Ökat antal företag som utvecklar och kommersialiserar nya produkter och tjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökat antal företag som utvecklar och kommersialiserar nya produkter och tjänster"

Transkript

1 Landsbygdsavdelningen Programledningen Ökat antal företag som utvecklar och kommersialiserar nya produkter och tjänster I detta dokument redovisas statistik som underlag för att diskutera frågor om utvecklar och kommersialiserar nya produkter och tjänster. Inledningsvis presenteras diagram över måluppfyllelse och budgetutnyttjande för axel 3 för perioden för att ge en sammanfattande bild av läget. Därefter redovisas de specifika omfattningsmålen och utfallen för respektive åtgärd samt projektlistor i syfte att ge en bild av vilka projekt som ligger bakom den sammanfattande statistiken. Det kan i en del åtgärdsbeskrivningar finnas målbeskrivningar som är bredare än de fastställda kvantitativa målen. Det kan vara viktigt att ta fasta på dessa målbeskrivningar i diskussionen om målen kan nås. Diagram över måluppfyllelse och utnyttjande av budget för Måluppfyllelse och budgetutnyttjande för axel 3 för 2007 och 2008 redovisas nedan. Riktvärdet för såväl måluppfyllelse som utnyttjande av tvåårsbudgeten är 100 %. I axel 3 ser vi ett glapp mellan måluppfyllelse och budgetutnyttjande vilket sannolikt beror på att målen är för högt satta. Översyn av detta pågår. Axel 3, måluppfyllelse och budgetutnyttjande Källa: SJV årsredovisning % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal personer som fått stöd Investeringsvolym Utnyttjad budget Antal mikroföretag Investeringsvolym Utnyttjad budget Antal nya turistverksamheter Investeringsvolym Utnyttjad budget Antal aktiviteter Investeringsvolym Utnyttjad budget Antal byar/lokala grupper Investeringsvolym Utnyttjad budget Antal aktiviteter Investeringsvolym Utnyttjad budget Antal deltagare* Antal utb.dagar* Utnyttjad budget Diversifiering (311) Mikroföretag (312) Turism (313) Grundläggande tjänster (321) Åtgärd och indikator Byutveckling (322) Natur- och kulturarv (323) Kompetensutv. (331) *Uppgifterna avser avslutade aktiviteter men är ej

2 2 Diversifiering 311 Mål Ökat antal jordbruksföretag/rennäringsföretag som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar produkter eller tjänster inom andra områden än traditionell jordbruksproduktion. Ökad omsättning i diversifierade jordbruks- och rennäringsföretag. Indikatorer Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer Indikator Mål Utfall Utfall , % Antal personer som har fått stöd företag 248 företag 18 % Totala investeringsvolymen 840 Mkr (M 93,4) 266 Mkr 32 % Inga programspecifika indikatorer och kvantifierade mål Budgetutnyttjande Budget Beslutat, % 490 Mkr 20 % Definitioner: För budgetutnyttjande är riktvärdet för två år är 28,6 procent (2/7). Investeringsvolym = Ansökt belopp Antal = Antal beviljade stöd

3 3 Åtgärd: 311 Diversifiering Stödform: Företagsstöd Projektnamn Klinta Kryddor & Grönt Bo på lantgård Gårdsbutik och café uppförande av ridhall Trädgårdscafé Älgpark Energiförädlning på Brogård Installation av energiväv Projektbeskrivning Utbyggnad av butik. Anskaffa gårdsverk för att värma växthus samt butik. Skyltning till Cafe och gårdsbutik. Att utveckla en bo på lantgårdverksamhet samt en turistfiskeverksamhet. Driva gårdsbutik samt café Uppföra en ridhall på fastigheten och fler hästboxar samt ridvägar. Detta kommer vara till nytta vid visning av hästar och provridning för uthyrning och försäljning av hästar. Förfrågan från ryttare att hyra hallen. Företaget söker investeringsstöd för iordningsställande av byggnad för caféverksamhet och försäljning av hantverk samt förbättring av visningsträdgård. Investera i naturtak över bord, brygga vid dammen mm Investeringen syftar till att utveckla en verksamhet inom bioenergiproduktion på gård, främst brikettering av gårdens egna produkter. Installation av skugg/energiväv för att minska energiförbrukning Ombyggnad av suggstall till produktionslokal för produktion av distansrör. Detta för att rationalisera produktionen och Ombyggnad av stall till industrilokal få en bättre arbetsmiljö Ombyggnad av gårdsbutik Ombyggnad av Gårdsbutik för försäljning av egenproducerade produkter m.m Hästshop i garaget Bygga om en befintlig garagebyggnad till hästshop som erbjuder hästbasicvaror samt foder och strö. Verkstad Borås/Malin. Köp av hall till verkstad för egna och andras maskiner Stall JG Byggnation av ridhus 66 x 24,8 m samt utbyggnad av stall och sadelkammare. Söderby Ranch Inredning av maskinhall för att iordningsställa samlingslokal i westernstil, panncentral och uthyrningsrum Nybygge av häststall Nytt häststall för att kunna driva häströrelse. Uppfödning, tillridning och försäljning av hästar "Uppförande av bondestuga" Uppförande av bondestuga Dressyrhoppet rid- och utbildningsanläggning, del 1 Hästföretag som planerar att bygga upp ett Ridcentrum Borås/Linnea. Ta tillvara överkapacitet i gårdens biobränslepanna genom att bygga kulvertar till kyrka, Värmekulvert för distribution av biovärme församlingshem m fl köpare av el. Investering, stugor, staktet runt ridplan, underlag i padock Diversifering som komplement till gårdens drift. Härna Fritid Utveckling av en fisketuristisk verksamhet med tre stugor och bastu. Investeringen ska utgöra ett komplement till den köttdjursuppfödning som bedrivs på gården. En satsning på turism Turismutvecking i Ocke har påbörjats sedan tidigare och detta blir nästa steg i utvecklingen av gårdens verksamhet. Rid- och körbana för trav Bygga en konvalescentrid och körbana för travhästar på egen mark

4 4 "Bondestugor Bondarve 1: 17" Hall för emballagetillverkning Berget Orangerie Ridhus i Vattlång Pelletspress Ogräs/vegetationsskäraren Uppförande av förädlingsverksamhet Butiken på Svanås Flytt av häststall Ombyggnad av ladugård Ridhus-turism Småskalig pelletstillverkning Ombyggnad av ladugård på Gammelgården Bison Camp Hötork till hästfoderproduktion Byggnation av stuga inom turistverksamheten "Villa Vilan" arrangemangslokal Ridterapi Fiskodling Utveckling av konvalecensverksamhet för travhästar Uthyrningsstuga - Nydala Järnudden Flisanläggning Halmpanna Utökad säsong-bo på Lantgård H.C. Duvered Tvätt av bikuperamar och produktion av bivax Uppförande av två bondestugor Har tagit över verksamhet med tillverkning av träemballage. Skall bygga ny hall på 850 m2 för att få bättre arbetsmiljö och möjlighet att utöka verksamheten. Skara/gunnar Byggnation av orangeri med cafédel, utställningslokal samt hus för övernattning/korttidsboende. Bygga ridhus, kompleterande verksamhet. Pelletsmaskin, alternativt flistugg för beredning av biobränsle Utveckling av en ogrässkärare i ekologiska odlingar. Den sökande avser bygga ut sin träförädlingsverksamhet för att kunna öka produktionen och bedriva verksamheten mer rationellt. Iordningställa lokal till butik. Bredda företagandet och verksamheten på gården. Flytt och ombyggnad av stall, upprustning av serviceutrymme för hästägare, skylt med väganvisning. Ombyggnad av ladugård till häststall. Ny inriktning på gården, eftersom brukaren blivit rullstolsburen. Ridhus Småskalig förädling av skogsprodukter Skara/gunnar Ombyggnad av ladugård till häststall. Utbyte av spannmålstork och elevatorer samt inköp av rensverk. Öka lagringskapaciteten. Borås/Elsa Marknadsföring av bisonfestival Uppföring av ribbgolvstork med tillhörande fläktutrustning. Torka hö, lyftkran Pallfinger Byggnation av stuga för korttidsuthyrning gårdsbutik, arrangemangslokal med tillhörande kök mm. Ridbana med staket Skara/gunnar Bygga om ladugård till lokal för akvariefiskodling. Bygga om nedlagt svinstall till häststall för uthyrning av boxplatser. Anläggning av hagar, banor och andra rehabiliterande träningsanläggningar för hästarna. Byggnation av uthyrningsstuga Företaget söker stöd för investering av flisvärmeanläggning. Investeringarna inbegriper en panncentral med kulvert till samtliga fastigheter på fastigheten. Uddevalla/Stefan Investering i halmpanna och kulvertsystem för att värma bostadshus, verkstad och spannmålstork. Möjlighet att värma även andra fastigheter. Investera i en bastu/relaxavdelning för att förlänga säsongen. Borås/Linnea. Renovering av fårstall till häststall. Renovera ridhus. Uteridbana. Nybyggnad av en lokal samt att investera i utrustning för rensning och tvätt av bikuperamar och produktion av bivax

5 5 nybyggnad av ridhus Uppföra ridhus 22 x 66 m för ridskoleverksamhet. GÅRDSBUTIK OCH VÄXTHUS Diversifiering av lantbruk för ökad konkurrenskraft. Ökad sysselsättning genom satsning på gårdsbutik Start av ekologiskt lantbruk starta upp ett företag med KRAV märkta grönsaker mm Omställning av energisystem, från fossil olja till bioenergi Omställning av energisystem från fossil olja till bioenergi Minireningsverk Investera i ett minireningsverk för att säkerställa miljö och eliminera smittspridning vid Vramsån Solbacka brikettproduktion Anskaffande av brikettpress till att producera briketter från hampa samt andra jordbruksprodukter Borås/Magnus. Ombyggnad av förrådslokal till bostad. Sommartid uthyrning veckovis, vintertid uthyrning till Ombyggnad av förrådslokal till bostad konferensgäster. Uppföra en mottagningsstation för latrin och få in mer råvara till mottagningsstation för att kunna tömma latrinkärl på Utveckling av våtkompost ett rationellt och hygeniskt sätt. Anlägga en terrängbana på Ålberga för uthyrning. Terrängbanan möjliggör specifik träning på hög nivå och att Fälttävlan på Ålberga tävlingar kan arrangeras. Ridhus Ridhus för att tillgodose befintliga kunders behov Uppmätning bryggstuga Förberedelser inför satsningar i "Bo på lantgård" Skara/gunnar Uppfödning, tillridning, inhyrning samt hästturism. Bed & Breakfast Borås/Malin. Bed & Breakfastverksamhet, bygga om matsalen. Träverkstad Träverkstad för uthyrning Ridhus Hawk Hill Borås/Eva. Ridhus Stängsel vid hjorthägn Skara/gunnar. Utvidgning av vilthägn. Anläggning av energiskog Stängsling, markberedning och plantering Virums Älgpark Diversifiera lantbruksföretag genom att uppföra ett vilthägn för visning av främst älg. Utrustning och lokalombyggnad för KY-utbildning I samverkan med Öknaskolan starta Kvalificerad Yrkesutbildning för hästskötare. Änggärde Equiterapi Nybyggnation av stall med behandlingsavd för att ta emot konvalecenser. Laserapparatur för behandling av häst. Jaktturism Stödet sökes för att utveckla jaktturismen på Boo Egendom AB. Ridhus Nybyggnation av ridhus för att få större kundkrets under hela året och därmed öka lönsamheten. Utveckling av Sörby naturhälsogård Utveckla verksamheten med utökning av konferensdelen. Ta emot större grupper och erbjuda övernattning. Investering i ombyggnad av bef. ladugård till Café o restaurang. Sökanden tillsammans med maken Håkan gör Café Fatburen investeringen för att öka lönsamheten. Ellinge energi Investering av fjärrvärmeanläggning för gårdens behov samt försäljning av överskottsvärme Investering i bibränslepanna för att försörja uthyrd bostad på gården. Investeringen ger utökad inkoms i for av Storgårdens närvärme försäljning av värme. Halmeldad panna med fjärrväre till samtliga hus,stallar och tork. Ridhus och paddock. Spannmålsmagasin samt Fjärrvärme, ridhus och spannmålsmagasin lagerutrymme till halm till pannan.

6 6 Framtagande av marknadsplan och företagsutveckling Företagsutveckla, marknadsföra, lanseringsplan för egna/inköpta jordbruksprodukter och en marknadsplan Byggnation av fodercenter Investering i anläggning för torkning och lagring av hö, spannmål, foderråvaror och beredning Uddevalla/Stefan Ombyggnad till lösdriftsstall för hästar samt satsning på turism, uthyrningshus, ridvägar. Startstöd Ombyggnad till lösdrift och satsning turism se jnr Företagsby Himmelsby Investeringar för verksamhet inom hästverksamhet, kursverksamhet och sågning. Bo på lantgård och Bed and Breakfast Borås/Linnea. Bygga tre stugor för turister. Anläggningar för fritidsaktiviteter Stall och ridhus på Brollsta säteri Ombyggnation av ladugård till häststall med 22 boxar samt nybyggnation av ridhus. Destination shopping En anläggning för kvalitetsshopping av inredning och möbler. Cafe lokal och försäljning av lokala produkter Maskinhall med verkstad Makinhall med verkstad och planlager Halmpanna-Lindö Säteri Installera halmpanna för att ersätta ca 15 olje- och elpannor för gården och externa hyresgäster. Nyanlägga fastbränsleanläggning för uppvämning av fyra bostadshus ekonomibyggnader spoannmälstork. Fjärrvärmeanläggning Backa gård Anläggningen dimentioneras för försäljning av värme till fyrtio lägenheter i tre hyreshus. Energisatsning Investering i biobränsle panna, installation i lager ock tork och ombyggnader Ridbana och parkering Ridbana för islandshästar Ombyggnad för behandlings och inackorderigsstall Ombyggnad av bef ekonomibyggnad till häststall med 6 boxplatser. Anläggning av paddock 20 x 40 m. Skall användas i behandlings- och kursverksamhet. Smedjan Renovering av äldre byggnad till gårdsbutik. Försäljning av regional mat, hemslöjd m m. Renovering Kristineberg Att renovera en stuga för uthyrning. Körbro Att iordningsställa en byggnad för båtuthyrning. Klinta kryddor och grönt Hårdbelägga marken med marktegel framför växthus mm Ladan Borås/Linnea. Renovering av lada. uthyrningshus Nybyggnations av hus för uthyrning, turism. Krogen och värmeanläggning Skara/gunnar. Utbyggnad av gårdskrog, biobränslepanna Lokal med konferensdel, förråd för turistverksamhet, uppsnyggning av naturstig Borås/Elsa Bygga hus för konferenser, förråd för turistverksamheten. Upprustning av naturstig. Byggnation av häststall Nybyggnad av häststall Sågverk Inköp av sågverk och hyvel Wallers Djurpensionat Djurpensionat, hållande och förvaring av hund, senare också katt och tropiska fåglar. "Industribyggnad" Uppförande av byggnad som ska används till försäljning och repararationer av verkstadsmaskiner. Ridhus med samlingslokal och WC Borås/Linnea. Ridhus med samlingslokal Utökning av stallplatser Borås/Eva Ombyggnad av gamla mjölkstallet till ett nytt och modernt inackorderingstall för hästar

7 7 Byggnation av kök på Torpa Stenhus plus passage till festlokal Nybygge kontor verkstads på fastigheten Arboga Lunger 15:1, Arboga kommun Pre-fab Produktion Investeringsstöd till Ramnö 1:4 gödselplatta på fastigheten Oxnö Barkarö 1:1, Västerås kommun Hundpensionat, Degerön Bo på lantgård i Gullspång Fäbodcafé Café- och restaurangverksamhet i Krogshult Visningshägn + varmbonad entre och konferens ombyggnad av flygel till musikstudio på fastigheten Fillinge 1:26, Arboga kommun och till initiala marnadsföringsinsatser. ridbana och hötork Verkstad Ryggestalund Kaffetorpet Norrsten ridhus uppförande av byggnad som inrymmer, café, kontor och uthyrningsrum på fastigheten Ljömsebo 1:14, Sala kommun ombyggnad till häststall och anläggning av ridbana på fastigheten Furuskallen 1:2, Arboga kommun Biopanna Nybyggnation av häststall Borås/Linnea Byggnation av kök för att underlätta vid uthyrning samt utöka möjligheten för att använda gårdens produkter. Arbetsmiljöförbättrande. Nybygge av kontor med pentry, toalett och dusch. ombyggnad av befintlig byggnad till verkstad för reparation och service av lantbruks- och entreprenadmaskiner. Vidare byggs ett hus om för att bli lager av reservdelar och ett annat hus blir kontor. Byggnation av en mycket stor produktionslinje för betongväggar till bostadsprojekt. Investering i verkstadslokal för tillverkning och reparationer Investering i gödselplatta för att kunna ta emot stallgödsel från andra stall. Start av hundpensionat, målsättning att 50% av inkomsten ska komma från företaget. Komplement till makens jord- o skogsbruk Skara/Malin. Turism, Bo på lantgård Fäbodcafé Café med vin och öl, cateringverksamhet, Bod med diverse försäljning, Dagridläger för barn. På ett modernt sätt kunna leva och försörja en familj på en gård på landet. Bygga nytt visningshägn för älgar. Varmbona befintligt timmerhus till entré för älgparken med toa, kök, konferensrum och tomtemuseum Ombyggnationer och investering i fast utrustning för att genomföra affärsidén som bygger på kursverksamhet i sång och musik, musikerträffar och inspelningsstudio. En landsbygdsturism inom kultursektorn... Skall anlägga ridbana 25 x 40 m och rondpen 18 m i diameter med staket. Skall bygga hötork. Ombyggnation av befintlig maskinhall till komplett reparations- och smidesverkstad för jordbruks- och entreprenadmaskiner En uthyrningsstuga i samband med fisketurism. Uppförande av ridshus för att bereda ridmöjlighet för installade hästar men även för andra hästhägare att ha möjlighet till motionsridning. Uppförande av byggnad som inrymmer café och kontor samt uthyrningsrum. Ombyggnad av hönsstall till häststall och anläggning av ridbana. Ett led i skapandet av granön häst- och naturupplevelser. Biopanna för flis. ersätta flertalet oljepannor Häststall för avel och inackodering

8 8 Utbyggnad av RME produktion Vidareförädling av virke Ombyggnad "Utveckling av lantbruk" Gårdscafe Gunnarshög Hyvelhus med biutrymmen. Ombyggnation "Bo på lantgård" Resilla Rekreation ovalbana Gårdbutik och Bo på Lantgård Konferensavdelning Investering av ny processor, som producerar tillförlitligare olja för biodiesel. Utbyggd lagringskapacitet med silotork. Körbar våg för att väga lastbilar och traktorer med släp Inköp av klyvsåg och torkaggregat Investering i frysrum för redan etablerat bageri för glutenfritt bröd. Inköp av degblandare. Köttdjursuppfödning och dikor. Vedproduktion. Inreda en befintlig byggnad till ett gårdscafé Byggnad för träbearbetning, varav hälften isolerad Ombyggnad av befintligt hus till fyra lägenheter för "bo på lantgård" Söker stöd för att bygga upp nytt stall för 8 hästar samt för att få igång bed and box med handikappanpassat boende. Hästföretag med islandshästar som planerar att utveckla sin verksamhet Investera i försäljningslokal av egenproducerat kött samt restaurering av kulturbyggnad. Investering i konferensanläggning för att erbjuda konferensarrangemang. Bygga om svinstall till häststall för att hyra ut boxplatser till en trevtränare. Även beteslyckor och mark för ett Ombyggnad av svinstall till travhästar trevträningsspår ska hyras ut. Försäljning av foder, strö mm tillkommer. Ekonomibyggnader Borås/Elsa isolering och uppvärmning av lokal för bearbetning av extrakt från bark och äggula. "Nybyggnad av bondestuga" Uppförande av bondestuga för turistuthyrning via Gotlandsresor Rivning av äldre del av ekonomibyggnad och nybyggnation av stall med boxar för uthyrning. Åtgärden görs för att få nybyggnation av stall ekonomi på ett litet jordbruk. Renovera kultuhistoriskt hus Borås/Elsa. Renovera äldre hus till uthyrning. Pannrum med flisförråd. Snickeriverksamhet som komplettering till lantbruk Investering i byggnad och naskiner för tillverkning av trägrindar, staket mm Uthyrningsstugor, rid- och aktivitetshus Jordbruksföretag som diversifierar verksamheten med en turistsatsning Utbyggnad av gårdsbutik Investering i byggnad för förlängning av säsong Spannmålshantering Wrågårdens viltproduktion Ridhus Habo Gård Kroken, hus nr 2 "Havet": båthall med förvaring, service och kapellsömnad Hydraulisk slangpress ombyggnad till häststall på fastigheten Råby 2:1, Västerås kommun Nybyggnation av tork och lageranläggning för att tillgodose aktieinnehavarna och andra i traktens behov av bättre avsättningsmöjligheter för spannmål. Skara/gunnar Ud/Veronica. Skickat till Gunnar, Skara 9/9-08 Startat med vilthägn med Highland Cattle, älgar och bison. Inreda kostall till resturangdel och konferans Skara/gunnar Ridhus utveckla hästnäringen i Töreboda. Borås/Eva Uppbyggnad av fritidshus för korttidsuthyrning Uddevalla/AO Bygga hall för att bedriva verksamhet relaterad till båtturism: förvaring, service och kapellsömnad. Hydraulisk slangpress Ombyggnad av svinstall till häststall

9 9 ny veterinärklinik Ulvsby Ranch Vilthanteringsanläggning Husdjurskremering Ombyggnad av ladugård till häststall Båtinköp "Effektivare energiförsörjning" Ombyggnad av befintliga byggnader lösdriftsstallar för hästar Lagerhall Travstall Utveckling av företaget "Ombyggnad mjölkstall till häststall" Utveckling av hästverksamhet och utökning foderlagring Annagårdens skogsturism Utbyggnad av champinjonodling brygghuset Träindustri Älö nybyggnad av häststall Ny butik Allaktivitetsbyggnad "Hulkoff boende och rekreation" biogasanläggning ombyggnad av grisningsstall till inackorderingsstall för hästar på fastigheten Lundby 1:5, Västerås kommun Ny veterinärklinik i gammal stenladugård Utveckling av hästverksamhet. Nybyggnad av två övernattningsstugor,utvändig trappa till höskullen, nybyggnad av hygienutrymme med duschar och toaletter, ombyggnad av del av stall till saloon samt urbyggnad av gårdsplan och vägar. Skara/gunnar söker stöd för viltvårdsanläggning, slaktbod. Inköp av kremeringsugn för husdjur för att kunna utveckla denna verksamhetsgren inom jordbruket. Ladugård för nöt byggs om till stall med 17 boxplatser för hästar Utveckling av turistföretag med inriktning mot fisketurism Effektivare energiförsörjning med investering i panncentral. Ombyggnad av befintliga byggnader till uppstallningsplatser för husvagnar, båtar m.m. samt service av dessa. nybygge Vi ser ökad efterfrågan på specialprodukter inom byggmaterial och behöver ökat lagerutrymme. Nybyggnation av lagerhall skapar yta för utökning av produkter samt rationellare hantering. Ökad omsättning som ger ökat antal anställda. Nyetablerat företag som Investerar i stall för travhästar Söker stöd för en hydraulisk kran och en vedprocessor. Kranen behöver jag i min hantering av P.ströbalar som jag tillverkar och vedprocessor för att komplettera och utöka min sysselsättning under låg säsong. Inredning av gamla mjölkstallet till 9 hästboxar för uthyrning, sadelkammare och personalutrymmen Borås/Eva Lagerhall för foder, höhanteringsutrustning, stallombyggnad, paddock, övernattningsrum. Renovering av två byggnader för turismverksamhet. Skara/gunnar Utökning av champinjonodling. Nytt hus på befintlig grund på nuvarande brygghuset. Uthyrning till turister. Söker stöd för byggnation av lagerutrymmen, asfalterade körytor Ändamålsenlig stallbyggnad för kvalitetsavel - halvblodsuppfödning Säkra och öka handelsträdgårdens försäljning via egen butik (ökad försäljning och omsättning. Lantbruksföretag som skall investera i en allaktivetetshall för att diversifiera sin verksamhet Om-och tillbyggnad av hus till boende, konferens bäddar. Målgrupp är lokala kunder samt de som vill jaga och fiska. Uppförande av gödselbaserad biogasanläggning, produktion av el. Ombyggnad av grisningsstall till inackorderingsstall för hästar

10 10 Samegården Idre Utveckling av Bo på Lantgård Ridhus, stallplatser och skrittmaskin Södra Ljunga Bioenergi Bo, äta, uppleva på landsbygden Vattenrullband för rehabilitering av hästar Travträningsbacke Butik för två fröknar Turism vid Hyttsjön (uthyrning) Ombyggnad från svinstall till häststall Källarbackens Sago-Café Hall Massagepraktik i Mantorp Energiförädling investering i travtränarverksamhet på fastigheten Väsby Karlsro 1:15, 1:8, Sala kommun Hölada Rosenborgs Gård Konferensanläggning Standardhöjning av uthyrningsstuga Förvärv av fastighet för att möjliggöra samverkan mellan samiska företag i utveckling för att få en gemensam plattform och för att erhålla synergieffekter. Uppförande av två stugor för korttidsuthyrning. Genom investering i ett ridhus, stallplatser och skrittmaskin öka kapaciteten för att kunna erbjuda efterfrågad utbildning av ryttare och häst på högre nivå och samtidigt erbjuda stallplatser i anslutning till ridhus. Närvärmeanläggning för biobränslen Bo på Lantgårdverksamhet i ett av gårdens två hus. Året-runtuthyrning ökar och genom byte av fönster är det möjligt att erbjuda boende året runt. Ombyggnad av salen inkl ventilation och vedkassett ger möjlighet att ta emot konferanser. Inköp av vattenrullband för rehabilitering av skadade hästar samt tillbyggnad av stall för att få plats för vattenrullbandet. Anlägga och förbättra en travträningsbacke Borås/Eva Renovering av magasin för affärsverksamhet Planerar att renovera en mindre stuga för uthyrning till turister Innackorderingsstall med inriktning på islandshästar Komplettering till nuvarande jord och skogsbruk där teman från kända barnsagor och med samvaro med djur skall stimulera barn att upptäcka landsbygden. Jordbruksföretag som diversifierar sin verksamhet med investeringar i ett äventyrscenter Uthyrning av hus för massage- och spaverksamhet. Investering i anläggning för förädling av flis från skog och energigrödor från åkermark. Försäljning av bioenergi, bränsle och tjänster. Byggnation av boxar, duschspiltor, selkammare, simbassäng,hästägarloge, smedja och maskin och foderutrymme. Uddevalla/Stefan Hölada för hästfoder till avsalu. Konferensverksamhet med inriktning mot jakt och kräftfisketurism. Stor efterfrågan på övernattningar, verksamheten behöver utökas. Investering i en braskamin för att öka driftsäkerhet, minska elkostnader och uppnå högre "mysfaktor". Även förbättring av utvändigt tak samt målning av fasaden.detta möjliggör uthyrn även vintertid, intresse bla från kunder i centraleuropa uppförande av ridhus på fastigheten Hubbonäs 1:1, Västerås kommun Byggnation av stall och ridhus uppförande av ridhus och ombyggnad av sadelkammare på fastigheten Gocksta 3:1 Bygga ridhus och bygga om stall för att skapa ett dressyrcentrum.

11 11 uppförande av stall och ridhus på fastigheten Näsby 2:2, Västerås kommun Utveckling av jordbruksföretaget till ett hästcenter för närområdets hästägare Utbyggnad av strutsfarm Utbyggnad av strutsfarm samt slakteri och gårdsbutik Virkesförädling Lantbruksföretag som skall investera i mindre sågverk och hyvel för träförädling uppförande av ridhus och uteboxar på fastigheten Hässelby 2:3 Västerås kommun Utbildning av ryttare och hästar, samt hästavel. Investering mobil försäljningsvagn Skara/gunnar. Skall byta ut torgbord mot mobil försäljningsvagn. Stall Klacken Stuteriverksamhet Avelsverksamhet med hästar. uppförande av häststall på fastigheten Sala Silvergruvan 1:88, Sala kommun Igångsättning av hästcenter med stalluthyrning, träning och försäljning uthyrning av tillbehör

12

13 13 Mikroföretag 312 Mål Ökat antal mikroföretag som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar produkter eller tjänster på landsbygden. Ökad omsättning i mikroföretagen. Indikatorer Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer Indikator Mål Utfall Utfall , % Antal mikroföretag med stöd som har startat eller utvecklat sin verksamhet företag 386 företag 19 % Totala investeringsvolymen Mkr (M 133,4) 413 Mkr 34 % Inga programspecifika indikatorer och kvantifierade mål Budgetutnyttjande Budget Beslutat, % 700 Mkr 23 % Definitioner: För budgetutnyttjande är riktvärdet för två år är 28,6 procent (2/7). Investeringsvolym = Ansökt belopp Antal = Antal beviljade stöd

14 14 Åtgärd: 312 Mikroföretag Stödform: Projektstöd Projektnamn Samordning av tillväxt på hallands landsbygd Medeltidens Värld Bjärekött Provins-utvecklingsprojekt för distribution av småskalig mat Förenings- och instruktionsbigård i Mariestad Potatisdag Förstudie Gårdsbutik Väst Projektbeskrivning Samordning av landsbygdsutvecklingen i Halland för att driva, organisera, informera, implementera samt att öka kunskapen kring att ansöka om och driva EU-finansierade projekt. Utveckla en samlad regional arena och marknadsplats för aktörer ( småföretagare, hantverkare, gycklare mm) med medeltid i fokus. Starta en organisation för försäljning av Bjärekött. I en förstudie göra marknadsundersökningar, skapa en fsg.org samt utreda ett samarbete med Bassholma slakteri. Syftet med projektet är att undersöka förutsättningarna för småskaliga alternativ och skapa en försäljningsexponering av de lokalt produkcerade produkterna hos daglivaruhandeln. Byggnad med lokaler för livsmedelsgodkänd lokal för honungshantering och en utbildningslokal. Byggs av Mariestads biodlarförening (ideell). Arrangera en dag med potatis i fokus på Helgegården i Skepparslöv Att inventera intresset bland odlare och producenter för "gårdsbutik" i befintliga köpcentra eller motsvarande platser där det redan finns mycket folk. Ta fram en organisation och affärsplan för idén. Skafferiet - Värmländskt resurscentrum för utveckling av småskalig livsmedelsproduktion Regionalt resurscentrum för utveckling av småskalig livsmedelsproduktion. Lövträinformation Lövträinformation gentemot arkitekter och l.ark.- för ökad kunskap och användning av skånskt lövträ Öka omsåttningen av och kunskapen om närproducerade produkter genom att skapa en stro naturlig marknadsplats i centrala Från land till stad i Innerstaden Göteborg Göteborg. Nätverksbygge mellan försäljningsställen i Göteborg och producenter i hela Västra Götaland Biogas Trönö Utreda olika alternativ till produktion av biogas. Stöd till att marknadsföra och informera om Sveriges mathantverkare och deras produkter i samband med Smaklustmässan Sveriges mathantverk i fokus Vill skapa stor medial uppmärksamhet och sätta branschen i fokus. Regional Matkultur för ökad lönsamhet och turistisk attraktion Halländska matupplevelser idébik om utformning av lokaler för försäljning och förädling av gårdens produktion av livsmedel Projektet skall vidareutveckla nätverket Regional Matkultur och öka medlemmarnas lönsamhet och bidra till ökad turistisk attraktivitet. Samordna och utveckla halländska matupplevelser för att tillgodose ett ökande behov och samtidigt tillvarata en stor potential av nyföretagande och tillväxt i företag... Genom speciell skrift(idébok) öka kunskaperna om utformning och krav på lokaler för slakt, mejerihantering eller annan förädling och försäljning på gårdsnivå. Skriften kommer ingå i serien Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggander.

15 15 Utveckling av småskalig livsmedelsproduktion i Skåne Vidareutveckling av Bondes egen Marknad Riskförening Lokalproducerat i Väst NOAK Västra Götaland Ekorundan 2007 Linné i samtiden Färgelandamat Företag på frammarsch Frödinge hästekoby Ägg och Potatis Bra Vin SIIK Samverkan Integration Innovation Kompetens Kompetenscentrum för mathantverk. Skärgårdssamverkan för människa, miljö och landsbygdsföretagande Marknadsplanering i praktiken Biprojekt Västra Götaland Vidareutveckliong av Bondens egen marknad i Västerås Att utveckla och stärka företagare som planerar att bli verksamma inom småskalig livs-medelsproduktion Sökande vill starta nya marknader och få med minst 40 nya landsbygdsföretagare. De vill även utveckla logo, grafisk profil, hemsida, mallar och uppdatera handbok för att starta nya marknader. Organisation för att tillvarata och utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen och förädlingen i länet. Plattform och projektverksamhet. Sprida konceptet med företagande utan F-skatt eller eget företag för att få fler att vilja prova på egen verksamhet. Ekologiska ltbr.företag kommer att ha "öppen gård" för att ge konsumenterna möjlighet att besöka de som odlar den ekologiska maten. Anlägga en jubileumsträdgård och Ett forum för grön hälsa.hysa ett brett sortiment av medicinalväxter och örter ska trädgården fylla en funktion so m trädgård för friskvård och rehabilitering samt fungera i övnings- och undervisningssyfte. Hitta ett koncept för att samla ett antal förädlingsföretag i en gemensam lokal. De ska då kunna samverka om maskiner, personal och logistk. Färgelanda kommun står för lokalen. Förstudie för att skapa en "virtuell inkubator" för småföretag i Borgholms kommun. Förstudie för att utreda möjligheterna att etablera en hästekoby i Frödinge. Förstudie för att finna innovativa vägar för utveckling av ägg och potatisnäringen i Östergötland Skapa en branschstandard för egenkontroll och HACCP som godkänns av llivsmedelsverket och kan användas av alla svenska vinodlare. Projektet avser att skapa utvecklande processer och nätverk mellan landsbygdsföretagande och traditionellt företagande med syfte att överföra kompetens och erfarenhet mellan olika typer av företagande. Etablera ett regionalt kompetenscentrum för hantverksmässigt och småskaligt förädlade livsmedel. Projektet ska utveckla samverkan kring skärgårdsfrågor med alla berörda aktörer. Att coacha ett 30-tal företagare att utveckla sina marknadsplaner för att därigenom kunna bedriva en mer effektiv marknadsföring. Utveckling av binäringen. Uppdelat på fyra delprojet: pollineringspool, produkt och affärsutveckling, nyrekrytering samt marknadsföring. Utbilda styrelsemedlemmar/producenter, förbättra marknadsföringen Breddat utbud av service genom ett socialt Skapa socialt kooperativ av kvinnor med främst utomnordisk bakgrund. Dessa får i kooperativet lära sig att producera varor och kooperativ tjänster riktade mot landsbygden och därigenom ska deras möjligheter på arbetsmarknaden stärkas. Bygga nätverk med landsbygdsföretag och presumtiva landsbygdsföretagare som inriktar sig på att ta emot tex Grön Livskraft Fyrbodal långtidssjukskrivna för alternativ, "grön" rehabilitering. Affärsutveckling, kvalitetssäkring av tjänster och paket. Projekt - förstudieutveckling av företagsstöd för samiska yrkesutövare Utreda vilka behov de samiska företagen har av affärsutvecklande insatser som utbildningar, coachning, marknadsinsatser etc, hur organisera arbetet samt kostnader och möjliga finansieringsmöjligheter för detta.

16 16 Förenklat entreprenörskap med egenanställningsföretag möjligheter blir hållbara affärer Hästcentrum Boden - Utveckling av hästnäringarna i Norrbotten Nordansmak Hästdemografi i Västra Götaland Tillväxt trädgård Drivkraft Byggnation av ål-gös bottengarn Förstudie, livsmedelscentrum SIS/TK Lantbruksbyggnader Passion för mat Västerdala Hantverkscentrum Uppföljning och utveckling av fårskinn för dräkt och mode Ekologiskt på restaurangmässor Bioenergigårdar i ett nytt landskap Virtuellt stöd vid inköp av lokalt producerade livsmedel samt institutionell kostplanering Mellansvensk Träindustri-utveckling och samvete Kompetenscentrum Hållbar Hästhållning Karsjö Marknad Etablera konceptet Egenställningsföretag i Dalarna som innebär ett förenklat sätt att bedriva en företagssamhet inom framförallt tjänste- och servicesektorn. Genom att koppla trios o ge affärsutvecklaren (kvinnan) rätt support vid rätt tillfälle skapas affärsmässig tillväxt (främst inom branschen kunskap/kommunikation) Anordna en hästmässa i Boden för att utveckla ett nätverk som ska främja hästnäringen i länet. Bygga upp webbaserad marknadsplats. Inventering av hästnäringen (hästföretag) i Västra Götalands län som ska finnas presenterad på en hemsida. Ge förutsättningar för ökad konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt inom trädgårdsnäringen genom att utveckla, hälsosamma livsmedel, prydnadsväxter, industriprodukter samt entreprenörskap. Bidra till långsiktig utveckling av småföretag på landsbygden och underlätta kunskapsspridning mellan högskola, organisationer och företag i regionen. Byggnation av ål-gös bottengarn för att fiska ål och gös, 2-4 personer. Utreda förutsättningar för ett livsmedelscentrum. Framtagande av standarder och handböcker avseende projektering, tillverkning och utförande av lantbruksbyggnader. De kommer att ge säkrare och mer ekonomiska lösningar liksom billigare projektering och produkter. Delta på mässan "Passion för mat" med en monter uppbyggd som en gårdsbutik där krögare och producenter visar upp sig tillsammans. Uppbyggnad av en handverkscentrum som ger stöd till lokala företag genom marknadsföring och utbildning Att sprida, näringslivsanpassa och utveckla de erfarenheter och resultat som ett tidigare projekt om dräkt och mode har gett för att skapa ett långsiktigt produktutvecklings- och marknadsföringsarbete. Att öka möjligheterna för små och medelstora producenter av ekologiska livsmedel att nå ut till en större marknad genom att delta med en "ekologisk monter" på Interfood i Göteborg samt på Restaurangexpo i Sollentuna setember Projektets syfte är att utveckla en modell för samverkan mellan jord/skogsbruksföertag och mellan dessa företag och energibolag för att öka produktionen av bioenergiråvara på skogs- och åkermark. Projektet ska utveckla en elektronisk mötesplats för inköp och som erbjuder kvalitetskontrollerad produktinformation från regionala matproducenter i sydostregionen. I slutrapporten kommer att presenteras en metod för införande av ett nati Kartlägga behov och önskemål för att höja branschens statusoch öka intresset för utveckling av branschen. Projektet syftar till att påbörja etablering av ett kompetenscentrum för hästhållning i Gävleborgs län. Utveckling av Karsjö Marknad till att omfatta ett större närområde och satsning på lokalproducerat, ekologiskt och miljösmart. Utveckling av landsbygden med sikte på företagsamhet, service, gemenskap och kultur.

17 17 Freluga Trädgårdsscen och Freluga Uppförande av scenbyggnad för genomförande av publika arrangemang. Under handläggningen har inspirationsträdgården Inspirationsträdgård utgått ur detta projekt. Framtid för Naturbeteskött från Skåne Förstudie för att kartlägga behov av produkt-utveckling samt marknadsföring för att öka försäljning av naturbeteskött från Skåne Organisering av renköttsbranschen samt etablering av kvalitetssigillet Renlycka, vilket innefattar aktiviteter som Projekt Renlycka produktutveckling och kompetensutveckling. Centrum för samisk näringslivsutveckling Skapa ett centrum för samisk näringslivsutveckling för att öka lönsamheten och bli en stark partner i landsbygdsutvecklingen. Förstudie för ökad integration och Undersöka om det finns egagemeang och intresse för personer med utomnordisk bakgrund att bli verksamma inom den gröan mångfald inom den gröna näringen sektorn, samt utröna vilka insatser som skulle stimulera sådan engagemang Uppnå produkt och marknadutveckling inom småskalig träförädling genom att skapa en webb baserad handelsplats Handelsplats Trätorget.se Trätorget.se Förstudie om lokal foderproduktion av renfoder - samverkan mellan SSR och LRF Förstudie för att ta fram en plan för hurfoder baserat på lokal råvaror kan ske. Samarbete mellan SSR och LRF. Bondens Egen Marknad i Gävle Utökning av marknadsdagar, gästspel i ngn Hälsingekommun, skapa långsiktiga strategiska allianser. Projektets syfte är att initiera nätverk mellan företag och organisationer i Rengsjö för att skapa fler arbetstillfällen. Genom att Rengsjö Framtid stimulera entreprenörskapet inom besöksnäringen skapas tillväxt genom ökad naturturism. Syftet med förstudien är att undersöka vilka behov som finns i kommunens ytterområden inom området omsorg och Sambolaget Sociala Kooperativ hushållsnära tjänster. Förstudien ska klarlägga behoven av kompletteringstjänster för enskilt boende i glesbygd. Lokalt odlat i Söderala skapa en arena för försäljning och demonstration av lokala produkter Ärtrotröta Få mer kunskap om stallgödsels eventuella påverkan på ärtrotröta. Utveckla och genomföra en entreprenörs- och yrkesutbildning för invandrare, genomföra mentorsprogram, ge tillgång till en ny Mångkulturell företagsutveckling arbetsmarknad och företagsutvecklingsmöjligheter. Testa och utveckla Grön rehabilitering på gårdar tillsammans med olika vårdaktörer. Projektet ska resultera i en modell för Grön rehabilitering rehab med totalentreprenad, samt utvärdera en annan samverkansform. Förstudie slöjdnäring Kartläggning av vad slöjdnäringen genererar för sysselsättning och intäkter till länet. Förstudie inför ett flerårigt projekt. Projektet ska vidareutveckla jordbruksföretag med naturvårdsinriktning genom att arbeta med hela kedjan från gräs till Utveckling av naturvårdsföretag entrecote. Förstudie mejeriutbildning i Gävleborg Ta fram förutsättningar för att utveckla landets enda mejeristutbildning som skall förläggas i Hälsningland Från Ekogris till Gourmetspis Utveckla ekogrisproduktionen i Gävleborgs län och skapa samarbetsavtal mellan producenter och köpare. Stöd söks för uppsäkring och dragning av el, samt dragning av vattenledningar inomhus. Även snickeri kan förekomma. Syftet Trönö Produktionskök är att iordningställa ett godkänt produktionskök. Etablering av Kreditgarantiföreningen Dalarna Etablera Kreditgarantiföreningen Dalarna som en resurs för små och medelstora företag i länet.

18 18 Salix Mälardalen Alternativ kapitalresurs på landsbygden Hästnäringen i Västmanland Dolda företagerskor Siljan AirPark Slottet Förstudie: Behövs mer kunskap i genus och jämställdhet för länets företagsrådgivare Förstudie vindkraftsinvestering Sala-Heby kommuner Stochampionatsauktion Utveckling av certifieringssysem av småskalig förädling Förstudie för Närvärme i Karlbo Marknadstillväxt för mathantverkare Förstudie Bioenergikombinat Fas 2 Förstudie: Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande Etablering och utbildning av lokala kreditgarantikommittéer Förstudie Midnattsslottet Säfflemodellen - En ny modell för arbetet med drift och underhåll av grusvägar Kvinnors entreprenörskap och utveckling på landsbygden Kvinnor och goda gröna affärer Att maximera förutsättningar och lönsamhet för länets salix odlare samt via avtal med vindkraftvärmeverk skapa bra förutsättningar för en långsiktig lösning och öka produktionen av bränsleflis. Marknadsföra det nya kapitalalternativet för att ta fram möjliga finansiella lösningar som efterfrågas av landsbygdsföretagen. Därigenom ökas möjligheten att bredda och öka företagandet på landsbygden. Inventering av hästnäringen i Västmanland. Identifiera behov och syn på näringens utveckling samt framtagande av ett förslag till handlingsplan. Projektidén är att lyfta de kvinnliga företagarna på landsbygden och i företag som informella ledare med fokus på invandrarkvinnor. Förstudie för att utreda en allaktivitetsarenas framtida verksamhet. Underlag för framtida strukturfondsansökan Enkätfrågor till företagsrådgivare och kvinnliga företagare för att få reda på om det finns brister i genus och jämställdhetsfrågor bland rådgivarna. Idendifiera möjligheter för att uppföra vindkraftverk inom Sala-Heby. Anordna auktion för ettåriga travhästar i samband med Stochampionatet på Axevalla travbana. Vi få det tiil ett årligt återkommande evenemang. Detta projekt syftar till att i praktiken testa och utbvärdera SIGILL Förädling som ett alternativ till kvalitetssäkringssystem av småskalig livsmedelsförädling baserad på egenproducerade råvaror. Förstudie för att leda till beslut om uppförande och drift av en närvärmeanläggning. Länets mathantverkare vill delta i Upplevelsemässan Smaklust i Stockholm. Fokus ligger på Sveriges mathantverkare och temat är smak. Vill speciellt lyfta fram ungdomar som framtidens mathantverkare och kunder. Leda till ökad försäljning Utreda förutsättningarna för att etablera ett bioenergikombinat i Överkalix kommun Målet med förstudien är att skaffa kunskapsmässigt och ekonomiskt underlag för ett större projekt riktat mot kvinnor på landsbygden som driver företag med traditionell kulturell prägel. Syftet är att genom etablering och utbildning av lokala kreditgarantikommittéer underlätta nyetablering av företag och underlätta för existerande småföretag att få lån och finansiering hos banker och andra kreditinstitutioner. Projektet är en förstudie som syftar till att utveck-la området kring Midnattsslottet i Freluga till en arena för inspiration, rekreation, rehabilitering, kultur, social utveckling, entreprenörskap och upplevelser. Ta fram och prova en mer kostnadseffektiv samverksansmodell för drift och underhåll av grusvägar i samverkan mellan boende, lokalt näringsliv, enskilda väghållare, berörda kommuner och vägverket. Projektet inkluderar tre delprojekt: kartläggning av kvinnors företagande; utveckling av nya landsbygdsföretag eller ändring av inriktning, och dokumentation av kvinnors arbete från mitten av 1900-talet. Syfte med projekt är att ge information och rådgivning till kvinnor på landsbygden om det kooperativa företagandets möjligheter att i samverkan skapa arbete och tillväxt.

19

20 20 Turism 313 Mål Ökat antal företag som erbjuder tjänster eller produkter som vänder sig till turister och andra besökare på landsbygden. Ökad omsättning i turistföretagen. Indikatorer Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer Indikator Mål Utfall Utfall , % Antal nya turistverksamheter som har fått stöd verksamheter 309 verksamheter 15 % Totala investeringsvolymen Mkr (M 133,4) 318 Mkr 27 % Inga programspecifika indikatorer och kvantifierade mål Budgetutnyttjande Budget Beslutat, % 700 Mkr 23 % Definitioner: För budgetutnyttjande är riktvärdet för två år är 28,6 procent (2/7). Investeringsvolym = Ansökt belopp Antal = Antal beviljade stöd

21 21 Åtgärd: Turism Stödform: Företagsstöd Projektnamn Modernt småskaligt skärgårdsliv Exbo etapp Upplevelsepaketet i Dalsland Nybyggnation av länga Kajakverksamhet Marsvinsholms Skulpturpark Servicebyggnad och husvagnsplatser Utveckling av turistföretaget Nysjöns Fiske Ljusköns stugor Glasservering/Utveckling Atelje Holgers Nybyggnation av Spa och konferensanläggning Brandstedts TräGård Utveckling av Turism i Hoverberg Ombyggnad av uthus för kursverksamhet och övernattning på fastigheten Solvarbo 25:3, Gustafs socken, Säters kommun Vandrarhem och lekplats Ombyggnad/handikappanpassning samt rehabiliteringsträdgård Stråvalla camping Ovalbana, ridbana Övernattning - naturguidning - nybyggnad Utveckling av "Gården där sinnena möter minnena" Byskolan Gånarp Projektbeskrivning Båt för turistverksamhet. Etablering av kök i sjöbod Ombyggnad av fastigheten till korttidsboende. Utöka verksamheten med korta kurser. Marknadsföring upplevelsepaket Dalsland. Nybyggnad av en länga för uthyrning "rum & frukost", erbjuda guidade fisketurer segling mm Utveckla verksamheten med köp av kajaker, roddbåtar och cyklar. Anlägga en ramp. Hemsida. Marsvinsholms Skulpturpark. Utveckla parken till naturupplevelser: anlägga promenadvägar mm Ansökan avser inredning av en servicestuga till befintlig turistanläggning samt parkeringsplatser. Företaget ska bygga bygga en hemsida och inköpa en dator. utveckling av turistverksamhet genom utbyggnad av boendeanläggning och restaurang Turistföretag som söker stöd till elektrifiering av stugor. Turistföretag som investerar i glasservering för att utöka verksamheten Bygga om lada till konsthall, antikaffär och café. Tillbyggnad av rum och frukostanläggning med konferenslokal, grupprum och pool med bastu och bubbelbad. Bygga ut lokalerna för butik, galleri, kontor och boende. Arbetar med konsthantverk inom trä. Vill utöka besöksverksamheten. Investering för att förbättra upplevelsen för turister i Hoverbergsgrottan Ombyggnad av uthus Hus för vandrarhemsverksamhet, kök, sällskapsrum samt fem rum. Altan till huset. Lekplats i anslutning till vandrarhem. Ombyggnad/renovering av restaurang-kök samt handikappanpassning, byggnation av 5 toaletter & duschar. Anläggning av parkering samt rehabträdgård. Marknadsföring samt annonsering. Anläggning av camping På gården bedrivs hästverksamhet med avel, träning, ridskola och turridning med inriktning på islandshästar. Investeringen gäller anläggning av ridvolt samt paddock. Investering i uthyrningsstugor i anslutning till naturvårdsområde Tillbyggnad av befintlig konferens och turistanläggning, utveckling av spa samt bygge av gårdsbutik. Uppföra en trädgårdspaviljong för kaffegäster

22 22 Ombyggnad och renovering av en gårdstuga och loft. Skall hyra ut dessa samt ha bondgårds-aktiviteter Annorlunda boende på landet med bondgårdsaktiviteter kopplade till uthyrningsverksamheten. Ombyggnad av "Verkstaden" till hotell och konferens/festsal Byggnation av 14 dubbelrum till hotellverksamheten. Stugor i naturvårdsområde Nybyggnation av två stugor för korttidsuthyrning. Bed & Breakfast Rusthållargården investera i en tillbyggnad med två rum med separata pentryn och toalett/duschrum Stugby Är idag delägare i en stugby. Ny stugby blir komplement till den övriga. Kundunderlag finns. Lilla Sverigebyn Utveckla en semsterby Byggnation för turistsatsning Uppförande av timmerhus för korttidsuthyrning Utökning av b & b genom upprustning av mangårdsbyggnad och till boende. Installation av solfångare och Ombyggnad av Stakaberg för turism pellets/flisbrännare. Marknadsföring av turismverksamhet, konsult, säljverksamhet och materialkostnad Företaget ska komplettera sin campingverksamhet med mjölkproduktion och gårdsmejeri. Ansökan om Gårdsmejeri stöd omfattar investering av panncentral, kall lösdrift, ombyggnation av stugor och gårdsmejeri. Ansökan avser utbyggnad av befintlig verksamhet med nybyggnad av 5 lägenheter med hög standard. Gång, rid- och cyckelled, häststall och timmerhus. Kryssningsflotte Investera i en kryssningsflotte för cruisingturer på Helgeå s nedre del Företaget investerar i stugor och marknadsföring för att komplettera den befintliga verksamheten på Campingstugor Åkersjön anläggningen. Investeringen skall ge förutsättningar för intäkter under större del av året. Brokvarns uthyrning och rekriation Ombyggnad av hus till uthyrning Humlalyckan Café och Design. Ombyggnad av bef. stallbyggnader till caféverksamet, butik för designprodukter rekreationsaktiviteter m.m. K- Livsmedelshantering, kundvård,marknadsföring, Kompletterande verksamhet, övrigt produktutveckling och nätverkskapande. Renovering av lillstaugan till turistboende. Byggnation av växthus för användning som del av butikslokal Renovering av stuga för uthyrning där kunderna kan sitta. Försäljning av egenodlat. Driver ett bageri. Vill under sommarmånaderna dra nytta av de turister som besöker området genom att erbjuda dem båtutflykter. Möblerna ska ägaren använda till att kunna erbjuda fikamöjligheter i sin Förstärkning av bagsrstugan som besöksobjekt utställningslokal som finns där. Näset Företaget ska bedriva turistarrangemang och aktiviteter såsom uthyrning av båtar, kanoter, guidning m.m. Ska uppföra en byggnad för reception/samlingslokal samt ett vindskydd. Den ökade kundtillströmningen Servicelokaler till campingen samt kundernas ökade servicebehov gör att en utbyggnad krävs. PROJEKT TUNTORP Nyinvestering i 5 st uthyrningsstugor och ett servicehus/butik till campingen vid Tuntorp Ansökan avser byggnation av stugor för uthyrning samt satsning på aktiviteter med inriktning på jakt- och Satsning på jakt- och fisketurism fisketurism. Miniatyrlandskap med digitaliserad audiovisuell tågbana i skala 1:22 som en modell av Inlandsbanan i Vattenträdgård-järnväg Jämtland.

Öka turismtillströmningen

Öka turismtillströmningen 2 2009-03-27 Landsbygdsavdelningen Programledningen Öka turismtillströmningen I detta dokument redovisas statistik som underlag för att diskutera frågor om turism. Inledningsvis presenteras diagram över

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Vilka stöd finns att söka?

Vilka stöd finns att söka? För en levande, smart och hållbar landsbygd Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd och projektstöd

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd

Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd 1 Fokusområden Prioriteringar Prioriteringar och fokusområden i landsbygdsprogrammet 1 Kunskapsöverföring och innovation 2 Lönsamhet, konkurrenskraft i jordbruket

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd;

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Verksamhetsplan Askerödgården

Verksamhetsplan Askerödgården 2015-07-05, Intagan - Hålleröd Verksamhetsplan Askerödgården Verksamhetsplan 2015-2017 Innehåll 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade åtgärdsområden 4. Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Informationsmöten Oktober 2012

Informationsmöten Oktober 2012 Informationsmöten Oktober 2012 Föreningen Hästriket Roslagen driver projektet med samma namn, vilket pågår tom 2013 Finansieras av Leader UROSS Anknytning till Norrtälje kommun konkret genom att ett antal

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och

Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och www.m.lst.se Inspirerande läsning om Investeringsstöd, Startstöd, Projektstöd, Förädlingsstöd och Stöd till kompetensutveckling för jordbruks- och trädgårdsföretag. Dessa stöd ingår i Sveriges miljö- och

Läs mer

Finns finansiering att finna?

Finns finansiering att finna? Finns finansiering att finna? Havs- och fiskeriprogrammet och Landsbygdsprogrammet Hans-Olof Stålgren 2015 11 14 Landsbygdsnätverket hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se www.landsbygdsnatverket.se Varför

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Anette Skoog 2009 08 26

Anette Skoog 2009 08 26 Anette Skoog 2009 08 26 Nyföretagare i lantbruket KRAVgodkänd ekologisk uppfödning av nöt och lamm Från 250 till 500 tackor på 2 år Från 50 till 80 dikor på 3 år Växtodling Skötsel av betesmarker Skogsbruk

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

CSA Community Supported Agriculture PROJEKT I HSSL/HALLAND

CSA Community Supported Agriculture PROJEKT I HSSL/HALLAND CSA Community Supported Agriculture PROJEKT I HSSL/HALLAND HSSL/Halland Omställning - till ett fossiloberoende samhälle Hållbar landsbygdsutveckling - Hållbara bygder Levande landsbygd rikt föreningsliv,

Läs mer

HÄSTPOLICY. Beslutad av kommunstyrelsen

HÄSTPOLICY. Beslutad av kommunstyrelsen HÄSTPOLICY Beslutad av kommunstyrelsen 2011-10-03 Hästpolicyns syfte Syftet med en kommunal hästpolicy är att tydliggöra hästens betydelse och positiva effekter för människor, samhällsekonomi och levande

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Energiodlare och användare tillsammans

Energiodlare och användare tillsammans Energiodlare och användare Eva Pettersson Stiftelsen Lantbruksforskning LRF Kartläggning av medlemmars energiverksamhet 8 461 enkäter skickades ut nästan 50% svarade Bedriver du energiverksamhet för eget

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana Vid februarimötet framkom En arena för stora hästevenemang En modern rid- och träningsanläggning på Skålltorp En plats

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Farmarenergi Svenske erfaringer med landbrukarne som ferdig varme leverandører. Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB www.kanenergi.

Farmarenergi Svenske erfaringer med landbrukarne som ferdig varme leverandører. Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB www.kanenergi. Farmarenergi Svenske erfaringer med landbrukarne som ferdig varme leverandører. Föredrag vid seminarium på Honne Hotell og Konferensesenter 20 augusti 2003 Kent-Olof Söderqvist, KanEnergi Sweden AB www.kanenergi.se

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket.

Attraktiv Logi. Projektet har varit en öppning för mer positivt tänkande. En del slumrande affärsidéer har kunnat sättas i verket. Attraktiv Logi Studiebesök på Vita Villan, Västnyland i Finland. Projektägare: Lantbrukarnas Ekonomi AB Projektledare: Mats Dahlström Kommuner: Hela området Dnr: 91 Jnr: 2011 2611 Projekttid: 2011-04-05

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden Programmet ska ge: lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 440,7 MSEK 2014-2020 ( ca 80% av budgeten är tilldelad) Budgetfördelning i Östergötland (MSEK) Natur- och kulturmiljö: 8,4 Hembygdsgårdar: 3,7 Rekreation/turistinformation: 6,7 Service

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Projektredovisning Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt Journalnummer 2010-2240 Stödmottagare: Lantbrukarnas Ekonomi AB, Box 195, 811 23 Sandviken Person som kan

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

De gröna näringarnas framtid i Kalmar län

De gröna näringarnas framtid i Kalmar län April 2014 De gröna näringarnas framtid i Kalmar län Fyra delstudier: Attityder, strukturer och omgivning Innovation i de gröna näringarna Möjligheterna för livsmedelsproduktion 2030 Energi och klimat

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell

Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell Slutrapport Kreativ utemiljö- Slöjdarnas Hus 2009-6329 2009-2011 Ansvarig för projektet är ideella föreningen Vännäs Slöjd Projektledare: Marianne Åsell Bakgrund Slöjdarnas Hus i Vännäsby är ett besöksmål

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Norrbotten. Älska landsbygd! Alla som verkar och lever på landsbygden. Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Norrbotten. Älska landsbygd! Alla som verkar och lever på landsbygden. Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Norrbotten Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Älska landsbygd! Alla som verkar och lever på landsbygden 1 Rådgivning Kurser och demonstrationer Rekreation Miljö Idrott och fritidssysselsättning Service Natur

Läs mer

Landsbygdsprogrammet Samisk näringslivsutveckling

Landsbygdsprogrammet Samisk näringslivsutveckling Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Samisk näringslivsutveckling Medel att söka för dig som driver företag eller vill utveckla annan verksamhet på landsbygden! I Sametingets Landsbygdsprogram finns flera olika

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Wallby Gård, Eva och Johan

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson Sammanställning Sölvesborgs kommun 2015 Projektledare Maria Hjelm Nilsson Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Projektperiod...2 3. Kartläggning Sölvesborg..2 3.1 Resultat kartläggning i Sölvesborg...2-3

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion.

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion. VÅRT ÄLSKADE BRÖD Ett projekt för ekologisk odling av kultursorter av vete, råg, havre och korn. Ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Hälsosamma bröd och mat med mycket smak. Utbildnings- och konsultföretaget

Läs mer

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten Företagsstöd - affärsplan? Söker du tagsstöd måste du i

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Finansiering för byarörelsens arbete med landsbygdsutveckling

Finansiering för byarörelsens arbete med landsbygdsutveckling Finansiering för byarörelsens arbete med landsbygdsutveckling Landsbygdsprogrammet Hans-Olof Stålgren 2016 04 02 hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se Varför dessa stöd? EU 2020 Strategi för smart och

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2016-05-25 ÖK-sekretariatet Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 Bakgrund Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014 Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar Vilja Lysa t o m augusti 2014 Proce nt Ant al Annons, artikel i tidning eller inslag i radio eller TV 4,2% 3 Information från Tillväxtverket 5,6% 4 Information

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

PROJKETRAPPORT HÄSTTURISM I SKARABORG

PROJKETRAPPORT HÄSTTURISM I SKARABORG PROJKETRAPPORT HÄSTTURISM I SKARABORG Projektledare Maria Lundberg Projektet har genomförts med stöd av: 1 Innehåll: Sida Bakgrund 3 Mål 3 Genomförande 4 Resultat 6 Utvecklingsmöjligheter 8 Sammanfattning

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård

Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1. Utvecklingssatsning - skärgård Handlingsprogram september 2007 för inriktningsmål 1 Utvecklingssatsning - skärgård Version maj 2009 Handlingsprogram för skärgårdsutveckling Utvecklingssatsning Inledning och bakgrund Söderhamns skärgård

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Energimyndighetens vision är ett hållbart energisystem Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimatinsatser, bättre teknik och smartare

Energimyndighetens vision är ett hållbart energisystem Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimatinsatser, bättre teknik och smartare Energimyndighetens vision är ett hållbart energisystem Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimatinsatser, bättre teknik och smartare energianvändning. Klimatrelaterade stöd och styrmedel Namn

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING

HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING En satsning - flera delar Sara Strömberg KORT OM HÄSTNÄRINGEN I SVERIGE ANTALET HÄSTAR HAR FÖRÄNDRATS 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1900

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Bedo mningsgrund: startsto d till jordbruks- och tra dga rdsfo retagare

Bedo mningsgrund: startsto d till jordbruks- och tra dga rdsfo retagare Version 160304 Gäller för ansökningar inskickade efter 27 augusti 2015. Obs! det kan ske justeringar i detta dokument om förutsättningar för bedömningen ändras. Bedo mningsgrund: startsto d till jordbruks-

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Projektet har kartlagt vandrings- kanot och cykelleder kring Färnebofjärdens nationalpark. Projektägare: By Utvecklingsgrupp Projektledare: Lina Jan-Ers

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet.

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. MULLSJÖ KOMMUN 63 LEVANDE LANDSBYGD På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. HUR SER DET UT? Jordbruk, skogsbruk Antalet

Läs mer

Energigården. Kent-Olof Söderqvist

Energigården. Kent-Olof Söderqvist Energigården Kent-Olof Söderqvist Energigården ett program inom AGROVÄST Att vara en samordnande och pådrivande kraft för ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind samt energieffektivisering

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sökande: Wetlandi event Strandviksvägen 2 294 77 Sölvesborg Kontaktpersoner: Håkan Lorentzson Ägare 0735 314 314 Tobias Delfin Turistsamordnare Bromölla kommun 0709-171 254 Medfinansiär: Wetlandi event,

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Samarbete inom landsbygdsprogrammet

Samarbete inom landsbygdsprogrammet Samarbete inom landsbygdsprogrammet -vad vet vi nu och vad är kvar innan det går att söka pengar? Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer