Kvalitetshandbok för medarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetshandbok för medarbetare"

Transkript

1 Kvalitetshandbok för medarbetare

2 Itri Städ i Stockholm AB Itri startades år 1987 som enskild firma och nuvarande aktiebolag bildades Vårt organisationsnummer är Itri är ett lokalvårdsföretag, som utför all slags städning, inkl golvvård, fönsterputs och storstädning. Vi är ca 100 anställda och i har idag över 140 städobjekt inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Vi är medlem i Almega och har avtal med Fastighetsanställdas Förbund. Vi är ansvarsförsäkrade med ett belopp upp till 10 MSEK för varje skadetillfälle. Kompetens All vår personal utbildas och har erfarenhet inom daglig kontraktstädning avseende städning av kontor, trappor, storstädning, golvvård och fönsterputs. Vi internutbildar kontinuerligt lokalvårdarna i nya produkter, arbetssätt, hjälpmedel mm. Nyanställda Lokalvårdare får arbetsplatsintroduktion och lärs successivt upp teoretiskt och praktiskt. Samarbete med våra kunder Kvalitetskontroll utförs dels av oss själva men också tillsammans med kunden. Resultatet från denna behandlas på vårt driftmöte varvid beslut fattas om åtgärder. Städmetoder Vi använder moderna och ergonomiskt riktigt utformade städredskap och utrustning. Vi begränsar användandet av kemiska medel i den dagliga städningen till ett minimum. De vi använder i den Våra policyer dagliga städningen är miljömärkta. Vi använder oss av torra metoder med microfiberdukar och - moppar (t ex ACT) som kombineras med fuktmoppning. Golvvård utförs med frekventa mellanrum för att underlätta den dagliga städningen och minska kemanvändningen. Den dagliga städningen kompletteras med storstädning. Säkerhet och sekretess Kunders nycklar och passerkort förvaras enligt rutin. Registrerade nummerbrickor sitter på nycklarna. Företagets försäkring täcker förluster och skador som kan inträffa vid förlust av nycklar. All personal är klädd i våra arbetskläder och har namnbricka. Våra Lokalvårdare har tystnadsplikt, vilket står inskrivet i våra anställningsavtal. Slår du på larmet av misstag blir du betalningsansvarig för vaktbolagets utryckning. Kvalitets- och miljöarbete Itris ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO Det följs upp av anlitat certifieringsorgan varje år. Arbetsmiljö En bra arbetsmiljö är mycket viktig för oss. Vi informerar om faror och risker samt de skyddsrutiner som krävs. Genom införande av arbetsmiljöstandarden OHSAS under 2012/13 följer vi svensk arbetsmiljölagstiftning och driver ett program för ständiga förbättringar av arbetsmiljön i vilket vi gärna vill att du deltar. Se vidare Arbetsmiljöpolicyn. ITRI utför städtjänster med tillhörande service. Det vill vara ett ledande städserviceföretag inom branschen känt för att skapa kundnöjdhet och ha hög kvalitet på sina tjänster. Detta ska förverkligas genom policyerna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Kvalitetspolicy Våra kunder kan förvänta sig att vi Miljöpolicy Våra kunder kan förvänta sig att vi använder senaste metoder och redskap, följer och tar till oss utvecklingen inom branschen, har kompetent personal som gör det lilla extra, är tillgängliga 24/7 Varje anställd åtar sig att uppfylla kundkrav och förväntningar samt att bidra till att ständigt höja kvalitetsnivån på vår städning. använder miljömärkta produkter, använder miljöklassade bilar, sorterar avfall enligt anvisning och föreskrifter, utbildar våra anställda i miljöfrågor, arbetar förebyggande med föroreningar. följer tillämplig miljölagstiftning. Varje anställd åtar sig genom att följa denna policy för att ständigt minska miljöpåverkan.

3 Arbetsmiljöpolicy Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och som anställd kan du förvänta dig en säker, trevlig och utvecklande arbetsplats med ledare som sätter tydliga mål och engagerar medarbetarnas egen förmåga till ansvar och initiativ, arbetsglädje genom öppenhet, kommunikation och samverkan förebyggande åtgärder för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling, karriär och balans mellan arbete och fritid, att bli informerad om risker för arbetsskador, kemiska hälsorisker och skyddsutrustning att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av verksamheten, Vi bevakar och följer gällande arbetsmiljölagstiftning samt kontrollerar egen lagefterlevnad. Denna policy utgör ett åtagande för VD och samtliga medarbetare att förebygga skador och ohälsa samt engagemang för ständiga förbättringar. Kvalitetsmål 2013 och 2014 Nöjda Kunder enligt kundundersökning ,34 av 5 poäng 83% nöjda kunder ,5 av 5 poäng 90% nöjda kunder Miljömål 2013 och 2014 Kemikalieförbrukning 2013 utfall Ner 10% 2014 mål Ner 25% Användning av miljömärkta kemikalier 2013 utfall 52% 2014 mål 60% Arbetsmiljömål 2013 och 2014 Nöjda medarbetare 2012 utfall 85% 2014 mål 90% Vad som förväntas av varje lokalvårdare Arbeta enligt våra policyer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, Bemöta kunden positivt - göra det lilla extra, Följa arbetsinstruktioner och rutiner för arbetet Utföra arbetet i företagets arbetskläder, Ha god personlig hygien och uppträda representativt mot våra kunder, Vårda sin arbetsplats som sitt hem, Vara hel och ren samt vårda sina arbetskläder, Larma på och larma av om så krävs, Kontakta sin arbetsledare om problem uppstår, Delta i utbildningar och samråda med arbetsledning vid behov, Rapportera skador på kundens egendom och om nycklar och passerkort kommit bort, Rapportera kundklagomål och synpunkter, Föreslå och rapportera förbättringar, Kontrollera att det finns tillräckligt med material för arbetet, Följa skyddsrutiner och använda skyddsutrustning Rapportera miljö- och arbetsmiljöfaror och händelser, Samarbeta med arbetsledning i arbetsmiljöfrågor om något händer, Känna till nödlägesberedskapen på arbetsplatsen,

4 Hur vi levererar (Leveransprocessen) Mål Målet är att allt uppfylla kundavtal/kundorder på ett effektivt och säkert sätt. Vem har ansvar Arbetsledning och Lokalvårdare Hur Startkort/Arbetsorder Accepterad offert Planera Arbetsfördelning Instruerad personal Utföra Levererad städtjänst Följa upp Nöjd kund Förbättringsförslag Förbättra Genomförda förbättringsförslag Planera Arbetet planeras utifrån checklistor för uppstart, arbetsinstruktion, arbetsorder vid extra arbeten, accepterad offert riskanalys för typ av tjänst nödlägesberedskap på städobjektet Arbetsledningen introducerar och utbildar lokalvårdarna för städobjektet. Introduktionen omfattar hur arbetet ska utföras och vad som gäller för arbetsmiljön. Utrustning och material rekvireras. Utföra Städningen/tjänsten utförs enligt arbetsinstruktion och avtal. Arbetsresultatet följs upp genom egenkontroll av arbetsledaren och gemensamma kvalitetskontroller med kunden. Kommunikation mellan städobjekt och administration sker på driftmöte och arbetsledningens anslagstavlor på kontoret. Följa upp På driftmötet följs resultat från kvalitetskontroller upp. Avvikelser och händelser förs upp på förbättringsplanen för åtgärd. Förbättra Förbättringar genomförs enligt förbättringsplan. Rutin för att rapportera Mål för rutinen Målet är att kunder och medarbetare ska bli nöjda med arbetet. Hur(utförande) Händelser, negativa som positiva som inträffat eller som skulle kunna inträffa eller förbättringsförslag rapporteras till Arbetsledare. Händelsen/förbättringsförslaget behandlas på arbetsledningens driftmöte. Beslut fattas om åtgärd. Åtgärderna utförs och utvärderas. Vem har ansvar Medarbetare Information om arbetsregler Arbetstider Vi har nästan alla olika arbetstider. Viktigt att hålla avtalad arbetstid. Komma till arbetsplatsen på avtalad tid och gå från arbetsplatsen på avtalad tid. Avtal När våra avtal med kund ökar eller minskar i omfattning förnyas även den anställdes avtal dvs ditt anställningsavtal med ITRI Städ uppdateras. Sjukfrånvaro Anmälan av sjukfrånvaro skall göras så fort som möjligt till arbetsledaren och kontoret. Tala också snarast om när Du beräknas komma tillbaka. Vid sjukdom i mer Än 7 dagar skall läkarintyg lämnas. Vikarie ordnas alltid av Arbetsledningen, inte av Lokalvårdaren. 4(5)

5 Sjuklön Sjuklön utbetalas från 2:a sjukdagen. Vi har 1 karensdag, vilket innebär att lön utgår ej den 1:a sjukdagen. Sjuklön utgår med 80 % av lönen de första 14 dagar, därefter betalar Försäkringskassan ersättning. Sjuklön utbetalas ej före sjukanmälan inkommit. Avtalsförsäkringar Vi betalar avtalsenlig försäkring (Fora) för samtliga anställda Lokalvårdare. Löner och löneutbetalningar Lön utgår enligt kollektivavtal (hängavtal) mellan Almega och Fastighetsanställdas Förbund. Lön utbetalas den 15:e i månaden. Utbetalning sker till lönekonto på valfri bank. Lönebesked skickas per post eller mailas hem till den anställde. Semester och semesterlön Semester utgår enligt lag. Normalt 5 veckor (25 arbetsdagar) Dock inte det första året. Semesterlön utbetalas vid det ordinarie utbetalningstillfället närmast efter eller före semesterledigheten. Semesterplanering av semesterönskemål görs på våren. Arbetskläder Företaget tillhandahåller arbetskläder och namnbrickor. Anställda skall använda, vårda och tvätta kläderna. Får inte används på fritiden. Så här får du kontakt med oss Chrisstie Nikolaidou VD Eri Nikolaidou Vice VD Ekonomiansvarig Administratör Marius Dragan Säljare Tassos Kalinderis Driftansvarig Atila Kisa Arbetsledare Pavlos Tsartsambalidis Patrull- och leveransansvarig Marian Oprea Lageransvarig Achilleas Kotanidis Arbetsledare

Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy

Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy Belles Golv & Städ har dokumenterat och infört kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008, för att säkerställa att våra tjänster och produkter uppfyller

Läs mer

Städservice. Introduktion. och Hemservice

Städservice. Introduktion. och Hemservice Städservice Introduktion och Hemservice Innehåll Välkommen till städservice och hemservice! 1 Ditt nya jobb 2 Den första tiden 2 Ansvar för introduktionen 3 Det handlar om din anställning 4 Kollektivavtalet

Läs mer

Introduktion till. saneringsbranschen

Introduktion till. saneringsbranschen Introduktion till saneringsbranschen Välkommen till saneringsbranschen! Du är nu en betydelsefull medarbetare i ett serviceyrke som hela tiden utvecklas snabbt och där du kommer i kontakt med många människor.

Läs mer

Servicegruppen i Europa AB. Ledningssystem Kvalitet och Miljö

Servicegruppen i Europa AB. Ledningssystem Kvalitet och Miljö Ledningssystem Kvalitet och Miljö Servicegruppen i Europa AB.s Kvalitets- och Miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 och, ISO 14001:2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget Servicegruppen i Europa AB...

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSS. Du kommer bli en viktig medarbetare

VÄLKOMMEN TILL OSS. Du kommer bli en viktig medarbetare VÄLKOMMEN TILL OSS Du kommer bli en viktig medarbetare VÄLKOMMEN TILL OSS Att börja ett nytt arbete är både spännande och stimulerande. Det innebär en ny miljö, nya arbetskamrater och nya rutiner. Det

Läs mer

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569 FÖRETAGSPRESENTATION Företaget Active Clean i Stockholm AB grundades 1994 med namnet Caledonian Städ AB. Nuvarande ägare övertog företaget i början av 2002. Namnet Caledonian städ AB ändrades till ACTIVE

Läs mer

Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik

Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik Välkommen till Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Vi har i denna folder tagit fram lite material som du som anställd medarbetare

Läs mer

Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB

Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB Medarbetarguiden för oss på Roolf s El i Trestad AB En guide med våra vägvisare och spelregler Guiden innehåller praktisk information som är värdefull i det dagliga arbetet. Innehållet är baserat på företagets

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Att arbeta på Carema Sjukvård

Att arbeta på Carema Sjukvård Att a rbeta på Carema Sjukvård Carema din nya arbetsgivare Att vara ny på ett arbete innebär att du kommer att ställas inför många nya frågor, funderingar och utmaningar. Med den här broschyren vill vi

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Rev: 2.1 Utarbetad av: Håkan Sandin 2013-10-16 Godkänd av: Leif Petterson 2013-10-16 Verksamhetsbeskrivning 1. INLEDNING 2. OM FÖRETAGET Syftet med denna rutinbeskrivning är att

Läs mer

PHR000-2, 2012-06-16

PHR000-2, 2012-06-16 , 2012-06-16 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation... 10 Förmåner... 11 Mobiltelefoner... 12

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Personalhandboken 2014

Personalhandboken 2014 Personalhandboken 2014 I denna handbok kommer vi att delge rutiner och policy s som vi på EAAB vill att alla medarbetare ska läsa igenom. Eftersom våra arbeten ofta sker hos kund är det extra viktigt att

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Innehåll Sida Syfte 3 Vår bakgrund 3 Våra ägare 3 Vår verksamhet och vår marknad 3 Hur vi ser framåt 4 Våra kunder 4 Vår kvalitetsinriktning 4 Vår miljöinriktning 5 Hälsa och säkerhet

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Framtagen 2010. Personalhandbok. Beslutad: 2010-02-25 Version: 1.4 Revideringsdatum: 2015-09-08 Ansvarig:

Framtagen 2010. Personalhandbok. Beslutad: 2010-02-25 Version: 1.4 Revideringsdatum: 2015-09-08 Ansvarig: Personal-handbok Framtagen 2010 Dokument: Personalhandbok Beslutad: 2010-02-25 Version: 1.4 Revideringsdatum: 2015-09-08 Ansvarig: VD Innehåll Organisationsstruktur SVEFAB Sverige... 1 Kvalitets- och miljöpolicy...

Läs mer

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version 3.0 2011-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB Godkännes av: Sida 1 av 19 Luleå Hamn AB Till Luleå Hamns kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga intressenter Vår förmåga att motsvara våra kunders behov, krav och förväntningar är helt avgörande

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner

Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner När jag startade verksamheten 1989 städade jag på egen hand, sju dagar i veckan och i stort sett all min vakna tid. Jag gick in

Läs mer