Telefonlista. Primärjour Akutjour Husjour 50779

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefonlista. Primärjour 53532 Akutjour 50778 Husjour 50779"

Transkript

1 Telefonlista Primärjour Akutjour Husjour Narkosjour Narkos opanmälan IVA-jour Op opanmälan Kirurgkorridoren op Endoskopi NÄL Gynjour Röntgenjour Infektionsjour Infektionkonsult Medicinjour Medicinkonsult vxl Urologkonsult Traumaortoped Ortopedkonsult Kirurgmottagningen Urologmottagningen Avd 23 röd Avd Avd Avd Avd Avd

2 Välkommen till AT på kirurgen! På följande sidor finner du praktisk information och tips som kommer att underlätta för dig och göra din placering mer värdefull. Bär med den i rockfickan!!

3 DINA FÖRSTA DAGAR SER DU TILL ATT FÅ EN KORT INTRODUKTION. Ta i första hand kontakt med din handledare. Om denna inte är i tjänst kan du få hjälp av AT studierektorn eller den STläkare som du går med på akuten eller avdelningen. Checklista för introduktion: -Kort rundvandring på avdelningarna, mottagningen, operation och akuten -Visa anslagstavlan för AT med föreläsningar och sit-in mottagningar -Operationsanmälan i orbit, vem man ringer och hur patienten förbereds -Visa var man hittar schema och PM på nätet Resterande information skall finnas på följande sidor. Hoppas att detta informationsblad underlättar din placering hos oss. Om du upplever brister i informationen är jag tacksam för feedback!! /Anna Ledebo, Studierektor AT

4 19

5 Trombosprofylax med inj fragmin 5000 E sc ges till alla större ingrepp fr.o.m. kvällen innan operation. Patienter som skall genomgå tranuretrala ingrepp ges endast rombosprofylax vid behov av längre utsättning av Waran eller Plavix. T.ex. i samband med omfattande TUR-B eller TUR-P. Fråga om du är osäker!! När avdelningsarbetet är klart är du välkommen att följa med på operation/mottagning i mån av plats (din kollega som är schemalagd på op/mott har självklart förtur). Ca eftermiddagsrond. Placering på urologmottagningen Du får följa med ST/Specialist/ÖL och träffa patienter med urologiska sjukdomar och delta i vanligt förekommande undersökningar såsom cystoskopier, TRUL m.m. Mottagningstider ca och Placering på operation På operation får du titta på och assistera vid urologiska ingrepp, t.ex TUR-B/P, prostatektomier, nefrektomier, stenkirurgi och operationer på förhud och skrotum. På dagkirurgen (plan 1) börjar operationerna 08,15. Mindre ingrepp. På C-Op (plan 4) varirerande operationsstart 08,15-08,45. Lämna gärna ditt telefonnummer till personalen på aktuell sal så kan dom ringa dig vid operationsstart. Arbetstider på urologen Mån Kl möte i konferansrummet. Tis Kl gemensamt möte med kir klin. Ni har inläsningstid. Ons Tors Kl föreläsning alt falldiskussioner i konferasrummet. Fre

6 Organisation 3 Arbetstider och schema 4 Frånvaro 5 Rutiner på kirurgen 6 Utbildning 7 Jourer och jourlistor 8 Kirurgmottagningen 10 Akutmottagningen 11 Operation 13 Journalskrivning 14 Välkommen till urologen 17 Avdelning 17 Mottagning 18 Operation 18 Arbetstider 18 Telefonlista 20 1

7 2

8 Välkommen till Urologen Under din placering på Urologen kommer du att vara schemalagd en vecka på avdelning 3 och en vecka på mottagning/operation. Detaljschemat finns på samma ställe som kirurgklinikens schema på intranätet eller När du kommer första dagen byter du om i AT-läkarnas korridor i CÖ-blocket, plan 2. Varje morgon börjar med ett gemensamt morgonmöte kl i kirurgmottagningens konferansrum (plan 1). Därefter går vi gemensamt till röntgenrond som är slut ca Efter detta går vi till UVA/HPE för att ronda nyopererade patienter. Sedan går var och en till den verksamhet man är schemalagd på. Om något är oklart kan du kontakta Eva Ekström , Karin Ohlin alt sektionschef Thomas Ranch. Avdelningsplacering Vårt mål är att hålla oss till fölande rutiner: Ca rond i samråd med avdelningsansvarig specialistläkare. I mån av tid tar vi fika på mottagningen innan arbetet med in- och utskrivning av patienter tar vid. Inskrivningarna skall vara färdigdikterade kl (inför narkosbedömningen). Att tänka på vid inskrivning av patienter: Aktuella läkemedel och överkänsligheter dikteras in i journaltexten. En del patienter skrivs in för operation nästkommande dag. För dessa gäller att du skriver in akt läkemedel i läkemedelsmodulen. Andra patienter skrivs in för operation vid en senare tidpunkt. Du skall då skriva in läkemedel under aktuella ordinationer. Glöm inte rätt datumn på antibiotika och trombosprofylax. Antibiotikaproflyax ges enl schema som finns på avd. Observera att vid positiv u-odling ges antibioitka i behandlingsdos efter resistensbestämning. 17

9 Organisation Ledning Områdeschef Opererande specialiteter: Ulrika Tängfors Verksamhetschef för kirurgkliniken: Maria Wiksten-Ericsson Läkarchef: Johan Tjärnström ST studierektor: Rikard Karlsson AT-studierektor: Saskia Schultz och Anna Ledebo Avdelningar Vi har 6 avdelningar på kliniken. NÄL: Avd 23 Röd Barn Avd 63 KAVA Avd 62 Nedre Gastro, Endokrin Avd 65 Övre gastro, Kärl U-a: Avd 3 Urologi, Bröst Avd 14 Palliativ vårdavd Administration Schemaläggare för AT: Eva Ekström Detaljschemaläggare: Kir:Ingela Apelman Uro: Karin Ohlin Operationkoordinator: Åsa Bjurström Ann-Sofi Schnaufer Introduktion och nycklar Ingrid Martinsson IT-frågor IT adm-support AT-frågor Saskia Schulze Anna Ledebo

10 Arbetstider och Schema Vi har 40 timmars arbetsvecka och arbetstider enligt följande: Avdelningsvecka: Mån, ons, tors Tis (inläsningstid på eftermiddagen ) Fre (inläsningstid på eftermiddagen) OBS! Lunch 45 min Jourvecka: D1 D2 Mån Tis Ons Tors Fre OBS! Måltidsuppehåll dvs inget obetalt lunchuppehåll. N1 N2 Fre Lör Sön Sön Mån Tis Ons Tors LÖRDAG NATT Markerat som /L i schema Kompledighet tas ut fredagen därpå. RÖDA DAGAR (utom vanliga söndagar) Den AT-läkare som går dagpasset på akuten (mån, ons, fre: D1 och tis, tors: D2) jobbar Skrivs upp på blankett för jourkomp. Nattjouren stannar till Den AT-läkare som går kvällspasset (mån, ons, fre: D2 och tis, tors: D1) är LEDIG. 4

11 Schema På kirurgklinikens intranät finns aktuella tjänstgöringsscheman och jourschema. Gå till Opererande specialiteter->kirurgkliniken->schema Alt hemifrån Det finns TRE scheman som berör er och det är viktigt att ni tittar på alla TRE 1. AT-läkarplaceringsschema Veckoplacering. Avvikelser finns markerade som * med förklaring längst ner. 2. Detaljschema Dag för dag placering. Här ser ni om ni har mottagning, operation osv. Tomma dagar innebär avdelningsarbete. 3. Jourschema Natt- och helgjourer. Dessa framgår även av AT-läkarplaceringsschemat. Ändringar syns i kursiverad text och görs fortlöpande varför utskrivna scheman snabbt blir inaktuella. Frånvaro Sjukfrånvaro Sjuk- och friskanmälan görs till husjouren innan och till Eva Ekström alt Anna Ledebo och glöm inte AT-kansliet! Meddela dag för dag om du är sjuk. Tänk på att vi måste hitta ersättare och därför är tacksamma för framförhållning. Ledighet Ledighetsansökningar skall alltid skrivas vid ledighet för kompledigt, kurs, forskning, föräldraledighet och skickas till Eva Ekström i god tid (hon sätter deadline inför nästa schemaperiod). Dessa vidarbefodras sedan till AT-chefen. Ni behöver inte skriva för AT-dagar och kompledig fredag efter lör natt. Om ni önskar ledighet med kort varsel är det bäst om ni försöker lösa detta genom ett byte med en kollega. Vi försöker hjälpa er men kan inte lova ledigheter med kort varsel. 5

12 Rutiner Dagen börjar med morgonrapport kl i konferensrummet på kirurgmottagningen NÄL respektive Uddevalla. Efter rapporten delas man upp i sektioner. Om sektionen har patienter inneliggande på IVA går man och rondar dem. Därefter går man till avdelning, operation, mottagning, eller endoskopienheten beroende på vad som står i detaljschemat. Sektionerna har röntgenronder på olika tider. Om man är på akuten går man på KAVAs röntgenrond. Detta är ett bra utbildningstillfälle!! Röntgenronder: Dag Tid Plats Kärl Mån Ons 7:45 7:45 Rum 4 Rum 4 Nedre gastro Mån 8:30 Källaren Ons 8:30 Övre gastro Tis 8:10 Rum 4 Tors 8:10 KAVA Mån-tors Fre 8:00 8:30 Källaren Rum 2 Urologen Mån-fre 7.50 Uddevalla Bröst och Endokrin Skyltning vb Terapikonferanser Utöver röntgenrond har vi multidiciplinära konferanser som kan vara värdefulla utbildningstillfällen! Avd 62 MDT konferans Ons 15 Röntgens källarlokal Avd 65 Pankreaskonferans Tors Röntgens källarlokal Urologen Behandlingskonferans Mån Konferansrummet kir mott u-a Endokrin Tyroideakonferans Ons Röntgens källarlokal Bröst MDT konferans Tors 15 Patologen U-a 6

13 Utbildning AT-föreläsning en eftermiddag i veckan kl Dag och plats står på anslagstavlan utanför sekreterarna på NÄL och anslagstavlan utanför konferansrummet i Uddevalla. AT-föreläsningsdagarna är även markerade med * i detaljschemat. OBLIGATORISK NÄRVARO! Fredagsmöten varje fredag kl är det 30 min Läkemedelslunch på NÄL. Därefter har vi klinikutbildning med bla specialistföreläsningar och föredrag i olika aktuella ämnen. Urologen - Vetenskapligt möte torsdagar kl

14 Jourer NÄL Primärjour är två AT-läkare som går på akuten dagtid och jourtid. Tiderna överlappar mellan 13 och 21. Den ATläkare som arbetar behöver inte ha primärjourstelefonen. Akutjour är en ST-läkare som dagtid går på akuten, jourtid går på akuten och i mån av tid assisterar vid akuta operationer. Om det är många opåtittade skall akutjouren inte lämna akuten, inte heller om det finns svårt sjuka patienter som behöver urakut omhändertagande. D1/2 är en erfaren ST-läkare som tjänstgör på akuten kvällstid som man kan vända sig till med frågor och som är traumaledare på röda traumalarm. Husjour jourtid är en erfaren ST-läkare/specialist som har hand om huset dvs tar hand om akuta fall på avdelningarna, opererar akuta operationer, är Traumaledare vid Röda traumalarm och hjälper till på akuten vid behov. Rondar avdelningarna på NÄL på helgerna. Bakjour: dagtid finns en dagbakjour (specialist/öl) som finns tillgänglig om husjouren behöver assistens samt ansvara för konsultfrågor från primärvården. Jourtid (öl) som är jour i hemmet och rondar avdelningarna på helgerna. UddevallaUrologbakjour är en överläkare, dagtid har den som är avdelningsansvarig och har konsulttelefonen. Jourtid finns en urologbakjour i hemmet. Skall konsulteras vid alla inläggningar på avd 3. Men disktutera med akutjouren först! Palliativa enheten har på helgerna en läkare i beredskap kl Husjouren på NÄL är tillgänglig för akuta frågor från vårdavdelningarna på US. 8

15 Jourrum Det finns jourrum för primärjouren i läkarkorridoren. Kod Jourlistor All jourtid registreras på blanketten jour, beredskap och övertid läkare. Se mall på AT-webben. En nattjoursvecka genererar ca 40 tim komp och en lör natt 20 tim. Ni kan ta ut denna under kirurgplaceringen om ni så önskar. Annars betalas det ut i pengar. Ni kan inte ta ut tiden på annan klinik. Ifyllda jourlistor lämnar ni i dom blå lådorna hos sekreterarna på mottagningen. Har ni frågor om hur man fyller i jourlistorna kan ni ringa Kicki Wikblad Jourrapport Sker på morgonen på vardagar i konferensrummet på kirurgmottagningen kl 7:45, och på helgerna i Anestesiklinikens konferensrum utanför IVA kl 8:30. Eftermiddag på vardagar och helger sker rapport på akuten. Försök att hålla rapporten kort. TÄNK SBAR!! Det som är viktigt är vilken avdelning patienten lades in på, personnr, vad sökte patienten för, preliminärdiagnos och vilka undersökningar som är beställda alt genomförda. Jourbyte: Om man byter jourer med varandra skall detta registreras på jourlistan som finns uppsatt på kirurgmottagningen. Schemaläggare och växeln meddelas. 9

16 Kirurgmottagning När ni har mottagning framgår av DETALJSCHEMAT. Ms eller M/m betyder att ni har egna patienter. Om det står Ms rör det sig om patienter som skall opereras men där det saknas aktuell anamnes, status och aktuella läkemedel (30 min per pat). Var observant på om det tillkommit något som påverkar operationsindikationen och diskutera då detta med ST eller specialist. M innebär enklare remisspatienter t.ex. ljumskbråck. Ni har gott om tid per patient och när ni vill stämma av eller fråga vänder ni er till den läkare som har mottagning samtidigt. Om det är oklart vem detta är så kan ni fråga personalen på mottagningen. Ni kommer att ha tid över emellan patienterna och ni skall då passa på att gå med den ST/spec/ÖL som har mottaging parallelt. Om ni är placerade på kärlkirugen (65K) har ni inga egna patienter inbokade utan ni går endast brevid. Ibland har ni inga inbokade patienter och då beror detta på personalbrist eller brist på handledning. Om ni vill veta vilka patienter som är inbokade så att ni kan läsa på och förbereda er kan ni gå till mottagningen dagen innan eller på morgonen och be att få en lista av ssk. NÄL: Övre gastro, endokrin, KAVA och kolorektal har mottagningar på Kirurgmottagningen som finns på plan 2 mitt emot Akutmottagningen. Kärlsektionen har sin mottagning på plan 6 utanför avd 65. I sekreterarkorridoren finns sekreterare för varje sektion för sig. Du får en egen postkorg som du bör bevaka varje dag när du är i tjänst. Denna finns hos sekreterarna för den sektion som du befinner dig på. På mottagningen har vi vårt fikarum. Kaffe bekostas av kliniken, resten får man själv stå för. Endoskopienheten på NÄL finns mellan operation och röntgen. Hit går du om du vill gå brevid någon som har E på sitt schema eller ska 10

17 se på akuta skopier. Uddevalla: Bröst har mottagning på Bröstcentrum, plan 2. Urologoch kirurgmottagning finns på plan 1. Här har KRUS och NUS sin verksamhet. Längst ned i hörnet på mottagningen finns endoskopienheten. I den administrativa korridoren finns fikarummet. Kaffe bekostas av kliniken, fm/em fika kan erhållas mot en liten slant som läggs i Fikaburken. 11

18 Akutmottagningen På akutmottagningen har vi 6 kirurgrum. Ett av rummen är suturrum och ett rektoskopirum. Sjuksköterskor och undersköterskor knutna till kirurgsidan befinner sig på stationen mitt i. Trauma: I slutet av korridoren finns tre traumarum. Vid RÖTT traumalarm larmas akutjouren, husjouren, traumaortopeden, anestesijouren, ssk från IVA och ssk från operation samt personal från akuten och röntgen. Röntgenavd och operation larmas för att förbereda att ta emot trauma. I traumarummet är husjouren traumaledare och akutjouren är den som är hands on. Vid ORANGE traumalarm larmas endast akutjouren, ortopedjouren och akutpersonal. Som AT kan man stå som hands on på orange trauma men du skall ALLTID ha akutjouren med dig på rummet!! Röntgen: När man beställer akuta rtg undersökningar är det VIKTIGT att ange hur fort man vill ha undersökningen utförd samt var patienten befinner sig. Vid URAKUT behov av röntgen t.ex. misstanke om rupturerat aorta anuerysm så ringer du röntgenjouren direkt efter att du skrivit remissen. Konsulter: Konsultremisser skrivs i Melior eller på blå allmänremiss. Det går ofta bra att konsultera andra jourer direkt men gör en skriftlig remiss också för dokumentationens skull. Ortopediska patienter smärtlindras och skickas till Uddevalla, ta kontakt med ortopedjouren. Urologen finns i Uddevalla men akut urologisk problematik söker på NÄL. Vid frågor och inläggningar på avd 3 tag kontakt med urologbakjouren. Det finns ett särskilt PM angående omhändertagande av urolog-patienter. Rådfråga alltid akutjouren innan ni ringer urologen nattetid (det samma gäller alla jourer på SU t.ex kärlkirurg, thorax, plastik osv). När du vill skylta bilder för urologerna glöm inte att skriva en internremiss (går bra att skicka kopia på akutanteckningen som internremiss). Om behov av gynkonsult finns nattetid önskar de ett telefonsamtal. 12

19 Operation Du är mycket välkommen att vara med på operation. När du skall vara med byter du om till rena gröna kläder, tar på dig mössa och ha som vana att ta på munskydd så fort du går in på sal, även om du inte skall vara med i såret. Man ser oftast bäst när man är med i såret så tvätta dig och var med om det finns plats! Om det inte finns plats kan du stå vid huvudändan men be först narkos ssk om lov så att du inte står i vägen för henne/honom. KAVA har nästan enbart akuta, oplanerade ingrepp. Här gäller det att prioritera mellan avdelningsarbete och operation om man skall hinna vara med. Se till att ordna recept, sjukskrivning och ev intyg till de patienter som skall hem samt ev konsult- och röntgenremisser på inneliggande pat innan du går till operation. Annars står avdelningen stilla. Epikriser och daganteckningar kan oftast vänta till eftermiddagen. Avd 62 har operationsdag tisdagar och torsdagar. Då utförs planerade kolorektala ingrepp både öppet och laparoskopiskt. På operationsdagarna har man en snabb rond på avdelningen innan operationsstart kl Ibland behövs AT-läkare som kamerahållare på laparoskopiska ingrepp, detta framgår av operationsprogrammet. Se till att göra färdigt så mycket avdelningsarbete som möjligt måndag och onsdag för att få vara med på operation. Avd 65Ö har operationsdag måndag och onsdag. Då utförs planerade ingrepp så som kolecystektomier, gastric by-pass och bråckoperationer. Ronder och rondarbete sköts emellan operationer. Avd 65K har varierande operationsdagar. På operationsavdelningen utförs öppna kärlingrepp såsom aortakirurgi, by-pass operationer på perifiera kärl, varicer och ingrepp relaterade till dialys. En del ingrepp utförs på röntgenavdelningen på deras interventionssalar vid PCI-lab. Här kan man se anläggande av EVAR samt PTA och stentning av perifiera kärl. 13

20 Journalskrivning Kirurgjournaler skall dikteras kort, koncist och enligt mallen för optimal diktering. Det är dock viktigt att alla relevanta fakta finns med. Mottagningsbesök Dikterande läkare Notera om det är ett nybesök eller återbesök Inremitterande Kontaktorsak: Inremmiterande, och varför/återbesök Sjukhistoria: Kort socialanamnes, tidigare/nuvarande sjukdomar/operationer, ev utredningar. Aktuellt: Symptom Status: Lyssna på hjärta och lungor på alla pat som skall opereras utöver dokumentation av fynd vid inspektion,palpation samt ev rekt- /proktoskopi. Operationsberättelse: Vid rekt-/proktoskopi, hudexcisioner osv. Bedömning: Åtgärder. Diagnos. Behov av ytterliggare utredning preoperativt? Kopia: som remissvar Huvudediagnos Bidiagnos Åtgärdskod Inskrivning Dikterande läkare Intagningsorsak: Ange kort varför patienten läggs in på kirurgkliniken. Sjukhistoria: Kort socialanamnes (yrke, bostadsförhållanden, hemtjänst, etyl, tobak mm), tidigare/nuvarande sjukdomar/operationer, ev utredningar. Aktuellt: Vad söker patienten för? Symptom? Läkemedel: Status: Lyssna alltid på hjärta och lungor, narkosen kräver detta om pat skall preopbedömmas. Rektalpalpation på alla patienter med buksymtom! Ange var i buken eventuell ömhet föreligger och graden 14

21 av ömhet (lätt, måttlig, kraftig). Palpabla resistenser? (läge, storlek, ömhet). Bråck? Relevant kärl- och distalstatus. Glöm inte detta på sårskador!! Lab: Patologiska provsvar. Bedömning/Åtgärd: Arbetsdiagnos, vidtagna åtgärder på akuten, insatt medicinering och beställda undersökningar. Epikris Undvik långa epikriser! För mycket information gör epikrisen svårbegriplig! Epikrisen skall dikteras av utskrivande läkare i direkt anslutning till vårdtillfället. Ansvarig läkare: Den specialist eller ÖL som är avdelningsansvarig. Dikterande läkare Huvuddiagnos och bidiagnos: Koder behöver ej dikteras utan kodas av sekreterare. Åtgärd: Operation och operationskod. Kodas av sekreterare. PAD/Cytologi: Ifylls av sekreterare när det anländer. Sjukhistoria: Mycket kort sammanfattning av tidigare sjukdomar, anledningen till det aktuella vårdtillfället. Vårdförlopp: Inläggningsorsak, utförd operation med operationsfynd observera ev IVA-vistelse och åtgärder, eventuellt andra icke operativa behandlingar, uppgifter om det postoperativa förloppet, ev komplikationer och hur dessa behandlats, patientens tillstånd vid utskrivningen. Läkemedelsberättelse: Om man gjort ändringar i ordinarie läkemedel. Planering: Uppföljning (fortsatt poliklinisk utredning, återbesök mm) Kopia Undvik att räkna upp en mängd siffervärden på normala rutinprover, men patologiska laboratorievärden och hur de utvecklas kan vara av intresse. Epikrisen används som remissvar till inremitterande läkare. Tänk efter vilka upplysningar denne kan vara speciellt intresserad av, ofta är det den framtida planeringen för patienten och sjukdomens prognos. Om du är osäker eller inte har förstått resonemanget så FRÅGA!! Ibland kan det vara svårt att utläsa från daganteckningar. Skall uppföljning på vårdcentral ske inom 3 veckor måste du kontakta respektive läkare personligen. 15

22 Daganteckningar Skall skrivas dagligen på patienter som vårdas på KAVA. Skall skrivas på samtliga patienter på fredagar/inför helgdag eller vid behov, dvs vid relavanta undersökningsfynd eller ändringar i behandling görs. Överflyttningsanteckning Finns inte som eget sökord utan skrivs under daganteckning. Skall skrivas på patienter som flyttar till annan avd, ffa avd 3 och 14. Denna skall innehålla en kort sammanfattning av vården och framtida planering. 16

23 Välkommen till Urologen Under din placering på Urologen kommer du att vara schemalagd en vecka på avdelning 3 och en vecka på mottagning/operation. Detaljschemat finns på samma ställe som kirurgklinikens schema på intranätet eller När du kommer första dagen byter du om i AT-läkarnas korridor i CÖ-blocket, plan 2. Varje morgon börjar med ett gemensamt morgonmöte kl i kirurgmottagningens konferansrum (plan 1). Därefter går vi gemensamt till röntgenrond som är slut ca Efter detta går vi till UVA/HPE för att ronda nyopererade patienter. Sedan går var och en till den verksamhet man är schemalagd på. Om något är oklart kan du kontakta Eva Ekström , Karin Ohlin alt sektionschef Thomas Ranch. Avdelningsplacering Vårt mål är att hålla oss till fölande rutiner: Ca rond i samråd med avdelningsansvarig specialistläkare. I mån av tid tar vi fika på mottagningen innan arbetet med in- och utskrivning av patienter tar vid. Inskrivningarna skall vara färdigdikterade kl (inför narkosbedömningen). Att tänka på vid inskrivning av patienter: Aktuella läkemedel och överkänsligheter dikteras in i journaltexten. En del patienter skrivs in för operation nästkommande dag. För dessa gäller att du skriver in akt läkemedel i läkemedelsmodulen. Andra patienter skrivs in för operation vid en senare tidpunkt. Du skall då skriva in läkemedel under aktuella ordinationer. Glöm inte rätt datumn på antibiotika och trombosprofylax. Antibiotikaproflyax ges enl schema som finns på avd. Observera att vid positiv u-odling ges antibioitka i behandlingsdos efter resistensbestämning. 17

Introduktion av nya läkare på Kirurgiska kliniken med bifogad checklista

Introduktion av nya läkare på Kirurgiska kliniken med bifogad checklista 1 (6) 2012-01-1 kliniken med bifogad checklista Denna checklista är tänkt att användas som stöd vid introduktion av nya läkare på AVA och täcker administrativa och praktiska rutiner men inte medicinsk

Läs mer

Introduktion av nya läkare på akutmottagningen, Kirurgiska kliniken, med bifogad checklista

Introduktion av nya läkare på akutmottagningen, Kirurgiska kliniken, med bifogad checklista 1 (5) akutmottagningen,, med Denna checklista är tänkt att användas som stöd vid introduktion av nya läkare på akutmottagningen. Den täcker administrativa och praktiska rutiner men inte medicinsk handläggning

Läs mer

Välkomna till Barnklinikens avdelningar!

Välkomna till Barnklinikens avdelningar! Välkomna till Barnklinikens avdelningar! Vi hoppas att din tid på Barn o Ungdomssjukhuset ska bli lärorik och trevlig! På följande sidor finns en sammanställning av viktiga tider och rutiner på de olika

Läs mer

PM Administrativt. Välkommen! Till Dig som är ny läkare på Infektionsenheten

PM Administrativt. Välkommen! Till Dig som är ny läkare på Infektionsenheten Specialitet: Infektionsmedicin PM Administrativt Text författare: Anna-Karin Larsson Faktaansvarig: Johan Hjalmarsson, Cecilia Rydén Godkänt av: Johan Hjalmarsson, Enhetschef Skapat: 2009-06-17 Reviderat:

Läs mer

Lärandemål: NEURO-STROKE-enheten, våningsplan 4 Under placeringen ska varje student följa handläggning av en patient och aktivt medverka i vården.

Lärandemål: NEURO-STROKE-enheten, våningsplan 4 Under placeringen ska varje student följa handläggning av en patient och aktivt medverka i vården. AVDELNING NEUROLOGI Lärandemål: Studenten ska kunna: - Sammanfatta och presentera den neurologiskt sjuke patient för vårdlaget på rond. - Under handledning diktera remiss och daganteckning, epikris och

Läs mer

Journalmall för psykiatrikursen

Journalmall för psykiatrikursen Journalmall för psykiatrikursen Obligatoriska rubriker (enligt Melior) i kursiv stil. Dessa rubriker samt övriga som bör kommenteras vid varje samtal är markerade med *. Övriga rubriker används när så

Läs mer

Vårdplatser är delade mellan teamen: A. RÖD-GULT TEAM sängplatser: 5:1, 9:1, 19:1, 23:1, 23:2, 31:1, 31:2, 39:1, 39:2, 39:3, 39:4

Vårdplatser är delade mellan teamen: A. RÖD-GULT TEAM sängplatser: 5:1, 9:1, 19:1, 23:1, 23:2, 31:1, 31:2, 39:1, 39:2, 39:3, 39:4 Lärandemål avdelningstjänstgöring: - Kunna sammanfatta och presentera den neurologiskt sjuke patient för vårdlaget på rond. - Under handledning diktera remiss och daganteckning, epikris och utskrivningsinformation

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DEN KLINISKA PLACERINGEN I UROLOGI OCH NEFROLOGI I KARLSTAD

VÄLKOMMEN TILL DEN KLINISKA PLACERINGEN I UROLOGI OCH NEFROLOGI I KARLSTAD Sida 1 av 5 VÄLKOMMEN TILL DEN KLINISKA PLACERINGEN I UROLOGI OCH NEFROLOGI I KARLSTAD Sedan höstterminen 2009 är urologikursen och nefrologikursen integrerade. Därför kommer Du att under Dina veckor hos

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

Akuta larm på Akademiska sjukhuset 2011-11-22 senast ändrad 2015-06-24 Akuta larm på Akademiska sjukhuset - en översikt av larmsystemet för akuta larm 1. ÖVERSIKT LARMKATEGORIER OCH LARMTYPER... 2 SCHEMATISK ÖVERSIKT... 2 2. LARMKATEGORIER...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KIRURGISKA KLINIKEN, SUS, MALMÖ

VÄLKOMMEN TILL KIRURGISKA KLINIKEN, SUS, MALMÖ T8, SUS Malmö, VT 2015 BLOCK II 2015-03-25 VÄLKOMMEN TILL KIRURGISKA KLINIKEN, SUS, MALMÖ Kirurgiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus har verksamhet på fyra olika orter. Huvuddelen av den slutna

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Allmänt: Arbetstider:

Allmänt: Arbetstider: AVA Allmänt: AVA är Gävlesjukhus akutvårdsavdelning med 21 platser. Avdelningen är uppdelad på två där ena delen rondas av medicindagbakjour samt en underläkare (8 pat) och andra delen av internmedicinsk

Läs mer

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin 1 (4) Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin ST-läkare i allmänmedicin är anställda av primärvården och har sin huvudtjänstgöring på en vårdcentral. Sidoutbildningen

Läs mer

Rutin för preoperativt omhändertagande av patient med höftfraktur, SUS - Malmö

Rutin för preoperativt omhändertagande av patient med höftfraktur, SUS - Malmö Version: 1.0 Skapad: 2012-09-15 Reviderad: 2014-04-15 Gäller tv, längst tom: 2015-04-15 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Cecilia Rogmark, Magnus Eneroth, Henrik Dyhre Dokumentinnehåll: Arbetsuppgifter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KIRURGISKA KLINIKEN, SUS, MALMÖ

VÄLKOMMEN TILL KIRURGISKA KLINIKEN, SUS, MALMÖ T8, SUS Malmö, HT 2013 BLOCK II 2013-11-08 VÄLKOMMEN TILL KIRURGISKA KLINIKEN, SUS, MALMÖ Kirurgiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus har verksamhet på fyra olika orter. Huvuddelen av den slutna

Läs mer

Välkommen till verksamhetsområde kardiologi Gävle sjukhus.

Välkommen till verksamhetsområde kardiologi Gävle sjukhus. Läkare kardiologen VEC Oscar Persson 026-155103 Öl Gunnar Gustafsson 026-154366 Öl Per-Erik Gustafsson 026-154369 Öl Jan Blomgren 026-153007 Öl Kaoan Jamal 026-153082 Öl Britt-Marie Nosséd 026-154003 Öl

Läs mer

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

Akuta larm på Akademiska sjukhuset 2011-11-22 Senast ändrad 2016-12-12 Akuta larm på Akademiska sjukhuset - en översikt av larmsystemet för akuta larm 1. ÖVERSIKT LARMKATEGORIER OCH LARMTYPER... 2 SCHEMATISK ÖVERSIKT... 2 2. LARMKATEGORIER...

Läs mer

Pacemaker och ICD - dagkirurgiskt planerad nyimplantation...2

Pacemaker och ICD - dagkirurgiskt planerad nyimplantation...2 Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Pacemaker och ICD Giltig fr.o.m: 2015-02-02 Faktaägare: Minna Markljung, överläkare medicinkliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska

Läs mer

PROGRAMRAPPORT. Team: Endokrin och Diabetesmottagningen, Endokrinologiska kliniken, UMAS. Teammedlemmar:

PROGRAMRAPPORT. Team: Endokrin och Diabetesmottagningen, Endokrinologiska kliniken, UMAS. Teammedlemmar: PROGRAMRAPPORT Team: Endokrin och Diabetesmottagningen, Endokrinologiska kliniken, UMAS Syfte med deltagandet i förbättringsprogrammet: Hur kan tillgängligheten förbättras för patienterna, hur kan arbetsmiljön

Läs mer

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner!

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Uppdaterad senast 2014-12-08 VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! E Om sjukhuset/hälsocentralen i Bollnäs I november 2011 tog Aleris AB

Läs mer

Utbildningsbeskrivning

Utbildningsbeskrivning Utbildningsbeskrivning Läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) i Kirurgi Klinikens huvudverksamhet Kliniken utför akut och ellektivt omhändertagande av patienter med sjukdomar där invasiva behandlingsmetoder

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Sommarsamverkan Barn- och ungdomssjukvården

Sommarsamverkan Barn- och ungdomssjukvården Sommarsamverkan Barn- och ungdomssjukvården 2017 Här hittar du information om: Öppettider, telefonnummer, kontaktpersoner Akut dagsjukvård (ADA) Akuta barnflödet Kirurg-, ortopedi-, ÖNH-, BUP, HIA- och

Läs mer

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 - undervisningens omfattning och organisation Undervisningens utformning Kursen pågår i 5 veckor och omfattar klinisk tjänstgöring på slutenvårdsavdelning,

Läs mer

Rutiner för sjuksköterskor

Rutiner för sjuksköterskor Rutiner för sjuksköterskor KLOCKAN SCHEMA 06.45 07.00 Rapport från nattpersonalen. 07.00 07.10 Genomgång av patienter och dagens arbete med undersköterska. Blodprovstagning samt administrering av läkemedel.

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS INTERNMEDICINSKA KLINIKEN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA TILLSAMMANS

Läs mer

Angående urologiplaceringen

Angående urologiplaceringen Uppsala Välkommen till placeringen i njurmedicin och urologi vid Akademiska Sjukhuset! Placeringen börjar på måndag med en teoridag (se föreläsningsschemat). De kandidater som ska göra sin placering i

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning (KUA) i Malmö! KUA är en

Läs mer

Välkomna till termin 6!

Välkomna till termin 6! Välkomna till termin 6! Första veckan Var äger allt rum? Vad ska göras? Hur ska det genomföras? Att tänka på första veckan Måndag och under resten av veckan Rsid-kort via drop in => Tisdag I Lund Onsdag

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL. Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, LUND VÄLKOMMEN TILL Kliniska Utbildnings Avdelningen KUA-LUND ATT LÄRA TILLSAMMANS FÖR ATT KUNNA ARBETA

Läs mer

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 undervisningens omfattning och organisation

Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 undervisningens omfattning och organisation Om psykiatrikursen i Lund under läkarutbildningen, termin 9 undervisningens omfattning och organisation Undervisningens utformning Kursen pågår i fem veckor och omfattar klinisk tjänstgöring på slutenvårdsavdelning,

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer STRUKTUR A Verksamheten:

Läs mer

Välkommen till Gävle Sjukhus

Välkommen till Gävle Sjukhus 2015-10-01 sida 1 (6) Välkommen till Gävle Sjukhus Gävle sjukhus upptagningsområde omfattar Gävleborgs län och delvis norra Uppland med totalt ca 340 000 invånare. Verksamheten är huvudsakligen förlagd

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund INTRODUKTION för nyanställda läkare och ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring vid minnesmottagningen i Lund Elisabeth Björnson, överläkare VO minnessjukdomar, Lund Uppdaterad version 2015-02-09 Ursprunglig

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse Syfte och omfattning Syftet är minskade läkemedelsrelaterade problem med mål att samtliga patienter ska få en väl avpassad läkemedelsbehandling. Alla

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

TUR-B. Sammanfattning. Innehållsförteckning

TUR-B. Sammanfattning. Innehållsförteckning 2015-11-27 24386 1 (5) Sammanfattning Kirurgiskt ingrepp som utförs med ett särskilt instrument (resektoskop) via urinröret för att hyvla/bränna bort misstänkta tumörförändringar i urinblåsan. Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumentnamn: 2. Akutkliniken Akutmottagning Ledningsansvarig sjuksköterska. Giltig fr o m:

Dokumentnamn: 2. Akutkliniken Akutmottagning Ledningsansvarig sjuksköterska. Giltig fr o m: Dokumentera åtgärder med klockslag. Åtgärdskalendern kan användas för dokumentation. Kirurgbakjour larmas av enligt PM på Akutmottagningen. Åtgärd Klockan/ signatur 1. Vid begäran av sjukvårdsgrupp - larma

Läs mer

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Navelbråck Navelbråck Information inför operation av navelbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Bäst i test när vi standardiserar vårt arbetssätt

Bäst i test när vi standardiserar vårt arbetssätt Bäst i test när vi standardiserar vårt arbetssätt Oskarshamns sjukhus Akut förbättring Dåliga flödestider på akuten Start av eget Projekt Akut medicinska spåret Akut förbättring ett nationellt projekt

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning(KUA)i Lund! KUA är en del

Läs mer

TiLL ORTOPEDEN AVD 9

TiLL ORTOPEDEN AVD 9 Ortopedkliniken Vrinnevisjukhuset VÄLKOMMEN TiLL ORTOPEDEN AVD 9 CKOC - Ortopedkliniken i Norrköping Verksamhetsidé Erbjuda en god ortopedisk hälso- och sjukvård Bedriva forskning och undervisning Alla

Läs mer

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet...

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet... Måndag!!! Jag har valt att praoa på centrallasarettet på kirurgmottagningen! Dagen började klockan 8 på morgonen. Jag kom till entréhallen där jag blev hämtad av två kvinnor som heter Cecilia och Kerstin.

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Introduktion - välkommen till akutkliniken SUS Malmö!

Introduktion - välkommen till akutkliniken SUS Malmö! Version: 1.0 Skapad: 20120927 Reviderad: 2013-03-06 Gäller tv, längst tom: 2015-03-15 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Daniel Wenger Dokumentinnehåll: Arbetsrutiner Akutmottagningen - ortopedi SUS

Läs mer

Geriatrik Direkt. Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov. Seniordialogen

Geriatrik Direkt. Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov. Seniordialogen Geriatrik Direkt Daniel Gustafsson, överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov Seniordialogen 2012-11-07 Geriatrik direkt bakgrund vad är geriatrik direkt vad patienterna tycker hur vet vi att

Läs mer

Kursinformation kirurgiblocket, T8 Lund ver

Kursinformation kirurgiblocket, T8 Lund ver Kursinformation kirurgiblocket, T8 Lund ver 2016-12-05 Tjänstgöringen inom ämnet kirurgi innehåller många placeringar och ett stort antal obligatoriska moment för godkänd kurs. En del moment är väldigt

Läs mer

Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation

Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation Kirurgiska kliniken, L-G Larsson, överläkare Reviderat 2014-01-24 Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation

Läs mer

till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084

till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084 till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084 VÄLKOMMEN TILL VÅRDAVDELNING 083-084 Vi är en ortopedkirurgisk avdelning för främst akuta skador och sjukdomar i skelett, muskler, ledband

Läs mer

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Innehåll: Bakgrund Arbetsgrupp Beskrivning av arbetsmetod

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer A Verksamheten:

Läs mer

Rutiner för sjuksköterskor

Rutiner för sjuksköterskor Rutiner för sjuksköterskor 06.45 07.00 Rapport från nattpersonalen. 07.00 07.10 Genomgång av pat och dagens arbete med usk 07.00-09.00 Blodprovstagning samt administrering av läkemedel. Omvårdnadsarbete.

Läs mer

AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15

AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15 AT-SPUR KALIX SJUKHUS 2010-11-15 Kalix länsdelssjukhus är beläget i östra norrbotten och betjänar ca 37 000 personer. Sju ATläkare per år fullgör sin AT-tjänstgöring vid sjukhuset. Helhetsintrycket hos

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

TMC jour rutindokument Piteå

TMC jour rutindokument Piteå Styrande rutindokument Rutin Sida 1 (10) TMC jour rutindokument Piteå Kontaktuppgifter till TMC/Sydney Telefonnummer till jourverksamheten/sydney Telefonnummer till kontoret i Sydney 08-52 500 592 Back-up:

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Knäledsplastik. Allmänna synpunkter. Komplikationer. Symtom. Operationssår

Knäledsplastik. Allmänna synpunkter. Komplikationer. Symtom. Operationssår VÅRD- PROGRAM Knäledsplastik Dnr Version 1:11 Gäller för: Framtagen av/datum: Kirurg/ortopedkliniken Klas Hellgren,öl/Björn Albrektsson,öl/Sara Axelsson,ssk/2005-04-01 Godkänd av/datum: Henrik Jonsson/Verksamhetschef

Läs mer

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad

information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad information till barn/ungdomar/närstående Inför sövning den / 20 på dagoperation, centralsjukhuset Kristianstad Förberedelser inför operation För information inför operation besök eller ring oss några

Läs mer

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukvård/ Malmö

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukvård/ Malmö KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård/ Malmö Fastställd 2012-08-23 Reviderad 2015-01-15 Charlotte Gillrell, Sara Halldèn, Liselott Persson, Monika Vestling Kurs- och momentansvariga

Läs mer

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukhus/ Malmö

KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning. Skånes Universitetssjukhus/ Malmö KUA - Malmö Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukhus/ Malmö Fastställld 2012-08-23 Anna-Karin Wahn, Cecilia Benoni, Gertrud Nilsson, Birgitta Wästberg Kursansvariga Varmt välkommen till

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-11-26 Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Ann-Sofi Duberg och Nils Kuylenstierna Inspektörer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KLINISK UTBILDNINGSAVDELNING KUA-LUND

VÄLKOMMEN TILL KLINISK UTBILDNINGSAVDELNING KUA-LUND LUNDS UNIVERSITET MEDICINSKA FAKULTETEN SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS VERKSAMHETSOMRÅDE INTERNMEDICIN, LUND VÄLKOMMEN TILL KLINISK UTBILDNINGSAVDELNING KUA-LUND Dokumentansvariga: Pernilla Alm, Ingela Dahlqvist

Läs mer

Typfall. Upphandling 2014 Resursplaneringssystem NLL

Typfall. Upphandling 2014 Resursplaneringssystem NLL Norrbottens läns landsting 2014-03-24 668-13 Typfall 2014 Resursplaneringssystem NLL 1 Allmän information I detta dokument beskrivs specifika typfall som vi vill att anbudsgivare förevisar under en workshop

Läs mer

Välkommen till Gävle Sjukhus

Välkommen till Gävle Sjukhus 2017-05-02 sida 1 (6) Välkommen till Gävle Sjukhus Gävle sjukhus upptagningsområde omfattar Gävleborgs län och delvis norra Uppland med totalt ca 340 000 invånare. Verksamheten är huvudsakligen förlagd

Läs mer

Ankomstavdelning Malmö

Ankomstavdelning Malmö 2017-01-12 Ansvarig: Camilla Andersson Ankomstavdelning Malmö BEHOVSINVENTERING 1 Uppdrag... 3 2 Bakgrund... 3 2.1 ORK... 3 2.2 OKK... 4 2.3 OO... 4 2.4 OK... 5 2.5 Handkirurgen... 5 3 Syfte... 5 4 Resultat...

Läs mer

Kontroll-rtg, ödemkontroll. Tidbokning för uppföljning efter tre veckor. S

Kontroll-rtg, ödemkontroll. Tidbokning för uppföljning efter tre veckor. S Radiusfraktur kvinna 50-80 år Lågenergitrauma Vid op ev inl på avd* Ort mottagning efter 1 vecka Uppföljning ort mottagning Gipsad cirka 4 veckor efter skada Annars beroende av fraktur och fixation Ev

Läs mer

Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus

Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjen

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Manual för schemaläggning av operationssal.

Manual för schemaläggning av operationssal. Manual för schemaläggning av operationssal. 2017-03-10 Manual för schemaläggning av operationssal. Manualen beskriver först hur man lägger ett grundschema och sedan hur man infogar en schemaperiod då ett

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Höftprocessen Landstinget i Östergötland Östra distriktet.

Höftprocessen Landstinget i Östergötland Östra distriktet. Vrinnevisjukhuset en Landstinget i Östergötland Östra distriktet Detta är ett övergripande PM för patienter med misstänkt höftfraktur i östra länsdelen Alla patienter med misstänkt höftfraktur handläggs

Läs mer

Utskrivningsprocess. Utskrivningsplanering Hemma. Inlagd på sjukhus. Initiering av hemgång. Bedömning inför hemgång GRÖN GUL

Utskrivningsprocess. Utskrivningsplanering Hemma. Inlagd på sjukhus. Initiering av hemgång. Bedömning inför hemgång GRÖN GUL Utskrivningsprocess Inlagd på sjukhus Initiering av Utskrivningsplanering Hemma Bedömning inför GRÖN GUL RÖD < 72 tim uppföljande telefonsamtal Utskrivningsprocess Vägen ut INVENTERING Planera för god

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Höftfrakturlinjen SUS - Lund

Höftfrakturlinjen SUS - Lund Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 2014-11- 24 Gäller tv, längst tom: 20150415 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: My von Friesendorf Dokumentinnehåll:Arbetsuppgifter höftfrakturlinjen

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Introduktion för nyanställda läkare. För nyanställda läkare vid verksamhetsområde neurologi

Introduktion för nyanställda läkare. För nyanställda läkare vid verksamhetsområde neurologi Introduktion för nyanställda läkare För nyanställda läkare vid verksamhetsområde neurologi Innehåll Målbeskrivning för randutbildning s. 2 Klinikens mål s. 2 Klinikens organisation s. 2 Verksamhet s. 2-4

Läs mer

Utbildningsbeskrivning

Utbildningsbeskrivning Utbildningsbeskrivning Klinik ÖNH-verksamheten. HIVÖ-Kliniken Klinikens huvudverksamhet (statistik, läkarbesök, behandling etc.) Verksamheten utför akut och elektivt omhändertagande av patienter med sjukdomar

Läs mer

Patient blev hemskickad begick självmord

Patient blev hemskickad begick självmord Patient blev hemskickad begick självmord En nyanställd läkare utan erfarenhet var ensam ansvarig på jourmottagningen. Den nedstämda patienten erbjöds läkemedelsbehandling och återbesök efter drygt en vecka.

Läs mer

Livet på avdelningen

Livet på avdelningen Livet på avdelningen 1 Personalkategorier Överläkare Underläkare Sjuksköterska Undersköterska Paramedicinare 2 En dag på avdelningen Rond Utredningar Dokumentation In- och utskrivning Eftermiddagsrond

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

T8, VT

T8, VT T8, VT 2011 2011-01-20 SCHEMAFÖRKLARINGAR Avdelningsarbete: Målet med avdelningsarbetet är att få en inblick i hur den slutna vården fungerar. Detta sker i princip under fyra veckors tjänstgöring. Under

Läs mer

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare.

Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. Fall 1, man 78 år ÖGI-blödning Anamnes: Sedan några timmar hematemes och melena. Hjärtsvikt sedan tidigare. LM: Trombyl, Lanacrist och Arthrotec. Status: blek och kladdig, BT 80/50, puls 110. Du är jour

Läs mer

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis.

Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Station 1 Vilostation Station 2 Du är AT- läkare och primärjour (medicin) på akutmottagningen. Du ska bedöma och handlägga en 76- årig patient med trolig urosepsis. Patienten har KAD och har efter ett

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 7 maj 2015 Ystads lasarett Ystad ÖNH Sjukhus Ort Klinik Mats Holmström Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Vårdcentralen Delfinen Höganäs Bra mottagning 2006

Vårdcentralen Delfinen Höganäs Bra mottagning 2006 Vårdcentralen Delfinen Höganäs Bra mottagning 6 Deltagare Cecilia Hultqvist Kerstin Lindell Christel Carlberg Eva-Brita Johansson Lisbeth Cronqvist distriktsläkare distriktsköterska vårdcentralschef distriktsköterska

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Njurcancer ny design efter patientprocessen

Njurcancer ny design efter patientprocessen Njurcancer ny design efter patientprocessen Ingrid Erlandsson Martin Holmström urologienheten, Landstinget i Jönköpings län Morgondagens urologi God Vård SOSFS 2005:12 Patientfokuserad Tillgänglig och

Läs mer

Regional riktlinje för preoperativa utredningar

Regional riktlinje för preoperativa utredningar Regional riktlinje för preoperativa utredningar Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning INFORMATION INFÖR OPERATIONER Innehållsförteckning Information till dig som ska opereras för sjukdom i binjuren.... 2 Information till dig som ska operera ljumskbråck... 3 Information till dig som ska

Läs mer

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Underlag AT-kansliet SU:s sammanställning av primärvårdsenkät 120501 121116,

Läs mer

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Ett gemensamt arbete mellan landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun Christina Mörk Hemvårdsenheten Läkarvård i hemmet till äldre multisjuka patienter Svårt

Läs mer

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Godkänt den: 2016-03-21 Ansvarig: Gäller för: Barbro Nordström Landstinget i Uppsala län Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Rutinen gäller för patienter över 18 års ålder. Innehåll

Läs mer

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS

BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS BRA MOTTAGNING SPECIALISTMOTTAGNINGEN PITEÅ ÄLVDALS SJUKHUS Catrin Filipsson Inga-Britt Nordgren Gunbritt Nordberg Mona Eidegren Jan Bergström Doris Öhlund Slutrapport maj 2008 1 Verksamhetsområde Specialistmottagningen

Läs mer

T8, HT

T8, HT T8, HT 2011 2011-11-01 SCHEMAFÖRKLARINGAR Avdelningsarbete: Målet med avdelningsarbetet är att få en inblick i hur den slutna vården fungerar. Detta sker i princip under fyra veckors tjänstgöring. Under

Läs mer