Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders"

Transkript

1 Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders CA CA_Broschyr sid.indd

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Index Index SIDA INNEHÅLL SIDA PAGE INNEHÅLL INDEX PAGE INDEX Beskrivning av cylinderserie 4 Beskrivning Description av of the cylinderserie series 4 5 Description of the cylinder series Cylinder fäste nr 82, fläns i bakkant 5 Cylinder fäste mounting nr 82, no fläns 82, i rear bakkant flange 5 6 Cylinder mounting no 82, rear flange Cylinder fäste nr 8, fläns i framkant 6 Cylinder fäste mounting nr 8, no fläns 8, i front framkant flange 6 7 Cylinder mounting no 8, front flange Cylinder fäste nr 85, kulledsöron (Ø - ) 7 Cylinder fäste mounting nr 85, no kulledsöron 85, eye with (Ø spherical - ) bearing (Ø - ) 7 8 Cylinder mounting no 85, eye with spherical bearing (Ø - ) Cylinder fäste nr 85, kulledsöron (Ø - ) 8 Cylinder fäste mounting nr 85, no kulledsöron 85, eye with (Ø spherical - ) bearing (Ø - ) 8 9 Cylinder mounting no 85, eye with spherical bearing (Ø - ) Cylinder fäste nr 86, midjefäste (Ø - ) 9 Cylinder fäste mounting nr 86, no midjefäste 86, body (Ø trunnion - ) (Ø - ) 9 10 Cylinder mounting no 86, body trunnion (Ø - ) Cylinder fäste nr 86, midjefäste (Ø - 2) 10 Cylinder fäste mounting nr 86, no midjefäste 86, body (Ø trunnion - 2) (Ø - 2) Cylinder mounting no 86, body trunnion (Ø - 2) Varianter, cylinder med dämpning/genomgående kolvstång 11 Varianter, Options, cylinder with med cushions dämpning/genomgående or double rod cylinder kolvstång 11 Options, cylinder with cushions or double rod cylinder Varianter, cylinder med givare Varianter, Options, cylinder with med inductive givare switches/linear transducer 14 Options, cylinder with inductive switches/linear transducer Kolvstångsändar/Pendelfästen Kolvstångsändar/Pendelfästen Rod ends/pendulum mountings Rod ends/pendulum mountings Reservdelar, cylinder med fäste nr 82/8 16 Reservdelar, Spare parts list, cylinder cylinder med mounting fäste nr 82/8 no 82/ Spare parts list, cylinder mounting no 82/8 Reservdelar, cylinder med fäste nr Reservdelar, Spare parts list, cylinder cylinder med mounting fäste nr 85 no Spare parts list, cylinder mounting no 85 Reservdelar, cylinder med fäste nr 86 Reservdelar, Spare parts list, cylinder cylinder med mounting fäste nr 86 no Spare parts list, cylinder mounting no 86 Specialcylinder 19 Specialcylinder cylinders 19 Special cylinders Telefon / Phone: (+46) Fax: (+46) , 51 2 Vi förbehåller oss rätten till ändringar Telefon / We reserve / the Phone: right to make (+46) changes 2-5 without further 00 notice Fax: (+46) , 51 CA_Broschyr sid.indd

3 CA dubbelverkande hydraulcylinder ca Dessa cylinderserier är lämpliga att använda både vid industriella och mobila applikationer. Ett stort antal varianter medger anpassning till olika miljöer och driftförhållanden. Serie CA omfattar cylinderdiametrar mellan och mm. Serien bygger på standardslaglängder men slaglängden är valfri efter behov. Vid lång slaglängd kontakta oss för dimensionering av kolvstång och styrning. TeknISk InformaTIon material Cylindern är till största delen tillverkad av stål med framgavel i gjutjärn. Vid cylinderdiameter och 2 är kolven tillverkad av brons. Kolvstången är hårdförkromad och polerad till Ra 0,4 µm. Det går också att få kolvstången nickelkrombelagd eller i rostfritt hårdförkromat material. Även cylinderröret har en ytfinhet på Ra 0,4 µm. Cylindern grundmålas och täckmålas. axeltolerans Axeltolerans för ledlager h8 TäTnInGar Som standard levereras cylindern med tätningar av nitrilgummi och polyuretan. Om andra vätskor än hydraulolja används, kontakta oss för val av tätningsmaterial. Tryck Max arbetstryck är MPa. Vid högre tryck eller vid risk för kraftiga chocker i systemet kontakta oss. hastighet Max hastighet upp till 0,5 m/s (beroende på bl a anslutningsdimension och tätningskoncept). TemPeraTur Temperaturområdet är - C till + C. Vid andra temperaturer kontakta oss. varianter Serierna omfattar även ett antal varianter på standardcylindrarna, se nedan samt sidorna och. beställningexempel ca * - 1 / - 0 / 85 Typ CA Varianter D= Dämpning i båda ändar DF= Dämpning fram DB= Dämpning bak G= Genomgående kolvstång L= Linjärgivare I= Induktiv givare i båda ändar IF= Induktiv givare fram IB= Induktiv givare bak V= Anslutningarna vridna (till höger sett från framgavel) N= Nickelkrombelagd kolvstång R= Rostfri hårdförkromad kolvstång Fäste 82= Fläns bak 8= Fläns fram 85= Kulledsöron 86= Midjefäste Slaglängd i mm Kolvstångsdiameter i mm Cylinderdiameter i mm SPecIalcylIndrar Om vår standardserie inte uppfyller Era behov och önskemål, konstruerar och tillverkar vi efter Era krav, se sidan 19. Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

4 double acting hydraulic cylinder ca CA This cylinder is suitable both for industrial and mobile applications. A large number of variations allows adaptations to a broad range of environments and applications. The serie CA incorporates bore diameters from Ø to Ø mm. The serie is based on standard strokes however the exact stroke will be according to customer demand. When long stroke is required contact us for proper design of the piston rod and the guiding device. TechnIcal InformaTIon material The complete cylinder is basically manufactured from steel but the head end is made from cast iron. Cylinder bore Ø and Ø2 have the piston made from bronze. The piston rod is hard chromium plated and polished to Ra 0.4 microns. As an option, we can offer a nickel chromium plated or stainless steel piston rod. The inside of the cylinder shell is polished to Ra 0.4 microns. The cylinder is painted with a primer and then surface painted. SealS The standard cylinder comes with nitrile rubber and polyurethane seals. When other liquids than hydraulic oil are used, please contact the factory for selection of proper sealing materials. PreSSure The maximum working pressure is MPa. When higher pressures are required or when there is a risk for high pressure peaks in the system, please contact the factory. velocity Maximum velocity is up to 0.5 m/s (depending on, among other things, dimensions of connecting ports and the sealing concept). TemPeraTure The temperature range is - C to + C. At other temperatures please contact the factory. options The series also incorporates several options of the standard cylinders. For further information see below and page and. orderingexample ca * - 1 / - 0 / 85 Type CA Options D= Cushioning in both ends DF= Head end cushioning DB= Cap end cushioning G= Double rod cylinder L= Linear transducer I= Inductive switch in both ends IF= Head end inductive switch IB= Cap end inductive switch V= Connection turned (to the right seen from the head end) N= Nickel chromium plated piston rod R= Stainless chromium plated piston rod Mounting 82= Rear flange 8= Front flange 85= Eye with spherical bearings 86= Body trunnion Stroke in mm Piston rod diameter in mm Cylinder diameter in mm SPecIal cylinders When our standard series does not conform with Your requirements we will design and manufacture cylinders according to Your specific needs, see page Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

5 CA cylinder fäste nr 82 = fläns i bakkant Cylinderdimension /16-2/ cylinder mounting no 82 = rear flange Cylinder dimension /16-2/ dragarea Pull area Tryckarea Push area dragarea Pull area cylinder kolvstång vikt vid 0 slagl/ mm bore rod Weight 0 stroke/ Ø Ø c d e1 e2 G h I k P Q r v W mm 16 1 M G1/4" ,9 2,8 1,0/0,5 2 M 7 2 G1/4" ,0 4,9 1,2/0,6 Cylinderdimension / - 2/ Cylinder dimension / - 2/ Ø Ø c d e1 e2 155 M16 G h I 1 45 M 14 1 M24x M6x Mx M42x M6x M42x M48x M52x M64x M64x M68x 2 Mx Mx Mx Större dimensioner, Ø2 - Ø, mått på begäran. 47 k P Q r v W cylindestånarea kolv- Tryck- bore rod Skuggade partier avser alternativ kolvstång. Shady parts describes Rod options. Push area vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm G/8" ,6 7,6 2,8/0,9 G1/2" ,6,6 10,0 4,/1,2 4,/1,4 G1/2" ,1 2,6 6,9/1,6,6 6,9/1,8 G1/2" ,2,6 11,/2,7 7,7 11,/2,2 G/4" ,5,,5/4,2 58,9,5/,5 G/4" ,0,9 21,8/5,5 66,8 21,8/4, G/4" ,7 78,5 /7 59,1 /8 G/4" ,9 10,7, 46/8 46/9 G/4" ,1 7,4 /10 2,5 /11 G1" ,5 1,9 82/11 1,9 82/ G1" ,1 2,6 /14 219,1 /15 G1" ,1 285,1 142/15 7,4 142/17 G1 1/4" ,8 68,1 268/26 6,9 268/29 Bore sizes Ø2-, dimensions on request. Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice 5 5 CA_Broschyr sid.indd

6 cylinder fäste nr 8 = fläns i framkant Cylinderdimension /16-2/ CA cylinder mounting no 8 = front flange Cylinder dimension /16-2/ bore rod Ø Ø c d e1 e2 G h I k P Q r v W cylinder kolvstång Tryckarea Pusharea dragarea Pullarea vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm M10 46 G1/ ,9 2,8 1,0/0, M 7 14 G1/ ,0 4,9 1,2/0,6 Cylinderdimension / - 2/ Cylinder dimension / - 2/ 6 bore rod Skuggade partier avser alternativ kolvstång. Ø Ø c d e1 e2 M Större dimensioner, Ø2 - Ø, mått på begäran. G h I k P Q Shady parts describes Rod options. G/8 108 r v W M G1/ ,6 147 M24x G1/ ,1 M6x Mx G1/ ,2 M42x M6x2 61 G/ ,5 5 M42x2 G/ , M48x G/ , M52x G/ , M64x G/ , M64x G , M68x 26 G ,1 2 Mx Mx 1 1 G , Mx G1 1/ ,8 6 Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice cylinder kolvstång Tryckarea Pusharea,6 dragarea Pullarea vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm 7,6 2,8/0,9,6 4,4/1,2 10,0 4,4/1,4 2,6 7/1,6,6 7/1,8,6 11,5/2,7 7,7 11,5/2,2, 19/4,2 58,9 19/,5 66,8 22,/4,,9 22,/5,5 78,5 6/7 59,1 6/8 10,7 4/8, 4/9 7,4 61/10 2,5 61/11 1,9 77/11 1,9 77/ 2,6 94/14 219,1 94/15 285,1 8/15 7,4 8/17 68,1 5/26 6,9 5/29 Bore size Ø2-, dimension on request. CA_Broschyr sid.indd

7 CA cylinder fäste nr 85 = kulledsöron Cylinderdimension /16-2/ cylinder mounting no 85 = eye with spherical bearing Cylinder dimension /16-2/ bore rod Ø Ø c d e f G h I k l m n o P cylinder kolvstång Tryckarea Push area dragarea Pull area vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm G1/ ,9 2,9 1,1/0, G1/ ,0 4,9 1,/0,6 Cylinderdimension / - / Cylinder dimension / - / bore rod Skuggade partier avser alternativ kolvstång. Ø Ø c d e 4(+)* 5(+)* (+)* (+)* (+)* 115 *C ökar vid annan placering av bakre anslutning. f G h I 28 G/ Shady parts describes Rod options. k l m n G1/2 G1/2 G1/2 G/ o P cylinder kolvstång Tryckarea Push area,6 dragarea Pull area vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm 24±0,5 16 7,6 2,2/0,9 ±0, ,6,6,7/1,2 10,0,7/1,4 ±0,5,1 2,6 5,6/1,6,6 5,6/1,8 ±0,5 22,2,6 9,6/2,7 7,7 9,6/2,2 ±0, ,5, 15/4,2 58,9 15/,5 *C increase if the connection is placed otherwise. Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice 7 7 CA_Broschyr sid.indd

8 Cylinder fäste nr 85 = kulledsöron Cylinderdimension / - /0 Cylinder mounting no 85 = eye with spherical bearing Cylinder dimension / - /0 CA Bore Rod Skuggade partier avser alternativ kolvstång. Ø Ø C D E F F1 G H I Shady parts describes Rod options. K L M N Cylinder Kolvstång Tryckarea Pusharea 95,0 Dragarea Pullarea 66,8,9 78,5 59,1 Vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm 2,7/4, 2,7/5,5 /7 /8 2 G/4 57 ± G/ ±1 56 2,7 1 10,7 57/ G/4 59± ,9, 57/9 1 7,4 81/ G/4 88±1 2 1,1 2,5 81/11 1 1,9 97/ G1 88±1 2 4,5 1,9 97/ G ± ,1 2,6 2/14 219,1 2/ G ±1 2,1 285,1 149/15 7,4 149/ ,1 245/ G1 1/4 1 98± ,8 1 6,9 246/ ,8 6/ G1 1/ ± , ,7 8/ G1 1/ ± ,8 5,8 49/ ,4 495/48 1,2 517/ G1 1/ ± ,2 0 4,1 521/56 Beställningsex: CA 2/1-0/85 Order example: CA 2/1-0/85 O P 8 8 Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

9 CA cylinder fäste nr 86 = midjefäste med axeltappar Cylinderdimension /16-2/ cylinder mounting no 86 = body trunnion Cylinder dimension /16-2/ bore cylinder kolvstång rod Ø Ø c d e G h I J k l m n o P S T T1 u X y Z Tryckarea Pusharea dragarea Pullarea vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm G1/4 17 8±0, ,9 2,8 1,/0, G1/4 2 11±0, ,0 4,9 1,7/0,6 Cylinderdimension / - / Cylinder dimension / - / bore cylinder kolvstång rod Skuggade partier avser alternativ kolvstång. Ø Ø c d e G h I J k l m n o P S Shady parts describes Rod options. T T1 u X y Z Tryckarea Pusharea dragarea Pullarea vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm G/8 24±0, G1/2 G1/2 G1/2 G/4 G/ ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ± ,6 19,6,1,2 78,5 95,0 7,6,2/0,9,6 10,0 2,6,6,6 7,7, 58,9 66,8,9 5,2/1,2 5,2/1,4 7,/1,6 7,/1,8,2/2,7,2/2,2 21/4,2 21/,5 27/4, 27/5,5 Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice 9 9 CA_Broschyr sid.indd

10 cylinder fäste nr 86 = midjefäste med axeltappar Cylinderdimension / - 2/ CA cylinder mounting no 86 = body trunnion Cylinder dimension / - 2/ bore Ø rod Ø 1 Skuggade partier avser alternativ kolvstång. c d e G h I J k G/4 G/4 G/4 G1 G1 G1 G1 1/4 Shady parts describes Rod options. l m n o P S T T1 u X y Z ±1 59±1 88±1 88±1 88±1 88±1 98± ,9 1,1 4,5 14,1,1 4,8 cylinder kolvstång Tryckarea Pusharea 2,7 dragarea Pullarea 78,5 59,1 10,7, 7,4 2,5 1,9 1,9 2,6 219,1 285,1 7,4 68,1 6,9 vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm 4/7 4/8 59/8 59/9 86/10 86/11 1/11 1/ 1/14 1/15 /15 /17 279/26 279/29 Större dimensioner, Ø2 - Ø, mått på begäran. Bore size Ø2-, dimension on request Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

11 CA cad dämpning fram och bak cad cushions in head and cap ends Övriga mått enligt CA The other dimensions according to CA. 2/ / / / / / / / 1/ 1/ 1/ 0/ h c fäste 8 / c mount c fäste 85 / c mount c fäste 86 / c mount Mått för alternativ kolvstång kontakta oss. Dimensions for rod options, please contact the factory. cadf dämpning fram cadf cushion in head end 2/ / h 7 47 c fäste 8 / c mount c fäste 85 / c mount c fäste 86 / c mount Mått för alternativ kolvstång kontakta oss. / / / / / / 1/ 1/ 1/ 0/ Dimensions for rod options, please contact the factory. cadb dämpning bak c fäste 8 / c mount. 8 c fäste 85 / c mount. 85 c fäste 86 / c mount. 86 2/ Mått för alternativ kolvstång kontakta oss. / / / / cadb cushion in cap end / / / 1/ 1/ 1/ 0/ Dimensions for rod options, please contact the factory. cag Genomgående kolvstång cag double rod cylinder G+SLAGLÄNGD G+STROKE c+slagl / c+stroke G Övriga mått enligt CA /16 1 2/ / / / / The other dimensions according to CA. / / / 1/ 1/ 1/ 0/ Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

12 cai Induktiv givare fram och bak CA C+SLAGLÄNGD Övriga mått enligt CA /16 2/ / / / / / / / 1/ 1/ 1/ 0/ X c fäste c fäste c fäste cal cylinder med linjärgivare Mått på begäran Cylinder med inbyggd lägesgivare av potentiometertyp, för applikationer där kontinuerlig avkänning av slaglängden krävs. Lägesgivaren består av två delar, givardelen som är en aluminiumprofil belagd med en konduktivt ledande plastbana, samt kontaktdonet, som följer kolvrörelsen. Givaren ger en absolut analog utsignal och finns i slaglängder upp till 0 mm. obs! Minsta kolvstångsdiameter mm! Teknisk information (för givaren) Tryck Mpa Hastighet Max 1,0 m/s (rådfråga oss) Arbetstemperatur - C till + C Matningsspänning Max V DC Utsignal Beroende på matningsspänning Upplösning Oändlig Linjäritet ±0,0...0,7% av slaglängd (standard) Repeternoggrannhet < 0,0 mm Utöver ovanstående lägesgivare kan våra cylindrar förses med ett antal olika lägesgivare av beröringsfri typ. För mer information angående dessa, var vänlig kontakta oss. Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

13 CA cai Inductive switches in head and cap ends X 89 c mount. 8 8 c mount c mount C+STROKE The other dimensions according to CA /16 2/ / / / / / / / 1/ 1/ 1/ 0/ cal cylinder with linear transducer Dimension on request Cylinder with built in linear transducer, for applications where continuance reading of the stroke is necessary. The linear trans-ducer consists of two parts, the sensor devise which is an aluminum profile equipped with a conductive plastic stripe and the contact devise that follows the piston rod movement. The sensor transmit an absolute analog output and it is available up to 0 mm stroke. note! Min. piston rod diameter! Technical information (for the transducer) Pressure Mpa Speed Max 1,0 m/s (contact us) Working temp C to + C Feed voltage Max V DC Output Depending on feed voltage Resolution Infinite Linearity ±0,0...0,7% of stroke (standard) Repeatability < 0,0 mm In addition to the transducer presented above our cylinders can be supplied with transducers of noncontact types. For more information about these, please contact us. Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

14 Kolvstångsändar CA Gaffel nr 1 Helgängad tapp nr 2 Kontramutter nr Axel till gaffel kan beställas separat. Beställningsex: -10 Ø Cyl A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 I4 J4 K Mx1, M / M16x1,5 M / 7 Mx1,5 M16 10 / 8 2 Mx1,5 M / 9 85 M24x2 M24x M6x2 M6x /* M6x2 Mx / 56 Större dimensioner, mått på begäran. *Avser alternativ kolvstång där detta medför måttändringar. Fäste nr 8 Pendelfäste Cylindrar med fäste nr 85 kan både fram och bak kompletteras med seperata lagerbockar, man får ett pendelfäste. Detta underlättar i många fall cylinderns montering väsentligt. De levereras parvis med tillhörande axel och har beteckningen 8. Fäste nr 8 Pendelfäste För cylindrar med fäste nr 86 och nr 96 heter pendelfästet 8. Utförandet skiljer sig något från ovanstående fäste, bl a är en smörjnippel inborrad i fäste 8. Också dessa levereras parvis. Beställningsex: -1 = kolvstångsände nr 1 till cylinder CA Ø. OBS! Pendelfästet måste passas in i konstruktionen fr o m Ø/. Bultarna får ej ta upp skjuvkraften. Beställningsex: -8 = fäste typ 8 för cylinder CA Ø. 0 Ø Cyl A5 B55 B56 C5 D55 D56 E5 G5-0, Fäste nr 8 Fäste nr Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice ,5 8, F H5 I5 J5 K CA_Broschyr sid.indd

15 CA Rod ends Rod end no 1 Threaded shaft no 2 Lock nut no Shaft to end no 1 can be ordered separately. Order example: -10. Ø Bore A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 I4 J4 K Mx1, M / M16x1,5 Mx1,5 Mx1,5 M24x2 M6x2 M M16 M M24x2 M6x / 7 10 / 8 10 / /* M6x2 Mx / 56 Other dimensions, please contact the factory.*shady parts, dimensions are changed by rod options. Mounting no 8 Pendulum mounting The cylinders supplied with mounting option 85 can be complimented with a separate bearing bracket, called pendulum mounting no 8. It consists of two brackets and a connecting shaft, as illustrated. This typ of mounting provides a relatively simple and low cost method of cylinder mounting. Mounting no 8 Pendulum mounting For cylinders supplied with mounting option 86 or 96 the mounting is called pendulum mounting no 8. This consist of two brackets and each of them has a nipple (for grease lubrication) attached. Order example: -1 = rod end no 1 for cylinder CA Ø. Note! When designing the machine, with cylinder sizes from Ø/ and up, the pendulum mounting must be calculated with. The bolts must not be exposed to shearing strain! Order example: -8 = mounting style 8 to cylinder style CA Ø. 0 Ø Bore A5 B55 B56 C5 D55 D56 E5 F5 G5-0, ,5 8, Mounting no 8 Mounting no H5 I5 J5 K Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

16 reservdelar för cylinder med fäste nr 82/8 Spare parts list for cylinder mounting no 82/8 Ersatsteil Verzeichnis für halter nr 82/8 CA Pos no benämning / Part name / Bezeichnung 1 Framgavel / Head bearing / Zylinderkopf Kolv / Piston / Kolben 7 Kolvstång / Piston rod / Kolbenstange Gland / Gland / Brille 15 Cylinder rör, svetsad gavel & anslutning / Cylinder tube / Zylinderrohr Skruv / Screw / Schraube 51 Låsskruv / Lock screw / Verschlußschraube 55 Bricka / Washer / Scheibe 56 Mutter / Nut / Mutter Pos no benämning / Part name / Bezeichnung PS Packningssats / Set of seals / Dichtungsatz 41* Kolvtätning / Piston seal / Kolbendichtung 42* Kolvstångstätning / Rod seal / Stangendichtung 4* Avskrapare / Wiper seal / Abstreifer 44* O-ring / O-ring / O-ring 45* O-ring / O-ring / O-ring * Ingår i PS / Included in PS / Gehört in der PS best. ex. reservdelar / order ex. spare parts: Cyl. rör / Cyl.tube / Zyl.rohr ca 1 / - 0 / 8 / 7 Typ / Style / Typ Cylinder / Bore / Bohrung Ø Kolvstång / Piston rod / Kolbenstange Ø Slaglängd / Stroke / Hub Fäste / Mounting / Halter Pos nr / Pos no / Teil nr Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

17 CA reservdelar för cylinder med fäste nr 85 Spare parts list for cylinder mounting no 85 Ersatsteil Verzeichnis für halter nr 85 Pos no benämning / Part name / Bezeichnung 1 Framgavel / Head bearing / Zylinderkopf Kolv / Piston / Kolben 7 Kolvstång / Piston rod / Kolbenstange 8 Kolvstång, svetsad ände / Piston rod, welded end / Kolbenstange komplett Gland / Gland / Brille Kolvstångsände / Rod eye / Stangenkopf 15 Cylinder rör, svetsad gavel & anslutning / Cylinder tube / Zylinderrohr 49 Smörjnippel / Greasing nipple / Schmiernippel Skruv / Screw / Schraube 51 Låsskruv / Lock screw / Verschlußschraube 52 Länklager / Link bearing / Gelenklager 5 Seegersäkring / Lock ring / Gegenring 55 Bricka / Washer / Scheibe 56 Mutter / Nut / Mutter Pos no benämning / Part name / Bezeichnung PS Packningssats / Set of seals / Dichtungsatz 41* Kolvtätning / Piston seal / Kolbendichtung 42* Kolvstångstätning / Rod seal / Stangendichtung 4* Avskrapare / Wiper seal / Abstreifer 44* O-ring / O-ring / O-ring 45* O-ring / O-ring / O-ring * Ingår i PS / Included in PS / Gehört in der PS best. ex. reservdelar / order ex. spare parts: Cyl. rör / Cyl.tube / Zyl.rohr ca 1 / - 0 / 85 / 7 Typ / Style / Typ Cylinder / Bore / Bohrung Ø Kolvstång / Piston rod / Kolbenstange Ø Slaglängd / Stroke / Hub Fäste / Mounting / Halter Pos nr / Pos no / Teil nr Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

18 reservdelar för cylinder med fäste nr 86 Spare parts list for cylinder mounting no 86 Ersatsteil Verzeichnis für halter nr 86 CA 2 Pos no benämning / Part name / Bezeichnung 1 Framgavel / Head bearing / Zylinderkopf Kolv / Piston / Kolben 7 Kolvstång / Piston rod / Kolbenstange 8 Kolvstång, svetsad ände / Piston rod, welded end / Kolbenstange komplett Gland / Gland / Brille Kolvstångsände / Rod eye / Stangenkopf 15 Cylinder rör, svetsad gavel & anslutning / Cylinder tube / Zylinderrohr 49 Smörjnippel / Greasing nipple / Schmiernippel Skruv / Screw / Schraube 51 Låsskruv / Lock screw / Verschlußschraube 52 Länklager / Link bearing / Gelenklager 5 Seegersäkring / Lock ring / Gegenring 55 Bricka / Washer / Scheibe 56 Mutter / Nut / Mutter Pos no benämning / Part name / Bezeichnung PS Packningssats / Set of seals / Dichtungsatz 41* Kolvtätning / Piston seal / Kolbendichtung 42* Kolvstångstätning / Rod seal / Stangendichtung 4* Avskrapare / Wiper seal / Abstreifer 44* O-ring / O-ring / O-ring 45* O-ring / O-ring / O-ring * Ingår i PS / Included in PS / Gehört in der PS best. ex. reservdelar / order ex. spare parts: Cyl. rör / Cyl.tube / Zyl.rohr ca 1 / - 0 / 86 / 15 Typ / Style / Typ Cylinder / Bore / Bohrung Ø Kolvstång / Piston rod / Kolbenstange Ø Slaglängd / Stroke / Hub Fäste / Mounting / Halter Pos nr / Pos no / Teil nr Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice Rätt We r CA_Broschyr sid.indd

19 CA Cylindrar utöver standardprogrammet För att tillgodose våra kunders behov av anpassade produkter, arbetar vi dagligen med specialkonstruktioner inom samtliga produktgrupper. Kontakta oss när det gäller cylindrar anpassade efter Era aktuella behov. Nedanstående bilder visar exempel på konstruktioner och anpassningar av cylindrar, till olika miljöer och användningsområden. Special cylinders To meet the increasing demand on customized products, we work daily with specially designed hydraulic cylinders. Contact us when you need a cylinder made for your specific needs. The pictures below shows some examples of customized cylinders for different applications and environments. Högtryckscylinder för tung hydrauldrift High pressure cylinders for heavy applications Rostfria cylindrar för marint bruk Cylinders made of stainless steel for marine applications Presscylindrar med stor presskraft Press cylinder for high pressure power Cylindrar med inbyggda lägesgivare Cylinders with linear transducers CA_Broschyr sid.indd 19 Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice

20 I vårt produktprogram ingår även: Our range of products also includes: Hydraulaggregat och kompletta hydraulsystem Hydraulic power packs and complete hydraulic systems Hydraulpumpar, hydraulmotorer och de flesta varianter av hydraulventiler Hydraulic pumps, motors and valves Stålkopplingar, hydraulslang och övrigt material för installation av hydraulutrustning Pneumatik -cylindrar, -ventiler och -tillbehör Vi åtager oss montage, igångkörning och service Tube fittings, hydraulic hoses and accessories often necessary for installing hydraulic equipment Pneumatic cylinders, valves and accessories We perform installations, start-ups and service Hantverkaregatan 7 Box 1 SE Sävsjö, Sweden Telefon /Phone: (+46) Fax: (+46) , 51 CA_Broschyr sid.indd

Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders

Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders HCN-16 ISO 6020/1 HCN-16_12 sid broschyr.indd 1 09-11-12 11.29.41 2 2 Telefon: Telefon: +46 +46 (0)382-525 (0)382-525 00 00 Telefax: Telefax: +46 +46 (0)382 (0)382

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

RESERVDELAR S8. www.joab.se. din långsiktiga partner. 13268 Utg 3. 2010-10-25 KL

RESERVDELAR S8. www.joab.se. din långsiktiga partner. 13268 Utg 3. 2010-10-25 KL din långsiktiga partner RESERVDELAR 1268 Utg. 2010-10-25 KL : : : 01-705 06 00 01-705 06 09 417 29 Göteborg Översikt/Overall view Datum 00:01 1 5 2 Fast pelare 4 5 1 2 Telekoperbar pelare Utvändigt hydrauliskt

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

HYDRAULIK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2007.03.01

HYDRAULIK INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2007.03.01 2007.03.01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Hydraulcylindrar dubbelv 1 Tippcylinder 2 Tippcylinder 3 Tippcylinder 4 Bromscylindrar 5 Hydraulfilter 6 Vedklyvscylindrar / Reglage 7 Hydraulventiler 3/8" / 1/2" 8

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION

PT 100 / 500 / 1000 PRODUKTINFORMATION PT 100 / 500 / 1000 temperaturgivare används vid mycket exakta temperaturmätningar. Den linjära funktionen resistans/temperatur förenklar många elektroniska applikationer. Temperaturövervakning av lagerhus

Läs mer

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 3 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se info@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls Observera

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

AIR OPERATED GREASE PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIVEN FETTPUMP 65:1. Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852

AIR OPERATED GREASE PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIVEN FETTPUMP 65:1. Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852 UR MANUAL / BRUKSANVISNING AIR OPERATED GREA PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIV FETTPUMP 65:1 Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852 105014 1 TECHNICAL DATA / TEKNISKA DATA TECHNICAL DATA 12852 Pressure ratio 65:1 Max

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Oljetankar / Oil tanks

Oljetankar / Oil tanks Kraftigt gjuten konstruktion Uttag i konstruktionen för plantätning eller gummitätning mot lock Låg vikt God kylning på grund av aluminiums värmeledningsförmåga Tankbotten lutar från alla håll mpt dräneringspluggen

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

VL 10-14-U Reservdelar Spare parts

VL 10-14-U Reservdelar Spare parts -U Reservdelar Spare parts Översikt/Overview 2007-02-06 Roland Landkvist 2 7 00:01 G:\Konstr\1000000\1000001-1000500\Reservdelskatalog VL\ Katalogsidor\Sid 2. VL Översikt.doc Innehållsförteckning/Contents

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

slangvindor hydraulik, elektrohydraulik, elektronik slangvindor

slangvindor hydraulik, elektrohydraulik, elektronik slangvindor hydraulik, elektrohydraulik, elektronik 1 Hydrauliska slangupprullare används där det är behov av att pumpa olja från t ex en maskin till ett rörligt aggregat genom en flexibel slang. Återupprullning sker

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS BIBLIOTEK LIBRARY Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS - det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Kolargatan 2 784 68 BORLÄNGE Tel 0243 23 05 10 Mobil 070 330 60 10 Fax 0243 23 00 17 Internet: www.mobin.se Mail: info@mobin.se

Kolargatan 2 784 68 BORLÄNGE Tel 0243 23 05 10 Mobil 070 330 60 10 Fax 0243 23 00 17 Internet: www.mobin.se Mail: info@mobin.se Kolargatan 2 784 68 BORLÄNGE Tel 0243 23 05 10 Mobil 070 330 60 10 Fax 0243 23 00 17 Internet: www.mobin.se Mail: info@mobin.se Mobin Hydraulic AB, Tel 0243 23 05 10, www.mobin.se, info@mobin.se 1 Presentation

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

Power Motion Control. Hydraulcylindrar och hydrauliska system

Power Motion Control. Hydraulcylindrar och hydrauliska system Power Motion Control Hydraulcylindrar och hydrauliska system 1 PMC Group är Nordens ledande hydraulikkoncern med försäljning över hela världen. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför allt från hydrauliska

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Maximal snabbhet, minimal bredd

Maximal snabbhet, minimal bredd Maximal snabbhet, minimal bredd Dubbelstaplaren PDP 200 27/7 support worldwide network Double Stacker PDP Modell PDP 200 Lyfthöjd Lyftkapacitet Truckbredd Åkhastighet Standardutrustning Extrautrustning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

BPW reservdelar. Hitta rätt reservdel

BPW reservdelar. Hitta rätt reservdel BPW reservdelar Hitta rätt reservdel. Läs av T-nummer på hjulbromsens alt påskjutsbromsens skylt 2. Se innehållsförteckningen (sid 3) för att hitta rätt reservdelslista 3. Vid beställning ange alltid reservdelens

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa.

East 600. x 33. x 33 x 7 x 7. x 6. x 6 2015-04-01. www.hafa.se www.hafa.dk www.hafabad.no www.hafa.se www.hafabathroom.ru www.hafa. East 600 x 33 x 33 x 7 x 7 x 6 x 6 Garanti/Warranty. Service, reservdelar/spare parts Sweden: Tel: +46 (0)35 15 44 75 Norway: Tel: +47 (0)69 31 02 30 Finland: Puh: +358 (0)9 61500940 www.hafa.dk www.hafabad.no

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

INTEGRERAD HYDRAULBROMS

INTEGRERAD HYDRAULBROMS ITGRR YRURO en integrerade hydraulbromsen är uppbyggd av en pneumatisk cylinder som utför rörelsen, samt en hydraulisk enhet som arbetar som broms. imensionerna hos den pneumatiska cylindern (diameter

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Fetthantering. Grease Handling

Fetthantering. Grease Handling Grease Handling 49 Hävstångspump För fett i lös vikt eller för 400 g patron. För påfyllning av fett kan hävstångspumpen anslutas till en påfyllningspump. Se påfyllningspump, art.nr. 0102124. Mängd/pumpslag:

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

CELL PLANNING. 1 Definitions

CELL PLANNING. 1 Definitions CELL PLANNING The following questions in the questionnaire will be answered in full detail even if the relevant information is found in your application. Your answers in the questionnaire will not differ

Läs mer

Livstidsförlängning av transformatorstationer

Livstidsförlängning av transformatorstationer Livstidsförlängning av transformatorstationer ABB har tagit fram en lösning för livstidsförlängning av dina transformatorstationer. Lösningen innebär att skydds- och kontrollutrustning kan uppgraderas

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Produktkatalog Edition 1-2013

Produktkatalog Edition 1-2013 Produktkatalog Edition 1-2013 är den ledande leverantören av försörjningsramper för bussar. Med modern teknik, hög kompetens och en funktionsgaranti är vi den naturliga samarbetsparten. Vi levererar även

Läs mer

061130 LOR manual Edit-c leka - 1 -

061130 LOR manual Edit-c leka - 1 - 061130 LOR manual Edit-c leka - 1 - Description / Beskrivning S Hose reel Model LOR are made of moulded steel and zinkplated sheet metal and on top of that electrostatic powder painted. The hose reels

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

NoTap. Påsticksmetoden

NoTap. Påsticksmetoden NoTap Påsticksmetoden Snabb och enkel 10 starka skäl att använda NoTap 1. Ingen tömning av systemet. 2. Ingen påfyllning eller luftning av systemet efter arbetet. 3. Enklare installation eftersom inga

Läs mer

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Kvalitativ rörelseanalys. Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik. Biomekanik. Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv Rörelseanalys och biomekanik Wim Grooten Innehåll Kvalitativ rörelseanalys Kvantitativ rörelseanalys Kinematik Kinetik Biomekanik Rörelseanalys Kvalitativ

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

instruktions manual till vp 290

instruktions manual till vp 290 instruktions manual till vp 290 Print and Online Must be treated that manual applies to all purchases, equipment and options. Therefore, you might find some explanations for instruktions manual till vp

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni

Nyhetsbrev # 2. 2012. Stockholm Sverige 16 juni Nyhetsbrev # 2. 2012 Stockholm Sverige 16 juni Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! Nu är sommaren snart här på riktigt och vi hoppas ni alla får en skön ledighet lite längre fram. Vi har

Läs mer

TÄNK I PLAST Think the Plastic Way

TÄNK I PLAST Think the Plastic Way TÄNK I PLAST Think the Plastic Way ISO 9001 Ett fullserviceföretag inom formsprutning av plastprodukter Från ide till färdig plastdetalj Affärsidé MAKENI skall lönsamt utveckla och producera formsprutade

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Maskinglastermometer Typ 32, V-form

Maskinglastermometer Typ 32, V-form Mekanisk temperaturmätteknik Maskinglastermometer Typ 32, V-form WIKA datablad TM 32.02 fler godkännanden finns på sidan 5 Användningar Kan användas universellt Maskintillverkning Tillverkning av tankar

Läs mer

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG E-417 HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG HAND PUMP H-11 Detta är en 2-stegs hydraulpump med ett inbyggt kombinerat låg- och hög- tryckssystem som automatiskt växlar från

Läs mer

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT130,131,136,130T,132T

Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT130,131,136,130T,132T Spare Parts Catalogue Reservdelskatalog TT130,131,136,130T,132T DOC. NO. 471 1509-00 EDITION 43.2002 Utgåveförteckning Group Grupp WA172/NY32/OS52 TT130,TT131,TT136,130T,131T,132T,TT130C,TT131C TT136C,130TC,131TC,132TC,TT130LE

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer