men kommer

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20.

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2014-10-20. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 å. AU 9:8 Dnr. KS 2013/0103-410 Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

SPK, nya BTP och marknadsvärdering. Terminsstart Pensioner 2012-09-12 Peter Hansson

SPK, nya BTP och marknadsvärdering. Terminsstart Pensioner 2012-09-12 Peter Hansson SPK, nya BTP och marknadsvärdering Terminsstart Pensioner 2012-09-12 Peter Hansson SPK är pensionskassan för Swedbank, alla Sparbanker och närstående 176 juridiska arbetsgivare Swedbank störst i volym

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt.

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. FINANSIERING FÖR FÖRETAG För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibilitet

Läs mer