Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2012"

Transkript

1 Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2012 FISKERIVERKETS FÖRSÖKSSTATION Områdesbaserad förvaltning i stora sjöarna - utveckling av nya förv. instrument LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Stockholms fiskmarknad - upprättande av kommunikationsplattform LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN C&R Vätternröding LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN LB-fiske LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Ålutsättningar i Sverige LST I VÄSTRA GÖTALAND Informationsmöte med representanter för länets tre friskeområden 7000 LST I VÄSTRA GÖTALAND Säveåprojektet - Fiskväg vid Hedefors vattenkraftverk LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG Informationsmöte: nyheter om EU-medel och hantering, miljöcertifiering m.m LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN Förberedande granskning för eventuell miljöcertifiering MSC av kustfångad sik i Västerbotten SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Genetisk analys av öringsutsättningar i Åmansystemet, Vindelälven, och effekt på vilda bestånd SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Utveckling av fredningsområden som förvaltningsinstrument i sötvatten SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Utprovning av ny human slaktutrustning anpassad till svenska förhållanden SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Utveckling av fisket efter signalkräfta (fas 3) SAHLGRENSKA AKADEMIN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Möjlighetsstudie för etablering av marin fiskodling på svenska västkusten SAHLGRENSKA AKADEMIN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Möjlighetsstudie för etablering av marin fiskodling på svenska västkusten STATENS JORDBRUKSVERK Länsstyrelsekonferens STATENS JORDBRUKSVERK Övervakningskommittén STATENS JORDBRUKSVERK Stöd till insatser i samband med förvaltning av Europeiska fiskerifonden (EFF) STATENS JORDBRUKSVERK Gemensamt nätverksmöte i Tallin STATENS JORDBRUKSVERK Stöd till insatser isamband med förvaltning av Europeiska fiskerifonden (EFF) HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND Utveckling av ett hållbart gotländskt flundrefiske EKONOMISTYRNINGSVERKET Revision enligt rådets förordning (EG) nr 1198/2006 år SKOGSSTYRELSEN Fiskevårdande åtgärder inom Pajala kommun HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN Expert och övervakningskomitten HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN Länsstyrelsens kvalitetskontroll HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN Internrevisor HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN Informationsåtgärder HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN Externa granskare HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN Konferans för Fiskeområden och länsstyrelser

2 SKARPNÄCKS SDF/SKRUBBA GÅRD STOCKHOLM STAD Risvasar till skärgården ÖSTHAMMARS KOMMUN Landningsplats för fisk NORRKÖPINGS KOMMUN Fiskevård Bråviken BORGHOLMS KOMMUN BORGHOLMS KOMMUN Byxelkroks hamn-södra kajen C/O ROLF KARLSSON SIMRISHAMNS KOMMUN Hållbart fiske C/O ROLF KARLSSON SIMRISHAMNS KOMMUN Miljöanpassad renings/uppsamlingsanläggning YSTADS KOMMUN Förbättring pirarm Fiskebrygga Ystad Småbåtshamn YSTADS KOMMUN GATUKONTORET Coastal erosion in thebaltic Sea Area MILJÖAVDELNINGEN TANUMS KOMMUN Kvalitetskräftan 2, komersialisering ANDERS AXELSSON LYSEKILS KOMMUN Samförvaltning - en modell för vattenbrukets utveckling LYSEKILS KOMMUN Utbildning för utveckling av marina näringar LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna - ett kommunalt/regionalt nätverk för fiskenäringsfrågor LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna - ett nätverk för fiskets utveckling LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna - ett nätverk för fiskets utveckling LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna - ett kommunalt/regionalt nätverk för fiskerinäringsfrågor LYSEKILS KOMMUN Sillen som kulturbärare - ett samverkansprojekt LYSEKILS KOMMUN Sillen som kulturbärare - Ett samverkansprojekt LYSEKILS KOMMUN Redskapsmagasin i fiskhallen i Lysekil HABO KOMMUN Fiskväg vid Kvarnekulla i Knipån, Habo kommun HABO KOMMUN Fiskväg runt Skårhultsdammen samt utvidning av dammen i Knipån Habo kommun MARIESTADS KOMMUN Förstudie - fiskelycka, en dokumentärfilm MARIESTADS KOMMUN Förstudie Fiskelycka, del LIDKÖPINGS KOMMUN Fisken och Fiskaren vid Vänern - i ett historiskt perspektiv GÄVLE KOMMUN Restaurering och nyanläggande av lekområden för lax och öring i Testeboån GÄVLE KOMMUN Anläggning av lekbottnar samt uppvandringskontroll HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvalls fiskevårdsplan VINDELNS KOMMUN Administration Fiskeområdet från kust till fjäll, del VINDELNS KOMMUN Projekt Samförvaltning Vindelälven-Umeälvens nedre del, fas VINDELNS KOMMUN Fisketurism Vindelälvens Fiskeområde VINDELNS KOMMUN Delprojekt 2 A - Uppströmsvandring Stornorrfors i Utvecklingsprojekt

3 VINDELNS KOMMUN Förstudie Fisketurism Från Kust Till Fjäll VINDELNS KOMMUN Samordning/koordinering Från kust till Fjäll del NYKÖPINGS KOMMUN Fria vandringsvägar i Buskhyttebäcken SKARABORGS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP Vänerfisk på tallriken VÄSTERNORRLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP Utrustning för fisktransport NORRB LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP Effektivisering och miljöförbättrande investeringar i kustträsk HÄSTHOLMENS HAMN OCH MAGASIN AB Mer fiske från Hästholmens hamn VATTENFALL AB Byggande av fiskvägar vid Bosgårdens och Apelnäs kraftverk BLEKHEMS EGENDOM AB Restaurering gäddkläckningsanläggning FISKEXPORTEN VARBERG AKTIEBOLAG Multi head våg och kök för färdiglagad mat FISKERIAKTIEBOLAGET KENYA Rist till räktrål AKTIEBOLAGET ROSLAGSFISK Köp av skivmaskin KLÄDESHOLMEN SEAFOOD AB Ny utrustning för att ersätta aluminiumburk med plastburk CLUPEA AKTIEBOLAG AIS och navigationsprogram SCANDINAVIAN SILVER EEL AB Ålkarantän-modernisering samt byte av uppehållsbassäng för ph justerat vatten SVENSKA INSJÖFISKARENAS AB Vätterns vilda röding VÄSTKUSTFILÉ AB Wellpappskomprimator FALKENBERGS LAXRÖKERI AKTIEBOLAG Utbyggnad av kyl- och fryskapacitet för Falkenbergs Laxrökeri AB FALKENBERGS LAXRÖKERI AKTIEBOLAG Utbyggnad av kyl- och fryskapacitet för Falkenbergs Laxrökeri AB - nytt kyl och fryssystem LYSEKILS HAVSDELIKATESSER AB Ny produktionsanläggning Fram Food AB Fas II UMLAX AB Expansion av Umlax AB UMLAX AB Malgomaj fjällfisk AB HÖKENSÅS SPORTFISKE AB Modernisering av kläckeri, upprustning produktionsdamm och transportutrustning ALMY WEST AB Livflotte LOBSTER SEAFOOD SWEDEN AB Flera åtgärder: Märkningsutrustningar, Värmeåtervinning, Bandningsutrustning, Pallsallage, Förångare till frysrum OSTRONSKALHUSET AKTIEBOLAG Ostronkläckeri SÄVENFORS PRODUKTER AB Fisktransportör, 2 st strömbildare m.m BD FISK AKTIEBOLAG Modernisering av produktionslokaler för BD FIsk AB EM-LAX AB Gamla bruket Klavreström TRYSERUM GÅRDAR AKTIEBOLAG Vindommens fisketurism, steg VÄGGA RÖKERI AB Våganläggning, vaccummaskin och rökeriutrustning INST FÖR KEMI- OCH BIOTEKNIK CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Nya lösn.till ett blodigt problem inom fiskindustrin

4 MALGOMAJ FJÄLLFISK AB Malgomaj fjällfisk MALGOMAJ FJÄLLFISK AB Utökad produktion i Malgomaj BOTNIA FISK I SKELLEFTEÅ AB Modernisering produktionsflöden samt affärsflöden RIPMAS FISKERI AKTIEBOLAG Ismaskin på Risör CARLÉNS FISK & VÄTTERKRÄFTOR AB Byggnation av fiskberedningslokal FISKERI AB INGUN Installation av AIS. Säkerhet på akterdäck. Förbättring av arbetsmiljö. Förbättrad fiskkvalité SD 437 I EDSVIK AB Inköp och installation av våg FISKBRANSCHENS RIKSFÖRBUND SERVICE AB MSC-certifiering av torsk i Östersjön, Etapp PATRIK WINQVIST AKTIEBOLAG Utsättning gädda FISKEBÅT LL 9, LYSEKIL AB selektiv räkrist med tillbehör till trål GRAHN & LUNDBERG AB 2 st selektivta kräftrister GREBBESTADS MUSSLOR & OSTRON AB 2 nya musselriggar med arbetsbåt GREBBESTADS MUSSLOR & OSTRON AB Arbetsbåt ECOLOOP AB Kläckning Aborre SANDEFJORD FISKE AB Inköp av elektronisk våg SMÖGENDELIKATESSER AB Smögendelikatesser AB:s Skara lokalisering GOTLAND, RONE HALOR 170 SWE-DAN SEAFOOD GOTLAND AB Rening av returvatten FOOD & HEALTH CONCEPT AB Förstudie "Projekt siklöja" REDERI AB ENGESBERG Utbildning till sjöbefäl kl CARAPAX AB Effektivisering av torskbursfisket - Burar, Bete, Metod och Dokumentation BJÖRK & MAGNUSSON I HELSINGBORG AB Investeringar i beredning och saluföring SALTEA SEAFOOD AB Nya musselodlingsanläggningar, komplettering samt utforskning av befintliga och nya system och lokaler OSTREA SVERIGE AB Odling av ostron i landbaserat kläckeri OSTREA SVERIGE AB Odling av ostron i landbaserat kläckeri OSTREA SVERIGE AB Säkerhetssystem för bakteriologisk kontroll OSTREA SVERIGE AB Odling av ostron i korgodling OSTREA SVERIGE AB Ostrea 7500 ARCTIC FOOD AB Hemsida, E-butik och Förpackningar ENVECO MILJÖEKONOMI AB Minskad utsättning av lax: Vad får ett potentiellt framtida beslut för konsekvens SANKT ANNA FISK AB Utveckling abborrodling HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING NORD AB Hushållningssällskapet Rådgivning Bord AB T MÖLLER BOAT & FISHING AB Ny motor AB AB ALLAN J AKVAKULTUR Landbaserad torskodling etapp 3 fas 1 och JOHAN OLVESJÖ JOKRI FISKE AB Byte av maskin

5 GREBBESTAD BAGERI AB Odling av makroalger LILLÄNGSHAMNENS FISKRÖKERI AB Frysrum LILLÄNGSHAMNENS FISKRÖKERI AB Ombyggnad av frysrum LILLÄNGSHAMNENS FISKRÖKERI AB Miljöförbättrande energisparande investering i rökanläggning ÅLANDS FISKFÖRÄDLING SVERIGE AB Strupskärningsenhet TORSTA AB Kompetenscentrum Vattenbruk "Från Forskning till Näringslivsutveckling" FISKHUSET I BUA AB Anskaffning av våg FLOCAZUR AB Utvärdering av Flocazur vattenreningsteknik AKTIEBOLAGET GRUNDSTENEN Modernisering och nystart av Öveds fiskodlingar VÅNEVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Gloet i Vånevik SVENSK FISK EK FÖR Utbildningsdagar SVENSK FISK EK FÖR Blad fiskzon karta, nytryck SVENSK FISK EK FÖR Passion för mat SVENSK FISK EK FÖR Inspirations magazine för fisk och skaldjur SVENSK FISK EK FÖR Nytryck av Tillagningsguide för fisk och skaldjur SVENSK FISK EK FÖR Nytryck av Fakta om fisk och skaldjur SVENSK FISK EK FÖR Lansering av kokboken "Fisk är inga konstigheter - version 2" SVENSK FISK EK FÖR Provkokning havskräftor SVENSK FISK EK FÖR Nytryck av kokboken Fisk är inga konstigheter version SVENSK FISK EK FÖR Utbildningsdagar under SVENSK FISK EK FÖR Passion för mat SVENSK FISK EK FÖR Hemsida SVENSK FISK EK FÖR Nytryck fiskskyltar SVENSK FISK EK FÖR Göteborgsfiskfestival och fiskets dag i olika län OBBOLA FISKFÖRSÄLJNINGSLAG FÖRENING U.P.A EKONOMISK FÖRENING Fiskemuseum Gamla slakteriet, Obbola SOPPERO BYARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kuormabäcken förstudie samt fiskevårdsutbildning VITSANIEMI SKIFTESLAGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Vuentoforsen PELLO SKIFTESLAGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Vandring och lek i Puruoja PELLO SKIFTESLAGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Förstudie Pentäsjoki - Leipiöjoki PELLO SKIFTESLAGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Pentajoki fiske- och vattenvårdsprojekt FISKAREFÖRENINGEN NORDEN U.P.A. Miljövänliga fiskeredskap GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. MSC-certifiering av nordhavsräka i Skagerack och Kattegatt HALLÄNDSK SKALDJURSUTVECKLING EKONOMISK FÖRENING Proj. Valthorn Halland SVERIGES PELAGISKA PROD ORG EK FÖR Förstudie av möjligheten att MSC-certifiera skarpsill i Skagerack och Kattegatt

6 STEFAN NILSSON ÖSTERSJÖFISKARNA EKONOMISK FÖRENING Säkerhetskurs för yrkesfiskare SVENSK SKALDJURSODLING PRODUCENTORGANISATION EK.FÖR. MSC-certifiering av odlade blåmusslor SVENSK SKALDJURSODLING PRODUCENTORGANISATION EK.FÖR. Preassessment MSC-certifiering av odlade blåmusslor SESKARÖ BENSIN OCH SERVICE EKONOMISK FÖRENING Framtagning av utvecklingsprogram för utveckling av sjöturismen i Haparanda TORSKFISKARNAS PRODUCENTORGANISATION STPO EKONOMISK FÖRENING Bildandet av Torskfiskarnas Producentorganisation STPO ek för TORSKFISKARNAS PRODUCENTORGANISATION STPO EKONOMISK FÖRENING Bildandet av Torskfiskarnas Producentorganisation STPO ek.för TORSKFISKARNAS PRODUCENTORGANISATION STPO EKONOMISK FÖRENING Bildandet av Torskfiskarnas Producentorganisation STPO ek för STOCKHOLMS LÄNS FISKARFÖRBUND Dags för fisk Skansen september STOCKHOLMS LÄNS FISKARFÖRBUND Dags för fisk STOCKHOLMS LÄNS FISKARFÖRBUND Dags för fisk OSTKUSTFISKARNA Hemsida för fiskare- föiskeföretag SPORTFISKARNA Abborrfabrik Lillån SPORTFISKARNA Återskapa naturliga våtmarker i Kalmar och Östergötlands län SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND kartläggning av potentiella våtmarksprojekt i stockholmsregionen, del SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Gäddfabrik Österby myr SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Utvecklingsplan för gäddbestånden och gäddfisket på Gotland (etapp1) SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Projektering för restaurering av Långsjön, Nyköpings kommun SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Kräftfiske i Delsjöarna SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Våtmark för närsaltreduktion och fiskeproduktion, Snäckstavik (del 2) SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Fiskedag Kvinna barn, Värmdö STIFTELSEN GUNNAR & ELSA JÄDERLUNDS MINNE Projekt Gäddproduktion Tyvö LEADER KUSTLINJEN Administrativt projekt för fiskeområde Kustlinjen SVERIGES ORGANISERADE FISKEGUIDER- SOF Anläggande av sjösättningsramp Östanå LEADER BLEKINGE Driftsbudget Fiskeområde Blekinge - Administration II KUNGSFENAN THE SWEDISH SEAFOOD AWARD Kungsfenan The Swedish Seafood Award KUNGSFENAN THE SWEDISH SEAFOOD AWARD Kungsfenan The Swedish Seafood Award KUSTLANDET Utvärdering fiskodling HAVSKRÄFTAKADEMIEN IDEELL FÖRENING MED FIRMA HAVSKRÄFTANS DAG Fiskeläget i Halland FISKEOMRÅDE GOTLAND Administrativt stöd II BIOSFÄROMRÅDET VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Studiebesök i samverkan mellan FOG Vänern med Kinnekulle och Vättern BIOSFÄROMRÅDET VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Administration och verksamhetsledning

7 BIOSFÄROMRÅDET VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Workshop om Biosphere economy HALLSTAVIKSNÄTVERKET IDEELL FÖRENING Pilotanläggning för recirkulerande akvaponisk fiskodling, Vattenbruskcentrum FISKEFRÄMJANDET STOCKHOLMS SKÄRGÅRD, C/O STOCKHOLMS IDTROTTSFÖRVALTNING, FISKE Affisch över samtliga Fiskeområden i Sverige 7350 SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Nätverksmöte mellan fiskeområden SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Verksamhetsledare SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Administration och OH SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Försöksfiske med sälsäkra torskburar SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Samverkansprojekt-Nationellt nätverk SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Hemmahamnen - ett demonstrationsprojekt SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Förstudie om versifiering av regional fiskmarknad - resa till Cornwall SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Ålens fortlevnad FISKEOMRÅDE HALLAND Mussel och skaldjursutveckling Halland-studieresa FISKEOMRÅDE HALLAND Fiskeområde Halland - administration ÖSTRA FISKEHAMNENS INTRESSEFÖRENING Oxelösunds skärgård, stor- respektive risvaser för fredande av lekande fisk FISKEOMRÅDE TORNEDALEN HAPARANDA SKÄRGÅRD Samverkan och partnerskap GE och TA FISKEOMRÅDE TORNEDALEN HAPARANDA SKÄRGÅRD Administrativa kostnader för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård NÄVEÅNS VATTENVÅRDSFÖRENING Näveåns havsöring steg 1, förprojektering av faunapassager och biotopvård LIONS CLUB LÖDDEKÖPINGE Sillmarknad 2009 i Barsebäckshamn SESKARÖ FISKEHAMNSFÖRENING Saarisviken TROSAÅNS FVO Biotopvård Trosaån, förprojektering VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET Samordning Vättern Fas VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET FOG admin Fas VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET Samordning VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET Fisk- och Fiske Info Vättern KÄVLINGE-LÖDDEÅNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Passager för nedvandrande ås i Kävlingeån Etapp I År GREBBESTADS SAMHÄLLSFÖRENING Nordiska mästerskapet i ostronöppning 1 maj ÖCKERÖ MARITIME CENTER ÖMC Utveckling av en ekologisk selektiv torsktrål för Östersjön SJÖTORPS SAMHÄLLSFÖRENING Hamnen i Sjötorp VINDELÄLVENS FISKERÅD Laxriket VINDELÄLVENS FISKERÅD Fångstrapportering från Kust till Fjäll, 18/ VINDELÄLVENS FISKERÅD Projekt Ammarnäsöring del TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA Tornedalens Mat TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA Fisketurismutbildning i Tornedalen TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA Joujoki fiskevårdsprojekt KANGOS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Förstudie projekt Kerändöjoki

8 TOMMY'S FISKSERVICE KOMMANDITBOLAG Lager och sorteringshall för fisk inklusive lådförråd med sluss TOMMY'S FISKSERVICE KOMMANDITBOLAG Lager och sorteringshall för fisk JALLES KOMMANDITBOLAG Säkerhet och arbetsmiljö JALLES KOMMANDITBOLAG Diverse investeringar ombord HANDELSBOLAGET SCANFJORD SVERIGE Levandelager för musslor HANDELSBOLAGET SCANFJORD SVERIGE Basanläggning för musselodling, etapp FISKEBÅTEN ROSSÖ HANDELSBOLAG Nytt vågsystem, för att minska tunga lyft och tidskrävande hanterning NORDANVIND FISK KOMMANDITBOLAG Fiskvåg 5450 ÄNGSÖ FISK HB Vacuum pack maskin, frysbox VÄSTKUSTMUSSLOR HB Tillbyggnad av brygga VÄSTKUSTMUSSLOR HB Containrar VÄSTKUSTMUSSLOR HB Hydralisk kran VÄSTKUSTMUSSLOR HB Utbyggnad av brygga VÄSTKUSTMUSSLOR HB Hydralstyrning till båt, utrustning till musselodling inklusive pumpar VÄSTBACKENS DYKERI HB Musselodlingar samt skördepråm SILVERVÅG FISK KOMMANDITBOLAG Livflotte + utrustning SD 748 ODDERÖ HANDELSBOLAG GMDSS: anläggning + fyrkantsakter KVALITETSKRÄFTAN I FJÄLLBACKA HANDELSBOLAG Iordningsställande av verksamhetslokal för hantering av Kvalitetskräftan

GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens 100-

GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens 100- Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2013 LOMMA FISKAREFÖRENING ÖRESUND EKONOMISK FÖRENING Ismaskin 36000 SÖRVIK MATHIAS lindragare 4000 BONDHAMNS FISK AB Sjöbod för sortering av strömming och

Läs mer

Rapport 2012:18. Årsrapport fiskeriprogrammet 2011

Rapport 2012:18. Årsrapport fiskeriprogrammet 2011 Rapport 2012:18 Årsrapport fiskeriprogrammet 2011 Innehåll 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...4 3 Metodbeskrivning...5 4 Förändringar i genomförandet och de allmänna villkoren för fiskeriprogrammet...6

Läs mer

KONFERENSRAPPORT. NATIONELL FISKEKONFERENS: Livskraftigt fiske i Vänern - även i framtiden! Lidköping 29-30 januari 2015

KONFERENSRAPPORT. NATIONELL FISKEKONFERENS: Livskraftigt fiske i Vänern - även i framtiden! Lidköping 29-30 januari 2015 KONFERENSRAPPORT NATIONELL FISKEKONFERENS: Livskraftigt fiske i Vänern - även i framtiden! Lidköping 29-30 januari 2015 Bakgrund Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle bildades 2009 med stöd från EUs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län 2013-06-17

SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län 2013-06-17 SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län 2013-06-17 Illustration omslag: Nyréns Arkitektkontor Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Havs- och fiskerifonden 2014-2020... 5

Läs mer

Regional drivkraft för nationell utveckling

Regional drivkraft för nationell utveckling Regional drivkraft för nationell utveckling Norman Haldén A, Lindegarth S (2014). Regional drivkraft för nationell utveckling. Rapport från Nationell Vattenbrukskonferens 2014, Simrishamn 28 29 januari,

Läs mer

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter November 2011 Målet med denna sammanställning av bidrag är att underlätta för kommuner, vattenråd och andra

Läs mer

SMÅSKALIG MARIN FISKODLING OCH LEVANDELAGRING. Beskrivning av teknik och ekonomi

SMÅSKALIG MARIN FISKODLING OCH LEVANDELAGRING. Beskrivning av teknik och ekonomi SMÅSKALIG MARIN FISKODLING OCH LEVANDELAGRING Beskrivning av teknik och ekonomi SMÅSKALIG MARIN FISKODLING OCH LEVANDELAGRING Beskrivning av teknik och ekonomi Anette Ungfors & Susanne Lindegarth Innehållsförteckning

Läs mer

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28 Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013 Version 2009-04-28 STRATEGIDOKUMENT Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård Bakgrund Under perioden september 1993 till januari 1996

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2010 Sammanfattning Vätternvårdsförbundet har sedan 1957 bedrivit kontinuerlig miljöövervakning i Vättern och dess tillrinningsområde. Verksamheten

Läs mer

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Fiskekommunerna Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-Stenungsund Kungälv-Göteborg-Öckerö samt Västra Götalandsregionen Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund

Läs mer

Fiskeområdets program i halvtid

Fiskeområdets program i halvtid Fiskeområdets program i halvtid sida 1-2 Samverkansträff Seskarö sida 2 Fiskeområdet på besök i Finland sida 3 Anita Storm visade fiskskinnsprodukter sida 4 Samverkansträff i Areavaara sida 4 Pentäsjoki

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 8 maj 2014 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 8 maj 2014 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 8 maj 2014 Plats: Göteborgs Folkhögskola, Nya Varvet, Göteborg

Läs mer

Leader Bohuskust och gränsbygd

Leader Bohuskust och gränsbygd Bilaga 1 Leader Bohuskust och gränsbygd samverkan för hållbar framtid i hav, skärgård och inland Strategi för Leader-område Norra Bohuslän med utökat verksamhetsområde för Havs- och fiskerifonden (Södra

Läs mer

Konferensrapport: NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Östersund, 22-24 september 2010

Konferensrapport: NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Östersund, 22-24 september 2010 Konferensrapport: NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Östersund, 22-24 september 2010 Författare: Carl-Gustaf Thulin & Susanne Lindegarth svensk va(enbruk mat och miljö hand i hand Thulin C G, Lindegarth S

Läs mer

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Goda exempel från elbranschen FÖRORD FAKTA OM VATTENKRAFT Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets

Läs mer

SVENSKT VATTENBRUK. mat och miljö hand i hand. Rapport från Nationell Vattenbrukskonferens 2009 Lysekil 8-9 oktober

SVENSKT VATTENBRUK. mat och miljö hand i hand. Rapport från Nationell Vattenbrukskonferens 2009 Lysekil 8-9 oktober SVENSKT VATTENBRUK mat och miljö hand i hand Rapport från Nationell Vattenbrukskonferens 2009 Lysekil 8-9 oktober Författare: Susanne Lindegarth & Carl-Gustaf Thulin a" måla en tavla är hårt arbete a"

Läs mer

Starkt engagemang för ett skånskt havs- och vattennätverk

Starkt engagemang för ett skånskt havs- och vattennätverk Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn Nr 1 2014 Starkt engagemang för ett skånskt havs- och vattennätverk I projektet InnoVatten driver Skånes Hav och Vatten och Marint centrum arbetet med att finna nya

Läs mer

Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020

Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020 Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020 Arbetet med att ta fram strategin pågick under våren 2012. Ett antal möten genomfördes där bransch, forskare, intresseorganisationer och

Läs mer

Det växande vattenbrukslandet

Det växande vattenbrukslandet Det växande vattenbrukslandet Vattenbruk en framtidsnäring En nationell strategi bör utarbetas för att ge vattenbruket i Sverige bättre förutsättningar att växa inom ekologiskt hållbara ramar. Det föreslår

Läs mer

[T] Uppvidinge V,4~^f KOMMUN

[T] Uppvidinge V,4~^f KOMMUN [T] Uppvidinge V,4~^f KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-11-25 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-02 Tid: 13.00 Plats: Kommunhuset, sal Storasjö Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet

Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2011 Sammanfattning... 2 Uppföljning av arbetsprogram för 2011... 3 Löpande arbetspunkter (16 st)... 3 Årsspecifika arbetspunkter för 2011 (8st)...

Läs mer

exempel på hur marina resurser kan påverka samhällsutvecklingen.

exempel på hur marina resurser kan påverka samhällsutvecklingen. Inledning Mat ur sjöar, dammar och hav blir allt viktigare när jordens befolkning växer och landarealen inte räcker till. Men hur ska vi bruka havet på ett hållbart sätt så att både fiskbestånd och ekosystem

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande:

Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1. Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999. Närvarande: Beslutsgruppens sekretariat 9/99 1 Närvarande: Protokoll från beslutsgruppsmöte den 1 oktober 1999 Pär Nuder, ordförande (punkt 1 4, utom ämnet väntelista för projekt) Då Pär Nuder var tvungen avvika innan

Läs mer

FALLSTUDIE: SELEKTIVT UTTAG AV TORSK

FALLSTUDIE: SELEKTIVT UTTAG AV TORSK FALLSTUDIE: SELEKTIVT UTTAG AV TORSK HAVSMILJÖINSTITUTETS RAPPORT NR 2012:3 ANDREA MORF LENA GIPPERTH ANDERS GRIMVALL EVA-LOTTA SUNDBLAD HAVSMILJÖINSTITUTET 2012-06-15 Havsmiljöinstitutets rapport nr 2012:3

Läs mer

Bilaga 3. Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012

Bilaga 3. Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012 Bilaga 3 Program och anföranden från Örebro 24 maj 2012 och Umeå 29 maj 2012 2/5 Dialog Vattenkraft och Miljö Örebro 24 maj 2012 Program Tid 09,00-09,30 Kaffe för anländande 9,30-9,40 Bakgrundspresentation

Läs mer

Bilaga 1. Regionalfonden Övre Norrland 2011

Bilaga 1. Regionalfonden Övre Norrland 2011 Bilaga 1. Regionalfonden Övre Norrland 2011 Projekt Projektägare Övriga medverkande, finansiärer Projektbeskrivning Åtgärd/ Insatsområde Finansiering Besluts- och slutdatum Total EU Offentl Västerbotten

Läs mer

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6

Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 NYHETSBREV Tema: Fisket utvecklar landsbygden från Landsbygdsnätverket Nr 1 2014 Konsekvenser efter valet. Sid 3 och 4 Workshop om innovationer inom jordbruket. Sid 6 Medlem har ordet: Sid 4 Eldsjälarnas

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 oktober 2011

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 oktober 2011 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 oktober 2011 Föredragningslista Sida: 1(4) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 oktober 2011 Plats: Tid: Teknologiska Institutet,

Läs mer