Processkartläggning av patientmåltider, restaurang, café, kiosk. Tom/full kost, och Region Skånes vision Matlandet Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processkartläggning av patientmåltider, restaurang, café, kiosk. Tom/full kost, och Region Skånes vision Matlandet Skåne"

Transkript

1 Maria Helmersson Kostchef, Kristianstad Datum: (21) Nulägesbeskrivning Processkartläggning av patientmåltider, restaurang, café, kiosk. Tom/full kost, och Region Skånes vision Matlandet Skåne Lärdomar av nulägesarbetet Det finns några stora skillnader i hur maten levereras till sjukhusens patienter i Skåne. Det ena är leverans av varm eller kall mat. I Helsingborg, Ystad, Kristianstad, Hässleholm och Ängelholm lagas maten inom sjukhusområdet och levereras varm. I Malmö, Lund, Landskrona, Trelleborg och Orup levereras maten kall av extern leverantör och uppvärmning sker på avdelningarna. Det andra är olikheter i leverans av mat som är färdigdukad på bricka i köket eller leverans av mat i kantiner. Mat som levereras i kantin dukas antingen upp som en buffé eller portioneras av personal på avdelningen. Uppskattningsvis är fördelningen 70-80% bricka och % kantin. Leverans av bricka och kantin finns både bland de sjukhus som har extern leverantör och bland de sjukhus som drivs av Regionservice. Angående frukosten finns stora skillnader i vad som levereras från köken på bricka alt kantin och vad som förbereds på avdelningarna. Här råder skillnader både mellan och inom sjukhusen. Patientkosten bygger på Region Skånes Nutritionshandbok och Socialstyrelsens näringsrekommendationer. Lokala avvikelser förekommer i hantering av konsistensanpassningar och specialkoster. Nutritionshandboken håller på att uppdateras och beräknas vara klar under våren Inom Regionservice finns goda kunskaper om processerna som rör de verksamheter som drivs av Regionservice. Dock har det under arbetet med nulägesbeskrivningen inte funnits tid att göra en detaljerad processkartläggning av detaljer i processen. Det framkommer dock delar som är viktiga att ta med i arbetet med i börläget med frågeställningar som är betydelsefulla för hur organisationen bör se ut. En central frågeställning är när överlämnande till vården sker. Hur nära ska FM-personal komma patienten. Det finns exempel på mindre sjukhus inom Region Skåne där det finns FMpersonal på avdelningarna som lämnar över till vården i ett senare skede. I processarbetet för patientmåltider behöver kontakt med vården införlivas i större grad. Risk är att fokus på själva måltiden annars tappas. Matsedeln är ett centralt planeringsverktyg både för patientmåltider och för restaurangverksamhet. I de kök som lagar mat är matsedeln för patient och restaurang till största del gemensam. Om detta är en effektiv hantering sett ur nyttjande av personalresurser (ex specialkoster), livsmedel och utrustning bör utredas vidare. En kritisk tidpunkt sett ur personalbehov är mitt på dagen när lunch/middag ska färdigställas, levereras och serveras. Detta rör både tillagningskök, ute på avdelningar och i restaurangerna. Regionservice En aktiv partner för stöd och service i Region Skåne Postadress: Malmö Bankgiro: Besöksadress:Dockplatsen 26 Malmö Org. nr: Telefon:

2 2(21) Varje verksamhet har byggt sina egna rutiner kring egenkontroll, hur kostdataprogram hanteras, hur beställningar görs mm. Ett gott exempel där man gjort gemensamt egenkontrollprogram är sjukhusen som har extern leverantör. Ett annat är att de fem sjukhuskök som drivs i egen regi har påbörjat ett arbete med gemensam matsedel och drift av kostdataprogram. Skillnader i hur programmet nyttjas finns dock. Avdelningar gör beställningar av måltider och specerier till största delen via webben. Medirest använder Matilda och Regionservice använder Aivo. Det finns behov av utveckling i hur webbeställningen är uppbyggd för beställaren. Det finns sjukhus där det råder oklarhet i vem som har ansvar för livsmedelstillstånden på avdelningsköken. Tid har under arbetet med nuläget inte funnits att sammanställa alla delar alla delar som rör försäljning av måltider/kioskvaror på samtliga sjukhus. Det är fram för allt sjukhus där det enbart är externa leverantörer som inte kartlagt. Detta får efter hand som ev behov uppstår göras. Slutsatser För arbetet i börläget är fokus på måltiden, som är målet med de ingående processerna, viktig både som patient, personal och anhörig. Hur ska Region Skåne säkerställa ändamålsenlig service till dessa tre grupper? Definiering av servicenivåer behövs som hanterar matsedel, leveranser och specerier till avdelningar samt utbud till personal och anhöriga. Ska matsedel och produktion för patient och restaurang integreras mer eller separeras mer? Detta tillsammans med matsedeln är centrala frågor för organisationen både centralt och lokalt. Här kommer också frågor om utrustning och matlagningsmetoder in. Det behöver definieras hur drift ska skötas av ex matsedel och kostdataprogram. Vad ska göras centralt och vad ska göras lokalt? Utveckling av kostdataprogram och webbeställning är en viktig fråga dels för tillänglighet, information och service. Alla avdelningar i Region Skåne borde följa samma egenkontrollprogram! Detta gäller även tillagningsköken! Frågan om ansvar över avdelningskökens livsmedelstillstånd måste klargöras. Att minska svinn är en viktig fråga både ur ekonomisk synvinkel och miljömässigt hur mat hanteras. Ett strukturerat sätt att arbeta med svinn behövs. Största utmaningen Syftet är att få fram ett underlag för hur organisationen i hur Regionservice ska organiseras och bemannas. Detta är en utmaning i sig. Men eftersom själva patientmåltiden idag med något enstaka undantag ligger i andra förvaltningar är en stor utmaning av skapa bra dialog och forum för hur arbetet med patientmåltiden ska utvecklas. Kontaktvägar, nätverk mm mellan Regionservice och andra förvaltningar är en nyckelfråga.

3 3(21) Det är viktigt att inte enbart framhålla vikten av väl fungerande kontaktvägar med andra sjukhusförvaltningar. Allt arbete som rör processerna kring mat och måltider ska vara delar i att förverkliga Region Skånes vision för Matlandet Skåne Norra Europas ledande matregion Regionservice roll i detta arbete kan förutspås bli betydelsefullt och gränsöverskridande i hela Region Skåne.

4 4(21) Patientmåltider Nulägesbeskrivning av processen för patientmåltider är framtagen med hjälp av konsultstöd och redovisas som en processkarta (ej i detta dokument). Underlag för detta togs fram Deltagare var Maria Helmersson och Camilla Kristensson från Kristianstad, Malin Andersson och Jonas Collbring från Ängelholm, Theresia Hermén från Ystad, Marina Troberg från Hässleholm och Leena Lindberg, Gunnel Olsson, Jimmy Andersson och Anita Witlock-Franzén från Helsingborg. Maria Helmersson träffade Gunilla Edberg från SUS för kompletteringar angående patientmåltider som kommer från extern leverantör. Tom/full kost På två sjukhus inom Region Skåne finns servicepersonal som arbetar i avdelningsköken. Hantering av förrådsvaror sker inte på samma sätt som det görs inom tom/full av annan materialförsörjning enligt Lundamodellen eller Kristianstadmodellen. Nedan beskrivs nuläget av hur arbetet bedrivs i Ängelholm och i Hässleholm. ÄNGELHOLM Uppgiftslämnare: Malin Andersson Drivs av Region Skåne, Ängelholms sjukhus Beskrivning Avdelningsköksan ombesörjer beställning och uppackning av livsmedel på vårdavdelningarna som tillhör Ängelholmssjukhus Problem/risker Det är viktigt att denna typ av personal inte blandar vårdarbete med servicearbetet i köket. För att detta inte ska ske bör personalen som arbetar i avdelningsköken inte vara vårdutbildade utan i stället ha en bakgrund inom serviceyrken och gärna då med livsmedelshanterings erfarenhet. Detta skapar mer vård tid för vårdpersonalen. Kostnadsdrivare I dagsläget finns det utrymme att utöka dessa tjänster med fler serviceuppgifter så som övrig förrådshantering och viss lokalvård som inte integreras i köksarbetet utan förläggs efter arbetspasset. En del av uppgifterna kan ev läggas i ordinarie arbetstid. Dock har de flesta av dessa personer deltidstjänster som kan utökas med fler servicearbetsuppgifter och på så vis skapa Möjligheter att heltidstjänster. De flesta av dessa personer har deltidstjänster som kan utökas med fler servicearbetsuppgifter och på så vis skapa heltidstjänster HÄSSLEHOLM Uppgiftslämnare Marina Troberg och Birgit Josefsson Drivs av Region Skåne, Regionservice Kostenheten Hässleholm Beskrivning Avd 9 och avd 38 Kostpersonal på avdelningen beställer, tar emot och serverar tillsammans med vårdpersonal mat till patienterna i matsalen. Kokar kaffe och bereder energi och näringsrika mellanmål ex smoothies, näringsdrycker, snittar/smörgåsar mm. Ansvarar för egenkontroll, förvaring, rengöring m.m. i avdelningsköket. Bemannar avdelningsköket från kl alla dagar i veckan. Avd 2 Kostpersonal på avdelningen beställer, tar emot och serverar tillsammans med vårdpersonal mat till patienterna i matsalen. Kokar kaffe och bereder energi och

5 Problem/risker 5(21) näringsrika mellanmål ex smoothies, näringsdrycker, snittar/smörgåsar m.m. Ansvarar för egenkontroll, förvaring, rengöring m.m. i avdelningsköket. Bemannar avdelningsköket kl måndag till fredag. Känsligt ur personalsynpunkt - vikarier måste finnas med kompetens. Viktigt med god hygien för att inte riskera smittspridning. Patienter bör inte hantera/servera mat själv utan kan med hjälp av personal ges valmöjlighet. Ett problem kan vara att vårdpersonal förlitar sig helt på kostpersonalen och inte inser att man själv ansvarar för ex egenkontroll och säker hantering vid övriga tider ex kvällar och nätter. Kostnadsdrivare Med rätt kompetens kan personal på dessa tjänster under vissa tider på för och eftermiddag utföra andra uppgifter antingen externt för ex vårdavdelningen eller internt i köket. Möjligheter att Systemet kan förfinas ännu mer med förbättrade serveringslinjer och bättre anpassade matsalar liksom ändrade rutiner hos vårdpersonal. Satsa ännu mer på kompetenshöjande insatser vad gäller service och bemötande samt att kostpersonalen på avdelningen ser patienten som en kund.

6 Restaurang och försäljning av matlådor 6(21) HELSINGBORG Uppgiftslämnare: Leena Lindeberg Lasarettsrestaurangen Drivs av Regionservice, Kostenheten Helsingborg Öppettider Helgfria vardagar Plan 1 Beskrivning Utbud: 2 dagens lunch, soppa, sallad, ibland extra rätt (1-2 g veckan), salladsbuffé (6 sorter) med dressingar, brödbuffé, dryck (lättöl, vatten, lingondricka, citrondryck, mjölk), kaffe (med baristamjölk) All mat och råkost görs i köket och transporteras till matsalen. Personalen i matsalen lämnar ett underlag till köket hur många portioner man vill ha av varje maträtt. Självservering. Ingen hämtmat i restaurangen. Vita kläder tillåtna, dock ej OP-kläder. Två kassor. Torex kassasystem. Betalning med kontant eller betalkort samt med Lasarettets egen sk kontantkort, fungerar som Cashkort, man laddar med pengar i förväg. Används istället för kuponger. Priser Dagens lunch 64 kr Dagens soppa 52 kr Dagens sallad 52 kr I dagens rätt ingår råkost, bröd, smör, dryck samt kaffe. Problem/risker Logistik: transport kök-diskrum-hiss-matsal, restaurangen har varit i behov av renovering flera år, ej prioriterad. Kostnadsdrivare Kostnadsdrivare: Maten transporteras från köket två våningar upp i en hiss. Trång passage, tidskrävande. Mellan är två kassor öppet, personalkrävande. Hade fram till personalkort som användes som betalningsmedel. Var snabbare genomströmning än idag. I en av kassorna, som var endast till personalen, kunde kunden själv dra sitt kort. Logistiken i restaurangen är gammalmodig. Har diskuterat om städningen utförs av Möjligheter att Städpersonalen, visade sig att städning av vår egen personal blev billigare. Använda lokalerna på mer effektivt sätt, har redan konferensverksamhet, men lokalerna står tomma många timmar. Restaurangen finns med i Helsingborgs Lasaretts utvecklingsplan inför kommande byggnation (beräknas vara färdigt 2017) där den flyttas och dem nuvarande lokalerna används till vårdnära tjänster. Matlådan Drivs av Regionservice, Kostenheten Helsingborg Öppettider Må-To Fr Bottenplan centralt i sjukhusets huvudbyggnad. Ligger bredvid cafeteria/kiosk. Beskrivning Försäljning av varma rätter som är tillagade i centralköket. Två dagens lunch, soppa och sallad. Personalen i Matlådan packar själv råkost (tillverkas av köket) och diverse kalla maträtter (tex kvällsmaten från patienterna kvällen innan). Försäljning av kylda rätter köps in från Carolines kök och Sushi.

7 Priser Problem/risker 7(21) Två kassor, Torex kassasystem. Betalning med kontant eller betalkort samt med Lasarettets egen sk kontantkort. Varmrätt 48kr Sallad 38kr Soppa 30-35kr Råkost 10kr Kylda rätter (Färdigköpta) från 25 till 59 kr Sushi 65 kr Liten lokal, finns underlag för flera kunder men lokaler rymmer inte mer utbud. Blir lätt långa köer. El och ventilationskapacitet räcker inte till fler värmerier eller kylar/frysar. Kostnadsdrivare Högt kundtryck under vårdpersonalens raster. Efter kl går försäljningen ner och då använder personalen i Matlådan tiden till att beställa varor bla. Möjligheter att Varuautomater där man säljer maträtter, smörgåsar och dylikt när Matlådan är stängd. Behov finns bland kvälls- och nattjobbande personal. Slå ihop Cafeteria och Matlådan (finns vägg i vägg) och utnyttja kapaciteten bättre. YSTAD Uppgiftslämnare: Theresia Hermén Restaurang Haga Drivs av Regionservice, Kostservice Ystad Öppettider Köksbyggnaden med restaurangen är en separat byggnad bakom huvudbyggnaden. Finns inbyggd passage. Beskrivning Priser Dagens rätt med två alt.ca 120 port/dag övriga gäster ca st, dessa köper råkost, hämtmat eller färdiga smörgåsar/sallader. Råkostbuffé. Färdig beredda smörgåsar och pastasallader. Kalla tallrikar av t ex gårdagens lunch. Desserter och drycker samt delicatokakor. Tillagning sker i köket en våning ner. Varmrätterna av kokerskorna och den kalla delen av de som sedan serverar i matsalen. Matsalspersonalen servar också konferenskaffe med bullar/ kakor till alla konferenslokaler inom sjukhusområdet men främst till de i anslutning till matsalen! I halva matsalen får man äta i arbetskläder och andra halvan inte. Är inget stort problem idag men vi är inga poliser som säger till om det skulle bli fel. Självservering. En kassa. Betalnings med kontant och betalkort. Kassasystem Sharp ER-A470. Dagens varmrätt, ingår råkost, dressing, bröd, smör, läsk, kaffe/te Dagens varmrätt för avhämtning, ingår råkost, dressing. Pastasallad, inkl dressing Salladsbuffé exk tillbehör Tillbehör (kött, ost eller fisk) Kall tallrik Micromat Baguette/tekaka/Hiawatabröd 64 kr 59 kr 45 kr Liten 19 kr, stor 30 kr 13 kr 42 kr 35 kr 33 kr

8 8(21) Bakad potatis, ingår råkost och dressing 44 kr Paj, ingår råkost och dressing 48 kr Tunnbröd 31 kr Bulle 4,50 kr Dessert 16 kr Ris a la malta m saftsås Pannkakor, sylt Pajer, tårtor Övr desserter Färsk frukt 4,50 kr/st Kaffe 9 kr Kaka 11 kr Knäckebröd 2 kr Läsk flaska 9 kr Läsk burk 11 kr Margarin port 2 kr Mjölk 4 kr Måltidsdryck 3 kr A-kaffe fm 30 kr A-kaffe em 24 kr Problem/risker Flödet i restaurangen kräver personal för att inte lämna kassan utan tillsyn. Restaurangen ligger en våning upp så man kan inte " dubbelutnyttja personal för denna typ av bevakning! Kostnadsdrivare Förvaltningen LIY vill ha öppet mellan kl detta innebär att efter ca kommer det bara enstaka gäster som trots det kräver service och "bevakning". 75% av gästerna kommer mellan då krävs det en tredje person i ca 0,5 tim för att hjälpa till att hämta mat en våning ner och fylla Möjligheter att på! Fler alternativ och bredare utbud. KRISTIANSTAD Uppgiftslämnare Bengt Andersson och Maria Helmersson Restaurang Blekedamm Drivs av Regionservice, Kostenheten Kristianstad Öppettider Helgfria vardagar samt Restaurangen i separat byggnad bakom huvudbyggnaden. Personal kan komma till restaurangen via kulvert. Finns konferensrum i anslutning till restaurangen. Beskrivning Serverar frukostbuffé Lunchservering Erbjuder 3 olika alternativ varav ett är ett lite enklare och billigare. En salladsbuffé erbjuds också. I dagens lunch ingår bröd, salladsbuffé, dryck, kaffe. Köket ligger vägg i vägg med Restaurangen. I stort sätt all mat lagas från grunden. Förekommer en hel del konferensfika beställningar till intilliggande lokaler och lokaler på sjukhuset. Inte tillåtet att äta i vita arbetskläder. Självservering. En kassa. Betalnings med kontant och betalkort. Kassasystem Sharp ER-A 410. Priser Lilla Frukostbuffén (ingår 1bulle eller 2 skivor bröd, margarin, 2 skivor ost eller kallskuret, 1 ägg, kaffe) 30 kr

9 Stora Frukostbuffén (Ingår av allt som finns på frukostbuffén) + stekt ägg & bacon 15 kr/port (end fredag) Lunch, Varmrätt, salladsbuffé, bröd, margarin, Kolsyrat/stilla vatten, måltidsdryck eller mjölk, kaffe Mellanlunch, Enklare varmrätt, salladsbuffé, bröd, margarin, Kolsyrat/stilla vatten, måltidsdryck eller mjölk, kaffe Salladsbuffé, Grönsaker, pasta, dressing, bröd margarin, måltidsdryck eller mjölk, kaffe Dessert (ingår när det är soppa) Kött, fisk, keso, fetaost till salladsbuffé Bulle Lingonsylt, gelé, äppelmos Råkost och dressing Lättöl, vatten, läsk Kaffe inkl. påtår Hämtmat Lunch Varmrätt, salladsbuffé, dressing Mellanlunch Enklare varmrätt, salladsbuffé, dressing Salladsbuffé Grönsaker, pasta, frukt, dressing, bröd Råkost inklusive dressing och bröd Dessert 45 kr 64 kr 50 kr 40 kr 20 kr 10 kr 5 kr 3 kr 20 kr 8 kr 10 kr 60 kr 48 kr 37 kr 20 kr 20 kr 9(21) Problem/risker t är inte optimalt eftersom det ligger en bit från själva sjukhusbyggnaden och att personalen måste byta om till civila kläder innan de går till Restaurangen. Kostnadsdrivare Förmiddagarna är mest intensiva, personalkrävande, medan eftermiddagarna kan vara lite lugnare. Lokalerna i Restaurangen utnyttjas väldigt lite från Möjligheter att och framåt. Ändra klädregler. Kan man lämna sin arbetsplats i arbetskläder bör man kunna äta i en restaurang.

10 10(21) Drivs av Öppettider Beskrivning Priser Dramaten Regionservice, Kostenheten Kristianstad Helgfria vardagar kl Stängt 4-5 veckor under sommaren. Bottenplan i anslutning till centralhallen i sjukhuset huvudbyggnad. Försäljning av sallader, råkost, smörgåsar och överproducerad mat som har kylts ner och packats i portionsformar. All tillverkning och packning sker i kostenhetens kök som ligger i byggnad bredvid sjukhuset huvudbyggnad. Försäljning sker över disk, två kassor, endast kontant betalning. Bemannas av två personer fram till ca kl då ena kassan stänger. Kassasystem Sharp ER-A 280F, 2 st. Matlåda med nedkyld rätt, tre storlekar/varianter Dagens sallad inkl dressing Tillbehör: Kött eller fisk Kycklingwok Bulle Smörgåsmargarin Råkost, stor Råkost, liten Dressing Vatten, lättöl, läsk Juice Yoggi Frukt 32 kr, 22 kr och 15 kr 40 kr 10 kr 40 kr 4 kr 1 kr 15 kr 9 kr 5 kr 8 kr 6 kr 6 kr 5 kr Det dagliga utbudet varierar max 4 olika/dag: Fylld baguette, stor Smörgåstårtbit, räkor Rund kaka (tre pålägg) Panini (salami/brie ost) Kall tallrik ½ smörgås, olika pålägg (kallskuret, potatissallad) Räksmörgås Bagels Bakad potatis med fyllning Ciabatta (lax o pepparrot) Ägg- och sill smörgås Parisare Strömmingsmörgås Kesomacka Tunnbrödsrullar Skinka och Philadelphiaröra Billys Pan Pizza Paj: Olika sorter Crepés, äggakaka, fläskpannkaka Kebabmacka Frysta rätter 32 kr 47 kr 40 kr 25 kr 45 kr 26 kr 33 kr 37 kr 30 kr 38 kr 27 kr 30 kr 30 kr 18 kr 20 kr 20 kr 20 kr 30 kr 30 kr 30 kr

11 Pannkakor inkl. sylt kr Potatisbullar/Raggmunk kr Lasagne Omelett 18 kr 13 kr 25 kr 15 kr 11(21) Problem/risker Ensamarbete mellan kl Pengarna hämtas av väktare. Dålig lönsamhet, behöver höja priset och se över utbudet. Konkurrens av cafeteria/kiosk i centralhallen. Kostnadsdrivare Mest arbetsintensiv mellan då det krävs mycket resurser för att bereda och packa det som skall säljas. Möjligheter att Utbud och pris. Prishöjningar och åtstramning i sortiment planeras till 1 april. Uppföljning av ändringar viktig. Bra centralt läge för försäljning. Bra sätt att få avsättning av överproduktion. Men det finns fler sätt att hantera överproduktion som behöver utredas. ÄNGELHOLM Uppgiftslämnare: Jonas Collbring Restaurang Lindhaga Drivs av Regionservice, Försörjningen Ängelholm Öppettider Helgfria vardagar Bottenplan i egen byggnad mitt emot akuten Beskrivning Maten tillagas i anslutning till restaurangen, det serveras två huvudmåltider, dagens soppa, en dagens sallad, liten/stor råkost, torsdagar serveras det även efterrätt till huvudmåltiderna. Bemanning med 3 personer, 1 kassan, 1 serveringen, 1 disken, där alla hjälper alla. Tillåtet att äta i arbetskläder. Självservering. En kassa. Betalnings med kontant och betalkort. Kassasystem Casio QT-6100, innehåller den svarta boxen som är en kontrollenhet som skatteverket vill ha i systemen. Priser Kontant pris Varmrätt 62 kr Salladstallrik 50 kr Soppa 48 kr Endast dessert 24 kr Kall tallrik 50 kr Stor råkosttallrik 44 kr Liten råkosttallrik 27 kr Fil el Yoghurt 27 kr0 Häfte á 10 Kuponger Varmrätt Sallad Soppa Avhämtning Varmrätt Salladstallrik Soppa 570 kr 450 kr 430 kr 62 kr 50 kr 48 kr

12 12(21) Kall tallrik 50 kr Stor råkosttallrik 44 kr Liten råkosttallrik 27 kr Endast dessert 24 kr Problem/risker Att allmänheten inte känner till restaurangen. Det innebär att omsättningen inte blir så bra som det skulle kunna vara om reklam var tillåtet. Behöver inte vara en risk eller problem men man får idag äta med vita kläder (risk för smittospridning). Ett problem som kan uppkomma om man bestämmer sig för att det inte är tillåtet är att sjukhuspersonalen då slutar att gå till sjukhusets restaurang. Det blir lättare att ta med sig mat hemifrån för då behöver man inte byta om. För några år sedan provade Ängelholms Sjukhus att förbjuda vita kläder i restaurangen, det innebar stora försäljningsminskningar. Vi ska vara ett hälsosamt sjukhus och har man 30 min lunch kan ett eventuellt ombyte göra att man faktiskt inte hinner äta lunch. Man tappar ett viktigt mål mat som istället lätt kan bli en micrad snabbpizza och restaurangen blir av med en kund. Kostnadsdrivare Fredagen är den sämsta dagen. Då går många av kunderna hem tidigare från jobbet, vilket ger färre gäster. Även dagar innan röd dag gör att vi tappar kunder. Matsvinnet kan bidra till en hög kostnad ibland. Detta beror till stor del på att det är svårt att alltid veta vad kunden vill ha för dagen. Man vet av erfarenhet vad som säljs mest men ibland överraskar kunden med sina val och Möjligheter att det resulterar i stort matsvinn. Att marknadsföra till allmänheten. Nytt livsmedelsavtal som leder till bättre priser av leverantör. HÄSSLEHOLM Uppgiftslämnare: Marina Troberg och Birgit Josefson Restaurang Spiskroken Drivs av Regionservice, Kostenheten Hässleholm Öppettider Helgfria vardagar Lunchen serveras , övriga tider frukost, smårätter, kaffe och kaffebröd. Inom sjukhusområdet i egen byggnad. Beskrivning Frukostservering, buffé med varma och kalla komponenter. Lunchservering, dagens rätt, alternativrätt, soppa, smörgåsar, kaffebröd, salladsbord. Övrigt, frysta rätter till försäljning. All beredning av serverade rätter och komponenter sker i närliggande kök. Lunch och övriga rätter/komponenter kan köpas som hämtmat i särskilt emballage eller ätas i matsalen. Personal, patienter, anhöriga och allmänhet är välkomna till restaurangen. Självservering. En kassa. Betalning med kontant eller betalkort. Priser Choklad Premium mini 4,00 kr Delikatessyoghurt 15,00 kr Efterrätt 15,00 kr Frukostbuffé liten 25,00 kr Frukostbuffé stor 45,00 kr Frukt 3,00 kr Halv fralla ost eller kött 12,00 kr

13 13(21) Juice karaff 15,00 kr Kaffe/te 10,00 kr Kaffebröd port 8,00 kr Klippt vetefläta 35,00 kr Konditorikaka 10,00 kr Landgång 50,00 kr Lax 100 g 20,00 kr Ljust bröd 25,00 kr Lättlunch el soppa 50/52 (hämt/sittande) Lunch 60/64 (hämt/sittande) Läsk 33 cl 10,00 kr Mineralvatten/lättöl/läsk 15,00 kr Mörkt bröd 25,00 kr Plättar 3 st 15,00 kr Räkor 60g 10,00 kr Sallad liten burk 23,00 kr Sallad mellan burk 28,00 kr Sallad stor burk 33,00 kr Sallad tallrik 22/35 (hämt/sittande Sockerkaksbit 10,00 kr Vatten i karaff 10,00 kr Vetebröd bit 8,00 kr Problem/risker Frukostserveringen ökar i antal ätande men har fortfarande för lågt antal för att det ska vara lönsamt. Lunchen har dålig spridning i tid - många äter under kort tid med köbildning som följd. Diskhanteringen är personalkrävande eftersom all sortering och avdukning sker i kökets diskutrymme. Avlämning av smutsiga brickor med diskgods samt sortering av matavfall mm. sker i dag av gästen ute i entrén. Logistiken är ej optimal då köket ligger i källarplan. De flesta vårdpersonal äter idag i sina vita kläder men måste ta på en ren vit rock innan man går in i matsalen. Eftersom det inte syns om man egen eller restaurangens rock (de ser likadana ut) är det omöjligt att se om regeln följs. Ett problem kan också vara att sjukhusets personal betraktar restaurangen som en andra arbetsplats med påföljd att många möten hålls i restaurangen i och för sig trevligt men man tar det för självklart att kaffe te mm är till fritt förfogande. Kostnadsdrivare Personalintensivt: kl Underutnyttjade perioder finns ej idag eftersom matsalspersonal arbetar i köket under lågintensiva tider på fm och em. Möjligheter att Serveringslinjen kan göras effektivare under intensiva serveringsperioder. En egen kassa för hämtmat/sallader m.m. hade underlättat och kortat kötiden under rusningstid. Logistiken kan förbättras vad gäller transport av mat från kök till restaurang. Varmhållningsutrustning bör integreras mer i serveringsavdelningen. Avdukningsvagnar bör införskaffas - ger gästen möjlighet till sortering och avdukning och avlastar diskpersonalen i köket. Med olika förvaltningar måste det tydliggöras för sjukhusets personal vad man kan göra och vad man får ta i restaurangen. Om restaurangen ska vara en för alla trivsam plats för intag av aptitliga måltider bör kanske frågan om det är ok att äta i vita kläder tas upp till diskussion!

14 LUND Information från SUS Lund intranät och hemsida 14(21) Restaurang Pastellen (Lasarettsgatan 39, vid parkeringshuset), drivs av Medirest Här serveras: Dagens rätt, vegetariskt, salladsbuffé, dagens pizza och dagens pasta. Öppet: Måndag fredag Dagens lunch 67 kr, lunchkuponger 620 kr för 10 st. Matakuten (i blocket, vid lab), drivs av Medirest Här serveras: Dagens rätt, dagens pizza, dagens sallad, bakad potatis och baguette. Öppet: Måndag fredag Dagens lunch 60:- lunchkuponger 550:- för 10 luncher Patienthotellet (vid infarten till sjukhusområdet), drivs av SUS Lund Servering av frukost, lunch och middag. Maten lagas i eget kök. Erbjuder alla former av specialkost samt vegetariskt alternativ till dagens rätt. Är som restaurang i första hand till för patienter och anhöriga som bor på hotellet. I mån av plats är sjukhuspersonal, gäster till kliniker och anhöriga till patienter på avdelningar välkomna. Förbokning krävs Öppettider Vardagar Lör-Sön-Helg Frukost Lunch Fika em Middag Kvällsfika Priser Frukost 55 kr Lund 80 kr Middag 65 kr Bistro Amica (i blockets centralhall), Drivs av Fazer Här serveras: Dagens rätt, sallad, pajer mm. Öppet: Måndag fredag Lördag söndag Dagens lunch 65 kr, Veckans nyckelhål 69 kr. MALMÖ Information hämtat från SUS Malmö intranät och hemsida Clinical Research Centre, CRC, entré 72 Restaurang och café Malmö Högskola, entré 49 Restaurang och café

15 Matakuten, drivs av Medierst Öppet måndag - fredag Ingång 42: Ingång 73: Dagens lunch 57:- 520:- för 10 luncher 15(21) TRELLEBORG Information hämtat från Lasarettet i Trelleborgs intranät Café Trelleborg Öppettider måndag till fredag lördag och söndag Serverar lunch, drivs av Medirest LANDSKRONA Information hämtat från Lasarettet i Landskronas intranät Restaurang S:t Olof Öppet måndag fredag Serverar lunch, drivs av Medirest.

16 Café/Kiosk 16(21) HELSINGBORG Uppgiftslämnare: Anita Witlock-Franzen Lasarettets Cafeteria/Kiosk Drivs av Regionservice, Kostenheten Helsingborg Öppettider Må-To Fr Lö-Sö samt helgdagar Bottenplan centralt i sjukhusets huvudbyggnad. Ligger bredvid Matlådan. Utbud I Cafeterian sälj Baguetter, smörgåsar, sallader och sallads tallrikar som görs i cafeterians beredningskök. Enklare utbud av lunchrätter, som värms i mikrovågsugn, serveras hela dagen. Försäljning av kakor och drycker. I kiosken säljs bullar, frukosttillbehör, mejeriprodukter, mellanmålsprodukter, frysta färdigrätter, kakor, lite specerier, dricka, glass, konfektyr, tidningar, böcker, nallar, hygienartiklar, blommor, lotter från Svenska spel, frimärke och posten kuvert, telefonkort samt på-laddningskvitto till mobilen. Två kassor som servar både kiosk och cafeteria. Torex kassasystem. Betalning kontant eller bankkort, eller Lasarettets kontantkort. Priser Dagens rätt, dricka och kaffe ingår 55 kr Köttbullar & mos med sallad 50 kr Bakad potatis med fyllning och sallad 50 kr Paj med sallad 45 kr Räksmörgås 45 kr Köttbullssmörgås 30 kr Baguette 40 kr Halv fralla 10 kr Salladstallrik 55 kr Valfritt kaffe med på fyllning 16 kr GB:s glass enligt ordinarie prislista Problem/risker Överfallsrisk/rån. Personalen arbetar aldrig ensamma. Det förekommer en del snatteri i kiosken. Kostnadsdrivare Förmiddagar fram till är personalintensiva. På morgonen arbetar 3 personer plus arbetsledare. Då tillverkas den kalla maten av 2 personer som serveras under hela dagen. Klockan kommer 2 personer som tar över i kassan under lunchen. P g a beslut att inte arbeta ensam, är helgerna underutnyttjade. Då arbetar två personer med dispens för måltidsuppehåll. Möjligheter att Utreda om det finns behov av att servera varm mat under lunchen (finns restaurang och matlåda). Utreda om beredning av smörgåsar etc ska flyttas till centralköket och prioritera service i cafeteria. Kan utbudet reduceras/ändras?

17 17(21) YSTAD Uppgiftslämnare: Theresia Hermén Cupolen Drivs av Måltiden AB Öppettider Utbud Vanligt förekommande kiosk utbud, tidningar, glass kakor, bullar, sallader bredda smörgåsar mm lösgodis, glass Priser Problem/risker Öppet tider. Finns ingen avans under helger Kostnadsdrivare Ev. reparationer av utrustning som betalas av Regionen! Möjligheter att Fungerar bra! KRISTIANSTAD Information hämtat från CSK:s hemsia CSK Kiosk och Café Drivs av Privat entreprenör Öppettider Må-Fr , lunchservering Lö-Sö Aftnar , helgdagar Utbud Priser Bottenplan vid huvudentrén Kaffe, lättlunch, dagens lunch, godis och tidningar. Här finns även livsmedel, baguetter, smörgåsar, kakor och bullar samt färdigmat. Dagens rätt 70 kr, veckans wok 60 kr. ÄNGELHOLM Uppgiftslämnare: Jonas Collbring Café Lergörken Drivs av Regionservice, Försörjningen Ängelholm Öppettider Helgfri vardag måndag-torsdag och fredag Utbud Enkelt utbud av smörgåsar, kakor tidningar och lotter. Har även ett litet utbud av färdigmat. Smörgåsarna görs av centralköket varje vardag. En kassa. Betalning kontakt eller bankkort. Priser Problem/risker Att det inte är ekonomiskt hållbart att driva. Kostnadsdrivare Fredag eftermiddag har vi lite kunder och har så lite personal som det bara går. Möjligheter att Eventuell outsourcing

18 LUND Information hämtat från SUS Lund hemsida Pressbyrån (i blockets centralhall) Diverse rätter, såväl färskt som djupfryst. Djupfryst mat kan tinas i dagrummet. Öppet: Måndag fredag Lördag söndag (21) Rosa kiosken (mitt emot öronkliniken) Här serveras: Asiatisk mat, hamburgare, kebab, falafel mm. Öppet: Måndag fredag Lördag söndag MALMÖ Information hämtat från SUS Malmö hemsida Pressbyrån, ingång 30 Öppettider: måndag-torsdag fredag lördag: söndag: stängt Pressbyrån, ingång 42 Öppettider: måndag-fredag lördag-söndag Pressbyrån, ingång 75 Öppettider: måndag-fredag lördag-söndag: stängt

19 Varuautomater 19(21) HELSINGBORG Uppgiftslämnare: Leena Lindeberg Finns varuautomat vid Akuten med försäljning av läsk och godis. Ägs av Selecta som även fyller på. YSTAD Uppgiftslämnare: Theresia Hermén Utanför Cupolen, drivs av Måltiden AB. Försäljning av choklad, risifrutti, påsgodis mm. KRISTIANSTAD Uppgiftslämnare: Bengt Andersson Varuautomat vid akutmottagningen. Varor bereds och packas i Kostenhetens lokaler. Sortimentet består av 3-4 olika sorters smörgåsar, dryck, drickyoghurt, frukt, kakor och choklad. HÄSSLEHOLM Uppgiftslämnare: Marina Troberg och Birgit Josefson Varuautomat samt kaffeautomat Drivs av Regionservice, Kostenheten Hässleholm. Automaterna ägs av Sölvesborgs automatservice och leasas av kostenheten, Regionsevice. Öppettider Dygnet runt. I centralhallen vid huvudentrén Utbud Kostenheten bereder, förpackar och märker smörgåsar samt köper in godis, drycker och choklad. Smörgåsarna levereras av kostpersonal till automat, övrigt hämtas av servicepersonal tillhörande Hässleholms sjukhusförvaltning. Sjukhusförvaltningens personal sköter egenkontroll och rengöring av automater samt försäljning av varorna. Kontant betalning. Priser Kaffe 10 kr Te 10 kr Choklad 10 kr Ramlösa inkl pant 15 kr Bravo juice 10 kr Läkerol 15 kr Vicks 15 kr Kexchoklad 10 kr Extra tuggumi 15 kr Wasa Sandwich 10 kr Grov bulle med ost 10 kr Ägg och sillsmörgås 25 kr Frukt 5 kr Problem/risker Kostnadsdrivare Möjligheter att Att det inte är ekonomiskt hållbart att driva. Olika förvaltningar är inblandade i verksamheten. Otydlig ansvarsfördelning. Ingen lönsamhet. Bör ingå som en del av framtida cafeteriaverksamhet i centralhallen samt utreda ansvarsfrågan.

20 Tillstånd för livsmedelsanläggning 20(21) HELSINGBORG Uppgiftslämnare: Leena Lindeberg Vem har tillstånd Riskklass Tillsynsavgift/år Avdelningskök Varje avd har eget tillstånd. 5=mellanrisk Totalsumma 5400 kr (6 kontrolltimmar*900kr) Tillagningskök (inkl Regionservice, 2=högrisk 9450 kr(10,5 restaurang, Matlåda) Café/kiosk kostenheten Regionservice, kostenheten kontrolltimmar*900kr) 7=mellanrisk 2700 kr (3 kontrolltimmar*900kr) YSTAD Uppgiftslämnare: Theresia Hermén Vem har tillstånd Riskklass Tillsynsavgift/år Avdelningskök? 5 erf klass B 5676 kr Tillagningskök Regionservice, 2 erf klass A kr kostenheten Café/kiosk Måltiden AB 4 erf klass A 7800 kr KRISTIANSTAD Uppgiftslämnare: Maria Helmersson Vem har tillstånd Riskklass Tillsynsavgift/år Avdelningskök Kristianstad kommun?? har tidigare inte separerat tillståndet för tillagningskök och avdelningsköken. Avdelningsköken har ej varit specificerade. Tillagningskök Regionservice, kostenheten 3 erf klass A 6300 kr (kontroll 7,5 tim/år) Café/kiosk?? ÄNGELHOLM Uppgiftslämnare: Malin Andersson Vem har tillstånd Riskklass Tillsynsavgift/år Avdelningskök Avdelningarna betalar kr/avd årsavgiften Tillagningskök Regionservice, kr Försörjningen Café/kiosk Regionservice Fösörjningen kr HÄSSLEHOLM Uppgiftslämnare: Marina Troberg och Birgit Josefson Idag är tillståndet för livsmedelshantering gemensamt för sjukhusförvaltningen (avdelningarna) och för köket. Ingen anmälan har ännu gjorts till miljökontoret om ändrad organisationstillhörighet för

21 köket. Detta bör göras snarast men Hässleholm avvaktar Regionservice svar på hur man ser på frågan om registrering av livsmedelshantering på avdelning respektive kök. 21(21) SUS Tillstånd finns gemensamt för SUS Avgifterna i Lund och Malmö är olika. I Lund är avdelningsköken riskklass 5 (de har spis och tillagar bla gröt) Total kostnad kr/år. I Malmö är avdelningsköken riskklass 4. Total kostnad 9850 kr. TRELLEBORG LANDSKRONA ORUP

23 SEPTEMBER 2014. Frukosthantering

23 SEPTEMBER 2014. Frukosthantering Frukosthantering Det är mycket viktigt att servera patienterna den kost som vården rapporterat att patienten får äta. Är det några oklarheter vad och om patienten får äta måste vårdnäraservice personalen

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Vid övriga önskemål var vänligen kontakta oss 08 553 535 82 eller på rest.sjokringlan@eurest.se

Vid övriga önskemål var vänligen kontakta oss 08 553 535 82 eller på rest.sjokringlan@eurest.se Varm dryck Kaffe, Te Kall dryck Ramlösa 33 cl Läsk 33 cl Ramlösa 50cl Läsk 50cl Juicetetra Konditori Semla Liten (säsong) Semla Stor (säsong) Mini muffins Mini donut Mjuk kaka Brownie Kanelbulle Småkakor

Läs mer

KVALITETSKRAV GÄLLANDE HELDYGNSKOST SOM SERVERAS TILL ÄLDRE PÅ VÅRDBOENDE

KVALITETSKRAV GÄLLANDE HELDYGNSKOST SOM SERVERAS TILL ÄLDRE PÅ VÅRDBOENDE 2013-09-10 1 (5) KVALITETSKRAV GÄLLANDE HELDYGNSKOST SOM SERVERAS TILL ÄLDRE PÅ VÅRDBOENDE 1. LAGAR, FÖRESKRIFTER OCH TILLSYN Leverantör/entreprenör av kost skall följa de regelverk som stat och kommun

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider är centrala

Läs mer

Cateringmeny. Smörgåsar. Fazers enkla på grovt bröd med ost eller skinka, sallad, grönsaker

Cateringmeny. Smörgåsar. Fazers enkla på grovt bröd med ost eller skinka, sallad, grönsaker Cateringmeny Minimum beställning 10 pers, vid färre antal tillkommer en utkörningsavgift på 95 kr. Alternativt avhämtning i Restaurang Solsta Inn, café Gläntan eller café Vänern. Avbokningar samma dag

Läs mer

Lättuggad kost. Grovpatékonsistens

Lättuggad kost. Grovpatékonsistens Lättuggad kost/grov patékonsistens Skapad/reviderad: 2015-11-30/Kerstin Arvidsson Lättuggad kost Grovpatékonsistens Lättuggad kost/grov patékonsistens är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter,

Läs mer

Tågvärden tar din beställning MATEN LÄNGS INLANDSBANAN

Tågvärden tar din beställning MATEN LÄNGS INLANDSBANAN MATEN LÄNGS INLANDSBANAN Tågvärden tar din beställning God mat gör resan till en upplevelse för alla sinnen. På resan längs Inlandsbanan kommer vi att stanna för mat- och fikapauser. Då får du möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för kostpolicyn. Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Riktlinjer för kostpolicyn Förskole-, fritids- och skolverksamhet Hudiksvalls kommun Innehåll Riktlinjer för kostpolicyn 1 Måltidens innehåll/måltidsordning 1 Planering av måltiderna 1 Inköp av livsmedel

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten I dag fokuseras det ofta på att man inte ska väga för mycket, men det är viktigt att veta att det är hälsosamt att väga

Läs mer

Hagaportens Catering Meny

Hagaportens Catering Meny Hagaportens Catering Meny Klassisk frukostbuffé 84: - Kaffe, Tea, apelsinjuice, ägg, kaviar, ost, skinka, kalkon, grönsaker, färskost, Yoghurt med bär/alternativ smoothie, smör, ljust och mörkt bröd och

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

Förfrågningsunderlag varuförsörjning

Förfrågningsunderlag varuförsörjning Förfrågningsunderlag varuförsörjning Idrottsföreningarna IK Gandvik ( Skara ) och Lidköpings Vintersportklubb, LVSK står som värd för Götalandsmästerskapen i orientering ( GM ) under helgen vecka 32-2010.

Läs mer

Matsedel våren 2011. för äldre- och handikappomsorgen. Välkommen till restauranger i Lessebo kommun

Matsedel våren 2011. för äldre- och handikappomsorgen. Välkommen till restauranger i Lessebo kommun Matsedel våren 2011 för äldre- och handikappomsorgen Välkommen till restauranger i Lessebo kommun Om matsedeln Frukost Frukosten innehåller förutom menyn enligt nedan även fil/yoghurt, flingor, frukt/bärmos,

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal SoT, Måltid Näring Samtliga normalkostens matsedlar är näringsbedömda i webbaserade verktyget Skolmat Sverige, såväl lunch som frukost och mellanmål. Måltiderna är också näringsberäknade så att de energimässigt

Läs mer

Meny SVERIGE RUNT CATERING. Tel: 08-28 10 05 Fax: 08-556 491 10 e-mail: srcatering@telia.com www.sverigeruntcatering.se

Meny SVERIGE RUNT CATERING. Tel: 08-28 10 05 Fax: 08-556 491 10 e-mail: srcatering@telia.com www.sverigeruntcatering.se Meny SVERIGE RUNT CATERING Tel: 08-28 10 05 Fax: 08-556 491 10 e-mail: srcatering@telia.com www.sverigeruntcatering.se Sverige Runt Catering har sitt huvudkontor och utgångspunkt i södra Stockholm, och

Läs mer

Om jag fick önska skulle jag vilja äta

Om jag fick önska skulle jag vilja äta Framtagen av dietist Elisabet Bergh Börgdal och Jeanette Sjölander i samarbete med Nutritionsnätverken och Medirest. November 2013 Om jag fick önska skulle jag vilja äta Ibland behövs något extra gott

Läs mer

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat

Faktureringsadress (om annan än ovan) Platsbunden lokal Fordon eller liknande Tält, marknadsstånd Annat 1 (5) Anmälan om registrering av anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas och bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

CATERINGMENY 2012 Klassisk frukostbuffé 91: - Sund och god - lilla fiberfrukostpaketet 79: -

CATERINGMENY 2012 Klassisk frukostbuffé 91: - Sund och god - lilla fiberfrukostpaketet 79: - CATERINGMENY 2012 Klassisk frukostbuffé 91: - Kaffe, Te, apelsinjuice, ägg, kaviar, smör, ost, skinka, salami, grönsaker, Yoghurt med bär/alternativ smoothie, ljust och mörkt bröd och knäckebröd. Sund

Läs mer

Kvalitetsarbete Bergagården Avd blå

Kvalitetsarbete Bergagården Avd blå Kvalitetsarbete Bergagården Avd blå Inledning Mat för äldre är ett tema som ofta präglar diskussioner om deras livs kvalité. Dessa diskussioner leder oftast till att man konstaterar att gamla äter dåligt

Läs mer

Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter

Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter Miljöavdelningen Kundtjänst: 0910-73 50 00 www.skelleftea.se Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter Från och med 2012 tillämpar bygg- och miljönämnden Livsmedelsverkets reviderade vägledning

Läs mer

Blåsut Öxnered Onsjö Tärnan F-6 Mariedal Lunchtider 10:50 11:00 11.00-12-30 11.00-11.45 10.45-12.15 14:15. (köket)

Blåsut Öxnered Onsjö Tärnan F-6 Mariedal Lunchtider 10:50 11:00 11.00-12-30 11.00-11.45 10.45-12.15 14:15. (köket) Skolor/område Vänersborg Blåsut Öxnered Onsjö Tärnan F-6 Mariedal Lunchtider 10:50 11:00 11.00-12-30 11.00-11.45 10.45-12.15 När börjar mellanmålet serveras? Vem ansvarar för det? frukost? Vem 14.00 (fritidshemmen,

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

SEK NR. 369 Frukosttallrik från buffé, vuxen. 113,00 390 Frukosttallrik från buffé inkl.1

SEK NR. 369 Frukosttallrik från buffé, vuxen. 113,00 390 Frukosttallrik från buffé inkl.1 TUR: YSTAD RÖNNE BISTRO BORNHOLM(avgångar kl. 06.30, 08.30 och 10.30) FRONT CAFÉ(övriga avgångar) H/F LEONORA CHRISTINA BISTRO BORNHOLM H/F VILLUM CLAUSEN Menukort, vid min. 10 personer, 3. januar 2013

Läs mer

Festfixaren 2015. Restaurang OvanPå Bilia-huset Midhem 040-311 399 www.ovanpa.se

Festfixaren 2015. Restaurang OvanPå Bilia-huset Midhem 040-311 399 www.ovanpa.se Festfixaren 2015 Restaurangen har öppet vardagar 7.00-15.00 då frukost och fika serveras. Lunch där det ingår bröd, smör, salladsbord, valfri dryck samt kaffe serveras mellan 11.00-14.00. Vi serverar även

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet December 2011 Från och med år 2012 börjar miljö- och hälsoskyddskontoret att använda Livsmedelsverkets reviderade vägledning för riskklassning av livsmedelsverksamheter.

Läs mer

Kort sammanfattning av varor och tjänster som ska tillhandahållas av Sodexo.

Kort sammanfattning av varor och tjänster som ska tillhandahållas av Sodexo. 1 (5) Kort sammanfattning av varor och tjänster som ska tillhandahållas av Sodexo. Lunch Dagens lunchalternativ per vecka ska minst bestå av: Två dagens varmrätt varav en nyckelhålsmärkt; kötträtt alla

Läs mer

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012

Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 MILJÖ- OCH BYGGKONTORET Miljö- och hälsoskydd Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Livsmedelsverket har gjort om metoden för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Den nya riskklassningen

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 1 av 6 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för riskklassning. Det kan

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5)

LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Gun-Britt Hedsten Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för Vård- och omsorgsnämndens måltidsverksamheter Bakgrund Hos de flesta äldre människor minskar energiförbrukningen

Läs mer

Timbalkost Konsistensanpassad kost

Timbalkost Konsistensanpassad kost Timbalkost Konsistensanpassad kost Timbalkost är lämplig till patienter med uttalade tugg- och sväljsvårigheter. Timbalkonsistensen är jämn och utan småbitar. Den kräver ingen grundligare bearbetning i

Läs mer

RESTAURANG RETRO Catering

RESTAURANG RETRO Catering RESTAURANG RETRO Catering BRA MAT FÖR BRA MÖTEN Du vet väl att du är mer än välkommen att anlita oss för catering? Oavsett om det handlar om interna eller externa möten och events är den sociala biten

Läs mer

Vegetarisk kost. Det finns flera sätt att äta vegetariskt. Ofta äter man mycket grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, nötter och frön.

Vegetarisk kost. Det finns flera sätt att äta vegetariskt. Ofta äter man mycket grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, nötter och frön. Vegetarisk kost Det finns flera sätt att äta vegetariskt. Ofta äter man mycket grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, nötter och frön. Vegankost innehåller bara vegetabiliska livsmedel. Laktovegetarisk kost

Läs mer

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten

Platsbunden lokal Fordon el. liknande Tält, marknadsstånd Annat. Finns Ska installeras Finns ej Ej aktuellt Vatten ANMÄLAN OM REGISTRERING Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Anmälan om registrering Ny livsmedelsanläggning Skickas till: Vårgårda kommun Bygg- och miljöavdelningen 447

Läs mer

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll Sida: 1(5) Miljö Livsmedelsföretagare i Aneby kommun Handläggare Torbjörn Aronsson Tfn. 0380-46 191 E-post tillsynsnamnden@aneby.se Underlag för beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar

Läs mer

Information om E-kost, energi/- proteinrik kost, samt förslag till måltidsordning

Information om E-kost, energi/- proteinrik kost, samt förslag till måltidsordning 1 Energi- och proteinrik kost (E-kost) rekommenderas till patienter som bedöms vara undernärda eller i riskzonen för att utveckla undernäring i kombination med att dom har en dålig aptit. E-kost rekommenderas

Läs mer

* innebär att avdelningen ansvarar för beställning och servering av tillbehöret.

* innebär att avdelningen ansvarar för beställning och servering av tillbehöret. Vingåkers matsedel för äldreomsorgen vecka 24-31 Maträtter med fet markerat innebär att den ingår som huvudkomponenten i Aivo. * innebär att avdelningen ansvarar för beställning och servering av tillbehöret.

Läs mer

Gruppen placerar sig på anvisad plats. Grupperna hämtar den beställda maten, som står på vagnar placerade i området.

Gruppen placerar sig på anvisad plats. Grupperna hämtar den beställda maten, som står på vagnar placerade i området. TUR: YSTAD RÖNNE BISTRO BORNHOLM H/F LEONORA CHRISTINA H/F VILLUM CLAUSEN Menukort, vid min. 10 personer, 3. januari 2012 2. januari 2013 Morgonavgångar H/F Leonora Christina (Rönne Ystad kl. 06.30, 10.00

Läs mer

Livsmedelskontroll och kontrolltid

Livsmedelskontroll och kontrolltid Livsmedelskontroll och kontrolltid Så räknar vi ut din kontrolltid/avgift Här får ni en stegvis vägledning för att se hur er verksamhet kommer att klassas. Observera att det bara är exempel och att vi

Läs mer

Så här räknar vi ut din avgift för livsmedelskontroll

Så här räknar vi ut din avgift för livsmedelskontroll Information från miljöförvaltningen Miljöförvaltningen Senast reviderad: 2015-11-24 Så här räknar vi ut din avgift för skontroll För att beräkna hur mycket kontrolltid din verksamhet ska ha gör miljönämnden

Läs mer

Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3

Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3 Riktlinjer för måltider i förskola, skola och fritidsverksamhet 2016-01-19 3 Syfte Att ange den nivå för måltidskvalitet som ska gälla för all verksamhet inom bildningsförvaltningen i Hammarö kommun. Att

Läs mer

PM 2013-03-25 Dnr Mah mahr 13-2011/474

PM 2013-03-25 Dnr Mah mahr 13-2011/474 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Karin Irestål/Kristian Andersson Projektledare 1(2) PM 2013-03-25 Dnr Mah mahr 13-2011/474 Restaurang Niagara Bakgrund Högskolan kommer

Läs mer

Catering Eurest Vinter 2013 Alla priser är exkl moms

Catering Eurest Vinter 2013 Alla priser är exkl moms Varm dryck Kaffe, Te, Choklad Kall dryck Ramlösa 33 cl Läsk 33 cl Ramlösa 50cl Läsk 50cl Färskpressad juice Juicetetra Konditori Mazarin Moccabit Äpple & Karamellkaka Skogsbärskaka Hallon & kokossockerkaka

Läs mer

Beskrivning av verksamheten Skola/förskola med tillagningskök Skola/förskola med mottagningskök Vård- och omsorgsboende med mottagningskök

Beskrivning av verksamheten Skola/förskola med tillagningskök Skola/förskola med mottagningskök Vård- och omsorgsboende med mottagningskök Beskrivning av verksamheten Restaurang Skola/förskola med tillagningskök Café Skola/förskola med mottagningskök Pizzeria Vård- och omsorgsboende med tillagningskök Suschirestaurang Vård- och omsorgsboende

Läs mer

maten i grundskoleverksamheten MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

maten i grundskoleverksamheten MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Mmm maten i grundskoleverksamheten MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Maten i grundskoleverksamheten Denna folder med gemensamma riktlinjer är ett led i arbetet med att grundlägga

Läs mer

Mobiltelefon. Platsbunden lokal Fordon el liknande Tält, marknadsstånd Annat. Gemensamhetsanläggning (ytterligare upplysningar kommer att krävas in)

Mobiltelefon. Platsbunden lokal Fordon el liknande Tält, marknadsstånd Annat. Gemensamhetsanläggning (ytterligare upplysningar kommer att krävas in) Anmälan om registrering Anläggning där livsmedel förvaras, bereds, behandlas eller bearbetas Ny livsmedelsanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet/sortiment i befintlig anläggning

Läs mer

Mat och dryck för dig som har diabetes

Mat och dryck för dig som har diabetes Mat och dryck för dig som har diabetes Den här skriften handlar om sjukdomen diabetes. Du får veta vad diabetes är och på vilka sätt du kan må dåligt av diabetes. Här är det viktigaste du ska tänka på

Läs mer

BISTRO BORNHOLM (avgångar kl. 06.30, 08.30 och 10.30) FRONT CAFÉ (övriga avgångar) H/F LEONORA CHRISTINA

BISTRO BORNHOLM (avgångar kl. 06.30, 08.30 och 10.30) FRONT CAFÉ (övriga avgångar) H/F LEONORA CHRISTINA BISTRO BORNHOLM (avgångar kl. 06.30, 08.30 och 10.30) FRONT CAFÉ (övriga avgångar) H/F LEONORA CHRISTINA BISTRO BORNHOLM H/F VILLUM CLAUSEN TUR: YSTAD RØNNE Menukort, vid min. 10 personer 3. januari 2015

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Anders Forsell FM-chef 040-675 35 80 anders.forsell@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-13 1 (5) Investeringsmedel för anpassning mottagningskök/ avdelningskök

Läs mer

Fika- & Mötesservice

Fika- & Mötesservice N 59 46.026', E 18 41.853' ROSLAGS 2013 Anno BAGERIET Ditt levererande hembageri Fika- & Mötesservice Mer än bara bakverk Bageriets Fräscha Sallader Serveras Med Nybakat Surdegsbröd & Valfri Dressing Ost/Skinksallad

Läs mer

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift

Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Information om riskklassning, beräkning av kontrolltid och kontrollavgift Nedan kan du läsa hur vi steg för steg räknar ut riskklassen och kontrolltiden för din verksamhet. Kontrolltiden ger sedan den

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Mat är en förutsättning för att vi ska må bra. En måltid ska ge tillfälle till njutning och att man ska få den energi och de näringsämnen man behöver. Behovet av näring och

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

MENY FÖR RESTAURANG FORUM

MENY FÖR RESTAURANG FORUM Här följer ett urval av allt som vi kan erbjuda er och givetvis kan vi ordna mycket mer. För fler förslag och prisuppgifter, eller vid beställning, kontakta oss på forum@hors.se eller 019-12 58 30. Är

Läs mer

Måltider Landstinget Kronoberg

Måltider Landstinget Kronoberg Måltider Landstinget Kronoberg Doris Johansson Susann Ask Centrallasarettet i Växjö tilldelas en delad andra placering i tävlingen Sveriges bästa sjukhusmat till sista steget Hedersomnämnande för en välfungerande

Läs mer

Miljö- och byggenheten informerar

Miljö- och byggenheten informerar Miljö- och byggenheten Miljö- och byggenheten informerar Riskklassning och kontrollavgifter för livsmedelsanläggningar Riskklassning Livsmedelskontrollen ska vara riskbaserad och finansieras helt av avgifter.

Läs mer

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA

MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA MATSEDEL HÖSTTERMINEN 2014 SKOLA & FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SKOLMATSALARNA I MORA Vårt mål är att bjuda eleverna på god och bra mat. Skollunchen är ett viktigt mål och täcker cirka 30 procent av dagsbehovet.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Beslutad i: Barn- och ungdomsnämnden Uppdaterad: 2014-10-22 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt.

Läs mer

Matsedel tom Kostenheten. Matsedel Omsorgen tom

Matsedel tom Kostenheten. Matsedel Omsorgen tom Kostenheten Matsedel Omsorgen 2017-04-24 tom 2017-06-18 1 Särskilt boende Vidala, Borghaga, Vimarhaga och Kvillgården: Till middag på vardagar serveras mineralvatten/lättöl/ måltidsdryck/ mjölk som dryck

Läs mer

Drottningatan 89 catering

Drottningatan 89 catering Drottningatan 89 catering Vi är inte främmande för någon typ av beställning, kontakta oss så ska vi ordna allt till det bästa. Beställ via mail: fabegedrottninggatan.se@sodexo.com Vi bekräftar alltid din

Läs mer

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun

Matsedel till Skolan 2014. Älvdalens kommun Matsedel till Skolan 2014 Älvdalens kommun Välkommen till kostenheten i Älvdalen Vårt mål är att ge er ca 35 % av dagsintaget. Det är viktigt att äta Frukost lunch och middag. Mellanmål som frukt eller

Läs mer

ANMÄLAN om registrering av livsmedelanläggning enligt EG-förordning 852/2004.

ANMÄLAN om registrering av livsmedelanläggning enligt EG-förordning 852/2004. ANMÄLAN om registrering av livsmedelanläggning enligt EG-förordning 852/2004. 1 (4) Anmälan gäller Ny verksamhet. Befintlig anläggning, ny ägare, från och med den.. Ändring av befintlig verksamhet, samma

Läs mer

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING

ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING ANMÄLAN ANMÄLAN OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING Ny livsmedelsanläggning Livsmedelsföretagare Registrerat firmanamn: Adress: Ägarbyte Organisations-/personnummer: Postnummer och Ort: Tel arb: Mobil:

Läs mer

Snittar. Smörgåsar. RÅGBRÖD/BAGUETTE/CIABATTA Ost och skinka Brie och salami Tonfiskröra Skagenröra

Snittar. Smörgåsar. RÅGBRÖD/BAGUETTE/CIABATTA Ost och skinka Brie och salami Tonfiskröra Skagenröra Snittar Skagenröra på grovt bröd Lufttorkad skinka och färskost Rökt lax med pepparrotscrème Crème av soltorkade tomater med kapris Salami Rostbiff med curryremoulad 35:-/st Smörgåsar RÅGBRÖD/BAGUETTE/CIABATTA

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

MENY TILL GRUPPER 2016

MENY TILL GRUPPER 2016 MENY TILL GRUPPER 2016 Tur: YSTAD - RØNNE H/F LEONORA CHRISTINA och H/F VILLUM CLAUSEN Meny vid min. 10 personer: 3. januari 2016 2. januari 2017 MENU NR. SEK Morgonavgångar H/F Leonora Christina, Bistro

Läs mer

Kost för prestation. Västergötlands FF. Örjan Jonsson Västergötlands FF

Kost för prestation. Västergötlands FF. Örjan Jonsson Västergötlands FF Kost för prestation Västergötlands FF 1 Fotbollens utmaning äta Svagaste länken i framgångstriangeln är ÄTA Många tränar/tävlar på fastande mage och behöver ta energi från musklerna! 2 Fotbollens fyskrav

Läs mer

SLU, Inköpsenheten version

SLU, Inköpsenheten version 161001 Smörgås 25 * Rågbulle med ost * Rågbulle med ost/skinka * Rågbulle med skinka * Rågbulle med leverpastej * Surdegsbulle med ost * Surdegsbulle med ost/kalkon * Frukostciabatta med prästost * Frukostciabatta

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern.

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Vägledning till matsedelsplanering Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Köpings kommun Rapporten skriven av: Jorun Ledin, 2014-10-14 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd, datum

Läs mer

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern.

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Vägledning till matsedelsplanering Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Köpings kommun Rapporten skriven av: Jorun Ledin, 2014-10-14 Uppdaterad: Hanna Liedgren, 2016-04-29 Rapporten

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

Förslag på frukost, mellanmål och kvällsmål

Förslag på frukost, mellanmål och kvällsmål Förslag på frukost, mellanmål och kvällsmål Våra frukost-, mellanmåls- och kvällsmålsförslag som följer är riktlinjer för att tillgodose 50 procent av det dagliga energibehovet. Förslag finns till följande

Läs mer

s matdagbok (Skriv barnets namn)

s matdagbok (Skriv barnets namn) s matdagbok (Skriv barnets namn) 030056 - Studie 2 1 (51) 030056 - Studie 2 2 (51) Hej! Det här är en matdagbok där du skriver upp ALLT som ditt barn äter och dricker under 4 efter varandra följande dagar.

Läs mer

Inbjudan till Öppen visning av Marknadsplatsen för beställning av läkemedel (nytt gränssnitt i Raindance)

Inbjudan till Öppen visning av Marknadsplatsen för beställning av läkemedel (nytt gränssnitt i Raindance) Inbjudan till Öppen visning av Marknadsplatsen för beställning av läkemedel (nytt gränssnitt i Raindance) Inbjudan vänder sig till dig som beställer läkemedel i hela förpackningar. Du väljer i första hand

Läs mer

Lilla cateringboken Våren 2012

Lilla cateringboken Våren 2012 Lilla cateringboken Våren 2012 Om oss Optimat är ett litet privatägt catering- & eventföretag som alltid sätter kunden i centrum. - inga önskemål är omöjliga eller för konstiga. Vi ordnar det mesta även

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

19 JANUARI 2014. Kostprocessen. Bakgrund- Kost en viktig del av vården

19 JANUARI 2014. Kostprocessen. Bakgrund- Kost en viktig del av vården Kostprocessen Bakgrund- Kost en viktig del av vården Det är vanligt med undernäring och ofrivillig viktnedgång hos inneliggande patienter och då är kosten en jätteviktig del i behandlingen. Nutritionsstatus

Läs mer

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Viktförlust Nedsatt lungfunktion Minskad fysisk aktivitet Förlust av fettmassa Förlust av andningsmuskulatur Förlust av annan

Läs mer

Smaklig måltid. Vi reserverar oss för eventuella ändringar Allergier? Fråga oss om innehållet i maten! Telefonnummer till köket Aptiten 0451-37 83 89

Smaklig måltid. Vi reserverar oss för eventuella ändringar Allergier? Fråga oss om innehållet i maten! Telefonnummer till köket Aptiten 0451-37 83 89 Matsedel för våra gäster inom äldreomsorgen Måndag 7/12 Middag: Gratinerad falukorv potatismos grönsak Kvällsmål: Spagetti med köttfärssås sallad Tisdag 8/12 Middag: Stekt spätta remouladsås kokt potatis

Läs mer

kost vård 1. Smakar maten bra? Besvarad av: 206 (98%) Ej besvarad av: 4 (2%) 1 Ja 185 (90%) 2 Nej 21 (10%)

kost vård 1. Smakar maten bra? Besvarad av: 206 (98%) Ej besvarad av: 4 (2%) 1 Ja 185 (90%) 2 Nej 21 (10%) kost vård 1. Smakar maten bra? Besvarad av: 206 (98%) Ej besvarad av: 4 (2%) 1 Ja 185 (90%) 2 Nej 21 (10%) Besvarad av: 24 (11%) Ej besvarad av: 186 (89%) "Fisken torr ibland" "Ibland mindre bra" "Tycker

Läs mer

Planering av måltiderna

Planering av måltiderna Planering av måltiderna Förskolan bör erbjuda barnen tre måltider samt 1 2 extramåltider till de små barnen. Fördela måltiderna jämnt över dagen. FRUKOST: Planera frukost efter Byggstenarna (se sidan 10).

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid INFORMATION 1 (6) Datum 2011-09-01 Till Livsmedelsföretagare i Köpings kommun Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Den offentliga kontrollen

Läs mer

Äldrematens Grundmatsedel

Äldrematens Grundmatsedel Vecka 50 2017-12-11-2017-12-17 Måndag 11/12 Lunch Lunch 1 Pannbiff med lök, sås, potatis och grönsak Lunch 2 Levergryta med bacon och lök, ris och grönsak Dessert Jordgubbskräm Kvällsmat Kvällsmat Kökets

Läs mer

Vi gör jobbet till en njutning

Vi gör jobbet till en njutning Brings you what you need... Vi gör jobbet till en njutning I snart 40 år har vi hållit fast vid vår idé: Att göra pauserna på jobbet till en ren njutning. Gott kaffe och andra drycker tillsammans med något

Läs mer

Välkommen till Fazer Amicas Cateringmeny

Välkommen till Fazer Amicas Cateringmeny Välkommen till Fazer Amicas Cateringmeny I denna meny finner du allt från matiga till enkla mackor Våra goda kakor, tårtor och desserter Olika bufféer med inspiration från världens alla hörn Konferensluncher

Läs mer

Information om nyheter för dig som bedriver livsmedelsverksamhet

Information om nyheter för dig som bedriver livsmedelsverksamhet 1 (9) Information om nyheter för dig som bedriver livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

Catering Eurest Vår/Sommar 2013 Alla priser är exkl. moms

Catering Eurest Vår/Sommar 2013 Alla priser är exkl. moms Varm dryck Kaffe, Te, Choklad Kall dryck Ramlösa 33 cl Läsk 33 cl Ramlösa 50cl Läsk 50cl Färskpressad juice Juicetetra Konditori Mazarin Moccabit Äpple & Karamellkaka Skogsbärskaka Hallon & kokossockerkaka

Läs mer

Sammanställning av Dagligverksamhet enligt LSS för Östergötland 2017.

Sammanställning av Dagligverksamhet enligt LSS för Östergötland 2017. Sammanställning av Dagligverksamhet enligt LSS för Östergötland 2017. Nu kommer en sammanställning av alla svar. Svaren är kopierade rakt av och sedan inklistrade under respektive fråga. Du ser frågor

Läs mer

Västerskolans matråd

Västerskolans matråd Västerskolans matråd Protokoll 17 oktober 2014 Närvarande: Tova F-1 A Maja F-1 A Tru-Edon FA Simon FB Neo FC Cornelia 1C Dag 1C Tigra Fritidsrepresentant Lukas 2A Maya K 2B Jacob 2C Elda 3A Amanda 3B Marie

Läs mer

Frysskåpspoesi Med fokus på mat och humor

Frysskåpspoesi Med fokus på mat och humor Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2011 Frysskåpspoesi Med fokus på mat och humor Henrik Järåsen Joel Petersson Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2011

Läs mer

Matsedel. Stödboendet Stolpvretens LSS och psyk Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Stödboendet Stolpvretens LSS och psyk Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka 6 6-12 februari Måndag Lunch Korv Stroganoff, ris Veg Rotfrukts-stroganoff, ris Middag Kropp-kakor, skirat smör Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner Veg Vegetariskt kött-bullar, stuvade makaroner

Läs mer