Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders"

Transkript

1 Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders CA CA_Broschyr sid.indd

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Index Index SIDA INNEHÅLL SIDA PAGE INNEHÅLL INDEX PAGE INDEX Beskrivning av cylinderserie 4 Beskrivning Description av of the cylinderserie series 4 5 Description of the cylinder series Cylinder fäste nr 82, fläns i bakkant 5 Cylinder fäste mounting nr 82, no fläns 82, i rear bakkant flange 5 6 Cylinder mounting no 82, rear flange Cylinder fäste nr 8, fläns i framkant 6 Cylinder fäste mounting nr 8, no fläns 8, i front framkant flange 6 7 Cylinder mounting no 8, front flange Cylinder fäste nr 85, kulledsöron (Ø - ) 7 Cylinder fäste mounting nr 85, no kulledsöron 85, eye with (Ø spherical - ) bearing (Ø - ) 7 8 Cylinder mounting no 85, eye with spherical bearing (Ø - ) Cylinder fäste nr 85, kulledsöron (Ø - ) 8 Cylinder fäste mounting nr 85, no kulledsöron 85, eye with (Ø spherical - ) bearing (Ø - ) 8 9 Cylinder mounting no 85, eye with spherical bearing (Ø - ) Cylinder fäste nr 86, midjefäste (Ø - ) 9 Cylinder fäste mounting nr 86, no midjefäste 86, body (Ø trunnion - ) (Ø - ) 9 10 Cylinder mounting no 86, body trunnion (Ø - ) Cylinder fäste nr 86, midjefäste (Ø - 2) 10 Cylinder fäste mounting nr 86, no midjefäste 86, body (Ø trunnion - 2) (Ø - 2) Cylinder mounting no 86, body trunnion (Ø - 2) Varianter, cylinder med dämpning/genomgående kolvstång 11 Varianter, Options, cylinder with med cushions dämpning/genomgående or double rod cylinder kolvstång 11 Options, cylinder with cushions or double rod cylinder Varianter, cylinder med givare Varianter, Options, cylinder with med inductive givare switches/linear transducer 14 Options, cylinder with inductive switches/linear transducer Kolvstångsändar/Pendelfästen Kolvstångsändar/Pendelfästen Rod ends/pendulum mountings Rod ends/pendulum mountings Reservdelar, cylinder med fäste nr 82/8 16 Reservdelar, Spare parts list, cylinder cylinder med mounting fäste nr 82/8 no 82/ Spare parts list, cylinder mounting no 82/8 Reservdelar, cylinder med fäste nr Reservdelar, Spare parts list, cylinder cylinder med mounting fäste nr 85 no Spare parts list, cylinder mounting no 85 Reservdelar, cylinder med fäste nr 86 Reservdelar, Spare parts list, cylinder cylinder med mounting fäste nr 86 no Spare parts list, cylinder mounting no 86 Specialcylinder 19 Specialcylinder cylinders 19 Special cylinders Telefon / Phone: (+46) Fax: (+46) , 51 2 Vi förbehåller oss rätten till ändringar Telefon / We reserve / the Phone: right to make (+46) changes 2-5 without further 00 notice Fax: (+46) , 51 CA_Broschyr sid.indd

3 CA dubbelverkande hydraulcylinder ca Dessa cylinderserier är lämpliga att använda både vid industriella och mobila applikationer. Ett stort antal varianter medger anpassning till olika miljöer och driftförhållanden. Serie CA omfattar cylinderdiametrar mellan och mm. Serien bygger på standardslaglängder men slaglängden är valfri efter behov. Vid lång slaglängd kontakta oss för dimensionering av kolvstång och styrning. TeknISk InformaTIon material Cylindern är till största delen tillverkad av stål med framgavel i gjutjärn. Vid cylinderdiameter och 2 är kolven tillverkad av brons. Kolvstången är hårdförkromad och polerad till Ra 0,4 µm. Det går också att få kolvstången nickelkrombelagd eller i rostfritt hårdförkromat material. Även cylinderröret har en ytfinhet på Ra 0,4 µm. Cylindern grundmålas och täckmålas. axeltolerans Axeltolerans för ledlager h8 TäTnInGar Som standard levereras cylindern med tätningar av nitrilgummi och polyuretan. Om andra vätskor än hydraulolja används, kontakta oss för val av tätningsmaterial. Tryck Max arbetstryck är MPa. Vid högre tryck eller vid risk för kraftiga chocker i systemet kontakta oss. hastighet Max hastighet upp till 0,5 m/s (beroende på bl a anslutningsdimension och tätningskoncept). TemPeraTur Temperaturområdet är - C till + C. Vid andra temperaturer kontakta oss. varianter Serierna omfattar även ett antal varianter på standardcylindrarna, se nedan samt sidorna och. beställningexempel ca * - 1 / - 0 / 85 Typ CA Varianter D= Dämpning i båda ändar DF= Dämpning fram DB= Dämpning bak G= Genomgående kolvstång L= Linjärgivare I= Induktiv givare i båda ändar IF= Induktiv givare fram IB= Induktiv givare bak V= Anslutningarna vridna (till höger sett från framgavel) N= Nickelkrombelagd kolvstång R= Rostfri hårdförkromad kolvstång Fäste 82= Fläns bak 8= Fläns fram 85= Kulledsöron 86= Midjefäste Slaglängd i mm Kolvstångsdiameter i mm Cylinderdiameter i mm SPecIalcylIndrar Om vår standardserie inte uppfyller Era behov och önskemål, konstruerar och tillverkar vi efter Era krav, se sidan 19. Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

4 double acting hydraulic cylinder ca CA This cylinder is suitable both for industrial and mobile applications. A large number of variations allows adaptations to a broad range of environments and applications. The serie CA incorporates bore diameters from Ø to Ø mm. The serie is based on standard strokes however the exact stroke will be according to customer demand. When long stroke is required contact us for proper design of the piston rod and the guiding device. TechnIcal InformaTIon material The complete cylinder is basically manufactured from steel but the head end is made from cast iron. Cylinder bore Ø and Ø2 have the piston made from bronze. The piston rod is hard chromium plated and polished to Ra 0.4 microns. As an option, we can offer a nickel chromium plated or stainless steel piston rod. The inside of the cylinder shell is polished to Ra 0.4 microns. The cylinder is painted with a primer and then surface painted. SealS The standard cylinder comes with nitrile rubber and polyurethane seals. When other liquids than hydraulic oil are used, please contact the factory for selection of proper sealing materials. PreSSure The maximum working pressure is MPa. When higher pressures are required or when there is a risk for high pressure peaks in the system, please contact the factory. velocity Maximum velocity is up to 0.5 m/s (depending on, among other things, dimensions of connecting ports and the sealing concept). TemPeraTure The temperature range is - C to + C. At other temperatures please contact the factory. options The series also incorporates several options of the standard cylinders. For further information see below and page and. orderingexample ca * - 1 / - 0 / 85 Type CA Options D= Cushioning in both ends DF= Head end cushioning DB= Cap end cushioning G= Double rod cylinder L= Linear transducer I= Inductive switch in both ends IF= Head end inductive switch IB= Cap end inductive switch V= Connection turned (to the right seen from the head end) N= Nickel chromium plated piston rod R= Stainless chromium plated piston rod Mounting 82= Rear flange 8= Front flange 85= Eye with spherical bearings 86= Body trunnion Stroke in mm Piston rod diameter in mm Cylinder diameter in mm SPecIal cylinders When our standard series does not conform with Your requirements we will design and manufacture cylinders according to Your specific needs, see page Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

5 CA cylinder fäste nr 82 = fläns i bakkant Cylinderdimension /16-2/ cylinder mounting no 82 = rear flange Cylinder dimension /16-2/ dragarea Pull area Tryckarea Push area dragarea Pull area cylinder kolvstång vikt vid 0 slagl/ mm bore rod Weight 0 stroke/ Ø Ø c d e1 e2 G h I k P Q r v W mm 16 1 M G1/4" ,9 2,8 1,0/0,5 2 M 7 2 G1/4" ,0 4,9 1,2/0,6 Cylinderdimension / - 2/ Cylinder dimension / - 2/ Ø Ø c d e1 e2 155 M16 G h I 1 45 M 14 1 M24x M6x Mx M42x M6x M42x M48x M52x M64x M64x M68x 2 Mx Mx Mx Större dimensioner, Ø2 - Ø, mått på begäran. 47 k P Q r v W cylindestånarea kolv- Tryck- bore rod Skuggade partier avser alternativ kolvstång. Shady parts describes Rod options. Push area vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm G/8" ,6 7,6 2,8/0,9 G1/2" ,6,6 10,0 4,/1,2 4,/1,4 G1/2" ,1 2,6 6,9/1,6,6 6,9/1,8 G1/2" ,2,6 11,/2,7 7,7 11,/2,2 G/4" ,5,,5/4,2 58,9,5/,5 G/4" ,0,9 21,8/5,5 66,8 21,8/4, G/4" ,7 78,5 /7 59,1 /8 G/4" ,9 10,7, 46/8 46/9 G/4" ,1 7,4 /10 2,5 /11 G1" ,5 1,9 82/11 1,9 82/ G1" ,1 2,6 /14 219,1 /15 G1" ,1 285,1 142/15 7,4 142/17 G1 1/4" ,8 68,1 268/26 6,9 268/29 Bore sizes Ø2-, dimensions on request. Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice 5 5 CA_Broschyr sid.indd

6 cylinder fäste nr 8 = fläns i framkant Cylinderdimension /16-2/ CA cylinder mounting no 8 = front flange Cylinder dimension /16-2/ bore rod Ø Ø c d e1 e2 G h I k P Q r v W cylinder kolvstång Tryckarea Pusharea dragarea Pullarea vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm M10 46 G1/ ,9 2,8 1,0/0, M 7 14 G1/ ,0 4,9 1,2/0,6 Cylinderdimension / - 2/ Cylinder dimension / - 2/ 6 bore rod Skuggade partier avser alternativ kolvstång. Ø Ø c d e1 e2 M Större dimensioner, Ø2 - Ø, mått på begäran. G h I k P Q Shady parts describes Rod options. G/8 108 r v W M G1/ ,6 147 M24x G1/ ,1 M6x Mx G1/ ,2 M42x M6x2 61 G/ ,5 5 M42x2 G/ , M48x G/ , M52x G/ , M64x G/ , M64x G , M68x 26 G ,1 2 Mx Mx 1 1 G , Mx G1 1/ ,8 6 Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice cylinder kolvstång Tryckarea Pusharea,6 dragarea Pullarea vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm 7,6 2,8/0,9,6 4,4/1,2 10,0 4,4/1,4 2,6 7/1,6,6 7/1,8,6 11,5/2,7 7,7 11,5/2,2, 19/4,2 58,9 19/,5 66,8 22,/4,,9 22,/5,5 78,5 6/7 59,1 6/8 10,7 4/8, 4/9 7,4 61/10 2,5 61/11 1,9 77/11 1,9 77/ 2,6 94/14 219,1 94/15 285,1 8/15 7,4 8/17 68,1 5/26 6,9 5/29 Bore size Ø2-, dimension on request. CA_Broschyr sid.indd

7 CA cylinder fäste nr 85 = kulledsöron Cylinderdimension /16-2/ cylinder mounting no 85 = eye with spherical bearing Cylinder dimension /16-2/ bore rod Ø Ø c d e f G h I k l m n o P cylinder kolvstång Tryckarea Push area dragarea Pull area vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm G1/ ,9 2,9 1,1/0, G1/ ,0 4,9 1,/0,6 Cylinderdimension / - / Cylinder dimension / - / bore rod Skuggade partier avser alternativ kolvstång. Ø Ø c d e 4(+)* 5(+)* (+)* (+)* (+)* 115 *C ökar vid annan placering av bakre anslutning. f G h I 28 G/ Shady parts describes Rod options. k l m n G1/2 G1/2 G1/2 G/ o P cylinder kolvstång Tryckarea Push area,6 dragarea Pull area vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm 24±0,5 16 7,6 2,2/0,9 ±0, ,6,6,7/1,2 10,0,7/1,4 ±0,5,1 2,6 5,6/1,6,6 5,6/1,8 ±0,5 22,2,6 9,6/2,7 7,7 9,6/2,2 ±0, ,5, 15/4,2 58,9 15/,5 *C increase if the connection is placed otherwise. Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice 7 7 CA_Broschyr sid.indd

8 Cylinder fäste nr 85 = kulledsöron Cylinderdimension / - /0 Cylinder mounting no 85 = eye with spherical bearing Cylinder dimension / - /0 CA Bore Rod Skuggade partier avser alternativ kolvstång. Ø Ø C D E F F1 G H I Shady parts describes Rod options. K L M N Cylinder Kolvstång Tryckarea Pusharea 95,0 Dragarea Pullarea 66,8,9 78,5 59,1 Vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm 2,7/4, 2,7/5,5 /7 /8 2 G/4 57 ± G/ ±1 56 2,7 1 10,7 57/ G/4 59± ,9, 57/9 1 7,4 81/ G/4 88±1 2 1,1 2,5 81/11 1 1,9 97/ G1 88±1 2 4,5 1,9 97/ G ± ,1 2,6 2/14 219,1 2/ G ±1 2,1 285,1 149/15 7,4 149/ ,1 245/ G1 1/4 1 98± ,8 1 6,9 246/ ,8 6/ G1 1/ ± , ,7 8/ G1 1/ ± ,8 5,8 49/ ,4 495/48 1,2 517/ G1 1/ ± ,2 0 4,1 521/56 Beställningsex: CA 2/1-0/85 Order example: CA 2/1-0/85 O P 8 8 Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

9 CA cylinder fäste nr 86 = midjefäste med axeltappar Cylinderdimension /16-2/ cylinder mounting no 86 = body trunnion Cylinder dimension /16-2/ bore cylinder kolvstång rod Ø Ø c d e G h I J k l m n o P S T T1 u X y Z Tryckarea Pusharea dragarea Pullarea vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm G1/4 17 8±0, ,9 2,8 1,/0, G1/4 2 11±0, ,0 4,9 1,7/0,6 Cylinderdimension / - / Cylinder dimension / - / bore cylinder kolvstång rod Skuggade partier avser alternativ kolvstång. Ø Ø c d e G h I J k l m n o P S Shady parts describes Rod options. T T1 u X y Z Tryckarea Pusharea dragarea Pullarea vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm G/8 24±0, G1/2 G1/2 G1/2 G/4 G/ ±0,5 ±0,5 ±0,5 ±0,5 ± ,6 19,6,1,2 78,5 95,0 7,6,2/0,9,6 10,0 2,6,6,6 7,7, 58,9 66,8,9 5,2/1,2 5,2/1,4 7,/1,6 7,/1,8,2/2,7,2/2,2 21/4,2 21/,5 27/4, 27/5,5 Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice 9 9 CA_Broschyr sid.indd

10 cylinder fäste nr 86 = midjefäste med axeltappar Cylinderdimension / - 2/ CA cylinder mounting no 86 = body trunnion Cylinder dimension / - 2/ bore Ø rod Ø 1 Skuggade partier avser alternativ kolvstång. c d e G h I J k G/4 G/4 G/4 G1 G1 G1 G1 1/4 Shady parts describes Rod options. l m n o P S T T1 u X y Z ±1 59±1 88±1 88±1 88±1 88±1 98± ,9 1,1 4,5 14,1,1 4,8 cylinder kolvstång Tryckarea Pusharea 2,7 dragarea Pullarea 78,5 59,1 10,7, 7,4 2,5 1,9 1,9 2,6 219,1 285,1 7,4 68,1 6,9 vikt vid 0 slagl/ mm Weight 0 stroke/ mm 4/7 4/8 59/8 59/9 86/10 86/11 1/11 1/ 1/14 1/15 /15 /17 279/26 279/29 Större dimensioner, Ø2 - Ø, mått på begäran. Bore size Ø2-, dimension on request Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

11 CA cad dämpning fram och bak cad cushions in head and cap ends Övriga mått enligt CA The other dimensions according to CA. 2/ / / / / / / / 1/ 1/ 1/ 0/ h c fäste 8 / c mount c fäste 85 / c mount c fäste 86 / c mount Mått för alternativ kolvstång kontakta oss. Dimensions for rod options, please contact the factory. cadf dämpning fram cadf cushion in head end 2/ / h 7 47 c fäste 8 / c mount c fäste 85 / c mount c fäste 86 / c mount Mått för alternativ kolvstång kontakta oss. / / / / / / 1/ 1/ 1/ 0/ Dimensions for rod options, please contact the factory. cadb dämpning bak c fäste 8 / c mount. 8 c fäste 85 / c mount. 85 c fäste 86 / c mount. 86 2/ Mått för alternativ kolvstång kontakta oss. / / / / cadb cushion in cap end / / / 1/ 1/ 1/ 0/ Dimensions for rod options, please contact the factory. cag Genomgående kolvstång cag double rod cylinder G+SLAGLÄNGD G+STROKE c+slagl / c+stroke G Övriga mått enligt CA /16 1 2/ / / / / The other dimensions according to CA. / / / 1/ 1/ 1/ 0/ Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

12 cai Induktiv givare fram och bak CA C+SLAGLÄNGD Övriga mått enligt CA /16 2/ / / / / / / / 1/ 1/ 1/ 0/ X c fäste c fäste c fäste cal cylinder med linjärgivare Mått på begäran Cylinder med inbyggd lägesgivare av potentiometertyp, för applikationer där kontinuerlig avkänning av slaglängden krävs. Lägesgivaren består av två delar, givardelen som är en aluminiumprofil belagd med en konduktivt ledande plastbana, samt kontaktdonet, som följer kolvrörelsen. Givaren ger en absolut analog utsignal och finns i slaglängder upp till 0 mm. obs! Minsta kolvstångsdiameter mm! Teknisk information (för givaren) Tryck Mpa Hastighet Max 1,0 m/s (rådfråga oss) Arbetstemperatur - C till + C Matningsspänning Max V DC Utsignal Beroende på matningsspänning Upplösning Oändlig Linjäritet ±0,0...0,7% av slaglängd (standard) Repeternoggrannhet < 0,0 mm Utöver ovanstående lägesgivare kan våra cylindrar förses med ett antal olika lägesgivare av beröringsfri typ. För mer information angående dessa, var vänlig kontakta oss. Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

13 CA cai Inductive switches in head and cap ends X 89 c mount. 8 8 c mount c mount C+STROKE The other dimensions according to CA /16 2/ / / / / / / / 1/ 1/ 1/ 0/ cal cylinder with linear transducer Dimension on request Cylinder with built in linear transducer, for applications where continuance reading of the stroke is necessary. The linear trans-ducer consists of two parts, the sensor devise which is an aluminum profile equipped with a conductive plastic stripe and the contact devise that follows the piston rod movement. The sensor transmit an absolute analog output and it is available up to 0 mm stroke. note! Min. piston rod diameter! Technical information (for the transducer) Pressure Mpa Speed Max 1,0 m/s (contact us) Working temp C to + C Feed voltage Max V DC Output Depending on feed voltage Resolution Infinite Linearity ±0,0...0,7% of stroke (standard) Repeatability < 0,0 mm In addition to the transducer presented above our cylinders can be supplied with transducers of noncontact types. For more information about these, please contact us. Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

14 Kolvstångsändar CA Gaffel nr 1 Helgängad tapp nr 2 Kontramutter nr Axel till gaffel kan beställas separat. Beställningsex: -10 Ø Cyl A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 I4 J4 K Mx1, M / M16x1,5 M / 7 Mx1,5 M16 10 / 8 2 Mx1,5 M / 9 85 M24x2 M24x M6x2 M6x /* M6x2 Mx / 56 Större dimensioner, mått på begäran. *Avser alternativ kolvstång där detta medför måttändringar. Fäste nr 8 Pendelfäste Cylindrar med fäste nr 85 kan både fram och bak kompletteras med seperata lagerbockar, man får ett pendelfäste. Detta underlättar i många fall cylinderns montering väsentligt. De levereras parvis med tillhörande axel och har beteckningen 8. Fäste nr 8 Pendelfäste För cylindrar med fäste nr 86 och nr 96 heter pendelfästet 8. Utförandet skiljer sig något från ovanstående fäste, bl a är en smörjnippel inborrad i fäste 8. Också dessa levereras parvis. Beställningsex: -1 = kolvstångsände nr 1 till cylinder CA Ø. OBS! Pendelfästet måste passas in i konstruktionen fr o m Ø/. Bultarna får ej ta upp skjuvkraften. Beställningsex: -8 = fäste typ 8 för cylinder CA Ø. 0 Ø Cyl A5 B55 B56 C5 D55 D56 E5 G5-0, Fäste nr 8 Fäste nr Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice ,5 8, F H5 I5 J5 K CA_Broschyr sid.indd

15 CA Rod ends Rod end no 1 Threaded shaft no 2 Lock nut no Shaft to end no 1 can be ordered separately. Order example: -10. Ø Bore A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 I4 J4 K Mx1, M / M16x1,5 Mx1,5 Mx1,5 M24x2 M6x2 M M16 M M24x2 M6x / 7 10 / 8 10 / /* M6x2 Mx / 56 Other dimensions, please contact the factory.*shady parts, dimensions are changed by rod options. Mounting no 8 Pendulum mounting The cylinders supplied with mounting option 85 can be complimented with a separate bearing bracket, called pendulum mounting no 8. It consists of two brackets and a connecting shaft, as illustrated. This typ of mounting provides a relatively simple and low cost method of cylinder mounting. Mounting no 8 Pendulum mounting For cylinders supplied with mounting option 86 or 96 the mounting is called pendulum mounting no 8. This consist of two brackets and each of them has a nipple (for grease lubrication) attached. Order example: -1 = rod end no 1 for cylinder CA Ø. Note! When designing the machine, with cylinder sizes from Ø/ and up, the pendulum mounting must be calculated with. The bolts must not be exposed to shearing strain! Order example: -8 = mounting style 8 to cylinder style CA Ø. 0 Ø Bore A5 B55 B56 C5 D55 D56 E5 F5 G5-0, ,5 8, Mounting no 8 Mounting no H5 I5 J5 K Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

16 reservdelar för cylinder med fäste nr 82/8 Spare parts list for cylinder mounting no 82/8 Ersatsteil Verzeichnis für halter nr 82/8 CA Pos no benämning / Part name / Bezeichnung 1 Framgavel / Head bearing / Zylinderkopf Kolv / Piston / Kolben 7 Kolvstång / Piston rod / Kolbenstange Gland / Gland / Brille 15 Cylinder rör, svetsad gavel & anslutning / Cylinder tube / Zylinderrohr Skruv / Screw / Schraube 51 Låsskruv / Lock screw / Verschlußschraube 55 Bricka / Washer / Scheibe 56 Mutter / Nut / Mutter Pos no benämning / Part name / Bezeichnung PS Packningssats / Set of seals / Dichtungsatz 41* Kolvtätning / Piston seal / Kolbendichtung 42* Kolvstångstätning / Rod seal / Stangendichtung 4* Avskrapare / Wiper seal / Abstreifer 44* O-ring / O-ring / O-ring 45* O-ring / O-ring / O-ring * Ingår i PS / Included in PS / Gehört in der PS best. ex. reservdelar / order ex. spare parts: Cyl. rör / Cyl.tube / Zyl.rohr ca 1 / - 0 / 8 / 7 Typ / Style / Typ Cylinder / Bore / Bohrung Ø Kolvstång / Piston rod / Kolbenstange Ø Slaglängd / Stroke / Hub Fäste / Mounting / Halter Pos nr / Pos no / Teil nr Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

17 CA reservdelar för cylinder med fäste nr 85 Spare parts list for cylinder mounting no 85 Ersatsteil Verzeichnis für halter nr 85 Pos no benämning / Part name / Bezeichnung 1 Framgavel / Head bearing / Zylinderkopf Kolv / Piston / Kolben 7 Kolvstång / Piston rod / Kolbenstange 8 Kolvstång, svetsad ände / Piston rod, welded end / Kolbenstange komplett Gland / Gland / Brille Kolvstångsände / Rod eye / Stangenkopf 15 Cylinder rör, svetsad gavel & anslutning / Cylinder tube / Zylinderrohr 49 Smörjnippel / Greasing nipple / Schmiernippel Skruv / Screw / Schraube 51 Låsskruv / Lock screw / Verschlußschraube 52 Länklager / Link bearing / Gelenklager 5 Seegersäkring / Lock ring / Gegenring 55 Bricka / Washer / Scheibe 56 Mutter / Nut / Mutter Pos no benämning / Part name / Bezeichnung PS Packningssats / Set of seals / Dichtungsatz 41* Kolvtätning / Piston seal / Kolbendichtung 42* Kolvstångstätning / Rod seal / Stangendichtung 4* Avskrapare / Wiper seal / Abstreifer 44* O-ring / O-ring / O-ring 45* O-ring / O-ring / O-ring * Ingår i PS / Included in PS / Gehört in der PS best. ex. reservdelar / order ex. spare parts: Cyl. rör / Cyl.tube / Zyl.rohr ca 1 / - 0 / 85 / 7 Typ / Style / Typ Cylinder / Bore / Bohrung Ø Kolvstång / Piston rod / Kolbenstange Ø Slaglängd / Stroke / Hub Fäste / Mounting / Halter Pos nr / Pos no / Teil nr Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice CA_Broschyr sid.indd

18 reservdelar för cylinder med fäste nr 86 Spare parts list for cylinder mounting no 86 Ersatsteil Verzeichnis für halter nr 86 CA 2 Pos no benämning / Part name / Bezeichnung 1 Framgavel / Head bearing / Zylinderkopf Kolv / Piston / Kolben 7 Kolvstång / Piston rod / Kolbenstange 8 Kolvstång, svetsad ände / Piston rod, welded end / Kolbenstange komplett Gland / Gland / Brille Kolvstångsände / Rod eye / Stangenkopf 15 Cylinder rör, svetsad gavel & anslutning / Cylinder tube / Zylinderrohr 49 Smörjnippel / Greasing nipple / Schmiernippel Skruv / Screw / Schraube 51 Låsskruv / Lock screw / Verschlußschraube 52 Länklager / Link bearing / Gelenklager 5 Seegersäkring / Lock ring / Gegenring 55 Bricka / Washer / Scheibe 56 Mutter / Nut / Mutter Pos no benämning / Part name / Bezeichnung PS Packningssats / Set of seals / Dichtungsatz 41* Kolvtätning / Piston seal / Kolbendichtung 42* Kolvstångstätning / Rod seal / Stangendichtung 4* Avskrapare / Wiper seal / Abstreifer 44* O-ring / O-ring / O-ring 45* O-ring / O-ring / O-ring * Ingår i PS / Included in PS / Gehört in der PS best. ex. reservdelar / order ex. spare parts: Cyl. rör / Cyl.tube / Zyl.rohr ca 1 / - 0 / 86 / 15 Typ / Style / Typ Cylinder / Bore / Bohrung Ø Kolvstång / Piston rod / Kolbenstange Ø Slaglängd / Stroke / Hub Fäste / Mounting / Halter Pos nr / Pos no / Teil nr Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice Rätt We r CA_Broschyr sid.indd

19 CA Cylindrar utöver standardprogrammet För att tillgodose våra kunders behov av anpassade produkter, arbetar vi dagligen med specialkonstruktioner inom samtliga produktgrupper. Kontakta oss när det gäller cylindrar anpassade efter Era aktuella behov. Nedanstående bilder visar exempel på konstruktioner och anpassningar av cylindrar, till olika miljöer och användningsområden. Special cylinders To meet the increasing demand on customized products, we work daily with specially designed hydraulic cylinders. Contact us when you need a cylinder made for your specific needs. The pictures below shows some examples of customized cylinders for different applications and environments. Högtryckscylinder för tung hydrauldrift High pressure cylinders for heavy applications Rostfria cylindrar för marint bruk Cylinders made of stainless steel for marine applications Presscylindrar med stor presskraft Press cylinder for high pressure power Cylindrar med inbyggda lägesgivare Cylinders with linear transducers CA_Broschyr sid.indd 19 Vi förbehåller oss rätten till ändringar / We reserve the right to make changes without further notice

20 I vårt produktprogram ingår även: Our range of products also includes: Hydraulaggregat och kompletta hydraulsystem Hydraulic power packs and complete hydraulic systems Hydraulpumpar, hydraulmotorer och de flesta varianter av hydraulventiler Hydraulic pumps, motors and valves Stålkopplingar, hydraulslang och övrigt material för installation av hydraulutrustning Pneumatik -cylindrar, -ventiler och -tillbehör Vi åtager oss montage, igångkörning och service Tube fittings, hydraulic hoses and accessories often necessary for installing hydraulic equipment Pneumatic cylinders, valves and accessories We perform installations, start-ups and service Hantverkaregatan 7 Box 1 SE Sävsjö, Sweden Telefon /Phone: (+46) Fax: (+46) , 51 CA_Broschyr sid.indd

Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders

Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders Hydraulcylindrar Hydraulic Cylinders HCN-16 ISO 6020/1 HCN-16_12 sid broschyr.indd 1 09-11-12 11.29.41 2 2 Telefon: Telefon: +46 +46 (0)382-525 (0)382-525 00 00 Telefax: Telefax: +46 +46 (0)382 (0)382

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use Rökgasfläkt CF 180 C Chimney fan CF 180 C Fresh air from SVENSK/ ENGLISH VERSION Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och

Läs mer

HOUSE OF STAINLESS BAR

HOUSE OF STAINLESS BAR HOUSE OF STAINLESS BAR HOUSE OF STAINLESS BAR - 3 VALBRUNA NORDIC VÄLKÄNDA PROFILER I STÅLBRANSCHEN Om du använder rostfri stång i din produktion, har du med största sannolikhet träffat på oss tidigare.

Läs mer

AIR OPERATED GREASE PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIVEN FETTPUMP 65:1. Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852

AIR OPERATED GREASE PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIVEN FETTPUMP 65:1. Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852 UR MANUAL / BRUKSANVISNING AIR OPERATED GREA PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIV FETTPUMP 65:1 Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852 105014 1 TECHNICAL DATA / TEKNISKA DATA TECHNICAL DATA 12852 Pressure ratio 65:1 Max

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

All Clean 5P, 5S, 24S

All Clean 5P, 5S, 24S All Clean Industri Sortiment / All Clean Industry Range Användarmanual Operating manual All Clean 0.5P All Clean 1.25P All Clean 5P All Clean 5S All Clean 24S Övrigt Industri Sortiment / Other Industry

Läs mer

Light dimmer Speed control 5-32 Volt 16 Ampere 500 Watt

Light dimmer Speed control 5-32 Volt 16 Ampere 500 Watt Light dimmer Speed control 5-32 Volt 16 Ampere 500 Watt Actual size Curved front Ø 38 mm Packman Dimmer type 16 Energy saving DC dimmer regulates incandescent and halogen light, heat radiators and certain

Läs mer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

CAR 15 SE... 2 GB... 4

CAR 15 SE... 2 GB... 4 CAR 15 SE... 2 GB... 4 SE CAR 15 CAR15 ICF440/550 ICF440/550 L ~~ F R 1 2 3 4 5 6 7 8 M ~ C M ~ C 230V~ L Bl Br Or F R Bl Br Or F R Inkopplingsanvisning: L = Fas in. LF = Reglerad utström till motorlindning

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Unit cooler unit heater ATDC

Unit cooler unit heater ATDC Unit cooler unit heater SE Luftkylare luftvärmare General description The is used to heat air with water. The water circulates in the unit heater s heat exchanger and heats or cools with the help of the

Läs mer

High Precision. by KMT. slipning med extrem precision. UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning. Därför har KMTs maskiner lång livslängd

High Precision. by KMT. slipning med extrem precision. UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning. Därför har KMTs maskiner lång livslängd High Precision by KMT Lidköping slipning med extrem precision UVA Nomyline mästare på högprecisonsslipning Därför har KMTs maskiner lång livslängd ELECTRO-TECHNOLOGY FOR INDUSTRY The whole world of industrial

Läs mer

Power with hydraulics

Power with hydraulics Power with hydraulics INDUSTRIPRODUKTER PRODUKTÖVERSIKT 100 R 256 TON enstegshandpump, tvåstegshandpump, lufthydraulisk pump, bensinmotordriven pump, elmotordriven pump, CYLIN- DRR, HÅLXELCYLINDRR, TILLEHÖR

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer

Användarhandbok/User Guide

Användarhandbok/User Guide Användarhandbok/User Guide Skötsel av svärd och kedja/ Care of the bar and chain Smörj med rätt smörjmedel Smörjning är oerhört viktig, dels att man använder rätt smörjolja, samt att olja verkligen kommer

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

P-13-33. Utveckling av snabba reaktorer. Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle. Hans Forsström SKB International AB

P-13-33. Utveckling av snabba reaktorer. Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle. Hans Forsström SKB International AB P-13-33 Utveckling av snabba reaktorer Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle Hans Forsström SKB International AB September 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer