Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2012"

Transkript

1 Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2012 FISKERIVERKETS FÖRSÖKSSTATION Områdesbaserad förvaltning i stora sjöarna - utveckling av nya förv. instrument LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Stockholms fiskmarknad - upprättande av kommunikationsplattform LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN C&R Vätternröding LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN LB-fiske LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Ålutsättningar i Sverige LST I VÄSTRA GÖTALAND Informationsmöte med representanter för länets tre friskeområden 7000 LST I VÄSTRA GÖTALAND Säveåprojektet - Fiskväg vid Hedefors vattenkraftverk LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG Informationsmöte: nyheter om EU-medel och hantering, miljöcertifiering m.m LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN Förberedande granskning för eventuell miljöcertifiering MSC av kustfångad sik i Västerbotten SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Genetisk analys av öringsutsättningar i Åmansystemet, Vindelälven, och effekt på vilda bestånd SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Utveckling av fredningsområden som förvaltningsinstrument i sötvatten SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Utprovning av ny human slaktutrustning anpassad till svenska förhållanden SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Utveckling av fisket efter signalkräfta (fas 3) SAHLGRENSKA AKADEMIN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Möjlighetsstudie för etablering av marin fiskodling på svenska västkusten SAHLGRENSKA AKADEMIN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Möjlighetsstudie för etablering av marin fiskodling på svenska västkusten STATENS JORDBRUKSVERK Länsstyrelsekonferens STATENS JORDBRUKSVERK Övervakningskommittén STATENS JORDBRUKSVERK Stöd till insatser i samband med förvaltning av Europeiska fiskerifonden (EFF) STATENS JORDBRUKSVERK Gemensamt nätverksmöte i Tallin STATENS JORDBRUKSVERK Stöd till insatser isamband med förvaltning av Europeiska fiskerifonden (EFF) HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND Utveckling av ett hållbart gotländskt flundrefiske EKONOMISTYRNINGSVERKET Revision enligt rådets förordning (EG) nr 1198/2006 år SKOGSSTYRELSEN Fiskevårdande åtgärder inom Pajala kommun HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN Expert och övervakningskomitten HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN Länsstyrelsens kvalitetskontroll HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN Internrevisor HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN Informationsåtgärder HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN Externa granskare HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN Konferans för Fiskeområden och länsstyrelser

2 SKARPNÄCKS SDF/SKRUBBA GÅRD STOCKHOLM STAD Risvasar till skärgården ÖSTHAMMARS KOMMUN Landningsplats för fisk NORRKÖPINGS KOMMUN Fiskevård Bråviken BORGHOLMS KOMMUN BORGHOLMS KOMMUN Byxelkroks hamn-södra kajen C/O ROLF KARLSSON SIMRISHAMNS KOMMUN Hållbart fiske C/O ROLF KARLSSON SIMRISHAMNS KOMMUN Miljöanpassad renings/uppsamlingsanläggning YSTADS KOMMUN Förbättring pirarm Fiskebrygga Ystad Småbåtshamn YSTADS KOMMUN GATUKONTORET Coastal erosion in thebaltic Sea Area MILJÖAVDELNINGEN TANUMS KOMMUN Kvalitetskräftan 2, komersialisering ANDERS AXELSSON LYSEKILS KOMMUN Samförvaltning - en modell för vattenbrukets utveckling LYSEKILS KOMMUN Utbildning för utveckling av marina näringar LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna - ett kommunalt/regionalt nätverk för fiskenäringsfrågor LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna - ett nätverk för fiskets utveckling LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna - ett nätverk för fiskets utveckling LYSEKILS KOMMUN Fiskekommunerna - ett kommunalt/regionalt nätverk för fiskerinäringsfrågor LYSEKILS KOMMUN Sillen som kulturbärare - ett samverkansprojekt LYSEKILS KOMMUN Sillen som kulturbärare - Ett samverkansprojekt LYSEKILS KOMMUN Redskapsmagasin i fiskhallen i Lysekil HABO KOMMUN Fiskväg vid Kvarnekulla i Knipån, Habo kommun HABO KOMMUN Fiskväg runt Skårhultsdammen samt utvidning av dammen i Knipån Habo kommun MARIESTADS KOMMUN Förstudie - fiskelycka, en dokumentärfilm MARIESTADS KOMMUN Förstudie Fiskelycka, del LIDKÖPINGS KOMMUN Fisken och Fiskaren vid Vänern - i ett historiskt perspektiv GÄVLE KOMMUN Restaurering och nyanläggande av lekområden för lax och öring i Testeboån GÄVLE KOMMUN Anläggning av lekbottnar samt uppvandringskontroll HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvalls fiskevårdsplan VINDELNS KOMMUN Administration Fiskeområdet från kust till fjäll, del VINDELNS KOMMUN Projekt Samförvaltning Vindelälven-Umeälvens nedre del, fas VINDELNS KOMMUN Fisketurism Vindelälvens Fiskeområde VINDELNS KOMMUN Delprojekt 2 A - Uppströmsvandring Stornorrfors i Utvecklingsprojekt

3 VINDELNS KOMMUN Förstudie Fisketurism Från Kust Till Fjäll VINDELNS KOMMUN Samordning/koordinering Från kust till Fjäll del NYKÖPINGS KOMMUN Fria vandringsvägar i Buskhyttebäcken SKARABORGS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP Vänerfisk på tallriken VÄSTERNORRLANDS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP Utrustning för fisktransport NORRB LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP Effektivisering och miljöförbättrande investeringar i kustträsk HÄSTHOLMENS HAMN OCH MAGASIN AB Mer fiske från Hästholmens hamn VATTENFALL AB Byggande av fiskvägar vid Bosgårdens och Apelnäs kraftverk BLEKHEMS EGENDOM AB Restaurering gäddkläckningsanläggning FISKEXPORTEN VARBERG AKTIEBOLAG Multi head våg och kök för färdiglagad mat FISKERIAKTIEBOLAGET KENYA Rist till räktrål AKTIEBOLAGET ROSLAGSFISK Köp av skivmaskin KLÄDESHOLMEN SEAFOOD AB Ny utrustning för att ersätta aluminiumburk med plastburk CLUPEA AKTIEBOLAG AIS och navigationsprogram SCANDINAVIAN SILVER EEL AB Ålkarantän-modernisering samt byte av uppehållsbassäng för ph justerat vatten SVENSKA INSJÖFISKARENAS AB Vätterns vilda röding VÄSTKUSTFILÉ AB Wellpappskomprimator FALKENBERGS LAXRÖKERI AKTIEBOLAG Utbyggnad av kyl- och fryskapacitet för Falkenbergs Laxrökeri AB FALKENBERGS LAXRÖKERI AKTIEBOLAG Utbyggnad av kyl- och fryskapacitet för Falkenbergs Laxrökeri AB - nytt kyl och fryssystem LYSEKILS HAVSDELIKATESSER AB Ny produktionsanläggning Fram Food AB Fas II UMLAX AB Expansion av Umlax AB UMLAX AB Malgomaj fjällfisk AB HÖKENSÅS SPORTFISKE AB Modernisering av kläckeri, upprustning produktionsdamm och transportutrustning ALMY WEST AB Livflotte LOBSTER SEAFOOD SWEDEN AB Flera åtgärder: Märkningsutrustningar, Värmeåtervinning, Bandningsutrustning, Pallsallage, Förångare till frysrum OSTRONSKALHUSET AKTIEBOLAG Ostronkläckeri SÄVENFORS PRODUKTER AB Fisktransportör, 2 st strömbildare m.m BD FISK AKTIEBOLAG Modernisering av produktionslokaler för BD FIsk AB EM-LAX AB Gamla bruket Klavreström TRYSERUM GÅRDAR AKTIEBOLAG Vindommens fisketurism, steg VÄGGA RÖKERI AB Våganläggning, vaccummaskin och rökeriutrustning INST FÖR KEMI- OCH BIOTEKNIK CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Nya lösn.till ett blodigt problem inom fiskindustrin

4 MALGOMAJ FJÄLLFISK AB Malgomaj fjällfisk MALGOMAJ FJÄLLFISK AB Utökad produktion i Malgomaj BOTNIA FISK I SKELLEFTEÅ AB Modernisering produktionsflöden samt affärsflöden RIPMAS FISKERI AKTIEBOLAG Ismaskin på Risör CARLÉNS FISK & VÄTTERKRÄFTOR AB Byggnation av fiskberedningslokal FISKERI AB INGUN Installation av AIS. Säkerhet på akterdäck. Förbättring av arbetsmiljö. Förbättrad fiskkvalité SD 437 I EDSVIK AB Inköp och installation av våg FISKBRANSCHENS RIKSFÖRBUND SERVICE AB MSC-certifiering av torsk i Östersjön, Etapp PATRIK WINQVIST AKTIEBOLAG Utsättning gädda FISKEBÅT LL 9, LYSEKIL AB selektiv räkrist med tillbehör till trål GRAHN & LUNDBERG AB 2 st selektivta kräftrister GREBBESTADS MUSSLOR & OSTRON AB 2 nya musselriggar med arbetsbåt GREBBESTADS MUSSLOR & OSTRON AB Arbetsbåt ECOLOOP AB Kläckning Aborre SANDEFJORD FISKE AB Inköp av elektronisk våg SMÖGENDELIKATESSER AB Smögendelikatesser AB:s Skara lokalisering GOTLAND, RONE HALOR 170 SWE-DAN SEAFOOD GOTLAND AB Rening av returvatten FOOD & HEALTH CONCEPT AB Förstudie "Projekt siklöja" REDERI AB ENGESBERG Utbildning till sjöbefäl kl CARAPAX AB Effektivisering av torskbursfisket - Burar, Bete, Metod och Dokumentation BJÖRK & MAGNUSSON I HELSINGBORG AB Investeringar i beredning och saluföring SALTEA SEAFOOD AB Nya musselodlingsanläggningar, komplettering samt utforskning av befintliga och nya system och lokaler OSTREA SVERIGE AB Odling av ostron i landbaserat kläckeri OSTREA SVERIGE AB Odling av ostron i landbaserat kläckeri OSTREA SVERIGE AB Säkerhetssystem för bakteriologisk kontroll OSTREA SVERIGE AB Odling av ostron i korgodling OSTREA SVERIGE AB Ostrea 7500 ARCTIC FOOD AB Hemsida, E-butik och Förpackningar ENVECO MILJÖEKONOMI AB Minskad utsättning av lax: Vad får ett potentiellt framtida beslut för konsekvens SANKT ANNA FISK AB Utveckling abborrodling HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING NORD AB Hushållningssällskapet Rådgivning Bord AB T MÖLLER BOAT & FISHING AB Ny motor AB AB ALLAN J AKVAKULTUR Landbaserad torskodling etapp 3 fas 1 och JOHAN OLVESJÖ JOKRI FISKE AB Byte av maskin

5 GREBBESTAD BAGERI AB Odling av makroalger LILLÄNGSHAMNENS FISKRÖKERI AB Frysrum LILLÄNGSHAMNENS FISKRÖKERI AB Ombyggnad av frysrum LILLÄNGSHAMNENS FISKRÖKERI AB Miljöförbättrande energisparande investering i rökanläggning ÅLANDS FISKFÖRÄDLING SVERIGE AB Strupskärningsenhet TORSTA AB Kompetenscentrum Vattenbruk "Från Forskning till Näringslivsutveckling" FISKHUSET I BUA AB Anskaffning av våg FLOCAZUR AB Utvärdering av Flocazur vattenreningsteknik AKTIEBOLAGET GRUNDSTENEN Modernisering och nystart av Öveds fiskodlingar VÅNEVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Gloet i Vånevik SVENSK FISK EK FÖR Utbildningsdagar SVENSK FISK EK FÖR Blad fiskzon karta, nytryck SVENSK FISK EK FÖR Passion för mat SVENSK FISK EK FÖR Inspirations magazine för fisk och skaldjur SVENSK FISK EK FÖR Nytryck av Tillagningsguide för fisk och skaldjur SVENSK FISK EK FÖR Nytryck av Fakta om fisk och skaldjur SVENSK FISK EK FÖR Lansering av kokboken "Fisk är inga konstigheter - version 2" SVENSK FISK EK FÖR Provkokning havskräftor SVENSK FISK EK FÖR Nytryck av kokboken Fisk är inga konstigheter version SVENSK FISK EK FÖR Utbildningsdagar under SVENSK FISK EK FÖR Passion för mat SVENSK FISK EK FÖR Hemsida SVENSK FISK EK FÖR Nytryck fiskskyltar SVENSK FISK EK FÖR Göteborgsfiskfestival och fiskets dag i olika län OBBOLA FISKFÖRSÄLJNINGSLAG FÖRENING U.P.A EKONOMISK FÖRENING Fiskemuseum Gamla slakteriet, Obbola SOPPERO BYARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kuormabäcken förstudie samt fiskevårdsutbildning VITSANIEMI SKIFTESLAGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Vuentoforsen PELLO SKIFTESLAGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Vandring och lek i Puruoja PELLO SKIFTESLAGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Förstudie Pentäsjoki - Leipiöjoki PELLO SKIFTESLAGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Pentajoki fiske- och vattenvårdsprojekt FISKAREFÖRENINGEN NORDEN U.P.A. Miljövänliga fiskeredskap GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. MSC-certifiering av nordhavsräka i Skagerack och Kattegatt HALLÄNDSK SKALDJURSUTVECKLING EKONOMISK FÖRENING Proj. Valthorn Halland SVERIGES PELAGISKA PROD ORG EK FÖR Förstudie av möjligheten att MSC-certifiera skarpsill i Skagerack och Kattegatt

6 STEFAN NILSSON ÖSTERSJÖFISKARNA EKONOMISK FÖRENING Säkerhetskurs för yrkesfiskare SVENSK SKALDJURSODLING PRODUCENTORGANISATION EK.FÖR. MSC-certifiering av odlade blåmusslor SVENSK SKALDJURSODLING PRODUCENTORGANISATION EK.FÖR. Preassessment MSC-certifiering av odlade blåmusslor SESKARÖ BENSIN OCH SERVICE EKONOMISK FÖRENING Framtagning av utvecklingsprogram för utveckling av sjöturismen i Haparanda TORSKFISKARNAS PRODUCENTORGANISATION STPO EKONOMISK FÖRENING Bildandet av Torskfiskarnas Producentorganisation STPO ek för TORSKFISKARNAS PRODUCENTORGANISATION STPO EKONOMISK FÖRENING Bildandet av Torskfiskarnas Producentorganisation STPO ek.för TORSKFISKARNAS PRODUCENTORGANISATION STPO EKONOMISK FÖRENING Bildandet av Torskfiskarnas Producentorganisation STPO ek för STOCKHOLMS LÄNS FISKARFÖRBUND Dags för fisk Skansen september STOCKHOLMS LÄNS FISKARFÖRBUND Dags för fisk STOCKHOLMS LÄNS FISKARFÖRBUND Dags för fisk OSTKUSTFISKARNA Hemsida för fiskare- föiskeföretag SPORTFISKARNA Abborrfabrik Lillån SPORTFISKARNA Återskapa naturliga våtmarker i Kalmar och Östergötlands län SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND kartläggning av potentiella våtmarksprojekt i stockholmsregionen, del SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Gäddfabrik Österby myr SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Utvecklingsplan för gäddbestånden och gäddfisket på Gotland (etapp1) SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Projektering för restaurering av Långsjön, Nyköpings kommun SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Kräftfiske i Delsjöarna SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Våtmark för närsaltreduktion och fiskeproduktion, Snäckstavik (del 2) SVERIGES SPORTFISKE OCH FISKEVÅRDSFÖRBUND Fiskedag Kvinna barn, Värmdö STIFTELSEN GUNNAR & ELSA JÄDERLUNDS MINNE Projekt Gäddproduktion Tyvö LEADER KUSTLINJEN Administrativt projekt för fiskeområde Kustlinjen SVERIGES ORGANISERADE FISKEGUIDER- SOF Anläggande av sjösättningsramp Östanå LEADER BLEKINGE Driftsbudget Fiskeområde Blekinge - Administration II KUNGSFENAN THE SWEDISH SEAFOOD AWARD Kungsfenan The Swedish Seafood Award KUNGSFENAN THE SWEDISH SEAFOOD AWARD Kungsfenan The Swedish Seafood Award KUSTLANDET Utvärdering fiskodling HAVSKRÄFTAKADEMIEN IDEELL FÖRENING MED FIRMA HAVSKRÄFTANS DAG Fiskeläget i Halland FISKEOMRÅDE GOTLAND Administrativt stöd II BIOSFÄROMRÅDET VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Studiebesök i samverkan mellan FOG Vänern med Kinnekulle och Vättern BIOSFÄROMRÅDET VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Administration och verksamhetsledning

7 BIOSFÄROMRÅDET VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Workshop om Biosphere economy HALLSTAVIKSNÄTVERKET IDEELL FÖRENING Pilotanläggning för recirkulerande akvaponisk fiskodling, Vattenbruskcentrum FISKEFRÄMJANDET STOCKHOLMS SKÄRGÅRD, C/O STOCKHOLMS IDTROTTSFÖRVALTNING, FISKE Affisch över samtliga Fiskeområden i Sverige 7350 SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Nätverksmöte mellan fiskeområden SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Verksamhetsledare SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Administration och OH SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Försöksfiske med sälsäkra torskburar SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Samverkansprojekt-Nationellt nätverk SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Hemmahamnen - ett demonstrationsprojekt SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Förstudie om versifiering av regional fiskmarknad - resa till Cornwall SYDKUSTENS FISKEOMRÅDE Ålens fortlevnad FISKEOMRÅDE HALLAND Mussel och skaldjursutveckling Halland-studieresa FISKEOMRÅDE HALLAND Fiskeområde Halland - administration ÖSTRA FISKEHAMNENS INTRESSEFÖRENING Oxelösunds skärgård, stor- respektive risvaser för fredande av lekande fisk FISKEOMRÅDE TORNEDALEN HAPARANDA SKÄRGÅRD Samverkan och partnerskap GE och TA FISKEOMRÅDE TORNEDALEN HAPARANDA SKÄRGÅRD Administrativa kostnader för Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård NÄVEÅNS VATTENVÅRDSFÖRENING Näveåns havsöring steg 1, förprojektering av faunapassager och biotopvård LIONS CLUB LÖDDEKÖPINGE Sillmarknad 2009 i Barsebäckshamn SESKARÖ FISKEHAMNSFÖRENING Saarisviken TROSAÅNS FVO Biotopvård Trosaån, förprojektering VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET Samordning Vättern Fas VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET FOG admin Fas VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET Samordning VÄTTERNVÅRDSFÖRBUNDET Fisk- och Fiske Info Vättern KÄVLINGE-LÖDDEÅNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Passager för nedvandrande ås i Kävlingeån Etapp I År GREBBESTADS SAMHÄLLSFÖRENING Nordiska mästerskapet i ostronöppning 1 maj ÖCKERÖ MARITIME CENTER ÖMC Utveckling av en ekologisk selektiv torsktrål för Östersjön SJÖTORPS SAMHÄLLSFÖRENING Hamnen i Sjötorp VINDELÄLVENS FISKERÅD Laxriket VINDELÄLVENS FISKERÅD Fångstrapportering från Kust till Fjäll, 18/ VINDELÄLVENS FISKERÅD Projekt Ammarnäsöring del TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA Tornedalens Mat TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA Fisketurismutbildning i Tornedalen TORNEDALENS FOLKHÖGSKOLA Joujoki fiskevårdsprojekt KANGOS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING Förstudie projekt Kerändöjoki

8 TOMMY'S FISKSERVICE KOMMANDITBOLAG Lager och sorteringshall för fisk inklusive lådförråd med sluss TOMMY'S FISKSERVICE KOMMANDITBOLAG Lager och sorteringshall för fisk JALLES KOMMANDITBOLAG Säkerhet och arbetsmiljö JALLES KOMMANDITBOLAG Diverse investeringar ombord HANDELSBOLAGET SCANFJORD SVERIGE Levandelager för musslor HANDELSBOLAGET SCANFJORD SVERIGE Basanläggning för musselodling, etapp FISKEBÅTEN ROSSÖ HANDELSBOLAG Nytt vågsystem, för att minska tunga lyft och tidskrävande hanterning NORDANVIND FISK KOMMANDITBOLAG Fiskvåg 5450 ÄNGSÖ FISK HB Vacuum pack maskin, frysbox VÄSTKUSTMUSSLOR HB Tillbyggnad av brygga VÄSTKUSTMUSSLOR HB Containrar VÄSTKUSTMUSSLOR HB Hydralisk kran VÄSTKUSTMUSSLOR HB Utbyggnad av brygga VÄSTKUSTMUSSLOR HB Hydralstyrning till båt, utrustning till musselodling inklusive pumpar VÄSTBACKENS DYKERI HB Musselodlingar samt skördepråm SILVERVÅG FISK KOMMANDITBOLAG Livflotte + utrustning SD 748 ODDERÖ HANDELSBOLAG GMDSS: anläggning + fyrkantsakter KVALITETSKRÄFTAN I FJÄLLBACKA HANDELSBOLAG Iordningsställande av verksamhetslokal för hantering av Kvalitetskräftan

GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens 100-

GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING EK. FÖR. Strategiska marknadsföringsprojekt i samband med Fiskhamnens 100- Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2013 LOMMA FISKAREFÖRENING ÖRESUND EKONOMISK FÖRENING Ismaskin 36000 SÖRVIK MATHIAS lindragare 4000 BONDHAMNS FISK AB Sjöbod för sortering av strömming och

Läs mer

Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2008 2009 2010 2011

Beviljat belopp SEK Stödmottagare Projektrubrik 2008 2009 2010 2011 AB ALLAN J AKVAKULTUR Demonstrationsanläggning för produktion av torsk 892 000 Uppförande av sättfiskanläggning 1 838 000 AB BÅTFJORDENS HAMN Förbättrad eldistribution till fiskebåtar 550 000 AB C FOOD

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Fiskekommunerna Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-Stenungsund Kungälv-Göteborg-Öckerö samt Västra Götalandsregionen Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28

Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013. Version 2009-04-28 Fiskefrämjandet Stockholms skärgård, ideell förening STRATEGI 2009-2013 Version 2009-04-28 STRATEGIDOKUMENT Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård Bakgrund Under perioden september 1993 till januari 1996

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: "What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish?

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish? Välkommen till ett informativt Sikseminarium på Högskolan i Gävle 7-8 juni -2010 Vart tar siken vägen? Sikbeståndet vid vår kust går ner - vad händer? Vad vet forskarna om siken idag? Kan vi göra något

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/5 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätterns FOG möte 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 13. Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet. Beslut: Mötet

Läs mer

Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL

Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL Utvecklingen i antalet beslutade och slututbetalda leaderprojekt 2007-2015 MÅL Slututbetalda leaderprojekt 2007 2011 fördelade på kategorier Exempel fysiska anläggningar Fysiska anläggningar exkl. förstudier

Läs mer

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen

Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen Sida 1/8 2011-11-29 Linda Englund Vätternvårdsförbundet 036-39 52 60 linda.englund@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätterns FOG-möte 2011-11-24 på Bygdegården, Hästholmen 33. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet

2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 2006 inleddes förhandlingarna om förlikning av Stornorrforsmålet 1958 byggs Stornorrfors kraftverk Ingen dom på skada för fisket i Vindelälven 1999 Förhandlingar i domstol (Vattenfall hävdar att fisket

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29 Flik 5 Regleringar av fiske Som fisketillsynsman har man många regler att hålla reda på och som ska tillsynas. I Sverige finns det tre olika nivåer av statliga regler. I grunden finns det lagar vilka stiftas

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

Medfinansiering till projektet Destination Laxaland samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske

Medfinansiering till projektet Destination Laxaland samverkan för tillväxtskapande hållbart sportfiske 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-03-01 RH 09286 Hans Bergsten, Utvecklingsledare Näringsliv 035-179803 Regionstyrelsen Medfinansiering till projektet Destination Laxaland

Läs mer

Havs- och fiskeriprogram

Havs- och fiskeriprogram Tekniskt underlag Havs- och fiskeriprogram 2014 2020 Jordbruksverket, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, föreslår att stöd ges till kompetensutveckling, till projekt och investeringar för att få

Läs mer

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård.

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Fisketurismkonferens Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Program 12.00 13.00 LUNCH Inledning Anton Halldén, länsfiskekonsulent och Lennart Swärdh, Paradis Gård Fisketurism i ett nationellt

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Sammanfattning av kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25

Sammanfattning av kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Sammanfattning av kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Välkomstord från avdelningschef Niclas Purfürst, Presentation av deltagarna vid mötet. Deltagarlista (anmälningar) sist

Läs mer

Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its:

Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its: Samtliga post-its framtagna vid kickoff för handlingsplanen inom svenskt vattenbruk 2013-09-25 Näringslivsutveckling, samtliga post-its: Sättfiskodling måste bli fler och bättre Näringen måste tala om

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg

46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg PRESSMEDDELANDE 5 juni 2011 46 hamnar och 35 stränder hissar Blå Flagg Den internationella miljömärkningen Blå Flagg är den enda av sitt slag som riktar sig till hamnar och stränder. Blå Flagg står för

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

BEVILJADE ANSÖKNINGAR FISKEOMRÅDE VÄTTERN

BEVILJADE ANSÖKNINGAR FISKEOMRÅDE VÄTTERN BEVILJADE ANSÖKNINGAR FISKEOMRÅDE VÄTTERN Uppdaterad 2011-12-14 Sökande/huvudman Projektnamn Totalt Beviljat Start Slut belopp belopp Hästholmens Hamn och Magasin AB Hästholmen - Vätterns pärla 104 000

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Fördelningsmall för bygdemedel

Fördelningsmall för bygdemedel Fördelningsmall för bygdemedel Bakgrund Tidigare, då det kommunala fiskevårdsbidraget fanns, lämnade föreningarna in statistik över antal fiskedygn per år, redovisning av de åtgärder som utförts samt uppgifter

Läs mer

Rapport 2012:18. Årsrapport fiskeriprogrammet 2011

Rapport 2012:18. Årsrapport fiskeriprogrammet 2011 Rapport 2012:18 Årsrapport fiskeriprogrammet 2011 Innehåll 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...4 3 Metodbeskrivning...5 4 Förändringar i genomförandet och de allmänna villkoren för fiskeriprogrammet...6

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen för utgår från samverkansplanen för biosfärområde Blekinge Arkipelag och beskriver vilka aktiviteter som ska prioriteras. BAKGRUND Biosfärområde Blekinge Arkipelag bildades officiellt

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

EUs strukturfonder. - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014. Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten. www.jordbruksverket.

EUs strukturfonder. - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014. Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten. www.jordbruksverket. EUs strukturfonder - Hur kan forskning bidra och 6llämpas? Hav och samhälle 2014 Fredrik Palm Landsbygdsanalysenheten EUs strukturfonder 2014-2020 Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF Europeiska jordbruksfonden

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014 1/22 PM Datum Dnr Mottagare 2015-08-25 18-15 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

Fiskeområdets program i halvtid

Fiskeområdets program i halvtid Fiskeområdets program i halvtid sida 1-2 Samverkansträff Seskarö sida 2 Fiskeområdet på besök i Finland sida 3 Anita Storm visade fiskskinnsprodukter sida 4 Samverkansträff i Areavaara sida 4 Pentäsjoki

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad?

Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad? Vilken fisk kan man köpa med gott miljösamvete och gör konsumentens val någon skillnad? Friederike Ziegler, SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik KSLA 5 december, 2013 SIK- Institutet för Livsmedel

Läs mer

2013-12-06. Framtidens mat från sjö och hav

2013-12-06. Framtidens mat från sjö och hav Framtidens mat från sjö och hav Sverige det nya matlandet en vision om ett godare liv Foto: Smålandsbilder.se Vi ska vara ett matland med nyskapande livskvalitet Sverige som matland: Bäst på mat i Europa

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik.

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik. Per Ingvarsson Namn: Per Ingvarsson Titel: Vattenvårdsingenjör och vattenekolog Födelsedatum: 610812 Födelseplats: Borås Nationalitet: Svensk Civilstånd: Sambo Hemadress: Apelgatan 6, 312 31 Laholm Tel:

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala Nr 2/2011 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet Tel 036-39 52 60 Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2011-05-18 på Hotell Nostalgi, Motala 14. Mötets öppnande Ordförande öppnade

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

Miljömålen på ny grund

Miljömålen på ny grund Miljömålen på ny grund Naturvårdsverkets utökade årliga redovisning av miljökvalitetsmålen 2011 Reviderad version av rapport 6420 rapport 6433 maj 2011 figur 1 Sveriges utsläpp av växthusgaser 1990 2009

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten.

Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Marknaden: Ca 50 Milj fiskeintresserade i Europa. Produkten: Sveriges rika tillgång på mycket bra fiskevatten. Betyder: Fantastiska möjligheter för utveckling längs kuster, i skogs- och jordbruksbygder

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

Årsmöte 2013. Välkommen!

Årsmöte 2013. Välkommen! Årsmöte 2013 Välkommen! Förslag om att samförvaltning av fisket ska ligga under förbundet har växt fram i arbetet med fisk och fiskevårdsplanen Vänerdagen i Grästorp, Camilla Finsberg berättade om inventeringen

Läs mer

SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län 2013-06-17

SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län 2013-06-17 SWOT-analys avseende Havs- och fiskerifonden för Stockholms län 2013-06-17 Illustration omslag: Nyréns Arkitektkontor Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Havs- och fiskerifonden 2014-2020... 5

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation

Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation Exempel på regionalt samarbete kring vatten och innovation Ann-Marie Camper, Skånes hav och vatten Madeleine Lundin, Marint centrum Inspiration vatten 2013-11-26 Vårt perspektiv Simrishamn ett marint centrum

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter () om kontroll

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Projektansökan 2012, sammanfattning: Bilaga 2

Projektansökan 2012, sammanfattning: Bilaga 2 Komplettering av ansökan om havsmiljöanslag för projektet Ökande bestånd av gädda, abborre och havsöring för att motverka eutrofieringseffekter i kustnära områden (drn 661-11). Ansökan om projektmedel

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet

Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet Hydrotekniska Sällskapet 25 januari 2011 Björn Risinger Särskild utredare En myndighet för havs- och vattenmiljö - utgångspunkter SOU 2010:8 Helhetssyn

Läs mer

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning

FISKE2020. På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE2020 På väg mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning FISKE 2020 Fiskeriverkets framtidsvision Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag är två av de nationella

Läs mer

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping

Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i Jönköping PROTOKOLL Sida 1/17 2013-12-30 Malin Setzer Vätternvårdsförbundet Tel 010-223 63 61 malin.setzer@lansstyrelsen.se Protokoll vid Vätternvårdsförbundets Samförvaltning Fiske 2013-11-21på Länsstyrelsen i

Läs mer

SWOTANALYS för Skåne inför programmet för Havs- och Fiskerifonden 2014-2020

SWOTANALYS för Skåne inför programmet för Havs- och Fiskerifonden 2014-2020 1(19) SWOTANALYS för Skåne inför programmet för Havs- och Fiskerifonden 2014-2020 Bakgrund Länsstyrelserna har av regeringen uppdragits att genomföra SWOT-analyser avseende de politikområden som berättigar

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2014:14 Ja nu är årets fiske i gång i Suseån- Premiären var riktigt spännande då det visade sig att vi hade mycket av regnbågar i Suseån rymliga från Danmark. Det fångades

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Fokus på lokala intressen! Karl- Erik Olsson, kommunalråd i Simrishamn.

Fokus på lokala intressen! Karl- Erik Olsson, kommunalråd i Simrishamn. FISKEKOMMUNERNA Mötesrapport från Konferens: Lokalt förankrat fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Arr: Länsbygderådet Hela Sverige ska leva i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge Den

Läs mer

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma Göteborg den 25 maj 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma Göteborg den 25 maj 2015 2015-05- 22 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma Göteborg den 25 maj 2015 Bästa vänner, För det första vill jag tacka för inbjudan att delta på er årsstämma.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

VÄLKOMNA! För ett levande hav & blomstrande kustsamhällen Nu sätter vi igång en gemensam kust- och havsplanering! Göteborg 20 januari 2014

VÄLKOMNA! För ett levande hav & blomstrande kustsamhällen Nu sätter vi igång en gemensam kust- och havsplanering! Göteborg 20 januari 2014 VÄLKOMNA! För ett levande hav & blomstrande kustsamhällen Nu sätter vi igång en gemensam kust- och havsplanering! Göteborg 20 januari 2014 Dagens Program 8.30 9.30 Morgonfika och registrering 9.30 9.45

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer inom

Läs mer

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Siklöja. Siklöja. Vänern, Vättern och Mälaren. Resursöversikt 2013

Fiskbestånd i hav och sötvatten. Siklöja. Siklöja. Vänern, Vättern och Mälaren. Resursöversikt 2013 Institutionen för akvatiska resurser Siklöja Coregonus albula Fiskbestånd i hav och sötvatten Resursöversikt 213 Siklöja Vänern, Vättern och Mälaren UTBREDNINGSOMRÅDE Utbredningen omfattar knappt 2/3 av

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer