Telefonlista. Primärjour Akutjour Husjour 50779

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telefonlista. Primärjour 53532 Akutjour 50778 Husjour 50779"

Transkript

1 Telefonlista Primärjour Akutjour Husjour Narkosjour Narkos opanmälan IVA-jour Op opanmälan Kirurgkorridoren op Endoskopi NÄL Gynjour Röntgenjour Infektionsjour Infektionkonsult Medicinjour Medicinkonsult vxl Urologkonsult Traumaortoped Ortopedkonsult Kirurgmottagningen Urologmottagningen Avd 23 röd Avd Avd Avd Avd Avd

2 Välkommen till AT på kirurgen! På följande sidor finner du praktisk information och tips som kommer att underlätta för dig och göra din placering mer värdefull. Bär med den i rockfickan!!

3 DINA FÖRSTA DAGAR SER DU TILL ATT FÅ EN KORT INTRODUKTION. Ta i första hand kontakt med din handledare. Om denna inte är i tjänst kan du få hjälp av AT studierektorn eller den STläkare som du går med på akuten eller avdelningen. Checklista för introduktion: -Kort rundvandring på avdelningarna, mottagningen, operation och akuten -Visa anslagstavlan för AT med föreläsningar och sit-in mottagningar -Operationsanmälan i orbit, vem man ringer och hur patienten förbereds -Visa var man hittar schema och PM på nätet Resterande information skall finnas på följande sidor. Hoppas att detta informationsblad underlättar din placering hos oss. Om du upplever brister i informationen är jag tacksam för feedback!! /Anna Ledebo, Studierektor AT

4 19

5 Trombosprofylax med inj fragmin 5000 E sc ges till alla större ingrepp fr.o.m. kvällen innan operation. Patienter som skall genomgå tranuretrala ingrepp ges endast rombosprofylax vid behov av längre utsättning av Waran eller Plavix. T.ex. i samband med omfattande TUR-B eller TUR-P. Fråga om du är osäker!! När avdelningsarbetet är klart är du välkommen att följa med på operation/mottagning i mån av plats (din kollega som är schemalagd på op/mott har självklart förtur). Ca eftermiddagsrond. Placering på urologmottagningen Du får följa med ST/Specialist/ÖL och träffa patienter med urologiska sjukdomar och delta i vanligt förekommande undersökningar såsom cystoskopier, TRUL m.m. Mottagningstider ca och Placering på operation På operation får du titta på och assistera vid urologiska ingrepp, t.ex TUR-B/P, prostatektomier, nefrektomier, stenkirurgi och operationer på förhud och skrotum. På dagkirurgen (plan 1) börjar operationerna 08,15. Mindre ingrepp. På C-Op (plan 4) varirerande operationsstart 08,15-08,45. Lämna gärna ditt telefonnummer till personalen på aktuell sal så kan dom ringa dig vid operationsstart. Arbetstider på urologen Mån Kl möte i konferansrummet. Tis Kl gemensamt möte med kir klin. Ni har inläsningstid. Ons Tors Kl föreläsning alt falldiskussioner i konferasrummet. Fre

6 Organisation 3 Arbetstider och schema 4 Frånvaro 5 Rutiner på kirurgen 6 Utbildning 7 Jourer och jourlistor 8 Kirurgmottagningen 10 Akutmottagningen 11 Operation 13 Journalskrivning 14 Välkommen till urologen 17 Avdelning 17 Mottagning 18 Operation 18 Arbetstider 18 Telefonlista 20 1

7 2

8 Välkommen till Urologen Under din placering på Urologen kommer du att vara schemalagd en vecka på avdelning 3 och en vecka på mottagning/operation. Detaljschemat finns på samma ställe som kirurgklinikens schema på intranätet eller När du kommer första dagen byter du om i AT-läkarnas korridor i CÖ-blocket, plan 2. Varje morgon börjar med ett gemensamt morgonmöte kl i kirurgmottagningens konferansrum (plan 1). Därefter går vi gemensamt till röntgenrond som är slut ca Efter detta går vi till UVA/HPE för att ronda nyopererade patienter. Sedan går var och en till den verksamhet man är schemalagd på. Om något är oklart kan du kontakta Eva Ekström , Karin Ohlin alt sektionschef Thomas Ranch. Avdelningsplacering Vårt mål är att hålla oss till fölande rutiner: Ca rond i samråd med avdelningsansvarig specialistläkare. I mån av tid tar vi fika på mottagningen innan arbetet med in- och utskrivning av patienter tar vid. Inskrivningarna skall vara färdigdikterade kl (inför narkosbedömningen). Att tänka på vid inskrivning av patienter: Aktuella läkemedel och överkänsligheter dikteras in i journaltexten. En del patienter skrivs in för operation nästkommande dag. För dessa gäller att du skriver in akt läkemedel i läkemedelsmodulen. Andra patienter skrivs in för operation vid en senare tidpunkt. Du skall då skriva in läkemedel under aktuella ordinationer. Glöm inte rätt datumn på antibiotika och trombosprofylax. Antibiotikaproflyax ges enl schema som finns på avd. Observera att vid positiv u-odling ges antibioitka i behandlingsdos efter resistensbestämning. 17

9 Organisation Ledning Områdeschef Opererande specialiteter: Ulrika Tängfors Verksamhetschef för kirurgkliniken: Maria Wiksten-Ericsson Läkarchef: Johan Tjärnström ST studierektor: Rikard Karlsson AT-studierektor: Saskia Schultz och Anna Ledebo Avdelningar Vi har 6 avdelningar på kliniken. NÄL: Avd 23 Röd Barn Avd 63 KAVA Avd 62 Nedre Gastro, Endokrin Avd 65 Övre gastro, Kärl U-a: Avd 3 Urologi, Bröst Avd 14 Palliativ vårdavd Administration Schemaläggare för AT: Eva Ekström Detaljschemaläggare: Kir:Ingela Apelman Uro: Karin Ohlin Operationkoordinator: Åsa Bjurström Ann-Sofi Schnaufer Introduktion och nycklar Ingrid Martinsson IT-frågor IT adm-support AT-frågor Saskia Schulze Anna Ledebo

10 Arbetstider och Schema Vi har 40 timmars arbetsvecka och arbetstider enligt följande: Avdelningsvecka: Mån, ons, tors Tis (inläsningstid på eftermiddagen ) Fre (inläsningstid på eftermiddagen) OBS! Lunch 45 min Jourvecka: D1 D2 Mån Tis Ons Tors Fre OBS! Måltidsuppehåll dvs inget obetalt lunchuppehåll. N1 N2 Fre Lör Sön Sön Mån Tis Ons Tors LÖRDAG NATT Markerat som /L i schema Kompledighet tas ut fredagen därpå. RÖDA DAGAR (utom vanliga söndagar) Den AT-läkare som går dagpasset på akuten (mån, ons, fre: D1 och tis, tors: D2) jobbar Skrivs upp på blankett för jourkomp. Nattjouren stannar till Den AT-läkare som går kvällspasset (mån, ons, fre: D2 och tis, tors: D1) är LEDIG. 4

11 Schema På kirurgklinikens intranät finns aktuella tjänstgöringsscheman och jourschema. Gå till Opererande specialiteter->kirurgkliniken->schema Alt hemifrån Det finns TRE scheman som berör er och det är viktigt att ni tittar på alla TRE 1. AT-läkarplaceringsschema Veckoplacering. Avvikelser finns markerade som * med förklaring längst ner. 2. Detaljschema Dag för dag placering. Här ser ni om ni har mottagning, operation osv. Tomma dagar innebär avdelningsarbete. 3. Jourschema Natt- och helgjourer. Dessa framgår även av AT-läkarplaceringsschemat. Ändringar syns i kursiverad text och görs fortlöpande varför utskrivna scheman snabbt blir inaktuella. Frånvaro Sjukfrånvaro Sjuk- och friskanmälan görs till husjouren innan och till Eva Ekström alt Anna Ledebo och glöm inte AT-kansliet! Meddela dag för dag om du är sjuk. Tänk på att vi måste hitta ersättare och därför är tacksamma för framförhållning. Ledighet Ledighetsansökningar skall alltid skrivas vid ledighet för kompledigt, kurs, forskning, föräldraledighet och skickas till Eva Ekström i god tid (hon sätter deadline inför nästa schemaperiod). Dessa vidarbefodras sedan till AT-chefen. Ni behöver inte skriva för AT-dagar och kompledig fredag efter lör natt. Om ni önskar ledighet med kort varsel är det bäst om ni försöker lösa detta genom ett byte med en kollega. Vi försöker hjälpa er men kan inte lova ledigheter med kort varsel. 5

12 Rutiner Dagen börjar med morgonrapport kl i konferensrummet på kirurgmottagningen NÄL respektive Uddevalla. Efter rapporten delas man upp i sektioner. Om sektionen har patienter inneliggande på IVA går man och rondar dem. Därefter går man till avdelning, operation, mottagning, eller endoskopienheten beroende på vad som står i detaljschemat. Sektionerna har röntgenronder på olika tider. Om man är på akuten går man på KAVAs röntgenrond. Detta är ett bra utbildningstillfälle!! Röntgenronder: Dag Tid Plats Kärl Mån Ons 7:45 7:45 Rum 4 Rum 4 Nedre gastro Mån 8:30 Källaren Ons 8:30 Övre gastro Tis 8:10 Rum 4 Tors 8:10 KAVA Mån-tors Fre 8:00 8:30 Källaren Rum 2 Urologen Mån-fre 7.50 Uddevalla Bröst och Endokrin Skyltning vb Terapikonferanser Utöver röntgenrond har vi multidiciplinära konferanser som kan vara värdefulla utbildningstillfällen! Avd 62 MDT konferans Ons 15 Röntgens källarlokal Avd 65 Pankreaskonferans Tors Röntgens källarlokal Urologen Behandlingskonferans Mån Konferansrummet kir mott u-a Endokrin Tyroideakonferans Ons Röntgens källarlokal Bröst MDT konferans Tors 15 Patologen U-a 6

13 Utbildning AT-föreläsning en eftermiddag i veckan kl Dag och plats står på anslagstavlan utanför sekreterarna på NÄL och anslagstavlan utanför konferansrummet i Uddevalla. AT-föreläsningsdagarna är även markerade med * i detaljschemat. OBLIGATORISK NÄRVARO! Fredagsmöten varje fredag kl är det 30 min Läkemedelslunch på NÄL. Därefter har vi klinikutbildning med bla specialistföreläsningar och föredrag i olika aktuella ämnen. Urologen - Vetenskapligt möte torsdagar kl

14 Jourer NÄL Primärjour är två AT-läkare som går på akuten dagtid och jourtid. Tiderna överlappar mellan 13 och 21. Den ATläkare som arbetar behöver inte ha primärjourstelefonen. Akutjour är en ST-läkare som dagtid går på akuten, jourtid går på akuten och i mån av tid assisterar vid akuta operationer. Om det är många opåtittade skall akutjouren inte lämna akuten, inte heller om det finns svårt sjuka patienter som behöver urakut omhändertagande. D1/2 är en erfaren ST-läkare som tjänstgör på akuten kvällstid som man kan vända sig till med frågor och som är traumaledare på röda traumalarm. Husjour jourtid är en erfaren ST-läkare/specialist som har hand om huset dvs tar hand om akuta fall på avdelningarna, opererar akuta operationer, är Traumaledare vid Röda traumalarm och hjälper till på akuten vid behov. Rondar avdelningarna på NÄL på helgerna. Bakjour: dagtid finns en dagbakjour (specialist/öl) som finns tillgänglig om husjouren behöver assistens samt ansvara för konsultfrågor från primärvården. Jourtid (öl) som är jour i hemmet och rondar avdelningarna på helgerna. UddevallaUrologbakjour är en överläkare, dagtid har den som är avdelningsansvarig och har konsulttelefonen. Jourtid finns en urologbakjour i hemmet. Skall konsulteras vid alla inläggningar på avd 3. Men disktutera med akutjouren först! Palliativa enheten har på helgerna en läkare i beredskap kl Husjouren på NÄL är tillgänglig för akuta frågor från vårdavdelningarna på US. 8

15 Jourrum Det finns jourrum för primärjouren i läkarkorridoren. Kod Jourlistor All jourtid registreras på blanketten jour, beredskap och övertid läkare. Se mall på AT-webben. En nattjoursvecka genererar ca 40 tim komp och en lör natt 20 tim. Ni kan ta ut denna under kirurgplaceringen om ni så önskar. Annars betalas det ut i pengar. Ni kan inte ta ut tiden på annan klinik. Ifyllda jourlistor lämnar ni i dom blå lådorna hos sekreterarna på mottagningen. Har ni frågor om hur man fyller i jourlistorna kan ni ringa Kicki Wikblad Jourrapport Sker på morgonen på vardagar i konferensrummet på kirurgmottagningen kl 7:45, och på helgerna i Anestesiklinikens konferensrum utanför IVA kl 8:30. Eftermiddag på vardagar och helger sker rapport på akuten. Försök att hålla rapporten kort. TÄNK SBAR!! Det som är viktigt är vilken avdelning patienten lades in på, personnr, vad sökte patienten för, preliminärdiagnos och vilka undersökningar som är beställda alt genomförda. Jourbyte: Om man byter jourer med varandra skall detta registreras på jourlistan som finns uppsatt på kirurgmottagningen. Schemaläggare och växeln meddelas. 9

16 Kirurgmottagning När ni har mottagning framgår av DETALJSCHEMAT. Ms eller M/m betyder att ni har egna patienter. Om det står Ms rör det sig om patienter som skall opereras men där det saknas aktuell anamnes, status och aktuella läkemedel (30 min per pat). Var observant på om det tillkommit något som påverkar operationsindikationen och diskutera då detta med ST eller specialist. M innebär enklare remisspatienter t.ex. ljumskbråck. Ni har gott om tid per patient och när ni vill stämma av eller fråga vänder ni er till den läkare som har mottagning samtidigt. Om det är oklart vem detta är så kan ni fråga personalen på mottagningen. Ni kommer att ha tid över emellan patienterna och ni skall då passa på att gå med den ST/spec/ÖL som har mottaging parallelt. Om ni är placerade på kärlkirugen (65K) har ni inga egna patienter inbokade utan ni går endast brevid. Ibland har ni inga inbokade patienter och då beror detta på personalbrist eller brist på handledning. Om ni vill veta vilka patienter som är inbokade så att ni kan läsa på och förbereda er kan ni gå till mottagningen dagen innan eller på morgonen och be att få en lista av ssk. NÄL: Övre gastro, endokrin, KAVA och kolorektal har mottagningar på Kirurgmottagningen som finns på plan 2 mitt emot Akutmottagningen. Kärlsektionen har sin mottagning på plan 6 utanför avd 65. I sekreterarkorridoren finns sekreterare för varje sektion för sig. Du får en egen postkorg som du bör bevaka varje dag när du är i tjänst. Denna finns hos sekreterarna för den sektion som du befinner dig på. På mottagningen har vi vårt fikarum. Kaffe bekostas av kliniken, resten får man själv stå för. Endoskopienheten på NÄL finns mellan operation och röntgen. Hit går du om du vill gå brevid någon som har E på sitt schema eller ska 10

17 se på akuta skopier. Uddevalla: Bröst har mottagning på Bröstcentrum, plan 2. Urologoch kirurgmottagning finns på plan 1. Här har KRUS och NUS sin verksamhet. Längst ned i hörnet på mottagningen finns endoskopienheten. I den administrativa korridoren finns fikarummet. Kaffe bekostas av kliniken, fm/em fika kan erhållas mot en liten slant som läggs i Fikaburken. 11

18 Akutmottagningen På akutmottagningen har vi 6 kirurgrum. Ett av rummen är suturrum och ett rektoskopirum. Sjuksköterskor och undersköterskor knutna till kirurgsidan befinner sig på stationen mitt i. Trauma: I slutet av korridoren finns tre traumarum. Vid RÖTT traumalarm larmas akutjouren, husjouren, traumaortopeden, anestesijouren, ssk från IVA och ssk från operation samt personal från akuten och röntgen. Röntgenavd och operation larmas för att förbereda att ta emot trauma. I traumarummet är husjouren traumaledare och akutjouren är den som är hands on. Vid ORANGE traumalarm larmas endast akutjouren, ortopedjouren och akutpersonal. Som AT kan man stå som hands on på orange trauma men du skall ALLTID ha akutjouren med dig på rummet!! Röntgen: När man beställer akuta rtg undersökningar är det VIKTIGT att ange hur fort man vill ha undersökningen utförd samt var patienten befinner sig. Vid URAKUT behov av röntgen t.ex. misstanke om rupturerat aorta anuerysm så ringer du röntgenjouren direkt efter att du skrivit remissen. Konsulter: Konsultremisser skrivs i Melior eller på blå allmänremiss. Det går ofta bra att konsultera andra jourer direkt men gör en skriftlig remiss också för dokumentationens skull. Ortopediska patienter smärtlindras och skickas till Uddevalla, ta kontakt med ortopedjouren. Urologen finns i Uddevalla men akut urologisk problematik söker på NÄL. Vid frågor och inläggningar på avd 3 tag kontakt med urologbakjouren. Det finns ett särskilt PM angående omhändertagande av urolog-patienter. Rådfråga alltid akutjouren innan ni ringer urologen nattetid (det samma gäller alla jourer på SU t.ex kärlkirurg, thorax, plastik osv). När du vill skylta bilder för urologerna glöm inte att skriva en internremiss (går bra att skicka kopia på akutanteckningen som internremiss). Om behov av gynkonsult finns nattetid önskar de ett telefonsamtal. 12

19 Operation Du är mycket välkommen att vara med på operation. När du skall vara med byter du om till rena gröna kläder, tar på dig mössa och ha som vana att ta på munskydd så fort du går in på sal, även om du inte skall vara med i såret. Man ser oftast bäst när man är med i såret så tvätta dig och var med om det finns plats! Om det inte finns plats kan du stå vid huvudändan men be först narkos ssk om lov så att du inte står i vägen för henne/honom. KAVA har nästan enbart akuta, oplanerade ingrepp. Här gäller det att prioritera mellan avdelningsarbete och operation om man skall hinna vara med. Se till att ordna recept, sjukskrivning och ev intyg till de patienter som skall hem samt ev konsult- och röntgenremisser på inneliggande pat innan du går till operation. Annars står avdelningen stilla. Epikriser och daganteckningar kan oftast vänta till eftermiddagen. Avd 62 har operationsdag tisdagar och torsdagar. Då utförs planerade kolorektala ingrepp både öppet och laparoskopiskt. På operationsdagarna har man en snabb rond på avdelningen innan operationsstart kl Ibland behövs AT-läkare som kamerahållare på laparoskopiska ingrepp, detta framgår av operationsprogrammet. Se till att göra färdigt så mycket avdelningsarbete som möjligt måndag och onsdag för att få vara med på operation. Avd 65Ö har operationsdag måndag och onsdag. Då utförs planerade ingrepp så som kolecystektomier, gastric by-pass och bråckoperationer. Ronder och rondarbete sköts emellan operationer. Avd 65K har varierande operationsdagar. På operationsavdelningen utförs öppna kärlingrepp såsom aortakirurgi, by-pass operationer på perifiera kärl, varicer och ingrepp relaterade till dialys. En del ingrepp utförs på röntgenavdelningen på deras interventionssalar vid PCI-lab. Här kan man se anläggande av EVAR samt PTA och stentning av perifiera kärl. 13

20 Journalskrivning Kirurgjournaler skall dikteras kort, koncist och enligt mallen för optimal diktering. Det är dock viktigt att alla relevanta fakta finns med. Mottagningsbesök Dikterande läkare Notera om det är ett nybesök eller återbesök Inremitterande Kontaktorsak: Inremmiterande, och varför/återbesök Sjukhistoria: Kort socialanamnes, tidigare/nuvarande sjukdomar/operationer, ev utredningar. Aktuellt: Symptom Status: Lyssna på hjärta och lungor på alla pat som skall opereras utöver dokumentation av fynd vid inspektion,palpation samt ev rekt- /proktoskopi. Operationsberättelse: Vid rekt-/proktoskopi, hudexcisioner osv. Bedömning: Åtgärder. Diagnos. Behov av ytterliggare utredning preoperativt? Kopia: som remissvar Huvudediagnos Bidiagnos Åtgärdskod Inskrivning Dikterande läkare Intagningsorsak: Ange kort varför patienten läggs in på kirurgkliniken. Sjukhistoria: Kort socialanamnes (yrke, bostadsförhållanden, hemtjänst, etyl, tobak mm), tidigare/nuvarande sjukdomar/operationer, ev utredningar. Aktuellt: Vad söker patienten för? Symptom? Läkemedel: Status: Lyssna alltid på hjärta och lungor, narkosen kräver detta om pat skall preopbedömmas. Rektalpalpation på alla patienter med buksymtom! Ange var i buken eventuell ömhet föreligger och graden 14

21 av ömhet (lätt, måttlig, kraftig). Palpabla resistenser? (läge, storlek, ömhet). Bråck? Relevant kärl- och distalstatus. Glöm inte detta på sårskador!! Lab: Patologiska provsvar. Bedömning/Åtgärd: Arbetsdiagnos, vidtagna åtgärder på akuten, insatt medicinering och beställda undersökningar. Epikris Undvik långa epikriser! För mycket information gör epikrisen svårbegriplig! Epikrisen skall dikteras av utskrivande läkare i direkt anslutning till vårdtillfället. Ansvarig läkare: Den specialist eller ÖL som är avdelningsansvarig. Dikterande läkare Huvuddiagnos och bidiagnos: Koder behöver ej dikteras utan kodas av sekreterare. Åtgärd: Operation och operationskod. Kodas av sekreterare. PAD/Cytologi: Ifylls av sekreterare när det anländer. Sjukhistoria: Mycket kort sammanfattning av tidigare sjukdomar, anledningen till det aktuella vårdtillfället. Vårdförlopp: Inläggningsorsak, utförd operation med operationsfynd observera ev IVA-vistelse och åtgärder, eventuellt andra icke operativa behandlingar, uppgifter om det postoperativa förloppet, ev komplikationer och hur dessa behandlats, patientens tillstånd vid utskrivningen. Läkemedelsberättelse: Om man gjort ändringar i ordinarie läkemedel. Planering: Uppföljning (fortsatt poliklinisk utredning, återbesök mm) Kopia Undvik att räkna upp en mängd siffervärden på normala rutinprover, men patologiska laboratorievärden och hur de utvecklas kan vara av intresse. Epikrisen används som remissvar till inremitterande läkare. Tänk efter vilka upplysningar denne kan vara speciellt intresserad av, ofta är det den framtida planeringen för patienten och sjukdomens prognos. Om du är osäker eller inte har förstått resonemanget så FRÅGA!! Ibland kan det vara svårt att utläsa från daganteckningar. Skall uppföljning på vårdcentral ske inom 3 veckor måste du kontakta respektive läkare personligen. 15

22 Daganteckningar Skall skrivas dagligen på patienter som vårdas på KAVA. Skall skrivas på samtliga patienter på fredagar/inför helgdag eller vid behov, dvs vid relavanta undersökningsfynd eller ändringar i behandling görs. Överflyttningsanteckning Finns inte som eget sökord utan skrivs under daganteckning. Skall skrivas på patienter som flyttar till annan avd, ffa avd 3 och 14. Denna skall innehålla en kort sammanfattning av vården och framtida planering. 16

23 Välkommen till Urologen Under din placering på Urologen kommer du att vara schemalagd en vecka på avdelning 3 och en vecka på mottagning/operation. Detaljschemat finns på samma ställe som kirurgklinikens schema på intranätet eller När du kommer första dagen byter du om i AT-läkarnas korridor i CÖ-blocket, plan 2. Varje morgon börjar med ett gemensamt morgonmöte kl i kirurgmottagningens konferansrum (plan 1). Därefter går vi gemensamt till röntgenrond som är slut ca Efter detta går vi till UVA/HPE för att ronda nyopererade patienter. Sedan går var och en till den verksamhet man är schemalagd på. Om något är oklart kan du kontakta Eva Ekström , Karin Ohlin alt sektionschef Thomas Ranch. Avdelningsplacering Vårt mål är att hålla oss till fölande rutiner: Ca rond i samråd med avdelningsansvarig specialistläkare. I mån av tid tar vi fika på mottagningen innan arbetet med in- och utskrivning av patienter tar vid. Inskrivningarna skall vara färdigdikterade kl (inför narkosbedömningen). Att tänka på vid inskrivning av patienter: Aktuella läkemedel och överkänsligheter dikteras in i journaltexten. En del patienter skrivs in för operation nästkommande dag. För dessa gäller att du skriver in akt läkemedel i läkemedelsmodulen. Andra patienter skrivs in för operation vid en senare tidpunkt. Du skall då skriva in läkemedel under aktuella ordinationer. Glöm inte rätt datumn på antibiotika och trombosprofylax. Antibiotikaproflyax ges enl schema som finns på avd. Observera att vid positiv u-odling ges antibioitka i behandlingsdos efter resistensbestämning. 17

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

Akuta larm på Akademiska sjukhuset 2011-11-22 senast ändrad 2015-06-24 Akuta larm på Akademiska sjukhuset - en översikt av larmsystemet för akuta larm 1. ÖVERSIKT LARMKATEGORIER OCH LARMTYPER... 2 SCHEMATISK ÖVERSIKT... 2 2. LARMKATEGORIER...

Läs mer

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin 1 (4) Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin ST-läkare i allmänmedicin är anställda av primärvården och har sin huvudtjänstgöring på en vårdcentral. Sidoutbildningen

Läs mer

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner!

ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! Uppdaterad senast 2014-12-08 VÄLKOMMEN TILL ALERIS SPECIALISTVÅRD BOLLNÄS ett sjukhus med verksamhet på två orter för tre kommuner! E Om sjukhuset/hälsocentralen i Bollnäs I november 2011 tog Aleris AB

Läs mer

Välkommen till Gävle Sjukhus

Välkommen till Gävle Sjukhus 2015-10-01 sida 1 (6) Välkommen till Gävle Sjukhus Gävle sjukhus upptagningsområde omfattar Gävleborgs län och delvis norra Uppland med totalt ca 340 000 invånare. Verksamheten är huvudsakligen förlagd

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2013-11-26 Kungälvs sjukhus Kungälv Kirurgkliniken Sjukhus Ort Klinik Susanne Tumlin Ekelund och Göran Felländer Inspektörer A Verksamheten:

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund

INTRODUKTION. för nyanställda läkare och. ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring. vid minnesmottagningen i Lund INTRODUKTION för nyanställda läkare och ST-läkare som bedriver sidotjänstgöring vid minnesmottagningen i Lund Elisabeth Björnson, överläkare VO minnessjukdomar, Lund Uppdaterad version 2015-02-09 Ursprunglig

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-11-26 Norra Älvsborgs Länssjukhus Trollhättan Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Ann-Sofi Duberg och Nils Kuylenstierna Inspektörer

Läs mer

TiLL ORTOPEDEN AVD 9

TiLL ORTOPEDEN AVD 9 Ortopedkliniken Vrinnevisjukhuset VÄLKOMMEN TiLL ORTOPEDEN AVD 9 CKOC - Ortopedkliniken i Norrköping Verksamhetsidé Erbjuda en god ortopedisk hälso- och sjukvård Bedriva forskning och undervisning Alla

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet...

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet... Måndag!!! Jag har valt att praoa på centrallasarettet på kirurgmottagningen! Dagen började klockan 8 på morgonen. Jag kom till entréhallen där jag blev hämtad av två kvinnor som heter Cecilia och Kerstin.

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Område 5 och 8 Förebygga kirurgiska komplikationer och postoperativa sårinfektioner OP/ IVA,ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov I

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Version: 1.3 Ansvarig: Björn Ahlnäs läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting 2 (20) ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg

Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Handlingsplan återkoppling/utvärdering av negativ stress för AT-läkare SU under primärvårdsplacering vid VC: er i Storgöteborg Underlag AT-kansliet SU:s sammanställning av primärvårdsenkät 120501 121116,

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30 AT i NU-sjukvården Utbildningsplan Version 2014-05-30 UTBILDNINGSPLAN FÖR AT INOM NU-SJUKVÅRDEN Denna generella utbildningsplan är utarbetad enligt riktlinjer från Läkarförbundets specialistutbildningsråd

Läs mer

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne.

Team 16 Bättre flyt efter 15.00 Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Team 16 Bättre flyt efter 15. Kirurgiska klinikens operationsavdelning & Anestesiavdelning 1 UMAS, Malmö, Region Skåne. Syfte Syftet är att skapa rutiner så att samtliga patienter uppsatta på ett operationsprogram

Läs mer

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19

AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 AT-SPUR SUNDERBY SJUKHUS, LULEÅ 2010-11-17 11-19 Sunderby sjukhus är ett länssjukhus med ett upptagningsområde som omfattar 250 000 personer. Årligen tillsätts 11 AT-block med uppstart två gånger per år.

Läs mer

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus

Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Bra Mottagning Barn och ungdomsmottagning Sunderby sjukhus Att göra veckans arbete under veckan Deltagare: Ing-Marie Wallgren Catarina Boqvist Ingegerd Blomqvist Göran Stjärnholm Valborg Palmgren 1 Verksamhetsområde

Läs mer

Utskrivningsprocess. Utskrivningsplanering Hemma. Inlagd på sjukhus. Initiering av hemgång. Bedömning inför hemgång GRÖN GUL

Utskrivningsprocess. Utskrivningsplanering Hemma. Inlagd på sjukhus. Initiering av hemgång. Bedömning inför hemgång GRÖN GUL Utskrivningsprocess Inlagd på sjukhus Initiering av Utskrivningsplanering Hemma Bedömning inför GRÖN GUL RÖD < 72 tim uppföljande telefonsamtal Utskrivningsprocess Vägen ut INVENTERING Planera för god

Läs mer

ORBIT 5 SCHEMALÄGGNING AV OPERATIONSSALAR. Ur Evry s användarmanual för Orbit 5.4 1

ORBIT 5 SCHEMALÄGGNING AV OPERATIONSSALAR. Ur Evry s användarmanual för Orbit 5.4 1 ORBIT 5 SCHEMALÄGGNING AV OPERATIONSSALAR Ur Evry s användarmanual för Orbit 5.4 1 KALENDERAKTIVITETER För att kunna schemalägga lägger man upp kalenderaktiviteter för salar, personal och besök. För salar

Läs mer

Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta

Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta Vårdkvalitet i livets slutskede - att mäta för att veta Exempel från Sahlgrenska Universitetssjukhuset Maria Taranger Överläkare internmedicin och hematologi Sektionschef 353 Med/Ger/Akutenhet Östra Sahlgrenska

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26

BILAGOR BILAGA 4: GRANSKNINGSUNDERLAG... 25 BILAGA 5: EXTERN STATISTIK I ÖVERSIKT... 26 BILAGOR Innehållsförteckning 1.1 IAKTTAGELSER I DETALJ.... 2 1.1.1 Jourbemanning... 2 1.1.1.1 Dagjour... 2 1.1.1.2 Natt- och helgjour... 1.1.1.3 Bakjour... 7 1.1.2 Arbetsuppgifter under jour och beredskap...

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes Axelledsprotes Patientinformation Region Skåne Axelledsprotes 1 Denna broschyr är framtagen av Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus 2 Axelledsprotes Innehåll Inledning... 4 Före operationen...

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning

Delmål nr Metoder för lärande Uppföljning Utbildningsplan ST Bilaga 1 Utbildningsplanen är ett dokument som tillsammans med tjänstgöringsplan utgör ST-läkarens utbildningsprogram enligt 3 kap. 3 i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg

Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Utbildningskompendium för AT-läkare, Skaraborg Innehåll: Utdrag från avtalet AB 05 Specialbestämmelser Läkare (SKL) Sammanfattning av ATL (arbetstidslagen) Lokala rutiner om jourkomp Sammanfattning och

Läs mer

Introduktionsprogram 2012 -vikarierande/randande/st-läkare plastikkirurgi

Introduktionsprogram 2012 -vikarierande/randande/st-läkare plastikkirurgi Introduktionsprogram 2012 -vikarierande/randande/st-läkare plastikkirurgi Verksamheten för Handkirurgi och Plastikkirurgi Välkommen till Verksamheten för Handkirurgi & Plastikkirurgi Vi önskar dig välkommen

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett

Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett 2002-05-14 REV 2008-11-17 1 (5) REV 2012-05-09, 2012-05-09 Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett Inledning Palliativ

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Att gå från delar till en helhet genom att äga en process

Att gå från delar till en helhet genom att äga en process Att gå från delar till en helhet genom att äga en process Anette Johansson Avdelningschef Sekretariatet Verksamhetsområde 2 Länssjukhuset i Halmstad 1 Verksamhetsområde 2 2009 omorganiserades Länssjukhuset

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Dokumentnamn: 6. Anestesi- och intensivvårdskliniken Bakjour. Giltig fr o m: 2011-06-01

Dokumentnamn: 6. Anestesi- och intensivvårdskliniken Bakjour. Giltig fr o m: 2011-06-01 Vid stabsläge larmas anestesibakjouren enbart vid behov VID LARM: Åtgärd Klockan/ signatur 1. Ta emot rapport från primärjour anestesi om aktuell händelse och nuvarande situation på kliniken. 2. Jourtid

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde

Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde Erfarenheter av att förbättra ett akut kirurgiskt operationsflöde Katarina Andersson Strategisk Verksamhetsutveckling (SVU) Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Vad vill vi åstadkomma på Karolinska?

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal Adminstrativ pålaga? Gör de någon nytta? Hur gör man det på smidigaste sätt? Läkemedelsberättelser gör nytta!

Läs mer

Vårdcentralen Vikbolandet

Vårdcentralen Vikbolandet Vårdcentralen Vikbolandet Välkommen till Vårdcentralen Vikbolandet Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, bokning av tid eller telefontid samt receptförnyelse sker via sjuksköterska. Sjuksköterskor:

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Lokal anvisning 2010-09-01

Lokal anvisning 2010-09-01 1(6) VARDHYGIEN Handläggning av MRSA Lokal anvisning 2010-09-01 Ersätter tidigare dokument Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. De skall konsekvent

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-21 Södersjukhuset Stockholm Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Per Anders Mjörnberg och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 011-660 95 www.aby-ridskola.se VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 1 (6) Välkommen till Stallgängsutbildningen Stallgänget För att underlätta för er som

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

Välkommen till Gävle Sjukhus

Välkommen till Gävle Sjukhus 2015-01-26 sida 1 (4) Välkommen till Gävle Sjukhus Gävle sjukhus upptagningsområde omfattar Gävleborgs län och delvis norra Uppland med totalt ca 340 000 invånare. Verksamheten är huvudsakligen förlagd

Läs mer

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008

INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008 Sabina Almén Maria Appelroth AV-05 INLEDNING 3 FÖRBEREDELSER 3 Hur allt började 3 Anländer till Stockholm 3 PRAKTIKEN 3 DANDERYDS SJUKHUS 4 Respiratorcentret

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar

Länsgemensam. vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Kvinnosjukdomar Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m.

Läs mer

Uppdrag granskning eller -SPUR

Uppdrag granskning eller -SPUR Uppdrag granskning eller -SPUR Två inspektörer kontaktas av föreningens SPURsamordnare Var? När? Vårdcentralen Krämpan 4 distriktsläkare 2 ST-läkare, 1 AT-läkare 2 ST-handledare Studierektor Vårdcentralschef

Läs mer

PM - ADMINISTRATIVT. Akutcentrum Akutens administration S-plan Helsingborgs Lasarett 251 87 Helsingborg 042-406 50 19 Inger.moller@skane.

PM - ADMINISTRATIVT. Akutcentrum Akutens administration S-plan Helsingborgs Lasarett 251 87 Helsingborg 042-406 50 19 Inger.moller@skane. Specialitet: Akutsjukvård Akutcentrum PM - ADMINISTRATIVT Text författare: Anders Eriksson Faktaansvarig: Fredrik Jonsson, Inger Möller Godkänt av: Fredrik Jonsson Skapat: 2003-01-31 Reviderat: 2013-08-21

Läs mer

Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska (LS)

Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska (LS) () 1(7) Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska () Mottagande av larm Anteckna larmets innehåll och följ rapportmall. Vidarebefordran av larm Larm vidarebefordras till jourhavande anestesiolog

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014

Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014 Introduktion för AT-läkare i ÖLL den 1 5 september 2014 Måndag den 1 september Berguven, vån 1 F-huset, USÖ 08.30 Inledning med genomgång av veckans program och presentation av deltagarna och studierektorer

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Leta först fram patienten i journalarkivet eller på beläggningslistan. Markera journalen och klicka på MHV 2.

Leta först fram patienten i journalarkivet eller på beläggningslistan. Markera journalen och klicka på MHV 2. MHV 2 Inmatningsbilderna för pol-anteckning och barnmorskekontroll är numera identiska men de uppgifter som bokförs skiljer sig åt en del, därför olika handbokskapitel. Registrera alla barnmorskekontroller

Läs mer

Schemaförklaringar. Placeringsschemat anger gruppernas veckoplaceringar. Ramschemat anger gemensamma hålltider, ämnen för föreläsningar, lov m.m.

Schemaförklaringar. Placeringsschemat anger gruppernas veckoplaceringar. Ramschemat anger gemensamma hålltider, ämnen för föreläsningar, lov m.m. Schemaförklaringar Placeringsschemat anger gruppernas veckoplaceringar. Ramschemat anger gemensamma hålltider, ämnen för föreläsningar, lov m.m. Detaljschemat anger aktiviteter specifika dagar och tider

Läs mer

Standarvårdplan för HÖFTLEDSPLASTIK avdelning 8 och rehab

Standarvårdplan för HÖFTLEDSPLASTIK avdelning 8 och rehab Standarvårdplan för HÖFTLEDSPLASTIK avdelning 8 och rehab Planerad vårdtid: 5-7 dagar Vanliga vårdproblem under vårdtiden och generella målformuleringar: Vårdproblem: Otillräcklig kunskap om vårdförlopp,

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin Din Operationsdag I Hemmet DESCUTANTVÄTT, FASTA, LÄKEMEDEL Det är viktigt att du läser igenom dokumentet Förberedelser inför din operation och att du följt

Läs mer

Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset

Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset Göteborg >500 000 invånare 72 000 inv. > 65 år (~15%) 39 000 inv. > 75 år (~8%) > 65 år: 2004-2005 ökade åldersgruppen med 1.5%

Läs mer

Primärvård och Urologi

Primärvård och Urologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Urologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

LEAN på OP Rätt från början

LEAN på OP Rätt från början IVA 2007 och pågående Pilotprojekt op VT 12 Generalisering av resultat 2012-14 Förändrad op situation Krav på ökad produktion och resursreduktioner LEAN på OP Rätt från början Anders Ersson IPM Malmö Jag

Läs mer

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan

I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT I N N E H Å L L O C H S T R U K T U R Sahlgrenska Universitetssjukhuset Primärvården/Närhälsan AT-UTBILDNING På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns 80-100 AT-läkare. Tillsättning sker två gånger

Läs mer

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se

Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Välkommen som timvikarie i Region Gävleborg! regiongavleborg.se Som timvikarie i Region Gävleborg har du oändligt med möjligheter. Det är nu din jobbresa inom sjukvården tar fart på riktigt. Du har nu

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken.

Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Öppna tempkurva Markera önskad patient på beläggninglistan och klicka på TEMP MOR på främre skrivbordet eller gå in via pärmfliken. Förlossningsuppgifter är ifyllda på förlöst patient. Bläddra Långliggande

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Välkommen till oss på Operationsavdelningen! Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför och under din operation.

Läs mer