Protokoll Sektionsmöte Kf/Kb-sektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sektionsmöte Kf/Kb-sektionen 030508"

Transkript

1 Protokoll Sektionsmöte Kf/Kb-sektionen Mötets öppnande Mötet öppnades av Styrelseordförande Elin Haglund. 2. Mötets stadgeenliga utlysande Mötet fanns vara stadgeenligt utlyst. 3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. Under mötet lades punkt 11. "Delegation till vicerektor angående Kf:s framtid" till. Efterföljande punkter numrerades om. 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare Elin Haglund och Andreas Arnell valdes till mötesordförande och mötessekreterare. 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare Alexander Niklasson och Sebastian Bengtsson valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 6. Val av bartender Sunčana Bandalo godkändes genom acklamation. 7. Barens öppnande Sunčana öppnade baren. 8. Meddelanden Jörgen Albertsson, dekanus, rapporterar om Kf:s framtid och nollningen. Inför nollningen så meddelar han att det är studierektorerna som ansvarar för nollningen på sektionerna. Det är med dessa diskussionen om innehållet i nollningen skall hållas. Direktivet från ledningen är ingen skändning, ingen kränkning. Dessa direktiv skall efterföljas annars får vi hit Chalmers rektor, vicerektor och media.

2 Högskoleingenjörerna i kemiteknik på Lindholmen kommer hit hösten 04. Chalmers AB vill att Sektionen för Kemi och bioteknik skall spara ytterligare 5 miljoner kronor. Därför kan man inte ge teknologerna större lokaler även om de blir fler. Kf/Kb måste dela utrymme med Kemi från hösten -04. Väggar måste rivas och utrymme utnyttjas mer effektivt. Det finns däremot god tid att diskutera vilka ombyggnader som skall göras. Kf: I den allmänna hysterin har vi inte bara sparkrav, utbildningstaket är även nått. Då årskullarnas storlek ökar och regeringen vill att minst 50% skall få högre utbildning måste utbildningstaket höjas. Men det har ännu inte skett och Chalmers måste se över utbildningarnas storlek. På grund av detta har Chalmers ledning beslutat att lägga ner Kf. Söktrycket på Kf är 0,8. 4:e bäst i Sverige bland kemiteknikutbildningar. Det finns inga problem att fylla platserna och industrin vill ha beräkningsingenjörer, Kfingenjörer. KB-sektionen arbetar för att ha kvar Kf och försöker få industrin att övertala vicerektorn att låta Kf vara kvar. Teknologerna måste hjälpa till, stäm möte med vicerektor Peter Ohlsson. Man kan inte betrakta honom som ett skämt längre, ni måste ta honom för den makthavare han är. Lägg fram teknologernas synpunkter och fakta. Förklara varför Kf-teknologer är så bra. Mötet måste ske innan slutet av maj. Oavsett beslut så ser dekanus inte hur man skall kunna stoppa den centrala antagning som just nu är på gång inför hösten. Dekanus ger en eloge åt de teknologer som hjälpt till att rekrytera nya studenter, "det är ni som gett vårt höga söktryck". Elin Haglund inflikar andra platsindragningar som görs: Data 20, Elektro 25, basår 50, hela Fortbildningen försvinner samt att det blir begränsningar i antagningar till fristående kurser. Här tas beslut om att följa dekanus råd. En delegation skall skickas till vicerektorn angående Kf:s framtid. Denna punkt sätts in i dagordningen som punkt 11. Ett meddelande från Eva-Karin Akar, studievägledningen, läses upp. Hon vill framföra att det nu anställts en ny studievägledare, Pia Hepsever. Dessutom har sektionens rekryteringsgrupp börjat formatera och formalisera sig. Den heter Rekryt, har ett rum på KRT (rum 2206), har ett telefonnummer ( ) och kommer på sikt att ha en websida. Gruppen arbetar aktivt med rekryteringsfrågor, men avsaknaden av teknologer från Kf/Kb är stor! Fler behövs i vårt gemensamma rekryteringsarbete. Deras adress är

3 Eva-Marie Gram, vice ordf., lämnar ut den årliga sektionsutvärderingen. Hon förklarar att den kan lämnas in vid mötets slut samt att den även kommer att finnas i Spritköket, så sprid budskapet. Man kan även köpa T-shirtar och märken. Elin meddelar att det är en dag kvar av valet till FUM, Kårfullmäktige. FUM är som riksdagen mot regeringen fast inom kåren. Sektionen har ett parti. Valförrättare sitter i Kemientrén. Man får godis. David Henriksson, rumsansvarig, berättar att det är bastu på söndag. Sista anmälningsdag är imorgon. Bussen går från Kemientrén kl 13. Nils Carlsson tar upp om BUS. BUS konferansen var här för en månad sedan, det var liten uppslutning. Nizze har varit kontaktman mot BUS men tänker sluta. Posten innebär inte så mycket jobb och handlar lite om utbildnings frågor och arbetsmarknadsfrågor. Som sagt så behövs det en ny kontaktperson från Kb. Maila Nizze om ni är intresserade eller bara har frågor om BUS. Mikael Holber, GP redaktör, vill ha in föreningsrapporter till nya GP från alla föreningar. Dekanus, mailservern skall bytas och den nya skall ta bort 10% av all spam. Eva-Marie, Enkäten gäller sexet 02, ej sittande. Christoffer Källerman, kassör, meddelar att man kan betala sin kaffeskuld. 9. Information från BØf om vad som gäller inför nollningen Kristina Henricson, BØF ordförande, berättar om årets nollning och besvarar frågor. Fuskföreläsningen, fusknollor och skändningen har försvunnit men de skall få någon slags ersättningsföreläsning för fuskföreläsningen. KB-huset har utbildning för Phaddrar på måndag, den är nästan obligatorisk. Kristina anför att det verkar som mycket försvinner men BØF ska göra något bättre istället och att vi inte har tappat så mycket som t.ex. K-sektionen som inte får ha kvar sina svarta. Närvarande kemiteknologer meddelar att K-sektionen inte ställer upp med någon nollning om de inte får ha de svarta. De skall dessutom sätta upp protestlistor.

4 10.Information från K-styret om kemikonferens i höst I höst så kommer Kemi att anordna NKK, en nordisk kemi konferans. De behöver hjälp med fester, företagspresentationer m.m. De som hjälper till att anordna i år får åka nästa år. Mat och logi sköts av anordnarna. Ett fast datum för NKK är ännu inte satt men det sker någon gång under hösten och de som vill engagera sig kan välja engagemangsnivå. 11.Delegation till vicerektor angående Kf:s framtid Delegationen kommer att bestå av en Kf teknolog från varje årskurs, närmare bestämt Elin Haglund, Daniel Cedercrantz, David Henrikson, Sunčana Bandalo och Åsa Yhlen. Mötets skall vara sansat och kommer inte beröra nollningen. Den skall framföra varför Kf skall vara kvar. En representant från Kåren bör vara med, förslagsvis Oskar Persson från KS. Träffen måste ta plats någon gång under nästa vecka. En lista med argument för varför Kf skall vara kvar sammanställdes. 12.Verksamhetsberättelser och revisionsberättelser samt beslut angående ansvarsfrihet för a. BØF 02 Bordläggs p.g.a. att Ronnie är på revy. b. Sexmästeriet 01 Bordlades p.g.a. värnplikt. c. Sexmästeriet 02 Bordlades p.g.a. att Mattias var med i föreningen. d. SnKf/Kb 00 Bordlades p.g.a. att Björn fortfarande är skäggig. e. SnKf/Kb 01 Bordlades p.g.a. att Fredrik Larsson gått under jorden. f. SNKf/Kb 02 Bordlades p.g.a. kommunikationsproblem. g. Styret 02 Efter att verksamhetsberättelse, bokföring och revisionsberättelse framlagts beviljade mötet Styret 02 ansvarsfrihet. h. Ernst 02 Bordlades p.g.a. kränkning. i. Lokalkommittén 01 Efter att verksamhetsberättelse, bokföring och revisionsberättelse framlagts beviljade mötet Lokalkommittén 01 ansvarsfrihet.

5 13.Fråga om donation till Stadsmissionen Auktionen förra mötet gav 1000kr som skulle gå till Stadsmissionen i form av en FAKTUM-prenumeration. En liten stödprenumeration med Sektionens namn i tidningen kostar 2000kr, en med logga kostar 4000kr. Styret har redan beslutat att lägga till pengar för en liten stödprenumeration. Skall vi donera ytterligare 2000kr för en stor stödprenumeration? Mötet bifaller genom acklamation. 14.Val av kårutskottsrepresentanter a. Sektionsrepresentant i Sociala enhetens Utskott, SU Andreas Arnell väljs genom acklmation. b. Kf-representant i Utbildningsenhetens Utskott, UUKf Christoffer Källerman väljs genom acklamation. c. Kb-representant i Utbildningsenhetens Utskott, UUKb, tillika teknologrepresentant i Programkommittén för Bioteknikprogrammet Anna Ekman väljs genom acklamation. 15.Val av sektionstidningsredaktion a. Chefredaktör Mötet godkände valberedningens nominering av Anton Frost. b. Kassör Mötet godkände valberedningens nominering av David Henriksson. 16.Val av sektionsfotograf Mötet godkände valberedningens nominering av Fredrik Öberg. 17.Propositioner a. Ernstval Medarbetare ändrades till ledamot i föreslagen ny paragraf Antogs för första gången genom acklamation. b. SU:s åliggande Antogs genom acklamation efter kosmetiska ändringar. c. Valberedeningens första möte Antogs genom acklamation. d. KfIk och valberedningen Bordlades till motionen om KfIKs planheriarkiska struktur gått igenom. Avslogs efter behandling genom acklamation.

6 18.Motioner a. Ekonomisk rapport Antogs genom acklamation för andra gången. b. KfIKs planheriarkiska struktur Antogs med majoritet för andra gången. Varpå propositionen om KfIK och valberedningen avslogs. Nils Carlsson lämnar in en reservation mot beslutet. c. Angående teknologsektionens logotyp Antogs med majoritet. 19.Val av lokalkommitté a. Rumsansvarig Valberedningens nominering avslogs. Genom slutet personval valdes Johan Hult. Övrig sökande var Anna Staffas. b. Kassör Mötet godkände valberedningens nominering av Rut Bengtsson. c. Övriga Valberedningens nominering avslogs. Genom slutet personval valdes (i bokstavsordning enligt efternamn): Emma Jönsson, Georgia Kourouklidou, Henrik Nilsson och Anna Staffas. Övriga sökande var (fortfarande i bokstavsordning enligt efternamn): Andreas Delshammar och Karin Sahlin. Andreas Arnell lämnar in en reservation mot formuleringen i Valberedningens nominering. 20.IOGT-NTO-lotteriet Förslaget att köpa en IOGT-NTO-lott avslogs. 21.Övriga frågor Anton Frost föreslår att Andreas Delshammar för lång och trogen tjänst skall få mellandörrsacess. Avslogs. Andreas Arnell lyfter frågan om två loggor. Avslogs. Sebastian Bengtsson tar upp frågan om en ny fana. Avslogs.

7 22.Val av kod till Gasto w n/ks Femto w n Cupröstning gav ny kod. 23.Vinaren Ordförande Elin Haglund bönar förre vinaren Lena Norberg att dra henne då hon aldrig vunnit. Lena drar kortet. Ny vinare: Elin Haglund. Mötessekreteraren slänger sig fram och kontrollerar att det hela är korrekt genomfört. Det är det. Grattis Elin! 24.Mötets avslutande Mötet avslutades. Alexander Niklasson, justeringsman Sebastian Bengtsson, justeringsman Elin Haglund, mötesordförande Andreas Arnell, mötessekreterare

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45

Protokoll Sektionsmöte Z-teknologsektionen Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Protokoll Sektionsmöte Lp1 2010-09-29 HB3 Klockan 10.00 11.45 Närvarande: 77 Z-teknologer Bengt-Erik Bengtsson, Hedersmedlem Jonas Fredriksson, Inspektor Andreas Robertsson, Vice ordförande i Utbildningsenheten

Läs mer

Protokoll för Februarimötet 25/2-99

Protokoll för Februarimötet 25/2-99 Protokoll för Februarimötet 25/2-99 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av styrelsens ordförande Henrik Leion. 2. Mötets stadgeenliga utlysande Henrik redogjorde i all hast för vad som hade gjorts för att

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-04-12 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-04-12, 17:26 19:38 Plats Närvarande 1635, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande förklarade mötet

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Amer Ali förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Amer Ali valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-11 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Frida Christensen, Josefine Strömsrud, Julia Persson, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 7-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Sekreterare Caroline Strandberg carstra Kassör Sebastian Weddmark

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen

Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Sidan 1 Protokoll sektionsmöte 4 Geosektionen Plats: Sal E632, Luleå Tekniska Universitet Tid: Onsdag 27 november 2013 kl. 18:30 Närvarande: 45 medlemmar, varav 7 ur Geosektionens styrelse. Se bilaga 1

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #13 som ägde rum 2014-04-07 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13

FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 FULLMÄKTIGEhandboken 2012/13 Mina FUM-vänner Mail: Mobil: Mail: Mobil: 1 Consensus fullmäktigehandbok 2012/13 Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil: Mail: Mobil:

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6

Telefon: 031-772 39 28 ztyret@mtek.chalmers.se Sida 1 av 6 Protokoll Ztyret 07/08 nr 12 2007-05-15 Konferensrummet i källaren Klockan 12-13 Närvarande: Christoffer Sernevi, Ordförande Alexander Östberg, Vice Ordförande Linda Rydén, Sekreterare Niklas Johansson,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer