Ökat antal företag som utvecklar och kommersialiserar nya produkter och tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökat antal företag som utvecklar och kommersialiserar nya produkter och tjänster"

Transkript

1 Landsbygdsavdelningen Programledningen Ökat antal företag som utvecklar och kommersialiserar nya produkter och tjänster I detta dokument redovisas statistik som underlag för att diskutera frågor om utvecklar och kommersialiserar nya produkter och tjänster. Inledningsvis presenteras diagram över måluppfyllelse och budgetutnyttjande för axel 3 för perioden för att ge en sammanfattande bild av läget. Därefter redovisas de specifika omfattningsmålen och utfallen för respektive åtgärd samt projektlistor i syfte att ge en bild av vilka projekt som ligger bakom den sammanfattande statistiken. Det kan i en del åtgärdsbeskrivningar finnas målbeskrivningar som är bredare än de fastställda kvantitativa målen. Det kan vara viktigt att ta fasta på dessa målbeskrivningar i diskussionen om målen kan nås. Diagram över måluppfyllelse och utnyttjande av budget för Måluppfyllelse och budgetutnyttjande för axel 3 för 2007 och 2008 redovisas nedan. Riktvärdet för såväl måluppfyllelse som utnyttjande av tvåårsbudgeten är 100 %. I axel 3 ser vi ett glapp mellan måluppfyllelse och budgetutnyttjande vilket sannolikt beror på att målen är för högt satta. Översyn av detta pågår. Axel 3, måluppfyllelse och budgetutnyttjande Källa: SJV årsredovisning % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal personer som fått stöd Investeringsvolym Utnyttjad budget Antal mikroföretag Investeringsvolym Utnyttjad budget Antal nya turistverksamheter Investeringsvolym Utnyttjad budget Antal aktiviteter Investeringsvolym Utnyttjad budget Antal byar/lokala grupper Investeringsvolym Utnyttjad budget Antal aktiviteter Investeringsvolym Utnyttjad budget Antal deltagare* Antal utb.dagar* Utnyttjad budget Diversifiering (311) Mikroföretag (312) Turism (313) Grundläggande tjänster (321) Åtgärd och indikator Byutveckling (322) Natur- och kulturarv (323) Kompetensutv. (331) *Uppgifterna avser avslutade aktiviteter men är ej

2 2 Diversifiering 311 Mål Ökat antal jordbruksföretag/rennäringsföretag som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar produkter eller tjänster inom andra områden än traditionell jordbruksproduktion. Ökad omsättning i diversifierade jordbruks- och rennäringsföretag. Indikatorer Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer Indikator Mål Utfall Utfall , % Antal personer som har fått stöd företag 248 företag 18 % Totala investeringsvolymen 840 Mkr (M 93,4) 266 Mkr 32 % Inga programspecifika indikatorer och kvantifierade mål Budgetutnyttjande Budget Beslutat, % 490 Mkr 20 % Definitioner: För budgetutnyttjande är riktvärdet för två år är 28,6 procent (2/7). Investeringsvolym = Ansökt belopp Antal = Antal beviljade stöd

3 3 Åtgärd: 311 Diversifiering Stödform: Företagsstöd Projektnamn Klinta Kryddor & Grönt Bo på lantgård Gårdsbutik och café uppförande av ridhall Trädgårdscafé Älgpark Energiförädlning på Brogård Installation av energiväv Projektbeskrivning Utbyggnad av butik. Anskaffa gårdsverk för att värma växthus samt butik. Skyltning till Cafe och gårdsbutik. Att utveckla en bo på lantgårdverksamhet samt en turistfiskeverksamhet. Driva gårdsbutik samt café Uppföra en ridhall på fastigheten och fler hästboxar samt ridvägar. Detta kommer vara till nytta vid visning av hästar och provridning för uthyrning och försäljning av hästar. Förfrågan från ryttare att hyra hallen. Företaget söker investeringsstöd för iordningsställande av byggnad för caféverksamhet och försäljning av hantverk samt förbättring av visningsträdgård. Investera i naturtak över bord, brygga vid dammen mm Investeringen syftar till att utveckla en verksamhet inom bioenergiproduktion på gård, främst brikettering av gårdens egna produkter. Installation av skugg/energiväv för att minska energiförbrukning Ombyggnad av suggstall till produktionslokal för produktion av distansrör. Detta för att rationalisera produktionen och Ombyggnad av stall till industrilokal få en bättre arbetsmiljö Ombyggnad av gårdsbutik Ombyggnad av Gårdsbutik för försäljning av egenproducerade produkter m.m Hästshop i garaget Bygga om en befintlig garagebyggnad till hästshop som erbjuder hästbasicvaror samt foder och strö. Verkstad Borås/Malin. Köp av hall till verkstad för egna och andras maskiner Stall JG Byggnation av ridhus 66 x 24,8 m samt utbyggnad av stall och sadelkammare. Söderby Ranch Inredning av maskinhall för att iordningsställa samlingslokal i westernstil, panncentral och uthyrningsrum Nybygge av häststall Nytt häststall för att kunna driva häströrelse. Uppfödning, tillridning och försäljning av hästar "Uppförande av bondestuga" Uppförande av bondestuga Dressyrhoppet rid- och utbildningsanläggning, del 1 Hästföretag som planerar att bygga upp ett Ridcentrum Borås/Linnea. Ta tillvara överkapacitet i gårdens biobränslepanna genom att bygga kulvertar till kyrka, Värmekulvert för distribution av biovärme församlingshem m fl köpare av el. Investering, stugor, staktet runt ridplan, underlag i padock Diversifering som komplement till gårdens drift. Härna Fritid Utveckling av en fisketuristisk verksamhet med tre stugor och bastu. Investeringen ska utgöra ett komplement till den köttdjursuppfödning som bedrivs på gården. En satsning på turism Turismutvecking i Ocke har påbörjats sedan tidigare och detta blir nästa steg i utvecklingen av gårdens verksamhet. Rid- och körbana för trav Bygga en konvalescentrid och körbana för travhästar på egen mark

4 4 "Bondestugor Bondarve 1: 17" Hall för emballagetillverkning Berget Orangerie Ridhus i Vattlång Pelletspress Ogräs/vegetationsskäraren Uppförande av förädlingsverksamhet Butiken på Svanås Flytt av häststall Ombyggnad av ladugård Ridhus-turism Småskalig pelletstillverkning Ombyggnad av ladugård på Gammelgården Bison Camp Hötork till hästfoderproduktion Byggnation av stuga inom turistverksamheten "Villa Vilan" arrangemangslokal Ridterapi Fiskodling Utveckling av konvalecensverksamhet för travhästar Uthyrningsstuga - Nydala Järnudden Flisanläggning Halmpanna Utökad säsong-bo på Lantgård H.C. Duvered Tvätt av bikuperamar och produktion av bivax Uppförande av två bondestugor Har tagit över verksamhet med tillverkning av träemballage. Skall bygga ny hall på 850 m2 för att få bättre arbetsmiljö och möjlighet att utöka verksamheten. Skara/gunnar Byggnation av orangeri med cafédel, utställningslokal samt hus för övernattning/korttidsboende. Bygga ridhus, kompleterande verksamhet. Pelletsmaskin, alternativt flistugg för beredning av biobränsle Utveckling av en ogrässkärare i ekologiska odlingar. Den sökande avser bygga ut sin träförädlingsverksamhet för att kunna öka produktionen och bedriva verksamheten mer rationellt. Iordningställa lokal till butik. Bredda företagandet och verksamheten på gården. Flytt och ombyggnad av stall, upprustning av serviceutrymme för hästägare, skylt med väganvisning. Ombyggnad av ladugård till häststall. Ny inriktning på gården, eftersom brukaren blivit rullstolsburen. Ridhus Småskalig förädling av skogsprodukter Skara/gunnar Ombyggnad av ladugård till häststall. Utbyte av spannmålstork och elevatorer samt inköp av rensverk. Öka lagringskapaciteten. Borås/Elsa Marknadsföring av bisonfestival Uppföring av ribbgolvstork med tillhörande fläktutrustning. Torka hö, lyftkran Pallfinger Byggnation av stuga för korttidsuthyrning gårdsbutik, arrangemangslokal med tillhörande kök mm. Ridbana med staket Skara/gunnar Bygga om ladugård till lokal för akvariefiskodling. Bygga om nedlagt svinstall till häststall för uthyrning av boxplatser. Anläggning av hagar, banor och andra rehabiliterande träningsanläggningar för hästarna. Byggnation av uthyrningsstuga Företaget söker stöd för investering av flisvärmeanläggning. Investeringarna inbegriper en panncentral med kulvert till samtliga fastigheter på fastigheten. Uddevalla/Stefan Investering i halmpanna och kulvertsystem för att värma bostadshus, verkstad och spannmålstork. Möjlighet att värma även andra fastigheter. Investera i en bastu/relaxavdelning för att förlänga säsongen. Borås/Linnea. Renovering av fårstall till häststall. Renovera ridhus. Uteridbana. Nybyggnad av en lokal samt att investera i utrustning för rensning och tvätt av bikuperamar och produktion av bivax

5 5 nybyggnad av ridhus Uppföra ridhus 22 x 66 m för ridskoleverksamhet. GÅRDSBUTIK OCH VÄXTHUS Diversifiering av lantbruk för ökad konkurrenskraft. Ökad sysselsättning genom satsning på gårdsbutik Start av ekologiskt lantbruk starta upp ett företag med KRAV märkta grönsaker mm Omställning av energisystem, från fossil olja till bioenergi Omställning av energisystem från fossil olja till bioenergi Minireningsverk Investera i ett minireningsverk för att säkerställa miljö och eliminera smittspridning vid Vramsån Solbacka brikettproduktion Anskaffande av brikettpress till att producera briketter från hampa samt andra jordbruksprodukter Borås/Magnus. Ombyggnad av förrådslokal till bostad. Sommartid uthyrning veckovis, vintertid uthyrning till Ombyggnad av förrådslokal till bostad konferensgäster. Uppföra en mottagningsstation för latrin och få in mer råvara till mottagningsstation för att kunna tömma latrinkärl på Utveckling av våtkompost ett rationellt och hygeniskt sätt. Anlägga en terrängbana på Ålberga för uthyrning. Terrängbanan möjliggör specifik träning på hög nivå och att Fälttävlan på Ålberga tävlingar kan arrangeras. Ridhus Ridhus för att tillgodose befintliga kunders behov Uppmätning bryggstuga Förberedelser inför satsningar i "Bo på lantgård" Skara/gunnar Uppfödning, tillridning, inhyrning samt hästturism. Bed & Breakfast Borås/Malin. Bed & Breakfastverksamhet, bygga om matsalen. Träverkstad Träverkstad för uthyrning Ridhus Hawk Hill Borås/Eva. Ridhus Stängsel vid hjorthägn Skara/gunnar. Utvidgning av vilthägn. Anläggning av energiskog Stängsling, markberedning och plantering Virums Älgpark Diversifiera lantbruksföretag genom att uppföra ett vilthägn för visning av främst älg. Utrustning och lokalombyggnad för KY-utbildning I samverkan med Öknaskolan starta Kvalificerad Yrkesutbildning för hästskötare. Änggärde Equiterapi Nybyggnation av stall med behandlingsavd för att ta emot konvalecenser. Laserapparatur för behandling av häst. Jaktturism Stödet sökes för att utveckla jaktturismen på Boo Egendom AB. Ridhus Nybyggnation av ridhus för att få större kundkrets under hela året och därmed öka lönsamheten. Utveckling av Sörby naturhälsogård Utveckla verksamheten med utökning av konferensdelen. Ta emot större grupper och erbjuda övernattning. Investering i ombyggnad av bef. ladugård till Café o restaurang. Sökanden tillsammans med maken Håkan gör Café Fatburen investeringen för att öka lönsamheten. Ellinge energi Investering av fjärrvärmeanläggning för gårdens behov samt försäljning av överskottsvärme Investering i bibränslepanna för att försörja uthyrd bostad på gården. Investeringen ger utökad inkoms i for av Storgårdens närvärme försäljning av värme. Halmeldad panna med fjärrväre till samtliga hus,stallar och tork. Ridhus och paddock. Spannmålsmagasin samt Fjärrvärme, ridhus och spannmålsmagasin lagerutrymme till halm till pannan.

6 6 Framtagande av marknadsplan och företagsutveckling Företagsutveckla, marknadsföra, lanseringsplan för egna/inköpta jordbruksprodukter och en marknadsplan Byggnation av fodercenter Investering i anläggning för torkning och lagring av hö, spannmål, foderråvaror och beredning Uddevalla/Stefan Ombyggnad till lösdriftsstall för hästar samt satsning på turism, uthyrningshus, ridvägar. Startstöd Ombyggnad till lösdrift och satsning turism se jnr Företagsby Himmelsby Investeringar för verksamhet inom hästverksamhet, kursverksamhet och sågning. Bo på lantgård och Bed and Breakfast Borås/Linnea. Bygga tre stugor för turister. Anläggningar för fritidsaktiviteter Stall och ridhus på Brollsta säteri Ombyggnation av ladugård till häststall med 22 boxar samt nybyggnation av ridhus. Destination shopping En anläggning för kvalitetsshopping av inredning och möbler. Cafe lokal och försäljning av lokala produkter Maskinhall med verkstad Makinhall med verkstad och planlager Halmpanna-Lindö Säteri Installera halmpanna för att ersätta ca 15 olje- och elpannor för gården och externa hyresgäster. Nyanlägga fastbränsleanläggning för uppvämning av fyra bostadshus ekonomibyggnader spoannmälstork. Fjärrvärmeanläggning Backa gård Anläggningen dimentioneras för försäljning av värme till fyrtio lägenheter i tre hyreshus. Energisatsning Investering i biobränsle panna, installation i lager ock tork och ombyggnader Ridbana och parkering Ridbana för islandshästar Ombyggnad för behandlings och inackorderigsstall Ombyggnad av bef ekonomibyggnad till häststall med 6 boxplatser. Anläggning av paddock 20 x 40 m. Skall användas i behandlings- och kursverksamhet. Smedjan Renovering av äldre byggnad till gårdsbutik. Försäljning av regional mat, hemslöjd m m. Renovering Kristineberg Att renovera en stuga för uthyrning. Körbro Att iordningsställa en byggnad för båtuthyrning. Klinta kryddor och grönt Hårdbelägga marken med marktegel framför växthus mm Ladan Borås/Linnea. Renovering av lada. uthyrningshus Nybyggnations av hus för uthyrning, turism. Krogen och värmeanläggning Skara/gunnar. Utbyggnad av gårdskrog, biobränslepanna Lokal med konferensdel, förråd för turistverksamhet, uppsnyggning av naturstig Borås/Elsa Bygga hus för konferenser, förråd för turistverksamheten. Upprustning av naturstig. Byggnation av häststall Nybyggnad av häststall Sågverk Inköp av sågverk och hyvel Wallers Djurpensionat Djurpensionat, hållande och förvaring av hund, senare också katt och tropiska fåglar. "Industribyggnad" Uppförande av byggnad som ska används till försäljning och repararationer av verkstadsmaskiner. Ridhus med samlingslokal och WC Borås/Linnea. Ridhus med samlingslokal Utökning av stallplatser Borås/Eva Ombyggnad av gamla mjölkstallet till ett nytt och modernt inackorderingstall för hästar

7 7 Byggnation av kök på Torpa Stenhus plus passage till festlokal Nybygge kontor verkstads på fastigheten Arboga Lunger 15:1, Arboga kommun Pre-fab Produktion Investeringsstöd till Ramnö 1:4 gödselplatta på fastigheten Oxnö Barkarö 1:1, Västerås kommun Hundpensionat, Degerön Bo på lantgård i Gullspång Fäbodcafé Café- och restaurangverksamhet i Krogshult Visningshägn + varmbonad entre och konferens ombyggnad av flygel till musikstudio på fastigheten Fillinge 1:26, Arboga kommun och till initiala marnadsföringsinsatser. ridbana och hötork Verkstad Ryggestalund Kaffetorpet Norrsten ridhus uppförande av byggnad som inrymmer, café, kontor och uthyrningsrum på fastigheten Ljömsebo 1:14, Sala kommun ombyggnad till häststall och anläggning av ridbana på fastigheten Furuskallen 1:2, Arboga kommun Biopanna Nybyggnation av häststall Borås/Linnea Byggnation av kök för att underlätta vid uthyrning samt utöka möjligheten för att använda gårdens produkter. Arbetsmiljöförbättrande. Nybygge av kontor med pentry, toalett och dusch. ombyggnad av befintlig byggnad till verkstad för reparation och service av lantbruks- och entreprenadmaskiner. Vidare byggs ett hus om för att bli lager av reservdelar och ett annat hus blir kontor. Byggnation av en mycket stor produktionslinje för betongväggar till bostadsprojekt. Investering i verkstadslokal för tillverkning och reparationer Investering i gödselplatta för att kunna ta emot stallgödsel från andra stall. Start av hundpensionat, målsättning att 50% av inkomsten ska komma från företaget. Komplement till makens jord- o skogsbruk Skara/Malin. Turism, Bo på lantgård Fäbodcafé Café med vin och öl, cateringverksamhet, Bod med diverse försäljning, Dagridläger för barn. På ett modernt sätt kunna leva och försörja en familj på en gård på landet. Bygga nytt visningshägn för älgar. Varmbona befintligt timmerhus till entré för älgparken med toa, kök, konferensrum och tomtemuseum Ombyggnationer och investering i fast utrustning för att genomföra affärsidén som bygger på kursverksamhet i sång och musik, musikerträffar och inspelningsstudio. En landsbygdsturism inom kultursektorn... Skall anlägga ridbana 25 x 40 m och rondpen 18 m i diameter med staket. Skall bygga hötork. Ombyggnation av befintlig maskinhall till komplett reparations- och smidesverkstad för jordbruks- och entreprenadmaskiner En uthyrningsstuga i samband med fisketurism. Uppförande av ridshus för att bereda ridmöjlighet för installade hästar men även för andra hästhägare att ha möjlighet till motionsridning. Uppförande av byggnad som inrymmer café och kontor samt uthyrningsrum. Ombyggnad av hönsstall till häststall och anläggning av ridbana. Ett led i skapandet av granön häst- och naturupplevelser. Biopanna för flis. ersätta flertalet oljepannor Häststall för avel och inackodering

8 8 Utbyggnad av RME produktion Vidareförädling av virke Ombyggnad "Utveckling av lantbruk" Gårdscafe Gunnarshög Hyvelhus med biutrymmen. Ombyggnation "Bo på lantgård" Resilla Rekreation ovalbana Gårdbutik och Bo på Lantgård Konferensavdelning Investering av ny processor, som producerar tillförlitligare olja för biodiesel. Utbyggd lagringskapacitet med silotork. Körbar våg för att väga lastbilar och traktorer med släp Inköp av klyvsåg och torkaggregat Investering i frysrum för redan etablerat bageri för glutenfritt bröd. Inköp av degblandare. Köttdjursuppfödning och dikor. Vedproduktion. Inreda en befintlig byggnad till ett gårdscafé Byggnad för träbearbetning, varav hälften isolerad Ombyggnad av befintligt hus till fyra lägenheter för "bo på lantgård" Söker stöd för att bygga upp nytt stall för 8 hästar samt för att få igång bed and box med handikappanpassat boende. Hästföretag med islandshästar som planerar att utveckla sin verksamhet Investera i försäljningslokal av egenproducerat kött samt restaurering av kulturbyggnad. Investering i konferensanläggning för att erbjuda konferensarrangemang. Bygga om svinstall till häststall för att hyra ut boxplatser till en trevtränare. Även beteslyckor och mark för ett Ombyggnad av svinstall till travhästar trevträningsspår ska hyras ut. Försäljning av foder, strö mm tillkommer. Ekonomibyggnader Borås/Elsa isolering och uppvärmning av lokal för bearbetning av extrakt från bark och äggula. "Nybyggnad av bondestuga" Uppförande av bondestuga för turistuthyrning via Gotlandsresor Rivning av äldre del av ekonomibyggnad och nybyggnation av stall med boxar för uthyrning. Åtgärden görs för att få nybyggnation av stall ekonomi på ett litet jordbruk. Renovera kultuhistoriskt hus Borås/Elsa. Renovera äldre hus till uthyrning. Pannrum med flisförråd. Snickeriverksamhet som komplettering till lantbruk Investering i byggnad och naskiner för tillverkning av trägrindar, staket mm Uthyrningsstugor, rid- och aktivitetshus Jordbruksföretag som diversifierar verksamheten med en turistsatsning Utbyggnad av gårdsbutik Investering i byggnad för förlängning av säsong Spannmålshantering Wrågårdens viltproduktion Ridhus Habo Gård Kroken, hus nr 2 "Havet": båthall med förvaring, service och kapellsömnad Hydraulisk slangpress ombyggnad till häststall på fastigheten Råby 2:1, Västerås kommun Nybyggnation av tork och lageranläggning för att tillgodose aktieinnehavarna och andra i traktens behov av bättre avsättningsmöjligheter för spannmål. Skara/gunnar Ud/Veronica. Skickat till Gunnar, Skara 9/9-08 Startat med vilthägn med Highland Cattle, älgar och bison. Inreda kostall till resturangdel och konferans Skara/gunnar Ridhus utveckla hästnäringen i Töreboda. Borås/Eva Uppbyggnad av fritidshus för korttidsuthyrning Uddevalla/AO Bygga hall för att bedriva verksamhet relaterad till båtturism: förvaring, service och kapellsömnad. Hydraulisk slangpress Ombyggnad av svinstall till häststall

9 9 ny veterinärklinik Ulvsby Ranch Vilthanteringsanläggning Husdjurskremering Ombyggnad av ladugård till häststall Båtinköp "Effektivare energiförsörjning" Ombyggnad av befintliga byggnader lösdriftsstallar för hästar Lagerhall Travstall Utveckling av företaget "Ombyggnad mjölkstall till häststall" Utveckling av hästverksamhet och utökning foderlagring Annagårdens skogsturism Utbyggnad av champinjonodling brygghuset Träindustri Älö nybyggnad av häststall Ny butik Allaktivitetsbyggnad "Hulkoff boende och rekreation" biogasanläggning ombyggnad av grisningsstall till inackorderingsstall för hästar på fastigheten Lundby 1:5, Västerås kommun Ny veterinärklinik i gammal stenladugård Utveckling av hästverksamhet. Nybyggnad av två övernattningsstugor,utvändig trappa till höskullen, nybyggnad av hygienutrymme med duschar och toaletter, ombyggnad av del av stall till saloon samt urbyggnad av gårdsplan och vägar. Skara/gunnar söker stöd för viltvårdsanläggning, slaktbod. Inköp av kremeringsugn för husdjur för att kunna utveckla denna verksamhetsgren inom jordbruket. Ladugård för nöt byggs om till stall med 17 boxplatser för hästar Utveckling av turistföretag med inriktning mot fisketurism Effektivare energiförsörjning med investering i panncentral. Ombyggnad av befintliga byggnader till uppstallningsplatser för husvagnar, båtar m.m. samt service av dessa. nybygge Vi ser ökad efterfrågan på specialprodukter inom byggmaterial och behöver ökat lagerutrymme. Nybyggnation av lagerhall skapar yta för utökning av produkter samt rationellare hantering. Ökad omsättning som ger ökat antal anställda. Nyetablerat företag som Investerar i stall för travhästar Söker stöd för en hydraulisk kran och en vedprocessor. Kranen behöver jag i min hantering av P.ströbalar som jag tillverkar och vedprocessor för att komplettera och utöka min sysselsättning under låg säsong. Inredning av gamla mjölkstallet till 9 hästboxar för uthyrning, sadelkammare och personalutrymmen Borås/Eva Lagerhall för foder, höhanteringsutrustning, stallombyggnad, paddock, övernattningsrum. Renovering av två byggnader för turismverksamhet. Skara/gunnar Utökning av champinjonodling. Nytt hus på befintlig grund på nuvarande brygghuset. Uthyrning till turister. Söker stöd för byggnation av lagerutrymmen, asfalterade körytor Ändamålsenlig stallbyggnad för kvalitetsavel - halvblodsuppfödning Säkra och öka handelsträdgårdens försäljning via egen butik (ökad försäljning och omsättning. Lantbruksföretag som skall investera i en allaktivetetshall för att diversifiera sin verksamhet Om-och tillbyggnad av hus till boende, konferens bäddar. Målgrupp är lokala kunder samt de som vill jaga och fiska. Uppförande av gödselbaserad biogasanläggning, produktion av el. Ombyggnad av grisningsstall till inackorderingsstall för hästar

10 10 Samegården Idre Utveckling av Bo på Lantgård Ridhus, stallplatser och skrittmaskin Södra Ljunga Bioenergi Bo, äta, uppleva på landsbygden Vattenrullband för rehabilitering av hästar Travträningsbacke Butik för två fröknar Turism vid Hyttsjön (uthyrning) Ombyggnad från svinstall till häststall Källarbackens Sago-Café Hall Massagepraktik i Mantorp Energiförädling investering i travtränarverksamhet på fastigheten Väsby Karlsro 1:15, 1:8, Sala kommun Hölada Rosenborgs Gård Konferensanläggning Standardhöjning av uthyrningsstuga Förvärv av fastighet för att möjliggöra samverkan mellan samiska företag i utveckling för att få en gemensam plattform och för att erhålla synergieffekter. Uppförande av två stugor för korttidsuthyrning. Genom investering i ett ridhus, stallplatser och skrittmaskin öka kapaciteten för att kunna erbjuda efterfrågad utbildning av ryttare och häst på högre nivå och samtidigt erbjuda stallplatser i anslutning till ridhus. Närvärmeanläggning för biobränslen Bo på Lantgårdverksamhet i ett av gårdens två hus. Året-runtuthyrning ökar och genom byte av fönster är det möjligt att erbjuda boende året runt. Ombyggnad av salen inkl ventilation och vedkassett ger möjlighet att ta emot konferanser. Inköp av vattenrullband för rehabilitering av skadade hästar samt tillbyggnad av stall för att få plats för vattenrullbandet. Anlägga och förbättra en travträningsbacke Borås/Eva Renovering av magasin för affärsverksamhet Planerar att renovera en mindre stuga för uthyrning till turister Innackorderingsstall med inriktning på islandshästar Komplettering till nuvarande jord och skogsbruk där teman från kända barnsagor och med samvaro med djur skall stimulera barn att upptäcka landsbygden. Jordbruksföretag som diversifierar sin verksamhet med investeringar i ett äventyrscenter Uthyrning av hus för massage- och spaverksamhet. Investering i anläggning för förädling av flis från skog och energigrödor från åkermark. Försäljning av bioenergi, bränsle och tjänster. Byggnation av boxar, duschspiltor, selkammare, simbassäng,hästägarloge, smedja och maskin och foderutrymme. Uddevalla/Stefan Hölada för hästfoder till avsalu. Konferensverksamhet med inriktning mot jakt och kräftfisketurism. Stor efterfrågan på övernattningar, verksamheten behöver utökas. Investering i en braskamin för att öka driftsäkerhet, minska elkostnader och uppnå högre "mysfaktor". Även förbättring av utvändigt tak samt målning av fasaden.detta möjliggör uthyrn även vintertid, intresse bla från kunder i centraleuropa uppförande av ridhus på fastigheten Hubbonäs 1:1, Västerås kommun Byggnation av stall och ridhus uppförande av ridhus och ombyggnad av sadelkammare på fastigheten Gocksta 3:1 Bygga ridhus och bygga om stall för att skapa ett dressyrcentrum.

11 11 uppförande av stall och ridhus på fastigheten Näsby 2:2, Västerås kommun Utveckling av jordbruksföretaget till ett hästcenter för närområdets hästägare Utbyggnad av strutsfarm Utbyggnad av strutsfarm samt slakteri och gårdsbutik Virkesförädling Lantbruksföretag som skall investera i mindre sågverk och hyvel för träförädling uppförande av ridhus och uteboxar på fastigheten Hässelby 2:3 Västerås kommun Utbildning av ryttare och hästar, samt hästavel. Investering mobil försäljningsvagn Skara/gunnar. Skall byta ut torgbord mot mobil försäljningsvagn. Stall Klacken Stuteriverksamhet Avelsverksamhet med hästar. uppförande av häststall på fastigheten Sala Silvergruvan 1:88, Sala kommun Igångsättning av hästcenter med stalluthyrning, träning och försäljning uthyrning av tillbehör

12

13 13 Mikroföretag 312 Mål Ökat antal mikroföretag som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar produkter eller tjänster på landsbygden. Ökad omsättning i mikroföretagen. Indikatorer Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer Indikator Mål Utfall Utfall , % Antal mikroföretag med stöd som har startat eller utvecklat sin verksamhet företag 386 företag 19 % Totala investeringsvolymen Mkr (M 133,4) 413 Mkr 34 % Inga programspecifika indikatorer och kvantifierade mål Budgetutnyttjande Budget Beslutat, % 700 Mkr 23 % Definitioner: För budgetutnyttjande är riktvärdet för två år är 28,6 procent (2/7). Investeringsvolym = Ansökt belopp Antal = Antal beviljade stöd

14 14 Åtgärd: 312 Mikroföretag Stödform: Projektstöd Projektnamn Samordning av tillväxt på hallands landsbygd Medeltidens Värld Bjärekött Provins-utvecklingsprojekt för distribution av småskalig mat Förenings- och instruktionsbigård i Mariestad Potatisdag Förstudie Gårdsbutik Väst Projektbeskrivning Samordning av landsbygdsutvecklingen i Halland för att driva, organisera, informera, implementera samt att öka kunskapen kring att ansöka om och driva EU-finansierade projekt. Utveckla en samlad regional arena och marknadsplats för aktörer ( småföretagare, hantverkare, gycklare mm) med medeltid i fokus. Starta en organisation för försäljning av Bjärekött. I en förstudie göra marknadsundersökningar, skapa en fsg.org samt utreda ett samarbete med Bassholma slakteri. Syftet med projektet är att undersöka förutsättningarna för småskaliga alternativ och skapa en försäljningsexponering av de lokalt produkcerade produkterna hos daglivaruhandeln. Byggnad med lokaler för livsmedelsgodkänd lokal för honungshantering och en utbildningslokal. Byggs av Mariestads biodlarförening (ideell). Arrangera en dag med potatis i fokus på Helgegården i Skepparslöv Att inventera intresset bland odlare och producenter för "gårdsbutik" i befintliga köpcentra eller motsvarande platser där det redan finns mycket folk. Ta fram en organisation och affärsplan för idén. Skafferiet - Värmländskt resurscentrum för utveckling av småskalig livsmedelsproduktion Regionalt resurscentrum för utveckling av småskalig livsmedelsproduktion. Lövträinformation Lövträinformation gentemot arkitekter och l.ark.- för ökad kunskap och användning av skånskt lövträ Öka omsåttningen av och kunskapen om närproducerade produkter genom att skapa en stro naturlig marknadsplats i centrala Från land till stad i Innerstaden Göteborg Göteborg. Nätverksbygge mellan försäljningsställen i Göteborg och producenter i hela Västra Götaland Biogas Trönö Utreda olika alternativ till produktion av biogas. Stöd till att marknadsföra och informera om Sveriges mathantverkare och deras produkter i samband med Smaklustmässan Sveriges mathantverk i fokus Vill skapa stor medial uppmärksamhet och sätta branschen i fokus. Regional Matkultur för ökad lönsamhet och turistisk attraktion Halländska matupplevelser idébik om utformning av lokaler för försäljning och förädling av gårdens produktion av livsmedel Projektet skall vidareutveckla nätverket Regional Matkultur och öka medlemmarnas lönsamhet och bidra till ökad turistisk attraktivitet. Samordna och utveckla halländska matupplevelser för att tillgodose ett ökande behov och samtidigt tillvarata en stor potential av nyföretagande och tillväxt i företag... Genom speciell skrift(idébok) öka kunskaperna om utformning och krav på lokaler för slakt, mejerihantering eller annan förädling och försäljning på gårdsnivå. Skriften kommer ingå i serien Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggander.

15 15 Utveckling av småskalig livsmedelsproduktion i Skåne Vidareutveckling av Bondes egen Marknad Riskförening Lokalproducerat i Väst NOAK Västra Götaland Ekorundan 2007 Linné i samtiden Färgelandamat Företag på frammarsch Frödinge hästekoby Ägg och Potatis Bra Vin SIIK Samverkan Integration Innovation Kompetens Kompetenscentrum för mathantverk. Skärgårdssamverkan för människa, miljö och landsbygdsföretagande Marknadsplanering i praktiken Biprojekt Västra Götaland Vidareutveckliong av Bondens egen marknad i Västerås Att utveckla och stärka företagare som planerar att bli verksamma inom småskalig livs-medelsproduktion Sökande vill starta nya marknader och få med minst 40 nya landsbygdsföretagare. De vill även utveckla logo, grafisk profil, hemsida, mallar och uppdatera handbok för att starta nya marknader. Organisation för att tillvarata och utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen och förädlingen i länet. Plattform och projektverksamhet. Sprida konceptet med företagande utan F-skatt eller eget företag för att få fler att vilja prova på egen verksamhet. Ekologiska ltbr.företag kommer att ha "öppen gård" för att ge konsumenterna möjlighet att besöka de som odlar den ekologiska maten. Anlägga en jubileumsträdgård och Ett forum för grön hälsa.hysa ett brett sortiment av medicinalväxter och örter ska trädgården fylla en funktion so m trädgård för friskvård och rehabilitering samt fungera i övnings- och undervisningssyfte. Hitta ett koncept för att samla ett antal förädlingsföretag i en gemensam lokal. De ska då kunna samverka om maskiner, personal och logistk. Färgelanda kommun står för lokalen. Förstudie för att skapa en "virtuell inkubator" för småföretag i Borgholms kommun. Förstudie för att utreda möjligheterna att etablera en hästekoby i Frödinge. Förstudie för att finna innovativa vägar för utveckling av ägg och potatisnäringen i Östergötland Skapa en branschstandard för egenkontroll och HACCP som godkänns av llivsmedelsverket och kan användas av alla svenska vinodlare. Projektet avser att skapa utvecklande processer och nätverk mellan landsbygdsföretagande och traditionellt företagande med syfte att överföra kompetens och erfarenhet mellan olika typer av företagande. Etablera ett regionalt kompetenscentrum för hantverksmässigt och småskaligt förädlade livsmedel. Projektet ska utveckla samverkan kring skärgårdsfrågor med alla berörda aktörer. Att coacha ett 30-tal företagare att utveckla sina marknadsplaner för att därigenom kunna bedriva en mer effektiv marknadsföring. Utveckling av binäringen. Uppdelat på fyra delprojet: pollineringspool, produkt och affärsutveckling, nyrekrytering samt marknadsföring. Utbilda styrelsemedlemmar/producenter, förbättra marknadsföringen Breddat utbud av service genom ett socialt Skapa socialt kooperativ av kvinnor med främst utomnordisk bakgrund. Dessa får i kooperativet lära sig att producera varor och kooperativ tjänster riktade mot landsbygden och därigenom ska deras möjligheter på arbetsmarknaden stärkas. Bygga nätverk med landsbygdsföretag och presumtiva landsbygdsföretagare som inriktar sig på att ta emot tex Grön Livskraft Fyrbodal långtidssjukskrivna för alternativ, "grön" rehabilitering. Affärsutveckling, kvalitetssäkring av tjänster och paket. Projekt - förstudieutveckling av företagsstöd för samiska yrkesutövare Utreda vilka behov de samiska företagen har av affärsutvecklande insatser som utbildningar, coachning, marknadsinsatser etc, hur organisera arbetet samt kostnader och möjliga finansieringsmöjligheter för detta.

16 16 Förenklat entreprenörskap med egenanställningsföretag möjligheter blir hållbara affärer Hästcentrum Boden - Utveckling av hästnäringarna i Norrbotten Nordansmak Hästdemografi i Västra Götaland Tillväxt trädgård Drivkraft Byggnation av ål-gös bottengarn Förstudie, livsmedelscentrum SIS/TK Lantbruksbyggnader Passion för mat Västerdala Hantverkscentrum Uppföljning och utveckling av fårskinn för dräkt och mode Ekologiskt på restaurangmässor Bioenergigårdar i ett nytt landskap Virtuellt stöd vid inköp av lokalt producerade livsmedel samt institutionell kostplanering Mellansvensk Träindustri-utveckling och samvete Kompetenscentrum Hållbar Hästhållning Karsjö Marknad Etablera konceptet Egenställningsföretag i Dalarna som innebär ett förenklat sätt att bedriva en företagssamhet inom framförallt tjänste- och servicesektorn. Genom att koppla trios o ge affärsutvecklaren (kvinnan) rätt support vid rätt tillfälle skapas affärsmässig tillväxt (främst inom branschen kunskap/kommunikation) Anordna en hästmässa i Boden för att utveckla ett nätverk som ska främja hästnäringen i länet. Bygga upp webbaserad marknadsplats. Inventering av hästnäringen (hästföretag) i Västra Götalands län som ska finnas presenterad på en hemsida. Ge förutsättningar för ökad konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt inom trädgårdsnäringen genom att utveckla, hälsosamma livsmedel, prydnadsväxter, industriprodukter samt entreprenörskap. Bidra till långsiktig utveckling av småföretag på landsbygden och underlätta kunskapsspridning mellan högskola, organisationer och företag i regionen. Byggnation av ål-gös bottengarn för att fiska ål och gös, 2-4 personer. Utreda förutsättningar för ett livsmedelscentrum. Framtagande av standarder och handböcker avseende projektering, tillverkning och utförande av lantbruksbyggnader. De kommer att ge säkrare och mer ekonomiska lösningar liksom billigare projektering och produkter. Delta på mässan "Passion för mat" med en monter uppbyggd som en gårdsbutik där krögare och producenter visar upp sig tillsammans. Uppbyggnad av en handverkscentrum som ger stöd till lokala företag genom marknadsföring och utbildning Att sprida, näringslivsanpassa och utveckla de erfarenheter och resultat som ett tidigare projekt om dräkt och mode har gett för att skapa ett långsiktigt produktutvecklings- och marknadsföringsarbete. Att öka möjligheterna för små och medelstora producenter av ekologiska livsmedel att nå ut till en större marknad genom att delta med en "ekologisk monter" på Interfood i Göteborg samt på Restaurangexpo i Sollentuna setember Projektets syfte är att utveckla en modell för samverkan mellan jord/skogsbruksföertag och mellan dessa företag och energibolag för att öka produktionen av bioenergiråvara på skogs- och åkermark. Projektet ska utveckla en elektronisk mötesplats för inköp och som erbjuder kvalitetskontrollerad produktinformation från regionala matproducenter i sydostregionen. I slutrapporten kommer att presenteras en metod för införande av ett nati Kartlägga behov och önskemål för att höja branschens statusoch öka intresset för utveckling av branschen. Projektet syftar till att påbörja etablering av ett kompetenscentrum för hästhållning i Gävleborgs län. Utveckling av Karsjö Marknad till att omfatta ett större närområde och satsning på lokalproducerat, ekologiskt och miljösmart. Utveckling av landsbygden med sikte på företagsamhet, service, gemenskap och kultur.

17 17 Freluga Trädgårdsscen och Freluga Uppförande av scenbyggnad för genomförande av publika arrangemang. Under handläggningen har inspirationsträdgården Inspirationsträdgård utgått ur detta projekt. Framtid för Naturbeteskött från Skåne Förstudie för att kartlägga behov av produkt-utveckling samt marknadsföring för att öka försäljning av naturbeteskött från Skåne Organisering av renköttsbranschen samt etablering av kvalitetssigillet Renlycka, vilket innefattar aktiviteter som Projekt Renlycka produktutveckling och kompetensutveckling. Centrum för samisk näringslivsutveckling Skapa ett centrum för samisk näringslivsutveckling för att öka lönsamheten och bli en stark partner i landsbygdsutvecklingen. Förstudie för ökad integration och Undersöka om det finns egagemeang och intresse för personer med utomnordisk bakgrund att bli verksamma inom den gröan mångfald inom den gröna näringen sektorn, samt utröna vilka insatser som skulle stimulera sådan engagemang Uppnå produkt och marknadutveckling inom småskalig träförädling genom att skapa en webb baserad handelsplats Handelsplats Trätorget.se Trätorget.se Förstudie om lokal foderproduktion av renfoder - samverkan mellan SSR och LRF Förstudie för att ta fram en plan för hurfoder baserat på lokal råvaror kan ske. Samarbete mellan SSR och LRF. Bondens Egen Marknad i Gävle Utökning av marknadsdagar, gästspel i ngn Hälsingekommun, skapa långsiktiga strategiska allianser. Projektets syfte är att initiera nätverk mellan företag och organisationer i Rengsjö för att skapa fler arbetstillfällen. Genom att Rengsjö Framtid stimulera entreprenörskapet inom besöksnäringen skapas tillväxt genom ökad naturturism. Syftet med förstudien är att undersöka vilka behov som finns i kommunens ytterområden inom området omsorg och Sambolaget Sociala Kooperativ hushållsnära tjänster. Förstudien ska klarlägga behoven av kompletteringstjänster för enskilt boende i glesbygd. Lokalt odlat i Söderala skapa en arena för försäljning och demonstration av lokala produkter Ärtrotröta Få mer kunskap om stallgödsels eventuella påverkan på ärtrotröta. Utveckla och genomföra en entreprenörs- och yrkesutbildning för invandrare, genomföra mentorsprogram, ge tillgång till en ny Mångkulturell företagsutveckling arbetsmarknad och företagsutvecklingsmöjligheter. Testa och utveckla Grön rehabilitering på gårdar tillsammans med olika vårdaktörer. Projektet ska resultera i en modell för Grön rehabilitering rehab med totalentreprenad, samt utvärdera en annan samverkansform. Förstudie slöjdnäring Kartläggning av vad slöjdnäringen genererar för sysselsättning och intäkter till länet. Förstudie inför ett flerårigt projekt. Projektet ska vidareutveckla jordbruksföretag med naturvårdsinriktning genom att arbeta med hela kedjan från gräs till Utveckling av naturvårdsföretag entrecote. Förstudie mejeriutbildning i Gävleborg Ta fram förutsättningar för att utveckla landets enda mejeristutbildning som skall förläggas i Hälsningland Från Ekogris till Gourmetspis Utveckla ekogrisproduktionen i Gävleborgs län och skapa samarbetsavtal mellan producenter och köpare. Stöd söks för uppsäkring och dragning av el, samt dragning av vattenledningar inomhus. Även snickeri kan förekomma. Syftet Trönö Produktionskök är att iordningställa ett godkänt produktionskök. Etablering av Kreditgarantiföreningen Dalarna Etablera Kreditgarantiföreningen Dalarna som en resurs för små och medelstora företag i länet.

18 18 Salix Mälardalen Alternativ kapitalresurs på landsbygden Hästnäringen i Västmanland Dolda företagerskor Siljan AirPark Slottet Förstudie: Behövs mer kunskap i genus och jämställdhet för länets företagsrådgivare Förstudie vindkraftsinvestering Sala-Heby kommuner Stochampionatsauktion Utveckling av certifieringssysem av småskalig förädling Förstudie för Närvärme i Karlbo Marknadstillväxt för mathantverkare Förstudie Bioenergikombinat Fas 2 Förstudie: Landsbygdskultur som grund för kvinnligt företagande Etablering och utbildning av lokala kreditgarantikommittéer Förstudie Midnattsslottet Säfflemodellen - En ny modell för arbetet med drift och underhåll av grusvägar Kvinnors entreprenörskap och utveckling på landsbygden Kvinnor och goda gröna affärer Att maximera förutsättningar och lönsamhet för länets salix odlare samt via avtal med vindkraftvärmeverk skapa bra förutsättningar för en långsiktig lösning och öka produktionen av bränsleflis. Marknadsföra det nya kapitalalternativet för att ta fram möjliga finansiella lösningar som efterfrågas av landsbygdsföretagen. Därigenom ökas möjligheten att bredda och öka företagandet på landsbygden. Inventering av hästnäringen i Västmanland. Identifiera behov och syn på näringens utveckling samt framtagande av ett förslag till handlingsplan. Projektidén är att lyfta de kvinnliga företagarna på landsbygden och i företag som informella ledare med fokus på invandrarkvinnor. Förstudie för att utreda en allaktivitetsarenas framtida verksamhet. Underlag för framtida strukturfondsansökan Enkätfrågor till företagsrådgivare och kvinnliga företagare för att få reda på om det finns brister i genus och jämställdhetsfrågor bland rådgivarna. Idendifiera möjligheter för att uppföra vindkraftverk inom Sala-Heby. Anordna auktion för ettåriga travhästar i samband med Stochampionatet på Axevalla travbana. Vi få det tiil ett årligt återkommande evenemang. Detta projekt syftar till att i praktiken testa och utbvärdera SIGILL Förädling som ett alternativ till kvalitetssäkringssystem av småskalig livsmedelsförädling baserad på egenproducerade råvaror. Förstudie för att leda till beslut om uppförande och drift av en närvärmeanläggning. Länets mathantverkare vill delta i Upplevelsemässan Smaklust i Stockholm. Fokus ligger på Sveriges mathantverkare och temat är smak. Vill speciellt lyfta fram ungdomar som framtidens mathantverkare och kunder. Leda till ökad försäljning Utreda förutsättningarna för att etablera ett bioenergikombinat i Överkalix kommun Målet med förstudien är att skaffa kunskapsmässigt och ekonomiskt underlag för ett större projekt riktat mot kvinnor på landsbygden som driver företag med traditionell kulturell prägel. Syftet är att genom etablering och utbildning av lokala kreditgarantikommittéer underlätta nyetablering av företag och underlätta för existerande småföretag att få lån och finansiering hos banker och andra kreditinstitutioner. Projektet är en förstudie som syftar till att utveck-la området kring Midnattsslottet i Freluga till en arena för inspiration, rekreation, rehabilitering, kultur, social utveckling, entreprenörskap och upplevelser. Ta fram och prova en mer kostnadseffektiv samverksansmodell för drift och underhåll av grusvägar i samverkan mellan boende, lokalt näringsliv, enskilda väghållare, berörda kommuner och vägverket. Projektet inkluderar tre delprojekt: kartläggning av kvinnors företagande; utveckling av nya landsbygdsföretag eller ändring av inriktning, och dokumentation av kvinnors arbete från mitten av 1900-talet. Syfte med projekt är att ge information och rådgivning till kvinnor på landsbygden om det kooperativa företagandets möjligheter att i samverkan skapa arbete och tillväxt.

19

20 20 Turism 313 Mål Ökat antal företag som erbjuder tjänster eller produkter som vänder sig till turister och andra besökare på landsbygden. Ökad omsättning i turistföretagen. Indikatorer Kvantifierade mål för EU gemensamma indikatorer Indikator Mål Utfall Utfall , % Antal nya turistverksamheter som har fått stöd verksamheter 309 verksamheter 15 % Totala investeringsvolymen Mkr (M 133,4) 318 Mkr 27 % Inga programspecifika indikatorer och kvantifierade mål Budgetutnyttjande Budget Beslutat, % 700 Mkr 23 % Definitioner: För budgetutnyttjande är riktvärdet för två år är 28,6 procent (2/7). Investeringsvolym = Ansökt belopp Antal = Antal beviljade stöd

21 21 Åtgärd: Turism Stödform: Företagsstöd Projektnamn Modernt småskaligt skärgårdsliv Exbo etapp Upplevelsepaketet i Dalsland Nybyggnation av länga Kajakverksamhet Marsvinsholms Skulpturpark Servicebyggnad och husvagnsplatser Utveckling av turistföretaget Nysjöns Fiske Ljusköns stugor Glasservering/Utveckling Atelje Holgers Nybyggnation av Spa och konferensanläggning Brandstedts TräGård Utveckling av Turism i Hoverberg Ombyggnad av uthus för kursverksamhet och övernattning på fastigheten Solvarbo 25:3, Gustafs socken, Säters kommun Vandrarhem och lekplats Ombyggnad/handikappanpassning samt rehabiliteringsträdgård Stråvalla camping Ovalbana, ridbana Övernattning - naturguidning - nybyggnad Utveckling av "Gården där sinnena möter minnena" Byskolan Gånarp Projektbeskrivning Båt för turistverksamhet. Etablering av kök i sjöbod Ombyggnad av fastigheten till korttidsboende. Utöka verksamheten med korta kurser. Marknadsföring upplevelsepaket Dalsland. Nybyggnad av en länga för uthyrning "rum & frukost", erbjuda guidade fisketurer segling mm Utveckla verksamheten med köp av kajaker, roddbåtar och cyklar. Anlägga en ramp. Hemsida. Marsvinsholms Skulpturpark. Utveckla parken till naturupplevelser: anlägga promenadvägar mm Ansökan avser inredning av en servicestuga till befintlig turistanläggning samt parkeringsplatser. Företaget ska bygga bygga en hemsida och inköpa en dator. utveckling av turistverksamhet genom utbyggnad av boendeanläggning och restaurang Turistföretag som söker stöd till elektrifiering av stugor. Turistföretag som investerar i glasservering för att utöka verksamheten Bygga om lada till konsthall, antikaffär och café. Tillbyggnad av rum och frukostanläggning med konferenslokal, grupprum och pool med bastu och bubbelbad. Bygga ut lokalerna för butik, galleri, kontor och boende. Arbetar med konsthantverk inom trä. Vill utöka besöksverksamheten. Investering för att förbättra upplevelsen för turister i Hoverbergsgrottan Ombyggnad av uthus Hus för vandrarhemsverksamhet, kök, sällskapsrum samt fem rum. Altan till huset. Lekplats i anslutning till vandrarhem. Ombyggnad/renovering av restaurang-kök samt handikappanpassning, byggnation av 5 toaletter & duschar. Anläggning av parkering samt rehabträdgård. Marknadsföring samt annonsering. Anläggning av camping På gården bedrivs hästverksamhet med avel, träning, ridskola och turridning med inriktning på islandshästar. Investeringen gäller anläggning av ridvolt samt paddock. Investering i uthyrningsstugor i anslutning till naturvårdsområde Tillbyggnad av befintlig konferens och turistanläggning, utveckling av spa samt bygge av gårdsbutik. Uppföra en trädgårdspaviljong för kaffegäster

22 22 Ombyggnad och renovering av en gårdstuga och loft. Skall hyra ut dessa samt ha bondgårds-aktiviteter Annorlunda boende på landet med bondgårdsaktiviteter kopplade till uthyrningsverksamheten. Ombyggnad av "Verkstaden" till hotell och konferens/festsal Byggnation av 14 dubbelrum till hotellverksamheten. Stugor i naturvårdsområde Nybyggnation av två stugor för korttidsuthyrning. Bed & Breakfast Rusthållargården investera i en tillbyggnad med två rum med separata pentryn och toalett/duschrum Stugby Är idag delägare i en stugby. Ny stugby blir komplement till den övriga. Kundunderlag finns. Lilla Sverigebyn Utveckla en semsterby Byggnation för turistsatsning Uppförande av timmerhus för korttidsuthyrning Utökning av b & b genom upprustning av mangårdsbyggnad och till boende. Installation av solfångare och Ombyggnad av Stakaberg för turism pellets/flisbrännare. Marknadsföring av turismverksamhet, konsult, säljverksamhet och materialkostnad Företaget ska komplettera sin campingverksamhet med mjölkproduktion och gårdsmejeri. Ansökan om Gårdsmejeri stöd omfattar investering av panncentral, kall lösdrift, ombyggnation av stugor och gårdsmejeri. Ansökan avser utbyggnad av befintlig verksamhet med nybyggnad av 5 lägenheter med hög standard. Gång, rid- och cyckelled, häststall och timmerhus. Kryssningsflotte Investera i en kryssningsflotte för cruisingturer på Helgeå s nedre del Företaget investerar i stugor och marknadsföring för att komplettera den befintliga verksamheten på Campingstugor Åkersjön anläggningen. Investeringen skall ge förutsättningar för intäkter under större del av året. Brokvarns uthyrning och rekriation Ombyggnad av hus till uthyrning Humlalyckan Café och Design. Ombyggnad av bef. stallbyggnader till caféverksamet, butik för designprodukter rekreationsaktiviteter m.m. K- Livsmedelshantering, kundvård,marknadsföring, Kompletterande verksamhet, övrigt produktutveckling och nätverkskapande. Renovering av lillstaugan till turistboende. Byggnation av växthus för användning som del av butikslokal Renovering av stuga för uthyrning där kunderna kan sitta. Försäljning av egenodlat. Driver ett bageri. Vill under sommarmånaderna dra nytta av de turister som besöker området genom att erbjuda dem båtutflykter. Möblerna ska ägaren använda till att kunna erbjuda fikamöjligheter i sin Förstärkning av bagsrstugan som besöksobjekt utställningslokal som finns där. Näset Företaget ska bedriva turistarrangemang och aktiviteter såsom uthyrning av båtar, kanoter, guidning m.m. Ska uppföra en byggnad för reception/samlingslokal samt ett vindskydd. Den ökade kundtillströmningen Servicelokaler till campingen samt kundernas ökade servicebehov gör att en utbyggnad krävs. PROJEKT TUNTORP Nyinvestering i 5 st uthyrningsstugor och ett servicehus/butik till campingen vid Tuntorp Ansökan avser byggnation av stugor för uthyrning samt satsning på aktiviteter med inriktning på jakt- och Satsning på jakt- och fisketurism fisketurism. Miniatyrlandskap med digitaliserad audiovisuell tågbana i skala 1:22 som en modell av Inlandsbanan i Vattenträdgård-järnväg Jämtland.

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 1 av 14 Riktad rådgivning Maj 2012 Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 2 av 14 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Reino Jacobsson inom ramarna för LISA-projektet

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun Mariana Femling Jan 2007 Sammanfattning Inom kommunen pågår en utredning om satsning på en ny stor ridsportanläggning. I spåret av denna

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Projekt inom HushållningssällskapenTurism

Projekt inom HushållningssällskapenTurism Projekt inom HushållningssällskapenTurism :: Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs Värmlandsnäs Skördefest erbjuder lantbrukare, lokala livsmedelsproducenter, hantverkare, byalag, föreningar

Läs mer

Omvärldsanalys Hästföretagande - från hobby via livsstil till livskraftigt företagande

Omvärldsanalys Hästföretagande - från hobby via livsstil till livskraftigt företagande Omvärldsanalys Hästföretagande - från hobby via livsstil till livskraftigt företagande av Margareta Ivarsson Innehållsförteckning Inledning.. 2 Bakgrund. 3 Analysmodell.. 4 Värderingar 5 Informationsinsamling..

Läs mer

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Innehåll 1. Syfte 4 2. Beskrivning av landsbygden 5 Landsbygden och staden 5 Befolkning 5 Fysisk planering 5 Bostäder 6 Arbete 7 Förskola och skola 8 Äldreomsorg

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Bilaga K. Projekt. Mer Värden ur Skogen, fas 1

Bilaga K. Projekt. Mer Värden ur Skogen, fas 1 Bilaga K Projekt Mer Värden ur Skogen, fas 1 Fördjupad slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Kort introduktion... 4 Bakgrund... 4 Projektets syfte och mål... 5 Genomförda aktiviteter... 6

Läs mer

Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2008

Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2008 Företags- och projektstöd Länsstyrelsen Dalarna 2008 2 Introduktion den här broschyren har vi samlat de olika stödmöjligheter som Länsstyrelsen Dalarna I hanterar och som ska bidra till att utveckla och

Läs mer

Ansökningar till. Sverige det nya Matlandet 2014

Ansökningar till. Sverige det nya Matlandet 2014 Ansökningar till Sverige det nya Matlandet 2014! 1 !!! Stöd%till%insatser%inom%livsmedelsområdet! Du är en av de som har ansökt om stöd till insatser inom livsmedelsområdet. Stödet är ett medel för att

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2009

Företags- och projektstöd. Länsstyrelsen Dalarna 2009 Företags- och projektstöd Länsstyrelsen Dalarna 2009 2 Introduktion den här broschyren har vi samlat de olika stödmöjligheter som Länsstyrelsen Dalarna I hanterar och som ska bidra till att utveckla och

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET

PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET PLANERING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR RIDNING I DET SKÅNSKA LANDSKAPET En dokumentation av fyra seminarier kring tillgänglighet för ridning 2011 Titel Planering och tillgänglighet för ridning i det skånska

Läs mer

Mare Boreale. Mare Boreale NORDANVINDENS HAV. Utvecklingsstrategi 2007-2013. Skellefteå Piteå Luleå Kalix Haparanda

Mare Boreale. Mare Boreale NORDANVINDENS HAV. Utvecklingsstrategi 2007-2013. Skellefteå Piteå Luleå Kalix Haparanda Mare Boreale Mare Boreale NORDANVINDENS HAV Utvecklingsstrategi 2007-2013 Skellefteå Piteå Luleå Kalix Haparanda Ansökan Mare Boreale, Nordanvindens hav, kustområdet från Skellefteå till Haparanda erbjuder

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Näringslivsstudie 2014-02-13

Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Näringslivsstudie 2014-02-13 Biosfärområde Östra Vätterbranterna Näringslivsstudie 2014-02-13 TACK! Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit med och bidragit med underlag och information till den här rapporten. Vi vill

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

SEKTORERNAS BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR

SEKTORERNAS BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR Bilaga 1 SEKTORERNAS BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR LANTBRUKS- OCH LIVSMEDELSSEKTORN Det finns en samsyn gällande behov av en gemensam stark och hållbar plattform i Västra Götaland med SLU i Skara som nav. Generellt

Läs mer

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning.

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning. Sammanfattning. Möjligheten till försörjning är grunden för landsbygdens utveckling. Därför prioriterar Folkungaland arbetstillfällen och nya företag främst. Genom satsningar på fritidsaktiviteter och

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer