Välkomna den 22/4 Lars-Gustaf Hauptmann Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna den 22/4 Lars-Gustaf Hauptmann Ordförande"

Transkript

1 Sveriges fordonstekniska förening, SVEA Detta dokument innehåller handlingar för årsmötet Kallelse 2. Verksamhetsberättelse SVEA Förening 3. Resultat och balansräkning 4. Budget Medlemsavgifter Valberedningens förslag Välkomna den 22/4 Lars-Gustaf Hauptmann Ordförande

2 Kallelse till SVEA ordinarie årsmöte för 2014 Datum och tid: onsdag den 22 april 2015 kl ( 16.00) Plats: Rum VLH 30 i Volvo Lastvagnars huvudkontor, Gropegårdsgatan, Göteborg Kl serveras öl och smörgås Förslag till dagordning: 1. Mötet öppnas. 2. Mötets stadgeenliga utlysande samt fastställande av dagordning och röstlängd 3. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner 4. Styrelsens redogörelse av föregående verksamhetsår 5. Bokslut 2014 för SVEA förening och SVEA Service AB 6. Revisionsberättelse för SVEA förening och SVEA Service AB 7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 8. Föredragande av budget för 2015 och beslut om medlemsavgifter för Val av nya styrelseledamöter för en treårsperiod 11. Val bland styrelseledamöterna av föreningsordförande fram till nästa ordinarie årsmöte. 12. Val av två revisorer och två suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte 13. Val av valnämnd för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte 14. Övriga frågor Anmälan om deltagande senast 15 april till SVEAs kansli. E- mail: Hälsningar Lars- Gustaf Hauptmann Ordförande

3 Styrelsens redogörelse för 2014 Medlemmar och årsmöte Föreningen hade vid årets slut 525 enskilda medlemmar och 11 korporativa medlemmar. Årsmötet var den 23 april 2014 på Volvo Lastvagnars Huvudkontor i Göteborg. Styrelse och revisorer Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året Styrelse Lars- Gustaf Hauptmann, ordförande f.d. VCC Anton Albinsson, ledamot Chalmers Sven- Åke Berglie, ledamot f.d. FKG Maria Brattwall, ledamot NEVS Håkan Danielsson, ledamot f.d. SAAB Automobile Lars Drugge, ledamot KTH Dan Freiholtz, ledamot FEV Bengt Jacobson, kassör Chalmers Tord Hermansson, ledamot VCC Elna Holmberg, ledamot Chalmers + AB Volvo Revisorer för SVEA förening har varit Annika Carlsson och Arne Åsberg Verksamheten i korthet Seminarier SVEA har hållit ett seminarium under Vi hade glädjen att få gästa SCANIA i Södertälje den 27 maj. Seminariet samlade 42 deltagare till en inspirerande dag. Seminariets titel och program var: Vehicle Dynamics in a Cooperative Environment Purpose with the seminar Present and discuss interesting issues within and challenges for vehicle dynamics in a cooperative environment Develop and increase competence Create understanding and interest for vehicle dynamics Networking between Engineers and Organisations Lectures: Autonomous functions for increased traffic safety Pär Degerman, Scania Platooning - a first step to cooperate?, Christian Grante, Volvo GTT Smart Mobility Lab - Cooperative transportation solutions, Jonas Mårtensson, KTH Safe driver takeover when vehicle automation fails, Josef Nilsson, SP & Chalmers Evasive Manoeuvre Assist, Mats Jonasson, VCC Can haptic steering guidance enhance learning of steering task for articulated vehicles? Kristoffer Tagesson, Volvo GTT & Chalmers and David Cole, Cambridge & Chalmers Optimal vehicle maneuvers for different road conditions, Kristoffer Lundahl, LiU Research Concept Vehicle (RCV) Research platform for future vehicle concepts, Mikael Nybacka, KTH

4 Under 2015 planerar vi ett flertal SVEAseminarier Arbetsplatsträffar SVEA har försökt att få till stånd ett antal arbetsplatsträffar under året. Tyvärr har det inte varit möjligt p.g.a. omorganisation och andra omständigheter. Vi vet att dessa träffar är mycket uppskattade och under hösten 2015 har vi fått OK från Autoliv och Volvo Buss. En träff som vi alla ser fram mot med stor förväntan. FISITA SVEA är nationell representant för FISITA i Sverige. SVEA har påbörjat en direktkontakt inom studentområdet. SVEN Under 2014 utkom 4 nummer av Fordonskomponenten. Vi hade SVEN artiklar i de två sista numren. Nr 3: Vilka hållfasthetsegenskaper har limfogen, av Dr Thomas Carlberger, Högskolan i Skövde Nr 4: Vehicle Motion Control after an Initial Impact, av Dr Derong Yang, Volvo Cars och Chalmers. Sekretariat/Hemsida Sekretariatet drivs nu ideellt och det är möjligt för att vi har fått en ny hemsida med en funktionalitet som möjliggör detta. Första årets användning av hemsidan har medfört behov av några nya funktioner som vi har fått ta en extra kostnad för i årets resultat. Styrelsen i mars 2015 /L- G Hauptmann, ordf./

5 Koncern- resultat- räkning Koncernresultaträkning Intäkter SVEA Förening SVEA Service Koncernen Medlemsavgifter Konferens-, sem avgifter Serviceavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Konferens-, sem kostnader 0 Omkostnader Avskrivningar 0 Resultat före finansnetto Finansiella poster Ränteintäkter Finansiella kostnader Skatt Periodens resultat ksek

6 Koncern- balans- räkning Koncernbalansräkning SVEA SVEA Förening SVEA Service Elimineringar Koncernen Tillgångar Aktier i dotterbolag Kundfordringar Fordran inkomstskatt Fordran SVEA Service/Förening Övriga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Leverantörskulder Skuld inkomstskatt Övriga skulder Upplupna kostnader Skuld till SVEA Förening/Service Summa skulder Summa eget kapital och skulder 517 ksek

7 Förslag till budget för 2015 för koncernen, mot bakgrund av historiska resultat [ksek] Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall INTÄKTER Medlemsavgifter (enskilda) Serviceavgifter (korporativa) Konferans och seminarieavgifter Övriga intäkter KOSTNADER Konferans och seminarieavgifter Hemsida SVEN Ekonomi admin (CIT) Kansli (tfn, kuvert, förvaring, FISITA, ) Övrigt (t.ex. förtäring vid möten) RESULTAT FÖRE FINANSNETTO FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Finansiella kostnader Bokslutsdispositioner Skatt ÅRETS RESULTAT ksek. OK?

8 Medlemsavgifter 2016 Styrelsen föreslår följande medlemsavgift för kr för ungdomar upp till 25 år 100 kr för seniorer 200 kr för övriga

9 Valnämnden 2015, status Styrelse Position Vald till Förslag årsmöte 2015 Lars- Gustaf Hauptmann, f.d. VCC Ordförande 2016 Omval som ordförande Lars Drugge, KTH Ledamot 2017 Svenåke Berglie, f.d. FKG Ledamot 2017 Dan Freiholtz, FEV Ledamot 2017 Elna Holmberg, SHC Ledamot 2015 Omval Håkan Danielsson, f.d. Saab Ledamot 2015 Omval Bengt Jacobson, CTH Ledamot 2015 Omval Tord Hermansson, VCC Ledamot 2016 Maria Brattwall, NEVS Ledamot 2017 Anton Albinsson, CTH Ledamot 2017 Kommentar Revisorer Arne Åsberg Ordinarie 2015 Valnämnden söker ersättare Annika Carlsson, AB Volvo Ordinarie 2015 Omval Gunilla Efraimsson Suppleant 2015 Omval Jan- Christer Persson Suppleant 2015 Omval Valnämnd Tomas Camén Ledamot 2015 Omval Lars Drugge Ledamot 2015 Omval Dan Freiholtz Ledamot 2015 Omval Svenåke Berglie Sammankallande 2015 Omval 1

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30

Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30 Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2015 VERKSAMHETSÅRET 2014-05-01 2015-04-30 Söndagen den 5 juli 2015 kl 16.00 (registrering från 15.30) Ankarskolans matsal, Träslövsläge Södra Näs och Nygårds

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE

Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Tid LBrdugen den 1$ murs 1997, kl 10. 00. XLUBBSTUGAN FÖRSLAG TILL DAGORDNING Mötets oppnande Val av ordförande förårsmötet 23 Val av sekreterare

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/06 Dags för medlemsavgiften, inbetalningskort medföljer! Kallelse till årsmöte Ölandshelg Ledare På språng...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst. 2010-01-30, 17:00, Halmstad Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst Protokoll fört vid årsmöte för Sverok Väst 2010-01-30, 17:00, Halmstad 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Johan Herrnsdorf förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer