Telefonlista. Primärjour Akutjour Husjour 50779

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefonlista. Primärjour 53532 Akutjour 50778 Husjour 50779"

Transkript

1 Telefonlista Primärjour Akutjour Husjour Narkosjour Narkos opanmälan IVA-jour Op opanmälan Kirurgkorridoren op Endoskopi NÄL Gynjour Röntgenjour Infektionsjour Infektionkonsult Medicinjour Medicinkonsult vxl Urologkonsult Traumaortoped Ortopedkonsult Kirurgmottagningen Urologmottagningen Avd 23 röd Avd Avd Avd Avd Avd

2 Välkommen till AT på kirurgen! På följande sidor finner du praktisk information och tips som kommer att underlätta för dig och göra din placering mer värdefull. Bär med den i rockfickan!!

3 DINA FÖRSTA DAGAR SER DU TILL ATT FÅ EN KORT INTRODUKTION. Ta i första hand kontakt med din handledare. Om denna inte är i tjänst kan du få hjälp av AT studierektorn eller den STläkare som du går med på akuten eller avdelningen. Checklista för introduktion: -Kort rundvandring på avdelningarna, mottagningen, operation och akuten -Visa anslagstavlan för AT med föreläsningar och sit-in mottagningar -Operationsanmälan i orbit, vem man ringer och hur patienten förbereds -Visa var man hittar schema och PM på nätet Resterande information skall finnas på följande sidor. Hoppas att detta informationsblad underlättar din placering hos oss. Om du upplever brister i informationen är jag tacksam för feedback!! /Anna Ledebo, Studierektor AT

4 19

5 Trombosprofylax med inj fragmin 5000 E sc ges till alla större ingrepp fr.o.m. kvällen innan operation. Patienter som skall genomgå tranuretrala ingrepp ges endast rombosprofylax vid behov av längre utsättning av Waran eller Plavix. T.ex. i samband med omfattande TUR-B eller TUR-P. Fråga om du är osäker!! När avdelningsarbetet är klart är du välkommen att följa med på operation/mottagning i mån av plats (din kollega som är schemalagd på op/mott har självklart förtur). Ca eftermiddagsrond. Placering på urologmottagningen Du får följa med ST/Specialist/ÖL och träffa patienter med urologiska sjukdomar och delta i vanligt förekommande undersökningar såsom cystoskopier, TRUL m.m. Mottagningstider ca och Placering på operation På operation får du titta på och assistera vid urologiska ingrepp, t.ex TUR-B/P, prostatektomier, nefrektomier, stenkirurgi och operationer på förhud och skrotum. På dagkirurgen (plan 1) börjar operationerna 08,15. Mindre ingrepp. På C-Op (plan 4) varirerande operationsstart 08,15-08,45. Lämna gärna ditt telefonnummer till personalen på aktuell sal så kan dom ringa dig vid operationsstart. Arbetstider på urologen Mån Kl möte i konferansrummet. Tis Kl gemensamt möte med kir klin. Ni har inläsningstid. Ons Tors Kl föreläsning alt falldiskussioner i konferasrummet. Fre

6 Organisation 3 Arbetstider och schema 4 Frånvaro 5 Rutiner på kirurgen 6 Utbildning 7 Jourer och jourlistor 8 Kirurgmottagningen 10 Akutmottagningen 11 Operation 13 Journalskrivning 14 Välkommen till urologen 17 Avdelning 17 Mottagning 18 Operation 18 Arbetstider 18 Telefonlista 20 1

7 2

8 Välkommen till Urologen Under din placering på Urologen kommer du att vara schemalagd en vecka på avdelning 3 och en vecka på mottagning/operation. Detaljschemat finns på samma ställe som kirurgklinikens schema på intranätet eller När du kommer första dagen byter du om i AT-läkarnas korridor i CÖ-blocket, plan 2. Varje morgon börjar med ett gemensamt morgonmöte kl i kirurgmottagningens konferansrum (plan 1). Därefter går vi gemensamt till röntgenrond som är slut ca Efter detta går vi till UVA/HPE för att ronda nyopererade patienter. Sedan går var och en till den verksamhet man är schemalagd på. Om något är oklart kan du kontakta Eva Ekström , Karin Ohlin alt sektionschef Thomas Ranch. Avdelningsplacering Vårt mål är att hålla oss till fölande rutiner: Ca rond i samråd med avdelningsansvarig specialistläkare. I mån av tid tar vi fika på mottagningen innan arbetet med in- och utskrivning av patienter tar vid. Inskrivningarna skall vara färdigdikterade kl (inför narkosbedömningen). Att tänka på vid inskrivning av patienter: Aktuella läkemedel och överkänsligheter dikteras in i journaltexten. En del patienter skrivs in för operation nästkommande dag. För dessa gäller att du skriver in akt läkemedel i läkemedelsmodulen. Andra patienter skrivs in för operation vid en senare tidpunkt. Du skall då skriva in läkemedel under aktuella ordinationer. Glöm inte rätt datumn på antibiotika och trombosprofylax. Antibiotikaproflyax ges enl schema som finns på avd. Observera att vid positiv u-odling ges antibioitka i behandlingsdos efter resistensbestämning. 17

9 Organisation Ledning Områdeschef Opererande specialiteter: Ulrika Tängfors Verksamhetschef för kirurgkliniken: Maria Wiksten-Ericsson Läkarchef: Johan Tjärnström ST studierektor: Rikard Karlsson AT-studierektor: Saskia Schultz och Anna Ledebo Avdelningar Vi har 6 avdelningar på kliniken. NÄL: Avd 23 Röd Barn Avd 63 KAVA Avd 62 Nedre Gastro, Endokrin Avd 65 Övre gastro, Kärl U-a: Avd 3 Urologi, Bröst Avd 14 Palliativ vårdavd Administration Schemaläggare för AT: Eva Ekström Detaljschemaläggare: Kir:Ingela Apelman Uro: Karin Ohlin Operationkoordinator: Åsa Bjurström Ann-Sofi Schnaufer Introduktion och nycklar Ingrid Martinsson IT-frågor IT adm-support AT-frågor Saskia Schulze Anna Ledebo

10 Arbetstider och Schema Vi har 40 timmars arbetsvecka och arbetstider enligt följande: Avdelningsvecka: Mån, ons, tors Tis (inläsningstid på eftermiddagen ) Fre (inläsningstid på eftermiddagen) OBS! Lunch 45 min Jourvecka: D1 D2 Mån Tis Ons Tors Fre OBS! Måltidsuppehåll dvs inget obetalt lunchuppehåll. N1 N2 Fre Lör Sön Sön Mån Tis Ons Tors LÖRDAG NATT Markerat som /L i schema Kompledighet tas ut fredagen därpå. RÖDA DAGAR (utom vanliga söndagar) Den AT-läkare som går dagpasset på akuten (mån, ons, fre: D1 och tis, tors: D2) jobbar Skrivs upp på blankett för jourkomp. Nattjouren stannar till Den AT-läkare som går kvällspasset (mån, ons, fre: D2 och tis, tors: D1) är LEDIG. 4

11 Schema På kirurgklinikens intranät finns aktuella tjänstgöringsscheman och jourschema. Gå till Opererande specialiteter->kirurgkliniken->schema Alt hemifrån Det finns TRE scheman som berör er och det är viktigt att ni tittar på alla TRE 1. AT-läkarplaceringsschema Veckoplacering. Avvikelser finns markerade som * med förklaring längst ner. 2. Detaljschema Dag för dag placering. Här ser ni om ni har mottagning, operation osv. Tomma dagar innebär avdelningsarbete. 3. Jourschema Natt- och helgjourer. Dessa framgår även av AT-läkarplaceringsschemat. Ändringar syns i kursiverad text och görs fortlöpande varför utskrivna scheman snabbt blir inaktuella. Frånvaro Sjukfrånvaro Sjuk- och friskanmälan görs till husjouren innan och till Eva Ekström alt Anna Ledebo och glöm inte AT-kansliet! Meddela dag för dag om du är sjuk. Tänk på att vi måste hitta ersättare och därför är tacksamma för framförhållning. Ledighet Ledighetsansökningar skall alltid skrivas vid ledighet för kompledigt, kurs, forskning, föräldraledighet och skickas till Eva Ekström i god tid (hon sätter deadline inför nästa schemaperiod). Dessa vidarbefodras sedan till AT-chefen. Ni behöver inte skriva för AT-dagar och kompledig fredag efter lör natt. Om ni önskar ledighet med kort varsel är det bäst om ni försöker lösa detta genom ett byte med en kollega. Vi försöker hjälpa er men kan inte lova ledigheter med kort varsel. 5

12 Rutiner Dagen börjar med morgonrapport kl i konferensrummet på kirurgmottagningen NÄL respektive Uddevalla. Efter rapporten delas man upp i sektioner. Om sektionen har patienter inneliggande på IVA går man och rondar dem. Därefter går man till avdelning, operation, mottagning, eller endoskopienheten beroende på vad som står i detaljschemat. Sektionerna har röntgenronder på olika tider. Om man är på akuten går man på KAVAs röntgenrond. Detta är ett bra utbildningstillfälle!! Röntgenronder: Dag Tid Plats Kärl Mån Ons 7:45 7:45 Rum 4 Rum 4 Nedre gastro Mån 8:30 Källaren Ons 8:30 Övre gastro Tis 8:10 Rum 4 Tors 8:10 KAVA Mån-tors Fre 8:00 8:30 Källaren Rum 2 Urologen Mån-fre 7.50 Uddevalla Bröst och Endokrin Skyltning vb Terapikonferanser Utöver röntgenrond har vi multidiciplinära konferanser som kan vara värdefulla utbildningstillfällen! Avd 62 MDT konferans Ons 15 Röntgens källarlokal Avd 65 Pankreaskonferans Tors Röntgens källarlokal Urologen Behandlingskonferans Mån Konferansrummet kir mott u-a Endokrin Tyroideakonferans Ons Röntgens källarlokal Bröst MDT konferans Tors 15 Patologen U-a 6

13 Utbildning AT-föreläsning en eftermiddag i veckan kl Dag och plats står på anslagstavlan utanför sekreterarna på NÄL och anslagstavlan utanför konferansrummet i Uddevalla. AT-föreläsningsdagarna är även markerade med * i detaljschemat. OBLIGATORISK NÄRVARO! Fredagsmöten varje fredag kl är det 30 min Läkemedelslunch på NÄL. Därefter har vi klinikutbildning med bla specialistföreläsningar och föredrag i olika aktuella ämnen. Urologen - Vetenskapligt möte torsdagar kl

14 Jourer NÄL Primärjour är två AT-läkare som går på akuten dagtid och jourtid. Tiderna överlappar mellan 13 och 21. Den ATläkare som arbetar behöver inte ha primärjourstelefonen. Akutjour är en ST-läkare som dagtid går på akuten, jourtid går på akuten och i mån av tid assisterar vid akuta operationer. Om det är många opåtittade skall akutjouren inte lämna akuten, inte heller om det finns svårt sjuka patienter som behöver urakut omhändertagande. D1/2 är en erfaren ST-läkare som tjänstgör på akuten kvällstid som man kan vända sig till med frågor och som är traumaledare på röda traumalarm. Husjour jourtid är en erfaren ST-läkare/specialist som har hand om huset dvs tar hand om akuta fall på avdelningarna, opererar akuta operationer, är Traumaledare vid Röda traumalarm och hjälper till på akuten vid behov. Rondar avdelningarna på NÄL på helgerna. Bakjour: dagtid finns en dagbakjour (specialist/öl) som finns tillgänglig om husjouren behöver assistens samt ansvara för konsultfrågor från primärvården. Jourtid (öl) som är jour i hemmet och rondar avdelningarna på helgerna. UddevallaUrologbakjour är en överläkare, dagtid har den som är avdelningsansvarig och har konsulttelefonen. Jourtid finns en urologbakjour i hemmet. Skall konsulteras vid alla inläggningar på avd 3. Men disktutera med akutjouren först! Palliativa enheten har på helgerna en läkare i beredskap kl Husjouren på NÄL är tillgänglig för akuta frågor från vårdavdelningarna på US. 8

15 Jourrum Det finns jourrum för primärjouren i läkarkorridoren. Kod Jourlistor All jourtid registreras på blanketten jour, beredskap och övertid läkare. Se mall på AT-webben. En nattjoursvecka genererar ca 40 tim komp och en lör natt 20 tim. Ni kan ta ut denna under kirurgplaceringen om ni så önskar. Annars betalas det ut i pengar. Ni kan inte ta ut tiden på annan klinik. Ifyllda jourlistor lämnar ni i dom blå lådorna hos sekreterarna på mottagningen. Har ni frågor om hur man fyller i jourlistorna kan ni ringa Kicki Wikblad Jourrapport Sker på morgonen på vardagar i konferensrummet på kirurgmottagningen kl 7:45, och på helgerna i Anestesiklinikens konferensrum utanför IVA kl 8:30. Eftermiddag på vardagar och helger sker rapport på akuten. Försök att hålla rapporten kort. TÄNK SBAR!! Det som är viktigt är vilken avdelning patienten lades in på, personnr, vad sökte patienten för, preliminärdiagnos och vilka undersökningar som är beställda alt genomförda. Jourbyte: Om man byter jourer med varandra skall detta registreras på jourlistan som finns uppsatt på kirurgmottagningen. Schemaläggare och växeln meddelas. 9

16 Kirurgmottagning När ni har mottagning framgår av DETALJSCHEMAT. Ms eller M/m betyder att ni har egna patienter. Om det står Ms rör det sig om patienter som skall opereras men där det saknas aktuell anamnes, status och aktuella läkemedel (30 min per pat). Var observant på om det tillkommit något som påverkar operationsindikationen och diskutera då detta med ST eller specialist. M innebär enklare remisspatienter t.ex. ljumskbråck. Ni har gott om tid per patient och när ni vill stämma av eller fråga vänder ni er till den läkare som har mottagning samtidigt. Om det är oklart vem detta är så kan ni fråga personalen på mottagningen. Ni kommer att ha tid över emellan patienterna och ni skall då passa på att gå med den ST/spec/ÖL som har mottaging parallelt. Om ni är placerade på kärlkirugen (65K) har ni inga egna patienter inbokade utan ni går endast brevid. Ibland har ni inga inbokade patienter och då beror detta på personalbrist eller brist på handledning. Om ni vill veta vilka patienter som är inbokade så att ni kan läsa på och förbereda er kan ni gå till mottagningen dagen innan eller på morgonen och be att få en lista av ssk. NÄL: Övre gastro, endokrin, KAVA och kolorektal har mottagningar på Kirurgmottagningen som finns på plan 2 mitt emot Akutmottagningen. Kärlsektionen har sin mottagning på plan 6 utanför avd 65. I sekreterarkorridoren finns sekreterare för varje sektion för sig. Du får en egen postkorg som du bör bevaka varje dag när du är i tjänst. Denna finns hos sekreterarna för den sektion som du befinner dig på. På mottagningen har vi vårt fikarum. Kaffe bekostas av kliniken, resten får man själv stå för. Endoskopienheten på NÄL finns mellan operation och röntgen. Hit går du om du vill gå brevid någon som har E på sitt schema eller ska 10

17 se på akuta skopier. Uddevalla: Bröst har mottagning på Bröstcentrum, plan 2. Urologoch kirurgmottagning finns på plan 1. Här har KRUS och NUS sin verksamhet. Längst ned i hörnet på mottagningen finns endoskopienheten. I den administrativa korridoren finns fikarummet. Kaffe bekostas av kliniken, fm/em fika kan erhållas mot en liten slant som läggs i Fikaburken. 11

18 Akutmottagningen På akutmottagningen har vi 6 kirurgrum. Ett av rummen är suturrum och ett rektoskopirum. Sjuksköterskor och undersköterskor knutna till kirurgsidan befinner sig på stationen mitt i. Trauma: I slutet av korridoren finns tre traumarum. Vid RÖTT traumalarm larmas akutjouren, husjouren, traumaortopeden, anestesijouren, ssk från IVA och ssk från operation samt personal från akuten och röntgen. Röntgenavd och operation larmas för att förbereda att ta emot trauma. I traumarummet är husjouren traumaledare och akutjouren är den som är hands on. Vid ORANGE traumalarm larmas endast akutjouren, ortopedjouren och akutpersonal. Som AT kan man stå som hands on på orange trauma men du skall ALLTID ha akutjouren med dig på rummet!! Röntgen: När man beställer akuta rtg undersökningar är det VIKTIGT att ange hur fort man vill ha undersökningen utförd samt var patienten befinner sig. Vid URAKUT behov av röntgen t.ex. misstanke om rupturerat aorta anuerysm så ringer du röntgenjouren direkt efter att du skrivit remissen. Konsulter: Konsultremisser skrivs i Melior eller på blå allmänremiss. Det går ofta bra att konsultera andra jourer direkt men gör en skriftlig remiss också för dokumentationens skull. Ortopediska patienter smärtlindras och skickas till Uddevalla, ta kontakt med ortopedjouren. Urologen finns i Uddevalla men akut urologisk problematik söker på NÄL. Vid frågor och inläggningar på avd 3 tag kontakt med urologbakjouren. Det finns ett särskilt PM angående omhändertagande av urolog-patienter. Rådfråga alltid akutjouren innan ni ringer urologen nattetid (det samma gäller alla jourer på SU t.ex kärlkirurg, thorax, plastik osv). När du vill skylta bilder för urologerna glöm inte att skriva en internremiss (går bra att skicka kopia på akutanteckningen som internremiss). Om behov av gynkonsult finns nattetid önskar de ett telefonsamtal. 12

19 Operation Du är mycket välkommen att vara med på operation. När du skall vara med byter du om till rena gröna kläder, tar på dig mössa och ha som vana att ta på munskydd så fort du går in på sal, även om du inte skall vara med i såret. Man ser oftast bäst när man är med i såret så tvätta dig och var med om det finns plats! Om det inte finns plats kan du stå vid huvudändan men be först narkos ssk om lov så att du inte står i vägen för henne/honom. KAVA har nästan enbart akuta, oplanerade ingrepp. Här gäller det att prioritera mellan avdelningsarbete och operation om man skall hinna vara med. Se till att ordna recept, sjukskrivning och ev intyg till de patienter som skall hem samt ev konsult- och röntgenremisser på inneliggande pat innan du går till operation. Annars står avdelningen stilla. Epikriser och daganteckningar kan oftast vänta till eftermiddagen. Avd 62 har operationsdag tisdagar och torsdagar. Då utförs planerade kolorektala ingrepp både öppet och laparoskopiskt. På operationsdagarna har man en snabb rond på avdelningen innan operationsstart kl Ibland behövs AT-läkare som kamerahållare på laparoskopiska ingrepp, detta framgår av operationsprogrammet. Se till att göra färdigt så mycket avdelningsarbete som möjligt måndag och onsdag för att få vara med på operation. Avd 65Ö har operationsdag måndag och onsdag. Då utförs planerade ingrepp så som kolecystektomier, gastric by-pass och bråckoperationer. Ronder och rondarbete sköts emellan operationer. Avd 65K har varierande operationsdagar. På operationsavdelningen utförs öppna kärlingrepp såsom aortakirurgi, by-pass operationer på perifiera kärl, varicer och ingrepp relaterade till dialys. En del ingrepp utförs på röntgenavdelningen på deras interventionssalar vid PCI-lab. Här kan man se anläggande av EVAR samt PTA och stentning av perifiera kärl. 13

20 Journalskrivning Kirurgjournaler skall dikteras kort, koncist och enligt mallen för optimal diktering. Det är dock viktigt att alla relevanta fakta finns med. Mottagningsbesök Dikterande läkare Notera om det är ett nybesök eller återbesök Inremitterande Kontaktorsak: Inremmiterande, och varför/återbesök Sjukhistoria: Kort socialanamnes, tidigare/nuvarande sjukdomar/operationer, ev utredningar. Aktuellt: Symptom Status: Lyssna på hjärta och lungor på alla pat som skall opereras utöver dokumentation av fynd vid inspektion,palpation samt ev rekt- /proktoskopi. Operationsberättelse: Vid rekt-/proktoskopi, hudexcisioner osv. Bedömning: Åtgärder. Diagnos. Behov av ytterliggare utredning preoperativt? Kopia: som remissvar Huvudediagnos Bidiagnos Åtgärdskod Inskrivning Dikterande läkare Intagningsorsak: Ange kort varför patienten läggs in på kirurgkliniken. Sjukhistoria: Kort socialanamnes (yrke, bostadsförhållanden, hemtjänst, etyl, tobak mm), tidigare/nuvarande sjukdomar/operationer, ev utredningar. Aktuellt: Vad söker patienten för? Symptom? Läkemedel: Status: Lyssna alltid på hjärta och lungor, narkosen kräver detta om pat skall preopbedömmas. Rektalpalpation på alla patienter med buksymtom! Ange var i buken eventuell ömhet föreligger och graden 14

21 av ömhet (lätt, måttlig, kraftig). Palpabla resistenser? (läge, storlek, ömhet). Bråck? Relevant kärl- och distalstatus. Glöm inte detta på sårskador!! Lab: Patologiska provsvar. Bedömning/Åtgärd: Arbetsdiagnos, vidtagna åtgärder på akuten, insatt medicinering och beställda undersökningar. Epikris Undvik långa epikriser! För mycket information gör epikrisen svårbegriplig! Epikrisen skall dikteras av utskrivande läkare i direkt anslutning till vårdtillfället. Ansvarig läkare: Den specialist eller ÖL som är avdelningsansvarig. Dikterande läkare Huvuddiagnos och bidiagnos: Koder behöver ej dikteras utan kodas av sekreterare. Åtgärd: Operation och operationskod. Kodas av sekreterare. PAD/Cytologi: Ifylls av sekreterare när det anländer. Sjukhistoria: Mycket kort sammanfattning av tidigare sjukdomar, anledningen till det aktuella vårdtillfället. Vårdförlopp: Inläggningsorsak, utförd operation med operationsfynd observera ev IVA-vistelse och åtgärder, eventuellt andra icke operativa behandlingar, uppgifter om det postoperativa förloppet, ev komplikationer och hur dessa behandlats, patientens tillstånd vid utskrivningen. Läkemedelsberättelse: Om man gjort ändringar i ordinarie läkemedel. Planering: Uppföljning (fortsatt poliklinisk utredning, återbesök mm) Kopia Undvik att räkna upp en mängd siffervärden på normala rutinprover, men patologiska laboratorievärden och hur de utvecklas kan vara av intresse. Epikrisen används som remissvar till inremitterande läkare. Tänk efter vilka upplysningar denne kan vara speciellt intresserad av, ofta är det den framtida planeringen för patienten och sjukdomens prognos. Om du är osäker eller inte har förstått resonemanget så FRÅGA!! Ibland kan det vara svårt att utläsa från daganteckningar. Skall uppföljning på vårdcentral ske inom 3 veckor måste du kontakta respektive läkare personligen. 15

22 Daganteckningar Skall skrivas dagligen på patienter som vårdas på KAVA. Skall skrivas på samtliga patienter på fredagar/inför helgdag eller vid behov, dvs vid relavanta undersökningsfynd eller ändringar i behandling görs. Överflyttningsanteckning Finns inte som eget sökord utan skrivs under daganteckning. Skall skrivas på patienter som flyttar till annan avd, ffa avd 3 och 14. Denna skall innehålla en kort sammanfattning av vården och framtida planering. 16

23 Välkommen till Urologen Under din placering på Urologen kommer du att vara schemalagd en vecka på avdelning 3 och en vecka på mottagning/operation. Detaljschemat finns på samma ställe som kirurgklinikens schema på intranätet eller När du kommer första dagen byter du om i AT-läkarnas korridor i CÖ-blocket, plan 2. Varje morgon börjar med ett gemensamt morgonmöte kl i kirurgmottagningens konferansrum (plan 1). Därefter går vi gemensamt till röntgenrond som är slut ca Efter detta går vi till UVA/HPE för att ronda nyopererade patienter. Sedan går var och en till den verksamhet man är schemalagd på. Om något är oklart kan du kontakta Eva Ekström , Karin Ohlin alt sektionschef Thomas Ranch. Avdelningsplacering Vårt mål är att hålla oss till fölande rutiner: Ca rond i samråd med avdelningsansvarig specialistläkare. I mån av tid tar vi fika på mottagningen innan arbetet med in- och utskrivning av patienter tar vid. Inskrivningarna skall vara färdigdikterade kl (inför narkosbedömningen). Att tänka på vid inskrivning av patienter: Aktuella läkemedel och överkänsligheter dikteras in i journaltexten. En del patienter skrivs in för operation nästkommande dag. För dessa gäller att du skriver in akt läkemedel i läkemedelsmodulen. Andra patienter skrivs in för operation vid en senare tidpunkt. Du skall då skriva in läkemedel under aktuella ordinationer. Glöm inte rätt datumn på antibiotika och trombosprofylax. Antibiotikaproflyax ges enl schema som finns på avd. Observera att vid positiv u-odling ges antibioitka i behandlingsdos efter resistensbestämning. 17

Undersökning: AT-enkät SUS 2014. Skapad av: Sven Karlander. Publicerad: 2014-01-15 13:54:17. Påbörjade undersökningar: 86.

Undersökning: AT-enkät SUS 2014. Skapad av: Sven Karlander. Publicerad: 2014-01-15 13:54:17. Påbörjade undersökningar: 86. Undersökning: AT-enkät SUS 2014. Skapad av: Sven Karlander Publicerad: 2014-01-15 13:54:17 Påbörjade undersökningar: 86 Avslutade: 80 1 TEXT / BILD INNEHÅLL N/A N/A N/A N/A 2 Jag är 1 1. Kvinna 47 55,95%

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare

Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare Bakgrund Som en del av granskningen genomfördes en enkätundersökning om hur systemet VAS används och hur användarna upplever

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26 BILAGOR Innehållsförteckning 1.1 IAKTTAGELSER I DETALJ.... 2 1.1.1 Jourbemanning... 2 1.1.1.1 Dagjour... 2 1.1.1.2 Natt- och helgjour... 1.1.1.3 Bakjour... 7 1.1.2 Arbetsuppgifter under jour och beredskap...

Läs mer

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad Utvärdering VFU Södersjukhuset, högskolestudenter 2013 Antal erhållna enkätsvar: 412 Introduktion och bemötande Antal svar på frågan: 409 (1) Kände du dig välkommen till (2) Är du nöjd med introduktionen?

Läs mer

Välkommen till Akutmottagningen

Välkommen till Akutmottagningen Välkommen till Akutmottagningen Akuten bara när det är allvarligt Du skall alltid åka till närmaste akutmottagning vid livshotande tillstånd samt om du känner dig allvarligt oroad över plötsligt uppkomna

Läs mer

REGLER OCH RUTINER i den nya gemensamma Meliorjournalen

REGLER OCH RUTINER i den nya gemensamma Meliorjournalen REGLER OCH RUTINER i den nya gemensamma Meliorjournalen Uppdaterad 2009-09-22 (En del regler och rutiner har ändrats efter projekttiden. Se Meliors hemsida för länk till gällande sjukhusövergripande rutiner)

Läs mer

Läkarsekreterares arbetsvillkor

Läkarsekreterares arbetsvillkor Revisionsrapport* Läkarsekreterares arbetsvillkor Landstinget Halland 5 november 2007 Bo Thörn *connectedthinking Sammanfattning Revisorerna i Landstinget Halland har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION...

TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION... TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION... Sammanhållen journalföring I journalerna finns hela din vårdhistora samlad men vård som du fått hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan.

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Bilaga 2: Enkätsvarssammanställning. Enkät till sjuksköterskor vid landstingets vårdcentraler 2014

Bilaga 2: Enkätsvarssammanställning. Enkät till sjuksköterskor vid landstingets vårdcentraler 2014 Bilaga 2: Enkätsvarssammanställning Enkät till sjuksköterskor vid landstingets vårdcentraler 2014 Innehåll Svarsfrekvens och bakgrundsfrågor... 2 Användning av arbetstid och uppfattning om användning av

Läs mer

TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS

TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS 1 Inskrivning Du läggs in på avdelning 50D en till två dagar före operationen. En sjuksköterska och en undersköterska tar emot dig på inskrivningsenheten. Vi informerar dig

Läs mer

Att vara ambassadör för Äldrekontakt

Att vara ambassadör för Äldrekontakt Att vara ambassadör för Äldrekontakt Manual för Äldrekontakts volontärer Detta är en manual som riktar sig till dig som har åtagit dig att vara volontär i en Äldrekontakt- grupp. Den är ett stöd vi erbjuder

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff Brukarrevision Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling Rapport färdigställd våren 2014 Foto: Leo Pastuhoff Sammanfattning Vi var 5 revisorer som november och december 2013

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Redovisning av enkätfrågor ställda till deltagare i SVPL pilotgenomförande i Landskrona stad, Svalövs kommun, Lasarettet i Landskrona samt 5

Redovisning av enkätfrågor ställda till deltagare i SVPL pilotgenomförande i Landskrona stad, Svalövs kommun, Lasarettet i Landskrona samt 5 Redovisning av enkätfrågor ställda till deltagare i SVPL pilotgenomförande i Landskrona stad, Svalövs kommun, Lasarettet i Landskrona samt 5 vårdcentraler. Svarsfrekvens Svarat 150 Ej svarat 132 Ej svarat

Läs mer

Bättre flyt. på opererande verksamheter. Spridningskonferens den 13 november 2008 Kompendium med bästa tester

Bättre flyt. på opererande verksamheter. Spridningskonferens den 13 november 2008 Kompendium med bästa tester Bättre flyt på opererande verksamheter pridningskonferens den 13 november 2008 Kompendium med bästa tester Grafisk produktion och redaktör: nna Ringheim, Centrum för Verksamhetsutveckling Kontaktpersoner

Läs mer

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige

KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige KONSULTHANDBOK för sjuksköterskeuppdrag i Sverige Gällande per 20.08.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO!... 4 Fakta om Agito... 4 Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008... 4 Vår affärsidé...

Läs mer

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11

Välkommen. till Dahlgårdens förskola 2015/2016. Senast ändrad: 2015-06-11 Välkommen till Dahlgårdens förskola 2015/2016 Senast ändrad: 2015-06-11 1 TELEFONLISTA Dahlgården 0733-13 55 64 Emelie Nilsson Förskolechef 13 45 41 Cissi Nilsson Exp. 13 42 26 0733-134226 13 42 27 0733-134227

Läs mer

Till dig som skall hjärtopereras

Till dig som skall hjärtopereras Till dig som skall hjärtopereras INSKRIVNING Du läggs in på avdelning 50D en till två dagar före operation. En sjuksköterska och en undersköterska tar emot dig på inskrivningsenheten och ni har ett samtal

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

slutrapport Bättre flyt på opererande verksamheter Programtid från 2008-01-09 till 2008-12-31

slutrapport Bättre flyt på opererande verksamheter Programtid från 2008-01-09 till 2008-12-31 slutrapport Bättre flyt på opererande verksamheter Programtid från 2008-01-09 till 2008-12-31 Sammanställt av: Wenche Jenssen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM VID VÅLD MOT KVINNOR

HANDLINGSPROGRAM VID VÅLD MOT KVINNOR Höglandets sjukvårdsområde Utarbetad av Anne-Len Jägsell Agneta Rahm-Johansson Margareta Svedman Katarina Drott Anna-Karin Arvidsson Malena Tiefenthal Datum: 2006-06-28 Upplaga nr. 2 Ersätter upplaga 1

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer